Документ v0026583-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.07.2010, підстава - z0489-10

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.03.2003 N 26
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань
N 18 ( z0489-10 ) від 09.06.2010 }
Про затвердження Положення про порядок забезпечення
потерпілих лікарськими засобами, виробами
медичного призначення, постільною та натільною
білизною, перуками
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
N 46 ( v0046583-03 ) від 19.06.2003 N 72 ( v0072583-04 ) від 14.09.2004 N 49 ( v0049583-05 ) від 25.10.2005 }

Відповідно до статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок забезпечення потерпілих
лікарськими засобами, виробами медичного призначення, постільною
та натільною білизною, перуками (додається).
2. Затвердити граничний розмір фінансування витрат
на 2003 рік: на придбання постільної та натільної білизни (при
неможливості забезпечення) - 315 гривень; на перуки - 350 гривень.
3. Директору виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд) довести зазначене Положення до
робочих органів виконавчої дирекції Фонду.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчу дирекцію Фонду.
Голова правління Г.Ольховець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України
27.03.2003 N 26

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок забезпечення потерпілих лікарськими
засобами, виробами медичного призначення,
постільною та натільною білизною, перуками

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 21 та 34
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) з
метою забезпечення та фінансування витрат потерпілим внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та
інвалідів з дитинства віком до 16 років, а у разі навчання - віком
до 23 років, якщо було заподіяно шкоду зародку внаслідок
травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під
час її вагітності (далі - потерпілий) на лікарські засоби, вироби
медичного призначення, постільну та натільну білизну, перуки.
2. Забезпечення та фінансування витрат потерпілим внаслідок
нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань на
лікарські засоби, вироби медичного призначення, постільну та
натільну білизну, перуки здійснюється управліннями виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві або професійних захворювань (далі - Фонд) у Автономній
Республіці Крим, областях та містах Києва та Севастополя, а також
відділеннями виконавчої дирекції Фонду у районах та містах
обласного значення.
3. Терміни, які вживаються в Положенні: "лікарські засоби" -
речовини або їх суміші природного, синтетичного чи
біотехнологічного походження, які застосовуються для профілактики,
діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і
функцій організму; "вироби медичного призначення" (далі - ВМП) -
вироби медичної техніки, матеріали, медичні вироби, обладнання
тощо, які застосовуються в медичній практиці для: попередження
захворювань; діагностики захворювань; моніторингу, контролю та
дослідження морфофункціонального стану організму; лікування,
повного або часткового усунення проявів хвороби, заміни чи зміни
анатомічного або фізіологічного стану ушкодженого організму або
його функцій тощо.
4. Підставою для забезпечення потерпілих лікарськими
засобами, ВМП, постільною та натільною білизною, перуками є
рішення медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).
5. Для одержання лікарських засобів, ВМП, постільної та
натільної білизни, перук потерпілі подають до відділень виконавчої
дирекції Фонду у районах та містах обласного значення: 1) заяву; 2) рішення МСЕК про потребу у забезпеченні лікарськими
засобами, ВМП, постільною та натільною білизною, перуками; 3) перелік необхідних лікарських засобів, ВМП відповідно до
висновку лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК),
затверджений МСЕК.
6. Відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах
обласного значення протягом 10 днів з дня одержання документів,
зазначених у п. 5, приймають рішення про проведення виплат, яке
оформлюється відповідною постановою.
7. Відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах
обласного значення реєструють заяви потерпілих в журналі обліку
(додаток). Можливе ведення комп'ютерного обліку.
8. Фінансування витрат потерпілим на лікарські засоби та ВМП
здійснюється безпосередньо за прямими наслідками травми або
професійного захворювання. Фінансуються витрати на лікарські
засоби відповідно до Переліку лікарських засобів вітчизняного та
іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади та
установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з
державного або місцевих бюджетів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 05.09.96 року N 1071 ( 1071-96-п )
"Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами
охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету" (із змінами та
доповненнями). Фінансування витрат за рецептами лікарів на
лікарські засоби, які не включені у цей Перелік, здійснюється
відповідно до переліку лікарських засобів, складеного лікуючим
лікарем з обґрунтуванням їх призначення за висновком ЛКК
лікувально-профілактичного закладу та якщо потребу в них визначено
МСЕК. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 46 ( v0046583-03 ) від
19.06.2003, в редакції Постанов Правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 72 ( v0072583-04 ) від 14.09.2004, N 49
