Документ v0032241-00, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.02.2014, підстава - v0024858-14

                  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, 
АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державного комітету
будівництва, архітектури
та житлової політики
України
21.02.2000 N 32
ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці
та соціальної політики
України
Введено в дію
з 1 квітня 2000 року

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників
ВИПУСК 64. Будівельні, монтажні
та ремонтно-будівельні роботи.
( Розділи 1, 3, 4 див. ( v0249241-99 )
{ Щодо змін до Довідника додатково див. Накази Державного
комітету України з будівництва та архітектури
N 25 ( v0025509-02 ) від 08.08.2002 N 149 ( v0149509-03 ) від 29.08.2003
Лист Державного комітету
з будівництва та архітектури N 8/7-1216 ( v1216509-04 ) від 15.12.2004
Накази Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства
N 9 ( v0009667-05 ) від 02.12.2005 N 163 ( v0163667-06 ) від 10.05.2006 N 399 ( v0399667-06 ) від 05.12.2006 }
{ Щодо змін до Довідника додатково див. Накази Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 302 ( v0302661-07 ) від 06.11.2007 N 447 ( v0447661-08 ) від 10.10.2008
Лист Міністерства регіонального розвитку
та будівництва N 12/8-1323 ( v1323661-08 ) від 19.12.2008
Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства N 32 ( v0032738-11 ) від 02.03.2011 N 26 ( v0026858-13 ) від 25.01.2013 N 24 ( v0024858-14 ) від 23.01.2014 }

Розділ 2. Будівельні, монтажні
та ремонтно-будівельні роботи
ВСТУП
Цей розділ є результатом перегляду кваліфікаційних
характеристик професій робітників, включених до третього та
першого випусків "Единого тарифно-квалификационного справочника
работ и профессий рабочих" і враховує зміни та доповнення до
змісту цих характеристик, які виникли у результаті впровадження
досягнень науки, техніки, технології, удосконалення організації
виробництва та праці.
У розділі враховано нові вимоги щодо розроблення
кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність,
традиції застосування та особливості їх побудови.
Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено
відповідно до восьмирозрядної тарифної сітки. Тарифні розряди
встановлено з урахуванням складності робіт, технологічних процесів
та знарядь праці, що застосовуються, введення у дію нових типів
технологічних комплексів, комбінованих та великомонтажних
установок з високим ступенем оснащення системи відеокерування,
впровадження нових типів машин, обладнаних комп'ютерною технікою
тощо. Наприклад, для професій монтажників та машиністів, що
постійно зайняті на особливо складних (з використанням новітніх
технологій) та відповідальних роботах, до якості виконання яких
пред'являються спеціальні вимоги, або які зайняті керуванням
потужними та особливо складними будівельними машинами,
механізмами, їх ремонтом та обслуговуванням, передбачено сьомий та
восьмий тарифні розряди.
Під час розроблення кваліфікаційних характеристик не
враховувалися умови праці, важкість, шкідливість робіт, які
повинні визначатися безпосередньо на робочих місцях під час
відповідної атестації.
Завдання та обов'язки робітників нижчої кваліфікації, як
правило, не повторюються в кваліфікаційних характеристиках для
робітників вищої кваліфікації. В єдиному виробничому процесі, в
інших необхідних випадках робітники нижчих розрядів виконують
роботу під керівництвом робітників вищої кваліфікації.
В організаціях та на підприємствах перелік виконуваних робіт
за професіями може бути розширено за рахунок робіт-аналогів,
виходячи з конкретних умов виробництва.
Робітники всіх професій окрім завдань, обов'язків та знань,
які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками,
повинні знати та виконувати правила і додержуватися норм охорони
праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії й гігієни,
вміти надавати першу допомогу при ураженнях у результаті
травмування, у тому числі від електричного струму, виконувати
правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі
та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).
Машиністи машин, механізмів та устаткування, що
застосовуються у будівництві, повинні знати слюсарну та
електротехнічну справу з кваліфікацією на один розряд нижчою за
машиніста, а при обслуговуванні засобів механізації з електричним
приводом чи живленням - мати відповідну кваліфікаційну групу з
електричної безпеки за правилами експлуатації електроустановок.
Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні
документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних
положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників", які викладено у випуску 1 ДКХП ( v0024203-98,
va024203-98 ).
Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо
порядку застосування кваліфікаційних характеристик здійснюється
відповідно до зазначених "Загальних положень".
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ
Робітники
1. АРМАТУРНИК
(будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій.
Повинен знати: види арматурної сталі; правила та способи
розмотування й різання сталі; правила транспортування та складання
готових каркасів; будову ручних лебідок і верстатів для
розмотування, виправлення та різання арматури; найпростіші правила
сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Сортування арматурної сталі за марками й
діаметрами. Розмотування та витягування арматурної сталі ручними
лебідками. Випрямляння арматурної сталі. Різання арматурної сталі
ручними верстатами. Гнуття арматурної сталі на ручному верстаті,
в'язання звичайних плоских каркасів. Зачеплення арматурних
конструкцій інвентарними стропами.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій.
Повинен знати: основні види арматури; основи будови
армоконструкцій, ручних, приводних і напівавтоматичних верстатів,
що виготовляють арматуру; правила заготівлі арматури; прийоми
складання, встановлення та кріплення простої арматури й
армоконструкцій; допуски під час виготовлення та монтажу арматури
й армоконструкцій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи арматурником 2 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення стропальника у разі стропування
арматурних стержнів або каркасів під час переміщування їх
вантажопідіймальними кранами та посвідчення електрозварника у разі
прихвачування стержнів арматури із застосуванням
електроконтактного або електродугового зварювання.
Приклади робіт. Розмотування та витягування арматурної сталі
електролебідками. Різання арматурної сталі приводними та
напівавтоматичними верстатами. Гнуття арматурної сталі за
допомогою ручних або механічних верстатів, коли у стержні не
більше чотирьох відгинів. Розмічання, розкладання стержнів та
каркасів у опалубці простих конструкцій. Складання та
встановлювання простих сіток і плоских простих каркасів масою до
100 кг. Установлювання і закріплювання найпростіших закладних
частин. Установлювання арматури з окремих стержнів у фундаментах і
плитах.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності,
що здійснюються під час виготовлення та монтажу арматури й
арматурних конструкцій.
Повинен знати: способи застосування такелажних пристроїв та
механізмів для монтажу арматури, арматурних конструкцій, а також
для попереднього напружування арматури всіх видів; способи
розмічання розставлень у шаблон або кондуктор і вивіряння за
кресленнями та ескізами стержнів, простих сіток і плоских
каркасів; правила підготовки арматури до зварювання, у тому числі
ванним способом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи арматурником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Гнуття арматурної сталі за допомогою ручних і
приводних верстатів, коли стержень має більше чотирьох відгинів.
Складання й монтаж простих сіток і плоских каркасів масою більше
100 кг та подвійних сіток масою до 100 кг. Установлювання арматури
з окремих стержнів у масивах, підколонниках, колонах, стінах і
перегородках. Попереднє натягування арматурних стержнів і пучків
колон. Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у
конструкції середньої складності. Вивіряння встановлених сіток і
каркасів. Розчищання арматурних випусків для ванношовного
зварювання.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
виготовлення та монтажу арматури й арматурних конструкцій.
Повинен знати: правила приймання плоских арматурних каркасів
і блоків, розставляння стержнів під час збирання просторових
каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів за кресленнями та
ескізами; порядок вивіряння встановленої арматури й
армоконструкцій; правила встановлення закладних вентиляційних
деталей і трубних проходок атомних електростанцій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи арматурником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Збирання й монтаж складних сіток та плоских
каркасів (незалежно від маси), подвійних сіток масою більше 100 кг
і простих просторових каркасів. Збирання арматури для конструкцій,
що бетонуються у пересувній опалубці. Монтаж арматури з окремих
стержнів з розмічанням розставлень відповідно до креслень у
плитних основах, безбалкових і ребристих перекриттях, сходових
маршах, прогонових будівлях мостів, зворотних склепіннях і
криволінійних стінах гірничих виробок, штолень, баштах градирень,
трубах тощо. Попереднє натягування арматурних стержнів і пучків
плитних прогонових будівель мостів. Установлювання анкерних болтів
і закладних деталей у складних конструкціях. Установлювання
закладних вентиляційних деталей і трубних проходок атомних
електростанцій.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні арматурні
роботи.
Повинен знати: технологію виготовлення й монтажу особливо
складної арматури; правила збирання просторових арматурних
каркасів, армоопалубочних блоків і фермопакетів; технологію
виготовлення арматурних пучків з окремих дротів і жмутів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи арматурником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Збирання та монтаж особливо складних
просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків і
фермопакетів. Монтаж арматури з окремих стержнів у головах шлюзів
із закладними частинами для воріт, у відсмоктувальних трубах,
спіральних камерах, забральних балках, підгенераторних
конструкціях, донних і підвідних трубах, галереях, повітроводах,
фундаментах турбогенераторів, бункерах, бункерних галереях,
склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах надарочної будівлі,
арках і зв'язках між арками. Виготовляння арматурних пучків з
окремих дротів і жмутів. Монтаж арматури прогонових будівель
мостів з каркасів, сіток й попередньо напружуваних стержнів та
пучків. Попереднє натягування пучків ребристих і коробчастих
прогонових будівель. Монтаж арматури опор мостів і водопропускних
труб.
2. АСФАЛЬТОБЕТОННИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та
матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими.
Повинен знати: правила та прийоми підготовляння основ під час
улаштування покриття; прийоми розбирання та обрубування покриття
вручну.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Готування основ під час улаштовування та
ремонту покриття. Розбирання та обрубування покриття вручну.
Розрівнювання та підгортання дорожніх матеріалів. Очищання основ
відбійним молотком.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та
матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими.
Повинен знати: основні види асфальтобетонного покриття та
покриття з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими; види
мастик, емульсій, асфальтових сумішей та інертних заповнювачів, що
використовуються під час улаштування чорного покриття; прийоми
розбирання, обрубки й зарівнювання за допомогою механізованих
інструментів асфальтобетонного покриття, а також покриття з
матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи асфальтобетонником 2 розряду не менше 1
року.
Приклади робіт. Обробляння основ чорними в'яжучими
матеріалами за допомогою ручних розподільників. Установлювання
упорних брусів. Подавання та розкладання вручну асфальтових
сумішей та матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими у
гарячому або холодному стані. Вирубування зразків та закладання
місць вирубки. Очищання та замазування (зашпаровування) тріщин у
асфальтобетонних покриттях. Дрібний ремонт асфальтобетонного
покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними
в'яжучими, вручну та із застосуванням асфальторозігрівачів або
ремонтерів. Розбирання та обрубування за допомогою механізованих
інструментів асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів,
що обробляються чорними в'яжучими. Улаштовування основ під
покриття.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з
асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими.
Повинен знати: основні вимоги до основ під асфальтобетонні
покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними
в'яжучими; вимоги до якості мастик, емульсій, асфальтових сумішей
та сумішей з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими; правила улаштовування, ремонту та приймання покриття; правила
та прийоми ямкового ремонту асфальтобетонного покриття та покриття
з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи асфальтобетонником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Профілювання та обробляння дорожнього
покриття з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними
в'яжучими, з установкою маяків та маякових рейок. Ремонт
асфальтобетонного та асфальтового покриття окремими картами, а
також тротуарів, садових доріжок та вимощень. Ямковий ремонт
покриття асфальтобетоном та чорною сумішшю.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та
матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими.
Повинен знати: вимоги до асфальтобетонного покриття та
покриття з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими; правила
та схеми ущільнювання асфальтових сумішей та матеріалів, що
обробляються чорними в'яжучими; температурний режим укладання та
ущільнювання сумішей та матеріалів, що обробляються чорними
в'яжучими; правила улаштовування удосконаленого покриття; способи
застосування різноманітних асфальтобетонних сумішей з
поверхнево-активними домішками; способи улаштовування спряжень
смуг між собою та з люками колодязів, решітками й трамвайними
коліями; способи розбивання основ складної конфігурації під
асфальтове покриття та покриття з матеріалів, що обробляються
чорними в'яжучими; схеми улаштування шорсткої поверхні на
асфальтових покриттях.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи асфальтобетонником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Профілювання та обробляння покриття доріг і
площ з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними
в'яжучими, під час ручного та механізованого розкладання
матеріалів покриття. Розбивання смуги перед асфальтуванням.
Регулювання товщини шару матеріалів, що укладаються під
ущільнювання котками. Остаточне опоряджування асфальтобетонного
покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними
в'яжучими, після укладення сумішей укладачем асфальту.
Опоряджування покриття із спеціально підібраних сумішей з
підвищеним коефіцієнтом зчепності та з кольорового асфальтобетону.
3. АСФАЛЬТОБЕТОННИК-ВАРИЛЬНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
виготовлення мастик, емульсій, чорних в'яжучих матеріалів та
асфальтових сумішей для дорожнього покриття.
Повинен знати: правила розпаковування, перевезення та
зберігання бітумних й дьогтьових в'яжучих матеріалів; склад
основних компонентів асфальтових сумішей; будову ручних насосів
для перекачування чорних в'яжучих матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Розпакування тари. Просіювання інертних
заповнювачів. Перекачування чорних в'яжучих матеріалів ручними
насосами. Колення дров.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
виготовлення мастик, емульсій, чорних в'яжучих матеріалів та
асфальтових сумішей для дорожнього покриття.
Повинен знати: основні властивості та склад мастик, емульсій,
чорних в'яжучих матеріалів та інертних заповнювачів; способи
розігрівання чорних в'яжучих матеріалів, способи приготування
мастик та емульсій; способи очищення змішувальних установок;
основи будови змішувальних установок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи асфальтобетонником-варильником 2
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розігрівання чорних в'яжучих матеріалів у
котлах. Рубання бітуму. Очищання варильних котлів та бітумосховищ
від залишків матеріалів. Очищання випускних лотків та змішувальних
установок. Установлювання та прибирання зливних щитів, жолобів та
інших пристроїв для вивантаження бітуму з залізничних цистерн.
Завантаження складовими відкритих бітумоварильних котлів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує асфальтові суміші у відкритих
котлах.
Повинен знати: основні властивості та склад чорних в'яжучих
матеріалів та асфальтових сумішей; способи приготування
асфальтових сумішей; основні вимоги до якості матеріалів і
сумішей; способи вивантаження бітуму із транспортних засобів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи асфальтобетонником-варильником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Приготування асфальтових сумішей у відкритих
котлах. Приготування чорних в'яжучих матеріалів електротермічним
способом. Приготування бітумних емульсій на емульсійних
установках. Вивантаження бітуму з цистерн, бункерів та
вагонів-самоскидів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує асфальтобетонні суміші у
пересувних змішувальних установках.
Повинен знати: будову пересувних змішувальних установок;
склад, властивості та способи приготування асфальтових сумішей;
способи підбирання оптимального складу сумішей з урахуванням
вологості та якості матеріалів, їх гранулометричного складу, а
також конструкцію покриття, для якого готується суміш.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи асфальтобетонником-варильником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Приготування асфальтових сумішей на
пересувних змішувальних установках. Приготування складових
поверхнево-активних домішок. Приготування кольорових асфальтових
сумішей.
4. БЕТОНЯР
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
приготування бетонної суміші й укладання її у конструкції.
Повинен знати: способи приготування бетонних сумішей вручну;
способи насікання бетонної поверхні; прийоми подавання готових
бетонних сумішей у конструкції; правила догляду за бетоном;
прийоми розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій вручну;
способи розбирання опалубки найпростіших конструкцій.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Насікання бетонної поверхні ручними
інструментами. Приймання бетонної суміші з транспортних засобів.
Дозування складових за масою й об'ємом за допомогою пристроїв.
Приготування бетонної суміші вручну. Розбирання бетонних і
залізобетонних конструкцій вручну. Пробивання отворів і борозен у
бетонних та залізобетонних конструкціях ручними інструментами.
Догляд за бетоном. Розбирання опалубки найпростіших конструкцій.
Очищання опалубки від бетону.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує бетонування простих бетонних і
залізобетонних монолітних конструкцій.
Повинен знати: основні властивості й марки цементу,
заповнювачів і бетонних сумішей; основні елементи монолітних і
залізобетонних конструкцій; основні способи укладання й
ущільнювання бетонної суміші; будову та прийоми роботи з
електрифікованим і пневматичним інструментом; правила складання
опалубки простих конструкцій; вимоги до встановлення опалубки й
арматури; прийоми розламування бетонних і залізобетонних
конструкцій за допомогою механізованого інструменту; правила
переміщання та подавання вантажів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи бетонярем 2 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення стропальника у разі стропування бункера
(бадді).
Приклади робіт. Укладання бетонної суміші у фундаменти,
основи, масиви. Укладання бетонної суміші на горизонтальних
площинах. Улаштовування бетонних фундаментів під залив.
Улаштовування підстильних шарів і бетонних основ підлог.
Улаштовування цементної стяжки. Зачіплювання цебра інвентарними
стропами за петлі (скоби, гаки). Насікання та розламування
бетонних і залізобетонних конструкцій пневматичними та
електричними інструментами. Замуровування вибоїн, отворів і
борозен бетонною сумішшю. Зрубування голів залізобетонних паль
вручну та пневматичним інструментом. Монтаж каналоутворювачів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Бетонування бетонних і залізобетонних
монолітних конструкцій середньої складності.
Повинен знати: основні вимоги до якості бетонних сумішей,
готових конструкцій і виробів; правила улаштовування
цементно-бетонного дорожнього покриття та вимоги до його якості;
види й основи будови бетононасосів і бетоноводів, машин та
пристроїв для прорізування швів під час улаштовування
цементно-бетонного дорожнього покриття, бетоноукладальних і
бетонообробних дорожніх машин, вібраторів і вібромайданчиків,
вакуумних агрегатів; правила бетонування конструкцій у зимовий час
і способи прогрівання бетону; види противоморозних домішок та
сферу їх застосування; правила установлення й розбирання опалубки
конструкцій середньої складності та підтримуючого риштування;
правила та прийоми збирання та установки простої арматури.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи бетонярем 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Укладання бетонної суміші в опалубку колон,
стін, балок, плит, мостових опор, бичків. Укладання бетонної
суміші на похилу площину (в укоси греблі, дамби, каналів тощо).
Укладання спеціальних та важких бетонних сумішей у конструкції
атомних електричних станцій (АЕС). Улаштовування та ремонт чистих
цементних підлог з нарізуванням на смуги і шашки. Улаштовування
чистих бетонних підлог методом вакуумування. Улаштовування та
ремонт бетонних підлог. Укладання бетонної суміші під воду методом
вертикально переміщуваних труб й заповнення під водою пустот, що
утворилися в бутовій засипці, методом висхідного розчину.
Загладжування поверхні металевими гладилами з підсипанням цементу.
Прорізування температурних швів з оброблянням їх під час
улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття. Обробляння
крайки швів та поверхні дорожнього цементно-бетонного покриття.
Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків блоків плитних
прогонових будівель мостів. Електро- й паропрогрівання бетону.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Бетонування складних залізобетонних
монолітних конструкцій.
Повинен знати: способи виготовлення напружено-армованих
конструкцій та виробів; правила збирання опалубки складних
конструкцій; правила та прийоми збирання та установки складної
арматури; методи контролю міцності та водонепроникності бетону.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи бетонярем 4 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Укладання бетонної суміші в опалубку
тонкостінних конструкцій куполів, склепінь, резервуарів та
бункерів, конструкцій камер аерації, роздільних стінок промивних
галерей і міжкамерних стінок відстійників, стінок спіральних
камер, перекриття та відсмоктувальних труб гідроспоруд, у
ребристі, коробчасті та інші складні конструкції прогонових
будівель мостів, а також в усі напружено-армовані монолітні
конструкції. Укладання особливо важких бетонних сумішей в опалубку
конструкцій АЕС. Заливання бетонної суміші за облицювання та у
штраби із закладними частинами. Виготовляння на полігонах
будівельних майданчиків напружено-армованих залізобетонних виробів
(прогонових будівель мостів та шляхопроводів, довгомірних паль та
опор, ферм і балок великих прогонів). Улаштовування буронабивних
паль.
Примітка. Роботи під час зведення залізобетонних труб,
радіобашт та інших висотних тонкостінних споруд виконуються
укладальником промислових залізобетонних труб і повинні
тарифікуватися згідно з кваліфікаційною характеристикою цієї
професії, наведеною на стор. 356-358.
5. БРУКІВНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
брукування.
Повинен знати: основні види брукування; способи розбирання
бруку; брукування вручну.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Штабелювання каменю. Просіювання та
сортування кам'яного дрібняку. Розбирання кам'яних бруківок та
кам'яних вистілок. Підсипання ґрунту у версти з трамбуванням.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
улаштовування та ремонту кам'яних бруківок, берегоукріплювальних і
виправних споруд.
Повинен знати: види каменю, що застосовується для брукування,
вимоги до його якості; прості способи розбивання поверхонь;
способи розподіляння кам'яних матеріалів на робочому місці; прості
види фільтрів, брукувань, способи їх улаштовування та ремонту;
допустимі ухили укосів залежно від класифікації ґрунтів; будову,
призначення пневмоінструменту, що застосовується для бруківних
робіт, та правила роботи з ним.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи бруківником 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Дорожні роботи. Розбивання та планування поверхонь. Розподіляння каменю на
робочому місці. Сортування та обколювання каменю. Розщебенювання
та засипання піском бруківок. Заповнювання швів бруківок. Часткове
підсипання піщаної основи з ущільнюванням. 2. Берегоукріплювальні та виправні роботи. Планування поверхонь за допомогою шнура, кілків та візирок.
Укріплювання укосів одношаровим кам'яним вимощенням на моху.
Ремонт глиняної основи понуреної частини греблі. Забивання вимоїн
у днищі камер шлюзу накиданням каменю. Улаштовування основи під
кам'яне брукування зі щебеню, моху або глини. Розбирання кам'яної
бруківки на гравійній основі та кам'яної вистілки понуреної
частини греблі за допомогою механізованих інструментів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час улаштовування та ремонту кам'яних бруківок
берегоукріплювальних і виправних споруд.
Повинен знати: способи улаштовування та ремонту бруківки з
грубоколотого та брукового каменю; будову та правила користування
шаблонами; способи улаштовування зворотних фільтрів; властивості
матеріалів, що застосовуються для укріплювання поверхонь; вимоги
до якості бруківок та укосів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи бруківником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Дорожні роботи. Мостіння бруківок, облямівок та з'їздів з грубоколотого та
брукового каменю. Брукування вимощення біля будинків. Ремонт
бруківок та облямівок окремими картами. Плінтування каменю вручну.
Установлювання бордюрного каменю. 2. Берегоукріплювальні та виправні роботи. Обробляння поверхонь з кам'яного накиду з акуратним
укладанням каменю. Профілювання основи під закладання фільтрів,
кам'яного брукування або укладання бетонних плит. Улаштовування
зворотних фільтрів. Брукування укосів та площадок бетонними або
кам'яними плитами. Обробляння під шаблон упорних призм з каменю
або щебеню. Ліквідація осідань в укріпленнях укосів кам'яними або
бетонними плитами. Укріплювання укосів окремих бруківок з
розщебенюванням по кам'яній відсипці. Закладання стиків між
бетонними або кам'яними плитами, укладеними в брукування.
Ущільнювання кріплень з каменю або щебеню за допомогою
пневмотрамбівок або молотків.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
улаштовування та ремонту кам'яних бруківок берегоукріплювальних і
виправних споруд усіх типів.
Повинен знати: способи улаштовування та ремонту бруківок з
брущатки та клінкеру, а також мозаїкових бруківок; способи
виконання розбивальних робіт під час брукування укосів фільтрів,
дренажів та стічних систем; види упорних споруд; способи виконання
робіт з укріплення укосів та площадок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи бруківником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Дорожні роботи. Улаштовування та ремонтування бруківки, лотків з брущатки.
Улаштовування та ремонтування клінкерної бруківки та мозаїкової
бруківки. Улаштовування дренажів. 2. Берегоукріплювальні та виправні роботи. Розбивальні роботи під час брукування укосів бетонними або
кам'яними плитами. Улаштовування відводів та стоків у бруківках.
Улаштовування дренажів, опорних призм з кам'яного накиду або
щебеню. Кам'яне брукування у плотових клітках з розщебенюванням.
Улаштовування фільтрів з простих бетонів. Улаштовування банкетів з
каменю або щебеню. Укріплювання укосів подвійною бруківкою на
щебеневій основі. Ремонтування двошарової кам'яної бруківки з
відновленням фільтрів. Ремонтування стоків та відводів у кам'яній
бруківці. Ремонтування кам'яних вистілок зануреної частини
гребель.
6. ВАПНОГАСИЛЬНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
гасіння вапна.
Повинен знати: різновиди вапна; правила зберігання та
транспортування негашеного й гашеного вапна; види та призначення
захисних засобів, що застосовуються під час гасіння вапна.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Планування майданчиків та улаштовування основ
для зберігання негашеного вапна. Очищання ям для гасіння вапна та
над'ямних ємкостей. Транспортування негашеного вапна.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Гасить вапно вручну.
Повинен знати: види й улаштування ям для гасіння вапна та
над'ямних ємкостей; способи завантаження ям для гасіння вапна
негашеним вапном та заливання їх водою; способи гасіння вапна у
над'ямних ємкостях; властивості гашеного та негашеного вапна;
будову захисних засобів, що застосовуються під час гасіння вапна.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи вапногасильником 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Шарове завантаження ям для гасіння вапна
негашеним вапном та заливання їх водою. Гасіння вапна у над'ямних
ємкостях (завантаження вапна, поливання водою, перемішування та
зливання маси через сітку). Вивантажування гашеного вапна з ям для
гасіння вапна. Кріплення та ремонт ям для гасіння вапна та
над'ямних ємкостей.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з гасіння вапна у
пересувних вапногасильних машинах.
Повинен знати: будову та правила технічної експлуатації
механічних і термомеханічних вапногасильних машин та їх
конструктивні типи; технологію гасіння вапна у вапногасильних
машинах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи вапногасильником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Наповнення посудин для гасіння негашеним
вапном. Дотримування точного дозування та ступеня зволожування.
Виконання процесу гасіння вапняної маси з дотриманням циклу
гасіння. Спостереження за роботою вапногасильних машин. Випуск
погашеної вапняної маси. Очищання та змащування устаткування, що
обслуговується.
7. ВОГНЕТРИВНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
вогнетривкої кладки.
Повинен знати: основні види вогнетривів; правила сортування
вогнетривів; способи приготування будівельних і найпростіших
вогнетривких розчинів вручну; способи розбирання кладки з глиняної
звичайної цегли.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Приготування будівельних і найпростіших
вогнетривких розчинів вручну. Сортування вогнетривкої нормальної,
ізоляційної, глиняної звичайної цегли та виробів на основі
волокнистих матеріалів. Просіювання вогнетривких порошків.
Розбирання кладки масивів та вистілок з глиняної звичайної цегли.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості вогнетривкі роботи під
час вогнетривкої кладки.
Повинен знати: способи приготування вогнетривких розчинів
(крім спеціальних) та жаростійкого бетону; види та призначення
основних вогнетривких матеріалів, розчинів та виробів на основі
каолінового волокна; основні вимоги до якості вогнетривів за
формою й розмірами; способи розбирання кладки з вогнетривкої
цегли; способи сортування фасонних вогнетривких виробів (крім
спеціальних марок).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи вогнетривником 2 розряду не менше 1
року.
Приклади робіт. Кладка масивів і вистілок з глиняної
звичайної, ізоляційної цегли та волокнистих плит. Закладання
порожнин половинчастою цеглою та забутовування. Ізоляція кладки
порошкоподібними матеріалами, скломатами і азбестовим шнуром.
Ізоляція азбестовим шнуром або мінераловатними плитами місць
проходження екранних труб (котлів) крізь обмурування. Приготування
вогнетривких розчинів (крім спеціальних) та жаростійкого бетону
вручну. Сортування і маркування фасонних вогнетривких виробів
(крім спеціальних марок) з укладанням їх у штабелі. Розбирання
кладки з вогнетривкої цегли та фасонних виробів (крім спеціальних
марок).
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час вогнетривкої кладки.
Повинен знати: види й марки фасонних вогнетривких та
термоізоляційних виробів, вуглецевих та жаростійких блоків,
волокнистих плит й жаростійкого бетону, порядок їх приймання та
зберігання; основні вимоги до якості кладки елементів промислових
печей; способи торкретування вогнетривкими речовинами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи вогнетривником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Кладка з вогнетривкої цегли масивів,
вистілок, подів, насадок та з глиняної звичайної цегли і
волокнистих плит прямолінійних стін. Ізоляційна вогнетривка кладка
під час футурування газо- і повітропроводів. Набивання
вогнетривким бетоном та ізоляційними масами висувних подів,
листів, дверцят, зазорів. Підготовка вуглецевих блоків та
вуглецевої маси. Очищання чарунок, насадок, повітронагрівників.
Приготування за раніше визначеним складом спеціальних розчинів і
бетону (кислототривкі та жаростійкі), ізоляційних мас вручну.
Сортування вогнетривких фасонних виробів спеціальних марок,
відбраковування фасонних виробів за зовнішнім виглядом. Розбирання
кладки з вогнетривких виробів спеціальних марок. Ізолювання
котлів, укладання бетонних сумішей на блоки котла. Установлювання
нескладної гарнітури котлів. Торкретування вогнетривкими
речовинами зовнішніх поверхонь. Конструктивне та припасовувальне
обтесування площини цегли та вуглецевих блоків вручну.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
вогнетривкої кладки.
Повинен знати: будову та правила експлуатації механізмів з
обробки вогнетривких матеріалів; граничні температури у
промислових печах та котлах під час їх експлуатації; склад обмазок
та набивок; вимоги до якості кладки конструктивних елементів
промислових печей.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи вогнетривником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Кладка стін регенераторів зі звичайної та
фасонної вогнетривкої цегли; перекриття регенераторів та коксових
камер; насадок регенераторів та повітронагрівників. Футерування
дверей та стояків. Кладка криволінійних стін, склепінь та арок
печей з глиняної звичайної та термоізоляційної цегли. Кладка з
вогнетривкої цегли робочих подів, склепінь та арок печей з
товщиною швів до 2 мм. Футерування повітро- та газопроводів
вогнетривкою цеглою. Вогнетривке набивання подів та запалювальних
поясів. Монтаж збірних елементів конструкцій промислових печей з
жаростійких блоків. Установлювання складної чавунної гарнітури у
котлах. Забивання вуглецевої маси у шви та зазори між вуглецевими
блоками. Укладання вирівнювального шару з вуглецевої маси.
Заливання під дно поду доменної печі жаростійкого розчину або
вуглецевої пасти. Торкретування вогнетривкими речовинами
внутрішньої поверхні (крім реакторів). Конструктивне тесання
фасонних вогнетривких виробів по площині вручну. Механізоване
обробляння вогнетривкої цегли та вуглецевих блоків. Улаштовування
горизонтальних та вертикальних температурних швів. Укладання
бетонних сумішей у місце пережиму топки, на пояси кріплення труб
екранів (котлів), у місця сполучення. Нанесення ущільнювальної
обмазки і набивних мас.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час вогнетривкої кладки.
Повинен знати: способи розбивання конструктивних елементів
промислових печей та котлів за заданими осями та позначками;
способи укладання вуглецевих блоків та виконання всіх видів
вогнетривкої кладки з товщиною швів до 1 мм; способи з'єднування
обмурівки зі стальними конструкціями.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи вогнетривником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Вогнетривка кладка всіх видів стін, подів,
склепінь та арок печей зі швами товщиною до 1 мм. Укладання
вуглецевих блоків насухо та на пасті. Закладання голівок коксових
печей, установлювання регістрів та пальників. Укладання верхнього
ряду насадки після завершення кладки коксової батареї. Розмічання
котла під обмурування за кресленнями. Армування та обмуровування
котлів у особливо складних та відповідальних місцях. Фігурне
тесання вогнетривкої цегли і фасонних виробів вручну.
Торкретування вогнетривкими складами реакторів.
8. ВОДІЙ ВСЮДИХОДА
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує колісними, гусеничними,
плавучими всюдиходами різних марок з потужністю двигуна до 147 кВт
під час руху по твердих дорогах, болотистій місцевості, сніговій
цілині. Долає водяні перешкоди у різні пори року з підбором місць
входу та виходу. Керує додатковим обладнанням всюдихода.
Транспортує людей та вантажі. Супроводжує автомобілі під час
подолання підйомів та важкопрохідних ділянок дороги. Ущільнює
сніговий покрив, прокладає зимові дороги на болотистій місцевості,
розчищає зимові дороги. Виконує буксирування причепів, заправляння
паливними та змащувальними матеріалами, змащування всюдихода.
Подає всюдихід з причепом для завантажування та вивантажування.
Здійснює контроль за навантажуванням, вивантажуванням, кріпленням
вантажу та безпечним розміщенням пасажирів. Подає всюдихід назад
та ставить його на місце стоянки. Оформляє дорожню документацію.
Перевіряє технічний стан всюдихода перед рейсом. Виявляє та усуває
несправності, що виникли в дорозі, виконує всі види ремонту та
технічного обслуговування. Підтримує зв'язок з базою за допомогою
радіостанції. Самостійно витягує всюдихід (у критичних ситуаціях)
з болота, річки.
Повинен знати: правила експлуатації та керування всюдиходом;
будову двигунів, механізмів та приладів всюдихода; правила
дорожнього руху; ознаки та причини несправностей, способи
встановлення та усування їх у польових умовах; правила
стропування, навантаження, укладання, кріплення та розвантажування
різних вантажів; правила виконання робіт з причіпними пристроями
та обладнанням; правила перевезення людей, небезпечних вантажів та
таких, що швидко псуються; граничне завантаження всюдихода та
причепа під час руху по різних ґрунтах, снігу, льоду, воді;
порядок і правила руху відповідно до карти та компасу в умовах
обмеженої видимості та по малонаселеній місцевості; порядок
оформлення приймально-здавальних документів на виконані роботи або
на вантажі, що перевозяться; правила використання радіостанції,
установленої на всюдиході; способи надання першої медичної
допомоги у разі обмороження, опіків, травм; способи виконання
штучного дихання; види та властивості паливних та мастильних
матеріалів, норми їх витрат та способи збереження; правила
користування вогнепальною зброєю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
- у разі керування всюдиходом з потужністю двигуна понад
147 кВт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи водієм всюдихода та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 5 розряду
не менше 1 року.
9. ГАЗОЗВАРНИК
(будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує газове зварювання простих
деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевої сталі в нижньому та
верхньому положеннях зварного шва; попереднє підігрівання
конструкцій та деталей.
Повинен знати: основні прийоми зварювання простих деталей;
будову газогенераторної установки, балонів, редукторів,
зварювальних пальників та правила користування ними; основні
властивості металів та газів, що застосовуються для зварювання
металів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Зварювання запобіжних сіток у приймальних
трубах.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує газове зварювання середньої
складності вузлів, деталей та трубопроводів з вуглецевої та
конструкційної сталей в усіх просторових положеннях зварного шва
(крім стельового); попереднє та супровідне підігрівання металу з
додержанням заданого режиму.
Повинен знати: будову газозварювальної апаратури, яку
обслуговує; будову зварних швів та способи їх випробовування;
основні властивості металів, що зварюються; правила підготовки
трубопроводів для зварювання; правила вибирання режиму нагрівання
металу залежно від його марки та товщини; причини виникнення.
внутрішньої напруги та деформації металу, що зварюється, заходи
щодо їх запобігання, основні технологічні прийоми зварювання та
наплавлення зі сталі.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи газозварником 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Зварювання вентиляційних труб. Зварювання
безнапірних трубопроводів для води (крім магістральних).
Зварювання зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та
теплофікації.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує газове зварювання складних
конструкцій та трубопроводів з вуглецевої та конструкційних сталей
в усіх просторових положеннях зварного шва; гаряче виправляння
відповідальних і складних конструкцій.
Повинен знати: способи визначення режимів зварювання металу
залежно від конфігурації та товщини; основні дані про метал, що
зварюється; основні поняття про методи одержання та зберігання
найбільше поширених газів, що використовуються для газового
зварювання (ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану тощо); види
дефектів у зварних швах і методи їх запобігання та усування;
читання креслень.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи газозварником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Зварювання під час монтажу трубопроводів
зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації.
Зварювання технологічних трубопроводів (V категорії). Зварювання
трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання
низького тиску.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує газове зварювання складних і
відповідальних конструкцій та трубопроводів з вуглецевих та
низьколегованих конструкційних сталей, що призначені для роботи
під динамічним навантаженням і тиском. Виконує термообробку
газовим пальником зварних стиків після зварювання.
Повинен знати: механічні та технологічні властивості металів,
що зварюються; вибирання технологічної послідовності накладення
швів та режимів зварювання; способи контролю та випробовування
відповідальних зварних швів; вплив термічної обробки на
властивості зварного з'єднання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи газозварником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Зварювання трубок імпульсивних систем КВП та
автоматики. Зварювання під час монтажу трубопроводів зовнішніх та
внутрішніх мереж газопостачання низького тиску. Зварювання
технологічних трубопроводів III та IV категорій (груп),
трубопроводів пари та води - III та IV категорій. Зварювання під
час монтажу трубопроводів зовнішніх мереж газопостачання
середнього та високого тиску.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує газове зварювання особливо
складних і відповідальних конструкцій і трубопроводів з
високовуглецевої сталі, призначених для роботи під динамічними та
вібраційними навантаженнями та високим тиском.
Повинен знати: різноманітність легких та важких сплавів, їх
зварювальні та механічні властивості; види корозії та фактори, що
її спричиняють; необхідні знання з металографії зварних швів;
методи спеціальних випробувань зварних виробів та призначення
кожного з них.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи газозварником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Зварювання під час монтажу трубопроводів
зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску.
Зварювання технологічних трубопроводів I та II категорій (груп), а
також трубопроводів пари і води I та II категорій.
10. ГАЗОРІЗАЛЬНИК
(будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує ручне кисневе різання та
різання бензо- та газорізальними апаратами стального брухту малої
ваги. Готує виливки до різання, зачищає від пригару, додатків і
литників, укладає їх для різання. Заряджає та розряджає
газогенераторну установку.
Повинен знати: основні прийоми різання, будову пальників,
різаків, редукторів, балонів, що застосовуються; кольори
пофарбування газових балонів і правила поводження з ними; основні
властивості газів і рідин, що застосовуються під час різання
металу, правила поводження з ними.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Відрізування донної частини зливків. Різання
кутиків і труб.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує кисневе та повітроплазмове
прямолінійне та фігурне різання у вертикальному і нижньому
положенні металу, простих деталей з вуглецевої сталі за розміткою
вручну на переносних і стаціонарних газорізальних і плазмодугових
машинах; ручне кисневе різання та різання бензо- та газорізальними
апаратами стального важкого брухту. Виконує різання додатків і
литників у відливок товщиною до 300 мм з одним розняттям і
відкритими стержневими знаками. Розмічає, підбирає за масою та
профілем простий негабаритний брухт, виконує різання за заданими
розмірами й укладання в штабелі.
Повинен знати: будову устаткування, що обслуговується, й
інструменту для різання; допустимий залишковий тиск газу в
балонах; будову та властивості газового полум'я та плазмової дуги;
прийоми різання; вимоги до газового різання; призначення й умови
застосування спеціальних пристроїв; габарити брухту за державними
стандартами; норми витрачання газу; заходи запобігання деформації
під час газового різання.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газорізальником 1 розряду не
менше шести місяців.
Приклади робіт. Різання на кораблі башмаків леєрних стояків.
Зрізування головок заклепок. Різання за копіром ключів гайкових,
заглушок. Різання на переносних і стаціонарних машинах плоских
фланців.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує кисневе, прямолінійне й
фігурне різання металу, простих та середньої складності деталей з
вуглецевої та низьколегованої сталі за розміткою вручну на
переносних машинах для різання в усіх просторових положеннях
зварного шва. Розмічає вручну, здійснює різання бензо- та
газорізальними апаратами кранів, що застаріли, ферм, балок, машин
та іншого складного брухту за розмірами відповідно до державних
стандартів з відділянням відходів кольорових металів та
збереженням вузлів та частин машин, що придатні для використання
після ремонту.
Повинен знати: будову переносних машин; ручних різаків різних
систем, що застосовуються у роботі; будову спеціальних
пристосувань; властивості металів та сплавів, що піддягають
різанню; допуски на точність газового різання; оптимальні
співвідношення між товщиною металу, номером мундштука, тиском
кисню; режим різання та витрачання газу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи газорізальником 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Вирізування отворів без скосу кромок в
нафтохімічній апаратурі: резервуарах, сепараторах, посудинах.
Вирізування вручну за розміткою деталей з листової сталі товщиною
не більше 60 мм. Вирізування фігурних деталей на кисневих машинах
з одночасною роботою трьох різаків. Різання без скосу кромок
заготовок для ручного або автоматичного зварювання. Різання під
час заготовки профільного та сортового металу. Різання без скосу
кромок труб загального призначення.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прямолінійне фігурне різання
складних деталей з листової сталі на горизонтальній машині за
кресленнями; ручне кисневе різання та різання бензо- та
газорізальними апаратами різноманітних сталей з обробленням
кромок.
Повинен знати: будову машин, що застосовуються у процесі
виконання робіт з різання; властивості металів, що підлягають
різанню; правила регулювання напівавтоматів для різання металу;
вимоги до якості різання металу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи газорізальником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Вирізування отворів без скосу кромок у
нафтохімічній апаратурі: резервуарах, сепараторах, посудинах.
Вирізування вручну за розміткою деталей з листової сталі товщиною
не більше 60 мм. Різання деталей складних фігурних з листової
сталі на горизонтальній машині за кресленнями із застосуванням
фотопроекційного способу розмічання або роликового зачеплення при
одночасній роботі найбільшого числа різаків. Різання деталей
складної конфігурації з листової сталі з обробленням кромок під
зварювання. Обробляння кромок деталей чашоподібної форми. Різання
зі скосом кромок конструкцій доменних печей: кожухів,
повітронагрівачів, газопроводів. Поверхневе різання дефектів з
підготовлянням кромок відповідальних конструкцій до зварювання.
Різання листів гнутих з одностороннім оброблянням кромок. Різання
зі скосом кромок труб.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує різання особливо складних
деталей з різних сталей з розмічанням вручну та з обробленням
кромок зварюванням.
Повинен знати: причини виникнення теплових деформацій під час
газового різання та заходи для їх зменшення; вплив процесів, що
відбуваються під час газового різання на властивості металів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи газорізальником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Різання деталей особливо складної
конфігурації з оброблянням кромок зварюванням. Вирізування косих
отворів без наступного механічного оброблення днищ кульових та
сферичних.
11. ДОРОЖНІЙ РОБІТНИК
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує підсобні роботи під час
будівництва, ремонту, утримання автомобільних доріг і тротуарів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Очищання основ та покриття від снігу, бруду
та пилу вручну. Перекидання піску, гравію та щебеню. Поливання
водою основ та покриття. Очищання та змащування поверхонь
рейкоформ під час улаштовування цементно-бетонного покриття.
Засипання цементно-бетонного покриття піском. Очищання дорожніх
знаків та елементів обстановки дороги вручну.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, штучних
споруд на них, тротуарів.
Повинен знати: види основних дорожньобудівних матеріалів,
конструкцій дорожнього покриттів та штучних споруд на дорогах;
способи приготування асфальтобетонних, цементно-бетонних,
бітумомінеральних та інших сумішей; прийоми боротьби з ожеледицею
та сніговими заметами; правила дорожнього руху.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи дорожнім робітником 1 розряду
не менше шести місяців.
Приклади робіт. Розподіляння дорожньо-будівних матеріалів під
час улаштовування та ремонту дорожніх основ та покриття.
Підчищання корита вручну після роботи землерийних машин.
Підготування рейкоформ. Розбирання основ, покриття та бордюрів
вручну. Улаштовування та ремонт суцільного обдернування.
Просіювання піску, гравію та щебеню вручну на переносних грохотах.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
будівництва та ремонту автомобільних доріг, штучних споруд на них
та тротуарів.
Повинен знати: основні властивості дорожньо-будівних
матеріалів; правила улаштування та ремонту ґрунтових і ґрунтових
поліпшених доріг, тротуарів та основ під асфальтобетонні та
цементно-бетонні покриття; правила користування механізованим
інструментом, що застосовується в процесі будівництва та під час
ремонту доріг; прийоми розбирання й обрізання покриття та основ за
допомогою механізованих інструментів; способи ліквідації наслідків
руйнувань та відновлення дорожнього покриття; прийоми підготовки
основи під рейкоформи під час будівництва цементно-бетонних доріг
основи будови дренажів. Під час виконання робіт з розмічання
дорожнього покриття автомобільних доріг: види дорожньої розмітки
та правила її нанесення вручну; правила виконання робіт на дорогах
без закривання автомобільного руху; правила захисту робочих місць
під час виконання робіт; основні властивості лакофарбових
матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи дорожнім робітником 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Улаштовування та профілювання під укочування
за маяками, маячними рейками, шаблонами дорожніх основ з піску,
піску-цементу, гравію, щебеню. Профілювання ґрунтових та ґрунтових
поліпшених доріг. Установлювання дорожніх знаків. Улаштовування та
ремонт дренажів. Ямковий ремонт ґрунтових поліпшених доріг,
гравійного, щебеневого покриття, а також ремонт ґрунтових доріг
окремими картами. Розбирання дорожнього покриття та основ за
допомогою механізованих інструментів. Улаштовування та ремонт
обдернування у клітинку. Улаштовування основ під укладання
бортового каменю. Улаштовування та відновлення кюветів,
водовідвідних та нагірних канав з додержанням поздовжніх уклонів
та поперечних профілів. Під час виконання робіт з розмічання
дорожнього покриття автомобільних доріг: визначення контрольних
точок для наступного нанесення ліній розмічання машинним способом;
нанесення ліній пішохідного переходу вручну за допомогою шаблону;
установлювання та знімання захисних засобів та конусів; виконання
робіт із застосуванням лакофарбових матеріалів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг,
штучних споруд на них та тротуарів.
Повинен знати: вимоги до якості матеріалів, що застосовуються
для улаштування та ремонту доріг; правила бетонування у зимовий
період та способи підігрівання бетону; правила будівництва та
експлуатації дорожнього покриття, штучних споруд та обстановки
дороги. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття
автомобільних доріг: вимоги до якості матеріалів, які
застосовуються під час розмічання; види горизонтального та
вертикального розмічань, порядок їх нанесення; правила та способи
нанесення розмічань пістолетом-розпилювачем із застосуванням
трафаретів; норми витрачання розмічальних матеріалів; вимоги до
якості робіт; правила розмічання; правила виконання робіт в умовах
часткового закривання та без закривання автомобільного руху.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи дорожнім робітником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Улаштовування та профілювання покриття зі
щебеню та гравію вручну за маяками, маяковими рейками та
шаблонами. Ремонт щебеневих, гравійних покриттів окремими картами.
Остаточне планування поверхні дорожнього покриття після
розрівнювання машинами. Встановлювання бордюрного каменю, маяків
та маякових рейок. Улаштовування підготовчого шару зі щебеню або
гравію під фундаменти опор та труб. Відведення атмосферних опадів
з доріг та штучних споруд. Обробляння та ремонт кромок швів та
поверхні цементно-бетонного покриття. Улаштовування й
обслуговування бар'єрних та тросових захисних засобів. Під час
виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних
доріг: попереднє розмічання контрольних точок за схемою
організації руху; збирання та встановлювання шаблонів і нанесення
розмічального матеріалу за допомогою пістолета-розпилювача;
демаркування старої розмітки; участь у роботі під час розмічання
доріг спеціальними машинами; виконання робіт із застосуванням
лакофарбових матеріалів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, штучних
споруд на них та тротуарів.
Повинен знати: методи оцінки стану дорожнього покриття та
штучних споруд; будову та правила застосування геодезичних
інструментів; методи боротьби з ерозією ґрунту; способи ліквідації
ожеледиці на дорогах. Під час виконання робіт з розмічання
дорожнього покриття автомобільних доріг: основні види та
властивості фарб, розчинників і термопластичних матеріалів, методи
визначення їх в'язкості та текучості; способи нанесення
лакофарбових матеріалів; розміри ліній, стріл і написів
горизонтальної розмітки; порядок нанесення розмітки у поєднанні з
дорожніми позначками або світлофорами; технічні вимоги до
дорожньої розмітки; правила нанесення маркірувальних матеріалів у
поєднанні із світлоповертальними елементами; будову та принцип дії
механізованого інструменту для нанесення термопластичних
матеріалів; склад і технологію нанесення двокомпонентних
пластичних матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи дорожнім робітником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Ліквідація місць осідання дорожнього
покриття. Улаштовування та ремонт труб, лотків, оголовків,
підпірних стін та парапетів. Лагодження окремих пошкоджень
елементів архітектурного оформлення автомобільних доріг.
Розбивання пікетажу та елементів доріг у плані. Визначання
висотних позначок дорожніх споруд за допомогою геодезичного
інструменту. Улаштовування та ремонт дренажів і брукування з
відновленням фільтрів. Установлювання захисних та сигнальних
пристроїв. Закріплювання ярів, що розвиваються. Під час виконання
робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг:
нанесення ліній пішохідного переходу типу "зебра" фарбами та
термопластичними матеріалами, позначення острівців, що розділяють
транспортні потоки протилежних напрямків, за трафаретом за
допомогою пістолетів-розпилювачів; нанесення стріл, що позначають
напрямок руху, на смугах двокомпонентними пластиками,
світлоповертальних елементів пневматичним пістолетом; розмічання
вертикальних поверхонь опор, постів, шляхопроводів, торцевих
поверхонь порталів, тунелів, парапетів; виконання робіт із
застосуванням лакофарбових матеріалів.
12. ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ
(будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує ручне дугове та плазмове
зварювання простих деталей, вузлів та конструкцій з вуглецевих
сталей у нижньому та вертикальному положеннях зварного шва,
наплавлення простих (невідповідальних) деталей. Виконує нагрівання
виробів та деталей перед зварюванням; прихватку деталей виробів та
конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. Читає
прості креслення.
Повинен знати: принцип дії електрозварювальних машин та
апаратів дугового зварювання змінного й постійного струму, що
застосовуються у роботі; правила обслуговування
електрозварювальних апаратів; види зварювальних з'єднань та швів;
підготовлення кромок виробів для зварювання; типи оброблення та
позначення зварних швів на кресленнях; основні властивості
електродів, металу та сплавів, що зварюються; призначення й умови
застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення
дефектів та способи запобігання їм.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Прихватка конструкцій, виробів у всіх
просторових положеннях зварного шва під керівництвом
електрозварника ручного зварювання вищої кваліфікації.
Механізоване зварювання невідповідальних фундаментів, дрібних
вузлів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує ручне зварювання в усіх
просторових положеннях зварного шва, крім стельового.
Повинен знати: будову електрозварювальних машин; вимоги до
зварного шва та поверхонь після кисневого різання; властивості та
значення обмазок електродів; основні види контролю швів; способи
підбирання марок електродів залежно від марок сталей; причини
виникнення внутрішніх напруг та деформацій у зварювальних виробах
і заходи запобігання їм.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електрозварником ручного зварювання 2
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Зварювання зібраних кожухів, котлів
обігрівання; стояків, бункерних решіток, перехідних площадок,
сходин, захисних поручнів, настилів, обшивок котлів; труб димових
висотою до 30 м та вентиляційних з листової сталі, трубопроводів
безнапірних для води (крім магістральних), трубопроводів зовнішніх
та внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації (зварювання в
умовах заготівельних цехів).
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує дугове зварювання середньої
складності деталей апаратів, вузлів та конструкцій у всіх
просторових положеннях зварного шва.
Повинен знати: будову різної електрозварювальної апаратури;
основні закони електротехніки в межах роботи, що виконується;
способи випробовування зварних швів; види дефектів у зварних швах
та методи запобігання їм; принцип підбирання режиму зварювання за
допомогою приладів; марки та типи електродів; механічні
властивості зварювальних металів; читання креслень складних
конструкцій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електрозварником ручного зварювання 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Зварювання при стельовому положенні шва
кожухів у зборі, котлів обігрівання, стояків бункерних решіток,
перехідних площадок, сходин, захисних поручнів, настилів обшивок
котлів; труб димових висотою до 30 м та вентиляційних з листової
сталі. Зварювання в усіх просторових положеннях зварного шва
апаратів, посудин, ємкостей, що працюють без тиску, каркасів
промислових печей та котлів, кріплень та опор для трубопроводів,
щогл, вишок бурових (зварювання у заготівельних цехах), плит
фундаментних, пилогазоповітропроводів, вузлів паливоподавання та
електрофільтрів, резервуарів та газгольдерів об'ємом менше
1000 кум. м, фахверків, пов'язей, ліхтарів, прогонів, монорейок,
трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та
теплофікації (зварювання під час монтажу), трубопроводів зовнішніх
та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску (зварювання у
цехових умовах), трубопроводів технологічних V категорії.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує ручне дугове зварювання
складних відповідальних апаратів, вузлів та конструкцій у всіх
просторових положеннях зварного шва.
Повинен знати: електричні схеми та конструкції різноманітних
типів зварювальних машин; технологічні властивості зварювальних
металів та металу, наплавленого електродами різних марок; вибір
технологічної послідовності накладання швів та режимів зварювання;
способи контролю та випробовування відповідальних зварних швів;
читання креслень особливо складних зварних просторових
металоконструкцій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електрозварником ручного зварювання 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Зварювання апаратів та посудин, що працюють
під тиском, прогонових балок мостових кранів вантажопідйомністю
менше 30 т; блоків будівельних та технологічних конструкцій з
листового металу: повітронагрівачів, скруберів, кожухів і
газоходів доменних печей, сепараторів, реакторів; кесонів для
мартенівських печей, що працюють з високими температурами; колон,
бункерів, кроквяних і підкроквяних ферм, балок, естакад;
конструкцій радіощогл, телебашт та опор ЛЕП (зварювання в умовах
заготівельних цехів), щогл, вишок бурових та експлуатаційних
(зварювання під час монтажу), резервуарів та газгольдерів об'ємом
від 1000 до 5000 куб. м (зварювання під час монтажу), резервуарів
та газгольдерів об'ємом 5000 куб. м та більше (зварювання у
заготівельних цехах), трубах елементів парових котлів з тиском до
4 МПа (40 кгс/кв. см), трубок імпульсних системи КВП і автоматики,
трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання
середнього та високого тиску (зварювання у цехових умовах),
трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання
низького тиску (зварювання під час монтажу), трубопроводів
технологічних III та IV категорій, а також трубопроводів пари та
води III та IV категорій.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує зварювання особливо складних
відповідальних апаратів, вузлів та конструкцій у всіх просторових
положеннях зварного шва.
Повинен знати: вимоги до зварного шва та поверхонь;
властивості та значення обмазок електродів; основні види контролю
зварних швів; способи підбору марок електродів залежно від марки
сталі; причини виникнення внутрішніх напружень і деформацій у
зварюваних виробах та заходи запобігання їм.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електрозварником ручного зварювання 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Зварювання балок робочих площадок
мартенівських цехів, балок підкранових під крани важких режимів
роботи, балок прогонових мостових кранів вантажопідйомністю 30 т
та більше, ємкостей, ковпаків, сфер вакуумних та криогенних,
ємкостей та покриттів сферичних та краплевидних, колон синтезу
аміаку, резервуарів та газгольдерів об'ємом понад 5000 куб. м
(зварювання під час монтажу), прогонових металевих та
залізобетонних мостів, газонафтопродуктопроводів магістральних
(зварювання під час монтажу), нафто- та газопроводів (зварювання
під час ліквідації розривів); трубних елементів парових котлів з
тиском понад 4 МПа (40 кгс/кв. см), трубопроводів зовнішніх мереж
газопостачання середнього та високого тиску (зварювання під час
монтажу), трубопроводів напірних гідроелектростанцій,
трубопроводів технологічних I та II категорій, а також
трубопроводів пари та води I та II категорій; обв'язування
трубопроводами нафтових та газових свердловин законтурного
заводнювання.
13. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу акумуляторних батарей.
Повинен знати: основні марки проводів і кабелів; сортамент
кольорових та чорних металів; основні матеріали, що застосовуються
під час виготовлення та монтажу акумуляторних батарей; основні
види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види
інструментів, що застосовуються під час виконання електромонтажних
робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання деталей кріплення.
Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок, що не
потребують точних розмірів. Розпаковування ящиків з посудинами для
акумуляторів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
акумуляторних батарей.
Повинен знати: основні види кріпильних деталей та арматури;
основи будови простих приладів, електроапаратів, електро- та
пневмоінструменту, що застосовується у роботі; прості електричні
схеми; основні види такелажних засобів і правила користування
ними; види зварювального устаткування, що застосовується під час
виконання електромонтажних робіт, і правила користування ним.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електромонтажником акумуляторних
батарей 2 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення стропальника (такелажника) у разі
стропування та переміщення устаткування.
Приклади робіт. Розкочування проводів з установленням
барабанів. Фарбування устаткування. Підготовляння електродів
різних полярностей для монтажу. Зачищання та рихтування
електродів. Установлювання свинцевих електродів у посудини.
Вивіряння електродів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу акумуляторних батарей.
Повинен знати: основи будови акумуляторних батарей; порядок
компонування арматури; способи вимірювання опору ізоляції;
електричні схеми середньої складності; способи з'єднування,
обробляння кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок
перерізом до 70 кв. мм; правила стропування та переміщення
устаткування; будову монтажно-поршневих пістолетів та правила
догляду за ними; призначення релейного захисту; принцип дії та
схеми максимального струмового захисту; правила комплектування
матеріалів та устаткування для виконання робіт з монтажу
акумуляторних батарей; правила приготування та заливання
електроліту; правила заряджання та розряджання акумуляторних
батарей; заходи безпеки під час монтажу акумуляторних батарей.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником акумуляторних батарей 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. З'єднування, обробляння кінців та
приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70 кв. мм
усіма способами, крім зварювання. Установлювання захисних
пристроїв, кожухів та загорож. Кріплення конструкцій та апаратів
за допомогою монтажного поршневого пістолета. Припаювання або
обпресовування наконечників до жил кабелів та проводів.
Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій. Кріплення
конструкцій приклеюванням. Монтаж стелажів усіх видів. Монтаж та
вивіряння акумуляторної шафи. Перевіряння акумуляторних батарей на
витікання. Установлювання свинцевих перемичок. Монтаж
акумуляторних батарей у шафах. Паяння пластин.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час монтажу
акумуляторних батарей.
Повинен знати: електричні схеми акумуляторних батарей, що
монтуються, та способи їх перевіряння; правила виконання
замірювань та ескізів окремих вузлів проводок для виготовлення на
стендах та в майстернях; методи перевіряння виконаних схем;
правила зварювання електродів та з'єднування акумуляторів у
батареї; технічні характеристики акумуляторних батарей.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником акумуляторних батарей 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розмічання стелажів під акумуляторні батареї.
Монтаж на стелажах акумуляторних батарей переносного типу.
Ошиновування акумуляторних батарей. Розмічання місць установлення
тумбочок. Перевіряння ізоляції між пластинами та між полюсними
контактами. Приварювання міжелементних сполучень. Впаювання
мідних, алюмінієвих або стальних шин у кабельні наконечники.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час монтажу акумуляторних батарей.
Повинен знати: способи обробки та монтажу силових,
контрольних та спеціальних кабелів; конструкції розподільних
щитів, пультів, щитів керування та захисту; будову
електротехнічних приладів; технічні умови здавання об'єктів у
експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах;
схеми та способи формування акумуляторних батарей.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником акумуляторних батарей 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Формування акумуляторних батарей усіх типів.
Монтаж акумуляторних батарей стаціонарного типу на стелажах.
Перевіряння та випробовування акумуляторних батарей стаціонарного
типу (підготовляння акумуляторних батарей усіх типів до здавання
під налагодження). Виконання вимірювальних робіт за місцем
монтажу, оформляння графічної частини замовлення, розробляння
ескізів та схем.
14. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ВТОРИННИХ ЛАНЦЮГІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу вторинних ланцюгів.
Повинен знати: основні марки проводів та кабелів; сортамент
кольорових і чорних металів; основні матеріали, що застосовуються
під час монтажу електроустаткування; основні види кріпильних
деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що
застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші
електричні схеми.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання та закладання деталей
кріплення (шурупи, ролики). Знімання верхнього джутового покриття
кабелю вручну. Виготовляння дрібних деталей кріплення та
прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбування проводів і
кабелів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
вторинних ланцюгів.
Повинен знати: основні види конструкцій; основні типи
електроустаткування; види та способи виконання електропроводок;
основи будови простих приладів, електроапаратів, електро- та
пневмоінструменту, що застосовуються; прості електричні схеми;
будову та способи користування простими такелажними засобами; види
зварювального устаткування, що застосовується під час виконання
електромонтажних робіт, та правила користування ним.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електромонтажником вторинних ланцюгів
2 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення стропальника (такелажника) у разі
стропування вантажів (матеріалів, виробів, конструкцій).
Приклади робіт. Різання кабелю напругою до 10 кВ з тимчасовим
оброблянням кінців. Установлювання дюбелів. Закладання проходів
для всіх видів проводок скрізь стіни та перекриття. Розкочування
проводів та кабелів з установлянням барабанів. Монтаж мереж
заземлення та пристроїв занулення. Демонтаж простих апаратів та
приладів (опорних ізоляторів, рубильників та перемикачів з
важільним приводом, запобіжників, реостатів, трансформаторів
струму та напруги тощо). Пробивання отворів механізованими
інструментами. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів
та проводів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу вторинних ланцюгів.
Повинен знати: основи будови електроустаткування, що
монтується; порядок компонування арматури; способи вимірювання
опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи
з'єднування, обробляння кінців та приєднання проводів та жил
кабелів усіх марок перерізом до 70 кв. мм; способи маркування
сталевих та пластмасових труб, кабелів та відведень; правила
стропування та переміщання устаткування; будову та способи
користування механізованим такелажним обладнанням; будову
монтажно-поршневих пістолетів, гідравлічних та ударнообертальної
дії інструментів, правила догляду та користування ними;
призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимального
струмового захисту; правила комплектування матеріалів та
устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових
будовах та інженерних спорудах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником вторинних ланцюгів 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. З'єднування, обробляння кінців та
приєднування проводів, жил кабелів усіх марок перерізом до
70 кв. мм усіма способами, крім зварювання. Установлювання
захисних пристроїв, кожухів та загорож. Закріплювання конструкцій
та апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета.
Обпресовування наконечників або припаювання їх до жил кабелів та
проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму
та напруги. Установлювання скоб та металевих опорних конструкцій.
Закріплювання конструкцій приклеюванням. Прокладання кабельних
лотків та перфорованих монтажних профілів. Комплектування
матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у
промислових будовах та на інженерних спорудах. Установлювання
стальних коробів та смуг для прокладання проводів. Установлювання
за готовою розміткою контрольних, вимірювальних та сигнальних
приладів, що не забезпечені самописним устаткуванням. Маркування
та приєднування кінців проводів під час монтажу вторинних ланцюгів
середньої складності. Встановлювання набірних клем, вимірювання
опору ізоляції. Встановлювання апаратів типу КСА та їх
регулювання. Продзвонювання проводів та кабелів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час монтажу
вторинних ланцюгів.
Повинен знати: електричні схеми електроустаткування, що
монтується, та способи їх перевіряння; правила розмічання місць
установлення опорних конструкцій, обладнання та трас прокладання
проводів та кабелів; правила виконання замірювань та складання
ескізів окремих вузлів проводок для виготовлення на стендах та в
майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи
перевіряння виконаних схем; способи перевіряння пристроїв
керування, сигналізації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником вторинних ланцюгів 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Прокладання проводів та кабелів пучками в
коробах, лотках та на струнах. Монтаж усіх видів оброблень кінців
контрольних та спеціальних кабелів. Маркування проводів,
прокладених між приладами та затискачами на панелях щитів і
пультів. Розмічання місць установлення вимірювальних приладів,
приладів захисту та керування, встановлювання приладів,
забезпечених самописними пристроями. Виконання вимірювань та
складання ескізів окремих вузлів проводок для виготовлення на
стендах і в майстернях.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час монтажу вторинних ланцюгів.
Повинен знати: способи обробляння та монтажу високовольтних
та контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів,
щитів керування та захисту вузлів станцій; електричні схеми,
методи перевіряння та регулювання електричного устаткування;
способи монтажу проводів та кабелів усіх марок; технічні
характеристики трансформаторів; будову електротехнічних приладів;
технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання
робіт у вибухонебезпечних зонах; основні поняття про релейний
захист.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником вторинних ланцюгів 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розмічання місць прокладання проводів та
кабелів за схемами вторинної комутації. Продзвонювання змонтованої
схеми. Монтаж з'єднувальних муфт на контрольних кабелях.
Підготовка приладів та апаратів до вмикання.
15. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу електричних машин.
Повинен знати: основні марки проводів і кабелів; сортамент
кольорових і чорних металів; основні матеріали, що застосовуються
під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види
кріпильних деталей і дрібних конструкцій; основні види
інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт;
найпростіші електричні схеми.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання та забивання деталей кріплення
для проводок і шин заземлення. Встановлювання скоб, гаків,
конструкцій для магнітних пускачів. Знімання верхнього джутового
покриття кабелю вручну. Виготовляння дрібних деталей кріплення та
прокладок, що не потребують точних розмірів. Забивання вручну
електродів заземлення. Фарбування проводів, кабелів і шин.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з монтажу
електричних машин.
Повинен знати: основні види кріпильних деталей і арматури;
основи будови простих приладів, електроапаратів і електро- та
пневмоінструменту, що застосовується; прості електричні схеми;
будову та способи користування простими такелажними засобами; види
зварювального устаткування, що застосовується під час
електромонтажних робіт, правила користування ним; способи монтажу
та демонтажу тимчасових освітлювальних проводок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електромонтажником електричних машин
2 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення стропальника (такелажника) у разі
стропування вантажів (матеріалів, виробів, конструкцій).
Приклади робіт. Різання кабелю, розрахованого на напругу до
10 кВ з тимчасовим оброблянням кінців. Установлювання дюбелів.
Забивання проходів для всіх видів проводок і шин заземлення через
стіни та перекриття. Розкочування проводів і кабелів з
установлюванням барабанів. Монтаж мереж заземлення та занулюючих
пристроїв. Фарбування устаткування. Демонтаж простих апаратів і
приладів (опорних ізоляторів, рубильників і перемикачів з
важільним приводом, запобіжників, реостатів, трансформаторів
струму та напруги тощо). Зварювання шин заземлення та приварювання
їх до скоб і деталей кріплення. Обробляння місць зварювання
механізованими інструментами. Пробивання отворів механізованим
інструментом.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу електричних машин.
Повинен знати: основи будови електроустаткування, що
монтується; порядок компонування арматури; способи вимірювання
опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи
з'єднування, обробляння кінців і приєднування проводів і жил
кабелів усіх марок перерізом до 70 кв. мм; способи маркування
стальних і пластмасових труб, кабелів і відводів; правила
стропування та переміщання устаткування; будову та способи
користування механізованим такелажним обладнанням; будову
монтажних поршневих пістолетів і правила догляду за ними;
призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимального
струмового захисту; способи монтажу розподільних пристроїв; будову
апаратури для сушіння та заливання масла; основні вузли та деталі
трансформаторів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником електричних машин 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. З'єднування, обробляння кінців та
приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70 кв. мм
усіма способами, крім зварювання. Встановлювання захисних
пристроїв, кожухів і загорож. Маркування труб, кабелів і відводів.
Закріплювання конструкцій і апаратів за допомогою монтажного
поршневого пістолета. Припаювання наконечників до жил кабелів і
проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму
та напруги. Встановлювання скоб і металевих опорних конструкцій.
Вимірювання опору ізоляції.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
електричних машин.
Повинен знати: способи ревізії та сушіння
електроустаткування; електричні схеми електроустаткування, що
монтується, та способи їх перевіряння; правила розмічання місць
установлювання опорних конструкцій, устаткування та трас
прокладання проводів, кабелів і шин; правила виконання замірювань
і складання ескізів окремих вузлів проводок, конструкцій, вузлів і
блоків електроустаткування для виготовлення на стендах і в
майстернях; правила збирання та кріплення відкритих і екранованих
шинопроводів; порядок фазування виконаної проводки та методи
перевіряння виконаних схем; ізоляційні характеристики
трансформаторів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником електричних машин 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розмічання місць установлювання електричних
машин. Монтаж і центрування електричних машин та агрегатів масою
до 500 кг зі всіма видами сполучень. Установлювання допоміжних
пристроїв на машинах. Шліфування та жолобування колекторів.
Притирання щіток. Перевіряння схем підключення електричних машин
масою до 500 кг і підготовляння їх до вмикання. Знімання та
насаджування роторів, шестерень і муфт масою до 50 кг.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу електричних машин.
Повинен знати: способи обробляння та монтажу високовольтних,
контрольних і спеціальних кабелів; конструкції розподільних щитів,
пультів, щитів керування та захисту; електричні схеми, методи
перевіряння та регулювання електроустаткування; технічні
характеристики трансформаторів; будову електротехнічних установок;
технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання
робіт у вибухонебезпечних зонах; основні поняття про релейний
захист.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником електричних машин 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розмічання осей місць установлювання
електричних машин і агрегатів. Монтаж, ревізія та центрування
машин і агрегатів масою більше 500 кг, синхронних компенсаторів,
прокатних двигунів і перетворювачів. Знімання та насаджування
роторів масою більше 50 кг. Перевіряння схем підключення
змонтованих машин і агрегатів. Сушіння обертових машин. Ревізія та
сушіння електроустаткування. Вибирання режимів сушіння
електроустаткування та масла за таблицями. Перевіряння готовності
електроустаткування до вмикання. Виконання обмотки під час сушіння
електроустаткування методом індукційних втрат.
16. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу та демонтажу кабельних мереж.
Повинен знати: основні марки кабелів; основні види кріплення
деталей та дрібних конструкцій; сортамент кольорових та чорних
металів; основні матеріали, що застосовуються під час виготовлення
та монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей,
дрібних конструкцій, інструменту, що застосовується під час
виконання електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання та закладання деталей
кріплення. Знімання верхнього джутового покриття кабелю вручну.
Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок, що не
потребують точних розмірів. Фарбування кабелів. Укривання кабелю у
траншеях та каналах. Пробивання гнізд, отворів, борозен за готовою
розміткою вручну.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
та демонтажу кабельних мереж.
Повинен знати: основи будови простих приладів,
електроапаратів, електро- та пневмоінструменту, що застосовується
під час виконання електромонтажних робіт; прості електричні схеми;
будову та способи користування простими такелажними засобами; види
зварювального устаткування, що застосовується під час виконання
електромонтажних робіт, правила користування ним; правила
комплектування матеріалів та устаткування для виконання
електромонтажних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електромонтажником з кабельних мереж
2 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення стропальника (такелажника) у разі
стропування вантажів: матеріалів, виробів, конструкцій.
Приклади робіт. Різання кабелю, розрахованого на напругу до
10 кВ з тимчасовим заправлянням кінців. Закладання проходів для
всіх видів кабельних проводок через стіни та перекриття. Виконання
допоміжних робіт під час прокладання кабелю. Вирізання муфт та
кінцевих заправлень кабелів. Пробивання гнізд, отворів, борозен за
готовим розмічанням механізованим інструментом. Установлювання
відгалужувальних коробок для кабелів. Комплектування матеріалів та
устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових,
культурно-побутових та адміністративних будинках.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу кабельних мереж.
Повинен знати: способи вимірювання опору ізоляції, електричні
схеми середньої складності; способи з'єднування, обробляння кінців
та приєднування жил кабелів усіх марок перерізом до 70 кв. мм;
способи маркування сталевих та пластмасових труб, кабелів; правила
стропування та переміщання вантажів; будову та способи
користування механізованим такелажним обладнанням; будову
монтажно-поршневих пістолетів, гідравлічних та ударнообертальної
дії інструментів, правила догляду та користування ними; будову
апаратури для сушіння та заливання масла; правила комплектування
матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у
промислових будовах та інженерних спорудах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником з кабельних мереж 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. З'єднування, обробляння кінців та
приєднування кабелів усіх марок перерізом до 70 кв. мм усіма
способами, крім зварювання. Встановлювання захисних пристроїв,
кожухів та загорож. Маркування прокладених труб та кабелів.
Закріплювання конструкцій та апаратів за допомогою
монтажно-поршневого пістолета. Припаювання або обпресовування
наконечників до жил кабелів. Установлювання скоб та металевих
опорних конструкцій. Закріплювання конструкцій приклеюванням.
Прокладання стальних та пластмасових труб у борознах, по підлозі,
стінах, фермах та колонах. Прокладання кабельних лотків,
перфорованих монтажних профілів та стальних коробів.
Комплектування матеріалів та устаткування для виконання
електромонтажних робіт у промислових будовах та на інженерних
спорудах. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт усіх
видів на кабелях, розрахованих на напругу до 1 кВ. Різання
кабелів, розрахованих на напругу понад 10 кВ та маслонаповнених
кабелів. Закріплювання кабельних муфт та воронок. Заправляння
кінців кабелів свинцевими наконечниками. Підготовляння прошпареної
маси та припою. Закріплювання броні маслонаповнених кабелів у
колодязях. Намотування екрана. Улаштовування вводів (крім
вибухонебезпечних зон). Вимірювання опору ізоляції. Відбирання
проб масла. Накладання антикорозійного покриття на пошкоджені
поверхні труб маслонаповнених кабелів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час монтажу
кабельних мереж.
Повинен знати: правила розмічання місць установлювання
опорних конструкцій та трас прокладання кабелів; правила виконання
вимірювань й ескізів кабельних проводок для виготовлення вузлів
проводів на стендах і в майстернях; порядок фазування виконаної
проводки та методи перевіряння виконаних схем; способи розмічання
та монтажу силових та контрольних кабелів, розрахованих на напругу
до 10 кВ.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником з кабельних мереж 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Монтаж кінцевих заправлень і з'єднувальних
муфт усіх видів на кабелях, розрахованих на напругу до 10 кВ.
Обробляння кінців кабелів перерізом понад 70 кв. мм усіма
способами та їх приєднання. Виготовляння свинцевих з'єднувальних
муфт. Укладання силових та контрольних кабелів (крім
маслонаповнених) у траншеях, каналах, тунелях і усередині будівель
(крім вибухонебезпечних зон) усіма способами без застосування
кабелеукладачів. Маркування кабелів, установлювання та знімання
ввідних пристроїв, роз'єднувачів та нейтралерів. Фазування та
підготовляння кабелів до включення. Вимірювання тиску масла.
Монтаж маслопідживлюючих агрегатів для маслонаповнених кабелів
лінії. Заготовляння та складання трійникових розгалужень.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час монтажу кабельних мереж.
Повинен знати: способи обробляння та монтування силових і
контрольних кабелів, розрахованих на напругу понад 10 кВ; будову
електротехнічних приладів; технічні умови на здавання об'єктів у
експлуатацію, правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником з кабельних мереж 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розмічання трас прокладання кабелів.
