Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
Голов.державн.санітарний лікар; Постанова, Список, Покажчик від 11.12.200934
Документ v0034488-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2013, підстава - v0009488-13
( Остання подія — Скасування, відбудеться 01.03.2019, підстава - 1022-2017-р. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.12.2009  № 34

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Головного державного санітарного лікаря № 9 від 15.04.2013}

Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити рекомендовані Комітетом з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров'я України гігієнічні нормативи хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови головного державного санітарного лікаря України від 19.04.2006 р. № 16, від 20.04.2006 р. № 17, від 03.11.2006 р. № 36, від 10.04.2007 р. № 12, від 14.05.2007 р. № 14, від 06.02.2008 р. № 4, від 18.11.2008 р. № 16, від 05.12.2008 р. № 18, від 01.07.2009 р. № 14, від 27.07.2009 р. № 18, від 26.10.2009 р. № 26.

3. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України дану постанову довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку.

Головний державний
санітарний лікар України


О.М. БіловолЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Головного
державного санітарного
лікаря України
11.12.2009 № 34

СПИСОК
орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

№№ п/п

Назва речовини

ОБРВ (мг/м-3)*

1.

Автоконсервант "Галіцил-1" (розчин нафтопродуктів низьководного гудрону в уайт-спірит)

0,1

2.

Адамантан**

0,0075

3.

Аденозин-5-трифосфорної кислоти динатрієва сіль

0,05

4.

Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 й НЦ-5123 - суміш у рівних кількостях)

0,1

5.

Азафен

0,01

6.

Азлоцилін

0,01

7.

Азофарбник аніонний коричневий 5К

0,03

8.

Азофарбник аніонний синій

0,03

9.

Азофарбник кислотний оранжевий

0,03

10.

Азофарбник кислотний синє-чорний

0,03

11.

Азофарбник кислотний чорний

0,03

12.

Азофарбник прямий чорний 2С

0,03

13.

Азофарбник спирторозчинний оранжевий 2Ж

0,03

14.

Азофоска (суміш солей фосфату і нітрату амонію, фосфату кальцію)

0,02

15.

Акриламід

0,005

16.

Аланін

0,7

17.

Аліламін

0,008

18.

Алкілбензол на основі внутрішніх олефінів

0,01

19.

Алкілбензосульфокислота з внутрішніх олефінів

0,04

20.

Алкілброміди C10 - C12 (за бромистим ундецилом)

0,02

21.

Алкілдиметиламіни фракцій C10 - C16

0,01

22.

Алкілтриметиламоній хлорид

0,03

23.

Алкілфеноли на a-олефінах фракції C8 - C10 (неонол АФ-14)

0,02

24.

Алкілфеноли на основі тримерів (неонол АФ-12)

0,04

25.

Алкілфосфати C12 - C14 з спиртів алюмоорганічного синтезу

0,2

26.

Алкілфосфати фракцій C12 - C16

1,0

27.

Алкілфосфати фракцій C10 - C18

1,0

28.

Альдегід глутаровий

0,03

29.

Альдегід метилмеркаптопропіоновий

0,0001

30.

Альдегід трихлороцтовий (хлораль, трихлоретаналь, трихлорацетальдегід)

0,01

31.

Альдегід a-гексилкоричний (α-N-гексилцинналь)

0,1

32.

Альдегід β-ціанпропіоновий

0,15

33.

Алюмінію нітрид (у перерахунку на алюміній)

0,01

34.

Алюмінію стеарат (у перерахунку на алюміній)

0,001

35.

Амброксолу гідрохлорид (аерозоль)

0,02

36.

Амілаза

0,02

37.

α-Амілкоричний альдегід (жасмінальдегід) за бензальдегідом

0,04

38.

Амілформіат

0,1

39.

Аміни аліфатичні C10 - C16

0,005

40.

3-Аміно-4-метокси-N-крезол (крезидін)

0,02

41.

α-Аміноантрахінон (1-аміноантрахінон, антрахіноніламін)

0,05

42.

п-Амінобензойної кислоти диметиламіноетиловий ефір

0,06

43.

2-(п-Амінобензолсульфамідо) 4,6-диметилпіримідин /сульфодімезин/

0,01

44.

2-(Амінобензолсульфамідо) тіазол /норсульфазол/

0,01

45.

4-пара-Амінобензолсульфамідо-2,6-диметилоксипіримідин (сульфадиметоксин)

0,004

46.

п-Амінобензолсульфенамід (стрептоцид)

0,01

47.

2-(п-Амінобензосульфамідо) 5-етил-1,3,4-тіадіазол/етазол/

0,01

48.

м-Амінобензотрифторид(α,α,α-трифтор-м-толуїдин)

0,01

49.

2-Аміно-2-дезокси-Д-глюкоза гідрохлорид, (П(+)-глюкозамін гідрохлорид)

0,0005

50.

2-Аміно-1,9-дигідро-9-[(2-гідроксіетокси)метил]-6H-пурін-6-OH (ацикловір)

0,05

51.

4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметил-піридин (пентахлорамінопіколін)

0,01

52.

N-(2-Аміно-3,5-дібромбензил) N-метилциклогексиламіну гідрохлорид (бромгексин, бісолвон, брокин, бромобенс, паксіразол, солвін, флегамін, фульпен A)

0,2

53.

п-Амінодіетиланілінсульфат (N,N-диметил-п-фенілендіамінсульфат)

0,015

54.

2-амінофенол (орто-амінофенол, 2-гідроксианілін, 1-аміно-2-оксибензол)

0,01

55.

N-b-Амідаетилпіперазин

0,01

56.

2-Аміно-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазін (триазін)

0,02

57.

4-Аміно-6-метоксипіримідин

0,01

58.

Амінопарафіни C12 - C18

0,003

59.

2-(Амінотіоксометил)-ацетогідразид

0,1

60.

о-Амінотолуол (о-метиланілін)

0,025

61.

4-Аміно-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпіридин (гексахлорамінопіколін)

0,015

62.

п-Амінофенол

0,026

63.

γ-Аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид (фенібут)

0,02

64.

Аміфурин (суміш фурокумаринів: ізопімпінеліну, бергаптену, ксантотоксину)

0,006

65.

Амоксицилін тригідрат (аерозоль)

0,005

66.

Амоній роданистий

0,05

67.

Амоній щавлевокислий

0,03

68.

Амонію гумат

0,15

69.

Амонію карбонат

0,04

70.

Амонію стеарат

0,02

71.

Амонію хлорид

0,1

72.

Ампіцилін (натрієва сіль, тригідрат)

0,005

73.

Анаприлін

0,003

74.

Ангідрид борний

0,02

75.

Ангідрид 1,8-дикарбонової кислоти нафталіну (ангідрид нафталевий)

0,015

76.

Ангідрид пропіонової кислоти

0,015

77.

п-Анізидин

0,008

78.

9,10- Антрахінон

0,02

79.

Антрацен

0,01

80.

Апатитовий концентрат (з вмістом фосфору до 40%, фтору - до 3%)

0,1

81.

Аргинін

1,2

82.

L-Аспарагіназа

0,3 мкг/м-3

83.

Аспарагінова кислота

1,2

84.

Аценафтен

0,07

85.

п-Ацетамінофенол (фенацетин)

0,01

86.

2-Ацетиламіно-5-нітротіазол (нітазол)

0,01

87.

Ацетиламінотіазол

0,01

88.

Ацетиланізол

0,03

89.

Ацетилбромід (бромистий ацетил)

0,005

90.

Ацетилен

1,5

91.

Ацетоацетанілід

0,01

92.

Ацетонітрил (ціанометан, ціаністий метил)

0,1

93.

Ацетооцтовий ефір

1,0

94.

γ-Ацетопропіловий ефір оцтової кислоти

0,04

95.

Барвник органічний ріазолан червоний 2ж

0,003

96.

Барій металічний

0,004

97.

Барію гідроксид (у перерахунку на барій)

0,004

98.

Барію оксид (у перерахунку на барій)

0,004

99.

Барію пероксид (у перерахунку на барій)

0,01

100.

Барію розчинні солі (ацетат, нітрат, нітрит, хлорид) (у перерахунку на барій)

0,004

101.

Барію стеарат (у перерахунку на барій)

0,003

102.

Барію сульфат (у перерахунку на барій)

0,1

103.

Барію тіосульфат (у перерахунку на барій)

0,05

104.

Барію фторид (у перерахунку на барій)

0,002

105.

Барію хлорид (у перерахунку на барій)

0,004

106.

Бензамід (бензойної кислоти амід)

0,01

107.

Бензантрон

0,003

108.

Бензил хлористий (хлорметилбензол)

0,05

109.

Бензил ціанистий (фенілацетонітрил)

0,01

110.

2-Бензилбензімідазолу гідрохлорид (дибазол)

0,01

111.

N-Бензил-бета-хлорпропіонамід (хлоракон)

0,02

112.

N-Бензиліденциклогексиламін (інгібітор корозії ВНХ-л-49)

0,05

113.

5-Бензил-фурил-3-метиловий ефір-(1R)-трансхризантемової кислоти /біоресметрин/

0,06

114.

Бензин неетильований синтетичний А-76 (з вуглеводнів коксохімічного виробництва)

0,3

115.

Бензинових двигунів внутрішнього згорання відпрацьовані гази (у перерахунку на оксид вуглецю)

0,1

116.

Бензоїл хлористий

0,04

117.

п-Бензоїламіносаліцилат кальцію (бепаск)

0,04

118.

3-Бензоїл-оксихінуклідину гідрохлорид (оксилідін)

0,005

119.

N-Бензоїл-N-(4-фтор-3-хлорфеніл-DL)-аланіну ізопропіловий ефір (барнон)

0,01

120.

Бензолсульфокислота

0,6

121.

Бензолсульфохлорид

0,005

122.

Бензотриазол (азимідобензол, інгібітор БТА)

0,01

123.

Бензотрихлорид (а-трихлортолуол)

0,01

124.

Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)

0,00001

125.

Білково-мінеральна домішка (БМД)

0,0001

126.

Біостимулятор з гідролізного лігніну

2,0

127.

Біс/(3,5-ди-трет-бутил-4-гідрокси-феніл) етоксикарбонілетил/ сульфід /фенозан-30/

0,1

128.

Болєтин

0,5

129.

Бор аморфний

0,01

130.

Бора нітрид

0,02

131.

Борогліцерин

0,05

132.

1-Бромадамантан

0,0075

133.

п-Броманізол

0,12

134.

п-Броманілін

0,03

135.

Бромацетогуанамін

0,002

136.

3-Бромбензальдегід

0,01

137.

п-Бромбензальдегід

0,05

138.

Бромбензантрон

0,003

139.

Бромистий етил (брометан, етилбромід)

0,05

140.

Бромистий метил

0,2

141.

N-(α-Бромізовалеріаніл) сечовина /бромізовал/

0,02

142.

Бромкамфора

0,05

143.

N,N-біс(3-Бромпропіоніо)- N,N- диспіротрипіперазинію дихлорид /спіробромін/

0,05

144.

м-Бромтолуол

0,08

145.

о-Бромтолуол

0,09

146.

п-Бромтолуол

0,13

147.

1-Бромундекан (ундецил бромистий)

0,03

148.

1,4-Бутандіол

0,1

149.

1,4-Бутандіолу дигліцидиловий ефір

0,07

150.

2,3-Бутандіон (діацетил)

0,1

151.

Бутиламін

0,07

152.

4-Бутиланілін

0,04

153.

Бутилбензилфталат-90

0,01

154.

1-Бутилбігуанідину гідрохлорид (глібутід)

0,003

155.

4-Бутил-1,2-дифенілпіперазолідин-3,5-діон (бутадіон)

0,003

156.

Бутилмеркаптан

3 х 10-4

157.

Бутилнітрит

0,01

158.

Бутиловий ефір масляної кислоти (бутилбутірат)

0,05

159.

Бутиловий ефір пропіонової кислоти (бутилпропіонат)

0,5

160.

1-Бутил-2,4,6-триметилпіролідинкарбоксаніліду гідрохлорид (бумекаїн гідрохлорид, піромекаїн)

0,005

161.

м-Бутилфенол

0,01

162.

о-Бутилфенол

0,015

163.

п-Бутилфенол

0,01

164.

1,4-Бутиндіол

0,15

165.

Валін

0,7

166.

Вінілацетилен (бутепін, моновінілацетилен)

2,0

167.

Вініл хлористий

0,005

168.

Вінілбутиловий ефір (пари)

0,1

169.

Вініліден хлорид

0,2

170.

Вінілнорборнен(5-вінілбіцикло(2,2,1) гептен-2)

0,01

171.

2-Вінілпіридин (вінілазин)

0,01

172.

N-вініл-2-піролідол(N-вініл-4-бутанлактам, N-вініл-2-піролідінон)

0,03

173.

о-Вінілтолуол

0,014

174.

Вінілтриетоксисилан

0,1

175.

Вінілтриметилсилан

0,01

176.

Вінілтриметоксисилан

0,1

177.

Вінілтрихлорсилан

0,05

178.

Вінілциклогексан (циклогексиетилен)

0,03

179.

1-Вініл циклогексен-1

0,03

180.

1-Вініл циклогексен-3

0,03

181.

Вісмуту германат (у перерахунку на вісмут)

0,05

182.

