Документ v0022840-15, поточна редакція — Прийняття від 28.01.2015

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.01.2015  № 22

Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, у відповідність до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 31 грудня 2014 року № 1290, від 19 січня 2015 року № 6), та наказу Державної казначейської служби України від 06 січня 2015 року № 6 "Про затвердження Змін до наказів Державного казначейства України" НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція), такі зміни:

1) у пункті 4.1 розділу IV Інструкції абзац 13 вилучити;

2) у підпункті 4.1.4 пункту 4.1 розділу IV Інструкції слова та цифри "та II.2.5 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" вилучити;

3) підпункт 4.1.9 пункту 4.1 розділу IV Інструкції вилучити, у зв'язку з цим пункти 4.1.10 - 4.1.14 вважати відповідно пунктами 4.1.9 - 4.1.13;

4) розділ I "Доходи", підрозділ II.2. "Видатки спеціального фонду державного бюджету" та підрозділ II.2.2. "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" розділу II "Видатки" Звіту про виконання державного бюджету (додаток 1 до Інструкції) та додаток 4 до Інструкції викласти у новій редакції, що додається;

5) підрозділ II.2.5. "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" розділу II "Видатки" Звіту про виконання державного бюджету (додаток 1 до Інструкції) вилучити.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за січень 2015 року, крім змін, внесених підпунктами 1, 2, 3 та 5 пункту 1, які починають діяти з дня підписання наказу.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О.Є.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. СлюзДодаток 1
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання державного
бюджету до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності про виконання
державного бюджету

ЗВІТ
про виконання державного бюджету
за ____________ 20__ року
___________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Форма № 2 м(к)дб

Код бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

10000000

Податкові надходження

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

х

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

х

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

х

11010300

Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників

х

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

х

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

х

11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

х

11010800

Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів

х

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу

х

11011000

Військовий збір

х

11020000

Податок на прибуток підприємств

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

х

11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

х

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

х

11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

х

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

х

11021100

Інші платники податку на прибуток

х

11021300

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій

х

11021400

Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів

х

11021500

Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації

х

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

х

11021900

Податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на прибуток (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

х

11022100

Податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на прибуток (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

х

11022200

Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 24 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

х

11023100

Авансові внески з податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

х

11023300

Авансові внески з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

х

11023400

Авансові внески з податку на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

х

11023500

Авансові внески з податку на прибуток іноземних юридичних осіб

х

11023600

Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

11023700

Авансові внески з податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

11023900

Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

х

11024000

Авансові внески з податку на прибуток приватних підприємств

х

11024100

Авансові внески з податку на прибуток від інших платників податку на прибуток

х

11024600

Авансові внески з податку на прибуток фінансовий установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

х

11024700

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей

х

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

х

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

х

13010300

Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

х

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

х

13020100

Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

х

13020300

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

х

13020400

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

х

13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води

х

13020600

Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

х

13030000

Рентна плата за користування надрами

х

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

х

13030400

Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

х

13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами

х

13030600

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

х

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

х

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

13070100

Плата за спеціальне використання диких тварин

13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

13070300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

14010000

Податок на додану вартість

14010100

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

14010400

Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість

х

14010500

Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг

х

14010600

Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів

х

14010700

Податок на додану вартість, що сплачується юридичними особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва

х

14010900

Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

х

14011100

Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

х

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020100

Спирт

14020200

Лікеро-горілчана продукція

14020300

Виноробна продукція (за звітний місяць)

14020400

Пиво

х

14020600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

х

14020700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

х

14020800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

х

14020900

Мотоцикли і велосипеди

х

14021000

Кузови для моторних транспортних засобів

х

14021100

Скраплений газ

14021200

Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що справлялись до 1 січня 2015 року

14021300

Електрична енергія

х

14021600

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва

14021700

Бензин моторний для автомобілів

х

14021800

Інші нафтопродукти

х

14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

х

14022300

Виноробна продукція (при придбанні акцизних марок)