Прокладання кабелю у вибухонебезпечних зонах. Укладання силових та
контрольних кабелів усіх типів у водоймищах. Укладання
маслонаповнених кабелів. Укладання кабелів усіх типів за допомогою
кабелеукладача. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт
усіх видів на кабелях, розрахованих на напругу понад 10 кВ.
Здійснення проколів у ґрунті. Сушіння, вакуумування та заповнення
азотом муфт і трубопроводів. Заповнювання муфт та трубопроводів
маслом. Дегазування масла в установках. Підживлення баків тиску та
перемикання їх. Випробування маслопідживлюючої системи.
Установлювання передавачів тиску. Монтаж приставних лінійних
кабельних вводів трансформаторів, вакуумування та заповнювання їх
маслом. Прогрівання кабелів при мінусових температурах.
17. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТЛЕННЯ
ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж.
Повинен знати: основні марки проводів та кабелів; сортамент
кольорових та чорних металів; основні матеріали, що застосовуються
під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види
кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види
інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт;
найпростіші електричні схеми.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання та закладання деталей
кріплення для освітлювальних проводок (гвинти, шурупи, ролики).
Установлювання скоб, крюків, конструкцій. Знімання верхнього
джутового покриття кабелю вручну. Виготовляння дрібних деталей
кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів.
Фарбування проводів та кабелів. Пробивання гнізд, отворів та
борозен за готовим розмічанням вручну.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
та демонтажу освітлювальних проводок і мереж.
Повинен знати: основні види опорних конструкцій та арматури;
основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників;
будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі,
й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та
способи користування простими такелажними засобами; види
зварювального устаткування, що застосовується для електромонтажних
робіт, і правила користування ним; способи монтажу та демонтажу
тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування
матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у
житлових, культурно-побутових та адміністративних будинках.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електромонтажником з освітлення та
освітлювальних мереж 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Різання кабелю, розрахованого на напругу до
10 кВ з тимчасовим заправлянням кінців. Установлювання дюбелів.
Заряджання та встановлювання світильників усіх видів з менше ніж 7
лампами (крім люмінесцентних), вимикачів, перемикачів та
штепсельних розеток. Закладання проходів усіх видів проводок через
стіни та перекриття. Розкочування проводів з установлюванням
барабанів. Монтаж мереж заземлення та занулюючого устаткування.
Демонтаж проводок у ізоляційних трубах, перекидань та відводів.
Демонтаж простих апаратів та приладів (опорних ізоляторів,
вимикачів, рубильників та перемикачів з важільним приводом,
запобіжників, реостатів, трансформаторів струму та напруги тощо).
Прокладання тимчасових освітлювальних проводок. Пробивання гнізд
та отворів механізованим інструментом. Установлювання
одностоякових опор та кронштейнів зовнішнього освітлення з
армуванням і встановлюванням ізоляторів. Установлювання
відгалужувальних коробок для кабелів та проводів. Комплектування
матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у
житлових, культурно-побутових та адміністративних будинках.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу освітлювальних проводок та мереж.
Повинен знати: основи будови електроустаткування, що
монтується, та мереж; способи вимірювання опору ізоляції;
електричні схеми середньої складності; способи з'єднування,
обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів усіх
марок перерізом до 70 кв. мм; способи маркування стальних і
пластмасових труб та кабелів; правила стропування та переміщання
вантажів; будову та способи-користування механізованим такелажним
обладнанням; будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових
пресів та правила догляду за ними; правила комплектування
матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у
промислових будовах та інженерних спорудах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 3
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. З'єднування, обробляння кінців та
приєднування проводів, жил кабелів усіх марок перерізом до
70 кв. мм усіма способами, крім зварювання. Установлювання
захисних пристроїв, кожухів та загорож. Маркування прокладених
труб, кабелів та відводів. Закріплювання конструкцій та апаратів
за допомогою монтажно-поршневого пістолета. Обпресовування
наконечників та сполучень труб пороховими пресами. Приварювання
наконечників до жил кабелів та проводів. Установлювання скоб та
металевих опорних конструкцій. Закріплювання конструкцій
приклеюванням. Установлювання конструкцій для тросових проводок.
Прокладання стальних та пластмасових труб у борознах, по підлозі,
стінах, фермах та колонах. Прокладання кабельних лотіків та
перфорованих монтажних профілів. Комплектування матеріалів та
устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та
інженерних спорудах. Розмічання та прокладання проводів усіх видів
і марок перерізом до 70 кв. мм. Прокладання проводів у трубках
усіх видів (крім проводок у вибухонебезпечних зонах). Прокладання
металевих рукавів, заряджання та встановлювання світильників, що
мають від 7 до 12 ламп, люмінесцентних, що мають не більше 4 ламп,
вологопилозахищеної арматури всіх типів. Установлювання
прожекторів, сигнальних приладів та апаратів. Прокладання кабелів
освітлювальних проводів. Установлювання одиночних коробів для
монтажу люмінесцентних світильників. Монтаж трифазових розеток.
Продзвонювання проводів та кабелів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час монтажу
освітлювальних проводок та мереж.
Повинен знати: способи ревізії та перевіряння
електроустаткування; способи з'єднування, обробляння кінців та
приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад
70 кв. мм; правила розмічання місць встановлювання опорних
конструкцій, устаткування та трас прокладання проводів і кабелів;
правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок
для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування
виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; способи
перевіряння пристроїв керування, сигналізації й автоматики.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж
4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання та прокладання проводів усіх марок
перерізом понад 70 кв. мм (крім вибухонебезпечної зони).
Заготовляння та монтаж проводок на тросах. Заряджання й
встановлювання світильників, що мають більше 12 ламп, кронштейнів
та люмінесцентних світильників, що мають більше 4 ламп. Монтаж
живильних та розподільних пультів і щитів. Заряджання та
встановлювання світильників з ртутними лампами, вибухозахищених та
світильників з пускорегулюючими пристроями. Монтаж прожекторів,
світильників і коробів блоками. Монтаж труб блоками масою до
500 кг. Прокладання проводів та кабелів пучками у коробах, лотіках
і на струнах. Виконання вимірювань та складання ескізів вузлів
проводок.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час монтажу освітлювальних проводок та мереж.
Повинен знати: способи обробляння та монтажу високовольтних і
контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів;
електричні схеми мереж освітлення, методи перевіряння та
регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних
проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;
технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання
робіт у вибухонебезпечних зонах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання траси внутрішніх і зовнішніх
освітлювальних мереж. Виконання вимірювань та складання ескізів
трубопроводів і складних трубних розведень. Прокладання та
випробовування трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні.
Заряджання та встановлювання унікальних світильників. Монтаж
тросових проводок у вибухонебезпечних зонах. Монтаж труб блоками
масою більше 500 кг.
18. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З РОЗПОДІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу розподільних пристроїв.
Повинен знати: основні марки проводів і кабелів; сортамент
кольорових і чорних металів; основні матеріали, що застосовуються
під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види
кріпильних деталей і дрібних конструкцій; основні види
інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт.
Найпростіші електричні схеми.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання та забивання деталей
кріплення. Знімання верхнього джутового покриття кабелю вручну.
Виготовляння дрібних деталей кріплення і прокладок, що не
потребують точних розмірів. Закладання вручну електродів
заземлення. Фарбування проводів, кабелів і шин. Пробивання гнізд,
отворів і борозен за готовою розміткою вручну.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з монтажу
розподільних пристроїв.
Повинен знати: основні види кріпильних деталей і арматури;
основні властивості простих приладів, електроапаратів, електро- та
пневмоінструменту, що застосовується; прості електричні схеми;
будову та способи користування простими такелажними засобами; види
зварювального устаткування, що застосовується під час
електромонтажних робіт, правила користування ним; правила
комплектації матеріалів і устаткування для виконання
електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових і
адміністративних будинках.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електромонтажником з розподільних
пристроїв 2 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення стропальника (такелажника) у разі
стропування вантажів: матеріалів, виробів, конструкцій.
Приклади робіт. Різання кабелю, розрахованого на напругу до
10 кВ, з тимчасовим оброблянням кінців. Установлювання дюбелів.
Закладання проходів для всіх видів проводок і шин заземлення через
стіни та перекриття. Розкочування проводів з установлюванням
барабанів. Монтаж мереж заземлення та занулюючих пристроїв.
Фарбування устаткування. Знімання розподільних пунктів (шаф)
закритого або відкритого типу. Демонтаж простих апаратів і
приладів (опорних ізоляторів, рубильників та перемикачів з
важільним приводом, запобіжників, реостатів, трансформаторів
струму та напруги тощо). Пробивання отворів механізованим
інструментом. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів
і проводів. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання
електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових і
адміністративних будинках.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу розподільних пристроїв.
Повинен знати: основні види розподільних пристроїв; способи
вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності;
способи з'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів і
жил кабелів усіх марок перерізом до 70 кв. мм; способи маркування
стальних і пластмасових труб, кабелів і відводів; правила
стропування та переміщання устаткування; будову та способи
користування механізованим такелажним обладнанням; будову
монтажно-поршневих пістолетів і правила догляду за ними; будову
вибухових камер для обпресування наконечників і рубання кабелю;
призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально
струмового захисту; способи монтажу розподільних пристроїв; будову
апаратури для сушіння та заливання масла; основні вузли та деталі
трансформаторів; правила комплектації матеріалів та устаткування
для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на
інженерних спорудах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником з розподільних пристроїв 3 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. З'єднування, обробляння кінців та
приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до
70 кв. мм усіма способами, крім зварювання. Установлювання
захисних пристроїв, кожухів та загорож. Маркування прокладених
труб, кабелів і відводів. Закріплювання конструкцій та апаратів за
допомогою монтажного поршневого пістолета. Обпресовування
наконечників у вибуховій камері. Припаювання наконечників до жил
кабелів і проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних
реле струму та напруги. Установлювання скоб і металевих опорних
конструкцій. Закріплювання конструкцій приклеюванням. Вимірювання
опору ізоляції. Прокладання стальних і пластмасових труб у
борозни, по підлозі, стінах, фермах і колонах. Прокладання
кабельних лотків і перфораторних монтажних профілів.
Комплектування матеріалів та устаткування для виконання
електромонтажних робіт на промислових будовах та інженерних
спорудах. Армування та встановлювання опорних ізоляторів,
запобіжників, додаткових опорів, розрахованих на напругу більше
1 кВ. Установлювання плит з ізоляційних матеріалів і захисних
каркасів, прохідних плит. Установлювання та підганяння до
зварювання деталей відкритих та екранованих шинопроводів
(компенсаторів, кожухів, екранів, контактних пластин, фланців
тощо). Виготовляння маслопроводів. Намотування на бак
трансформатора намагнічувальної обмотки. Гідравлічне
випробовування ізоляторів для повітряних вимикачів. Заготовляння
та згинання шин, спусків, петель і перемичок. Установлювання
засувок, кранів, штуцерів, манометрів і термометрів. Взяття проб
масла. Складання арматури й ізоляторів у ізолюючі підвіски для
підстанцій розподільних пристроїв. Заливання масла в устаткування
та зливання масла. Ревізія й встановлювання засувок на
трубопроводах під час монтажу трансформаторів. Випробовування
ізоляторів під напругою. Продзвонювання проводів і кабелів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
розподільних пристроїв.
Повинен знати: електричні схеми; способи монтажу,
передмонтажного огляду, сушіння та регулювання
електроустаткування, розрахованого на напругу до 220 кВ; правила
розмічання місць установлювання опорних конструкцій, устаткування,
трас прокладання проводів, кабелів і шин; правила виконання
вимірювань і складання ескізів окремих вузлів проводок,
конструкцій, вузлів і блоків електроустаткування для виготовлення
на стендах і в майстернях; правила збирання та кріплення
екранованих шинопроводів; порядок фазування виконаної проводки та
методи перевіряння виконаних схем; ізоляційні характеристики
трансформаторів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником з розподільних пристроїв 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж роз'єднувачів, відокремлювачів,
короткозамикачів і заземлювачів, розрахованих на напругу до
220 кВ. Монтаж розрядників, розрахованих на напругу до 220 кВ.
Установлювання вимикачів навантаження, ящиків із сигнальними
апаратами та реле, замків блокування. Монтаж трансформаторів
струму та напруги, розрахованих на напругу до 220 кВ. Монтаж
силових трансформаторів та автотрансформаторів, розрахованих на
потужність до 63 тис. кВА і напругу до 220 кВ та на потужність до
125 тис. кВА і напругу до 110 кВ. Монтаж реакторів масою до 3 т.
Заготовлення та монтаж магістральних збірних та відгалужувальних
шин, гнучких відводів і компенсаторів перерізом до 1000 кв. мм.
Монтаж готових пакетів і блоків шин масою до 250 кг. Фазування
пристроїв. Виконання вимірювань і складання ескізів під час
монтажу устаткування. Випробовування та монтаж радіаторів.
Установлювання маслонасосів; шинопроводів з здвоєних алюмінієвих
швелерів; опорних силумінових кілець на конструкції. Складання
глухих вуглів шинопроводів під час попереднього заготовлення
блоків. Прокладання шинопроводів з вивірянням за осями та
кріпленнями. Установлювання кутових і трійникових кожухів екранів
з кріпленням на замках. Монтаж устаткування високочастотного
зв'язку, захисту та телемеханіки (крім фільтрів і резонансних
загороджувачів). Монтаж установок типу "Суховій", "Іній". Монтаж
екранованих токопроводів. Монтаж масляних вимикачів. Монтаж
повітряних вимикачів, розрахованих на напругу до 110 кВ. Монтаж
ошиновки апаратів алюмінієвими трубами. Розмічання і прокладання
проводів усіх марок і перерізів (крім вибухонебезпечних зон).
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу розподільних пристроїв.
Повинен знати: способи обробляння та монтажу високовольтних,
контрольних і спеціальних кабелів: конструкції розподільних щитів,
пультів, щитів керування та захисту, вузлів станцій; електричні
схеми, способи монтажу, ревізії та сушіння електроустаткування,
розрахованого на напругу понад 220 кВ і методи його регулювання;
способи монтажу проводів і тросів усіх марок; технічні
характеристики трансформаторів; будову електротехнічних установок;
технічні умови здавання об'єктів в експлуатацію; правила виконання
робіт у вибухонебезпечних зонах; основні поняття про релейний
захист.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником з розподільних пристроїв 5 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання осей місць установлювання
устаткування. Вимірювання та складання ескізів установлювання
окремих вузлів устаткування. Установлювання та регулювання
комплектних розподільних пристроїв, окремих блоків і вузлів.
Монтаж повітряних вимикачів, розрахованих на напругу понад 110 кВ.
Монтаж роз'єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів і
заземлювачів, розрахованих на напругу понад 220 кВ. Монтаж силових
трансформаторів і автотрансформаторів, розрахованих на потужність
понад 63 тис. кВА, напругу понад 220 кВ та на потужність понад
125 тис. кВА і напругу до 110 кВ. Монтаж трансформаторів струму та
напруги понад 220 кВ. Монтаж реакторів масою більше 3 т. Монтаж і
ревізія особливо складного устаткування. Установлювання
електроустаткування масою більше 3 т. Заготовляння та монтаж
магістральних, збірних і відповідальних шин, гнучких відводів і
компенсаторів перерізом понад 1000 кв. мм. Монтаж готових пакетів
і блоків шин масою більше 250 кг. Монтаж резонансних
загороджувачів і фільтрів приєднання. Монтаж опорних конструкцій
під відкриті й екрановані шинопроводи. Стикування під час монтажу
секцій шинопроводів (прямих і під кутом). Випробовування
гідравлічних і повітряних приводів. Монтаж батарей статичних
конденсаторів. Складання та перевіряння болтових контактних
сполучень. Контрольне прогрівання та сушіння трансформаторів.
Перевіряння схем з'єднання обмоток трансформаторів. Монтаж систем
охолодження трансформаторів. Виконання вимірювань і складання
ескізів монтажу особливо складних силових проводок, приладів,
апаратів і окремих вузлів електроустаткування.
19. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК СИЛОВИХ МЕРЕЖ
ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу силових мереж та електроустаткування.
Повинен знати: основні марки проводів і кабелів; сортамент
кольорових та чорних металів; основні матеріали, що застосовуються
під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види
кріпильних деталей і дрібних конструкцій; основні види
інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт;
найпростіші електричні схеми.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання та забивання деталей
кріплення. Установлювання скоб, гаків, конструкцій для магнітних
пускачів. Знімання верхнього джутового покриття кабелю вручну.
Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок, що не
потребують точних розмірів. Забивання вручну електродів
заземлення. Фарбування кабелів і шин заземлення. Пробивання гнізд,
отворів і борозен за готовою розміткою вручну.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з монтажу
силових систем і електроустаткування.
Повинен знати: основні види кріпильних деталей; основи будови
простих приладів, електроапаратів, електро- та пневмоінструменту,
що застосовується; прості електричні схеми; будову та способи
користування простими такелажними засобами; види зварювального
устаткування, що застосовується під час електромонтажних робіт,
правила користування ним; правила комплектації матеріалів і
устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових,
культурно-побутових та адміністративних будинках.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електромонтажником силових мереж та
устаткування 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Різання кабелю напругою до 10 кВ з тимчасовим
оброблянням кінців. Забивання проходів для всіх видів проводок і
шин заземлення через стіни та перекриття. Монтаж мереж заземлення
та занулюючих пристроїв. Фарбування устаткування та шин (крім шин
заземлення). Демонтаж розподільних пунктів (шаф) закритого або
відкритого типу, простих пускорегулювальних апаратів і приладів.
Зварювання шин заземлення та приварювання їх до скоб і деталей
кріплення. Обробляння місць зварювання механізованим способом.
Пробивання отворів механізованим інструментом. Установлювання
відгалужувальних коробок для кабелів. Комплектування матеріалів і
устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових,
культурно-побутових і адміністративних будинках.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу силових мереж і електроустаткування.
Повинен знати: основи будови електроустаткування, що
монтується; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми
середньої складності; способи з'єднування, обробляння кінців та
приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до
70 кв. мм; способи маркування стальних і пластмасових труб,
кабелів і відводів; правила стропування та переміщання
устаткування; будову та способи користування механізованим
такелажним обладнанням; будову монтажно-поршневих пістолетів і
правила догляду за ними; способи монтажу розподільних пристроїв;
основні вузли та деталі трансформаторів; правила комплектації
матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у
промислових будовах і на інженерних спорудах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником силових мереж та устаткування 3 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. З'єднування, обробляння кінців та
приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70 кв. мм
усіма способами, крім зварювання. Установлювання захисних
пристроїв кожухів і загорож. Маркування прокладених труб, кабелів
і відводів. Закріплювання конструкцій і апаратів за допомогою
монтажного поршневого пістолета. Обпресування наконечників у
вибуховій камері. Припаювання наконечників до жил кабелів і
проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму
та напруги. Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій.
Закріплювання конструкцій приклеюванням. Установлювання
конструкцій для тросових проводок. Прокладання стальних і
пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах і
колонах. Прокладання кабельних лотків і перфорованих монтажних
профілів. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання
електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних
спорудах. Установлювання за готовою розміткою ввідних і
розподільних ящиків, щитків, світлофорів, реостатів, регуляторів,
контролерів, дорожніх і кінцевих вимикачів, ящиків опору, ящиків
із низьковольтною апаратурою, ввідних і відгалужувальних коробок
для закритих розподільних шинопроводів та іншого аналогічного
устаткування масою до 50 кг. Заливання устаткування маслом і
спускання масла. Установлювання тролетримачів і клиць. Вимірювання
опору ізоляції електроустаткування, кабелів і проводів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
силових мереж і електроустаткування.
Повинен знати: способи ревізії, сушіння та перевіряння
електроустаткування; правила розмічання місць установлювання
опорних конструкцій, устаткування і трас прокладання проводів,
кабелів і шин; правила виконання вимірювань і складання ескізів
окремих вузлів проводок, конструкцій, вузлів і блоків
електроустаткування для виготовлення на стендах і у майстернях;
правила збирання та кріплення відкритих і екранованих
шинопроводів; порядок фазування виконаної проводки та методи
перевіряння виконаних схем; ізоляційні характеристики
трансформаторів.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником силових мереж та
устаткування 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання місць установлювання та монтажу
пускорегулювальної та сигнальної апаратури, приладів живильних і
розподільних пунктів, щитків, пультів керування механізмами,
світлофорів, реостатів, регуляторів дистанційного керування,
контролерів, дорожніх і кінцевих вимикачів, ящиків опору,
гальмових магнітів, ящиків з низьковольтною апаратурою та іншого
аналогічного устаткування масою до 100 кг. Монтаж приладів і
апаратів, що забезпечені самозаписуючими пристроями. Монтаж
закритих і відкритих шинопроводів (магістральних, розподільних,
освітлювальних і тролейних) перерізом до 800 кв. мм. Фільтрування
та сушіння трансформаторного масла. Випробовування схем
дистанційного керування двигуном із сигналізацією, вмикання
активних і реактивних лічильників енергії. Регулювання пускачів,
контакторів, приводів масляних вимикачів та іншої
пускорегулювальної апаратури. Прокладання труб пакетами та блоками
масою до 500 кг. Прокладання трубопроводів у фундаментах і
перекриттях машинних залів і прокатних станів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу силових мереж і електроустаткування.
Повинен знати: способи обробляння та монтажу високовольтних,
контрольних і спеціальних кабелів; конструкції розподільних щитів,
пультів, щитів керування та захисту, вузлів станцій; електричні
схеми; методи перевіряння і регулювання електроустаткування;
технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних
установок; технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію;
правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; загальні
відомості про релейний захист.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст).
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником силових
мереж та устаткування 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання основних осей місць установлювання
конструкцій і електроустаткування. Монтаж електроустаткування
масою більше 100 кг. Установлювання розподільних щитів станції
керування (у тому числі на напівпровідниках), шаф з високовольтним
устаткуванням, електрофільтрів. Монтаж відкритих шинопроводів і
тролеїв перерізом понад 800 кв. мм. Прокладання блоків з труб
масою більше 500 кг. Монтаж силового електроустаткування у
вибухонебезпечних зонах, перевіряння та регулювання цього
устаткування. Монтаж ошиновки електролізних ванн. Перебирання та
монтаж ртутних, кремнієвих та інших випрямлювачів і
електроустаткування та форвакуумних насосів, що до них належать.
Виконання вимірювань і складання ескізів монтажу особливо складних
силових проводок, приладів, апаратів та окремих вузлів
електроустаткування.
20. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Налагоджує об'єкти електропостачання
напругою менше 1 кВ промислового та цивільного будівництва, а
також електроприводів змінного струму, розрахованого на напругу
менше 1 кВ з простими схемами керування.
Повинен знати: основи електротехніки; призначення та принцип
дії електровимірювальних приладів, електричних машин та апаратів;
умовні графічні позначки елементів електричних схем; призначення,
принцип дії та будову максимального струмового та теплового
захисту; методи перевіряння та настроювання нескладних електричних
схем і апаратів; схеми вимірювання та випробовування під час
виконання пусконалагоджувальних робіт; будову електроприладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Складання простих схем вимірювання та
випробовування. Перевіряння максимального струмового та теплового
захисту автоматичних вимикачів і магнітних пускачів. Перевіряння
схеми, керування електроприводами змінного струму з
короткозамкнутим ротором. Настроювання електромагнітних реле
струму та напруги. Вимірювання опору ізоляції електроустаткування
та кабелів. Вимірювання опору постійного струму обмоток
електричних машин та апаратів. Вимірювання опору заземлення
пристроїв.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Налагоджує об'єкти електропостачання,
розраховані на напругу до 10 кВ з простими видами захисту в
промисловому та цивільному будівництві. Налагоджує електроприводи
змінного струму прямого включення, розраховані на напругу до
10 кВ.
Повинен знати: конструкцію та будову електротехнічних машин
та апаратів; схеми електропостачання та електроприводів змінного
струму; методи налагоджування електроустаткування об'єктів
електропостачання включаючи релейний захист середньої складності й
електроприводів змінного струму; типи та технічні характеристики
приладів, що використовуються під час налагоджування; будову та
принцип дії джерел постійного струму, що не регулюються; правила
будови електроприладів; будівельні норми та правила.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст).
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи
електромонтажником-налагоджувальником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Перевіряння та настроювання нескладних
апаратів релейного захисту. Складання схем вимірювання та
випробовування. Перевіряння схем релейного захисту та керування
комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 1000 кВА та
напругою до 10 кВ. Налагоджування електроприводів змінного струму
кранів, тельферів, насосів, компресорів, багатошвидкісних
електроприводів. Налагоджування нерегульованих джерел постійного
струму: блоків живлення, акумуляторних батарей. Перевіряння
підключення амперметрів, вольтметрів, лічильників, приладів
контролю ізоляції. Випробовування та визначення місць пошкодження
кабелів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Налагоджує об'єкти електропостачання,
які розраховані на напругу до 10 кВ, зі складними видами релейного
захисту в промисловому та цивільному будівництві. Налагоджує
електроприводи змінного струму, які розраховані на напругу до
10 кВ, з елементами автоматики, електроприводів постійного струму
з релейно-контактною схемою керування та регулювання.
Повинен знати: будову, призначення та принцип дії складних
видів релейного захисту; методи налагоджування складних видів
захисту; будову високовольтних випробувальних установок і
апаратури для відшукування місць пошкодження в кабелях; методи
високовольтного випробування і відшукування місць пошкодження в
кабелях; основи автоматики та напівпровідникової техніки; методи
налагоджування електроприводів змінного струму з елементами
автоматики та напівпровідникової техніки; характеристики машин
постійного струму; методи налагоджування електроприводів
постійного струму з релейно-контактною схемою керування та
елементами автоматики; захисні заходи електробезпеки.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст).
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи
електромонтажником-налагоджувальником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Налагоджування фідерів, розрахованих на
напругу до 10 кВ, з направленим захистом, диференціальним захистом
силових трансформаторів і двигунів. Налагоджування електропривода
з асинхронним електродвигуном (короткозамкнутим або фазним
ротором) та елементами автоматики. Налагоджування електропривода
постійного струму з безпосереднім живленням від мережі та
регулюванням функції часу або струму. Налагоджування
диспетчерського керування та сигналізації об'єктів
електропостачання та потоково-транспортних систем. Налагоджування
систем оперативного постійного струму (зарядні агрегати,
акумуляторні батареї). Налагоджування перетворювальних агрегатів
машинних і напівпровідникових нерегульованих потужностей до
500 кВт. Перевірка та настроювання особливо складного
устаткування, апаратів релейного захисту.
Примітка. Більш складні пусконалагоджувальні роботи
виконуються працівниками, які мають базову або повну вищу освіту
відповідного напряму підготовки (бакалавр, спеціаліст).
21. ЕЛЕКТРОМОНТЕР-ЛІНІЙНИК З МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ
ЛІНІЙ ВИСОКОЇ НАПРУГИ Й КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
спорудження повітряних ліній електропередачі контактних мереж і
відкритих розподільних пристроїв.
Повинен знати: основні марки лінійної арматури, ізоляторів,
проводів і тросів; сортамент сталі та металовиробів; правила
поводження з антисептичними сумішами; способи антисептування
лісоматеріалів; способи заглиблення заземлювачів вручну; способи
фарбування проводів і шин заземлення; правила сигналізації на
залізничному транспорті; назви та призначення ручних інструментів
і пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Виготовляння дрібних деталей кріплення, що не
потребують точних розмірів. Заглиблення заземлювачів вручну.
Очищання від іржі невстановлених металевих конструкцій ЛЕП і
відкритих підстанцій. Фарбування деталей кріплення приставок і шин
заземлення. Антисептування деталей дерев'яних опор обмазуванням
пензлями. Розкочування проводів і тросів вручну. Знімання обшивок
з барабанів і їх розбирання. Горизонтальне транспортування
вантажів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи зі спорудження
повітряних ліній електропередачі, контактних мереж і відкритих
розподільних пристроїв.
Повинен знати: види кріпильних деталей, арматури, ізоляторів,
проводів і тросів; будову простого електричного та пневматичного
ручного інструменту; типи опор повітряних ліній електропередачі,
розрахованих на напругу до 20 кВ; основні типи фундаментів під
опори й електроконструкції відкритих підстанцій і способи їх
установлювання; будову та правила користування простими
такелажними засобами; правила заземлення та занулення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електромонтером-лінійником з монтажу
повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 2 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Армування й оснащення невстановлених опор і
конструкцій штирями, гаками й ізоляторами. Складання ізоляторів і
лінійної арматури в ізолюючі підвіски для повітряних ліній
електропередач, розрахованих на напругу до 20 кВ. Розкочування
стальних канатів, тросів і одножильних проводів з установленням
барабанів. Підіймання проводів на одностоякові опори повітряних
ліній електропередачі, розрахованих на напругу до 20 кВ. Монтаж
заземлення та занулення повітряних ліній електропередачі та
контактних мереж. Заглиблення заземлювачів механізованими
інструментами. Різання та рубання проводів і тросів. Гідроізоляція
залізобетонних конструкцій. Фарбування невстановлених опор і
конструкцій відкритих підстанцій. Намотування на барабани проводів
і тросів. Зашивання барабанів з намотаними проводами та тросами.
Нумерація опор. Кріплення на опорах таблиць і плакатів. Демонтаж
проводів і тросів повітряних ліній електропередачі та контактних
мереж, розрахованих на напругу до 1 кВ.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності зі
спорудження повітряних ліній електропередачі, контактних мереж і
відкритих розподільних пристроїв.
Повинен знати: способи збирання опор конструкцій відкритих
підстанцій масою до 5 т; способи встановлювання опор і конструкцій
відкритих підстанцій масою до 1,5 т; порядок компонування та
складання ізоляторів і арматури в ізолюючі підвіски для ліній
електропередач, розрахованих на напругу до 220 кВ; способи
з'єднування і приєднування проводів усіх марок перерізом до
70 кв. мм; способи підіймання та кріплення проводів і тросів на
опорах; способи виготовляння, встановлювання та призначення шин,
спусків перемичок і петель із стальних канатів і проводів усіх
марок; способи встановлювання обмежувачів вантажів і фідерних
кронштейнів на опорах; способи встановлювання розрядників; види та
способи встановлювання захисту для переходів; правила користування
механізованим такелажним обладнанням та інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтером-лінійником з монтажу повітряних ліній
високої напруги й контактної мережі 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Складання опор і конструкцій відкритих
підстанцій масою до 5 т. Установлювання та демонтаж опор і
конструкцій відкритих підстанцій масою до 1,5 т. Розкочування та
підіймання тросів на опори повітряних ліній електропередачі,
розрахованих на напругу до 500 кВ. Розкочування та підіймання
проводів на опори повітряних ліній електропередачі, розрахованих
на напругу до 150 кВ. Виготовляння спусків, перемичок, петель і
напівпетель з проводів і тросів. Установлювання розрядників.
Заготовляння й встановлювання захисту для переходів. Складання
ізоляторів і арматури в ізолюючі підвіски повітряних ліній
електропередачі, розрахованих на напругу до 220 кВ. З'єднування
проводів і тросів перерізом до 70 кв. мм. Розмічання й
установлювання ланцюжкових і еластичних струн на несучому тросі з
землі. Установлювання арматури на консолях і гнучких поперечках.
Установлювання обмежувачів вантажів компенсованого анкерування,
фіксаторних і фідерних кронштейнів на опорах. Монтаж середнього
анкерування на землі. Підвішування несучого тросу із землі на
опори. Врізання ізоляторів у проводи та троси на землі. Монтаж
міжрейкових сполучень. Монтаж проводів на повітряних лініях
електропередачі, розрахованих на напругу до 1 кВ. Виготовляння та
приєднування тросових відтяжок до опор. Комплектування жорстких
поперечок, фарбування встановлених опор і конструкцій відкритих
підстанцій. Демонтаж проводів і тросів повітряних ліній
електропередачі та контактних мереж, розрахованих на напругу від 1
до 150 кВ. Випрямляння опор ліній електропередачі до 20 кВ.
Влаштовування залізобетонних кабельних каналів і аварійного
маслотоку відкритих підстанцій. Монтаж вводів повітряних ліній до
будівель.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи зі спорудження
повітряних ліній електропередачі, контактних мереж і відкритих
розподільних пристроїв.
Повинен знати: способи розбивання котлованів і місць
заглиблення паль на пікетах повітряних ліній електропередачі та
контактних мереж; способи збирання опор і конструкцій відкритих
підстанцій масою від 5 до 10 т; способи встановлювання опор і
конструкцій відкритих підстанцій масою від 1,5 до 5 т; порядок
компонування та складання ізоляторів і арматури в ізолюючі
підвіски для ліній електропередачі, розрахованих на напругу понад
220 кВ; порядок фазування проводів повітряних ліній електропередач
контактних мереж і методи перевіряння виконаних робіт за схемами;
способи з'єднування проводів і тросів перерізом понад 70 кв. мм;
способи розкочування багатодротяних проводів з кольорових металів;
порядок розкочування та підіймання тросів на опори повітряних
ліній електропередачі, розрахованих на напругу понад 500 кВ і
проводів від 150 до 500 кВ; способи встановлювання дистанційних
розпірок, гасителів вібрації на проводах і тросах повітряних ліній
електропередачі й обмежувачів контактного проводу; способи монтажу
петель, напівпетель, гнучких поперечок, з'єднань, анкерних
ділянок, монтажу і регулювання секційних роз'єднувачів; правила
регулювання проводів і тросів на лініях електропередачі,
розрахованих на напругу до 150 кВ, і ланцюгів контактної підвіски
на перегонах і станціях; способи жорсткого анкерування проводів на
опорах контактної мережі; способи перекладання проводів і тросів
на опорах повітряних ліній електропередачі, розрахованих на
напругу до 500 кВ; монтаж і демонтаж стрілок та місць перетину
контактної мережі.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтером-лінійником з монтажу повітряних ліній
високої напруги й контактної мережі 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Складання опор і конструкцій відкритих
підстанцій масою від 5 до 10 т. Установлювання та демонтаж опор і
конструкцій і відкритих підстанцій масою від 1,5 до 5 т, крім опор
на тросових відтяжках, що встановлюються на фундаменти.
З'єднування проводів і тросів перерізом понад 70 кв. мм.
Розкочування багатодротяних проводів із кольорових металів.
Розкочування та підіймання тросів на опори повітряних ліній
електропередачі напругою понад 500 кВ і проводів від 150 до
500 кВ. Закріплювання проводів на штирових ізоляторах. Складання
ізоляторів і арматури на ізолюючі підвіски для повітряних ліній
електропередачі, розрахованих на напругу понад 220 кВ.
Установлювання гасителів вібрації та дистанційних розпірок на
проводах і тросах. Перекладання проводів і тросів на опорах
повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу до
500 кВ. Натягування та регулювання проводів і тросів на повітряних
лініях електропередачі, розрахованих на напругу до 150 кВ. Монтаж
петель і напівпетель. Монтаж шлейфів трипрольотних з'єднань
анкерних ділянок. Установлювання ланкових і еластичних струн з
монтажної вишки. Установлювання обмежувачів контактного проводу.
Установлювання одно та двоколійних консолей. Монтаж гнучких
поперечок. Монтаж середніх анкерів з монтажної вишки.
Установлювання електричних сполучень та відводів усіх типів.
Жорстке анкерування несучого троса, живильних і підсилюючих
проводів. Підіймання ланцюгової підвіски під п'яту консолі і
переведення у сідло. Демонтаж проводів і тросів повітряних ліній
електропередачі напругою понад 150 кВ.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи зі
спорудження повітряних ліній електропередачі контактних мереж і
відкритих розподільних пристроїв.
Повинен знати: способи складання опор і конструкцій відкритих
підстанцій масою більше 10 т; способи встановлювання опор і
конструкцій відкритих підстанцій масою більше 5 т, а також опор на
шарнірних з'єднаннях, що закріплюються на відтяжках; правила
встановлювання та вивіряння фундаментів; правила монтажу
транспозицій проводів на лініях усіх напруг; правила монтажу
проводів і тросів на переходах; способи компенсованого анкерування
контактного проводу та несучого троса; способи монтажу відтяжок
ланцюгової підвіски, з'єднань анкерних ділянок, повітряних
стрілок, контактної мережі у штучних спорудах, секційних
ізоляторів; способи з встановлювання та вивіряння металевих,
залізобетонних і дерев'яних опор на магістральних і станційних
лініях залізниці; способи виконання монтажних робіт із спорудження
повітряних ліній електропередачі за допомогою вертольотів; типи
переносних радіостанцій, що застосовуються під час монтажу
проводів і тросів, і правила користування ними.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтером-лінійником з монтажу повітряних ліній
високої напруги й контактної мережі 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Складання опор конструкцій відкритих
підстанцій масою більше 10 т. Установлювання та демонтаж опор і
конструкцій відкритих підстанцій масою більше 5 т і опор на
шарнірних з'єднаннях, що закріплюються на відтяжках.
Установлювання та вивіряння фундаментів. Монтаж проводів і тросів
на переходах. Монтаж транспозицій проводів на лініях усіх напруг.
Монтаж вузлів вантажної компенсації напруги контактних проводів.
Компенсоване анкерування контактного проводу та несучого троса.
Монтаж фіксуючих відтяжок ланцюгової підвіски, з'єднань
анкерних ділянок, повітряних стрілок, контактної мережі у штучних
спорудах, секційних ізоляторів. Встановлювання металевих,
залізобетонних і дерев'яних опор на магістральних залізницях, що
експлуатуються. Натягування та регулювання проводів і тросів на
лініях електропередачі, розрахованих на напругу понад 150 кВ.
Установлювання фундаментів і опор, розкочування проводів і тросів
за допомогою вертольотів. Розбивання траси повітряних ліній
електропередачі, розрахованих на напругу до 20 кВ. Випрямляння
опор повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу
понад 20 кВ.
22. ЕЛЕКТРОСЛЮСАР БУДІВЕЛЬНИЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
виготовляння та монтажу електричних конструкцій.
Повинен знати: основні матеріали, що застосовуються під час
виготовляння та монтажу електроконструкцій; основні види
електроконструкцій і деталей.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Виготовляння дрібних деталей для кріплення
проводок, мереж заземлення. Установлювання електроустаткування.
Установлювання дрібних деталей на конструкції. Виготовляння
ізоляційних перегородок, що не вимагають точних розмірів.
Розпаковування найпростіших видів устаткування, барабанів з
кабелем і проводами. Обробляння місць зварювання вручну.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
виготовляння та монтажу електричних конструкцій.
Повинен знати: сортамент чорних і кольорових металів,
стальних і пластмасових труб, що застосовуються в процесі
виготовлення електроконструкцій; основні марки проводів і кабелів,
розрахованих на напругу до 1 кВ; основні властивості ізоляційних
матеріалів, що застосовуються; основи будови електро- та
пневмоінструменту, верстатів і механізмів, що застосовуються,
правила роботи з ними; основні види найпростіших такелажних
засобів і правила користування ними; основні правила комплектації
матеріалів і устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електрослюсарем будівельним 2 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Різання, рубання та виправляння заготовок з
круглої, штабової та кутової сталі із застосуванням ручних
інструментів і пристроїв. Свердління та вирубування отворів у
деталях електроконструкцій. Виготовляння нескладних
електроконструкцій, що складаються з двох - трьох деталей.
Установлювання шинотримачів, клиць, запобіжників, розрахованих на
напругу до 1 кВ, на електроконструкціях за готовими отворами.
Різання металевих і пластмасових труб вручну. Обробляння місць
зварювання механізованим способом.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час виготовляння та монтажу електричних конструкцій.
Повинен знати: електричні схеми середньої складності; основи
будови приладів і апаратів, що монтуються; порядок роботи на
технологічних лініях; правила та способи маркування деталей та
конструкцій; правила комплектування матеріалів і устаткування;
способи стропування та переміщання вантажів, а також правила
користування та будову механізованого такелажного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електрослюсарем будівельним 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виправляння, розмічання та різання листової
та профільної сталі, труб, шин на верстатах. Роззенкування,
нарізування різьби на кінцях труб, виготовляння розтрубів.
Згинання листової, профільної сталі, труб, шин всіма способами.
Виготовляння та складання конструкцій для тролеїв і закріплювання
кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для
установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних
засобів тощо. Обробляння ізоляційних матеріалів. Установлювання на
конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу
понад 1 кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляння круглих
і штабових шин.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
виготовлення та монтажу електроконструкцій.
Повинен знати: основи будови високовольтних приладів і
апаратів; способи обробки контактних поверхонь.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електрослюсарем будівельним 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей конструкцій за зразками та
кресленнями. Виготовляння шаблонів середньої складності.
Виготовляння каркасів і панелей щитів, пультів, шаф і світлофорів,
електричних конструкцій. Складання труб у блоки та пакети.
Виготовляння, складання у блоки магістральних збірних і
відгалужувальних шин перерізом до 800 кв. мм. Виготовляння
накладок, прокладок до шин і контактних виводів
електроустаткування. Обробляння контактних поверхонь на
електроустаткуванні та шинах. Установлювання роз'єднувачів і
приводів до них. Установлювання високовольтного
електроустаткування, приладів і апаратів вимірювання, керування та
захисту на конструкціях. Складання деталей та вузлів складних
електроконструкцій для зварювання. Складання у блоки
люмінесцентних світильників до 4 ламп. Складання у блоки кабельних
конструкцій, коробів і лотків.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час виготовляння та монтажу електричних конструкцій.
Повинен знати: типи та конструкції розподільних щитів,
пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та
регулювання електричного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електрослюсарем будівельним 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання під час виготовляння особливо
складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляння особливо
складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляння та монтаж
низьковольтних та високовольтних комплектних розподільних
пристроїв та складання їх у блоки. Регулювання
електроустаткування. Виготовляння, складання у блоки магістральних
збірних і відгалужувальних шин перерізом понад 800 кв. мм.
Складання у блоки люмінесцентних світильників з більше ніж
4 лампами. Складання у блоки шафів, щитів та станцій керування.
23. ЗЕМЛЕКОП
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Розпушує та переміщає раніше
розроблені ґрунти.
Повинен знати: види й основні властивості нескельних ґрунтів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Розпушування раніше розроблених ґрунтів.
Навантажування розпушених ґрунтів на засоби переміщування.
Розвантажування ґрунтів із засобів переміщування. Очищання
габариту. Перекидання ґрунтів по горизонталі. Засипання ґрунтом
траншей, котлованів і пазух фундаментів. Розрівнювання
свіжонасипаного ґрунту.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Розробляє вручну нескельні та немерзлі
ґрунти I-III групи у котлованах і траншеях без кріплення.
Повинен знати: способи розморожування мерзлих ґрунтів;
способи розробляння ґрунтів вручну у котлованах і траншеях без
кріплення; способи планування поверхонь на око; способи
заготовляння та укладання дерну; способи ущільнення ґрунту вручну.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи землекопом 1 розряду не менше
шести місяців.
Приклади робіт. Розробляння вручну легких, середніх і важких
ґрунтів у траншеях і котлованах без кріплення з викиданням ґрунту
на бровку або з навантажуванням на засоби переміщування.
Розморожування мерзлих ґрунтів димовими газами. Ущільнювання
ґрунту ручними трамбівками. Планування та зачищання поверхонь на
око. Нарізування виступів і схилів насипів та косогорів.
Заготовляння дерну вручну. Заготовляння спиць для кріплення
обдерновки. Суцільне обдернування укосів земляного полотна.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Розробляє вручну ґрунти I-III груп у
котлованах і траншеях раніше розкріплених або з одночасним
улаштуванням кріплень, ґрунти IV групи, нескельні мерзлі та
скельні ґрунти. Розробляє ґрунти всіх груп із застосуванням
механізованого інструменту.
Повинен знати: види та основні властивості скельних та
мерзлих ґрунтів; способи розроблення ґрунтів у котлованах та
траншеях за наявності кріплень; правила улаштовування та
розбирання кріплення котлованів та траншей; способи розроблення
ґрунтів IV групи, скельних та мерзлих ґрунтів; будову пневмо- та
електроінструментів; найпростіші прийоми розбивання земельних
споруд; правила користування вантажопідйомними пристроями для
підйому ґрунту з траншей та котлованів; правила закладання схилів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи землекопом 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розробляння ґрунтів IV групи та скельних і
нескельних мерзлих ґрунтів. Розробляння ґрунтів I-III групи у
розкріплених котлованах або траншеях. Розпушування та ущільнювання
ґрунтів пневмо- та електроінструментами. Улаштовування кюветів,
лотків, корит у земляному полотні та копання ям для будівельних
конструкцій. Планування та зачищання поверхонь за рейкою або
шаблоном. Зрізання та планування за шаблоном схилів виїмок,
розроблених екскаваторами. Підіймання ґрунту з траншей та
котлованів за допомогою підйомних пристроїв та механізмів.
Укріплювання схилів дерном у клітинку та стінку. Улаштовування
засипних та похилих дренажів з укладанням труб. Заповнювання
дренажних колодязів фільтровими матами. Укладання багатошарових
плоских фільтрів складної форми. Укладання гончарних перфорованих
труб.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Розробляє сипкі піски (барханні, дюнні
тощо) та текучі ґрунти (пливуни) вручну з суцільним та шпунтовим
кріпленням. Виконує роботи для проходки питних та водозабірних
колодязів.
Повинен знати: види та властивості сипких пісків і текучих
ґрунтів (пливунів); правила та способи виконання земляних робіт у
сипких пісках і текучих ґрунтах (пливунах); способи суцільного та
шпунтового кріплення у сипких пісках та текучих ґрунтах; правила
та способи зміни деформованого кріплення; правила та способи
улаштовування колодязів водогосподарського значення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи землекопом 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розробляння траншей та котлованів у сипких
пісках і текучих ґрунтах (пливунах). Шпунтове кріплення траншей та
котлованів у текучих ґрунтах (пливунах). Суцільне кріплення
траншей та котлованів у сипких пісках. Замінювання деформованих
кріплень. Копання колодязів та встановлювання у них дерев'яного
цямриння (дерев'яних зрубів) або залізобетонних кілець. Будова
донних і бокових фільтрів у колодязях.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з проходки опускних
колодязів.
Повинен знати: правила та способи розроблення ґрунту в
опускних колодязях; способи посадки опускних колодязів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи землекопом 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розробляння ґрунтів вручну за допомогою
пневматичних інструментів під ножем опускного колодязя. Прибирання
каміння та інших завад з-під ножа колодязя. Підготовляння до
встановлення та посадка опускного колодязя. Видавання ґрунту з
опускних колодязів.
24. ІЗОЛЮВАЛЬНИК З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
термоізолювання конструкцій, трубопроводів і технологічного
устаткування.
Повинен знати: номенклатуру та класифікацію основних
термоізоляційних матеріалів; способи готування поверхонь під
ізоляцію і матеріалів для ізолювання; способи виготовлення
прошивних мінераловатних матів; призначення та правила
експлуатації простих пристроїв та інструменту.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання опорних кілець та формованого
матеріалу під час улаштування набивних конструкцій із волокнистих
матеріалів. Відгинання дротяних шпильок кріплення ізоляції.
Виготовляння мінераловатних прошивних матів. Засипання
трубопроводів, що змонтовані у каналах і коробах, сипучими або
волокнистими теплоізоляційними матеріалами. Приготування розчинів
із готових сухих сумішей. Різання плит на сегменти та обрізання
кромок теплоізоляційних плит. Очищення руберойду від тальку.
Нанесення штукатурного шару під час обштукатурювання. Розкроювання
рулонних матеріалів, сітки та дранкового плетива за заданим
розміром. Розбирання ізоляції.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
термоізолювання конструкцій, трубопроводів і технологічного
устаткування.
Повинен знати: основні властивості ізоляційних матеріалів і
покриття ізоляції з листової сталі, алюмінієвих сплавів, пластмаси
й склопластику; способи виконання простої ізоляції; способи
кріплення захисного покриття для теплової ізоляції з металевих,
дубльованих матеріалів, матеріалів на основі синтетичних і
природних полімерів, мінеральних матеріалів на прямих ділянках
трубопроводів і циліндричних поверхнях; способи та режим
приготування бітумних мастик і ґрунтовок; властивості матеріалів,
що застосовуються для ізоляції трубопроводів з температурою
теплоносія до + 300 град. C; властивості матеріалів, що застосовуються для протипожежної
ізоляції захисних конструкцій; правила роботи у діючих цехах;
властивості матеріалів, що застосовуються для ізоляції холодильних
установок з температурою холодоносія до - 50 град. C; властивості
матеріалів для ізоляції стін і перекриття холодильних камер;
вимоги до якості ізоляції.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи ізолювальником з термоізоляції
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Ізолювання гарячих поверхонь. Покривання прямих ділянок, що ізолюються, обгортковим
матеріалом або рулонним склопластиком. Нанесення та розгладжування
рейкою штукатурного шару. Монтаж готових деталей покриття з
металу, дубльованих матеріалів та матеріалів на основі синтетичних
і природних полімерів, мінеральних матеріалів на прямих ділянках
трубопроводів та циліндричних поверхнях без підгонки та
вирізування. Укладання пароізоляційних рулонних матеріалів на
стиках. Склеювання та гофрування фольги. Розкроювання пластмасових
матеріалів за заданим розміром. Сушіння виробів з термоізоляційних
мастик і розчинів. Виготовляння ізоляційних виробів з блоків
міпори та гофрованої алюмінієвої фольги. Ізолювання трубопроводів
азбокартоном, азбопапером, азбошнуром та азбестовою тканиною.
Ізолювання трубопроводів з температурою теплоносія до
+ 300 град. C. Ізолювання поверхонь матами з мінеральної та
скляної вати прошивними та на синтетичній в'язці, мінераловатними
напівциліндрами, напівциліндрами та плитами формованого
виготовлення. Виготовляння опорних кілець усіх видів, крім
сталевих. Обгортання рулонними матеріалами, обклеювання та
фарбування ізольованої поверхні. Установлювання бандажів та
опорних кілець усіх видів. Виготовляння мінераловатних матів на
верстатах. Очищання поверхонь, що ізолюються, механізованим
способом. 2. Ізолювання холодних поверхонь. Приготування бітумних і пекових мастик. Улаштовування каркасу
з дроту або сітки. Виготовляння термоізоляційних блоків та
обклеювання плит. Припасовування поштучних ізоляційних виробів і
блоків. Покривання бітумною мастикою горизонтальних плоских
поверхонь та обклеювання їх рулонними матеріалами гарматами.
Обгортання трубопроводів папером, гідроізолом та іншими
ізоляційними матеріалами. Ізолювання перекриття зверху
термоізоляційними плитами. Покривання поверхні праймером з його
приготуванням.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час термоізолювання конструкцій, трубопроводів і
технологічного устаткування.
Повинен знати: основні ізоляційні конструкції та покриття, що
ізолюються; способи кріплення офактурених виробів; способи
виконання робіт з використанням плитних матеріалів під час
ізолювання перекриття вертикальних і циліндричних поверхонь;
способи монтажу покриття з готових деталей з металу та
дубльованого матеріалу на криволінійних ділянках трубопроводів;
види з'єднань; властивості спеціальних клеючих речовин; способи
нанесення бітумної мастики та наклеювання рулонних матеріалів на
вертикальні та циліндричні поверхні; вимоги до якості ізоляційних
матеріалів і конструкцій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи ізолювальником з термоізоляції 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Ізолювання гарячих поверхонь. Монтаж готових деталей покриття з металу, дубльованого
матеріалу, матеріалу на основі синтетичних і природних полімерів,
мінеральних матеріалів на криволінійних ділянках трубопроводів,
сферичних і циліндричних поверхнях з підганянням та вирізанням на
місці. Установлювання зйомних покриттів. Ізолювання повнозбірними
та комплектними теплоізоляційними конструкціями, мастиками та
поштучними матеріалами трубопроводів з температурою теплоносія
більше за + 300 град. C. Ізолювання поверхонь азбестовими
матрацами. Обштукатурювання плоских поверхонь ізоляції.
Виготовляння матраців з розкроєної азбестової тканини.
Улаштовування складних каркасів. 2. Ізолювання холодних поверхонь. Ізолювання трубопроводів з температурою холодоносія нижче за
- 50 град. C. Ізолювання знизу плоских поверхонь конструкцій
термоізоляційними плитками. Пароізолювання холодної апаратури та
конструкцій рулонними матеріалами. Улаштовування перегородок із
термоізоляційних плит. Ізолювання трубопроводів мінеральною повстю
та пакетами у паперовій обгортці. Укладання теплоізоляційних
виробів на спеціальних клеючих речовинах (ідитонових, ізоліті,
целгіїті тощо). Улаштовування каркасів. Ізолювання покриття
гарячими бітумними мастиками. Ізолювання металевих поверхонь
пробковим дрібняком на мастиці. Обшивання тканинами ізольованих
поверхонь. Очищання й праймерування труб механізованим способом.
Виготовляння бітумних матів з армуванням їх тканиною. Ізолювання
вручну арматури та котушок. Ізолювання вертикальних і циліндричних
поверхонь. Улаштовування каркасів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
термоізолювання конструкцій, трубопроводів і технологічного
устаткування.
Повинен знати: технологію виготовлення ізоляційних виробів (у
тому числі з пінопоропласту) і деталей покриття з металу,
дубльованого матеріалу та матеріалу на основі синтетичних і
природних полімерів; рецепти та склади бітумних мастик і розчинів,
а також клеючих речовин; способи виконання заміру на місці,
розмітки та розкрою металевих картин; способи виконання
ізоляційних робіт із застосуванням машин і механізмів; способи
розкрою та виготовлення шаблонів і складних виробів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи ізолювальником з термоізоляції 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Ізолювання гарячих поверхонь. Ізолювання поштучними виробами та мастиками фланцевих
з'єднань, вентелів, гладких сферичних і конічних поверхонь й
устаткування, оброблення ізоляції. Ізолювання поверхонь гофрованою
алюмінієвою фольгою. Обробляння торців ізоляції. Ізолювання
азбестовими матрацами криволінійних поверхонь. Виготовляння
шаблонів для різання виробів. Знімання розмірів металопокриття на
місці. Розкроювання та заготовляння картин. Складання картин і
монтаж металопокриття складної конфігурації. Улаштовування
температурних швів та обробляння ізоляції у місцях її з'єднання з
нерухомими опорами та частинами устаткування. Ізолювання топкової
та циліндричної частин котлів і сухопарників. Покривання ізоляції
поверхонь складної конфігурації дубльованими матеріалами,
матеріалами на основі синтетичних і природних полімерів та
мінеральних матеріалів. Нанесення ізоляції методом напилення та
заливки. 2. Ізолювання холодних поверхонь. Виготовляння шаблонів для різання сегментів з ізоляційних
плит. Улаштовування ізоляційного покриття з блоків великого
розміру та оболонок. Нанесення штукатурного покриття на ізоляцію
за допомогою транспортно-ізоляційної машини (ТІМ). Ізолювання
фасонних частин пробковою плиткою. Багатошарове ізолювання
холодильних камер і лабораторних приміщень. Ізолювання фланцевих
з'єднань трубопроводів азбестовими матрацами з виготовленням їх на
місці ізолювання. Замірювання товщини шару та рівномірності
захльостування ізоляційного покриття нафтогазопроводів в процесі
механізованого способу робіт.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час термоізолювання конструкцій, трубопроводів і технологічного
устаткування.
Повинен знати: всі види та способи ізолювання поверхонь
особливо складної конфігурації; властивості та ділянки
застосування всіх ізоляційних матеріалів, виробів, мастик і
розчинів; способи перевірки якості ізоляції; фізико-технічні
властивості теплоізоляційних матеріалів і виробів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи ізолювальником з термоізоляції 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Ізолювання гарячих і холодних поверхонь
особливо складної конфігурації: подвійної кривизни циліндрів
турбін і поршневих машин, П-подібних і ліроподібних компенсаторів.
Складання ескізів і розкроювання за ними матраців. Складання та
монтаж деталей покриття з металу, дубльованого матеріалу,
матеріалу на основі синтетичних полімерів, фасонних частин,
арматури. Ізолювання вібруючих поверхонь, контрольно-вимірювальної
апаратури, газоповітряних клапанів, запірних фасонних частин.
Виготовляння особливо складних шаблонів і розкроювання матеріалів
для особливо складного ізоляційного покриття (кульових поверхонь,
зйомного покриття на запірну арматуру, фланцеві з'єднання,
сферичні частини апаратів з пелюсток). Монтаж деталей покриття
ізоляції кульових і вібруючих поверхонь.
25. ІЗОЛЮВАЛЬНИК НА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
гідроізоляції конструкцій та споруд.
Повинен знати: номенклатуру та класифікацію основних
ізоляційних матеріалів та їх призначення; способи підготовки
поверхні та матеріалів для гідроізоляції; способи транспортування
гарячих ізоляційних матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Перемотування й нарізування рулонних
матеріалів та очищання їх від шару тальку. Насікання поверхні, що
ізолюється, вручну. Ґрунтування поверхні бітумною пастою.
Улаштовування піщаної подушки для захисту гідроізоляції у
надземних спорудах. Покривання важкою нафтою укосів та дна
котлованів. Розбирання ізоляції.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
гідроізоляції конструкцій та споруд.
Повинен знати: основні властивості ізоляційних матеріалів;
способи приготування бітумних мастик і ґрунтовок; способи
виконання гідроізоляції плоскої поверхні зверху.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи ізолювальником на гідроізоляції
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Покривання холодними мастиками зовнішніх
бетонних поверхонь. Приготування бітумних мастик та ґрунтовок.
Гідроізоляція простих плоских покрівель. Укладання асфальтових
сумішей на горизонтальні поверхні. Захист гідроізоляції цементною
стяжкою. Ізоляція перекриття литим пінобетоном. Наклеювання на
горизонтальні поверхні бітумних плит. Герметизація стиків
спеціальними герметиками з нанесенням їх пензлем або шпателем.
Приготування тіоколових герметиків та простих епоксидних сумішей.
Просочування ізоляційних матеріалів гарячим бітумом або
бензино-бітумним розчином.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час гідроізоляції конструкцій та споруд.
Повинен знати: основні конструкції гідроізоляційних покривів
і способи нанесення бітумної мастики та наклеювання рулонних
матеріалів на вертикальні поверхні; вимоги до якості ізоляційних
матеріалів і покриття; способи ізоляції шпонок і деформаційних
швів у гідротехнічних спорудах; способи нанесення штукатурної,
литої, фарбувальної та обклеювальної ізоляції.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи ізолювальником на гідроізоляції 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Гідроізоляція вертикальної поверхні матами,
рулонними матеріалами та бітумними мастиками. Штукатурна
гідроізоляція холодними та гарячими асфальтовими сумішами.
Улаштовування литої та фарбувальної гідроізоляції. Цементування
будівельних швів. Заповнювання деформаційних швів у бетонних
гідротехнічних спорудах охолодними мастиками. Заливання
гідроізоляційних шпонок. Гідроізоляція плоскої поверхні знизу.
Захист гідроізоляції на вертикальній поверхні залізобетонними
плитами або дерев'яною опалубкою. Гідроізоляція простих похилих
покрівель. Герметизація стиків спеціальними герметиками за
допомогою пневматичних інструментів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
гідроізоляції конструкцій та споруд.
Повинен знати: способи улаштування складних захисних засобів
гідроізолювання на поверхнях, які зазнають хімічного впливу та
динамічних навантажень.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи ізолювальником на гідроізоляції 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Гідроізоляція поверхонь гідротехнічних
споруд, що зазнають впливу хвиль, льоду, плаваючих предметів тощо.
Гідроізоляція зовнішньої поверхні опускних колодязів та кесонів у
хімічноагресивному середовищі. Ізолювання проїжджої частини
мостів. Гідроізоляція складних покрівель. Улаштовування
гідроізоляційного покриття з блоків великого розміру та оболонок.
Улаштовування у шпонках ущільнення з гуми та хлоропренового
каучуку.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час гідроізоляції конструкцій та споруд.
Повинен знати: способи виконання гідроізоляції поверхні з
особливо складною конфігурацією; технічні умови для виробництва та
приймання гідроізоляційних робіт; способи улаштовування
багатошарових ущільнень у гідроізоляційних шпонках; способи
виконання особливо складних робіт з гідроізоляції гідротехнічних
споруд.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи ізолювальником на гідроізоляції 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Улаштовування гідроізоляційного покриття у
місцях з'єднання гідроізоляції із закладними частинами та
деформаційними швами. Улаштовування асфальтових шпонок
деформаційних швів бетонних масивів гідротехнічних споруд, що
будуються на основах, які стискаються. Улаштовування розеток з
рулонних гідроізоляційних матеріалів для пропускання через
ізоляційне покриття анкерів та трубопроводів. Установлювання у
гідроізоляційних шпонках та деформаційних швах металевих діафрагм
з нержавіючої сталі. Улаштовування багатошарових ущільнень у
шпонках.
26. ІЗОЛЮВАЛЬНИК-ПЛІВОЧНИК
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
антикорозійної плівкової ізоляції.
Повинен знати: види та основні властивості спеціальних
сумішей; способи приготування ґрунтувальних і шпаклювальних
спеціальних сумішей з нанесенням їх на прямолінійну поверхню.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії
безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж
роботи лицювальником синтетичними матеріалами 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Приготування спеціальних фарбувальних сумішей
на перхлорвінілових і бакелітових основах і з розчинів органічних
смол та сополімерів. Нанесення шпаклювальних і фарбувальних
спеціальних сумішей пензлем на прямолінійні поверхні. Покривання
поверхні тканинами, просоченими бакелітовими лаками.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час антикорозійної плівкової ізоляції.
Повинен знати: вимоги до якості спеціальних сумішей; способи
нанесення пензлем шпаклювальних, ґрунтувальних і фарбувальних
сумішей на циліндричні та конічні поверхні, а також на поверхні
будівельних конструкцій; способи обклеювання склотканиною та
тканинами на основі хімічного волокна з сумішей, виготовлених із
синтетичних смол.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи ізолювальником-плівочником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Нанесення пензлем спеціальних сумішей на
зовнішні та внутрішні поверхні циліндричної та конічної апаратури,
а також конструкції. Ґрунтування та шпаклювання поверхні складної
конфігурації. Перевіряння плівкового покриття детектором.
Нанесення пензлем спеціальних сумішей на внутрішні поверхні труб,
хрестовин та трійників. Антикорозійне фарбування та обмазування
закладних деталей. Обклеювання поверхні склотканиною та тканинами
на основі хімічного волокна з сумішей, виготовлених із синтетичних
смол.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
антикорозійної плівкової ізоляції.
Повинен знати: способи нанесення спеціальних сумішей за
допомогою механізмів, а також пензлем на поверхні складної
конфігурації; режим полімеризації етинолового та режим затвердіння
бакелітового покриття; будову фарбувальних агрегатів; вимоги до
якості плівкової ізоляції усіх видів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи ізолювальником-плівочником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Нанесення спеціальних плівкових речовин
механізованим способом на зовнішні та внутрішні поверхні апаратури
складної конфігурації, труб, хрестовин і трійників, а також
будівельних конструкцій. Полімеризація етинолового та затвердіння
бакелітового покриття.
27. КАМЕНОТЕС
(будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
облицьовування поверхонь природним каменем та штучними плитами.
Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються
під час виконання облицьовувальних робіт природним каменем та
плитами; способи приготування розчинів та сухих сумішей; способи
підготування поверхонь під облицьовування.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Приготування розчинів та сухих сумішей за
заданим складом. Пробивання вручну в поверхні, що облицьовується,
гнізд для кріплення облицювання. Очищання поверхні та швів
облицювання. Розпаковування та укладання у штабель мармурових
плит. Очищання плит та каменю після розбирання облицювання.
Розбирання тротуару із природного каменю. Сортування плит.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
облицьовування поверхонь природним каменем та штучними плитами.
Повинен знати: способи та прийоми кріплення облицювання;
властивості матеріалів, що застосовуються під час облицьовування
поверхонь природним каменем та штучними плитами; способи начорного
обробляння каменю та облицьовування прямолінійних поверхонь;
основні властивості та вимоги до якості облицьовування плоских
поверхонь.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи каменотесом 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Облицьовування та ремонт тесаним каменем та
штучними плитами підлог та стін за маяками, що підготовлені
раніше. Улаштовування тротуарів з вапнякових, піщаних та гранітних
плит. Забутовування та заливання цементним розчином. Розрубування
швів у облицюванні. Конопачення швів облицювання клоччям. Начорне
обробляння каменю ручним інструментом. Розпазування плит. Колення
та обколювання каменю. Підтесування постелі. Пробивання борозен та
гнізд в облицюванні. Обробляння тильної сторони плит. Пробивання
та свердління у плитах й камені отворів та виколювання гнізд
вручну.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час облицьовування поверхонь природним каменем.
Повинен знати: способи та прийоми розплановування та
провішування прямолінійних поверхонь, що облицьовуються; способи
та послідовність напівчистого тесання прямолінійних поверхонь та
фасок; будову механізмів, що застосовуються для розпилювання й
фрезерування блоків та каменю; вимоги до якості облицювання
плоских поверхонь шліфованими та полірованими плитами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи каменотесом 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Облицьовування та ремонт шліфованими та
полірованими плитами підлог, стін та сходових площадок. Складання
гладких колон з готових тесаних блоків. Розплановування та
провішування плоских поверхонь усіх видів, що облицьовуються, з
установкою маяків. Укладання та заміна окремих сходин з природного
каменю. Облицьовування тесаними плитами стін набережних.
Установлювання парапетів та тумб захисних засобів з тесаних
деталей. Установлювання бортового каменю на дорогах та тротуарах в
процесі замощування плитами. Комплектування та маркування за
кресленнями й специфікаціями плит та каменю для облицьовування.
Розшивання розчином усіх видів швів облицювання. Очищання
поверхонь за допомогою піскоструминного апарату. Начорне
обтісування механізованим інструментом прямолінійних поверхонь та
фасок каменю. Напівчисте обтісування прямолінійних поверхонь та
фасок каменю ручним та механізованим інструментом. Обробляння
каменю "під шубу" та наковування гранітного облицювання.
Витісування сходинок, парапетного та арочного каміння. Виколювання
чверті та внутрішніх кутів, пробивання отворів у камені та плитах
механізованим інструментом. Перерубування мармурових плит.
Вирівнювання граней блоків каменю механізованим інструментом.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
облицьовування поверхонь природним каменем.
Повинен знати: способи та прийоми розплановування
криволінійних поверхонь, що облицьовуються; способи та
послідовність чистого тесання каменю й плит; види архітектурних
деталей; будову верстатів для оброблення каменю; вимоги до
облицювання криволінійних поверхонь.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи каменотесом 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Облицьовування та ремонт криволінійних
поверхонь тесаними плитами та фасонним каменем. Збирання з готових
тесаних блоків колон з канелюрами. Встановлювання обрамлення
віконних та дверних прорізів та підвіконних плит. Облицьовування
сходів мозаїчними плитами. Облицьовування прямолінійних сходових
бар'єрів. Облицьовування та ремонт шліфованими та полірованими
плитами ніш, пілястр, колон та подібних поверхонь. Комплектування
та маркування за кресленнями й специфікаціями деталей складного
облицювання. Чисте та коване тесання прямолінійних поверхонь фасок
та стрічок ручним і механізованим інструментом. Чорне та
напівчисте тесання криволінійних поверхонь й фасонних деталей.
Виготовляння підвіконних плит та деталей обрамлення прорізів.
Викреслювання та виготовляння шаблонів і лекал середньої
складності. Виготовляння за лекалами та шаблонами лінійних
каменів. Обробляння природного каменю на верстатах.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час облицьовування поверхонь природним каменем.
Повинен знати: вимоги до підбирання та обробляння каменю для
архітектурних деталей; способи розмічання та розплановування для
облицьовування особливо складних поверхонь; способи установочного
ремонту пошкодженого облицювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи каменотесом 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Облицьовування та ремонт шліфованими та
полірованими плитами криволінійних поверхонь усіх видів. Складання
з готових шліфованих та полірованих блоків колон постійного та
змінного перерізу гладких та з канелюрами. Облицьовування
криволінійних сходових бар'єрів. Навісне облицьовування мостових
опор та прогонових будівель мостів. Обрамовування мармуровими
плитами лекальних отворів. Виготовляння чистотесаних фасонних
деталей та архітектурних виробів усіх видів. Чисте тесання
криволінійних поверхонь, фасок та стрічок. Креслення та
виготовляння складних архітектурних шаблонів та лекал. Розмічання
та висікання літер і цифр. Висікання орнаменту на природному
камені. Установлювання фасонних деталей зі складним профілем та
архітектурних прикрас.
28. КЕСОННИК-АПАРАТНИК
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
обслуговування шлюзових апаратів.
Повинен знати: будову прикамер і центральної камери шлюзового
апарата; правила впускання та випускання людей із шлюзового
апарата; розташування та будову запобіжних пристроїв,
вимірювальних приладів і сигналізації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Впускання та випускання робітників із
шлюзових апаратів, шлюзування та вишлюзування. Приймання
навантажених або передавання порожніх цебер і вагонеток у
прикамеру. Передавання матеріалів, устаткування й інструментів у
прикамеру.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з
обслуговування шлюзових апаратів.
Повинен знати: будову шлюзових апаратів різних систем;
правила приймання та видавання із шлюзового апарата цебер,
інструментів, матеріалів і устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кесонником-апаратником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Приймання та видавання з шлюзового апарата
цебер, інструментів, матеріалів і устаткування з відкриванням і
закриванням дверей шлюзового апарата. Монтаж і демонтаж шахтних
труб. Демонтаж шлюзового апарата. Запасовування та розпасовування
поліспастів. Кріплення блоків і в'язання вузлів стальних канатів.
Нарощування та розбирання шахтних труб. Улаштовування рейкової
колії в шлюзовому апараті.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує підйомними механізмами шлюзового
апарата. Виконує особливо складні монтажні та демонтажні роботи.
Повинен знати: правила монтажу кесонного устаткування та
виконання кесонних робіт; правила пропускання через робочу камеру
шлюзового апарата інструментів, матеріалів та устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кесонником-апаратником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Спускання та підіймання цебер. Пропускання
через робочу камеру інструментів, матеріалів та устаткування.
Регулювання тиску стиснутого повітря під час декелювання та
роздекелювання шахтної труби. Установлювання центральної камери
шлюзового апарата з укладанням прокладок і з'єднуванням фланців
болтами. Установлювання прикамер і дверей.
29. КЕСОННИК-ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Монтаж, обслуговування та ремонт
електроустаткування в шлюзовому апараті та кесоні.
Повинен знати: будову кесонного електроустаткування та
системи телефонного зв'язку; правила сигналізації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи електромонтажником силових мереж та електроустаткування
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж і демонтаж кесонного
електроустаткування, електроапаратів, арматури, телефонів,
електропроводки всіх видів і систем сигналізації. Перевіряння
правильності монтажу під напругою. Визначення й усування
несправностей мережі та в роботі електроустановок. Складання
електричної схеми включення моторів і пускорегулювальної
апаратури.
30. КЕСОННИК-ПРОХІДНИК
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з розробляння
та транспортування ґрунту в кесоні.
Повинен знати: основні властивості ґрунтів і способи їх
розробляння ручним і механізованим інструментом; будову шлюзових
апаратів і підйомно-транспортних пристроїв, що застосовуються;
способи стропування та транспортування вантажів під час виконання
робіт у кесонах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кесонником-апаратником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розробляння ґрунту в кесоні вручну або
пневматичними інструментами з перекиданням і навантажуванням його
в цебра. Буріння шпурів. Видавання ґрунту та приймання матеріалів
у камері кесона. Улаштовування та розбирання шпальних кліток у
камері кесона.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
розробляння ґрунту і заповнювання камери кесона. Монтаж і демонтаж
устаткування кесона.
Повинен знати: способи розробляння ґрунту гідромоніторами;
правила користування сифоном; правила знімання кесона з підкладок
і його посадки; правила виконання монтажних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кесонником-прохідником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розробляння ґрунту під ножем кесона. Знімання
з підкладок і посадка кесона. Розробляння ґрунту в кесоні із
застосуванням гідромонітора. Видаляння перешкод з-під ножа кесона
в процесі опускання кесона. Укладання бетону та бутобетону під час
заповнювання камери кесона. Декелювання і роздекелювання шахтних
труб.
31. КЕСОННИК-СЛЮСАР
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу та демонтажу арматури шлюзового апарата трубопроводів.
Повинен знати: правила звукової сигналізації; улаштовування
арматури шлюзового апарата трубопроводів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії
безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж
роботи слюсарем з виготовлення вузлів і деталей технологічних
трубопроводів 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання частин ножа кесона. Розбирання
устаткування шлюзового апарата (лебідки, редуктори). Монтаж і
демонтаж підмивного пристрою. Монтаж і демонтаж сифонних,
повітродувних, водонапірних і пульпопровідних ліній.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу і
поточного ремонту механізмів кесонного устаткування.
Повинен знати: будову шлюзових апаратів; правила експлуатації
кесонного устаткування, будову гідромоніторних, гідроелеваторних і
землесосних установок; властивості та способи застосування мастил
і олій для змащування механізмів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кесонником-слюсарем 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Ремонт підйомних механізмів і арматури
шлюзових апаратів. Ремонт сифонних, повітродувних, водонапірних і
пульпопровідних трубопроводів, гідромоніторів і гідроелеваторів.
Монтаж устаткування гідромеханізації у кесоні. Встановлювання
кілець шахтних труб. Установлювання напрямних планок і драбин.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу механізмів та арматури шлюзових апаратів усіх систем.
Повинен знати: правила виконання монтажу і поточного ремонту
устаткування; способи перевіряння правильності показань
контрольних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кесонником-слюсарем 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж арматури та підйомних механізмів
шлюзових апаратів усіх систем. Монтаж насосних і землесосних
станцій. Випробовування шлюзів шахтних труб і шлангів підвищеним
гідравлічним тиском.
32. КИСЛОТОТРИВНИК-ВІНІПЛАСТНИК
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості кислототривні роботи
під час застосування вініпласту, поліхлорвінілу, поліетилену та
інших конструкційних пластмас.
Повинен знати: види та основні властивості напівфабрикатів
конструкційних пластмас; будову зварювального пальника; способи
зварювання конструкційних пластмас; способи термічної обробки
листів і труб з конструкційних пластмас; способи обкладання
простих апаратів та устаткування вініпластом, азбовінілом,
фаолітом, поліетиленом; будову дискових і стрічкових плит.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії
безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж
роботи лицювальником синтетичними матеріалами 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розмічання та різання конструкційних пластмас
для простих деталей і виробів вручну й на дискових або стрічкових
пилах за шаблоном. Згинання листів і труб з конструктивних
пластмас. Нагрівання вініпластових труб. Зварювання листів з
конструкційних пластмас внапусток і впритул прямим, V та
X-подібними швами, валиком та кутовим швом у вертикальному та
горизонтальному положеннях. Знімання фасок. Виготовляння й
збирання простих деталей та виробів. Обкладання простих апаратів
та устаткування вініпластом, азбовінілом, фаолітом, поліетиленом.
Термічне обробляння листів і труб з конструкційних пластмас у
нагрівальній шафі.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує кислототривні роботи середньої
складності під час застосування вініпласту, поліхлорвінілу,
поліетилену та інших конструкційних пластмас.
