Документ v0033733-14, поточна редакція — Затвердження від 01.04.2014, підстава - v0158733-14

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ


07.03.2014

ПРОТОКОЛ № 33
засідання Комісії по розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування

{Протокол затверджено Наказом Міністерства інфраструктури
№ 158 від 01.04.2014}

Присутні члени комісії:


Петухов Д.В.

-

директор Департаменту автомобільного транспорту (голова Комісії);


Ткаченко О.В.

-

заступник директора - начальник відділу технічної та цінової політики Департаменту автомобільного транспорту (заступник голови Комісії);


Щербак А.Ю.

-

заступник директора - начальник відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту;


Балін В.А.

-

начальник відділу внутрішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту;


Корнієнко О.П.

-

головний спеціаліст відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту (секретар комісії);


Кравченко П.В.

-

головний спеціаліст відділу адміністративних послуг та ведення реєстру Управління ліцензування та адміністративних послуг Укртрансінспекції України;


Ігнатенко В.М.

-

начальник відділу адміністративних послуг та ведення реєстру Укртрансінспекції України.
Залучені фахівці:


Главацький П.В.

-

фахівець у галузі міжнародних автомобільних перевезень радник ВГО УТС;


Дробот Ю.С.

-

головний спеціаліст відділу сприяння організації перевезень Секретаріату АсМАП України;


Якущенко О.В.

-

начальник відділу організаційного забезпечення та протоколу управління транспортних перевезень УДП "Укрінтеравтосервіс".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вступне слово голови комісії Петухова Д.В.

2. Доповідь головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П. по матеріалах представлених маршрутів на розгляд комісії.

3. Визначення подальшої дати проведення.

По пункту 1

СЛУХАЛИ: голову комісії Петухова Д.В., який представив усіх членів Комісії та зазначив, що проведення засідання проходить відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75 "Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні" (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 519), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358.

ВИРІШИЛИ: взяти до уваги вищезазначену інформацію.

По пункту 2

1. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив про допущену технічну помилку у пункті 2 Протоколу № 32 від 21.02.2014, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25.02.2014 № 118, а саме невірно зазначено час відправлення з початкових автостанцій регулярного міжнародного автомобільного маршруту НОВОЯВОРІВСЬК - ЛЮБАЧУВ, що обслуговується перевізником ТОВ "Авто і Світ" з паритетним партнером PKS "Tomaszow Lubelski" Sp. z.o.o.

ВИРІШИЛИ: погодитися з допущеною технічною помилкою у зазначенні часу відправлення з початкових автостанцій та надати згоду на відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту НОВОЯВОРІВСЬК - ЛЮБАЧУВ (час відправлення з м. Новояворівськ (07-00, 10-00) - Любачув (15-00, 17-00)), терміном на 3 (три) роки. Укртрансінспекції України забезпечити видачу відповідних дозволів із внесенням відповідного розкладу руху. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТзДВ "Денисівка" з паритетним партнером S.R.L. "Pascari Pavel-Trans" про продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ - КИШИНІВ.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ - КИШИНІВ (час відправлення з м. Чернівці (12-00, 14-10, 10-00, 20-45) - Кишинів (06-50, 22-00, 10-00, 20-45)), терміном на 5 (п'ять) років, за умови повернення раніше виданих дозволів. Укртрансінспекції України забезпечити видачу відповідних дозволів із внесенням відповідного розкладу руху. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТОВ "Максимов Турс" з паритетним партнером ООД "Сервіс Тур" про продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА - СОФІЯ.

ВИРІШИЛИ: відмовити у продовженні дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА - СОФІЯ (час відправлення з м. Одеса (14-00) - Софія (06-00)), у зв'язку з тим, що подані документи перевізником ТОВ "Максимов Турс" не в повному обсязі відповідають переліку документів, наведених у пункті 3.4.1 Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358, а саме неповний список автобусів, що будуть використовуватись, у т. ч. резервних, та копії ліцензійних карток на кожний автобус за списком. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТОВ "Комфорт авто" з паритетним партнером S.R.L. "NIVEDIS-TRANS" про продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА - ЧІМІШЛІЯ.

ВИРІШИЛИ: відмовити у продовженні дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ОДЕСА - ЧІМІШЛІЯ (час відправлення з м. Одеса (13-10) - Чімішлія (00-00)), у зв'язку з тим, що подані документи перевізником ТОВ "Комфорт авто" не в повному обсязі відповідають переліку документів, наведених у пункті 3.4.1 Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358, а саме неповний список автобусів, що будуть використовуватись, у т.ч. резервних. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ПП "Біплан" з паритетним партнером S.R.L. "BESCHI TRANS" про відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ІЛЛІЧІВСЬК - БЄЛЬЦІ.

ВИРІШИЛИ: відмовити у відкритті регулярного міжнародного автомобільного маршруту ІЛЛІЧІВСЬК - БЄЛЬЦІ (час відправлення з м. Іллічівськ (15-15) - Бєльці (21-15)), у зв'язку з тим, що подані документи перевізником ПП "Біплан" не в повному обсязі відповідають переліку документів, наведених у пункті 3.1.1 Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358, а саме відсутні наступні документи: проект схеми міжнародного маршруту, проект розкладу руху, проект графіка роботи та відпочинку водіїв, копії свідоцтв про проходження водіями спеціальних курсів міжнародних перевезень та копія ліцензії на право надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом та ліцензійних карток на кожний автобус за списком. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТОВ "Крим-Альфа-Транс" з паритетним партнером ООО "ЭКСПРЕСС" про продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЯЛТА - КРАСНОДАР.

