Документ v0025738-11, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.03.2011 N 25

Про затвердження Плану заходів щодо виконання
у 2011 році бюджетної програми
"Пошук і впорядкування поховань жертв війни
та політичних репресій"

На виконання пункту 4 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для пошуку і впорядкування
поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 197
( 197-2011-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів щодо виконання у 2011 році
бюджетної програми "Пошук і впорядкування поховань жертв війни та
політичних репресій" ( 2857-17 ) (далі - План), що додається.
2. Забезпечити оприлюднення цього Плану шляхом розміщення на
офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра Ю.Є.Хіврич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.03.2011 N 25

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання у 2011 році бюджетної програми
"Пошук і впорядкування поховань
жертв війни та політичних репресій"
( 2857-17 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Найменування | Обсяг |Короткий зміст | Очікуваний | Примітка | |з/п| заходів | робіт (послуг) | бюджетних | запланованої | результат |(код відповідно| | | | |асигнувань,| роботи | | до Державного | | | | | тис.грн. | | | класифікатора | | | | | | | | продукції | | | | | | | | та послуг | | | | | | | | ДК 016-97) | | | | | | | |( v1822217-97, | | | | | | | | v2822217-97, | | | | | | | | v3822217-97, | | | | | | | | v5822217-97 )| |---+--------------+-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+--------------+-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| |1. |Ведення |1.1. Коригування | 40,0 |- уточнення |Коригування | 72.40.10.000 | | |державного |та вдосконалення | |даних |близько 16 тисяч| | | |обліку |електронної бази | |"Скорботного |імен із | | | |поховань жертв|даних "Скорботний| |Биківнянського |"Скорботного | | | |війни та |Биківнянський | |списку"; |Биківнянського | | | |політичних |список" | |- підготовка |списку". | | | |репресій | | |даних за | | | | | | | |знайденими та | | | | | | | |опрацьованими | | | | | | | |документами; | | | | | | | |- вдосконалення| | | | | | | |інтерфейсу | | | | | | | |введення даних;| | | | | | | |- редагування | | | | | | | |даних в | | | | | | | |електронній | | | | | | | |базі. | | | |---+--------------+-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| |2. |Пошук, |2.1. | 97,5 |- пошук |Пошук, | 93.03.11.500 | | |впорядкування,|Перепоховання | |останків; |ексгумація та | | | |збереження та |останків полеглих| |- ексгумація |перепоховання | | | |утримання |захисників | |останків; |останків | | | |військових |Вітчизни на | |- виготовлення |близько 130 | | | |поховань, |утворених в | |трун та |червоноармійців,| | | |поховань |Україні почесних | |предметів |розшуканих у | | | |жертв війни та|кладовищах, | |ритуальної |Донецькому | | | |політичних |включаючи пошук | |належності; |регіоні. | | | |репресій, у |їх невідомих | |- | | | | |тому числі |могил та | |транспортування| | | | |перепоховання |ексгумацію | |останків; | | | | |останків | | |- підготовка | | | | |загиблих | | |місця | | | | | | | |поховання; | | | | | | | |- поховання | | | | | | | |останків. | | | | | |-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| | | |2.2. | 90,0 |- пошук |Пошук, | 93.03.11.500 | | | |Перепоховання | |останків; |ексгумація та | | | | |останків жертв | |- ексгумація |перепоховання в | | | | |німецького | |останків; |селі Лідієвка на| | | | |військового | |- виготовлення |Донеччині | | | | |полону та | |трун та |останків | | | | |нацистських | |предметів |близько 200 | | | | |концтаборів на | |ритуальної |співвітчизників | | | | |утворених в | |належності; |- жертв полону | | | | |Україні збірних | |- |та концтаборів. | | | | |інтернаціональних| |транспортування| | | | | |кладовищах, | |останків; | | | | | |включаючи пошук | |- підготовка | | | | | |їх невідомих | |місця | | | | | |могил та | |поховання; | | | | | |ексгумацію | |- поховання | | | | | | | |останків. | | | | | |-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| | | |2.3. | 95,0 |- виготовлення |Перепоховання в | 93.03.11.500 | | | |Перепоховання на | |трун та |м. Одесі близько| | | | |Одещині останків | |предметів |1000 останків | | | | |жертв політичних | |ритуальної |жертв політичних| | | | |репресій, | |належності; |репресій | | | | |ексгумованих | |- |1936-1938 років.| | | | |у 2008 році | |транспортування| | | | | | | |останків; | | | | | | | |- підготовка | | | | | | | |місця | | | | | | | |поховання; | | | | | | | |- поховання | | | | | | | |останків. | | | | | |-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| | | |2.4. Дослідження | 92,5 |- вивчення та |Розробка | 74.20.21 | | | |і консультування | |узагальнення |концептуальних | | | | |з архітектурних | |ретроспективи |пропозицій та | | | | |питань перед | |створення |проекту завдання| | | | |складанням | |меморіалів |на проектування.