Повинен знати: прийоми складання частин і деталей виробів з
конструкційних пластмас; типи рознімних з'єднань вініпластових
труб; способи розкрою конічних і циліндричних деталей та
апаратури; способи штампування та пресування деталей з
конструкційних пластмас; способи зміцнення конструкційних
пластмас; будову полімеризаційних камер і режими полімеризації
обкладальних полімерних матеріалів після зміцнення; способи
обкладання поверхонь з конфігурацією середньої складності
вініпластом, азбовінілом, фаолітом та полівініловим пластикатом;
будову поршневих монтажних пістолетів та правила користування
ними.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кислототривником-вініпластником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання та розкроювання деталей з
конфігурацією середньої складності. Зварювання вініпласту з
пластикатом. Зміцнення конструкційними обкладальними полімерними
матеріалами. Припасовування та збирання частин і деталей виробів з
конструкційних пластмас. Обкладання вініпластом, азбовінілом,
фаолітом та поліхлорвініловим пластиком поверхонь з конфігурацією
середньої складності. Зварювання в усіх положеннях виробів
середньої складності з конструкційних пластмас. Штампування
виробів і деталей з конструкційних пластмас. Установлювання
рознімних з'єднань вініпластових труб. Установлювання
вініпластових вкладишів у каркас. Виготовляння та складання з
вогкого фаоліту фасонних частин трубопроводів. Полімеризація під
час зміцнення обкладальними матеріалами за заданим режимом.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні кислототривні роботи
із застосуванням вініпласту, поліхлорвінілу, поліетилену та інших
конструкційних пластмас.
Повинен знати: порядок комплектування складних апаратів
деталями та вузлами з конструкційних пластмас; способи обкладання
поверхонь складної конфігурації вініпластом і поліхлорвініловим
пластикатом, фаолітом та азбовінілом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кислототривником-вініпластником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання та розкроювання виробів і деталей
з конструкційних пластмас для складного устаткування й апаратури.
Комплектування вузлами та деталями з конструкційних пластмас
складних апаратів та устаткування типу вакуум-фільтрів. Підганяння
встановлених на місце вініпластових вкладишів. Запресовування та
відбортовування вініпластових труб на металеві фланці.
Виготовляння вініпластових фітингів. Зварювання в усіх положеннях
виробів складної конфігурації з конструкційних пластмас.
Приварювання штуцерів і люків. Виготовляння з вініпласту окремих
вузлів відцентрових насосів, вентилів і запірних кранів (без
токарно-фрезерних робіт). Обкладання поверхонь складної
конфігурації вініпластом, азбовінілом, фаолітом або
поліхлорвініловим пластиком. Виготовляння шаблонів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні кислототривні
роботи із застосуванням вініпласту, поліхлорвінілу, поліетилену та
інших конструкційних пластмас.
Повинен знати: способи розмічання, розкроювання та збирання
особливо складних виробів та деталей з конструкційних пластмас;
контроль якості зварних виробів та обкладок за допомогою
детектора; способи обкладання особливо складних поверхонь
вініпластом, азбовінілом, фаолітом і пластикатом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кислототривником-вініпластником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання, розкроювання та виготовляння
виробів і деталей особливо складної конфігурації з конструктивних
пластмас. Виготовляння лекал і шаблонів особливо складної
конфігурації. Обкладання особливо складних поверхонь пластикатом,
вініпластом, азбовінілом і фаолітом. Складання з вініпласту
апаратури особливо складної конфігурації: вакуум-насосів,
вентилів, вентиляторів, ванн для розчину до прядильних машин
штучного волокна, знесолюючих установок тощо.
33. КИСЛОТОТРИВНИК-ГУМУВАЛЬНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
гумування поверхонь.
Повинен знати: основні матеріали, що застосовуються у процесі
гумування; способи підготовки металевих та дерев'яних поверхонь
для гумування; порядок завантаження вулканізаційних котлів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Очищання, знежирювання та промивання
поверхонь бензином. Просіювання піску для піскоструминного
очищення. Набивання труб, фітингів та інших деталей баритом або
піском. Завантажування та розвантажування вулканізаційних котлів.
Очищання каландрованої гуми, поліізобутилену та промазування їх
клеєм.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
гумування поверхонь.
Повинен знати: будову вулканізаційних котлів і клейомішалок;
рецептуру та способи приготування гумових клеїв різної
концентрації та самовулканізуючого герметика; режим прогрівання
апаратури та деталей; способи дублювання каландрірованої гуми;
способи гумування й обкладання поліізобутиленом та іншими
матеріалами поверхонь простої конфігурації (прямолінійних і
циліндричних); способи знімання старого гумувального шару; марки
гуми та поліізобутилену.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії
безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж
роботи кислототривником-гумувальником 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Підготовляння шорсткої поверхні гуми до
гумування. Приготування розчину хлористого кальцію. Приготування
клею для гумувальних робіт та самовулканізуючого герметика.
Знімання старого гумувального шару. Промазування клеєм металевих
поверхонь. Підігрівання апаратури та деталей у вулканізаційному
котлі за встановленим режимом. Дублювання каландрованої гуми.
Коткування гумових та поліізобутиленових листів до поверхонь
простої конфігурації.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час гумування поверхонь.
Повинен знати: властивості гуми, поліізобутилену,
самовулканізуючого герметика, хлоркаучуку та вимоги до їх якості;
способи обкладання конічних та сферичних поверхонь; способи
розмітки та розкрою гуми за готовими шаблонами; будову
шприц-машини; способи усування здутостей; способи підготовки
ємкостей та деталей до відкритої вулканізації; будову поршневих
монтажних пістолетів, правила користування ними.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кислототривником-гумувальником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Обкладання гумою конічних та сферичних
поверхонь. Розкроювання гуми та поліізобутиленових листів за
готовими викрійками або за шаблоном з обрізуванням на конус.
Виготовляння шпонок та вікелів на шприц-машині. Зварювання швів
поліізобутиленових листів з коткуванням металевими роликами.
Коткування гумової та поліізобутиленової обкладок роликами до
поверхні з конфігурацією середньої складності. Вулканізація
відкритим способом. Нанесення на поверхню самовулканізуючого
герметика та хлоркаучуку.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
гумування поверхонь.
Повинен знати: способи гумування апаратури та деталей
складної конфігурації; вимоги до якості вулканізації та до
обкладання поверхонь гумою; улаштовування вулканізаційного котла
та контрольно-вимірювальних приладів, що застосовуються під час
гумування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кислототривником-гумувальником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Гумування апаратури складної конфігурації:
мішалок, нутч-фільтрів, рознімних кришок для апаратів, мембранних
вентилів тощо. Гумування труб за допомогою вікелів. Обкладання
апаратури вулканізованою гумою. Обклеювання складних фігурних
поверхонь гумою. Виготовляння шаблонів і викройок для нарізування
заготовок з гуми та поліізобутилену. Вулканізація закритим
способом у котлах під тиском.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час гумування поверхонь.
Повинен знати: способи гумування поверхонь особливо складної
конфігурації; способи вулканізації апаратури й устаткування після
гумування гарячим повітрям.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи кислототривником-гумувальником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Гумування всіх видів особливо складних
апаратів та устаткування: веж, вакуумфільтрів безперервної дії,
відцентрових насосів, вентиляторів тощо. Вулканізація гумувальної
апаратури та устаткування гарячим повітрям.
34. КОПРІВНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
занурення паль, монтажу та демонтажу копрів.
Повинен знати: основні види такелажної оснастки та захватних
пристроїв; правила сигналізації під час виконання пальових робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Планування площадок для складування паль,
деталей копрів та інших матеріалів; переміщення паль і деталей
копрів; стропування конструкцій інвентарними стропами за монтажні
петлі.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості пальові роботи.
Повинен знати: основні види та способи занурювання паль та
оболонок; основи будови лебідок, талів, домкратів та інших
такелажних пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи копрівником 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування, підтягування та розстроповування
паль і оболонок діаметром до 0,6 м. Стропування віброзанурювачів.
Закріплювання віброзанурювачів до перехідника або до оболонки та
його від'єднування. Встановлювання та знімання хомутів і
наголовників.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує пальові роботи середньої
складності.
Повинен знати: будову, способи складання та розбирання
неуніверсальних копрів і оснащування їх вільнопадаючими молотами;
способи транспортування, підіймання, встановлювання та
закріплювання всіх видів паль і оболонок у стрілах копра та
напрямних; способи закріплювання паль і шпунта під час їх
виривання; способи транспортування гвинтових паль краном, вимоги
до якості свай і оболонок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи копрівником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Складання, оснащування та розбирання
неуніверсальних копрів з вільнопадаючим молотом. Забивання свай і
шпунта неуніверсальним сухопутним або плавучим копром з
вільнопадаючим молотом. Стропування та розстроповування оболонок
діаметром понад 0,6 м. З'єднування стиків оболонок. Заведення паль
у наголовник вібратора. Пересовування та закріплювання копрів.
Переміщання гвинтових паль за допомогою крана. Виривання паль і
шпунта за допомогою таля і лебідки. Насаджування металевих
наконечників на загострені кінці паль.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні пальові роботи.
Повинен знати: будову, способи збирання і розбирання
універсальних копрів; способи встановлювання на кран навісного
коперного устаткування; способи оснащення копрів і кранів
паровими, пневматичними й дизельними молотами та
віброзанурювачами; способи підмивання паль та оболонок під час їх
занурювання; способи улаштовування бурових і набивних паль.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи копрівником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання та вивіряння положення
гвинтових вертикальних, похилих та складових паль. Переставляння
та вивіряння шаблонів під час спорудження чарункових перемичок.
Вертикальне занурювання залізобетонних паль копрами з паровими,
пневматичними та дизельними молотами та віброзанурювачами без
підмиву та з підмивом. Установлювання та знімання віброзанурювача.
Складання та розбирання універсальних копрів. Установлювання на
крани навісного коперного устаткування. Оснащування копрів і
кранів паровими, пневматичними та дизельними молотами та
віброзанурювачами.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні пальові
роботи.
Повинен знати: способи та правила занурювання оболонок,
похилих, гвинтових та складових паль; правила розбивання пальових
основ і шпунтових ліній за виставленим обгородженням або створами;
способи перевіряння нахилу стріл копра під час забивання похилих
паль; способи складання, оснащування та розбирання кабестанів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи копрівником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розбивання місць пальових основ і шпунтових
ліній за готовими створами. Занурювання гвинтових паль за
допомогою кабестану. Занурювання оболонок віброзанурювачами.
Складання та розбирання кабестанів. Занурювання похилих паль.
35. ЛИЦЮВАЛЬНИК-МАРМУРНИК
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
облицьовування штучним мармуром.
Повинен знати: види та властивості матеріалів, що
застосовуються під час облицьовування штучним мармуром; склад та
правила приготування розчинів для підготовчого шару; правила
дозування сповільнювачів застигання розчину, будову форм для
виготовлення деталей архітектурного оформлення з штучного мармуру.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи лицювальником-плиточником не менше
1 року.
Приклади робіт. Підготовляння матеріалів для приготування
мармурової маси (просіювання та проціджування). Збирання та
розбирання форм для виготовлення деталей архітектурного оформлення
з штучного мармуру. Приготування розчину для підготовчого шару та
компонентів мармурової маси. Підготовляння поверхні до
облицьовування. Підготовляння матеріалів до обробки штучним
мармуром за рисунком.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час облицьовування штучним мармуром.
Повинен знати: вимоги до якості основ під облицювання штучним
мармуром; способи укладання мармурової маси.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником-мармурником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Лощіння облицювання плоскої поверхні.
Укладання у форми мармурової маси під час виготовляння
прямолінійних деталей архітектурного оформлення, нанесення на
поверхню підготовчого шару.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
облицьовування штучним мармуром.
Повинен знати: способи визначення у виробничих умовах
лугостійкості та світлостійкості барвників; способи підбирання
фарб та компонентів мармурової маси; послідовність оброблення
поверхні, що облицьовується штучним мармуром; вимоги до якості
облицювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником-мармурником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Нанесення на плоскі поверхні мармурової маси.
Підбирання фарб та сумішей мармурової маси відповідно до заданого
рисунку. Приготування мармурової маси. Укладання у форми
мармурової маси під час виготовляння криволінійних деталей
архітектурного оформлення. Обробляння облицювання плоскої
поверхні. Установлювання прямолінійних деталей архітектурного
оформлення з штучного мармуру. Перевіряння та вирівнювання
поверхні, підготовленої до облицьовування. Ремонт облицювання з
штучного мармуру.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час облицьовування штучним мармуром.
Повинен знати: способи розпланування та розмічання складної
поверхні під облицьовування штучним мармуром (колони, капітелі,
тяги); правила побудови рисунку мармурової поверхні.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником-мармурником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Обробляння облицювання криволінійної
поверхні. Розмальовування жилок на утюженому мармурі.
Встановлювання криволінійних деталей архітектурного оформлення зі
штучного мармуру.
36. ЛИЦЮВАЛЬНИК-МОЗАЇСТ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
улаштовування мозаїчного покриття підлог та деталей архітектурного
оформлення.
Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються
під час улаштовування мозаїчного покриття; способи очищання та
насікання поверхонь основ; способи приготування мозаїчної маси;
способи забезпечення вологості режиму під час улаштовування
мозаїчного покриття.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Приготування мозаїчної маси вручну за раніше
заданим рецептом. Очищення та насікання основ під укладання
мозаїчної маси. Натирання мозаїчних підлог вручну.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
улаштовування мозаїчного покриття підлог та деталей архітектурного
оформлення.
Повинен знати: основні властивості матеріалів, що
застосовуються під час улаштовування мозаїчного покриття та інших
мозаїчних робіт; різновиди та властивості абразивів, що
застосовуються в процесі оброблення облицювання; способи укладання
маячних рейок; основи будови натиральних машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи лицювальником-мозаїстом 2 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Укладання за рівнем маячних рейок по готовій
розмітці під час улаштовування мозаїчного покриття підлог.
Укладання підстилкового шару з ущільнюванням. Шліфування мозаїчних
підлог вручну до одержання гладкої поверхні. Шпаклювання мозаїчної
поверхні цементним розчином. Натирання мозаїчної підлоги
натиральною машиною. Збирання, розбирання та очищання форм, що
використовуються для виготовлення деталей архітектурного
оформлення.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час улаштовування мозаїчного покриття підлог і деталей
архітектурного оформлення.
Повинен знати: види мозаїчних підлог і деталей архітектурного
оформлення; способи розплановування прямолінійної поверхні;
способи укладання скляних, мармурових або металевих жилок; вимоги
до якості поверхні мозаїчних підлог і деталей архітектурного
оформлення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником-мозаїстом 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Укладання та ущільнювання опоряджувального
мозаїчного шару на поверхні підлог. Провішування поверхні та
встановлювання маяків. Укладання прямолінійних і лекальних жилок з
розмічанням їх місцезнаходження. Планування місць та
встановлювання тимчасових рамок для укладання різнокольорових
мозаїчних сумішей у підлогу та архітектурні деталі. Улаштовування
полімерцементно-піщаних підлог. Шліфування та полірування
прямолінійної поверхні за допомогою механізованого інструменту.
Улаштовування мозаїчного покриття, плоских деталей архітектурного
оформлення (плінтусів, галтелей, поручнів тощо).
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
улаштовування мозаїчного покриття підлог та деталей архітектурного
оформлення.
Повинен знати: способи розплановування та провішування
криволінійної поверхні; способи дозування барвників для отримання
маси необхідного кольору; властивості каменю, що застосовується
для садженої мозаїки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником-мозаїстом 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Укладання та ущільнювання опоряджувального
мозаїчного шару на криволінійній поверхні. Нарізування з товстого
скла лекальних жилок. Шліфування та полірування криволінійної
поверхні. Ремонт мозаїчних підлог і архітектурних деталей.
Улаштовування криволінійних мозаїчних архітектурних деталей.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час улаштовування мозаїчного покриття та деталей архітектурного
оформлення.
Повинен знати: способи розмічання та розплановування поверхні
під художньо-декоративне облицювання; способи декоративного
облицьовування за заданим рисунком або ескізом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником-мозаїстом 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Художньо-декоративні мозаїчні покриття за
заданими рисунком або ескізом. Улаштовування мозаїчного покриття
за заданим рисунком з брухту мармуру, полірованого граніту,
смальти тощо, що укладаються безпосередньо на розчин (саджена
мозаїка).
37. ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
облицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими
плитками.
Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються
для облицьовування плиткою; правила приготування розчину вручну.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Сортування плиток за розміром, кольором та
сортом. Приготування вручну, відповідно до заданого складу
розчинів, сухих сумішей та мастик. Підготовляння поверхні основи
під облицьовування плитками.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
облицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими
плитками.
Повинен знати: властивості соляної кислоти та припустиму
міцність розчину; способи встановлювання та закріплювання плиток;
вимоги до якості облицювання; прийоми роботи з рівнем.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на будівництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи лицювальником-плиточником 2 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Облицьовування плитками на розчині суцільної
прямолінійної поверхні стін з товщиною швів понад 2 мм та підлог
за підготовленими маяками. Заповнювання розчином швів між
плитками. Натягування та обмазування металевої сітки розчином.
Улаштовування вирівнюючого шару. Розбирання плитки облицьованої
поверхні. Перерубування та прирубування плитки з підточуванням
кромок. Свердління отворів у плитках. Приготування розчинів і
мастик для закріплювання плиток. Приготування розчинів для
промивання облицьованих поверхонь. Облицьовування підлоги плитами
з литого каменю.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час облицьовування керамічними, скляними, азбестовими та
іншими плитками.
Повинен знати: способи розбивання, провішування та
промаячування горизонтальних та вертикальних поверхонь; способи
установлювання та закріплювання фасонних плиток; правила ремонту
підлог та заміни облицьовувальних плиток; способи облицьовування
склом "марбліт"; основи будови машин для вібровдавлювання плиток.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником-плиточником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Провішування та промаячування під
облицьовування прямолінійної поверхні. Облицьовування пілястр, ніш
та інших дрібних поверхонь. Облицьовування плитками на розчині та
мастиках суцільних прямолінійних поверхонь стін з товщиною швів до
2 мм. Установлювання фасонних плиток (карнизних, плінтусних,
кутових). Укладання фризу простого рисунку з розміткою. Заміна
облицьовувальних плиток. Ремонт плиточних підлог. Облицьовування
поверхні стін склом "марбліт" та плитками із склокристаліту,
скломармуру. Облицьовування підлог із застосуванням машин для
вібровдавлювання плиток.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи в процесі
облицьовування керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими
плитками.
Повинен знати: способи розмічання та розплановування під
декоративне облицьовування та під облицьовування плитками
криволінійної поверхні; способи декоративного облицьовування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником-плиточником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Облицьовування стелі та криволінійної
поверхні. Настилання підлог килимовою керамікою з розплановуванням
поверхні під укладання за заданим рисунком. Розплановування
поверхні та укладання фризу будь-якого рисунку. Декоративне
облицьовування плитками.
38. ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПОЛІРУВАЛЬНИК
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
шліфування й полірування деталей архітектурного оформлення та
облицьованої поверхні.
Повинен знати: властивості абразивів та матеріалів, що
застосовуються під час шліфування й полірування природного каменю;
послідовність шліфування й полірування каменю та черговість
застосування абразивів; правила приготування мастик.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії
безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж
роботи каменотесом 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Шліфування й полірування прямолінійних плит
облицьовування каменю вручну. Шліфування й полірування облицювання
підлог та стін вручну. Приготування гарячих та холодних мастик для
склеювання каменю.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час шліфування й полірування деталей архітектурного оформлення
та облицьованої поверхні.
Повинен знати: види, способи та послідовність обробки каменю
всіх порід; будову механізованого інструменту та правила роботи з
ним; способи склеювання плит; вимоги до якості полірування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником-полірувальником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Шліфування й полірування облицювання
прямолінійної поверхні механізованим інструментом. Шліфування й
полірування прямолінійних фасонних деталей архітектурного
оформлення (карнизи, наличники, пояски, поручні) ручним та
механізованим інструментом. Установлювання й заміна абразивів
механізованого інструменту. Склеювання й мастикування плит.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
шліфування й полірування деталей архітектурного оформлення та
облицьованої поверхні.
Повинен знати: способи ремонту й закладання пошкоджених місць
облицювання; основи будови стаціонарних та пересувних верстатів
для шліфування та полірування природного каменю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником-полірувальником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Шліфування й полірування облицювання
криволінійної поверхні. Шліфування й полірування криволінійних та
фасонних деталей архітектурного оформлення (капітелі, кулі, вази,
заокруглення, поручні, балясини). Ремонт пошкодженого облицювання
(забивання каверн) із застосуванням холодних та гарячих мастик.
39. ЛИЦЮВАЛЬНИК СИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
улаштовування наливних безшовних підлог, підлог з лінолеуму,
реліну та облицювання синтетичними матеріалами й полімерними
плитками, іншими матеріалами індустріального виготовлення.
Повинен знати: основні види матеріалів, що застосовуються під
час улаштовування наливних безшовних підлог, підлог з лінолеуму,
реліну, синтетичних матеріалів, полімерних плиток, стандартних
опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення,
що застосовуються для облицьовування поверхні.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Очищання основ від пилу за допомогою
компресора. Ґрунтування основ пензлем. Розгортання рулонних
матеріалів. Просіювання цементу вручну для приготування шпаклівок
та мастик. Сортування та підбирання полімерних плиток,
стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального
виготовлення. Знімання лінолеуму, реліну, полімерних плиток тощо.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
улаштовування наливних безшовних підлог, підлог з лінолеуму,
реліну та під час облицьовування синтетичними матеріалами й
полімерними плитками, іншими матеріалами індустріального
виготовлення.
Повинен знати: основні властивості матеріалів, що
застосовуються при улаштуванні наливних безшовних підлог, підлог з
лінолеуму, реліну, синтетичних матеріалів, полімерних плиток,
стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального
виготовлення, що застосовуються для облицьовування поверхні;
вимоги до основ під час улаштовування підлог та облицьовування
поверхні; способи приготування синтетичної маси для наливних
безшовних підлог, холодних мастик для наклеювання рулонних
матеріалів та для облицьовування поверхні синтетичними матеріалами
й полімерними плитками; свердління отворів у полімерних плитках;
способи варіння клею; способи розкроювання шпалер.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи лицювальником синтетичними матеріалами
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Укладання маякових рейок за готовою
розміткою. Укладання й розрівнювання підготовчого шару під час
улаштовування наливних безшовних підлог. Приготування синтетичної
маси й холодних мастик. Шпаклювання вручну основ для підлог.
Свердління отворів у плитах. Обрізання крайки шпалер вручну.
Нанесення клейової суміші на поверхню. Обклеювання стін папером.
Варіння клею.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час улаштовування наливних безшовних підлог, підлог з
лінолеуму, реліну та під час облицьовування синтетичними
матеріалами й полімерними плитками та іншими матеріалами
індустріального виготовлення.
Повинен знати: вимоги до якості матеріалів, що застосовуються
під час улаштовування наливних безшовних підлог, підлог з
лінолеуму, реліну, гумового паркету, синтетичних матеріалів,
полімерних плиток, стандартних опоряджувальних виробів та
елементів індустріального виготовлення, що застосовуються для
облицювання поверхні; способи кріплення стандартних
опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення;
вимоги до якості наливних безшовних підлог, підлог з лінолеуму,
реліну, гумового паркету й облицювання синтетичними матеріалами,
полімерними плитками, деревоволокнистими плитами, покритими
емаллю; способи й прийоми укладання синтетичної маси під час
улаштовування наливних безшовних підлог, наклеювання рулонних
матеріалів, гумового паркету та під час облицьовування поверхні
синтетичними матеріалами, полімерними плитками, стандартними і
опоряджувальними виробами та елементами індустріального
виготовлення; способи зварювання швів лінолеуму; способи
приготування гарячих мастик; будову та принцип роботи
шпалерорізальної машини.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником синтетичними матеріалами 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розбивання й провішування поверхні основ для
улаштовування підлог та облицьовування стандартними виробами й
елементами індустріального виготовлення. Шліфування поверхні основ
шліфувальною машиною. Улаштовування наливних безшовних підлог з
одноколірної синтетичної маси. Приготування гарячих мастик.
Наклеювання рулонних матеріалів й гумового паркету на основи
підлог з розмічанням, підганянням й прирізанням полотнищ.
Настилання підлог звичайного малюнку з синтетичних, лінолеумних,
релінових плиток та гумового паркету. Укладання насухо килимів з
лінолеуму, зварених розміром "на кімнату". Облицьовування плоскої
поверхні синтетичною плиткою, стандартними опоряджувальними
виробами та елементами індустріального виготовлення. Зварювання
швів лінолеуму. Улаштовування підлог з одноколірної ксилолітової
маси або готових ксилолітових плиток. Встановлювання пластмасових
плінтусів і поручнів. Обрізання крайки шпалер на шпалерорізальних
машинах. Пакетне розкроювання шпалер на верстаті. Видаляння плям
на обклеєних поверхнях.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
улаштовування наливних безшовних підлог, підлог з лінолеуму й
реліну та під час облицьовування синтетичними матеріалами й
полімерними плитками та іншими матеріалами індустріального
виготовлення.
Повинен знати: властивості барвників, що застосовуються під
час приготування синтетичних мас; способи підбирання колірного
поєднання для одержання різноманітних відтінків синтетичних мас;
способи та прийоми облицьовування криволінійної поверхні
синтетичними матеріалами, полімерними плитками, стандартними
опоряджувальними виробами й елементами індустріального
виготовлення; способи та прийоми ремонту й заміни покриття з
рулонних синтетичних матеріалів та гумового паркету; способи та
прийоми ремонту поверхонь, облицьованих синтетичними матеріалами,
полімерною плиткою, стандартними опоряджувальними виробами та
елементами індустріального виготовлення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи лицювальником синтетичними матеріалами 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Нанесення лицьового шару синтетичної маси під
час улаштовування багатоколірних наливних безшовних підлог.
Підбирання кольору та відтінків синтетичних мас за заданим
рисунком. Наклеювання килимів лінолеуму, зварених розміром "на
кімнату". Настилання підлог складного рисунку (за ескізами) з
синтетичної, лінолеумної, релінової плитки та гумового паркету.
Улаштовування підлог з багатоколірної ксилолітової маси за заданим
рисунком. Облицьовування криволінійної поверхні синтетичними,
полімерними плитками, стандартними опоряджувальними виробами та
елементами індустріального виготовлення. Замінювання та ремонт
покриття підлог з лінолеуму та реліну й облицьовування поверхні з
полімерних плиток, стандартних опоряджувальних виробів та
елементів індустріального виготовлення. Улаштовування тартанового
покриття у спортивних спорудах.
40. ЛІПНИК АРХІТЕКТУРНИХ ДЕТАЛЕЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
виготовляння, встановлювання та ремонту ліпних архітектурних
деталей.
Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються
під час виготовлення моделей та ліпних архітектурних деталей;
способи приготування клею, формопласту, скульптурної глини та
гіпсових розчинів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Варіння клею та формопласту. Приготування
скульптурної глини. Приготування за заданим складом розчинів,
мастил та паперово-клейової маси (пап'є-маше). Заготовляння
арматури, клоччя та дранки. Знімання (без зберігання) ліпних
архітектурних деталей із зачищанням основ.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
виготовляння, установлювання та ремонту ліпних архітектурних
деталей.
Повинен знати: основні властивості матеріалів, що
застосовуються в роботі; будову гіпсових (кускових) та еластичних
форм; способи підготовки невеликих глиняних моделей для знімання з
них чорнових форм; способи виготовляння форм.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи ліпником архітектурних деталей
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виготовляння форм за гіпсовими моделями для
невеликих плоских ліпних архітектурних деталей з гладкою поверхнею
або простим орнаментом. Виготовляння чорнових форм з глиняних або
пластилінових моделей і відливання в цих формах гіпсових моделей
або їх частин зі зніманням форм. Виготовляння гіпсових або
цементних кускових форм. Виготовляння клейових або формопластових
еластичних форм. Відливання та відбивання всіх розмірів гіпсових
та цементних плоских й невеликих об'ємних виробів та ліпних
архітектурних деталей з гладкою поверхнею або простим орнаментом.
Набивання невеликих плоских виробів з паперово-клейової маси з
гладкою поверхнею або простим орнаментом. Установлювання невеликих
плоских виробів й ліпних архітектурних деталей з гладкою поверхнею
або простим орнаментом. Знімання ліпних архітектурних деталей
невеликих розмірів з простим орнаментом і зберігання їх для
відливання форм. Зачищання плоских виробів і ліпних архітектурних
деталей з простим орнаментом.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час виготовляння, встановлювання та ремонту ліпних
архітектурних деталей.
Повинен знати: будову комбінованих форм з гіпсу й клею, гіпсу
й формопласту, гіпсу й деревини; вимоги до якості виробів і ліпних
архітектурних деталей; способи підготування великих глиняних
моделей для знімання з них чорнових форм.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи ліпником архітектурних деталей 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виготовляння форм з гіпсових моделей для
відливання виробів та ліпних архітектурних деталей. Установлювання
плоских виробів великого розміру й ліпних архітектурних деталей з
гладкою поверхнею або з простим орнаментом, невеликих - з
орнаментом середньої складності або складним. Установлювання
об'ємних невеликих виробів з гладкою поверхнею або простим
орнаментом та виробів великого розміру з гладкою поверхнею.
Виготовляння комбінованих форм. Відливання, відбивання та
набивання виробів та ліпних архітектурних деталей усіх видів.
Обробляння виробів усіх видів. Знімання ліпних архітектурних
деталей із складним орнаментом або громіздких зі збереженням їх
для відливання форм.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
виготовляння, встановлювання та ремонту ліпних архітектурних
деталей.
Повинен знати: способи розмічання, що застосовуються під час
складного опоряджування приміщень та фасадів ліпними виробами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
робота ліпником архітектурних деталей 4 розряду не менше 1 року.
Приклад робіт. Виготовляння чорнових форм з глиняних і
пластилінових моделей, відливання в чорнових формах гіпсових
моделей або їх частин. Виготовляння гіпсових кускових,
комбінованих й еластичних форм. Установлювання виробів, не
зазначених у прикладах робіт 3 та 4 розрядів.
Примітка. До невеликих плоских виробів належать: літери
накладні висотою до 500 мм, вінки діаметром до 500 мм,
вентиляційні решітки площею до 0,5 кв. м, герби висотою до 500 мм,
гірлянди довжиною (по обгину) до 750 мм, картуші з найбільшим
виміром до 500 мм, листи довжиною до 750 мм, маски-замки висотою
до 500 мм, лінійні вироби (гладкі - сума висоти та виступу,
рельєфні - висота, опуклі - висота по обгину) до 500 мм, розетки
(круглі - діаметр, елептичні - півсума головних осей, ромбічні -
півсума діагоналей) до 500 мм, тригліфи висотою до 750 мм, емблеми
круглі діаметром до 500 мм, емблеми портальні площею до 0,5 кв. м.
До невеликих об'ємних виробів належать: вази висотою (без
плити) до 250 мм, балясини висотою до 750 мм, вази з найбільшим
виміром до 500 мм, капітелі висотою до 250 мм, краплі поштучні
висотою до 500 мм, кронштейни з найбільшим виміром до 500 мм,
модульйони з найбільшим виміром до 500 мм, поручні довжиною до
1000 мм, сухарі поштучні висотою до 500 мм, тятиви довжиною до
1000 мм, шишки висотою до 500 мм.
Вироби, розміри яких перевищують вищезазначені, належать до
виробів великого розміру.
41. МАЛЯР
(будівельні та ремонтно-будівельні роботи)
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.
Повинен знати: види основних матеріалів й сумішей, що
застосовуються під час виконання малярних та шпалерних робіт;
способи підготовування поверхні для фарбування та обклеювання,
найменування та призначення ручного інструменту та пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Очищання поверхонь металевими шпателями,
скребками, щітками, ганчір'ям, пилососом, повітряним струменем з
компресора. Згладжування поверхонь подом, пемзою. Прооліфлювання
поверхонь пензлем та валиком. Підмазування окремих місць.
Протравлювання цементної штукатурки нейтралізуючим розчином з
приготуванням розчину. Зіскрібання старої фарби з розшиванням
тріщин та розчисткою вибою. Запобігання набризкуванню фарби на
поверхню.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.
Повинен знати: властивості основних матеріалів і сумішей, що
застосовуються під час виконання малярних та шпалерних робіт;
основні вимоги до якості фарбування; будову механізмів для
приготування та перемішування шпаклювальних сумішей; способи
варіння клею; способи розкроювання шпалер.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи малярем 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Вирізання сучків та засмолів з розшиванням
тріщин. Приготування та перетирання шпаклювальних сумішей.
Шпаклювання поверхонь вручну. Розрівнювання шпаклювальної суміші,
накиданої механізованим способом. Ґрунтування поверхонь пензлями,
валиками, ручними фарбопультами. Шліфування обґрунтованих,
пофарбованих та прошпакльованих поверхонь. Покривання поверхонь
лаками на бітумній основі вручну. Обрізання крайки шпалер вручну.
Нанесення клейової речовини на поверхні. Обклеювання стін папером.
Варіння клею.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.
Повинен знати: вимоги до якості матеріалів, що застосовуються
під час виконання малярних та шпалерних робіт; вимоги до якості
пофарбованих та обклеєних поверхонь; способи приготування
фарбувальних сумішей; будову та правила експлуатації машин,
механізмів та механізованого інструменту для малярних робіт (крім
агрегатів високого тиску); будову та принцип дії шпалерорізальних
машин; будову та правила експлуатації пересувних малярних станцій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи маляром 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Шпаклювання, прооліфлювання та ґрунтування
поверхонь механізованим інструментом. Фарбування поверхонь
пензлями, валиками, ручними фарбопультами. Витягування фільонок
без підтушовування. Фарбування за трафаретом в один тон.
Приготування ґрунтувальних, фарбувальних сумішей, емульсій та паст
за готовим рецептом. Обклеювання поверхонь стін шпалерами простими
та цупкими або тканинами. Замінювання шпалер, що наклеєні
внапусток. Фарбування скла олійною фарбою. Виведення плям на
обклеєних поверхнях. Обрізання крайки шпалер на шпалерорізальній
машині. Пакетне розкроювання шпалер на верстаті.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.
Повинен знати: будову та правила експлуатації фарбувальних
агрегатів високого тиску; способи підбирання фарбуючих сумішей
(розбіли, підбарвлення).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи малярем 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Фарбування поверхонь механізованим
інструментом та агрегатами високого тиску. Торцювання та
флейцювання поверхонь. Витягування фільонок з підтушовуванням.
Фарбування за трафаретом у два та більше тонів. Декоративне
обробляння поверхні в один або декілька тонів. Обробляння
поверхонь під деревину та камінь. Обробляння поверхонь стін за
ескізами клейовими речовинами у два - чотири тони. Копіювання та
вирізання трафаретів будь-якої складності. Складання фарбувальних
сумішей необхідного тону з кількістю пігментів не більше чотирьох.
Обробляння поверхні набризком, кольоровим декоративним дрібняком.
Обклеювання стін впритул високоякісними та деревними шпалерами,
дерматином тощо. Замінювання шпалер, наклеєних впритул.
Обклеювання стелі шпалерами.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час фарбування, художнього (альфрейного) опоряджування та ремонту
поверхонь.
Повинен знати: види розпису та шрифтів; способи підбирання та
складання трафаретів; способи та прийоми розпису поверхонь;
правила кольороутворення та прийоми змішування пігментів з
урахуванням їх хімічної взаємодії.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи маляром 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Рельєфне та фактурне фарбування. Аерографічне
опорядження поверхні. Орнаментальний розпис у декілька тонів.
Об'ємний розпис. Розпис за рисунками та ескізами від руки та за
припорохом. Складання тональної гами особливо складних
фарбувальних складів за зразками. Декоративне лакування,
бронзування, золочення та сріблення поверхонь.
42. МАШИНІСТ АВТОБЕТОНОЛОМА
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує автобетоноломом під час
виконання робіт з руйнування бетонних, залізобетонних споруд чи
поверхонь, з розробляння твердих, мерзлих, кам'янистих ґрунтів у
ході реконструкції, ремонту об'єктів будівництва або їх
спорудження. Запобігає несправностям у роботі автобетонолома та
усуває їх. Виконує щозмінне технічне обслуговування
автобетонолома, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип дії, технічні характеристики
автобетонолома; причини виникнення, способи виявляння та усування
несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх якості;
режими змащування; норми витрат енергоресурсів і способи їх
економії; слюсарну справу з ремонту будівельних або інших подібних
за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
43. МАШИНІСТ АВТОБЕТОНОНАСОСА
Завдання та обов'язки. Керує автобетононасосом під час
подавання бетонної суміші до місця її вкладання на будівництві
об'єктів, споруд різного призначення. Виконує щозмінне технічне
обслуговування автобетононасоса, бере участь у його плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики автобетононасоса; причини виникнення, способи
виявлення несправностей та способи їх усунення; правила виконання
бетонних робіт та вимоги до їх якості; режими змащування; норми
витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;
слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за
складністю машин.
5-й розряд
Керує автобетононасосом продуктивністю до 40 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує автобетононасосом продуктивністю понад 40 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом автобетононасоса та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
44. МАШИНІСТ АВТОВИШКИ ТА АВТОГІДРОПІДІЙМАЧА
Завдання та обов'язки. Керує автовишкою чи
автогідропідіймачем під час підіймання людей на висоту для
виконання опоряджувальних, оздоблювальних, електрифікаційних робіт
тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, якою керує,
бере участь у її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики автовишки чи автогідропідіймача; правила виконання
робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення, способи
виявляння несправностей та способи їх усування; режими змащування;
норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх
економії; слюсарну справу з ремонту автомобілів або будівельних
машин.
4-й розряд
Керує автовишкою чи автогідропідіймачем з висотою підіймання
до 12 м включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту автомобілів або
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Керує автогідропідіймачами чи автовишками різних типів з
висотою підіймання 15-25 м.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом автовишки та
автогідропідіймача і слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин
та тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не
менше 1 року.
6-й розряд
Керує автогідропідіймачем з висотою підіймання від 25 м
до 35 м.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом автовишки та
автогідропідіймача і слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин
та тракторів чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не
менше 1 року.
7-й розряд
Керує автогідропідіймачем з висотою підіймання понад 35 м.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом автовишки та
автогідропідіймача і слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин
та тракторів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не
менше 1 року.
45. МАШИНІСТ АВТОГРЕЙДЕРА
Завдання та обов'язки. Керує автогрейдером під час виконання
планувальних і профілювальних робіт у ході будівництва доріг,
аеродромів, інших лінійних та площинних подібних об'єктів. Виконує
зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщання
ґрунту; планування поверхні під час улаштовування кавальєрів,
резервів і банкетів; спорудження насипів доріг та доріг з
ґрунтовим покриттям; нарізання корита в земляному полотні для
улаштовування дорожньої одежі; нарізування кюветів; планування
узбіч; планування ухилів з невисоких насипів і неглибоких виїмок
земляного полотна; часткове переміщання, підгортання, розвалювання
та планування сипких матеріалів під час улаштовування дорожньої
основи та одежі автомобільних доріг та інших подібних площинних
об'єктів; поперечне переміщання та планування кам'янистих
матеріалів у ході улаштовування поверхневих обробок чорними
в'яжучими матеріалами; змішування сипких матеріалів з в'яжучими
(бітум, цемент, смоли) під час улаштовування дорожньої основи та
покривання способом змішування на дорозі; очищання проїжджої
частини доріг, площин від снігу у зимовий період. Виконує щозмінне
технічне обслуговування автогрейдера, бере участь у його плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики автогрейдера; правила експлуатації технічного
обслуговування та ремонту; правила виконання робіт та вимоги до їх
якості; причини виникнення, способи виявлення та усунення
несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин;
апаратуру з автоматизації основних операцій керування.
5-й розряд
Керує автогрейдером легкого типу масою до 9 т.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом грейдера причіпного та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує автогрейдером середнього типу масою від 9 т до 18 т, у
тому числі з апаратурою автоматизації основних операцій та
апаратурою автоматизації основних операцій керування.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом автогрейдера та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
7-й розряд
Керує автогрейдером важкого типу масою більше 18 т, у тому
числі апаратурою автоматизації основних операцій керування.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом автогрейдера та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.
46. МАШИНІСТ АВТОГУДРОНАТОРА
Завдання та обов'язки. Керує автогудронатором під час його
наповнення в'яжучими рідинами, транспортування та нагрівання
рідини (бітуму), якщо вона охолола під час руху або зупинки;
розливання самопливом або під тиском з рівномірним розподілом і
точним регулюванням норм розливу в'яжучих рідин у ході будівництва
доріг, аеродромів, інших лінійних та площинних подібних об'єктів
тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування автогудронатора,
бере участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики автогудронатора; правила експлуатації, технічного
обслуговування та ремонту; причини виникнення, способи виявляння
та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат
паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну
справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю
машин.
5-й розряд
Керує автогудронатором з цистерною місткістю до 6000 л.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує автогудронатором з цистерною місткістю 6000 л і більше.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом автогудронатора та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
47. МАШИНІСТ АВТОКОМПРЕСОРА
Завдання та обов'язки. Керує автокомпресором під час
виробляння стисненого повітря для забезпечення роботи пневматичних
механізмів, пневматичних механізованих інструментів та пристроїв.
Виконує щозмінне технічне обслуговування автокомпресора, бере
участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики автокомпресора; причини виникнення, способи
виявлення та усування несправностей; правила виконання робіт та
вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
4-й розряд
Керує автокомпресором продуктивністю до 3 куб. м/хв. включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи водієм автомобіля та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Керує автокомпресором продуктивністю 3 куб. м/хв і більше.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом
автокомпресора та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше
1 року.
48. МАШИНІСТ АВТОЯМОБУРА
Завдання та обов'язки. Керує автоямобуром під час розробляння
ям під стовпи для дорожніх знаків та огорож; для залізобетонних
опор електромереж та ліній зв'язку, кущів, дерев та інших зелених
насаджень; для буріння колодязних свердловин тощо. Виконує
щозмінне технічне обслуговування автоямобура, бере участь у його
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики автоямобура; причини виникнення, способи виявляння
та усунення несправностей; правила виконання робіт та технічні
вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат наливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
5-й розряд
Керує автоямобуром під час розробляння ям глибиною до 3,5 м.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує автоямобуром під час розробляння ям глибиною понад
3,5 м.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом автоямобура та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
49. МАШИНІСТ АГРЕГАТУ БЕЗПОВІТРЯНОГО РОЗПИЛЕННЯ
ВИСОКОГО ТИСКУ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує агрегатом безповітряного
розпилення високого тиску під час фарбування методом
безповітряного розпилювання лакоколірними матеріалами (з в'язкістю
до 100-300 с за В-34). Виконує щозмінне технічне обслуговування
агрегату, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики агрегату; правила експлуатації, технічного
обслуговування і ремонту; правила виконання робіт та вимоги до їх
якості; причини виникнення, способи виявляння та усунення
несправностей; режими змащування; норми витрат електроенергії та
мастил і способи їх економії; слюсарну справу з ремонту
будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів
чи подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
Наявність і посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
50. МАШИНІСТ БАРОВОЇ УСТАНОВКИ
Завдання та обов'язки. Керує баровими установками під час
різання щілин у твердих та замерзлих ґрунтах. Виконує підземні
роботи для: прокладання комунікацій у дорожньому покритті у ході
підготовчих робіт та їх ремонту, улаштовування стрічкових
фундаментів (опор ліній електропередач, зв'язку, контактної
мережі, заміни трубопроводів під час ремонту тощо). Виконує інші
роботи у твердому, мерзлому ґрунті чи під дорожнім покриттям.
Виконує щозмінне технічне обслуговування установки, яку
обслуговує, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики установки; причини виникнення несправностей,
способи їх виявляння та усування; дані розроблюваних ґрунтів та
покриття щодо можливості їх різання тощо; правила виконання робіт
за призначенням та технічними можливостями установки; режими
змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів і
способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи
інших подібних за складністю машин.
4-й розряд
Керує баровою установкою на тракторі з тяговим зусиллям до
3 т потужністю до 43 кВт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи трактористом та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3 розряду
не менше 1 року.
5-й розряд
Керує баровою установкою на тракторі з тяговим зусиллям від
3 до 6 т потужністю від 43 до 73 кВт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом барової установки 4 розряду та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує баровою установкою на тракторі з тяговим зусиллям 10 т
і більше потужністю понад 73 кВт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом барової установки та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
51. МАШИНІСТ БЕТОНОЗМІШУВАЧА ПЕРЕСУВНОГО
Завдання та обов'язки. Керує бетонозмішувачем пересувним
гравітаційним або примусової дії під час виготовляння бетонної
суміші на будівництві об'єктів різного призначення. Виконує
щозмінне технічне обслуговування бетонозмішувача, бере участь у
його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики бетонозмішувача; причини виникнення, способи
виявляння та усунення несправностей; правила виконання робіт та
вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат електричної
енергії та настильних матеріалів і способи їх економії; слюсарну
справу з ремонту будівельних машин чи інших подібних за складністю
машин.
3-й розряд
Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним зі
змішувальним барабаном об'ємом до 500 л або примусової дії до
550 л.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 2 розряду
не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння
II кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
4-й розряд
Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним або
примусової дії зі змішувальним барабаном об'ємом від 500 до
1200 л.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом бетонозмішувача та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення
про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
5-й розряд
Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним або
примусової дії зі змішувальним барабаном об'ємом 1200 л і більше.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом бетонозмішувача пересувного та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4 розряду не менше
1 року. Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної
групи з електричної безпеки.
52. МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ
Завдання та обов'язки. Керує бетононасосною установкою під
час подавання бетонної суміші для виконання бетонних робіт на
будівництві об'єктів різного призначення. Виконує щозмінне
технічне обслуговування бетононасосної установки, бере участь у її
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики установки; причини виникнення, способи виявлення і
усування несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх
якості; режими змащування; норми витрат електроенергії та
мастильних матеріалів і способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
4-й розряд
Керує бетононасосною установкою продуктивністю до
20 куб. м/год. включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів
3 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння
II кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
5-й розряд
Керує бетононасосною установкою продуктивністю від 20 до
40 куб. м/год. включно.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетононасосної установки та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
6-й розряд
Керує бетононасосною установкою продуктивністю понад
40 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетононасоса та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Наявність
посвідчення про наявність III кваліфікаційної групи з електричної
безпеки.
53. МАШИНІСТ БЕТОНОУКЛАДАЧА
Завдання та обов'язки. Керує бетоноукладачем, у тому числі у
складі комплексу дорожньо-будівельних машин під час швидкісного
прокладання бетонного покриття магістральних доріг, зльотних смуг
аеродромів тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування
бетоноукладача, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики бетоноукладача; правила виконання робіт та вимоги
до їх якості; причини виникнення, способи виявляння та усунення
несправностей; режими змащування; норми витрат енергоресурсів і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
6-й розряд
Керує бетоноукладачем продуктивністю до 180 куб. м/год. під
час прокладання магістральних з бетонним покриттям доріг, різних
смуг та поверхонь.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно подібної машини
та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення про присвоєння III кваліфікаційної
групи з електричної безпеки.
7-й розряд
Керує бетоноукладачем, у тому числі у складі комплексу
дорожньо-будівельних машин, продуктивністю 180 куб. м/год. і
більше під час прокладання магістральних з бетонним покриттям
доріг, різних смуг та поверхонь.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетоноукладача та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Наявність
посвідчення про присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної
безпеки.
54. МАШИНІСТ БІТУМОПЛАВИЛЬНОЇ ПЕРЕСУВНОЇ УСТАНОВКИ
Завдання та обов'язки. Керує бітумоплавильною пересувною
установкою під час приготування ізоляційної бітумної мастики у
польових умовах (плавлення твердого бітуму та підігрівання його до
певної температури, змішування рідкого бітуму з наповнювачами та
подавання готової мастики до бітумовоза) у ході виконання
ізоляційних робіт на магістральних трубопроводах тощо. Виконує
щозмінне технічне обслуговування установки, бере участь у її
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики бітумоплавильної пересувної установки; способи
виготовляння мастики; вимоги до якості робіт та продукції; причини
виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; режими
змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та
електричної енергії; способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин,
електротехнічну справу.
5-й розряд
Керує бітумоплавильною пересувною установкою з котлом
місткістю до 3000 л включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Наявність
посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної
безпеки.
6-й розряд
Керує бітумоплавильною пересувною установкою з котлом
місткістю від 3000 до 8000 л включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом бітумоплавильної пересувної установки та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення про присвоєння III кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
55. МАШИНІСТ БУЛЬДОЗЕРА
(будівельні роботи)
Завдання та обов'язки. Керує бульдозером з тяговим зусиллям
та потужністю, що відповідають зазначеним нижче параметрам, під
час розробляння, переміщання чи планування ґрунтів при улаштуванні
котлованів під будівлі та споруди; виїмок і насипів, резервів,
кавальєрів і банкетів у ході будівництва та ремонту автомобільних
і залізничних доріг; зрошувальних і судноплавних каналів, гребель,
захисних земляних дамб, траншей для підземних комунікацій, опор
ліній електропередач і контактної мережі; водовідвідних кюветів,
нагірних і забанкетних канав та інших аналогічних за складністю
виконання споруд; проходки гірничих виробок підземним способом
тощо. Виконує зачищання, планування ґрунтів під час підготовчих та
опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного
призначення, озеленення територій, транспортування ґрунтів
автомобільними самоскидами, землевізними візками, скреперами,
гідромеханізованим способом шляхом намивання. Застосовує змінне
робоче устаткування: робочі органи, розширювачі, козирки,
відтулки, зуби, стабілізуючі пристрої різання ґрунтів тощо.
Виконує щозмінне технічне обслуговування бульдозера, бере участь у
його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики, монтаж і демонтаж бульдозера та навісного
устаткування до нього; причини виникнення, способи виявлення та
усунення несправностей; правила розробляння та переміщання ґрунтів
різних категорій на різній глибині, у різних умовах, у тому числі
в складних обмежених умовах виробництва; правила шарового
відсипання насипів та розробляння виїмок, відсипання насипів і
планування площ, у тому числі на схилах, за визначеними профілями
та відмітками згідно з робочими кресленнями та позначками майстра;
режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів
та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну справу.
4-й розряд
Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям до 3 т
потужністю до 43 кВт з одним видом робочого устаткування під час
виконання простих робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи трактористом та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3 розряду
не менше 1 року.
5-й розряд
Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям 4-6 т
потужністю від 43 до 73 кВт (включно) з усіма видами робочого
устаткування під час виконання робіт середньої складності.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом бульдозера та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям 10-15 т
потужністю від 73 до 210 кВт з усіма видами робочого устаткування
під час виконання складних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом бульдозера та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
7-й розряд
Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям від
15 до 35 т потужністю 210-368 кВт, у тому числі з електричним
приводом, з усіма видами робочого устаткування під час виконання
особливо складних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом бульдозера та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Для машиніста
бульдозера з електричним приводом - наявність посвідчення про
присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
8-й розряд
Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям понад 35 т
потужністю 368 кВт і більше, з дистанційним керуванням на
підводних роботах та на особливо складних і відповідальних
об'єктах будівництва, в умовах діючих підприємств, під час їх
реконструкції тощо.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом бульдозера 7 розряду та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Для
машиніста бульдозера з електричним приводом наявність посвідчення
про присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
56. МАШИНІСТ БУРИЛЬНО-КРАНОВОЇ САМОХІДНОЇ МАШИНИ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує бурильно-крановою самохідною
машиною під час установлення повітряних опор ліній електропередач,
зв'язку, контактної мережі, інших опор, стовпів загорож та
освітлення тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини,
якою керує; бере участь у її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини; правила буріння ям під опори та стовпи;
правила встановлення в них опор, стовпів тощо за допомогою крана
чи машини; правила та інструкції щодо експлуатації, технічного
обслуговування та ремонту машини, виконання вантажопідйомних робіт
під час установлення опор, стовпів тощо; причини виникнення,
способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування;
норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх
економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних
за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом
технологічно подібної машини та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
57. МАШИНІСТ ВАКУУМНОЇ УСТАНОВКИ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує вакуумною установкою під час
створення від'ємного тиску повітря для відсмоктування вологи,
пилу, розвантаження пиловидних матеріалів (цементу, гіпсу,
алебастру тощо). Виконує щозмінне технічне обслуговування
вакуумної установки, бере участь у її плановому запобіжному
ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики установки; слюсарну справу з ремонту будівельних чи
інших подібних за складністю машин, причини виникнення, способи
виявляння та усунення несправностей; правила виконання робіт та
вимоги до їх якості; норми витрат енергоресурсів та мастильних
матеріалів і способи їх економії.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів машин 4 розряду не
менше 1 року.
58. МАШИНІСТ ВІБРОВДАВЛЮВАЛЬНОГО ЗАНУРЮВАЧА
ПАЛЬ САМОХІДНОГО
Завдання та обов'язки. Керує вібровдавлювальним занурювачем
паль під час занурювання легких, середніх і важких, дерев'яних,
залізобетонних та металевих паль у ході будівництва об'єктів та
різних інженерних споруд з пальовими фундаментами, зондування
ґрунтів, створення шпунтів та їх висмикування. Виконує щозмінне
технічне обслуговування занурювача паль, бере участь у його
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики занурювача паль; правила та інструкції щодо
монтажу, демонтажу, експлуатації занурювача паль; технічні вимоги
до якості робіт; причини виникнення, способи виявляння та усунення
несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
5-й розряд
Керує вібровдавлювальним занурювачем паль самохідним з
двигуном потужністю 73 кВт включно та тяговим зусиллям 46 т.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи трактористом 5 розряду та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує вібровдавлювальним занурювачем паль самохідним на
спеціальному шасі з двигуном потужністю понад 73 кВт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи машиністом
вібровдавлювального занурювача паль самохідного та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
59. МАШИНІСТ ВІБРОЗАНУРЮВАЧА БЕЗКОПРОВОГО
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує віброзанурювачем безкопровим,
віброударною електричною машиною з масою ударної частини до 1,7 т
з копром чи віброударним шпунтовисмикувачем під час занурювання
паль легких, середніх і важких, дерев'яних, залізобетонних і
металевих та шпунтів тощо у ході спорудження пальових фундаментів,
шпунтових завіс, зондування ґрунтів та висмикування шпунтів.
Виконує щозмінне технічне обслуговування віброзанурювача, бере
участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини, якою керує; правила й інструкції з монтажу
та демонтажу віброзанурювача, технічні вимоги до якості робіт;
причини виникнення несправностей та способи їх виявляння та
усунення; режими змащування; норми витрат електроенергії,
паливних, мастильних матеріалів та способи їх економії;
електрослюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за
складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом вантажопідіймальної машини або одноковшового
екскаватора та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів або інших подібних за складністю машин 4 розряду не
менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння
II кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
60. МАШИНІСТ ГІДРОМОНІТОРНО-ЕЖЕКТОРНОГО ПЛАВУЧОГО
НЕСАМОХІДНОГО СНАРЯДА
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує гідромоніторно-ежекторним
плавучим несамохідним снарядом під час розробляння ґрунту у ході
днопоглиблювальних робіт; споруджування насипів та дамб; вимивання
котлованів, каналів, бюветів; намивання площ, добування піску,
його збагачення та сортування; очищання водойм, інших
гідромеханізованих робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування
снаряда, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики снаряда; причини виникнення, способи виявляння та
усунення несправностей; правила й інструкції щодо експлуатації,
монтажу, демонтажу, технічного обслуговування снаряда, технічні
вимоги до якості робіт; режими змащування; норми витрат паливних,
мастильних матеріалів, електричної енергії та способи їх економії;
слюсарну та електротехнічну справу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом землесосного плавучого несамохідного снаряда та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
61. МАШИНІСТ ГІДРОСІВАЛКИ САМОХІДНОЇ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує гідросівалкою під час зрошування
пилу з щебеню, піску при приготуванні сумішей для розчинів, бетону
тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування гідросівалки, бере
участь у її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики гідросівалки; вимоги до якості робіт; причини
виникнення, способи виявлення та усування несправностей; правила
експлуатації та технічного обслуговування і ремонту; режими
змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та
способи їх економії, слюсарну справу з ремонту будівельних чи
інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійна-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи водієм автомобіля або трактористом та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
62. МАШИНІСТ ГРЕЙДЕР-ЕЛЕВАТОРА
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує напівпричіпним або навісним
грейдер-елеватором під час копання ґрунтів та відсипання їх в
лінійні насипи, відвали або у транспортні засоби у ході
спорудження дорожніх і та інших насипів; поздовжніх виїмок з
відсипанням ґрунту за верхні бровки та каналів у
напівнасипах-напіввиїмках. Виконує щозмінне технічне
обслуговування грейдер-елеватора, бере участь у його плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики грейдер-елеватора; вимоги до якості виконуваних
робіт; причини виникнення, способи виявляння та усунення
несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом автогрейдера або бульдозера та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
63. МАШИНІСТ ГРЕЙДЕРА ПРИЧІПНОГО
Завдання та обов'язки. Керує грейдером причіпним під час
виконання планувальних та профілювальних робіт у ході будівництва
доріг, аеродромів, інших лінійних та площинних об'єктів. Улаштовує
дорожні насипи, резерви, ґрунтові дороги з боковими кюветами.
Споруджує основу дорожньої одежі, корита для доріг і розподіляє у
ньому кам'яні матеріали. Виконує щозмінне технічне обслуговування
грейдера причіпного, бере участь у його плановому запобіжному
ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики грейдера; вимоги до якості робіт; правила
експлуатації, технічного обслуговування і ремонту причини
виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; режими
змащування; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших
подібних машин.
4-й розряд
Керує грейдером причіпним до трактора з тяговим зусиллям до 3
т потужністю до 43 кВт та ножем довжиною до 3000 мм (без
подовжувача).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів
чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Керує грейдером причіпним до трактора з тяговим зусиллям
410 т потужністю до 100 кВт та ножем довжиною понад 3000 мм (без
подовжувача).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом грейдера причіпного та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
64. МАШИНІСТ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА БЕЗКОПРОВОГО
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує дизель-молотом різної потужності
на безкопрових установках під час забивання різних паль у ході
спорудження пальових фундаментів, шпунтів тощо. Виконує щозмінне
технічне обслуговування дизель-молота, бере участь у його
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики дизель-молота; правила й інструкції з монтажу та
демонтажу, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту;
технічні вимоги до якості виконуваних робіт; причини виникнення,
способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування;
норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх
економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних
за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи машиністом
технологічно подібної машини та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
65. МАШИНІСТ ДРЕНАЖНОЇ МАШИНИ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує дренажною машиною під час
виконання дренажних робіт різними способами з укладанням
гончарних, пластмасових труб, ізоляцією їх фільтрувальним
матеріалом і наступним засипанням в осушувальних системах. Виконує
щозмінне технічне обслуговування дренажної машини, бере участь у
її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини; правила експлуатації, технічного
обслуговування, ремонту; способи виконання робіт, вимоги до їх
якості; режими змащування; причини виникнення, способи виявляння
та усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних
матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту
будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
66. МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА ОДНОКОВШОВОГО.
МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА РОТОРНОГО
Завдання та обов'язки. Керує екскаваторами (відповідно до
зазначених нижче параметрів) одноковшовими, поздовжнього копання
(траншейними, дреноукладальними, каналокопальними, радіальними),
ланцюговими та роторними або планувальниками під час розробляння
ґрунтів у ході будівництва об'єктів і споруд різного призначення,
автомобільних і залізничних доріг, різних каналів, гребель,
захисних земляних дамб, інших аналогічних за складністю виконання
споруд; улаштування виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і
банкетів, котлованів під фундаменти, опор ліній електропередач і
контактної мережі; копання траншей для підземних комунікацій,
водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав; проходки
гірничих виробок тощо. Застосовує змінне робоче устаткування.
Виконує роботи: з розробляння ґрунтів вище або нижче рівня стояння
машини; у складних обмежених умовах; з навантажування сипких та
кускових матеріалів, планування поверхонь, копання колодязів,
чищення ставків; грейферні, навантажувальні та монтажно-кранові;
забивання паль; з руйнування та розрушення твердих і мерзлих
ґрунтів, різання мерзлих ґрунтів, утворення щілин методом "стіна в
ґрунті", прокладання дренів тощо. Виконує щозмінний огляд,
технічне обслуговування машини та її робочих органів, бере участь
у її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, технічні характеристики машини, якою
керує, принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної,
електричної, комбінованої, а також гальмівної й
контрольно-захисної систем; причини виникнення несправностей і
способи їх усунення; правила розробляння ґрунтів різних категорій,
на різній глибині забою як нижче, так і вище рівня стояння машини
з дотриманням визначених профілів і відміток за робочими
кресленнями або позначками майстра; умови пальового кріплення
рестелів, мереж підземних комунікацій; правила застосування та
використання змінного робочого устаткування; монтаж і демонтаж
робочого устаткування; режими змащування, норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу на
рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших подібних за
складністю машин.
4-й розряд
Керує екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю до
0,25 куб. м навісним на тракторі або автомобілі з одним видом
робочого устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів
чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Керує: екскаватором одноківшевим з ковшем місткістю до 0,25 куб. м з
усіма видами змінного робочого устаткування; екскаватором
одноківшевим з ковшем місткістю від 0,25 до 0,4 куб. м з одним
(двома) видами змінного робочого устаткування; екскаватором поздовжнього копання з ковшем місткістю до 20 л
(ланцюговим, роторним, дреноукладачем) з глибиною копання траншей
до 3 м.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує: екскаватором одноківшевим з ковшем місткістю від 0,4 до
1,6 куб. м (включно) з усіма видами змінного та основного
устаткування (прямою та зворотною лопатою, драглайном, грейфером,
краном, копром); екскаватором поздовжнього копання з ковшем місткістю 20 л і
більше (ланцюговим, роторним, дреноукладачем, скребковим та
ковшовим) з глибиною копання 3 м і більше, а також з устаткуванням
для розробляння мерзлих ґрунтів (барові робочі органи, спеціальне
скребкове тощо); планувальником усіх видів.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
7-й розряд
Керує: екскаватором одноківшевим для копання щілинних траншей
глибиною 20-40 м виключно за методом "стіна в ґрунті" з ковшем
місткістю 1,6-2,5 куб. м; екскаватором одноківшевим з ковшем місткістю від 2 до
4 куб. м виключно з усіма видами основного та змінного
устаткування; екскаватором одноківшевим з робочим устаткуванням для
виробництва буро-набивних паль; екскаватором поздовжнього копання (роторним, траншейним
потужністю 147-185 кВт включно) під час розробляння ґрунтів для
осушувальних та зрошувальних каналів або копання траншей для
трубопроводів з навісними узбіччями; екскаватором двороторним та шнекороторним з глибиною копання
до 2 м.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.
8-й розряд
Керує: екскаватором одноківшевим для копання щілинних траншей
глибиною понад 40 м за методом "стіна в ґрунті" з відповідним
устаткуванням; екскаватором одноківшевим з місткістю ковша від 4 куб. м і
більше; екскаватором роторним стріловим потужністю 185-220 кВт з
висотою та глибиною копання відповідно 57,5 і 23,5 метрів.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора 7 розряду та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.
Примітки: 1. Помічники машиністів, які призначаються за вимогами
обслуговування машини, тарифікуються на один розряд нижче від
машиніста. 2. Машиністи і їх помічники, що виконують інші роботи, не
передбачені цією характеристикою, тарифікуються відповідно до
вимог випусків 1, 5 ДКХП. 3. Машиністи, які керують екскаваторами іноземного
виробництва, тарифікуються за розрядом вищим на один, ніж ті, що
керують аналогічними вітчизняними машинами. 4. Для машиністів екскаваторів з електричним приводом
наявність посвідчення про присвоєння III кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
67. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
ЗЕМЛЕСОСНИХ ПЛАВУЧИХ НЕСАМОХІДНИХ СНАРЯДІВ
ТА ҐРУНТОНАСОСНИХ УСТАНОВОК
Завдання та обов'язки. Керує електричним устаткуванням
землесосних плавучих несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
установок під час розробляння ґрунту землесосними снарядами та
ґрунтонасосними установками у ході днопоглиблювальних робіт;
спорудження насипів та дамб, вимивання котлованів, каналів,
бюветів; намивання площ, добування піску тощо. Виконує щозмінне
технічне обслуговування електричного устаткування установок,
снарядів, агрегатів та механізмів, бере участь у їх плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики установок агрегатів і механізмів, якими керує;
причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
правила й інструкції з експлуатації, монтажу і демонтажу,
технічного обслуговування і ремонту електричних агрегатів і
механізмів; технічні вимоги до якості робіт; режими змащування;
норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів і способи їх
економії; слюсарну та електротехнічну справу.
4-й розряд
Керує електричним устаткуванням землесосних снарядів та
ґрунтонасосних установок з водопродуктивністю до 1000 куб. м/год.
включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з ремонту допоміжньо-будівельних машин та
тракторів чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше
1 року. Наявність посвідчення про присвоєння IV кваліфікаційної
групи з електричної безпеки.
5-й розряд
Керує електричним устаткуванням землесосних снарядів та
ґрунтонасосних установок з водопродуктивністю від 1000 до
3000 куб. м/год. включно.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом електричного устаткування
землесосних плавучих несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
установок 4 розряду та електрослюсарем з ремонту електричних машин
4 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння
IV кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
6-й розряд
Керує електричним устаткуванням землесосних снарядів та
ґрунтонасосних установок з водопродуктивністю від 3000 до
4000 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом електричного устаткування
землесосних плавучих несамохідних снарядів і ґрунтонасосних
установок та електрослюсарем з ремонту електричних машин 5 розряду
не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння
IV кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
7-й розряд
Керує електричним устаткуванням землесосних снарядів та
ґрунтонасосних установок з водопродуктивністю понад
4000 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом електричного устаткування
землесосних плавучих несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
станцій та електрослюсарем з ремонту електричних машин 6 розряду
не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння
IV кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
Примітки: 1. Помічник машиніста тарифікується за розрядом нижчим на
один від машиніста, з яким працює. 2. Змінні машиністи і помічник машиніста повинні мати
посвідчення про присвоєння кваліфікаційної групи з електричної
безпеки на одну групу нижче від машиніста.
68. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕСУВНОГО
АГРЕГАТУ З ДВИГУНОМ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
Завдання та обов'язки. Керує електрозварювальним агрегатом
пересувним з двигуном внутрішнього згоряння під час зварювальних
робіт у польових умовах. Виконує щозмінне технічне обслуговування
агрегату, бере участь в його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики електрозварювального агрегату; правила
експлуатації, технічного обслуговування, ремонту; способи
зварювання металів та вимоги до якості робіт; причини виникнення,
способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування;
норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх
економії; слюсарну та електротехнічну справу з ремонту будівельних
чи інших подібних за складністю машин.
3-й розряд
Керує електрозварювальним агрегатом пересувним з потужністю
двигуна внутрішнього згоряння до 37 кВт та зварювальним струмом
75-320 А.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Стаж роботи електрослюсарем з ремонту електричних
машин 2 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення про
присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
4-й розряд
Керує електрозварювальним агрегатом пересувним з потужністю
двигуна внутрішнього згоряння понад 37 до 73 кВт та зварювальним
струмом 120-600 А.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом зварювального агрегату та електрослюсарем з
ремонту електричних машин 3 розряду не менше 1 року. Наявність
посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної
безпеки.
5-й розряд
Керує електрозварювальним пересувним агрегатом з двигуном
внутрішнього згоряння від 73 до 110 кВт та зварювальним струмом
(100-300) х 2А.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом електрозварювального пересувного агрегату з
двигуном внутрішнього згоряння та електрослюсарем з ремонту
електричних машин 4 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення
про присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
6-й розряд
Керує електрозварювальним пересувним агрегатом з потужністю
двигуна 110 кВт і більше та зварювальним струмом 300-1200 А під
час автоматизованого зварювання у польових умовах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом електрозварювального пересувного агрегату з
двигуном внутрішнього згоряння та електрослюсарем з ремонту
електричних машин 5 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення
про присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
69. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОЛЕБІДКИ
Завдання та обов'язки. Керує різними за призначенням та
потужністю електролебідками під час виконання
підіймально-вантажних та монтажних робіт (розвантажування,
навантажування вантажів, монтаж устаткування, окремих будівельних
конструкцій та їх елементів). Виконує щозмінне технічне
обслуговування електролебідки, бере участь в її плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики електролебідки; правила виконання
підіймально-вантажних і монтажних робіт та вимоги до їх якості;
причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
режими змащування; норми витрат електричної енергії, мастильних
матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту
будівельних чи інших подібних за складністю машин.
2-й розряд
Керує однобарабанними електричними лебідками під час
виконання навантажувально-розвантажувальних, підіймальних робіт,
протягування кабелів підземних комунікацій електропередач та
зв'язку з тяговим зусиллям лебідок до 5 т включно.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Стаж роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше
1 року. Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної
групи з електричної безпеки.
3-й розряд
Керує багатобарабанною електролебідкою під час виконання
простих монтажних робіт з тяговим зусиллям до 5 т включно і
підіймально-вантажних робіт з тяговим зусиллям до 12,5 т включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи машиністом електролебідки та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи Інших подібних
за складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Наявність
посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної
безпеки.
4-й розряд
Керує багатобарабанною електролебідкою та лебідкою з двигуном
внутрішнього згоряння з тяговим зусиллям від 12,5 т до 15 т
включно на монтажних роботах середньої складності (монтаж щогл,
легких мостових та козлових кранів, іншого устаткування).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом електролебідки та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 3 розряду не менше 1 року. У разі керування
лебідкою з електричним приводом наявність посвідчення про
присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
5-й розряд
Керує багатобарабанною електролебідкою всіх типів під час
виконання складних монтажних робіт із застосуванням якорів,
падаючих щогл, стояків, підтягування підошви устаткування, що
монтується, тощо, а також під час монтажу веж, великообсяжних
частин споруд, важких мостових та козлових кранів, галерей тощо з
складними такелажними пристроями.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом електролебідки та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року. У разі керування
лебідкою з електричним приводом наявність посвідчення про
присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
70. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПЕРЕСУВНОЇ
Завдання та обов'язки. Керує електростанцією пересувною під
час вироблення електричної енергії на об'єктах будівництва у разі
відсутності електричної енергії від загальної мережі. Виконує
щозмінне технічне обслуговування електростанції, бере участь у її
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики електростанції; причини виникнення, способи
виявляння та усунення несправностей; правила виконання робіт та
вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; електротехнічну
справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю
машин.
4-й розряд
Керує електростанцією пересувною з двигуном потужністю до
37 кВт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом електрозварювального пересувного агрегату з
двигуном внутрішнього згорання та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення
про присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
5-й розряд
Керує електростанцією пересувною з двигуном потужністю від 37
до 110 кВт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом електростанції пересувної та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення
про присвоєння IV кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
6-й розряд
Керує електростанцією пересувною з двигуном потужністю понад
100 кВт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом електростанції пересувної та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення
про присвоєння V кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
71. МАШИНІСТ ЗАЛІЗНИЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
Завдання та обов'язки. Керує залізнично-будівельними машинами
різних типів і призначення (за переліком), що застосовуються під
час будівництва та ремонту верхньої споруди залізничних доріг,
сортувальних гірок, блокування та централізації систем на
залізничному транспорті тощо. Здійснює щозмінне та технічне
обслуговування залізнично-будівельних машин. Виявляє й усуває
несправності у їх роботі, перевіряє справність систем і вузлів.
Бере участь у плановому запобіжному ремонті машин, що обслуговує.
Повинен знати: будову, призначення, технічні характеристики
машини, якою керує; правила й інструкції щодо її монтажу та
демонтажу, експлуатації та ремонту; способи виявляння причин
несправностей та їх усунення; норми витрат паливних і мастильних
матеріалів та електричної енергії, сорти та властивості масел,
палива, що застосовуються, правила їх зберігання; інструкції щодо
забезпечення безпеки руху поїздів під час проведення колійних
робіт, сигналізації, руху поїздів та маневрової роботи; правила
технічної експлуатації залізничних доріг; технічні вимоги до
виконання залізнично-будівельних робіт та їх якості; слюсарну та
електротехнічну справи будівельних чи інших подібних за складністю
машин та правила експлуатації електричних установок.
4-й розряд
Керує ланкорозшивальною машиною під час спорудження та
ремонту верхньої споруди залізничних колій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Керує: вирівнювально-підбивально-оздоблювальною машиною (окремі
робочі вузли, механізми та дизель-генераторна силова установка); думпкаром; ланкоскладальною і розкладальною роз'єднувальною машиною
(окремі вузли і механізми); колієпідіймачем; колійною стругою; рейкоукладальником; рихтувальною машиною (знімною); снігозбиральною та збиральною колійною машиною без
електричного керування; укладальником вузької колії; укладальником широкої колії (вантажопідіймальна та тягова
лебідка укладального або навантажувального крана); хопердозатором; щебенеочищувальною (баластоочищувальною) машиною (окремі
робочі вузли, механізми та силові установки).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує: баластувальною машиною; вирівнювально-підбивально-оздоблювальною машиною; виправно-підбивально-рихтувальною машиною; колійною рейкозварювальною машиною; котлованокопачем; ланкоскладальною і ланкорозкладальною машиною на коліях з
рейками важкого типу; машиною для закріплювання і змащування клемних і закладних
болтів; укладальником широкої колії (лебідка для перетягування
пакетів райкових ланок і пересування моторної платформи); рихтувальною машиною (крім знімної); щебенеочищувальною машиною; шпалопідбивальною машиною.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
72. МАШИНІСТ ЗЕМЛЕРИЙНО-ФРЕЗЕРНОЇ
САМОХІДНОЇ МАШИНИ
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує землерийно-фрезерною машиною
самохідною під час розробляння дорожнього полотна у ході
будівництва доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне
обслуговування машини, якою керує, бере участь у її плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини, якою керує; правила та інструкції щодо
експлуатації, монтажу та демонтажу, технічного обслуговування і
ремонту землерийно-фрезерної машини; причини виникнення
несправностей та способи їх виявляння та усунення; правила
виконання робіт за призначенням машини та технічні вимоги до їх
якості; режими змащування, норми витрат паливних і мастильних
матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту
будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
73. МАШИНІСТ ЗЕМЛЕСОСНОГО ПЛАВУЧОГО
НЕСАМОХІДНОГО СНАРЯДА
Завдання та обов'язки. Керує землесосним плавучим
несамохідним снарядом під час розробляння ґрунту у ході
днопоглиблювальних робіт; спорудження насипів та дамб, вимивання
котлованів, каналів, бюветів; намивання площ, добування піску,
його збагачення та сортування, очищення водойм, виконання інших
гідромеханізованих робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування
снаряда, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини, якою керує; причини виникнення, способи
виявляння та усунення несправностей; правила й інструкції щодо
експлуатації, монтажу, демонтажу, технічного обслуговування
землесосного снаряда, технічні вимоги до якості робіт; режими
змащування; норми витрат паливних, мастильних матеріалів,
електричної енергії та способи їх економії; слюсарну та
електротехнічну справу.