х

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030100

Спирт

14030200

Лікеро-горілчана продукція

х

14030300

Виноробна продукція

14030400

Пиво

х

14030600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

х

14030700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

х

14030800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

х

14030900

Мотоцикли і велосипеди

х

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

х

14031100

Скраплений газ

14031600

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

14031700

Бензин моторний для автомобілів

х

14031800

Інші нафтопродукти

х

14050000

Податки на окремі категорії послуг

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

15010000

Ввізне мито

15010100

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

15010200

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами

15010300

Інші збори з імпорту

15010400

Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України

х

15010500

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами

х

15010600

Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

х

15010700

Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита на товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами

х

15010800

Спеціальне мито

х

15010900

Антидемпінгове мито

х

15011000

Компенсаційне мито

х

15011100

Додатковий імпортний збір

х

15020000

Вивізне мито

15020100

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності

15020200

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами

15020300

Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті проведення операцій за державним контрактом

х

17000000

Рентна плата за транспортування, збори на паливно-енергетичні ресурси

17010000

Рентна плата за вуглеводні, що нарахована до 1 січня 2013 року та рентна плата за транспортування

17010100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

17010200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

17010300

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

17010400

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 року

х

17010500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 року

х

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

х

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

х

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

х

17011200

Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

х

17011500

Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

х

17050000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

х

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

х

17060100

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів

х

17060200

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини

х

17060300

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина

х

17070000

Надходження нарахованих і не сплачених зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки

х

19000000

Інші податки та збори

19010000

Екологічний податок

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

х

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

х

19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

19010500

Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами

х

19010600

Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами

х

19010700

Екологічний податок, який справляється при ввезенні на митну територію України транспортних засобів та/або кузовів до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту

х

19010800

Екологічний податок, який справляється при продажу на внутрішньому ринку України транспортних засобів, вироблених (виготовлених) на митній території України

х

19010900

Екологічний податок, який справляється при придбанні транспортних засобів в осіб, які не є платниками цього податку згідно з Податковим кодексом України

х

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

х

19050100

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

х

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

х

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

х

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

х

19060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

х

19060200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

х

19070000

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

х

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

19090400

Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема, за податками і зборами (обов'язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року та встановлені Податковим кодексом України

20000000

Неподаткові надходження

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010100

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону

21010500

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

21010600

Надходження від погашення заборгованості із сплати дивідендів, підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного бюджету відповідно до законодавства, в тому числі із сплати реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також надходження із сплати такими підприємствами дивідендів, нарахованих за результатами діяльності у 2013 році

21010700

Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

21010900

Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні

х

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

х

21080000

Інші надходження

21080100

Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди

21080200

Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

21080500

Інші надходження

21080600

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації

21080700

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації

21080800

Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки

х

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

х

21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

х

21081200

Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

21081400

Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок

х

21082000

Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами

х

21083000

Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету

х

21090000

Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції

х

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

х

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

х

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

22010600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового

22010700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

х

22010900

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

х

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

х

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

х

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

х

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

х

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

х

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

х

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

х

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

х

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

х

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

х

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

х

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

х

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

22012800

Плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

22030000

Судовий збір

22050000

Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

22070000

Виконавчий збір

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080100

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

22080200

Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

22080300

Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

22080500

Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту

х

22090000

Державне мито

х

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

х

22090300

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками

х

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

х

22090500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита

х

22090600

Державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

х

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

х

22120000

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

х

22150000

Портовий (адміністративний) збір

х

22150100

Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів)

х

22150200

Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

х

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

х

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

х

24000000

Інші неподаткові надходження

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

24010100

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів

24010200

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів

х

24010300

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів

24010400

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів

х

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

х

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення

х

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

24060000

Інші надходження

24060300

Інші надходження

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

24060700

Нез'ясовані надходження

24060800

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

24061800

Плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

х

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"

х

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю

х

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

х

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

х

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

х

240635000

Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

х

24110500

Інші (курсові різниці)

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

24111000

Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету

х

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

24130100

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії

24130200

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд

х

24130300

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива

х

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

х

24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

х

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

х

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

х

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

х

24160000

Концесійні платежі

24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

25000000

Власні надходження бюджетних установ

х

25010000-1

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

х

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

х

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

х

25020000-1

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

х

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

х

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

х

25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

х

25020400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

х

30000000

Доходи від операцій з капіталом

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

х

32010100

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

х

32010200

Надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов'язань за матеріальні цінності (включаючи зобов'язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі

х

32010400

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

х

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33010000

Кошти від продажу землі

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

х

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010300

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів

х

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

х

40000000

Офіційні трансферти

41000000

Від органів державного управління

х

41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів

х

41010100

Реверсна дотація

х

41010200

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету

41010700

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів

41020000

Дотації

х

41020900

Інші додаткові дотації

х

41030000

Субвенції

41032400

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

х

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

50000000

Цільові фонди

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

х

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

х

50080100

Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами

х

Усього

у тому числі: усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

__________
Примітка.


-1 у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарних кодах.

