Про затвердження форм звітності по коштах Фонду та методичних роз'яснень щодо їх заповнення
Фонд втрати працездатності; Розпорядження, Форма, Роз'яснення від 14.03.200332
Документ v0032598-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.05.2006, підстава - v0048598-06

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
14.03.2003 N 32
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 48 ( v0048598-06 ) від 18.05.2006 }
Про затвердження форм звітності по коштах Фонду та
методичних роз'яснень щодо їх заповнення

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності
N 21 ( v0021598-04 ) від 04.03.2004
Наказами Виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності
N 59-ос ( v059-598-04 ) від 14.05.2004 N 7-ос ( v0007598-05 ) від 31.01.2005 N 18-ос ( v0018598-05 ) від 28.02.2005 N 48-ос ( v0048598-05 ) від 12.05.2005 N 22-ос ( v0022598-06 ) від 03.02.2006 }

{ Форму Ф4-ФСС з ТВП з урахуванням змін та доповнень
додатково див. в документі ( va021598-09 )}
У зв'язку з окремими змінами, внесеними Законом України "Про
внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
від 06.02.2003 р. N 492-IV ( 492-15 ), численними зверненнями
страхувальників з питань заповнення звітних форм по коштах Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни та доповнення до звітних форм по коштах Фонду
Ф4-ФССзТВП "Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати,
пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності" ( v0025598-02 ) та
Ф14 "Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки
до дитячих оздоровчих закладів" ( v0009598-02 ), затвердивши їх у
формі, що додається. Встановити, що форми набувають чинності починаючи зі
звітності за I квартал 2003 року.
2. Затвердити Методичні роз'яснення по заповненню звіту про
нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності, по формі Ф4-ФССзТВП та звіту
про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих
оздоровчих закладів по формі Ф14.
3. Виконавчій дирекції Фонду довести форми звітів та
Методичні роз'яснення по їх заповненню до виконавчих дирекцій
відділень Фонду та страхувальників.
Голова правління В.А.Куліченко

Ф4-ФСС з ТВП
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження правління Фонду
соціального страхування
з тимчасової втрати
працездатності
14.03.2003 N 32
Складається щоквартально та
наростаючим підсумком з
початку року і подається до
органів Фонду за місцем
реєстрації не пізніше 20
числа наступного за звітним
періодом місяця
(20.04; 20.07; 20.10; 20.01)
Заповнюється в гривнях з
копійками (Табл. II,
IIA (ФОП) в гривнях)

_________________________________________________________________
Назва Реєстраційний код
страхувальника страхувальника
_________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ - для юридичних, (ДРФО - для
фізичних осіб): Адреса:
_________________________________________________________________
Код банку (МФО): п/рахунок: Назва банку
_________________________________________________________________
Система оподаткування: загальна,
єд. податок, фіксований
сільгосп. податок Тел.:
_________________________________________________________________
(зайве викреслити)

ЗВІТ
про нараховані внески, перерахування та витрати,
пов'язані з загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності
за __________________________________
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
------------------------------------------------------------------ | I. Середньооблікова кількість | | в т. ч. жінок | | |працівників в еквіваленті повної | | | | |зайнятості (*) | | | | ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- | | II. Нарахована сума фонду оплати | З/плата, з якої | | | праці (доходу), з якої | утримуються | | | справляються страхові внески | страхові внески | | |------------------------------------+---------------------------| | | 0,5% | 0,7% | 2,9% | 3,4% | Всього | 0,25% | 0,5% |1 % |Всього | |----------------+------+------+------+------+--------+-------+------+----+-------| | На початок | | | | | | | | | | | звіт. кварталу | | | | | | | | | | |----------------+------+------+------+------+--------+-------+------+----+-------| | За звітний | | | | | | | | | | | квартал | | | | | | | | | | |----------------+------+------+------+------+--------+-------+------+----+-------| | 1-й місяць | | | | | | | | | | |----------------+------+------+------+------+--------+-------+------+----+-------| | 2-й місяць | | | | | | | | | | |----------------+------+------+------+------+--------+-------+------+----+-------| | 3-й місяць | | | | | | | | | | |----------------+------+------+------+------+--------+-------+------+----+-------| | Всього з | | | | | | | | | | | початку року, | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
III.A Розрахунки внесків
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(нараховано і утримано внесків)
------------------------------------------------------------------ | На початок | | | | | | | | | | звіт. кварталу | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | За звітний | | | | | | | | | | квартал | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1-й місяць | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2-й місяць | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 3-й місяць | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | Всього з | | | | | | | | | | початку року | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
III. Розрахунки по коштах загальнообов'язкового
державного соціального страхування
-------------------------------- --------------------------------- | Заборгованість за | | | Заборгованість за | | | страхувальником на | 1 | | Фондом | 13 | | початок року | | | на поч. року | | |------------------------+-----| |------------------------+------| | Заборгованість по | | | Заборгованість по | | | актах прийому-передачі | 1.1 | | актах прийому-передачі | 13.1 | |------------------------+-----| |------------------------+------| | Нараховано і утримано | | | Зараховано витрат з | | | внесків з початку року | 2 | | початку року | | |------------------------+-----| |------------------------| | | Самостійно донараховані| 3.1 | | На початок | | | | внески | | | кварталу | | | |------------------------| | |--------------+---------| | | Самостійно нарахована | 3.2 | | | | | | пеня | | | | | | |------------------------+-----| | За звітний | | | | Нараховано | Внесків | 4 | | квартал | | | | за актами |---------+-----| |--------------+---------| | | ревізій | пені | 5 | | 1-й місяць | | | |------------------------+-----| |--------------+---------| | | Отримано від часткової | | | 2-й місяць | | | | оплати за путівки | 6 | |--------------+---------| | |------------------------+-----| | 3-й місяць | | | | Не прийнято до | | |------------------------+------| | зарахування витрат | 7 | | Всього зараховано | 14 | |------------------------+-----| |------------------------+------| | Стягнено штрафів | 8 | | Перераховано з | | |------------------------+-----| | початку року | 15 | | Отримано від Фонду з | | |------------------------+------| | початку року | 9 | | ВСЬОГО | | |------------------------+-----| | (р. 13 + ... + р. 15) | 16 | | Списано згідно | | |------------------------+------| | законодавства "-" | 10 | | Заборгованість за | | |------------------------+-----| | страхувальником на | | | ВСЬОГО (р. 1 + ... + | | | кінець звітного | | | + р. 9 - р. 10) | 11 | | періоду (р. 11 - р. 16)| 17 | |------------------------+-----| --------------------------------- | Заборгованість за | | | Фондом на кінець | | | звітного періоду | 12 | | (р. 16 - р. 11) | | --------------------------------
----------------------------------- | II.A Заборгованість з виплати | Перерахування | з/плати з урахуванням | з початку року (III. р. 15) | заборгованості за минулі роки | ------------------------------ | /Без урахування суми | | На початок кварталу | | невиплаченої з/плати останнього | |----------------------------| | місяця звітного періоду/ | | За звітний квартал | (сума)| |---------------------------------| | (N п. д., дата) | | | На початок року | | |--------------------+-------| |------------------+--------------| | | | | На кінець звіт. | | |--------------------+-------| | періоду | | | | | ----------------------------------- |--------------------+-------| | | | ------------------------------
IV. ВИТРАТИ ЗА РАХУНОК СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
