Документ v0029763-13, поточна редакція — Прийняття від 14.01.2013

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2013  № 29

Про затвердження Графіка внутрішніх аудитів Державіаслужби України на 2013 рік та Програми внутрішніх аудитів на перше півріччя 2013 року

Відповідно до Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 398, та з метою підвищення результативності і ефективності діяльності Державіаслужби України шляхом забезпечення функціонування системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Графік внутрішніх аудитів системи управління якістю в Державіаслужбі України на 2013 рік та Програму внутрішніх аудитів на перше півріччя 2013 року, що додаються.

2. Внутрішнім аудиторам під особисту відповідальність забезпечити своєчасне виконання Графіка, Програми проведення внутрішніх аудитів та надання координатору з питань СУЯ документів за результатами аудитів.

3. Керівникам структурних підрозділів при плануванні роботи на місяць враховувати Графік проведення внутрішніх аудитів Державіаслужби України, надавати внутрішнім аудиторам можливість проведення аудитів в структурних підрозділах та сприяти проведенню аудитів в підпорядкованих підрозділах.

4. Координатору з питань СУЯ забезпечити організаційні заходи щодо проведення внутрішніх аудитів в структурних підрозділах.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

А.А. КолісникДодаток 1
до наказу
Державіаслужби України
14.01.2013 № 29

Ф.МЯ-04-06

ГРАФІК
проведення внутрішніх аудитів Державіаслужби України на 2013 рік

№ п/п

Структурний підрозділ

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

Департамент правового та адміністративного забезпечення

2

Управління роботи з персоналом, мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, охорони праці та соціального забезпечення

3

Департамент авіаційної безпеки

4

Сектор організації особливо важливих польотів

5

Сектор авіаційної медицини

6

Управління сертифікації льотного персоналу та навчальних закладів

7

Управління виконання польотів

8

Управління регіональних інспекцій

9

Управління підтримання льотної придатності

10

Управління сертифікації типу авіаційної техніки

11

Управління аеродромів та аеропортів

12

Управління авіаційних перевезень та ліцензування

13

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

14

Департамент фінансів та економікиДодаток 2
до наказу Державіаслужби України
14.01.2013 № 29

Ф.МЯ-04-02

ПРОГРАМА
проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю в Державіаслужбі України на 1-е півріччя 2013 року

№ п/п

Процеси СУЯ

Підрозділ, що перевіряється

Дата перевірки

Документація СУЯ, розділ Настанови з якості

П.І.Б.
керівника аудиторської групи

П.І.Б.
аудиторів

Примітка

1.

МПР-24.1-01

Сектор авіаційної медицини

січень

4.2.3; 4.2.4;
5.3; 5.4.1;
5.6.1; 6.2; 6.3;
6.4; 7.1; 7.2.3;
7.3; 7.5.3;
7.5.4; 8.2.3;
8.3; 8.5.2; 8.5.3

Козіцька Ю.А.
тел.: 152-52

Поканевич С.А.
тел.: 156-52


2.

МПР-

Сектор організації особливо важливих польотів

січень

4.2.3; 4.2.4;
5.3; 5.4.1;
5.6.1; 6.2; 6.3;
6.4; 7.1; 7.2.3;
7.3; 7.5.3; 7.5.4;
8.2.3; 8.3;
8.5.2; 8.5.3

Печенюк Н.В.
тел.: 154-48

Поканевич С.А.
тел.: 156-52


3.

МПР-19.1.1-01
МПР-19.1.1-02
МПР-19.1.2-03
МПР-19.1.2-04

Управління сертифікації льотного персоналу та навчальних закладів

лютий

4.2.3; 4.2.4;
5.3; 5.4.1;
5.6.1; 6.2; 6.3;
6.4; 7.1; 7.2.3;
7.3; 7.5.3;
7.5.4; 8.2.3;
8.3; 8.5.2; 8.5.3

Сова Л.В.
тел.: 152-45

Поканевич С.А.
тел.: 156-52


4.

МПР-19.2.2-05
МПР-19.2.2-06
МПР-19.2.2-07
МПР-19.2.2-08

Управління виконання польотів

березень

4.2.3; 4.2.4;
5.3; 5.4.1;
5.6.1; 6.2; 6.3;
6.4; 7.1; 7.2.3;
7.3; 7.5.3;
7.5.4; 8.2.3;
8.3; 8.5.2; 8.5.3

Козіцька Ю.А.
тел.: 152-52

Карась В.Н.
тел.: 156-96


5.

МПР-20.1.1-01
МПР-20.1.2-02
МПР-20.1.3-03
МПР-20.1.4-04

Управління авіаційних перевезень та ліцензування

квітень

4.2.3; 4.2.4; 5.3;
5.4.1; 5.6.1; 6.2;
6.3; 6.4; 7.1;
7.2.3; 7.3; 7.5.3;
7.5.4; 8.2.3; 8.3;
8.5.2; 8.5.3

Печенюк Н.В.
тел.: 154-48

Карась В.Н.
тел.: 156-96


6.

МПР-11.1-01
МПР-11.1-02

Управління роботи з персоналом, мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, охорони праці та соціального забезпечення

квітень

4.2.3; 4.2.4;
5.3; 5.4.1;
5.6.1; 6.2; 6.3;
6.4; 8.2.3; 8.3;
8.5.2;

Печенюк Н.В.
тел.: 154-48

Сова Л.В.
тел.: 152-45


7.

МПР-20.1.1-01
МПР-20.1.2-02
МПР-20.1.3-03
МПР-20.1.4-04

Управління підтримання льотної придатності

травень

4.2.3; 4.2.4;
5.3; 5.4.1;
5.6.1; 6.2; 6.3;
6.4; 7.1; 7.2.3;
7.3; 7.5.3;
7.5.4; 8.2.3;
8.3; 8.5.2; 8.5.3

Сова Л.В.
тел.: 152-45

Стригун І.П.
тел.: 151-82


8.

МПР-21.1.1-01
МПР-21.1.2-02
МПР-21.1.3-03
МПР-21.1.3-04

Управління аеродромів та аеропортів

червень

4.2.3; 4.2.4;
5.3; 5.4.1; 5.6.1;
6.2; 6.3; 6.4; 7.1;
7.2.3; 7.3; 7.5.3;
7.5.4; 8.2.3; 8.3;
8.5.2; 8.5.3

Карась В.Н.
тел.: 156-96

Козіцька Ю.А.
тел.: 152-52


{Текст взято з сайту Державіаслужби України http://www.avia.gov.ua}вгору