Вісмуту нітрат (у перерахунку на вісмут)

0,005

183.

Вітамін B12 (кормовий) - за білком

0,001

184.

Вітамін B12 (кормовий)- за вітаміном Вітатетрин (за тетрацикліном)

0,00002

185.

Водню перекис

0,02

186.

Вольфраму карбід

0,07

187.

Вуглецю сіркооксид

0,1

188.

Вулканізаційні гази шинного виробництва (за амінами)

0,002

189.

Гадолінію силікат (у перерахунку на гадоліній)

0,02

190.

Галантамін (нівалін)

0,0005

191.

Гас

1,2

192.

Гексавінілдісилоксан

0,1

193.

Гексаметилдісилазан

0,01

194.

1,6-Гексаметилен-біс-диметиламін

0,005

195.

Гексаметилендіамін оцтовокислий

0,001

196.

Гексаметилентетрамін (уротропін)

0,03

197.

Гексаметилциклотрисилазан

0,01

198.

1,2,3,5-цис-4,6-гексаоксициклогексан (мезоінозит)

0,1

199.

Гексафторпропілен

0,05

200.

Гексафторпропілену оксид

0,03

201.

Гексахлорбензол

0,013

202.

Гексахлор-м-ксилол

0,04

203.

Гексахлор-п-ксилол

0,1

204.

Гексахлорциклопентадієн

0,001

205.

Гексиленгліколь (2,4-пентадіол-2-метил)

0,1

206.

6,12-Гемікеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклін (гемікеталь окситетрацикліну)

0,04

207.

Гентаміцину сульфат

0,005

208.

Геовет (за тетрацикліном)

0,01

209.

Гептанова фракція Нефрас К 94/99

1,5

210.

Гетінакс

0,1

211.

Гідразин гідрат

0,001

212.

Гідроаерозоль зворотної води з високим вмістом солей (до 1,2 г/л) на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять переважно органічні сполуки, що легко окислюються з температурою кипіння до 150° C, і невелику кількість органічних сполук, що не окислюються (виробництво емульсійних дивініл-стирольних, дивінілметилстирольних каучуків), /застосований інгібітор корозії - інгібітор "4К-ЛІНГО"/

0,01 мл/м-3 (10 мг/м-3)

213.

Гідроаерозоль зворотної води з низьким солевмістом на основі очищених міських стічних вод (застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор)

0,02 мл/м-3 (20 мг/мі)

214.

Гідроаерозоль зворотної води з підвищеним солевмістом (до 6,0 г/л) на основі очищених міських стічних вод (застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор)

0,01 мл/м-3 (10 мг/м-3)

215.

Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять органічні сполуки, що важко окислюються з температурою кипіння до 200° C (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації: дивінілу і ізопрену з ізопентану), /застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор/

0,01 мл/м-3 (10 мг/м-3)

216.

Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених стічних вод виробництва антибіотиків

0,008 мл/м-3 (8 мг/м-3)

217.

Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять органічні сполуки, що не окислюються з температурою кипіння вище 200° C (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації дивінілу, ізопрену з ізопентану, ізопрену з формальдегіду та ізобутилену) /застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор/

0,004 мл/м-3 (4 мг/м-3)

218.

Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять невелику кількість органічних сполук, що важко окислюються з температурою кипіння до 200° C (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації (СКД) і дивінілу), /застосований інгібітор корозії - інгібітор "4К-ЛІГНО"/

0,01 мл/м-3 (10 мг/м-3)

219.

Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням інгібітора 4КХ-ЛІГНО-Ф (дозування в зворотній воді: лігносульфата натрію-20,0 мг/л, ОЗДФ -10,0 мг/л, цинка(2+) - 2,5 мг/л)

0,07 мл/м-3 (70 мг/м-3)

220.

Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням хром- цинкфосфатного інгібітора корозії (дозування в зворотній воді: хром(6+) - до 1,7 мг/л, цинк(2+) - до 2,0 мг/л)

0,05 мл/м-3 (50 мг/м-3)

221.

2-Гідро-2-перфторметилперфторпропан (октафторпентадієн, хладон-329)

0,01

222.

Гістидін

0,05

223.

Гліцидилметакрилат

0,05

224.

Гліцин

0,7

225.

Глюкоза

0,1

226.

Глютарова кислота

1,2

227.

Гранату алюмоітрієвого шихта (за ітрієм).

0,02

228.

Гризеофульвін

0,002

229.

Грунт MC-MIOZINC HS GKV (пари), за ксилолом

0,2

230.

Дезінфекційний засіб ОБП 1050 (аерозоль)

0,1

231.

Декабромдифінілоксид (пербром-дифінілоксид, пербромдифініловий ефір)

0,03

232.

Дефедрин

0,002

233.

Ди(алкілфенілполігліколь) фосфіт /біс-фосфіт/

0,08

234.

N,N-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацикліну (дибіоміцин)

0,006

235.

Диборан

0,005

236.

Диборид магнію

0,02

237.

Диборид титану

0,02

238.

Диборид титану-хрому

0,02

239.

Дибромбензантрон

0,003

240.

м-Дибромбензол

0,13

241.

о-Дибромбензол

0,13

242.

2,3-Дибромпропанол (2,3-дибромпропіоновий спирт)

0,002

243.

2,3-Дибромпропілфосфат

0,002

244.

2.4-Дибромфенол

0,09

245.

2,6-Дибромфенол

0,06

246.

Дибутиладіпінат

0,05

247.

Дибутилмалеат

0,2

248.

Дибутиловий ефір

0,1

249.

Дибутилфталат

0,1

250.

Ди-втор-октилсебацинат

0,1

251.

Дигексиладіпінат

0,1

252.

Дигексилфталат

0,01

253.

Дигексилфталат ДАФ-6 (складний ефір спирту фталевої кислоти)

0,01

254.

1,3-Дигідробензол (резорцин)

0,015

255.

Дигідроліналоол

0,005

256.

1,2-Дигідрооксибензол (пірокатехін)

0,007

257.

Дигідрострептоміцину парааміносаліцилова сіль (пасоміцин)

0,005

258.

Диетиланілін

0,1

259.

Диізододецилфталат

0,03

260.

Диізопропіламін

0,03

261.

Диізопропіловий ефір (ізопропіловий ефір)

0,4

262.

Диізопропілтіофосфат амонію

0,08

263.

0,0-Диізопропілфосфіт

0,04

264.

Диметиламінна сіль 3,6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти (діанат)

0,015

265.

4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-метилен 1,11 -діоксинафтацен-2-карбоксаміду гідрохлорид (метациклін)

0,01

266.

4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-альфа-метил-1,11-діоксонафтацен-альфакар-боксаміду гідрохлориду геміетаноляту гемігідрат (діоксициклін)

0,01

267.

п-Діметиламінобензальдегід

0,03

268.

β-Диметиламіноетиловнй ефір бензгідролу гідрохлорид (димедрол)

0,0005

269.

β-(3-Диметиламінометиленіміно-2,4,6-трийод-феніл) пропіонової кислоти натрієва сіль /білімін/

0,02

270.

4-Диметиламіно-5-нітро-2-метокси-N (2-діетиламіноетил) бензамід гідрохлорид /диметилпрамід/

0,01

271.

3-(3-Диметиламінопропіламіно) пропіламіду оксиамінооцтової кислоти дигідрохлорид /дамоксим/

0,005

272.

β-Диметиламінопропіонітрил

0,1

273.

Диметилбензиламін

0,03

274.

2,6-Диметилгептанон-2 (диізобутилкетон)

0,05

275.

N,N-Диметилгліцингідрохлорид

0,05

276.

2,6-Диметил-3,5-дикарбоетокси- 1,4-дигідропіридин (дилудін)

0,5

277.

2,6-Диметил-3,5-диметилоксикарбоніл-4-(2-дифгорметоксифеніл)-1,4-дигідро-піридин /форідон/

0,02

278.

2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбоніл-4-(0-нітрофеніл)-1,4-дигідропіридин /фенігідін, корінфар/

0,005

279.

Диметилдитіокарбамат кальцію

0,03

280.

Диметилдихлорсилан

0,03

281.

Диметилкетазин (ацетоназин)

0,002

282.

1,3-Диметилксантин (теофілін)

0,004

283.

Диметиловий ефір

0,2

284.

Диметиловий ефір сірчаної кислоти (диметилсульфат)

0,005

285.

3,7-Диметилоктен-6-ол-1 (цитронелоп)

0,05

286.

2,2-Диметилолпропандіол (пентаерітрит)

0,04

287.

1,4-Диметилпіперазин

0,001

288.

2,5-Диметилпіразин

0,02

289.

1,3-Диметилпропандіамін

0,1

290.

Диметилпропілентриамін

0,08

291.

Диметилсебацинат

0,1

292.

Диметилсульфоксид

0,1

293.

N,N-Диметил-2,4,6-триброманілін

0,01

294.

Диметилциклобутан (димер алену)

0,07

295.

5,5-Диметіогідантоїн

0,1

296.

Диметкарб /диметпромід-40%, сидноларб-2%, молочний цукор-40%; крохмаль-17%; стеарат магнію-1%/

0,007

297.

Ди-н-бутиламін

0,06

298.

Динітроанілін

0,004

299.

м-Динітробензол

0,01

300.

о-Динітробензол

0,01

301.

п-Динітробензол

0,01

302.

Динітродіетиленгліколь

0,01

303.

2,4-Динітро-о-крезол

0,002

304.

2,4-Динітротолуол

0,004

305.

Динітрофенол

0,004

306.

Динітрохлорбензол

0,002

307.

Ди-н-пропіламін

0,02

308.

Дипропілацеталь пропаналю

0,35

309.

Диспергатор НФ (суміш натрієвих солей динафтилметансульфокислот і динафтил-метандисульфокислот)

0,02

310.

6-(2',4'-Дитретамілфенокси)бутиламід 1-окси-4-(1"-окси-3",6-дисульфо-8-ацетиламіно-2-нафтозо)-4-фенокси) 2-нафтойної кислоти /компонента 616 М/

0,1

311.

γ-(2,4-Дитретамілфенокси) бутил-амід-Т-окси-2-нафтойної кислоти /компонента голуба ЗГ-97/

0,1

312.

2,4-Дитретамілфеноксимасляної кислоти хлорангідрид

0,02

313.

2,4-Дитретамілфенол

0,05

314.

Дифеніламін

0,07

315.

Дифенілдихлорсилан

0,01

316.

4,4-Дифенілметандиізоціанат

0,02

317.

Дифенілметандиізоціанат

0,001

318.

2,5-Дифенілоксазол

0,02

319.

Дифенілоксид (феноксибензол, дифеніловий ефір)

0,03

320.

Дифенілолпропан (бісфенол A, діан)

0,04

321.

Дифенілолпропан оксипропільований

0,05

322.

Дифенілсульфід

0,05

323.

1,1 -Дифторетан (фреон-152)

8,0

324.

Дихлорангідрид терефталевої кислоти

0,004

325.

Дихлоранілін

0,01

326.

Дихлорацетанілід

0,02

327.

м-Дихлорбензол

0,03

328.

о-Дихлорбензол

0,03

329.

п-Дихлорбензол

0,035

330.

1,3-Дихлорбутадіен

0,005

331.

1,4-Дихлорбутен-2

0,005

332.

3,4-Дихлорбутен-1

0,02

333.

1,3-Дихлор-5,5-димегідантоїн(дихлорантин)

0,005

334.

Дихлординікотинамід заліза (ферамід)

0,1

335.

2,6-Дихлордифеніламін

0,03

336.

1,2-Дихлор-1,1-дифторетан (фреон 132-B)

5,0

337.

β, β Дихлордіетиловий ефір (хлорекс)

0,02

338.

3,4-Дихлорнітробензол

0,004

339.

Дихлорсилан

0,03

340.

2,4-Дихлортолуол

0,1

341.

Дихлорфенол

0,012

342.

Дициклобутиліден

0,07

343.

Дициклогексиламін

0,03

344.

Дициклопентадієни

0,01

345.

Диціандіамід (ціаногуанідин)

0,1

346.

1,4-Діазобіцикло-2,2,2-октан (триетилендіамін, ДАБКО)

0,01

347.

Діаліламін

0,01

348.

Діалілфталат (діаліловий ефір фталевої кислоти)

0,01

349.

Діалкіладипінат-810 (ефіри адипінової кислоти і спиртів C8 - C10)

0,1

350.

Діалкілфталат-810 (складний ефір о-фталевої кислоти і спиртів фракцій C8 - C10)

0,03

351.

1 -4-Діамінодифенілметан

0,01

352.

Діамінодифеніловий ефір

0,05

353.

Діангідрид 1,4,5,8-нафталін-тетракарбонової кислоти (мономер)

0,01

354.

Діацетатдибромнеопентилгліколь

0,03

355.

Діацетаттриетиленгліколь

0,1

356.

Діацетен-2-кетоґулонової кислоти гідрат

0,1

357.

Діацетилен

1,5

358.

Діепоксид кристалічний ФОУ-8

0,4

359.

Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол)

0,05

360.

2-(Діетиламіно)етиламід параамінобензойної кислоти гідрохлорид /амідопрокаїн, прокаїнамід, новокаїнамід/

0,03

361.

Діетиламінометилтриоксисилан

0,1

362.