5-й розряд
Керує: землесосним плавучим несамохідним снарядом з
водопродуктивністю до 1000 куб. м/год.; землесосним дизельним снарядом з водопродуктивністю до
1000 куб. м/год.; землесосним електричним снарядом з водопродуктивністю до
1000 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду
не менше 1 року. У разі керування землесосним електричним
снарядом - наявність посвідчення про присвоєння IV кваліфікаційної
групи з електричної безпеки.
6-й розряд
Керує: землесосним плавучим несамохідним снарядом з
водопродуктивністю від 1000 до 2000 куб. м/год.; землесосним дизельним снарядом з водопродуктивністю від 1000
до 2000 куб. м/год.; землесосним електричним снарядом з водопродуктивністю від
1000 до 2000 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом землесосного плавучого
самохідного снаряда та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 5 розряду
не менше 1 року. У разі керування землесосним електричним
снарядом - наявність посвідчення про присвоєння IV кваліфікаційної
групи з електричної безпеки.
7-й розряд
Керує: землесосним плавучим несамохідним снарядом з
водопродуктивністю від 2000 до 4000 куб. м/год.; землесосним дизельним снарядом з водопродуктивністю від 2000
до 4000 куб. м/год.; землесосним електричним снарядом з водопродуктивністю від
2000 до 4000 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом землесосного плавучого
несамохідного снаряда та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду
не менше 1 року. У разі керування землесосним електричним
снарядом - наявність посвідчення про присвоєння IV кваліфікаційної
групи з електричної безпеки.
8-й розряд
Керує: землесосним плавучим несамохідним снарядом з
водопродуктивністю 4000 куб. м/год. і більше; землесосним електричним снарядом з водопродуктивністю
4000 куб. м/год. і більше.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом землесосного плавучого
несамохідного снаряда 7 розряду або слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 6 розряду не менше 1 року. У разі керування
землесосним електричним снарядом - наявність посвідчення про
присвоєння IV кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
74. МАШИНІСТ ЗМІШУВАЧА АСФАЛЬТОБЕТОНУ ПЕРЕСУВНОГО
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує змішувачем асфальтобетону
пересувним під час виконання дорожньо-будівельних робіт у ході
будівництва доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне
обслуговування змішувача, бере участь у його плановому запобіжному
ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини, якою керує; правила експлуатації,
технічного обслуговування і ремонту; способи виконання робіт за
технологією та вимоги до їх якості; причини виникнення, способи
виявляння та усунення несправностей; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетонозмішувача пересувного
та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
75. МАШИНІСТ КОМПРЕСОРА ДЛЯ ПОДАВАННЯ
ПОВІТРЯ ВОДОЛАЗАМ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує компресором для подавання
повітря водолазам під час підводних робіт різного призначення.
Виконує щозмінне технічне обслуговування компресора, бере участь у
його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики компресора; причини виникнення, способи виявляння
та усунення несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх
якості, режими змащування; норми витрат енергоресурсів та
мастильних матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта - Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Наявність
посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної
безпеки.
76. МАШИНІСТ КОМПРЕСОРА ПЕРЕСУВНОГО
З ДВИГУНОМ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
Завдання та обов'язки. Керує компресором пересувним з
двигуном внутрішнього згоряння під час виробляння стисненого
повітря для пневматичних механізмів, механізованого інструменту та
машин і пристроїв. Виконує щозмінне технічне обслуговування
компресора, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики компресора; причини виникнення, способи виявляння
та усунення несправностей; правила виконання робіт і технічні
вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат паливних та
мастильних матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
4-й розряд
Керує компресором пересувним з двигуном внутрішнього згоряння
продуктивністю до 10 куб. м/хв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Керує компресором пересувним з двигуном внутрішнього згоряння
продуктивністю від 10 до 50 куб. м/хв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом компресора пересувного з двигуном внутрішнього
згоряння та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше
1 року.
6-й розряд
Керує компресором пересувним з двигуном внутрішнього згоряння
продуктивністю понад 50 куб. м/хв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом компресора пересувного з двигуном внутрішнього
згоряння та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше
1 року.
77. МАШИНІСТ КОМПРЕСОРА ПЕРЕСУВНОГО
З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ
Завдання та обов'язки. Керує компресором пересувним під час
виробляння стисненого повітря для пневматичних механізмів
механізованого інструменту та машин і пристроїв. Виконує щозмінне
технічне обслуговування компресора, бере участь у його плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики компресора; причини виникнення, способи виявляння
та усунення несправностей; норми витрат електроенергії, мастильних
матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту
будівельних чи інших подібних за складністю машин.
3-й розряд
Керує компресором пересувним з електродвигуном продуктивністю
до 10 куб. м/хв. включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи електрослюсарем будівельним або
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
4-й розряд
Керує компресором пересувним з електродвигуном продуктивністю
понад 10 куб. м/хв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом компресора пересувного з електродвигуном та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
78. МАШИНІСТ КОНТАКТНО-ЗВАРЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
ПЕРЕСУВНОЇ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ
ГАЗОНАФТОПРОДУКТОПРОВОДІВ
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує контактно-зварювальною
установкою пересувною під час виконання зварювальних робіт у ході
прокладання різних трубопроводів у польових умовах. Виконує
двозмінне технічне обслуговування установки, бере участь у її
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики установки; правила виконання робіт і вимоги до їх
якості; причини виникнення, способи виявляння та усунення
несправностей; режими змащування; норми витрат енергоресурсів,
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну та
електротехнічну справи з ремонту да обслуговування будівельних, у
тому числі електричних, чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи трактористом та електрослюсарем будівельним 5 розряду не
менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння
III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
79. МАШИНІСТ КОПРА
Завдання та обов'язки. Керує копром сухопутним під час:
занурювання легких, середніх та важких паль, дерев'яних,
залізобетонних та металевих; улаштовування пальових фундаментів
для різних інженерних споруд; споруджування шпунтових завіс тощо.
Виконує щозмінне технічне обслуговування копра, бере участь у його
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики копра; правила та інструкції з експлуатації,
монтажу та демонтажу, технічного обслуговування та ремонту;
технічні вимоги до якості робіт; причини виникнення, способи
виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми
витрат паливних і мастильних матеріалів, способи їх економії;
слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за
складністю машин.
5-й розряд
Керує копром сухопутним для паль довжиною 12 м з
дизельмолотом масою ударної частини 2 т.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно подібної машини
чи екскаватора одноківшевого та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує копром універсальним, копер-краном, копром плавучим,
несамохідним з великим дизель-молотом і масою ударної частини
2,5 т і більше для паль довжиною понад 12 м.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом копра 5 розряду та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
7-й розряд
Керує копрами самохідними.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом копра та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 6 розряду не менше 1 року.
Примітка. Машиністи, які виконують роботи з виробництва
буронабивних паль за допомогою машин, тарифікуються за
кваліфікаційними характеристиками машиністів відповідних
пальонабивних пристроїв та машин (одноковшових екскаваторів,
вантажопідіймальних кранів та бурових машин).
80. МАШИНІСТ КОТКА САМОХІДНОГО З РІВНИМИ ВАЛЬЦЯМИ
Завдання та обов'язки. Керує котком самохідним з рівними
вальцями статичної та вібраційної дії під час укочування насипних
ґрунтів, основи дорожньої одежі (щебінки, гравію тощо),
асфальтобетонного покриття у ході спорудження дорожніх насипів з
пошаровим відсипанням, гребель, дамб, зрошувальних споруд та
водосховищ, засипання бюветів, западин. Виконує щозмінне технічне
обслуговування котка, бере участь у його плановому запобіжному
ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики котка; правила експлуатації, технічного
обслуговування й ремонту, способи виконання робіт та вимоги до їх
якості; причини виникнення, способи виявляння та усунення
несправностей; режими змащування, норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії, слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
4-й розряд
Керує котками самохідними з рівними вальцями (статичної та
вібраційної дії) масою до 5 т.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи трактористом та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3 розряду
не менше 1 року.
5-й розряд
Керує котками самохідними з рівними вальцями (статичної та
вібраційної дії) масою від 5 до 10 т.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом котка самохідного з рівними вальцями та слюсарем
з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших
подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує котками самохідними з рівними вальцями (статичної та
вібраційної дії) масою більше 10 т.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом котка самохідного з рівними вальцями та слюсарем
з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших
подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
81. МАШИНІСТ КОТКА САМОХІДНОГО ТА НАПІВПРИЧІПНОГО
НА ПНЕВМАТИЧНИХ ШИНАХ
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує котком самохідним та причіпним і
напівпричіпним на пневматичних шинах під час укочування насипних
ґрунтів основи дорожнього покриття (щебінки, гравію тощо),
асфальтобетонного покриття у ході спорудження дорожніх насипів з
пошаровим відсипанням, гребель, дамб, зрошувальних споруд та
водосховищ, засипання кюветів, впадин, дорожніх основ покриття з
кам'яних матеріалів тощо та покриття з асфальтобетону. Виконує
щозмінне технічне обслуговування котка, бере участь у його
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики котка; правила експлуатації, технічного
обслуговування та ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх
якості; причини виникнення, способи виявляння та усунення
несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом котка самохідного з рівними вальцями та слюсарем
з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших
подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
82. МАШИНІСТ КРАНА АВТОМОБІЛЬНОГО
Завдання та обов'язки. Керує автомобільним краном відповідно
до зазначених нижче параметрів під час будівельних, монтажних,
навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт.
Виконує щозмінне технічне обслуговування крана, бере участь у його
плановому запобіжному ремонті, перевіряє стан приладів безпеки й
контролю.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики крана; основи технологічного процесу монтажу
технологічного устаткування, стапельного та секційного складання
виробів, конструкцій складальних і розбирання елементів будівель і
споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила
експлуатації крана та виконання робіт, у тому числі в охоронній
зоні поблизу ліній електропередач, комунікацій і мереж та вимоги
до якості робіт; правила дорожнього та приоб'єктного руху,
встановлену сигналізацію; причини виникнення, способи виявляння та
усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
4-й розряд
Керує автомобільними кранами вантажопідйомністю до 6,3 т
включно під час простих монтажних робіт, робіт з навантажування,
розвантажування, перевантажування та транспортування елементів
будівельних конструкцій штучних, сипких, лісових та інших
аналогічних вантажів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Керує автомобільними кранами вантажопідйомністю більше 6,3 до
10 т з усіма видами змінного устаткування під час монтажних робіт
середньої складності та робіт з навантажування, розвантажування,
перевантажування, транспортування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом крана автомобільного та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує автомобільними кранами вантажопідйомністю більше 10 т
під час монтажних робіт середньої складності та робіт з
навантажування, розвантажування, перевантажування,
транспортування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом крана автомобільного та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
Примітка. У разі керування автомобільним краном з електричним
приводом - наявність посвідчення про присвоєння
III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
83. МАШИНІСТ ЛЬОДОРІЗНОЇ МАШИНИ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує льодорізною машиною під час
заготовляння льоду, прокладання дюкерів через водяні перепони у
зимову пору, улаштовування інших споруд на замерзлих річках та
водоймищах. Виконує щозмінне технічне обслуговування льодорізної
машини, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики льодорізної машини; правила експлуатації машини (у
тому числі у ході роботи на льодовій поверхні річок та водоймищ);
вимоги до якості робіт; причини виникнення, способи виявляння й
усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи трактористом або водієм автомобіля та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
84. МАШИНІСТ МАЛЯРНОЇ СТАНЦІЇ ПЕРЕСУВНОЇ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує механізованими пристроями
малярної станції пересувної (приготування простих різного
призначення кольорових, масляних, крейдяних та вапняних розчинів
та подавання їх до робочих місць) під час виконання оздоблюваних
робіт у ході спорудження об'єктів, будівель, інженерних споруд
тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування малярної станції,
бере участь у її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову механізмів станції, принцип їх дії,
технічні характеристики станції; способи приготування фарбувальних
розчинів; технічні вимоги до якості робіт; причини виникнення,
способи виявляння та усунення несправностей; правила експлуатації,
технічного обслуговування та ремонту механізмів станції; режими
змащування; норми витрат енергоресурсів та способи їх економії,
електрослюсарну справу з ремонту будівельних або інших подібних за
складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи малярем 4 розряду та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення
про 1 присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
85. МАШИНІСТ МАРКІРУВАЛЬНОЇ МАШИНИ ДЛЯ РОЗМІЧАННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує механізмами маркірувальної
машини під час розмічання покриття автомобільних доріг
однокомпонентними фарбами.
Повинен знати: будову механізмів маркірувальної машини,
правила та інструкції з її експлуатації, правила виконання
профілактичного ремонту; способи та технологію нанесення
маркірувальних матеріалів; технічні вимоги щодо якості виконуваних
робіт; основні властивості маркірувальних лакофарбових матеріалів
і розчинників; правила дорожнього руху.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Готує матеріал для розмічання відповідно до
технології. Настроює маркірувальний пристрій за заданою шириною
лінії, вимиває шланги, трубопроводи, форсунки та обмежувальні
диски від залишків фарби. Здійснює профілактичний ремонт
механізмів, якими керує.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує механізмами маркірувальної
машини під час виконання розмічальних і демаркірувальних робіт на
автомобільних дорогах.
Повинен знати: технічні норми та правила нанесення дорожньої
розмітки та вимоги до якості виконуваних робіт; фізико-хімічні та
технологічні особливості й властивості фарбників, розчинників,
пігментів; будову та принцип дії механізмів маркірувальної машини,
правила та інструкції з її експлуатації, технічного догляду й
профілактичного ремонту; принцип дії та правила експлуатації
контрольно-вимірювальних приладів; правила дорожнього руху.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом маркірувальної машини для розмічання
автомобільних доріг та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 5 розряду
не менше 1 року.
7-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує механізмами маркірувальної
машини під час виконання розмічальних робіт на автомобільних
дорогах фарбами та термопластичними матеріалами зі
світлоповертальними елементами.
Повинен знати: будову, взаємодію та правила експлуатації
механізмів маркірувальної машини; правила настроювання та
врегулювання електропневмогідравлічного та механічного
устаткування; призначення та принцип дії контрольно-вимірювальних
приладів; причини виникнення несправностей у роботі механізмів і
способи їх усунення; фізико-хімічні властивості фарб,
термопластичних матеріалів і світлоповертальних елементів, умови
та технологію їх нанесення; основні поняття з електротехніки,
гідравліки, механіки та хімії; правила дорожнього руху.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом маркірувальної машини для
розмічання автомобільних доріг та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 6 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Керування механізмами маркірувальної машини
під час виконання розмічальних робіт фарбами та термопластичними
матеріалами зі світлоповертальними елементами. Підготовка до
роботи й настроювання автоматизованої системи нанесення штрихової
лінії, системи контролю та регулювання температури теплоносія.
Виконання контрольних вимірювань міжосьових відстаней нанесених
ліній та товщини нанесеного шару розмічальних матеріалів.
Коригування маркерів. Налагоджування, регулювання
електропневмогідравлічного і механічного устаткування, усування
несправностей у його роботі.
86. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ
УКРІПЛЮВАЛЬНИХ СМУГ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує машиною для влаштування
укріплювальних смуг під час виконання дорожніх робіт у ході
будівництва доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне
обслуговування машини, якою керує; бере участь у її плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини, якою керує; правила її експлуатації,
технічного обслуговування та ремонту; способи та методи виконання
робіт за технологією та вимоги до їх якості; причини виникнення,
способи виявляння й усунення несправностей; норми витрат паливних
і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
87. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ШВІВ
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує машиною для влаштування швів під
час виконання дорожніх робіт у ході будівництва доріг різного
призначення, аеродромів, інших лінійних та площинних об'єктів.
Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, якою керує, бере
участь у її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини, якою керує; правила її експлуатації,
технічного обслуговування та ремонту; способи виконання робіт
відповідно до технології, вимоги до їх якості; причини виникнення,
способи виявляння й усунення несправностей; норми витрат паливних
і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
88. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ
ГАЗОНАФТОПРОДУКТОПРОВОДІВ
Завдання та обов'язки. Керує ізоляційною машиною для ізоляції
труб газонафтопродуктопроводів у стаціонарних та трасових умовах
під час прокладання газонафтопродуктопроводів. Виконує щозмінне
технічне обслуговування машини, бере участь у її плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи технічні характеристики
машини, якою керує; способи виконання робіт відповідно до
технології; вимоги до якості робіт та ізоляційних матеріалів;
причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
режими змащування; норми витрат енергоресурсів та способи їх
економії; слюсарну справу з ремонту будівельних машин.
4-й розряд
Керує машиною для ізоляції труб газонафтопродуктопроводів у
стаціонарних умовах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів
чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
5-й розряд
Керує машиною для ізоляції труб газонафтопродуктопроводів
діаметром до 800 мм в трасових умовах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує машиною для ізоляції труб газонафтопродуктопроводів
діаметром понад 800 мм в трасових умовах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
89. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ
ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНОЇ РІДИНИ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує машиною для плівкоутворювальної
рідини під час виконання ізоляційних робіт. Виконує щозмінне
технічне обслуговування машини, бере участь у її плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини; способи виконання робіт за технологією;
вимоги до якості робіт та ізоляційних матеріалів; причини
виникнення, способи виявляння й усунення несправностей; режими
змащування; норми витрат енергоресурсів і способи їх економії;
слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за
складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
90. МАШИНІСТ МЕХАНІЗОВАНОГО НАТЯЖНОГО ПРИСТРОЮ
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПРУЖНО-АРМОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує механізованим натяжним пристроєм
під час виготовляння напружно-армованих залізобетонних конструкцій
у ході спорудження будівель та різних інженерних споруд. Виконує
щозмінне технічне обслуговування пристрою, бере участь у його
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип дії, технічні характеристики
пристрою; способи виконання робіт відповідно до технології та
вимоги до їх якості; причини виникнення, способи виявляння та
усунення несправностей; режими змащування; норми витрат
електроенергії та мастильних матеріалів і способи їх економії;
слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за
складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем будівельним 4 розряду не менше 1 року. Наявність
посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної
безпеки.
91. МАШИНІСТ МЕХАНІЗОВАНОГО УСТАТКУВАННЯ
ДЛЯ ПІДІЙМАННЯ РУХОМОЇ (КОВЗНОЇ) ОПАЛУБКИ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує механізованим устаткуванням для
підіймання рухомої опалубки під час виконання робіт з підіймання
опалубки по споруді та з її монтажу і демонтажу. Виконує щозмінне
технічне обслуговування устаткування, бере участь у його ремонті.
Повинен знати: будову, принцип дії, технічні характеристики
механізованого устаткування, яким керує; правила виконання робіт і
вимоги до їх якості; причини виникнення, способи виявляння та
усунення несправностей устаткування; режими змащування; норми
витрат електричної енергії та мастильних матеріалів, способи їх
економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних
за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Наявність
посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної
безпеки.
92. МАШИНІСТ МЕХАНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ЗЕМЛЕСОСНИХ
ПЛАВУЧИХ НЕСАМОХІДНИХ СНАРЯДІВ
ТА ҐРУНТОНАСОСНИХ УСТАНОВОК
Завдання та обов'язки. Керує механічним устаткуванням
землесосних плавучих несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
установок під час розробляння ґрунту землесосними снарядами та
ґрунтонасосними установками на днопоглиблювальних роботах;
споруджування насипів і дамб, вимивання котлованів, каналів,
бюветів; намивання площ, добування піску тощо. Виконує щозмінне
технічне обслуговування механічного устаткування снарядів,
установок, агрегатів та механізмів, бере участь у їх плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики снарядів, установок, якими керує; причини
виникнення несправностей, способи їх виявляння та усунення;
правила й інструкції з експлуатації, монтажу та демонтажу,
технічного обслуговування та ремонту; технічні вимоги до якості
робіт; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних
матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з ремонту
будівельних чи інших подібних за складністю машин.
4-й розряд
Керує: механічним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних
снарядів та ґрунтонасосних установок з водопродуктивністю до
1000 куб. м/год. включно; ґрунтонасосною установкою пересувною на тракторі класу тяги
3 т, потужністю до 43 кВт з водопродуктивністю до 360 куб. м/год.; насосною установкою (станцією) пересувною на тракторі класу
тяги 3 т, потужністю до 43 кВт і водопродуктивністю до
360 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Керує: механічним устаткуванням землесосів плавучих несамохідних
снарядів та ґрунтонасосних установок з водопродуктивністю від 1000
до 3000 куб. м/год. включно; ґрунтонасосною установкою пересувною на тракторі класу тяги
46 т потужністю до 73 кВт з водопродуктивністю до 468 куб. м/год.; насосною установкою (станцією) пересувною на тракторі класу
тяги 46 т, потужністю до 73 кВт і водопродуктивністю від 360 до
700 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом механічного устаткування
землесосних плавучих несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
установок та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду де менше
1 року.
6-й розряд
Керує: механічним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних
снарядів та ґрунтонасосних установок водопродуктивністю від 3000
до 4000 куб. м/год.; ґрунтонасосною установкою пересувною на тракторі класу тяги
10 т, потужністю до 210 кВт водопродуктивністю 1400 куб. м/год.; насосною установкою (станцією) пересувною на тракторі класу
тяги 10 т потужністю до 210 кВт водопродуктивністю від 700 до
1000 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом механічного устаткування
землесосних плавучих несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
установок та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше
1 року. Наявність посвідчення про присвоєння III кваліфікаційної
групи з електричної безпеки.
7-й розряд
Керує: механічним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних
снарядів та ґрунтонасосних установок водопродуктивністю
4000 куб. м/год. і більше; плавучою забійною та перекачувальною ґрунтонасосною
установкою водопродуктивністю від 3000 до 4000 куб. м/год.
включно.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом механічного устаткування
землесосних плавучих несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
установок та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше
1 року. Наявність посвідчення про присвоєння III кваліфікаційної
групи з електричної безпеки.
8-й розряд
Керує: збагачувальною сортувальною ґрунтонасосною установкою
водопродуктивністю понад 4000 куб. м/год.; плавучою забійною та перекачувальною ґрунтонасосною
установкою (станцією) водопродуктивністю понад 4000 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом механічного устаткування
землесосних плавучих несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
установок 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду
не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння
III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
Примітки: 1. Помічник машиніста тарифікується за розрядом нижчим на
один від машиніста. 2. Змінні машиністи та помічники машиністів повинні мати
кваліфікаційну групу з електричної безпеки на одну групу нижчу від
машиніста.
93. МАШИНІСТ НАРІЗУВАЧА ШВІВ САМОХІДНОГО
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує нарізувачем швів самохідним під
час будівництва доріг різного призначення. Виконує щозмінне
технічне обслуговування машини, якою керує, бере участь у її
плановому та запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики нарізувача швів; правила його експлуатації,
технічного обслуговування та ремонту; способи виконання робіт за
технологією, вимоги до їх якості; причини виникнення, способи
виявляння й усунення несправностей; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
94. МАШИНІСТ ПІДІЙМАЧА ВАНТАЖНО-ПАСАЖИРСЬКОГО
БУДІВЕЛЬНОГО
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує підіймачем вантажно-пасажирським
під час вертикального транспортування вантажів та працівників у
ході спорудження будівель більше ніж на сім поверхів. Стежить за
технічним станом підіймача, подає та приймає сигнали про порушення
в його роботі. Виконує щозмінне технічне обслуговування підіймача,
бере участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики підіймача; систему гальм; конструкцію канатів;
правила їх експлуатації, у тому числі контролю за станом зношення
та своєчасністю заміни; систему сигналізації й умовні сигнали;
графік роботи підйому; правила спускання та підіймання людей,
вибухових матеріалів; причини виникнення, способи виявляння й
усунення несправностей; конструкцію і принцип дії мастильних
пристроїв; види мастильних матеріалів, їх властивості та
раціональні режими змащування; норми витрат енергоресурсів,
способи їх економії; електрослюсарну справу з ремонту будівельних
чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом іншого типу підіймача або електролебідки та
електрослюсарем будівельним чи інших подібних за складністю машин
3 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння II
кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
95. МАШИНІСТ ПІДІЙМАЧА ЩОГЛОВОГО,
СТОЯКОВОГО Й ШАХТОВОГО
Завдання та обов'язки. Керує щогловим, стояковим й шахтовим
підіймачем під час підіймання вантажів, матеріалів, конструкцій,
різного устаткування у ході спорудження будівель різного
призначення. Стежить за технічним станом підіймача, подає та
приймає сигнали про порушення в його роботі. Виконує щозмінне
технічне обслуговування підіймача, бере участь у його плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики підіймачів; систему гальм, сигналізації та умовні
сигнали; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; причини
виникнення, способи виявляння й усунення несправностей; види
мастильних матеріалів, їх властивості та раціональні режими
змащування; норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів,
способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи
інших подібних за складністю машин.
3-й розряд
Керує підіймачем щогловим, стояковим або шахтовим з висотою
підіймання вантажів до 15 м включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж
роботи машиністом електролебідки та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення
про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
4-й розряд
Керує підіймачем щогловим, стояковим або шахтовим з висотою
підіймання вантажів вище 15 м.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом підіймача щоглового, стоякового, шахтового та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2.
96. МАШИНІСТ ПРОФІЛЮВАЛЬНИКА
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує профілювальником під час
виконання дорожніх робіт у ході будівництва доріг, аеродромів,
інших лінійних та площинних об'єктів різного призначення. Виконує
щозмінне технічне обслуговування машини, якою керує, бере участь у
її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики профілювальника; правила експлуатації, технічного
обслуговування та ремонту; способи виконання робіт за технологією,
вимоги до їх якості; причини виникнення, способи виявляння й
усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних
матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з ремонту
будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
97. МАШИНІСТ РОЗПОДІЛЬНИКА ЦЕМЕНТУ
АЕРАЦІЙНОГО САМОХІДНОГО
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує розподільником цементу
аераційним самохідним під час улаштовування ґрунтоцементного
покриття доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне
обслуговування розподільника цементу, бере участь у його плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики розподільника цементу; правила виконання робіт та
вимоги до їх якості; причини виникнення та способи виявляння й
усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом розподільника цементу гравітаційного причіпного
та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
98. МАШИНІСТ РОЗПОДІЛЬНИКА ЦЕМЕНТУ
ГРАВІТАЦІЙНОГО ПРИЧІПНОГО
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує розподільником цементу
гравітаційним причіпним під час улаштовування ґрунтоцементного
покриття доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне
обслуговування розподільника цементу, бере участь у його плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики розподільника цементу; правила виконання робіт за
технологією та вимоги до їх якості; причини виникнення та способи
виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми
витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;
слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за
складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи трактористом та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів 3 розряду не менше 1 року.
99. МАШИНІСТ РОЗЧИНОЗМІШУВАЧА ПЕРЕСУВНОГО
Завдання та обов'язки. Керує розчинозмішувачем пересувним.
Виконує щозмінне технічне обслуговування розчинозмішувача, бере
участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики розчинозмішувача; причини виникнення, способи
виявляння й усунення несправностей; правила виконання робіт,
вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат електричної
енергії та мастильних матеріалів, способи їх економії; слюсарну
справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю
машин.
3-й розряд
Керує розчинозмішувачем пересувним з об'ємом замісу до 250 л
включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 2 розряду
не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння
II кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
4-й розряд
Керує розчинозмішувачем пересувним з об'ємом замісу
250-325 л.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом розчинозмішувача пересувного та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Наявність
посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної
безпеки.
100. МАШИНІСТ РОЗЧИНОНАСОСА
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує розчинонасосом під час подавання
розчину до місця використання (на опоряджувальних, бетонних,
ізоляційних роботах) у ході будівництва об'єктів різного
призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування
розчинонасоса, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики розчинонасоса; причини виникнення, способи
виявляння й усунення несправностей; правила виконання робіт за
технологією, вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат
електроенергії та мастильних матеріалів, способи їх економії;
слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за
складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 2 розряду
не менше 1 року.
Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи
з електричної безпеки.
101. МАШИНІСТ СКРЕПЕРА
(будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Завдання та обов'язки. Керує самохідним чи причіпним
скрепером під час розробляння, транспортування, набирання та
розподіляння по площі ґрунту при розроблюванні виїмок і насипів,
резервів і кавальєрів у ході будівництва доріг різного
призначення, судноплавних та зрошувальних каналів, земляних дамб,
розкривання поверхні кар'єрів різних родовищ з використанням
стабілізуючих пристроїв різання ґрунтів або без них.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики скрепера; правила застосування
контрольно-вимірювальних, спеціальних та універсальних приладів,
пристроїв та інструментів; причини виникнення, способи виявляння й
усунення несправностей; травила розробляння, набирання,
транспортування та розподіляння ґрунтів; способи транспортування,
відкладання та набирання ґрунту згідно з проектом організації
скреперних робіт чи за відмітками майстра; режими змащування
машини; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи
їх економії; слюсарну та електротехнічну (щодо скреперів з
електроприводом) справи.
4-й розряд
Керує причіпним скрепером з трактором потужністю до 43 кВт
включно з тяговим зусиллям до 3 т і місткістю ковша 2,25 куб. м і
більше на простих роботах (розробляння і транспортування ґрунтів
у ході улаштовування виїмок і насипів, резервів і кавальєрів під
час будівництва невеликих доріг та зрошувальних систем).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи трактористом та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3 розряду
не менше 1 року.
5-й розряд
Керує причіпним скрепером з трактором потужністю від
43 до 73 кВт включно з тяговим зусиллям відповідно 36 т і
місткістю ковша 2,25 куб. м і більше на простих роботах
(розроблювання та транспортування ґрунтів у ході улаштовування
виїмок і насипів, резервів і кавальєрів під час будівництва
невеликих доріг та зрошувальних систем).
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує причіпним скрепером з трактором потужністю до 210 кВт з
тяговим зусиллям 10-15 т та пристроєм стабілізації різання ґрунту
або скрепером самохідним потужністю від 73 до 118 кВт з місткістю
ковша до 10 куб. м на роботах середньої складності (розроблювання
та транспортування ґрунтів у ході улаштовування виїмок і насипів,
резервів і кавальєрів під час будівництва місцевих доріг та
судноплавних каналів, розкривання поверхні кар'єрів різних
родовищ, земляних дамб).
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
7-й розряд
Керує причіпним скрепером з трактором потужністю від 210 до
282 кВт з тяговим зусиллям 25 т або самохідним скрепером
потужністю від 118 до 276 кВт ковшем з місткістю від 10 до
15 куб. м включно на особливо складних роботах (розроблювання та
транспортування ґрунтів у ході улаштовування виїмок і насипів,
резервів і кавальєрів під час будівництва судноплавних каналів,
магістральних доріг автомобільного та залізничного сполучення,
відповідальних земляних споруд різного призначення, дамб, гребель,
насипання площ тощо).
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера, слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин та електрослюсарем будівельним 6 розряду не менше
1 року. У разі керування скрепером самохідним та причіпним з
електричним приводом - наявність посвідчення про присвоєння
III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.
8-й розряд
Керує скрепером причіпним з трактором потужністю від 282 до
625 кВт з тяговим зусиллям 35 т і більше та самохідним потужністю
від 276 до 625 кВт ковшем з місткістю 15 до 25 куб. м і більше у
ході особливо складних робіт (розроблювання та транспортування
ґрунтів під час спорудження великомасштабних виїмок, водосховищ,
каналів, шламовідстойників, розкривання поверхні кар'єрів різних
родовищ тощо, насипів, дамб, гребель, загат, шляхопроводів тощо).
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера 7 розряду, слюсарем
з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших
подібних за складністю машин та електрослюсарем будівельником
6 розряду не менше 1 року. У разі керування скрепером самохідним
чи причіпним з трактором, що має електричний привід - наявність
посвідчення про присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної
безпеки.
Примітка. Машиністи, що керують скреперами іноземного
виробництва, тарифікуються за розрядом вищим на один, ніж ті, що
керують аналогічними вітчизняними машинами.
102. МАШИНІСТ ТРУБОВИГИНАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ПЕРЕСУВНОЇ
Завдання та обов'язки. Керує трубовигинальною пересувною
машиною під час прокладання різних трубопроводів та їх вигинання
безпосередньо на об'єкті. Виконує щозмінне технічне обслуговування
машини, бере участь її у плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини; правила виконання робіт та вимоги до їх
якості; причини виникнення, способи виявлення й усунення
несправностей; режими змащування; норми витрат енергоресурсів і
мастильних матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
4-й розряд
Керує трубовигинальною установкою пересувною для гнуття труб
діаметром до 1200 мм включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи машиністом
технологічно подібних машин та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Керує трубовигинальною установкою пересувною для гнуття труб
діаметром 1200 мм і більше.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом трубовигинальної установки пересувної та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
Примітка. Для машиніста установки з електричним приводом.
Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
103. МАШИНІСТ ТРУБООЧИСНОЇ МАШИНИ
Завдання та обов'язки. Керує трубоочисною машиною під час
укладання трубопроводів різного призначення. Виконує щозмінне та
технічне обслуговування машини, бере участь у її плановому
запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини; правила виконання робіт і вимоги до їх
якості, причини виникнення, способи виявляння й усунення
несправностей; режими змащування; норми витрат енергоресурсів та
способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи
інших подібних за складністю машин.
5-й розряд
Керує трубоочисною машиною пересувною на тракторі з тяговим
зусиллям 6-10 т потужністю 73-100 кВт під час укладання
трубопроводів різного призначення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи трактористом та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду
не менше 1 року.
6-й розряд
Керує трубоочисною машиною пересувною на тракторі з тяговим
зусиллям 15 т і більше потужністю понад 100 кВт під час укладання
трубопроводів різного призначення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом трубоочисної пересувної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
104. МАШИНІСТ ТРУБОУКЛАДАЧА
Завдання та обов'язки. Керує трубоукладачем під час
прокладання трубопроводів різного призначення. Виконує щозмінне
технічне обслуговування трубоукладача, бере участь у його
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики трубоукладача; правила виконання робіт за
технологією та вимоги до якості; правила дорожнього та
приоб'єктного руху, роботи в охоронній зоні, поблизу ліній
електропередач та інших комунікацій і мереж; причини виникнення,
способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування;
норми витрат паливних і мастильних матеріалів, способи їх
економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних
за складністю машин.
4-й розряд
Керує трубоукладачем на тракторі потужністю до 43 кВт
включно.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи трактористом та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3 розряду
не менше 1 року.
5-й розряд
Керує трубоукладачем на тракторі потужністю від 43 до 73 кВт
включно.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом трубоукладача та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Керує трубоукладачем на тракторі потужністю від 73 до 150 кВт
включно.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом трубоукладача та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
7-й розряд
Керує трубоукладачем на тракторі потужністю від 150 до
220 кВт включно.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом трубоукладача та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.
8-й розряд
Керує трубоукладачем на тракторі потужністю 220 кВт і більше.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом трубоукладача 7 розряду та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.
105. МАШИНІСТ УКЛАДАЧА АСФАЛЬТОБЕТОНУ
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує укладачем асфальтобетону під час
приймання асфальтобетонної суміші з транспортних засобів та
пересувних асфальтозмішувачів, насипання валика на дорозі, його
пересування без зупинки укладача, розподіляння суміші по всій
ширині смуги рівномірним шаром певної товщини на підготовлену й
ущільнену основу; вирівнювання та попереднє ущільнювання
укладеного шару; оздоблення поверхні укладеного покриття. Виконує
щозмінне та технічне обслуговування укладача, бере участь у його
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики асфальтоукладача; правила виконання робіт та вимоги
до їх якості; правила дорожнього руху; причини виникнення, способи
виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми
витрат паливних і мастильних матеріалів, способи їх економії;
слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за
складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
106. МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОДАВЛЮВАННЯ
ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРІННЯ ҐРУНТУ
Завдання та обов'язки. Керує установками горизонтального
продавлювання або буріння ґрунтів під час прокладання різних за
призначенням комунікацій і створення для них отворів під земляними
спорудами (насипами, дамбами) та між виїмками поміж собою тощо.
Виконує щозмінне та технічне обслуговування установки, бере участь
у її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики машини, якою керує; правила та інструкції з
експлуатації, причини виникнення, способи виявляння й усунення
несправностей; способи регулювання приладів та пристроїв
установки; правила виконання робіт з продавлювання чи буріння за
призначенням установки, вимоги до їх якості; режими змащування;
норми витрат паливних і мастильних матеріалів, способи їх
економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних
за складністю машин.
6-й розряд
Керує установкою для горизонтального продавлювання чи буріння
у ґрунті свердловин діаметром до 1600 мм під час прокладання
комунікацій різного призначення під насипами доріг та залізниць,
дамбами тощо та між виїмками.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно подібної машини
та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
7-й розряд
Керує установкою для горизонтального продавлювання чи буріння
у ґрунті свердловин діаметром понад 1600 мм під час прокладання
комунікацій різного призначення під насипами доріг та залізниць,
дамбами тощо та між виїмками.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом установки для продавлювання
та горизонтального буріння ґрунту та слюсарем з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за
складністю машин 6 розряду не менше 1 року.
107. МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ПЕРЕСУВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Завдання та обов'язки. Керує установкою пересувною
автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей
або приготування ґрунтових сумішей на притрасових кар'єрах.
Виконує щозмінне технічне обслуговування установки, бере участь у
її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики автоматизованої пересувної установки для
приготування бетонної суміші; причини виникнення, способи
виявляння й усунення несправностей; правила виконання робіт за
технологією та вимоги до їх якості; режими змащування; норми
витрат електроенергії та мастильних матеріалів, способи їх
економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних
за складністю машин.
5-й розряд
Керує автоматизованою пересувною установкою продуктивністю до
60 куб. м/год. безперервної дії для приготування бетонної суміші
або ґрунтових сумішей на притрасових кар'єрах.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетонозмішувача пересувного
та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
6-й розряд
Керує автоматизованою пересувною установкою безперервної дії
для приготування бетонної суміші або ґрунтових сумішей на
притрасових кар'єрах продуктивністю від 60 до 120 куб. м/год.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи машиністом установки пересувної
автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей
та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з
електричної безпеки.
108. МАШИНІСТ УЩІЛЬНЮВАЛЬНОЇ
ТА ПЛАНУВАЛЬНО-УЩІЛЬНЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує ущільнювальною та
планувально-ущільнювальною машиною під час ущільнення грузьких та
глинистих ґрунтів за шаром їх відсипання товщиною 11,5 м. Виконує
щозмінне технічне обслуговування машини, бере участь у її
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики ущільнювальної та планувально-ущільнювальної
машини; способи виконання робіт за технологією, вимоги до їх
якості; причини виникнення, способи виявляння й усунення
несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і
мастильних матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з
ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом екскаватора одноківшового або трактористом та
слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи
інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
109. МАШИНІСТ ФІНІШЕРА
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує фінішером під час виконання
бетонооздоблювальних робіт у ході будівництва доріг, аеродромів,
інших лінійних та площинних об'єктів із застосуванням бетону та
під час оздоблювання фасадів будівель, споруд тощо. Виконує
щозмінне технічне обслуговування машини, якою керує, бере участь у
її плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики фінішера; правила експлуатації, технічного
обслуговування та ремонту; способи виконання робіт за технологією,
вимоги до їх якості; причини виникнення, способи виявляння й
усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних
матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з ремонту
будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини та слюсарем з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних
за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
110. МАШИНІСТ ШТУКАТУРНОЇ СТАНЦІЇ ПЕРЕСУВНОЇ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує штукатурною станцією під час
виконання опоряджувально-оздоблювальних робіт у ході будівництва
об'єктів, інженерних споруд різного призначення. Виконує щозмінне
технічне обслуговування штукатурної станції, бере участь у її
плановому запобіжному ремонті.
Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні
характеристики станції; причини виникнення, способи виявляння й
усунення несправностей; способи виконання робіт, вимоги до їх
якості; режими змащування; правила експлуатації, технічного
обслуговування та ремонту; норми витрат енергоресурсів, способи їх
економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних
за складністю машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи машиністом технологічно подібної машини з електричним
приводом та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше
1 року. Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної
групи з електричної безпеки.
111. МОДЕЛЬНИК АРХІТЕКТУРНИХ ДЕТАЛЕЙ
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
виготовляння та ліплення моделей з глини, пластиліну й гіпсу.
Повинен знати: види архітектурних деталей та їх складові
частини; види ліпного орнаменту; властивості матеріалів, що
застосовуються для виготовлення моделей, вимоги до їх якості;
основи будови верстатів та пристроїв для виточування та
витягування моделей.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи ліпником архітектурних деталей 4 - 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Ліплення з глини площинних моделей з простим
орнаментом. Вирізування необхідних шаблонів та виготовляння
дерев'яної опалубки. Витягування, виточування та вирізування
частин об'ємних моделей. Збирання гіпсових площинних та об'ємних
моделей з гладкою поверхнею, а також площинних моделей з простим
орнаментом. Вирізування з гіпсу моделей сухарів, краплин, бусин та
їм подібних виробів. Вирізування на гіпсових моделях простого
орнаменту. Зачищання площинних та об'ємних моделей з гладкою
поверхнею, а також площинних моделей з простим орнаментом.
Витягування гіпсових основ площинних моделей.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час виготовляння та ліплення моделей з глини, пластиліну й гіпсу.
Повинен знати: способи побудови архітектурних деталей;
прийоми композиції ліпних орнаментів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи модельником архітектурних деталей 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Ліплення з глини та пластиліну площинних та
об'ємних моделей зі складним орнаментом. Збирання гіпсових моделей
зі складним орнаментом, а також об'ємних моделей з простим
орнаментом. Вирізування на гіпсових моделях складних орнаментів.
Зачищання моделей зі складним орнаментом.
112. МОНТАЖНИК БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу та демонтажу будівельних машин і механізмів.
Повинен знати: види та способи застосування найпростіших
такелажних пристроїв; способи навантажування такелажу та монтажних
пристроїв на транспортні засоби для перевезення; способи
закріплювання їх на транспортних засобах; способи змащування
деталей; призначення слюсарних інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Закріплювання такелажу та монтажних пристроїв на транспортних
засобах перед перевезенням та розкріплювання їх після перевезення.
Змащування деталей. Свердління отворів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
та демонтажу будівельних машин.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованим
інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником будівельних машин та
механізмів 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання простих деталей. Свердління
отворів дрилем. Складання та розбирання нарізних та фланцевих
з'єднань. Виправляння металоконструкції Закріплювання стиків
монтажними болтами. Завантажування баласту на опорно-ходову
частину баштового крана та знімання з відкріплюванням. Знімання
бокових розчалок та якірного каната. Розбирання головного,
встановлювання та розбирання допоміжних інвентарних якорів з
від'єднуванням петель, обойм, утримуючих канатів, зніманням
опорної п'яти. Від'єднування відтяжок від гакової обойми. Знімання
противагової консолі з консолі башти. Роз'єднування рухомих і
нерухомих секцій башти крана. Закріплювання та відкріплювання
коушів короткого каната від поворотної платформи та стрілового
розчалу від монтажних вушок башти. Обв'язування канатів.
Закріплювання монтажного барабана. Знімання шафи керування,
кабіни, площадки для обслуговування, сходів, огорож. Підготування
основи для встановлювання щогол підйомників. Знімання опорної рами
підйомників. Відкріплювання щогол від будівлі. Опускання
пневмоколес. Розкладання складових частин в порядку з'єднування,
запасовування канатів на механізмах різними методами або їх
розпасовування. Наповнювання маслом редукторів, коробок, картерів
тощо та зливання масла. Розпасовування вантажного троса під час
демонтажу пересувних будівельних машин. Укладання в ящик баласту
контрвантажу та розвантажування. Розпасовування каната механізму
висування з монтажної лебідки. Монтаж і демонтаж допоміжних
монтажних пристроїв під час монтажу та демонтажу бетонозмішувачів,
розчинозмішувачів, мийно-сортувальних барабанів,
дробильно-сортувальних та каменедробильних установок, грохотів,
дробарок, верстатів для виправляння, різання та вигинання круглої
сталі. Відкріплювання та знімання машин з фундаментів (для
стаціонарних), розгальмовування та звільнювання колес (для
пересувних).
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу та демонтажу будівельних машин і механізмів.
Повинен знати: способи виконання монтажних і демонтажних
робіт середньої складності; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування та частин машин і механізмів (баштових
кранів до 5 т, козлових кранів до 15 т, щоглових підйомників,
пересувних будівельних кранів, бетонозмішувачів,
розчинозмішувачів, мийно-сортувальних барабанів,
дробильно-сортувальних каменедробильних установок, верстатів для
виправляння, різання та вигинання круглої деталі; способи
користування спеціальним механізованим інструментом; будову та
правила користування вантажопідйомними механізмами й такелажними
засобами, способи їх випробовування, терміни зносу та правила
випробовування тросів і канатів; правила підіймання та переміщання
елементів кранів за допомогою вантажопідіймальних машин і
механізмів та користування наочною сигналізацією.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником будівельних машин та механізмів 3 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Закріплювання та відкріплювання баштового
крана від колій. Закріплювання баласту на опорно-ходовій і
поворотній частинах баштового крана. З'єднування та роз'єднування
секцій башти між собою. Закріплювання та відкріплювання головки,
башти. Закріплювання противагової консолі головки башти.
Установлювання, закріплювання та відкріплювання кабіни керування
на крані. Складання башти та стріли баштового крана й опорних
стояків моста козлового крана, з'єднування їх з ходовою частиною
або опорною п'ятою, підготування до підіймання у монтажне
положення та піднімання. Улаштовування головного якоря із
закріплюванням петель та канатів опорної п'яти. Опускання стріли з
монтажного положення, відкріплювання її від опорно-ходової частини
або опорної п'яти, підготування до підіймання в робоче положення.
Завантажування та розвантажування баласту з противагової консолі.
Запасовування та розпасовування лебідок машин та вантажних
стрілових поліспастів тощо. З'єднування крана з тягачем та їх
роз'єднування. Відкріплювання підкатного візка. Розкріплювання
розпірки за допомогою вантажної лебідки та автокрана.
Закріплювання та викручування болтів телескопічних розпірок.
Ослаблювання канатів поліспаста монтажної стойки. Закріплювання
щогол підйомників розкосами на рамі. Установлювання вантажної
платформи на щоглу та знімання. Закріплювання щогли кронштейнами
до будівлі. Установлювання та вивіряння, закріплювання
бетонозмішувачів, розчинозмішувачів, мийно-сортувальних барабанів,
дробильно-сортувальних та каменедробильних установок, грохотів,
дробарок, верстатів для виправляння, різання та вигинання круглої
сталі. Знімання та змотування канатів переставних кранів.
Установлювання, відкріплювання та знімання приймального
обладнання. Підготовляння машин до здавання. З'єднування кінців
каната з поворотною платформою та натягування поліспаста.
Підіймання, опускання та закріплювання монтажного стояка.
Закріплювання механізмів. Монтаж робочого устаткування
екскаваторів з ковшем місткістю до 0,5 куб. м. Звільнювання вузлів
та елементів кранів і машин від транспортної обв'язки.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу та
демонтажу будівельних машин і механізмів.
Повинен знати: способи виконання складних робіт з монтажу і
демонтажу будівельних машин (баштових кранів вантажопідйомністю до
5 т козлових 15-20 т, щоглових підйомників, пересувних будівельних
кранів, бетонозмішувачів, розчинозмішувачів з об'ємом замісу до
750 л, мийно-сортувальних барабанів, каменедробильних установок,
грохотів, дробарок, верстатів для виправляння, різання, вигинання
круглої сталі; способи балансування, центрування, вивіряння і
регулювання устаткування, що монтується, та частин машин і
механізмів; технічні вимоги і допуски під час монтажу машин і
механізмів; правила здавання в експлуатацію; конструкцію різних
вантажопідйомних механізмів і такелажних засобів, правила та
способи стропування вантажів великої ваги під час їх
переміщування; способи визначення центру ваги елементів і вузлів
будівельних машин і механізмів, які підіймаються та переміщаються;
правила підбирання та випробовування тросів, канатів, ланцюгів та
спеціальних пристроїв залежно від ваги, габаритів та конфігурації
вантажу; правила користування вимірювальним, різальним та
складальним інструментом та пристроями; складання шпонкових,
шліцьових, пресових, конусних з'єднань; способи улаштовування
підшипників ковзання та кочення, муфт усіх видів та передач
(зубчастих і черв'ячних); правила складання деяких систем привода
і керування (механічних, гідравлічних, пневматичних, електричних
тощо).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником будівельних машин та механізмів 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання баштового крана буксирним
автомобілем між рейками підкранової колії. Встановлювання
монтажної опори під башту крана. Відкріплювання та викочування
підкатного візка або знімання пневмоколіс. Установлювання
опорно-ходової частини крана на підкатний візок або на рельсову
колію. Підіймання у вертикальне положення башти кранів. Підіймання
та закріплювання стріли на башті в робоче положення та опускання
стріли з робочого положення вниз. Опускання з вертикального
положення на інвентарні козли башт кранів, висування (опускання)
секцій за допомогою електричної лебідки при висуванні та опусканні
телескопічних секцій башт кранів. Випробовування, усування
дефектів монтажу, регулювання механізмів кранів, випробування їх
відповідно до вимог Держкомнаглядохоронпраці та здавання в
експлуатацію. Монтаж секції щогли підйомника з підійманням її за
допомогою власної лебідки у вертикальне положення з висотою щогли
до 10 м; з висотою понад 10 м - нарощування інших секцій за
допомогою монтажної стойки. Монтаж щогли з підійманням її у
зібраному вигляді або нарощування за допомогою допоміжної щогли.
Випробовування підйомників з регулюванням механізмів і здавання
його в експлуатацію. Опускання щогли за допомогою власної лебідки
у горизонтальне положення з висотою щогли до 10 м, знімання секцій
за допомогою монтажного стояка з висотою щогли понад 10 м.
Демонтаж опорно-направляючих секцій підйомників. Установлювання
ходової частини пересувних (подавальних) будівельних кранів з
поворотною платформою. Запасовування тросів пересувних кранів.
Закріплювання стріли на платформі. Знімання поворотної платформи з
ходової частини крана. Регулювання механізму. Випробовування
пересувних будівельних кранів і здавання їх в експлуатацію. Монтаж
і приведення в робоче положення всіх частин і вузлів
бетонозмішувачів, розчинозмішувачів, мийно-сортувальних барабанів,
каменедробильних установок, грохотів, дробарок, верстатів для
виправляння, різання та вигинання круглої сталі з установлюванням
електродвигуна, вивірянням, регулюванням, випробовуванням
вхолосту. Розбирання всіх частин, вузлів, відкріплювання
електродвигуна під час демонтажу вищезазначених машин. Монтаж
штукатурних станцій. Монтаж керамзитоподавальника. Монтаж
землесосних снарядів та перекачувальних установок продуктивністю
до 300 куб. м ґрунту за годину. Монтаж робочого устаткування
екскаваторів з ковшем місткістю від 0,5 до 1 куб. м.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні слюсарні
роботи, що потребують підвищеної точності під час монтажу та
демонтажу будівельних машин за інструкціями та робочими
кресленнями заводу-виготовлювача машини або за проектом виконання
монтажних робіт.
Повинен знати: способи виконання особливо складних робіт з
монтажу та демонтажу будівельних машин (баштових кранів
вантажопідйомністю більше 5 т; дробильно-сортувальних установок);
способи їх регулювання та налагоджування; правила випробовування
при введенні їх в експлуатацію; матеріали та їх властивості, види
термообробки, антифрикційні сплави, матеріали для паяння та
зварювання; допуски і посадки; замірювальний, різальний,
складальний та контрольний інструменти; трубопровідне
устаткування; робочі, гальмівні, керування та інші (механічні,
гідравлічні, пневматичні, електричні, охолоджувальні, опалювальні
тощо) системи; передавальні приводи передач (муфтові, зубчасті,
черв'ячні, конічно-зубчасті, пасові, ланцюгові, канатні,
гідравлічні та комбіновані); способи монтажу та демонтажу робочого
устаткування, систем привода; правила збирання машин з їх
складових частин; такелажні роботи; складання всіх видів з'єднань
деталей, складальних одиниць та частин машини; розмічання осьових
ліній; центрування та балансування складальних одиниць.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником будівельних машин та механізмів 5 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Складання та встановлювання опорно-ходової
частини крана на колію. Складання башти та з'єднування її з
опорно-ходовою частиною. Підіймання башти у вертикальне положення.
Опускання башти з вертикального положення на інвентарні козли з
відкріплюванням від опорно-ходової частини. Приєднування головки
до башти. Підіймання та приєднування противагової консолі.
Закріплювання та відкріплювання баласту на противаговій консолі.
Підіймання та закріплювання стріли на башті в робочому положенні.
Відкріплювання стріли від головки башти. Опускання стріли з
робочого положення вниз. Розбирання та знімання опорно-ходової
частини крана з колій. Установлювання баштових кранів буксирним
автомобілем між рейками підкранової колії. Встановлювання
монтажної опори під башту кранів. Відкріплювання та викочування
підкатного візка або знімання пневмоколес. Установлювання
опорно-ходової частини крана на підкатний візок або пневмоколеса.
Розкріплювання балансирних (ходових) візків, розфіксовування
шкворнів та розкривання затворів. Підіймання з поворотної
платформи за допомогою автокрана та вантажної лебідки монтажного
стояка до натягання канатів. Установлювання крана за допомогою
домкратів, монтажної опори на опору автомобіля-тягача.
Відкріплювання та знімання пересувної обойми механізму висування.
Установлювання та знімання монтажного підкосу та монтажного
стояка. Встановлювання на поворотній платформі вантажної та
стрілової лебідок. З'єднування поворотних флюгерів з кільцевою
рамою та розведення їх за шириною рейок підкранових колій.
З'єднування ходових візків з флюгерами. Встановлювання та
закріплювання поворотної платформи в зборі з кульковим
опорно-поворотним кругом на кільцевій рамі ходової частини.
Знімання поворотної платформи у зборі з кульковим
опорно-поворотним кругом. Установлювання та знімання механізму
повороту. Встановлювання усередині порталу проміжної секції у
зборі з верхньою. Встановлювання і закріплювання балок на
оголовку. Встановлювання кореневої секції стріли та прикріплювання
її до порталу. Підіймання розпірки башти в робоче положення та
вибирання слабкого місця стрілового поліспаста. Розкріплювання
тяг, що з'єднують обойму з порталом. Розгортання та закріплювання
діагональних балок. Підвішування зібраних секцій стріли на вушко
кореневої секції та відведення стріли від башти до повного її
випрямлення. Відкріплювання кореневої секції стріли від башти,
знімання канатної розтяжки. Розтягування стрілового розчалу та
прикріплювання розчальних кінців до монтажних вушок. Запасовування
монтажного та робочого поліспастів на лебідку та блоки.
Запасовування монтажного канату на блоці висування телескопічних
секцій башти. Запасовування канатів стрілового поліспаста.
Перепасовування канатів. Збільшування та зменшування висоти башти
кранів з супровідними роботами. Випробовування, усування дефектів
монтажу та регулювання механізмів кранів. Випробовування кранів
відповідно до вимог Держкомнаглядохоронпраці та здавання їх в
експлуатацію. Установлювання дробильно-сортувальної установки в
робоче положення. Винесення на домкраті агрегатів первинного та
вторинного дроблення. Регулювання та випробовування установки
вхолосту. Знімання дробильно-сортувальної установки після
закінчення роботи. Монтаж пневмобетоноломів та пальорізок. Монтаж
робочого устаткування екскаваторів з ковшем місткістю понад
1 куб. м, самохідних укладальників асфальтобетону, землесосних
снарядів та перекачувальних установок продуктивністю переробки
ґрунту понад 300 куб. м за годину. Монтаж екскаваторів з місткістю
ковша 2 куб. м і більше, баштових кранів вантажопідйомністю більше
5 т, гусеничних кранів вантажопідйомністю 63 т і більше,
землевсмоктуючих снарядів продуктивністю 300 куб. м/год. і більше,
бетонорозчинних вузлів, замінного устаткування для пальових робіт
та щілинних траншей за методом "стіна у ґрунті".
Примітка. Монтажники, що виконують під час монтажу всі роботи
зі складання з окремих частин кар'єрних екскаваторів, у тому числі
крокуючих та землефрезерних комплексів, тарифікуються за
7 розрядом. Монтажники повинні мати вищу або професійно-технічну
освіту (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).
113. МОНТАЖНИК ГІДРОАГРЕГАТІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу гідроагрегатів і конструкцій, що пов'язані з ними. Виконує
розконсервовування, очищання, підготовку до складання деталей та
виробів тощо.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види та
способи застосування найпростіших такелажних пристроїв; способи
змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування обладнання. З'єднування нарізних та болтових
невідповідальних деталей та виробів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
гідроагрегатів і конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними пристроями та механізованим
інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником гідроагрегатів 2 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій, закріплювання стиків
монтажними болтами.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу гідроагрегатів і конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування спеціальним механізованим
інструментом; найпростіші способи вивіряння змонтованого
устаткування; способи стропування та переміщання устаткування;
правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову
устаткування, яке монтується, та технологію його монтажу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником гідроагрегатів 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання фундаментних болтів і анкерних
плит, вентиляційних патрубків і решіток генераторів. Монтаж
дренажного обладнання, сходів, захисних кожухів, обгороджування та
перекривання турбіни. Опресовування обода ротора. Накладання
бандажів на всі види обмоток. Установлювання клапана зриву
вакууму, лопаток, підшипників, важелів і серег направляючого
апарата турбіни, консолей для підвіски робочого колеса, системи
пожежогасіння та повітророздільних щитів генератора. Лудіння місць
з'єднування обмотки статора. Очищання місць з'єднування після
паяння на статорі та роторі. Встановлювання ізоляційних прокладок
і клинів у пази статора. Встановлювання щиткового апарату системи
збудження. Підготовляння кромок вузлів обладнання для зварювання.
Зачищання поверхонь устаткування та зварних з'єднань. Виявляння
дефектів зварних з'єднань.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
гідроагрегатів і конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаменту під монтаж устаткування та місць установлення
устаткування; способи балансування, центрування, вивіряння і
регулювання устаткування, що монтується; будову та принцип дії
системи змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу
агрегатів; правила здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником гідроагрегатів 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Передмонтажна ревізія складних деталей і
вузлів. Монтаж регулювального кільця. Вивішування лопаток
направляючого апарата з регулюванням зазорів. Монтаж маслонапірної
установки системи регулювання з маслонасосами. Складання зворотних
зв'язків комбінатора та регулятора. Монтаж систем гальмування
генератора, маслоохолоджувачів і повітроохолоджувачів. Складання
масляних ванн підп'ятника. Складання робочого колеса вертикальних
насосів. Монтаж сервомоторів, золотникових блоків і блоків
клапанів. Ізолювання місць з'єднування обмоток і покривання їх
лаком. Паяння з'єднань струмовідведення ротора та фазових
перемичок статора. Монтаж допоміжного обладнання. Монтаж
облицювання. Шабрування поверхонь устаткування.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу гідроагрегатів і конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного обладнання;
способи регулювання та налагоджування устаткування; правила
випробовування агрегатів і машин при введенні їх в експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником гідроагрегатів 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж спіральних камер і капсул. Вивіряння
перпендикулярності диска підп'ятника та осі вала. Центрування та
з'єднування валів агрегатів і вивіряння їх спільної лінії. Монтаж
системи регулювання. Монтаж підп'ятника. Складання ротора
генератора. Насаджування втулки ротора на вал генератора. Монтаж
статорів і системи збудження. Монтаж вертикальних насосів і
електродвигунів до них. Монтаж фундаментних кілець, статорів
турбін, камер робочого колеса, кілець напрямних апаратів, робочих
колес, кришки турбіни, підшипників. Налагоджування сервомоторів.
Монтаж обмотки статора. Установлювання ущільнювачів підп'ятників і
підшипників капсульних агрегатів. Підготовляння агрегатів до
індивідуальних випробувань. Індивідуальні випробовування
агрегатів.
Примітка. Монтажники, що виконують підготовку гідроагрегата
до випробовування, усування недоліків монтажу, остаточного
регулювання та здавання в експлуатацію, тарифікуються за
7 розрядом. Монтажники повинні мати вищу або професійно-технічну
освіту (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).
114. МОНТАЖНИК ДРОБИЛЬНО-РОЗМЕЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ СОРТУВАННЯ Й ЗБАГАЧЕННЯ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу дробильно-розмельного устаткування, устаткування для
сортування та збагачення і конструкцій, що пов'язані з ним.
Виконує розконсервовування, очищання, підготовку до складання
деталей та складальних одиниць тощо.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання
номерних табличок на апаратах й устаткуванні. З'єднування нарізних
та болтових невідповідальних деталей, закріплювання
огороджувальних та захисних конструктивних елементів тощо.
Розпаковування та розконсервовування устаткування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
дробильно-розмельного устаткування, устаткування для сортування та
збагачення і конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованим
інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником дробильно-розмельного
устаткування та устаткування для сортування й збагачення 2 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
стиків. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання стиків
монтажними болтами.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу дробильно-розмельного устаткування, устаткування
для сортування та збагачення і конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння габаритів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи
користування спеціальним механізованим інструментом; найпростіші
способи вивіряння змонтованого устаткування; способи стропування
та переміщання вантажів, правила користування механізованим
такелажним обладнанням; будову устаткування, що монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником дробильно-розмельного устаткування та
устаткування для сортування й збагачення 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Установлювання грохоту масою до 5 т у
зібраному вигляді. Монтаж сит, вальців, мийних жолобів, жолобів і
стоку для подавання та відведення матеріалів. Складання та
встановлювання площадок, загорож та захисних кожухів. Розбирання,
очищання і змащування під час ревізії окремих вузлів машин і
устаткування.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
дробильно-розмельного устаткування, устаткування для сортування та
збагачення і конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаменту під монтаж устаткування та місць установлення
устаткування; способи балансування, центрування, вивіряння та
регулювання устаткування, що монтується; будову та принцип дії
систем змащування; технічні вимоги та встановлені допуски до
монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію
складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником дробильно-розмельного устаткування та
устаткування для сортування й збагачення 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Монтаж грохотів з окремих вузлів і деталей та
грохотів масою більше 5 т у зібраному вигляді. Монтаж дробарок
масою до 10 т. Монтаж дискових розтирачів і бігунів з металевими
котками. Монтаж дезінтеграторів для вугілля. Монтаж піскомийок
промивальних машин. Монтаж живильників і затворів. Монтаж дискових
розпушувачів. Монтаж сепараторів, пилоуловлюючих апаратів та
апаратів для згущування і зневоднювання у зібраному вигляді.
Монтаж аерожолобів. Монтаж масляних систем млинів і муфтових
з'єднань. Знімання і насаджування напівмуфт, центрування валів на
напівмуфтах, промірювання зазорів з регулюванням кришок
підшипників. Установлювання броньових листів, плит млинів і
дробарок. Складання окремих вузлів машин і обладнання в процесі
ревізії.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, які
вимагають підвищеної точності; монтаж особливо складного
дробильно-розмельного устаткування для сортування та збагачення.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування,
правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником дробильно-розмельного устаткування та
устаткування для сортування й збагачення 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Монтаж дробарок масою більше 10 т. Монтаж
шарових, шахтних і аеробільних млинів. Монтаж класифікаторів.
Монтаж сепараторів, пилоуловлюючих апаратів і апаратів для
згущування і зневоднювання з окремих вузлів і деталей. Монтаж
сушильних установок. Монтаж флотаційних і відсаджувальних машин.
115. МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ ПІДЙОМНИКІВ (ЛІФТІВ)
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу електричних підйомників (ліфтів).
Повинен знати: елементарні поняття електротехніки; основні
положення інструкцій щодо монтажу ліфтів; найменування та
призначення основних вузлів ліфтів; види та призначення
інструменту, матеріалів, такелажного обладнання, що застосовуються
під час монтажу ліфтів; основні марки проводів і кабелів, що
застосовуються в ліфтах; основні види кріпильних виробів і
найпростіші способи закріплювання деталей устаткування; правила
виконання найпростіших такелажних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Рубання та різання металу за готовим
розмічанням. Промивання в розчинниках та змащування деталей.
Розпаковування устаткування. Підбирання метизів, матеріалів та
інструменту. Заряджання та встановлювання найпростішої
електроапаратури. Складання стикових планок направляючих
кронштейнів: направляючих, перемикачів поверхів, шунтів, датчиків
тощо. Стропування вантажів інвентарними стропами.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
електричних підйомників (ліфтів).
Повинен знати: основні пристрої та принцип роботи електричних
підйомників; електросхеми керування ліфтами із швидкістю руху до
0,71 м/сек.; способи та прийоми виконання простих монтажних робіт;
правила користування механізованими інструментами; правила
заземлювання та занулювання устаткування ліфтів; правила
прокладання електропроводки; способи стропування та переміщання
устаткування ліфтів; основні вимоги Держкомнаглядохоронпраці щодо
улаштування і безпечної експлуатації ліфтів та правил виконання та
приймання робіт; установочні креслення (проекти ліфту).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником електричних підйомників
(ліфтів) 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання інвентарних настилів у шахті.
Укрупнювальне складання шахтних дверей. Установлювання кронштейнів
для закріплювання електричного та механічного устаткування за
готовою розміткою. Встановлювання дюбелів. Заряджання та
встановлювання вимикачів кнопкових постів, перемикачів, ввідних
пристроїв, трансформаторів, світлових табло. Продзвонювання
проводів і кабелів. Підключання клемних коробок у шахті. Монтаж
мереж заземлення. Зачищання стиків напрямних. Установлювання
монтажних лебідок і блоків. Стропування устаткування.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу електричних підйомників (ліфтів).
Повинен знати: способи перевіряння габаритів шахти та їх
відповідність вимогам проекту та технічним умовам; технологічну
послідовність, способи монтажу та регулювання механічного й
електричного устаткування вантажних і пасажирських ліфтів зі
швидкістю руху до 1 м/сек., правила налагоджування і здавання їх в
експлуатацію; електросхеми ліфтів зі швидкістю до 1 м/сек. (крім
ліфтів з груповим і парним керуванням); способи вимірювання опору
ізоляції та заземлення; правила Держкомнаглядохоронпраці; правила
експлуатації вантажопідйомних машин та зйомних вантажозахватних
пристроїв Держкомнаглядохоронпраці; вимоги до будівельної частини
ліфтових установок; правила будови електроустановок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником електричних підйомників (ліфтів) 3 розряду, не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж каркасів металевих шахт. Монтаж
напрямних. Складання кабін і противаг та їх установлювання
Встановлювання шахтних дверей. Монтаж устаткування машинного
приміщення та приямка, регулювання механічних і електричних вузлів
вантажних і пасажирських ліфтів зі швидкістю руху до 1 м/сек.,
здавання їх в експлуатацію. Прокладання та підключання
електропроводки ліфтів зі швидкістю руху до 1 м/сек. (крім ліфтів
з вантажним і парним керуванням). Підвішування та закріплювання
канатів кабіни й обмежувача швидкості. Вимірювання опору ізоляції
та заземлення. Підіймання устаткування в машинне приміщення.
Монтаж телефонно-диспетчерського зв'язку всередині ліфтових шахт.
Перевіряння геометричних розмірів та розмічання шахт.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
електричних підйомників (ліфтів).
Повинен знати: способи монтажу механічного й електричного
устаткування ліфтів зі швидкістю руху більше 1 м/сек., що працюють
на змінному струмі; електросхеми всіх ліфтів на змінному струмі;
правила налагоджування, випробовування та здавання в експлуатацію
ліфтів з груповим і парним керуванням зі швидкістю руху до
1 м/сек.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником електричних підйомників (ліфтів) 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж устаткування машинного приміщення та
приямка ліфтів зі швидкістю руху понад 1 м/сек., що працюють на
змінному струмі. Прокладання та підключання електропроводки,
регулювання всіх вузлів та налагоджування систем керування ліфтів
з груповим і парним керуванням зі швидкістю руху до 1 м/сек.
Здавання в експлуатацію й участь у прийманні зазначених ліфтів
органами Держкомнаглядохоронпраці.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу електричних підйомників (ліфтів).
Повинен знати: електросхеми, правила монтажу, регулювання,
налагоджування, випробовування та здавання в експлуатацію ліфтів і
спеціальних підйомників зі швидкістю руху більше 1 м/сек., що
працюють на змінному та постійному струмі, з контактною і
безконтактною апаратурою; нормативні документи щодо ліфтобудування
та монтажу ліфтів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником електричних підйомників (ліфтів) 5 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж устаткування машинного приміщення та
приямка ліфтів, що працюють на постійному струмі. Монтаж
устаткування машинного приміщення та напрямних спеціального
підйомника. Прокладання та підключання електропроводки,
регулювання всіх вузлів, налагоджування систем керування ліфтів зі
швидкістю руху більше 1 м/сек., що працюють на змінному та
постійному струмі, та спеціальних підйомників. Здавання в
експлуатацію й участь у прийманні зазначених ліфтів та спеціальних
підйомників органами Держкомнаглядохоронпраці.
116. МОНТАЖНИК З МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу сталевих, збірних бетонних і залізобетонних конструкцій.
Повинен знати: основні види такелажної оснастки; види
стропування та захватних пристроїв; правила сигналізації під час
монтажу; інструменти та пристрої, що застосовуються під час
монтажу будівельних конструкцій.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Зачіплювання сталевих, бетонних і
залізобетонних конструкцій інвентарними стропами за монтажні
петлі, скоби, крюки тощо. Прогонка різьби болтів і гайок. Робота
на ручній лебідці. Очищання поверхонь для ізоляції.
Розконсервовування металевих виробів. Пробивання отворів і борозен
вручну в бетонних і залізобетонних конструкціях. Установлювання та
знімання болтів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
й укрупнювального складання сталевих і збірних бетонних і
залізобетонних конструкцій.
Повинен знати: основні види деталей сталевих і збірних
бетонних і залізобетонних конструкцій; види основного такелажного
та монтажного устаткування і пристроїв; правила транспортування та
складування конструкцій і виробів; прилади та способи тимчасового
закріплювання конструкцій; прості способи перевіряння щільності
зварювальних швів; основні властивості й марки бетонних сумішей,
правила підготування поверхонь для ізоляції; будову
електрифікованих і пневматичних інструментів, правила роботи з
ними; способи захисту металу від корозії.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Зачищання стиків збірних конструкцій.
Закріплювання монтажних болтових з'єднань. Встановлювання
самонарізних болтів. Промазування гасом і крейдою зварювальних
швів під час перевіряння їх щільності. Виправляння фасонної сталі
на ручних гвинтових пресах. Укладання плит дорожнього покриття.
Тимчасове закріплювання конструкцій. Утеплювання бетонних і
залізобетонних конструкцій. Замонолічування бетоном стиків і
некратних місць. Закладання цеглою або бетоном кінців балок,
борозен, гнізд, вибоїн і отворів. Монтаж збірних перегородок і
внутрішніх стін з гіпсових панелей на металевому каркасі.
Герметизація стиків спеціальними герметиками з нанесенням їх
пензлем або шпателем. Приготування тіоколових герметиків вручну.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує монтажні роботи середньої
складності під час складання конструкцій будівель і споруд із
окремих елементів і укрупнених блоків.
Повинен знати: основні властивості та марки будівельних
сталей; марки бетону й види збірних бетонних, залізобетонних і
сталевих конструкцій; способи складання та монтажу конструкцій з
окремих елементів; способи монтажу труб висотою до 30 м з блоків
жаростійкого залізобетону; способи та прийоми монтажу армованої та
панцирної сіток в реакторах; способи та прийоми складання й
встановлювання такелажного та підйомного устаткування і пристроїв
під час монтажу конструкцій середньої маси; способи стропування
конструкцій, що монтуються; способи з'єднування та закріплювання
елементів конструкцій; способи підмощування під час монтажу
конструкцій; основні вимоги до якості конструкцій, що монтуються;
будову будівельно-монтажних пістолетів і правила їх експлуатації;
будову пневматичних інструментів спеціального призначення та
правила роботи з ними; способи та прийоми нанесення епоксидного
клею на залізобетонні конструкції, види ущільнювальних прокладок
для герметизації стиків і способи їх наклеювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж збірних бетонних і залізобетонних
фундаментних блоків масою до 8 т, оголовків і блоків пальового
ростверка. Монтаж збірних залізобетонних балок прольотом до 12 м
(крім підкранових). Монтаж збірних підвісних стель з упоряджування
гіпсових панелей на металевому каркасі. Монтаж збірних
залізобетонних панелей і плит перекриттів і покриттів, у тому
числі перекриттів монтажних площадок ГЕС. Монтаж збірних
залізобетонних пасажирських платформ. Монтаж сходових маршів
площадок, рядових великих блоків стін і балконних блоків.
Установлювання шпильок для навішування панцирної сітки. Монтаж
армованої та панцирної сіток у реакторах. Монтаж сталевих каркасів
промислових печей масою до 5 т і теплообгороджувальних конструкцій
печей із блоків масою до 1 т. Монтаж металоконструкцій опор і
станцій канатних доріг і кабельних кранів, а також сталевих
канатів з висотою споруд до 30 м. Монтаж труб висотою до 30 м з
блоків жаростійкого бетону. Укладання збірних залізобетонних плит
мостів і естакад. Облицьовування плитами каналів і скосів гребель.
Закладання стиків балок, прогонів і ригелів з колонами.
Улаштовування заповнень отворів і перегородок із склопрофіліту.
Конопачення, заливання та розшивання швів і стиків перегородок у
збірних залізобетонних конструкціях. Монтаж простих сталевих
конструкцій: сходів, площадок, загорож, опорних стояків
кронштейнів, риштування тощо, а також конструкцій середньої
складності масою до 5 т балок, прогонів, елементів фахверка,
зв'язки тощо. Укладання сталевого настилу на площадках, гальмових
фермах тощо. Обшивання листовою сталлю сталевих і бетонних
конструкцій. Монтаж сталевого настилу покрівлі. Закріплювання
постійних болтових з'єднань. Установлювання високоміцних болтів.
Антикорозійне фарбування закладних деталей. Укрупнювальне
складання блоків закладних частин. Обетонювання пазових блоків
закладних частин. Попереднє встановлювання закладних частин.
Установлювання в пази затворів гідротехнічних споруд і
сміттєутримувальних решіток. Складання обичайок і ланок
негабаритних трубопроводів гідротехнічних споруд. Улаштовування
теплоізоляції зовнішніх стиків повнозбірних будівель мінеральними
й синтетичними матеріалами. Герметизація стиків спеціальними
герметиками за допомогою пневматичних інструментів, а також
ущільнювальними прокладками (черніт, пороізол тощо). Закріплювання
деталей на бетонних і залізобетонних поверхнях за допомогою
будівельно-монтажного пістолета. Нанесення епоксидного клею на
залізобетонні конструкції. Монтаж і демонтаж щитової металевої та
дерев'яної опалубки з щитів площею до 3 м.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні монтажні роботи під
час складання будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених
блоків.
