Про затвердження Порядку видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт
УЦ оцінювання якості освіти; Наказ, Порядок, Заява [...] від 23.03.201524
Документ v0024542-15, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2015

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗ

23.03.2015  № 24

Про затвердження Порядку видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт

Відповідно до частини десятої статті 45 Закону України "Про вищу освіту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт, що додається.

2. Директорам регіональних центрів оцінювання якості освіти організувати видачу копій сертифікаційних робіт учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням вимог Порядку видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

І.Л. ЛікарчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
23.03.2015  № 24

ПОРЯДОК
видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ознайомлення учасників зовнішнього незалежного оцінювання зі своєю сертифікаційною роботою та видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт.

2. Запити щодо ознайомлення з сертифікаційною роботою та заяви щодо надання їх засвідчених копій розглядають у строки, визначені Законом України "Про звернення громадян".

3. У процесі виготовлення копії сертифікаційної роботи обробка персональних даних заявників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Ознайомлення з сертифікаційною роботою

1. У разі виникнення бажання ознайомитися зі своєю сертифікаційною роботою з певного предмета учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати запит, заповнивши відповідну форму на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та PIN-кодом, указаним у ньому.

2. Прийом запитів щодо ознайомлення з сертифікаційною роботою відбувається протягом тридцяти календарних днів із дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета.

3. Зображення сертифікаційної роботи розміщується на інформаційній сторінці учасника зовнішнього незалежного оцінювання, створеній на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, не пізніше п'яти робочих днів із дня подання запиту.

III. Видача копії сертифікаційної роботи

1. Виготовлення копії сертифікаційної роботи здійснює відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр) на підставі письмового звернення (далі - заява) учасника зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 1).

2. Прийом заяв щодо видачі копії сертифікаційної роботи відбувається із дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета до 31 грудня наступного року.

3. Виготовлення та надсилання копії сертифікаційної роботи здійснюється за рахунок коштів фізичної особи, яка здійснила замовлення.

Кошторис відшкодування витрат, необхідних на виготовлення та пересилання копії сертифікаційної роботи, затверджується регіональним центром.

4. Розгляд заяв, виготовлення та відправлення копій сертифікаційних робіт здійснюють виконавці відповідно до резолюції директора регіонального центру чи особи, яка його заміщує.

5. До розгляду приймаються заяви, що надіслані поштою учасником зовнішнього незалежного оцінювання або його законним представником.

6. У заяві повинно бути вказано: прізвище, ім'я, по батькові учасника зовнішнього незалежного оцінювання; назву, серію, номер документа, що посвідчує його особу; місце проживання; контактний номер телефону; суть прохання; дату написання та підпис заявника.

До заяви додаються копії:

• документа, на підставі якого здійснювалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

• платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення та пересилання копії сертифікаційної роботи;

• сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

7. Заяви, оформлені без дотримання вимог цього Порядку, повертаються заявникові з відповідними письмовими роз'ясненнями. Копія сертифікаційної роботи не виготовляється.

8. Відповідальна особа регіонального центру після перевірки комплектності наданого учасником зовнішнього незалежного оцінювання пакета документів, відомостей про заявника, що містяться в базі даних, факту проходження зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета, факту зарахування коштів на рахунок регіонального центру виготовляє копію сертифікаційної роботи, а саме:

1) роздруковує зображення бланка(ів) відповідей з певного предмета (бланки відповідей типу Б та Б+ друкуються із зображення, зробленого до перевірки їх екзаменаторами);

2) контролює наявність (у разі відсутності вносить власноруч) на копії(ях) бланка(ах) відповідей:

номера сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання учасника, який виконував сертифікаційну роботу;

напису "Згідно з оригіналом" (без лапок):

• найменування посади особи, яка засвідчує копію сертифікаційної роботи, її ініціалів і прізвища;

• дати засвідчення копії сертифікаційної роботи;

3) завіряє напис про засвідчення особистим підписом та скріплює його печаткою регіонального центру (без зображення герба).

9. Копія сертифікаційної роботи надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на поштову адресу, указану заявником.

10. Матеріали розгляду заяв про видачу копій сертифікаційних робіт зберігаються протягом п'яти років.

Заступник директора

В.В. ДяченкоДодаток 1
до Порядку видачі засвідчених
копій сертифікаційних робіт
(пункт 1 розділу III)

ЗАЯВА
про виготовлення копії сертифікаційної роботи


Директорові регіонального центру
оцінювання якості освіти
(прізвище___________________________)
(ім'я________________________________)
(по батькові_________________________)
___________________________________
(назва, серія, номер документа, на підставі якого
здійснювалася реєстрація для участі
в зовнішньому незалежному оцінюванні)
____________________________________
(вулиця, будинок, квартира)
____________________________________
(населений пункт)
____________________________________
(район)
____________________________________
(область)
____________________________________
(поштовий індекс)
____________________________________
(номер контактного телефону)
____________________________________
(рік видачі та номер сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання)

ЗАЯВА

Прошу виготовити засвідчену копію сертифікаційної роботи з _____________________ (назва навчального предмета), що була виконана мною 201_ р., ___ ____________ 201_ р., (дата проведення зовнішнього оцінювання) та надіслати за вищезазначеною адресою.

До заяви додаю копії:

• документа, на підставі якого здійснювалася реєстрація для участі в зовнішньому оцінюванні;

• платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення та пересилання копії сертифікаційної роботи;

• сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Дата

Підписвгору