-------------------------------------------------------------------------------- |Код | Назва показника |Зараховано |В тому числі |Заборго- | |ряд-| |витрат за |пільг по |ваність з| |ка | |рахунок Фонду |допомогах |виплати | | | | |постраждалим |допомоги | | | | |внаслідок |за | | | | |Чорнобильської|рахунок | | | | |катастрофи |коштів | | | | |(**) |Фонду на | | | | | |кінець | | | | | |звітного | | | | | |періоду | | | | | |(***) | | | |---------------+--------------+---------| | | | Днів | Сума | Днів | Сума | Сума | |----+--------------------------------+-------+-------+-------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------------------------------------------------------------| | 1. Матеріальне забезпечення | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 |По тимчасовій непрацездатності | | | | | | | |(за винятком допомоги по | | | | | | | |догляду за хворою дитиною або | | | | | | | |хворим членом сім'ї) | | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+-------+------+---------| ( Рядок 1.1 вилучено на підставі Наказу Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 22-ос
( v0022598-06 ) від 03.02.2006 )
|----+--------------------------------+-------+-------+-------+------+---------|
| 2 |По тимчасовій непрацездатності | | | | | | | |по догляду за хворою дитиною або| | | | | | | |хворим членом сім'ї | | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+-------+------+---------| | 3 |По вагітності і пологах | | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+--------------+---------| | 4 |По догляду за дитиною до | | | | | | |досягнення нею трирічного віку | | | | | | |(кількість виплат, сума) | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------| ----------- | 5 |Внески до Пенсійного фонду | | | | |України за осіб, які отримують | | | | |допомогу по догляду за дитиною | | | | |до досягнення нею трирічного | | | | |віку (кількість нарахувань, | | | | |сума) | | | |----+--------------------------------+-------+-------| ------------------ | 6 |Одноразові виплати при народжен-| | | | | | | |ні дитини (кількість виплат, | | | | | | | |сума) | | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------| | | | | 7 |Щомісячні виплати при народженні| | | | | | | |дитини (кількість виплат, сума) | | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------| ------------------ | 8 |На поховання (кількість виплат, | | | | |сума) | | | |----+----------------------------------------+-------| ------------------ | 9 |ВСЬОГО (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + | | | | | | |+ р. 5 + р. 6 + р. 7 + р. 8) | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------- | 2. Соціальні послуги |------------------------------------------------------ | 10 |Часткове фінансування | | | |санаторіїв-профілакторіїв (за | | | |рахунок страхових внесків) | | |----+----------------------------------------+-------| | 11 |Часткове фінансування | | | | |оздоровлення дітей у дитячих | | | | |оздоровчих закладах | | | | |(кількість путівок, сума) | | | |----+----------------------------------------+-------| | 12 |ВСЬОГО (р. 10 + р. 11) | | |----+----------------------------------------+-------| | 13 |Інші витрати (якщо є - додати | | | |пояснювальну записку) | | |----+----------------------------------------+-------| | 14 |РАЗОМ ВИТРАТ (р. 9 + р. 12 + р. 13) | | | |(III. р. 14) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------
V. РОЗШИФРОВКА ЗАБОРГОВАНОСТІ VI. РОЗШИФРОВКА ЗАБОРГОВАНОСТІ
ЗА СТРАХУВАЛЬНИКОМ (III. р. 17) ЗА ФОНДОМ (III. р. 12)
---------------------------------- ---------------------------------- | N | Назва показника | Сума | | N | Назва показника | Сума | | п/п | | | | п/п | | | |-----+-------------------+------| |-----+-------------------+------| | 1 | Заборгованість | | | 1 | Заборгованість, | | | | по страхових | | | | що буде погашена | | | | внесках, строк | | | | внесками | | | | сплати яких не | | | | наступного | | | | настав (поточна | | | | звітного кварталу | | | | заборгованість) | | |-----+-------------------+------| |-----+-------------------+------| | 2 | Заборгованість, | | | 2 | Заборгованість, | | | | яка повинна бути | | | | пов'язана з | | | | сплачена Фондом | | | | невиплатою | | | | після прийняття | | | | з/плати | | | | звіту (абз. 2 | | |-----+-------------------+------| | | п. 6.9 Інструкції | | | 3 | Реструктуризована | | | | N 16) | | | | заборгованість | | |-----+-------------------+------| |-----+-------------------+------| | 3.1 | Із загальної суми | | | 4 | Прострочена | | | | заборгованості за | | | | заборгованість, | | | | Фондом: | | | | в т. ч. при | | | | не відшкодовано | | | | натуроплаті | | | | з вини Фонду | | |-----+-------------------+------| |-----+-------------------+------| | 5 | Інша | | | 3.2 | заборгованість | | | | заборгованість | | | | пов'язана з | | | | | | | | невиплатою | | ---------------------------------- | | заробітної плати | | | | працівникам | | |-----+-------------------+------| | 3.3 | заборгованість | | | | пов'язана з | | | | надлишковим | | | | перерахуванням | | ----------------------------------

___ _______ 200_ року Керівник підприємства (установи) ______ (________)
Головний бухгалтер ______________ (___________)
М. П. Голова комісії __________ (___________)

--------------- *) Заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики
кількості працівників (наказ Державного комітету статистики
України від 28.09.2005 р. N 286 ( z1442-05 ). Заокруглення до
цілих. (**) Наводяться дані про нарахування допомоги застрахованим
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на
пільгових умовах згідно із законами України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" 18.01.2001 N 2240-III та "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" 28.02.91 N 796-XII (із змінами та
доповненнями), наказу Міністерства праці та соціальної політики
України "Про затвердження Порядку використання коштів Державного
бюджету України на виконання програм, пов'язаних із соціальним
захистом громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи" від 02.07.2004 N 147.
(***) Заповнюються з урахуванням заборгованості минулих років
та без урахування невиплаченої допомоги, що нарахована у
останньому місяці звітного періоду, строк сплати якої не настав
(аналогічно звіту по формі 1-ПВ ( v0398202-01 ).
( Форма в редакції Постанови Правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 21
( v0021598-04 ) від 04.03.2004, із змінами, внесеними згідно з
Наказами Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 59-ос ( v059-598-04 ) від
14.05.2004, N 7-ос ( v0007598-05 ) від 31.01.2005, N 48-ос
( v0048598-05 ) від 12.05.2005, N 22-ос ( v0022598-06 ) від
03.02.2006 )
Ф14
(додаток до Ф4-ФСС з ТВП)
Складається за кожен квартал
окремо і подається за місцем
реєстрації страхувальником
разом із Ф4-ФСС з ТВП

ЗВІТ
про путівки на санаторно-курортне лікування
та путівки до дитячих оздоровчих закладів

_____________________________________________ ____________ (повна назва страхувальника, реєстраційний N) (код ЄДРПОУ)
за ________________________ 20__ рік
(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал)
Таблиця
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Види путівок | Код | Залишок | Одержано | Видано | Повернено | Залишок путівок | | для застрахованих | рядка | путівок | путівок у | путівок з | путівок | на кінець | | осіб та членів їх | | на початок | звітному | початковими | робочому | звітного кварталу | | сімей | | звітного | кварталі | термінами | органу | | | | | кварталу | від робочих | звітного | Фонду |-------------------| | | | | органів | кварталу | | 3 + 5 - | 4 + 6 - | | | | | Фонду | | | 7 - 9 | 8 - 10 | | | |--------------+--------------+--------------+--------------+---------+---------| | | | к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | У санаторії та | 1 | | | | | | | | | | | | пансіонати з | | | | | | | | | | | | | лікуванням | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | У реабілітаційні | 2 | | | | | | | | | | | | відділення | | | | | | | | | | | | | санаторіїв | | | | | | | | | | | | | (заповнюється | | | | | | | | | | | | | лікувальною | | | | | | | | | | | | | установою) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | У санаторії | 3 | | | | | | | | | | | | для дітей з | | | | | | | | | | | | | батьками | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | У санаторії | 4 | | | | | | | | | | | | для підлітків | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | В дитячі | 5 | | | | | | | | | | | | спеціалізовані | | | | | | | | | | | | | санаторії | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | В дитячі | 6 | | | | | | | | | | | | оздоровчі заклади | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | В бальнеологічні | 7 | | | | | | | | | | | | та грязелікарні | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | Разом для | 8 | | | | | | | | | | | | застрахованих | | | | | | | | | | | | | осіб та членів | | | | | | | | | | | | | їх сімей (сума | | | | | | | | | | | | | рядків 1-7) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | У санаторії- | 9 | | | | | | | | | | | | профілакторії | | | | | | | | | | | | | (куплені органами | | | | | | | | | | | | | Фонду) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+---------| | Всього (сума | 10 | | | | | | | | | | | | рядків 8-9) | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- | Види путівок для | Код | Із загальної кількості путівок видано |Не використано | | застрахованих | рядка |--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------| путівок в | | осіб та членів | | | | | | | Для непрацюючих | терміни | | їх сімей | | Безкоштовно | За 10% вартості | За 20% вартості | За 30% вартості | За 50% вартості | ветеранів війни | їх дії, | | | | | | | | | та праці | що минули | | | |------------------+-------------------+-------|-------------------|-----------|-------|-----------+--------|----------+--------|------| | | | к-сть | сума | к-сть | сума |к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума | кіл-ть | сума | кіл-ть | сума | | | | | вартості | | часткової | | часткової | | часткової | | часткової | | вартості | | | | | | | путівок | | сплати | | сплати | | сплати | | сплати | | путівок | | | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------|-----------+-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------|-----------+-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | У санаторії | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | та пансіонати з | | | | | | | | | | | | | | | | | лікуванням | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------|-----------+-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | У реабілітаційні | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | відділення | | | | | | | | | | | | | | | | | санаторіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | (заповнюється | | | | | | | | | | | | | | | | | лікувальною | | | | | | | | | | | | | | | | | установою) | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------|-----------|-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | У санаторії | 3 | | | | | | | | | | | X | X | | | | для дітей з | | | | | | | | | | | | | | | | | батьками | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------|-----------|-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | У санаторії | 4 | | | | | | | | | | | X | X | | | | для підлітків | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------|-----------|-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | В дитячі | 5 | | | | | | | | | | | X | X | | | | спеціалізовані | | | | | | | | | | | | | | | | | санаторії | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------|-----------|-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | В дитячі | 6 | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | оздоровчі | | | | | | | | | | | | | | | | | заклади | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------|-----------+-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | В бальнеологічні | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | та грязелікарні | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------|-----------+-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | Разом для | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | застрахованих | | | | | | | | | | | | | | | | | осіб та членів | | | | | | | | | | | | | | | | | їх сімей (сума | | | | | | | | | | | | | | | | | рядків 1-7) | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | У санаторії- | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | профілакторії | | | | | | | | | | | | | | | | | (куплені | | | | | | | | | | | | | | | | | органами Фонду) | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-------+-------+----------+-------+-----------+-------|-----------|-------+-----------+-------+-----------+--------+----------+--------+------| | Всього | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | (сума рядків 8-9)| | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства (установи) _________ (_________) М. П.
Головний бухгалтер _________ (_________)
Голова комісії (уповноважений)
із соціального страхування _________ (_________)
"___"__________ 20__ року
{ Додаток до форми в редакції Постанови Правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 21
( v0021598-04 ) від 04.03.2004, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 18-ос ( v0018598-05 ) від
28.02.2005 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження правління
Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності
14.03.2003 N 32

МЕТОДИЧНІ РОЗ'ЯСНЕННЯ
по заповненню звіту про нараховані внески, перерахування
та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності по формі Ф4-ФССзТВП та Ф14

Загальні положення
Порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі -
Фонд), встановлено Інструкцією про порядок надходження, обліку та
витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, затвердженою постановою правління Фонду від
26.06.2001 р. N 16 ( v0016503-01 ) і погодженою Національним
банком України 02.10.2001 р. (далі - Інструкція N 16) у
відповідності із ст. 25 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" від 18.01.2001 р. N 2240 ( 2240-14 ) (далі - базовий
Закон).
Звіт складають включені до Єдиного реєстру страхувальників
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
підприємства, установи, організації, інші суб'єкти господарської
діяльності, які відповідно до чинного законодавства повинні
здійснювати відрахування на обов'язкове державне соціальне
страхування до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, а також добровільно застраховані особи (надалі -
страхувальники).
Звіт по коштах Фонду (далі - Звіт) складається за формою
Ф4-ФССзТВП, затвердженою розпорядженням правління Фонду від
14.03.2003 р. N 32.
У випадку, коли за рахунок бюджету Фонду у звітному кварталі
страхувальник одержував, видавав, повертав або має залишок путівок
на санаторно-курортне лікування (та путівок до дитячих оздоровчих
закладів), він зобов'язаний додатково скласти звіт про путівки на
санаторно-курортне лікування (та путівки до дитячих оздоровчих
закладів) за формою Ф14. Звіт по коштах Фонду в таких випадках
складається із форми Ф4-ФССзТВП та форми Ф14, що також затверджена
розпорядженням правління Фонду від 14.03.2003 р. N 32.
Звіт про путівки до дитячих оздоровчих закладів по формі Ф14
складатиметься в разі прийняття рішення правлінням Фонду про
централізоване придбання таких путівок органами Фонду, тобто
запровадження механізму розподілу путівок до дитячих оздоровчих
закладів аналогічного розподілу путівок на санаторно-курортне
лікування.
Звіт складається в двох примірниках, один з яких подається до
органу реєстрації, другий, після перевірки спеціалістами Фонду,
про що робиться відповідна відмітка, залишається в бухгалтерії
страхувальника. Звіт страхувальника - юридичної особи,
страхувальника - відокремленого підрозділу юридичної особи
подається за підписами керівника та головного бухгалтера (за його
відсутності - іншої особи, відповідальної за ведення обліку) і
завіряється печаткою страхувальника, страхувальника - фізичної
особи - за її особистим підписом.
Звіт складається поквартально і одночасно наростаючим
підсумком з початку року. Тому форма містить терміни "звітний
квартал" та "звітний період", під яким мається на увазі період з
початку року.
Звіт по коштах Фонду не є податковою декларацією. Термін
подання звіту встановлено Інструкцією N 16 ( v0016503-01 ). Він
подається до 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а
річний до 15 січня наступного за звітним року. Якщо граничний
термін подання звіту припадає на святковий або вихідний день, то
цей термін переноситься на перший робочий день, який настає за
таким святковим або вихідним днем.
Показники Звіту заповнюються чорнилами або кульковою ручкою,
за допомогою друкарських машинок, принтерів, інших засобів
механізації, які б забезпечили збереження цих записів протягом
установленого терміну зберігання звітності та запобігли б унесенню
несанкціонованих виправлень. У Звіті не повинно бути підчисток і
помарок. Виправлення помилок здійснюється з дотриманням чинного
законодавства України.
У Звіті проставляються дані за всіма передбаченими Звітом
показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку
звітного (фінансового) року. Через відсутність показників у
відповідній статті (рядку, графі) ставиться прочерк
Звіт складається із заголовної частини, шести розділів та,
при необхідності, додатка - Ф14.
В заголовній частині Звіту зазначаються: назва підприємства,
організації, установи (прізвище та ініціали фізичної особи -
страхувальника), місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код
(код ЄДРПОУ для підприємств та код ДРФО - для фізичних осіб),
реєстраційний код страхувальника, банківські реквізити основного
рахунку страхувальника, система оподаткування (загальна, єдиний
податок, фіксований сільськогосподарський податок, спеціальний
торговий патент).
Реєстраційний код страхувальника - це дванадцятирозрядний
персональний номер страхувальника, який надається йому при
реєстрації в органах Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності. В тому числі - перші п'ять цифр - це код
органу Фонду, а решта сім - безпосередньо страхувальника. В звіті
достатньо вказувати значущі цифри семизначної частини коду.
Наприклад: реєстраційний номер страхувальника 220120000375. В
звіті достатньо вказати Реєстр. N 375.
