Про затвердження Класифікації видів вантажів
Держстат України; Наказ, Класифікація від 04.02.201425
Документ v0025832-14, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.02.2014  № 25

Про затвердження Класифікації видів вантажів

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Класифікацію видів вантажів (далі - Класифікація), що додається.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Класифікації, затвердженої цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
04.02.2014 № 25

КЛАСИФІКАЦІЯ
видів вантажів
(КВВ)

Вступ

Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, гармонізованих з міжнародними. Запровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно високий рівень статистичний аналіз стану національної економіки, співставність показників національної економіки з міжнародними економічними показниками, забезпечує можливість міжнародного інформаційного обміну.

На виконання заходів щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року розроблено Класифікацію видів вантажів (далі - КВВ).

1. Сфера застосування

Класифікація видів вантажів визначає групи видів вантажів, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо перевезення вантажів з метою одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації щодо стану та розвитку ринку транспортних послуг.

КВВ - це інструмент для впорядкування статистичної інформації щодо послуг з перевезення вантажів.

2. Загальні положення

Об’єктами класифікації у КВВ є види вантажів, що перевозяться транспортом.

За структурою КВВ складається з трьох блоків: коду виду вантажу, який має ієрархічну структуру, назви виду вантажу та блоку кодів Статистичної класифікації продукції (СКП-2011), який відображає позиції щодо походження видів вантажів.

Загальне кодове позначення об’єктів КВВ має вигляд ХХ.Х,

де:

ХХ - розділ


ХХ.X - група.

КВВ є аналогом Системи класифікацій для статистики транспорту ЄС (Classification system for transport statistics - NST 2007).

Ведення КВВ здійснює Держстат України.

3. Основні терміни у статистиці вантажних перевезень транспортними засобами

Вантаж - товарно-матеріальні цінності, що перебувають у стані транспортування, переміщення, збереження у будь-якому вантажному транспортному засобі. До вантажів відносяться також усі вантажні місця та обладнання, такі як контейнери, знімні кузови або піддони.

Перевезення вантажів - процес, унаслідок якого відбувається транспортування в будь-яке місце будь-яких вантажів за допомогою рухомого складу окремих видів транспорту (вантажними автомобілями, залізничними вагонами, річковими та морськими суднами, літаками).

4. Класифікація видів вантажів

Розділ

Група

Найменування

Позиція у СКП-2011

01


Продукція сільського господарства, мисливства та лісового господарства; риба та інша продукція рибальства


01.1

Зернові

01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.12

01.2

Картопля

01.13.51

01.3

Цукрові буряки

01.13.71

01.4

Інші свіжі овочі та фрукти

01.11.6, 01.11.7, 01.13.1, 01.13.2, 01.13.3, 01.13.4, 01.13.52, 01.13.53, 01.13.59, 01.13.8, 01.13.9, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25.1, 01.25.3, 01.25.9, 01.26, 02.30.4

01.5

Продукція лісового господарства та лісозаготівель

02.10.1, 02.10.3, 02.2, 02.30.1, 02.30.2, 02.30.3

01.6

Живі рослини та квіти

01.13.6, 01.13.72, 01.19.2, 01.25.2, 01.30

01.7

Інша продукція рослинного походження

01.11.5, 01.11.8, 01.11.9, 01.15, 01.16, 01.19.1, 01.19.3, 01.27, 01.28, 01.29

01.8

Живі тварини

01.41.1, 01.42.1, 01.43, 01.44, 01.45.1, 01.46, 01.47.1, 01.49.1

01.9

Сире коров'яче, овече й козяче молоко

01.41.2, 01.45.2

01.А

Інша сировина тваринного походження

01.42.2, 01.45.3, 01.47.2, 01.49.2, 01.49.3

01.В

Риба та інша продукція рибальства

03

02


Кам’яне і буре вугілля; сира нафта та природний газ


02.1

Кам’яне і буре вугілля

05

02.2

Сира нафта

06.1

02.3

Природний газ

06.2

03


Руди металеві та інша продукція добувної промисловості та розроблення кар’єрів; торф; уранові та торієві руди


03.1

Руди залізні

07.1

03.2

Руди кольорових металів (крім руд уранових і торієвих)

07.29

03.3

Мінеральна сировина для хімічної промисловості та виробництва природних добрив

08.91

03.4

Сіль

08.93

03.5

Камінь, пісок, гравій, глина, торф та інша продукція добувної промисловості та розроблення кар’єрів, не віднесена до інших угруповань

08.1, 08.92, 08.99

03.6

Уранові та торієві руди

07.21

04


Харчові продукти, напої та тютюнові вироби


04.1

М’ясо, шкури сирі та продукти м’ясні

10.1

04.2

Риба та рибні продукти, перероблені та консервовані

10.2

04.3

Фрукти й овочі перероблені та консервовані

10.3

04.4

Олії та тваринні жири

10.4

04.5

Молочні продукти і морозиво

10.5

04.6

Продукція борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалі, продукти крохмальні та готові корми для тварин

10.6, 10.9

04.7

Напої

11

04.8

Інші харчові продукти, не віднесені до інших угруповань, тютюнові вироби (крім упакованих та згрупованих)

10.7, 10.8, 12

04.9

Будь-які харчові продукти та тютюнові вироби, упаковані та згруповані

Різне у 10, 11, або 12

05


Текстиль та вироби текстильні; шкіра та вироби зі шкіри


05.1

Текстиль

13

05.2

Одяг та вироби з хутра

14

05.3

Шкіра та вироби зі шкіри

15

06


Деревина та вироби з деревини та корка (крім меблів); вироби з соломки та матеріалів рослинних для плетіння; целюлоза, папір і вироби з паперу; друковані матеріали й записані носії інформації


