Документ v0026863-15, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

03.02.2015  № 26

Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за №658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою упорядкування складання емітентами цінних паперів інформації відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами і доповненнями) (далі - Положення), НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 18.03.2014 № 72 «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається емітентом цінних паперів (далі - емітент) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення.

3. Керуючись пунктом 6 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2014 року № 1713 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2014 року за № 1657/26434, описи та розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів, передбачених цим наказом, застосовуються з 1 березня 2015 року.

4. Електронна форма інформації складається з файлу в електронному вигляді:

Річна інформація: “Report.xml”, який відповідає схемі “YearEmEs.xsd”;

Квартальна інформація: “Report.xml”, який відповідає схемі “QwartEmEs.xsd”;

Особлива інформація: “Report.xml”, який відповідає схемі “IrregEm.xsd”.

5. Інформація емітента складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (із змінами і доповненнями) (далі - Система довідників та класифікаторів).

6. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду інформації в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

7. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

8. Інформація, яка складається в електронній формі формуються з використанням кодування «Windows-1251».

9. Управлінню інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

11. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
03.02.2015 № 26

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу «Report.xml» особливої інформації емітента:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<z:root  xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'  xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm'  D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента' D_NAME= 'Дані : Повне найменування емітента' STD= 'Дані : Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '010'>

Відкриття головного тегу

<z:DTSBANKR_O>

Тег відкриття
структури «BANKR_O»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «BANKR_O»

</z:DTSBANKR_O>

Заключний тег
структури «BANKR_O»

<z:DTSFILIA>

Тег відкриття структури «FILIA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «FILIA»

</z:DTSFILIA>

Заключний тег структури «FILIA»

<z:DTSKONV_IS>

Тег відкриття структури «KONV_IS»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «KONV_IS»

</z:DTSKONV_IS>

Заключний тег структури «KONV_IS»

<z:DTSKREDIT_O>

Тег відкриття структури «KREDIT_O»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «KREDIT_O»

</z:DTSKREDIT_O>

Заключний тег структури «KREDIT_O»

<z:DTSLIKV_SUD>

Тег відкриття  структури «LIKV_SUD»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «LIKV_SUD»

</z:DTSLIKV_SUD>

Заключний тег  структури «LIKV_SUD»

<z:DTSLIKV_VOE>

Тег відкриття  структури «LIKV_VOE»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «LIKV_VOE»

</z:DTSLIKV_VOE>

Заключний тег  структури «LIKV_VOE»

<z:DTSLIST_CP>

Тег відкриття  структури «LIST_CP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «LIST_CP»

</z:DTSLIST_CP>

Заключний тег  структури «LIST_CP»

<z:DTSPERSON_O>

Тег відкриття  структури «PERSON_O»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PERSON_O»

</z:DTSPERSON_O>

Заключний тег  структури «PERSON_O»

<z:DTSPOG_IO>

Тег відкриття  структури «POG_IO»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «POG_IO»

</z:DTSPOG_IO>

Заключний тег  структури «POG_IO»

<z:DTSPOZYKA>

Тег відкриття  структури «POZYKA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «POZYKA»

</z:DTSPOZYKA>

Заключний тег  структури «POZYKA»

<z:DTSPRYP_FON>

Тег відкриття  структури «PRYP_FON»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PRYP_FON»

</z:DTSPRYP_FON>

Заключний тег  структури «PRYP_FON»

<z:DTSPRYZ_DOG>

Тег відкриття  структури «PRYZ_DOG»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PRYZ_DOG»

</z:DTSPRYZ_DOG>

Заключний тег  структури «PRYZ_DOG»

<z:DTSROZM_CP>

Тег відкриття  структури «ROZM_CP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ROZM_CP»

</z:DTSROZM_CP>

Заключний тег  структури «ROZM_CP»

<z:DTSSANACIA>

Тег відкриття  структури «SANACIA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «SANACIA»

</z:DTSSANACIA>

Заключний тег  структури «SANACIA»

<z:DTSTITUL_O>

Тег відкриття  структури «TITUL_O»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «TITUL_O»

</z:DTSTITUL_O>

Заключний тег  структури «TITUL_O»

<z:DTSTRANS_IA>

Тег відкриття  структури «TRANS_IA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «TRANS_IA»

</z:DTSTRANS_IA>

Заключний тег  структури «TRANS_IA»

<z:DTSUFON_PR>

Тег відкриття  структури «UFON_PR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «UFON_PR»

</z:DTSUFON_PR>

Заключний тег  структури «UFON_PR»

<z:DTSUFON_SUD>

Тег відкриття  структури «UFON_SUD»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «UFON_SUD»

</z:DTSUFON_SUD>

Заключний тег  структури «UFON_SUD»

<z:DTSVIKUP_O>

Тег відкриття  структури «VIKUP_O»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «VIKUP_O»

</z:DTSVIKUP_O>

Заключний тег  структури «VIKUP_O»

<z:DTSVLASN_TPR >

Тег відкриття  структури «DTSVLASN_TPR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «VLASN_TPR»

</z:DTSVLASN_TPR >

Тег відкриття  структури «DTSVLASN_TPR»

<z:DTSZAM_OFU>

Тег відкриття  структури «ZAM_OFU»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZAM_OFU»

</z:DTSZAM_OFU>

Заключний тег  структури «ZAM_OFU»

<z:DTSZAM_RIP>

Тег відкриття  структури «ZAM_RIP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZAM_RIP»

</z:DTSZAM_RIP>

Заключний тег  структури «ZAM_RIP»

<z:DTSZAM_UIP>

Тег відкриття  структури «ZAM_UIP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZAM_UIP»

</z:DTSZAM_UIP>

Заключний тег  структури «ZAM_UIP»

<z:DTSZLYTTYA>

Тег відкриття  структури «ZLYTTYA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZLYTTYA»

</z:DTSZLYTTYA>

Заключний тег  структури «ZLYTTYA»

<z:DTSZM_PRE>

Тег відкриття  структури «ZM_PRE»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZM_PRE»

</z:DTSZM_PRE>

Заключний тег  структури «ZM_PRE»

<z:DTSZMEN_SK>

Тег відкриття  структури «ZMEN_SK»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZMEN_SK»

</z:DTSZMEN_SK>

Заключний тег  структури «ZMEN_SK»

<z:DTSZV_SIP>

Тег відкриття  структури «ZV_SIP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZV_SIP»

</z:DTSZV_SIP>

Заключний тег  структури «ZV_SIP»

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: «IrregEm.xsd»*

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'  xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm'  targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm'  elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type20'><restriction base='string'><maxLength value='20' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type5'><restriction base='string'><maxLength value='5' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type16'><restriction base='string'><maxLength value='16' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all>  <element name='DTSZV_SIP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_EM' type='dateTime' /><attribute name='NS_EM' type='z:Type20' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='TYP_DTIN' type='z:Type254' /><attribute name='OS_INIC' type='z:Type100' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZMEN_SK'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='PREV_SK' type='double' /><attribute name='ZMEN_SK' type='double' /><attribute name='POST_SK' type='double' /><attribute name='SPOS_ZM' type='z:Type254' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZM_PRE'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_EM' type='dateTime' /><attribute name='NS_EM' type='z:Type20' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZLYTTYA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='SUB_TYP' type='z:Type1' /><attribute name='SUB_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='SPOS_PR' type='z:Type10' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZAM_UIP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DAT_DOG' type='dateTime' /><attribute name='NU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='NUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='NU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='NU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='NUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='NU_D_LIC' type='dateTime' /><attribute name='NU_N_LIC' type='z:Type20' /><attribute name='SU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='SUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='SU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='SU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='SUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='SU_D_LIC' type='dateTime' /><attribute name='SU_N_LIC' type='z:Type20' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZAM_RIP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_EM' type='dateTime' /><attribute name='NS_EM' type='z:Type20' /><attribute name='VYD_IO' type='z:Type10' /><attribute name='DAT_RISH' type='dateTime' /><attribute name='ORG_RISH' type='z:Type100' /><attribute name='CH_IA_IP' type='double' /><attribute name='CH_IN_IP' type='double' /><attribute name='CH_RZ_IS' type='double' /><attribute name='N_IA_VYK' type='z:Type254' /><attribute name='V_IA_VYK' type='double' /><attribute name='N_IA_VK' type='z:Type254' /><attribute name='V_IA_VK' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZAM_OFU'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='FU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='FU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='FU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='FUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='FUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='OS_RISH' type='z:Type100' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSVLASN_TPR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /> <attribute name='DAT_ZMIN' type='dateTime' /><attribute name='DAT_POV' type='dateTime' /><attribute name='EM_NAME' type='string' /> <attribute name='KOD_PERS' type='z:Type20' /><attribute name='CHAST_DO' type='double' /><attribute name='CHAST_POST' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSVIKUP_O'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='ORG_RISH' type='z:Type100' /><attribute name='KL_STOCK' type='double' /><attribute name='DT_STOCK' type='dateTime' /><attribute name='NS_STOCK' type='z:Type20' /><attribute name='OR_STOCK' type='z:Type100' /><attribute name='CH_STOCK' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSUFON_SUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='FON_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='SU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='SU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='SU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='SUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='SUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='NU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='NU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='NU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='NUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='NUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSUFON_PR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='FON_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='SU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='SUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='SU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='SU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='SUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='SP_PRYP' type='z:Type10' /><attribute name='SUB_PRYP' type='z:Type10' /><attribute name='ISB_PRYP' type='z:Type254' /><attribute name='NU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='NU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='NU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='NUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='NUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSTRANS_IA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='NS_EM' type='z:Type20' /><attribute name='DT_EM' type='dateTime' /><attribute name='VYD_IS' type='z:Type10' /><attribute name='NV_RIS' type='double' /><attribute name='VART_TIA' type='double' /><attribute name='RIS_TIA' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSTITUL_O'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DAT_PODP' type='dateTime' /><attribute name='POS_PODP' type='z:Type100' /><attribute name='FIO_PODP' type='z:Type100' /><attribute name='E_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='E_OPF' type='z:Type10' /><attribute name='E_POST' type='z:Type5' /><attribute name='E_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='E_STREET' type='z:Type50' /><attribute name='E_PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='E_FAX' type='z:Type50' /><attribute name='E_MAIL' type='z:Type50' /> <attribute name='NAME_ODV' type='z:Type100' /><attribute name='NUM_ODV' type='z:Type10' /><attribute name='DAT_ODV' type='dateTime' /><attribute name='ADR_WWW' type='z:Type254' /><attribute name='DAT_WWW' type='dateTime' /><attribute name='DAT_ROZM' type='dateTime' /> </complexType></element></all></complexType></element>
<element name='DTSSANACIA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='STR_SAN' type='double' /><attribute name='SAN_KER' type='z:Type100' /><attribute name='SK_POST' type='z:Type5' /><attribute name='SK_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='SKSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSROZM_CP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='VYD_CP' type='z:Type10' /><attribute name='KILK_CP' type='double' /><attribute name='SUM_CP' type='double' /><attribute name='CH_STKAP' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPRYZ_DOG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPRYP_FON'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='FON_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='DT_ZOBOV' type='dateTime' /><attribute name='U_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='U_EDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='U_POST' type='z:Type5' /><attribute name='U_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='U_STREET' type='z:Type50' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPOZYKA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='PD_NAME' type='z:Type100' />
<attribute name='DT_PIDP' type='dateTime' /><attribute name='PD_GROSH' type='z:Type1' /><attribute name='PD_RECHI' type='z:Type254' /><attribute name='DAT_ZAR' type='dateTime' /><attribute name='SUM_POZ' type='double' /><attribute name='VYD_POZ' type='z:Type1' /><attribute name='VYD_ZAST' type='z:Type254' /><attribute name='PS_VYD' type='z:Type1' /><attribute name='PS_PROC' type='double' /><attribute name='TERM_POZ' type='double' /><attribute name='SMPOZ_VA' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPOG_IO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_EM' type='dateTime' /><attribute name='NS_EM' type='z:Type20' /><attribute name='PIDST_IN' type='string' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPERSON_O'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='DAT_POD' type='dateTime' /><attribute name='ZMINY' type='z:Type1' /><attribute name='POSADA' type='z:Type100' /><attribute name='P_I_B' type='z:Type100' /><attribute name='SE_PASP' type='z:Type5' /><attribute name='NO_PASP' type='z:Type16' /><attribute name='DAT_PASP' type='dateTime' /><attribute name='ORG_PASP' type='z:Type100' /><attribute name='VL_STAT' type='double' /><attribute name='ROZM_PA' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSLIST_CP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DIYA' type='z:Type1' /><attribute name='FB_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='VYD_CP' type='z:Type10' /><attribute name='NV_CP' type='double' /><attribute name='KILK_CP' type='double' /><attribute name='CH_STKAP' type='double' /><attribute name='DT_V_CP' type='dateTime' /><attribute name='NS_V_CP' type='z:Type20' /><attribute name='ORG_V_CP' type='z:Type100' /><attribute name='TYP_CP' type='z:Type10' /> <attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSLIKV_VOE'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='ORG_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='KREDIT' type='z:Type1' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSLIKV_SUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='STR_LIKV' type='double' /><attribute name='ZAYAV' type='z:Type100' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSKREDIT_O'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='K_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='K_EDRPOU' type='z:Type10' /> <attribute name='DT_PDOG' type='dateTime' /> <attribute name='DT_OD' type='dateTime' />  <attribute name='DT_VKL' type='dateTime' /><attribute name='DT_ZKL' type='dateTime' /><attribute name='VD_KRED' type='z:Type10' /><attribute name='S_KRED' type='double' /><attribute name='PS_VYD' type='z:Type1' /><attribute name='PS_PROC' type='double' /><attribute name='T_KRED' type='double' /><attribute name='SUMKR_VA' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSKONV_IS'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='VYD_SCP' type='z:Type10' /><attribute name='DTEM_SCP' type='dateTime' /><attribute name='NSEM_SCP' type='z:Type20' /><attribute name='FORM_SCP' type='z:Type10' /><attribute name='SER_SCP' type='z:Type20' /><attribute name='NV_SCP' type='double' /><attribute name='CHKIBSCP' type='double' /><attribute name='ZV_SCP' type='double' /><attribute name='KILK_SCP' type='double' /><attribute name='DTEM_NCP' type='dateTime' /><attribute name='NSEM_NCP' type='z:Type20' /><attribute name='VYD_NCP' type='z:Type10' /><attribute name='TYP_NCP' type='z:Type10' /><attribute name='SER_NCP' type='z:Type20' /><attribute name='FORM_NCP' type='z:Type10' /><attribute name='NV_NCP' type='double' /><attribute name='CHKIBNCP' type='double' /><attribute name='KILK_NCP' type='double' /><attribute name='ZV_NCP' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSFILIA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSBANKR_O'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='DAT_UH' type='dateTime' /><attribute name='DT_SUD' type='dateTime' /><attribute name='ZAYAVN' type='z:Type100' /><attribute name='ARB_KER' type='z:Type100' /> <attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>  </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element>   </schema>

__________
* Опис структури даних «TITUL_O» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію).

Назва елемента

Зміст

DAT_PODP

Дата підписання керівником

POS_PODP

Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення

FIO_PODP

Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення

E_NAME

Повне найменування

E_OPF

Організаційно-правова форма-1

E_POST

Поштовий індекс

E_ADRES

Населений пункт

E_STREET

Вулиця, будинок

E_PHONE

Міжміський код та телефон

E_FAX

Факс

E_MAIL

Електронна поштова адреса

NAME_ODV

Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення-2

NUM_ODV

Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення-2

DAT_ODV

Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення-2

ADR_WWW

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення

DAT_WWW

Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет

DAT_ROZM

Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
-2 Зазначається при поданні до Комісії.

* Опис структури даних «ROZM_CP» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

VYD_CP

Вид цінних паперів, що розміщуються-1

KILK_CP

Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук)

SUM_CP

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн)

CH_STKAP

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 2 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «VIKUP_O» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу)

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

ORG_RISH

Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій

KL_STOCK

Кількість акцій, що підлягають викупу (штук)

DT_STOCK

Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу

NS_STOCK

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

OR_STOCK

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

CH_STOCK

Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках)

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «LIST_CP» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

DIYA

Дія ("1" - лістинг; "2" - делістинг; "3" - зміна рівня лістингу)

FB_NAME

Найменування фондової біржі

TYP_DAT

Тип дати вчинення дії-1

VYD_CP

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія-2

NV_CP

Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (грн)-4

KILK_CP

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (штук)

CH_STKAP

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)

DT_V_CP

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

NS_V_CP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

ORG_V_CP

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

TYP_CP

Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія-3

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій " Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами"" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Для іпотечних сертифікатів участі вказується загальний розмір консолідованого іпотечного боргу за цими іпотечними сертифікатами участі.

* Опис структури даних «KREDIT_O» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

K_NAME

Найменування кредитора

K_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ кредитора

DT_PDOG

Дата підписання договору кредиту

DT_OD

Дата одержання кредиту

DT_VKL

Дата відкриття кредитної лінії-1

DT_ZKL

Дата закриття кредитної лінії-1

VD_KRED

Вид кредиту (кредитної лінії)-2

S_KRED

Сума кредиту (тис. грн)

PS_VYD

Процентна ставка ("1" - фіксована; "2" - плаваюча)

PS_PROC

Процентна ставка (у відсотках)

T_KRED

Строк, на який укладено договір кредиту (місяців)

SUMKR_VA

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках)

ZMIST

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 5.1 пункту 5 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов’язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

__________
-1 Інформація вказується у разі отримання кредитних коштів на підставі укладеного або укладених договорів кредиту в декілька етапів відповідно до договору.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 22 "Форми кредиту " Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «POZYKA» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

PD_NAME

Найменування позикодавця або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що надала позику

DT_PIDP

Дата підписання договору позики

PD_GROSH

Предмет договору (грошові кошти) ("1" - у національній валюті; "2" - у іноземній валюті)

PD_RECHI

Предмет договору (найменування речей, визначених родовими ознаками)

DAT_ZAR

Дата зарахування коштів на поточний рахунок або одержання речей, визначених родовими ознаками

SUM_POZ

Сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками (тис. грн)

VYD_POZ

Вид позики ("1" - процентна; "2" - безпроцентна)

VYD_ZAST

Вид застави (у разі наявності)

PS_VYD

Процентна ставка ("1" - фіксована; "2" - плаваюча)

PS_PROC

Процентна ставка (у відсотках)

TERM_POZ

Строк, на який надано позику (місяців)

SMPOZ_VA

Співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках)

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «PERSON_O» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Назва елемента

Зміст

DAT_POD

Дата вчинення дії

ZMINY

Зміни ("1" - призначено; "0" - звільнено, 2 - обрано, 3 - припинено повноваження)

POSADA

Посада-1

P_I_B

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

SE_PASP

Серія паспорта-2

NO_PASP

Номер паспорта-2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи

DAT_PASP

Дата видачі паспорта-2

ORG_PASP

Орган, який видав паспорт-2

VL_STAT

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

ROZM_PA

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
-2 Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

* Опис структури даних «FILIA» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

Назва елемента

Зміст

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «ZMEN_SK» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

PREV_SK

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн)

ZMEN_SK

Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн)

POST_SK

Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн)

SPOS_ZM

Спосіб зменшення статутного капіталу

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «BANKR_O» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про порушення справи про банкрутство емітента.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

TYP_DAT

Тип дати вчинення дії-1

DAT_UH

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

DT_SUD

Дата проведення підготовчого засідання суду

ZAYAVN

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство

ARB_KER

Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 10 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій " Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «SANACIA» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про винесення ухвали про санацію емітента.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

TYP_DAT

Тип дати вчинення дії-1

STR_SAN

Строк санації (місяців)

SAN_KER

Керуючий санацією (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

SK_POST

Поштовий індекс керуючого санацією

SK_ADRES

Населений пункт керуючого санацією

SKSTREET

Вулиця, будинок керуючого санацією

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 10 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій" Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «ZLYTTYA» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

SUB_TYP

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента ("1" - суд, "2" - вищий орган емітента)

SUB_NAME

Найменування або назва суб'єкта, який прийняв рішення про припинення емітента

SPOS_PR

Способи припинення-1

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 11 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 10 "Способи припинення юридичної особи" Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «LIKV_VOE» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

ORG_NAME

Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації

KREDIT

Наявність у емітента кредиторів ("1" - так; "2" - ні)

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 11 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «LIKV_SUD» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

TYP_DAT

Тип дати вчинення дії-1

STR_LIKV

Строк дії ліквідаційної процедури (місяців)

ZAYAV

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 11 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій" Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «ZAM_RIP» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

DT_EM

Дата реєстрації випуску

NS_EM

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

VYD_IO

Вид іпотечних облігацій або різновид іпотечних сертифікатів-1

DAT_RISH

Дата прийняття рішення емітентом про заміну

ORG_RISH

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо змін

CH_IA_IP

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття (у відсотках)

CH_IN_IP

Частка інших активів у складі іпотечного покриття (у відсотках)

CH_RZ_IS

Частка у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів (у відсотках)

N_IA_VYK

Найменування іпотечного активу (іншого активу) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

V_IA_VYK

Вартість іпотечного активу (іншого активу) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (тис. грн)

N_IA_VK

Найменування іпотечного активу (іншого активу) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

V_IA_VK

Вартість іпотечного активу (іншого активу) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (тис. грн)

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «ZAM_UIP» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

DAT_DOG

Дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами (з новим управителем)

NU_NAME

Найменування управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

NUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

NU_POST

Поштовий індекс управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

NU_ADRES

Населений пункт управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

NUSTREET

Вулиця, будинок управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

NU_D_LIC

Дата ліцензії (дозволу) управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

NU_N_LIC

Номер та серія ліцензії (дозволу) управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

SU_NAME

Найменування управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір

SUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір

SU_POST

Поштовий індекс управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір

SU_ADRES

Населений пункт управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір

SUSTREET

Вулиця, будинок управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір

SU_D_LIC

Дата ліцензії (дозволу) управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір

SU_N_LIC

Номер та серія ліцензії (дозволу) управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «POG_IO» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

DT_EM

Дата реєстрації випуску

NS_EM

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

PIDST_IN

Підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 5 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «ZM_PRE» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

DT_EM

Дата реєстрації випуску

NS_EM

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «UFON_SUD» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

FON_NAME

Назва ФОН

SU_NAME

Найменування управителя, щодо якого було прийнято рішення суду

SU_POST

Поштовий індекс управителя, щодо якого було прийнято рішення суду

SU_ADRES

Населений пункт управителя, щодо якого було прийнято рішення суду

SUSTREET

Вулиця, будинок управителя, щодо якого було прийнято рішення суду

SUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ управителя, щодо якого було прийнято рішення суду

NU_NAME

Найменування управителя, до якого мають бути передані функції з управління

NU_POST

Поштовий індекс управителя, до якого мають бути передані функції з управління

NU_ADRES

Населений пункт управителя, до якого мають бути передані функції з управління

NUSTREET

Вулиця, будинок управителя, до якого мають бути передані функції з управління

NUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ управителя, до якого мають бути передані функції з управління

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «UFON_PR» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

FON_NAME

Назва ФОН

SU_NAME

Найменування управителя, який було припинено

SUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ управителя, який було припинено

SU_POST

Поштовий індекс управителя, який було припинено

SU_ADRES

Населений пункт управителя, який було припинено

SUSTREET

Вулиця, будинок управителя, який було припинено

SP_PRYP

Спосіб припинення управителя-1

SUB_PRYP

Суб'єкт, що прийняв рішення про припинення управителя ФОН-2

ISB_PRYP

Інший суб'єкт, що прийняв рішення про припинення управителя ФОН

NU_NAME

Найменування управителя, до якого переходять функції з управління

NU_POST

Поштовий індекс управителя, до якого переходять з функції управління

NU_ADRES

Населений пункт управителя, до якого переходять з функції управління

NUSTREET

Вулиця, будинок управителя, до якого переходять функції з управління

NUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ управителя, до якого переходять функції з управління

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 10 "Способи припинення юридичної особи" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 23 "Способи припинення управителя ФОН" Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «PRYP_FON» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про припинення функціонування ФОН.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

FON_NAME

Назва ФОН

TYP_DAT

Тип дати вчинення дії-1

DT_ZOBOV

Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН

U_NAME

Найменування управителя

U_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ управителя

U_POST

Поштовий індекс управителя

U_ADRES

Населений пункт управителя

U_STREET

Вулиця, будинок управителя

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій" Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «TRANS_IA» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

NS_EM

Номер реєстрації випуску

DT_EM

Дата реєстрації випуску

VYD_IS

Різновид іпотечних сертифікатів-1

NV_RIS

Номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів (грн)

VART_TIA

Вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами (грн)

RIS_TIA

Співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами (у відсотках)

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «ZAM_OFU» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

FU_NAME

Найменування фінансової установи, з якою розірвано договір

FU_POST

Поштовий індекс фінансової установи, з якою розірвано договір

FU_ADRES

Населений пункт фінансової установи, з якою розірвано договір

FUSTREET

Вулиця, будинок фінансової установи, з якою розірвано договір

FUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір

OS_RISH

Особа, що прийняла рішення про розірвання договору

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 10 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «ZV_SIP» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

DT_EM

Дата реєстрації випуску

NS_EM

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

TYP_DAT

Тип дати вчинення дії-1

TYP_DTIN

Інший тип дати вчинення дії-2

OS_INIC

Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Зазначається в разі, якщо тип дати вчинення дії - "Дата порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії".