( v0049583-05 ) від 25.10.2005 )
9. Відшкодування витрат на вироби медичного призначення
здійснюється згідно з Переліком виробів медичного призначення, які
підлягають державній реєстрації в Україні, затвердженим наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 26.09.2000 року N 229
( z0035-01 ), із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 15.10.2003 року N 486 ( z0955-03 ).
( Пункт 9 в редакції Постанови Правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 72 ( v0072583-04 ) від 14.09.2004 )
10. Лікарськими засобами, ВМП забезпечуються потерпілі через
аптеки, з якими відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та
містах обласного значення заключили договір. Визначення аптек
здійснюється шляхом застосування відділеннями виконавчої дирекції
Фонду в районах та містах обласного значення процедури відкритих
торгів (тендерів) та інших процедур відповідно до чинного
законодавства України. Відділення виконавчої дирекції Фонду в
районах та містах обласного значення видають потерпілому або його
довіреній особі вимогу-накладну або направлення до аптеки, з якою
укладено договір, та гарантійний лист на оплату. Дозволяється проводити авансовий внесок на рахунок аптеки за
лікарські засоби та ВМП не більше 40 % від суми витрат минулого
місяця*.
_______________
* При укладанні договору обумовити, що для визначення суми
авансового платежу у першому місяці обслуговування потерпілих
аптеками, авансовий платіж не надається, а розрахунок за надані
послуги проводиться у кінці місяця.
11. Перуками забезпечуються потерпілі внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання, що призвело
до пошкодження та дефекту шкіри голови або випадіння волосся.
12. Термін носіння перуки 1,5 роки.
13. Перуками забезпечуються потерпілі через підприємства, що
виробляють або реалізують перуки, з якими відділення виконавчої
дирекції Фонду в районах та містах обласного значення заключили
договір на підставі Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" від 22.02.2000 р. N 1490-III
( 1490-14 ). Обов'язковою умовою договору є якість, порядок та
своєчасність забезпечення перуками.
14. Відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах
обласного значення видають потерпілому направлення до
підприємства, яке виробляє або реалізує перуки, з яким укладено
договір.
15. На період лікування потерпілого в
лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладах
фінансування витрат на лікарські засоби, ВМП, затверджені рішенням
МСЕК, припиняється. Ці послуги передбачаються в договорі з
лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами.
16. Граничний розмір виплат на постільну та натільну білизну,
перуки потерпілим щорічно затверджується правлінням Фонду.
17. Фінансування витрат на лікарські засоби, ВМП, постільну
та натільну білизну, перуки потерпілим призупиняються або
припиняються зовсім за рішенням відділення виконавчої дирекції
Фонду в районах та містах обласного значення у випадках: якщо потерпілий не пройшов медико-соціальної експертизи у
встановлений МСЕК термін; якщо за рішенням МСЕК потерпілий втратив право на
забезпечення лікарськими засобами, ВМП, постільною та натільною
білизною, перуками; за рішенням суду.
18. Якщо інвалід одночасно має право на забезпечення
лікарськими засобами, ВМП, постільною та натільною білизною,
перуками згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" та іншими нормативно-правовими актами, йому
надається право вибору за однією з підстав. Списки потерпілих, які мають право на забезпечення
лікарськими засобами, ВМП, постільною та натільною білизною,
перуками на підставі нормативно-правових актів, щоквартально
звіряються з робочими органами Пенсійного фонду, Фонду соціального
захисту інвалідів, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення, управління соціального захисту населення тощо. При фінансуванні витрат на лікарські засоби, ВМП, постільну
та натільну білизну, перуки потерпілим, які мають право на дане
забезпечення відповідно до інших нормативно-правових актів,
відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного
значення повинні отримати довідки, що потерпілі не отримували
лікарські засоби, ВМП, постільну та натільну білизну, перуки за
іншими підставами.
19. Контроль за забезпеченням потерпілих лікарськими
засобами, ВМП, постільною та натільною білизною, перуками
здійснюють виконавча дирекція Фонду та управління виконавчої
дирекції Фонду.

Додаток
до пункту 7 Положення
про порядок забезпечення
потерпілих лікарськими
засобами, виробами медичного
призначення, постільною та
натільною білизною, перуками
___________________________
(район, місто, область)

ЖУРНАЛ
обліку потерпілих, які забезпечуються лікарськими
засобами, виробами медичного призначення, постільною
та натільною білизною, перуками
------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Прізвище,|Реєстраційний|Адреса, |Рекомендовані|Відмітка |Примітка| |п/п|прийняття|ім'я, по |N особової |місце |види |про | | | |на облік |батькові |справи |проживання|соціальних |надання | | | | | | | |послуг |відповідної| | | | | | | | |соціальної | | | | | | | | |послуги | | |---+---------+---------+-------------+----------+-------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований
та скріплений підписом начальника відділення виконавчої дирекції
Фонду та печаткою.вгору