Повинен знати: способи та прийоми монтажу важких збірних і
залізобетонних колон, фундаментних блоків і балок; способи
встановлювання і закріплювання панелей, великих блоків стін і
карнизних блоків; способи монтажу сталевих конструкцій будівель і
споруд з окремих важких елементів або блоків; способи та прийоми
монтажу важких сталевих колон і балок промислових печей; способи
встановлювання та закріплювання панелей, футерованих жаростійким
бетоном, і великих блоків; способи укрупнювального складання
сталевих конструкцій промислових печей; способи монтажу труб
висотою понад 30 м з блоків жаростійкого бетону; способи
з'єднування сталевих конструкцій з блоками із жаростійкого бетону;
способи встановлювання захисних кожухів з нержавіючої сталі;
способи укрупнювального складання сталевих конструкцій мостів і
складання прольотних споруд мостів на риштуванні; способи
з'єднування елементів прольотних споруд мостів під час навісного,
напівнавісного й урівноваженого складання, способи та прийоми
складання й встановлювання такелажного і підйомного обладнання та
пристроїв під час укрупнювального складання й монтажу складних
конструкцій будівель і промислових споруд та укрупнювального
складання конструкцій і складання прольотних споруд мостів на
риштуванні; способи виконання складного стропування конструкцій і
блоків.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж збірних залізобетонних і бетонних
фундаментних блоків масою більше 8 т і колон до 20 т. Монтаж
капітелей колон. Монтаж збірних залізобетонних балок прольотом
понад 12 м і підкранових балок. Монтаж великорозмірних панелей
зовнішніх і внутрішніх стін і панелей перегородок з важкого і
легкого бетону. Встановлювання санітарно-технічних кабін, блоків
ліфтових шахт й інших об'ємних елементів будівель. Монтаж
простінкових і наріжних великих блоків і карнизів. Складання та
вивіряння закладних частин пазового блоку в кондукторі перед
обетонюванням. Монтаж накладних частин сегментних затворів з
ущільнювальними пристроями. Монтаж сталевого опорядження,
конфузорів і дифузорів. Монтаж прямих ділянок негабаритних
трубопроводів гідротехнічних споруд. Монтаж збірних залізобетонних
плит перекриття водозливних загат і спіральних камер, шандорних
плит і плит для шпонок, оглядових шахт і опоряджувальних блоків
конструкцій ГЕС. Омонолічування направляючого ростверка зі
зв'язками і секцією підферменої плити, а також монтаж причалів із
збірних залізобетонних плит за допомогою плавучих кранів.
Установлювання залізобетонних оболонок масивів-гігантів. Монтаж
сталевих каркасів промислових печей масою більше 5 т і
теплообгороджувальних конструкцій печей блоків вагою більше 1 т.
Монтаж сталевих конструкцій опор і станцій канатних доріг і
кабельних кранів, а також сталевих канатів при висоті споруд до
70 м. Монтаж труб висотою понад 30 м з блоків жаростійкого
залізобетону. Встановлювання і демонтаж монтажних площадок під час
монтажу труб. З'єднування блоків труб високоміцними шпильками.
Монтаж збірних лежаків і газоходів. Установлювання усередині
реакторів захисного кожуха із жароміцної нержавіючої сталі.
Встановлювання рейкової колії в тунельній печі. Укрупнювальне
складання сталевих кроквових і підкроквових ферм колон, царг,
доменних печей, панелей покрівлі тощо. Укрупнювальне складання та
монтаж блоків покриття. Монтаж мембранного покриття. Наведення й
встановлювання на опори сталевих кроквових і підкроквових ферм
прольотом від 12 до 24 м. Монтаж сталевих колон масою до 15 т,
підкранових та інших балок масою від 5 до 15 т. Монтаж несучих
конструкцій естакад, градирень, галерей та етажерок. Монтаж
елементів панелей сталевих прольотних споруд мостів. Складання і
монтаж складних вузлів прольотних споруд мостів з кількістю
елементів до 5. Ставлення поздовжніх і поперечних зв'язок сталевих
прольотних споруд мостів. Монтаж залізобетонних резервуарів
ємністю до 1000 куб. м. Монтаж конструкцій з алюмінію та м'яких
сплавів. Укрупнювальне складання й монтаж конструкцій резервуарів
ємністю до 1000 куб. м рулонних заготовок, окремих царг або
листів. Монтаж і демонтаж щитової металевої та дерев'яної опалубки
з щитів площею понад 3 куб. м. Монтаж і демонтаж об'ємної опалубки
(блочної, тунельної, об'ємно-переставної тощо).
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні монтажні
роботи під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих
елементів і укрупнених блоків.
Повинен знати: способи укрупнювального складання особливо
складних конструкцій будівель і промислових споруд; способи
монтажу особливо великогабаритних і важких конструкцій будівель
промислових споруд; способи складання, пересування та
встановлювання прольотних споруд мостів; способи та прийоми
складання особливо складних видів такелажного та підйомного
устаткування і пристроїв; способи особливо складного нетипового
стропування конструкцій і об'ємних блоків; способи полистового й
індустріального монтажу резервуарів і газгольдерів; способи
укрупнювального складання сталевих конструкцій з елементами
промислових печей із жаростійкого бетону і залізобетону; способи
укрупнювального складання труб з блоків (царг); способи монтажу
промислових печей зі збірного жаростійкого бетону та залізобетону
методом пересування і труб методом повороту; способи монтажу
футеровки обертових печей з блоків жаростійкого бетону.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Укрупнювальне складання залізобетонних рам,
балок і ферм з наступним напружуванням арматури. Укрупнювальне
складання попередньо напружених залізобетонних ферм, складених з
декількох деталей, і їх монтаж. Монтаж залізобетонних конструкцій
будівель і споруд зі збірних рам, а також просторових блоків
тепло- і гідротехнічних споруд. Остаточне вивіряння закладених
частин. Монтаж і остаточне вивіряння обетонованих пазових блоків
закладних частин. Монтаж укрупнювальних башт; опор напірних
трубопроводів; сталевих конструкцій опор і станцій канатних доріг
і кабельних кранів, а також сталевих канатів при висоті споруд
понад 70 м. Монтаж фасонних частин, компенсаторів і гідравлічне
випробовування негабаритних трубопроводів гідротехнічних споруд.
Монтаж збірних залізобетонних колон масою більше 20 т, напружено
армованих балок і ферм перекриттів незалежно від їх прольоту.
Монтаж забральних балок, шахт і колодязів для шпонок,
плитооболонок, балок мостових переходів через ГЕС, греблі й шлюзи,
плит і перекриттів галерей шлюзів і відсмоктувальних труб.
Установлювання просторових рам і ростверків для забивання паль.
Установлювання просторових елементів силосних споруд.
Установлювання й остаточне вивіряння сталевих колон, підкранових
балок й інших сталевих конструкцій каркасів будівель і промислових
споруд з масою елемента або блока більше 15 т, а також ферм
прольотом понад 24 м. Укрупнювальне складання газовідводів
доменної печі, похилих мостів доменних печей, ТЕЦ, аглофабрик
тощо. Укрупнювальне складання конструкцій печей з панелей і
блоків. Монтаж промислових печей і труб укрупнювальними вузлами.
Монтаж промислових печей на стенді з наступним насуванням у
проектне положення. Монтаж збірних труб методом повороту навкруги
шарніра, закріпленого на фундаменті; футеровки обертових печей з
блоків жаростійкого бетону. Комплектування деталей для подавання
під монтаж будівель, промислових споруд і прольотних споруд мостів
за монтажними схемами. Збирання і монтаж особливо складних вузлів
прольотних споруд мостів з кількістю елементів більше п'яти.
Встановлювання опорних частин прольотних споруд мостів, верхніх
накочувальних колій і прикріплювання їх до вузлів ферм. Монтаж
теле- і радіобашт. Монтаж металевих і залізобетонних циліндричних
резервуарів ємністю понад 1000 куб. м, заглиблювальних траншейних,
сферичних резервуарів і газгольдерів незалежно від ємності. Монтаж
вантових конструкцій. Монтаж методом насування і методом повороту.
Складання складових залізобетонних балок прольотних споруд мостів.
117. МОНТАЖНИК ЗВ'ЯЗКУ - АНТЕННИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу антенно-щоглових споруд.
Повинен знати: основні види найпростішого закріплювання
устаткування, кабелів і проводів у антенно-щоглових спорудах;
способи розпаковування устаткування і змащування металевих
деталей; способи фарбування вручну.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Змащування металевих поверхонь. Виготовляння
дрібних деталей кріплення, що не потребують точних розмірів.
Установлювання за готовою розміткою деталей кріплення. Промивання
ізоляторів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з монтажу
антенно-щоглових споруд.
Повинен знати: види матеріалів, що застосовуються;
номенклатуру деталей дерев'яних; металевих і азбестоцементних
щогол і фідерних опор, антенно-фідерних пристроїв і сигнальної
оснастки щогол, основні породи, дефекти та властивості деревини;
будову й правила користування простими підйомно-такелажними
засобами; способи стропування вантажів; основи будови
механізованого інструменту, що застосовується; способи монтажу
високочастотного заземлення, правила поводження з антисептичними
сполуками та способи їх приготування; загальні поняття з
електротехніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником зв'язку - антенником 2
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Підготування деталей концентричних фідерів і
хвильоводів. Підготування арматури сигнального освітлення щогол.
Установлювання однопровідних перемичок на фідерах. Закріплювання
проводів на проміжних фідерних опорах. Вплітання, закріплювання
овальними з'єднувачами або затискачами коушів й ізоляторів у
сталеві канати діаметром до 16 мм. Стропування та підіймання на
щогли деталей кріплення. Антисептична обробка фідерних опор і
невстановлених щогол і башт. Фарбуванні невстановлених щогол і
башт. Нумерація опор і щогол. Прокладання проводів
високочастотного заземлення. Свердління і пробивання отворів у
розмічених місцях.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу антенно-щоглових споруд.
Повинен знати: будову дерев'яних, металевих і
азбестоцементних щогол; будову антен і фідерів; конструкції
деталей кріплення антен, фідерних ліній, концентричних фідерів
хвильоводів, кабелю й арматури сигнального освітлення щогол;
способи виконання такелажних робіт; способи екранування
фундаментів антен-щогол; способи монтажу фідерних ліній і простих
дротяних антен; способи складання та встановлювання дерев'яних і
азбестоцементних одноствольних щогол висотою до 25 м; основні
поняття з радіотехніки; способи вимірювання опору ізоляції силових
кабелів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - антенником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Підготовляння конструкцій антен до
контрольного складання. Шабрування контактних поверхонь на стволах
антен, вібраторах і фланцях фідерів. Розбирання та маркування
вузлів після контрольного складання. Складання секцій жорстких
хвильоводів і концентричних фідерів із труб. Складання і
встановлювання одноствольних дерев'яних і азбестоцементних щогол
висотою до 25 м. Складання й встановлювання простих фідерних опор.
Антисептування встановлених щогол. Екранування фундаментів
антен-щогол і монтаж шин високочастотного заземлення. Монтаж
простих дротяних фідерів і антен. Фарбування встановлених щогол і
башт. Вимірювання опору ізоляції силових кабелів. Механічне й
електричне випробовування ізоляторів. Вплітання і закріплювання
затискачами коушів та ізоляторів у стажеві канати діаметром понад
16 мм. Закладання проводів у наконечники.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
антенно-щоглових споруд.
Повинен знати: конструкції, призначення й електричні
властивості анттенно-фідерних систем; монтажні схеми; способи
складання і встановлювання складних фідерних опор; способи монтажу
одноствольних дерев'яних, азбестоцементних і металевих ґратчастих
(з базою до 400 мм) щогол висотою до 55 м; способи монтажу
складних дротяних антен і фідерів; способи освітлення щогол і
башт; правила прокладання кабелів по щоглах і баштах та монтажу
сигнального освітлення щогол; основні відомості з радіотехніки;
вимоги Держкомнаглядохоронпраці до такелажного обладнання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - антенником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж складних фідерів (концентричних,
перехрещених тощо) із проводів. Монтаж хвильоводів і концентричних
фідерів з труб на прямолінійних ділянках. Установлювання якорів.
Складання та встановлювання одноствольних дерев'яних і
азбестоцементних щогол висотою до 55 м. Складання металевих
ґратчастих щогол з базою до 400 мм. Складання та встановлювання
складних фідерних опор (кутових, анкерних тощо). Монтаж антенних
перемикачів. Оснащування щогол або башт для підйому конструкцій.
Монтаж складних дротяних антен на щоглах і баштах. Прокладання
кабелю по щоглах і баштах. Монтаж сигнального освітлення щогол.
Закладання проводів зі сталевих канатів у втулки. Випробовування
сталевих канатів і відтяжок.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу антенно-щоглових споруд.
Повинен знати: способи підйому складних дротяних антен на
щоглах і баштах; способи монтажу антен-щогол і антен з жорсткими
вібраторами на баштах; способи монтажу антен ультракоротких хвиль;
способи монтажу концентричних фідерів із труб і хвильоводів;
способи розбивання фідерних ліній; способи розмічання трас
концентричних фідерів, хвильоводів, місць установлення антен,
деталей і конструкцій для їх закріплювання на щоглах і баштах;
способи складання та встановлювання металевих щогол; способи
механічного регулювання щогол, антен, фідерів і антенних
перемикачів; електричні схеми антенно-фідерних систем; способи
обробки високочастотних кабелів головних фідерів на антенах;
способи випробовування підйомно-такелажних засобів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - антенником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Перевіряння комплектності деталей і
конструкцій антен і фідерів. Розмічання місць установлення
підйомно-такелажних пристроїв і анкерів. Підйом складних дротяних
антен на щогли і башти. Монтаж антен-щогол. Монтаж антен з
жорсткими вібраторами і антен ультракоротких хвиль на баштах.
Складання і встановлювання одноствольних металевих щогол.
Установлювання металевих ґратчастих щогол з базою 400 мм і більше.
Складання та встановлювання шпренгельних щогол. Монтаж хвильоводів
і концентричних фідерів з труб на підгінних і вимірювальних
ділянках. Механічне регулювання щогол, антен, фідерів і антенних
перемикачів. Розбивання трас прокладки фідерів і хвильоводів,
розмічання місць установлення антен, деталей антен і конструкцій
їх закріплювання на щоглах і баштах. Обробляння високочастотних
кабелів головних фідерів на антенах.
118. МОНТАЖНИК ЗВ'ЯЗКУ - КАБЕЛЬНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
прокладання кабельних ліній зв'язку.
Повинен знати: види матеріалів і конструкцій, що
застосовуються для закріплювання кабелів і проводів; способи
закріплювання і захисту кабелів від механічних пошкоджень.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Забивання у ґрунт електродів заземлення.
Знімання та відновлювання обшивки кабельних барабанів. Закривання
отворів трубопроводу з кабелем. Знімання джутового покриття з
кабелів. Закривання кабелів у траншеях цеглою. Підготовляння
кабельних колодязів до прокладання (установлювання захисних
засобів, відкривання та закривання колодязів тощо).
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з обладнування
вводів і прокладання кабельних ліній зв'язку.
Повинен знати: основні поняття з електрозв'язку; марки
кабелів зв'язку; правила поводження з кабелями; правила
користування механізованими інструментами; способи включання
телефонних апаратів і батарей живлення; способи захисту кабелів
від ударів блискавки та корозії.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником зв'язку - кабельником
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання деталей і арматури для
закріплювання та прокладання кабелів у шахтах, колодязях і по
стінах. Установлювання кабельних барабанів на козли і домкрати.
Розмотування кабелів, проводів, тросів під час ручного
прокладання. Встановлювання замірювальних стовпчиків. Фарбування і
нумерація кінцевих пристроїв. Монтаж шин заземлення. Вентиляція
колодязів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
прокладання кабельних ліній зв'язку.
Повинен знати: основні поняття з електрозв'язку; конструкції
кабелів зв'язку; види пошкоджень кабелів і способи їх вишукування;
методи перевіряння кабелів щодо герметичності, обривів, землю і
сполучення; способи та засоби прокладання кабелів, проводів і
тросів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - кабельником 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Прокладання кабелів по стінах, конструкціях і
відкритих каналах. Підготовляння каналів для протягування кабелю.
Встановлювання барабанів з кабелем на кабелеукладач. Перевіряння
герметичності кабелю на барабанах після прокладання змонтованих
ділянок або кроків пупінізації вручну або за допомогою балонів
високого тиску. Впаювання вентилів у оболонку кабелів. Запаювання
кінців кабелів. Установлювання електродів для захисту кабелів від
корозії. Зрощування захисних тросів і проводів. Виправляння діючих
кабелів у колодязях. Улаштовування контрольно-пропускних пунктів.
Улаштовування заземлення.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з обладнування
вводів кабельних ліній зв'язку.
Повинен знати: основні поняття з електрозв'язку; схеми
організації ліній зв'язку; організацію та технологію робіт з
прокладання кабелів у землі та кабельній каналізації; машини й
механізми для прокладання кабелів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - кабельником 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Прокладання кабелів у траншеях, колекторах,
трубах і блоках захованої проводки. Механізоване прокладання
кабелів сільського зв'язку та радіофікації. Підвищення кабелів
масою до 2 кг на канатах. Вигинання кабелів за формою колодязя або
котлована. Заправляння кабелю в касету та встановлювання ножа
кабелеукладача. Напаювання свинцевої стрічки на оболонку кабелів.
Виправляння пережимів на кабелях. Установлювання кабельних опор,
розподільних коробок, боксів, розподільних шаф, кабельних ящиків і
захисних смуг. Кросування абонентів у шафах і кросах. Введення
кабелів у будівлю.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
прокладання кабельних ліній зв'язку.
Повинен знати: організацію і технологію робіт з прокладання
кабелів у складних умовах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - кабельником 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розбивання траси прокладання кабелів.
Механізоване прокладання міжміських і міських кабелів. Прокладання
кабелів через водяні перешкоди. Підвішування кабелів масою більше
2 кг на канатах.
119. МОНТАЖНИК ЗВ'ЯЗКУ - ЛІНІЙНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи з монтажу
лінійних споруд повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних
мереж.
Повинен знати: види опор, ізоляторів і кріплення проводів, що
застосовуються під час спорудження повітряних ліній зв'язку і
радіотрансляційних мереж; види та способи підготовки інструментів,
пристроїв і матеріалів для монтажу ліній зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Заготовляння та забивання кілочків і віх.
Заготовляння перев'язного дроту. Розпаковування барабанів і мотків
проводу. Установлювання або знімання барабанів з проводом з
розкочувальних пристроїв. Засипання ям.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з монтажу
лінійних споруд, повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних
мереж.
Повинен знати: основні поняття з електрозв'язку; марки та
конструкцію опор, ізоляторів, проводів і арматури, способи їх
закріплювання; правила користування механізованими інструментами;
способи вмикання телефонних апаратів і батарей живлення; способи
захисту ліній зв'язку від ударів блискавки; правила поводження з
антисептичними сумішами, способи їх приготування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником зв'язку - лінійником
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Заготовляння відтяжок до опор. Свердління
отворів у опорах. Установлювання або знімання траверс, крюків,
штирів й ізоляторів на невстановлених опорах. Складання накладок і
кронштейнів. Оснащення траверс. Будова заземлень
(блискавковідводів). Нумерування опор. Розвезення опор, приставок
матеріалів. Підтягування опор. Демонтаж опор. Приготування
антисептичної суміші й антисептування опор.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу лінійних споруд повітряних ліній зв'язку та
радіотрансляційних мереж.
Повинен знати: основні поняття з електрозв'язку; способи
складання й встановлювання простих опор, приставок і відтяжок;
способи розкочування, підіймання, витягання проводів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - лінійником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Складання та встановлювання одинарних
проміжних опор. Будова приставок і відтяжок. Установлювання або
знімання траверс, крюків, штирів та ізоляторів на встановлених
опорах. Установлювання накладок, кронштейнів підвісних крюків і
сходів. Виправляння опор. Розкочування, підіймання та витягування
проводів. Знімання проводів. Розбирання та закладання ділянок
дахів під час установлювання стояків. Установлювання та знімання
телефонних апаратів, додаткових приладів до них, знижувальних
трансформаторів, обмежувальних коробок, регуляторів гучності тощо.
Встановлювання запобіжних пристроїв на дахах будівель,
установлювання вуличних гучномовців.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
лінійних споруд зв'язку і радіотрансляційних мереж.
Повинен знати: основні поняття з електрозв'язку; способи
складання та встановлювання складних опор.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - лінійником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Складання та встановлювання складних опор.
Вивіряння опор. Установлювання підпор. В'язання проводів.
Перекладання проводів. Улаштування перекидок і відводів
ізольованим проводом. Установлювання та знімання стояків,
кабельних опор і вивідних труб радіотрансляційних мереж. Введення
проводів з опор і стояків. Підвішування та знімання проводів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу лінійних споруд повітряних ліній зв'язку та
радіотрансляційних мереж.
Повинен знати: організацію та технологію робіт з монтажу
лінійних споруд і радіотрансляційних мереж; правила улаштування
переходів через автостради, залізничні дороги та високовольтні
лінії електромережі; граничні навантаження під час витягування
проводів; способи регулювання проводів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - лінійником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розплановування траси ліній. Нівелювання
стовпових ліній. Витягування, регулювання та закріплювання
проводів. Підвішування проводів на переходах. Перекладання діючих
проводів. Монтаж або демонтаж схрещень. Регулювання проводів.
120. МОНТАЖНИК ЗВ'ЯЗКУ - СПАЮВАЛЬНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу лінійних споруд кабельних ліній зв'язку.
Повинен знати: види матеріалів, що застосовуються під час
монтажу кабелів; способи підготування інструментів, пристроїв і
матеріалів для монтажу кабелів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Заправляння та розпалювання паяльної лампи.
Підключання та розпалювання газового пальника. Розігрівання
бітумних компаундів, кабельних мас, мастик, припою. Воскування
ниток і шпагату. Розігрівання спеціальних паяльників. Різання
кабелів зв'язку. Виправляння та протирання кабелів. Відливання
припою дротиками.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
лінійних споруд кабельних ліній зв'язку.
Повинен знати: основні поняття з електрозв'язку; марки
кабелів зв'язку; основні правила поводження з кабелями; правила
користування механізованими інструментами; способи вмикання
телефонних апаратів і батарей живлення; нумерацію кінцевих
пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником зв'язку - спаювальником 2
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Накладання бандажу для закріплювання
джутового покриття та броні кабелю. Заливання бітумними
компаундами, кабельними масами та мастиками муфт і кінцевих
пристроїв. Виготовляння нумераційних кілець. Установлювання та
знімання намету над котлованом або колодязем. Прошпарювання гільз.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу лінійних споруд кабельних ліній зв'язку.
Повинен знати: основні поняття з електрозв'язку; конструкції
кабелів зв'язку; види пошкоджень кабелю та способи їх
відшукування; методи перевіряння кабелів щодо герметичності,
обривів, землю та сполучення; способи монтажу муфт кабелів малою
ємністю; розбирання чверток та жил кабелю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - спаювальником 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Монтаж муфт міських кабелів ємністю до
100 х 2 і низькочастотних симетричних кабелів ємністю 14 х 4.
Перевіряння кабелів щодо обривів, землі та сполучення.
Встановлювання чавунних муфт та їх заливання. Обробляння кінців
кабелів та їх запаювання.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
лінійних споруд кабельних ліній зв'язку.
Повинен знати: основні поняття з електрозв'язку, схеми
організації ліній зв'язку; способи монтажу муфт симетричних
кабелів середньої ємності; методи перевіряння кабелю на парність;
будову та правила користування газоаналізатором.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - спаювальником 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Монтаж муфт міських кабелів ємністю до
300 х 2, низькочастотних симетричних кабелів ємністю більше
14 х 4, високочастотних симетричних кабелів. Монтаж (заряджання)
розподільних коробок, боксів, розподільних шаф, кабельних ящиків і
захисних смуг. Переключання кабелів без переривання дії зв'язку.
Монтаж газонепроникних та ізолюючих муфт з епоксидної маси
симетричних кабелів. Перевіряння кабелів на парність. Введення
свинцевого кабелю в необслуговуваний підсилювальний пункт (НПП).
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу лінійних споруд кабельних ліній зв'язку.
Повинен знати: способи монтажу муфт симетричних кабелів
великої ємності та коаксіальних кабелів; методи безмуфтового
сполучання броні кабелів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зв'язку - спаювальником 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Монтаж муфт міських кабелів ємністю більше
300 х 2; монтаж муфт коаксіальних кабелів; монтаж симетруючих,
конденсаторних муфт симетричних низькочастотних кабелів.
Безмуфтове з'єднування дротяної броні на підводних кабелях.
Установлювання змонтованих підсилювальних ділянок кабелю під
постійний тиск. Монтаж газонепроникних та ізолюючих муфт із
заливанням спецмасою та кінцевих газонепроникних коксиальних муфт
(КГКМ).
121. МОНТАЖНИК ЗОВНІШНІХ ТРУБОПРОВОДІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
прокладання зовнішніх трубопроводів й улаштовування збірних
колекторів, каналів, камер і колодязів усіх видів і різного
призначення.
Повинен знати: основні деталі трубопроводів, збірних
залізобетонних колекторів, каналів, камер і колодязів; правила та
способи їх очищання; способи приготування розчину.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Зачищання дна і стінок траншей і котлованів.
Очищання труб, фасонних частин і арматури деталей колекторів,
каналів, камер і колодязів перед їх монтажем. Установлювання та
знімання тимчасових заглушок. Подавання матеріалів у траншеї та
котловани. Приготовлення розчинів для замазування стиків.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
прокладання зовнішніх трубопроводів і улаштовування збірних
колекторів, каналів, камер і колодязів усіх видів і різного
призначення.
Повинен знати: всі деталі трубопроводів збірних
залізобетонних колекторів, каналів, камер і колодязів; будову та
способи застосування підіймально-такелажних пристроїв та
механізованого інструменту; правила та способи стропування труб і
деталей; правила закріплювання та перекріплювання траншей і
котлованів; правила підготовляння природних і улаштовування
штучних основ під трубопроводи, колектори, канали, колодязі та
камери. Правила та способи підбивання укладених трубопроводів
ґрунтом або бетоном; вправила та способи розробляння ґрунту під
час продавлювання стальних труб; способи просушування й
утеплювання стиків стальних труб під час зварювання; способи
виготовляння бітумних мастик для змащування стиків трубопроводів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником зовнішніх трубопроводів
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Улаштовування всіх видів основ під
трубопроводи колектори, канали, камери і колодязі. Встановлювання
підіймально-такелажних пристроїв. Стропування та розстроповування
деталей трубопроводів, колекторів, каналів, камер і колодязів.
Зачищання і обпилювання кінців стальних труб у процесі складання
їх під зварювання. Підбивання укладених трубопроводів ґрунтом або
бетоном. Розмічання, перерубування або перерізання неметалевих
труб. Закладання зазорів між азбоцементними муфтами та трубами.
Просушування й утеплювання стиків стальних труб під час
зварювання. Прокручування стальних труб під час зварювання стиків.
З'єднування труб манжетами та змащування їх розчином (під час
прокладання кабелів). Установлювання й знімання заглушок.
Пробивання отворів механізованим інструментом у стінах камер і
колодязів для введення труб. Розробляння ґрунту під час
продавлювання стальних труб гідравлічними та ручними домкратами.
4-й розрад
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час прокладання зовнішніх трубопроводів, улаштовування збірних
колекторів, каналів, камер і колодязів усіх видів і різного
призначення.
Повинен знати: правила укладання трубопроводів і будову
збірних залізобетонних колекторів, каналів, камер і колодязів;
вимоги до основ під трубопроводи; правила виконання такелажних
робіт; вимоги до закладання розтрубів і стиків трубопроводів,
колекторів, каналів камер і колодязів; правила навішування
обважнюючих вантажів на трубопроводи; правила та способи
підвішування підземних трубопроводів; правила промивання
трубопроводів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зовнішніх трубопроводів 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Укладання ланок і окремих стальних і чавунних
труб діаметром до 500 мм, бетонних, залізобетонних, азбоцементних,
керамічних і труб з полімерних матеріалів діаметром до 800 мм.
Закладання з'єднань і розтрубів напірних трубопроводів діаметром
до 800 мм і безнапірних діаметром до 1500 мм. Укладання
залізобетонних плит основ і перекриттів колекторів, каналів, камер
і колодязів. Закладання з'єднань стінових блоків, плит основ і
перекриттів колекторів, каналів, камер і колодязів. Укладання
залізобетонних опорних плит під ковзні опори, фасонні частини й
арматуру. Монтаж циліндрів залізобетонних круглих колодязів
діаметром до 1000 мм і монтаж залізобетонних горловин колодязів і
камер. Установлювання ходових скоб або сходів і люків у камерах і
колодязях. Улаштовування лотків у колодязях. Укладання бетонних і
азбестоцементних труб у блоки. Прокладання труб у пробурених у
землі свердловинах. Врізання в діючу мережу каналізації та
водостоку з неметалевих труб. Виправляння (калібрування) кінців
стальних труб (у холодному стані з підігріванням). Підготовляння
кінців стальних труб і знімання зовнішніх решіток за допомогою
спеціальних агрегатів. установлювання стальних і чавунних фасонних
частин діаметром до 500 мм і засувок діаметром до 150 мм.
Скручування фланцевих з'єднань постійними болтами. Встановлювання
сифонів і гідрозатворів діаметром до 400 мм і сальників.
Підвішування підземних трубопроводів і кабелів. Промивання
стальних трубопроводів з хлоруванням. Установлювання коверів,
гідрантів, водорозбірних колонок і вантузів. Насаджування фланців
на труби і фасонні частини. Встановлювання підкладних кілець під
зварні стики. Улаштовування щитових залізобетонних опор у каналах.
Привантажування трубопроводів спеціальними вантажами або каменем.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
прокладання зовнішніх трубопроводів, улаштовування збірних
колекторів, каналів, камер і колодязів усіх видів і призначень.
Повинен знати: правила складання стальних труб у ланки;
правила укладання стальних труб батогами; вимоги до кромок і
стиків стальних труб, зібраних для зварювання; правила
прихвачування стиків; правила випробовування трубопроводів і
колекторів гідравлічним способом; правила продавлювання стальних
труб за допомогою домкрата; правила укладання дюкерів і
трубопроводів через водяні перешкоди.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зовнішніх трубопроводів 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Складання стальних труб усіх діаметрів у
ланки. Укладання стальних труб діаметром до 500 мм батогами і
понад 500 мм - ланками. Укладання одиночних чавунних,
залізобетонних і азбоцементних труб діаметром від 800 до 1500 мм.
Закладання з'єднань напірних труб діаметром понад 800 мм і
безнапірних діаметром понад 1500 мм. Установлювання залізобетонних
стінових блоків колекторів, каналів, прямокутних камер і
колодязів. Монтаж об'ємних секцій колекторів і каналів із
з'єднуванням їх болтами. Монтаж циліндрів круглих залізобетонних
колодязів діаметром понад 1000 мм. Гідравлічне випробовування
трубопроводів. Продавлювання стальних труб за допомогою
гідравлічних і ручних домкратів. Укладання труб діаметром до 500
мм у футлярах. Складання з'єднань азбестоцементних труб на муфтах.
Укладання трубопроводів через водяні перешкоди, монтаж дюкерів і
переходів діаметром до 350 мм. Установлювання й оснащування
понтонів. Накочування ланцюгів трубопроводів на роликові доріжки
вагонетки. Укладання трубопроводів методом проштовхування на
котках або рейкових доріжках. Установлювання стальних і чавунних
фасонних частин діаметром понад 500 мм, засувок і компенсаторів
діаметром від 150 до 400 мм. Установлювання сифонів і гідравлічних
затворів діаметром понад 400 мм. Установлювання спеціальних опор і
кронштейнів під трубопроводи й кабелі. Спускання на воду,
переміщання по воді й установлювання на підводну основу оголовків
або водозабору об'ємом до 300 куб. м.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час укладання зовнішніх трубопроводів.
Повинен знати: правила укладання ланок стальних труб у
батоги; правила збирання й укладання стальних труб, що мають
поздовжні зварні шви; правила повітряного випробовування
трубопроводів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником зовнішніх трубопроводів 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Збирання ланок стальних труб у батоги.
Укладання стальних труб діаметром понад 500 мм батогами та
залізобетонних труб діаметром понад 1500 мм. Укладання
магістральних трубопроводів через водяні перешкоди, монтаж дюкерів
і переходів діаметром понад 350 мм. Встановлювання оголовків і
водозаборів об'ємом понад 300 куб. м. Переміщання трубопроводів по
воді й установлювання їх у створ підводної траншеї. Спускання під
воду й укладання трубопроводу з вивішуванням для приварювання до
берегової частини. Врізання у трубопровід запобіжної та запірної
арматури. Укладання трубопроводів діаметром понад 500 мм у
футляри. Установлювання компенсаторів і засувок діаметром понад
400 мм. Монтаж устаткування для продавлювання стальних труб за
допомогою гідравлічних і ручних домкратів. Установлювання і
закріплювання горизонтального бура з вивірянням його за шнуром і
рівнем. Проколювання та розширювання отворів із затягуванням у них
труб.
122. МОНТАЖНИК КОМПРЕСОРІВ, НАСОСІВ ТА ВЕНТИЛЯТОРІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу компресорів, насосів, вентиляторів і конструкцій, що
пов'язані з ними.
Повинен знати: способи розпаковування та розконсервовування
устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх
застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення
слюсарних інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування нарізних та болтових
невідповідальних деталей. Вирівнювання, насікання і очищання
опорних поверхонь фундаментів і промивання їх водою. Видаляння
пилу, бруду та консервуючих покриттів з устаткування. Розпакування
та розконсервовування устаткування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
компресорів, насосів, вентиляторів і конструкцій, що пов'язані з
ними.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування такелажними засобами та механізованими інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником компресорів, насосів та
вентиляторів 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблонами. Промивання
розчинниками вузлів і деталей устаткування та протирання їх
насухо. Виготовляння підкладок і прокладок. Складання нарізних і
фланцевих з'єднань. Виправляння металоконструкцій. Кріплення
стиків монтажними болтами.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу компресорів, насосів, вентиляторів і конструкцій, що
пов'язані з ними.
Повинен знати: способи перевіряння фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування;
способи стропування устаткування та правила користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується, і технологію його монтажу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником компресорів, насосів та вентиляторів 3 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Притирання підкладок до фундаменту.
Установлювання фундаментних блоків. Монтаж трубопроводів газу та
води діаметром до 200 мм, розрахованих на умовний тиск до 4 МПа
(40 кгс/кв. см), що постачаються з устаткуванням. Установлювання
продувального бака, вологовіддільника і вимірювальної колонки.
Травлення елементів маслопроводу. Виведення слідів корозії та
змащування в процесі ревізії та монтажу устаткування.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
компресорів, насосів, вентиляторів і конструкцій, що пов'язані з
ними.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаменту під монтаж устаткування та місць установлення
устаткування; способи монтажу та випробовування складного
устаткування; способи балансування, центрування, вивіряння та
регулювання устаткування, що монтується; будову й принцип дії
систем змащування; технічні вимоги до монтажу механізмів і машин
та допуски; правила здавання в експлуатацію складного
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником компресорів, насосів та вентиляторів 4 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж компресорних (без випробовування) і
насосних агрегатів масою до 1 т. Монтаж вентиляторів і димососів,
що поставляються у зібраному вигляді. Монтаж насосів масою до
0,75 т. Монтаж електричних двигунів (механічна частина) до 0,5 т.
Приймання фундаменту для монтажу зазначеного устаткування.
Установлювання колонок регулювання міжагрегатного повітря та
валоповоротного механізму. Знімання та насаджування муфт масою до
50 кг. Монтаж трубопроводів до 200 мм, розрахованих на умовний
тиск понад 4 до 10 МПа (40 до 100 кгс/кв. см), у межах машини.
Монтаж трубопроводів діаметром від 200 до 400 мм, що поставляються
з устаткуванням і розраховані на умовний тиск до 4 МПа
(40 кгс/кв. см). Монтаж насосів, резервуарів, фільтрів,
холодильників систем рідкого маслозмазування, монтаж трубопроводу
та промивання маслосистем місткістю до 0,75 куб. м. Центрування
валів за напівмуфтами. Вимірювання зазорів з регулюванням натягу
кришок підшипників ковзання. Шабрування поверхонь. Розробляння,
перевіряння і збирання складних вузлів устаткування під час
ревізії та монтажу.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, що
вимагають підвищеної точності. Монтаж особливо складних
компресорів, насосів і вентиляторів.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником компресорів, насосів та вентиляторів 5 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж компресорних і насосних агрегатів
масою більше 1 т. Монтаж незагрегованих компресорів незалежно від
маси. Випробовування компресорів і компресорних агрегатів. Монтаж
вентиляторів і димососів, що постачаються частинами. Монтаж
насосів масою більше 0,75 т. Монтаж електродвигунів масою більше
0,5 т. Монтаж редукторів проміжних газоохолоджувачів. Приймання
фундаментів під монтаж особливо складного устаткування. Монтаж
трубопроводів газу та води діаметром понад 200 до 400 мм,
врахованих на умовний тиск від 4 до 10 МПа (40 до 100 кгс/кв. см)
у межах машини, що постачаються з устаткуванням. Монтаж
трубопроводів діаметром понад 400 мм незалежно від тиску. Монтаж
трубопроводів, розрахованих на умовний тиск понад 10 МПа
(100 кгс/кв. см). Монтаж трубопроводів централізованих систем
рідкого маслозмащування місткістю понад 0,75 куб. м. Травлення
маслосистем методом прокачування розчинів, промивання маслом і
підготовляння до роботи. Розбирання, перевіряння та збирання
складних вузлів устаткування під час ревізії та монтажу.
123. МОНТАЖНИК МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО
ТА КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО УСТАТКУВАННЯ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу металорізального та ковальсько-пресового устаткування й
конструкцій, що пов'язані з ним; розконсервовування та очищання
деталей та вузлів.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування,
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування нарізних та болтових
невідповідальних деталей, закріплювання захисних кожухів тощо.
Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання
номерних табличок на апаратах і устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
металорізального та ковальсько-пресового устаткування й
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються,
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованим
інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником металорізального та
ковальсько-пресового устаткування 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання сполучень
монтажними болтами.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу металорізального та ковальсько-пресового
устаткування й конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування;
способи стропування та переміщання вантажів та правила
користування механізованим такелажним обладнанням; будову
устаткування, що монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником металорізального та ковальсько-пресового
устаткування 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж металорізальних верстатів масою до
1 т, що надходять у зібраному вигляді: ножівкових пил, точильних,
обпилювальних, трубонарізних, настільно-свердлильних і
заточувальних верстатів. Монтаж кривошипних, ексцентрикових,
гвинтових, педальних, кувальних, маятникових, вібраційних,
кулачкових та інших механічних пресів, а також ковальсько-пресових
автоматів масою до 1 т, що надходять у зібраному вигляді.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
металорізального та ковальсько-пресового устаткування й
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння та приймання
фундаменту й місць установлювання устаткування для монтажу;
способи монтажу складного устаткування; способи балансування,
центрування, вивіряння, регулювання устаткування, що монтується;
будову та принцип дії системи змащування; технічні вимоги й
допуски до монтажу механізмів і машин; правила здавання в
експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником металорізального та ковальська-пресового
устаткування 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж металорізальних верстатів масою від
1 до 20 т, що надходять у зібраному вигляді:
вертикально-свердлильних, заточувальних, різьбонакатувальних,
центрувальних, відрізних, обдирних і болторізальних. Монтаж
фрикційних, пароповітряних, пневматичних і ресорних (пружинних)
молотів, механічних і гідравлічних пресів, ковальсько-пресових
автоматів, кувальних машин, ножиць, гнучких і правильних машин
масою більше 1 до 20 т, що надходять у зібраному вигляді.
Складання складних верстатів і ковальсько-пресового устаткування,
що надходить у зібраному вигляді.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу металорізального й ковальсько-пресового устаткування, що
потребує підвищеної точності.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником металорізального та ковальсько-пресового
устаткування 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж верстатів і ковальсько-пресового
устаткування всіх типів і розмірів масою більше 20 т та особливо
складних верстатів і пресів, що надходять у розібраному вигляді;
розмічання монтажних осьових ліній, установлювання підвалин
(підмурків) на фундамент (перевіряння за нормаллю точності),
перевіряння співвісності (центрування складових одиниць),
рихтування підвалин, підливання цементним розчином, облаштовування
трубопроводів, випробовування та здавання в експлуатацію. Усування
недоліків монтажу.
124. МОНТАЖНИК МЕХАНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу механічного устаткування гідротехнічних споруд і
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування нарізних та болтових
невідповідальних деталей та вузлів. Розпаковування,
розконсервовування та очищання устаткування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
механічного устаткування гідротехнічних споруд і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються,
будову та правила користування простими такелажними засобами та
механізованими інструментами; способи виконання нескладних
монтажних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником механічного устаткування
гідротехнічних споруд 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
стиків. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання стиків
монтажними болтами.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу механічного устаткування гідротехнічних споруд і
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи стропування та переміщання
вантажів і правила користування механізованим такелажним
обладнанням; будову устаткування, що монтується, і технологію його
монтажу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником механічного устаткування гідротехнічних споруд
3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Укрупнене складання плоских затворів і
сміттєзатримувальних решіток. Здійснення ревізії опорно-ходових
частин і ущільнювальних пристроїв затворів, воріт і опорно-ходових
частин сміттєзатримувальних решіток. Здійснення ревізії гвинтових,
канатних та інших стаціонарних підіймальних механізмів
гідротехнічних споруд. Збільшування шарнірно-пластинчастих
ланцюгів. Приєднування шарнірно-пластинчастих ланцюгів до
механізмів і затвору. Підготовляння кромок до зварювання та
зачищання швів механізованим інструментом. Заливання масла у
маслонасосні агрегати.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
механічного устаткування гідротехнічних споруд і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння та приймання
фундаментів і місць установлення устаткування для монтажу; способи
монтажу складного устаткування; способи балансування, центрування,
вивіряння та регулювання устаткування, що монтується; будову та
принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуск під час
монтажу механізмів; недоліки монтажу та способи їх усування;
правила здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна-освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником механічного устаткування гідротехнічних споруд
4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Укрупнене складання сегментних затворів.
Попереднє встановлювання опорних шарнірів сегментних затворів.
Налагоджування з випробовуванням вхолосту стаціонарних
підіймальних механізмів гідротехнічних споруд. Установлювання
полозів з вкладишами. Складання й установлювання противаг для
затворів. Запасовування стальних канатів і ланцюгів.
Установлювання редукторів, колес, розпірок, балансирних візків.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу механічного устаткування гідротехнічних споруд, що
потребують підвищеної точності.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання і налагоджування устаткування;
правила випробовування механізмів під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником механічного устаткування гідротехнічних споруд
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Остаточне встановлювання і вивіряння опорних
шарнірів сегментних затворів. Установлювання вузлів відкривання та
закривання двійчастих воріт, підіймання та опускання затворів і
ґрат. Монтаж і випробовування гідроприводу. Монтаж підіймальних
механізмів і ревізія всіх вузлів. Випробовування і регулювання
механізмів воріт, ґрат, затворів.
125. МОНТАЖНИК ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО
УСТАТКУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу підіймально-транспортного устаткування безперервної дії та
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування, розконсервовування та
очищання устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і
способи їх застосування; способи змащування деталей; призначення
слюсарних інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування нарізних та болтових
невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування.
Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах і
устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
підіймально-транспортних механізмів безперервної дії та
конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову і правила
користування простими такелажними засобами та механізованим
інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником підіймально-транспортного
устаткування безперервної дії 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Збирання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання стиків
монтажними болтами. Збирання і встановлювання контрвантажів.
Установлювання багатоболтових затискачів. Перерубування канатів.
Установлювання і знімання простої такелажної оснастки.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу підіймально-транспортних механізмів безперервної дії та
конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаменту під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення, найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи стропування та переміщання
вантажів; правила користування механізованим такелажним
обладнанням; будову устаткування, що монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування
безперервної дії 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж підтримуючих столів, скидачів,
приводних і натяжних станцій, конструкцій стрічкових конвеєрів.
Монтаж лійок, теч, бункерних затворів, механізмів ходової частини
стрічкових конвеєрів і елементів елеватора (без приводної
частини). Установлювання норійних ковшів, приводної частини
стрічкових конвеєрів і елеваторів з потужністю мотора до 10 кВт.
Установлювання кінцевих вимикачів, уловлювачів. Монтаж
устаткування опор вантажних і кільцевих пасажирських доріг.
Установлювання анкерних плит для заякорьовування канатів;
очищувальної та мастильної арматури. Монтаж еластичних переходів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
підіймально-транспортних механізмів безперервної дії та
конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання й
перенесення монтажних осей; правила перевіряння та приймання
фундаменту й місць встановлювання устаткування для монтажу;
способи монтажу складного устаткування; способи балансування,
центрування, вивіряння та регулювання устаткування, що монтується;
будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та
допуски під час монтажу механізмів і машин; недоліки монтажу та
способи їх усунення; правила здавання в експлуатацію складного
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування
безперервної дії 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж конвеєрів усіх типів довжиною до 80 м
і шириною до 1 м, підтримуючих конструкцій конвеєрів і їх колій.
Монтаж естакад, елеваторів, аерожолобів, шнеків і живильників,
приводної частини стрічкових конвеєрів (транспортерів) і
елеваторів з потужністю мотора понад 10 кВт. Монтаж станційного
устаткування вантажних канатних доріг. Збирання й встановлювання
візків, кранів, вагонеток вантажних доріг, крісел і буксирувальних
траверз пасажирських доріг. Монтаж натяжних пристроїв.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, що
потребують підвищеної точності. Монтаж особливо складних
підіймально-транспортних механізмів безперервної дії.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування
безперервної дії 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж конвеєрів усіх типів довжиною понад
80 м і шириною понад 1 м. Регулювання приводів з електродвигунами
та редукторами. Монтаж редукторів. Монтаж обвідних шкіфів і
приводів підвісних канатних доріг. Монтаж вагонів і системи
підвішування їх до канатів. Установлювання підкранових візків під
опорні вузли башт. Монтаж демпферного і буферного пристроїв.
Регулювання й випробовування конвеєрів, канатних доріг і кабельних
кранів.
126. МОНТАЖНИК ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО
УСТАТКУВАННЯ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ ДІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу підіймально-транспортних механізмів переривчастої дії та
інструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: способи розпаковування, розконсервовування та
очищання устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і
способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування;
призначення слюсарних інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування нарізних та болтових
відповідальних деталей. Розпаковування устаткування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
підіймально-транспортних механізмів переривчастої дії та
конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованим
інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації стаж роботи монтажником підіймально-транспортного
устаткування переривчастої дії 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та механізованим дрилем. Збирання нарізних і
фланцевих з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння
підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій.
Закріплювання стиків монтажними болтами. Встановлювання
обгороджувальних сіток. Демонтаж сходів і площадок.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу підіймально-транспортних механізмів переривчастої дії та
конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: способи користування механізованими
інструментами спеціального призначення; найпростіші способи
вивіряння змонтованого устаткування, способи стропування та
переміщання устаткування та користування механізованим такелажним
обладнанням; будову устаткування, що монтується, технологію його
монтажу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування
переривчастої дії 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Маркування елементів металевих конструкцій
кранів. Монтаж механізмів переміщання і підіймання для кранів
велосипедних, мостових однобалкових і двобалкових (кран-балок) і
консольних. Установлювання кільцевих струмознімачів, обмежувачів
вантажопідйомності, покажчиків вильоту стріли, тролейтримачів.
Шприцювання підшипників, заливання масла в редуктори. Демонтаж
кабін керування і вантажних візків. Монтаж сходів і площадок.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
підіймально-транспортних механізмів переривчастої дії та
конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: способи монтажу складного устаткування;
способи балансування, центрування, вивіряння та регулювання
устаткування, що монтується; будову й принцип дії систем
змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів
і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування
переривчастої дії 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання механізмів переміщання кранів,
що працюють на прямолінійних коліях. Монтаж вантажних візків.
Запасовування поліспастів на кранах вантажопідйомністю до 25 т.
Збирання та монтаж металоконструкцій для механізмів керування.
Установлювання кабельних барабанів, рейок і буферів вантажних
візків, противаг, стрічок гідропідйомників.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу підіймально-транспортних механізмів переривчастої дії, що
потребують підвищеної точності.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила індивідуальних випробовувань устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування
переривчастої дії 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж металоконструкцій порталів, мостів,
башт, опор та інших несучих вузлів кранів. Установлювання
механізмів пересування кранів, що працюють на криволінійних
коліях; електричних лебідок і гідропідйомників; механізмів підйому
і поворотних. Монтаж рейкових захватів. Випробовування кранів.
Запасовування поліспастів на кранах вантажопідйомністю 25 т і
більше.
127. МОНТАЖНИК ПРИЛАДІВ ТА АПАРАТУРИ АВТОМАТИЧНОГО
КОНТРОЛЮ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання
й керування та конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
основні види кріпильних деталей; призначення слюсарних
інструментів; види труб і матеріалів, що застосовуються під час
монтажу приладів і апаратури.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання за готовою розміткою
найпростіших деталей кріплення для трубних і електричних проводок.
З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування.
Виготовляння та встановлювання маркувальних бирок на апаратах,
кабелях, трубах і устаткуванні. Сортування труб, вентилів,
фасонних деталей, кріплень, підготування допоміжних матеріалів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання й
керування та конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованим
інструментом; призначення устаткування, що монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником приладів та апаратури
автоматичного контролю, регулювання та керування 2 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів механізованими інструментами. Складання нарізних і
фланцевих з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння
підкладок і прокладок. Випрямляння металоконструкцій.
Закріплювання стиків монтажними болтами. Монтаж приладів у готових
вирізах щитів і на встановлених конструкціях. Закріплювання
трубних і електричних проводок.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання
та керування і конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: номенклатуру матеріалів, виробів, інструментів
і пристроїв, що застосовуються під час монтажу трубних і
електричних проводок; правила монтажу трубних і електричних
проводок; способи та правила випробовування трубної проводки щодо
щільності і міцності; трубні вводи у щити й пульти; конструкції,
типи щитів і пультів та правила їх монтажу; призначення, принцип
дії, правила монтажу приладів I, II категорій складності та
потенціометрів і дифманометрів III категорії складності; способи
розмічання для встановлювання конструкцій під прилади та засоби
автоматизації, основні елементи трубної обв'язки приладів на щитах
і конструкціях, найпростіші способи вивіряння змонтованого
устаткування; способи стропування та переміщання вантажів та
користування механізованим такелажним обладнанням.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником приладів та апаратури автоматичного контролю,
регулювання та керування 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж і випробовування трубних проводок
III-V категорій. Обв'язування приладів на щитах і конструкціях
мідними, поліетиленовими та сталевими трубами. Монтаж приладів
I і II категорій складності: датчиків-реле температури,
мілівольтметрів і логометрів пірометричних; термометрів
манометричних; комплектів вимірювання температури; потенціометрів,
мостів і міліамперметрів; манометрів, тягомірів, напоромірів,
вакуумметрів; електронних блоків сигналізаторів рівня; індикаторів
і сигналізаторів тиску; вторинних приладів електричних,
електронних, пневматичних показуючих, самописних з дистанційною
передачею показань з інтегруючим або регулювальним пристроєм;
допоміжних пристроїв газоаналізаторів; апаратури уніфікованої
системи елементів промислової пневмоавтоматики (УСЕППА);
регуляторів електричних і електромеханічних; коробок
компенсаційних; трансформаторів; реле лічильно-імпульсних і
лічильно-крокових; кранів і панелей ручного станційного керування
пневматичних; редукторів і фільтрів повітря; потенціометрів і
дифманометрів III категорії складності. Монтаж конструкцій для
трас трубних і електричних проводок. Улаштовування одиночних
проходів через стіни та перекриття. Прокладання металевих рукавів.
Прокладання захисних трубопроводів (крім труб при
вибухонебезпечних роботах). Прокладання проводів у коробах і
захисних трубах. Монтаж кабельних і трубних вводів у щити та
пульти. Монтаж заземлення щитів, пультів і приладів. Приєднування
трубних проводок до приладів і добірних пристроїв. Монтаж
конструкцій під прилади і виконавчі механізми. Монтаж шафових і
панельних щитів і пультів. Монтаж розширювальних,
вологовіддільних, конденсаційних, роздільних і зрівняльних судин.
Монтаж і ревізія запірної арматури. Монтаж добірного обладнання
приладів занурювання, тиску і аналізу газу. Випробовування
змонтованих приладів і апаратури.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та
керування і конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: вимоги до встановлення несучих конструкцій і
способи розмічання трас трубних і електричних проводок; додаткові
вимоги до монтажу трубних проводок блоками та трубних проводок
I і II категорій; правила та способи виконання монтажних робіт у
вибухо- та пожежонебезпечних зонах; способи монтажу ущільнювальних
проходів одиночних і групових трубних та електричних проводок;
призначення, принцип дії та правила монтажу пневматичних
електронних і гідравлічних регуляторів і виконавчих механізмів;
правила здавання змонтованих систем автоматизації та виконання
найпростіших налагоджувальних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури
автоматичного контролю, регулювання та керування 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання місць прокладання трубних і
електричних проводок (одиночних і блоками) III категорій. Монтаж
ущільнювальних проходів групових трубних і електричних проводок.
Монтаж приладів III категорії складності: систем пневмоавтоматики;
системи електронно-гідравлічної автоматичного регулювання;
командних електропневматичних приладів; пристроїв багатоточкових
оббігаючих з блоками випереджання. Блочний монтаж приладів,
виконавчих механізмів, конструкцій. Складне трубне обв'язування
приладів на щитах і конструкціях мідними, поліетиленовими і
сталевими трубами. Прокладання капілярів манометричних
термометрів. Виконання монтажних робіт у вибухо- та
пожежонебезпечних зонах. Монтаж механічного зчленування виконавчих
механізмів з регулювальним органом. Випробовування змонтованих
приладів і апаратури.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, що
потребують підвищеної точності, з монтажу приладів та апаратури
автоматичного контролю, регулювання та керування.
Повинен знати: принцип дії й особливості монтажу приладів для
фізико-хімічного аналізу та їх добірних пристроїв; додаткові
вимоги до монтажу трубних проводок високої напруги, а також
кисневопроводів; правила проведення індивідуального випробування
змонтованих систем і оформлення прихованих робіт під час монтажу
приладів і систем автоматизації.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури
автоматичного контролю, регулювання та керування 5 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж фотоелектричних пірометрів і
калориметрів, газоаналізаторів, хроматографів, концентрометрів,
густиномірів. Випробовування змонтованих приладів і апаратури.
Вимірювання ділянок траси складних трубних проводок із складанням
ескізів. Монтаж багатопанельних щитів блоками. Монтаж приладів
фізико-хімічного аналізу і систем відбирання проби. Монтаж
елементів логіки всіх типів, обчислювальної техніки, АСУТП.
7-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує пусконалагоджувальні роботи
систем автоматики та контрольно-вимірювальних приладів керування
окремими технологічними процесами та устаткуванням на виробництві
металургійної, машинобудівної, гірничої, хімічної промисловості,
промисловості будівельних матеріалів, на електричних на теплових
станціях, промислових та районних котельних у містах тощо.
Повинен знати: комутацію приладів контролю, вимірювання,
регулювання та систем керування процесами виготовлення відповідної
продукції (виробів, енергоносіїв, хімічних сполук, рідин, газів
тощо), виконання робіт, послуг; будову приладів теплової,
тискової, електричної, електронної, гідравлічної, пневматичної,
механічної, комбінованої й інших систем, їх характеристики,
принцип дії та призначення; регулювання та налагоджування їх
роботи; будову автоматизованих систем контролю, регулювання та
обліку; інтеграцію засобів обліку обчислювальної техніки та
комунікацій у єдині розподільчі системи для підприємства або
регіону; системи автоматичного теплозабезпечення підприємств та
регіонів.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури
автоматичного контролю, регулювання та керування 6 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Налагоджування та пуск автоматизованих і
електронних систем керування технологічними процесами в доменному,
прокатному, хімічному, крекінговому та інших виробництвах.
8-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує пусконалагоджувальні роботи
систем автоматики, контрольно-вимірювальних приладів й
електроніки, керування виробництвом підприємств, теплових,
електричних, атомних і гідроелектричних станцій, промислових та
районних котельних, регіонів, галузей у цілому.
Повинен знати: комутацію та взаємодію приладів контролю,
регулювання, виміру, обліку, систем керування виробництвом
підприємств, районів, селищ, міст, регіонів, галузей; будову,
принцип дії приладів і устаткування різних типів і систем для
керування народним господарством.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури
автоматичного контролю, регулювання та керування 7 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Налагоджування та пуск автоматизованих і
електронних систем керування виробництвом підприємств, теплових
електричних, атомних і гідроелектричних станцій, промислових та
районних котельних, регіонів, галузей у цілому. Керування активною
та реактивною потужністю на підприємстві, пультами керування
складними технологічними процесами (доменним, прокатним, ливарним
тощо).
128. МОНТАЖНИК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
І УСТАТКУВАННЯ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання,
каналізації та водостоків.
Повинен знати: види та призначення санітарно-технічних
матеріалів та устаткування; сортамент труб, фітингів, фасонних
частин, арматури та засобів закріплювання; призначення слюсарних
інструментів; способи вимірювання діаметрів труб, фітингів та
арматури.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Сортування труб, фітингів, фасонних частин,
арматури та засобів кріплення. Підготовляння допоміжних матеріалів
(лляного пасма, сурику, розчину тощо). Встановлювання прокладок.
Комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів - гайками.
Установлювання і знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах.
Транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних
приладів та інших вантажів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
та ремонту систем центрального опалення, водопостачання,
каналізації, газопостачання та водостоків.
Повинен знати: види основних деталей санітарно-технічних
систем, з'єднань труб і кріплення трубопроводів; призначення,
будову й особливості монтажу систем центрального опалення,
водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків; способи
свердління і пробивання отворів під час прокладання трубопроводів;
правила транспортування та поводження з балонами з киснем та
ацетиленом; травила користування механізованим інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником санітарно-технічних систем
і устаткування 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Скручування та збирання простих вузлів.
Збирання фланцевих з'єднань. Розбирання окремих вузлів
трубопроводів (під час монтажу). Установлювання і закладання
кріплення під прилади і трубопроводи. Свердління або пробивання
отворів у конструкціях. Закладання розтрубів чавунних
трубопроводів. Нарізування різьби на трубах вручну. Комплектування
труб і фасонних частин стояків. Установлювання ручного преса для
обпресування систем. Від'єднування чавунних котлів від
трубопроводів. Обрубування кромок швів жаротрубного котла з
наступним підварюванням. Очищання секцій чавунного котла ззовні й
усередині з промиванням. Зрубування заклепок жаротрубного котла з
вибиванням їх. Замінювання манжет унітаза.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу та ремонту систем центрального опалення,
водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків.
Повинен знати: системи розводів від стояків; будову та
способи монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних
труб; будову монтажних поршневих пістолетів і правила роботи з
ними; сполучання сталевих труб клеєм; способи розмічання місць
установлення кріплення і приладів; правила встановлювання
санітарних і нагрівальних приладів; види шаблонів для розмічання
отворів під час установлювання приладів і правила користування
ними.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником санітарно-технічних систем і устаткування 3
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж трубопроводів і запірної арматури
діаметром до 200 мм. Установлювання грязьовиків і баків усіх
видів. Установлювання та приєднування до трубопроводів санітарних
приладів з арматурою: раковин, умивальників, мийок, трапів, ванн,
унітазів, змивальних бачків тощо. Встановлювання
санітарно-технічного медичного обладнання: відуарів, інвентарних
чавунних мийок, установки для миття підкладних суден, душових
кафедр, водолікарен тощо. Монтаж модульованого обладнання
підприємств, торгівлі та громадського харчування: мийних ванн,
ванн для дефростації риби, ванн двогніздних тощо. Монтаж
лабораторного обладнання для хімічних і фізичних лабораторій:
столів лабораторних, шаф витяжних фізичних, шаф витяжних хімічних,
тумб з лабораторною раковиною. Розмічання місць установлення
приладів. Регулювання змивних бачків. Групування і догруповування
чавунних радіаторів на місці монтажу. З'єднування трубопроводів
опалювальних панелей, санітарно-технічних кабін і блоків.
Установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів.
Підганяння за місцем і ставлення латок під час ремонту парових
котлів. Знімання або встановлювання кришок сталевих жаротрубних
котлів. Змінювання кранів, змішувачів і вентилів. Підбирання та
комплектування матеріалів, обладнання і виробів для улаштування
санітарно-технічних систем на поверхах, стояках та секціях
будівель і споруд. Установлювання і приєднування до трубопроводів
нагрівальних приладів. Монтаж водопроводу та каналізації з
полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних
сполученнях. Установлювання витяжних труб. Установлювання та
змінювання поливальних і пожежних кранів. Закріплювання деталей і
приладів за допомогою монтажних поршневих пістолетів. Промивання і
хлорування трубопроводів водопостачання.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час монтажу
та ремонту систем центрального опалення, водопостачання,
каналізації, газопостачання та водостоків.
Повинен знати: будову санітарно-технічних трубопроводних
систем у цілому та способи їх монтажу; призначення та способи
монтажу санітарно-технічного обладнання (ємнісних і секційних
водонагрівників, калориферів, повітроопалювальних агрегатів,
кондиціонерів, центробіжних насосів і насосних агрегатів); способи
стикування та відбортовування труб діаметром понад 200 мм; правила
випробовування трубопроводів і усування дефектів; правила
проведення та приймання санітарно-технічних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником санітарно-технічних систем і устаткування 4
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж ємнісних і секційних водонагрівників
(бойлерів), калориферів, повітроопалювальних агрегатів,
центробіжних насосів і насосних агрегатів, елеваторних і
водомірних вузлів, калориферних блоків і гребінок. Установлювання
кожухів чавунних котлів, лазів і котлової гарнітури.
Встановлювання викидних пристроїв до котлів. Установлювання з
вивірянням повітро- і водонагрівників. Монтаж трубопроводів і
арматури діаметром понад 200 до 400 мм. Прокладання стояків і
підводів до приладів із чавунних і фасонних частин. Установлювання
засувок діаметром понад 200 до 400 мм; манометрів, водомірного
скла, повітрозбірників, триходових кранів; газової апаратури та
регуляторів; компресорів з регулюванням опор; трійників, хрестовин
і секційних відводів. Установлювання та підключання газових плит,
колонок і водонагрівників. Змінювання ділянок трубопроводів із
чавунних труб. Розмічання місць прокладання трубопроводів за
монтажними проектами. Випробовування трубопроводів каналізації і
водостоків. Виявлення місць дефектів під час випробовування
трубопроводів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час монтажу та ремонту систем центрального опалення,
водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків.
Повинен знати: правила випробовування санітарно-технічних
систем; вимоги до готовності об'єкта до монтажу; правила здавання
Держкомохоронпраці виконаних робіт; правила розмічання місць
прокладання трубопроводів, виконання вимірювань з натури щодо
розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і
замірювальних ескізів з натури і за будівельними кресленнями.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником санітарно-технічних систем і устаткування
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж і обв'язування сталевих і чавунних
котлів із складанням їх з окремих секцій пакетами й укрупненими
блоками. Монтаж теплових пунктів керування та центральних теплових
пунктів блоками та окремими деталями. Випробовування і регулювання
трубопровідних систем устаткування й апаратури. Перевіряння на
прогрівання опалювальних приладів з регулюванням. Здавання систем.
Вимірювання та розмічання місць прокладання трубопроводів
будівельними кресленнями та з натури. Креслення чернеток і
замірювальних ескізів з натури і за будівельними кресленнями з
деталізацією та складанням специфікації. Складання
комплектувальних відомостей. Монтаж терморегуляторів, біофільтрів,
автоматичних систем пожежогасіння, газопальникового обладнання з
регулюванням під час переведення котельних з твердого на газове
паливо. Запускання та налагоджування санітарно-технічних систем.
Монтаж і випробовування регуляторних пунктів, вузлів редукування
газу в котельних, монтаж групових установок без зрідженого газу
блоками, обв'язування їх трубними вузлами з випробовуванням.
129. МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ, КОНДИЦІОНУВАННЯ
ПОВІТРЯ, ПНЕВМОТРАНСПОРТУ Й АСПІРАЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу систем та устаткування вентиляції, кондиціонування
повітря, пневмотранспорту й аспірації.
Повинен знати: основні деталі та вузли систем та устаткування
вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації;
правила стропування та переміщання вантажів; призначення слюсарних
інструментів; способи з'єднування вентиляційних деталей.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Сортування прямих і фасонних частин
повітроводів, болтів та гайок. Транспортування деталей і вузлів
повітроводів. Зачіплювання вантажів інвентарними стропами.
Встановлювання прокладок, складання фланцевих і безфланцевих
з'єднань повітроводів та устаткування із застосуванням ручного
інструменту.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
систем та устаткування вентиляції, кондиціонування повітря,
пневмотранспорту й аспірації.
Повинен знати: способи укрупненого складання вузлів; правила
користування механізованими інструментами; типи кріплення
повітроводів і фасонних частин; прості такелажні пристрої та
правила користування ними; умовні позначення, що застосовуються в
монтажних проектах; будову електричного та пневматичного
інструменту, правила користування ним.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником систем вентиляції,
кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 2 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Перерізання та перерубування профільної
сталі. Натягування сітки по стержнях і крюках рамок, чарунок
масляних фільтрів та каркасів насадок. Припасовування простих
з'єднань. Укрупнене складання вузлів за допомогою ручних і
механізованих інструментів. Свердління або пробивання отворів у
конструкціях. Установлювання кріплень. Установлювання та
закладання кронштейнів. Складання фланцевих з'єднань вентиляційних
деталей та устаткування за допомогою електричного та безфланцевого
механічного інструменту.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу систем та устаткування вентиляції, кондиціонування
повітря, пневмотранспорту й аспірації.
Повинен знати: технологію монтажу повітроводів та
устаткування середньої складності; будову монтажних поршневих
пістолетів і правила роботи з ними; правила монтажу затулок з
ручним і механізованим приводом, зворотніх клапанів, шиберів,
дросель-клапанів, м'яких вставок, дефлекторів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником систем вентиляції, кондиціювання повітря,
пневмотранспорту й аспірації 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Складання дефлекторів заводського
виготовлення. Монтаж гермодверей, шиберів, затулок, воронок,
кожухів, дефлекторів, зонтів, м'яких вставок, віброізоляторів та
інших вузлів системи. Установлювання постаментів, рам та
майданчиків під калорифери, вентилятори та інше вентиляційне
устаткування без вивіряння. Монтаж вогнезатримуючих, пелюсткових
та автоматичних зворотніх клапанів. Установлювання обгороджень
рушійних частин устаткування, нерухомих жалюзійних ґрат.
Розбирання та складання окремих вузлів устаткування під час
ревізії. Монтаж систем вентиляції середньої складності з
припасовуванням і закріплюванням елементів. Розмічання місць
установлення кріплення. Закріплювання конструкцій за допомогою
монтажного поршневого пістолета. Комплектування повітроводів і
фасонних частин за бланками. Монтаж повітроводів з вініпласту, на
бандажному і річному з'єднаннях скловолокна та металопласту.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
систем та устаткування вентиляції, кондиціонування повітря,
пневмотранспорту й аспірації.
Повинен знати: способи перевіряння деталей і вузлів
устаткування; допуски та посадки під час складання деталей;
технологію монтажу складних систем та устаткування; номери й типи
осьових і центробіжних вентиляторів, кондиціонерів, фільтрів,
циклонів, скруберів; типи повітророзподільників і способи їх
установлювання; правила розбирання та складання вентиляторів до
N 6,5; правила користування технічною документацією з організації
та проведення монтажних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником систем вентиляції, кондиціонування повітря,
пневмотранспорту й аспірації 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж кондиціонерів усіх типів з окремих
готових камер, секцій та вузлів, майданчиків під калорифери,
вентилятори та інше вентиляційне устаткування. Вивіряння систем
вентиляції та устаткування. Підганяння за місцем елементів систем,
що монтуються. Виготовляння за місцем патрубків та переходів.
Установлювання рухомих жалюзійних ґрат. Монтаж механізмів для
відкривання фрамуг. Монтаж вентиляторів до N 6,5. Натягування
текстропних ременів на шківи вентилятора та електродвигуна з
центруванням шківів. Перевіряння балансування вентилятора. Монтаж
панельних вентиляційних блоків на шві замикання. Монтаж вихлопних
шахт на дахах будівель з проходженням через дах. Монтаж
повітророзподільників, місцевих відсмоктувачів, обезпилюючих
агрегатів, чарункових фільтрів та шумоглушників. Вивіряння систем
вентиляції з вініпласту, скловолокна та металопласту.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу систем та устаткування вентиляції, кондиціонування
повітря, пневмотранспорту й аспірації.
Повинен знати: принцип роботи систем, що монтуються, та їх
елементів; способи розбивання монтажних осей і виконання висотних
відміток; правила випробовування, складання та розбирання,
обкатування, пуску, регулювання та комплексного випробовування
змонтованого устаткування та систем вентиляції; правила виконання
ескізів та монтажних схем; способи аеродинамічних випробувань
вентиляційних систем.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником систем вентиляції, кондиціонування повітря,
пневмотранспорту й аспірації 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виконання ескізів і монтажних схем.
Замірювання з натури. Розбивання осей установлювання повітроводних
систем та устаткування. Монтаж кондиціонерів усіх типів зі
складанням секцій, камер та вузлів з окремих деталей. Монтаж
припливних камер та особливо складних повітроводних систем. Монтаж
вентиляторів більше N 6,5. Монтаж циклонів, скруберів, фільтрів
рулонних та рукавних. Перевіряння роботи та регулювання
змонтованих систем і устаткування. Балансування вентиляторів з
перевірянням на ходу. Розмічання складних переходів для
виготовлення за місцем. Проведення аеродинамічних випробувань
повітродувних систем.
130. МОНТАЖНИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу сільськогосподарського устаткування та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування нарізних та болтових
невідповідальних деталей. Розпаковування, розконсервовування та
очищання устаткування та його деталей. Виготовляння та
встановлювання номерних табличок на апаратах та устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
сільськогосподарського устаткування та конструкцій, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованим
інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником сільськогосподарського
устаткування 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкції. Закріплювання з'єднань
монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд, відпалювання та
обробляння кінців труб. Монтаж кліток під час утримування птахів у
клітках.
4-й розрад
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу сільськогосподарського устаткування та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробування;
способи стропування та переміщання вантажу та користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником сільськогосподарського устаткування 3 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання каркасів під насоси та
лебідки. Складання та розбирання механізмів лебідок, штанг
очищувальних фільтрів. Монтаж баків. Монтаж устаткування
внутрішньофермового транспорту (крім привода). Монтаж молочних
машин (крім привода та насосів). Монтаж устаткування для переробки
кормів (крім приводної частини); запарювальні чани,
запарювальники-змішувачі, циклони, фільтрувальні пристрої,
самопливні трубопроводи, ручні барабани соломорізок і нескладних
автоматичних годівниць для свиней та птахів. Монтаж каркасів
кліткових батарей. Монтаж шин для збирання та обробляння яєць.
Закріплювання деталей і приладів за допомогою монтажних поршневих
пістолетів.
5-й розрад
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
сільськогосподарського устаткування та конструкцій, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаменту під монтаж устаткування та місць установлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником сільськогосподарського устаткування 4 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж насосів та електромоторів водонапірних
баків, вакуум-насосів, центрифуг, дизелів, парових і вітрових
двигунів потужністю до 73 кВт. Монтаж стрічкових і пластинчастих
транспортерів, пневматичної системи подавання подрібнених кормів.
Монтаж стаціонарних та переносних доїльних установок,
кислотоформувальних машин, пресів для сиру. Монтаж трамбувальників
силосу, макуходробарок, коренерізок, картоплем'ялок, приводних
частин агрегатів та внутрішньофермового транспорту, молочних
танків середньої складності. Монтаж насосів гноєвиведення й
установок для напоювання молодняка. Монтаж інкубаторів усіх типів
та систем з блоків.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу сільськогосподарського устаткування, що потребують
підвищеної точності.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
травила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником сільськогосподарського устаткування 5 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж водоструминних установок, ерліфтів з
встановлюванням компресора, автоматичних водокачок. Монтаж
скреперних і канатно-скреперних установок, устаткування
пневматичного транспорту та підвісних доріг. Монтаж устаткування
доїльної зали, холодильних установок, пароструминних вакуумних
установок, парових пастеризаторів, безперервно діючих
масловиготівників, складних молочних танків, універсальних
валкових і жорнових млинів. Монтаж інкубаторів усіх типів і систем
з окремих вузлів механічних та електростригальних агрегатів для
стриження овець і пресів для пресування вовни, дизелів, парових та
вітрових двигунів потужністю понад 73 кВт.
131. МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу технологічних трубопроводів.
Повинен знати: види та сортамент труб і деталей трубопроводів
та арматури, скляних труб, фасонних частин до них та устаткування
зі скла; види опор; засоби закріплювання трубопроводів;
призначення слюсарних інструментів; способи вимірювання діаметрів
труб.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Очищання арматури, болтів та шпильок від
консервуючого мастила. Промивання устаткування зі скла, скляних
труб та фасонних частин до них. Консервування кінців труб.
Установлювання та знімання запобіжних пробок та заглушок на
трубах. Сортування труб, фасонних частин та засобів закріплювання.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
технологічних трубопроводів.
Повинен знати: способи хімічного очищування внутрішніх
поверхонь деталей і трубопроводів; способи хімічного очищування
устаткування зі скла, скляних труб і фасонних частин до них; види
деталей трубопроводів, прокладного матеріалу та набивок; будову
арматури, будову та правила користування простими такелажними
засобами та механізованим інструментом; правила монтажу
устаткування зі скла і трубопроводів зі скляних труб діаметром до
25 мм; способи стропування труб; правила поводження з газовими
балонами та їх транспортування; типи опор і підвісок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником технологічних трубопроводів
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Протравлювання труб, устаткування зі скла
скляних труб та фасонних частин до них. Свердління або пробивання
отворів. Монтаж простого устаткування зі скла та трубопроводів зі
скляних труб діаметром до 25 мм.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу технологічних трубопроводів.
