Документ v0028201-10, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.01.2010 N 28

Про затвердження Змін до Плану діяльності
Міністерства фінансів України з підготовки
регуляторних актів на 2010 рік

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів
України з підготовки регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2009 N 1474
( v1474201-09 ) (далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Змій Ю.М.) у десятиденний строк з дня видання цього
наказу забезпечити оприлюднення Змін на веб-сайті Міністерства
фінансів України в мережі Інтернет.
3. Департаменту правового забезпечення (Закревський А.С.)
довести Зміни до відома Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Альошина В.Б.
Перший заступник Міністра І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
22.01.2010 N 28

ЗМІНИ
до Плану діяльності Міністерства фінансів України
з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік
( v1474201-09 )

1. Доповнити План діяльності Міністерства фінансів України з
підготовки регуляторних актів на 2010 рік ( v1474201-09 )
пунктами 15-18 такого змісту:
--------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мета прийняття | Вид і назва | Термін | Структурні | Очікуваний результат | |пор.|регуляторного акта| проекту |виконання| підрозділи | | | | | нормативно- | | Міністерства, | | | | | правового акта | | відповідальні | | | | | | | за розробку | | | | | | | нормативно- | | | | | | |правового акта | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 15 |Виконання |Проект спільного |I квартал|Департамент |Приведення у | | |пункту 6 |наказу Державного | |по контролю |відповідність | | |Прикінцевих |комітету України | |за виробництвом|із законодавством | | |положень |з питань | |цінних паперів,|України | | |Закону України |регуляторної | |акцизних марок,|нормативно-правових | | |від 15.12.2009 |політики та | |документів |актів Міністерства | | |N 1759-VI |підприємництва, | |суворої |фінансів України | | |( 1759-17 ) |Міністерства | |звітності та |щодо встановлення | | |"Про внесення змін|фінансів | |голографічних |єдиного порядку | | |до деяких законів |України "Про | |захисних |з питань ліцензування | | |України щодо |визнання такими, | |елементів |певних видів | | |спрощення умов |що втратили | |(Держзнак) |господарської | | |ведення бізнесу |чинність, деяких | | |діяльності та | | |в Україні" |наказів Державного| | |державного нагляду | | | |комітету України | | |(контролю) у | | | |з питань | | |цих сферах | | | |регуляторної | | | | | | |політики та | | | | | | |підприємництва | | | | | | |і Міністерства | | | | | | |фінансів України" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 16 |Виконання |Проект спільного |I квартал|Департамент |Приведення у | | |пункту 6 |наказу Державного | |по контролю |відповідність | | |Прикінцевих |комітету України | |за виробництвом|із законодавством | | |положень |з питань | |цінних паперів,|України | | |Закону України |регуляторної | |акцизних марок,|нормативно-правових | | |від 15.12.2009 |політики та | |документів |актів Міністерства | | |N 1759-VI |підприємництва, | |суворої |фінансів України | | |( 1759-17 ) |Міністерства | |звітності та |щодо встановлення | | |"Про внесення змін|фінансів "Про | |голографічних |єдиного порядку | | |до деяких законів |визнання таким, | |захисних |з питань ліцензування | | |України щодо |що втратив | |елементів |певних видів | | |спрощення умов |чинність наказу | |(Держзнак) |господарської | | |ведення бізнесу |Державного | | |діяльності та | | |в Україні" |комітету України | | |державного нагляду | | | |з питань | | |(контролю) у | | | |регуляторної | | |цих сферах | | | |політики та | | | | | | |підприємництва, | | | | | | |Міністерства | | | | | | |фінансів | | | | | | |України від | | | | | | |14.10.2003 | | | | | | |N 112/583" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 17 |Виконання |Проект наказу |I квартал|Департамент |Приведення у | | |пункту 6 |Міністерства | |по контролю |відповідність | | |Прикінцевих |фінансів | |за виробництвом|із законодавством | | |положень |України "Про | |цінних паперів,|України | | |Закону України |затвердження | |акцизних марок,|нормативно-правових | | |від 15.12.2009 |Ліцензійних умов | |документів |актів Міністерства | | |N 1759-VI |провадження | |суворої |фінансів України | | |( 1759-17 ) |господарської | |звітності та |щодо встановлення | | |"Про внесення змін|діяльності з | |голографічних |єдиного порядку | | |до деяких законів |виготовлення | |захисних |з питань ліцензування | | |України щодо |бланків цінних | |елементів |певних видів | | |спрощення умов |паперів, | |(Держзнак) |господарської | | |ведення бізнесу |документів суворої| | |діяльності та | | |в Україні" |звітності і | | |державного нагляду | | | |Порядку | | |(контролю) у | | | |контролю за | | |цих сферах | | | |додержанням | | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | | |провадження | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності з | | | | | | |виготовлення | | | | | | |бланків цінних | | | | | | |паперів, | | | | | | |документів | | | | | | |суворої | | | | | | |звітності" | | | | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 18 |Виконання |Проект наказу |I квартал|Департамент |Приведення у | | |пункту 6 |Міністерства | |по контролю |відповідність | | |Прикінцевих |фінансів | |за виробництвом|із законодавством | | |положень |України "Про | |цінних паперів,|України | | |Закону України |затвердження | |акцизних марок,|нормативно-правових | | |від 15.12.2009 |Ліцензійних умов | |документів |актів Міністерства | | |N 1759-VI |провадження | |суворої |фінансів України | | |( 1759-17 ) |господарської | |звітності та |щодо встановлення | | |"Про внесення змін|діяльності з | |голографічних |єдиного порядку | | |до деяких законів |розроблення, | |захисних |з питань ліцензування | | |України щодо |виробництва та | |елементів |певних видів | | |спрощення умов |сертифікаційних | |(Держзнак) |господарської | | |ведення бізнесу |випробувань | | |діяльності та | | |в Україні" |голографічних | | |державного нагляду | | | |захисних | | |(контролю) у | | | |елементів і | | |цих сферах | | | |Порядку | | | | | | |контролю за | | | | | | |додержанням | | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | | |провадження | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності з | | | | | | |розроблення, | | | | | | |виробництва та | | | | | | |сертифікаційних | | | | | | |випробувань | | | | | | |голографічних | | | | | | |захисних | | | | | | |елементів" | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------



вгору