α-Діетиламіно-2,4,6-триметил-ацетанілід гідрохлорид (тримекаїн)

0,01

363.

Діетиламонію 2,5-діокси-бензолсульфонат(етамзилат)

0,025

364.

Діетилбензол

0,005

365.

Діетил-2-бензтіазолсульфенамід (сульфенамід БТ)

0,1

366.

Діетилдихлорсилан

0,03

367.

Діетиленамідоксид (тетрагідро-1, 4-оксазин, морфолін)

0,01

368.

Діетилендіамін (піперазин)

0,01

369.

Діетилетаноламін

0,04

370.

1 -Діетил карбамоіл-4-метилпіперазин (дитразин основа)

0,05

371.

Діетиловий ефір малеїнової кислоти

0,03

372.

N,N-Діетил-C6 - C8 алкілоксамат(оксамат)

0,06

373.

Діетилтолуамід (діетиламіди о,м,п-толуілових кислот)

0,03

374.

Діетилфталат

0,01

375.

1(3-4-діетоксибензиліден)-6,7-діетокси-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін гідрохлорид (Но-шпа, дротаверину гідрохлорид)

0,01

376.

п-Діоксибензол (гідрохінон)

0,02

377.

2,5-Діоксибензолсульфонат кальцію

0,02

378.

3,6-Діоксифлуоран (флуоресцеїн)

0,006

379.

Діоктилфталат

0,02

380.

Добавка змазочна "Екос-Б-3"

0,1

381.

Добавка (прискорювач) МС А 25 (пари)

0,01

382.

Добавка (прискорювач) PURQuik® (пари)

0,01

383.

н-Додекатетраєн-2,4,6,10

0,01

384.

Доксициклін тозилат

0,01

385.

Дріжджі кормові порошкоподібні

0,01

386.

Дроперидол

0,005

387.

Екстракт стероїдних сапонінів Юки Шидігера (аерозоль)

0,1

388.

Електрокорунд нормальний (ЕН)(аерозоль)

0,15

389.

Емульсол (склад: вода-97,6%, нітрит натрію-0,2%, сода кальцинована-0,2%, масло мінеральне-2%)

0,05

390.

Епоксидний цинкувмісний грунт (нормацинк СЕ-бар'єр) (аерозоль), за оксидом цинку (у перерахунку на цинк)

0,05

за ксилолом

0,2

391.

Ергокальциферол (вітамін Д2)

0,1

392.

Ергокальциферолу 3,5-динітробензоат

0,01

393.

Ергостатрієн-5-7-22-ол-3 (ергостерин)

0,1

394.

Ерготаміну тартрат (гінекорн, секотамін, фемергін, ерготартрат)

0,01

395.

Ескорець 1102 (пил смоли)

0,1

396.

Етан

65,0

397.

Етантіол (етилмеркаптан)

3 х 10-5

398.

Етацизин/2-карбоксиаміно-10-(3-діетиламінопропіоніл)-фенотіазину хлоргідрат)

0,01

399.

5-Етил-2-аміно-1,3,4-тіадіазол

0,04

400.

Етилбензиланілін

0,01

401.

N-Етилгексеналь (β-пропіл-α-етилакролеїн)

0,05

402.

2-Етилгексилацетат

0,1

403.

2-етилгексил нітрат (аерозоль)

0,1

404.

Етилдихлорсилан

0,01

405.

о-Етил-дихлортіофосфат(дихлорангідрид)

0,01

406.

о-Етил-2,4-дихлорфеніл-хлор-тіофосфат (хлорангідрид)

0,02

407.

Етиленгліколь (етандіол)

1,0

408.

Етилендіамін

0,03

409.

Етилену діоксид (діоксан)

0,07

410.

1,1-Етилендіамін, N-[2-[[5-[(димеламіно)метил]-2-фураніл]метил]тіо]етил-N-метил-2-нітро-моногідрохлорид (синоніми: 1,1-етилендіаміну гідрохлорид, ранітидин, зонтаг, пепторан, сострил, раніплекс, ранісан)

0,01

411.

Етиленхлоргідрин

0,01

412.

Етиліденнорборнен (5-етиліденбіцикло-2,2,1 -гептен-2)

0,01

413.

2-Етилкапронової кислоти натрієва сіль

0,05

414.

2-Етил-6-метил-оксипіридин гідрохлорид (емоксипін)

0,03

415.

N-Етилморфолін (4-етилпергідро-1,4-оксазин)

0,05

416.

Етиловий ефір масляної кислоти (етилбутират)

0,05

417.

Етиловий ефір монохлороцтової кислоти (етилхлорацетат)

0,01

418.

Етиловий ефір пропіонової кислоти (етилпропіонат)

0,1

419.

Етил-о-фенілхлортіофосфат

0,01

420.

О-Етил-N-(п-сульфофеніл) тіокарбамат натрію (флотореагент МФТК-Е)

0,85

421.

Етилстирол

0,05

422.

м-Етилтолуол

0,03

423.

о-Етилтолуол

0,03

424.

Етилтрихлорсилан

0,005

425.

1-етил-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-7-(1-піперазиніл)-3-хінолін карбонової кислоти (у виді гідрохлориду) (норфлоксацин)

0,03

426.

Етинілвінілбутиловий ефір

0,01

427.

(E)-(RS)-1-етиніл-2-метилпент-2-єніл-(1RS)-цис,транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1єніл)циклопропан карбоксилат (емпентрин, вапортрин) (аерозоль)

0,1

428.

2-Етоксиетанол (етилцелозольв, етиловий ефір етиленгліколю)

0,7

429.

2-Етоксиетилацетат (целозольвацетат)

1,0

430.

Етоксилати вторинних спиртів C13 - C17 (неонол 2B 1317-12)

0,02

431.

Етоксилати первинних спиртів C12 - C15 (з спиртів оксосинтезу і гідрооксидату) /неонол П 1215-12/

0,02

432.

Еуфілін

0,015

433.

Ефір 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і пентаеритриту (фенозан 23)

0,1

434.

Ефір 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і діетиленгліколю (фенозан 28)

0,1

435.

Жарильок C101 (суміш: монобензилтолуол - 75%, дибензилтолуол - 25%, епоксидна добавка)

0,02

436.

Заліза гліцерофосфат

0,04

437.

Заліза нітрат (за залізом)

0,004

438.

Заліза пентакарбоніл

0,001

439.

Заліза стеарат (у перерахунку на залізо)

0,004

440.

Заліза сульфіт (основний) /за залізом/

0,05

441.

Заліза фероціанід /берлінська блакить, фероцин/

0,04

442.

Замаслювач БВ

0,05

443.

Замаслювач Синтокс-12

0,05

444.

Замаслювач Синтокс 20м

0,05

445.

Замаслювач Тепрем-6

0,05

446.

Замаслювачі: П-22, М-11, Н-1

0,05

447.

Зола лушпиння соняшнику

0,3

448.

Ідантрон (кубовий синій O, пігмент синій антрахіноновий)

0,05

449.

Ізоамілацетат

0,2

450.

Ізоамінопарафіни

0,03

451.

Ізоамінопарафінів хлоргідрат

0,1

452.

Ізоборнеол

1,4

453.

Ізобутан (2-метилпропан)

1,5

454.

Ізобутилбензол

0,2

455.

Ізобутилізобутират

0,15

456.

Ізобутилмалонової кислоти діетиловий ефір

0,02

457.

2-(п-Ізобутилфеніл)-пропіонова кислота /ібупрофен/

0,01

458.

Ізокапронової кислоти хлорангідрид

0,005

459.

Ізолейцин, лейцин

0,7

460.

Ізометіоліонон (іралій)

0,05

461.

Ізопропіл хлористий (2-хлорпропан)

0,05

462.

Ізопропіламін

0,01

463.

2-Ізопропіл-4-гідрокси-6-метилпіримідин (оксипіримідин)

0,1

464.

Ізопропілметакарборан (за бором)

0,02

465.

2-ізопропіл-5-метилфенол (тімол)

0,02

466.

Ізопропілнітрат

0,05

467.

Ізопропіловий ефір оцтової кислоти (ізопропілацетат)

0,1

468.

N-Ізопропіл-N'-феніл-п-фенілендіамін (діафен ФП)

0,02

469.

Імід о-сульфобензойної кислоти (сахарин)

0,02

470.

Інгібітор корозії "Нефтехим-1" (талове масло - 32%, гас - 20%, поліетиленполіаміди - 8%, стабільний каталізатор - 10%)

0,5

471.

Інгібітор корозії ВНХ-1

1,5

472.

Інгібітор корозії ВНХ-5

2,0

473.

Інгібітор корозії ВНХ-Л-20 (ТУ-6-02-7-140-80)

1,0

474.

Інгібітор корозії ІФХАН-25

0,4

475.

Інгібітор корозії ІФХАН-29

1,2

476.

Інгібітор корозії ІФХАН-31-1

0,08

477.

Інгібітор корозії ІФХАН-31-2

0,12

478.

Інгібітор корозії ІФХАН-31-3

0,05

479.

Інгібітор корозії КЛОЕ-15 (ТУ-6-О6-32-293-79)

8,0

480.

Інгібітор корозії ЛНХ-В-11

1,0

481.

Інгібітор корозії ЛНХ-В-19

0,1

482.

Інгібітор корозії М-1 (ТУ-6-02-1132-78)

0,8

483.

Інгібітор корозії СНПХ1002"Б"

0,02

484.

Інгібітор корозії СНПХ1003

0,02

485.

Інгібітор корозії СНПХ6011"Б"

0,15

486.

Інгібітор корозії СНПХ6301"З"

0,2

487.

Інгібітор корозії ТАФ

0,02

488.

Інгібітор корозії ФАН (натрієва сіль фенілантранілової кислоти)

0,12

489.

Інгібітори корозії: СНПХ-6302"А", СНПХ-6302"Б", СНПХ-6301"А"(за ізопропіловим спиртом)

0,2

490.

β-Іонон

0,01

491.

Іргафос-128

0,5

492.

Ітрію оксид (у перерахунку на ітрій)

0,02

493.

Йодбензол

0,02

494.

Йодоформ

0,04

495.

Йодпірон, йодінол (у перерахунку на йод)

0,04

496.

Кадмію стеарат (у перерахунку на кадмій)

0,0003

497.

Каїніт природний

0,5

498.

Калієва сіль (метил-2-етоксикар-бонілвініл-Д-(-) амінофенілоцтової кислоти) (ДК-С-фенілгліцин)

0,05

499.

Калій сірчанокислий кислий

0,04

500.

Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль)

0,3

501.

Калій азотнокислий (калію нітрат, калієва селітра)

0,05

502.

Калію алюмінію сульфат

0,05

503.

Калію ацетат

0,1

504.

Калію бромід (у перерахунку на бром)

0,2

505.

Калію йодат (калій йодноватокислий)

0,01

506.

Калію йодид(у перерахунку на йод)

0,03

507.

Калію пероксоборат

0,04

508.

Калію пірофосфат

0,07

509.

Калію стеарат (у перерахунку на калій)

0,006

510.

Калію хлорат (бертолетова сіль)

0,05

511.

Калію хлорид

0,1

512.

Кальцію азотнокислого (кальцію нітрату, кальцієвої селітри, норвезької селітри) (аерозоль)

0,1

513.

Кальцію гіпохлорид

0,1

514.

Кальцію гліцерофосфат

0,25

515.

Кальцію глюконат

0,25

516.

Кальцій 2,5-діоксибензолсульфонат (кальцію добезилат)

0,025

517.

Кальцію карбід

0,3

518.

Кальцію лактат

0,25

519.

Кальцію пантотенат (вітамін B3)

0,05

520.

Кальцію стеарат (у перерахунку на кальцій)

0,02

521.

Кальцію сульфат дигідрат (кальцій сірчанокислий, гіпс, алебастр)

0,05

522.

Кальцію фосфат

0,05

523.

Камфен

2,4

524.

Камфора синтетична (ГОСТ 1 123-72)

1,0

525.

Каніфолі глицериновий ефір

0,1

526.

Каніфоль талова (ГОСТ 14201-74)

0,5

527.

Капрозоль коричневий 4К (суміш цис- і трансізомерів діетокси-біс-бензімідазо-(2,1,6,2',1'-лямбда) 2бензо (I,m,n) (3,8-фенатрамен-8,16-діонів)

0,05

528.

e-Капролактон

0,05

529.

Карбоксибензилпеніциліну динатрієва сіль (карбеніцилін)

0,0025

530.

Карбоксиметилцелюлоза

0,15

531.

Карбоксиметилцелюлози натрієва сіль

0,1

532.

Карбоксиполіметилен

0,1

533.

Карболігносульфонат пековий (таловий пек - 43%; лігносульфонати - 42%; натр їдкий - 5%; карбо-ксиметилцелюлози натрієва сіль - 10%)

0,2

534.

Карпатол-3

0,5

535.

Каучук СКТII (пил)

0,5

536.

Кислота адипінова

0,05

537.

Кислота 2-амінобензойна(кислота орто-амінобензойна, кислота антранілова)

0,03

538.

Кислота 2-аміноетансульфонова (тауфон)

0,1

539.

Кислота 2-аміноетилсірчана

0,02

540.

Кислота амінокапронова

0,01

541.