Розділ 1. Середньооблікова чисельність працюючих
в еквіваленті повної зайнятості, в тому числі жінок
Дані про чисельність працюючих заповнюються згідно Інструкції
зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному
господарстві України, затвердженої наказом Міністерства статистики
України від 07.07.95 р. N 171 ( z0287-95 ), із змінами і
доповненнями. Як найбільш прийнятний, в звітній формі
використовується показник "Середньооблікова чисельність всього
персоналу в еквіваленті повної зайнятості" за період з початку
року. Закруглення розрахованих показників здійснюється до цілих
чисел (без десяткових знаків).
Розділ 2. Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески (Таблиці II, II.A)
В таблиці II "Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з
якої справляються страхові внески" відображаються нараховані суми
фонду оплати праці найманих працівників, в т.ч. в натуральній
формі, з яких справляються страхові внески (але не більше
2200 грн. на місяць на кожну застраховану особу) та які
відповідають даним, вказаним в Головній книзі платника (К-т 661
субрахунку), крім сум виплат, що не враховуються при визначенні
бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з
громадян" ( 13-92 ), а також винагород, що виплачені громадянам за
виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового
характеру.
Добровільно застраховані особи, які відповідають вимогам
п. 2.3 Інструкції N 16 ( v0016503-01 ), вказують в таблиці суму
оподатковуваного доходу у розмірі, що не перевищує 2200 грн. на
місяць (колонка "3,4 %").
В першому рядку таблиці II вказуються дані на початок
звітного кварталу. Так, в Звіті за I квартал там проставляються
прочерки, в Звіті за півріччя (II квартал) - дані за попередній,
перший квартал, в Звіті за 9 місяців - дані за півріччя, а в Звіті
за рік - дані за 9 місяців звітного року.
Дані за звітний квартал проставляються помісячно. Сума трьох
рядків відповідає даним за звітний квартал. Сума показника на
початок звітного кварталу та за звітний квартал дає показник
"Нараховано з початку року".
Інформація в цьому розділі (таблиці II, II.A) надається в
цілих гривнях.
Цифри 0,5 %, 0,7 %, 2,9 %, 3,4 %, наведені в заголовку
таблиці II., відповідають встановленому для окремих категорії
платників (0,5 % - підприємствам та організаціям товариств УТОГ і
УТОС, 0,7 % - підприємствам та організаціям громадських
організацій інвалідів (при виконанні певних умов), 3,4 % - для
добровільно застрахованих осіб, 2,9 % - для страхувальників, що не
мають пільг та застосовують загальну систему оподаткування)
нормативу відрахувань страхових внесків, що встановлюється
спеціальним законом про розмір страхових внесків. Фонд оплати
праці в цій таблиці проставляється в колонках з позначенням того
тарифу, який необхідно застосовувати при нарахуванні страхових
внесків з цієї суми фонду оплати праці.
Для страхувальників, що працюють за загальною системою
оподаткування, сума фонду оплати праці найманих працівників як для
нарахування страхових внесків, так і для їх утримання (колонки
ВСЬОГО таблиці II) повинна бути однаковою. (Це стосується і
випадків нарахування (утримання) страхових внесків при розрахунку
відпускних за дні різних місяців).
Страхувальники, що обрали один з трьох видів спрощеної
системи оподаткування (єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок або спецпатент) страхові внески
тільки утримують із заробітної плати найманих працівників.
Відповідно, в колонках з розмірами внесків 0,5 %, 0,7 %, 2,9 %,
3,4 % такі страхувальники проставляють прочерки, а заповнюють
тільки праву частину таблиці II.
В таблиці II.A проставляються дані про заборгованість з
виплати з/плати найманим працівникам з урахуванням заборгованості
за минулі роки. При цьому суми нарахованої, але невиплаченої
заробітної плати останнього місяця звітного періоду в таблицю II.A
не включають. Дані в рядку "На початок року" залишаються без змін
протягом всього звітного року.
Розділ 3. Розрахунки внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування
(нараховано і утримано внесків)
(Таблиці III.A, III)
Заповнюється в гривнях з двома десятковими знаками
(копійками).
Дані кожної комірки таблиці III.A визначаються шляхом
множення даних відповідної комірки попередньої таблиці II на
відсоток страхових внесків, що винесений в верхню частину
таблиці II.
Принцип заповнення рядків "На початок звітного кварталу", "За
звітний квартал", "З початку року" аналогічний таблиці II. Суми
страхових внесків помісячно розраховуються виходячи з даних про
заробітну плату кожного місяця звітного кварталу, помножених на
відповідний відсоток, що відповідає встановленому для цієї
категорії платників розміру страхових внесків, наведеному в
заголовку таблиці II.
Розмір внесків наступним категоріям платників встановлено
різний: 0,5 % - підприємствам та організаціям товариств УТОГ і УТОС; 0,7 % - підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів, за умови виконання вимог, передбачених Законом України
N 3084 ( 3084-14 ) від 07.03.2002 р. (при цьому, такі організації
можуть застосовувати також і ставку 2,9 %); 3,4 % - добровільно застрахованими особами (від доходу); 2,9 % - для страхувальників, що не мають пільг та
застосовують загальну систему оподаткування.
До 01.03.2003 р., тобто до опублікування Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування" від
06.02.2003 р. N 492-IV ( 492-15 ), утримання страхових внесків із
заробітної плати найманих працівників здійснювалося
страхувальником за ставкою 0,25 %, якщо нарахована місячна
заробітна плата працівника дорівнювала або була меншою 150 гривень
та за ставкою 0,5 %, якщо більше 150 гривень. Із заробітної плати
більшої ніж 2200 грн. на місяць внески не утримуються (не
нараховуються). З 01.03.2003 р. включно страхові внески із
заробітної плати утримуються в розмірі 0,5 % незалежно від
місячної суми (але не більше 2200 грн. на місяць).
Суб'єкти господарської діяльності, які обрали один із трьох
видів спрощеної системи оподаткування своїх доходів (єдиний
податок, фіксований с/г податок, спецпатент) тільки утримують
страхові внески із заробітної плати найманих працівників.
Загальна сума страхових внесків нарахована і утримана з
початку року (сума даних з двох комірок на перетині колонок
"ВСЬОГО" та рядка "Всього з початку року" таблиці III.A) повинна
відповідати даним рядка 2 таблиці III.
Таблиця III. "Розрахунки по коштах загальнообов'язкового
державного соціального страхування"
Сума в рядку 1 "Заборгованість за страхувальником на початок
року" відповідає рядку 17, а сума в рядку 13 "Заборгованість за
Фондом на початок року" - рядку 12 звіту по формі Ф4-ФССзТВП за
минулий рік. Протягом поточного року дані в рядках 1 та 13
залишаються без змін.
Рядок 1.1. "Заборгованість по актах прийому-передачі"
заповнюється в разі, коли при переведенні (перереєстрації)
страхувальника із одного органу реєстрації Фонду до іншого
залишається непогашеною заборгованість за страхувальником
(п. п. 2.14; 2.15 Інструкції N 16 ( v0016503-01 ). Якщо при
переведенні залишається невідшкодована заборгованість за Фондом,
заповнюється рядок 13.1.
Рядки 2-10, 14-15 розділу III заповнюються наростаючим
підсумком з початку року.
В рядок 2 вноситься узагальнена інформація з таблиці III.A
(сума даних з комірок на перетині двох колонок "ВСЬОГО" та рядка
"Всього з початку року").
В рядку 3 страхувальник має можливість відобразити
донараховані страхові внески, наприклад при виявленні помилок
минулих періодів, самостійно нараховану пеню, тощо. Значення цього
рядка може мати від'ємне значення.
В рядку 4 "Нараховано за актами ревізій внесків"
страхувальник відображає суми донарахованих спеціалістами Фонду
страхових внесків під час перевірки платника та звіряння
правильності нарахування та перерахування страхових внесків у
відповідності зі складеними актами.