* Опис структури даних «KONV_IS» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

VYD_SCP

Вид або різновид цінних паперів, що вилучаються з обігу-1

DTEM_SCP

Дата реєстрації випуску цінних паперів, що вилучаються з обігу

NSEM_SCP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, що вилучаються з обігу

FORM_SCP

Форма існування цінних паперів, що вилучаються з обігу-2

SER_SCP

Серія сертифікатів, що вилучаються з обігу

NV_SCP

Номінальна вартість цінних паперів, що вилучаються з обігу (грн)

CHKIBSCP

Частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат, що вилучається з обігу (грн)

ZV_SCP

Загальна вартість цінних паперів, що вилучаються з обігу (грн)

KILK_SCP

Кількість сертифікатів, що вилучаються з обігу (штук)

DTEM_NCP

Дата реєстрації випуску цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу

NSEM_NCP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу

VYD_NCP

Вид цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу-3

TYP_NCP

Тип цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу-1

SER_NCP

Серія цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу

FORM_NCP

Форма існування цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу-2

NV_NCP

Номінальна вартість цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу (грн)

CHKIBNCP

Вартість частки консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат, на які обмінюються цінні папери, що вилучається з обігу (грн)

KILK_NCP

Кількість цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу (штук)

ZV_NCP

Загальна вартість цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу (грн)

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюються відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних «PRYZ_DOG» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

Назва елемента

Зміст

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 13 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

__________
* Опис структури даних «VLASN_TPR» до файлу схеми «IrregEm.xsd». Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

DAT_ZMIN

Дата обліку (за наявності)

DAT_POV

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

EM_NAME

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

KOD_PERS

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

CHAST_DO

Розмір частки акціонера до зміни(у відсотках до статутного капіталу)

CHAST_POST

Розмір частки акціонера після зміни(у відсотках до статутного капіталу)

ZMIST

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Опис структури файлу «Report.xml» квартальної інформації емітента:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<z:root  xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'  xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartEmEs QwartEmEs.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartEmEs'  D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента' D_NAME= 'Дані : Повне найменування емітента' STD= 'Дані : Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітного періоду' NREG= 'False' TTYPE= '010'>

Відкриття головного тегу

<z:Fin>

Тег відкриття  блоку структур «Fin»

Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd»

Блоки даних  структур «Fin»

</z:Fin>

Заключний тег  блоку структур «Fin»

<z:DTSCVRP>

Тег відкриття  структури «CVRP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CVRP»

</z:DTSCVRP>

Заключний тег  структури «CVRP»

<z:DTSKER_IP>

Тег відкриття  структури «KER_IP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «KER_IP»

</z:DTSKER_IP>

Заключний тег  структури «KER_IP»

<z:DTSKONV_CP>

Тег відкриття  структури «KONV_CP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «KONV_CP»

</z:DTSKONV_CP>

Заключний тег  структури «KONV_CP»

<z:DTSKORP_SEC>

Тег відкриття  структури «KORP_SEC»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «KORP_SEC»

</z:DTSKORP_SEC>

Заключний тег  структури «KORP_SEC»

<z: DTSLICENCE >

Тег відкриття  структури «LICENCE»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «LICENCE»

</z: DTSLICENCE >

Заключний тег  структури «LICENCE»

<z:DTSOBLIG>

Тег відкриття  структури «OBLIG»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBLIG»

</z:DTSOBLIG>

Заключний тег  структури «OBLIG»

<z:DTSOBS_PROD>

Тег відкриття  структури «OBS_PROD»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBS_PROD»

</z:DTSOBS_PROD>

Заключний тег  структури «OBS_PROD»

<z:DTSOBSLUG>

Тег відкриття  структури «OBSLUG»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBSLUG»

</z:DTSOBSLUG>

Заключний тег  структури «OBSLUG»

<z:DTSPAPER_DR>

Тег відкриття  структури «PAPER_DR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PAPER_DR»

</z:DTSPAPER_DR>

Заключний тег  структури «PAPER_DR»

<z:DTSPAPERY_A>

Тег відкриття  структури «PAPERY_A»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PAPERY_A»

</z:DTSPAPERY_A>

Заключний тег  структури «PAPERY_A»

<z:DTSPERSON_P>

Тег відкриття  структури «PERSON_P»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PERSON_P»

</z:DTSPERSON_P>

Заключний тег  структури «PERSON_P»

<z:DTSPOHID_CP>

Тег відкриття  структури «POHID_CP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «POHID_CP»

</z:DTSPOHID_CP>

Заключний тег  структури «POHID_CP»

<z:DTSROZM_IP>

Тег відкриття  структури «ROZM_IP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ROZM_IP»

</z:DTSROZM_IP>

Заключний тег  структури «ROZM_IP»

<z:DTSSTV_UO>

Тег відкриття  структури «STV_UO»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «STV_UO»

</z:DTSSTV_UO>

Заключний тег  структури «STV_UO»

<z:DTSTITLIST>

Тег відкриття  структури «TITLIST»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «TITLIST»

</z:DTSTITLIST>

Заключний тег  структури «TITLIST»

<z:DTSTRANS_IA>

Тег відкриття  структури «TRANS_IA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «TRANS_IA»

</z:DTSTRANS_IA>

Заключний тег  структури «TRANS_IA»

<z:DTSUROSOB_O>

Тег відкриття  структури «UROSOB_O»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «UROSOB_O»

</z:DTSUROSOB_O>

Заключний тег  структури «UROSOB_O»

<z:DTSZ_FON>

Тег відкриття  структури «Z_FON»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_FON»

</z:DTSZ_FON>

Заключний тег  структури «Z_FON»

<z:DTSZ_ICP>

Тег відкриття  структури «Z_ICP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_ICP»

</z:DTSZ_ICP>

Заключний тег  структури «Z_ICP»

<z:DTSZ_INVEST>

Тег відкриття  структури «Z_INVEST»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_INVEST»

</z:DTSZ_INVEST>

Заключний тег  структури «Z_INVEST»

<z:DTSZ_KREDIT>

Тег відкриття  структури «Z_KREDIT»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_KREDIT»

</z:DTSZ_KREDIT>

Заключний тег  структури «Z_KREDIT»

<z:DTSZ_OBLIG>

Тег відкриття  структури «Z_OBLIG»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_OBLIG»

</z:DTSZ_OBLIG>

Заключний тег  структури «Z_OBLIG»

<z:DTSZ_POH>

Тег відкриття  структури «Z_POH»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_POH»

</z:DTSZ_POH>

Заключний тег  структури «Z_POH»

<z:DTSZAM_IA>

Тег відкриття  структури «ZAM_IA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZAM_IA»

</z:DTSZAM_IA>

Заключний тег  структури «ZAM_IA»

<z:DTSZAM_OFU>

Тег відкриття  структури «ZAM_OFU»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZAM_OFU»

</z:DTSZAM_OFU>

Заключний тег  структури «ZAM_OFU»

<z:DTSZAM_UPR>

Тег відкриття  структури «ZAM_UPR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZAM_UPR»

</z:DTSZAM_UPR>

Заключний тег  структури «ZAM_UPR»

<z:DTSZM_RZIS>

Тег відкриття  структури «ZM_RZIS»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZM_RZIS»

</z:DTSZM_RZIS>

Заключний тег  структури «ZM_RZIS»

<z:DTSZMINY_IA>

Тег відкриття  структури «ZMINY_IA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZMINY_IA»

</z:DTSZMINY_IA>

Заключний тег  структури «ZMINY_IA»

<z:DTSZMIST>

Тег відкриття  структури «ZMIST»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZMIST»

</z:DTSZMIST>

Заключний тег  структури «ZMIST»

<z:DTSZOB_IP>

Тег відкриття  структури «ZOB_IP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZOB_IP»

</z:DTSZOB_IP>

Заключний тег  структури «ZOB_IP»

<z:DTSZOBOVYAZ>

Тег відкриття  структури «ZOBOVYAZ»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZOBOVYAZ»

</z:DTSZOBOVYAZ>

Заключний тег  структури «ZOBOVYAZ»

<z:DTSZV_SON>

Тег відкриття  структури «ZV_SON»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZV_SON»

</z:DTSZV_SON>

Заключний тег  структури «ZV_SON»

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: «QwartEmEs.xsd»**

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'  xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartEmEs'  targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartEmEs'  elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /><simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type20'><restriction base='string'><maxLength value='20' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type5'><restriction base='string'><maxLength value='5' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type6'><restriction base='string'><maxLength value='6' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type14'><restriction base='string'><maxLength value='14' /></restriction></simpleType><simpleType  name='Type16'> <restriction base='string'><maxLength value='16' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type140'><restriction base='string'><maxLength value='140' /></restriction></simpleType><element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'></element> <element name='DTSZV_SON'><complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZOBOVYAZ'><complexType><all minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZB_KREDT' type='double' /><attribute name='ZB_CP' type='double' /><attribute name='ZB_OBL' type='double' /><attribute name='ZB_ICP' type='double' /><attribute name='ZB_FON' type='double' /><attribute name='ZB_VEKSL' type='double' /><attribute name='ZB_POH' type='double' /><attribute name='ZB_FICP' type='double' /><attribute name='ZB_TAX' type='double' /><attribute name='ZB_FDZO' type='double' /><attribute name='ZB_INSHI' type='double' /><attribute name='ZB_RAZOM' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></all></complexType></element><element name='DTSZOB_IP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_IP' type='dateTime' /><attribute name='NS_IP' type='z:Type20' /><attribute name='DT_R_IP' type='dateTime' /><attribute name='ROZM_IP' type='double' /><attribute name='ZOB_IP' type='double' /><attribute name='KOEF_IP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZMIST'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='INF_5' type='double' /><attribute name='INF_7' type='double' /><attribute name='INF_8' type='double' /><attribute name='INF_9' type='double' /><attribute name='INF_10' type='double' /><attribute name='INF_11' type='double' /><attribute name='INF_12' type='double' /><attribute name='INF_13' type='double' /><attribute name='INF_14' type='double' /><attribute name='INF_15' type='double' /><attribute name='INF_16' type='double' /><attribute name='INF_17' type='double' /><attribute name='INF_18' type='double' /><attribute name='INF_19' type='double' /><attribute name='INF_20' type='double' /><attribute name='INF_21' type='double' /><attribute name='INF_22' type='double' /><attribute name='INF_23' type='double' /><attribute name='INF_24' type='double'/><attribute name='INF_25' type='double' /><attribute name='INF_26' type='double' /><attribute name='INF_27' type='double' /><attribute name='INF_32' type='double' /><attribute name='INF_33' type='double' /><attribute name='INF_34' type='double' /><attribute name='INF_35' type='double' /><attribute name='PRIM' type='string' /> </complexType></element></all></complexType></element><element name='DTSZMINY_IA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_IP' type='dateTime' /><attribute name='NS_IP' type='z:Type20' /><attribute name='DT_ZMIN' type='dateTime' /><attribute name='VYKL_IA' type='z:Type254' /><attribute name='VKL_IA' type='z:Type254' /><attribute name='DOD_IA' type='z:Type254' /><attribute name='CH_IA' type='double' /><attribute name='PRICH' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZM_RZIS'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZAM_UPR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_DOG' type='dateTime' /><attribute name='NU_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='NUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='NU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='NU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='NUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='NU_L_NUM' type='z:Type20' /><attribute name='NU_L_DAT' type='dateTime' /><attribute name='SU_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='SUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='SU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='SU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='SUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='SU_L_NUM' type='z:Type20' /><attribute name='SU_L_DAT' type='dateTime' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZAM_OFU'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZAM_IA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_RISH' type='dateTime' /><attribute name='ORG_RISH' type='z:Type254' /><attribute name='CH_IA_IP' type='double' /><attribute name='N_IA_VYK' type='z:Type254' /><attribute name='V_IA_VYK' type='double' /><attribute name='N_IA_VK' type='z:Type254' /><attribute name='V_IA_VK' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_POH'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBO_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBO_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBO_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBO_PROC' type='double' /><attribute name='ZBO_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_OBLIG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBO_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBO_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBO_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBO_PROC' type='double' /><attribute name='ZBO_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_KREDIT'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBK_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBK_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBK_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBK_PROC' type='double' /><attribute name='ZBK_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_INVEST'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBI_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBI_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBI_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBI_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_ICP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBO_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBO_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBO_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBO_PROC' type='double' /><attribute name='ZBO_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_FON'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBO_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBO_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBO_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBO_PROC' type='double' /><attribute name='ZBO_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSUROSOB_O'><complexType><all minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NUM_GOS' type='z:Type20' /><attribute name='DAT_GOS' type='dateTime' /><attribute name='E_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='STATUT' type='double' /><attribute name='DERG_AK' type='double' /><attribute name='DAT_AK' type='double' /><attribute name='PERS_KL' type='double' /><attribute name='KVED1' type='z:Type10' /><attribute name='KVED_NM1' type='z:Type140' /><attribute name='KVED2' type='z:Type10' /><attribute name='KVED_NM2' type='z:Type140' /><attribute name='KVED3' type='z:Type10' /><attribute name='KVED_NM3' type='z:Type140' /><attribute name='ORG_UPR' type='string' /><attribute name='NAC_BANK' type='z:Type254' /><attribute name='NAC_MFO' type='z:Type6' /><attribute name='NAC_RAH' type='z:Type14' /><attribute name='VAL_BANK' type='z:Type254' /><attribute name='VAL_MFO' type='z:Type6' /><attribute name='VAL_RAH' type='z:Type14' /> </complexType></element></all></complexType></element><element name='DTSTRANS_IA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSTITLIST'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='POS_PODP' type='z:Type100' /><attribute name='FIO_PODP' type='z:Type100' /><attribute name='DAT_PODP' type='dateTime' /><attribute name='E_OPF' type='z:Type10' /><attribute name='E_OZN' type='double' /><attribute name='E_ATDCH' type='double' /><attribute name='E_DAT' type='double' /><attribute name='E_HKDCH' type='double' /><attribute name='E_PIDPR' type='double' /><attribute name='ROZM_OP' type='double' /><attribute name='ROZM_IO' type='double' /><attribute name='ROZM_IS' type='double' /><attribute name='ROZM_FON' type='double' /><attribute name='E_CPINBR' type='double' /><attribute name='E_KONSFZ' type='double' /><attribute name='FST_OZN' type='double' /><attribute name='E_POST' type='z:Type5' /><attribute name='E_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='E_STREET' type='z:Type50' /><attribute name='E_PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='E_FAX' type='z:Type50' /><attribute name='DAT_ROZM' type='dateTime' /><attribute name='ADR_WWW' type='z:Type254' /><attribute name='DAT_WWW' type='dateTime' /> </complexType></element></all></complexType></element><element name='DTSSTV_UO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='UR_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='UR_OPF' type='z:Type10' /><attribute name='UREDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='UR_ADRES' type='z:Type254' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSROZM_IP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_IP' type='dateTime' /><attribute name='NS_IP' type='z:Type20' /><attribute name='ROZM_IPR' type='double' /><attribute name='ROZM_IPZ' type='double' /><attribute name='ZOB_IP' type='double' /><attribute name='KOEF_IP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPOHID_CP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_PCP' type='dateTime' /><attribute name='NS_PCP' type='z:Type20' /><attribute name='V_PCP' type='z:Type10' /><attribute name='RV_PCP' type='z:Type10' /><attribute name='SER_PCP' type='z:Type3' /><attribute name='TERM_R' type='z:Type50' /><attribute name='TERM_D' type='z:Type50' /><attribute name='TERM_V' type='z:Type50' /><attribute name='KL_PCP' type='double' /><attribute name='OBS_V' type='double' /><attribute name='KL_OPC' type='string' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPERSON_P'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='PERS_OZN' type='z:Type1' /><attribute name='POSADA' type='z:Type100' /><attribute name='P_I_B' type='z:Type100' /><attribute name='SE_PASP' type='z:Type5' /><attribute name='NO_PASP' type='z:Type16' /><attribute name='DAT_PASP' type='dateTime' /><attribute name='ORG_PASP' type='z:Type254' /><attribute name='RIK' type='double' /><attribute name='OSVITA' type='z:Type254' /><attribute name='STAGE' type='double' /><attribute name='PO_POSAD' type='string' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPAPERY_A'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_STOCK' type='dateTime' /><attribute name='NS_STOCK' type='z:Type20' /><attribute name='OR_STOCK' type='z:Type254' /><attribute name='KD_STOCK' type='z:Type20' /><attribute name='TP_STOCK' type='z:Type10' /><attribute name='FI_STOCK' type='z:Type10' /><attribute name='NV_STOCK' type='double' /><attribute name='KL_STOCK' type='double' /><attribute name='ZV_STOCK' type='double' /><attribute name='PR_STOCK' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPAPER_DR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_PAP' type='dateTime' /><attribute name='VID_PAP' type='z:Type10' /><attribute name='OBS_PAP' type='double' /><attribute name='ROZM_PAP' type='double' /><attribute name='UMOV_PAP' type='string' /><attribute name='OR_PAP' type='string' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOBSLUG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OB_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='OB_OPF' type='z:Type10' /><attribute name='OBEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='OB_ADRES' type='z:Type254' /><attribute name='OB_N_GOS' type='z:Type20' /><attribute name='OB_D_GOS' type='dateTime' /><attribute name='OB_PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='OB_FAX' type='z:Type50' /><attribute name='VYD_DIY' type='z:Type254' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOBS_PROD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='OBS_VPOD' type='z:Type100' /><attribute name='OBS_VNAT' type='z:Type50' /><attribute name='OBS_VGR' type='double' /><attribute name='OBS_VV' type='double' /><attribute name='OBS_RNAT' type='z:Type50' /><attribute name='OBS_RGR' type='double' /><attribute name='OBS_RV' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOBLIG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='ORG_OBL' type='z:Type254' /><attribute name='TYP_OBL' type='double' /><attribute name='NV_OBL' type='double' /><attribute name='KL_OBL' type='double' /><attribute name='FI_STOCK' type='z:Type10' /><attribute name='ZNV_OBL' type='double' /><attribute name='PR_OBL' type='double' /><attribute name='TERM_OBL' type='z:Type50' /><attribute name='SUM_DOH' type='double' /><attribute name='DT_P_OBL' type='dateTime' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSLICENCE'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='L_DIYAL' type='z:Type254' /><attribute name='L_NUMBER' type='z:Type20' /><attribute name='L_DATE' type='dateTime' /><attribute name='L_ORGAN' type='z:Type254' /><attribute name='L_DATE3' type='dateTime'/><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSKORP_SEC'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_POS' type='dateTime' /><attribute name='DT_PRYZN' type='dateTime' /><attribute name='PIB_SECR' type='z:Type100' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSKONV_CP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSKER_IP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCVRP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='SKL_V' type='z:Type100' /><attribute name='VID_CVRP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

__________
** Опис структури даних "CVRP" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про собівартість реалізованої продукції.-2

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

SKL_V

Склад витрат-1

VID_CVRP

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції, у відсотках

__________
-1 зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції;
-2 Не обов’язкова для заповнення емітентами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн

** Опис структури даних "KER_IP" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про керуючого іпотекою.

Назва елемента

Зміст

OPYS

Розкривається повна інформацію про керуючого (усіх керуючих) іпотекою, у тому числі найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, організаційно-правову форму. Вказується перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою, та розмір винагороди керуючого іпотекою.

__________
** Опис структури даних "KONV_CP" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про конвертацію цінних паперів.

Назва елемента

Зміст

OPYS

Інформація про конвертацію цінних паперів має містити повний опис щодо конвертації цінних паперів, у тому числі зазначається дата прийняття рішення про конвертацію, уповноважений орган емітента, який прийняв таке рішення, інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться вилучені з обігу цінні папери.