Кислота 4-аміно-3,5,6-три-хлорпіколінова

0,1

542.

Кислота 7-аміноцефалоспоранова

0,005

543.

Кислота аскорбінова (вітамін C)

0,5

544.

Кислота бензойна

0,03

545.

Кислота борофтористоводнева

0,01

546.

Кислота 0-бромбензойна

0,1

547.

Кислота глутамінова

0,1

548.

Кислота Д(-)-α-амінофенілоцтова

0,06

549.

Кислота 3,5-динітробензойна

0,03

550.

Кислота дихлоретанова (дихлороцтова)

0,4

551.

Кислота ізовалеріанова

0,3

552.

Кислота ізокапронова

0,01

553.

Кислота ізомасляна

0,03

554.

Кислота ізонікотинова

0,01

555.

Кислота ізофталева (кислота 1,3-дикарбонова)

0,01

556.

Кислота кротонова

0,02

557.

Кислота лимонна

0,3

558.

Кислота малеїнова (цис-1,2-етилендикарбонова)

0,01

559.

Кислота м-бромбензойна

0,06

560.

Кислота мета-титанова

0,5

561.

Кислота молочна

0,1

562.

Кислота монохлороцтова

0,02

563.

Кислота нітрилотриметиленфосфонова

0,03

564.

Кислота оксиетилідендифосфонова

0,04

565.

Кислота олеїнова

0,1

566.

Кислота оротова (вітамін B13)

0,02

567.

Кислота о-фосфорна

0,02

568.

Кислота п-амінометилбензойна (амбен)

0,05

569.

Кислота параамінобензойна

0,03

570.

Кислота п-бромбензойна

0,04

571.

Кислота перфторенантова

1,0

572.

Кислота п-нітробензойна

0,03

573.

Кислота саліцилова

0,01

574.

Кислота сульфамінова

0,05

575.

Кислота тіооцтова

0,02

576.

Кислота тримелітова (1.2,4-Трикарбоксибензол)

0,008

577.

Кислота фенілмалонова

0,1

578.

Кислота фенілундеканова

0,02

579.

Кислота феноксиоцтова

0,02

580.

Кислота о-хлорбензойна

0,06

581.

Кислота щавлева

0,015

582.

Кислота α-бромізовалеріанова

0,3

583.

Кислота α-хлорпропіонова

0,03

584.

Кислота α,α-дихлорпропіонова

0,03

585.

Кислота β-амінопеніциланова

0,001

586.

Кислота β-хлормолочна

0,01

587.

Кислота γ-(2,4-дитретамілфенокси) масляна

0,04

588.

Кислоти бензойної метиловий ефір (метилбензоат)

0,003

589.

Кислоти винні

0,3

590.

Кислоти жирні синтетичні фракцій C10 - C16

0,1

591.

Кислоти жирні талові

0,5

592.

Клей ВК-9 (за ацетальдегідом)

0,01

593.

Клей укріплений (ТУ-81-05-105-72)

1,0

594.

Кобальту карбонат (у перерахунку на кобальт)

0,003

595.

Кобальту хлорид

0,001

596.

Кокарбоксилази гідрохлорид

0,003

597.

Композиційний матеріал БТХ-15

0,02

598.

Конденсована сульфітно-спиртова барда (КССБ-2)

1,0

599.

Консервоваційна суміш "ВРПА" (основа: шлам присадки С-150, гашене вапно, кубовий залишок СЖК, бензин і ін.)

0,05

600.

м-Крезол

0,02

601.

о- Крезол

0,028

602.

п-Крезол

0,02

603.

Кремній чотирьоххлористий

0,2

604.

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)

0,02

605.

Ксероформ (трибромфенолят вісмуту основний з оксидом вісмуту у перерахунку на вісмут)

0,01

606.

2,3-Ксилідин

0,012

607.

2,4-Ксилідин

0,012

608.

2,5-Ксилідин

0,012

609.

3,4-Ксилідин

0,01

610.

Кубові залишки виробництва бутилових спиртів

0,1

611.

Лак УР-231 (за ксилолом)

0,2

612.

Лактон-БТ (водний розчин алкіл-сульфосукцинатів триетанол аміну, ПАР "Лактон")

0,02

613.

Лантану оксид

0,06

614.

Лантану ортоалюмінат кальцію метатитанат (алюмінат лантану - титанат кальцію)

0,05

615.

Латекс СКС-30 ШР (за стиролом)

0,04

616.

Левоміцетин

0,01

617.

Леворин

0,01

618.

Леткі продукти 25% розчину метил-орто-форміату в метанолі (за метил-форміатом)

0,04

619.

Лікарський препарат бромід (1β-фенілетил)-4-(4' диметиламінобензил-іденаміно) 1,2,4 триазолія (кардіотрил)(пил)

0,001

620.

Лігниновий перетворювач іржі (у перерахунку на фосфорну кислоту)

0,02

621.

Лігносульфонат технічний модифікований гранульований на сірчанокислому натрії (ЛСТМ-Г)

0,1

622.

Лізин

0,7

623.

Лінкоміцин

0,01

624.

Лінолілацетат

0,1

625.

Літію карбонат (у перерахунку на літій)

0,005

626.

Літію фторид

0,01

627.

Літію хлорид

0,02

628.

Лоратадин (аерозоль)

0,001

629.

Люмінофор КТЦ-626-1 (за ітрієм)

0,02

630.

Магнію поліборид

0,02

631.

Магнію хлорид (хлористий магній)

0,1

632.

Малеїнової кислоти натрієва сіль (натрій малеїновокислий 3-х водний)

0,01

633.

Малонової кислоти діетиловий ефір (малоновий ефір)

0,1

634.

Маніт

0,05

635.

Марганцю стеарат (у перерахунку на марганець)

0,005

636.

Масло геранієве (гераніол)

0,002

637.

Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)

0,05

638.

Масло соснове флотаційне (МСФ-ГОСТ 6792-74)

1,0

639.

Масло талове легке

0,5

640.

Масло талове листвяне

0,5

641.

Мастика У9М (за етилацетатом)

0,1

642.

Мастила "Дитор", "Ринол", "Фарина" (за олією мінеральною)

0,05

643.

Мастила технологічні: Зимол, Літас, Літол-24, Трансол-100, Трансол-200, Укрінол-212, Уніол, Шрус-4, Северянка

0,05

644.

Мастило "Вутол" (за пропінолом)

0,02

645.

Мастило "Ігнол" (за хлором)

0,03

646.

Мастило "Літвол" (основа: нафтенове масло, петролатум, поліізобутилен, і ін.)

0,05

647.

Мастило Алюмол

0,05

648.

Мастило Геол-1

0,05

649.

Мастило ЛКС (текстильне, металургійне)

0,05

650.

Мастило Полімол Ф

0,05

651.

Мастило Укрінол-214

1,0

652.

Мастило Укрінол-215

0,05

653.

Мастило Укрінол 211-М

0,05

654.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Авітол" (за синтанолом)

0,01

655.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Авітол-2" (основа: масло рапсове, масло індустріальне, триетаноламін, гідроксид калію, неіоногенний емульгатор)

0,04

656.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Аквол-18" (за триетаноламіном)

0,04

657.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Аквол-2М" (основа: індустріальне масло з сіркою, Укрінол-216, калієвотриетаноламінове мило, хлорпарафін і ін.)

0,04

658.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Версал" (основа: масло індустріальне, продукти взаємодії СЖК з триетаноламіном, триетаноламін і ін.)

0,04

659.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Галол-2" (основа: масло індустріальне, технологічне мастило "Укрінол-216", триетаноламін і ін.)

0,04

660.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Магнітол" (основа: масло індустріальне, триетаноламін, кислота масляна, масло талове і ін.)

0,04

661.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Мирол" (основа: продукт взаємодії триетаноламіну з СЖК, триетаноламін, мінеральне масло і ін.)

0,04

662.

Мастильно-охолоджуюча рідина "МР-10М" (основа: нафтенове масло, складний ефір жирних синтетичних кислот C10 - C16)

0,05

663.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Сумирол" (основа: сульфонати натрію, сульфат натрію, органічні розчинники - бутаноли, ізопропанол, гідроксид натрію)

0,06

664.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Укрінол-21" (основа: трансформаторне і індустріальне масло, сірка, жир тваринний чи рослинний, присадки C-150 "Дніпрол","Фосан" і ін.)

0,05

665.

Мастильно-охолоджуюча рідина БУС-1 (основа: триетаноламін, терефталева кислота, гідропол, КОН, СЖК, вода)

0,04

666.

Мастильно-охолоджуюча рідина ОСМ-А

0,05

667.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Талол-1" (основа: технологічне масло "Укрінол-216", індустріальне мастило, триетаноламін і ін.)

0,04

668.

Ментол рецемічний (суміш α- і L-ізомерів)

0,03

669.

1-[(2S)-3-меркапто-2-метилпропіоніл]-L-проліну (каптопріл)

0,005

670.

Металілхлорид

0,01

671.

Метан

50,0

672.

Метилацетилен (пропін, алілен)

3,0

673.

2-метил-1,2,3,7,8-α-гексагідро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагідро-4-гідрокси-6-оксо-2H-піран-2-іл)-етил]-1-нафталінілового ефіру бутанової кислоти (ловастатин, мевакор, медостатин)

0,002

674.

Метил хлористий (хлорметан)

0,06

675.

3-Метил-дельта-1,2.4-триазолін-5 тіон

0,1

676.

N-Метил-п-амінофенолсульфат (метол)

0,02

677.

N-(11-Метилбензолсульфоніл)-N-бутилсечовина /бутамід/

0,05

678.

8-3-Метилбут-2-оніл-5,4-діокси 7-О-В-Д-глікопіраносифлавана-нолфелавін (флакозид, амоден)

0,03

679.

2-Метил-5-вінілпіридин

0,02

680.

6-Метил-5-гептен-2-он (метилгептенон)

0,1

681.

4-Метил-4(2-гідроксиетил) 1,3-діоксан/діоксановий спирт/

0,01

682.

N-Метилглюкамін

0,15

683.

Метилдіетаноламін

0,05

684.

2-Метил-1,3-діоксолан (ацетальдегіду етилацеталь)

0,2

685.

N -Метилентрибутиламін

0,01

686.

Метиленциклобутан

0,1

687.

2-Метил-5-етилазин (2-метил 5-етилпіридин)

0,01

688.

2-Метил-6-етиланілін

0,04

689.

Метилетилкетон

0,1

690.

Метилізобутират

0,1

691.

Метилізовалерат

0,05

692.

Метилізопропеніловий ефір

0,5

693.

1-Метил-3-ізопропілбензол (м-цимол)

0,03

694.

1-Метил-4-ізопропілбензол (п-цимол)

0,03

695.

Метилізоціанат

0,003

696.

Метилкапронат

0,03

697.

1-Метил-2-меркаптоімідазол (мерказоліл)

0,1

698.

2-Метил-6-метилен-2,7-октадієн (мірцен)

0,015

699.

2-Метилнафталін

0,02

700.

6-(1-Метил-4-нітроімідазоліл 5) меркаптопурін /азотіоприн/

0,002

701.

3-/(5Метил-4Н-1,2,4-триазол-3)/ тіоцтової кислоти

0,1

702.

Метиловий ефір 3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти (фенозан-1)

0,03

703.

Метиловий ефір масляної кислоти (метилбутират)

0,05

704.

Метиловий ефір пропіонової кислоти (метилпропіонат)

0,1

705.

Метиловий ефір саліцилової (4-оксибензойної) кислоти /ніпагін/

0,02

706.

Метиловий ефір ціанопропіонової кислоти

1,5

707.

(RS)-2-метил-4-оксо-3-(2-проініл) циклопент-2-еніл(IRS)-цис-транс-хризантемат (праллетрин, еток) (аерозоль)

0,01

708.

N-Метил-о-толілкарбамат (дикрезил)

0,01

709.

4-Метилпентен-3-Он-2 (мезитилу оксид)

0,03

710.

3,5-Метилпіразол

0,03

711.

4-Метилпіридин (γ-піколін)

0,08

712.

α-Метилпіридин (2-піколін)

0,2

713.

[3(N -Метил-2-піролідил)піридину] (нікотин)

0,001

714.

N-Метил-2-піролідон

0,3

715.

2-Метил-1,3-пропандіол

0,1

716.

2-Метилпропен (ізобутилен)

0,1

717.

Метилтестостерон

0,0001

718.

Метнлтетрагідрофталевий ангідрид (цис-і ізо)

0,03

719.

Метилтрихлорсилан

0,03

720.

Метилурацил

0,01

721.

6(5- Метил-3-феніл-4-ізоксазолкарбоксамідо) пеніциланової кислоти натрієва сіль моногідрат /оксацилін/

0,003

722.

Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за ацетофеноном)

0,003

723.

Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за α-фенілетиловим спиртом)

0,14

724.

Метилформіат

0,04

725.

Метилфуран

0,015

726.

5-Метилфурфурол

0,2

727.

Метилхлорформіат

0,001

728.

3-Метил Δ-2-1,2,4-триазолін-5 тіон

0,1

729.

N -Метил-α-L-глюкозамідо-β-L-дигідрострептозидострептидин (дигідрострептоміцин)

0,005

730.

Метоксибензол (анізол)

0,1

731.

2-Метоксиетанол (метилцелозольв)

0,3

732.