В рядку 5 "Нараховано за актами ревізій пені" страхувальник
відображає нараховані інспекторами Фонду суми пені за несвоєчасну
сплату страхових внесків та інших надходжень до Фонду під час
перевірки правильності нарахування, витрачання та перерахування
страхових внесків у відповідності зі складеними актами.
В рядку 6 вказується сума, яка була отримана в якості
часткової оплати за путівки в санаторно-курортні заклади в
звітному періоді (з початку року) незалежно від того, отримана ця
сума в касу страхувальника чи перерахована безпосередньо
застрахованою особою, якій надано путівку, органу Фонду через
установи банків. Підставою для наведення суми в звіті є
прибутковий касовий ордер або квитанція банку. Дані рядка 6
повинні відповідати підсумковому значенню (рядок 10) колонок 16,
18, 20 форми Ф14 (додаток до Ф4-ФССзТВП) за попередні квартали,
включаючи звітний. При цьому можливий варіант, коли зведена сума в
Ф14 буде меншою за суму рядка 6 таблиці III. Це можливо коли в
звітному кварталі будуть видані путівки з частковою оплатою з
терміном заїзду наступних кварталів.
В рядку 7 "Не прийнято до зарахування витрат" відображаються
не прийняті до зарахування суми витрат страхувальника, що були
віднесені за рахунок коштів Фонду і здійснені з порушеннями
чинного законодавства. В тому числі витрати на виплату допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності і пологах, по догляду
за дитиною до досягненню нею трирічного віку, при народжені
дитини, на поховання, на часткове фінансування
санаторіїв-профілакторіїв, оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих
таборах, а також при використанні путівок, отриманих від органу
Фонду, з порушеннями порядку їх використання, тощо. Вказані суми
виявляються під час ревізії страхувальника спеціалістами Фонду.
В рядку 8 "Стягнено штрафів" відображається сума штрафів,
застосованих до страхувальника відповідно до чинного
законодавства.
В рядку 9 "Отримано від Фонду на розрахунковий рахунок"
відображаються суми, отримані від Фонду на відшкодування витрат,
що здійснені страхувальником і віднесені за рахунок коштів Фонду
відповідно до законодавства, наростаючим підсумком з початку року.
В рядку 10 "Списано згідно законодавства" відображаються
(червоним) суми заборгованості страхувальника перед Фондом,
списані згідно чинного законодавства, а також суми заборгованості,
списані за рішеннями господарських судів. Рядок 10 заповнюється
наростаючим підсумком з початку року. (Значення цього рядка може
мати лише від'ємне значення).
В рядку 10 можуть відображатися суми, списані страхувальником
в порядку, що може бути встановлений окремими законодавчими актами
(наприклад, ст. 18 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ). При цьому, слід зазначити, що
Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( 380-14 ) (стаття 54) заборонено здійснювати будь-яке списання
заборгованостей перед бюджетом та державними цільовими фондами.
Сума даних рядків 1-9, включаючи дані рядка 1.1, за мінусом
даних рядка 10, заноситься в рядок 11.
Сума даних рядків 13-15, включаючи дані рядка 13.1,
заноситься в рядок 16.
В рядку 14 "Всього зараховано" відображається загальна сума
витрат страхувальника за звітний період з розшифровкою по
періодах: "На початок кварталу" та "За звітний квартал" з
розбивкою помісячно. Розшифровка даних рядка 13 розділу III по
видах витрат надається в розділі IV "Витрати за рахунок страхових
внесків".
Розшифровка даних рядка 15 табл. III надається в табличці
"Перерахування з початку року (III. р. 15)", яка розташована в
правій нижній частині звіту. В розшифровці наводяться дані про
перерахування страхових коштів на початок звітного кварталу та
номера, дати платіжних доручень і суми, що надійшли до Фонду
протягом звітного кварталу.
В рядку 15 і розшифровці також повинні бути відображені суми
часткової вартості путівок, отримані від застрахованих осіб згідно
рішень комісії по соціальному страхуванню, і перераховані до
органу Фонду. Відображаються суми часткової оплати за путівки як
отримані в касу страхувальника і ним перераховані, так і
перераховані безпосередньо застрахованою особою, якій надано
путівку, до органу Фонду через установи банків (при відсутності
каси).
Якщо сума нарахованих страхових внесків та інших надходжень
до Фонду за звітний період (рядок 11) більша за суму витрачених і
перерахованих до Фонду коштів (рядок 16), виникає заборгованість
за страхувальником на кінець звітного періоду, сума якої
проставляється в рядку 17. Розшифровка надається в розділі V.
В разі, коли перераховані до Фонду і витрачені
страхувальником суми (рядок 16) перевищують суму нарахованих
страхових внесків (рядок 11), виникає заборгованість за Фондом на
кінець звітного періоду, яка заноситься до рядка 12. Розшифровка
надається в розділі VI звіту.
Дані рядків 12 та 17 не можуть мати від'ємних значень. Якщо
дані рядка 11 дорівнюють даним рядка 16, в рядках 12 та 17
ставляться прочерки.
Додатково слід зазначити, що сума рядків 11 та 12 має
дорівнювати сумі рядків 16 та 17. Ця перевірка може
застосовуватись для контролю балансу форми Ф4-ФССзТВП.
Розділ 4. Витрати за рахунок страхових внесків
Складається з двох частин, в яких наводиться інформація про
витрати, проведені безпосередньо страхувальником на матеріальне
забезпечення та соціальні послуги.
Рядок 1. "По тимчасовій непрацездатності (за винятком
допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)"
Проставляються дані про кількість робочих днів, втрачених
працівниками внаслідок тимчасової непрацездатності (Колонка 3), та
сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (тобто
нарахована, починаючи з шостого календарного дня непрацездатності)
за звітний період (Колонка 4). Дані проставляються наростаючим
підсумком з початку року.
Рядок 2. "По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою
дитину або хворим членом сім'ї"
Проставляються дані про кількість робочих днів, втрачених
працівниками внаслідок необхідності догляду за хворою дитиною або
хворим членом сім'ї (Колонка 3), та сума нарахованої допомоги за
рахунок коштів Фонду. Слід врахувати, що допомога по тимчасовій
непрацездатності по догляду за хворою дитину або хворим членом
сім'ї виплачується за рахунок коштів Фонду з першого дня
непрацездатності.
Рядок 3. "По вагітності і пологах"
Проставляються дані щодо кількості робочих днів (Колонка 3)
та сум нарахованої допомоги по вагітності і пологах за рахунок
коштів Фонду.
Виключення складають випадки розрахунку допомоги по
вагітності і пологах добровільно застрахованим особам, для яких
розрахунок здійснює робочий орган Фонду виходячи з кількості
календарних днів. Відповідно, в таких випадках добровільно
застрахована особа вказує в Звіті кількість календарних днів, за
які нарахована допомога по вагітності та пологах.
Враховуючи, що законодавством передбачені певні пільги з
виплати допомоги особам, які постраждалим внаслідок Чорнобильської
катастрофи, у розділі IV "Витрати за рахунок страхових коштів" у
колонках 5 і 6 "У тому числі пільги з допомоги постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи" вказується кількість днів,
допомога за які нарахована на пільгових умовах, та суми цих
пільгових витрат.
У наведеній на сторінці 7 таблиці перелічено, коли і в якому
порядку в зазначених колонках потрібно проставляти відповідні суми
допомоги, виплачені на пільгових умовах понад установлені
законодавством на загальних підставах.
Рядок 4. "По догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (кількість виплат, сума)"
Проставляються дані щодо нарахованої допомоги по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку. В колонці 3 - кількість
виплат, в колонці 4 - загальна сума. Наприклад, в IV кварталі 2002
року мати, яка виховує двох дітей віком до трьох років, отримувала
цю допомогу. Кількість виплат складає 6 (2 діт. х 3 міс.),
сума - 6 х 58 грн. = 348,00 грн.
