Документ v0030817-12, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

01.03.2012  № 30

Про створення на об'єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктах систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

На виконання вимог Закону України від 24.06.2004 № 1859-IV "Про правові засади цивільного захисту", із змінами та доповненнями, Закону України від 08.06.2000 № 1809 "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", Закону України від 03.02.93 № 2974 "Про Цивільну оборону України", з метою зменшення негативних техногенних та екологічних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктах НАКАЗУЮ:

1. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, які мають у своєму підпорядкуванні об'єкти підвищеної небезпеки та потенційно небезпечні об'єкти:

1.1. Протягом 2012 - 2013 років здійснити організаційні та спеціальні заходи щодо створення та впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (далі - Системи).

1.2. Відповідно до п. 20 постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.99 № 192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях" узгоджувати проектну документацію на Системи з відповідними органами з питань надзвичайних ситуацій у відповідності до технічних умов.

1.3. Створення та впровадження Систем здійснити відповідно до вимог Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, затверджених наказом МНС України від 15.05.2006 № 288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за № 785/12659.

1.4. Відповідно до вимог статті 8 Закону України від 03.02.93 № 2974-XII "Про Цивільну оборону України" в термін до 01.06.2012 надати відповідні розрахунки на створення та впровадження Систем з їх обґрунтуванням до структурних підрозділів Агентства держмайна України за підпорядкуванням.

1.5. Скласти та затвердити відповідні плани-графіки обладнання об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів Системами і в термін до 1 квітня поточного року надати до Агентства держмайна України інформацію про проведені заходи.

1.6. У разі необхідності провести ідентифікацію:

- об'єктів підвищеної небезпеки відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України: від 11.07.2002 № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";

- потенційно небезпечних об'єктів згідно з наказом МНС України від 23.02.2006 № 98 "Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 за № 286/12160.

2. Керівникам структурних підрозділів Агентства держмайна України:

- довести даний наказ до підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства;

- надану підприємствами інформацію узагальнити та надати до Сектора мобілізаційної роботи для подальшого опрацювання.

3. Начальнику Управління документального забезпечення роботи та контролю Агентства держмайна України довести даний наказ до керівників структурних підрозділів та розмістити на сайті Агентства.

4. Накази Міністерства промислової політики України від 04.06.2010 № 276 та від 23.07.2010 № 379 вважати такими, що втратили чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства держмайна України Шубіна О.О.

Голова
Агентства держмайна України


Д.В. Колєсніковвгору