Документ v0030729-15, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2015  № 30

Про утворення робочої групи з розроблення нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність"

З метою розроблення нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з розроблення нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність" у складі згідно з додатком.

2. Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій (Шовкалюк В.С.) здійснювати організаційно-технічне забезпечення діяльності робочої групи.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

М.В. Стріха
Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України
17.01.2015  № 30

СКЛАД
робочої групи з розробки нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність"

1.

СТРІХА
Максим Віталійович

-

заступник Міністра освіти і науки України, голова робочої групи

2.

ШОВКАЛЮК
Віктор Степанович

-

директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, заступник голови робочої групи

3.

ЯКИМЕНКО
Олександр Васильович

-

заступник директора департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій - начальник відділу державної інноваційної політики Міністерства освіти і науки України

4.

ЛИСИЦЯ
Тетяна Миколаївна

-

заступник директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства - начальник управління інноваційно-інвестиційної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою)

5.

ЧАЙКА
Дар'я Юріївна

-

начальник відділу трансферу технологій департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України

6.

НОВІКОВА
Алла Михайлівна

-

заступник директора Державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" Міністерства інфраструктури України (за згодою)

7.

АТАМАНОВА
Юлія Євгенівна

-

директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (за згодою)

8.

КАПІЦА
Юрій Михайлович

-

директор Центру інтелектуальної власності і передачі технологій Національної академії наук України (за згодою)

9.

СОЛОВЙОВ
В'ячеслав Павлович

-

заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Національної академії наук України (за згодою)

10.

КОТ
Ольга Вікторівна

-

с. н. с. відділу проблем інноваційного розвитку економіки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Національної академії наук України, керівник Національного контактного пункту Програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (за згодою)

11.

ПАРХОМЕНКО
Володимир Дмитрович

-

директор Інституту інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві (за згодою)

12.

ГУСЄВ
Вячеслав Олександрович

-

п. н. с. Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)

13.

ПАДУЧАК
Богдан Михайлович

-

завідувач сектору використання та передачі прав інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (за згодою)

14.

СТОЛЯРЧУК
Ярослава Михайлівна

-

директор Центру науки та інновацій Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (за згодою)

15.

БАРБАШ
Валерій Анатолійович

-

заступник проректора з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (за згодою)

16.

КАМАЄВ
Віктор Сергійович

-

генеральний директор корпорації "Науковий парк "Київська політехніка" (за згодою)

17.

ЧУРЮМОВ
Геннадій Іванович

-

вчений секретар науково-дослідної частини Харківського національного університету радіоелектроніки (за згодою).

Директор департаменту
інноваційної діяльності
та трансферу технологійВ.С. Шовкалюквгору