1 -Метокси-4-нітробензол (п-нітроанізол)

0,02

733.

5-(п-N-(3-Метоксипіридазиніл 6-сульфамідо /фенілазо) саліцилова кислота /салазопіридазин/

0,01

734.

1-Метоксипропанол-2(a-метиловий ефір пропіленгліколю)

0,5

735.

1-п-Метоксифеніл-2,2(1)-дифенілітанол-1 (карбінол)

0,05

736.

о-Метоксифенол (гваякол)

0,015

737.

3-Метокси-6-(N-4-фталілсульфаніламідо) піридазин (фтазин)

0,01

738.

Миючо-дезинфікуючий засіб МДС-4 (за синтанолом ДС-10)

0,005

739.

Міді стеарат (у перерахунку на мідь)

0,005

740.

Мікроорганізми і мікроорганізми-продуценти (галузей промисловості: мукомельної, комбікормової, дріжджової, пивоварної, кормових дріжджів, амінокислот, ферментів, біопрепаратів на основі молочнокислих бактерій) за загальним бактеріальним рахунком

5 х 103 кл./м-3

741.

Молібдену дисульфід (у перерахунку на молібден)

0,1

742.

Моноалкілові (C8 - C10) ефіри алкенілянтарних (C14 - C17) кислот

0,02

743.

Монобутиловий ефір діетиленгліколю (бутилкарбітол)

1,3

744.

Моногідроперфторпропіл-тетрафторетиловий ефір ("Гідрид" М-100)

1,0

745.

Моноетиловий ефір діетиленгліколю (етилкарбітол)

1,5

746.

Моноетиловий ефір резорцину

0,005

747.

Монометиладіпінат (монометиловий ефір адіпінової кислоти)

0,05

748.

Монометилтерефталату амід

0,03

749.

Моно-н-пропіламін

0,04

750.

Моносилан

0,005

751.

Монохлордиметиловий ефір

0,02

752.

Монохлорфенілксилілетан

0,1

753.

Морфоліній-3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат (тіотриазазин)

0,3

754.

Натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти

0,03

755.

Натрієва сіль Е-амінокапронової кислоти, ацильована вищими жирними кислотами.

0,1

756.

Натрієва сіль-6-(α-феноксикарбонілфенілацетамідо) пеніциланової кислоти /карфецилін/

0,01

757.

Натрієві солі мефенамінової і ізомефенамінової кислот

0,12

758.

Натрій кислий сірчанокислий гідрат

0,04

759.

Натрію бензоат

0,05

760.

Натрію гідрокарбонат(бікарбонат натрію, питна харчова сода)

0,1

761.

Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична)

0,01

762.

Натрію гідроцитрат

0,1

763.

Натрію гіпохлорид

0,1

764.

Натрію індіго-біс (сульфонат)/індігокармін кислотний синій 74/

0,001

765.

Натрію йодид (за йодом)

0,03

766.

Натрію карбонат (сода кальцинована)

0,04

767.

Натрій азотнокислий (натрію нітрат, натрієва селітра, чилійська селітра)

0,05

768.

Натрію нітрит

0,005

769.

Натрію оксибутират

0,02

770.

Натрію олеат

1,3

771.

Натрію ортофосфат (тринатрій фосфат)

0,1

772.

Натрію 2(пара-аміно-бензол-сульфамідо)-5-ітил-1,3,4 тіадіазол (етазол натрію, етазол розчинний)

0,01

773.

Натрію перборат (натрій надборнокислий).

0,02

774.

Натрію силікат (натрій кремнекислий)

0,3

775.

Натрію сульфід

0,01

776.

Натрію тетраборат (бура, тимкал) /у перерахунку на бор/

0,02

777.

Натрію тіопентал (натрієва сіль 5-етил-5-(метилбутил)-2-тіобарбітурової кислоти)

0,01

778.

Натрію триполіфосфат

0,5

779.

Нагрію хлорид (кухонна сіль)

0,15

780.

Натрію цитрат

0,1

781.

Нафталін-2-сульфокислота, натрієва сіль(β-нафталін-сульфокислота, натрієва сіль)

0,05

782.

α-Нафтиламід-S-оксинафтойна кислота /азотол АНФ/

0,1

783.

α-Нафтиламін

0,003

784.

α-Нафтол

0,003

785.

Неодиму фторид /у перерахунку на неодим/

0,03

786.

Нікотинамід /вітамін РР/

0,01

787.

Ніобату літію шихта (ніобію оксид - 51%, літію оксид - 49%)

0,1

788.

Ніобій металічний

0,15

789.

Ніобію оксид

0,15

790.

Ністатин

0,05

791.

Нітрил α-гідрооксиізомасляної кислоти (ацетонціангідрин, α-гідроксиізобутиронітрил)

0,01

792.

Нітрили синтетичних жирних кислот C17 - C20

0,04

793.

м-Нітроанілін

0,01

794.

о-Нітроанілін

0,006

795.

п-Нітроанілін

0,006

796.

Нітрометан

0,1

797.

N-Нітро-N-метил-2,4,6-тринітроанілін

0,012

798.

4-Нігро-м-ксилол

0,008

799.

4-Нітро-о-ксилол

0,008

800.

Нітропарафіни

0,25

801.

2-Нітро-п-ксилол

0,008

802.

2-Нітропропан

0,1

803.

п-Нітростиролу оксид

0,02

804.

м-Нітротолуол

0,006

805.

о-Нітротолуол

0,008

806.

п-Нітротолуол

0,006

807.

п-Нітрофенол

0,003

808.

п-Нітрофторбензол

0,008

809.

N-(5-Нітро-2-фурил) алілденаміногідантіон (фурагін)

0,02

810.

N-(5-Нітро-2-фурфуриліден)3-аміно-2-оксазолідон(фуразолідон)

0,01

811.

5-Нітрофурфурол семікарбозон (фурацилін)

0,005

812.

3-Нітро-4-хлоранілін

0,002

813.

Норборнадієн

0,01

814.

Норборнен (2,3-біцикло 2,2,1-гептен)

0,03

815.

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів)

5 х 10-5

816.

Окзил (хром-лігно-сульфонат)

1,0

817.

о-Оксибензамід

0,01

818.

п-Оксибензойної кислоти метиловий ефір

0,05

819.

N -(β-Оксиетил)піперазин

0,02

820.

Оксиетилкрохмаль

0,1

821.

1-β-оксиетил-2-метил-5-нітроімідазол(метронідазол, новонідазол)

0,02

822.

Оксиетилцелюлоза

0,1

823.

4-Окси-3-метоксибензальдегід (ванілін)

0,03

824.

а-Оксинафтойна кислота

0,01

825.

1-Октадеканол (стеариловий спирт)

0,1

826.

Олефіни фракцій C15 - C18

0,07

827.

Олефінсульфокислота з внутрішніх олефінів C15 - C18

0,3

828.

Олефінсульфонати на основі внутрішніх олефінів C15 - C18

0,1

829.

Олефінсульфонати натрію C12 - C14

0,01

830.

Олія бавовняна

0,1

831.

Олія василькова /рос. "Базилик"/

0,001

832.

Олія обліпихова

1,0

833.

Пектиназа грибна

0,04

834.

Пентаметиленімін (піперидин)

0,01

835.

Пентахлорбензол

0,003

836.

Пентахлорнітробензол

0,01

837.

Пентахлорпропан

0,03

838.

Пентахлорфенол

0,02

839.

Перліт

0,05

840.

Пероксиди фракцій жирних кислот C7 - C9

0,15

841.

Перфторбутени (суміш ізомерів)

0,1

842.

Перфторпеларгонової кислоти моноетаноламід

0,001

843.

Перфторпропілперфторвініловий ефір (М-100)

1,0

844.

α-(β-Перфторпропокси) β-трифторметилперфторетоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид (тример оксиду перфторпропілену), /за фтористим воднем/

0,5

845.

α-Перфторпропоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид (димер оксиду перфторпропілену) /за фтористим воднем/

0,3

846.

Перхлорметилмеркаптан (перхлорметантіол, тіокарбонілтетрахлорид)

0,003

847.

n-Етилтолуол

0,03

848.

Пил абразивний (корунд білий, монокорунд)

0,04

849.

Пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.)

0,4

850.

Пил агломераційно-доменного виробництва

0,15

851.

Пил аерозолеутворюючих вибуховостримуючих (за хлоридом натрію)

0,1

852.

Пил акрилонітрилбутадієнстирольних пластиків (АБС-2020 ТУ 6-05 10-57-84)

0,03

853.

Пил алюмосилікатів (цеоліти природні немодифіковані)

0,02

854.

Пил амінопластів

0,04

855.

Пил ампіоксу

0,005

856.

Пил антрациту (кам'яне вугілля)

0,11

857.

Пил біциліну-5 (суміш новокаїнової солі бензилпеніциліну і біциліну-1)

0,01

858.

Пил борошна

0,06

859.

Пил бокситу

0,15

860.

Пил бориду заліза (феробор, феросплав)

0,07

861.

Пил бурого вугілля

0,13

862.

Пил ваграночний

0,1

863.

Пил відпрацьованої формувальної землі

0,2

864.

Пил вініпласту-90

0,01

865.

Пил вугільного концентрату (кам'яне вугілля)

0,11

866.

Пил вуглепородний (кам'яне вугілля)

0,03

867.

Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі гідратцелюлозних волокон

0,05

868.

Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі поліакрилонітрилових волокон (за акрилонітрилом)

0,03

869.

Пил вуглецевого волокна (Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт")

0,05

870.

Пил гумовий

0,1

871.

Пил деревний

0,1

872.

Пил деревного вугілля, що використовується у виробництві латуні та міді

0,15

873.

Пил електрокорунду

0,075

874.

Пил етролу

0,13

875.

Пил желатину

0,15

876.

Пил інденкумаронової смоли (ІКС)

0,01

877.

Пил какао

0,06

878.

Пил кам'яновугільного коксу

0,1

879.

Пил карбіду бору

0,07

880.

Пил карбіду кремнію (карборунду)

0,07

881.

Пил крупнокристалічного карбіду кремнію

0,15

882.

Пил капрону

0,05

883.

Пил кварцовий

0,02

884.

Пил кісткової муки (у перерахунку на білок)

0,01

885.

Пил клею карбамідного сухого

0,06

886.

Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)

0,01

887.

Пил композиційного полімерного носія ВФС 42-1840-88 (інтерполімерний комплекс еквімолярних кількостей поліметакрилової кислоти і поліетиленоксиду 4000)

0,1

888.

Пил кремнію

0,07

889.

Пил крохмалю

0,1

890.

Пил латуні (у перерахунку на мідь)

0,003

891.

Пил лушпиння соняшнику

0,14

892.

Пил магнезиту

0,1

893.

Пил металевий (легуючих сталей)

0,1

894.

Пил меліоранта

0,3

895.

Пил м'ясокісткової муки (у перерахунку на білок)

0,01

896.

Пил насіння сої

0,05

897.

Пил насіння соняшника

0,11

898.

Пил (неорганічний) гіпсового в'яжучого з фосфогіпсу з цементом

0,5

899.

Пил нітрону(ТУ 6-06-0281-90)

0,02

900.

Пил ново цину

0,01

901.

Пил н-парафінів, церезинів

0,6

902.

Пил оптичного відбілювача Бєлофор КД-2

0,05

903.

Пил паперовий

0,1

904.

Пил пемоксолі

0,03

905.

Пил пемолюксу

0,02

906.

Пил пінополіуретану

0,13

907.

Пил піриту(залізний колчедан, сірчаний колчедан)

0,1

908.

Пил поліаміду

0,5

909.

Пил полівінілпіролідону

0,15

910.

Пил полівінілхлориду

0,1

911.

Пил поліметилметакрилату

0,1

912.

Пил поліпропілену

0,1

913.

Пил полістиролу

0,35

914.

Пил полісульфонів

0,3

915.

Пил природного гіпсу двоводного і гіпсу напівводного

0,1

916.

Пил продуктів вуглезбагачення

0,15

917.

Пил силікокальцію(кальцію силіцид)

0,1

918.

Пил скловолокна

0,06

919.

Пил склопластика

0,06

920.

Пил сольового шлаку (при виробництві алюмінієвих сплавів з металобрухту та алюмінієвмісних відходів)

0,1

921.

Пил сульфонолу НП-1

0,03

922.

Пил сульфонолу НП-3

0,03

923.

Пил сухого бурякового жому

0,06

924.

Пил сушеного панциря креветки

0,0001

925.

Пил текстоліту

0,04

926.

Пил титану

0,5

927.

Пил торфу

0,11

928.

Пил тютюну

0,035

929.

Пил фенолформальдегідної смоли резольного типу

0,04

930.

Пил фенопластів резольного типу (Е2-330-02, У2-301-07)

0,05

931.

Пил хлорованого натурального каучуку

0,02

932.

Пил хромової руди (хроміту) (аерозоль)

0,02

933.

Пил хромово-цинкового каталізатору (каталізатор К-16)

0,01

934.

Пил хромомагнезиту (аерозоль)

0,04

935.

Пил хутряний (вовняний, пуховий)

0,03

936.

Пил цукру (сахарози)

0,1

937.

Пил червоного шламу(відходи глиноземного виробництва)

0,15

938.

Пил шаруватого епоксидного вуглепластику

0,02

939.