__________
** Опис структури даних "KORP_SEC" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd".Інформація щодо посади корпоративного секретаря.-1

Назва елемента

Зміст

DT_POS

Дата введення посади корпоративного секретаря

DT_PRYZN

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

PIB_SECR

Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

OPYS

Інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря, зазначаються причини звільнення (припинення повноважень).

__________
-1 не заповнюється у разі відсутності.

** Опис структури даних "LICENCE" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.-1

Назва елемента

Зміст

L_DATE

Дата видачі

L_DATE3

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

L_DIYAL

Вид діяльності

L_NUMBER

Номер ліцензії (дозволу)

L_ORGAN

Державний орган, що видав

OPYS

Розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу)

__________
-1 Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

** Опис структури даних "OBLIG" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про облігації емітента.

Назва елемента

Зміст

OPYS

Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета емісії, спосіб розміщення тощо

DT_P_OBL

Дата погашення облігацій

SUM_DOH

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)

TERM_OBL

Термін виплати процентів

PR_OBL

Процентна ставка (у відсотках)

ZNV_OBL

Загальна номінальна вартість (грн)

FI_STOCK

Форма існування та форма випуску-1

KL_OBL

Кількість у випуску (штук)

NV_OBL

Номінальна вартість (грн)

TYP_OBL

Облігації ("1" - відсоткові; "2" - цільові; "3" - дисконтні)

ORG_OBL

Найменування органу, що зареєстрував випуск

DT_OBL

Дата реєстрації випуску

NS_OBL

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

** Опис структури даних "OBS_PROD" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.-3

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

OBS_VNAT

Обсяг виробництва в натуральній формі (фізична од. вим.)-2

OBS_RV

Обсяг реалізованої продукції у відсотках до всієї виробленої продукції

OBS_RGR

Обсяг реалізованої продукції в грошовій формі (тис. грн)

OBS_RNAT

Обсяг реалізованої продукції в натуральній формі (фізична од. вим.)-2

OBS_VGR

Обсяг виробництва в грошовій формі (тис. грн)

OBS_VPOD

Основні види продукції-1

OBS_VV

Обсяг виробництва у відсотках до всієї виробленої продукції

__________
-1 Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі;
-2 фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо;
-3 Не обов’язкова для заповнення емітентами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

** Опис структури даних "OBSLUG" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.-2

Назва елемента

Зміст

OB_ADRES

Місцезнаходження

VYD_DIY

Вид діяльності

OB_FAX

Факс

OB_PHONE

Міжміський код та телефон

OPYS

Вказується інформація щодо виду послуг, які надає особа.

OBEDRPOU

Код за ЄДРПОУ

OB_OPF

Організаційно-правова форма-1

OB_NAME

Найменування

OB_N_GOS

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

OB_D_GOS

Дата видачі ліцензії або іншого документа

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація щодо кожної особи вказується окремо.

** Опис структури даних "PAPER_DR" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом.-2

Назва елемента

Зміст

VID_PAP

Вид цінних паперів-1

OPYS

Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета емісії, спосіб розміщення тощо

UMOV_PAP

Умови обігу та погашення

ROZM_PAP

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

DT_PAP

Дата випуску

OBS_PAP

Обсяг випуску (грн)

OR_PAP

Найменування органу, що зареєстрував випуск

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Iнформація зазначається за кожним випуском.

** Опис структури даних "PAPERY_A" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про випуски акцій. -3

Назва елемента

Зміст

OPYS

Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета емісії, спосіб розміщення тощо

PR_STOCK

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

ZV_STOCK

Загальна номінальна вартість (грн)

NV_STOCK

Номінальна вартість акцій (грн)

FI_STOCK

Форма існування та форма випуску-1

TP_STOCK

Тип цінного паперу-2

KD_STOCK

Міжнародний ідентифікаційний номер

OR_STOCK

Найменування органу, що зареєстрував випуск

NS_STOCK

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

DT_STOCK

Дата реєстрації випуску

KL_STOCK

Кількість акцій (штук)

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Iнформація зазначається за кожним випуском.

** Опис структури даних "PERSON_P" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про посадових осіб емітента.-3

Назва елемента

Зміст

ORG_PASP

Найменування органу, що видав паспорт-1

RIK

Рік народження-2

OPYS

Розкривається інформація щодо змін у персональному складі посадових осіб з відповідним обгрунтуванням та інформація про наявність або відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини

PO_POSAD

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав-2

STAGE

Стаж роботи (років)-2

PERS_OZN

Посадова особа: фізична особа - "1"; юридична особа - "2"

NO_PASP

Номер паспорта-1 або код за ЄДРПОУ юридичної особи

SE_PASP

Серія паспорта-1

P_I_B

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

POSADA

Посада

OSVITA

Освіта-2

DAT_PASP

Дата видачі паспорта-1

__________
-1 Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних, про це зазначається у описі.
-2 Заповнюється щодо фізичних осіб.
-3 Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

** Опис структури даних "POHID_CP" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про похідні цінні папери емітента.-3

Назва елемента

Зміст

SER_PCP

Серія

KL_OPC

Характеристика базового активу

OBS_V

Обсяг випуску (грн)

KL_PCP

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)

TERM_V

Строк (термін) виконання

TERM_R

Строк розміщення

RV_PCP

Різновид похідних цінних паперів-1

V_PCP

Вид похідних цінних паперів-2

NS_PCP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

DT_PCP

Дата реєстрації випуску

TERM_D

Строк дії

OPYS

Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета емісії, спосіб розміщення тощо

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Для кожного непогашеного випуску похідних цінних паперів.

** Опис структури даних "ROZM_IP" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям.-1

Назва елемента

Зміст

KOEF_IP

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)

NZP

Номер за порядком

DT_IP

Дата реєстрації випуску

NS_IP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

ROZM_IPR

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій (грн)

ROZM_IPZ

Розмір іпотечного покриття на звітну дату (грн)

ZOB_IP

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям (грн)

__________
-1 Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.

** Опис структури даних "STV_UO" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб.-2

Назва елемента

Зміст

UR_ADRES

Місцезнаходження

UREDRPOU

Код за ЄДРПОУ

UR_NAME

Найменування

OPYS

Інформація щодо форми участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, створеній протягом звітного кварталу, активів, наданих емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою

UR_OPF

Організаційно-правова форма-1

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

** Опис структури даних "TITLIST" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента

Зміст

E_PIDPR

Емітент - підприємство, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу

E_ADRES

Населений пункт емітента

E_STREET

Вулиця, будинок

E_POST

Поштовий індекс

ROZM_FON

Здійснення емітентом відкритого розміщення сертифікатів ФОН ("1" - так, "2" - ні)

ROZM_IS

Здійснення емітентом відкритого розміщення іпотечних сертифікатів ("1" - так, "2" - ні)

ROZM_IO

Здійснення емітентом відкритого розміщення іпотечних облігацій ("1" - так, "2" - ні)

ROZM_OP

Здійснення емітентом відкритого розміщення облігацій підприємств ("1" - так, "2" - ні)

E_HKDCH

Емітент - холдингова компанія, що має державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу ("1" - так, "2" - ні)

E_DAT

Емітент - державне (національне) акціонерне товариство ("1" - так, "2" - ні)

E_ATDCH

Емітент - акціонерне товариство, що має державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу ("1" - так, "2" - ні)

E_OZN

Ознака юридичної особи. Підприємство - "0", Суб'єкт малого підприємництва - "2", Суб'єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт - "3", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови № 373 та складає єдиний "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід" - "4", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови № 373 та складає "Звіт про прибутки і збитки" та "Звіт про сукупний дохід" у двох окремих звітах - "5"

E_OPF

Організаційно-правова форма-1

DAT_PODP

Дата підписання Інформації

POS_PODP

Посада особи емітента, яка підписує Інформацію

FIO_PODP

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка підписує Інформацію

E_PHONE

Міжміський код, телефон та факс

DAT_ROZM

Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата)

ADR_WWW

Квартальна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки)

DAT_WWW

Квартальна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет (дата)

E_FAX

Факс емітента

E_CPINBR

Цінні папери емітента перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі ("1" - так, "2" - ні)

E_KONSFZ

Емітент має дочірні підприємства і складає та подає консолідовану фінансову звітність ("1" - так, "2" - ні)

FST_OZN

Надається у складі квартальної інформації фінансова звітність емітента, яка складена ("1" - за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, "2" - за міжнародними стандартами фінансової звітності)

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Опис структури даних "TRANS_IA" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.1

Назва елемента

Зміст

OPYS

Розкривається інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, у тому числі зазначається найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, описується методика розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, розкривається дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії, зазначаються способи оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів

__________
-1 Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем в межах випуску.

** Опис структури даних "UROSOB_O" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Основні відомості про емітента.

Назва елемента

Зміст

KVED_NM1

Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД

ORG_UPR

Органи управління підприємства

KVED_NM3

Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД -4

KVED3

Код третього основного виду діяльності за КВЕД -4

KVED_NM2

Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД -4

KVED2

Код другого основного виду діяльності за КВЕД -4

KVED1

Код першого основного виду діяльності за КВЕД

PERS_KL

Середня кількість працівників (осіб)

DAT_AK

Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

DERG_AK

Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

STATUT

Статутний капітал (грн)

E_OBL

Територія (область)-1

NUM_GOS

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -4

DAT_GOS

Дата проведення державної реєстрації

NAC_BANK

Банки, що обслуговують емітента: найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

NAC_MFO

Банки, що обслуговують емітента: МФО банку

NAC_RAH

Банки, що обслуговують емітента: поточний рахунок

VAL_BANK

Банки, що обслуговують емітента: найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

VAL_MFO

Банки, що обслуговують емітента: МФО банку

VAL_RAH

Банки, що обслуговують емітента: поточний рахунок

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів;
-4 заповнюється за наявності.

** Опис структури даних "Z_FON" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента. За сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском).

Назва елемента

Зміст

ZBO_TYPE

Вид зобов'язань

ZBO_VYN

Дата виникнення

ZBO_DEBT

Непогашена частина боргу (тис. грн)

ZBO_PROC

Відсоток за користування коштами (% річних)

ZBO_POG

Дата погашення

__________
** Опис структури даних "Z_ICP" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента. За іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом).

Назва елемента

Зміст

ZBO_PROC

Відсоток за користування коштами (% річних)

ZBO_POG

Дата погашення

ZBO_VYN

Дата виникнення

ZBO_TYPE

Вид зобов'язань

ZBO_DEBT

Непогашена частина боргу (тис. грн)

__________
** Опис структури даних "Z_INVEST" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента. За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом).

Назва елемента

Зміст

ZBI_TYPE

Вид зобов'язань

ZBI_VYN

Дата виникнення

ZBI_DEBT

Непогашена частина боргу (тис. грн)

ZBI_POG

Дата погашення

__________
** Опис структури даних "Z_KREDIT" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента. Кредити банку у тому числі.

Назва елемента

Зміст

ZBK_VYN

Дата виникнення

ZBK_POG

Дата погашення

ZBK_DEBT

Непогашена частина боргу (тис. грн)

ZBK_TYPE

Вид зобов'язань

ZBK_PROC

Відсоток за користування коштами (% річних)

__________
** Опис структури даних "Z_OBLIG" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском).

Назва елемента

Зміст

ZBO_TYPE

Вид зобов'язань

ZBO_VYN

Дата виникнення

ZBO_DEBT

Непогашена частина боргу (тис. грн)

ZBO_PROC

Відсоток за користування коштами (% річних)

ZBO_POG

Дата погашення

__________
** Опис структури даних "Z_POH" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". За іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском).

Назва елемента

Зміст

ZBO_TYPE

Вид зобов язань

ZBO_VYN

Дата виникнення

ZBO_DEBT

Непогашена частина боргу (тис. грн)

ZBO_PROC

Відсоток за користування коштами (% річних)

ZBO_POG

Дата погашення

__________
** Опис структури даних "ZAM_IA" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про іпотечне покриття. Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття.1

Назва елемента

Зміст

N_IA_VK

Найменування активу у складі іпотечного покриття, щодо якого прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття

V_IA_VK

Вартість активу у складі іпотечного покриття, щодо якого прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття (грн)

V_IA_VYK

Вартість активу у складі іпотечного покриття, щодо якого прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття (грн)

N_IA_VYK

Найменування активу у складі іпотечного покриття, щодо якого прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття

CH_IA_IP

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках)

ORG_RISH

Найменування органу, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття

DT_RISH

Дата прийняття рішення емітентом

NZP

Номер за порядком

__________
-1 Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.

** Опис структури даних "ZAM_OFU" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

Назва елемента

Зміст

ZMIST

Розкривається інформація щодо заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, в тому числі її найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, вказуються причини заміни

__________
** Опис структури даних "ZAM_UPR" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про заміну управителя.

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

SU_NAME

Найменування управителя, з яким розірвано договір

SU_L_DAT

Дата ліцензії (дозволу) управителя, з яким розірвано договір-1

SU_L_NUM

Номер ліцензії (дозволу) управителя, з яким розірвано договір-1

SUSTREET

Вулиця, будинок управителя, з яким розірвано договір

NUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ управителя, з яким укладено договір

SU_ADRES

Населений пункт управителя, з яким розірвано договір

OPYS

Інформація щодо дати розірвання договору з управителем. Вказується суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання договору, причини (підстави) такого рішення

SU_POST

Поштовий індекс управителя, з яким розірвано договір

SUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ управителя, з яким розірвано договір

NU_L_NUM

Номер ліцензії (дозволу) управителя іпотечним покриттям, з яким укладено договір-1

NUSTREET

Вулиця, будинок управителя, з яким укладено договір

NU_POST

Поштовий індекс управителя, з яким укладено договір

NU_NAME

Найменування управителя, з яким укладено договір

DT_DOG

Дата укладання договору про управління

NU_L_DAT

Дата ліцензії (дозволу) управителя іпотечним покриттям, з яким укладено договір-1

NU_ADRES

Населений пункт управителя, з яким укладено договір

__________
-1 Заповнюється у разі отримання.

** Опис структури даних "ZM_RZIS" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.-1

Назва елемента

Зміст

OPYS

Розкривається інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Зазначається дата прийняття рішення емітентом, найменування органу емітента та, щодо якого випуску іпотечних сертифікатів прийнято рішення. Зазначається (у відсотках) частка іпотечних активів (інших активів) у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни. Зазначаються причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Перелічуються іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення та іпотечні активи (інші активи), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

__________
-1 Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів, їх кожного випуску (траншу).

** Опис структури даних "ZMINY_IA" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. -1

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

CH_IA

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках)

PRICH

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття

DOD_IA

Найменування іпотечних активів, які додатково включені до складу іпотечного покриття

VKL_IA

Найменування іпотечних активів, включені до складу іпотечного покриття 2

DT_ZMIN

Дата виникнення змін

NS_IP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

DT_IP

Дата реєстрації випуску

VYKL_IA

Найменування іпотечних активів, виключені зі складу іпотечного покриття -2

__________
-1 Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.
-2 Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

** Опис структури даних "ZMIST" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Зміст.

Назва елемента

Зміст

INF_20

Інформація про керуючого іпотекою ("1" - так, "2" - ні)

INF_22

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом ("1" - так, "2" - ні)

INF_23

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття ("1" - так, "2" - ні)

INF_24

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ("1" - так, "2" - ні)

INF_25

Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду ("1" - так, "2" - ні)

INF_26

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття ("1" - так, "2" - ні)

INF_34

Інформація про господарську та фінансову діяльність: інформація про собівартість реалізованої продукції ("1" - так, "2" - ні)

INF_32

Відомості про цінні папери емітента: інформація про похідні цінні папери емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_33

Інформація про господарську та фінансову діяльність: інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ("1" - так, "2" - ні)

INF_18

Інформація про конвертацію цінних паперів ("1" - так, "2" - ні)

INF_19

Інформація про заміну управителя ("1" - так, "2" - ні)

INF_27

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів ("1" - так, "2" - ні)

INF_7

Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ("1" - так, "2" - ні)

INF_21

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів ("1" - так, "2" - ні)

INF_17

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб ("1" - так, "2" - ні)

INF_8

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності("1" - так, "2" - ні)

INF_9

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)

INF_10

Основні відомості про емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_11

Інформація про посадових осіб емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_12

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент ("1" - так, "2" - ні)

INF_13

Відомості про цінні папери емітента: інформація про випуски акцій емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_14

Відомості про цінні папери емітента: інформація про облігації емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_15

Відомості про цінні папери емітента: інформація про інші цінні папери, випущені емітентом ("1" - так, "2" - ні)

INF_16

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: інформація про зобов'язання емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_5

Інформація щодо посади корпоративного секретаря ("1" - так, "2" - ні)

INF_35

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

PRIM

Примітки

__________
** Опис структури даних "ZOB_IP" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду. -1

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

ROZM_IP

Розмір іпотечного покриття (грн)

KOEF_IP

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

ZOB_IP

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями (грн)

DT_IP

Дата реєстрації випуску

DT_R_IP

Дата, на яку визначається розмір іпотечного покриття

NS_IP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

__________
-1 Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.

** Опис структури даних "ZOBOVYAZ" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента.

Назва елемента

Зміст

ZB_FON

Непогашена частина боргу; за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) (тис. грн)

ZB_RAZOM

Непогашена частина боргу; усього зобов'язань (тис. грн)

ZB_INSHI

Непогашена частина боргу; інші зобов'язання (тис. грн)

ZB_FDZO

Непогашена частина боргу; фінансова допомога на зворотній основі (тис. грн)

ZB_TAX

Непогашена частина боргу; податкові зобов'язання (тис. грн)

ZB_FICP

Непогашена частина боргу; за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (тис. грн)

ZB_VEKSL

Непогашена частина боргу; за векселями (всього) (тис. грн)

ZB_ICP

Непогашена частина боргу; за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) (тис. грн)

ZB_OBL

Непогашена частина боргу; за облігаціями (за кожним власним випуском) (тис. грн)

ZB_CP

Непогашена частина боргу; зобов'язання за цінними паперами (тис. грн)

ZB_KREDT

Непогашена частина боргу; кредити банку (тис. грн)

ZB_POH

Непогашена частина боргу; за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) (тис. грн)

OPYS

Опис

__________
** Опис структури даних "ZV_SON" до файлу схеми "QwartEmEs.xsd". Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об’єкта) житлового будівництва).

Назва елемента

Зміст

ZMIST

Зміст інформації*

__________
* Інформація наводиться у описовій формі

3. Опис структури файлу «Report.xml» річної інформації емітента:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<z:root  xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'  xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs YearEmEs.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs'  D_EDRPOU= 'Дані : Код за ЄДРПОУ емітента' D_NAME= 'Дані : Повне найменування емітента' STD= 'Дані : Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітного періоду' NREG= 'False' TTYPE= '010'>

Відкриття головного тегу

<z:Fin>

Тег відкриття  блоку структур «Fin»

Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd»

Блоки даних  структур «Fin»

</z:Fin>

Заключний тег  блоку структур «Fin»

<z:DTSTITLIST>

Тег відкриття  структури «TITLIST»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «TITLIST»

</z:DTSTITLIST>

Заключний тег  структури «TITLIST»

<z:DTSZMIST>

Тег відкриття  структури «ZMIST»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZMIST»

</z:DTSZMIST>

Заключний тег  структури «ZMIST»

<z:DTS UROSOB_O>

Тег відкриття  структури «UROSOB_O»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «UROSOB_O»

</z:DTSUROSOB_O >

Заключний тег  структури «UROSOB_O»

<z:DTSLICENCE>

Тег відкриття  структури «LICENCE»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «LICENCE»

</z:DTSLICENCE>

Заключний тег  структури «LICENCE»

<z:DTSSTV_UO>

Тег відкриття  структури «STV_UO»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «STV_UO»

</z:DTSSTV_UO>

Заключний тег  структури «STV_UO»

<z:DTSKORP_SEC>

Тег відкриття  структури «KORP_SEC»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «KORP_SEC»

</z:DTSKORP_SEC>

Заключний тег  структури «KORP_SEC»

<z:DTSRA_INFO>

Тег відкриття  структури «RA_INFO»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «RA_INFO»

<z:DTSZASN_UR>

Тег відкриття  структури «ZASN_UR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZASN_UR»

</z:DTSZASN_UR>

Заключний тег  структури «ZASN_UR»

</z:DTSRA_INFO>

Заключний тег  структури «RA_INFO»

<z:DTSZASN_FZ>

Тег відкриття  структури «ZASN_FZ»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZASN_FZ»

</z:DTSZASN_FZ>

Заключний тег  структури «ZASN_FZ»

<z:DTSZASN_ALL>

Тег відкриття  структури «ZASN_ALL»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZASN_ALL»

</z:DTSZASN_ALL>

Заключний тег  структури «ZASN_ALL»

<z:DTSPERSON_P>

Тег відкриття  структури «PERSON_P»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PERSON_P»

</z:DTSPERSON_P>

Заключний тег  структури «PERSON_P»

<z:DTSOWNER_PO>

Тег відкриття  структури «OWNER_PO»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OWNER_PO»

</z:DTSOWNER_PO>

Заключний тег  структури «OWNER_PO»

<z:DTSOWPO_ALL>

Тег відкриття  структури «OWPO_ALL»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OWPO_ALL»

</z:DTSOWPO_ALL>

Заключний тег  структури «OWPO_ALL»

<z:DTSOWNER_UR>

Тег відкриття  структури «OWNER_UR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OWNER_UR»

</z:DTSOWNER_UR>

Заключний тег  структури «OWNER_UR»

<z:DTSOWNER_FZ>

Тег відкриття  структури «OWNER_FZ»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OWNER_FZ»

</z:DTSOWNER_FZ>

Заключний тег  структури «OWNER_FZ»

<z:DTSOWFZ_ALL>

Тег відкриття  структури «OWFZ_ALL»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OWFZ_ALL»

</z:DTSOWFZ_ALL>

Заключний тег  структури «OWFZ_ALL»

<z:DTSZBORY>

Тег відкриття  структури «ZBORY»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZBORY»

</z:DTSZBORY>

Заключний тег  структури «ZBORY»

<z:DTSDYVIDEND>

Тег відкриття  структури «DYVIDEND»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «DYVIDEND»

</z:DTSDYVIDEND>

Заключний тег  структури «DYVIDEND»

<z:DTSOBSLUG>

Тег відкриття  структури «OBSLUG»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBSLUG»

</z:DTSOBSLUG>

Заключний тег  структури «OBSLUG»

<z:DTSPAPERY_A>

Тег відкриття  структури «PAPERY_A»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PAPERY_A»

</z:DTSPAPERY_A>

Заключний тег  структури «PAPERY_A»

