Документ v0033508-02, поточна редакція — Прийняття від 02.09.2002

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
02.09.2002 N 33

Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості
у діяльності Держжитлокомунгоспу

З метою виконання Указу Президента України від 01.08.02 N 683
( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості
у діяльності органів державної влади", відповідних постанови
Кабінету Міністрів України від 29.08.02 N 1302 ( 1302-2002-п ) та
доручення Прем'єр-міністра України від 09.08.02 N 8745/1, а також
постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.02 N 3 ( 3-2002-п )
"Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади" та інших нормативно-правових
актів з цього питання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад робочої групи для аналізу і висвітлення
діяльності Держжитлокомунгоспу (далі - робоча група).
2. Керівникові робочої групи (В.Альохін): - до 1 жовтня 2002 року забезпечити затвердження плану роботи
робочої групи та відповідних заходів з метою виконання рішень
Президента України та Уряду щодо аналізу і висвітлення діяльності
Держжитлокомунгоспу; - до 20 вересня визначитись щодо структурного підрозділу,
відповідального за вирішення питання розвитку інформатизації у
галузі житлово-комунального господарства та міського
електротранспорту, а також здійснення заходів, передбачених
вищезгаданими актами Президента України та Уряду з цього питання; - до 01.04.03 забезпечити реєстрацію та створення веб-сайту
Держжитлокомунгоспу, передбачивши його структуру згідно із
переліком показників, наведених у додатках до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.08.02 N 1302 ( 1302-2002-п ), та
відповідно до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої
влади.
3. Управлінню апарату (В.Чернявський) забезпечити: щоквартальне (до 10 числа наступного місяця починаючи з
жовтня 2002 року) подання інформації Держкомінформу про хід
виконання завдань, передбачених Указом Президента України від
01.08.02 N 683 ( 683/2002 ) та постановою Кабінету Міністрів
України від 29.08.02 N 1302 ( 1302-2002-п ); щоквартальне (за 20 днів до закінчення кожного кварталу)
подання Держкомінформу інформації про стан виконання Указу
Президента України від 01.08.02 N 683 ( 683/2002 ) та доручення
Прем'єр-міністра України від 09.08.02 N 8745/1.
4. Першому заступникові Голови Комітету В.Альохіну разом з
Управлінням фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
(Н.Голуб) під час формування проектів державного бюджету
забезпечити передбачення коштів на висвітлення діяльності
Держжитлокомунгоспу в межах видатків, призначених на утримання
Комітету, відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ).
5. Начальникам структурних підрозділів Комітету забезпечувати
постійний аналіз діяльності Комітету, стану галузі з питань своєї
компетенції та здійснювати своєчасне надання на вимогу робочої
групи відповідної інформації для подальшого її висвітлення.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Комітету В.Альохін
"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 9, вересень, 2002 р.вгору