Керівник органу
Державної казначейської служби України


_________
(підпис)


___________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


_________
(підпис)


___________________
(ініціали і прізвище)

II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету - усього

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

х

х

х

х

х

х

Кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності

х

х

х

х

х

х

Плата від оренди майна бюджетних установ

х

х

х

х

х

х

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

х

х

х

х

х

х

Благодійні внески, гранти та дарунки

х

х

х

х

х

х

Надходження, що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

х

х

х

х

х

х

Надходження від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів вищими та професійно-технічними навчальними закладами, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

х

х

х

х

х

х

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

х

х

х

х

х

х

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х

х

х

х

х

х

х

Фінансування

х

х

х

х

х

х

х

х

2000

Поточні видатки

х

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

х

2110

Оплата праці

х

2111

Заробітна плата

х

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

х

2120

Нарахування на оплату праці

х

2200

Використання товарів і послуг

х

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

х

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

х

2230

Продукти харчування

х

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

х

2250

Видатки на відрядження

х

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

х

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

х

2271

Оплата теплопостачання

х

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

х

2273

Оплата електроенергії

х

2274

Оплата природного газу

х

2275

Оплата інших енергоносіїв

х

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

х

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

х

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

х

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

х

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

х

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

х

2600

Поточні трансферти

х

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

х

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х

2700

Соціальне забезпечення

х

2710

Виплата пенсій і допомоги

х

2720

Стипендії

х

2730

Інші виплати населенню

х

2800

Інші поточні видатки

х

3000

Капітальні видатки

х

3100

Придбання основного капіталу

х

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

х

3120

Капітальне будівництво (придбання)

х

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

х

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

х

3130

Капітальний ремонт

х

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

х

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

х

3140

Реконструкція та реставрація

х

3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

х

3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

х

3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

х

3150

Створення державних запасів і резервів

х

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

х

3200

Капітальні трансферти

х

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

х

3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х

3240

Капітальні трансферти населенню

3240

Капітальні трансферти населенню

Усього

__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

Керівник органу
Державної казначейської служби України


_________
(підпис)


____________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


_________
(підпис)


____________________
(ініціали і прізвище)

II.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

х

х

Надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ - усього

х

х

Благодійні внески, гранти та дарунки

х

х

х

х

х

х

Надходження, що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

х

х

х

х

х

х

Надходження від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів вищими та професійно-технічними навчальними закладами, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