Повинен знати: властивості металів; правила прокладання,
гідравлічного та пневматичного випробовування трубопроводів
діаметром до 200 мм, розрахованих на умовний тиск до 4 МПа
(40 кгс/кв. см), правила монтажу устаткування зі скла та
трубопроводів зі скляних труб діаметром понад 25 до 40 мм; вимоги
до випробування трубопроводів із скляних труб; правила стропування
трубних вузлів і блоків; сигнали під час монтажу трубопроводів
кранами; допуски під час приготування стиків до зварювальних
робіт; допустимі зазори та види кромок при складанні труб для
зварювання; способи знежирювання деталей і труб кисневопроводу;
способи покривання труб протикорозійною ізоляцією; способи монтажу
неметалевих трубопроводів; будову та правила роботи з поршневим
монтажним пістолетом; правила монтажу та вимоги до трубопроводів,
розрахованих на умовний тиск до 4 МПа (40 кгс/кв. см).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником технологічних трубопроводів 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Монтаж трубопроводів діаметром до 200 мм на
умовний тиск до 4 МПа (40 кгс/кв. см) з гідравлічним
випробуванням. Установлювання арматури діаметром до 200 мм,
розрахованої на умовний тиск до 4 МПа (40 кгс/ кв. см).
Установлювання гідравлічних та електричних приводів арматури.
Відбортовування, розбортовування та стикування для зварювання труб
з поліетилену, вініпласту, алюмінію, міді та латуні. Монтаж
устаткування зі скла і трубопроводів зі скляних труб діаметром
понад 25 до 40 мм. Установлювання фасонних частин зі скла та
запірної арматури. Перерізання скляних труб на верстаті.
Випробовування трубопроводу зі скляних труб діаметром до 40 мм.
Зачищання зварних швів під антикорозійні покриття. Зварювання
поліетиленових та вініпластових труб. Виготовляння за місцем
деталей елементів трубопроводів зі скла, поліетилену, вініпласту,
алюмінію, міді та латуні.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
технологічних трубопроводів.
Повинен знати: правила прокладання трубопроводів діаметром
понад 200 до 600 мм, розрахованих на умовний тиск понад
4 до 9,8 МПа (40 до 100 кгс/кв. см), типи опор і кріплень для них;
типи компенсаторів і правила їх установлювання; правила проведення
гідравлічних і пневматичних випробувань трубопроводів; правила
користування такелажними засобами під час проведення робіт;
правила монтажу складного устаткування зі скла та трубопроводів зі
скляних труб діаметром понад 40 мм; правила монтажу і вимоги до
трубопроводів, розрахованих на умовний тиск до 9,8 МПа
(100 кгс/кв. см).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником технологічних трубопроводів 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розмічання місць прокладання трубопроводів.
Установлювання штуцерів, трійників та секційних відводів.
Стикування труб діаметром понад 200 до 1200 мм з фланцями. Монтаж
трубопроводів діаметром понад 200 мм, розрахованих на умовний тиск
понад 4 до 9,8 МПа (40 до 100 кгс/кв. см). Монтаж трубопроводів
діаметром понад 200 до 400 мм, розрахованих на умовний тиск до МПа
(40 кгс/кв. см). Установлювання П-подібних, сальникових та
лінзових компенсаторів діаметром до 400 мм. Установлювання
арматури діаметром понад 200 до 400 мм, розрахованих на умовний
тиск до 4 МПа (40 кгс/кв. см). Установлювання арматури діаметром
до 200 мм, розрахованої на умовний тиск понад 4 до 9,8 МПа (40 до
100 кгс/кв. см). Встановлювання реперів для вимірювання теплових
розширень та повзучості металу. Складання гумованих, пластмасових
трубопроводів. Монтаж скляних трубопроводів діаметром понад 40 мм
та фасонних частин і арматури на лініях скляних трубопроводів.
Випробовування змонтованого трубопроводу зі скляних труб діаметром
понад 40 мм. Користування такелажними засобами під час проведення
робіт. Установлювання гідравлічних та електричних приводів
арматури.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу технологічних трубопроводів.
Повинен знати: типи фланцевих з'єднань на спеціальних
прокладках (лінзових, металевих тощо) та спеціальних муфтових
з'єднань (куля по конусу); правила прокладання трубопроводів,
розрахованих на умовний тиск понад 9,8 МПа (100 кгс/кв. см);
правила хімічного промивання; техніку вимірювання на місці та
виконання ескізів деталей; методи монтажу трубопроводів блоками;
правила монтажу трубопроводів з легованих сталей; правила
розбивання траси, прокладання осей трубопроводів за кресленнями та
макетами; способи термооброблення зварних стиків; правила монтажу
та вимоги до трубопроводів, розрахованих на умовний тиск понад
9,8 МПа (100 кгс/кв. см); правила монтажу особливо складного
устаткування зі скла.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником технологічних трубопроводів 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Установлювання П-подібних, сальникових та
лінзових компенсаторів діаметром понад 400 мм. Вимірювання місць
прокладання технологічних трубопроводів за місцем монтажу,
складання ескізів для заготовляння та прокладання трубопроводів.
Зварювання скляних труб. Установлювання дистанційних приводів
арматури. Монтаж трубопроводів діаметром понад 200 до 600 мм,
розрахованих на умовний тиск понад 4 до 9,8 МПа (40 до
100 кгс/кв. см). Монтаж трубопроводів діаметром понад 600 мм
незалежно від тиску, на який вони розраховані. Монтаж
трубопроводів, розрахованих на умовний тиск понад 9,8 МПа
(100 кгс/кв. см) незалежно від діаметра. Встановлювання арматури
діаметром від 200 до 600 мм, розрахованих на умовний тиск понад
4 до 9,8 МПа (40 до 100 кгс/кв. см). Встановлювання арматури
діаметром понад 600 мм незалежно від тиску, на який вона
розрахована, або розрахованої на умовний тиск понад 9,8 МПа
(100 кгс/кв. см) незалежно від діаметра. Обв'язування
трубопроводами щитів керування та устаткування за макетами. Монтаж
трубопроводів укрупненими блоками. Виконання холодних натягів.
Монтаж скляної апаратури, вакуумних випарних апаратів,
циркуляційних апаратів тощо.
132. МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З НИМ КОНСТРУКЦІЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу промислового устаткування для всіх галузей народного
господарства.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних засобів і способи їх застосовування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Розпаковування устаткування. Виготовляння та
встановлювання номерних табличок на апаратах та устаткуванні.
З'єднування невідповідальних деталей та їх змащування. Свердління
отворів тріскачкою та ручним дрилем.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
промислового устаткування для всіх галузей народного господарства.
Виконує прості роботи під час монтажу сталевих конструкцій та
трубопроводів.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованим
інструментом; способи захисту металу від корозії.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником технологічного устаткування
та пов'язаних з ним конструкцій 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Користування
механізованими інструментами. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання монтажними
болтами. Зачищання стиків конструкцій, що складаються; трубних
гнізд, відпалювання та обробляння кінців труб. Зачищання
(обпилювання) кромок під зварювання. Знімання консервації.
Переміщання за допомогою блоків, домкратів та ручних лебідок.
Стропування інвентарними стропами, переміщання, укладання та
розстроповування устаткування масою до 10 т. Монтаж стаціонарних
жолобів чавуну та шлаку, затулок, шиберів, люків та лазів,
чавунно-плиткового настилу, ванн для травлення та промивання труб,
піддонів нагрівальних печей. Промивання деталей і вузлів у
розчиннику.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу промислового устаткування для всіх галузей народного
господарства та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння фундаментів під
устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи
вивіряння устаткування, що монтується; способи гідравлічних і
пневматичних випробувань; способи стропування та переміщання
вантажів; будову устаткування, що монтується; сортамент труб, що
застосовуються у централізованих системах густого та рідкого
змащування, емульсійних, гідравлічних і пневматичних установок;
сортамент матеріалів, що застосовуються під час травлення труб;
приготування розчинів і травлення; сортамент виробів і
конструкцій, що застосовуються; основні властивості та марки
будівельних сталей; способи складання та монтажу конструкцій з
окремих елементів; способи з'єднування та закріплювання елементів
металоконструкцій, будову, призначення та способи монтажу трубних
систем; способи з'єднування та закріплювання елементів конструкцій
пневматичних і гідравлічних установок, розрахованих на робочий
тиск до 4 МПа (40 кгс/куб. см); технічні вимоги та допуски під час
монтажу механізмів і машин; будову та прийоми роботи ручними
машинами, механізованими інструментами спеціального призначення;
правила підіймання та переміщання монтажних елементів за допомогою
підіймальних машин та механізмів і наочну сигналізацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним
конструкцій 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування, переміщання, укладання та
розстроповування устаткування масою до 25 т з використанням
універсальних засобів такелажу та підйомних кранів. Приймання
фундаментів. Виконання найпростіших способів вивіряння. Розмічання
деталей середньої складності. Шліфування поверхонь деталей.
Розкручування отворів, притирання ущільнювальних поверхонь у
арматурі діаметром до 100 мм, набивання сальників. Пришабровування
деталей та поверхонь під контролем робітника більш високої
кваліфікації. Відпалювання і відпускання деталей. Скріплювання
транспортерних стрічок та пасів. Гідравлічне та пневматичне
випробовування устаткування, розрахованого на робочий тиск до
4 МПа (40 кгс/кв. см). Монтаж затворів бункерів. Способи
стропування металоконструкцій, що монтуються. Монтаж простих
сталевих конструкцій: драбин, майданчиків, обгороджень, опорних
стояків, кронштейнів, риштування, помостів тощо, конструкцій
середньої складності масою до 5 т: балок, прогонів, пов'язей.
Монтаж ємкісної сталевої арматури масою до 3 т, верстатів, пресів,
дробильно-розмельного устаткування масою до 5 т, що надходять у
зібраному вигляді. Монтаж апаратів з перемішувальними пристроями
до 30 куб. м. Монтаж затулок та шиберів діаметром до 50 мм. Монтаж
підіймально-транспортних механізмів переривного транспорту:
укрупнене складання вузлів кранів; монтаж механізмів переміщання
та підіймання для кранів вантажопідйомністю до 10 т. Монтаж систем
густого та рідкого централізованого змащування: монтаж розводки
маслопроводів для машин середньої складності, магістральних
трубопроводів систем змащування та ручних станцій густого
змазування. Складання та монтаж окремих вузлів і деталей
компресорів, насосів і вентиляторів масою до 1 т. Монтаж
трубопроводів, розрахованих на тиск до 4 МПа (40 кгс/кв. см), що
надходять з устаткуванням. Монтаж окремих вузлів цементних печей,
ущільнювальних пристроїв і ланцюгової завіси. Монтаж устаткування
холодильних установок, передмонтажна ревізія окремих вузлів
маслозбірників, аміачних конденсаторів, випарників і промпосудин.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
промислового устаткування для всіх галузей народного господарства
та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння та приймання
фундаменту та місць встановлювання устаткування для монтажу;
способи монтажу складного устаткування; принцип дії сучасного
вивіряльного інструменту; способи балансування, центрування,
вивіряння та регулювання устаткування, що монтується; будову та
принцип дії устаткування; технічні вимоги та допуски до монтажу
механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного
устаткування; будову пневматичних й гідравлічних установок,
розрахованих на робочий тиск до 20 МПа (200 кгс/кв. см); будову та
принцип дії систем змащування; способи та прийоми монтажу сталевих
інструкцій колон, балок, майданчиків обслуговування устаткування,
етажерок; способи укрупнювального збирання опорних сталевих
конструкцій, у тому числі конструкцій промислових печей; способи
з'єднування сталевих конструкцій з устаткуванням; способи
встановлювання захисних кожухів.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування
та пов'язаних з ним конструкцій 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування, переміщання, укладання та
розстроповування устаткування масою до 60 т з використанням
універсальних такелажних засобів та підйомних кранів.
Комплектування та сортування деталей вузлів устаткування за
марками згідно з кресленнями та специфікаціями. Перевіряння
геометричних розмірів складних фундаментів. Припилювання,
пришабровування, шліфування та приганяння деталей з точністю до
0,01 мм. Шабрування деталей площею до 0,5 кв. м. Статичне
балансування деталей устаткування діаметром до 800 мм. Монтажне
розмічання фундаментів усіх видів. Приймання під монтаж.
Центрування та регулювання механізмів. Розмічання, встановлювання
та переміщання монтажних осей згідно з проектами під устаткування
будь-якої складності. Вивіряння устаткування нівелірами 2-го та
3-го класів точності. Перевіряння устаткування під підливку під
час здавання. Перевіряння зазорів у зубчастих зачепленнях згідно з
технічними умовами. Притирання арматури діаметром до 600 мм.
Гідравлічне та пневматичне випробовування устаткування,
розрахованого на робочий тиск до 20 МПа (200 кгс/ кв. см). Монтаж
технологічного устаткування, що надходить вузлами або блоками, з
загальною масою устаткування від 3 до 10 т та у зібраному вигляді
масою від 10 до 15 т, розрахованого на робочий тиск до 10 МПа
(100 кгс/кв. см). Монтаж устаткування колонного типу висотою до
16 м. Монтаж дробильно-розмельного устаткування та устаткування
сортування та збагачення: грохотів масою більше 5 т, дробарок
масою до 10 т. Монтаж металорізних верстатів та
ковальсько-пресового устаткування масою від 1 до 20 т, що
надходять у зібраному вигляді. Збирання складних верстатів та
ковальсько-пресового устаткування, що надходять у розібраному
вигляді. Монтаж підіймально-транспортного устаткування
безперервної дії з потужністю моторів 10 кВт і більше,
підіймально-транспортного устаткування перервної дії. Монтаж
механізмів пересування кранів, вантажних візків, запасовування
поліспастів. Монтаж автоматичних централізованих систем густого та
рідкого змащування, прокатних станів з обпресовуванням систем
густого змащування. Монтаж компресорних і насосних агрегатів масою
до 1 т. Монтаж вентиляторів і димососів, що надходять у зібраному
вигляді. Монтаж насосів розмельного устаткування та устаткування
сортування та збагачення: грохотів масою більше 5 т, дробарок
масою до 10 т. Монтаж насосів масою до 75 т, електричних двигунів
масою до 0,5 т. Монтаж трубопроводів до 200 мм, розрахованих на
умовний тиск від 4 до 10 МПа (40-100 кгс/кв. см). Монтаж окремих
вузлів цементних печей, блоків корпусу, допоміжних приводів,
гідроупорів. Монтаж устаткування доменних цехів: свердлильних
машин, пристроїв для сушіння жолобів, повітронагрівачів,
пилоуловлювачів, устаткування розливальної машини. Монтаж
устаткування аглофабрик і фабрик обгрудкування: каркасів машин,
вакуум-камер. Монтаж устаткування холодильних установок:
маслозбирачів, масловідділювачів, регулювальних станцій.
Заряджання системи розсолом. Гідравлічні випробовування розсільної
системи. Пневматичне випробовування аміачної системи. Монтаж
конструкцій галерей та етажерок, укрупнювальне збирання сталевих
кроквяних і підкроквяних ферм, колон, панелей покрівлі.
Укрупнювальне збирання та монтаж блоків покриття. Монтаж сталевих
колон масою до 15 т.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, що
потребують підвищеної точності, монтаж особливо складного
промислового устаткування для усіх галузей народного господарства
та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи монтажу, регулювання та налагоджування
особливо складного устаткування; способи вивіряння устаткування;
правила випробовування агрегатів та машин під час введення їх у
експлуатацію; способи укрупнювального збирання та монтажу
будь-яких конструкцій, що пов'язані з монтажем устаткування;
правила складання усіх видів з'єднань деталей, складальних одиниць
та частин, системи керування, гальмівні системи (механічні,
гідравлічні, електричні, пневматичні та комбіновані), а також
передавальні приводи (муфтові, зубчасті, пальові тощо).
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування
та пов'язаних з ним конструкцій 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування, переміщання, укладання та
розстропування устаткування масою більше 60 т з використанням
універсальних засобів такелажу та підйомних кранів. Шабрування
вузлів та деталей площею понад 0,5 кв. м. Статичне балансування
деталей діаметром понад 800 мм. Притирання ущільнювальних
поверхонь у арматурі діаметром понад 600 мм. Гідравлічне та
пневматичне випробовування змонтованого устаткування,
розрахованого на робочий тиск понад 20 МПа (200 кгс/кв. см).
Вивіряння устаткування нівеліром 1-го класу точності та
теодолітом. Пуск агрегатів і машин та здавання їх в експлуатацію з
попередньою наладкою устаткування. Монтаж технологічного
устаткування, яке надходить вузлами або блоками масою більше 10 т
і в зібраному вигляді більше 15 т, розрахованого на робочий тиск
понад 10 МПа (100 кгс/кв. см). Монтаж апаратів колонного типу
висотою понад 16 м. Монтаж дробильно-розмельного устаткування та
устаткування сортування та збагачення: дробарок масою більше 10 т,
кульових, шахтних та аеробільних млинів. Монтаж класифікаторів,
сепараторів, пилоуловлювальних апаратів з окремих вузлів та
деталей. Монтаж сушильних установок флотаційних машин. Монтаж
металорізних верстатів та ковальсько-пресового устаткування всіх
типів та розмірів масою більше 20 т, а також особливо складних
верстатів та пресів, що надходять у розібраному вигляді. Монтаж
підіймально-транспортного устаткування безперервної дії усіх типів
та розмірів. Монтаж устаткування переривного транспорту, монтаж
кранів усіх типів та їх випробовування. Монтаж централізованої
системи густого та рідкого змазування. Монтаж неагрегованих
компресорів незалежно від маси. Монтаж вентиляторів та димососів,
що постачаються частинами. Монтаж та вивіряння цементних печей.
Монтаж та вивіряння головних приводів, підшипників та барабанів
трубних млинів сухого та мокрого подрібнення. Монтаж устаткування
інших виробництв будівельних матеріалів. Монтаж устаткування
доменних цехів, аглофабрик та фабрик обгрудкування залізних руд,
прокатних цехів, сталеплавильних, феросплавних, дугових вакуумних
електропечей. Монтаж устаткування коксохімічних виробництв. Монтаж
устаткування холодильних установок: аміачних конденсаторів,
випаровувачів, промпосудин, регулювальних станцій, реверсів,
заряджання систем аміаком. Випробовування устаткування та здавання
системи у незалежно від місткості. Установлювання та остаточне
вивіряння сталевих конструкцій під устаткування експлуатацію.
Монтаж металевих та залізобетонних циліндричних резервуарів
місткістю понад 1000 куб. м, сферичних резервуарів та
газгольдерів: сталевих колон, підкранових балок та інших сталевих
конструкцій з масою елемента чи блока більше 15 т, а також ферм
прогоном понад 24 м. Укрупнювальне збирання конструкцій печей з
панелей та блоків, монтаж труб укрупненими блоками. Монтаж
екскаваторів з ємкістю ковша 2 куб. м і більше, баштових,
гусеничних, козлових, мостових, портальних великої
вантажопідйомності, земснарядів, бетонорозчинових та
асфальтобетонних вузлів та заводів.
7-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує монтаж особливо складного,
великогабаритного у зібраному вигляді устаткування колонного,
баштового, галерейного, реакторного та інших типів з використанням
кранів великої вантажопідйомності. Застосовує засоби підвищення
вантажопідйомності, методи монтажу: повороту навколо нижнього
шарніра, двома кранами з ковзанням нижньої частини з пересуванням
кранів; з застосуванням спеціальних гідропідйомників великої
вантажопідйомності, перервного підіймання окремих блоків,
нарощування чи підрощування, а також методами, які потребують
підвищеної точності та обережності. Монтаж особливо складного і
дорогого за вартістю промислового устаткування та пов'язаних з ним
конструкцій для всіх галузей народного господарства.
Повинен знати: способи монтажу, регулювання та налагоджування
складного устаткування; методи вивіряння робіт та контролю в
процесі монтажу устаткування та виставлення його у проектне
положення; способи запобігання порушень процесу монтажу, особливо
під час виставлення піднятого устаткування чи окремого блоку у
проектне положення; робочу документацію щодо виконання проекту
виробництва робіт та креслення; вимоги до якості, точності;
правила виконання випробувань агрегатів, машин, устаткування під
час введення їх в експлуатацію; способи укрупнювального складання
блоків і монтажу їх та будь-яких конструкцій, що пов'язані з ними
(трубопроводів, металевих технологічних конструкцій тощо);
керування вантажопідйомними кранами під час монтажу; правила
експлуатації вантажопідйомних кранів та механізмів; правила
виконання складних такелажних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування
та пов'язаних з ним конструкцій 6 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування, переміщення, укладання,
укрупнювання у блоки та розстропування особливо складного
устаткування масою від 60 т до 100 т з використанням спеціальних
засобів такелажу та підйомних кранів і спеціальних пристроїв з
вантажопідйомністю 150 т. Монтаж у складних, обмежених умовах,
через отвори в будівлях, з переміщенням вантажів через будови; в
умовах діючого підприємства. Монтаж землерийних комплексів
(фрезерно-роторних та крокуючих екскаваторів, мостових
перевантажувачів ґрунту), вугільних башт, різних галерей
(шихтоподачі, від насосних станцій тощо), машин безперервного
лиття заготовок, повітронагрівачів, похилих мостів,
паро-випарювальних установок, енергоблоків (котлів, турбін,
перетворювачів тощо), каталізаторів.
8-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує з великою точністю й
обережністю монтаж особливо складного, великогабаритного,
надважкого устаткування різного призначення у складеному
(зібраному) або укрупненому з окремих блоків вигляді. Використовує
вантажопідіймальні крани та засоби підвищення їх характеристик;
вантажопідйомності на окремих вилітах стріл, на подовжених
стрілах, збільшення висоти підіймання вантажів, у тому числі через
будівлі, отвори у покрівлі або у стінах будівлі під час
спорудження об'єктів металургійної, хімічної, нафтохімічної,
машинобудівної, легко, харчової, гірничої, вугільної та
промисловості будівельних матеріалів Виконує супутні роботи
технологічного призначення (обв'язування технологічних
трубопроводів, металевих конструкцій, у тому числі будівельних).
Повинен знати: способи монтажу, регулювання та налагоджування
особливо складного устаткування; методи вивіряння робіт та
контролю в процесі монтажу устаткування та виставлення його у
проектне положення; способи запобігання порушенням процесу
монтажу, особливо під час виставлення піднятого устаткування чи
окремого блоку у проектне положення; робочу документацію щодо
виконання проекту виробництва робіт та креслення; вимоги до якості
точності, безпечного ведення робіт; правила випробування
агрегатів, машин, устаткування під час введення їх в експлуатацію;
способи укрупнювального складання блоків і монтажу будь-яких
конструкцій і устаткування, що пов'язані з ним (трубопроводів,
огороджувальних, захисних, перехідних, технологічних металевих та
будівельних конструкцій); керування вантажопідіймальними, іншими
спеціальними монтажними пристроями у процесі виконання монтажних,
допоміжних робіт; правила експлуатації вантажопідіймальних кранів
і пристроїв; правила виконання особливо складних такелажних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування
та пов'язаних з ним конструкцій 7 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування, переміщання, укладання,
укрупнювання у блоки та розстропування особливо складного
устаткування масою 100 т і більше з використанням спеціальних
засобів такелажу та підйомних кранів і спеціальних пристроїв з
вантажопідйомністю 150 т і більше. Монтаж у складних, обмежених
умовах, через отвори в будівлях, з переміщенням вантажів через
будови; в умовах діючого підприємства. Монтаж землерийних
комплексів у гірничих розрізах з поверхневим добуванням копалин,
крокуючих екскаваторів з місткістю ковша 10 куб. м і більше,
фрезерно-роторних - продуктивністю 3 тис. куб. м/год. і більше,
відповідних перенавантажувачів мостових, пресів зусиллям 2000 т і
більше, телевізійних башт, ізотермічних резервуарів, труб висотою
50 м і більше, естакад, градирень, етажерок синтезу, установок
крекінгу, ливарних печей (електричних, конвекторних), апаратів
колонного типу вагою 100 т і більше та висотою 50 м і більше.
133. МОНТАЖНИК ТУРБОАГРЕГАТІВ
ТА СИНХРОННИХ КОМПЕНСАТОРІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу турбоагрегатів, синхронних компенсаторів та конструкцій,
що пов'язані з ними.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв та способи їх застосування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
турбоагрегатів, синхронних компенсаторів та конструкцій, що
пов'язані з ними.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними пристроями та механізованими
інструментами; способи розконсервовування деталей та вузлів
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником турбоагрегатів та
синхронних компенсаторів 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних та фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Знімання консервації.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу турбоагрегатів, синхронних компенсаторів та конструкцій,
що пов'язані з ними.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування;
способи стропування та переміщення устаткування, користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується, та технологію його монтажу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником турбоагрегатів та синхронних компенсаторів
3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Перерізання та вальцювання конденсаторних
трубок. Установлювання зливних трубок. Установлювання та
затягування болтів рознімань циліндрів. Установлювання коробок
виводів генератора.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
турбоагрегатів, синхронних компенсаторів та конструкцій, що
пов'язані з ними.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги та допуски під час монтажу механізмів та машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 4
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Підготовляння до монтажу циліндрів та вузлів
проточної частини. Підготовляння до монтажу компресорів
газотурбінних установок (ГТУ). Монтаж збірників конденсату ГТУ,
сервомоторів, акумуляторів тиску, поворотної діафрагми.
Установлювання контрольних штифтів та дистанційних болтів.
Установлювання датчиків та покажчиків системи контролю ротора,
тахометрів. Монтаж масляних баків та баків для вогнестійкої рідини
маслоохолоджувачів, водяних і масляних фільтрів, ежекторів.
Набивання конденсаторних трубок. Установлювання траверси та
апарата щіткотримачів. Установлювання щитів на статер. Шабрування
поверхонь устаткування.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, що
потребують підвищеної точності. Монтаж паротурбінних і
газотурбінних агрегатів та особливо складного допоміжного
устаткування, синхронних компенсаторів.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробовування агрегатів та машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником турбоагрегатів та синхронних компенсаторів
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання фундаментних рам і плит.
Монтаж циліндрів, роторів, компенсаторів ГТУ та підшипників.
Монтаж клапанів паророзподілу та розподільних пристроїв. Монтаж
устаткування системи регулювання і захисту автоматів безпеки та
прискорення, паромасляних регуляторів, монтаж камер згоряння ГТУ.
Центрування ротора генератора до ротора турбіни. Монтаж статора,
ротора збуджувача та пускового двигуна синхронного компенсатора.
Установлювання газоохолоджуючих пристроїв. Вивіряння та
регулювання положення магнітних систем синхронного компенсатора.
Перевіряння герметичності статора і ротора. Монтаж конденсаторів.
Пускові роботи на турбогенераторі та синхронному компенсаторі.
134. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ АТОМНИХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу реакторів і устаткування допоміжних систем атомних
електричних станцій і конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
призначення слюсарних ручних інструментів та правила користування
ними; способи розконсервовування, очищання та змащування деталей
складальних одиниць та нескладного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування різними способами деталей та
складальних одиниць, металевих технологічних конструкцій
трубопроводів. Розпаковування та розконсервовування устаткування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
реакторів і устаткування допоміжних систем атомних електричних
станцій і конструкцій, що пов'язані з ними.
Повинен знати: основні сортаменти матеріалів, що
використовуються; способи перевіряння розмірів фундаментів під
нескладне устаткування та виконання нескладних монтажних робіт із
застосуванням вантажопідіймальних кранів, механізмів і пристроїв
(домкратів, лебідок, поліспастів, переставних кранів тощо);
способи розконсервовування, очищання та змащування деталей
складальних одиниць та устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування атомних
електричних станцій 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном та з
використанням вимірювальних інструментів. Свердління отворів
тріскачкою та дрилем. Складання нарізних та фланцевих з'єднань.
Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій.
Закріплювання стиків монтажними болтами. Обробляння кінців труб.
Знімання консервації.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу реакторів і устаткування допоміжних систем атомних
електростанцій та конструкцій, пов'язаних з ними.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи його монтажу із
застосуванням складного такелажу, підіймальних машин і механізмів
усіх видів; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування;
способи стропування та переміщання вантажів, правила користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується, технологію монтажу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування атомних електричних станцій 3
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Складання та установлювання площадок для
обслуговування устаткування. Установлювання опірних рам. Монтаж
затворів басейнів, траків реакторів з перевірянням щільності
прилягання до закладних частин. Доведення отворів для установлення
трактів реакторів. Перевіряння кулею трубних елементів реакторів
щодо прохідності. Підготовляння графітових блоків до монтажу.
Вакуумування каналів під час їх установлювання. Підготовляння
стояків пароводяних комунікацій (ПВК) і трактів до установлювання.
Установлювання чохлів термопар. Підготовляння кромок вузлів
устаткування для зварювання, вибирання дефектів та зачищання
основи шва в зварних з'єднаннях. Зачищання поверхонь устаткування
та зварних швів до чистоти Rz = 40.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
реакторів та устаткування допоміжних систем атомних електричних
станцій і технологічних металевих конструкцій та трубопроводів,
пов'язаних з ними.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей на монтажну площину; правила
перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та
місць встановлення устаткування; способи складного монтажу, у тому
числі укрупненими блоками, складних агрегатів, установок великої
маси та габаритів із застосуванням вантажопідйомних кранів та
інших монтажних підіймальних механізмів і пристроїв з виконанням
складного такелажу; способи балансування, центрування, вивіряння і
регулювання устаткування, що монтується; будову та принцип дії
змащувальних систем; технічні вимоги та допуски щодо монтажу
устаткування; правила підготування та здавання в експлуатацію
складного устаткування; правила проведення ревізії; порядок
передмонтажного підготування устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування атомних електричних станцій
4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Складання блоків пароводяних комунікацій.
Вивіряння опорних плит, захисних кожухів, конструкцій баків тощо
за рівнем і позначками. Розмічання осей. Набивання та
встановлювання сальників та інших ущільнювачів. Монтаж
устаткування та технологічних конструкцій і трубопроводів,
пов'язаних з ним. Монтаж сильфонних компенсаторів. Установлювання
графітових блоків. Монтаж підвісок парогенераторів. Монтаж
пружинних опор циркуляційних петель. Монтаж компенсаторів з
вивірянням за осями. Монтаж баків конденсату, блоків
теплоізоляції, устаткування спеціального водоочищення (фільтрів,
теплообмінників, випарних апаратів). Ревізія та передмонтажна
підготовка устаткування та трубопроводів. Установлювання кожухів
теплового захисту. Монтаж облицювання. Встановлювання чохлів
системи керування та захисту з гідравлічним випробуванням. Монтаж
окремих деталей і вузлів внутрішньореакторного устаткування,
трактів, діафрагм в опорні плити реактора, а також втулок, опорних
стаканів, дисків, захисних екранів. Складання блоків нижніх
водяних комунікацій (НВК) і ПВК, монтаж стояків ПВК. Калібрування
каналів. Випробовування щодо щільності систем технологічних
каналів і трактів, водяних і пароводяних комунікацій. Зачищання
поверхонь устаткування та зварних швів до чистоти Rz = 20.
Шабрування поверхонь устаткування.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу реакторів і устаткування допоміжних систем атомних
електричних станцій.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування, його регулювання та налагоджування; правила
випробування агрегатів і машин; способи виявляння та усунення
недоліків монтажу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування атомних електричних станцій
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж конструкцій біологічного захисту.
Монтаж головних циркуляційних трубопроводів, корпусів реакторів з
вивірянням за координатами, відмітками та рівнем. Монтаж
внутрішньокорпусного устаткування реактора, приводів системи
керування та захисту реактора з вивірянням за осями і
координатами. Монтаж парогенератора сепаратора, головних
циркуляційних насосів, технологічних каналів, водяних і
пароводяних комунікацій, транспортно-технологічного устаткування.
Монтаж систем контролю герметичності оболонок, конструкцій схем і
компенсаторів, у тому числі тиску й гідроємкостей та графітової
кладки. Установлювання елементів та ущільнювання головного
роз'єднувача, чохлів іонізаційних камер та верхнього блоку на
реактор з вивірянням за осями.
Примітка. Монтажники, які виконують монтажні роботи із
застосуванням новітніх технологій монтажу, тарифікуються за
7 розрядом. Монтажники повинні мати вищу або професійно-технічну
освіту (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).
135. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ БЛОКУВАННЯ
ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному
транспорті та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування. Виготовляння й установлювання
номерних табличок на апаратах й устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування блокування та централізації на залізничному
транспорті та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову і правила
користування простими такелажними засобами та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування блокування та
централізації на залізничному транспорті 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання з'єднань
монтажними болтами.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу устаткування блокування та централізації на
залізничному транспорті та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи
користування механізованими інструментами спеціального
призначення; найпростіші способи вивіряння устаткування, що
монтується; способи стропування та переміщування вантажів, правила
користування механізованим такелажним обладнанням; будову
устаткування, що монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування блокування та централізації на
залізничному транспорті 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання стикових і стрілочних з'єднань
усіх типів. Демонтаж наземного устаткування: релейних шаф,
батарейних колодязів, світлофорів, семафорів, компенсаторів,
дроселів. Складання та встановлювання опор і шківів для гнучких
тяг.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування блокування та централізації на залізничному
транспорті та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, установлювання і
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння і регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги і допуски щодо монтажу механізмів і машин; правила здавання
в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування блокування та централізації на
залізничному транспорті 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Ізолювання частин стрілкових переводів і
гарнітури стрілочних електроприводів і приводозамикачів.
Установлювання та підключання колійних дроселів. Комплектування,
складання світлофорів. Установлювання маневрових колонок,
стрілочних контрольних замків, світлофорів, релейних шаф,
батарейних колодязів, семафорів і компенсаторів. Підіймання та
встановлювання на посту електричної централізації устаткування.
Перебирання та чищення контрольних замків і ящиків залежності
стрілочних централізаторів, замінювання деталей семафорів,
стрілкових і сигнальних важелів. Улаштовування ліній гнучких тяг.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному
транспорті, що потребують підвищеної точності.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання і налагоджування устаткування;
правила випробовування агрегатів і механізмів під час введення їх
в експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування блокування та централізації на
залізничному транспорті 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання стрілочних електроприводів з
припасуванням і комплектуванням гарнітур і підготуванням
електроприводів до установлювання устаткування. Установлювання
контрольних електрозамків. Установлювання електрозчіплювальних і
електрозаводних механізмів. Регулювання семафорів і дисків.
Переробляння ящиків залежності блок-апарата механічної
централізації. Установлювання приладів на апаратах механічної
централізації та напівавтоматичного блокування. Розбирання,
очищання та складання блок-механізму та блокувального індуктора.
136. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування деревообробних підприємств і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змазування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей,
розпаковування устаткування. Виготовляння та установлювання
номерних табличок на апаратах і устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування деревообробних підприємств і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування деревообробних
підприємств 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання з'єднань
монтажними болтами. Установлювання обгороджувальних кожухів на
пилораму.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час монтажу устаткування деревообробних підприємств і
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу його
устаткування; способи користування механічним інструментом
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування,
способи стропування та переміщення вантажів, правила користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування деревообробних підприємств
3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж клеємішалок, клейових вальців,
бакелізаторів, ребросклеювальних стрічкових верстатів, балансирних
пил, багатопиляльних, циркульних, обрізних і пилоточних верстатів.
Установлювання ланцюга механізму подачі, тяг і рукояток на
механізм подачі та гальмівну систему пилорами. Встановлювання
робочого ланцюга колодотягачів. Установлювання кронштейнів і
напрямних роликів ланцюгів, поворотних важелів механічного скидача
і затискного гідрофікованого візка в комплекті з підтримуючим
візком.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування деревообробних підприємств і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, установлювання і
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння і регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування деревообробних підприємств 4
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж пресфугувальних, шпонкових,
ножеточильних, установочних і центрувальних верстатів,
вузькоплитних пресів для склеювання "на вус", конвеєрних
механічних вайм, колодотягачів, штабелерів, стругальних,
форматно-обрізних і стружково-плитних верстатів без пультів
керування. Монтаж стружково-плитних установок: молоткової
дробарки, дозаторів; контрольних ваг, змішувачів, роликових
транспортерів, скидачів плит, верстатів для поздовжнього і
поперечного різання деревноволокнистих плит. Монтаж устаткування
лісопильного цеху: лісопильної рами, автоматичного колодотягача,
механічного скидача, затискного гідрофікованого візка,
гідравлічного ланцюгового брусоперекладальника, рольгангів і
ланцюгових транспортерів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу устаткування деревообробних підприємств, що потребують
підвищеної точності.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання і налагоджування устаткування;
правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх у
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування деревообробних підприємств
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж лущильних верстатів, клеїльних пресів
з гідрокомунікаціями, шліфувальних, циклювальних і
стружково-плитних верстатів з пультами керування, гідравлічних
пресів, завантажувальних і розвантажувальних етажерок до пресів із
завантажувально-розвантажувальним механізмом і гідроциліндрами
вертикального підіймання етажерки.
137. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування зв'язку.
Повинен знати: основні види найпростішого закріплення деталей
устаткування та станційних кабелів; способи розпаковування
устаткування та змащування металевих деталей; способи простого
фарбування вручну.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання монтажних болтів і гвинтів у
розмічених місцях. Виготовляння дрібних деталей кріплення, що не
потребують точних розмірів. Лудіння контактів. Заправляння та
розпалювання паяльної лампи. Розмотування кабелю з барабана.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування зв'язку.
Повинен знати: загальну будову та призначення устаткування,
що монтується; основи знань з електротехніки; прості електричні та
монтажні схеми; сортамент матеріалів, що застосовуються; марки
кабелів і проводів; будову та призначення простих шаблонів;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами; призначення простих
електровимірювальних приладів і правила користування ними; основи
будови електрифікованого та пневматичного інструменту і
механізмів, що застосовуються; будову телефонних апаратів і
батарей живлення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування зв'язку
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання дрібних деталей та арматури
(кронштейни, кутики, скоби, штифтові колодки, випробувальні рамки,
кросирувальні кільця, ввідні гребінки, проводотримачі, захисні
стекла, лампи, обрамлення тощо). Складання секцій жолобів на
стінах. Установлювання обшивки жолобів і захисних щитів стативів.
Свердління та пробивання отворів за готовою розміткою. Виправляння
металоконструкцій. Виготовляння прокладок і підкладок за
розмірами. Закріплювання стиків монтажними болтами. Установлювання
дюбелів. Демонтаж простих деталей устаткування. Розпаковування
плат і приладів з окремих упаковок. Установлювання шнурів на
комутаторах. Монтаж шин заземлення. Обмотування шин ізоляційним
матеріалом. Фарбування шин і конструкцій. Закладання походів для
кабелів і шин заземлення через стіни та перекриття. Різання
кабелів за розмірами (крім маслонаповнених). Пошарове прошивання
кабелю по повітряних жолобах. Тимчасове в'язання кабельних
пакетів. Чищення устаткування. Монтаж станційних кабелів з
розкладанням жил групами і "віялом" на штифтових рамках кросів,
промщитах і комутаторах, ножових колодках стативів, гніздових та
лампових рамках комутаторів. Обмотування стрічкою розшитих жил
кабелю. Прошивання (в'язання) та обмотування стовбура та відводів
під час виготовляння збірного кабелю. Прокладання та монтаж
проводів на патрони сигнальних ламп кроса, а також перемичок
заземлення на захисні смуги кроса.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування зв'язку.
Повинен знати: основні поняття з електрозв'язку або
радіозв'язку; монтажні схеми середньої складності; номенклатуру та
основи будови деталей і приладів, що монтуються; способи
установлювання та закріплювання конструкцій; будову та призначення
шаблонів середньої складності; способи користування механізованим
такелажним обладнанням; будову будівельно-монтажних пістолетів і
правила користування ними; способи екранування приміщень;
конструкції кабелів (крім камерних); способи прокладання кабелів;
способи оброблення кінців та приєднування кабелів і проводів усіх
марок перерізом до 70 кв. мм; правила маркування кабелів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування зв'язку 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання жолобів. Установлювання
обгороджень устаткування. Встановлювання настінних косинців,
швелерів тощо. Розпаковування ящиків з деталями. Закріплювання
конструкцій та устаткування за допомогою поршнево-монтажного
пістолета. Установлювання шунтів, додаткових опорів до приладів,
регуляторів, перемикачів, кнопок, клемних колодок, ізоляційних
панелей, захисних пристроїв електроживлення, вимірювальних
приладів і пристроїв сигналізації, мікрофонів, гучномовців тощо.
Виготовляння кронштейнів, підвісок тощо. Монтаж повітряних
неекранованих фідерів усередині будівлі. Монтаж високочастотного
заземлення. Екранування приміщень. Різання маслонаповнених
кабелів. Маркування кабелів. Знімання оболонки з кабелю.
Прокладання, викладання, виправляння, формування та закріплювання
кабелів на прямолінійних ділянках. Складання збірних кабелів і
кабельних блок-пакетів на устаткуванні. Окінцьовування та
приєднування силових кабелів і проводів перерізом до 70 кв. мм
(крім маслонаповнених), а також контрольних і багатожильних
кабелів. Монтаж станційних кабелів з розкладанням групами жил на
штифтові рамки та гніздові колодки стативів, з розкладанням і
вибиранням з груп окремих жил за порядком. Монтаж станційних
кабелів. Прошивання (в'язання) основних стовбурів жил.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування зв'язку.
Повинен знати: основи знань з електрозв'язку або
радіозв'язку; складніамонтажні схеми; основи будови складного
устаткування деталей, конструкцій і приладів; конструкції камерних
кабелів; будову та призначення складних шаблонів; способи
виконання складних монтажних робіт і складання устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування зв'язку 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання наземних конструкцій (плит,
основ, косинців, простих рам тощо). Установлювання та складання
каркасів станції. Установлювання підпірних конструкцій.
Установлювання плат, приладів, зйомних і висувних блоків,
трансформаторів, конденсаторів, опорів, реостатів, сельсинів,
ножових перемикачів тощо. Установлювання настільної та настінної
апаратури. Розпаковування великого устаткування. Монтаж екранових
повітряних фідерів. Монтаж фідерних і хвилеводних вводів. Монтаж
концентричних фідерів і хвилеводів на прямолінійних ділянках.
Ошиновування устаткування трубками діаметром до 20 мм круглими
шинами та плоскими з вигинами на площину. Прокладання, викладання,
виправляння, формування та закріплювання кабелю на спусках і
поворотах. Монтаж оброблених кінців (крім маслонаповнених і
камерних) і приєднування кабелів і проводів перерізом понад
70 кв. мм. Монтаж станційних кабелів з вибиранням з груп окремих
жил не за порядком. Монтаж кабелів і проводів сигналізації,
кросировок. Монтаж екранованих кабелів і проводів. Продзвонювання
жил кабелів, проводів і кросировок. Перемонтаж стативів (стояків)
і приладів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу устаткування зв'язку.
Повинен знати: основи будови особливо складного устаткування
та апаратури; монтажні схеми особливої складності; способи
регулювання механізмів і пересувних систем; способи розмічання
місць встановлювання устаткування; способи виготовляння монтажних
шаблонів; способи прокладання та монтажу маслонаповнених і
камерних кабелів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування зв'язку 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання шаф, стояків, стативів,
каркасів проміжних щитів перемикання та кросів, релейних щитів
пультів, спецстолів, комутаторів тощо. Розмічання місць
встановлювання устаткування та металоконструкцій. Установлювання
складних рам під устаткування. Складання та установлювання
антенних еквівалентів, роз'єднувального механічного блокування,
перемикачів. Складання та установлювання контурних котушок, баків
для охолоджування генераторних ламп, резонаторів, симетруючих
пристроїв. Складання та механічне регулювання складних
перемикачів. Установлювання та монтаж роздільних фільтрів і мостів
додавання напруг. Монтаж концентричних фідерів і хвилеводів на
підгінних і вимірювальних ділянках. Ошиновування устаткування
трубками діаметром понад 20 мм і плоскими шинами з вигином на
ребро або гвинтоподібне. Складання ескізів перед прокладанням
пакетів кабелів. Виготовляння збірного кабелю (крім прошивання та
обмотування стовбура та відводів). Прокладання та монтаж
маслонаповнених і камерних кабелів. Прокладання та монтаж
високочастотних кабелів головних фідерів антен. Виготовляння
шаблонів для монтажу кабелів.
138. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ЗЕРНОСХОВИЩ
ТА ПІДПРИЄМСТВ З ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ ЗЕРНА
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування зерносховищ та підприємств промислової
переробки зерна та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання
номерних табличок на апаратах і устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування зерносховищ та підприємств промислової переробки
зерна і конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування зерносховищ та
підприємств з промислового перероблення зерна 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання стиків
монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд, відпалювання й
обробляння кінців труб.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування зерносховищ та підприємств промислової
переробки зерна і конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності й методи його монтажу; способи
користування механізованими інструментами; найпростіші способи
вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного
випробовування; способи стропування та переміщання вантажів,
правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову
устаткування, що монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування зерносховищ та підприємств з
промислового перероблення зерна 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж двовалових змішувачів, насипних
лотків, захисних засобів, поворотних і вибійних труб, патрубків,
рукавів, деталей елеваторних самопливних трубопроводів і захисних
засобів. Навішування норійних ковшів. Установлювання приводних
пасів, скребків для очищування стрічки з противагою та плужкових
очисників.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування зерносховищ та підприємств промислової переробки
зерна і конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги і допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування зерносховищ та підприємств з
промислового перероблення зерна 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж дозувальників для зерна, крильчастих
дозаторів, механічних приводів для дозаторів, оббивальних машин,
циліндричних трієрів, призматичних буратів, спіральних
сепараторів, замкових апаратів, магнітних апаратів і колонок,
електромагнітних сепараторів, лузговійок, аспіраційних колонок,
циклоаспіраторів, фільтрів, циклонів, аспіраційних збірників.
Монтаж вибійних апаратів, розпушувачів, гвинтових і стрічкових
транспортерів, волокуш, спусків для мішків, засіків, ковшів,
люків, скидальних коробок, засувок над ковшовими вагами та під
ящиками автогужового прийому, металевих елеваторних самопливних
трубопроводів і механічних лопат.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні високоточні
роботи з монтажу устаткування зерносховищ та підприємств
промислової переробки зерна.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання і налагоджування устаткування;
правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування зерносховищ та підприємств з
промислового перероблення зерна 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж дискових трієрів, зернових і
кукурудзяних сепараторів, мийних машин, кондиціонерів, сушильних
колонок, ваг. Монтаж калібрувальних машин, качаноочищувачів,
віброживильників, зерносушарок, вальцьових і вальцерізальних
верстатів, лущильних, шліфувальних і полірувальних посадів
розсійників, центрифуг, щиткових машин, ситовійок.
великошеретувальних посадів, крупосортувалок і складних вибійних
апаратів. Монтаж зашивальних машин, універсальних поворотних труб,
спеціального обладнання для пневматичного транспортування зерна і
продуктів його переробки, елеваторних ковшових посадів з
вертикальними жорнами. Монтаж норій для зерна і муки.
139. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування коксохімічних виробництв і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання
номерних табличок на апаратах і устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування коксохімічних виробництв і конструкцій, що пов'язані
з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування коксохімічних
виробництв 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання стиків
монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд, відпалювання та
обробляння кінців труб.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування коксохімічних виробництв і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи
користування механізованими інструментами; найпростіші способи
вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного
випробовування; способи стропування та переміщання вантажу, а
також правила користування механізованим такелажним обладнанням;
будову устаткування, що монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування коксохімічних виробництв 3 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж нижніх анкерних стяжок, козирків і
сіток обгородження тролеїв коксових машин, захисних екранів колон
під тролеї завантажувального вагона, патрубків обігрівання до
затворів бункерів вугільної башти. Установлювання кришок,
оглядових вічок, газопідвідних трубок у системі опалення.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування коксохімічних виробництв і конструкцій, що пов'язані
з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання і
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць установлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння і регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги і допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування коксохімічних виробництв 4 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж газових гармат, стояків, затворів
вугільної башти, шиберів, поздовжніх анкерних стяжок і барабанів
для проби коксу. Монтаж анкерних колон, дверних рам коксових
печей, станцій резервних дверей, кантувальних і знеграфічувальних
лебідок, колій коксових машин, обслуговуючих площадок, перекидного
газопроводу, плавильників нафталіну, кристалізаторів і
деемульсаторів. Монтаж дефлегматорів, дистиляційних, роздільних,
ректифікаційних та аміачних колон і приколонків масою до 10 т.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, що
потребують підвищеної точності, з монтажу устаткування
коксохімічних виробництв.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування коксохімічних виробництв 5 розряду
не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж коксових машин, дверей коксових печей,
кантувального устаткування, апаратів баштового типу. Монтаж
дефлегматорів, дистиляційних, роздільних, реактифікаційних та
аміачних колон масою більше 10 т. Монтаж броні, газоповітряних
клапанів, системи пароінжекції, арматури опалення, установки
сухого гасіння коксу, механізованих освітлювачів, сатураторів,
електрофільтрів, вагоноперекидачів.
140. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування котельних установок і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змащування деталей; призначення слюсарного інструменту.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування та розконсервовування деталей та
механізмів очищування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування котельних установок і конструкцій, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними пристроями та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування котельних
установок 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Закріплювання стиків монтажними болтами. Зачищання
трубних гнізд. Зачищання (обпилювання) кромок для зварювання.
Підготовляння до монтажу кріпильних деталей. Знімання консервації.
Переміщання устаткування за допомогою блоків, домкратів і ручних
лебідок.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування котельних установок і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
котельне устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування, способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування;
способи стропування та переміщання вантажів, а також правила
користування механізованим такелажним обладнанням; будову
устаткування, що монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування котельних установок 3 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Вальцювання кінців труб. Установлювання лазів
та оглядових люків захисних кожухів та обгороджень, фундаментних
плит і болтів. Монтаж прямих ділянок пило-, газо- та
повітропроводів та установлювання засувок, мигалок і клапанів до
них. Установлювання опор і підвісок пило-, газо- та
повітропроводів. Монтаж металевих листів прямолінійної обшивки.
Підготовляння кромок вузлів устаткування та кінців труб до
зварювання. Виявляння дефектів у зварних з'єднуваннях. Зачищання
поверхонь устаткування та зварних з'єднань до чистоти R = 40.
Монтаж котлів, що складаються з одного блоку. Переміщання
устаткування гідравлічними домкратами, електролебідками та
кранами. Монтаж обв'язувальних каркасних конструкцій.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування котельних установок і конструкцій, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного котельного устаткування;
способи балансування, центрування, вивіряння і регулювання
устаткування, що монтується; будову та принцип дії систем
змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу
устаткування; правила здавання в експлуатацію складного
устаткування котельних установок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування котельних установок 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Стикування змійовиків і труб для зварювання.
Монтаж водяних економайзерів з ребристими трубами, шлакових і
золових затворів з приводами, обдувальних апаратів. Установлювання
деталей сепараційних установок. Монтаж циклонів і сепараторів пилу
Установлювання топкової гарнітури. Монтаж мазутних, газових та
інших форсунок. Установлювання фільтрів, відстійників,
декарбанізаторів і сатураторів. Складання дренажної системи
фільтрів. Складання осаджувальних і коронуючих електродів,
електрофільтрів. Установлювання одиночних коронуючих електродів та
ізоляторних коробок. Монтаж золозмивних апаратів та іншого
устаткування попілошлаковиведення. Монтаж елементів батарейного
циклону. Монтаж механічних топок. Монтаж фасонної обшивки баків і
резервуарів. Монтаж окремих труб поверхонь нагрівання котлів,
водопровідних і паровідвідних труб. Монтаж устаткування
дробоструминного очищення. Передмонтажне перевіряння та
установлювання опор і підвісок. Монтаж несучих порталів. Монтаж
котлів, що складаються з двох - трьох блоків.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні високоточні
роботи. Монтаж особливо складного устаткування котельних
установок.
Повинен знати: способи монтажу, регулювання та налагоджування
особливо складного котельного устаткування; правила випробування
готельних установок під час введення їх в експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування котельних установок 5 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж каркасів котлів, корпусів
електрофільтрів, скруберів і батарейних циклонів. Технічний огляд
та установлювання барабанів котлів, колекторів і
пароохолоджувачів. Монтаж поверхонь нагрівання котлів (екранів,
радіаційних поверхонь, пароперегрівачів, водяних економайзерів).
Монтаж трубчастих і регенеративних повітропідігрівачів.
Установлювання пальників. Монтаж пило-, газо- та повітропроводів
складної конфігурації і компенсаторів. Установлювання
осаджувальних і коронуючих електродів електрофільтрів. Монтаж
механізмів струшування електродів та їх приводів. Індивідуальне
випробовування устаткування.
141. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ЗАВОДІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування металургійних заводів і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види та
способи застосування найпростіших такелажних пристроїв;
призначення слюсарних інструментів; сортамент масел і мастил, що
застосовуються для технологічного устаткування; способи змащування
та розконсервовування найпростішого устаткування систем змащування
та гідравліки.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Розпаковування вузлів і деталей устаткування,
що надходить у м'якій, дерев'яній і металевій упаковці. Проганяння
нарізної частини фундаментних болтів. Свердління отворів.
Вирівнювання бетонної поверхні для підкладки. Виготовляння та
установлювання номерних табличок на устаткуванні та апаратурі.
Підготовляння місць для установлювання робочих реперів, пластин,
вісетримачів. Затягування та роз'єднування болтів невідповідальних
нарізних з'єднань. Обпилювання деталей і нарізування різьби.
Розконсервовування устаткування систем змащування та гідравліки.
Змащування найпростішого устаткування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
технологічного устаткування і конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами; типи та основні
параметри станцій і систем густого та рідкого змазування,
емульсійних, гідравлічних і пневматичних установок; будову,
призначення та способи монтажу ручних станцій і фільтрів густого
змазування, зливальної арматури гідравлічних установок;
механізований інструмент.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування металургійних
заводів 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Складання
нарізних і фланцевих з'єднань. Виготовляння підкладок і прокладок
за заданими розмірами. Виправляння металоконструкцій.
Закріплювання стиків монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд,
відпалювання та оброблення кінців труб. Стропування інвентарними
стропами, переміщання, укладання та розстроповування устаткування
масою до 10 т з використанням простих такелажних засобів (блоки,
важільні лебідки). Нанесення експлуатаційного змащування.
Промивання деталей і вузлів у розчинниках. Монтаж стаціонарних
жолобів чавуну і шлаку, люків лазу пилоуловлювачів доменних печей;
засувок, шиберів, дросельних клапанів газопроводу мартенівських
печей; люків і лазів міксера, чавунно-плитного настилу під
конвектор; решіток на воронках для осипання агломерату; бортів
рольгангів, плитного настилу, ванн для травлення та промивання
труб; ручних станцій і фільтрів густого змазування; змивної
арматури систем гідравліки діаметром до 150 мм, робочих вікон та
установок для пропалювання льоток електропечей, піддонів печей.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу технологічного устаткування і конструкцій, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: способи перевіряння габаритів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; способи вивіряння монтувального
устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи
стропування та переміщання вантажів; будову устаткування, що
монтується; сортамент труб, що застосовуються у централізованих
системах густого та рідкого змащування, емульсійних, гідравлічних
пневматичних установок; сортамент матеріалів, що застосовуються
під час травлення труб; способи приготування травильних розчинів і
травлення труб; будову, призначення та способи монтажу систем
густого та рідкого змащування, емульсійних, гідравлічних і
пневматичних установок, розрахованих на робочий тиск до 4 МПа
(40 кгс/кв. см).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування металургійних заводів 3 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування, переміщання, укладання та
розстроповування устаткування масою до 25 т з використанням
універсальних засобів такелажу та підйомних кранів. Зовнішній
огляд фундаменту. Розмічання деталей середньої складності.
Шліфування поверхонь деталей. Розкручування отворів. Притирання
ущільнювальних поверхонь в арматурі діаметром до 100 мм,
установлювання арматури діаметром до 100 мм. Набивання сальників.
Пришабровування деталей і поверхонь під контролем робітника вищої
кваліфікації. Відпалювання та відпускання деталей. Скріплювання
транспортних стрічок і пасів. Виконання найпростіших способів
вивіряння. Гідравлічне та пневматичне випробування устаткування,
розрахованого на робочий тиск до 4 МПа (40 кгс/кв. см).
Налагоджування устаткування. Монтаж затворів бункерів, шиберів
агломерату та добавок, перекидного лотка, укриття грохота
агломерату та коксу бункерної естакади, жолобів для заливання
чавуну, столів для набору стопорів, жолобів для випускання сталі
та шлаку; площадок, сходів і захисних кожухів міксера, стендів для
шлакових ковшів, газорегулювальних пристроїв вакуум-камер
агломераційної машини, прийомних плит агломерату, решіток на
воронках для осипання агломерату; підпор, буферів, амортизаторів,
ґратознімачів, дозаторів, сортувальників, викидачів, перекривачів
для труб та дрібногатункового металу; апаратів лудильних,
дробоструминних, піскоструминних, лакованих, безперервного
травлення та відпалювання; допоміжних механізмів, скидачів труб,
карманів і приймачів; підводів від магістрального трубопроводу
густого змазування до живильників, золотників густого змазування,
покажчиків витікання масла, обвідних патрубків і перемичок між
ваннами; гідропанелей масою до 0,5 т, зливальної арматури
діаметром понад 150 мм, фасонних деталей трубопроводів масою до
0,5 т, металоконструкцій димовідсмоктувальних установок
електросталеплавильних печей; кожухів димовідбору (готові секції),
металоконструкцій підвісних склепінь, заслонок вікон з механізмами
підйому, водяних та пісочних затворів з ножами, водоохолоджуючих
екранів, гарнітури нагрівальних печей з крокуючим подом, захисних
кожухів, контрвантажів накопичувальних (петлевих) веж та плітовин,
шаберів запірних вертикальних протяжних печей світлого випалу.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
технологічного устаткування та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування та регулювання устаткування, що
монтується; способи вивіряння устаткування нівелірами
2 та 3 класів точності змащування; технічні вимоги та допуски до
монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію
складного обладнання; будову, призначення та способи монтажу
систем густого та рідкого змащування, емульсійних, гідравлічних і
пневматичних установок, розрахованих на робочий тиск до 20 МПа
(200 кгс/кв. см).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування металургійних заводів 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування, переміщання, укладання та
розстропування устаткування масою до 60 т з використанням
універсальних засобів такелажу та підйомних кранів. Комплектування
та сортування деталей вузлів устаткування за марками згідно з
кресленнями та специфікаціями. Перевіряння геометричних параметрів
складних фундаментів. Припилювання, пришабрування, шліфування та
припасовування деталей з точністю до 0,01 мм. Шабрування деталей
площею до 0,5 кв. м. Статичне балансування деталей устаткування
діаметром до 800 мм. Монтажне розмічання фундаментів усіх видів.
Приймання під монтаж. Центрування та регулювання устаткування.
Розмічання, встановлювання та перенесення монтажних осей згідно з
проектами під устаткування будь-якої складності. Вивіряння
устаткування нівелірами 2 та 3-го класів точності. Перевіряння
устаткування під час здавання під підливання. Перевіряння зазорів
у зубчастих зачепленнях згідно з технічними умовами. Притирання
ущільнювальних поверхонь у арматурі діаметром до 600 мм,
встановлювання арматури діаметром до 600 мм. Гідравлічне та
пневматичне випробовування устаткування при робочому тиску до 20
МПа (200 кгс/кв. см). Налагоджування устаткування. Монтаж такого
устаткування: для доменних цехів - свердлильної машини, пристрою для
сушіння жолобів, механізованого майданчика для зміни фурм,
атмосферних та парових клапанів, поворотних та хитних жолобів з
відсічним обладнанням, повітронагрівачів, пилоуловлювачів,
відстійників, випаровувального охолодження, установок для
обприскування шлакових ковшів; розливальної машини за винятком
конвеєра з роликами та мульдами, кантувальної лебідки, шківів
похилого мосту, живильників, грохотів, барабанних сит бункерної
естакади; для мартенівських цехів - клапанів та шиберів перевідного
обладнання, водяних затворів, обладнання завантажувальної сторони
(за винятком лебідок та противаг заслінок завалочних вікон)
завалочної машини, пневматичного молоту та ваг циферблатних;
обладнання для прибирання шлаку за винятком електролебідок;
устаткування розливальної сторони, за винятком жолобів, обладнання
для сушіння ковшів шлаковозу, електровізка для розливання сталі,
охолоджувальних елементів печей; устаткування шихтового двору за
винятком тарілчастого млину, змішувальних бігунів, залізничних ваг
та електролебідки копра; для конверторних цехів - пристроїв для укрупнювального
збирання та накату кожуха конвертора на опори, візків штовхаючих,
візків для виливниць, візків для передавання фурм, установок,
механізованого набирання стопорів, заливних люків з блокуванням та
приводом; для агломераційних фабрик та фабрик грудкування залізних руд
- каркасів агломераційних і випалювальних машин, вакуум-камер,
ущільнення, живильників, механізмів струшування та очищання
колосників, віброустановок для осипання, укриття агломашини,
скреперного обладнання, розподілювачів шихти, клапанних та пилових
затворів, газових колекторів і газопроводів, мультициклонів,
грохотів, автоматичних конвеєрних ваг; для автоматичних централізованих системи густого та рідкого
змащування прокатних станів - автоматичних станцій густого
змащування, живильників та відводів від них до точок, що
змащуються; промивання, заповнення маззю та обпресовування систем
густого змазування; насосних установок, теплообмінників, фільтрів,
підігрівачів, комунікацій маслоочищувальних машин (центрифуг),
розведення трубопроводів рідкого змащування по механізмах; для апаратури та трубопроводів гідравлічних і пневматичних
установок - наповнювачів, клапанів наповнення, головних
розподільників масою до 5 т, розподільників та напірної
регулювальної арматури масою до 0,5 т, арматури високого тиску
масою до 2 т, гідроагрегатів масою до 1 т, гідропанелей та
фасонних деталей трубопроводів масою більше 0,5 т; компенсаторів
гідроударів, що встановлюються на трубопроводі; для сталеплавильних печей - опорних двотаврових балок,
зливного носика, пристрою для пропалювання льотки феросплавних
електропечей; зливного носика, робочих вікон, економайзерів,
завантажувальних корзин, механізмів для нарощування електродів
сталеплавильних печей, перекидачів виливниць, виштовхувачів
зливків, рейкових штовхачів, таврувачів зливків; механізмів
змінювання та відкочування кристалізаторів дугових вакуумних
печей; для нагрівальних та термічних печей - каркасів кільцевих
печей (крім вікон завантажування та видачі); рейкових шляхів
викатного поду, катків, викатних подів печей з роликовим подом,
димовідбірників (окремі панелі), балок естакади печей з крокуючим
подом, блоків обслуговуючих площадок, перехідних тамбурів, візків
та лебідок накопичувальних веж; механізмів приводів (опори,
промвали, редуктори, ланцюги та контрвантажі) накопичувальних веж;
укрупнювального складання металоконструкцій каркасів печей, кришок
кожухів печей, насосів кожухів (опорних балок), візків (муфельної
та викатної стіни), систем противаги муфеля, укрупнювального
складання спрямовуючих накопичувальних веж вертикальних протяжних
печей світлого випалу; колпакових печей.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні високоточні
роботи. Монтаж особливо складного устаткування.
Повинен знати: способи монтажу, регулювання та налагоджування
особливо складного устаткування; способи вивіряння устаткування
нівеліром 1 класу точності та теодолітом; правила випробування
агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію; будову,
призначення та способи монтажу систем густого та рідкого
змазування, емульсійних, гідравлічних і пневматичних установок з
робочим тиском понад 20 МПа (200 кгс/кв. см).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування металургійних заводів 5 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування, переміщання, укладання і
розстропування устаткування масою більше 60 т з використанням
універсальних такелажних засобів та підйомних кранів. Шабрування
вузлів і деталей площею понад 0,5 кв. м. Статичне балансування
деталей устаткування діаметром понад 800 мм. Притирання
ущільнювальних поверхонь в арматурі діаметром понад 600 мм,
установлювання арматури діаметром понад 600 мм. Гідравлічне та
пневматичне випробування змонтованого устаткування за робочим
тиском понад 20 МПа (200 кгс/кв. см). Вивіряння устаткування
нівеліром 1 класу точності та теодолітом. Пуск агрегатів і машин
та здавання їх в експлуатацію з попереднім налагоджуванням
устаткування. Монтаж такого устаткування: для доменних цехів - власне доменної печі (за винятком
свердлильної машини), пристрою для сушіння жолобів, механізованого
майданчика для змінювання фурм; обладнання колошникового пристрою
(за винятком атмосферних і парових клапанів), штовхачів зі
стопорною установкою ливарного двору; обладнання в будівлі
скіпового підйомника, гвинтових транспортерів; пластинчастих
конвеєрів, розподілювачів агломерату, воронки-ваг, вагон-ваг,
устаткування газоочищування, конвеєра з роликами та мульдами,
кантувальної лебідки; для мартенівських цехів - лебідок, противаг, опор та блоків
перевідного пристрою; лебідок та противаг затулок завалочних
вікон, завалочних машин, пневматичного молота, ваг циферблатних,
електролебідок пристрою для прибирання шлаку, установки для
сушіння ковшів, електровізка для розливання сталі, шлаковоза,
устаткування відділення підготовки виливниць, тарілчастого млина,
змішувальних бігунів, залізничних ваг електролебідок копра
шихтового двору; для конверторних цехів - конвертора з механізмом повороту і
майданчиком, кисневих фурм, напівзасувок каміну конвертора, візка
домкратного, підйомника телескопічного, візка мульдового для
навантажування конвертора, пересувного майданчика для взяття
проби, візка сталевізного самохідного, пристрою для сушіння
конвертора, установок для сушіння сталерозливальних ковшів;
станин, роликових обойм, кожухів, приводу і механізму повороту
міксера, газоповітропроводів та газових пальників міксера, привода
кришки заливного люка міксера, машини для скачування шлаку,
міксерних ваг; для агломераційних фабрик і фабрик грудкування залізних руд -
приводу агломашини, напрямних руху спікальних візків, горнів,
газопальникових і розвантажувальних пристроїв агломашин,
ексгаустерів, охолоджувачів агломерату, окомковувачів шихти,
барабанів охолодження обороту, дробарок агломерату; для прокатних цехів - робочих клітей та станів холодної та
гарячої прокатки, шестеренних клітей та редукторів, шпиндельних
з'єднань та муфт, маніпуляторів та перекидачів, ножиць холодного
та гарячого різання, штовхачів та зіштовхувачів, конвеєрів,
транспортерів та холодильників, моталок та розмотувачів, столів,
машин опоряджувальних; пристроїв передавальних та приймальних,
гартівних, сушильних; гідравлічних пресів; для автоматичних централізованих систем густого та рідкого
змазування прокатних станів - резервуарів та прес-баків,
центрифуг, комунікацій систем рідкого змащування, магістральних
трубопроводів густого та рідкого змазування; для апаратури та трубопроводів гідравлічних та пневматичних
установок - акумуляторів, проміжних фланцевих з'єднань, підводів
до робочих циліндрів; наповнювачів, головних розподільників,
клапанів наповнення масою більше 5 т; арматури високого тиску
масою більше 2 т; компенсаторів гідроударів, установлюваних на
фундаменті; розподільників та напірної регулювальної арматури
масою більше 0,5 т; гідроагрегатів масою більше 1 т; для сталеплавильних печей - приводу механізму повороту ванни
та механізму підйому та повороту склепіння сталеплавильної печі; для феросплавних печей - зубчатого вінця, приводу механізму
повороту ванни, електротримачів з підвісними кожухами; для дугових вакуумних електропечей - вакуумних систем,
опорних колон, рейкових колій; для нагрівальних та термічних печей - приводів опорної
частини поду, обертового поду кільцевих печей; механізмів переміщання поду, подових балок, каркасів печей з
крокуючим подом; вертикальних камер, зволожувачів газу установок
електролітичного очищання металевої полоси, установок нанесення
термозахисного покриття, монтажу каркасів печей (крім
укрупнювального складання), спрямовуючих та центруючих роликів,
ванн швидкого охолоджування з роликами, спрямовуючих
накопичувальних веж (крім веж укрупнювального складання),
охолоджувального обладнання з вузлом тягнучих роликів, муфель,
механізмів захвату та подавання полоси до печі вертикальної
протяжної печі світлого випалу.
Примітка. Монтажники, які виконують монтажні роботи із
застосуванням новітніх технологій монтажу, тарифікуються за 7
розрядом. Монтажники повинні мати вищу або професійно-технічну
освіту (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).
142. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування підприємств будівельних матеріалів і
інструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування. Проганяння нарізної частини
фундаментних болтів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування підприємств будівельних матеріалів і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що використовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову простих
такелажних засобів і правила користування ними; механізований
інструмент.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств
будівельних матеріалів 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів. Збирання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізування
різьби вручну. Виготовляння прокладок і підкладок. Правлення
деталей. Скріплювання стиків монтажними болтами. Стропування
інвентарними стропами, переміщання, укладання та розстроповування
устаткування з використанням блоків, важільних лебідок і
домкратів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування підприємств будівельних матеріалів і
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння габаритів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи
користування механізованими інструментами спеціального
призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого
устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи
стропування та переміщання вантажів, правила користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств будівельних матеріалів
3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж окремих вузлів цементних печей:
ущільнювальних пристроїв, ревізійних люків, навішування ланцюгів
ланцюгової завіси. Монтаж окремих вузлів камерних електропечей і
випалювальних печей. Монтаж бункерів просипу колосникових
холодильників. Монтаж верстатів для виправляння, різання, гнуття
арматури та арматурної сітки. Монтаж бункера роздавального, бадді
для бетону, сушильної шафи. Розбирання, очищання та змащування під
час ревізії окремих вузлів устаткування. Переміщання устаткування
за допомогою гідравлічних домкратів, електролебідок і кранів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування підприємств будівельних матеріалів і конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць установлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги та допуски під час монтажу устаткування; правила здавання в
експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств будівельних матеріалів
4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж окремих вузлів цементних печей: блоків
корпусу, допоміжних приводів, гідропідпор, теплообмінних
пристроїв. Монтаж завантажувальних та розвантажувальних вузлів,
допоміжних приводів трубних млинів і млинів сухого та мокрого
самоподрібнювання. Монтаж живильників, пневматичних підйомників,
приладів для автоматичного вагового завантажування
автоцементовозів і залізничних вагонів, верхніх кожухів і
жалюзійних затворів колосникових холодильників,
пневморозвантажувачів цементних силосів. Установлювання
футерувальних плит. Монтаж пакетувальника для форм,
вібромайданчика, бетоноукладальника, вішалок. Монтаж машин для
контактного, точкового, багатоелектродного і стикового зварювання.
Монтаж візка самохідного з причепом. Монтаж приладів для
електротермічного нагрівання стержнів. Монтаж електрометалізатора.
Монтаж різальних машин. Монтаж приладів для виготовляння каркасів
із труб. Монтаж правильно-відрізних автоматів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу устаткування підприємств будівельних матеріалів і
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх у
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств будівельних матеріалів
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж і вивіряння цементних печей:
роликоопор, вінцевих шестерень, бандажів, головних приводів.
Перевіряння прямолінійності корпусу печей. Монтаж і вивіряння
головних приводів, підшипників і барабанів трубних млинів сухого
та мокрого самоподрібнювання. Монтаж шламових змішувачів,
холодильників, пневматичних камерних і гвинтових насосів,
виштовхувального розвантажувача, пакувальних машин. Монтаж машин
обпресовувальних, точкових підвісних. Монтаж камерної електропечі,
випалювальної печі. Випробовування всіх видів устаткування.
143. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування підприємств поліграфічної промисловості та
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування. Виготовляння та установлювання
номерних табличок на апаратах і устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування підприємств поліграфічної промисловості та
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову і правила
користування простими такелажними засобами та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств
поліграфічної промисловості 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Укладання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби ручним способом. Виготовляння
підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення
стиків монтажними болтами.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування підприємств поліграфічної промисловості та
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи
користування механізованими інструментами спеціального
призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого
устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи
стропування та переміщання вантажів, а також правила користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств поліграфічної
промисловості 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж коректурних ручних верстатів, ручних
верстатів для відливання стереотипів до газетних і книжкових
ротацій. Монтаж лобзикових приводних верстатів, ножних
цинкорубалок і відрізних верстатів для стереотипів і цинкових
пластин, тигельних друкарських малоформатних машин, ручних
паперорізальних машин, картонорубальних верстатів, верстатів для
заокруглювання спинок книжних блоків, ручних позолочувальних
пресів, ростових, фрезерно-пробільних і приводних,
фацетно-торцевих верстатів, копіювальних рам. Монтаж устаткування
для механічного обробляння кліше, окремих опоряджувальних
універсальних верстатів для стереотипів і кліше, тигельних машин
важкого та легкого типів, приводних паперорізальних машин для
одностороннього різання, листорізальних машин одного - двохаролів.
Монтаж фальцювальних ножових машин для формату 480 х 500 мм
включно, дротошвейних машин, пресів для обтискання книжкових
блоків і книг.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування підприємств поліграфічної промисловості та
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств поліграфічної
промисловості 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж машин для відливання шрифтів і
пробільно-лінійкових матеріалів, напівавтоматів відливання
стереотипів репродукційних фотоапаратів форматом 400 х 400 мм.
Монтаж ротаційних газетних та офсетних малоформатних машин,
плоскодрукарських машин із зупинними циліндрами, фальцювальних
касетних машин, ниткошвейних машин, самонакладів та інших
аналогічних машин, ротопринтів, ксероксів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні високоточні
роботи. Монтаж особливо складного устаткування підприємств
поліграфічної промисловості.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств поліграфічної
промисловості 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж складальних, рядковідливних і
буквовідливних машин, матричних гідравлічних пресів, стереотипних
відливних автоматів, фотоапаратів горизонтальних середнього та
великого формату. Монтаж журнальних і газетних агрегатів,
ротаційних двозворотних офсетних друкарських машин великого
формату, машин глибокого друку, паперорізальних тристоронніх і
триножових машин і блокообробних агрегатів кришковіддільних машин.
144. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування текстильної промисловості та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування; види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування;
способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання
номерних табличок на апаратах та устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування текстильної промисловості та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств
текстильної промисловості 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Збирання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріпляння стиків
монтажними болтами.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування текстильної промисловості та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування;
способи стропування та переміщання вантажів, а також правила
користування механізованим такелажним обладнанням; будову
устаткування, що монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств текстильної
промисловості 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж розпушувальних, відпадкових,
стрічкових, стрічкосполучних, полотновитяжних і снувальних машин.