<z:DTSOBLIG_PR>

Тег відкриття  структури «OBLIG_PR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBLIG_PR»

</z:DTSOBLIG_PR>

Заключний тег  структури «OBLIG_PR»

<z:DTSOBLIG_DK>

Тег відкриття  структури «OBLIG_DK»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBLIG_DK»

</z:DTSOBLIG_DK>

Заключний тег  структури «OBLIG_DK»

<z:DTSOBLIG_TS>

Тег відкриття  структури «OBLIG_TS»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBLIG_TS»

</z:DTSOBLIG_TS>

Заключний тег  структури «OBLIG_TS»

<z:DTSPAPER_DR>

Тег відкриття  структури «PAPER_DR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PAPER_DR»

</z:DTSPAPER_DR>

Заключний тег  структури «PAPER_DR»

<z:DTSPOHID_CP>

Тег відкриття  структури «POHID_CP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «POHID_CP»

</z:DTSPOHID_CP>

Заключний тег  структури «POHID_CP»

<z:DTSVYKUP>

Тег відкриття  структури «VYKUP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «VYKUP»

</z:DTSVYKUP>

Заключний тег  структури «VYKUP»

<z:DTSBUS_TEXT>

Тег відкриття  структури «BUS_TEXT»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «BUS_TEXT»

</z:DTSBUS_TEXT>

Заключний тег  структури «BUS_TEXT»

<z:DTSOSN_ZASB>

Тег відкриття  структури «OSN_ZASB»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OSN_ZASB»

</z:DTSOSN_ZASB>

Заключний тег  структури «OSN_ZASB»

<z:DTSCHAKTIVY>

Тег відкриття  структури «CHAKTIVY»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CHAKTIVY»

</z:DTSCHAKTIVY>

Заключний тег  структури «CHAKTIVY»

<z:DTSZOBOVYAZ>

Тег відкриття  структури «ZOBOVYAZ»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZOBOVYAZ»

</z:DTSZOBOVYAZ>

Заключний тег  структури «ZOBOVYAZ»

<z:DTSZ_KREDIT>

Тег відкриття  структури «Z_KREDIT»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_KREDIT»

</z:DTSZ_KREDIT>

Заключний тег  структури «Z_KREDIT»

<z:DTSZ_OBLIG>

Тег відкриття  структури «Z_OBLIG»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_OBLIG»

</z:DTSZ_OBLIG>

Заключний тег  структури «Z_OBLIG»

<z:DTSZ_ICP>

Тег відкриття  структури «Z_ICP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_ICP»

</z:DTSZ_ICP>

Заключний тег  структури «Z_ICP»

<z:DTSZ_FON>

Тег відкриття  структури «Z_FON»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_FON»

</z:DTSZ_FON>

Заключний тег  структури «Z_FON»

<z:DTSZ_POH>

Тег відкриття  структури «Z_POH»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_POH»

</z:DTSZ_POH>

Заключний тег  структури «Z_POH»

<z:DTSZ_INVEST>

Тег відкриття  структури «Z_INVEST»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_INVEST»

</z:DTSZ_INVEST>

Заключний тег  структури «Z_INVEST»

<z:DTSOBS_PROD>

Тег відкриття  структури «OBS_PROD»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBS_PROD»

</z:DTSOBS_PROD>

Заключний тег  структури «OBS_PROD»

<z:DTSCVRP>

Тег відкриття  структури «CVRP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CVRP»

</z:DTSCVRP>

Заключний тег  структури «CVRP»

<z:DTSGAR_TO>

Тег відкриття  структури «GAR_TO»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «GAR_TO»

</z:DTSGAR_TO>

Заключний тег  структури «GAR_TO»

<z:DTSOSOBLYVA>

Тег відкриття  структури «OSOBLYVA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OSOBLYVA»

</z:DTSOSOBLYVA>

Заключний тег  структури «OSOBLYVA»

<z:DTSCORP_ZZA>

Тег відкриття  структури «CORP_ZZA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CORP_ZZA»

</z:DTSCORP_ZZA>

Заключний тег  структури «CORP_ZZA»

<z:DTSCORP_OU1>

Тег відкриття  структури «CORP_OU1»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CORP_OU1»

</z:DTSCORP_OU1>

Заключний тег  структури «CORP_OU1»

<z:DTSCORP_OU2>

Тег відкриття  структури «CORP_OU2»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CORP_OU2»

</z:DTSCORP_OU2>

Заключний тег  структури «CORP_OU2»

<z:DTSCORP_OU3>

Тег відкриття  структури «CORP_OU3»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CORP_OU3»

</z:DTSCORP_OU3>

Заключний тег  структури «CORP_OU3»

<z:DTSCORP_ZIV>

Тег відкриття  структури «CORP_ZIV»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CORP_ZIV»

</z:DTSCORP_ZIV>

Заключний тег  структури «CORP_ZIV»

<z:DTSCORP_UPR >

Тег відкриття  структури «CORP_UPR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CORP_UPR»

</z:DTSCORP_UPR>

Заключний тег  структури «CORP_UPR»

<z:DTSOBLIG_IP>

Тег відкриття  структури «OBLIG_IP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBLIG_IP»

</z:DTSOBLIG_IP>

Заключний тег  структури «OBLIG_IP»

<z:DTSROZM_IP >

Тег відкриття  структури «ROZM_IP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ROZM_IP»

</z:DTSROZM_IP>

Заключний тег  структури «ROZM_IP»

<z:DTSZOB_IP>

Тег відкриття  структури «ZOB_IP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZOB_IP»

</z:DTSZOB_IP>

Заключний тег  структури «ZOB_IP»

<z:DTSZMINY_IA>

Тег відкриття  структури «ZMINY_IA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZMINY_IA»

</z:DTSZMINY_IA>

Заключний тег  структури «ZMINY_IA»

<z:DTSSTR_IP>

Тег відкриття  структури «STR_IP»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «STR_IP»

</z:DTSSTR_IP>

Заключний тег  структури «STR_IP»

<z:DTSPRAVA_IA>

Тег відкриття  структури «PRAVA_IA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PRAVA_IA»

</z:DTSPRAVA_IA>

Заключний тег  структури «PRAVA_IA»

<z:DTSBORG>

Тег відкриття  структури «BORG»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «BORG»

</z:DTSBORG>

Заключний тег  структури «BORG»

<z:DTSVYP_IS>

Тег відкриття  структури «VYP_IS»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «VYP_IS»

</z:DTSVYP_IS>

Заключний тег  структури «VYP_IS»

<z:DTSRSTR_IA>

Тег відкриття  структури «RSTR_IA»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «RSTR_IA»

</z:DTSRSTR_IA>

Заключний тег  структури «RSTR_IA»

<z:DTSFON>

Тег відкриття  структури «FON»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «FON»

</z:DTSFON>

Заключний тег  структури «FON»

<z:DTSSERT_FON>

Тег відкриття  структури «SERT_FON»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «SERT_FON»

</z:DTSSERT_FON>

Заключний тег  структури «SERT_FON»

<z:DTSO_FON_UR>

Тег відкриття  структури «O_FON_UR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «O_FON_UR»

</z:DTS O_FON_UR>

Заключний тег  структури «O_FON_UR»

<z:DTSO_FON_FZ>

Тег відкриття  структури «O_FON_FZ»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «O_FON_FZ»

</z:DTSO_FON_FZ>

Заключний тег  структури «O_FON_FZ»

<z:DTSOFON_ALL>

Тег відкриття  структури «OFON_ALL»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OFON_ALL»

</z:DTSOFON_ALL>

Заключний тег  структури «OFON_ALL»

<z:DTSCHA_FON>

Тег відкриття  структури «CHA_FON»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CHA_FON»

</z:DTSCHA_FON>

Заключний тег  структури «CHA_FON»

<z:DTSPRAV_FON>

Тег відкриття  структури «PRAV_FON»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PRAV_FON»

</z:DTSPRAV_FON>

Заключний тег  структури «PRAV_FON»

<z:DTSAUDITINFO>

Тег відкриття  структури «AUDITINFO»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «AUDITINFO»

</z:DTSAUDITINFO>

Заключний тег  структури «AUDITINFO»

<z:DTSAUDIT>

Тег відкриття  структури «AUDIT»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «AUDIT»

</z:DTSAUDIT>

Заключний тег  структури «AUDIT»

<z:DTSZV_SON>

Тег відкриття  структури «ZV_SON»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «ZV_SON»

</z:DTSZV_SON>

Заключний тег  структури «ZV_SON»

<z:DTSOBL_INF>

Тег відкриття  структури «OBL_INF»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBL_INF»

</z:DTSOBL_INF>

Заключний тег  структури «OBL_INF»

