Документ v0025282-04, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 23.12.2007, підстава - z1368-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
19.01.2004 N 25
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 742 ( z1368-07 ) від 23.11.2007 }
Про внесення доповнень до наказу МОЗ України
від 23.10.91 N 146 "Про атестацію середніх
медичних працівників"

Відповідно до Указу Президента України від 24.07.2000
N 918/2000 ( 918/2000 ) "Про Положення про Міністерство охорони
здоров'я України" із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
від 25.04.02 N 379/2002 ( 379/2002 ) та з метою впровадження
медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної медицини,
її кадрового забезпечення Н А К А З У Ю:
1. Протягом першого півріччя 2004 року здійснити позачергову
атестацію медичних сестер, які зараховані на посади медичних
сестер загальної практики-сімейної медицини до 01.01.2004 року та
пройшли спеціалізацію з цієї спеціальності, на кваліфікаційні
категорії за спеціальністю "Медична сестра загальної
практики-сімейної медицини" аналогічні кваліфікаційним категоріям,
які вони мають за спеціальностями: "Фельдшер", "Фельдшер швидкої
допомоги", "Акушерка жіночої консультації", "Медична сестра
стаціонару", "Медична сестра поліклініки", "Медична сестра
дитячого стаціонару", "Медична сестра дитячої поліклініки", без
додаткового проходження атестації за умови, що кваліфікаційні
категорії були присвоєні у 1999-2003 роках включно. Позачерговій атестації підлягають фахівці, в яких
непрострочений термін дії категорії з вищезазначених
спеціальностей, і категорія за спеціальністю "Медична сестра
загальної практики-сімейної медицини" присвоюється на термін дії
категорії з названих спеціальностей.
2. Внести доповнення до Положення про атестацію середніх
медичних працівників, затвердженого наказом МОЗ України від
23.10.91 N 146 ( v0146282-91 ) "Про атестацію середніх медичних
працівників", а саме: пункт 24 доповнити підпунктом 24.7 такого змісту: "До стажу роботи для проходження атестації за спеціальністю
"Медична сестра загальної практики-сімейної медицини"
зараховується період роботи за спеціальностями "Фельдшер",
"Фельдшер швидкої допомоги", "Акушерка жіночої консультації",
"Медична сестра стаціонару", "Медична сестра поліклініки",
"Медична сестра дитячого стаціонару", "Медична сестра дитячої
поліклініки"; пункт 24.3 після слів "пологових відділень" доповнити словами
"дитячих відділень, дитячих лікарень, будинків дитини, цілорічних
дитячих санаторіїв"; пункт 24.4 після слів "санаторних таборів цілорічної дії,"
доповнити словами "денних стаціонарів".
3. Пункти 8, 9, 24 Додатку 2 "Номенклатура спеціальностей
середніх медичних працівників" викласти відповідно у такій
редакції: "Помічник лікаря-епідеміолога"; "Фельдшер (інструктор) з санітарної освіти"; "Медична сестра (інструктор) з лікувальної фізкультури".
4. Начальнику Управління медичних кадрів та державної служби
Мельнику Ю.В. довести наказ до відома міністра охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, начальників управлінь охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
В.о. Міністра В.В.Загороднійвгору