х

х

х

х

х

х

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

х

х

х

х

х

х

Фінансування

х

х

х

х

х

х

х

х

2000

Поточні видатки

х

х

х

х

х

х

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

х

х

х

х

х

х

2110

Оплата праці

х

х

х

х

х

х

2111

Заробітна плата

х

х

х

х

х

х

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

х

х

х

х

х

х

2120

Нарахування на оплату праці

х

х

х

х

х

х

2200

Використання товарів і послуг

х

х

х

х

х

х

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

х

х

х

х

х

х

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

х

х

х

х

х

х

2230

Продукти харчування

х

х

х

х

х

х

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

х

х

х

х

х

х

2250

Видатки на відрядження

х

х

х

х

х

х

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

х

х

х

х

х

х

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

х

х

х

х

х

х

2271

Оплата теплопостачання

х

х

х

х

х

х

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

х

х

х

х

х

х

2273

Оплата електроенергії

х

х

х

х

х

х

2274

Оплата природного газу

х

х

х

х

х

х

2275

Оплата інших енергоносіїв

х

х

х

х

х

х

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

х

х

х

х

х

х

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

х

х

х

х

х

х

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

х

х

х

х

х

х

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

х

х

х

х

х

х

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

х

х

х

х

х

х

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

х

х

х

х

х

х

2600

Поточні трансферти

х

х

х

х

х

х

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х

х

х

х

х

х

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

х

х

х

х

х

х

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х

х

х

х

х

х

2700

Соціальне забезпечення

х

х

х

х

х

х

2710

Виплата пенсій і допомоги

х

х

х

х

х

х

2720

Стипендії

х

х

х

х

х

х

2730

Інші виплати населенню

х

х

х

х

х

х

2800

Інші поточні видатки

х

х

х

х

х

х

3000

Капітальні видатки

х

х

х

х

х

х

3100

Придбання основного капіталу

х

х

х

х

х

х

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

х

х

х

х

х

х

3120

Капітальне будівництво (придбання)

