Документ v0022871-17, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2017

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

04.02.2017  № 22

Про внесення та затвердження змін до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Рада адвокатів України, розглянувши запропоновані Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздовим О.М. зміни до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78 (з останніми змінами від 17 грудня 2015 року) в частині регламентації повноважень з проведення перевірки матеріалів, що надходять до ВКДКА з питань розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", розділом II Положення про Раду адвокатів України, ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78 (з останніми змінами від 17 грудня 2015 року), що додаються.

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а також повідомити адвокатів, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України

Л.П. Ізовітова

Секретар
Ради адвокатів України


П.М. Гречківський


Додаток 1
до рішення Ради адвокатів України
04.02.2017  № 22

ЗМІНИ
до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (затверджений рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 13 листопада 2015 року № 120 та від 17 грудня 2015 року № 163)

1. Підпункт 2.3.11 розділу II "Склад і правомочність ВКДКА" Регламенту викласти у наступній редакції:

"2.3.11. Планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов'язані з виконанням покладених на ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії. Може передоручити іншому членові ВКДКА перевірку, вивчення та доповідь матеріалів справи, розгляд яких був включений до порядку денного засідання ВКДКА у випадку, якщо доповідач не з'явився на засідання ВКДКА;".

2. У розділі III "Підготовка і проведення засідань ВКДКА" Регламенту:

1) пункт 3.30 після слів "... про поважність причин його пропуску" доповнити словами "..., про що зазначається в протоколі засідання ВКДКА.";

2) пункт 3.36 викласти у наступній редакції:

"3.36. Розгляд питання, віднесеного до порядку денного, може бути відкладений у випадках:

- необхідності проведення додаткової комісійної перевірки;

- залучення до участі інших заінтересованих осіб;

- відсутності кворуму після задоволення відводу (самовідводу) члена (членів) комісії;

- відсутності на засіданні члена ВКДКА, якому було доручено перевірити матеріали справи;

- до з'ясування додаткових обставин або отримання додаткової інформації;

- з інших підстав за відповідним рішенням ВКДКА.";

3) пункт 3.37 доповнити новим реченням наступного змісту:

"... Член ВКДКА, якому доручено проведення перевірки відомостей, викладених у зверненні або скарзі, у разі, якщо такі відомості містяться у судовому рішенні, перевіряє наявність відповідного рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.";

4) пункт 3.39 доповнити новим реченням наступного змісту:

"... Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зобов'язана не пізніше п'яти календарних днів з дня отримання листа ВКДКА про витребування зазначених матеріалів направити їх до ВКДКА.";

5) пункт 3.40 після "... матеріалів дисциплінарної (кваліфікаційної) справи." доповнити наступними словами (замінивши крапку на кому):

"..., шляхом доручення скарги і матеріалів дисциплінарної справи члену ВКДКА та включення їх до переліку питань порядку денного наступного засідання ВКДКА. У разі необхідності, ВКДКА має право об'єднати в одне провадження скарги, подані в межах одного дисциплінарного провадження, в тому числі скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, про що зазначається в протоколі засідання ВКДКА.";

6) пункт 3.46 доповнити новими абзацами наступного змісту:

"Головуючий на засіданні ВКДКА проголошує вступну та резолютивну частини рішення у тому самому засіданні, в якому воно приймалося.

ВКДКА може з власної ініціативи або за заявою особи, яка брала участь у розгляді скарги, чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в рішенні ВКДКА описки.

Питання про внесення виправлень вирішується під час засідання ВКДКА, шляхом прийняття постанови, що підписується головуючим на засіданні ВКДКА та секретарем ВКДКА.".

{Текст взято з сайту Національної асоціації адвокатів України http://www.unba.org.ua}вгору