Монтаж механічних та автоматичних одночовникових ткацьких
верстатів, допоміжного устаткування ткацького виробництва за
винятком вузлов'язальних машин. Монтаж швацьких компенсаторів,
котлів варильних перекидних, укладальників хоботових, апаратів
кислотувальних; розпушувачів мокрих, машин фарбувальних роликових
без автоматичного керування, баранчиків механічних, машин
накатних, чистильних і відбивальних.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування текстильної промисловості та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств текстильної
промисловості 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж допоміжного устаткування прядильного
виробництва (сукального та крутильного, ниткового та мотузкового
мотального та шліхтувального) без налагоджування автоматичних
приладів. Монтаж механічних та автоматичних багаточовникових
ткацьких верстатів усіх марок і різної ширини, стрічкоткацьких
верстатів і ремізопідйомних кареток, вузлов'язальних машин. Монтаж
допоміжного устаткування оздоблювального виробництва, машин
обпалювальних, машин та апаратів для промивання та відбілювання,
вузлоуловлювачів, укладальників тканини, блоків моторизованих,
джгутовирівнювачів, машин мерсеризаційних, машин заварювальних і
валяльних, апаратів фарбувальних, компенсаторів роликових,
тканинонапрямлячів, машин кирзомийних і столів для набивання
шовкових тканин, машин наждачних, ворсувальних, вощильних,
глянсувальних верстатів, відбійних, чистильних із запарними
коробами. Монтаж верстатів для різання ворсових тканин та машин
стригальних для килимових виробів, машин сушильних і центрифуг,
машин люструвальних, бризкальних, розширяльних колісних, катків
оздоблювальних, машин прасувальних, декатирувальних і замикальних,
машин збиральних і пакувальних, машин для приготування віскози,
машин бобіноперемотувальних, крутильних і обробних для обробляння
та промивання віскозного шовку, різальних грабельнонамилювальних і
різальнонамилювальних.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, що
потребують підвищеної точності, з монтажу устаткування текстильної
промисловості.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування,
правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств текстильної
промисловості 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж устаткування виробництв особливої
складності: тіпального, чесального, гребнечесального, прядильного,
ткацького, обробного та промисловості штучного волокна з
налагоджуванням автоматичних приладів.
145. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування підприємств харчової промисловості та
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування. Види
найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування.
Способи змащування деталей устаткування. Призначення слюсарних
інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування та розконсервовування устаткування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування підприємств харчової промисловості та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування такелажними пристроями та механізованим інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств
харчової промисловості 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання стиків
монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд, відпалювання та
обробляння кінців труб.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування підприємств харчової промисловості та
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованими інструментами
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування;
способи стропування та переміщання вантажів та користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств харчової промисловості
3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж тістообробних, закруглювальних і
закатних машин, автомукомірів, буратів, решеферів, мийок і
протиральних машин. Монтаж класифікаторів хвостиків, шиберів,
печей сірчистих, мішкозашивальних машин. Монтаж станцій приводних
для підвісних конвеєрів м'ясокомбінатів, стрілок підвісних колій,
жироновок. Монтаж казеїнодробарок, казеїнотерок і ванн
сироварильних.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування підприємств харчової промисловості та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць установлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування; правила проведення
гідравлічних і пневматичних випробувань устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств харчової промисловості
4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж перекидачів, загорткових машин,
тістозмішувальних і тістообробних агрегатів, розливних автоматів,
етикетувальних, лінійнорізальних і штампувальних агрегатів і
катальних машин, випарних і вакуумапаратів, пляшкомийних машин,
бурякомийок, утфелемішалок, конвеєрних печей найпростіших типів,
сушарок, стрічкових і ланцюгових норій. Монтаж
соломогичкоуловлювачів, каменьоуловлювачів, сепараторів
електромагнітних, підігрівачів, установок для гранулювання,
фільтрів дискових, згущувачів центробіжних, вапногасильних
апаратів, мішалок спеціальних, конденсаторів барометричних,
лаверів, машин для розсіювання цукру. Монтаж апаратів для
опускання свинячих туш в обшпарювальний чан, підйомника
плоско-чашкового, боксів автоматичних, машин для розрубування
рогатої худоби та свиней, установок для знімання шкур з туш овець
і свиней, машин для відділяння щелепів великої рогатої худоби та
кісток, барабанів мийних, машин для шлямування і пензелювання
кишок, машин для очищання копит, машин для знімання пір'я з
птахів, машин для обробляння слизових субпродуктів, машин мийних
для свинячих туш, вовчків, кутерів, центробіжних машин і
подрібнювачів, дробарок, млинів, мішалок для фаршу, салорізалок,
машин для нарізування сала на шматочки, котлів для витоплювання
жиру та сушіння нежирової сировини; автоклавів, котлів варильних,
відстійників, машин гідромеханічних, печей обпалювальних, пресів,
автоматів-дозаторів для виготовляння сосисок, машин для миття та
сушіння яєць. Монтаж пастеризаторів трубчастих, охолоджувачів
зрошувальних, ванн тривалої пастеризації, сепараторів, фільтрів,
центрифуг, ванн вершкодостигальних, маслоутворювачів,
текстураторів, котлів для варіння сиру, плавильників сиру,
формувальних апаратів, парафінерів, охолоджувачів для сиру,
вальцювальниць, морожениць, напівавтоматів для випікання вафельних
стаканчиків, машин для розфасовування та упаковування сиру, масла,
твердого сиру, сирків, машин для розливання молока у фляги, машин
для миття ящиків, машин для миття сиру. Монтаж машин для
сортування, різання, засолювання риби. Монтаж димогенераторів,
глазурувальних апаратів, машин для нанизування риби на дротики,
машин для знімання риби з дротиків.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні високоточні
роботи. Монтаж особливо складного устаткування підприємств
харчової промисловості.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств харчової промисловості
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж центрифуг, бурякорізалок, безперервно
діючих пресів, рибообробних і рибоукладальних складних машин
саморозкладачів, автоматів саджання та вибирання хліба
багатоярусних відстійників, різних автоматів, автоматичних
поточних ліній, пакувальних і обсмолювальних машин-автоматів,
бісквітних агрегатів, складних конвеєрних печей, апаратів, що
працюють під вакуумом і тиском, жерстяно-банкових і загортувальних
автоматів Монтаж ошпарювачів, дифузійних апаратів похилого та
вертикального типу, установок для сушіння жому, вакуум-фільтрів
сушильно-охолоджувальних агрегатів, вапняно-випалювальних печей.
Монтаж агрегатів для обробляння свинячих голів, установок для
знімання шкур з туш великої рогатої худоби, чанів обшпарювальних
скребмашин, машин міздрильних. Монтаж гомогенезаторів,
масловиготовлювачів, фризерів, ескімогенераторів, автоматів
збирання та розбирання кошиків, пастеризаторів-охолоджувачів
пластинчастих, автоматів розливально-закупорювальних.
146. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ
ТА НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування підприємств хімічної та нафтової
промисловості та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування та розконсервовування
устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх
застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення
слюсарних інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування хімічної та нафтової промисловості та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними пристроями та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств
хімічної та нафтової промисловості 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Збирання
нарізних і фланцевих з'єднань. Виготовляння підкладок і прокладок.
Виправляння металоконструкцій. Закріплювання стиків монтажними
болтами. Зачищання трубних гнізд, відпалювання та обробляння
кінців труб.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування підприємств хімічної та нафтової
промисловості та конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом;
найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи
гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання
вантажів, а також правила користування механізованим такелажним
обладнанням; будову устаткування, що монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств хімічної та нафтової
промисловості 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж технологічного устаткування, що
надходить вузлами або блоками, загальною масою до 3 т, у зібраному
вигляді - до 10 т. Монтаж підігрівників, клапанів примусової дії
та іншої апаратури блоків розподіляння повітря середньої
складності. Встановлювання вітрових розкосів і розтяжок.
Установлювання косинців вертикальних лат нагрівальних трубчастих
печей.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості та
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; правила приймання та ревізії складного устаткування;
способи монтажу складного устаткування; способи балансування,
центрування, вивіряння та регулювання устаткування, що монтується;
будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та
допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в
експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств хімічної та нафтової
промисловості 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж технологічного устаткування, що
надходить вузлами або блоками, загальною масою більше 3 до 10 т і
у зібраному вигляді - більше 10 до 25 т. Монтаж апаратів колонного
типу висотою до 16 м. Монтаж технологічного устаткування масою до
25 т, що працює при робочому тиску до 10 МПа (100 кгс/кв. см)
Монтаж сушильних барабанів механічних подових вертикальних
випалювальних і трубчастих печей. Установлювання оснастки
трубчастих печей. Монтаж регенераторів і клапанних коробок блоків
розділяння повітря, укрупнювальне складання та монтаж
технологічних висотних металевих конструкцій (етажерок) масою до
25 т.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу устаткування підприємств хімічної та нафтової
промисловості, що потребують підвищеної точності.
Повинен знати: правила приймання та ревізії особливо
складного устаткування; способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування особливо
складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств хімічної та нафтової
промисловості 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж технологічного устаткування, що
надходить вузлами або блоками, загальною масою апарата більше 10 т
і у зібраному вигляді більше 25 т. Монтаж технологічного
устаткування, що працює при робочому тиску більше 10 МПа
(100 кгс/кв. см). Монтаж апаратів колонного типу висотою більше
16 м. Регулювання запобіжних клапанів.
147. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування целюлозно-паперової промисловості та
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування та розконсервовування
устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх
застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення
слюсарних інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування, розконсервовування устаткування. Виготовляння та
встановлювання номерних табличок на апаратах і устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування целюлозно-паперової промисловості та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами; будову та застосування
нескладного вимірювального інструменту; метричні та дюймові різі;
способи найпростішого вивіряння змонтованого устаткування, правила
користування механізованими інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств
целюлозно-паперової промисловості 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння прокладок і
підкладок. Виправляння металоконструкції. Закріплювання стиків
монтажними болтами. Монтаж сприсків, корит і штуцерів з гумовими
рукавами, натяжних і приводних пристроїв.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування целюлозно-паперової промисловості та
конструкцій, що пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; способи вивіряння змонтованого
устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи
стропування та переміщання вантажів, правила користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується; правила встановлювання арматури, маркування арматури
та розпізнавальне забарвлення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств целюлозно-паперової
промисловості 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж прес-патів, підшипників, шківів,
зірочок дисків та інших типових деталей вузлів папероробного
устаткування. Монтаж сортувалок для трісок, тріскоуловлювачів,
дрешерів ганчіркорубок, відпилювачів, шнекпресів, гільзоклеїльних,
гільзорізальних, бобінорізальних верстатів та іншого аналогічного
устаткування, що надходить у зібраному вигляді. Монтаж шаберів
сукноведучих, папероведучих та інших валиків паперокартоноробних
машин з вивірянням, а також допоміжного устаткування:
водовідділювачів, вихрових очисників, сортувалок та іншого
устаткування, що надходить у зібраному вигляді і стоїть окремо.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування целюлозно-паперової промисловості та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння і регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги і допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств целюлозно-паперової
промисловості 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж корообдиралок вертикальнодискових,
гідравлічних зневоднюючих барабанів, фільтрів для води,
дезінтеграторів, верстатів для насаджування дифебрерних каменів.
Монтаж барабанних і дискових рубальних машин, рафінерів,
сепараторів, бракомолок, гідропульперів, млинів для розмелювання
маси, еркенсаторів і розподільників до них. Монтаж фортрапних
установок, згущувачів, фільтрів з волокнистим підшарком, гарнітур
лопастевих і пропелерних, розмішувальних пристроїв, змішувачів,
гарнітур вибільних ролів, насосів для маси лугоковіддільників,
зволожувачів. Монтаж двовалових каландрів-сатинерів, стопорізок і
флаторізальних верстатів для вирізання паперових кругів,
пакувальних пресів, апаратів "Туна", ущільнювачів тріски типу
"Фреска", котлів і емульгаторів для виготовляння клею, дискових
живильників. Установлювання клапанів, шиберів усіх діаметрів, а
також редукторів незалежно від кількості обертів. Монтаж слешерів,
кулачкових, корообдиральних машин, сучкоуловлювачів,
вузлоуловлювачів, перемотувальних, перемотувально-сортувальних
верстатів та іншого аналогічного устаткування, що надходить у
розібраному вигляді.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу устаткування целюлозно-паперової промисловості, що
потребують підвищеної точності.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання і налагоджування устаткування;
правила випробовування агрегатів і машин, а також комплексного
устаткування технологічних ліній під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування підприємств целюлозно-паперової
промисловості 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж корообдиральних установок барабанного
і бункерного типів, пресів, дефібрерів усіх типів. Монтаж
деревопарильних, ганчірковарильних і целюлозоварильних котлів,
регенераційних цистерн, розривачів для целюлози, бігунів, ролів і
сортувалок для маси різних папмашин, вертикальних гарнітур і
змішувачів, вибільних башт, циркуляційних пристроїв різних типів
до целюлозоварильних котлів. Монтаж папероробних, картоноробних
машин і пресів, приводів до них усіх систем, каландрів і
суперкаландрів. Монтаж поздовжньо-різальних верстатів, верстатів
для шліфування й бомбірування валів, верстатів-автоматів,
устаткування для виробництва фібри, пергаменту та целофану.
148. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування сортувальних гірок та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування та його
розконсервовування; види найпростіших такелажних пристроїв і
способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування;
призначення слюсарних інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання
номерних табличок на апаратах і устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
устаткування сортувальних гірок та конструкцій, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування сортувальних
гірок 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Збирання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання стиків
монтажними болтами.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування сортувальних гірок та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи
користування механізованими інструментами спеціального
призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого
устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи
стропування та переміщання вантажів, а також правила користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування сортувальних гірок 3 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Зачищання сповільнювачів. Установлювання
болтів і заглушок. Гнуття труб повітропроводів. Заготовляння та
складання деталей захисних кожухів, площадок та сходів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування сортувальних гірок та конструкцій, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування сортувальних гірок 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж повітропровідної мережі із
заготовлянням деталей та встановлюванням опор. Установлювання
водовіддільників і монтаж малих повітрозбірників. Виготовляння
компенсаторів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, що
потребують підвищеної точності з монтажу устаткування сортувальних
гірок.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробування агрегатів під час введення їх в експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування сортувальних гірок 5 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Улаштовування стелажів. Установлювання секцій
і брусків сповільнювачів. Укладання та закріплювання рейок
гальмових балок, складання та встановлювання на сповільнювачах
повітропроводів. Укладання напрямних башмаків. Випробовування
повітропроводів і регулювання сповільнювачів.
149. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу устаткування холодильних установок та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування та його
розконсервовування; види найпростіших такелажних пристроїв і
способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування;
призначення слюсарних інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування і його розконсервовування.
Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах і
устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з монтажу
устаткування холодильних установок та конструкцій, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування холодильних
установок 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Збирання нарізних і фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання стиків
монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд, відпалювання й
обробляння кінців труб.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу устаткування холодильних установок та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності, методи монтажу цього
устаткування; способи користування механізованим інструментом
спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння
монтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування;
способи стропування та переміщання вантажів, правила користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування холодильних установок 3 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Передмонтажна ревізія окремих вузлів
маслозбирачів, масловіддільників, грязеуловлювачів, зворотних
клапанів, регулювальних станцій, аміачних конденсаторів і
випарників, промпосудин. Розмічання місць прокладання розподільних
і колекторних кілець розсільної системи.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
устаткування холодильних установок та конструкцій, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння і регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги і допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування холодильних установок 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Перевіряння комплектності устаткування.
Приймання для монтажу фундаментів і місць встановлювання
устаткування. Монтаж маслозбирачів, грязеуловлювачів, зворотних
клапанів, регулювальних станцій. Ревізія та встановлювання
запірної арматури. Заряджання системи розсолом. Гідравлічне
випробовування розсільної системи. Пневматичне випробовування
аміачної системи. Складання розподільних і колекторних кілець
розсільної системи з приєднанням заморожувальних колонок.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, що
потребують підвищеної точності, з монтажу устаткування холодильних
установок.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником устаткування холодильних установок 5 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж аміачних конденсаторів і випарників
промпосудин, регулювальних станцій, ресиверів. Заряджання системи
аміаком. Випробовування устаткування та здавання системи в
експлуатацію.
150. МОНТАЖНИК ШАХТНОГО УСТАТКУВАННЯ НА ПОВЕРХНІ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу шахтного устаткування на поверхні та конструкції, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи розпаковування устаткування та його
розконсервовування; види найпростіших такелажних пристроїв та
способи їх застосовування; способи змащування деталей
устаткування; призначення слюсарних інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання
номерних табличок на апаратах та устаткуванні.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу
шахтного устаткування на поверхні та конструкції, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: сортамент матеріалів, що застосовуються;
способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила
користування простими такелажними засобами та механізованими
інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтажником шахтного устаткування на
поверхні 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління
отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних та фланцевих
з'єднань. Нарізування різьби вручну. Виготовляння підкладок і
прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріплювання стиків
монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд, відпалювання та
обробляння кінців труб.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу шахтного устаткування на поверхні та конструкцій, що
пов'язані з ним.
Повинен знати: способи перевіряння розмірів фундаментів під
устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи
користування механізованими інструментами спеціального
призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого
устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи
стропування та переміщання вантажів, а також правила користування
механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що
монтується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником шахтного устаткування на поверхні 3 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання лебідок у зборі з тяговим
зусиллям до 50 кН (5 тс). Установлювання противаг. Складання та
встановлювання загорож і кожухів машин та устаткування. Ревізія
окремих вузлів повітряної та масляної системи з випробуванням щодо
непроникності. Розбирання, очищання і змащування під час ревізії
окремих вузлів машин та устаткування.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу
шахтного устаткування на поверхні та конструкцій, що пов'язані з
ним.
Повинен знати: способи розмічання, встановлювання та
перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання
фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення
устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи
балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування,
що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні
вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила
здавання в експлуатацію складного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником шахтного устаткування на поверхні 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж лебідок з тяговим зусиллям до 50 кН
(5 тс) із окремих вузлів і деталей. Монтаж лебідок з тяговим
зусиллям більше 50 кН (5 тс) та підйомних машин у вибраному
вигляді. Монтаж напрямних та обвідних шківів. Навішування шахтних
підйомних канатів одно та двокінцевих підйомних машин. Складання
та встановлювання гальмових пристроїв. Складання та встановлювання
колійних стопорів. Навішування прохідницьких баддей. Складання
окремих вузлів машин та устаткування в процесі ревізії. Монтаж
перекидачів та штовхачів у зібраному вигляді.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи, що
потребують підвищеної точності. Монтаж особливо складного шахтного
устаткування на поверхні.
Повинен знати: способи монтажу особливо складного
устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування;
правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в
експлуатацію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником шахтного устаткування на поверхні 5 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж лебідок з тяговим зусиллям більше
50 кН (5 тс) та підйомних машин з окремих вузлів і деталей. Монтаж
копрових та прохідницьких шківів. Монтаж хитних площадок. Монтаж
розвантажувальних пристроїв для скипів. Складання та
встановлювання компенсаторів висоти. Монтаж шахтних кліток і
скипів. Навішування шахтних канатів багатоканатних підйомних
машин. Монтаж механічних перекидачів та штовхачів з окремих вузлів
і деталей. Монтаж парашутних установок.
151. МОНТЕР КОЛІЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії і
наземних ліній метрополітену.
Повинен знати: колійні знаки та сигнали; види основних
матеріалів для улаштування верхньої споруди колії; загальні дані
про улаштування верхньої споруди колії та земляного полотна,
загальні вимоги щодо їх експлуатації; способи та прийоми виконання
простих робіт під час монтажу та демонтажу конструкцій верхньої
споруди колії; найменування основних елементів верхньої споруди
колії та земляного полотна.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Заповнювання баласту в шпальні ящики.
Видаляння сміття з-під підошви рельсу. Клеймування дерев'яних
шпал. Фарбування колійних та сигнальних знаків, путьових
залізобетонних та дерев'яних стовпчиків на переїзді. Укладання
старих шпал штабелями. Нумерація рейкових ланок. Закручування та
викручування болтів і шурупів у шпалах торцевим ключем.
Комплектування клем з клемними болтами і шайбами. Демонтаж
рейкових стиків. Знімання й укладання щитів снігозахисної огорожі.
Забивання кілків під час розбивання та нівелювання ліній.
Навантажування, транспортування і розвантажування скріплень.
Очищання колії від снігу вручну. Розкладання шпал і скріплень
вручну. Закручування та викручування болтів і шурупів у шпалах
торцевим ключем. Антисептування шпал і брусів вручну.
Комплектування клем з клемними болтами і шайбами. Демонтаж
рейкових стиків. Установлювання та переставляння колійних знаків і
снігозахисної огорожі на перегоні. Очищання кюветів, водоодвідних
і нагірних канав, рейок на перегоні та змащування їх. Замінювання
баласту в шпальних ящиках до підошви шпал.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з монтажу,
демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колій і наземних
ліній метрополітену.
Повинен знати: усі види матеріалів для улаштовування верхньої
споруди колії; норми утримання колії з дерев'яними шпалами;
правила регулювання конструкцій верхньої споруди колії (крім
швидкісних ділянок і ділянок на залізобетонній основі); способи та
прийоми виконання робіт із застосуванням ручного електро- та
пневматичного інструменту загального призначення й гідравлічних
приладів; правила утримання гідравлічних приладів; способи та
прийоми виконання робіт під час спорудження земляного полотна із
застосуванням ручного інструменту і пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи монтером колій 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Демонтаж протиугінних пристроїв і коробів
контактної рейки метрополітену. Підкріплювання стикових, клемних
та закладних болтів. Змащування клемних і закладних болтів вручну.
Навантажування, розвантажування та розкладання шпал, брусів,
рейок, ланок, рейково-шпальних решіток і стрілочних переводів за
допомогою кранів. Укладання шпал за опорами. Свердління отворів у
шпалах електроінструментом. Замінювання окремих елементів
рейковошпальної решітки. Розвантажування баласту з напіввагонів.
Регулювання рейкових зазорів гідравлічними розгонними приладами.
Регулювання рейково-шпальних решіток у плані гідравлічними
рихтувальними приладами. Вимірювання та виправляння рейкової нитки
за шириною колії та рівнем. Регулювання положення рейкових ниток
за висотою та рівнем вручну. Монтаж спарених шпал, рейкових стиків
і брусів. Опоряджання баластної призми. Закріплювання болтів.
Добивання костилів на перегоні. Ремонт шпал у колії. Улаштовування
прорізів і шлакових подушок. Замінювання баласту нижче підошви
шпал. Укладання ланок на земляне полотно за допомогою
колієукладачів. Обслуговування шпаложивильника ланкоскладальної
лінії.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з
монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії
та наземних ліній метрополітену.
Повинен знати: норми утримання колії на ділянках із
залізобетонними шпалами, плитами та блоками, рейкового ланцюга
автоблокування; правила виконання робіт з монтажу, демонтажу та
регулювання положення конструкцій верхньої споруди колії із
застосуванням електричного і пневматичного інструменту та
механізмів; правила виконання робіт за рейковим ланцюгом
автоблокування; будову, правила експлуатації електрорейкорізних,
електросвердлильних верстатів і колійного електричного і
пневматичного інструменту; способи стропування рейок, пакетів,
шпал, брусів та контейнерів зі скріплюванням; правила регулювання
положення конструкцій верхньої споруди колій на ділянках із
залізобетонною основою.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтером колій 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Прикріплювання рейок до шпал і брусів вручну
і костилезабивачами. Закріплювання рейок до підкладок клемними
болтами під час роздільного скріплювання. Різання рейок
електрорейкорізальними верстатами. Свердління отворів у рейках
електросвердлильними верстатами. Прикріплювання підкладок до
залізобетонних шпал шуруповертами й електроключами. Регулювання
рейкових зазорів гідравлічними розганяльними приладами на ділянках
колії із залізобетонними шпалами, плитами і блоками. Регулювання
положення рейкошпальної решітки у плані гідравлічними
рихтувальними приладами на ділянках колії із залізобетонними
шпалами. Вимірювання положення та виправляння рейкових ниток за
шириною колії та рівнем на ділянках із залізобетонними шпалами,
плитами та блоками із застосуванням гідравлічного й електричного
інструменту та на ділянках з дерев'яними шпалами з використанням
електричного інструменту. Замінювання окремих елементів
рейковошпальної решітки на ділянках із залізобетонними шпалами,
плитами та блоками. Утримання та ремонт рейкового ланцюга
автоблокування. Збирання та розбирання проміжних і стикових
рейкових скріплень за допомогою електроінструменту. Замінювання
окремих елементів верхньої споруди колії на головних коліях.
Монтаж вузлів контактної рейки. Монтаж і демонтаж залізобетонного
настилу переїзду, ізольованих рейкових стиків та водовідводних
залізобетонних лотків. Огляд та утримання стрілочних переводів.
Замінювання окремих дефектних деталей скріплення на стрілочних
переводах. Розбирання дерев'яного настилу переїзду із зніманням
контррейок.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу,
демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії і наземних
ліній метрополітену.
Повинен знати: будову конструкції, норми утримання
безстикової колії і стрілочних переводів; правила виконання
монтажу безстикової колії; вимоги до якості укладання верхньої
споруди колії.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтером колій 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Підбирання рейок за довжиною та перевіряння
їх укладки за косинцем та зазорником. Регулювання положення кінців
зварних рейкових плетениць безстикової колії гвинтовими стяжками.
Замінювання дефектної ділянки рейкової плетениці безстикової
колії. Регулювання рейково-шпальної решітки у плані гідравлічними
приладами на ділянках колії із залізобетонними плитами та блоками.
Вимірювання положення колії та виправляння рейкових ниток за
шириною колії та рівнем на ділянках із залізобетонними плитами та
блоками. Регулювання колії на місцях, що здимаються. Розряджання
температурної напруги на безстиковій колії. Виправляння осідань
колії підсипанням. Монтаж і встановлювання контррейок. Вивіряння
положення кронштейнів і контактної рейки. Монтаж і демонтаж
зрівнювальних приладів. Монтаж пристроїв противикрадення.
Замінювання окремих елементів рейсово-шпальної решітки на ділянках
безстикової колії. Замінювання дефектної ділянки рейкової
плетениці. Регулювання стрілкових переводів і глухих перетинів за
шаблоном і рівнем. Регулювання положення контактної рейки за
вертикаллю та горизонталлю. Монтаж стиків та кронштейнів
контактної рейки.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з
монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колій і
наземних ліній метрополітену.
Повинен знати: способи виконання монтажу та демонтажу
стрілкових переводів, правила виконання робіт під час замінювання
та регулювання стрілочних переводів; способи замірювання кривих
ділянок колії за стрілами прогину; способи підбирання укорочених
рейок для кривих ділянок колії; будову та принцип дії складальних
верстатів ланкоскладальних ліній.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтером колій 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж і демонтаж стрілочних переводів і
закріплювання їх до шпал і брусів. Розраховування зрушення для
постановки колії у проектне положення. Регулювання стрілочного
переводу та переводного механізму в процесі експлуатації.
Підбирання рейок за довжиною і перевіряння їх укладання за
косинцем на мостових брусах штучних споруд. Замірювання кривих
ділянок колії за стрілами прогину. Візування та розбивання
кругових і перехідних кривих колій залізниці та наземних ліній
метрополітену під час ставлення у проектне положення за
розрахунком. Регулювання профілів стрілочних переводів під час
зростання та осідання пучан. Монтаж і демонтаж відводів контактної
рейки. Розраховування та підбирання укорочених рейок для кривих
ділянок колії. Установлювання та регулювання візків для
замінювання інвентарних рейок зварними завісами. Регулювання
зазорів у стиках контактної рейки. Вимірювання та виправляння
рейкових ниток на залізничних плитах і блоках за шириною колії та
рівнем. Складання ланок колій на складальних верстатах
ланкоскладальної лінії.
Примітки: 1. Монтери колій, що виконують роботи з утримання і ремонту
колії штучних споруд і земляного полотна на ділянках руху поїздів
(пасажирських із швидкістю 140 км/год., вантажних - 90 км/год. та
більше), ділянок перевальних, що мають складну інженерну геологію
(мари, карсти, болота, поховані льоди, зсуви тощо), ділянок з
рекуперативним гальмуванням, а також ті, що обслуговують гіркові
колії сортувальних станцій, тарифікуються на один розряд вище. 2. Монтери колій, що виконують роботи з поточного утримання
ліній метрополітену, тарифікуються за цими кваліфікаційними
характеристиками.
152. МУЛЯР
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
кладки та ремонту кам'яних конструкцій, будов, мостів, промислових
і гідротехнічних споруд.
Повинен знати: основні види стінових матеріалів; способи
приготування розчинів; способи пробивання гнізд та отворів у
кладці; правила розбирання кладки фундаментів, стін і стовпів;
види стропів і захватних пристроїв; основні види такелажної
оснастки; правила переміщання та складання вантажів малої маси.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Кладка цегляних стовпчиків під лаги підлоги.
Приготування розчинів вручну. Очищання цегли від розчину.
Пробивання гнізд, борозен та отворів у цегляній і бутовій кладці
вручну. Розбирання вручну бутових фундаментів, цегляної кладки
стін і стовпів. Засипання каналів або коробів порошкоподібними
матеріалами або мінеральною ватою. Зачіплювання піддонів,
контейнерів, залізобетонних виробів та інших вантажів інвентарними
стропами за монтажні петлі, скоби, гаки тощо.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час кладки
та ремонту кам'яних конструкцій будов, мостів, промислових і
гідротехнічних споруд.
Повинен знати: основні властивості стінових матеріалів і
розчинів, гідроізоляційних матеріалів для ізолювання фундаментів
та стін; прості системи кладки й перев'язування швів; прийоми
кладки. Кладка простих стін; способи розстилання розчину на стіні,
розкладання цегли та забутовки; вимоги до якості цегляної кладки
та збірних залізобетонних конструкцій, що монтуються у кам'яних
будовах; правила роботи пневматичним й електричним інструментом,
що застосовуються під час будівництва кам'яних будов та споруд;
основні види деталей та збірних конструкцій, що застосовуються під
час роботи. Вимоги до якості кладки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи муляром 2 розряду не менше 1 року.
Наявність посвідчення стропальника у разі стропування
вантажів: піддонів, контейнерів, вантажозахватних пристроїв тощо.
Приклади робіт. Кладка простих стін з цегли та дрібних блоків
під штукатурку або розшивку швів одночасно з кладкою. Заповнювання
каркасних стін. Улаштовування фундаментів з бутового каменю та
цегляної щебінки під заливку. Улаштовування цементної стяжки
горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами.
Закладання цеглою та бетоном борозен, гнізд й отворів, пробивання
прорізів у цегляних та бутових стінах за допомогою механізованого
інструменту. Розбирання кладки мостових опор за допомогою
механізованого інструменту. Пробивання гнізд, борозен та отворів у
цегляній та бутовій кладці за допомогою механізованого
інструменту. Монтаж у кам'яних будинках залізобетонних перемичок
над віконними та дверними прорізами й нішами.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час кладки та ремонту кам'яних конструкцій будов, мостів,
промислових та гідротехнічних споруд.
Повинен знати: способи кладки стін середньої складності;
способи кладки стін простої складності з одночасним облицюванням;
способи кладки стін полегшених конструкцій; способи кладки із
склоблоків; способи монтажу збірних елементів та деталей середньої
маси; армування цегляних стін та перегородок; способи стропування
та закріплювання елементів, що монтуються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи муляром 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Кладка стін середньої складності з цегли та
дрібних блоків під штукатурку або розшивку швів одночасно з
кладкою. Кладка стін простої складності з одночасним
облицьовуванням. Кладка стін простої складності полегшеної
конструкції. Кладка стін і фундаментів з бутового каменю під
лопатку, колодязів постійного перерізу та колекторів прямокутного
перерізу, конструкцій із склоблоків. Улаштовування в кам'яних
будовах заповнень прорізів та перегородок із склопрофіліту.
Улаштовування перегородок з цегли, гіпсошлакових та інших плит.
Укладання сталевих елементів і деталей у кладку. Установлювання
віконних та дверних балконних коробок й блоків, підвіконних дошок
і плит. Розшивання швів кладки, що виконана раніше. Ремонт
поверхні цегляних стін з виламуванням непридатних цеглин і
замуровуванням новою цеглою з дотриманням перев'язки швів із
колишньою кладкою. Розбирання цегляних склепінь усіх видів. Монтаж
у кам'яних будовах залізобетонних балок, плит перекриття та
покриття, перегородок, сходових маршів, площадок, балконних плит,
сходинок. Монтаж вентиляційних блоків. Монтаж азбестоцементних
труб сміттєпроводу. Заміна підвіконних плит та окремих сходинок
сходових маршів. Ремонт та заміна окремих ділянок цегляних та
бутових фундаментів у існуючих будовах. Конопачення та заливання
швів у збірних залізобетонних конструкціях перекриття та покриття.
Кладка фундаментів і мостових опор, з'єднувальних і щокових стінок
опор, прямолінійних надводних стінок і кордонного каменю портових
споруд. Монтаж збірних бетонних і залізобетонних елементів
конструкцій середньої маси, що застосовуються під час будівництва
кам'яних мостів і гідротехнічних споруд.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час кладки
та ремонту кам'яних конструкцій будов, промислових споруд, мостів
і гідротехнічних споруд.
Повинен знати: способи кладки складних стін; способи кладки
стін середньої складності та складних стін з одночасним
облицюванням.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи муляром 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Кладка складних стін під штукатурку із
розшиванням швів. Кладка колон прямокутного перерізу, карнизів,
стін середньої складності та складних стін з одночасним
облицьовуванням. Кладка стін полегшених конструкцій середньої
складності та складних, клинчастих перемичок, колодязів змінного
перерізу і колекторів круглого та шатрового перерізу. Перекладання
клинчастих перемичок з розбиранням старої кладки. Кладка з
одночасним облицьовуванням декоративною кольоровою цеглою за
заданим рисунком. Кладка з природного каменю надсклепінчатої
будови арочних мостів. Кладка з природного каменю труб, лотків та
оголовків, з тесаного каменю - зовнішніх верстових рядів мостових
опор прямолінійного обрису. Фігурне тесання цегли.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час кладки та ремонту кам'яних конструкцій будов, промислових
споруд мостів та гідротехнічних споруд.
Повинен знати: способи кладки особливо складних конструкцій,
їх спорудження та розкружалювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи муляром 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Кладка та реставраційний ремонт особливо
складних кам'яних конструкцій, склепінь, арок (у тому числі з
одночасним облицьовуванням). Кладка колон круглого та змінного
перерізу. Кладка з природного тесаного каменю кригорізів з
підбором каменю. Укладання карнизного та підферменого каменю
мостових опор. Кладка підп'ятного каменю у арках і склепіннях
кам'яних мостів.
153. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує налагоджування, регулювання,
технічне обслуговування, поточний ремонт гідравлічного,
пневматичного, механічного, електронного та електричного
устаткування; демонтаж, монтаж агрегатів, вузлів та систем
керування простих і середньої складності будівельних машин.
Визначає граничний стан елементів машин. Виконує технічне
обслуговування та поточний ремонт напівстаціонарних і пересувних
засобів експлуатаційної бази. Визначає причини несправності вузлів
та агрегатів і систем керування будівельних машин. Забезпечує
раціональний режим витрачання паливно-мастильних матеріалів.
Повинен знати: будову, кінематичні й електричні схеми, засоби
та правила налагоджування, поточного ремонту; демонтаж і монтаж
агрегатів і вузлів, будівельних машин, двигунів внутрішнього
згоряння й електроустаткування; причини несправностей машин,
способи їх запобігання й усунення; правила догляду, обслуговування
та транспортування машин; слюсарну справу в межах робіт, що
виконуються; способи застосування підйомно-транспортного,
зварювального й очищувального устаткування; способи очищання
палива та мастил; будову пересувних і стаціонарних засобів
технічного обслуговування; основи електротехніки, гідравліки та
механіки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи монтажником будівельних машин і механізмів 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Налагоджування, регулювання, технічне
обслуговування, поточний ремонт, демонтаж і монтаж агрегатів,
вузлів і систем керування будівельних машин: автокомпресорів продуктивністю до 3 куб. м/хв.; агрегатів електрозварювальних пересувних із дизелем; бульдозерів потужністю до 43 кВт; екскаваторів одноківшевих з ковшем місткістю до 0,5 куб. м; електростанцій пересувних з двигуном потужністю до 37 кВт; котків самохідних з гладкими вальцями масою до 5 т; компресорів пересувних продуктивністю до 10 куб. м/хв. з
двигуном внутрішнього згоряння; кранів автомобільних вантажопідйомністю до 6,3 т; кранів баштових самохідних вантажопідйомністю до 10 т; кранів гусеничних і пневмоколісних вантажопідйомністю до
16 т; устаткування механічного й електричного земленасосних
плавучих несамохідних снарядів і ґрунтонасосних установок
водопродуктивністю до 2000 куб. м/год.; устаткування пересувних малярних і штукатурних станцій; навантажувачів автомобільних; установок трубозгинальних пересувних для гнуття труб
діаметром до 1200 мм.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує налагоджування, регулювання,
технічне обслуговування, поточний ремонт гідравлічного,
пневматичного, механічного, електричного й електронного
устаткування; демонтаж і монтаж агрегатів, вузлів і систем
керування складних і особливо складних будівельних машин та
діагностичні роботи щодо оцінки їх технічного стану. Визначає стан
деталей їх можливого повторного використання. Визначає причини
зруйнування деталей. Складає рекламації. Виконує технічні
розрахунки, необхідні під час налагоджування та регулювання
будівельних машин. Забезпечує раціональний режим витрачання
паливно-мастильних матеріалів.
Повинен знати: будову, кінематичні, електричні й електронні
схеми; способи, правила налагоджування, поточного ремонту,
демонтажу, монтажу агрегатів, вузлів і переміщення в зоні ремонту
будівельних машин, що обслуговуються; правила налагоджування
електричних машин і електронних пристроїв; строки випробовування й
огляду вантажопідйомних механізмів і посудин, що працюють під
тиском; способи оцінювання пошкоджених і відпрацьованих деталей;
правила застосування діагностичного устаткування; методи виявляння
несправностей в роботі машин за зовнішніми ознаками та показаннями
діагностичних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи налагоджувальником будівельних машин 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Налагоджування, регулювання, технічне
обслуговування, поточний ремонт, демонтаж і монтаж агрегатів,
вузлів і систем керування будівельних машин: автобетононасосів; автогрейдерів; автокомпресорів продуктивністю понад 3 куб. м/хв.; бульдозерів потужністю понад 43 кВт; віброзанурювачів безкоперних; екскаваторів одноківшевих з ковшем місткістю понад
0,5 куб. м; екскаваторів роторних траншейних; електростанцій пересувних з двигуном потужністю понад 37 кВт; котків самохідних із гладкими вальцями масою більше 5 т; компресорів пересувних продуктивністю понад 10 куб. м/хв. з
двигуном внутрішнього згоряння; кранів автомобільних вантажопідйомністю більше 6,3 т; кранів баштових самохідних вантажопідйомністю більше 10 т; кранів гусеничних і пневмоколісних вантажопідйомністю більше
16 т; машин для ізолювання трубопроводів; машин трубоочищувальних; устаткування механічних й електричних землесосних плавучих
несамохідних снарядів і ґрунтонасосних установок
водопродуктивністю більше 2000 куб. м/год.; трубоукладників; установок контактно-зварювальних пересувних для зварювання
магістральних газонафтопроводів; установок для продавлювання і горизонтального буріння ґрунту; установок трубозгинальних пересувних для гнуття труб
діаметром понад 1200 мм.
154. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ПРИЛАДІВ, АПАРАТУРИ
ТА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ РЕГУЛЮВАННЯ
ТА КЕРУВАННЯ (НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КВП ТА АВТОМАТИКИ)
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує передмонтажне перевіряння,
автономне та комплексне налагоджування апаратури автоматичного
контролю, регулювання й керування I категорії складності.
Повинен знати: основи електротехніки й електроніки;
призначення, будову та принцип дії апаратури автоматичного
контролю, регулювання й керування I категорії складності; зразкові
прилади й пристрої, призначені для перевіряння робочих систем
вимірювання; способи монтажу та налагоджування приладів
I категорії складності; інструкції Державного комітету України з
питань стандартизації, метрології та сертифікації щодо перевірки
робочих приладів I категорії складності; правила читання
електричних схем.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією
3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Передмонтажне перевірення та регулювання
окремих елементів, первинних і передавальних перетворювачів
(датчиків), сигналізаторів, що застосовуються у схемах керування
блокування, захисту, вторинних приладів уніфікованих комплексів
КС, АСК та інших, автономне та комплексне налагоджування
електричних схем дистанційного керування.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує передмонтажне перевірення,
автономне та комплексне налагоджування апаратури автоматичного
контролю, регулювання й керування II категорії складності.
Повинен знати: основні поняття та термінологію, що пов'язані
з автоматизацією виробничих процесів; призначення, будову та
принцип дії апаратури автоматичного контролю, регулювання й
керування II категорії складності; способи монтажу та
налагоджування приладів II категорії складності; інструкції
Державного комітету України з питань стандартизації, метрології та
сертифікації щодо перевірки робочих приладів II категорії
складності; принцип роботи електричних і пневматичних схем
автоматичного керування та гідравлічних схем.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи налагоджувальником приладів, апаратури
та систем автоматичного контролю регулювання та керування
4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Передмонтажне перевіряння та регулювання
окремих елементів функціональних і регулювальних пристроїв
уніфікованих комплексів КС, АСК та інших гідравлічних систем
регулювання, сигналізаторів складу та концентрації газів,
локальних функціональних та регулювальних пристроїв; автономне та
комплексне налагоджування електричних, пневматичних, гідравлічних
систем керування та захисту, систем контролю параметрів, локальних
приладів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує передмонтажне перевірення,
автономне та комплексне налагоджування апаратури автоматичного
контролю, регулювання й керування III категорії складності.
Повинен знати: основні поняття та термінологію, що стосуються
роботи з безконтактними та лічильно-обчислювальними пристроями;
призначення, будову та принцип дії апаратури автоматичного
контролю, регулювання й керування III категорії складності;
способи монтажу та налагодження приладів III категорії складності;
інструкції Державного комітету України з питань стандартизації,
метрології та сертифікації щодо перевірки робочих приладів
III категорії складності; основні поняття про системи
автоматичного регулювання та методи налагоджування найпростіших із
них.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи налагоджувальником приладів, апаратури
та систем автоматичного контролю регулювання та керування
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Передмонтажне перевіряння та регулювання
окремих елементів газоаналізаторів, pH-метрів, густиномірів,
віскозиметрів, хроматографів. Автономне та комплексне
налагоджування систем керування та захисту на базі безконтактних
пристроїв, обчислювальної техніки, автоматизованих систем
регулювання з "П" та "І" законом регулювання.
Примітка. Більш складні роботи з налагоджування приладів,
апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання й керування
виконуються персоналом з базовою або повною вищою освітою
(бакалавр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки.
155. ОПЕРАТОР-ТЕРМІСТ НА ПЕРЕСУВНИХ
ТЕРМІЧНИХ УСТАНОВКАХ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
термічного обробляння зварних з'єднань.
Повинен знати: основи фізики й електротехніки; види та типи
нагрівників, марки токопідвідних кабелів і проводів,
термоелектричних перетворювачів і термоелектродних проводів, що
застосовуються під час термічного обробляння; призначення, умови
застосування та будову простих контрольно-вимірювальних приладів,
принцип роботи зварювальних трансформаторів, що застосовуються для
термічного обробляння.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Підготовляння кромок труб до підігрівання та
зварних з'єднань до місцевого термічного обробляння. Ізолювання
термоелектричних перетворювачів і труб термоізоляційними
матеріалами. Очищання від окалини зварних з'єднань труб після
місцевого термічного обробляння. Прокладання термоелектродних
проводів, живильних кабелів, проводів і рукавів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
термічного обробляння зварних з'єднань.
Повинен знати: основні властивості металів та їх марки;
способи нагрівання під час місцевого термічного обробляння;
принцип роботи нагрівників; правила зачеканювання термоелектричних
перетворювачів і підключання їх до контрольно-вимірювальних
приладів; принцип роботи та правила експлуатації пульта
дистанційного керування; правила встановлювання нагрівників на
зварні з'єднання; призначення, будову та використання
контрольно-вимірювальних приладів середньої складності.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи оператором-термістом на пересувних
термічних установках 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Підготовляння зварних з'єднань труб до
термічного обробляння: зачеканювання термоелектричних
перетворювачів і з'єднування термоелектродних проводів.
Установлювання індукторів, гнучких електронагрівників опору і
комбінованої дії, кільцевих багатополуменевих пальників.
Підготовляння до роботи поста для газополуменевого нагрівання з
універсальним ацетиленокисневим пальником. Підігрівання для
зварювання кромок труб діаметром до 1420 мм з низьковуглецевих та
легованих сталей з використанням електронагрівальних пристроїв і
кільцевих багатополуменевих пальників у монтажних, польових і
ремонтних умовах.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час термічного обробляння зварних з'єднань.
Повинен знати: способи місцевого термічного обробляння
металів; структурні зміни металу під час місцевого термічного
оброблення; режими місцевого обробляння зварних з'єднань і правила
їх вибирання; електротехніку в межах роботи, що виконується;
будову нагрівників; будову, призначення та правила використання
складних контрольно-вимірювальних приладів та установок з
програмним устаткуванням для термічного обробляння.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи оператором-термістом на пересувних термічних установках 3
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Підготовляння до проведення термічного
оброблення зварних з'єднань корпусних технологічних конструкцій
(барабанів, апаратів, сферичних резервуарів тощо) і трубопроводів
(паропроводів ТЕС, зварних трійників тощо) з використанням
багатополуменевого й індукційного нагрівання в монтажних і
ремонтних умовах. Місцеве термічне оброблення зварних з'єднань
труб з низьковуглецевих і легованих сталей перлітного класу з
використанням багатополуменевих пальників і електротермічного
устаткування, що працює на струмі промислової частоти 50 Гц у
монтажних, польових і ремонтних умовах. Регулювання технологічного
процесу місцевого термічного обробляння з пультом дистанційного та
програмного керування. Ведення журналів термічного обробляння.
Ремонт нагрівачів електричних кабелів і проводів.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
термічного обробляння зварних з'єднань.
Повинен знати: будову й електричні схеми джерел живлення та
пультів дистанційного керування; хімічний склад, механічні та
фізичні властивості сталей, що обробляються; правила
налагоджування та регулювання контрольно-вимірювальних приладів,
обслуговування та налагоджування установок з дистанційним
керуванням процесу термічного обробляння зварних з'єднань
трубопроводів; правила коректування циклу термічного оброблення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи оператором-термістом на пересувних термічних установках
4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Місцеве термічне обробляння зварних з'єднань
труб з низьковуглецевих і низьколегованих сталей на індукційних
установках, що працюють на струмі підвищеної частоти 2500-8000 Гц.
Визначення режимів нагрівання струмом підвищеної частоти
2500-8000 Гц під час проведення місцевого термічного обробляння
зварних стиків труб і регулювання параметрів нагрівання з пульта
дистанційного чи програмного керування. Місцеве термічне
обробляння зварних з'єднань труб з корозійностійких сталей
аустенітного класу з використанням електронагрівників опору та
комбінованої дії у режимах стабілізуючого відпалювання й
аустенізації. Місцеве термічне оброблення важкодоступних зварних
з'єднань (камер, арматури, трійників) з використанням струмів
промислової частоти 50 Гц у монтажних, польових та ремонтних
умовах. Місцеве термічне оброблення зварних з'єднань трубопроводів
I, II і III контурів атомних електростанцій з водоводяними,
уран-графітовими реакторами та реакторами на швидких нейтронах з
використанням електричних методів нагрівання. Місцеве термічне
оброблення зварних з'єднань великогабаритного технологічного
устаткування (барабанів, апаратів) і великогабаритних вузлів
трубопроводів (зварних трійників) з використанням електричних
методів нагрівання. Підготовляння устаткування для
газополуменевого й індукційного нагрівання для проведення
об'ємного (повного) термічного обробляння корпусних технологічних
конструкцій (барабанів, апаратів, сферичних резервуарів) і
трубопроводів (паропроводів ТЕС) у монтажних і ремонтних умовах.
Термічного обробляння холодних згинів труб діаметром до 100 мм у
режимі аустенізації. Розмагнічування кромок труб під час
зварювання. Підключення й обслуговування пристроїв і схем
дистанційного регулювання температури. Налагоджування роботи
пультів і установок дистанційного керування процесом термічного
обробляння. Поточний ремонт трансформаторів та інших джерел
живлення.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час термічного обробляння відповідальних зварних з'єднань.
Повинен знати: будову й електричні схеми установок з
програмним керуванням, правила їх налагоджування, обслуговування,
поточного ремонту; вибирання режимів повного (об'ємного)
термічного обробляння; методи контролю якості термічного
оброблення зварних з'єднань; правила здавання технічної
документації з термічного обробляння.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи оператором-термістом на пересувних термічних установках
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Місцеве термічне обробляння важкодоступних
зварних з'єднань труб з низьковуглецевих і легованих сталей з
використанням індукційних установок струму підвищеної частоти
2500-8000 Гц з програмним керуванням. Місцеве термічне обробляння
важкодоступних зварних з'єднань трубопроводів I, II і III контурів
атомних електростанцій з водоводяними, уран-графітовими реакторами
і реакторами на швидких нейтронах з використанням електричних
методів нагрівання. Місцеве термічне обробляння зварних з'єднань
великогабаритного технологічного устаткування (барабанів, апаратів
тощо), а також зварних з'єднань труб з патрубками цього
устаткування з використанням індукційних установок струму
підвищеної частоти 2500-8000 Гц з програмним керуванням. Повне
(об'ємне) термічне обробляння трубопроводів (паропроводів ТЕС) з
використанням індукційних установок, струму підвищеної частоти
2500-8000 Гц з програмним керуванням. Повне (об'ємне) термічне
обробляння корпусних технологічних конструкцій з використанням
газополум'яного нагрівання з регулюванням процесу нагрівання з
пультів дистанційного або програмного керування. Піключання й
обслуговування приладів і схем програмного керування процесом
термічного обробляння. Поточний ремонт приладів й апаратури
пультів дистанційного та програмного керування процесом термічного
обробляння.
156. ПАРКЕТНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
настилання й опоряджання паркетних підлог.
Повинен знати: види паркетних клепок і дощок; матеріали для
підстилкового шару під паркет, види мастик; способи підготовляння
паркету до укладання; основи будови та правила експлуатації ручних
насосів; способи заготовляння вставних рейок.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Підготовляння основи. Улаштовування
підстилкового шару під паркет з паперу, картону або мастики.
Перекачування готових мастик ручними насосами або підношування
вручну. Сортування клепок за розміром, кольором і сортом.
Натирання підлог щітками.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
настилання й опоряджання паркетних підлог.
Повинен знати: основні породи, властивості та дефекти
деревини; сортамент паркетних клепок; способи обстругування,
циклювання та натирання паркетних підлог; основи будови та правила
експлуатації електроінструментів і верстатів, що застосовуються
для оброблення паркету; правила встановлювання вентиляційних
решіток і плінтусів; правила та способи приготування мастик;
вимоги до основ під паркетну підлогу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи паркетником 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Улаштовування настилу під щитовий паркет і
основ з оргаліту, деревностружкових і деревноволокнистих плит.
Обстругування та циклювання паркетних підлог вручну. Фугування
ребер і торців клепки вручну, електроінструментом і на верстатах.
Установлювання вентиляційних решіток з виготовленням рамок із
рейок. Установлювання плінтусів. Натирання паркетних підлог
машинами. Приготування мастик для наклеювання та опорядження
паркету.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час настилання й опоряджання паркетних підлог.
Повинен знати: вимоги до якості паркетних підлог; способи
настилання та ремонту паркетних підлог з окремих клепок, дощок і
паркетних щитів; будову машин для опоряджання паркетних підлог і
правила їх експлуатації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи паркетником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Настилання підлог з паркетної клепки, дощок і
паркетних щитів на мастиці. Настилання підлог з пакетної дошки по
лагах. Облицьовування сходин паркетною клепкою. Обстругування,
циклювання та шліфування паркетних підлог машинами та
електроінструментом. Замінювання окремих клепок, дощок або щитів
паркетних підлог.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
настилання й опоряджання паркетних підлог.
Повинен знати: способи настилання та ремонту підлог з
рядового щитового паркету; способи виготовлення паркетних щитів;
способи підготовлення поверхонь основи щита й облицювання його
паркетною клепкою.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи паркетником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Заготовляння та підбирання за кольором і
рисунком щитів паркету. Настилання підлог з рядового щитового
паркету. Замінювання та переклепування щитового паркету.
Виготовляння рядових паркетних щитів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час настилання й опоряджання паркетних підлог.
Повинен знати: способи настилання художнього паркету.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи паркетником 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Настилання та ремонт підлог з художнього
(мозаїчного та кольорового) паркету. Наклеювання комплектів фігур
на основу паркетних щитів за заданим рисунком.
157. ПАЯЛЬЩИК ПО СВИНЦЮ (СВИНЦЕВОПАЯЛЬЩИК)
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші свинцевопаяльні
роботи.
Повинен знати: основи будови та правила поводження з
ацетиленовими генераторами, кисневими та ацетиленовими балонами;
види готових стропів і захватів, способи їх використання; способи
очищання поверхонь.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Підготовляння поверхонь до паяння та
лудження. Прямолінійне рубання свинцю за готовою розміткою.
Відливання прутків. Набивання труб піском. Переміщання
ацетиленових генераторів і балонів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості свинцевопаяльні роботи.
Повинен знати: основні властивості свинцю; будову водневих
апаратів та електропаяльників і правила користування ними;
температурні режими під час паяння та лудження; будову та способи
використання простого такелажного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи паяльщиком по свинцю 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Фігурне рубання свинцю за готовою розміткою.
Відливання простих деталей: шашок, гнізд та пробок. Обслуговування
ацетиленових генераторів. Протравлювання поверхонь кислотою.
Паяння та лудження простих деталей, що працюють без тиску
(бортшайб, кінців труб тощо).
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує свинцевопаяльні роботи
середньої складності.
Повинен знати: сортамент листового свинцю та свинцевих труб;
способи розмічання та розкроювання свинцю; способи випробовування
трубопроводів і змійовиків.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи паяльщиком по свинцю 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виправляння листового свинцю. Розкочування
листового свинцю. Виправляння деформованих свинцевих труб. Гнуття
відводів, відбортовування труб і штуцерів. Прокладання свинцевих
труб діаметром до 100 мм. Виготовляння змійовиків у два - три
витки. Виготовляння свинцевих листів. Паяння стиків труб діаметром
до 100 мм.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні свинцевопаяльні
роботи.
Повинен знати: способи розмічання секційних відводів, деталей
трубопроводів і траси прокладання трубопроводів; прийоми
випробовування свинцевої апаратури та трубопроводів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи паяльщиком по свинцю 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Обкладання профільної сталі рольним свинцем.
Укладання свинцевих трубопроводів діаметром 100 мм і більше.
Виготовляння свинцевих труб і фасонних деталей. Паяння стиків труб
діаметром 100 мм і більше. Виготовляння складних змійовиків.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні
свинцевопаяльні роботи.
Повинен знати: способи розмічання свинцю для виготовлення
апаратури й обкладання апаратів і машин; способи навішування
свинцю на апарати та платування гомогенним паянням.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи паяльщиком по свинцю 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Навішування свинцю на апарати більшої
місткості (стабілізатори, промивні башти тощо). Обкладання свинцем
апаратів складної конфігурації (башти, мішалки, холодильники,
відстійники, концентратори сірчаної кислоти тощо). Паяння свинцю
під час виготовлення цих апаратів. Виготовлення вузлів і деталей
свинцевої апаратури (люки, заглушки, жолоби тощо). Платирування
гомогенним паянням (поплавків, лопатей вентиляторів тощо).
Свинцевопаяльні роботи по електрофільтрах.
158. ПІСКОСТРУМИННИК
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи під час
очищання поверхонь піскоструминним апаратом.
Повинен знати: способи заряджання апарата піском; способи та
режими висушування піску; правила догляду за піскоструминним
апаратом; види та призначення захисних засобів і пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи на виробництві не менше 1 року.
Приклади робіт. Підготовляння піску для заряджання.
Заряджання піскоструминного апарата. Спостереження за роботою й
обслуговування піскоструминного апарата.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Очищає поверхні будівельних
конструкцій, апаратури й устаткування за допомогою
піскоструминного апарата.
Повинен знати: будову та правила технічної експлуатації
піскоструминного апарата; способи скріплювання та нарощування
шлангів і наконечника; правила очищання поверхонь за допомогою
піскоструминного апарата; послідовність очищання; правила
переставляння та закріплювання драбинок під час очищання
вертикальних поверхонь; будову захисних пристроїв, що
застосовуються під час очищання поверхонь піскоструминним
апаратом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи піскоструминником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Очищання за допомогою піскоструминного
апарата поверхонь будівельних конструкцій, апаратів та
устаткування. Закріплювання та нарощування шлангів. Закріплювання
наконечника. Переставляння та закріплювання колисок або драбинок у
ході роботи.
159. ПІЧНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
кладки печей та труб.
Повинен знати: основні види матеріалів, що використовуються
під час виконання пічних робіт; способи приготування розчинів та
простого обробляння поверхонь печей; способи встановлювання
металевих тимчасових печей.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Установлювання металевих тимчасових печей з
підвішуванням труб. Зачищання та шабрування лицьової поверхні
печей. Приготування розчину з червоної глини. Розбирання
необлицьованих та кухонних печей. Очищання від розчину цегли,
кахля та пічного приладдя.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час кладки
печей та труб.
Повинен знати: основні вимоги до якості цегли та розчину;
способи кладки фундаментів під печі; способи кладки тимчасових
печей; прості системи перев'язування швів, способи розбирання
облицьованих печей, лежаків та димових труб; способи обладнання
вертикальних розділок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи пічником 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Улаштовування основ та кладка фундаментів під
печі. Кладка печей тимчасового типу та під'єднування їх до
димоходів. Установлювання та закріплення пічного приладдя.
Сортування та підбір за кольором (відтінком) кахля. Притирання
ребер кахлю. Приготування розчинів з гжельської та вогнетривкої
глини. Забивання тріщин у кладці печей глиняним розчином.
Розбирання облицьованих печей. Замінювання приладдя у
необлицьованих печах.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час кладки печей та труб.
Повинен знати: конструкції простих печей різноманітного
призначення; улаштування паралельних та послідовних димооборотів;
конструкції паливників для різноманітного виду палива; всі системи
перев'язування швів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи пічником 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Кладка печей та кухонних плит без облицювання
й у металевих футлярах. Футерування паливників вогнетривкою
цеглою. Кладка печей із блоків. Установлювання металевих кухонних
плит. Обштукатурювання печей. Ремонт печей та труб з доданням
нової цегли. Заміна приладдя у печах та плитах, облицьованих
кахлем. Кладка вертикальних та горизонтальних розділок.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час кладки
печей та труб.
Повинен знати: конструкції складних печей; способи розмічання
під облицювання кахлем; способи облицювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи пічником 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Кладка печей складних конструкцій.
Облицювання печей кахлем одночасно з кладкою. Виправляння
облицювання печей із заміною непридатного кахля. Переобладнання
печей під газове паливо. Обмуровування склепінь та подів у
водотрубних та жаротрубних котлах.
160. ПОКРІВЕЛЬНИК РУЛОННИХ ПОКРІВЕЛЬ ТА ПОКРІВЕЛЬ
ІЗ ШТУЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
улаштування та ремонту рулонних покрівель і покрівель із штучних
матеріалів.
Повинен знати: види рулонних і штучних покрівельних
матеріалів і способи їх обробляння; способи ґрунтування основ і
приготування розчинів для промазування стиків між листами; прийоми
укочування покриття після наклеювання; способи розбирання простих
покрівельних покриттів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Очищання рулонних матеріалів від засипки.
Перемотування двобічного руберойду та безпокривних рулонних
матеріалів. ґрунтування основ під наклеювання вручну. Укочування
катком рулонного килима. Різання рулонних і штучних матеріалів.
Обрізання кутів листів і плиток. Свердління отворів. Сортування
листів, плиток і черепичин. Приготування розчину для промазування
стиків і швів. Конопачення та промазування розчином швів між
черепичинами. Розбирання покрівлі із штучних і рулонних
матеріалів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
улаштовування та ремонту рулонних покрівель і покрівель із штучних
матеріалів.
Повинен знати: основні властивості рулонних, мастикових і
штучних покрівельних матеріалів; способи приготування холодних і
гарячих мастик; способи просушування, просіювання та підігрівання
наповнювачів; способи розмічання дахів простої форми; способи
покривання рулонними та штучними матеріалами дахів простої форми;
будову і правила поводження з агрегатами та пристроями для
розігрівання руберойду, що наплавляється; вимоги до якості
матеріалів і покриттів дахів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи покрівельником рулонних покрівель та
покрівель із штучних матеріалів 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Приготування мастик і ґрунтувань. Покривання
одно- і двосхилих дахів рулонними та мастиковими матеріалами з
оброблянням звисів. Покривання одно- і двосхилих дахів
азбестоцементними листами або плитками (шифером), черепицею.
Покривання дахів руберойдом, що наплавляється. Укладання
додаткового шару килима з пришиванням цвяхами під час
улаштовування покрівель на простих дахах на дерев'яній основі.
Покривання поверхні готового килима гарячою мастикою з посипанням
піском або дрібним гравієм. Обшивання фахверкових стін будинків
азбестоцементними плитками. Замінювання окремих місць покриття з
рулонного і штучного матеріалів. Обробляння звисів, стиків і
розжолобків покрівельною сталлю. Установлювання готових ринв,
ковпаків і зонтів на димові та вентиляційні труби.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час улаштовування та ремонту рулонних покрівель і покрівель із
штучних матеріалів.
Повинен знати: способи покривання дахів середньої складності
рулонними та штучними матеріалами; будову розпилювачів для
нанесення мастик і ґрунтовок; способи механізованого обробляння
штучних покрівельних матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи покрівельником рулонних покрівель та покрівель із штучних
матеріалів 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Покривання трьох і чотирьохсхилих, шатрових,
мансардних і вальмових, Т- і Г-подібних у плані дахів рулонними
матеріалами з оброблянням звисів. Покривання трьох і
чотирьохсхилих, шатрових, мансардних і вальмових, Т- і Г-подібних
у плані дахів азбестоцементними листами або плитками (шифером)
черепицею. Обробляння гребенів, ребер і дахових вікон штучними
матеріалами. ґрунтування основ за допомогою розпилювачів.
Навішування ринв.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
улаштовування та ремонту рулонних покрівель і покрівель із штучних
матеріалів.
Повинен знати: способи розмічання та покривання дахів
складної форми рулонними та штучними покрівельними матеріалами;
особливості улаштування стиків усіх видів; будову машин, що
застосовуються для наклеювання рулонних матеріалів; вимоги до
якості покриттів покрівель складної форми.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи покрівельником рулонних покрівель та покрівель із штучних
матеріалів 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Покривання рулонними та штучними
покрівельними матеріалами купольних, конусоподібних і склепистих
дахів. Улаштовування покрівель одно- і двосхилих дахів машинами
для наклеювання рулонних матеріалів. Обробляння внутрішніх
водостоків і покривання міжліхтарних зон і розжолобків рулонними
матеріалами.
161. ПОКРІВЕЛЬНИК СТАЛЕВИХ ПОКРІВЕЛЬ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
ремонту й улаштування покрівель із покрівельної сталі.
Повинен знати: види покрівельної сталі; способи заготовляння
картин рядового покриття вручну; прийоми очищання і прооліфлювання
покрівельної сталі; способи розбирання покрівельних покриттів з
листової сталі.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Розпаковування, очищання та прооліфлювання
покрівельної сталі. Обрізання листів. Заготовлення картин рядового
покриття. Розбирання покрівлі з листової сталі.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
улаштовування та ремонту покрівель з покрівельної сталі.
Повинен знати: основні властивості покрівельної сталі;
способи ремонту й улаштування покриття простих дахів, заготовляння
картин та установлювання деталей покриття; способи покривання
покрівель листовою сталлю; вимоги до якості матеріалів і покриттів
із покрівельної листової сталі.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи покрівельником сталевих покрівель
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Ремонт і улаштовування покриття одно- і
двосхилих дахів. Заготовляння картин для карнизних звисів і
настінних ринв. Виготовляння прямих ланок ринв. Виготовляння й
установлювання ринв, ковпаків і зонтів на димові та вентиляційні
труби. Обробляння стиків покрівельною листовою сталлю під час
покривання рулонними і штучними матеріалами. Замінювання покриття
окремих елементів покрівлі.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час ремонту й улаштовування покрівель з покрівельної сталі.
Повинен знати: способи ремонту й улаштування покриття дахів
середньої складності; способи виготовляння шаблонів і збирання за
шаблонами виробів, деталей і фасонних частин покриттів з
покрівельної листової сталі; механізовані способи заготовляння
елементів покриттів; прийоми паяння швів покриттів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи покрівельником сталевих покрівель 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Ремонт і улаштовування покриття трьох і
чотирьохсхилих, шатрових, вальмових, Т- та Г-подібних у плані
дахів. Виготовляння секційних і змінного перерізу колін, відливів
і лійок. Виготовляння й установлювання дефлекторів. Запаювання
швів покриття з листової оцинкованої сталі. Навішування та
замінювання ринв.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час ремонту
й улаштовування покрівель з покрівельної сталі.
Повинен знати: способи ремонту й улаштування покрівель з
листової покрівельної сталі.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи покрівельником сталевих покрівель 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Ремонт і улаштовування покриття з листової
покрівельної сталі купольних, конусоподібних та інших складних
покрівель.
162. РІЧКОВИЙ РОБІТНИК НА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ОБСЛУГОВУВАННІ НЕСАМОХІДНИХ ПЛАВУЧИХ СНАРЯДІВ
ТА ІНШИХ ПЛАВУЧИХ ЗАСОБІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи з
експлуатації й обслуговування несамохідних плавучих землесосних
снарядів, плавучих ґрунтонасосних установок та інших плавучих
засобів.
Повинен знати: правила експлуатації плавучих засобів; способи
виконання робіт з навантажування та розвантажування плавучих
засобів, способи керування човном; правила обслуговування
водолазних станцій; назву та призначення частин корпусу та
палубної надбудови плавучих засобів; основні види інвентарних
стропів і такелажної оснастки; способи виконання криголамних
робіт; призначення рятувального, водовідливного та протипожежного
інвентарю; основи будови несамохідних плавучих ґрунторозробних
снарядів й установок, плавучого пульпопроводу, інших плавучих
засобів; правила виконання найпростіших судових такелажних,
слюсарних, малярних і теслярських робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Транспортування в човнах матеріалів і людей.
Робота на ручній водолазній помпі. Витягування з дна водойм
потонулих предметів. Викопування ям під анкери (мертв'яки).
Перенесення та перекладання папільонажних тросів і якорів.
Очищання розпушувачів і ґрунтових насосів від засмічування.
Виставляння створних знаків. Пробивання майн. Миття палуби та
службових приміщень.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з експлуатації й
обслуговування несамохідних плавучих землесосних снарядів,
плавучих вантажонасосних установок та інших плавучих засобів.
Повинен знати: правила буксирування та швартування плавучих
засобів; буксирне та швартове устаткування; розпізнавальні вогні
суден, створні знаки й основні сигнали, установлені правилами
судноплавства по внутрішніх річкових шляхах; правила вимірювання
глибини, виконання простих судових такелажних, слюсарних, малярних
і теслярських робіт; способи виконання виморожувальних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи річковим робітником на експлуатації та
обслуговуванні несамохідних плавучих снарядів та інших плавучих
засобів 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Підготовляння плавучих засобів до
буксирування. Розставляння знаків і сигналів. Зрощування стальних
тросів і прядив'яних канатів. Ремонтування пошкоджень корпусу.
Дрібний ремонт табельного майна та допоміжного устаткування
плавучих засобів. Фарбування елементів палубної надбудови.
Промірювання глибин. Установлювання та розчалювання землеснарядів,
плавучих кранів та інших плавучих засобів. Виконання судових
такелажних робіт. Конопачення й обсмолювання човнів. Виморожування
плавучих засобів. Нарощування й укорочування плавучих
пульпопроводів на земснарядах. Заведення швартових кінців за
допомогою шлюпки та катера.
163. РІЧКОВИЙ РОБІТНИК НА ПІДВОДНО-ТЕХНІЧНИХ,
ГАБІОННИХ І ФАШИННИХ РОБОТАХ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ
З ПОВЕРХНІ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші підводно-технічні,
берегоукріплювальні та виправні роботи.
Повинен знати: матеріали, що застосовуються у
берегоукріплювальних та виправних спорудах, способи їх
заготовляння; способи виконання робіт з навантажування та
розвантажування плавучих засобів; способи розробляння
берегоукріплювальних і виправних споруд; способи виконання
криголамних робіт; правила обслуговування водолазних станцій.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середа освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Заготовляння хмизу, ялинок, жердин, кілків
сошок, виць, перев'язок для хмизових канатів і матраців. В'язання
хмизових й очеретяних канатів. Виготовляння хмизових серег для
підводних матраців, фашин і циліндричних кошиків з лози, щитів з
очерету і хмизу. Розбирання кріплення дна й укосів водойм
очеретяними щитами. Улаштовування взимку загороджень з гілля хмизу
та ялинок на якорях з льоду. Розбирання завіс з ялинок і гілля.
Накидання каменю у воду для улаштовування загат і напівзагат.
Пробивання у льоді ямок, борозен і ополонок та обколювання країв
льоду в гідротехнічних спорудах. Установлювання та витягування
стовпів й анкерів (мертв'яків). Участь у роботі водолазної станції
щодо обстеження дна акваторії, підводних частин споруд і знімання
поперечників. Участь у роботі з берега, льоду або плавучих засобів
під час укладання підводних трубопроводів протягненням по дну й
інших підводно-технічних роботах: установлювання та розбирання
дерев'яних конструкцій, спилювання паль і шпунтових рядів,
елементів вручну, висмикування дерев'яних паль, прокладання тросів
через водойми, установлювання та розбирання щитової опалубки для
підводного бетонування, укладання бетонної суміші під воду,
піднімання затонулих предметів, переміщання матеріалів з берега в
споруди на воді тощо. Транспортування човнами матеріалів і людей.
Розвантажування каменю та фашин з баржі на берег. Переміщання
каменю, піску або хмизу на санях по льоду.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості підводно-технічні,
берегоукріплювальні та виправні роботи.
Повинен знати: види укріплювальних конструкцій і способи їх
виготовляння; способи укладання фашин і канатів у хмизові
конструкції, в'язання габіонних каркасів і прийоми їх
установлювання та навантажування; улаштовування плавучих стапелів;
улаштовування та призначення захватних пристроїв; правила
установлювання плавучих засобів; правила попускання з плавучих
засобів і з льоду; способи розробляння ґрунту під водою з
поверхні; правила вимірювання глибини.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи річковим робітником на
підводно-технічних, габіонних і фашинних роботах 2 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Укріплювання укосів гідротехнічних споруд
хмизом або саджанням верболозу. Улаштовування плотів (спеціальних
кріплень) на суші. Укріплювання укосів і майданчиків хмизовими
покривалами. В'язання надводних і підводних хмизових матраців.
Улаштовування пливучого стапеля для в'язання матраців. В'язання
габіонних каркасів. Установлювання габіонних ящиків у спорудах за
готовим розбивкою і навантажування їх з підбиранням за розміром
каменю. Укладання фашин або хмизу в споруду. Установлювання спаїв
і щитоплотів. Улаштовування напівзагат з мітлових щитів.
Улаштовування легковиправних споруд усіх видів з хмизу.
Улаштовування щитових загороджень для ґрунту, що намивається.
Тралення підводних перешкод. Участь у роботах з очищання русел
рік. Участь з берега, льоду або плавучих засобів у роботах під час
укладання трубопроводів у підводну траншею, установлювання під
водою з'єднувальних муфт на секціях трубопроводу, розробляння
ґрунту під водою вибухами. Улаштовування трапів до плавучих
засобів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує підводно-технічні,
берегоукріплювальні та виправні роботи середньої складності.
Повинен знати: способи будування всіх видів виправних і
берегоукріплювальних споруд; правила роботи на скреперній
установці та корчотяговому крані; конструкції та правила
застосування всіх видів тралів; способи розбивання габіонної
кладки та габіонних матраців; правила габіонної кладки з матраців;
будову верстатів для габіонних робіт і правила їх експлуатації;
основні технічні вимоги до будівельних матеріалів та елементів
споруд.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи річковим робітником на підводно-технічних, габіонних і
фашинних роботах 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. В'язання й укладання під воду важких фашин.
Виготовляння верстата для в'язання хмизових щитів. Установлювання
тур з льоду. Стропування та видалення корчів та інших перешкод з
русел рік за допомогою плавучих засобів. Улаштовування виправних
споруд. Розробляння підводних траншей скреперною установкою.
Тралення судового ходу з вимірюванням глибин. Пробивання створ і
їх закріплювання на плаву. Кладка габіонних матраців з розбивкою
для кладки.
164. РОБІТНИК ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
закладання зелених насаджень, розбивання газонів, скверів і
будівництва спортивних майданчиків.
Повинен знати: способи штикування ґрунту під зелені
насадження в умовах будівництва; способи планування на око площин,
грядок скверів і доріжок; способи тимчасового прикопування кущових
рослин з оголеною кореневою системою; способи копання ям і траншей
у талому ґрунті; способи заготовляння рослинної землі та дерну;
правила транспортування кущових рослин і дерну; способи поливання
газонних трав під час сіяння; способи обрізання та проріджування
кущів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Розрівнювання землі на відвалах. Засипання
ям. Розкидання та перенесення ґрунту. Перекидання піску, гравію,
щебеню та висівок. Штикування ґрунту лопатою. Горизонтальне
планування на око площин, грядок і доріжок з вибиранням коренів,
каменів і розбиванням грудок. Установлювання квітів у горщиках.
Поливання квітів, дерев із шланга з автомашини. Підв'язування
дерев до кілків. Розкидання перегною вручну. Рознесення кілків.
Прибирання території від будівельних відходів, сміття, зрізаного
гілля, скошеної трави, снігу, їх навантажування та
розвантажування. Зв'язування кущових рослин у пучки та їх
розв'язування. Навантажування та розвантажування кілків для
закріплювання дерев, пакувальних матеріалів та інших
невідповідальних вантажів. Підношування кущових рослин до місця
тимчасового їх прикопування або саджання. Тимчасове прикопування
кущових рослин з оголеною кореневою системою. Улаштовування та
відновлювання пристовбурних ямок і канавок. Заготовляння й
установлювання кілків для підв'язування дерев під час
висаджування. Коткування газонів і доріжок ручним котком.
Трамбування ґрунту вручну. Заготовляння рослинної землі та дерну.
Заготовляння спиць для одерновування. Розпушування ґрунту в
пристовбурних ямках. Розпушування клумб. Пересаджування дерев.
Підсівання газонів вручну. Розмічання (маркірування) рядів і
борозен. Улаштовування грядок. Підготовляння деревнокущових рослин
для висаджування. Навантажування, розвантажування з укладанням
саджанців дерев і кущових рослин.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
закладання зелених насаджень, розбивання газонів, скверів і
будівництва спортивних майданчиків.
