Документ v0021609-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2013, підстава - v1430731-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
26.01.2010 N 21
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1430 ( v1430731-12 ) від 17.12.2012 }
Про затвердження Переліку національних стандартів,
які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності
обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 року N 785 ( 785-2009-п ) "Про затвердження
Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання"
(додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити опублікування цього наказу в черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживстандарту України від 16 серпня 2006 року N 251
( v0251609-06 ) "Про затвердження Переліку національних стандартів
України, які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з
підтвердження відповідності електромагнітної сумісності".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.В.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
26.01.2010 N 21

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту
з електромагнітної сумісності обладнання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 року N 785
( 785-2009-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва стандарту | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| |1. |ДСТУ CISPR 11:2007 | | |Електромагнітна сумісність. Обладнання промислове, наукове | | |та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних | | |завад. Норми та методи вимірювання (CISPR 11:2004, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |2. |ДСТУ CISPR 12:2007 | | |Засоби пересування, судна та пристрої з двигунами | | |внутрішнього згоряння. Характеристики радіозавад. Норми та | | |методи вимірювання для захисту приймачів, крім встановлених | | |безпосередньо на засобах пересування, суднах, пристроях або | | |розміщених поблизу них (CISPR 12:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |3. |ДСТУ CISPR 14-1:2004 | | |Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових | | |електроприладів, електричних інструментів та аналогічної | | |апаратури. Частина 1. Емісія завад (CISPR 14-1:2000, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |4. |ДСТУ CISPR 14-2:2007 | | |Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових | | |електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів.| | |Частина 2. Несприйнятливість до завад (CISPR 14-2:2001, IDT)| |---+------------------------------------------------------------| |5. |ДСТУ CISPR 15:2007 | | |Норма та методи вимірювання характеристики радіозавад | | |електричного освітлювального й аналогічного обладнання | | |(CISPR 15:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |6. |ДСТУ CISPR 16-1:2005 | | |Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання | | |радіозавад і несприйнятливості. Частина 1. Апаратура для | | |вимірювання радіозавад і несприйнятливості | | |(CISPR 16-1:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |7. |ДСТУ CISPR 16-2:2005 | | |Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання | | |радіозавад і несприйнятливості. Частина 2. Методи | | |вимірювання радіозавад і несприйнятливості | | |(CISPR 16-2:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |8. |ДСТУ CISPR 22:2007 | | |Обладнання інформаційних технологій. Характеристики | | |радіозавад. Норми та методи вимірювання (CISPR 22:2006, IDT)| |---+------------------------------------------------------------| |9. |ДСТУ CISPR 24:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Обладнання інформаційних | | |технологій. Характеристики несприйнятливості до завад. Норми| | |та методи вимірювання (CISPR 24:1997, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |10.|ДСТУ EN 12015:2003 | | |Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські| | |конвеєри. Емісія завад (EN 12015:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |11.|ДСТУ EN 12016:2003 | | |Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські| | |конвеєри. Несприйнятливість до завад (EN 12016:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |12.|ДСТУ EN 50081-1-2003 | | |Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт щодо емісії. | | |Частина 1. Побут, торгівля та легка промисловість | | |(EN 50081-1:1992, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |13.|ДСТУ EN 50081-2-2003 | | |Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт щодо емісії. | | |Частина 2. Промислове устаткування (EN 50081-2:1993, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |14.|ДСТУ EN 50082-1:2004 | | |Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт на | | |несприйнятливість. Частина 1. Побут, торгівля та легка | | |промисловість (EN 50082-1:1997, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |15.|ДСТУ EN 50090-2-2:2005 | | |Системи для будівель і житлових приміщень електронні. | | |Частина 2-2. Короткий огляд систем. Загальні технічні | | |вимоги (EN 50090-2-2:1996, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |16.|ДСТУ EN 50091-2-2003 | | |Системи безперебійного електроживлення. Частина 2. Вимоги до| | |електромагнітної сумісності (EN 50091-2:1995, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |17.|ДСТУ EN 50130-4:2006 | | |Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна | | |сумісність. Стандарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості | | |складників систем тривожної сигналізації про пожежу, | | |проникнення та суспільну небезпеку (EN 50130-4:1995, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |18.|ДСТУ EN 50148-2001 | | |Таксометри електронні (EN 50148:1995, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |19.|ДСТУ EN 50199-2001 | | |Електромагнітна сумісність. Обладнання для дугового | | |зварювання. Загальні технічні умови (EN 50199:1995, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |20.|ДСТУ EN 55013:2004 | | |Електромагнітна сумісність. Норми та методи вимірювання | | |характеристик радіозавад приймальних пристроїв та | | |підключеного до них обладнання (EN 55013:1997, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |21.