Пил шихти магнезіального виробництва вогнетривів

0,1

940.

Пил шихти парфумного скла

0,05

941.

Пил шроту сої

0,05

942.

Пил шроту соняшника

0,11

943.

Пил яєць зернової молі, тріхограм і пилку метеликів зернової молі (у перерахунку на білок)

0,001

944.

Пилогасник ВПП-3

0,005

945.

Піперазин

0,01

946.

Піперазину адіпінат

0,05

947.

3-(2-Піперидил)-піридин (анабазин основа)

0,001

948.

Піперидину 1,2,2,6,6-пентаметил паратолуолсульфонат (пірилен)

0,003

949.

Пірален(мастило трансформаторне - суміш гексахлорбіфенілу - 60% та трихлорбензолу - 40%)

0,002

950.

Пірен

0,001

951.

α-(2-Піролідон-1-іл)ацетамід/пірацетам/

0,05

952.

Піромелітовий діангідрид

0,03

953.

цис-Платина

0,0001

954.

Покриття епоксидне (йотакоут універсальний), леткі фракції (аерозоль), за епіхлоргідрином

0,2

955.

Покриття оздоблювальне MC-LUSTER (пари), контроль за ксилолом

0,15

956.

Покриття поліуретанове (нормадур 90 HS), леткі фракції (аерозоль), за ксилолом

0,2

957.

Покриття проміжне MC-FERROX B HS (пари), контроль за ксилолом

0,3

958.

Поліакриламід аніонний АК-618

0,25

959.

Поліакриламід катіонний АК-617

0,25

960.

Поліамін Т

0,03

961.

Полі/N'-біс-(гідроксиетил) уреїдо /фенілметан (ЭМ-30)

0,05

962.

Полі/N'-біс-(триметилсилоксиетил) уреїдо /фенілметан (ДЕМ-31)

0,05

963.

Полівінілбутираль

0,1

964.

Полі-(N'-гідпроксилетилуреїдо) фенілметан (M-42)

0,05

965.

Поліетилен

0,1

966.

Поліетиленгліколі: ПЕГ-400, ПЕГ-6000

0,15

967.

Поліетиленполіамін

0,01

968.

Поліетилентерефталат

0,05

969.

Поліізоціанат

0,02

970.

Полікарбонат(полі-2,2-(4,4'фенокси)-пропанкарбонат)

0,2

971.

Полімер проп-2-енаміду з про-2-еноатом натрію(флокулянт "Магнофлок 338", Алкомери, Алкофлади)

0,1

972.

Поліметилсилоксанова рідина ЛМС-400 (за тетраетоксисиланом)

0,1

973.

Полімиксин-М

0,01

974.

Полісорб-1 (сополімер стиролу с 2% п-дивінілбензолу)

0,1

975.

Поліхлоркамфен

0,007

976.

Пом'якшувач АСМГ(основа: асфальтени, смоли, олії)

0,05

977.

Прегнадієн-1,4-тріол П β, 17 α, 21діон-3,20 (преднізолон)

0,00001

978.

Присадка "Імпрол" (основа: поліізобутилен, мінеральне масло I-20 і. інш.)

0,05

979.

Присадка "МАСМА- 1604" (основа: моноалкілфеноли на основі тримерів пропілену, гідроксид кальцію, масло індустріальне)

0,04

980.

Присадка "МАСМА-1605" (основа: осірчений алкілфенол, карбонат кальцію, алкілсаліцинат кальцію, мінеральне масло I-20 і ін.)

0,04

981.

Присадка "Мікс" (за дисульфідом ізобутилену)

0,1

982.

Присадка "Фосфоксит-7" (за триетаноламіном)

0,04

983.

Присадка "Фріктол-МЦ" (основа:, діалкілдитіо-фосфорні кислоти, триоксид молібдену, оксид цинку, масло УА-12, алкілфенол)

0,3

984.

Присадка Необас (алкілсаліцилат барію на олігомерах етилену) /за алкілфенолом/

0,01

985.

Присадка С-5А (олігоізобутиніл сукцинімід діетилентриаміну в олії індустріальній)

0,1

986.

Присадка сульфофенатна "СФ-200" (основа: суміш масла мінерального з алкісульфонатом кальцію і карбонатом кальцію)

0,05

987.

Присадка "Фріктол"

0,05

988.

Присадки "Борин", "Масма-1602" (за алкілфенолами)

0,01

989.

Присадки "Гідропол-200", "Пропінол Б-400" (за оксидом пропілену)

0,02

990.

Пролін, оксипролін

0,7

991.

Пропан

65,0

992.

Пропандіол-1,2 (пропіленгліколь)

0,03

993.

н-Пропантіол (пропілмеркаптан)

0,0001

994.

1,2,3-Пропантріол (гліцерин)

0,1

995.

Пропіленгліколькарбонат

0,07

996.

Пропілену тетрамер (ізододецилен)

1,5

997.

Пропілену тримери

0,05

998.

Пропілмеркаптан

5 х 10-5

999.

Пропіловий ефір масляної кислоти (пропілбутират)

0,05

1000.

Пропіловий ефір 4-оксибензойної (саліцилової) кислоти /піпазол/

0,1

1001.

Пропіловий ефір пропіонової кислоти (пропілпропіонат)

0,5

1002.

Протаргол (у перерахунку на срібло)

0,01

1003.

Протеаза лужна

0,01

1004.

Раунатин

0,004

1005.

Реагент антихлорозний з гідролізного лигніну

2,0

1006.

Реагент лилафлот С (у перерахунку на аліфатичні аміни)

0,003

1007.

Реагент СОП-83

0,5

1008.

Ревициклін (за рифампіцином)

0,001

1009.

Ремантадин

0,005

1010.

Рибонуклеїнової кислоти гідролізат

0,1

1011.

Рідина НГЖ-4(ТУ38 101740-80) / за дибутилфенілфосфатом/

0,01

1012.

Ріфампіцин

0,001

1013.

Розчинник для епоксидних фарб ЛМК (йотун № 17) (аерозоль), за ксилолом

0,2

1014.

Розчинник для поліуретанових фарб ЛМК (йотун № 10) (аерозоль), за етилбензолом

0,02

1015.

Розчинник органічний WASSER MC-THINNER, контроль за ксилолом

0,14

1016.

Розчинник фарб "РПК-230П" (основа: рідкі парафіни - суміш н-алканів C11 - C17)

1,0

1017.

Розчинники РПК-240,РПК-280 (за насиченими вуглеводнями C12 - C19)

1,0

1018.

Ртуті бромід

0,0003

1019.

Ртуті роданід

0,0003

1020.

Ртуті сульфат (I)

0,0003

1021.

Ртуті сульфат (II)

0,0003

1022.

Рутенію оксид

0,03

1023.

Срібла стеарат (у перерахунку на срібло)

0,005

1024.

Свинцю стеарат (у перерахунку на свинець)

0,0003

1025.

Селен аморфний

0,05

1026.

Сенадексин

0,15

1027.

Серин

0,7

1028.

Синестрол

0,0001

1029.

Синтанол АЦСЕ-12 (за ефірами оксиетильованих спиртів)

0,004

1030.

Синтанол ДС-10 (суміш фракцій спиртів C10 - C20 і оксиду етилену)

0,005

1031.

Синтетичний миючий засіб 'Бис-С"

0,01

1032.

Синтетичний миючий засіб типу "Ера"

0,03

1033.

Синтетичний миючий засіб типу "Лотос"

0,03

1034.

Синтетичний миючий засіб типу "Ока"

0,01

1035.

Синтетичні миючі засоби: "Бриз", "Вихор", "Лотос-автомат", "Юта"

0,03

1036.

Сірка елементарна

0,07

1037.

Сірки гексафторид

0,001

1038.

Сірки хлорид

0,01

1039.

Скандію оксид

0,04

1040.

Смола (СТУ-3)

0,024

1041.

Сорбіталь 20 (суміш поліетиленгліколевих ефірів моно-дистеаратів ангідронсорбітів)

3,0

1042.

Сольвент нафта

0,2

1043.

Сополімер полівінілхлориду з нітрилом акрилової кислоти

0,1

1044.

Сополімер метакрилової кислоти і метилметакрилату

0,05

1045.

Сополімер метилакрилату, бутилакрилату і стиролу (лакрис 25 т)

0,1

1046.

Сополімер метилметакрилату і метакрилової кислоти (лакрис 20)

0,05

1047.

Сополімер формальдегіду з діоксаланом (СДФ)

0,1

1048.

Сополімери і полімери на основі акрилових і метакрилових мономерів (лакрис, АТМ,М-90і ін.)

0,1

1049.

Сорбіт Д (гекситол)

0,1

1050.

L-Сорбоза

0,1

1051.

Спирт 2-алілоксиетиловий (2-алілоксиетанол)

0,05

1052.

Спирт аліловий

0,02

1053.

Спирт діацетоновий

0,3

1054.

Спирт епігідриновий (гліцидол)

0,04

1055.

Спирт ізогексиловий (метилізобутилкарбінол)

0,07

1056.

Спирт ізодециловий

0,01

1057.

Спирт полівініловий

0,1

1058.

Спирт тетрагідрофуриловий

0,1

1059.

Спирт тригідроперфтораміловий

0,05

1060.

Спирт тригідроперфторгептиловий

0,05

1061.

Спирт 3-феноксибензиловий

0,05

1062.

Спирт фуриловий

0,01

1063.

Спирт α-фенілетиловий

0,14

1064.

Спирт α,α -диметилбензиловий (диметилфенілкарбінол)

0,06

1065.

Спирт β-фенілетиловий (2-фенілетанол)

0,1

1066.

Спирт γ-ацетопропіловий

0,07

1067.

Стеарин

0,2

1068.

Стиралілацетат (метилфенілкарбинілацетат)

0,4

1069.

Стирилкарбінол (спирт коричний)

0,01

1070.

Стиролу оксид

0,03

1071.

Стрептоміцину сульфат

0,005

1072.

Стрептоміцину хлоркальцієвий комплекс

0,005

1073.

Стронцію карбонат

0,05

1074.

Сульгин (п-амінобензол сульфонілгуанідин)

0,01

1075.

Сульсен

0,005

1076.

Сульфанен за феноксиметилпеніциліном)

0,05

1077.

Сульфапіридазин

0,005

1078.

Сульфоетоксилати натрію C10 - C13

0 02

1079.

Сульфомонометаксин

0,005

1080.

Суміш альфа і бета іононів (бета-іонон технічний)

0,01

1081.

Суміш бромистих солей N-алкілпіридинію

0,3

1082.

Суміш водо- і поганорозчинннх у воді сполук ртуті: сулема, каломель, азотнокисла, окисна і закисна, оксиди червоний і жовтий, оцтова, амідохлорна, двойодиста (у перерахунку на ртуть)

0,001

1083.

Суміш водорозчинних сполук ртуті: сулема, оцтовокисла, азотнокисла, окисна і закисна ртуть (у перерахунку на ртуть)

0,0008

1084.

Суміш 2,4-Д-амінової солі і 2,3,6-трихлорбензойної кислоти у співвідношенні 10:1 (амідим)

0,0003

1085.

Суміш диметиламінних солей 2,3,6-трихлорбензойної кислоти (полідим)

0,01

1086.

Суміш ізомерів спиртів C7 - C11

0,1

1087.

Суміш карбонових кислот C1 - C6 (за мурашиною кислотою)

0,2

1088.

Суміш кубових залишків тетрафгоретилену (за тетрафторетиленом)

0,01

1089.

Суміш насичених вуглеводнів C2 - C8 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів C1 - C4 (Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт")

3,0

1090.

Суміш пальмітинової 40%, олеїнової 15%, стеаринової 45% кислот (жир тваринний спеціальний) /за стеариновою кислотою/

0,2

1091.

Суміш поганорозчинних у воді сполук ртуті: двойодиста, амідохлорна, оксиди червоний і жовтий, хлориста ртуть (у перерахунку на ртуть)

0,0009

1092.

Сурма

0,01

1093.

Третбутилциклогексан

0,1

1094.

1,6-біс-(1-Триметиламоній) гексану дибензосульфат (бензогексоній)

0,1

1095.

1,1,4,4',4',4'-Триметилен-біс (4-сульфаліл-сульфаніламід) /дисульформін/

0,01

1096.

1,1-Триметилен-біс-(4-оксимінометилпіридіній бромід моногідрат (дипіроксин)

0,01

1097.

3,5,5-Триметилоксазолідіндіон (триметин)

0,01

1098.

Три(оксиметиламіно)-амінометан /трисамін/

0,15

1099.

Три(хлоретил)фосфат

0,01

1100.

1,1,1 -Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол

0,02

1101.

Талію йодид (у перерахунку на талій)

0,0004

1102.

Таловий пек

0,5

1103.

Танацехол (танафлон)

0,05

1104.

Тантал

0,15

1105.

Теофедрин (за амідопірином)

0,003

1106.

Теплоносій ароматизований АМТ-300

0,05

1107.

Терлон(арамід)

0,1

1108.

α-Терпенілацетат

0,05

1109.

Терпінгідрат

0,5

1110.

Терпінеол (γ-ментен-1-ол-8)

0,0003

1111.

п-Терфеніл

0,05

1112.