06.1

Деревина та вироби з деревини та корка (крім меблів)

16

06.2

Маса паперова, папір та вироби з паперу

17

06.3

Друковані матеріали і записані носії інформації

18, 58, 59

07


Кокс і продукти нафтоперероблення


07.1

Кокс і коксопродукти; брикети, котуни та подібні види твердого палива

19.1

07.2

Рідкі продукти переробки нафти

19.20.2

07.3

Газоподібні продукти переробки нафти, зріджені або стиснені

19.20.3

07.4

Тверді або віскоподібні продукти переробки нафти

19.20.4

08


Речовини та продукти хімічні, волокна штучні та синтетичні; вироби гумові та пластмасові; паливо ядерне


08.1

Речовини мінеральні хімічні основні

20.11, 20.12, 20.13.2, 20.13.3, 20.13.4, 20.13.5, 20.13.6

08.2

Речовини органічні хімічні основні

20.14

08.3

Сполуки азотні та добрива (крім природних добрив)

20.15

08.4

Пластмаси та каучук синтетичний основні у первинних формах

20.16, 20.17

08.5

Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні; пестициди та інша агрохімічна продукція

20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 21

08.6

Вироби гумові або пластмасові

22

08.7

Ядерне паливо

20.13.1

09


Продукція мінеральна неметалева інша


09.1

Скло та вироби зі скла, вироби з фарфору та кераміки

23.1, 23.2, 23.3, 23.4

09.2

Цемент, вапно та суміші гіпсові

23.5

09.3

Інші готові будівельні матеріали та вироби

23.6, 23.7, 23.9

10


Основні метали; готові металеві вироби, крім машин і устаткування


10.1

Залізо, чавун, сталь і феросплави, продукція первинного оброблення заліза та сталі (крім труб)

24.1, 24.3

10.2

Кольорові метали та вироби з них

24.4

10.3

Труби, трубки, профілі порожнисті та фітинги

24.2, 24.5

10.4

Конструкції та вироби будівельні

25.1

10.5

Котли, дрібні металеві вироби, зброя та готові металеві вироби інші

25.2, 25.3, 25.4, 25.7, 25.9

11


Машини й устатковання, не віднесені до інших угруповань; офісні машини та комп’ютери; електричні машини і прилади, не віднесені до інших угруповань; радіо- і телевізійне устатковання і прилади, обладнання зв’язку; медичне обладнання, точні та оптичні прилади; наручні та інші годинники


11.1

Машини й устатковання для сільського та лісового господарства

28.3

11.2

Побутові прилади, не віднесені до інших угруповань (білі вантажі)

27.5

11.3

Офісні машини та комп’ютери

26.2, 28.23

11.4

Електричні машини і прилади, не віднесені до інших угруповань

27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.9

11.5

Електронні компоненти, обладнання для випромінювання та передавання сигналів (обладнання зв'язку)

26.1, 26.3

11.6

Телевізійні та радіомовні приймачі; апаратура для відтворювання звуку або зображення та подібні товари (коричневі вантажі)

26.4, 26.8

11.7

Медичне обладнання, точні та оптичні прилади; наручні та інші годинники

26.5, 26.6, 26.7, 32.5

11.8

Інші машини, верстати та їхні частини

28.1, 28.21, 28.22, 28.24, 28.25, 28.29, 28.4, 28.9

12


Транспортні засоби


12.1

Продукція автомобільної промисловості

29

12.2

Інші транспортні засоби

30

13


Меблі; інші промислові товари, не віднесені до інших угруповань


13.1

Меблі

31

13.2

Інші промислові товари

32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.9

14


Вторинна сировина; комунальні та інші відходи


14.1

Побутові та комунальні відходи

38.11.31

14.2

Інші відходи і вторинна сировина

37.00.20, Інше 38.11, 38.12, 38.3

15


Пошта, поштові відправлення


15.1

Пошта

Немає

15.2

Посилки, бандеролі

Немає

16


Устатковання і матеріали, що їх використовують при транспортуванні вантажів


16.1

Контейнери і знімні кузови, порожні

Немає

16.2

Піддони (палети) та інші паковання, порожні

Немає

17


Вантажі, що їх транспортують у зв'язку із переїздом (переміщенням) домогосподарств та офісів; багаж та речі туристів; транспортні засоби, що їх перевозять для ремонту; інші некомерційні вантажі, не віднесені до інших угруповань


17.1

Майно, що його транспортують у зв'язку із переїздом (переміщенням) домогосподарства

Немає

17.2

Багаж та речі туристів

Немає

17.3

Транспортні засоби, що їх перевозять для ремонту

Немає

17.4

Устатковання підприємств, будівельні ліси

Немає

17.5

Інші некомерційні вантажі, не віднесені до інших угруповань

Немає

18


Групові вантажі: група різних видів вантажів, що їх перевозять разом


18.0

Групові вантажі

Немає

19


Неідентифіковані вантажі: вантажі, які з будь-якої причини не можуть бути віднесені до груп 01-16


19.1

Неідентифіковані вантажі в контейнерах або знімних кузовах

Немає

19.2

Інші неідентифіковані вантажі

Немає

20


Інші види вантажів, не віднесені до попередніх угруповань


20.0

Інші види вантажів, не віднесені до попередніх угруповань

Немає

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вгору