х

х

х

х

х

х

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

х

х

х

х

х

х

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

х

х

х

х

х

х

3130

Капітальний ремонт

х

х

х

х

х

х

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

х

х

х

х

х

х

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

х

х

х

х

х

х

3140

Реконструкція та реставрація

х

х

х

х

х

х

3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

х

х

х

х

х

х

3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

х

х

х

х

х

х

3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

х

х

х

х

х

х

3150

Створення державних запасів і резервів

х

х

х

х

х

х

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

х

х

х

х

х

х

3200

Капітальні трансферти

х

х

х

х

х

х

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х

х

х

х

х

х

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

х

х

х

х

х

х

3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х

х

х

х

х

х

3240

Капітальні трансферти населенню

х

х

х

х

х

х

Усього

х

х

_________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

Керівник органу
Державної казначейської служби України


_________
(підпис)


____________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


_________
(підпис)


____________________
(ініціали і прізвище)


Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків


п/п

Балансові рахунки

На початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

1

Клас 1

2

1111А

3

Усього по групі 111

4

1121А

5

1122А

6

Усього по групі 112

7

Усього по розділу 11

8

1211А

9

1212А

10

Усього по групі 121

11

1221А

12

1222А

13

1223А

14

1224А

15

Усього по групі 122

16

1231А

17

1232А

18

1234А

19

Усього по групі 123

20

1241А

21

1242А

22

Усього по групі 124

23

Усього по розділу 12

24

1311А

25

1312А

26

1313А

27

1314А

28

1315А

29

Усього по групі 131

30

1321А

31

1322А

32

1323А

33

1324А

34

1325А

35

1326А

36

Усього по групі 132

37

1331А

38

1332А

39

1333А

40

1334А

41

1335А

42

Усього по групі 133

43

1341А

44

1342А

45

1343А

46

1344А

47

1345А

48

Усього по групі 134

49

Усього по розділу 13

50

1411А

51

Усього по групі 141

52

1421А

53

Усього по групі 142

54

Усього по розділу 14

55

1511А

56

1512А

57

1513А

58

1514А

59

1515А

60

1516А

61

1517А

62

1518А

63

Усього по групі 151

64

1521А

65

1522А

66

1523А

67

1524А

68

1525А

69

1526А

70

1527А

71

1528А

72

Усього по групі 152

73

1531А

74

1532А

75

1533А

76

1534А

77

1535А

78

1536А

79

1537А

80

1538А

81

Усього по групі 153

82

1541А

83

1542А

84

1543А

85

1544А

86

1545А

87

1546А

88

Усього по групі 154

89

1551А

90

1552А

91

1553А

92

1554А

93

1555А

94

1556А

95

1557А

96

1558А

97

Усього по групі 155

98

Усього по розділу 15

99

1611А

100

1612А

101

Усього по групі 161

102

1621А

103

1622А

104

1623А

105

Усього по групі 162

106

1631А

107

1632А

108

Усього по групі 163

109

1641А

110

1642А

111

Усього по групі 164

112

1651А

113

1652А

114

1653А

115

1654А

116

Усього по групі 165

117

1661А

118

1662А

119

Усього по групі 166

120

1671А

121

1672А

122

1673А

123

Усього по групі 167

124

1681А

125

1682А

126

1683А

127

Усього по групі 168

128

Усього по розділу 16

129

1711А

130

Усього по групі 171

131

Усього по розділу 17

132

Клас 4

133

4111А

134

4112А

135

Усього по групі 411

136

4121А

137

4122А

138

Усього по групі 412

139

Усього по розділу 41

140

4211А

141

4212А

142

Усього по групі 421

143

4221А

144

4222А

145

4223А

146

4224А

147

Усього по групі 422

148

4231А

149

4232А

150

4233А

151

4234А

152

Усього по групі 423

153

4241А

154

4242А

155

4243А

156

4244А

157

Усього по групі 424

158

4251А

159

4252А

160

4253А

161

4254А

162

Усього по групі 425

163

Усього по розділу 42

164

4311А

165

4312А

166

Усього по групі 431

167

4321А

168

4322А

169

Усього по групі 432

170

Усього по розділу 43

171

4411А

172

4412А

173

Усього по групі 441

174

4421А

175

4422А

176

4423А

177

Усього по групі 442

178

4431А

179

4432А

180

Усього по групі 443

181

4441А

182

4442А

183

Усього по групі 444

184

4451А

185

4452А

186

4453А

187

4455А

188

4456А

189

Усього по групі 445

190

4461А

191

4462А

192

4465А

193

4466А

194

Усього по групі 446

195

4471А

196

Усього по групі 447

197

Усього по розділу 44

198

4611А

199

4612А

200

Усього по групі 461

201

4621А

202

4622А

203

Усього по групі 462

204

Усього по розділу 46

205

4999А

206

Усього по групі 499

207

Усього по розділу 49

208

Активи - усього

209

Клас 2

210

2111П

211

Усього по групі 211

212

2121П

213

2122П

214

2123П

215

Усього по групі 212

216

2131П

217

Усього по групі 213

218

2141П

219

Усього по групі 214

220

2151П

221

2152П

222

2153П

223

Усього по групі 215

224

2161П

225

Усього по групі 216

226

2171П

227

2172П

228

2173П

229

Усього по групі 217

230

Усього по розділу 21

231

2211П

232

2212П

233

Усього по групі 221

234

2221П

235

2222П

236

Усього по групі 222

237

2231П

238

2232П

239

Усього по групі 223

240

2241П

241

2242П

242

Усього по групі 224

243

Усього по розділу 22

244

2311П

245

Усього по групі 231