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: «YearEmEs.xsd»***

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'  xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs'  targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs'  elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type5'><restriction base='string'><maxLength value='5' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type20'><restriction base='string'><maxLength value='20' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type16'><restriction base='string'><maxLength value='16' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type30'><restriction base='string'><maxLength value='30' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type40'><restriction base='string'><maxLength value='40' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type6'><restriction base='string'><maxLength value='6' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type14'><restriction base='string'><maxLength value='14' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type7'><restriction base='string'><maxLength value='7' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type140'><restriction base='string'><maxLength value='140' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all>   <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSKORP_SEC'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_POS' type='dateTime' /><attribute name='DT_PRYZN' type='dateTime' /><attribute name='PIB_SECR' type='z:Type100' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSSTV_UO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='UR_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='UR_OPF' type='z:Type10' /><attribute name='UREDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='UR_ADRES' type='z:Type254' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSZV_SON'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSZOBOVYAZ'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZB_KREDT' type='double' /><attribute name='ZB_CP' type='double' /><attribute name='ZB_OBL' type='double' /><attribute name='ZB_ICP' type='double' /><attribute name='ZB_FON' type='double' /><attribute name='ZB_VEKSL' type='double' /><attribute name='ZB_POH' type='double' /><attribute name='ZB_FICP' type='double' /><attribute name='ZB_TAX' type='double' /><attribute name='ZB_FDZO' type='double' /><attribute name='ZB_INSHI' type='double' /><attribute name='ZB_RAZOM' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZOB_IP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_IP' type='dateTime' /><attribute name='NS_IP' type='z:Type20' /><attribute name='DT_R_IP' type='dateTime' /><attribute name='ROZM_IP' type='double' /><attribute name='ZOB_IP' type='double' /><attribute name='KOEF_IP' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSZMIST'><complexType><all minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='INF_1' type='double' /><attribute name='INF_5' type='double' /><attribute name='INF_51' type='double' /><attribute name='INF_52' type='double' /><attribute name='INF_53' type='double' /><attribute name='INF_7' type='double' /><attribute name='INF_9' type='double' /><attribute name='INF_11' type='double' /><attribute name='INF_12' type='double' /><attribute name='INF_13' type='double' /><attribute name='INF_14' type='double' /><attribute name='INF_15' type='double' /><attribute name='INF_16' type='double' /><attribute name='INF_17' type='double' /><attribute name='INF_18' type='double' /><attribute name='INF_19' type='double' /><attribute name='INF_48' type='double' /><attribute name='INF_20' type='double' /><attribute name='INF_22' type='double' /><attribute name='INF_23' type='double' /><attribute name='INF_24' type='double' /><attribute name='INF_25' type='double' /><attribute name='INF_49' type='double' /><attribute name='INF_50' type='double' /><attribute name='INF_26' type='double' /><attribute name='INF_27' type='double' /><attribute name='INF_28' type='double' /><attribute name='INF_29' type='double' /><attribute name='INF_30' type='double' /><attribute name='INF_31' type='double' /><attribute name='INF_32' type='double' /><attribute name='INF_33' type='double' /><attribute name='INF_34' type='double' /><attribute name='INF_35' type='double' /><attribute name='INF_36' type='double' /><attribute name='INF_37' type='double' /><attribute name='INF_38' type='double' /><attribute name='INF_39' type='double' /><attribute name='INF_40' type='double' /><attribute name='INF_41' type='double' /><attribute name='INF_42' type='double' /><attribute name='INF_43' type='double' /><attribute name='INF_45' type='double' /><attribute name='INF_46' type='double' /><attribute name='INF_47' type='double' /><attribute name='PRIM' type='string' /> </complexType></element></all></complexType></element>
<element name='DTSZMINY_IA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_IP' type='dateTime' /><attribute name='NS_IP' type='z:Type20' /><attribute name='DT_ZMIN' type='dateTime' /><attribute name='ZMINY' type='double' /><attribute name='VYKL_IA' type='string' /><attribute name='VKL_IA' type='string' /><attribute name='DOD_IA' type='string' /><attribute name='CH_IA' type='double' /><attribute name='PRICH' type='string' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZBORY'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='VYD_ZBOR' type='double' /><attribute name='DAT_ZBOR' type='dateTime' /><attribute name='KV_ZBOR' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZASN_UR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='O_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='O_EDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='O_CONT' type='z:Type50' /><attribute name='O_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='O_RAYON' type='z:Type100' /><attribute name='O_POST' type='z:Type5' /><attribute name='O_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='O_STREET' type='z:Type50' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZASN_FZ'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='P_I_B' type='z:Type100' /><attribute name='SE_PASP' type='z:Type5' /><attribute name='NO_PASP' type='z:Type16' /><attribute name='DAT_PASP' type='dateTime' /><attribute name='ORG_PASP' type='z:Type254' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZASN_ALL'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='O_SHARE' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_POH'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBO_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBO_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBO_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBO_PROC' type='double' /><attribute name='ZBO_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_OBLIG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBO_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBO_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBO_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBO_PROC' type='double' /><attribute name='ZBO_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_KREDIT'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBK_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBK_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBK_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBK_PROC' type='double' /><attribute name='ZBK_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_INVEST'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBI_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBI_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBI_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBI_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_ICP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBO_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBO_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBO_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBO_PROC' type='double' /><attribute name='ZBO_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_FON'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZBO_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ZBO_VYN' type='dateTime' /><attribute name='ZBO_DEBT' type='double' /><attribute name='ZBO_PROC' type='double' /><attribute name='ZBO_POG' type='dateTime' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSVYP_IS'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_IS' type='dateTime' /><attribute name='NS_IS' type='z:Type20' /><attribute name='ORG_IS' type='z:Type100' /><attribute name='KL_IS' type='double' /><attribute name='SM_IS' type='double' /><attribute name='VYD_IS' type='z:Type10' /><attribute name='FD_IS' type='double' /><attribute name='KIB_IS' type='double' /><attribute name='VART_IS' type='double' /><attribute name='ZMEN_IS' type='double' /><attribute name='DT_OBIG' type='dateTime' /><attribute name='DT_POG' type='dateTime' /><attribute name='PER_PLAT' type='double' /><attribute name='PER_PATR' type='double' /><attribute name='D_POG_P' type='double' /><attribute name='D_POG_V' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSVYKUP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_ZAR' type='dateTime' /><attribute name='KILK_AK' type='double' /><attribute name='DT_AK' type='dateTime' /><attribute name='NS_AK' type='z:Type20' /><attribute name='ORG_AK' type='z:Type254' /><attribute name='CH_ST_AK' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSUROSOB_O'><complexType><all minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NUM_GOS' type='z:Type20' /><attribute name='DAT_GOS' type='dateTime' /><attribute name='E_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='STATUT' type='double' /><attribute name='DERG_AK' type='double' /><attribute name='DAT_AK' type='double' /><attribute name='PERS_KL' type='double' /><attribute name='KVED1' type='z:Type10' /><attribute name='KVED_NM1' type='z:Type140' /><attribute name='KVED2' type='z:Type10' /><attribute name='KVED_NM2' type='z:Type140' /><attribute name='KVED3' type='z:Type10' /><attribute name='KVED_NM3' type='z:Type140' /><attribute name='ORG_UPR' type='string' /><attribute name='NAC_BANK' type='z:Type254' /><attribute name='NAC_MFO' type='z:Type6' /><attribute name='NAC_RAH' type='z:Type14' /><attribute name='VAL_BANK' type='z:Type100' /><attribute name='VAL_MFO' type='z:Type6' /><attribute name='VAL_RAH' type='z:Type14' /> </complexType></element></all></complexType></element><element name='DTSTITLIST'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='POS_PODP' type='z:Type100' /><attribute name='FIO_PODP' type='z:Type100' /><attribute name='DAT_PODP' type='dateTime' /><attribute name='E_OPF' type='z:Type10' /><attribute name='E_OZN' type='double' /><attribute name='ROZM_OMP' type='double' /><attribute name='ROZM_IO' type='double' /><attribute name='ROZM_IS' type='double' /><attribute name='ROZM_FON' type='double' /><attribute name='E_BANK' type='double' /><attribute name='E_FINUST' type='double' /><attribute name='E_STRAH' type='double' /><attribute name='E_ISI' type='double' /><attribute name='E_TSOBL' type='double' /><attribute name='E_BORG' type='double' /><attribute name='E_SANAC' type='double' /><attribute name='E_ROZPOR' type='double' /><attribute name='FST_OZN' type='double' /><attribute name='FST_PZMSFZ' type='double' /><attribute name='E_KONSFZ' type='double' /><attribute name='ROZM_PUBL' type='double' /><attribute name='ROZM_PRIV' type='double' /><attribute name='E_ATTYPE' type='double' /><attribute name='E_CONT' type='z:Type50' /><attribute name='E_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='E_RAYON' type='z:Type100' /><attribute name='E_POST' type='z:Type5' /><attribute name='E_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='E_STREET' type='z:Type50' /><attribute name='E_PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='E_FAX' type='z:Type50' /><attribute name='E_MAIL' type='z:Type50' /><attribute name='DAT_ROZM' type='dateTime' /><attribute name='NUM_ODV' type='z:Type100' /><attribute name='NAME_ODV' type='z:Type254' /><attribute name='DAT_ODV' type='dateTime' /><attribute name='ADR_WWW' type='z:Type254' /><attribute name='DAT_WWW' type='dateTime' /> </complexType></element></all></complexType></element><element name='DTSSTR_IP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='IA_IA_PP' type='double' /><attribute name='IA_IA_ZS' type='double' /><attribute name='IA_IP_PP' type='double' /><attribute name='IA_IP_PS' type='double' /><attribute name='IA_IP_ZP' type='double' /><attribute name='IA_IP_ZS' type='double' /><attribute name='PV_IA_PS' type='double' /><attribute name='PV_IA_ZS' type='double' /><attribute name='PV_IP_PP' type='double' /><attribute name='PV_IP_PS' type='double' /><attribute name='PV_IP_ZP' type='double' /><attribute name='PV_IP_ZS' type='double' /><attribute name='NG_IA_PP' type='double' /><attribute name='NG_IA_PS' type='double' /><attribute name='NG_IA_ZP' type='double' /><attribute name='NG_IA_ZS' type='double' /><attribute name='NG_IP_PP' type='double' /><attribute name='NG_IP_PS' type='double' /><attribute name='NG_IP_ZP' type='double' /><attribute name='NG_IP_ZS' type='double' /><attribute name='NGP_IAPP' type='double' /><attribute name='NGP_IAPS' type='double' /><attribute name='NGP_IAZP' type='double' /><attribute name='NGP_IAZS' type='double' /><attribute name='NGP_IPPP' type='double' /><attribute name='NGP_IPPS' type='double' /><attribute name='NGP_IPZP' type='double' /><attribute name='NGP_IPZS' type='double' /><attribute name='NN_IA_PP' type='double' /><attribute name='NN_IA_PS' type='double' /><attribute name='NN_IA_ZP' type='double' /><attribute name='NN_IA_ZS' type='double' /><attribute name='NN_IP_PP' type='double' /><attribute name='NN_IP_PS' type='double' /><attribute name='NN_IP_ZP' type='double' /><attribute name='NN_IP_ZS' type='double' /><attribute name='NNP_IAPP' type='double' /><attribute name='NNP_IAPS' type='double' /><attribute name='NNP_IAZP' type='double' /><attribute name='NNP_IAZS' type='double' /><attribute name='NNP_IPPP' type='double' /><attribute name='NNP_IPPS' type='double' /><attribute name='NNP_IPZP' type='double' /><attribute name='NNP_IPZS' type='double' /><attribute name='IN_IA_PS' type='double' /><attribute name='IN_IA_ZS' type='double' /><attribute name='IN_IP_PP' type='double' /><attribute name='IN_IP_PS' type='double' /><attribute name='IN_IP_ZP' type='double' /><attribute name='IN_IP_ZS' type='double' /><attribute name='KD_IA_PP' type='double' /><attribute name='KD_IA_PS' type='double' /><attribute name='KD_IA_ZP' type='double' /><attribute name='KD_IA_ZS' type='double' /><attribute name='KD_IP_PP' type='double' /><attribute name='KD_IP_PS' type='double' /><attribute name='KD_IP_ZP' type='double' /><attribute name='KD_IP_ZS' type='double' /><attribute name='KU_IA_PP' type='double' /><attribute name='KU_IA_PS' type='double' /><attribute name='KU_IA_ZP' type='double' /><attribute name='KU_IA_ZS' type='double' /><attribute name='KU_IP_PP' type='double' /><attribute name='KU_IP_PS' type='double' /><attribute name='KU_IP_ZP' type='double' /><attribute name='KU_IP_ZS' type='double' /><attribute name='KI_IA_PP' type='double' /><attribute name='KI_IA_PS' type='double' /><attribute name='KI_IA_ZP' type='double' /><attribute name='KI_IA_ZS' type='double' /><attribute name='KI_IP_PP' type='double' /><attribute name='KI_IP_PS' type='double' /><attribute name='KI_IP_ZP' type='double' /><attribute name='KI_IP_ZS' type='double' /><attribute name='DCP_IAPP' type='double' /><attribute name='DCP_IAPS' type='double' /><attribute name='DCP_IAZP' type='double' /><attribute name='DCP_IAZS' type='double' /><attribute name='DCP_IPPP' type='double' /><attribute name='DCP_IPPS' type='double' /><attribute name='DCP_IPZP' type='double' /><attribute name='DCP_IPZS' type='double' /><attribute name='GCP_IAPP' type='double' /><attribute name='GCP_IAPS' type='double' /><attribute name='GCP_IAZP' type='double' /><attribute name='GCP_IAZS' type='double' /><attribute name='GCP_IPPP' type='double' /><attribute name='GCP_IPPS' type='double' /><attribute name='GCP_IPZP' type='double' /><attribute name='GCP_IPZS' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSSERT_FON'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_SF' type='dateTime' /><attribute name='NS_SF' type='z:Type20' /><attribute name='FI_SV' type='z:Type10' /><attribute name='SUM_SF' type='double' /><attribute name='KL_SF' type='double' /><attribute name='OV_SF_PR' type='double' /><attribute name='OV_SF_PB' type='double' /><attribute name='P_PRICE' type='double' /><attribute name='STR_OBIG' type='dateTime' /><attribute name='CH_CHA' type='double' /><attribute name='VL_KAP' type='double' /><attribute name='NV_FD' type='double' /><attribute name='NV_FD1' type='z:Type254' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSRSTR_IA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='VL_ISU' type='double' /><attribute name='VL_ISFD' type='double' /><attribute name='OBIG_ISU' type='double' /><attribute name='OBIG_ISF' type='double' /><attribute name='DT_IA' type='dateTime' /><attribute name='NS_IA' type='z:Type20' /><attribute name='NV_ZOB' type='double' /><attribute name='SRP_ZOB' type='double' /><attribute name='SPL_ISU' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSROZM_IP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_IP' type='dateTime' /><attribute name='NS_IP' type='z:Type20' /><attribute name='ROZM_IPR' type='double' /><attribute name='ROZM_IPZ' type='double' /><attribute name='ZOB_IP' type='double' /><attribute name='KOEF_IP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSRA_INFO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='RA_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='RA_OZN' type='double' /><attribute name='VZ_RO' type='double' /><attribute name='DT_RO' type='dateTime' /><attribute name='KR_LEVEL' type='z:Type40' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPRAVA_IA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='IA_KR_P' type='double' /><attribute name='IA_KR' type='double' /><attribute name='IA_UPV_P' type='double' /><attribute name='IA_UPV' type='double' /><attribute name='IA_IN_N' type='string' /><attribute name='IA_IN_P' type='double' /><attribute name='IA_IN' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSPRAV_FON'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='FUEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='NAME_FON' type='string' /><attribute name='FU_NAME' type='string' /> <attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPOHID_CP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_PCP' type='dateTime' /><attribute name='NS_PCP' type='z:Type20' /><attribute name='V_PCP' type='z:Type10' /><attribute name='RV_PCP' type='z:Type10' /><attribute name='SER_PCP' type='z:Type3' /><attribute name='TERM_R' type='z:Type50' /><attribute name='TERM_D' type='z:Type50' /><attribute name='TERM_V' type='z:Type50' /><attribute name='KL_PCP' type='double' /><attribute name='OBS_V' type='double' /><attribute name='KL_OPC' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSPERSON_P'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='DAT_OBR' type='dateTime' /> <attribute name='TERM_OBR' type='z:Type100'/><attribute name='PERS_OZN' type='z:Type1' /><attribute name='POSADA' type='z:Type100' /><attribute name='P_I_B' type='z:Type100' /><attribute name='SE_PASP' type='z:Type5' /><attribute name='NO_PASP' type='z:Type16' /><attribute name='DAT_PASP' type='dateTime' /><attribute name='ORG_PASP' type='z:Type254' /><attribute name='RIK' type='double' /><attribute name='OSVITA' type='z:Type254' /><attribute name='STAGE' type='double' /><attribute name='PO_POSAD' type='string' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSPAPERY_A'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_STOCK' type='dateTime' /><attribute name='NS_STOCK' type='z:Type20' /><attribute name='OR_STOCK' type='z:Type254' /><attribute name='KD_STOCK' type='z:Type20' /><attribute name='TP_STOCK' type='z:Type10' /><attribute name='FI_STOCK' type='z:Type10' /><attribute name='NV_STOCK' type='double' /><attribute name='KL_STOCK' type='double' /><attribute name='SM_STOCK' type='double' /><attribute name='PR_STOCK' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPAPER_DR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_PAP' type='dateTime' /><attribute name='VYD_PAP' type='z:Type10' /><attribute name='OBS_PAP' type='double' /><attribute name='ROZM_PAP' type='double' /><attribute name='UMOV_PAP' type='string' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOWPO_ALL'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='O_SHARES' type='double' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /><attribute name='O_PI' type='double' /><attribute name='O_PP' type='double' /><attribute name='O_PRI' type='double' /><attribute name='O_PRP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOWNER_UR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='O_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='O_EDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='O_CONT' type='z:Type50' /><attribute name='O_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='O_RAYON' type='z:Type100' /><attribute name='O_POST' type='z:Type5' /><attribute name='O_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='O_STREET' type='z:Type50' /><attribute name='O_DATE' type='dateTime' /><attribute name='O_SHARES' type='double' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /><attribute name='O_PI' type='double' /><attribute name='O_PP' type='double' /><attribute name='O_PRI' type='double' /><attribute name='O_PRP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOWNER_PO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='PERS_OZN' type='double' /><attribute name='O_POSADA' type='z:Type254' /><attribute name='O_PIB' type='z:Type254' /><attribute name='SE_PASP' type='z:Type5' /><attribute name='NO_PASP' type='z:Type16' /><attribute name='DAT_PASP' type='dateTime' /><attribute name='ORG_PASP' type='z:Type254' /><attribute name='O_DATE' type='dateTime' /><attribute name='O_SHARES' type='double' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /><attribute name='O_PI' type='double' /><attribute name='O_PP' type='double' /><attribute name='O_PRI' type='double' /><attribute name='O_PRP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOWNER_FZ'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='O_PIB' type='z:Type100' /><attribute name='SE_PASP' type='z:Type5' /><attribute name='NO_PASP' type='z:Type16' /><attribute name='DAT_PASP' type='dateTime' /><attribute name='ORG_PASP' type='z:Type254' /><attribute name='O_DATE' type='dateTime' /><attribute name='O_SHARES' type='double' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /><attribute name='O_PI' type='double' /><attribute name='O_PP' type='double' /><attribute name='O_PRI' type='double' /><attribute name='O_PRP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOWFZ_ALL'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='O_SHARES' type='double' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /><attribute name='O_PI' type='double' /><attribute name='O_PP' type='double' /><attribute name='O_PRI' type='double' /><attribute name='O_PRP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOSOBLYVA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_POD' type='dateTime' /><attribute name='DT_OPR' type='dateTime' /><attribute name='VYD_INF' type='z:Type10' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSOSN_ZASB'><complexType><all minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OS_VVPV' type='double' /><attribute name='OS_VVKV' type='double' /><attribute name='OS_OVPV' type='double' /><attribute name='OS_OVKV' type='double' /><attribute name='OS_VOPV' type='double' /><attribute name='OS_VOKV' type='double' /><attribute name='OS_VOPB' type='double' /><attribute name='OSN_VOKB' type='double' /><attribute name='OSN_OOPB' type='double' /><attribute name='OSN_OOKB' type='double' /><attribute name='OSN_OPB' type='double' /><attribute name='OSN_OKB' type='double' /><attribute name='OSN_VOPM' type='double' /><attribute name='OSN_VOKM' type='double' /><attribute name='OSN_OOPM' type='double' /><attribute name='OSN_OOKM' type='double' /><attribute name='OSN_OPM' type='double' /><attribute name='OSN_OKM' type='double' /><attribute name='OSN_VOPT' type='double' /><attribute name='OSN_VOKT' type='double' /><attribute name='OSN_OOPT' type='double' /><attribute name='OSN_OOKT' type='double' /><attribute name='OSN_OPT' type='double' /><attribute name='OSN_OKT' type='double' /><attribute name='OSN_VOPI' type='double' /><attribute name='OSN_VOKI' type='double' /><attribute name='OSN_OOPI' type='double' /><attribute name='OSN_OOKI' type='double' /><attribute name='OSN_OPI' type='double' /><attribute name='OSN_OKI' type='double' /><attribute name='OSN_VNPV' type='double' /><attribute name='OSN_VNKV' type='double' /><attribute name='OSN_ONPV' type='double' /><attribute name='OSN_NOKV' type='double' /><attribute name='OSN_NOPV' type='double' /><attribute name='OSN_ONKV' type='double' /><attribute name='OSN_VNPB' type='double' /><attribute name='OSN_VNKB' type='double' /><attribute name='OSN_ONPB' type='double' /><attribute name='OSN_ONKB' type='double' /><attribute name='OSN_NOPB' type='double' /><attribute name='OSN_NOKB' type='double' /><attribute name='OSN_VNPM' type='double' /><attribute name='OSN_VNKM' type='double' /><attribute name='OSN_ONPM' type='double' /><attribute name='OSN_ONKM' type='double' /><attribute name='OSN_NOPM' type='double' /><attribute name='OSN_NOKM' type='double' /><attribute name='OSNNVOPT' type='double' /><attribute name='OSNNVOKT' type='double' /><attribute name='OSN_ONPT' type='double' /><attribute name='OSN_ONKT' type='double' /><attribute name='OSN_NOPT' type='double' /><attribute name='OSN_NOKT' type='double' /><attribute name='OSN_VNPI' type='double' /><attribute name='OSN_VNKI' type='double' /><attribute name='OSN_ONPI' type='double' /><attribute name='OSN_ONKI' type='double' /><attribute name='OSN_NOPI' type='double' /><attribute name='OSN_NOKI' type='double' /><attribute name='OSN_VPVV' type='double' /><attribute name='OSN_VKVV' type='double' /><attribute name='OSN_OOPV' type='double' /><attribute name='OSN_OOKV' type='double' /><attribute name='OSN_PV' type='double' /><attribute name='OSN_KV' type='double' /><attribute name='OSN_OPYS' type='string' /> </complexType></element></all></complexType></element><element name='DTSOFON_ALL'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='O_SHARES' type='double' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /><attribute name='O_PI' type='double' /><attribute name='O_PP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOBSLUG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OB_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='OBEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='OB_OPF' type='z:Type10' /><attribute name='OB_CONT' type='z:Type50' /><attribute name='OB_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='OB_RAYON' type='z:Type100' /><attribute name='OB_POST' type='z:Type5' /><attribute name='OB_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='OBSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='OB_N_GOS' type='z:Type20' /><attribute name='OB_ORG' type='z:Type254' /><attribute name='OB_D_GOS' type='dateTime' /><attribute name='OB_PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='OB_FAX' type='z:Type50' /><attribute name='VYD_DIY' type='z:Type254' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOBS_PROD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='OBS_VPOD' type='z:Type100' /><attribute name='OBS_VNAT' type='z:Type50' /><attribute name='OBS_VGR' type='double' /><attribute name='OBS_VV' type='double' /><attribute name='OBS_RNAT' type='z:Type50' /><attribute name='OBS_RGR' type='double' /><attribute name='OBS_RV' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOBLIG_TS'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='ORG_OBL' type='z:Type254' /><attribute name='NV_OBL' type='double' /><attribute name='KL_OBL' type='double' /><attribute name='FI_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='SM_OBL' type='double' /><attribute name='TOVR_OBL' type='string' /><attribute name='DT_P_OBL' type='dateTime' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOBLIG_PR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='ORG_OBL' type='z:Type254' /><attribute name='NV_OBL' type='double' /><attribute name='KL_OBL' type='double' /><attribute name='FI_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='SM_OBL' type='double' /><attribute name='PR_OBL' type='double' /><attribute name='TERM_OBL' type='z:Type50' /><attribute name='SUM_DOH' type='double' /><attribute name='DT_P_OBL' type='dateTime' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOBLIG_IP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='ORG_OBL' type='z:Type254' /><attribute name='NV_OBL' type='double' /><attribute name='KL_OBL' type='double' /><attribute name='ZNV_OBL' type='double' /><attribute name='VYD_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='VYD_PROC' type='double' /><attribute name='DOXIDN' type='double' /><attribute name='IP_P_IA' type='double' /><attribute name='IP_P_IN' type='double' /><attribute name='DT_OBIG' type='dateTime' /><attribute name='DT_POG' type='dateTime' /><attribute name='PER_PLAT' type='double' /><attribute name='PER_PLA1' type='double' /><attribute name='SER_S_IA' type='double' /><attribute name='SER_S_I1' type='double' /><attribute name='SER_D_IA' type='double' /><attribute name='SER_D_1' type='double' /><attribute name='REZ_FOND' type='double' /><attribute name='DOS_POG1' type='double' /><attribute name='DOS_POG2' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOBLIG_DK'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='ORG_OBL' type='z:Type254' /><attribute name='NV_OBL' type='double' /><attribute name='KL_OBL' type='double' /><attribute name='FI_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='SM_OBL' type='double' /><attribute name='DT_P_OBL' type='dateTime' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOBL_INF'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='OB_OBL' type='double' /><attribute name='META_OBL' type='string' /><attribute name='KL_OBL' type='double' /><attribute name='SUM_1' type='double' /><attribute name='VUKOR' type='string' /><attribute name='TOV' type='string' /><attribute name='RUN_1' type='string' /><attribute name='RUN_2' type='string' /><attribute name='L_D' type='string' /><attribute name='L_D1' type='string' /><attribute name='VUP_1' type='double' /><attribute name='SUM_3' type='double' /><attribute name='VUP_2' type='double' /><attribute name='SUM_4' type='double' /><attribute name='SUM_5' type='double' /><attribute name='SUM_6' type='double' /><attribute name='KILK_2' type='double' /><attribute name='SUM_7' type='double' /><attribute name='IN_INF' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSO_FON_UR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='O_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='O_EDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='O_CONT' type='z:Type50' /><attribute name='O_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='O_REG' type='z:Type100' /><attribute name='O_POST' type='z:Type5' /><attribute name='O_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='O_STREET' type='z:Type50' /><attribute name='O_DATE' type='dateTime' /><attribute name='O_SHARES' type='double' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /><attribute name='O_PI' type='double' /><attribute name='O_PP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSO_FON_FZ'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='O_PIB' type='z:Type100' /><attribute name='O_DATE' type='dateTime' /><attribute name='O_SHARES' type='double' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /><attribute name='O_PI' type='double' /><attribute name='O_PP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSLICENCE'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='L_DIYAL' type='z:Type254' /><attribute name='L_NUMBER' type='z:Type20' /><attribute name='L_DATE' type='dateTime' /><attribute name='L_ORGAN' type='z:Type254' /><attribute name='L_DATE3' type='dateTime' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSGAR_TO'><complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='VYD_ZAB' type='z:Type20' />
<attribute name='SUM_ZAB' type='double' /> <attribute name='OBS_VYP' type='double' /> <attribute name='DT_VYP' type='dateTime' />
<attribute name='NS_VYP' type='z:Type20' /><attribute name='G_NAME' type='z:Type254' />
<attribute name='G_EDRPOU' type='z:Type10' />
<attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element>
</sequence></complexType></element>
<element name='DTSFON'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='FU_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='FUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='FU_CONT' type='z:Type50' /><attribute name='FU_OBL' type='z:Type10' /><attribute name='FU_RAYON' type='z:Type100' /><attribute name='FU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='FU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='FUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='NAME_FON' type='z:Type254' /><attribute name='DT_FON' type='dateTime' /><attribute name='STR_FON' type='dateTime' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSDYVIDEND'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NAR_SPZ' type='double' /><attribute name='NAR_SPRZ' type='double' /><attribute name='NAR_SPP' type='double' /><attribute name='NAR_SPRP' type='double' /><attribute name='NAR_APZ' type='double' /><attribute name='NAR_APRZ' type='double' /><attribute name='NAR_APP' type='double' /><attribute name='NAR_APRP' type='double' /><attribute name='VYP_SPZ' type='double' /><attribute name='VYP_SPRZ' type='double' /><attribute name='VYP_SPP' type='double' /><attribute name='VYP_SPRP' type='double' /><attribute name='DSP_APZ' type='dateTime' /><attribute name='DSP_APRZ' type='dateTime' /><attribute name='DSP_APP' type='dateTime' /><attribute name='DSP_APRP' type='dateTime' /><attribute name='DVD_ZP' type='dateTime' /><attribute name='DVD_ZPP' type='dateTime' /><attribute name='DVD_PP' type='dateTime' /><attribute name='DVD_PPP' type='dateTime' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCVRP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='SKL_V' type='z:Type100' /><attribute name='VID_CVRP' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCORP_ZZA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZV1_RIK' type='double' /><attribute name='ZV1_QZB' type='double' /><attribute name='ZV1_INC' type='double' /><attribute name='ZV2_RIK' type='double' /><attribute name='ZV2_QZB' type='double' /><attribute name='ZV2_INC' type='double' /><attribute name='ZV3_RIK' type='double' /><attribute name='ZV3_QZB' type='double' /><attribute name='ZV3_INC' type='double' /><attribute name='ZZA_Q2' type='double' /><attribute name='ZZA_Q3' type='double' /><attribute name='ZZA_Q4' type='double' /><attribute name='ZZA_Q7' type='double' /><attribute name='ZZA_Q5' type='string' /><attribute name='ZZA_Q6' type='double' /><attribute name='ZZA_Q6_K' type='double' /><attribute name='ZZA_Q6_A' type='double' /><attribute name='ZZA_Q7_K' type='double' /><attribute name='ZZA_Q7_B' type='double' /><attribute name='ZZA_Q7_R' type='double' /><attribute name='ZZA_Q7_I' type='string' /><attribute name='ZZA_Q7_Y' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_R' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_N' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_A' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_D' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_Z' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_S' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_C' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_P' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_V' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_O' type='double' /><attribute name='ZZA_Q8_I' type='string' /><attribute name='ZZA_Q8_Y' type='double' /><attribute name='ZZA_Q9' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCORP_ZIV'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZIK_Q491' type='double' /><attribute name='ZIK_Q492' type='double' /><attribute name='ZIK_Q493' type='double' /><attribute name='ZIK_Q494' type='double' /><attribute name='ZIK_Q495' type='double' /><attribute name='ZIK_Q496' type='string' /><attribute name='ZIK_Q501' type='double' /><attribute name='ZIK_Q51' type='double' /><attribute name='ZIK_Q52' type='double' /><attribute name='ZIK_Q56' type='double' /><attribute name='ZIK_Q571' type='dateTime' /><attribute name='ZIK_Q572' type='string' /><attribute name='ZIK_Q581' type='double' /><attribute name='ZIK_Q582' type='string' /><attribute name='ZIK_Q59' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCORP_UPR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='CU_1' type='string' /><attribute name='CU_2' type='string' /><attribute name='CU_3' type='string' /><attribute name='CU_4' type='string' /><attribute name='CU_5' type='string' /><attribute name='CU_6' type='string' /><attribute name='CU_7' type='string' /><attribute name='CU_8' type='string' /><attribute name='CU_9' type='string' /><attribute name='CU_10' type='string' /><attribute name='CU_11' type='string' /><attribute name='CU_12_1' type='string' /><attribute name='CU_12_2' type='string' /><attribute name='CU_12_3' type='string' /><attribute name='CU_12_4' type='string' /><attribute name='CU_12_5' type='string' /><attribute name='CU_12_6' type='string' /><attribute name='CU_13_1' type='string' /><attribute name='CU_13_2' type='string' /><attribute name='CU_13_3' type='string' /><attribute name='CU_13_4' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCORP_OU3'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OUP_Q351' type='double' /><attribute name='OUP_Q352' type='double' /><attribute name='OUP_Q353' type='double' /><attribute name='OUP_Q354' type='double' /><attribute name='OUP_Q355' type='double' /><attribute name='OUP_Q356' type='double' /><attribute name='OUP_Q357' type='double' /><attribute name='OUP_Q358' type='string' /><attribute name='OUP_Q36Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q36V' type='double' /><attribute name='OUP_Q36S' type='double' /><attribute name='OUP_Q36F' type='double' /><attribute name='OUP_Q36P' type='double' /><attribute name='OUP_Q36R' type='double' /><attribute name='OUP_Q37Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q37V' type='double' /><attribute name='OUP_Q37S' type='double' /><attribute name='OUP_Q37F' type='double' /><attribute name='OUP_Q37P' type='double' /><attribute name='OUP_Q37R' type='double' /><attribute name='OUP_Q38Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q38V' type='double' /><attribute name='OUP_Q38S' type='double' /><attribute name='OUP_Q38F' type='double' /><attribute name='OUP_Q38P' type='double' /><attribute name='OUP_Q38R' type='double' /><attribute name='OUP_Q39Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q39V' type='double' /><attribute name='OUP_Q39S' type='double' /><attribute name='OUP_Q39F' type='double' /><attribute name='OUP_Q39P' type='double' /><attribute name='OUP_Q39R' type='double' /><attribute name='OUP_Q40Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q40V' type='double' /><attribute name='OUP_Q40S' type='double' /><attribute name='OUP_Q40F' type='double' /><attribute name='OUP_Q40P' type='double' /><attribute name='OUP_Q40R' type='double' /><attribute name='OUP_Q41' type='double' /><attribute name='OUP_Q421' type='double' /><attribute name='OUP_Q422' type='double' /><attribute name='OUP_Q423' type='double' /><attribute name='OUP_Q424' type='double' /><attribute name='OUP_Q431' type='double' /><attribute name='OUP_Q432' type='double' /><attribute name='OUP_Q433' type='double' /><attribute name='OUP_Q434' type='string' /><attribute name='OUP_Q44' type='double' /><attribute name='OUP_Q451' type='double' /><attribute name='OUP_Q452' type='double' /><attribute name='OUP_Q453' type='double' /><attribute name='OUP_Q454' type='string' /><attribute name='OUP_Q461' type='double' /><attribute name='OUP_Q462' type='double' /><attribute name='OUP_Q463' type='double' /><attribute name='OUP_Q464' type='double' /><attribute name='OUP_Q465' type='double' /><attribute name='OUP_Q466' type='string' /><attribute name='OUP_Q471' type='double' /><attribute name='OUP_Q472' type='double' /><attribute name='OUP_Q473' type='double' /><attribute name='OUP_Q474' type='double' /><attribute name='OUP_Q475' type='double' /><attribute name='OUP_Q476' type='string' /><attribute name='OUP_Q48' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCORP_OU2'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OUP_Q29S' type='double' /><attribute name='OUP_Q29P' type='double' /><attribute name='OUP_Q29F' type='double' /><attribute name='OUP_Q29G' type='double' /><attribute name='OUP_Q29O' type='double' /><attribute name='OUP_Q29H' type='double' /><attribute name='OUP_Q29R' type='double' /><attribute name='OUP_Q29K' type='double' /><attribute name='OUP_Q29V' type='double' /><attribute name='OUP_Q29T' type='double' /><attribute name='OUP_Q29M' type='double' /><attribute name='OUP_Q29A' type='double' /><attribute name='OUP_Q29D' type='double' /><attribute name='OUP_Q29U' type='double' /><attribute name='OUP_Q29Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q30S' type='double' /><attribute name='OUP_Q30P' type='double' /><attribute name='OUP_Q30F' type='double' /><attribute name='OUP_Q30G' type='double' /><attribute name='OUP_Q30O' type='double' /><attribute name='OUP_Q30H' type='double' /><attribute name='OUP_Q30R' type='double' /><attribute name='OUP_Q30K' type='double' /><attribute name='OUP_Q30V' type='double' /><attribute name='OUP_Q30T' type='double' /><attribute name='OUP_Q30M' type='double' /><attribute name='OUP_Q30A' type='double' /><attribute name='OUP_Q30D' type='double' /><attribute name='OUP_Q30U' type='double' /><attribute name='OUP_Q30Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q31S' type='double' /><attribute name='OUP_Q31P' type='double' /><attribute name='OUP_Q31F' type='double' /><attribute name='OUP_Q31G' type='double' /><attribute name='OUP_Q31O' type='double' /><attribute name='OUP_Q31H' type='double' /><attribute name='OUP_Q31R' type='double' /><attribute name='OUP_Q31K' type='double' /><attribute name='OUP_Q31V' type='double' /><attribute name='OUP_Q31T' type='double' /><attribute name='OUP_Q31M' type='double' /><attribute name='OUP_Q31A' type='double' /><attribute name='OUP_Q31D' type='double' /><attribute name='OUP_Q31U' type='double' /><attribute name='OUP_Q31Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q32S' type='double' /><attribute name='OUP_Q32P' type='double' /><attribute name='OUP_Q32F' type='double' /><attribute name='OUP_Q32G' type='double' /><attribute name='OUP_Q32O' type='double' /><attribute name='OUP_Q32H' type='double' /><attribute name='OUP_Q32R' type='double' /><attribute name='OUP_Q32K' type='double' /><attribute name='OUP_Q32V' type='double' /><attribute name='OUP_Q32T' type='double' /><attribute name='OUP_Q32M' type='double' /><attribute name='OUP_Q32A' type='double' /><attribute name='OUP_Q32D' type='double' /><attribute name='OUP_Q32U' type='double' /><attribute name='OUP_Q32Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q33' type='double' /><attribute name='OUP_Q34' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCORP_OU1'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OUP_Q11' type='double' /><attribute name='OUP_Q12' type='double' /><attribute name='OUP_Q13' type='double' /><attribute name='OUP_Q14' type='double' /><attribute name='OUP_Q15' type='double' /><attribute name='OUP_Q16' type='double' /><attribute name='OUP_Q17' type='double' /><attribute name='OUP_Q18S' type='double' /><attribute name='OUP_Q18A' type='double' /><attribute name='OUP_Q18V' type='double' /><attribute name='OUP_Q18K' type='double' /><attribute name='OUP_Q18O' type='string' /><attribute name='OUP_Q18I' type='string' /><attribute name='OUP_Q19' type='double' /><attribute name='OUP_Q20F' type='double' /><attribute name='OUP_Q20P' type='double' /><attribute name='OUP_Q20S' type='double' /><attribute name='OUP_Q20N' type='double' /><attribute name='OUP_Q20I' type='string' /><attribute name='OUP_Q21Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q21F' type='double' /><attribute name='OUP_Q21O' type='double' /><attribute name='OUP_Q21K' type='double' /><attribute name='OUP_Q21V' type='double' /><attribute name='OUP_Q21N' type='double' /><attribute name='OUP_Q21I' type='string' /><attribute name='OUP_Q21Y' type='double' /><attribute name='OUP_Q22S' type='double' /><attribute name='OUP_Q22Z' type='double' /><attribute name='OUP_Q22K' type='double' /><attribute name='OUP_Q22P' type='double' /><attribute name='OUP_Q22I' type='string' /><attribute name='OUP_Q23' type='double' /><attribute name='OUP_Q24' type='double' /><attribute name='OUP_Q25' type='double' /></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSCHAKTIVY'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='VCA_ZP' type='double' /><attribute name='VCA_PP' type='double' /><attribute name='SKAP_ZP' type='double' /><attribute name='SKAP_PP' type='double' /><attribute name='SSKAP_ZP' type='double' /><attribute name='SSKAP_PP' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /><attribute name='VUSNOVOK' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCHA_FON'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NAME_FON' type='z:Type254' /><attribute name='VM_FON' type='double' /><attribute name='VZ_FON' type='double' /><attribute name='CHA_FON' type='double' /><attribute name='KLS_FON' type='double' /><attribute name='VCS_FONZ' type='double' /><attribute name='VCS_FONP' type='double' /><attribute name='OPYS' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSBUS_TEXT'><complexType><all minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='SERCHIS' type='string' /><attribute name='NEZAL' type='string' /><attribute name='SPDIYAL' type='string' /> <attribute name='PRAVO' type='string' /> <attribute name='HISTORY' type='string' /><attribute name='ORG_STR' type='string' /><attribute name='PROPOZ' type='string' /><attribute name='OBL_POL' type='string' /><attribute name='PRODUKT' type='string' /><attribute name='PRYDBAN' type='string' /><attribute name='OSN_ZASB' type='string' /><attribute name='PROBLEM' type='string' /><attribute name='SHTRAF' type='string' /><attribute name='FIN_POL' type='string' /><attribute name='DOGOVOR' type='string' /><attribute name='STRATEG' type='string' /><attribute name='DOSLID' type='string' /><attribute name='SUD_SPRV' type='string' /><attribute name='INSHE' type='string' /> </complexType></element></all></complexType></element><element name='DTSBORG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='KL_30' type='double' /><attribute name='CHIA_30P' type='double' /><attribute name='CHIA_30' type='double' /><attribute name='CHIP_30P' type='double' /><attribute name='CHIP_30' type='double' /><attribute name='KL_60' type='double' /><attribute name='CHIA_60P' type='double' /><attribute name='CHIA_60' type='double' /><attribute name='CHIP_60P' type='double' /><attribute name='CHIP_60' type='double' /><attribute name='KL_90' type='double' /><attribute name='CHIA_90P' type='double' /><attribute name='CHIA_90' type='double' /><attribute name='CHIP_90P' type='double' /><attribute name='CHIP_90' type='double' /><attribute name='KL_180' type='double' /><attribute name='CHIA180P' type='double' /><attribute name='CHIA_180' type='double' /><attribute name='CHIP180P' type='double' /><attribute name='CHIP_180' type='double' /><attribute name='KL_B' type='double' /><attribute name='CHIA_BP' type='double' /><attribute name='CHIA_B' type='double' /><attribute name='CHIP_BP' type='double' /><attribute name='CHIP_B' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSAUDITINFO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NAMEAUD' type='z:Type254' /><attribute name='EDRPOUAUD' type='z:Type10' /><attribute name='MSZNAUD' type='z:Type140' /><attribute name='NUM_SV' type='z:Type20' /><attribute name='DAT_SV' type='dateTime' /><attribute name='SVID_RN' type='z:Type20' /><attribute name='SVID_SER' type='z:Type20' /><attribute name='SVID_NUM' type='z:Type20' /><attribute name='SVID_DAT' type='dateTime' /><attribute name='SVID_STR' type='z:Type20' /><attribute name='ZVIT_PER' type='z:Type20' /><attribute name='DUMKA' type='z:Type30' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSAUDIT'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NAMEAUD' type='z:Type254' /><attribute name='EDRPOUAUD' type='z:Type10' /><attribute name='MSZNAUD' type='z:Type140' /><attribute name='NUM_SV' type='z:Type20' /><attribute name='DAT_SV' type='dateTime' /><attribute name='SVID_RN' type='z:Type20' /><attribute name='SVID_SER' type='z:Type20' /><attribute name='SVID_NUM' type='z:Type20' /><attribute name='SVID_DAT' type='dateTime' /><attribute name='SVID_STR' type='z:Type20' /><attribute name='AUDIT' type='string' /><attribute name='AUDIT_D1' type='string' /><attribute name='AUDIT_D2' type='string' /><attribute name='AUDIT_D3' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element>  </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>

