Про внесення зміни до наказу Держсанепідслужби України від 08 квітня 2013 року № 87
Держсанепідслужба України; Наказ, Форма типового документа, Картка від 12.03.201427
Документ v0027834-14, поточна редакція — Редакція від 18.03.2015, підстава - v0041834-15

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2014  № 27

Про внесення зміни до наказу Держсанепідслужби України від 08 квітня 2013 року № 87

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної санітарно-епідеміологічної служби
№ 84 від 05.11.2014
№ 25 від 19.02.2015
№ 41 від 18.03.2015}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", пункту 9 Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 400, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до пункту 1, доповнивши його новим абзацом сьомим такого змісту:

"примірну форму інформаційної картки для видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання".

2. Затвердити примірну форму інформаційної картки для видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, що додається.

3. Сектору взаємодії з громадськістю (Шитенко О.В.) розмістити наказ на офіційному сайті Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Кравчука О.П.

Голова

А.М. Пономаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держсанепідслужби України
12.03.2014  № 27

ПРИМІРНА ФОРМА
інформаційної картки адміністративної послуги Видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання
______________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)
Територіальний орган Держсанепідслужби України
_________________________________________________
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про адміністративні послуги";
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. 53).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.99 № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні";
постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 761 "Про Порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання"

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджені наказом МОЗ України від 01.08.96 р. № 239, зареєстрованим в Мін'юсті від 29.08.96 р. за № 488/1513;
СН 5804-91, "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров", утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 31 июля 1991 г. № 5804-91;
Положення про територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України, затверджене наказом МОЗ України від 19.01.2012 р. № 34, зареєстрованим у Мін'юсті 16.03.2012 р. за № 413/20726;
Наказ МОЗ України від 29.11.2013 р. № 1040 "Про затвердження Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного рівня", зареєстрований в Мін'юсті 17.12.2013 р. за № 2130/24662.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява;
2. Договір оренди або інший документ, що підтверджує право використання відповідного майданчика (об'єкта) для розташування джерел неіонізуючого випромінювання;
3. Інформація про технічні характеристики джерел неіонізуючого випромінювання або технічний паспорт зазначених джерел;
4. План-схема з позначенням місця розташування джерел неіонізуючого випромінювання;
5. Протокол вимірювання рівня неіонізуючого випромінювання, що створюється джерелом неіонізуючого випромінювання, на яке видається дозвіл;
6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва в разі відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення;
7. Розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля проведені референс-центром електромагнітних полів та інших фізичних факторів, оформлені у вигляді санітарного паспорта радіотехнічного об'єкта (для джерел електромагнітного випромінювання);
8. Опис наданих документів.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або за дорученням

16.

Примітка

{Примірна форма із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної санітарно-епідеміологічної служби № 84 від 05.11.2014, № 25 від 19.02.2015, № 41 від 18.03.2015}вгору