Документ v002u710-10, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) пунктів 1, 2, 3
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання проведення конверсії смуг радіочастот"

м. Київ Справа N 2-2/2010
27 січня 2010 року
N 2-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, доповідача, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Нікітіна Юрія Івановича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Президента України
( n0047100-09 ) щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) пунктів 1, 2, 3 Розпорядження
Кабінету Міністрів України "Деякі питання проведення конверсії
смуг радіочастот" від 11 листопада 2009 року N 1361-р
( 1361-2009-р ) (Урядовий кур'єр, 2009 р., 2 грудня).
Заслухавши суддю-доповідача Стрижака А.А. та дослідивши
матеріали конституційного подання, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Президент України Указом від 25 листопада 2009 року N 967
( 967/2009 ) відповідно до пункту 15 частини першої статті 106
Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) зупинив дію пунктів 1, 2,
3 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання
проведення конверсії смуг радіочастот" від 11 листопада 2009 року
N 1361-р ( 1361-2009-р ), (далі - Розпорядження) та звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням визнати їх такими, що
не відповідають Конституції України ( 254к/96-ВР ) (є
неконституційними).
Оспорюваними положеннями Розпорядження ( 1361-2009-р )
доручено:
- Міністерству оборони України (далі - Міноборони),
Міністерству транспорту та зв'язку України, Національній комісії з
питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ) з урахуванням
висновків міжвідомчої комісії з обґрунтування обсягів та витрат,
пов'язаних із проведенням конверсії радіочастотного ресурсу,
провести конверсію смуг радіочастот 1920-1935 МГц, 1950-1980 МГц,
2010-2015 МГц, 2020-2025 МГц, 2110-2125 МГц, 2140-2170 МГц
(пункт 1) ( 1361-2009-р );
- НКРЗ забезпечити проведення тендерів (відкритих аукціонів)
на видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у
зазначених смугах радіочастот (пункт 2) ( 1361-2009-р );
- Міністерству фінансів України під час доопрацювання проекту
Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та
розроблення проекту Закону про Державний бюджет України на
2011 рік передбачити асигнування Міноборони для забезпечення
переозброєння Збройних Сил України засобами радіорелейного зв'язку
та радіолокації у відповідному порядку (пункт 3) ( 1361-2009-р ).
На думку суб'єкта права на конституційне подання, передбачені
у пунктах 1, 2, 3 Розпорядження ( 1361-2009-р ) заходи щодо
вивільнення певного радіочастотного ресурсу не відповідають
вимогам законів України "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), "Про основи
національної безпеки України" ( 964-15 ), призведуть до зниження
рівня оборонного потенціалу України, що спричинить виникнення
загрози національним інтересам і національній безпеці держави, а
тому Розпорядження ( 1361-2009-р ) не відповідає частинам першій,
другій, третій статті 17 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Президент України вважає, що Кабінет Міністрів України,
закріплюючи у Розпорядженні ( 1361-2009-р ) оспорювані норми, діяв
усупереч положенням частини третьої статті 113, пункту 7 статті
116 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ).
2. Ухвалою Третьої колегії суддів Конституційного Суду
України від 28 грудня 2009 року відмовлено у відкритті
конституційного провадження у справі на підставі пункту 2
статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з того,
що конституційне подання за змістом має відповідати вимогам статті
39 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) і
містити правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності
правового акта або окремих його положень. Предметом розгляду
Конституційним Судом України може бути конституційне подання, в
якому викладаються аргументи і стверджується про
неконституційність актів Кабінету Міністрів України (частина перша
статті 71 Закону України "Про Конституційний Суд України")
( 422/96-ВР ).
Глава держави не навів правового обґрунтування
неконституційності пунктів 1, 2, 3 Розпорядження ( 1361-2009-р ).
Натомість у конституційному поданні ( n0047100-09 ) висловлено
припущення, що вжиття заходів, передбачених оспорюваними
положеннями, призведе до порушення частин першої, другої, третьої
статті 17 Конституції України ( 254к/96-ВР ), і це, на думку
Президента України, підтверджує, що оспорювані норми Розпорядження
( 1361-2009-р ) прийняті усупереч частині третій статті 113,
пункту 7 статті 116 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ). Однак
припущення не можуть вважатися аргументами на підтвердження
неконституційності правових актів, на чому наголошувалося в
ухвалах Конституційного Суду України від 13 квітня 2004 року
N 32-у/2004 ( v032u710-04 ), від 15 листопада 2007 року
N 64-у/2007 ( v064u710-07 ).
Таким чином, аналіз конституційного подання ( n0047100-09 )
свідчить про наявність підстав для відмови у відкритті
конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання ( n0047100-09 ) вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 45, 50 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд
України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Президента України ( n0047100-09 ) щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) пунктів 1, 2, 3 Розпорядження Кабінету
Міністрів України "Деякі питання проведення конверсії смуг
радіочастот" від 11 листопада 2009 року N 1361-р ( 1361-2009-р )
на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного
подання ( n0047100-09 ) вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору