Документ v0027509-02, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2002

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технична рада
Р І Ш Е Н Н Я
N 27 від 26.04.2002

Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000
"Правила визначення вартості будівництва"

Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити і рекомендувати до затвердження розроблені
Науково-виробничою фірмою "Інпроект" Доповнення N 3
( v0080509-02 ) до ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ) "Правила
визначення вартості будівництва".
2. Управлінню реформування ціноутворення, методології
експертизи та контролю вартості будівництва (П.Губень) підготувати
наказ Держбуду України про затвердження зазначеного Доповнення.
Голова НТР В.Череп

Довідка

Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00,
v0080509-02 ) "Правила визначення вартості будівництва" розроблені
Науково-виробничою фірмою "Інпроект" у зв'язку з введеннями в дію
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
( z0027-00 ) та 18 "Будівельні контракти" ( z0433-01 ), внесенням
змін і доповнень до чинних методологічних документів, зумовлених
як прийняттям ряду нормативних документів, так і необхідністю
удосконалення системи ціноутворення. Зазначеним Доповненням змінена база нарахування прибутку,
який нараховується з використанням нормативно-розрахункових
трудовитрат, поняття "накладних витрат" замінено на поняття
"загально-виробничі" та "адміністративні" зі встановленням
механізму їх обчислення, передбачається можливість після підсумку
вартості будівництва за рішенням інвестора враховувати в
обґрунтованих розмірах кошти на розвиток виробничої бази підрядних
робіт. Зміни та доповнення до "Правил визначення вартості
будівництва" спрямовані на спрощення та удосконалення механізму
ціноутворення.
"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 5, 2002 р.вгору