|ДСТУ EN 55020:2003 | | |Електромагнітна несприйнятливість мовленнєвих приймачів та | | |підключеного до них обладнання (EN 55020:1994, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |22.|ДСТУ EN 61000-3-3:2004 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування | | |флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах | | |електропостачання для устаткування з номінальним струмом | | |силою не більше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |23.|ДСТУ EN 61204-3:2007 | | |Джерела електроживлення низьконапружні з вихідною напругою | | |постійного струму. Частина 3. Електромагнітна сумісність | | |(EN 61204-3:2000, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |24.|ДСТУ ETSI EN 300386:2007 | | |Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. | | |Устаткування телекомунікаційних мереж. Вимоги до | | |електромагнітної сумісності (ETSI EN 300386:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |25.|ДСТУ IEC 60439-1:2003 | | |Устаткування комплектних розподільчих пристроїв | | |низьковольтне. Частина 1. Устаткування, що пройшло | | |випробовування типу повністю чи частково | | |(IEC 60439-1:1999, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |26.|ДСТУ IEC 60601-1-2-2001 | | |Електроустатковання медичне. Частина 1. Загальні вимоги | | |безпеки. 2. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність.| | |Вимоги та випробування (IEC 60601-1-2:1993, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |27.|ДСТУ IEC 60730-2-5:2005 | | |Регулятори автоматичні електричні побутового та аналогічного| | |призначення. Частина 2-5. Додаткові вимоги до автоматичних | | |електричних систем керування пальниками | | |(IEC 60730-2-5:2004, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |28.|ДСТУ IEC 60730-2-9:2004 | | |Регулятори електричні автоматичні побутової та аналогічної | | |призначеності. Частина 2-9. Додаткові вимоги до | | |температурно-чутливих регуляторів (EN 60730-2-9:2000, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |29.|ДСТУ IEC 60730-2-13:2005 | | |Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної | | |призначеності. Частина 2-13. Додаткові вимоги до сенсорних | | |регуляторів вологості (IEC 60730-2-13:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |30.|ДСТУ IEC 60730-2-14:2003 | | |Регулятори електричні автоматичні побутової та аналогічної | | |призначеності. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних| | |приводів (IEC 50730-2-14:1995, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |31.|ДСТУ IEC 60730-2-18:2005 | | |Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної | | |призначеності. Частина 2-18. Додаткові вимоги до | | |автоматичних електричних сенсорних регуляторів витрати води | | |та повітря разом з механічними вимогами | | |(IEC 60730-2-18:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |32.|ДСТУ IEC 60870-2-1-2003 | | |Системи та обладнання дистанційного керування. Частина 2. | | |Умови експлуатування. Розділ 1. Джерело живлення та | | |електромагнітна сумісність (IEC 60870-2-1:1995, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |33.|ДСТУ IEC 60947-4-2:2004 | | |Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 4-2. Контактори| | |і стартери для двигуна. Контролери змінного струму для | | |двигуна і стартери напівпровідникові | | |(IEC 60947-4-2:1999, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |34.|ДСТУ IEC 60947-6-2:2004 | | |Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. | | |Устаткування багатофункційне. Пристрої перемикання | | |клерувальні та захисні (IEC 60947-6-2:1992, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |35.|ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на | | |емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання | | |не більше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |36.|ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики | | |випробування та вимірювання. Випробування на | | |несприйнятливість до електростатичних розрядів | | |(IEC 61000-4-2:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |37.|ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики | | |випробування та вимірювання. Випробування на | | |несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів | | |випромінення (IEC 61000-4-3:2006, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |38.|ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики | | |випробування та вимірювання. Випробування на | | |несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів | | |імпульсів (IEC 61000-4-4:2004, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |39.|ДСТУ IEC 61000-4-11:2007 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики | | |випробування та вимірювання. Випробування на | | |несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних | | |переривань та змінень напруги (IEC 61000-4-11:2004, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |40.|ДСТУ IEC 61000-6-1:2007 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. | | |Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому | | |середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням | | |(IEC 61000-6-1:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |41.|ДСТУ IEC 61000-6-2:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. | | |Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі | | |(IEC 61000-6-2:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |42.|ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. | | |Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у | | |виробничих зонах з малим енергоспоживанням | | |(IEC 61000-6-3:2006, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |43.|ДСТУ IEC 61131-2:2006 | | |Контролери програмовні. Частина 2. Загальні технічні вимоги | | |та методи випробування (IEC 61131-2:2003, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |44.|ДСТУ IEC 61326-1-2002 | | |Електричне обладнання для вимірювання, контролю та | | |лабораторного застосування. Частина 1. Вимоги щодо | | |електромагнітної сумісності (EMC) (IEC 61326-1:2000, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |45.