| | | | |проекту на | |жертвам | | | | | |спорудження | |тоталітаризму в| | | | | |Меморіалу жертвам| |Харкові, Катині| | | | | |тоталітаризму та | |та Мєдному; | | | | | |благоустрій | |- опрацювання | | | | | |території | |концепції щодо | | | | | |заповідника | |спорудження | | | | | |"Биківнянські | |Меморіалу. | | | | | |могили" | | | | | | | |-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| | | |2.5. Археологічні| 925,0 |- історично- |Проведення | 45.11.30.290 | | | |та історичні | |архівні |археологічних | | | | |дослідження на | |дослідження та |розкопок та | | | | |території | |складання |складання акта, | | | | |Національного | |історичної |який включає | | | | |історико- | |записки; |польовий | | | | |меморіального | |- археологічна |щоденник і опис | | | | |заповідника | |розвідка; |знахідок. | | | | |"Биківнянські | |- ведення |Визначення | | | | |могили" | |журналу |приналежності | | | | | | |польових робіт |археологічних | | | | | | |та польового |знахідок. | | | | | | |щоденника; |Ексгумація і | | | | | | |- фіксація |перепоховання | | | | | | |горизонтальних |знайдених | | | | | | |та вертикальних|останків. | | | | | | |розкопів; | | | | | | | |- просіювання | | | | | | | |ґрунту; | | | | | | | |- очищення, | | | | | | | |маркування, | | | | | | | |попередня | | | | | | | |реставрація та | | | | | | | |пакування | | | | | | | |археологічних | | | | | | | |знахідок; | | | | | | | |- ексгумація | | | | | | | |останків; | | | | | | | |- виготовлення | | | | | | | |трун та | | | | | | | |предметів | | | | | | | |ритуальної | | | | | | | |належності; | | | | | | | |- підготовка | | | | | | | |місця | | | | | | | |поховання; | | | | | | | |- поховання | | | | | | | |останків. | | | |---+--------------+-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| |3. |Виконання |3.1. Дослідження | 98,0 |- виявлення |Підготовка | 92.52.12.000 | | |міжнародних |на території | |10 місць |аналітичної та | | | |договорів |Польщі стану | |масових |передпроектної | | | |України щодо |місць масових | |поховань, |документації | | | |збереження |поховань | |що знаходяться |щодо збереження | | | |місць поховань|співвітчизників, | |в найгіршому |10 місць | | | |та увічнення |загиблих в | |стані; |поховань. | | | |пам'яті жертв |1944-1945 роках, | |- обстеження | | | | |війни та |та розробка | |технічного | | | | |політичних |пропозицій щодо | |стану поховань;| | | | |репресій |їх збереження | |- оцінка їх | | | | | | | |історично- | | | | | | | |інформаційних | | | | | | | |характеристик; | | | | | | | |- розробка | | | | | | | |переліку | | | | | | | |заходів щодо | | | | | | | |збереження | | | | | | | |поховання, | | | | | | | |зокрема його | | | | | | | |реставрації, | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | |та ремонту. | | | | | |-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| | | |3.2. Тематичне | 96,0 |- виявлення |Виявлення та | 92.51.12.200 | | | |виявлення | |документів щодо|паспортизація | | | | |документів в | |воєнних |16 місць | | | | |іноземних архівах| |поховань, |поховань | | | | |та під час | |зокрема |співвітчизників,| | | | |проведення | |перевірка їх |загиблих під | | | | |польових | |наявності в |час війни, на | | | | |пошукових | |непрофільних |території | | | | |досліджень з | |фондах; |Німеччини. | | | | |метою | |- вивіряння й | | | | | |встановлення | |уточнення | | | | | |місць | |топографічних | | | | | |необлікованих | |покажчиків; | | | | | |воєнних поховань | |- виявлення та | | | | | |співвітчизників | |аналіз | | | | | |на території | |документальних | | | | | |Німеччини | |матеріалів під | | | | | | | |час польових | | | | | | | |пошукових | | | | | | | |досліджень. | | | | | |-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| | | |3.3. Табулювання | 97,0 |- складання |Ідентифікація | 72.30.21 | | | |та оброблення | |інформаційних |близько | | | | |даних про | |таблиць |100 анонімних | | | | |анонімні могили | |анонімних |могил | | | | |співвітчизників | |поховань; |співвітчизників,| | | | |на території | |- оброблення |похованих на | | | | |Польщі без | |матеріалів; |Меморіалі | | | | |розроблення | |- коригування |у м. Вроцлав. | | | | |спеціальних | |облікової | | | | | |програмних | |документації. | | | | | |засобів | | | | | | | |-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| | | |3.4. Дослідження | 369,0 |- збирання, |Повернення імен | 73.20.15 | | | |щодо встановлення| |оцінка та |близько 400 | | | | |імен та поховань | |аналіз масових |співвітчизників,| | | | |співвітчизників, | |(кількісних та |які вважаються | | | | |які загинули | |якісних) даних |"зниклими | | | | |внаслідок Великої| |про загиблих |безвісти на | | | | |Вітчизняної війни| |статистичними |війні". | | | | |на території | |методами; | | | | | |Німеччини | |- проведення | | | | | | | |польових | | | | | | | |пошукових | | | | | | | |експедицій на | | | | | | | |території | | | | | | | |Німеччини; | | | | | | | |- оброблення | | | | | | | |результатів | | | | | | | |аналізу та | | | | | | | |пошукових | | | | | | | |досліджень. | | | |---+--------------+-----------------+-----------+---------------+----------------+---------------| | | |Всього | 2000,0 | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
благоустрою, комунального
обслуговування та міського
електротранспорту
Мінжитлокомунгоспу О.П.Ігнатенковгору