Документ v0031733-14, поточна редакція — Затвердження від 14.02.2014, підстава - v0101733-14

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ


07.02.2014

ПРОТОКОЛ № 31
засідання Комісії по розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування

{Протокол затверджено Наказом Міністерства інфраструктури
№ 101 від 14.02.2014}

Присутні члени комісії:


Петухов Д.В.

-

директор Департаменту автомобільного транспорту (голова Комісії);


Ткаченко О.В.

-

заступник директора - начальник відділу технічної та цінової політики Департаменту автомобільного транспорту (заступник голови Комісії);


Корнієнко О.П.

-

головний спеціаліст відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту (секретар комісії);


Кравченко П.В.

-

головний спеціаліст відділу адміністративних послуг та ведення реєстру Управління ліцензування та адміністративних послуг Укртрансінспекції України;


Ігнатенко В.М.

-

начальник відділу адміністративних послуг та ведення реєстру Укртрансінспекції України.Залучені фахівці:


Главацький П.В.

-

фахівець у галузі міжнародних автомобільних перевезень радник ВГО УТС;


Дробот Ю.С.

-

головний спеціаліст відділу сприяння організації перевезень Секретаріату АсМАП України;


Якущенко О.В.

-

начальник відділу організаційного забезпечення та протоколу управління транспортних перевезень УДП "Укрінтеравтосервіс".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вступне слово голови комісії Петухова Д.В.

2. Доповідь головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П. по матеріалах представлених маршрутів на розгляд комісії.

3. Визначення подальшої дати проведення.

По пункту 1

СЛУХАЛИ: голову комісії Петухова Д.В., який представив усіх членів Комісії та зазначив, що проведення засідання проходить відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75 "Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні" (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 519), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358.

ВИРІШИЛИ: взяти до уваги вищезазначену інформацію.

По пункту 2

Порядок проведення засідання:

1. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який назвав претендента ФОП "Пивоваров О. О." з паритетним партнером ОАО "Климовское АТП" про відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - КЛІМОВО.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - КЛІМОВО (час відправлення з м. Київ (15-50) - Клімово (08-00)), терміном на 3 (три) роки. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який назвав претендента ТОВ "ОДРІ" з паритетним партнером JOARJA-98 S.L. про внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - МАДРИД (час відправлення з м. Київ (09-30) - Мадрид (16-50)), що проходить через пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань" та пункт пропуску "Ужгород - Вишнє Немецьке".

ВИРІШИЛИ: відмовити у внесенні змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - МАДРИД (час відправлення з м. Київ (09-30) - Мадрид (16-50)), що проходить через пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань" та пункт пропуску "Ужгород - Вишнє Немецьке" та закрити зазначений функціонуючий регулярний міжнародний автомобільний маршрут КИЇВ - МАДРИД (час відправлення з м. Київ (09-30) - Мадрид (16-50)) у зв'язку з тим, що виявлено технічну помилку при відкритті зазначеного маршруту.

При цьому зобов'язати перевізника ТОВ "Одрі" повернути до Укртрансінспекції України всі раніше видані дозволи для обслуговування зазначеного регулярного міжнародного автомобільного маршруту, який проходить через пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань" та пункт пропуску "Ужгород - Вишнє Немецьке" в місячний строк. За це рішення члени комісії проголосували більшістю голосів.

3. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який назвав претендента ТОВ "ОДРІ" з паритетним партнером S.I.R.A. a.r.l. про продовження терміну дії дозволу та внесення змін (заміна назви паритетного партнера на S.A.P. a.r.l.) до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ - САВОНА.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на продовження терміну дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ - САВОНА (час відправлення з м. Чернівці (09-20) - Савона (23-10)), терміном на 5 (п'ять) років, за умови повернення раніше виданих дозволів та надати згоду на внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ - САВОНА (час відправлення з м. Чернівці (09-20) - Савона (23-10)), в частині заміни назви паритетного партнера на S.A.P. a.r.l. За ці рішення члени комісії проголосували одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який назвав претендентів ТОВ "Ельбрус-Транс", ТОВ "Українські лінії" з паритетним партнером Ecolines Polsko Sp.z.o.o. про відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - ВАРШАВА.

ВИРІШИЛИ: надати згоду відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - ВАРШАВА (час відправлення з м. Київ (17-00) - Варшава (06.45)), терміном на 3 (три) роки. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який назвав претендента ППФ "Ікарус-Авто" з паритетним партнером ИП Агеев Ю.Н. про внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХАРКІВ - ЛІПЕЦЬК, а саме внесення змін до розкладу руху та долучення до обслуговування зазначеного функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту російського перевізника ЗАТР "НП "Експрес-Ліпецьк".

ВИРІШИЛИ: надати згоду на внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХАРКІВ - ЛІПЕЦЬК (час відправлення з м. Харків (12-25) - Ліпецьк (00-20)), на термін діючого дозволу до 07.09.2015, за умови повернення раніше виданих дозволів. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який назвав претендента ППФ "ПІЛІГРИМ" з паритетним партнером AUTOCARES BRANAS, S.L. про продовження терміну дії та внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛЬВІВ - МАДРИД.

ВИРІШИЛИ: відмовити у продовженні терміну дії та внесенні змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛЬВІВ - МАДРИД (час відправлення з м. Львів (09-00) - Мадрид (07-30)), у зв'язку з тим, що претендент подав неповний пакет документів. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який назвав який назвав претендента ТОВ "Вега-Райзен" з паритетним партнером ТОВ "Горизон-Тур" про внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ - МОСКВА, а саме заміна паритетного партнера.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Департаменту автомобільного транспорту направити листа до Міністерства транспорту Російської Федерації щодо заміни російського паритетного партнера ТОВ "Горизон-Тур", який обслуговує з українським перевізником функціонуючий регулярний міжнародний автомобільний маршрут КИЇВ - МОСКВА на паритетного російського партнера ТОВ "Сатурн Тревел". За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який назвав звернення Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова про продовження терміну дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИШИНІВ - ВАРШАВА (час відправлення з м. Кишинів (12-00) - м. Варшава (12-00)), який обслуговує молдавський перевізник S.R.L. "Eurolines Moldova" з паритетним польським партнером SOKOL sp. z.o.o.

ВИРІШИЛИ: відмовити у продовженні терміну дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИШИНІВ - ВАРШАВА (час відправлення з м. Кишинів (12-00) - м. Варшава (12-00)), у зв'язку з тим, що подані документи Міністерством транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова не відповідають п. 3.4.2 Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

Комісія прийняла рішення: щодо прийнятих позитивних рішень листи до компетентних органів іноземних держав будуть направлятись в разі звернень перевізників.

По пункту 3.

Голова комісії Петухов Д.В. запропонував визначити дату проведення наступного засідання комісії.

Прийняли рішення щодо проведення наступного засідання комісії 21 лютого 2014 року.

ВИРІШИЛИ: пропозицію підтримали.

Голова комісії:

Д.В. Петухов


Протокол вів:


О.П. Корнієнко

____________

О.В. Ткаченко

____________

В.М. Ігнатенко

____________

П.В. Кравченко

____________

П.В. Главацький

____________

Ю.С. Дробот

____________

О.В. Якущенко

{Текст взято з сайту Мінінфраструктури України http://www.mtu.gov.ua}вгору