|ДСТУ IEC 61543:2003 | | |Електромагнітна сумісність. Керовані залишковим струмом | | |пристрої захисту побутового та аналогічного призначення | | |(IEC 61543:1995, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |46.|ДСТУ IEC 61547-2001 | | |Електромагнітна сумісність. Обладнання для загального | | |освітлення. Вимоги до завадозахищеності | | |(IEC 61547:1995, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |47.|ДСТУ IEC 62053-22:2006 | | |Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. | | |Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії | | |статичні (класів точності 0,2 S і 0,5 S) | | |(IEC 62053-22:2003, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |48.|ДСТУ ISO 14982-2003 | | |Машини для сільського та лісового господарства. | | |Електромагнітна сумісність. Методи випробовування та | | |критерії приймання (ISO 14982:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |49.|ДСТУ UN/ECE R 10-01-2002 | | |Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх| | |транспортних засобів стосовно заглушення радіоелектричних | | |завад (Правила ЕЭК ООН N 10-01:1978, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |50.|ДСТУ ГОСТ 30428:2004 | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіозавади | | |індустріальні від апаратури проводового зв'язку. Норми та | | |методи випробовування (ГОСТ 30428-96, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |51.|ДСТУ ГОСТ 30850.2.1:2004 (МЭК 60669-2-1-96) | | |Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних | | |електричних установок. Частина 2-1. Додаткові вимоги до | | |напівпровідникових вимикачів та методи випробовування | | |(ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96), IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |52.|ДСТУ ГОСТ 30850.2.2:2004 (МЭК 60669-2-2-96) | | |Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних | | |електричних установок. Частина 2-2. Додаткові вимоги до | | |вимикачів з дистанційним управлінням (ВДУ) та методи | | |випробовування (ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96), IDT)| |---+------------------------------------------------------------| |53.|ДСТУ ГОСТ 30850.2.3:2004 (МЭК 60669-2-3-97) | | |Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних | | |електричних установок. Частина 2-3. Додаткові вимоги до | | |вимикачів з витримкою часу (таймери) та методи | | |випробовування (ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97), IDT)| |---+------------------------------------------------------------| |54.|ДСТУ 2465-94 | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до | | |магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги і методи | | |випробувань | |---+------------------------------------------------------------| |55.|ДСТУ 2625-94 | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до | | |загасаючого магнітного поля. Технічні вимоги і методи | | |випробувань | |---+------------------------------------------------------------| |56.|ДСТУ 2626-94 | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до | | |імпульсного магнітного поля. Технічні вимоги і методи | | |випробувань | |---+------------------------------------------------------------| |57.|ДСТУ 2793-94 | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до | | |потужних електромагнітних завад. Загальні положення | |---+------------------------------------------------------------| |58.|ДСТУ 3343-96 | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до | | |електромагнітних полів від високовольтних ліній | | |електропередавання | |---+------------------------------------------------------------| |59.|ДСТУ 3344-96 | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до | | |розрядів статичної електрики від транспортних засобів. | | |Технічні вимоги і методи випробувань | |---+------------------------------------------------------------| |60.|ДСТУ 3593-97 | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Джерела | | |електроживлення. Методи випробування на кондуктивні | | |радіозавади | |---+------------------------------------------------------------| |61 |ДСТУ 3639-97 | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Фільтри | | |протизавадні. Загальні технічні умови | |---+------------------------------------------------------------| |62.|ДСТУ 3681-98 (ГОСТ 30585-98) | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до | | |дії грозових розрядів. Технічні вимоги та методи | | |випробувань | |---+------------------------------------------------------------| |63.|ДСТУ 4151-2003 | | |Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання | | |руху поїздів. Електромагнітна сумісність. Вимоги та методи | | |випробування | |---+------------------------------------------------------------| |64.|ДСТУ 4176-2003 | | |Регулятори автоматичні електричні для домашнього та | | |аналогічного призначення. Частина 2-7. Додаткові вимоги до | | |таймерів та реле часу (IEC 60730-2-7:1990, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |65.|ДСТУ 4197-2003 | | |Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні| | |служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 2. Вимоги до | | |електромагнітної сумісності обладнання | | |(IEC 60728-2:2002, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |66.|ДСТУ 4205-2003 | | |Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні| | |служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 12. Вимоги до | | |електромагнітної сумісності систем (IEC 60728-12:2001, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |67.|ДСТУ 4210-2003 | | |Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо-, відео- й | | |аудіовізуальна апаратура та апаратура керування | | |освітлювальними установками. Частина 1. Емісія. Норми та | | |методи вимірювання (EN 55103-1:1996, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |68.