__________
*** Опис структури даних "TITLIST" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Титульний аркуш (у тому числі для емітентів облігацій місцевих позик).

Назва елемента

Зміст

ADR_WWW

Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки)

DAT_ODV

Дата опублікованої інформації

DAT_PODP

Дата підписання інформації

DAT_ROZM

Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

DAT_WWW

Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет (дата)

E_ADRES

Населений пункт

E_CONT

Країна*

E_FAX

Факс

E_MAIL

Електронна поштова адреса

E_OBL

Область-1

E_OPF

Організаційно-правова форма-2*

E_OZN

Ознака юридичної особи. Підприємство - "0", Суб'єкт малого підприємництва - "2", Суб'єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт - "3", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови № 373 та складає єдиний "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід" - "4", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови № 373 та складає "Звіт про прибутки і збитки" та "Звіт про сукупний дохід" у двох окремих звітах - "5"*

E_PHONE

Міжміський код та телефон

E_POST

Поштовий індекс

E_RAYON

Район

E_STREET

Вулиця, будинок

FIO_PODP

Прізвище та ініціали керівника, який підписує Інформацію

NAME_ODV

Найменування офіційного друкованого видання, де опублікована річна інформація

NUM_ODV

Номер офіційного друкованого видання, де опублікована річна інформація

POS_PODP

Посада особи емітента, яка підписує Інформацію

ROZM_FON

Здійснення емітентом розміщення сертифікатів ФОН ("1" - так, "2" - ні)*

ROZM_IO

Здійснення емітентом розміщення іпотечних облігацій ("1" - так, "2" - ні)*

ROZM_IS

Здійснення емітентом розміщення іпотечних сертифікатів ("1" - так, "2" - ні)*

ROZM_OMP

Здійснення емітентом розміщення облігацій місцевих позик ("1" - так, "2" - ні)

E_BANK

Емітент здійснює банківську діяльність ("1" - так, "2" - ні)**

E_FINUST

Емітент є фінансовою установою ("1" - так, "2" - ні)

E_STRAH

Емітент здійснює страхову діяльність ("1" - так, "2" - ні)

E_ISI

Емітент здійснює діяльність інститутів спільного інвестування ("1" - так, "2" - ні)

E_TSOBL

Випущені цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва ("1" - так, "2" - ні)

E_BORG

Розміщені боргові цінні папери з забезпеченням випуску ("1" - так, "2" - ні)

E_SANAC

Щодо акціонерного товариства винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією ("1" - так, "2" - ні)

E_ROZPOR

Щодо акціонерного товариства введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна ("1" - так, "2" - ні)

FST_OZN

Надається у складі річної інформації фінансова звітність емітента, яка складена ("1" - за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, "2" - за міжнародними стандартами фінансової звітності)

FST_PZMSFZ

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності ("1" - так, "2" - ні)***

E_KONSFZ

Емітент має дочірні підприємства і складає та подає консолідовану фінансову звітність ("1" - так, "2" - ні)

ROZM_PUBL

Емітент здійснив публічне (відкрите) розміщення цінних паперів ("1" - так, "2" - ні)

ROZM_PRIV

Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів ("1" - так, "2" - ні)

E_ATTYPE

Тип акціонерного товариства ("1" - Публічне акціонерне товариство, "2" - Приватне акціонерне товариство)****

__________
* Не заповнюється емітентами облігацій місцевих позик.
** Заповнюється лише емітентами - банками.
*** Заповнюється у разі складання фінансової звітності емітента за міжнародними стандартами фінансової звітності.
**** Заповнюється лише емітентами – акціонерними товариствами (код організаційно-правової форми господарювання "230").
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

*** Опис структури даних  "ZMIST"  до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Зміст.

Назва елемента

Зміст

INF_1

Основні відомості про емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_5

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності ("1" - так, "2" - ні)

INF_51

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб ("1" - так, "2" - ні)

INF_52

Інформація щодо посади корпоративного секретаря ("1" - так, "2" - ні)

INF_7

Інформація про рейтингове агентство ("1" - так, "2" - ні)

INF_9

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) ("1" - так, "2" - ні)

INF_11

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_12

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_13

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_14

Інформація про загальні збори акціонерів ("1" - так, "2" - ні)

INF_15

Інформація про дивіденди ("1" - так, "2" - ні)

INF_16

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент ("1" - так, "2" - ні)

INF_17

Інформація про випуски акцій емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_18

Інформація про облігації емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_19

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом ("1" - так, "2" - ні)

INF_48

Інформація про похідні цінні папери емітента (" 1" - так, "2" - ні)

INF_20

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду ("1" - так, "2" - ні)

INF_22

Опис бізнесу ("1" - так, "2" - ні)

INF_23

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) ("1" - так, "2" - ні)

INF_24

Інформація щодо вартості чистих активів емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_25

Інформація про зобов'язання емітента ("1" - так, "2" - ні)

INF_49

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ("1" - так, "2" - ні)

INF_50

Інформація про собівартість реалізованої продукції ("1" - так, "2" - ні)

INF_26

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ("1" - так, "2" - ні)

INF_27

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду ("1" - так, "2" - ні)

INF_28

Інформація про стан корпоративного управління ("1" - так, "2"- ні)

INF_29

Інформація про випуски іпотечних облігацій ("1" - так, "2" - ні)

INF_30

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ("1" - так, "2" - ні)

INF_31

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

INF_32

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття ("1 "- так, "2"- ні)

INF_33

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ("1" - так, "2" - ні)

INF_34

Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ("1" - так, "2" - ні)

INF_35

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття ("1" - так, "2" - ні)

INF_36

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів ("1" - так, "2" - ні)

INF_37

Інформація щодо реєстру іпотечних активів ("1" - так, "2" - ні)

INF_38

Основні відомості про ФОН ("1" - так, "2" - ні)

INF_39

Інформація про випуски сертифікатів ФОН ("1" - так, "2" - ні)

INF_40

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН ("1" - так, "2" - ні)

INF_41

Розрахунок вартості чистих активів ФОН ("1" - так, "2" - ні)

INF_42

Правила ФОН ("1" - так, "2" - ні)

INF_53

Відомості про аудиторський висновок (звіт) ("1" - так, "2" - ні)

INF_45

Текст аудиторського висновку (звіту) ("1" - так, "2" - ні)

INF_43

Річна фінансова звітність ("1" - так, "2" - ні)

INF_46

Річна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("1" - так, "2" - ні)

INF_47

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)

PRIM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "UROSOB_O" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Основні відомості про емітента.

Назва елемента

Зміст

KVED_NM1

Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД

ORG_UPR

Органи управління підприємства

KVED_NM3

Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД-4

KVED3

Код третього основного виду діяльності за КВЕД-4

KVED_NM2

Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД-4

KVED2

Код другого основного виду діяльності за КВЕД-4

KVED1

Код першого основного виду діяльності за КВЕД

PERS_KL

Середня кількість працівників (осіб)

DAT_AK

Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

DERG_AK

Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

STATUT

Статутний капітал (грн)

E_OBL

Територія (область)-1

NUM_GOS

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)-4

DAT_GOS

Дата проведення державної реєстрації

NAC_BANK

Банки, що обслуговують емітента: найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

NAC_MFO

Банки, що обслуговують емітента: МФО банку

NAC_RAH

Банки, що обслуговують емітента: поточний рахунок у національній валюті

VAL_BANK

Банки, що обслуговують емітента: найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

VAL_MFO

Банки, що обслуговують емітента: МФО банку

VAL_RAH

Банки, що обслуговують емітента: поточний рахунок у іноземній валюті

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів;
-4 заповнюється за наявності.

*** Опис структури даних "LICENCE" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.-1

Назва елемента

Зміст

L_DATE

Дата видачі

L_DATE3

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

L_DIYAL

Вид діяльності

L_NUMBER

Номер ліцензії (дозволу)

L_ORGAN

Державний орган, що видав

OPYS

Розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу)

__________
-1 Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) заповнюється окремо.

*** Опис структури даних "STV_UO" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб.2

Назва елемента

Зміст

UR_ADRES

Місцезнаходження

UREDRPOU

Код за ЄДРПОУ

UR_NAME

Найменування

OPYS

Інформація щодо форми участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, створеній протягом звітного кварталу, активів, наданих емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою

UR_OPF

Організаційно-правова форма-1

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

*** Опис структури даних "KORP_SEC" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

Назва елемента

Зміст

DT_POS

Дата введення посади корпоративного секретаря

DT_PRYZN

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

PIB_SECR

Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

OPYS

Інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря, зазначаються причини звільнення (припинення повноважень).

__________
*** Опис структури даних "RA_INFO" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про рейтингове агенство. 1

Назва елемента

Зміст

DT_RO

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

KR_LEVEL

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

RA_NAME

Найменування рейтингового агентства

RA_OZN

Ознака рейтингового агентства (уповноважене рейтингове агентство - "1", міжнародне рейтингове агентство - "2")

VZ_RO

Визначення або поновлення рейтингової оцінки (Визначення рейтингової оцінки емітента - ("1"), Поновлення рейтингової оцінки емітента - ("2"), Визначення рейтингової оцінки цінних паперів емітента - ("3"), Поновлення рейтингової оцінки цінних паперів емітента - ("4")

__________
-1 Не заповнюють акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна.

*** Опис структури даних "ZASN_UR" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв). Юридичними особи (Інформація зазначається щодо кожної особи окремо).

Назва елемента

Зміст

O_ADRES

Населений пункт

O_CONT

Країна-2

O_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ засновника та або учасника

O_NAME

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

O_OBL

Область-1

O_POST

Поштовий індекс

O_RAYON

Район

O_SHARE

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

O_STREET

Вулиця, будинок

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється для нерезидентів.

*** Опис структури даних "ZASN_FZ" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв). Фізичні особи (Інформація зазначається щодо кожної особи окремо). -2

Назва елемента

Зміст

DAT_PASP

Дата видачі паспорта-1

NO_PASP

Номер паспорта-1

O_SHARE

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновникам та/або учаснику (від загальної кількості)

ORG_PASP

Найменування органу, що видав паспорт-1

P_I_B

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

SE_PASP

Серія паспорта1

__________
-1 Не обов'язково для заповнення.
-2 Якщо кількість фізичних осіб - засновників та/або учасників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

*** Опис структури даних "ZASN_ALL" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Інформація засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв). Усього.

Назва елемента

Зміст

O_SHARE

Сума відсотків акцій (часток, паїв), які належать засновникам та/або учасникам (від загальної кількості)

__________
*** Опис структури даних "PERSON_P" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.-3

Назва елемента

Зміст

DAT_PASP

Дата видачі паспорта-1

NO_PASP

Номер паспорта-1 або код за ЄДРПОУ юридичної особи

OPYS

Опис

ORG_PASP

Орган, що видав паспорт-1

OSVITA

Освіта-2

P_I_B

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

PERS_OZN

Посадова особа: фізична особа - "1"; юридична особа - "2"

PO_POSAD

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав2

POSADA

Посада

RIK

Рік народження-2

SE_PASP

Серія паспорта-1

STAGE

Стаж роботи (років)-2

DAT_OBR

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

TERM_OBR

Термін, на який обрано

__________
-1 Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних, про це зазначається у описі.
-2 Заповнюється щодо фізичних осіб.
-3 Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

*** Опис структури даних "OWNER_PO" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. -2

Назва елемента

Зміст

DAT_PASP

Дата видачі паспорта-1

NO_PASP

Номер паспорта-1 або код за ЄДРПОУ юридичної особи

O_DATE

Дата внесення до реєстру

O_PI

Кількість простих іменних акцій

O_PIB

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

O_POSADA

Посада

O_PP

Кількість простих на пред'явника акцій

O_PRI

Кількість привілейованих іменних акцій

O_PRP

Кількість привілейованих на пред'явника акцій

O_SHARE

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

O_SHARES

Кількість акцій (штук)

ORG_PASP

Найменування органу, що видав паспорт-1

PERS_OZN

Посадова особа: фізична особа - "1"; юридична особа - "2"

SE_PASP

Серія паспорта-1

__________
-1 Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
-2 Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

*** Опис структури даних "OWPO_ALL" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. Усього.

Назва елемента

Зміст

O_PI

Кількість простих іменних акцій, усього

O_PP

Кількість простих на пред'явника акцій, усього

O_PRI

Кількість привілейованих іменних акцій, усього

O_PRP

Кількість привілейованих на пред'явника акцій, усього

O_SHARE

Від загальної кількості акцій (у відсотках), усього

O_SHARES

Кількість акцій (штук), усього

__________
*** Опис структури даних "OWNER_UR" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. Юридичні особи. -2

Назва елемента

Зміст

O_ADRES

Населений пункт

O_CONT

Країна-3

O_DATE

Дата внесення до реєстру

O_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

O_NAME

Найменування юридичної особи

O_OBL

Область-1

O_PI

Кількість простих іменних акцій

O_POST

Поштовий індекс

O_PP

Кількість простих на пред'явника акцій

O_PRI

Кількість привілейованих іменних акцій

O_PRP

Кількість привілейованих на пред'явника акцій

O_RAYON

Район

O_SHARE

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

O_SHARES

Кількість акцій (штук)

O_STREET

Вулиця, будинок

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.
-3 Заповнюється для нерезидентів.

*** Опис структури даних "OWNER_FZ" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. Фізичні особи.-3

Назва елемента

Зміст

DAT_PASP

Дата видачі паспорта-2

NO_PASP

Номер паспорта-2

O_DATE

Дата внесення до реєстру

O_PI

Кількість простих іменних акцій

O_PIB

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-1

O_PP

Кількість простих на пред'явника акцій

O_PRI

Кількість привілейованих іменних акцій

O_PRP

Кількість привілейованих на пред'явника акцій

O_SHARE

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

O_SHARES

Кількість акцій (штук)

ORG_PASP

Найменування органу, який видав паспорт-2

SE_PASP

Серія паспорта-2

__________
-1 зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
-2 не обов'язково для заповнення.
-3 інформація зазначається щодо кожної особи окремо.

*** Опис структури даних "OWFZ_ALL" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. Усього.

Назва елемента

Зміст

O_PI

Кількість простих іменних акцій, усього

O_PP

Кількість простих на пред'явника акцій, усього

O_PRI

Кількість привілейованих іменних акцій, усього

O_PRP

Кількість привілейованих на пред'явника акцій, усього

O_SHARE

Від загальної кількості акцій (у відсотках), усього

O_SHARES

Кількість акцій (штук), усього

__________
**** Опис структури даних "ZBORY" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Інформація про загальні збори акціонерів (зазначається щодо кожних загальних зборів акціонерів окремо).

Назва елемента

Зміст

DAT_ZBOR

Дата проведення

KV_ZBOR

Кворум зборів-1

OPYS

Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказується причина.