Тетрабутоксититан (бутиловий ефір о-титанової кислоти - продукти гідролізу за бутанолом)

0,1

1113.

2,3,5,6- тетрафлуоробензил(1R,3S)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (ТРАНСФЛУТРИН) (аерозоль + пари)

0,01

1114.

Тетрафтордиброметан (хладон 114 В2)

5,0

1115.

Тетрабромдифенілолпропан

0,1

1116.

1,2,5,6-Тетрагідробензальдегід

0,01

1117.

Тетрагідродициклопентадієн

0,1

1118.

Тетрагідроінден (3а,4,7,7а-тетрагідро-1-н-інден)

0,01

1119.

Тетрагідронафталін (тетралін)

0,04

1120.

2-Тетрагідрофуранон (γ-бутиролактон)

0,025

1121.

Тетраетилсвинець

3 х 10-6

1122.

Тетраетоксисилан (етилсилікат)

0,5

1123.

а-Тетралон

0,003

1124.

2,4,6,8-Тетраметил-2.4,6,8 тетрааза-біцикло-(3,3,3) октадіон-3,7

0,05

1125.

1,2,4,5-Тетраметилбензол

0,01

1126.

Тетраметиленімін (піролідин)

0,005

1127.

Тетран-5

0,05

1128.

Тетран-6

0,02

1129.

Тетран-7

0,04

1130.

Тетран двокомпонентний

0,06

1131.

Тетран чотирикомпонентний

0,06

1132.

1,1,1,2-Тетрафторетан (фреон- 134-а)

2,5

1133.

1,2,4,5 -Тетрахлорбензол

0,13

1134.

Тетрахлорпропан

0,01

1135.

3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпіридин (гептахлорпіколін)

0,02

1136.

Тетрацин

0,06

1137.

Технологічне мастило "Віол" (основа: нафтове масло, антифрикційна присадка)

0,05

1138.

Технологічне мастило "Літас-1" (основа: нафтове масло, розчинник нафтовий, трихлоретилен і ін.)

0,05

1139.

Технологічне мастило "Укрінол-218" (основа: мастило "Укрінол-216", масло індустріальне, триетаноламін)

0,04

1140.

Тилозин фосфат

0,02

1141.

Тинувін-350

0,5

1142.

Тирозин

0,7

1143.

Титанові пилові возгони від шахтних хлораторів

0,2

1144.

Титану діоксид

0,5

1145.

Тіамінхлорид фармакопейний (вітамін B1)

0,003

1146.

Тіоациланілід (тіоанілід синтетичних жирних кислот фракцій C5 - C6)

0,2

1147.

Тіокарбамід (тіосечовина)

0,01

1148.

Тіонілхлорид

0,005

1149.

Тіотриазазин

0,5

1150.

Токоферолу ацетат (вітамін E)

0,08

1151.

м-Толуїдин

0,01

1152.

о-Толуїдин

0,005

1153.

п-Толуїдин

0,01

1154.

м-Толуїлендіамін

0,01

1155.

м-Толуолсульфокислота

0,6

1156.

о-Толуолсульфокислота

0,6

1157.

п-Толуолсульфокислота

0,6

1158.

транс,транс,транс-Додекатриєн-1,5,9

0,01

1159.

Треонін

0,05

1160.

трет-Бутилпербензоат

0,01

1161.

2-Трет-бутил-п-крезол

0,01

1162.

п-Трет-бутилтолуол

0,023

1163.

п-Третбутилциклогексанол

0,15

1164.

1-(1,2,4-Триазол-1-ил)-1-(4-хлор-фенокси)-3,3-диметилбутан-2-о л (триадіменол)

0,01

1165.

Триаліламін

0,01

1166.

Триалкіламіни (суміш амінів фракцій C7 - C9; тригептиламіну, триоктиламіну і триноніламіну)

0,07

1167.

Триалкілфосфіни C12 - C15

0,1

1168.

2,4,4-Триамінобензанілід

0,03

1169.

2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин (меламін)

0,05

1170.

2,4,6-Триброманілін

0,02

1171.

1,3,5-Трибромбензол

0,1

1172.

Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (трибутилфосфат)

0,01

1173.

Трибутилфосфін

0,09

1174.

Тридеканол

0,4

1175.

Триетаноламін

0,04

1176.

Триетиленгліколь

1,0

1177.

Триетиленпентаамін

0,01

1178.

Триетилентриамін

0,01

1179.

Триетил-орто-ацетат

0,2

1180.

Триетоксисилан

0,01

1181.

2,4,6-Трийод-1,3-діоксибензол (ріодоксол)

0,03

1182.

Трикрезилфосфат (з вмістом ортоізомера менш 3%)'

0,01

1183.

1,3,5-Триметилбензол (мезитилен)

0,1

1184.

Триметилкарбінол (2-метил-2-пропанол)

0,3

1185.

Триметилхлорсилан

0,01

1186.

1,5,5-Триметилциклогексанон (ізофорон)

0,01

1187.

Тринатрієва сіль оксиетиліденфосфонової кислоти

0,2

1188.

Три-н-бутиламін

0,01

1189.

2,4,4-Тринітробензанілід

0,025

1190.

Тринітрогліцерин (нітрогліцерин)

0,001

1191.

Тринітроетилбензол

0,005

1192.

2,4,6-Тринітро-м-ксилол

0,005

1193.

2,4,6-Тринітротолуол

0,007

1194.

2,4,6-Тринітрофенол

0,01

1195.

Три-н-пропіламін

0,02

1196.

Триптофан

0,05

1197.

3-Трифторметилдифеніламін

0,01

1198.

1,2,2-Трифтор-1,1,2-трихлоретан (фреон 113)

8,0

1199.

Трифторхлоретилен (хлортрифторетилен)

0,01

1200.

2,3,6-Трихлорбензойної кислоти диметиламінна сіль (Трисбен-200)

0,01

1201.

Трихлорбензол

0,008

1202.

Трихлордифеніл

0,001

1203.

1,1,1 -Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол

0,02

1204.

Трихлорсилан

0,02

1205.

2,3,6-Трихлортолуол

0,1

1206.

3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпіридин (гексахлорпіколін)

0,02

1207.

1-(2,4,6-Трихлорфеніл)-3,3-(2,4-біс-третамін)-феноксиацетиламіно /Бензоїламінопіразолон-5/ (продукт ЗП-24)

0,1

1208.

Трихлорфенілгідразин солянокислий

0,001

1209.

2,4,6-Трихлорфенол

0,003

1210.

Уайт-спірит

1,0

1211.

Урацил-4-карбонової кислоти калієва сіль (калію оротат)

0,03

1212.

Уродан

0,5

1213.

Фарба порошкова епоксидна (ПЕП-971)

0,01

1214.

Фарбник кислотний чорний (суміш кислотного синє-чорного і кислотного оранжевого)

0,02

1215.

Фарбники органічні активні вінілсульфонові: (червонокоричневий 2КТ, червоно-фіолетовий 2КТ, бордо 4СТ, жовтий світлотривкий 2КТ6, яскраво-червоний 4ЖТ, жовтий 2КТ, червоний СТ)

0,02

1216.

Фенантрен

0,01

1217.

п-Фенетидін(п-етоксианілін, п-амінофенетол)

0,006

1218.

епселон-1-Феніл-2 метиламіно-пропанола-1-гідрохлорид (ефедрин)

0,01

1219.

Фенілаланін

0,7

1220.

2,2'-біс-п-Феніламінофеноксидіетиловий ефір

0,15

1221.

1 -Феніл-2,3-диметил-4-диметил-амінопіразолон (амідопірин)

0,01

1222.

1-Феніл-2,3-диметил-4-метиламінопіразолон-5-метан сульфат натрію (анальгін)

0,01

1223.

N,N'-Фенілендималеімід (малеімід)

0,01

1224.

м-Фенілендіамін

0,003

1225.

о-Фенілендіамін (1,2-бензолдіамін)

0,005

1226.

п-Фенілендіамін (1,4-діамінобензол, урсол)

0,0005

1227.

2-Феніл-3-карбатокси-4-диметил-амінометил-5-оксибензофурану гідрохлорид (фенікаберан)

0,03

1228.

N-Фенілкарбамоїл-3-(β-фенілізо-пропіл)сиднодимін /сиднокарб/

0,005

1229.

Фенілксилілетан

0,02

1230.

Фенілмеркаптан (тіофенол)

0,00003

1231.

1 -Феніл-3-метилпіразолон-5

0,01

1232.

N-Феніл-2-нафтиламін (нафтам-2, неозон Д) (при відсутності в нафтамі 2-нафтиламіну)

0,03

1233.

1-(4-Феніл-2-піролідон) ацетилід /карфедон/

0,01

1234.

Фенілпропанол

0,45

1235.

N-Феніл-п-фенілендіамін(п-амінодифеніламін)

0,02

1236.

Фенілтрихлорсилан

0,01

1237.

3-Феноксибензальдегід

0,03

1238.

Феноксиетанол

0,05

1239.

Феноксиметилпеніцилін

0,0025

1240.

Фенотіазин-2-карбамат (етмозин)

0,02

1241.

Ферит магній-цинковий

0,04

1242.

Флотореагент Лілафлот М (N -алкіл- N -ацетил-β-аланін у розчині талової олії)

0,4

1243.

Флотореагент МФТК-ЗГ (МФТК-ЗГ) з домішкою тіогліколяту (11,2%) і дитіогліколяту (14,4%) натрію

0,15

1244.

Флотореагент НК-82

0,5

1245.

Флотореагент "Прокол СК 921(М)"

0,01

1246.

Форстерит (суміш: 97% ортосилікату магнію і 3% барію оксиду)

0,05

1247.

Формальгліколь (діоксолан 1,3)

6,0

1248.

Фосген

0,003

1249.

N-Фосфонометилгліцин (гліфосфат)

0,04

1250.

Фосфор білий

0,0005

1251.

Фосфор жовтий

0,0005

1252.

Фосфор трихлористий

0,01

1253.

Фосфор червоний

0,0005

1254.

Фосфор чотирихлористий

0,01

1255.

Фосфору тіотрихлорид

0,01

1256.

Фосфору хлороксид

0,005

1257.

Фталазол

0,01

1258.

Фторангідриди перфторованих органічних кислот серії ФК (напівпродукти виробництва мономеру ФК-96) /за фтористим воднем/

0,01

1259.

м-Фторанізол

0,5

1260.

о-Фторанізол

0,6

1261.

п-Фторанізол

0,5

1262.

Фторацизин /2-трифтор-10-/3-діетиламінопропіоніл) фенотіазину гідрохлорид

0,01

1263.

Фторбензол

0,1

1264.

9-фтор-2,3-дигідро-3-метил-10-(4-метил-1-піперазиніл)-7-оксо, 7Н-піридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбонової кислоти(офлоксацин)

0,01

1265.

Фторетилен (вінілфторид)

0,15

1266.

о-Фтортолуол

0,2

1267.

п-Фтортолуол

0,3

1268.

Фузидієвої кислоти натрієва сіль

0,01

1269.

Фурадонін(N -/5-нітро-2-фурфуліден /1-аміногідантіон)

0,005

1270.

Фуран (фурфуран)

0,01

1271.

Фурфуриламін

0,01

1272.

п-Хінондіоксим

0,03

1273.

Хінуклідин-3-дифеніл-карбонілу гідрохлорид (фенкарол)

0,01

1274.

Хітин(полі-(1,-4)-2-ацетамідо-2-дезокси-β-Д-глюкан; полі-(N-ацетил-Д-глюкозамін)

0,0005

1275.

Хітозан(полі-(1,-4)-2-аміно 2-дезокси-β-Д-глюкан; полі-(Д-глюкозамін)

0,0005

1276.

Хлоралкани C12 - C15

0,1

1277.

Хлорангідрид п-нітробензойної кислоти

0,01

1278.

Хлорацетилхлорид

0,02

1279.

α-Хлорацетоанілід

0,01

1280.

1-4-Хлорбензоїл-5-метокси-2-метиндол-3-оцтової кислоти (індометацин, метиндол, сидалгон, ревмадолон, ревматин)

0,002

1281.

п-Хлорбензотрихлорид

0,001

1282.

Хлорбромметан

100,0

1283.

3-Хлорбутанон-2 (хлоркетон)

0,02

1284.

2-Хлор-5/гама-(2,4дитретамілфенокси)бутироіламіно/анілід триметилоцтової кислоти /компонента ЗЖ-165/

0,1

1285.

N -(6-Хлоргексил)- N'-(гідроксиетил)-сечовина (МЕ-344)

0,01

1286.

Хлоргідринстирол

1,4

1287.

1 -Хлор-3,3 -диметилбутан-2-он

0,2

1288.

2 -Хлор-5 /2", 4" -дитретамілфенокси /бутиропламіно/ анілід α-(4-карбо-ксифенокси) пивалоілоцтової кислоти /компонента H-596/

0,1

1289.

Хлорйодметан

0,06

1290.

Хлорметациклін тозилат

0,03

1291.

3-Хлор-4-метиланілін

0,01

1292.

біс-Хлорметилксилол

0,004

1293.

N -(4-2-(5-Хлор-2-метоксибензамідо) етил) фенілсульфоніл-N-циклогексилсечовина (глібенкламід, манініл, міглюкан, мікроназа)

0,001

1294.