246

2321П

247

Усього по групі 232

248

Усього по розділу 23

249

2411П

250

2412П

251

Усього по групі 241

252

2421П

253

2422П

254

2423П

255

2424П

256

Усього по групі 242

257

2431П

258

2432П

259

2433П

260

Усього по групі 243

261

2441П

262

2442П

263

2443П

264

Усього по групі 244

265

Усього по розділу 24

266

Клас 3

267

3111П

268

3112П

269

3113П

270

Усього по групі 311

271

3121П

272

3122П

273

3123П

274

3124П

275

3125П

276

Усього по групі 312

277

3131П

278

3132П

279

Усього по групі 313

280

3141П

281

3142П

282

3143П

283

3144П

284

Усього по групі 314

285

3151П

286

3152П

287

3153П

288

3154П

289

Усього по групі 315

290

3161П

291

Усього по групі 316

292

Усього по розділу 31

293

3211П

294

3212П

295

Усього по групі 321

296

3221П

297

3222П

298

3223П

299

3224П

300

Усього по групі 322

301

3231П

302

3232П

303

Усього по групі 323

304

3241П

305

3242П

306

Усього по групі 324

307

3251П

308

3252П

309

3253П

310

3254П

311

Усього по групі 325

312

3261П

313

3262П

314

Усього по групі 326

315

3271П

316

3272П

317

Усього по групі 327

318

3281П

319

3282П

320

Усього по групі 328

321

Усього по розділу 32

322

3311П

323

Усього по групі 331

324

3321П

325

Усього по групі 332

326

Усього по розділу 33

327

3411П

328

3412П

329

Усього по групі 341

330

3421П

331

3422П

332

Усього по групі 342

333

Усього по розділу 34

334

3511П

335

3512П

336

3515П

337

3516П

338

Усього по групі 351

339

3521П

340

3522П

341

3523П

342

3524П

343

3525П

344

3526П

345

Усього по групі 352

346

3531П

347

3532П

348

Усього по групі 353

349

3541П

350

3542П

351

3543П

352

3544П

353

3545П

354

3546П

355

Усього по групі 354

356

3551П

357

3552П

358

3553П

359

3554П

360

Усього по групі 355

361

Усього по розділу 35

362

3611П

363

3612П

364

Усього по групі 361

365

3621П

366

3622П

367

Усього по групі 362

368

Усього по розділу 36

369

3711П

370

3712П

371

3713П

372

3714П

373

3715П

374

3716П

375

3717П

376

3718П

377

3719П

378

Усього по групі 371

379

3721П

380

3722П

381

Усього по групі 372

382

3731П

383

3732П

384

3733П

385

3734П

386

Усього по групі 373

387

3741П

388

Усього по групі 374

389

Усього по розділу 37

390

3811П

391

3812П

392

Усього по групі 381

393

3821П

394

Усього по групі 382

395

3891П

396

3892П

397

Усього по групі 389

398

Усього по розділу 38

399

3911П

400

Усього по групі 391

401

3921П

402

3922П

403

Усього по групі 392

404

3931П

405

Усього по групі 393

406

3991П

407

3992П

408

3993П

409

3994П

410

Усього по групі 399

411

Усього по розділу 39

412

Клас 4

413

4111П

414

4112П

415

Усього по групі 411

416

4121П

417

4122П

418

Усього по групі 412

419

Усього по розділу 41

420

4211П

421

4212П

422

Усього по групі 421

423

4221П

424

4222П

425

4223П

426

4224П

427

Усього по групі 422

428

4231П

429

4232П

430

4233П

431

4234П

432

Усього по групі 423

433

4241П

434

4242П

435

4243П

436

4244П

437

Усього по групі 424

438

4251П

439

4252П

440

4253П

441

4254П

442

Усього по групі 425

443

Усього по розділу 42

444

4311П

445

4312П

446

Усього по групі 431

447

4321П

448

4322П

449

Усього по групі 432

450

Усього по розділу 43

451

4411П

452

4412П

453

Усього по групі 441

454

4421П

455

4422П

456

4423П

457

Усього по групі 442

458

4431П

459

4432П

460

Усього по групі 443

461

4441П

462

4442П

463

Усього по групі 444

464

4451П

465

4452П

466

4453П

467

4455П

468

4456П

469

Усього по групі 445

470

4461П

471

4462П

472

4465П

473

4466П

474

Усього по групі 446

475

4471П

476

Усього по групі 447

477

Усього по розділу 44

478

4611П

479

4612П

480

Усього по групі 461

481

4621П

482

4622П

483

Усього по групі 462

484

Усього по розділу 46

485

4999П

486

Усього по групі 499

487

Усього по розділу 49

488

Пасиви - усього

489

Клас 7

490

7111А

491

Усього по групі 711

492

7121А

493

Усього по групі 712

494

7131А

495

7132А

496

Усього по групі 713

497

Усього по розділу 71

498

7211А

499

Усього по групі 721

500

7221А

501

Усього по групі 722

502

7231А

503

7232А

504

Усього по групі 723

505

Усього по розділу 72

506

7921А

507

Усього по групі 792

508

Усього по розділу 79

509

Клас 6

510

6911КП

511

Усього по групі 691

512

Усього по розділу 69

513

Клас 5

514

5111А

515

5112А

516

Усього по групі 511

517

5121А

518

5122А

519

Усього по групі 512

520

Усього по розділу 51

521

5911А

522

Усього по групі 591

523

Усього по розділу 59

524

Активи - усього

525

Клас 6

526

6111П

527

6112П

528

6113П

529

6114П

530

Усього по групі 611

531

6121П

532

6122П

533

6123П

534

6124П

535

Усього по групі 612

536

Усього по розділу 61

537

6211П

538

Усього по групі 621

539

6221П

540

Усього по групі 622

541

Усього по розділу 62

542

6411П

543

6412П

544

Усього по групі 641

545

6421П

546

6422П

547

Усього по групі 642

548

Усього по розділу 64

549

Клас 7

550

7131П

551

7132П

552

Усього по групі 713

553

Усього по розділу 71

554

7231П

555

7232П

556

Усього по групі 723

557

Усього по розділу 72

558

7911КА

559

Усього по групі 791

560

7921П

561

Усього по групі 792