Документ v0029735-11, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2011

                                                          
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
25.10.2011 N 29

Про стан створення Системи
централізованого пожежного
та техногенного спостерігання

Розглянувши інформацію про стан створення Системи
централізованого пожежного та техногенного спостерігання, колегія
звертає увагу на необхідність посилення цієї роботи. Головною метою створення системи централізованого пожежного
та техногенного спостерігання (далі - СЦПТС) є раннє виявлення
пожеж та ситуацій техногенного характеру на об'єктах
інфраструктури та сповіщення про них підрозділів Міністерства для
відповідного реагування. Відповідальність за організацію виконання
заходів зі створення, впровадження та функціонування СЦПТС
покладено на Державне підприємство "Мобільний рятувальний центр
МНС України" (наказ МНС України від 20.04.2011 N 435)
( v0435735-11 ). Для координації та організаційно-методичного супроводу цієї
роботи в Міністерстві створено робочу групу з виконання заходів
щодо створення і впровадження СЦПТС, в результаті роботи якої
розроблено та наказом МНС України затверджено Концепцію побудови
СЦПТС, Технічні вимоги до програмного забезпечення СЦПТС та до
автоматизованого робочого місця, Технічне завдання на створення та
впровадження СЦПТС. Завершено процедуру конкурсних торгів та визначено виконавця
робіт (ТОВ "Жюстар", м. Одеса) зі створення та впровадження
програмно-апаратного комплексу СЦПТС. Укладено договір на
закупівлю за державні кошти послуги згідно якого завершення робіт
зі створення та впровадження СЦПТС в дослідну експлуатацію
заплановано на грудень 2011 року. Станом на 25 жовтня укладено 45 договорів між ДП "МРЦ МНС
України" та суб'єктами господарювання, які здійснюють
спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів та автоматизованими
системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення на
території України. В технічних та службових приміщеннях ДП
"Мобільний рятувальний центр МНС України", де планується
розміщення обладнання СЦПТС, проводяться заходи із інженерного
забезпечення та підготовка відповідних робочих місць. З метою посилення роботи на напрямку створення СЦПТС колегія
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про стан створення СЦПТС взяти до відома.
2. ДП "Мобільний рятувальний центр МНС України"
(Лавриненко С.Б.) забезпечити подальший організаційно-методичний
супровід створення та впровадження СЦПТС згідно вимог наказу МНС
України від 20.05.2011 N 435 ( v0435735-11 ) "Про створення
системи централізованого пожежного та техногенного спостерігання
та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС".
3. Державній інспекції техногенної безпеки України
(Улинець Е.М.) забезпечити контроль за дотриманням Правил з
пожежного спостерігання, затверджених наказом МНС України від
07.04.2011 N 351 ( z0744-11 ) та зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 22.06.2011 за N 744/19482, під час виконання робіт
з проектування, монтажу, технічного обслуговування та приймання в
експлуатацію СЦПТС.
4. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
4.1. Визначити власними наказами відповідальних осіб з питань
впровадження СЦПТС.
Строк - до 10 листопада 2011 року
4.2. Забезпечити робочі місця в оперативно-диспетчерських
службах для розміщення та підключення обладнання системи
централізованого пожежного та техногенного спостерігання згідно
технічних вимог і сприяти проведенню дослідної експлуатації.
4.3. Підготувати та надати через Департамент кадрів та роботи
з особовим складом (Ціцак О.В.) обґрунтовані пропозиції щодо
збільшення штатного персоналу оперативно-диспетчерських служб для
забезпечення цілодобового чергування на автоматизованих робочих
місцях СЦПТС в межах затверджених кошторисних призначень.
Строк - до 30 листопада 2011 року
4.4. Про виконання заходів та хід проведення дослідної
експлуатації інформувати через ДП "Мобільний рятувальний центр МНС
України" (Лавриненко С.Б.).
Строк - щомісяця до 25 числа
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міністр, голова колегії В.Балогавгору