В разі, коли відпустка по догляду за дитиною закінчується в
середині місяця, сума місячної допомоги розраховується пропорційно
робочим дням цього місяця, що приходяться на відпустку. Наприклад,
за наказом відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку закінчується 28.02.2003 р. (до роботи жінка
повинна стати 01.03.2003 р.). Але жінка стала до роботи
18.02.2003 р. В цьому випадку їй повинна бути надана допомога за
лютий в розмірі:
80 грн. : 20 роб. дн. х 11 дн. = 44 грн.
В рядку 4 звіту за I квартал 2003 року проставляються дані: в
колонці 3 - 2 виплати (за січень, лютий), в колонці 4 - 124 грн.
(80 + 44).
Враховуючи, що допомога за рахунок коштів Фонду, інформація
про яку надається в рядках 1-4 розділу IV, може бути нарахованою,
але в зв'язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати фактично не
виплаченою, в розділі IV звіту передбачено надання інформації про
заборгованість з виплати цих видів допомоги на кінець звітного
періоду (колонка 7). Комірки цієї колонки заповнюються з
урахуванням заборгованості минулих років, але без урахування
невиплаченої допомоги, що нарахована у останньому місяці звітного
періоду і строк сплати якої не настав (аналогічно статистичному
звіту по формі 1-ПВ ( v0398202-01 ).
Дані в рядках 5 та 6 проставляються по факту виплаченої
допомоги. В колонці 3 проставляються дані про кількість виплат
(випадків), в колонці 4 про загальну суму виплат з початку року.
Сума повинна відповідати розмірам, встановленим правлінням Фонду,
з урахуванням кількості виплат.
------------------------------------------------------------------ | Пільги з виплати | Виплати допомоги на | Підлягають | | допомоги особам, |загальних підставах, | відображенню в | | які постраждали |передбачених законом |колонках 5 та 6 звіту | | внаслідок | | | | Чорнобильської | | | | катастрофи | | | |-------------------+---------------------+----------------------| |Особам, що |Допомога по |Наприклад, якщо в | |постраждали |тимчасовій |постраждалого від | |внаслідок аварії на|непрацездатності |аварії на ЧАЕС 3 | |ЧАЕС і віднесені до|виплачується |категорії на момент | |1-4 категорій, |застрахованим особам |захворювання страховий| |допомога по |залежно від |стаж становить 4 роки | |тимчасовій |страхового стажу в |і 6 місяців, то йому | |непрацездатності; |таких розмірах: |належить без пільг | |допомога по догляду|60 % середньої |оплатити листок | |одному із батьків |заробітної плати |непрацездатності у | |або особі, що його |(доходу) - |розмірі 60 %, але йому| |заміняє та доглядає|застрахованим особам,|оплачують його в | |за хворою дитиною |що мають страховий |розмірі 100 %. Саме цю| |віком до 14 років, |стаж до 5 років; |суму різниці в оплаті | |яка постраждала від|80 % - застрахованим |лікарняного листка | |Чорнобильської |особам, що мають |(40 %) потрібно | |катастрофи, |страховий стаж від 5 |відобразити у колонці | |виплачується в |до 8 років; |6 розділі IV звіту. | |розмірі 100 % від |100 % - застрахованим|Загальну суму допомоги| |середньої |особам, що мають |і днів слід показати в| |заробітної плати |страховий стаж понад |колонках 3 і 4. При | |(доходу) незалежно |8 років (ст. 37 |цьому кількість днів, | |від страхового |Закону N 2240 |зазначених у колонках | |стажу (ст. 37 |( 2240-14 ). |3 і 5, повинна | |Закону N 2240 | |збігатися. | |( 2240-14 ). | | | |-------------------+---------------------+----------------------| |Жінкам, віднесеним |Допомога по |У колонках 5 і 6 | |до 1-4 категорії |вагітності і пологах |розділу IV звіту | |осіб, що |застрахованій особі |потрібно відобразити | |постраждали |виплачується за весь |різницю в кількості | |внаслідок |період відпустки у |днів та сумі допомоги | |Чорнобильської |зв'язку з вагітністю |(виплаченої за ці | |катастрофи, |і пологами, |додаткові дні) між | |допомога по |тривалість якої |декретною відпусткою, | |вагітності і |становить 70 |наданою на загальних | |пологах |календарних днів до |підставах, і декретною| |виплачується за 180|пологів і 56 (у |відпусткою, наданою на| |календарних днів |випадку ускладнених |пільгових умовах | |(90 - до пологів і |пологів або |жінкам, що постраждали| |90 - після пологів)|народження двох або |від аварії на ЧАЕС і | |(ст. 38 Закону |більше дітей - 70) |віднесені до 1-4 | |N 2240 ( 2240-14 ).|календарних днів |категорії. (У колонках| | |після пологів (ст. 38|3 і 4 зазначають | | |Закону N 2240 |загальну суму допомоги| | |( 2240-14 ). |і днів). | |-------------------+---------------------+----------------------| |Для осіб, |Допомога по |У колонках 5 і 6 | |віднесених до 1 |тимчасовій |розділу IV звіту | |категорії |непрацездатності у |відображаються дні та | |постраждалих від |випадку |сума допомоги, що | |аварії на ЧАЕС, |санаторно-курортного |виплачена по листку | |передбачено видачу |лікування надається |непрацездатності, | |листка |застрахованій особі, |виданому на період | |непрацездатності на|якщо тривалість |санаторно-курортного | |весь період |щорічної (основної і |лікування особам, | |лікування в |додаткової) відпустки|віднесеним до 1 | |санаторіях і |недостатня для |категорії постраждалих| |спеціалізованих |лікування та проїзду |від аварії на ЧАЕС, ці| |лікувальних |до |ж дні і сума | |закладах з |санаторно-курортного |відображаються в | |урахуванням часу |закладу і назад |колонках 3 і 4. | |проїзду туди і |(п. 10 ст. 35 Закону | | |назад з виплатою |N 2240 ( 2240-14 ). | | |допомоги по | | | |державному | | | |соціальному | | | |страхуванню, | | | |незалежно від того,| | | |ким і за чий | | | |рахунок видано | | | |путівку (п. 16 ст. | | | |20 Закону N 796 | | | |( 796-12). | | | |-------------------+---------------------+----------------------| |У випадку хвороби |Допомога по |У колонках 5 і 6 | |дитини віком до 14 |тимчасовій |розділу IV звіту | |років, визнаної |непрацездатності по |відображається різниця| |постраждалою від |догляду за хворою |між кількістю днів та | |аварії на ЧАЕС, |дитиною віком до 14 |сумою виплаченої | |листок |років виплачується |допомоги на пільгових | |непрацездатності |застрахованій особі з|умовах і передбаченої | |видається одному із|першого дня за |законодавством на | |батьків або особі, |період, протягом |загальних підставах. | |що їх заміняє, на |якого дитина за |Загальна сума допомоги| |весь період |висновком лікаря |і дні відображаються в| |хвороби, включаючи |потребує догляду, але|колонках 3 і 4. | |санаторно-курортне |не більше як 14 |Наприклад, при | |лікування, якщо |календарних днів. |амбулаторному | |дитина потребує |Допомога по |лікуванні дитини віком| |догляду батьків |тимчасовій |до 14 років, що | |відповідно до |непрацездатності по |постраждала від аварії| |висновку лікарської|догляду за хворою |на ЧАЕС, видано листок| |консультаційної |дитиною віком до 14 |непрацездатності по | |комісії медичного |років, якщо їй |догляду за нею на | |закладу, у якому |потрібне стаціонарне |період із 3 по | |дитина лікується |лікування, |21.02.2003 р. включно.| |або перебуває на |виплачується |Листок | |диспансерному |застрахованій особі з|непрацездатності | |обліку. Допомога |першого дня за весь |підлягає оплаті | |виплачується в |час перебування в |повністю за 15 робочих| |розмірі 100 % від |стаціонарі разом із |днів (при п'ятиденному| |заробітку, |хворою дитиною. |робочому тижні). За | |незалежно від |Допомога по |цих умов у колонках 5 | |страхового стажу |тимчасовій |і 6 відображається | |(п. 2 ст. 30 Закону|непрацездатності |сума допомоги, | |N 796 ( 796-12 ). |застрахованій особі, |виплаченої за період | | |що виховує |із 17 по 21 лютого, | | |дитину-інваліда віком|тобто за 5 робочих | | |до 16 років, |днів, що оплачені | | |надається за увесь |понад передбачених | | |період |законодавством на | | |санаторно-курортного |загальних підставах. А| | |лікування |у колонках 3 і 4 | | |дитини-інваліда (з |зазначають загальну | | |урахуванням часу на |кількість втрачених | | |проїзд до |робочих днів (15) і | | |санаторно-курортного |суму допомоги. | | |закладу і назад) за | | | |наявності медичного | | | |висновку про | | | |необхідність | | | |стороннього догляду | | | |за нею (ст. 35 Закону| | | |N 2240( 2240-14 ). | | ------------------------------------------------------------------
В рядку 7 розділу IV проставляються підсумовані дані тільки
про суми нарахованої та виплаченої допомоги за рахунок коштів
Фонду: в колонці 4 - сума всього, в колонці 6 - суми допомоги,
наданої постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, понад
встановленої законодавством межі для виплат на загальних
підставах, в колонці 7 - суми заборгованості з виплати всіх видів
допомоги на кінець звітного періоду.
