Документ v0030488-10, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.03.2019, підстава - 1022-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
24.09.2010 N 30
{ Постанову скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }
Про затвердження значення
гігієнічного нормативу вмісту свинцю (Pb)
в зерні продовольчої пшениці

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та
статті 8 Закону України "Про безпечність та якість харчових
продуктів" ( 771/97-ВР ) П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Затвердити рекомендований Національною комісією України з
Кодекс Аліментаріус та Комітетом з питань гігієнічного
регламентування МОЗ гігієнічний норматив вмісту свинцю (Pb) в
зерні продовольчої пшениці:
1.1. Максимально допустимий рівень (МДР) вмісту свинцю (Pb) в
зерні продовольчої пшениці - 0,2 мг/кг.
1.2. Контроль за вмістом свинцю в зерні пшениці здійснювати
згідно з ГОСТ 26932-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы
определения свинца" та ГОСТ 30538-97 "Продукты пищевые. Методика
определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом".
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.
3. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного
нагляду Міністерства охорони здоров'я України дану постанову
довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби, заінтересованих міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади в установленому порядку.
Головний державний
санітарний лікар України С.А.Риженковгору