ВИРІШИЛИ: відмовити у продовженні дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЯЛТА - КРАСНОДАР (час відправлення з м. Ялта (14-10) - Краснодар (22-35)), у зв'язку з тим, що подані документи перевізником ТОВ "Крим-Альфа-Транс" не в повному обсязі відповідають переліку документів, наведених у пункті 3.4.1 Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358, а саме неповний список автобусів, що будуть використовуватись, у т. ч. резервних. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТзОВ "ФЕРЕНС і К" - Рівне" з паритетним партнером RKS Siemiatyczach Sp. z.o.o. про продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту РІВНЕ - ВАРШАВА.

ВИРІШИЛИ: відмовити у продовженні дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту РІВНЕ - ВАРШАВА (час відправлення з м. Рівне (15-00) - Варшава (15-00)), у зв'язку з тим, що подані документи перевізником ТзОВ "ФЕРЕНС і К" - Рівне" не в повному обсязі відповідають переліку документів, наведених у пункті 3.4.1 Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358, а саме відсутній проект тарифів на перевезення та узгоджена сторонами схема маршруту. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив звернення Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова про продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ФЛОРЕШТИ - ЗАТОКА (час відправлення з м. Флорешти (18-30) - Затока (16-00)), який обслуговується молдавським перевізником S.A. "BTA-14" без паритетного партнера.

ВИРІШИЛИ: відмовити у продовженні дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ФЛОРЕШТИ - ЗАТОКА (час відправлення з м. Флорешти (18-30) - Затока (16-00)), у зв'язку з тим, що подані документи Міністерством транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова не в повному обсязі відповідають переліку документів, наведених у пункті 3.4.2 Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358, а саме відсутня копія діючого дозволу на виконання міжнародних перевезень. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізників ТОВ "Вега-Райзен", ФОП Добрусь В. М. та ТОВ "СП ТРАНС" з паритетним партнером "VISITOR" - Piotr Glbicki про внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - ПОЗНАНЬ.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - ПОЗНАНЬ (час відправлення з м. Київ (11-00) - Познань (13-00)), на термін діючого дозволу до 11.06.2018, за умови повернення раніше виданих дозволів. Укртрансінспекції України забезпечити видачу відповідних дозволів із внесенням відповідного розкладу руху. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

10. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТОВ "Август V" з паритетним партнером S.R.L. Firma "Galiz SV" про продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту СЕРГІЇВКА - КИШИНІВ.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту СЕРГІЇВКА - КИШИНІВ (час відправлення з м. Сергіївка (17-00) - Кишинів (23-15)), терміном на 5 (п'ять) років, за умови повернення раніше виданих дозволів. Укртрансінспекції України забезпечити видачу відповідних дозволів із внесенням відповідного розкладу руху. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

11. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТОВ "Август V" з паритетним партнером S.R.L. Firma "Galiz SV" про продовження дії дозволів до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗАТОКА - КИШИНІВ.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на продовження дії дозволів до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗАТОКА - КИШИНІВ (час відправлення з м. Затока (12-30, 15-50, 16-20, 14-50, 17-30) - Кишинів (23-55, 06-40, 23-50, 23-40, 23-35)), терміном на 5 (п'ять) років, за умови повернення раніше виданих дозволів. Укртрансінспекції України забезпечити видачу відповідних дозволів із внесенням відповідного розкладу руху. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

12. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив звернення Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова про продовження дії дозволів до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗАТОКА - КИШИНІВ, який обслуговується молдавським перевізником S.R.L. Firma "Galiz SV" з паритетним партнером ТОВ "Август V".

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Укртрансінспекції України розглянути можливість здійснити заходи щодо вирішення питань, викладених у зверненні Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова (вих. № 02/3-9683 від 23.10.2013) про продовження дії дозволів до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЗАТОКА - КИШИНІВ (час відправлення з м. Кишинів (23-55, 06-40, 23-50, 23-40, 23-35) - Затока (12-30, 15-50, 16-20, 14-50, 17-30)), терміном на 5 (п'ять) років (копія листа додається до Протоколу), забезпечивши видачу відповідних дозволів із внесенням відповідного розкладу руху. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

Комісія ухвалила, що за прийнятими позитивними рішеннями листи до компетентних органів іноземних держав будуть направлятись в разі звернень перевізників.

По пункту 3

СЛУХАЛИ: голову комісії Петухова Д.В., який запропонував визначити дату проведення наступного засідання комісії 21 березня 2014 року.

ВИРІШИЛИ: За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.


Голова комісії:


Д.В. Петухов


Протокол вів:


О.П. Корнієнко

___________

О.В. Ткаченко

___________

А.Ю. Щербак

___________

П.В. Кравченко

___________

В.М. Ігнатенко

___________

П.В. Главацький

___________

Ю.С. Дробот

___________

В.А. Балін

___________

О.В. Якущенко

{Текст взято з сайту Мінінфраструктури України http://www.mtu.gov.ua}вгору