|ДСТУ 4211-2003 | | |Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо-, відео- й | | |аудіовізуальна апаратура та апаратура керування | | |освітлювальними установками. Частина 2. Несприйнятливість. | | |Норми та методи вимірювання (EN 55103-2:1996, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |69.|ГОСТ 11001-80 | | |Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические| | |требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |70.|ГОСТ 13109-97 | | |Электрическая энергия. Совместимость технических средств | | |электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в | | |системах электроснабжения общего назначения | |---+------------------------------------------------------------| |71.|ГОСТ 16842-82 | | |Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников | | |индустриальных радиопомех | |---+------------------------------------------------------------| |72.|ГОСТ 17822-91 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Радиопомехи индустриальные от устройств с двигателями | | |внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |73.|ГОСТ 21177-82 | | |Радиопомехи индустриальные от светильников с люминесцентными| | |лампами. Нормы и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |74.|ГОСТ 22012-82 | | |Радиопомехи индустриальные от линий электропередачи и | | |электрических подстанций. Нормы и методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |75.|ГОСТ 22505-97 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Радиопомехи индустриальные от радиовещательных приемников, | | |телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. | | |Нормы и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |76.|ГОСТ 23450-79 | | |Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, | | |медицинских и бытовых высокочастотных установок. Нормы и | | |методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |77.|ГОСТ 23511-79 | | |Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, | | |эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их | | |электрическим сетям. Нормы и методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |78.|ГОСТ 28002-88 | | |Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Общие требования по | | |защите от электростатических разрядов и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |79.|ГОСТ 28279-89 | | |Совместимость электромагнитная электрооборудования | | |автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной | | |аппаратуры. Нормы и методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |80.|ГОСТ 28751-90 | | |Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная | | |совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. | | |Требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |81.|ГОСТ 29073-91 | | |Совместимость технических средств измерения, контроля и | | |управления промышленными процессами электромагнитная. | | |Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положення | |---+------------------------------------------------------------| |82.|ГОСТ 29157-91 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Электрооборудование автомобилей. Помехи в контрольных и | | |сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |83.|ГОСТ 29180-91 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы | | |СВЧ. Усилители малошумящие. Параметры и характеристики. | | |Методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |84.|ГОСТ 29205-91 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и | | |методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |85.|ГОСТ 29216-91 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной | | |техники. Нормы и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |86.|ГОСТ 29254-91 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Аппаратура измерения, контроля и управления | | |технологическими процессами. Технические требования и методы| | |испытаний на помехоустойчивость | |---+------------------------------------------------------------| |87.|ГОСТ 29280-92 (МЭК 1000-4-91) | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Испытания на помехоустойчивость. Общие положения | |---+------------------------------------------------------------| |88.|ГОСТ 30320-95 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Радиопомехи индустриальные от устройств, содержащих | | |источники кратковременных радиопомех. Нормы и методы | | |испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |89.|ГОСТ 30334-95 | | |Совместимость машин электронных вычислительных персональных | | |электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. | | |Технические требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |90.|ГОСТ 30376-95 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети | | |электропитания. Технические требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |91.|ГОСТ 30378-95 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Электрооборудование автомобилей. Помехи от | | |электростатических разрядов. Требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |92.|ГОСТ 30429-96 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, | | |устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными | | |устройствами гражданского назначения. Нормы и методы | | |испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |93.|ГОСТ 30601-97 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Устройства охранные сигнально-противоугонные | | |автотранспортных средств. Требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |94.|Нормы 8-72 | | |Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. | | |Электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов и не | | |связанные с их электрическими сетями. Предприятия (объекты) | | |на выделенных территориях или в отдельных зданиях. | | |Допускаемые величины. Методы испытаний (Утверждены | | |ГКРЧ СССР 12.06.72) | |---+------------------------------------------------------------| |95.|Нормы 9-72 | | |Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. | | |Устройства проводной связи. Допускаемые величины. Методы | | |испытаний (Утверждены ГКРЧ СССР 12.06.72) | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Я.Сердюковвгору