VYD_ZBOR

Вид загальних зборів ("1" - чергові, "2" - позачергові)

__________
-1 У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

*** Опис структури даних "DYVIDEND" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про дивіденди.

Назва елемента

Зміст

DSP_APP

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, за результатами періоду, що передував звітному, за простими акціями, грн

DSP_APRP

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, за результатами періоду, що передував звітному, за привілейованими акціями, грн

DSP_APRZ

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, за результатами звітного періоду, за привілейованими акціями, грн

DSP_APZ

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, за результатами звітного періоду, за простими акціями, грн

DVD_PP

Дата виплати дивідендів, за результатами періоду, що передував звітному, за простими акціями, грн

DVD_PPP

Дата виплати дивідендів, за результатами періоду, що передував звітному, за привілейованими акціями, грн

DVD_ZP

Дата виплати дивідендів, за результатами звітного періоду, за простими акціями, грн

DVD_ZPP

Дата виплати дивідендів, за результатами звітного періоду, за привілейованими акціями, грн

NAR_APP

Нараховані дивіденди на одну акцію, за результатами періоду, що передував звітному, за простими акціями, грн

NAR_APRP

Нараховані дивіденди на одну акцію, за результатами періоду, що передував звітному, за привілейованими акціями, грн

NAR_APRZ

Нараховані дивіденди на одну акцію, за результатами звітного періоду, за привілейованими акціями, грн

NAR_APZ

Нараховані дивіденди на одну акцію, за результатами звітного періоду, за простими акціями, грн

NAR_SPP

Сума нарахованих дивідендів, за результатами періоду, що передував звітному, за простими акціями, грн

NAR_SPRP

Сума нарахованих дивідендів, за результатами періоду, що передував звітному, за привілейованими акціями, грн

NAR_SPRZ

Сума нарахованих дивідендів, за результатами звітного періоду, за привілейованими акціями, грн

NAR_SPZ

Сума нарахованих дивідендів, за результатами звітного періоду, за простими акціями, грн

OPYS

Зазначається дата прийняття рішення про виплату дивідендів, дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

VYP_SPP

Сума виплачених дивідендів, за результатами періоду, що передував звітному, за простими акціями, грн

VYP_SPRP

Сума виплачених дивідендів, за результатами періоду, що передував звітному, за привілейованими акціями, грн

VYP_SPRZ

Сума виплачених дивідендів, за результатами звітного періоду, за привілейованими акціями, грн

VYP_SPZ

Сума виплачених дивідендів, за результатами звітного періоду, за простими акціями, грн

__________
*** Опис структури даних "OBSLUG" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.3

Назва елемента

Зміст

OB_ADRES

Населений пункт

OB_CONT

Країна-4

OB_D_GOS

Дата видачі ліцензії або іншого документа

OB_FAX

Факс

OB_N_GOS

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

OB_NAME

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

OB_OBL

Область-1

OB_OPF

Організаційно-правова форма-2

OB_ORG

Назва державного органу, що видав ліцензію, або інший документ

OB_PHONE

Міжміський код та телефон

OB_POST

Поштовий індекс

OB_RAYON

Район

OBEDRPOU

Код за ЄДРПОУ

OBSTREET

Вулиця, будинок

OPYS

Розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа

VYD_DIY

Вид діяльності

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
-4 Заповнюється для нерезидентів.

*** Опис структури даних "PAPERY_A" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про випуски акцій. 3

Назва елемента

Зміст

DT_STOCK

Дата реєстрації випуску

FI_STOCK

Форма існування та форма випуску-1

KD_STOCK

Міжнародний ідентифікаційний номер

KL_STOCK

Кількість акцій (штук)

NS_STOCK

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

NV_STOCK

Номінальна вартість (грн)

OPYS

Розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення тощо

OR_STOCK

Найменування органу, що зареєстрував випуск

PR_STOCK

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

SM_STOCK

Загальна номінальна вартість (грн)

TP_STOCK

Тип цінного папера-2

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 3 " Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Інформація зазначається за кожним випуском.

*** Опис структури даних "OBLIG_PR" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Процентні облігації.-2

Назва елемента

Зміст

DT_OBL

Дата реєстрації випуску

DT_P_OBL

Дата погашення облігацій

FI_OBL

Форма існування та форма випуску-1

KL_OBL

Кількість у випуску (штук)

NS_OBL

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

NV_OBL

Номінальна вартість (грн)

OPYS

Розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо

ORG_OBL

Найменування органу, що зареєстрував випуск

PR_OBL

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

SM_OBL

Загальна номінальна вартість (грн)

SUM_DOH

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)

TERM_OBL

Термін виплати процентів

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація зазначається за кожним випуском.

*** Опис структури даних "OBLIG_DK" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Дисконтні облігації. -2

Назва елемента

Зміст

DT_OBL

Дата реєстрації випуску

DT_P_OBL

Дата погашення облігацій

FI_OBL

Форма існування та форма випуску-1

KL_OBL

Кількість у випуску (штук)

NS_OBL

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

NV_OBL

Номінальна вартість (грн)

OPYS

Розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо

ORG_OBL

Найменування органу, що зареєстрував випуск

SM_OBL

Загальна номінальна вартість (грн)

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація зазначається за кожним випуском.

*** Опис структури даних "OBLIG_TS" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Цільові (безпроцентні) облігації.-2

Назва елемента

Зміст

DT_OBL

Дата реєстрації випуску

DT_P_OBL

Дата погашення облігацій

FI_OBL

Форма існування та форма випуску-1

KL_OBL

Кількість у випуску (штук)

NS_OBL

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

NV_OBL

Номінальна вартість (грн)

OPYS

Розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо

ORG_OBL

Найменування органу, що зареєстрував випуск

SM_OBL

Загальна номінальна вартість (грн)

TOVR_OBL

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 3 " Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація зазначається за кожним випуском.

*** Опис структури даних "PAPER_DR" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН).-2

Назва елемента

Зміст

DT_PAP

Дата реєстрації випуску

OBS_PAP

Обсяг випуску (грн)

OPYS

Розкривається розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо

ROZM_PAP

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

UMOV_PAP

Умови обігу та погашення

VYD_PAP

Вид цінних паперів-1

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація зазначається за кожним випуском.

*** Опис структури даних "POHID_CP" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про похідні цінні папери емітента. 3

Назва елемента

Зміст

DT_PCP

Дата реєстрації випуску

KL_OPC

Характеристика базового активу

KL_PCP

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)

NS_PCP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

OBS_V

Обсяг випуску (грн)

RV_PCP

Різновид похідних цінних паперів-1

SER_PCP

Серія

TERM_D

Строк дії

TERM_R

Строк розміщення

TERM_V

Строк (термін) виконання

V_PCP

Вид похідних цінних паперів-2

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 6 " Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Інформація зазначається за кожним випуском.

*** Опис структури даних "VYKUP" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду.-1

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

CH_ST_AK

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

DT_AK

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено

DT_ZAR

Дата зарахування акцій на рахунок емітента

KILK_AK

Кількість акцій, що викуплено (штук)

NS_AK

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено

ORG_AK

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

__________
-1 Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.

*** Опис структури даних "BUS_TEXT" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Опис бізнесу.

Назва елемента

Зміст

HISTORY

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ORG_STR

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

SERCHIS

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

NEZAL

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

SPDIYAL

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

PROPOZ

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

OBL_POL

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

PRODUKT

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

PRYDBAN

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

PRAVO

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

OSN_ZASB

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

PROBLEM

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

SHTRAF

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

FIN_POL

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

DOGOVOR

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

STRATEG

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

DOSLID

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

SUD_SPRV

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

INSHE

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

__________
*** Опис структури даних "OSN_ZASB" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю).

Назва елемента

Зміст

OS_OVKV

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; (тис.грн)

OS_OVPV

Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; (тис.грн)

OS_VOKV

Основні засоби, всього на кінець періоду; Виробничого призначення; (тис.грн)

OS_VOPB

Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OS_VOPV

Основні засоби, всього на початок періоду; Виробничого призначення; (тис.грн)

OS_VVKV

Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; (тис.грн)

OS_VVPV

Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; (тис.грн)

OSN_KV

Основні засоби, всього на кінець періоду; Усього (тис.грн)

OSN_NOKB

Основні засоби, всього на кінець періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_NOKI

Основні засоби, всього на кінець періоду; Невиробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_NOKM

Основні засоби, всього на кінець періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_NOKT

Основні засоби, всього на кінець періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

OSN_NOKV

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; (тис.грн)

OSN_NOPB

Основні засоби, всього на початок періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_NOPI

Основні засоби, всього на початок періоду; Невиробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_NOPM

Основні засоби, всього на початок періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_NOPT

Основні засоби, всього на початок періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

OSN_NOPV

Основні засоби, всього на початок періоду; Невиробничого призначення; (тис.грн)

OSN_OKB

Основні засоби, всього на кінець періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_OKI

Основні засоби, всього на кінець періоду; Виробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_OKM

Основні засоби, всього на кінець періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_OKT

Основні засоби, всього на кінець періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

OSN_ONKB

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_ONKI

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_ONKM

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_ONKT

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

OSN_ONKV

Основні засоби, всього на кінець періоду; Невиробничого призначення; (тис.грн)

OSN_ONPB

Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_ONPI

Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_ONPM

Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_ONPT

Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

OSN_ONPV

Орендовані основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; (тис.грн)

OSN_OOKB

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_OOKI

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_OOKM

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_OOKT

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

OSN_OOKV

Орендовані основні засоби на кінець періоду; Усього (тис.грн)

OSN_OOPB

Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_OOPI

Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_OOPM

Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_OOPT

Орендовані основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення транспортні засоби (тис.грн)

OSN_OOPV

Орендовані основні засоби на початок періоду; Усього (тис.грн).

OSN_OPB

Основні засоби, всього на початок періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_OPI

Основні засоби, всього на початок періоду; Виробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_OPM

Основні засоби, всього на початок періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_OPT

Основні засоби, всього на початок періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

OSN_OPYS

Вказуються терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента

OSN_PV

Основні засоби, всього на початок періоду; Усього (тис.грн)

OSN_VKVV

Власні основні засоби на кінець періоду; Усього (тис.грн)

OSN_VNKB

Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_VNKI

Власні основи засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_VNKM

Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_VNKV

Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; (тис.грн)

OSN_VNPB

Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_VNPI

Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_VNPM

Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_VNPV

Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; (тис.грн)

OSN_VOKB

Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис.грн)

OSN_VOKI

Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_VOKM

Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_VOKT

Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

OSN_VOPI

Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; інші (тис.грн)

OSN_VOPM

Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис.грн)

OSN_VOPT

Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

OSN_VPVV

Власні основні засоби на початок періоду; Усього (тис.грн)

OSNNVOKT

Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

OSNNVOPT

Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; транспортні засоби (тис.грн)

__________
*** Опис структури даних "CHAKTIVY" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація щодо вартості чистих активів емітента.-1

Назва елемента

Зміст

OPYS

Описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітній періоди.

SKAP_PP

Статутний капітал за попередній період (тис.грн)

SKAP_ZP

Статутний капітал за звітний період (тис.грн)

SSKAP_PP

Скоригований статутний капітал за попередній період (тис.грн)

SSKAP_ZP

Скоригований статутний капітал за звітний період (тис.грн)

VCA_PP

Розрахункова вартість чистих активів за попередній період (тис.грн)

VCA_ZP

Розрахункова вартість чистих активів за звітній період (тис.грн)

VUSNOVOK

Вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

__________
-1 Розрахунок вартості чистих активів складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.

*** Опис структури даних "ZOBOVYAZ" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента.

Назва елемента

Зміст

OPYS

Опис

ZB_CP

Непогашена частина боргу; зобов'язання за цінними паперами (тис.грн)

ZB_FDZO

Непогашена частина боргу; фінансова допомога на зворотній основі (тис.грн)

ZB_FICP

Непогашена частина боргу; за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (тис.грн)

ZB_FON

Непогашена частина боргу; за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) (тис.грн)

ZB_ICP

Непогашена частина боргу; за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) (тис.грн)

ZB_INSHI

Непогашена частина боргу; інші зобов'язання (тис.грн)

ZB_KREDT

Непогашена частина боргу; кредити банку (тис.грн)

ZB_OBL

Непогашена частина боргу; за облігаціями (за кожним власним випуском) (тис.грн)

ZB_POH

Непогашена частина боргу; за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) (тис.грн)

ZB_RAZOM

Непогашена частина боргу; усього зобов'язань (тис.грн)

ZB_TAX

Непогашена частина боргу; податкові зобов'язання (тис.грн)

ZB_VEKSL

Непогашена частина боргу; за векселями (всього) (тис.грн)

__________
*** Опис структури даних  "Z_KREDIT"  до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента. Кредити банку у тому числі.-1

Назва елемента

Зміст

ZBK_DEBT

Непогашена частина боргу (тис.грн)

ZBK_POG

Дата погашення

ZBK_PROC

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

ZBK_TYPE

Вид зобов'язань

ZBK_VYN

Дата виникнення

__________
-1 Заповнюється за кожним кредитом окремо.

*** Опис структури даних "Z_OBLIG" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском).

Назва елемента

Зміст

ZBO_DEBT

Непогашена частина боргу (тис. грн)

ZBO_POG

Дата погашення

ZBO_PROC

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

ZBO_TYPE

Вид зобов'язань

ZBO_VYN

Дата виникнення

__________
*** Опис структури даних  "Z_ICP"  до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом).

Назва елемента

Зміст

ZBO_DEBT

Непогашена частина боргу (тис.грн)

ZBO_POG

Дата погашення

ZBO_PROC

Відсоток за користування коштами (% річних)

ZBO_TYPE

Вид зобов'язань

ZBO_VYN

Дата виникнення

__________
*** Опис структури даних "Z_FON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента. Зобов’язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском).

Назва елемента

Зміст

ZBO_DEBT

Непогашена частина боргу (тис.грн)

ZBO_POG

Дата погашення

ZBO_PROC

Відсоток за користування коштами (% річних)

ZBO_TYPE

Вид зобов'язань

ZBO_VYN

Дата виникнення

__________
*** Опис структури даних "Z_POH" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском).

Назва елемента

Зміст

ZBO_DEBT

Непогашена частина боргу (тис.грн)

ZBO_POG

Дата погашення

ZBO_PROC

Відсоток за користування коштами (% річних)

ZBO_TYPE

Вид зобов'язань

ZBO_VYN

Дата виникнення

__________
*** Опис структури даних "Z_INVEST" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про зобов‘язання емітента. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом).

Назва елемента

Зміст

ZBI_DEBT

Непогашена частина боргу (тис.грн)

ZBI_POG

Дата погашення

ZBI_TYPE

Вид зобов'язань

ZBI_VYN

Дата виникнення

__________
*** Опис структури даних "OBS_PROD" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.-3

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

OBS_RGR

Обсяг реалізованої продукції в грошовій формі (тис.грн)

OBS_RNAT

Обсяг реалізованої продукції в натуральній формі (фізична од. вим.)-2

OBS_RV

Обсяг реалізованої продукції у відсотках до всієї виробленої продукції

OBS_VGR

Обсяг виробництва в грошовій формі (тис.грн)

OBS_VNAT

Обсяг виробництва в натуральній формі (фізична од. вим.)-2

OBS_VPOD

Основні види продукції-1

OBS_VV

Обсяг виробництва у відсотках до всієї виробленої продукції

__________
-1 Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі;
-2 фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо;
-3 Не обов'язкова для заповнення емітентами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

*** Опис структури даних "CVRP" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про собівартість реалізованої продукції.2

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

SKL_V

Склад витрат-1

VID_CVRP

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції, у відсотках

__________
-1 зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції;
-2 Не обов'язкова для заповнення емітентами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

*** Опис структури даних "GAR_TO" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.-1

Назва елемента

Зміст

DT_VYP

Дата реєстрації випуску

NS_VYP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

OBS_VYP

Обсяг випуску (грн)

VYD_ZAB

Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія)

G_NAME

Найменування поручителя, страховика, гаранта

G_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ

SUM_ZAB

Сума забезпечення

OPYS

Відомості про умови гарантії

__________
-1 Заповнюється за кожним випуском окремо.

*** Опис структури даних "OSOBLYVA" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду. 2

Назва елемента

Зміст

DT_OPR

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

DT_POD

Дата виникнення події-3

VYD_INF

Вид інформації-1

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 21 "Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери" Системи довідників та класифікаторів.
-2 За кожною інформацією зазначається окремо.
-3 Вказується дата вчинення дії, щодо відповідного виду особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери.

*** Опис структури даних "CORP_ZZA" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів.

Назва елемента

Зміст

ZV1_INC

Звітний рік; У тому числі позачергових

ZV1_QZB

Звітний рік; Кількість зборів усього

ZV1_RIK

Звітний рік; Рік

ZV2_INC

Два роки тому; У тому числі позачергових

ZV2_QZB

Два роки тому; Кількість зборів усього

ZV2_RIK

Два роки тому; Рік

ZV3_INC

Три роки тому; У тому числі позачергових

ZV3_QZB

Три роки тому; Кількість зборів усього

ZV3_RIK

Три роки тому; Рік

ZZA_Q2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?; Реєстраційна комісія ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?; Акціонери ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q7

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?; Депозитарна установа ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q5

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?; Інше (запишіть)

ZZA_Q6

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?; Інше ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q6_A

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?; Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q6_K

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ("2" - ні, "1"-так)

ZZA_Q7_B

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?; Бюлетенями (таємне голосування) ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q7_I

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?; Інше (запишіть)

ZZA_Q7_K

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?; Підняттям карток ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q7_R

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?; Підняттям рук ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q7_Y

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?; Інше ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q8_C

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q8_D

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Унесення змін до статуту ("2" - ні," 1" - так)

ZZA_Q8_I

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Інше (запишіть)

ZZA_Q8_O

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) ("2" - ні," 1" - так)

ZZA_Q8_P

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q8_V

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q8_R

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Реорганізація ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q8_N

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Делегування додаткових повноважень наглядовій раді ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q8_A

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Додатковий випуск акцій ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q8_S

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q8_Y

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?; Інше ("2" - ні, "1" - так)

ZZA_Q9

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ("2" - ні, "1"- так)

__________
*** Опис структури даних  "CORP_OU1" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Органи управління.

Назва елемента

Зміст

OUP_Q11

Який склад наглядової ради (за наявності)?; Кількість членів наглядової ради (осіб)

OUP_Q12

Який склад наглядової ради (за наявності)?; Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві (осіб)

OUP_Q13

Який склад наглядової ради (за наявності)?; Кількість представників держави (осіб)

OUP_Q14

Який склад наглядової ради (за наявності)?; Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій (осіб)

OUP_Q15

Який склад наглядової ради (за наявності)?; Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій (осіб)

OUP_Q16

Який склад наглядової ради, Кількість представників акціонерів - юридичних осіб (осіб)

OUP_Q17

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

OUP_Q18A

Які саме комітети створено у складі наглядової ради (за наявності)?; Аудиторський ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q18I

Які саме комітети створено у складі наглядової ради?; Інші (запишіть) (у разі якщо у складі наглядової ради інших комітетів не створено, про це зазначається)

OUP_Q18K

Які саме комітети створено у складі наглядової ради (за наявності)?; Інвестиційний ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q18O

Які саме комітети створено у складі наглядової ради?; Інші (запишіть) (у разі, якщо у складі наглядової ради інших комітетів не створено, про це зазначається)

OUP_Q18S

Які саме комітети створено у складі наглядової ради (за наявності)?; Стратегічного планування ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q18V

Які саме комітети створено у складі наглядової ради (за наявності)?; З питань призначень і винагород ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q19

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q20F

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода є фіксованою сумою ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q20I

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Інші (запишіть)

OUP_Q20N

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Члени наглядової ради не отримують винагороди ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q20P

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q20S

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q21F

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Знання у сфері фінансів і менеджменту ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q21I

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Інші (запишіть)

OUP_Q21K

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Відсутність конфлікту інтересів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q21N

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Відсутні будь-які вимоги ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q21O

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Особисті якості (чесність, відповідальність) ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q21V

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Граничний вік ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q21Y

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Інші ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q21Z

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Галузеві знання і досвід роботи у галузі ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q22I

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Інше (запишіть)

OUP_Q22K

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) ("2"

OUP_Q22P

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q22S

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q22Z

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками ("2" - ні,"1" - так)

OUP_Q23

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? ((так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)) ("1" - так, створено ревізійну комісію, "2" – ні, "3" - так, введено посаду ревізора)

OUP_Q24

Кількість членів ревізійної комісії; осіб

OUP_Q25

Скільки разів на рік в середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

__________
*** Опис структури даних "CORP_OU2" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Органи управління.

Назва елемента

Зміст

OUP_Q29A

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додатковий випуск акцій; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29D

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - )

OUP_Q29F

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29G

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29H

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29K

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29M

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29P

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження планів діяльності (бізнес-планів); Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29S

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29T

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29V

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29U

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження зовнішнього аудитора; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q29Z

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Загальні збори акціонерів ("2" - ні,"1" - так)

OUP_Q30A

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додатковий випуск акцій; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30D

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - )

OUP_Q30F

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30G

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30H

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30K

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30M

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30P

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження планів діяльності (бізнес-планів); Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30S

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30T

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30V

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30U

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження зовнішнього аудитора; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q30Z

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Наглядова рада ("2" - ні,"1" - так)

OUP_Q31A

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додатковий випуск акцій; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31D

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - )

OUP_Q31F

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31G

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31H

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31K

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31M

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31P

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження планів діяльності (бізнес-планів); Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31S

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31T

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31V

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31U

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження зовнішнього аудитора; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q31Z

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Виконавчий орган ("2" - ні,"1" - так)

OUP_Q32A

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додатковий випуск акцій; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32D

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - )

OUP_Q32F

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32G

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32H

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32K

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32M

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32P

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження планів діяльності (бізнес-планів); Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32S

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32T

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32V

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32U

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження зовнішнього аудитора; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q32Z

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Не належить до компетенції жодного органу ("2" - ні,"1" - так)

OUP_Q33

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q34

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти у інтересах акціонерного товариства? ("2" - ні, "1" - так)

__________
*** Опис структури даних  "CORP_OU3"  до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Органи управління.