Повинен знати: способи планування площин, грядок, доріжок і
укосів під рейку або шаблон; способи копання ям і траншей у
мерзлому ґрунті; способи розморожування ґрунту; розміри садивних
ям і траншей; способи підготовляння садильних місць у ямах і
траншеях; способи захисту дерев від пошкодження, утеплювання їх на
зиму в період будівництва; способи сіяння газонних трав на
горизонтальних поверхнях; способи поливання горизонтальних
поверхонь; правила транспортування дерев з оголеною кореневою
системою; засоби малої механізації та правила роботи з ними;
способи обрізання та проріджування крон стандартних дерев; способи
підстригання газонів і живоплоту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи робітником зеленого будівництва
2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розкидання органічних добрив по площині для
посадок. Удобрювання ґрунту мінеральними розчинами. Обрізання та
проріджування кущових рослин. Перенесення розсади у горщиках та
ящиках. Копання садильних ям і траншей у талому ґрунті. Планування
площин, грядок, доріжок і укосів під рейку або шаблон. Копання
садильних ям і траншей у мерзлому ґрунті. Підготовляння основ у
ямах і траншеях під час саджання стандартних дерев і кущових
рослин. Прикопування стандартних дерев і кущових рослин з оголеною
кореневою системою в мерзлому ґрунті (в осінньо-зимовий період).
Захист дерев від пошкоджень і утеплювання їх на зиму. Вибирання
з-під плуга саджанців з оголеною кореневою системою. Звалювання
дерев, розпилювання стовбурів. Корчування та підрубування пнів та
кущів вручну. Обрізання паростків дерев. Обрізання коренів
саджанців під час саджання. Саджання квітів на газони й у вази.
Саджання багаторічних і килимових квітів. Поливання газонних трав
і деревно-кущових рослин. Сіяння газонних трав на горизонтальних
поверхнях вручну та механізованим способом. Викошування газонів
вручну та газонокосилками. Підживлювання рослин мінеральними
добривами. Викопування квіткових рослин. Поливання дерев, кущів
гідробуром і квіткових рослин вручну. Улаштовування насипних клумб
і рабаток. Суцільне одерновування горизонтальних поверхонь і
укосів у клітинку. Ремонт одернування. Навантажування та
розвантажування стандартних дерев з оголеною кореневою системою.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час закладання зелених насаджень, розбивання скверів, газонів
і будівництва спортивних майданчиків.
Повинен знати: засоби малої механізації та правила роботи з
ними; кондицію стандартних дерев і кущових рослин і способи їх
відбирання у лісових масивах або розсадниках; способи викопування
стандартних дерев і кущових рослин з оголеною кореневою системою;
способи видаляння пошкоджених коренів і гілок крон; способи
обрізання та проріджування крон дерев; способи планування площин,
грядок, доріжок і укосів за геодезичними позначками; класифікацію
та структуру рослинних ґрунтів; способи готування земляних
сумішей; основні види органічних і мінеральних добрив і
стимуляторів росту зелених насаджень, способи внесення їх у ґрунт;
способи улаштовування квітників; способи саджання стандартних
дерев, кущів, цибульних одно- і багаторічних рослин під час
закладання парків, скверів і бульварів; способи заготовляння дерну
механічними дернорізками; способи обприскування дерев і кущів
розчинами ядохімікатів; техніку безпеки під час роботи з
ядохімікатами; правила обкопування саджанців і кущових рослин;
способи упаковування саджанців і кущових рослин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи робітником зеленого будівництва 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Відбирання за кондицією стандартних дерев і
кущових рослин у лісових масивах або розсадниках. Викопування
саджанців хвойних порід з грудкою. Пакування грудки. Викопування
дерев і кущових рослин з оголеною кореневою системою. Вибирання та
видаляння пошкоджених коренів і гілок крон. Планування площин,
грядок, доріжок й укосів за геодезичними позначками. Саджання
дерев з оголеною кореневою системою в готові садивні ями з
розтяжками між кілками. Саджання кущових рослин з оголеною
кореневою системою в готові садивні траншеї. Саджання рисунком
середньої складності цибульних одно- і багаторічних рослин у
відкритий ґрунт. Сіяння газонних трав на крутих укосах. Готування
земляних рослинних сумішей. Внесення під час саджання рослинних
сумішей, стимуляторів росту, органічних і мінеральних добрив.
Обприскування розчинами ядохімікатів кущів і дерев. Поливання
рослин дощувально-поливальними машинами. Зрізування ґрунту газонів
механічними дернорізками. Установлювання чавунних пристовбурних
решіток з улаштовуванням дерев'яних каркасів. Улаштовування
квітників, підстригання квітників шпалерними ножицями.
Заготовляння дерну механічними дернорізками.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
закладання зелених насаджень, розбивання скверів, газонів і
будівництва спортивних майданчиків.
Повинен знати: основні поняття з агротехніки та дендрології;
правила обкопування (дерев великого розміру) із збереженням
кореневої системи; способи пакування грудок дерев; способи
навантажування, розвантажування та саджання дерев з грудкою землі
у м'якій та твердій тарі; способи закріплювання дерев; способи
улаштовування садово-паркових доріжок і майданчиків; способи
одерновування фігурних бровок, газонів, квітників, партерів та
інших площин; способи фігурного підстригання живоплоту; способи
омолоджування дерев; способи художнього формування крон дерев;
біологічні особливості рослин; способи улаштовування
килимово-мозаїчних квітників і саджання килимово-живцевих квітів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи робітником зеленого будівництва 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Викопування дерев з грудкою землі.
Упаковування грудок дерев. Навантажування, розвантажування й
установлювання автокранами у садивні ями дерев із звільненням
грудки від тари. Оброблянню та зачищання зрізів кореневої системи.
Омолоджування дерев. Вибирання та видалення сухих сучків.
Формування крони. Обрізання та проріджування крон дерев. Контурне
та фігурне одерновування бровок газонів, квітників, партерів та
інших площин з підготовлянням земляної постелі. Фігурне
підстригання живоплоту. Трасування ліній за геодезичними
позначками. Нанесення рисунку на сплановану поверхню квітника.
Саджання квіткової розсади та багаторічних квітів за рисунком.
Улаштовування щебеневих доріжок і майданчиків з дотриманням
проектних поперечних профілів і поздовжніх схилів. Укладання
щебеневих, гравійних покриттів і покриттів зі спеціальної суміші з
пошаровим ущільнюванням котками і вібротрамбівками. Улаштовування
килимно-мозаїчних квітників, партерів з нанесенням складного
рисунку та наданням проектного рельєфу.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час закладання зелених насаджень, розбивання скверів, газонів і
будівництва спортивних майданчиків.
Повинен знати: способи перенесення проектів озеленення в
натуру; способи улаштовування футбольних полів, бігових доріжок і
спортивних майданчиків.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи робітником зеленого будівництва 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Перенесення проектів озеленення в натуру за
геодезичними позначками. Вертикальне та горизонтальне розбивання
футбольних полів (периметра, поздовжньої та поперечної осей) з
прив'язуванням їх до основних нівелірних та теодолітних позначок.
Улаштовування на спортивних майданчиках збирально-висушувальних і
магістральних дренажів з дотриманням заданих уклонів.
Улаштовування на будівельних майданчиках суцільного дренажного
шару з піску, черепашника й інших матеріалів з дотриманням заданих
уклонів. Укладання рослинного шару футбольних полів з внесенням
поліпшуючих органічних і мінеральних добавок. Сіяння на спортивних
майданчиках газонних трав у двох напрямках з підготуванням сумішей
газонного насіння за проектною схемою, засипання насіння рослинною
сумішшю з коткуванням. Суцільне одерновування спортивних
майданчиків з укладанням штучного дерну під рейку, обрізання дерну
за шаблоном, підготовляння постелі під кожну дернину, загортання
швів рослинною землею, землею із сумішшю газонного насіння,
укочування обдернованої поверхні легким котком з перевірянням
вертикальних позначок. Усування місць осідання окремих дернин
після укочування котком. Вертикальне та горизонтальне розбивання
бігових доріжок і спортивних майданчиків з прив'язуванням до
основних нівелірних і теодолітних позначок. Готування й укладання
спецсуміші на бігові доріжки та спортивні майданчики з укочуванням
котком. Перевіряння вертикальних позначок і виправляння місць
осідання після укочування.
165. РОБІТНИК КАРТИ НАМИВУ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з укладання ґрунту під
час намивання споруд під воду, скидання пульпи у відвали з
улаштуванням і без улаштування обвалування та під час однобічного
намивання споруд.
Повинен знати: основні види ґрунтів і лісоматеріалів; види та
призначення пульпонапрямних переносних щитів, лотків і випусків;
правила сигналізації під час укладання ґрунту та намивання
земляних споруд; основні правила укладання ґрунту на карті намиву;
способи грубого обробляння лісоматеріалів; способи розбирання
простих дерев'яних конструкцій; види стропів, захватних пристроїв
і такелажної оснастки; правила переміщання труб і лісоматеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Розподіляння потоку пульпи на карті намиву за
допомогою переносних щитів, випусків і лотків. Відбудовування та
нарощування обваловування з намивного ґрунту за лекалами. Грубе
обтісування, поперечне перепилювання й обкорування лісоматеріалів.
Нарощування й укорочування розподільного пульпопроводу.
Переключання потоку пульпи з однієї карти на іншу. Установлювання
шандорних дощок і вертикальних патрубків. Очищання пульпостічних
канав і зумпфів. Прибирання обкотишів та сміття за межі споруди,
що намивається. Розбирання простих дерев'яних конструкцій.
Зачіплювання труб та інших вантажів інвентарними стропами за
монтажні петлі, скоби, гаки тощо. Стропування лісоматеріалів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з укладання ґрунту під
час намивання площин, широкопрофільних та вузькопрофільних частин
безнапірних земляних споруд і штабелів.
Повинен знати: основні властивості ґрунтів та їх класифікацію
за складністю гідравлічного транспортування; правила та способи
намивання безнапірних земляних споруд; основні властивості
деревини; способи обробляння лісоматеріалів ручним інструментом;
водоскидні пристрої.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи робітником карти намиву 2 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Керування процесом намивання безнапірної
земляної споруди або штабеля. Улаштовування та нарощування
водоскидних колодязів, лотків, зумпфів. Підтримання необхідного
горизонту ставка з регулюванням водоскидної системи. Виготовляння
та ремонтування деталей водоскидних колодязів, опор і естакад.
Обтісування колод на канти та накругло. Обтісування дощок і
пластин.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з укладання ґрунту під
час намивання широко- і вузькопрофільних частин напірних земляних
споруд, замивання пазух гідротехнічних споруд, зведення земляного
полотна залізничної колії й автодороги та намивання підходів до
мостів.
Повинен знати: правила та способи укладання ґрунту під час
намивання широко- і вузькопрофільних частин напірних земляних
споруд, замивання пазух гідротехнічних споруд, зведення земляного
полотна залізничної колії й автодороги, намивання підходів до
мосту; правила виконання робіт і технічні вимоги до намивних
напірних земляних споруд; дренажну систему.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи робітником карти намиву 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Керування процесом намивання напірної
земляної споруди, земляного полотна залізничної колії або
автодороги, підходів до мостів або під час замивання пазух
гідротехнічних споруд (розкладення ґрунту в частинах профілю,
споруди за фракціями змінюванням глибини і меж ставка, змінювання
напрямку потоку пульпи, а також переміщання випуску пульпи).
Розбивання осей робочого пульпопроводу та меж ставка. Забивання
водозбірних систем, нарощування водоскидних колодязів з вибиранням
оптимальної висоти установлювання шандорів і патрубків. Візуальне
оцінювання відмивання глинистих частинок. Ремонтування
пульпостічних пристроїв.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Укладання ґрунту під час намивання
особливо відповідальних напірних земляних споруд з ядром.
Повинен знати: способи формування ядра; правила виробництва
робіт і технічні вимоги під час намивання земляних споруд з ядром,
у тому числі у зимовий період.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи робітником карти намиву 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Керування процесом намивання особливо
відповідальних напірних земляних споруд з ядром. Дотримання
загаданого гранулометричного складу та густини ґрунту, укладеного
в тіло споруди. Улаштовування та нарощування водоскидних систем
під час намивання особливо відповідальних земляних споруд з ядром,
забивання водоскидних систем у цих спорудах. Дотримання технології
укладання ґрунту в плані та за висотою.
166. СКЛЯР
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
скління.
Повинен знати: основні види стекол, що застосовуються для
засклення; способи упаковування і розпаковування тари із склом;
склад замазок для стекол та способи їх приготування; способи
тимчасового затулення віконних рам поліетиленовою плівкою.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Приготування замазок для стекол. Виймання
стекол з розчищенням фальців. Тимчасове затулення віконних рам
поліетиленовою плівкою.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час скління.
Повинен знати: основні види і властивості матеріалів, що
застосовуються під час склярських робіт; способи різання і
вставлення тонких віконних стекол; будову пістолета для забивання
шпильок; види та властивості герметиків; будову та способи
користування столом-шаблоном для розкроювання скла; способи
знімання й навішування глухих і стулчастих рам.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи склярем 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Різання і вставлення тонких віконного стекол.
Забивання шпильок пістолетом. Замінювання тонких розбитих стекол.
Обмазування стекол і фальців замазкою або герметиком вручну.
Установлювання штапиків. Знімання та встановлювання (навішування)
глухих і стулчастих рам.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час скління.
Повинен знати: способи різання та вставляння товстих стекол і
стекол спеціальних марок; будову механізованих інструментів і
прийоми роботи з ними.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи склярем 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Різання та вставляння товстих віконних стекол
і стекол спеціальних марок (увіолевих, теплопоглинальних, матових,
"Мороз", армованих) у дерев'яні, металеві, залізобетонні та
пластмасові рами прямокутної форми з закріплюванням клиновими
затискачами, клямерами, штапиками на гвинтах, шпильками або
замазками. Скління металевих рам клеєними склопакетами.
Промазування фальців замазкою або герметиком за допомогою шприца.
Свердління отворів у стеклах.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
скління.
Повинен знати: способи та прийоми виконання складних
склярських робіт; способи криволінійного різання стекол; способи
вставляння скла в рами криволінійних форм.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи склярем 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Різання та вставляння вітринних і дзеркальних
стекол та стекол спеціальних марок (візерункових, загартованих,
таких, що нагріваються електроенергією, хвилястих) у рами всіх
типів. Різання та вставляння всіх видів стекол у круглі, овальні,
напівциркульні та інші рами криволінійної форми. Вставляння та
замінювання призм і лінз. Скління огорож ліфтових шахт, сходів і
балконів із закріплюванням натяжними гвинтами. Обточування скла.
Замінювання стекол у вітринах.
167. СЛЮСАР БУДІВЕЛЬНИЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші слюсарні роботи на
будівельному майданчику.
Повинен знати: основні види болтів та болтових з'єднань;
способи змазування деталей; види стропів і захватних пристроїв;
призначення слюсарного інструменту та правила користування ним.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. З'єднування невідповідальних деталей.
Слюсарне обробляння деталей за вільними розмірами.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості слюсарні роботи на
будівельному майданчику.
Повинен знати: основні властивості матеріалів, що
обробляються; способи розмічання деталей за шаблоном; способи
слюсарного обробляння деталей; способи складання та розбирання
вузлів механізмів і елементів стальної ковзної опалубки; будову та
правила користування простими такелажними засобами та
механізованими інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи слюсарем будівельним 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Нарізування й обпилювання гайок і болтів.
Виготовляння шайб, накладок і прокладок вручну. Розмічання деталей
за шаблонами. Свердління отворів вручну. Різання та рубання сталі.
З'єднування деталей. Складання та розбирання простих вузлів
устаткування, що ремонтується. Складання, розбирання та
ремонтування щитів і коробів стальної ковзної опалубки.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує на будівельному майданчику
слюсарні роботи середньої складності з виготовляння та ремонту
устаткування та пристроїв, ремонту механізмів, машин і двигунів.
Повинен знати: основні властивості металів, що застосовуються
для виготовлення інструментів; основні правила та способи
заправляння та гартування інструментів; будову та використання
такелажного устаткування, механізованих інструментів та верстатів,
що застосовуються під час ремонту; основні відомості про допуски
та посадки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем будівельним 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Слюсарне обробляння деталей устаткування із
застосуванням спеціальних механізованих інструментів. Розмічання
деталей під обрізання та свердління. Виготовляння анкерних болтів,
підвісок, кронштейнів, фланців, тяг, хомутів, прямолінійних
стоків, жолобів, захисних кожухів і обгороджувальних засобів,
трубчастих стояків для помостів, бункерів, віконних, сходових і
балконних решіток. Установлювання та розбирання переставної
стальної опалубки колон, балок і плит перекриття. Установлювання
та розбирання підйомних пристроїв ковзної стальної опалубки з
ручними домкратами. Регулювання конусності ковзної опалубки.
Регулювання підйомних лебідок бульдозерів. Розбирання,
ремонтування і складання ручних домкратів, блоків
вантажопідйомністю до 5 т, верстатів для гнуття та різання
арматури, натяжних і приводних пристроїв стрічкових транспортерів,
ковшів і ланцюгів екскаваторів, ковшів і барабанів
бетонозмішувачів, фарбопультів, підйомників, агрегатів для
механізованого шпаклювання. Розбирання, ремонтування та складання
двигунів внутрішнього згоряння (установлювання поршневих кілець,
підтягування шатунних і корінних підшипників, складання насосів,
карбюраторів і магнето). Розмічання деталей за кресленнями й
ескізами.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує на будівельному майданчику
складні слюсарні роботи з виготовляння та ремонту устаткування та
пристроїв, ремонту механізмів, машин і двигунів.
Повинен знати: сортамент і марки інструментальних сталей;
основні дані про сплави; способи слюсарного та термічного
обробляння складних деталей із застосуванням механізованого
інструменту; допуски та посадки під час обробляння та складання
деталей; способи приганяння деталей за шаблонами та калібрами;
правила і способи установлювання, розбирання, складання,
ремонтування та регулювання машин та двигунів внутрішнього
згоряння; способи закалювання, відпускання, відпалу інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем будівельним 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виготовляння складних шаблонів і розмічання
деталей за кресленнями для всіх видів обробки. Гартування,
відпалювання і відпускання деталей. Виготовляння складних
пристроїв для будівельних і монтажних робіт. Виготовляння окремих
деталей та вузлів для комплектування устаткування (ковші, засіки,
бункери з тонколистового металу, постаменти, рами та площадки під
циклони, вентилятори та калорифери, рухомі жалюзі, клапани).
Складання одно- і двостулкових металевих дверей. Монтаж
гідравлічних і електричних домкратів та ковзної опалубки.
Обслуговування ковзної опалубки з механізованими домкратами у
процесі бетонування. Відновлювання спрацьованих деталей.
Наклепування гальмових колодок і гальмових стрічок тракторів,
кранів і екскаваторів. Розбирання, ремонтування та складання
тракторів, скреперів, бульдозерів, котків, бетоно- і
розчинозмішувачів, бетоно- і розчинонасосів, блоків
вантажопідйомністю більше 5 т, приводних лебідок, землесосних
снарядів і установок продуктивністю переробки ґрунту до
300 куб. м/год., компресорів продуктивністю до 6 куб. м/хв.,
мотовозів, парових молотів, відцентрових насосів, вальців,
пресножиць для різання листового металу товщиною до 13 мм.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує на будівельному майданчику
особливо складні роботи з виготовляння та ремонту устаткування та
пристроїв, ремонту механізмів, машин і двигунів.
Повинен знати: марки, сорти та властивості твердих сплавів;
способи слюсарного та термічного обробляння та приганяння особливо
складних деталей; допуски та посадки під час сполучання деталей.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем будівельним 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Посадка ексцентриків. Виготовляння особливо
складних шаблонів, калібрів і кондукторів. Виготовляння та
ремонтування особливо складних і відповідальних деталей, виробів
та пристроїв. Виготовляння та ремонтування особливо складних
штампів і пресформ. Ремонтування, налагоджування та випробовування
землесосних снарядів і перекачувальних установок продуктивністю
переробки ґрунту більше 300 куб. м/год., екскаваторів і баштових
кранів, автонавантажувачів, пресножиць для різання листового
металу товщиною більше 13 мм, гідравлічних і пневматичних пресів,
компресорів продуктивністю більше 6 куб. м/хв. Регулювання
двигунів внутрішнього згоряння.
168. СЛЮСАР З ВИГОТОВЛЕННЯ ВУЗЛІВ І ДЕТАЛЕЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
виготовляння деталей і вузлів технологічних трубопроводів.
Повинен знати: види труб, деталей трубопроводів і арматури;
види опор; засоби кріплення трубопроводів; призначення слюсарних
інструментів; способи вимірювання діаметрів труб.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Очищання зовнішніх поверхонь труб металевими
щітками. Очищання арматури, болтів і шпильок від консервуючого
мастила. Консервація кінців труб. Виготовляння, установлювання та
знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах. Підготовляння
допоміжних матеріалів (пасма, сурику тощо). Сортування труб і
фасонних частин.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
виготовлення деталей і вузлів технологічних трубопроводів.
Повинен знати: способи хімічного очищання внутрішніх
поверхонь деталей і труб; способи гнуття труб діаметром до 80 мм;
види деталей трубопроводів, прокладного матеріалу і набивок,
номенклатуру труб та арматури; будову арматури; будову та правила
користування простими такелажними засобами; способи стропування
труб; види, будову, призначення та правила користування
механізованими інструментами; правила поводження з газовими
балонами та їх транспортування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікацій і стаж роботи слюсарем з виготовлення вузлів і
деталей технологічних трубопроводів 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання та різання труб вручну. Обробляння
кінців деталей і труб шліфувальною машиною. Виготовляння підкладок
і прокладок. Насаджування фланців і стиків труб діаметром до
100 мм. Гнуття труб діаметром до 80 мм. Свердління отворів.
Комплектування деталей трубопроводів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час виготовляння вузлів і деталей технологічних трубопроводів.
Повинен знати: сортамент труб і властивості металів; типи
опор і кріплення до них; будову та правила керування
потоково-механізованими лініями; способи виготовляння
прямолінійних секцій трубопроводів; будову трубонарізних
верстатів; допустимі зазори та види кромок під час складання
стикових труб для зварювання; способи знежирювання деталей і труб
киснепроводу; правила стропування трубних вузлів і блоків; правила
гідравлічного та пневматичного випробувань; правила складання
вузлів і вимоги до трубопроводів, розрахованих на умовний тиск до
4 МПа (40 кгс/ кв. см).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з виготовлення вузлів і деталей технологічних
трубопроводів 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Механізоване різання та нарізування труб.
Обробляння кінців труб абразивним кругом на фаску. Гнуття труб
діаметром від 80 до 200 мм. Насаджування фланців на труби та
стикування стальних труб діаметром від 100 до 200 мм. Набивання
сальників. Складання вузлів трубопроводів діаметром до 200 мм,
розрахованих на умовний тиск до 4 Мпа (40 кгс/кв. см) з
гідравлічним випробуванням. Підготовляння, притирання, шабрування,
гідравлічне випробовування й установлювання арматури діаметром до
200 мм, розрахованих на умовний тиск до 4 МПа (40 кгс/кв. см).
Відбортовування, розбортовування та стикування для зварювання труб
з поліетилену, вініпласту, алюмінію, міді та латуні. Виготовляння
деталей та елементів трубопроводу з поліетиленових, вініпластових,
алюмінієвих, мідних та інших труб. Зачищання зварних швів до
чистоти поверхні Rz = 40.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
виготовлення деталей і вузлів технологічних трубопроводів.
Повинен знати: правила заготовляння вузлів трубопроводів,
розрахованих на умовний тиск до 9,8 Мпа (100 кгс/кв. см); типи
опор і кріплення для них; види і будову верстатів для гнуття труб
з нагріванням струмом високої частоти; типи компенсаторів; правила
виконання гідравлічного і пневматичного випробовування
трубопроводів; будову та правила керування напівавтоматичними
лініями з виготовлянням прямолінійних секцій трубопроводів з
одночасним нанесенням антикорозійної ізоляції; правила складання
вузлів і вимоги до трубопроводів, розрахованих на умовний тиск до
9,8 МПа (100 кгс/кв. см).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з виготовлення вузлів і деталей технологічних
трубопроводів 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання деталей. Гнуття труб діаметром
понад 200 мм. Підкатка кінців труб на конус. Насаджування фланців
на труби та стикування труб діаметром більше 200 до 1200 мм.
Виготовляння штуцерів, трійників і секційних відводів. Гнуття труб
на стиках (незалежно від діаметра) з нагріванням струмом високої
частоти. Виготовляння переходів і секційних відводів.
Підготовляння, притирання, шабрування, установлювання арматури
діаметром більше 200 до 400 мм, розрахованої на умовний тиск до
4 Мпа (40 кгс/кв. см). Підготовляння, притирання, шабрування та
гідравлічне випробовування й установлювання арматури до 200 мм,
розрахованої на умовний тиск понад 4 до 9,8 Мпа
(40 до 100 кгс/кв. см). Установлювання реперів для замірювання
теплових розширень і повзучості металів. Складання вузлів
трубопроводів на стендах і механізованих лініях. Складання
прямолінійних секцій трубопроводів на механізованих і
напівавтоматичних лініях з одночасним нанесенням антикорозійного
покриття.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час виготовляння деталей і вузлів технологічних трубопроводів.
Повинен знати: типи фланцевих з'єднань на спеціальних
прокладках (лінзових, металевих тощо) і спеціальних муфтових
з'єднань (куля за конусом); правила хімічного промивання; правила
виготовляння деталей і вузлів трубопроводів з легованих сталей;
техніку замірювання за місцем та ескізування деталей; способи
термообробки зварних стиків; правила складання вузлів і вимоги до
трубопроводів, розрахованих на умовний тиск більше 9,8 МПа
(100 кгс/кв. см).
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з виготовлення вузлів і деталей технологічних
трубопроводів 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Насаджування фланців на труби діаметром
більше 1200 мм. Замірювання місць прокладання технологічних
трубопроводів за місцем монтажу, складання ескізів для
заготовляння та прокладання трубопроводів. Виконання холодних
натягів. Укрупнювальне складання вузлів трубопроводів і блоків.
Підготовляння, притирання, шабрування, гідравлічне випробовування
й установлення арматури діаметром більше 200 до 600 мм
розрахованої на умовний тиск більше 4 до 9,8 МПа
(40 до 100 кгс/кв. см). Підготовляння, притирання, шабрування,
гідравлічне випробовування та установлювання арматури діаметром
більше 600 мм, незалежно від тиску або розрахованої на умовний
тиск більше 9,8 МПа (100 кгс/кв. см) незалежно від діаметра.
169. СЛЮСАР З ВИГОТОВЛЕННЯ ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛЕЙ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
виготовляння деталей, конструкцій і вузлів санітарно-технічних
систем.
Повинен знати: види та призначення санітарно-технічних
матеріалів і устаткування; сортамент труб, фітингів, фасонних
частин, арматури і засобів кріплення; призначення слюсарних
інструментів; правила стропування та переміщання вантажів; способи
вимірювання діаметрів труб, фітингів і арматури; способи
сполучання вузлів і деталей.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Сортування труб, фітингів, фасонних частин,
арматури та засобів кріплення. Підготовляння допоміжних матеріалів
(лляного пасма, сурику, розчину сірки тощо). Зболчування
невідповідальних з'єднань. Комплектування згонів муфтами та
контргайками, болтів гайками. Установлювання прокладок. Оббивання
окалини після газового різання. Нанесення рисок на кінці деталей з
труб. Зачіплювання вантажів інвентарними стропами, підтримування
та повертання труб під час газового різання й
електроприхвачування. Маркування вузлів клеймуванням і фарбою.
Виготовляння й установлювання захисних гільз для трубопроводів.
Виготовляння стальних бирок. Очищання секцій чавунного котла
зсередини та ззовні з промиванням. Виготовляння, установлювання та
знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
виготовлення деталей, конструкцій та вузлів санітарно-технічних
систем.
Повинен знати: види основних деталей санітарно-технічних
систем і з'єднань; розмічальні позначення на трубах; способи
згинання, різання труб і свердління отворів; будову трубозгинних,
нарізних свердлильних і відрізних верстатів і механізмів, правила
користування механізованими інструментами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві; підвищення
кваліфікації і стаж роботи слюсарем з виготовлення вузлів та
деталей санітарно-технічних систем 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виготовляння прокладок для фланцевих з'єднань
та радіаторів за готовою розміткою. Складання фланцевих з'єднань.
Установлювання прокладок. Забивання розтрубів чавунних
трубопроводів. Нарізування різьби на трубах вручну. Насаджування
фланців і стикування труб діаметром до 100 мм. Свердління отворів
на трубах і фланцях за готовою розміткою. Зенкування й оброблення
кінців труб під зварювання. Різання вручну стальних і полімерних
труб. Гнуття труб діаметром до 80 мм. Вирубування "вікон" пресом.
Комплектування сифонів і ревізій. Фрезерування патрубків.
Висікання сідловин. Виготовляння кожуха для насосів. Виготовляння
контейнерів. Утворювання розтрубів на кінцях труб. Обробляння
кінців труб після газового різання. Перерубування чавунних
каналізаційних труб вручну. Переміщання матеріалів тельфером або
кран-балкою.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час виготовляння деталей, конструкцій і вузлів
санітарно-технічних систем.
Повинен знати: будову верстатів для групування радіаторів;
способи розмічання отворів у фланцях і трубах; правила
випробовування окремих труб і вузлів; способи підготовляння та
випробовування арматури діаметром до 200 мм; способи усування
дефектів; способи виготовляння ущільнювальних деталей (прокладок,
сальників тощо); способи заправляння тангенціональних плашок,
свердел і зенкерів; будову та принцип роботи точильних верстатів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з виготовлення вузлів та деталей
санітарно-технічних систем 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Скручування фітингів, арматури на ущільнювачі
та насухо. Ревізія та випробовування арматури діаметром до 200 мм.
Гідравлічне та пневматичне випробовування всіх видів
санітарно-технічного устаткування (окремих труб, елеваторних і
водомірних вузлів тощо). Групування радіаторів. Гнуття труб
діаметром більше 80 до 200 мм. Розмічання труб, прокладок, отворів
на трубах і фланцях. Механізоване різання стальних і полімерних
труб, вирізання отворів на трубах і нарізання різі, механізоване
перерубування чавунних каналізаційних труб. Притирання кранів,
вентилів діаметром до 200 мм. Виготовляння дрібних і середніх
металевих конструкцій усіх видів (кріпильні деталі, підставки,
опори тощо). Набивання сальників. Відбортовування,
розбортовування, стикування труб для зварювання та зварювання труб
з полімерних матеріалів. Виготовляння вузлів і деталей
трубопроводів з полімерних труб. Виготовляння та випробовування
регістрів. Обв'язування ручних насосів, водомірних вузлів,
обв'язування та виготовлення сушарок рушників, водонагрівачів,
елеваторних вузлів, регулювальних і редукційних клапанів,
обв'язування конденсаторів, радіаторних і конвекторних блоків
готовими вузлами тощо. Виготовляння трапів, змивних труб,
компенсаторів, радіаторних і конвекторних вузлів,
повітрозбірників. Складання вузлів трубопроводів на різі.
Розмічання патрубків "на сідло", гнізд для них на трубах діаметром
до 50 мм. Складання вузлів з чавунних каналізаційних труб.
Шабрування ущільнювальних кілець діаметром до 200 мм.
Улаштовування сантехнічних кабін трубопроводами. Установлювання в
кабіні сушарок рушників, ванн, умивальників, унітазів,
комбінованого змішувача, туалетної полички, зрівнювачів
електричних потенціалів. Насаджування фланців на труби та
стикування труб діаметром від 100 до 200 мм. Виготовляння
каналізаційних заглушок.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
виготовляння деталей, конструкцій і вузлів санітарно-технічних
систем.
Повинен знати: способи стикування й відбортовування труб
діаметром більше 200 мм; способи підготовляння та випробовування
арматури діаметром від 200 до 400 мм; улаштовування
санітарно-технічних трубопроводних систем у цілому; користування
складним вимірювальним інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з виготовлення вузлів та деталей
санітарно-технічних систем 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виготовляння трійників, хрестовин, переходів,
секційних відводів, розподільних гребінок, конденсатозбірників,
гідравлічних затворів, вузлів обв'язки елеваторних і водомірних
вузлів, центробіжних насосів, редукційних клапанів, чавунних
секційних котлів, виготовляння грязьовиків, баків, змішувачів.
Гнуття труб діаметром більше 200 мм. Ревізія та випробовування
арматури діаметром від 200 до 400 мм. Насаджування фланців на
труби та стикування труб діаметром від 200 до 1200 кв. мм. Гнуття
труб (незалежно від діаметра) з нагріванням струмом високої
частоти. Складання чавунних секційних котлів у пакети.
Виготовляння простих і складних шаблонів. Перевіряння вузлів і
деталей за ескізами та зв'язування їх у пакети. Притирання
арматури, шабрування ущільнювальних кілець діаметром від 200 до
400 мм. Підготовляння до встановлювання й обв'язування
теплообмінників і доводчиків. Виготовляння компенсаторів,
відстійників, бойлерів та інших об'ємних деталей. Складання
резервуарів високого тиску.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи. Читає
креслення, ескізи під час виготовляння деталей, конструкцій,
вузлів санітарно-технічних систем.
Повинен знати: правила випробовування санітарно-технічних
систем; техніку замірювання й ескізування деталей; способи
термообробки зварних стиків; способи підготовляння та
випробовування арматури діаметром більше 400 мм; способи
підготовляння та випробовування котлів, бойлерів, калориферних
установок, насосів і центральних теплових пунктів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з виготовлення вузлів та деталей
санітарно-технічних систем 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виготовляння складчастих відводів і
компенсаторів. Ревізія та випробування арматури діаметром більше
400 мм. Насаджування фланців на труби діаметром більше 1200 мм.
Замірювання з натури та за типовими проектами. Складання ескізів
для заготовляння трубопроводів з проставлянням замірних довжин.
Виготовляння вузлів з труб діаметром більше 400 мм. Виготовляння
переходів більше 400 мм. Випробування котлів. Складання котлів з
окремих пакетів. Притирання, шабрування ущільнювальних кілець
діаметром більше 400 мм.
170. СЛЮСАР З ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТА ВУЗЛІВ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ, КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ,
ПНЕВМОТРАНСПОРТУ Й АСПІРАЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
виготовляння деталей систем вентиляції, кондиціонування повітря,
пневмотранспорту й аспірації.
Повинен знати: основні матеріали, що застосовуються під час
виготовлення вентиляційних систем; прийоми прямолінійного та
криволінійного різання листового металу, металопласту, полімерного
матеріалу за готовим розмічанням вручну; правила стропування та
переміщання вантажів; способи з'єднування вузлів і деталей.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Прямолінійне та криволінійне різання
листового металу, полімерного матеріалу за готовим розмічанням
вручну. Відгинання прямолінійних фальців вручну. Прооліфлювання
фальців. Комплектування фальців попарно. Пробивання отворів у
листовому металі. Маркування вузлів методом клеймування
(таврування) та фарбою. Установлювання прокладок. Переміщання
вантажів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
виготовлення деталей систем вентиляції, кондиціонування повітря,
пневмотранспорту й аспірації.
Повинен знати: основні властивості та способи обробляння
листового та профільного металу, металопласту, вініпласту та
поліетилену; типи кріплення повітропроводів і фасонних частин;
деталі систем вентиляції, кондиціонування повітря,
пневмотранспорту, аспірації та їх призначення; розмічальні
позначення; способи обробляння заготовок на кромкозагинальних
верстатах, зик-машинах і фальцепрокатних верстатах; способи
зварювання вініпласту та поліетилену; основи будови та правила
експлуатації верстатів і механізмів для обробляння листового і
профільного металів і металопласту, точкових машин для контактного
зварювання; правила користування механізованим інструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи слюсарем з виготовлення деталей та
вузлів систем вентиляції, кондиціонування повітря,
пневмотранспорту й аспірації 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Улаштовування "вікон" у картинах, що
заготовляються. Відбортовування торців елементів круглих
повітропроводів на зик-машинах. Свердління отворів на приводних
верстатах. Виготовляння прокладок для фланцевих з'єднань.
Виготовляння рам жорсткості з металу. Виготовляння прямокутних
фланців. Зварювання вініпластових і поліетиленових листів у
вертикальному та горизонтальному положенні. Установлювання сітки
та рухомих жалюзійних решіток. Пробивання отворів у фланцях.
Прямолінійне різання листового металу, метало- і вініпласту на
верстатах. Прокочування й осаджування фланцевих з'єднань на
приводних верстатах.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час виготовляння деталей і вузлів систем вентиляції,
кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації.
Повинен знати: способи розмічання та розкроювання простих
деталей з металу, метало- та вініпласту; види з'єднань і кріплень
повітропроводів і фасонних частин; деталювальні ескізи; прийоми
виконання заклепувальних робіт; технологію виготовлення прямих
ділянок повітропроводів з металу, метало- і вініпласту та
поліетилену.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з виготовлення деталей та вузлів систем
вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації
3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Криволінійне різання листового металу,
металопласту, поліетилену та вініпласту на приводних верстатах.
Вальцювання циліндричних деталей з листового металу, металопласту,
поліетилену та вініпласту на вальцях. Виготовляння прямих ділянок
повітропроводів з металу, метало-, вініпласту та поліетилену,
бандажів, рейок, движків, відбивачів, вихлопних ковпаків,
дросель-клапанів і шумоглушників усіх типів. Виготовляння
нерухомих жалюзійних решіток, круглих фланців і цапф,
спірально-зварних і спірально-замкових повітропроводів.
Установлювання фланців на повітропроводи та фасонні частини.
Комплектування систем вентиляції, кондиціонування повітря,
пневмотранспорту й аспірації. Виготовляння кронштейнів, опор
планок і траверс для закріплювання повітропроводів. Зварювання
виробів середньої складності з вініпласту і поліетилену.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
виготовляння деталей і вузлів систем вентиляції, кондиціонування
повітря, пневмотранспорту й аспірації.
Повинен знати: технологію виготовляння фасонних частин
повітропроводів з листового металу, металопласту, вініпласту та
поліетилену; будову та принцип роботи систем вентиляції,
кондиціонування повітря, пневмотранспорту, аспірації та
номенклатуру устаткування; вимоги до якості елементів систем усіх
видів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з виготовлення деталей та вузлів систем
вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації
4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виготовляння фасонних частин повітропроводів
усіх видів, шиберів, воронок, кожухів, зонтів, дефлекторів і
дифузорів. Виготовляння рухомих жалюзійних решіток. Виготовляння
секторів керування дросель-клапанів. Виготовляння циклонів.
Різання за допомогою копіра шаблону ланок відводів і складання їх
на зик-машинах. Виготовляння м'яких з'єднань.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час виготовляння деталей і вузлів систем вентиляції,
кондиціонування повітря й аспірації.
Повинен знати: способи розмічання та виготовляння
пірамідальних і конусних повітропроводів і фасонних частин;
способи контрольного складання вузлів систем вентиляції,
кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи слюсарем з виготовлення деталей та вузлів систем
вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації
5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розмічання та виготовляння особливо складних,
нестандартних повітропроводів і фасонних частин. Виготовляння
сепараторів, скруберів, припливних і витяжних тумб, несиметричних
переходів. Виготовляння душуючих патрубків, повітряних завіс.
Розмічання та виготовляння шаблонів усіх видів. Контрольне
складання систем усіх видів.
171. СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші столярні роботи.
Повинен знати: основні властивості деревини; способи
приготування столярного клею.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Відбирання та сортування пиломатеріалів.
Заготовляння вручну брусків за розмірами для столярних виробів з
обстругуванням рубанком, поздовжнім і поперечним розпилюванням.
Варіння столярного клею.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості столярні роботи.
Обробляє деревину електроінструментом і вручну. Виготовляє й
установлює прості столярні вироби.
Повинен знати: основні породи та дефекти деревини; правила
поводження з електроінструментом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи столяром будівельним 2 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Виготовляння вручну й установлювання
прямолінійних столярних тяг, прямолінійних поручнів простого
профілю. Виготовляння прямолінійних заготовок столярних виробів з
використанням механізованого інструменту або вручну. Зачищання
деталей після механічної обробки. Установлювання накладних
віконних і дверних наборів з приганянням до місця. Вставляння
ущільнювального шнура у спарені рами. Вирізування сучків і
засмолених місць.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує столярні роботи середньої
складності.
Повинен знати: способи виготовляння з'єднань і збирання
елементів столярних виробів; способи забивання окремих місць
деревини; способи виготовляння столярних виробів середньої
складності.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи столяром будівельним 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Загальнобудівельні роботи. Виготовляння деталей та збирання з них дверних полотен і
віконних рам прямокутної форми всіх типів. Збирання та ремонт
прямолінійних фрамуг, віконних стулок, глухих рам для цивільних та
промислових будов. Заганяння глухих рам і фрамуг. Установлювання
фільончастих перегородок. Установлювання дверних і віконних
блоків, підвіконних дощок і монтажних брусків. Установлювання з
припасовуванням до місця простого врізного і частково врізного
приладдя (ролики дверні з планками, дзвоники-вертушки, ручки
дверні та віконні, засувки поперечні тощо). Збирання й
установлювання захисних декоративних решіток радіаторів. Збирання
й установлювання вбудованих меблів у житлових будинках. Обшивання
стін деревно-стружковими плитами. 2. Монтаж зернопереробного устаткування. Виготовляння площадок і настилів прямих патрубків, деталей
самопливу, підвісок і кронштейнів для закріплювання устаткування.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні столярні роботи.
Повинен знати: властивості деревини твердих порід і способи
її обробляння; способи виготовляння, приганяння та навішування
складних столярних виробів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи столяром будівельним 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Загальнобудівельні роботи. Виготовляння й установлювання заокруглень поручнів.
Виготовляння, збирання та установлювання півциркульних рам і
коробок. Приганяння та навішування з урізуванням завіс віконних
рам і дверних полотен. Розмічання за ескізами і виготовляння
шаблонів для штукатурних і форм для ліпних робіт. Установлювання з
приганянням до місця складного врізного і частково врізного
приладдя (наскрізні шпінгалети, фрамужні прилади, замки з
поворотною ручкою й автоматичні тощо). 2. Монтаж зернопереробного устаткування. Виготовляння та монтаж круглих і фасонних патрубків, коробок
деталей самопливного трубопроводу, корит для шнеків, лоткових
спускних і приймальних столів, рам під технологічне устаткування.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні столярні
роботи.
Повинен знати: способи виготовляння й установлювання особливо
складних столярних виробів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи столяром будівельним 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Загальнобудівельні роботи. Виготовляння, установлювання та реставраційний ремонт
особливо складних фігурних і лекальних поручнів, плінтусів,
наличників, балясин, карнизів тощо з деревини твердих і цінних
порід. 2. Монтаж зернопереробного устаткування. Виготовляння й установлювання головок, башмаків і труб норій,
надвальцьових коробок, конусів під вальцівками, аспіраційних
коробів і каналів для вальцівок, збірників і волокуш, гвинтових
спусків, патрубків, дерев'яних конструкцій для підвішування
устаткування великої ваги.
172. ТАКЕЛАЖНИК НА МОНТАЖІ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші такелажні роботи
під час монтажу будівельних конструкцій і технологічного
устаткування.
Повинен знати: основні види інвентарних строп, захватних
засобів, такелажної оснастки та допустимі норми навантажування на
них; правила подавання будівельних конструкцій та устаткування на
робочі місця монтажу; правила сигналізації під час монтажу
конструкцій і устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Стропування (зачіплювання) будівельних
конструкцій та устаткування інвентарними стропами за спеціальні
пристрої, монтажні петлі, гаки тощо та розстроповування
(відчіплювання) на місці монтажу або установлювання.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості такелажні роботи під
час монтажу будівельних конструкцій і технологічного устаткування
масою до 10 т.
Повинен знати: будову простого такелажного устаткування та
пристроїв, правила користування ними; способи стропування та
розстроповування будівельних конструкцій та устаткування;
такелажні вузли (прямий вузол, гайковий і гаковий вузли, мертва та
хрестова петлі); способи закріплювання сталевих канатів болтовими
затискачами; способи підіймання та опускання будівельних
конструкцій та устаткування ручними та механізованими засобами на
місце монтажу; способи сигналізації під час підіймання та
опускання будівельних конструкцій та устаткування у процесі
монтажу їх на висоті та в обмежених умовах; вимоги до виробництва
такелажних робіт, передбачені правилами Центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи такелажником на монтажі 2 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування та розстроповування на робочих
місцях будівельних конструкцій та устаткування масою до 10 т.
Регулювання відтяжками. Розмотування та намотування канатів.
В'язання такелажних вузлів (прямий, гайковий і гаковий вузли,
мертва та хрестова петлі). Закріплювання сталевих канатів
болтовими затискачами. Підіймання й опускання будівельних
конструкцій та устаткування вручну і механізмами на місце монтажу.
Установлювання та знімання блоків, талей, поліспастів, лебідок і
домкратів вантажопідйомністю до 10 т.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує такелажні роботи середньої
складності під час монтажу будівельних конструкцій та
технологічного устаткування масою більше 10 до 25 т.
Повинен знати: будову такелажного устаткування
вантажопідйомністю до 25 т; усі види такелажних вузлів, стропів і
захватів, що застосовуються для підіймання й опускання будівельних
конструкцій та устаткування; конструкції гвинтових, рейкових і
гідравлічних домкратів; застосування променевих траверсів і
способи стропування ними.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи такелажником на монтажі 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування та розстроповування будівельних
конструкцій та устаткування масою більше 10 до 25 т на робочих
місцях. Установлювання та знімання блоків, талей і поліспастів
вантажопідйомністю більше 10 до 25 т. Закріплювання та знімання
тимчасових розтяжок і відтяжок під час монтажу будівельних
конструкцій та устаткування. Виготовляння й установлювання якорів
зусиллям до 245 кН (25 тс). Запасування тросом поліспастів
вантажопідйомністю до 25 т. Улаштовування на монтажі тимчасових
клітей висотою до 1,5 м із шпал. Піднімання, переміщання й
опускання за допомогою ручних і механізованих засобів будівельних
конструкцій та устаткування масою більше 10 до 25 т:
залізобетонних і металевих ферм, мостових кранів, холодильників,
конденсаторів, теплообмінників, вакуум-сушарок, кислотних башт,
сепараторів, рефрижераторів, кристалізаторів, насосів,
вентиляторів, блоків і вузлів трубопроводів, випарників та іншого
технологічного устаткування.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні такелажні роботи під
час монтажу будівельних конструкцій і технологічного устаткування
масою більше 25 до 60 т.
Повинен знати: будову, правила використання та способи
оснащення та випробовування всіх вантажопідйомних засобів, що
застосовуються під час монтажу; вибирання сталевих канатів для
різних такелажних робіт; правила випробовування, терміни
зношування та змащування сталевих канатів; правила Центрального
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо
бракування сталевих канатів і стропів; способи стропування та
розстроповування будівельних конструкцій великої ваги та
устаткування під час піднімання й опускання на місце монтажу;
вимоги Центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною
праці до такелажного устаткування оснастки та пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи такелажником на монтажі 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Стропування та розстроповування конструкцій
великої ваги і циліндричного устаткування. Виготовляння
універсальних стропів. Установлювання та знімання блоків, талей,
поліспастів, поворотних стріл і кран-балок вантажопідйомністю від
25 до 60 т. Зрощування сталевих канатів, оснащування
вантажопідйомних щогл, шеврів, поліспастів і відводних блоків
вантажопідйомністю до 60 т. Закріплювання поліспастів на щоглах і
конструкціях, закріплювання відводних блоків. Випробовування
такелажного устаткування. Виготовляння такелажного устаткування
якорів зусиллям понад 245 до 588 кН (25-60 тс). Складання,
установлювання та розбирання монтажних щогл і шеврів
вантажопідйомністю до 60 т. Улаштовування естакад. Піднімання,
переміщання й опускання за допомогою щогл, кранів, шеврів,
нерухомих і падаючих стріл будівельних конструкцій та устаткування
масою більше 25 до 60 т: залізобетонних, металевих, дерев'яних
ферм і мостових кранів, прогонових споруд мостів, металевих
доменних кожухів, кауперів, скруберів, газгольдерів, трубчастих
повітронагрівальників, газоповітроводів, пилоуловлювачів,
контакторів, компресорів та іншого технологічного устаткування.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні такелажні
роботи під час монтажу будівельних конструкцій і технологічного
устаткування масою більше 60 т.
Повинен знати: правила та способи виконання особливо складних
такелажних робіт під час монтажу будівельних конструкцій та
устаткування; способи підіймання й опускання будівельних
конструкцій та устаткування за допомогою монтажних щогл; способи
підіймання й опускання конструкцій великої ваги та устаткування
спареними кранами, переобладними кранами з використанням
розчаленої стріли, спареними кранами з ригелем тощо; способи
пересування й установлювання монтажних і ретрансляційних щогл
газових і димових труб; застосування балансирних траверсів під час
роботи спарених кранів; способи насування на фундаменти доменних і
мартенівських печей; способи транспортування до місця монтажу
вантажів великої ваги та великогабаритних.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи такелажником на монтажі 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Оснащування, установлювання та пересування
монтажних щогл вантажопідйомністю більше 60 т. Стропування,
підіймання й опускання будівельних конструкцій та устаткування
масою більше 60 т. Насування на фундаменти доменних і
мартенівських печей. Стропування, підіймання й опускання на
монтажні відмітки технологічного устаткування й апаратів із
змонтованими на них технологічними трубопроводами ("обв'язкою")
загальною масою більше 60 т: технологічних колон, млинів,
випалювальних печей, абсорбційних башт, деасфальтизаторів,
адсорберів, реакційних камер, холодильників крекінгів тощо.
Підіймання й опускання будівельних конструкцій та устаткування
спареними кранами, переобладнаними кранами із розчаленою стрілою,
з тимчасовим опорним стояком під стрілою за допомогою падаючої
стріли та шеврів. Підіймання технологічного устаткування та
будівельних конструкцій збільшеними блоками. Транспортування до
місця монтажу вантажів великої ваги та великогабаритних.
Виготовляння й установлювання якорів зусиллям понад 588 кН
(60 тс).
173. ТЕСЛЯР
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші теслярські й
опалубні роботи. Виконує найпростіші роботи під час улаштовування
рулонних покрівель насухо з пришиванням цвяхами та покрівель з
штучних матеріалів.
Повинен знати: основні види лісоматеріалів і властивості
деревини; способи грубого обробляння лісоматеріалів; правила
поводження з антисептичними та вогнезахисними сумішами і прийоми
покривання ними дерев'яних деталей і конструкцій за допомогою
щіток; способи розбирання простих дерев'яних конструкцій і їх
очищання; правила переміщання та складування вантажів малої маси;
види рулонних і штучних покрівельних матеріалів; способи
розбирання простих покриттів з рулонних і штучних матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Грубе обтісування, обстругування, поперечне
перепилювання та обкорування лісоматеріалів. Змащування накатів і
опалубки. Обмазування щіткою дерев'яних конструкцій і деталей
антисептичними та вогнезахисними сумішами. Обсмолювання, оббивання
повстю та толем елементів дерев'яних конструкцій. Розбирання
опалубки фундаментів, стін і перегородок. Розбирання тимчасових
будівель, парканів, містків і настилів. Розбирання підлог, чорних
підлог і накатів. Розбирання обгороджувальних стінок. Очищання
опалубки від бетону та розчину. Очищування рулонних покрівельних
матеріалів від посипки. Сортування штучних покрівельних
матеріалів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості теслярські й опалубні
роботи. Покриває покрівлі простої форми рулонними (насухо) і
штучними покрівельними матеріалами.
Повинен знати: основні породи та дефекти деревини; основи
будови електроінструментів; прийоми чистого обстругування
лісоматеріалів, обтісування колод, заготовляння одиночних паль і
одностоякових опор; способи заготовляння прямолінійних щитів
опалубки і перегородок під штукатурку; способи улаштовування
цоколів, дощатих настилів, перегородок, чорних обшивок та
елементів покрівель; способи приготування антисептичних і
вогнезахисних сумішей; способи нанесення антисептичних і
вогнезахисних сумішей фарбопультами та розпилювачами; основні
властивості рулонних і штучних покрівельних матеріалів; способи
розмічання простих покрівель і покривання їх рулонними (насухо) і
штучними матеріалами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи теслярем 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Загальнобудівельні роботи. Виготовляння простих щитів для перегородок під штукатурення.
Улаштовування лат. Обшивання стін і стель під штукатурення й
облицьовування. Улаштовування нижнього дощатого настилу у
двошарових підлогах (чорних підлог). Установлювання плінтусів і
гантелей. Улаштовування закидок і ремонт цоколів. Конопачення стін
віконних прорізів. Латування кроков і підшивання карнизів.
Улаштовування тимчасових огорож і воріт. Нанесення антисептичних і
вогнезахисних сумішей на дерев'яні конструкції та деталі
фарбопультами та розпилювачами. Улаштовування дерев'яних
водозбірних колодязів, лотків і зумпфів. Виготовляння та ремонт
простого будівельного інвентарю. Обтісування колод на канти та
накругло, обтісування ребер дощок і пластин. Затісування кінців
колод. Чисте обстругування лісоматеріалів, вибирання пазів,
гребенів і четвертей. Обробляння лісоматеріалів
електроінструментами. Розбирання лат та дерев'яних покрівель.
Укладання лежнів і дощатого настилу. Виготовляння плавучих лат.
Обшивання стін зрубів і льодорізів дошками. Заготовляння одиночних
паль, насаджування на палі бугелів і башмаків. Відпилювання голів
паль і верху шпунтових рядів. Заготовляння одностоякових опор
ліній зв'язку і електропередач. Обробляння поверхонь сухою
штукатуркою. Обробляння сухою штукатуркою вбудованих шаф.
Покривання та ремонт одно- і двосхилих дахів рулонними матеріалами
насухо з пришиванням цвяхами, азбестоцементними листами або
плитками (шифером) і ремонт покриттів із цих матеріалів.
Обробляння звисів і стиків. Розбирання риштувань. 2. Опалубні роботи. Виготовляння та ремонт щитів опалубки прямолінійної форми
(прямокутні та косокутні) і прямолінійних елементів опалубки всіх
видів. Заготовляння елементів простих риштувань, що підтримують
опалубку, без нарощування. Розбирання опалубки перекриттів, балок,
колон, льодорізів, балкової прогонної та надаркової споруди
мостів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує теслярські й опалубні роботи
середньої складності. Покриває покрівлі середньої складності
штучними покрівельними матеріалами.
Повинен знати: основні елементи дерев'яних частин будівель і
дерев'яних конструкцій; вимоги до їх якості; способи улаштовування
каркасів стін, чистих обшивок та улаштовування тимчасових споруд;
способи заготовляння шпунтових паль; способи з'єднування деталей
простим врубуванням; способи сухого антисептування; способи
просочування дерев'яних конструкцій і деталей антисептичними та
вогнезахисними сумішами у ваннах; способи розмічання та покривання
дахів середньої складності; вимоги до якості штучних покрівельних
матеріалів і покриттів; будову монтажних поршневих пістолетів і
правила роботи з ними.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи теслярем 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Загальнобудівельні роботи. Улаштовування каркасів перегородок. Заготовляння, збирання,
установлювання, розбирання та замінювання мауерлатів і приставних
крокв. Ставлення внутрішніх стін з колод. Улаштовування простих
тимчасових споруд: терас, веранд, тамбурів, ґанків, а також
навісів, сараїв, сторожових будок, контор, прохідних, кубових,
душових, туалетів. Улаштовування та замінювання дерев'яних основ і
стоянців. Улаштовування каркасних стін. Чисте обшивання стін і
стель. Улаштовування, перестилання та з'єднування верхніх дощатих
покриттів (чистих підлог) з окремих дошок. Улаштовування підлог з
брусків, клеєних щитів, деревноволокнистих плит, торцевої шашки, з
деревностружкових плит із забиванням стиків. Кріплення столярних
виробів до залізобетонних деталей за допомогою монтажних поршневих
пістолетів. Установлювання віконних і дверних коробок, блоків і
підвіконних дощок. Улаштовування чистих огорож. Сухе
антисептування. Просочування дерев'яних конструкцій і деталей
антисептичними та вогнезахисними сумішами у ваннах. Установлювання
бандажів на стовпи і стоянці. Виготовляння, укладання, розбирання
та замінювання лаг, балок і прогонів. Замінювання міжповерхових і
горищних перекриттів. Улаштовування помостів, риштувань і естакад
без нарощування стояків. Монтаж блокових помостів. Ремонт
каркасних стін, підлог і дощатих покрівель. Улаштовування з'єднань
під кутом за допомогою врубування, пластинчастих нагелів і
шпонкових з'єднань. Улаштовування дерев'яних льодорізів і
стапелів. Улаштовування шпальних кліток під конструкції й
устаткування великої ваги. Виправляння і підклинювання
накатувальних колій під час насування прогінних споруд мостів.
Виготовляння та ставлення схваток на сваях або стояках, вкладишів
і затяжок, підкосів, розкосів і кроков льодорізів. Виготовляння
ригелів і установлювання шпонкових брусів по палях. Установлювання
ножа льодоріза. Укладання упорних брусів із закріплюванням їх
насадками. Виготовляння й укладання мауерлатних брусів на опори,
поперечок, охоронних і колесовідбійних брусів. Заготовляння
дерев'яних шпунтових паль і шпунтових пакетів. Виготовляння та
ставлення підбабків (прибудов). Укладання насадок на маячні палі
та шпунтові ряди. Заготовляння та збирання А-подібних,
тристоякових і П-подібних опор ліній зв'язку й електропередач.
Покривання та ремонт три- та чотирисхилих шатрових, мансардних,
вальмових, Т- і Г- подібних у плані дахів азбестоцементними
листами і плитками (шифером). Обробляння звисів, стиків, гребенів,
ребер і слухових вікон. Улаштовування дерев'яних каркасів для
підвісних стель усіх типів та обшивання стін. Улаштовування
підвісних стель по дерев'яних каркасах з плиток "Акмігран",
алюмінієвих плит тощо. Обшивання стін і стель деревноволокнистими
та деревностружковими плитами (крім декоративних). Установлювання
малих форм, виготовлених в заводських умовах. 2. Опалубні роботи. Улаштовування риштувань, що підтримують опалубку.
Установлювання опалубки колон, балок, плит перекриттів, стін і
перегородок, фундаментів, масивів, стояків рам і прогонів.
Виготовляння й установлювання кружал домкратних рам, присхідців,
щитів для ковзної опалубки та робочого настилу. Виготовляння та
ремонтування щитів опалубки для масивів морських гідротехнічних
споруд з поздовжніми та поперечними люками та великопанельних
щитів опалубки з ребрами. Улаштовування настилів у гнучких швах із
дошок і брусів. Розбирання опалубки арок, куполів, склепінь,
оболонок, резервуарів, баків, бункерів, спіральних камер,
відсмоктувальних і підвідних труб, а також риштувань, що
підтримують опалубку.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні теслярські та опалубні
роботи.
Повинен знати: способи розмічання та виготовляння складних
дерев'яних конструкцій, складних сполучень і врубувань;
улаштування такелажних пристроїв, що застосовуються під час
установлювання дерев'яних конструкцій; способи просочування
дерев'яних конструкцій та деталей антисептичними та вогнезахисними
сумішами за допомогою компресорних установок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи теслярем 4 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. 1. Загальнобудівельні роботи. Ставлення зовнішніх стін з колод і складання будівель з колод
і брусів. Виготовлення клеєних конструкцій і конструкцій на
врубаннях, нагелях, цвяхових, болтових і шпонкових з'єднаннях.
Складання та встановлювання висячих кроков і кроквяних ферм, а
також арок і балок прогоном до 15 м. Улаштовування світлових
ліхтарів. Улаштовування та розбирання риштувань та естакад із
нарощуванням стояків. Замінювання вінців стін з колод і брусів.
Прорізання та забивання прорізів у стінах з колод і брусів.
Просочування дерев'яних конструкцій і деталей антисептичними та
вогнезахисними сумішами за допомогою компресорних установок.
Виготовляння та складання рамних опор. Виготовляння та складання
прогонних споруд балкових мостів. Складання і ставлення зрубів з
колод. Виготовляння, укладання та ставлення елементів конструкцій
мостів-стояків, підкосів, ригелів, прогонів, підкосних подушок,
поручнів і протипожежних площадок. Пересування, спускання на воду
й установлювання зрубів у створ споруди. Виготовляння та складання
дерев'яних копрів. Заготовляння та складання дерев'яних
АП - подібних опор ліній зв'язку й електропередач. 2. Опалубні роботи. Улаштовування опалубки галерей, резервуарів, баків, бункерів,
ригелів, високих опор. Складання та встановлювання на місце кружал
мостів прогоном до 50 м. Улаштовування багатогранної та
криволінійної опалубки. Улаштовування опалубки колон змінного
перерізу. Укрупнювальне складання опорних конструкцій
відсмоктувальних і підвідних труб і спіральних камер.
Установлювання та кріплення болтами та підпорними брусами щитів
бокових поверхонь опалубки якорів. Виготовляння й укладання
косяків у опалубку арочних мостів. Ремонт опалубних криволінійних,
великопанельних щитів.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні опалубні
роботи.
Повинен знати: особливо складні дерев'яні конструкції
відповідальних інженерних споруд; конструкції та способи
улаштовування всіх видів опалубки; способи виготовляння
інвентарних шаблонів елементів великого розміру.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи теслярем 5 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Улаштовування опалубки склепінь, оболонок і
куполів. Установлювання опалубки арок. Складання та встановлювання
на місце кружал мостів прогоном більше 50 м. Виготовляння шаблонів
для розмічання косяків кружал. Складання коробів опалубки арок.
Складання та встановлювання будівельних ферм і балок прогоном
більше 15 м.
174. УКЛАДАЛЬНИК ПРОМИСЛОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТРУБ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час будівництва та ремонту монолітних залізобетонних труб,
радіо- й телебашт силосів та інших висотних монолітних
тонкостінних залізобетонних споруд.
Повинен знати: призначення, принцип роботи
підйомно-переставної, ковзної опалубки та пристроїв для її
підйому; особливості роботи з будівництва та ремонту монолітних
висотних споруд; правила виконання робіт із застосуванням шахтних
підйомників та механізмів для підйому опалубки; правила
сигналізації; номенклатуру деталей підйомної опалубки; способи
подавання матеріалів на робочі місця; способи установлювання
арматури й укладання бетонної суміші в опалубку; виконання
футерувальних робіт; нанесення на поверхню споруд фарбувальних та
антикорозійних покриттів, їх приготування; вимоги до якості
застосовуваних матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи бетонярем 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Установлювання та в'язання простої арматури.
Укладання бетонної суміші в опалубку з ущільнюванням вібраторами.
Улаштовування теплоізоляції. Нанесення фарбувального та
антикорозійного покриттів на внутрішні поверхні будівель вручну.
Затирання швів футеровки. Приготування кислототривких та
антикорозійних покриттів у робочій зоні. Виконання робіт з
використанням вантажопідіймального комплексу для вертикального
транспортування устаткування та матеріалів з напівавтоматичним
керуванням вантажними лебідками.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час
будівництва та ремонту монолітних залізобетонних труб, радіо- й
телебашт та інших висотних монолітних залізобетонних споруд.
Повинен знати: способи монтажу, демонтажу й експлуатації
підйомно-переставної, ковзної опалубки та пристроїв для їх
підйому; конструкцію шахтних підйомників, механізмів для підйому
ковзної та переставної опалубки, правила їх монтажу, експлуатації
та демонтажу; технологію монтажу робочих та футерувальних
площадок, футерувальних обойм і підіймальних головок; способи
установлювання арматури й укладання бетонної суміші у складних
конструкціях; номенклатуру та склад антикорозійних,
теплоізоляційних і футерувальних матеріалів; способи виконання
антикорозійних, теплоізоляційних і футерувальних робіт; вимоги до
якості виконання залізобетонних, антикорозійних, фарбувальних та
футерувальних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи укладальником промислових залізобетонних труб 4 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж, експлуатація та демонтаж шахтних
підіймачів, робочих та футерувальних площадок, футерувальних
обойм, підіймальних головок та опалубок. Установлювання та
в'язання складної арматури у складних конструкціях з укладанням
бетонної суміші та її ущільнювання за допомогою вібратора.
Центрування опалубки. Монтаж та демонтаж захисного покриття й
підвісного риштування. Монтаж металевих конструкцій.
Установлювання закладних деталей з їх закріплюванням. Монтаж та
переставляння тепляків. Нанесення на зовнішні бетонні поверхні
фарбувального та антикорозійного покриттів механізованим способом
та вручну. Футерування внутрішньої поверхні ствола труби звичайною
та кислототривкою цеглою. Роботи на підвісному риштуванні.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час будівництва та ремонту монолітних залізобетонних труб, радіо-
й телебашт та інших висотних монолітних залізобетонних споруд.
Повинен знати: правила приймання фундаментів монолітних
висотних залізобетонних споруд; будову та правила користування
пристроями та приладами контролю під час виконання робіт; правила
випробовування й експлуатації підіймальних пристроїв, механізмів,
що застосовуються; правила виконання та приймання робіт з
будівництва висотних залізобетонних споруд; способи центрування
опалубки, установлювання арматури та укладання бетонної суміші в
особливо відповідальних конструкціях; способи монтажу зовнішніх
металевих конструкцій; способи виконання антикорозійних робіт з
використанням токсичних та вибухонебезпечних матеріалів;
футерування особливо відповідальних конструкцій; способи
перевіряння якості матеріалів, що застосовуються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи укладальником промислових залізобетонних труб 5 розряду не
менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж світлофорних площадок,
блискавковідводів, захисного ковпака. Доведення змонтованого
устаткування (шахтних підйомників, підйомних головок,
футерувальних обойм, підйомно-переставних опалубок з робочою
підлогою) відповідно до проекту виконання робіт; вертикальність,
горизонтальність, геометричні розміри, ухили. Регулювання роботи
ковзних опалубок. Підготовляння та затирання поверхні споруд.
Нанесення торкретбетону. Кладка футеровки з кислототривких
фасонних виробів. Розмітка місць під закладні деталі. Демонтаж
найбільш відповідальних вузлів підйомних пристроїв, механізмів на
висоті. Випробування устаткування, що застосовується (технічний
огляд).
175. УКЛАДАЛЬНИК ПРОМИСЛОВИХ ЦЕГЛЯНИХ ТРУБ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час кладки та ремонту промислових цегляних труб.
Повинен знати: способи перев'язування кладки; правила
сигналізації; способи улаштування внутрішнього риштування; способи
складування та зберігання матеріалів; будову та правила
експлуатації крана-укосини.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи мулярем 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Набивання пазух мінераловатними матами або
плитами. Фарбування металевих деталей. Тесання цегли вручну.
Улаштовування та переставляння помосту на пальцях. Установлювання
та переставляння крана-укосини. Кладка забутування у розширеній
частині труби.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи під час кладки
та ремонту промислових цегляних труб.
Повинен знати: вимоги до якості кладки конструктивних
елементів промислових труб; способи виконання робіт з кладки,
монтажу та футерування промислових труб; види та властивості
рідких сумішей для ізолювання внутрішньої поверхні труб; способи
кладки та футерування підземних улаштувань.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи укладальником промислових цегляних труб 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Кладка з цегли. Футерування внутрішньої
поверхні ствола труби. Ізолювання внутрішньої поверхні кладки
спеціальними сумішами та матеріалами. Підмощування на кронштейнах.
Збирання та розбирання підйомних пристроїв усередині труби.
Вмуровування ходових скоб у процесі кладки. Забивання ходових скоб
під час ремонту труб. Установлювання скріплювальних кілець. Монтаж
та демонтаж шахтних підйомників, ходових драбин, робочих площадок
та площадок для футерування; улаштовування робочого настилу та
захисного перекриття. Розбирання труб.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час кладки та ремонту промислових цегляних труб.
Повинен знати: правила приймання фундаментів промислових
труб; будову та правила користування пристроями для центрування
труб; правила випробовування підйомних пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи укладальником промислових цегляних труб 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Кладка лицьового ряду. Монтаж світлофорних
площадок та блискавковідводів. Кладка верхньої частини труби
складного архітектурного оформлення. Складання та регулювання
уловлювальної кліті шахтного підйомника. Закладання перших п'яти
рядків на фундамент ствола труби.
176. ФУТЕРУВАЛЬНИК (КИСЛОТОТРИВНИК)
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші облицьовувальні та
футерувальні роботи для хімічного захисту будівельних конструкцій,
споруд й технологічного обладнання.
Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються
для облицьовування та футерування; способи очищання та насікання
поверхні вручну; способи приготування спеціальних замазок, мастик
та бетонних сумішей вручну.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Очищання поліізобутилену мильною водою.
Очищання руберойду від тальку. Очищання поверхні металевими
щітками. Насікання бетонної поверхні. Приготування всіх видів
спеціальних замазок, бетонних сумішей, бітумних мастик та лаків
вручну та механізованим способом.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості облицьовувальні та
футерувальні роботи для хімічного захисту будівельних конструкцій
споруд і технологічного обладнання.
Повинен знати: склад спеціальних бетонних та кислототривких
сумішей, мастик, замазок; способи підготовляння матеріалів для
облицювання та футерування й розчинів для хімічного очищення
поверхні; вимоги, що ставляться до підготовки поверхні під
облицьовування, футерування та фарбування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи футерувальником (кислототривником) 2
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Розчиняння рідкого скла до певної густини.
Варіння сірчаного цементу. Сортування плиток та цегли за якістю й
розмірами. Підколювання поштучних матеріалів та підточування їх
кромок. Термічне колення плиток. Хімічне очищання металевої
поверхні. Склеювання вертикальних та горизонтальних поверхонь
зверху рулонними матеріалами. Фарбування та шпаклювання поверхонь
силікатними розчинами. Розпилювання кислототривких блоків.
Покривання металевої та бетонної поверхні бітумними лаками.
Розбирання футеровки.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує облицьовувальні й футерувальні
роботи середньої складності для хімічного захисту будівельних
конструкцій, споруд і технологічного устаткування.
Повинен знати: способи облицьовування та футерування
поштучними матеріалами плоскої поверхні на кислототривких
замазках; способи обклеювання поверхні рулонними матеріалами;
способи нанесення на поверхню кислототривких бітумних мастик;
вимоги до якості матеріалів, що застосовуються для облицьовування
та футерування; способи улаштовування монолітних наливних підлог
на основі полімерних в'яжучих.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи футерувальником (кислототривником) 3 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Облицьовування та футерування плитками й
цеглою вертикальної та горизонтальної поверхні зверху за готовими
маяками з розшивкою швів. Заповнювання та розшивання швів
кислототривкими замазками на вертикальних та горизонтальних
поверхнях, що обробляються зверху. Плоске та прямолінійне тесання
кислототривкої цегли. Улаштовування монолітних наливних підлог на
основі полімерних в'яжучих. Обклеювання вертикальної та
горизонтальної поверхні зверху азбестом і поліізобутиленом.
Покривання кислототривкими бітумними мастиками горизонтальної
поверхні. Улаштовування захисного шару з кислототривкого бетону в
резервуарах, ваннах, баках-сховищах, на стінах. Обштукатурювання
поверхні спеціальними розчинами. Укладання кислототривкого бетону
в конструкції.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує складні облицьовувальні й
футерувальні роботи для хімічного захисту будівельних конструкцій,
споруд і технологічного устаткування.
Повинен знати: способи виконання облицювальних і
футерувальних робіт з андезитового, вугільного, графітованого,
фасонного керамічного й іншого кислототривкого каменю та блоків;
прийоми облицьовування та футерування криволінійної поверхні на
спеціальних складах; способи комбінованого облицювання та
футерування; вимоги до якості облицьовувальних та футерувальних
робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи футерувальником (кислототривником) 4 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Кладка електрофільтрів, башт та інших
апаратів з андезитового каменя з розшиванням швів. Облицьовування
та футерування плитками, цеглою, вугільними, графітованими та
фасонними керамічним каменем і блоками плоских поверхонь знизу та
всіх видів криволінійних поверхонь. Футерування апаратури на
кислототривких замазках. Розшивання швів кислототривкими замазками
на горизонтальній поверхні знизу. Нанесення бітумних мастик на
горизонтальні поверхні знизу. Комбіноване облицьовування та
футерування із застосуванням двох в'яжучих матеріалів.
Конструктивне тесання цегли та поштучної кераміки вручну.
Укладання бетонної суміші у склепіння та стіни колчеданових печей.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні
облицьовувальні й футерувальні роботи для хімічного захисту
будівельних конструкцій, споруд і технологічного устаткування.
Повинен знати: всі види облицьовування і футерування
керамікою; способи монтажу та кладки особливо складних
конструктивних елементів з кислототривких матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи футерувальником (кислототривником) 5 розряду не менше
1 року.
Приклади робіт. Облицьовування та футерування всіх видів
поверхонь керамікою різноманітних фасонів та іншими поштучними
кислототривкими матеріалами на кислототривких замазках, сірчаних
цементах, кислототривких бітумних мастиках та інших замазках на
органічних смолах. Монтаж колосникових решіток та склепінь у
баштовій апаратурі з кислототривкої цегли та великорозмірних
керамічних блоків. Оброблення штуцерів, гільз і люків усіх видів з
установлення кислототривких вкладишів на кислототривких замазках і
кислототривких бітумних мастиках.
177. ЦЕМЕНТАТОР
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час
цементування та хімічного закріплювання ґрунтів.
Повинен знати: види матеріалів, що застосовуються під час
нагнітання та хімічного закріплювання ґрунтів; номенклатуру
цементаційного устаткування; способи приготування вручну розчину
для забивання тріщин у породі або бетоні.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Завантажування розчинозмішувача складовими.
Забивання клинами та клоччям тріщин у породі або бетоні з
приготуванням розчину. Установлювання та знімання щитів під час
поверхневого цементування бетону.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час
цементування та хімічного закріплювання ґрунтів.
Повинен знати: сортамент труб і шлангів; способи цементування
та хімічного закріплювання ґрунтів; способи приготування простих
розчинів з рідким склом, хлористим кальцієм, карбідною смолою та
соляною кислотою; основні вимоги до якості матеріалів, що
нагнітаються; правила поводження з манометрами та користування
ними; будову, правила спускання у свердловину та підіймання з неї
нагнітача (тампона); улаштовування розчинозмішувача та забірних
баків.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи цементатором 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Приєднування колекторів та нагнітальних
шлангів під час цементування швів стовпчатої розрізки та хімічного
закріплювання ґрунтів. Установлювання, переставляння та витягання
із свердловин нагнітача (тампона). Регулювання тиску нагнітання
шляхом перекриття кранів. Заливання свердловин вручну
цементно-піщаним розчином після закінчення цементування.
Спостереження за станом нагнітача під час цементування та
хімічного закріплювання ґрунтів.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності
під час цементування та хімічного закріплювання ґрунтів.
Повинен знати: способи монтажу та демонтажу розчиноводів;
визначання причин виникнення перешкод у роботі розчиноводів та
способи їх ліквідації; склад розчинів та їх основні властивості;
способи приготування складних розчинів та нагнітання їх під час
хімічного закріплювання ґрунтів; технологію робіт з цементування
та хімічного закріплювання ґрунтів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи цементатором 3 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж та перекладання розчиноводів. Демонтаж
розчиноводів. Ліквідація пробок у розчиноводі. Ліквідація виходів
розчину на поверхню. Установлювання індикаторів спостереження за
деформацією швів, що відбувається під час їх цементування у
будівельних кон