В частині 2 розділу IV наводяться дані про витрати, проведені
безпосередньо страхувальником на соціальні послуги застрахованим
особам та членам їх сімей. До соціальних послуг, які мають право
фінансувати за рахунок коштів Фонду безпосередньо страхувальники
правлінням Фонду віднесено витрати, інформація про які повинна
надаватися в рядках 8-10 розділу IV.
Рядок 8. "Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв"
Наводяться витрати страхувальника на часткове фінансування
санаторія-профілакторія, який знаходиться на його балансі, за
рахунок коштів Фонду. Такі витрати здійснюються в порядку,
встановленому Інструкцією про порядок часткового фінансування за
рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності і штатні нормативи санаторіїв-профілакторіїв, що
затверджена постановою правління Фонду від 19.09.2001 р. N 37
( v0037503-01 ). Витрати можуть здійснюватись в межах кошторису по
коштах Фонду, затвердженого страхувальнику робочим органом Фонду.
У разі централізованого фінансування
санаторіїв-профілакторіїв робочими органами Фонду сума часткового
фінансування у звітній формі не відображається.
Рядок 9. "Часткове фінансування оздоровлення дітей в
оздоровчих таборах (кількість путівок, сума)"
В цьому рядку наводяться дані про кількість самостійно
придбаних путівок для оздоровлення дітей застрахованих осіб в
дитячих оздоровчих таборах (колонка 3). В колонці 4 наводиться
сума витрат на вказані цілі.
При цьому слід зазначити, що порядок реалізації путівок в
дитячі оздоровчі табори приймається правлінням регіонального
відділення Фонду. Можливий варіант, коли фінансування оздоровлення
дітей буде здійснюватися централізовано (п. 6.12 Інструкції N 16
( v0016503-01 ). В такому випадку страхувальник не має права
придбавати путівки самостійно (рядок 9 не заповнюється). Якщо в
Фонді буде запроваджений механізм централізованого придбання
путівок в дитячі оздоровчі табори і надання їх страхувальникам так
само, як і путівок на санаторно-курортне лікування, звіт про
використання таких путівок треба буде надавати за формою Ф14.
В разі запровадження децентралізованого придбання путівок для
оздоровлення дітей (п. 6.7 Інструкції N 16 ( v0016503-01 ), в
рядку 9 наводяться витрати страхувальника на часткове фінансування
обслуговування дітей в оздоровчих таборах в межах граничної норми
витрат, яка щорічно затверджується правлінням Фонду та суми
витрат, визначених кошторисом, затвердженим робочим органом Фонду.
Рядок 10. "Позашкільне обслуговування дітей"
Наводяться витрати страхувальника виключно на придбання
новорічних подарунків. При цьому, слід зауважити, що порядок цих
витрат, аналогічно попереднім, встановлюється правлінням
відділення Фонду і може бути як централізованим, так і
децентралізованим. В першому варіанті страхувальник отримує
подарунки без додаткової оплати і, відповідно, не відображає
витрати в звіті. В другому варіанті витрати можуть здійснюватись
страхувальником, але в межах граничної суми витрат на один
подарунок, що встановлюється правлінням Фонду, та загальних
можливостей страхувальника (по коштах Фонду), виходячи з
кошторису.
В колонці 3 наводиться кількість придбаних подарунків.
В рядку 11 наводиться загальна сума витрат страхувальника на
соціальні послуги (рядки 8-10). Рядок 12. "Інші витрати" - резервний рядок, який може бути
застосований в разі зміни законодавчих актів або при проведенні
витрат страхувальником, пов'язаних із соціальним страхуванням, на
підставі рішень правління Фонду.
Рядок 13. Загальна сума витрат страхувальника за рахунок
коштів Фонду, зарахованих у звітному періоді (з початку року)
(сума рядків 7, 11, 12).
Дані рядка 13 розділу IV відповідають даним рядка 14
розділу III.
Розділ 5. Заборгованість за страхувальником
Рядки цього розділу заповнюються в разі наявності
заборгованості за страхувальником на кінець звітного періоду. Сума
даних рядків 1-5 Розділу V дорівнює даним рядка 17 розділу III
Звіту. У разі заповнення таблиці V таблиця VI не заповнюється.
Рядок 1. "Заборгованість по страхових внесках, строк сплати
яких не настав (поточна заборгованість)"
Наводяться дані про суму страхових коштів, які нараховані в
останньому місяці звітного періоду, але не сплачені, оскільки
термін сплати заробітної плати, а, відповідно і нарахованої суми
коштів Фонду, настане в перших числах місяця наступного за звітним
періодом.
Рядок 2. "Заборгованість, пов'язана з невиплатою заробітної
плати"
Наводяться дані про суму страхових внесків (за мінусом
нарахованих витрат), нарахованих на заробітну плату, яка не
виплачена. При цьому, не враховуються внески останнього місяця,
які відображені в рядку 1 таблиці V.
Дані цього рядка не можуть перевищувати величину, що
розраховується множенням даних про заборгованість з виплати
заробітної плати (рядок 2 табл. II.A) на страховий тариф
відповідного періоду. Така заборгованість згідно базового Закону
( 2240-14 ) не відноситься до недоїмки.
Рядок 3. "Реструктуризована заборгованість"
Наводяться дані про залишок на кінець звітного періоду
реструктуризованої заборгованості по коштах Фонду.
Реструктуризація недоїмки по коштах Фонду передбачалася Порядком
проведення органами Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності списання та розстрочення податкового боргу
(недоїмки) зі збору на обов'язкове соціальне страхування,
затвердженим постановою правління Фонду від 19 вересня 2001 р.
N 39 ( v0039503-01 ), відповідно до статті 18 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
В разі дострокового розірвання договору про розстрочення
сплати боргу по коштах Фонду (пункт 8 Порядку), сума процентів, що
нараховується згідно наведеного Порядку, повинна бути відображена
в рядку 3 розділу III.
Рядок 4. "Прострочена заборгованість, в т.ч. при натуроплаті"
Наводяться дані про суму коштів Фонду, не сплачених в
установлений базовим Законом термін (одночасно з виплатою
заробітної плати або на наступний день при виплаті натуроплатою),
станом на кінець звітного періоду.
Рядок 5 "Інша заборгованість".
Наводяться дані про суму іншої заборгованості страхувальника,
яка виникла внаслідок донарахування санкцій спеціалістами Фонду
(суми штрафів, пені, донараховані внески, що не сплачені на кінець
звітного періоду), та у інших випадках.
Розділ 6. Заборгованість за Фондом
Рядки цього розділу заповнюються в разі наявності
заборгованості за Фондом на кінець звітного періоду (рядок 11
розділу III звіту). У разі заповнення таблиці VI таблиця V не
заповнюється.
Рядок 1. "Заборгованість, що буде погашена внесками
наступного звітного кварталу"
"Якщо витрати, проведені страхувальником-роботодавцем, за
звітний квартал перевищують нараховану суму страхових внесків та
інших платежів, то різниця між сумою витрат і сумою страхових
внесків зараховується в рахунок сплати наступного кварталу"
(абз. 1 п. 6.9 Інструкції N 16 ( v0016503-01 ). Навівши дані в
цьому рядку, страхувальник повідомляє робочий орган Фонду про
відсутність необхідності перерахування на його рахунок коштів від
Фонду у вигляді дотації.
Рядок 2. "Заборгованість, яка повинна бути сплачена Фондом
після прийняття звіту"
"Якщо ж витрати не можуть бути покриті страховими внесками в
наступному кварталі, то сума перевищення, з урахуванням
очікуваного результату в наступному кварталі, відшкодовується
страхувальнику-роботодавцю органом реєстрації після одержання від
нього звіту за формою Ф4-ФССзТВП за минулий квартал" (абз. 2
п. 6.9 Інструкції N 16 ( v0016503-01 ).
Наведення даних в цьому рядку означає, що орган Фонду повинен
перерахувати вказану суму на рахунок страхувальника для
відшкодування проведених ним витрат відповідно до базового Закону
( 2240-14 ).
При цьому, слід нагадати, що відшкодування
страхувальнику-роботодавцю суми перевищення над сумою страхових
внесків у випадках, коли належна сума страхових внесків не
покриває витрат, може провадитись і до одержання звіту за формою
Ф4-ФССзТВП при обов'язковому поданні довідки-розрахунку за
підписом керівника, головного бухгалтера, завіреної печаткою
підприємства (абз. 3 п. 6.9 Інструкції N 16 ( v0016503-01 ).
Відшкодування здійснюються органом Фонду шляхом перерахування
відповідних сум на поточний рахунок страхувальника.
Сума даних рядків 1 та 2 таблиці VI дорівнює даним рядка 12
табл. III.
Інформація рядків 3.1, 3.2, 3.3 носить довідковий характер і
необхідна органам Фонду для прийняття управлінських рішень. Сума
даних цих рядків може не відповідати сумі заборгованості за Фондом
(р. 12 таб. III).
Рядок 3.1 "Не відшкодовано з вини Фонду"
Заповнюється страхувальником в разі порушення органом Фонду
за будь-яких обставин, в тому числі внаслідок незадовільного
фінансового стану, встановленого пунктом 6.9 Інструкції N 16
( v0016503-01 ) порядку відшкодування проведених страхувальником
відповідно до базового Закону ( 2240-14 ) витрат.
У випадку, коли нараховані суми допомоги відображені в
розділі IV "Витрати за рахунок страхових внесків", фактично не
виплачені страхувальником (показані в колонці 7 розділу IV), але
вони перевищують суму нарахованих страхових внесків та інших
надходжень, то заборгованість за Фондом, яка виникає в таких
випадках, не повинна погашатись Фондом і має бути відображена в
рядку 3.2 Розділу VI.
Рядок 3.3 "Заборгованість пов'язана з надлишковим
перерахуванням"
Наводиться сума, помилково (надлишково) перерахована на
рахунки Фонду.
Роз'яснення до форми Ф14 "Звіт про путівки
на санаторно-курортне лікування та до дитячих
оздоровчих закладів"
Звіт по формі Ф14 складається страхувальником у разі
отримання путівок на санаторно-курортне лікування (та до дитячих
оздоровчих закладів) за кожен квартал окремо і подається до
робочого органу Фонду за місцем реєстрації страхувальника разом із
Ф4-ФССзТВП, тобто не пізніше 12 числа наступного за звітним
періодом місяця (12.04, 12.07, 12.10 та 15.01 наступного року).
Звіт про путівки до дитячих оздоровчих закладів по формі Ф14
складатиметься в разі прийняття рішення правлінням Фонду про
централізоване придбання таких путівок органами Фонду, тобто
запровадження механізму розподілу путівок до дитячих оздоровчих
закладів аналогічного розподілу путівок на санаторно-курортне
лікування.
Всі путівки на санаторно-курортне лікування (та до дитячих
оздоровчих закладів), які отримані від робочого органу Фонду,
зазначаються у формі Ф14 на підставі облікової форми 13-ФССзТВП
( v0069598-02 ) "Книга обліку путівок до санаторно-курортних
закладів", яка ведеться страхувальником.
У графі "Одержано путівок у звітному кварталі від робочого
органу" ( колонки 5-6) зазначаються отримані від робочого органу
Фонду путівки з термінами дії у межах звітного та наступних
кварталів.
У графі "Видано путівок з початковими термінами звітного
кварталу" (колонки 7-8) зазначаються надані застрахованим особам і
членам їх сімей путівки, початок терміну дії яких знаходиться у
межах звітного кварталу. Надані застрахованим особам у звітному
кварталі путівки із термінами дії наступних кварталів включаються
до графи "Залишок путівок на кінець звітного кварталу"
(колонки 11-12). Дані колонок 11-12 повинні співпадати з графою
"Залишок путівок на початок звітного кварталу" (колонки 3-4) у
звітній формі Ф14 наступного кварталу.
Прийнята страхувальником від застрахованих осіб часткова
оплата за отримані путівки з термінами дії звітного кварталу
зазначається у графі "Із загальної кількості путівок видано"
(колонки 13-20) та у Ф4-ФССзТВП (ряд. 6 розд. III. "Отримано
часткову вартість путівок").
Часткова оплата за путівки з термінами дії наступних
кварталів відображається, по-перше, у формі 14 відповідних
(наступних) кварталів, по-друге, зазначається у Ф4-ФССзТВП
звітного кварталу, у якому прийнята від застрахованої особи
часткова оплата.
У графі "Повернено путівок робочому органу Фонду"
(колонки 9-10) зазначаються путівки, які з поважних причин
повернені робочому органу Фонду.
У графі "Для непрацюючих ветеранів війни та праці" (колонки
21-22) зазначаються кількість путівок, які видані на підставі
п. 2.2.9 Інструкції N 51 ( v0051598-01 ), та загальна сума їх
вартості.
Путівки, які своєчасно не видані застрахованим особам або
членам їх сімей і термін дії яких минув у звітному кварталі,
вважаються такими, що невикористані, тобто "згоріли", і
зазначаються у графі "Не використано путівок в терміни їх дії, що
минули" (колонки 23-24).
По видах путівок до реабілітаційних відділень санаторіїв (код
рядка 2) звіт складається лікувальною установою, яка отримала від
робочого органу Фонду путівки до профільних відділень реабілітації
санаторіїв.
До дитячих оздоровчих закладів (код рядка 6) необхідно
відносити дитячий заміський оздоровчий заклад та дитячий
оздоровчий заклад санаторного типу.
У рядку 9 страхувальник звітує за путівки до
санаторіїв-профілакторіїв, що отримані від робочих органів Фонду і
які придбані органами Фонду відповідно до пп. 2.1.10 та 2.1.12
Інструкції про порядок планування, обліку, видачі путівок на
санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і
членів їх сімей, придбаних за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої
постановою правління Фонду від 24.12.2001 р. N 51 ( v0051598-01 ).
"Податки та бухгалтерський облік",
N 26, 31 березня 2003 р.вгору