Назва елемента

Зміст

OUP_Q351

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?; Положення про загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q352

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?; Положення про наглядову раду ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q353

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?; Положення про виконавчий орган (правління) ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q354

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?; Положення про посадових осіб акціонерного товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q355

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?; Положення про ревізійну комісію ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q356

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?; Положення про акції акціонерного товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q357

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?; Положення про порядок розподілу прибутку ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q358

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?; Інше (запишіть) (у разі відсутності інших документів про це зазначається)

OUP_Q36F

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Статут та внутрішні документи; Інформація розповсюджується на загальних зборах ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q36P

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Інформація розповсюджується на загальних зборах ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q36R

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація розповсюджується на загальних зборах ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q36S

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Інформація розповсюджується на загальних зборах ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q36V

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу; Інформація розповсюджується на загальних зборах ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q36Z

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація розповсюджується на загальних зборах ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q37F

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Статут та внутрішні документи; Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q37P

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q37R

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q37S

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства, Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q37V

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу; Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q37Z

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q38F

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Статут та внутрішні документи; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q38P

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q38R

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q38S

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q38V

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q38Z

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q39F

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Статут та внутрішні документи; Копії документів надаються на запит акціонера ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q39P

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Копії документів надаються на запит акціонера ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q39R

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Копії документів надаються на запит акціонера ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q39S

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Копії документів надаються на запит акціонера ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q39V

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу; Копії документів надаються на запит акціонера ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q39Z

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Копії документів надаються на запит акціонера ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q40F

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Статут та внутрішні документи; Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q40P

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q40R

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q40S

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q40V

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу; Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q40Z

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q41

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q421

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?; Не проводились взагалі ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q422

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?; Менше ніж раз на рік ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q423

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?; Раз на рік ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q424

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?; Частіше ніж раз на рік ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q431

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?; Загальні збори акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q432

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q433

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?; Виконавчий орган ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q434

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?; Інше (запишіть)

OUP_Q44

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q451

З якої причини було змінено аудитора?; Не задовольняв професійний рівень ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q452

З якої причини було змінено аудитора?; Не задовольняли умови договору з аудитором ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q453

З якої причини було змінено аудитора?; Аудитора було змінено на вимогу акціонерів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q454

З якої причини було змінено аудитора?; Інше (запишіть) (у разі відсутності інших причин про це зазначається)

OUP_Q461

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?; Ревізійна комісія (ревізор) ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q462

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?; Наглядова рада ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q463

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?; Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q464

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?; Стороння компанія або сторонній консультант ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q465

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?; Перевірки не проводились ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q466

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?; Інше (запишіть) (у разі відсутності інших про це зазначається)

OUP_Q471

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?; З власної ініціативи ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q472

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?; За дорученням загальних зборів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q473

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?; За дорученням наглядової ради ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q474

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? За зверненням виконавчого органу ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q475

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?; На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів ("2" - ні, "1" - так)

OUP_Q476

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?; Інше (запишіть)

OUP_Q48

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? ("2" - ні,"1" - так)

__________
*** Опис структури даних "CORP_ZIV" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління.

Назва елемента

Зміст

ZIK_Q491

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?; Випуск акцій ("2" - ні, "1" - так)

ZIK_Q492

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?; Випуск депозитарних розписок ("2" - ні, "1" - так)

ZIK_Q493

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?; Випуск облігацій ("2" - ні, "1" - так)

ZIK_Q494

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?; Кредити банків ("2" - ні, "1" - так)

ZIK_Q495

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?; Фінансування з державного і місцевих бюджетів ("2" - ні, "1" - так)

ZIK_Q496

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?; Інше (запишіть)

ZIK_Q501

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?; ("1" - так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором; "2" - так, плануємо розпочати переговори; "3" - так, плануємо розпочати переговори в наступному році; "4" - так, плануємо розпочати переговори протягом двох років; "5" - ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років; "6" - не визначились)

ZIK_Q51

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ("2" - ні, "1" - так, "3" - не визначились)

ZIK_Q52

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років ("2" - ні, "1" - так)

ZIK_Q56

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ("2" - ні, "1" - так)

ZIK_Q571

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття

ZIK_Q572

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів; правил) корпоративного управління вкажіть яким органом управління прийнятий

ZIK_Q581

Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ("2" - ні, "1" - так)

ZIK_Q582

Укажіть, яким чином оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління

ZIK_Q59

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

__________
*** Опис структури даних  "CORP_UPR"  до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Звіт про корпоративне управління.-1

Назва елемента

Зміст

CU_1

Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

CU_10

Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

CU_11

Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

CU_12_1

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

CU_12_2

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

CU_12_3

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

CU_12_4

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

CU_12_5

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

CU_12_6

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

CU_13_1

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

CU_13_2

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

CU_13_3

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

CU_13_4

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

CU_2

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

CU_3

Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

CU_4

Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

CU_5

Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

CU_6

Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

CU_7

Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

CU_8

Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

CU_9

Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

__________
-1 Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

*** Опис структури даних "OBLIG_IP" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Інформація про випуски іпотечних облігацій. -2

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

DOS_POG1

Дострокове погашення ("1" - передбачено, "2" - непередбачене)

DOS_POG2

Дострокове погашення ("1" - відбулось, "2" - не відбулось)

DOXIDN

Дохідність, у відсотках

DT_OBIG

Дата початку обігу іпотечних облігацій

DT_OBL

Дата реєстрації випуску

DT_POG

Дата погашення облігацій

IP_P_IA

Розмір іпотечного покриття (Сума іпотечних активів) (грн)

IP_P_IN

Розмір іпотечного покриття (Сума інших активів) (грн)

KL_OBL

Кількість розміщених іпотечних облігацій (штук)

NS_OBL

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

NV_OBL

Номінальна вартість іпотечної облігації (грн)

OPYS

Розкривається початковий розмір іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення), обов'язки емітента за іпотечними облігаціями; інформація про додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу - гаранта або сторону договору; мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій. Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та їх відповідність регулярності та розміру періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів за звичайними іпотечними облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного покриття

ORG_OBL

Найменування органу, що зареєстрував випуск

PER_PLA1

Періодичність платежів (за облігаціями) (міс.)

PER_PLAT

Періодичність платежів (за активами) (міс.)

REZ_FOND

Наявність резервного фонду ("1" - наявний, "2" - відсутній)

SER_D_1

Середньозважений розмір процентів (доходу) за іншими активами у складі іпотечного покриття -3

SER_D_IA

Середньозважений розмір процентів (доходу) за іпотечними активами у складі іпотечного покриття-3

SER_S_I1

Середньозважений строк інших активів у складі іпотечного покриття (міс.) -3

SER_S_IA

Середньозважений строк іпотечних активів у складі іпотечного покриття (міс.) -3

VYD_OBL

Вид іпотечної облігації-1

VYD_PROC

Вид проценту за іпотечними облігаціями "1" - фіксований, "2" - плаваючий

ZNV_OBL

Загальна номінальна вартість (грн)

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.
-3 Відповідно до проспекту емісії.

*** Опис структури даних "ROZM_IP" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям. -1

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

DT_IP

Дата реєстрації випуску

KOEF_IP

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках, (коефіцієнт іпотечного покриття)

NS_IP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

ROZM_IPR

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій (грн)

ROZM_IPZ

Розмір іпотечного покриття на звітну дату (грн)

ZOB_IP

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн

__________
-1 Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

*** Опис структури даних "ZOB_IP" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду (Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій).

Назва елемента

Зміст

DT_IP

Дата реєстрації випуску

DT_R_IP

Розмір іпотечного покриття на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду; дата

KOEF_IP

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

NS_IP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

NZP

Номер за порядком

OPYS

Зазначається інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його співвідношення (суми) до розміру зобов'язань за кожним випуском іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо заміни інших активів у складі іпотечного покр

ROZM_IP

Розмір іпотечного покриття, на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду; сума (грн)

ZOB_IP

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

__________
*** Опис структури даних "ZMINY_IA" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій).

Назва елемента

Зміст

CH_IA

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках)

DOD_IA

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття

DT_IP

Дата реєстрації випуску

DT_ZMIN

Дата виникнення змін

NS_IP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

NZP

Номер за порядком

OPYS

Зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін

PRICH

Причини заміни або включення

VKL_IA

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна: включені до складу іпотечного покриття-1

VYKL_IA

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна: виключені зі складу іпотечного покриття-1

ZMINY

Зміни (виключення - "1", включення - "2", заміна - "3")

__________
-1 Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

*** Опис структури даних "STR_IP" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду.

Назва елемента

Зміст

DCP_IAPP

Відсоток державних цінних паперів в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період

DCP_IAPS

Сума державних цінних паперів в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

DCP_IAZP

Відсоток державних цінних паперів в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період

DCP_IAZS

Сума державних цінних паперів в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

DCP_IPPP

Відсоток державних цінних паперів в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

DCP_IPPS

Сума державних цінних паперів в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

DCP_IPZP

Відсоток державних цінних паперів в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

DCP_IPZS

Сума державних цінних паперів в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

GCP_IAPP

Відсоток цінних паперів гарантованих державою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період

GCP_IAPS

Сума цінних паперів гарантованих державою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

GCP_IAZP

Відсоток цінних паперів гарантованих державою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період

GCP_IAZS

Сума цінних паперів гарантованих державою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

GCP_IPPP

Відсоток цінних паперів гарантованих державою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

GCP_IPPS

Сума цінних паперів гарантованих державою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

GCP_IPZP

Відсоток цінних паперів гарантованих державою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

GCP_IPZS

Сума цінних паперів гарантованих державою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

IA_IA_PP

Сума іпотечних активів (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

IA_IA_ZS

Сума іпотечних активів (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

IA_IP_PP

Відсоток іпотечних активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

IA_IP_PS

Сума іпотечних активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

IA_IP_ZP

Відсоток іпотечних активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

IA_IP_ZS

Сума іпотечних активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

IN_IA_PS

Сума інших активів (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

IN_IA_ZS

Сума інших активів (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

IN_IP_PP

Відсоток інших активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

IN_IP_PS

Сума інших активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

IN_IP_ZP

Відсоток інших активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

IN_IP_ZS

Сума інших активів (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

KD_IA_PP

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період

KD_IA_PS

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

KD_IA_ZP

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період

KD_IA_ZS

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

KD_IP_PP

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

KD_IP_PS

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

KD_IP_ZP

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

KD_IP_ZS

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

KI_IA_PP

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період

KI_IA_PS

Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

KI_IA_ZP

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період

KI_IA_ZS

Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

KI_IP_PP

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

KI_IP_PS

Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

KI_IP_ZP

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

KI_IP_ZS

Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

KU_IA_PP

Відсоток грошових коштів в національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період

KU_IA_PS

Сума грошових коштів в національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

KU_IA_ZP

Відсоток грошових коштів в національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період

KU_IA_ZS

Сума грошових коштів в національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

KU_IP_PP

Відсоток грошових коштів в національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

KU_IP_PS

Сума грошових коштів в національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

KU_IP_ZP

Відсоток грошових коштів в національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

KU_IP_ZS

Сума грошових коштів в національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

NG_IA_PP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період

NG_IA_PS

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

NG_IA_ZP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період

NG_IA_ZS

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

NG_IP_PP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

NG_IP_PS

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

NG_IP_ZP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

NG_IP_ZS

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

NGP_IAPP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період

NGP_IAPS

Сума нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

NGP_IAZP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період

NGP_IAZS

Сума нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

NGP_IPPP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

NGP_IPPS

Сума нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

NGP_IPZP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

NGP_IPZS

Сума нерухомого майна житлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

NN_IA_PP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період

NN_IA_PS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

NN_IA_ZP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період

NN_IA_ZS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

NN_IP_PP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

NN_IP_PS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

NN_IP_ZP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

NN_IP_ZS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн).

NNP_IAPP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період

NNP_IAPS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

NNP_IAZP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період

NNP_IAZS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

NNP_IPPP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

NNP_IPPS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

NNP_IPZP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

NNP_IPZS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення посвідченого заставою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

PV_IA_PS

Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)

PV_IA_ZS

Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітній період (грн)

PV_IP_PP

Відсоток прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період

PV_IP_PS

Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

PV_IP_ZP

Відсоток прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період

PV_IP_ZS

Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітній період (грн)

__________
*** Опис структури даних "PRAVA_IA" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

Назва елемента

Зміст

IA_IN

Частка (у гривнях) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є інша підстава

IA_IN_N

Інша підстава виникнення у емітента прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття

IA_IN_P

Частка (у відсотках) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є інша підстава

IA_KR

Частка (у гривнях) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекою

IA_KR_P

Частка (у відсотках) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекою

IA_UPV

Частка (у гривнях) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є договір відступлення права вимоги

IA_UPV_P

Частка (у відсотках) іпотечних активів, які складають іпотечне покриття, в загальному розмірі іпотечних активів, підставою виникнення у емітента прав на які є договір відступлення права вимоги

__________
*** Опис структури даних "BORG" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Назва елемента

Зміст

CHIA_180

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, сума

CHIA_30

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума

CHIA_30P

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках

CHIA_60

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, сума

CHIA_60P

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, у відсотках

CHIA_90

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, сума

CHIA_90P

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, у відсотках

CHIA_B

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума

CHIA_BP

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках

CHIA180P

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, у відсотках

CHIP_180

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, сума

CHIP_30

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума

CHIP_30P

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках

CHIP_60

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, сума

CHIP_60P

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, у відсотках

CHIP_90

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, сума

CHIP_90P

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, у відсотках

CHIP_B

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума

CHIP_BP

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках

CHIP180P

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, у відсотках

KL_180

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, шт.

KL_30

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, шт.

KL_60

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, шт.

KL_90

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, шт.

KL_B

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, шт.

__________
*** Опис структури даних "VYP_IS" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.-2

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

D_POG_P

Дострокове погашення ("1" - передбачено, "2" - непередбачене)

D_POG_V

Дострокове погашення ("1" - відбулось, "2" - не відбулось)

DT_IS

Дата реєстрації випуску

DT_OBIG

Дата початку обігу іпотечних сертифікатів

DT_POG

Дата погашення іпотечних сертифікатів

FD_IS

Розмір фіксованого доходу на один іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю (грн)

KIB_IS

Частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі (на дату реєстрації випуску) (грн)

KL_IS

Кількість розміщених іпотечних сертифікатів (штук)

NS_IS

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

OPYS

Розкривається інформація щодо порядку та строків розміщення іпотечних сертифікатів, можливість та умови дострокового погашення, конвертації, модель розрахунку дохідності за іпотечними сертифікатами

ORG_IS

Найменування органу, що зареєстрував випуск

PER_PATR

Періодичність платежів за різновидами іпотечних сертифікатів (міс.)

PER_PLAT

Періодичність платежів за активами (міс.)

SM_IS

Загальна номінальна вартість (грн) (для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю)

VART_IS

Вартість іпотечних активів на кінець звітного періоду (грн)

VYD_IS

Різновид іпотечного сертифіката-1

ZMEN_IS

Вартість іпотечних активів на кінець звітного періоду, зменшено на (у відсотках)

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація розкривається за кожним випуском, траншем іпотечних сертифікатів.

*** Опис структури даних "RSTR_IA" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Ініформація щодо реєстру іпотечних активів.-1

Назва елемента

Зміст

NZP

Номер за порядком

DT_IA

Дата реєстрації випуску

NS_IA

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

NV_ZOB

Сума зобов'язань, які є забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю; номінальна вартість (грн)

OBIG_ISF

Обсяг в обігу іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю (грн)

OBIG_ISU

Обсяг в обігу іпотечних сертифікатів участі (грн)

OPYS

Розкривається інформація стосовно стану виконання емітентом зобов'язань за випусками іпотечних сертифікатів та інші відомості, що можуть бути важливі для інвестора

SPL_ISU

Сума платежів за іпотечними сертифікатами участі (грн)

SRP_ZOB

Сума зобов'язань, які є забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю; сумарний розмір процентів (грн)

VL_ISFD

Кількість власників (осіб) іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

VL_ISU

Кількість власників (осіб) іпотечних сертифікатів участі

__________
-1 Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.

*** Опис структури даних "FON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Основні відомості про ФОН. -2

Назва елемента

Зміст

DT_FON

Дата створення ФОН

FU_ADRES

Населений пункт, в якому знаходиться фінансова установа, що створила ФОН

FU_CONT

Країна, фінансової установи, що створила ФОН

FU_NAME

Найменування фінансової установи, що створила ФОН

FU_OBL

Область, в якій знаходиться фінансова установа, що створила ФОН-1

FU_POST

Поштовий індекс фінансової установи, що створила ФОН

FU_RAYON

Район, в якому знаходиться фінансова установа, що створила ФОН

FUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ фінансової установи, що створила ФОН

FUSTREET

Вулиця, будинок, на якій знаходиться фінансова установа, що створила ФОН

NAME_FON

Найменування ФОН

OPYS

Надається інформація щодо найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номеру договору, укладеного між емітентом та забудовником, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ забудовника. Зазначається посада та прізвище, ім`я, по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об`єкта (об`єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об`єкта (об`єктів) будівництва. Вказується розмір коштів, направлених на фінансування будівництва за попередній та звітній періоди та розмір винагороди управителя за попередній та звітній періоди. Зазначається назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.

STR_FON

Строк дії ФОН

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.

*** Опис структури даних "SERT_FON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

Назва елемента

Зміст

CH_CHA

Частка чистих активів із розрахунку на один сертифікат (грн)

DT_SF

Дата реєстрації випуску

FI_SV

Форма існування та форма випуску сертифікатів ФОН-1

KL_SF

Кількість сертифікатів ФОН (штук)

NS_SF

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

NV_FD

Номінальна вартість (грн)

NV_FD1

Фіксований дохід

OPYS

Розкривається інформація щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та

OV_SF_PB

Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом публічної пропозиції (грн)

OV_SF_PR

Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом приватної пропозиції (грн)

P_PRICE

Ціна розміщення (грн)

STR_OBIG

Строк обігу сертифікатів ФОН

SUM_SF

Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН (грн)

VL_KAP

Розмір власного капіталу емітента (грн)

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

*** Опис структури даних "O_FON_UR" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН. -2

Назва елемента

Зміст

O_ADRES

Населений пункт

O_CONT

Країна-3

O_DATE

Дата внесення до реєстру

O_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ власника сертифікатів ФОН

O_NAME

Найменування юридичної особи власника сертифікатів ФОН

O_OBL

Область-1

O_PI

Кількість за видами сертифікатів ФОН; іменні

O_POST

Поштовий індекс

O_PP

Кількість за видами сертифікатів ФОН; на пред'явника

O_REG

Район

O_SHARE

Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках)

O_SHARES

Кількість сертифікатів ФОН (штук)

O_STREET

Вулиця, будинок

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
-3 Заповнюється для нерезидентів .

*** Опис структури даних "O_FON_FZ" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН. -1

Назва елемента

Зміст

O_DATE

Дата внесення до реєстру

O_PI

Кількість за видами сертифікатів ФОН; іменні

O_PIB

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника сертифікатів ФОН

O_PP

Кількість за видами сертифікатів ФОН; на пред'явника

O_SHARE

Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках)

O_SHARES

Кількість сертифікатів (штук)

__________
-1 Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.

*** Опис структури даних "OFON_ALL" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього.

Назва елемента

Зміст

O_PI

Кількість за видами сертифікатів ФОН; іменні (усього)

O_PP

Кількість за видами сертифікатів ФОН; на пред'явника (усього)

O_SHARE

Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках) (усього)

O_SHARES

Кількість сертифікатів ФОН (штук), (усього)

__________
*** Опис структури даних "CHA_FON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду).

Назва елемента

Зміст

CHA_FON

Розрахунок вартості чистих активів ФОН; чисті активи ФОН (грн)

KLS_FON

Кількість сертифікатів ФОН (шт.)

NAME_FON

Назва ФОН

OPYS

Розкривається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН, відповідно до правил ФОН, в тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.

VCS_FONP

Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН; за попередній звітний період (грн)

VCS_FONZ

Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН; на кінець звітного періоду (грн)

VM_FON

Розрахунок вартості чистих активів ФОН; вартість майна ФОН (грн)

VZ_FON

Розрахунок вартості чистих активів ФОН; вартість зобов'язань ФОН (грн)

__________
*** Опис структури даних "PRAV_FON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Правила ФОН.

Назва елемента

Зміст

FU_NAME

Найменування фінансової установи, що створила ФОН

FUEDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента

NAME_FON

Найменування ФОН

ZMIST

Правила ФОН*

__________
* Інформація наводиться в описовій формі

*** Опис структури даних "AUDITINFO" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Відомості про аудиторський висновок (звіт).

Назва елемента

Зміст

NAMEAUD

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

EDRPOUAUD

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки-1 платника податків - фізичної особи)

MSZNAUD

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

NUM_SV

Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

DAT_SV

Дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

SVID_RN

Реєстраційний номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2

SVID_SER

Серія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2

SVID_NUM

Номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2

SVID_DAT

Дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2

SVID_STR

Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2

ZVIT_PER

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

DUMKA

Думка аудитора-3

__________
-1 Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
-2 Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
-3 Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

*** Опис структури даних "AUDIT" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Текст аудиторського висновку (звіту).

Назва елемента

Зміст

NAMEAUD

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

EDRPOUAUD

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки-1 платника податків - фізичної особи)

MSZNAUD

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

NUM_SV

Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

DAT_SV

Дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

SVID_RN

Реєстраційний номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2

SVID_SER

Серія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2

SVID_NUM

Номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2

SVID_DAT

Дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2

SVID_STR

Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2

AUDIT

Текст аудиторського висновку (звіту)

AUDIT_D1

Текст аудиторського висновку (звіту) (Продовження)

AUDIT_D2

Текст аудиторського висновку (звіту) (Продовження)

AUDIT_D3

Текст аудиторського висновку (звіту) (Продовження)

__________
-1 Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
-2 Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Опис структури даних "ZV_SON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії/при закритому (приватному) розміщенні* цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Назва елемента

Зміст

ZMIST

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії/при закритому (приватному) розміщенні* цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

__________
* Для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

*** Опис структури даних "OBL_INF" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація щодо облігацій місцевих позик. -1

Назва елемента

Зміст

DT_OBL

Дата реєстрації випуску облігацій місцевих позик

NS_OBL

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

OB_OBL

Термін обігу облігацій місцевих позик (міс.)

META_OBL

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик)

KL_OBL

Кількість розміщених облігацій місцевих позик (шт.)

SUM_1

Суми коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик (грн)

VUKOR

Сума та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик

TOV

Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик

RUN_1

Інформація щодо внутрішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента

RUN_2

Інформація щодо зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента

L_D

Інформація щодо факту лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах

L_D1

Інформація щодо факту делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах

VUP_1

Проценти, що виплачені за облігаціями місцевих позик (грн)

SUM_3

Сума доходу, що виплачена за облігаціями місцевих позик (грн)

VUP_2

Проценти, що не виплачена за облігаціями місцевих позик (грн)

SUM_4

Сума доходу, що не виплачена за облігаціями місцевих позик (грн)

SUM_5

Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик (грн)

SUM_6

Сума, на яку погашено облігації місцевих позик (грн)

KILK_2

Кількість непогашених облігацій (шт.)

SUM_7

Сума, на яку не погашено облігації місцевих позик (грн)

IN_INF

Розкривається інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

__________
-1 За кожним випуском окремо.

__________
Примітка.


Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування інформації зі сприйнятним змістом для людини.вгору