β-Хлормолочної кислоти метиловий ефір

0,005

1295.

2-Хлор-4-нітротолуол

0,005

1296.

2-Хлор-6-нітроанілін

0,02

1297.

N-2-Хлор-4-нітрофеніл-5-хлорсаліциланілід(фенасал)

0,01

1298.

Хлорноборнен

0,02

1299.

ХлорпарафіниХП-1100

0,1

1300.

Хлорпіколіни легкокиплячі (суміш трипентахлорпіколінів)

0,02

1301.

Хлорпропамід

0,05

1302.

3-Хлор-6-сульфаніламінопіридазин

0,01

1303.

м-Хлортолуол

0,01

1304.

о-Хлортолуол

0,02

1305.

п-Хлортолуол

0,01

1306.

м-Хлорфенол

0,01

1307.

о-Хлорфенол

0,02

1308.

4-Хлор- N -(2-фуриметил)-5-сульфамоілантрамілова кислота /фуросемід/

0,01

1309.

Хрому тривалентні сполуки (у перерахунку на Cr-3+)

0,01

1310.

Цезій йодистий (у перерахунку на цезій)

0,005

1311.

Целюлоза

0,03

1312.

Церій і його неорганічні сполуки (діоксид, полірит, фотопол) /у перерахунку на церій/

0,06

1313.

Цефалексин

0,005

1314.

Цефалоспорін С (цинкова сіль)

0,005

1315.

Цефалотин (натрієва сіль)

0,005

1316.

Циклоацетат (п-третбутилциклогексилацетат)

0,3

1317.

Циклогексиламін

0,01

1318.

2-Циклогексилкарбоніл 1,3,4,6,7,11 -гексагідро-2н-піразино-(2,1 -а)ізохінолін /азинокс/

0,02

1319.

Циклогексилнітрат

0,08

1320.

цис,транс,траис-Циклододекатрієн-1,5,9

0,008

1321.

Циклопентадієни

0,05

1322.

Циклопентан (пентаметилен)

0,1

1323.

Циклопентен

0,1

1324.

Цинку ацетат (у перерахунку на цинк)

0,005

1325.

Цинку карбонат (у перерахунку на цинк)

0,01

1326.

Цинку метіонат (у перерахунку на цинк)

0,005

1327.

Цинку монофосфат (у перерахунку на цинк)

0,005

1328.

Цинку нітрат (у перерахунку на цинк)

0,005

1329.

Цинку селенід (у перерахунку на цинк)

0,02

1330.

Цинку стеарат (у перерахунку на цинк)

0,005

1331.

Цинку сульфід (у перерахунку на цинк)

0,01

1332.

Цинку хлорид (у перерахунку на цинк)

0,005

1333.

Цирконію карбід

0,01

1334.

Цирконію нітрид

0,7

1335.

Цирконію фторид

0,01

1336.

Цистеїн, цистин

0,05

1337.

Цитронелаль

0,025

1338.

Ціанурхлорид

0,005

1339.

Цукрол

0,1

1340.

Янтарна кислота (аерозоль)

0,05

__________
Примітка

* м-3 при нормальних умовах: температурі 0° C (273К) і тиску 760 мм рт.ст. (101,3 кПа)
** При сумісній присутності адамантану, 1-бромадамантану і реамантадину ОБРВ не більше ніж 0,02 мг/м-3


ПОКАЖЧИК
технічних та торгових назв речовин

Аеросил-175

590

Азимідобензол

120

Азинокс

1290

Азотіоприн

685

Азотол (АМФ)

766

Аланін

16

Алебастр

508

Алілен

657

Алкомери, Алкофлади

947

Амбен

555

Амідим

1057

Амідопірин

1193

Амідопрокаїн

355

1-Аміноантрахінон антрахіноніламін

40

n-Амінобензол сульфанілгуанідин

1047

п-Амінодифеніламін

1207

1-аміно-2-оксибензол

53

Амоден

663

Анабазин основа

927

Анальгін

1194

Анізол (метоксибензол)

714

Арамід

1080

Аргінін

79

Аспарагінова кислота

81

Ацетоназин

276

Ацикловір

49

Барнон

117

Бепаск

115

Бензогексоній

1067

Бертолетова сіль

498

Білімін

264

Біоресметрин

111

Біс фенол А, діан

315

Біс-фосфіт

228

2,3-Біцикло-2,2,1-гептен

798

Бромгексин

51

Брометан, етил бромід

137

Бромізовал

139

Бромистий ацетил

87

Бура

760

Бутадіон

153

Бутепін

164

Бутилбутірат

156

Бутилкарбітол

727

Бутилпропіонат

157

γ-Бутиролактон

1092

Валін

163

Ванілін

807

Вапортрин

427

Вінілазин

166

5-Вінілбіцикло-(2,2,1) гептен-2

167

N-вініл-4-бутанлактам, N-вініл-2-піролідінол

169

Вінілфторид

1237

Вітамін C

530

Вітамін B1

1117

Вітамін B3

506

Вітамін E

1122

Вітамін Д2

381

Вітамін B13

553

Вітамін PP

770

Гваякол

720

Гексахлорамінопіколін

59

Гексахлорпіколін

1178

Гекситол

1022

Гераніол

621

2-гідроксианілін

53

Гідрохінон

371

Гінекорн, секотамін, фемергін, ерготартрат

384

Гіпс

508

Гістидін

219

Глібенкламід, манініл, міглюкан, мікроназа

1265

Глібутід

152

Гліцерин

970

Гліцидол

1027

Гліцин

221

Гліфосфат

1221

Глютарова кислота

223

Дамоксим

266

Дибазол

108

Димедрол

263

2,3-Дибромпропіоновий спирт

237

Дигідрострептоміцин

713

Дикрезил

692

Дилудін

271

Димер алену

289

Димер оксиду перфторпропілену

829

Диметилпрамід

265

Диметилсульфат

279

Диметилфенілкарбінол

1037

Дихлорангідрид

394

Дипіроксин

1069

Дисульформін

1068

Дихлорантин

328

Діанат

259

Діафен ФП

456

Діацетил

148

Діоксан

398

Діоксановий спирт

666

Діоксолан-1,3

1219

ДК-С фенілгліцин

486

Д Na солі А5ТФУ кислоти

3

Дротаверину гідрохлорид

370

Емоксипін

403

Емпентрин

427

Ергостерин

383

Етазол

46

Етамзилат

358

Етандіол

396

Етилбутират

405

5-Етиліденбіцикло-2,2,1 гептен-2

401

Етилкарбітол

729

Етилмеркаптан

387

4-Етилпергідро-1,4-оксазин

404

Етилпропіонат

407

Етилсилікат

1094

Етилцеллозольв, етиловий ефір етиленгліколю

416

Етмозин

1212

Еток

706

п-Етоксианілін, п-амінофенетол

1189

Ефедрин

1190

Жасминальдегід

36

Залізний, сірчаний колчедан

889

Ібупрофен

445

Ізобутилен

700

Ізододецилен

972

Ізолейцин, лейцин

447

Ізопропілацетат

455

Ізопропіловий ефір

256

Ізофорон

1158

Іралій

448

Інгібітор БТА

120

Індігокармін

748

Індометацин, метиндол, сидалгон, ревмадолон, ревматин

1252

Йотакоут універсальний

953

Йотун № 10

1013

Йотун № 17

1012

Калію оротат

1183

Кальцію добезилат

503

Кальцію силіцид

897

Каптопріл

654

Карбеніцилін

516

Карбінол

719

Карборунд

863

Кардіотрил

618

Карфедон

1205

Карфецилін

740

Кислота антранілова

524

Компонента голуба ЗГ-97

306

Компонента 616 М

305

Компонента ЗЖ-165

1256

Компонента Н-596

1260

Корінфар

273

Коричний спирт

1042

Корунд білий

832

Крезидін

39

Кубовий синій О, пігмент синій антрахіноновий

436

Кухонна сіль

763

Лакрис 25 т

1018

Лакрис 20

1019

Лакрис ATM, M-90

1021

Лізин

608

Лінкоміцин

609

Ловастатин

658

ЛСГМ-Г

607

М-100

827

Малеімід

1195

Малоновий ефір

618

МЕ-344

1257

Мезитилен

1155

Мезитилу оксид

693

Мезоінозит

195

Меламін

1141

γ-Ментен-1-ол-8

1083

Метациклін

260

Метилбензоат

575

о-Метиланілін

58

Метилбутират

688

Метилгептенон

665

2-Метил-5-етилпірідин

672

Метилізобутилкарбінол

1028

2-Метилпропан

441

2-Метил-2-пропанол

1156

α-Метиловий ефір пропіленгліколю

718

Метилпропіонат

689

Метилцеллозольв

715

Метол

661

Метронідазол, новонідазол

805

Мірцен

683

Мерказоліл

682

Мебікар

1096

Моновінілацетилен

164

Натрієва сіль 5-етил-5(37етил бутил)-2-тіобарбітурової кислоти

761

Натрій кремнекислий

758

Натрій надборнокислий

757

Натр їдкий,сода каустична

744

B-нафталін-сульфокислота, натрієва сіль

765

Нафтам-2, неозон-Д

1204

Неонол АФ-12

24

НеонолАФ-14

23

Неонол П 1215-12

419

Неонол 2 В 1307-12

418

Нівалін

187

Нікотин

697

Ніпагін

690

Нітазол

84

п-Нітроанізол

716

Нітрогліцерин

1162

N-(5-Нітро-2-фурфуліден)-1-аміногідантіон

1241

Нормадур 90 HS

955

Нормацинк СЕ-бар'єр

390

Норсульфазол

43

Норфлоксацин

414

Но-Шпа

370

Оксамат

367

Оксацилін

705

Оксилідин

116

Оксипіримідин

451

Офлоксацин

1236

Пасоміцин

252

2,4-Пентадіол-2-метил

202

Пентаерітрит

281

Пентаметилен

1294

Пентахлорамінопіколін

50

Перхлорметантіол, тіокарбонілтетрахлорид

830

γ-Піколін

695

2-Піколін

696

Піпазол

976

Піперазин

363

Піперидин

818

Пірацетам

931

Пірилен

928

Пірокатехін

251

Піромекаїн

158

Піролідин

1098

Полідим

1058

Праллетрин

706

Преднізолон

953

Продукт ЗП-24

1179

Пролін, оксипролін

966

Пропілбутират

975

Пропіленгліколь

968

β-Пропіл-a-етилакролеїн

391

Пропілмеркаптан

969

Пропілпропіонат

977

Пропін

657

Протаргол

978

Ранітидин, раніплекс

399

Резорцин

249

Ріодоксол

1153

Салазопіридазин

717

Сахарин

457

Сегнетова сіль

487

Серин

1000

Сиднокарб

1200

Сода кальцинована

750

Сода питна, харчова

744

Спіробромін

141

Стеариловий спирт

809

Стрептоцид

45

Сульфадиметоксин

44

Сульфенамід БТ

360

Сульфодімезин

42

Суміш природних меркаптанів

799

Танафлон

1076

Тауфон

525

Теофілін

277

3а,4,7,7а-Тетрагідро-1-н-інден

1090

Тетрагідро-1,4-оксазин, морфолін

362

Тетралін

1091

Тімол

453

Тімкал

760

Тіосечовина

1119

Тіотриазазин

737

Тіофенол

1202

Тирозин

1114

м-Толуїдин

1123

о-Толуїдин

1124

п-Толуїдин

1125

Трансфлутрин

1112

Триадіменол

1136

Триазін

54

Трибутилфосфат

1144

Триетилендіамін, ДАБКО

341

1,2,4-Трикарбоксибензол

563

Тримекаїн

357

Тример оксиду перфторпропілену

828

Триметин

1070

Тринатрій фосфат

755

Триптофан

1168

Трисбен-200

1172

Трисамін

1071

α,α,α-трифтор-м-толуїдин

47

α-Трихлортолуол

121

Ундецил бромистий

145

Урсол

1198

Уротропін

193

Фенасал

1269

Фенацетин

83

Фенібут

62

Фенігідин

273

Фенікаберан

1199

Фенілаланін

1191

Фенілацетонітрил

107

2-Фенілетанол

1038

Фенкарол

1245

Фенозан 1

687

Фенозан 23

421

Фенозан 28

422

Фенозан 30

125

Феноксибензол, дифеніловий ефір

314

Ферамід

329

Феробор, феросплав

844

Фероцин

429

Флакозид

663

Флокулянт "Магнофлок 338"

947

Флотореагент МФТК-Е

409

Флуоресцеїн

373

Форідон

272

Фреон-113

1170

Фреон-132-В

331

Фреон 134а

1104

Фреон-152

318

Фтазин

721

Фурагін

793

Фуразолідон

794

Фурацилін

795

Фуросемід

1280

Фурфуран

1242

Хладон-329

218

Хладон 114В2

1086

Хлоракон

109

Хром-лігно-сульфонат

800

Хлораль, трихлоретаналь, трихлорацетальдегід

30

Хлорангідрид

395

Хлорекс

332

Хлоркетон

1255

Хлор метилбензол

106

2-Хлорпропан

449

Целозольвацетат

417

Ціанометан, ціаністий метил

90

Циклогексиетилен

175

п-Цимол

679

м-Цимол

678

Цистеїн, цистин

1308

Цитронелоп

280

Чілійська селітра

751
вгору