Документ v0019840-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2018, підстава - v0038840-18

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2013  № 19

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}

Про внесення змін до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, у відповідність до Бюджетного кодексу України та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 26 грудня 2011 року № 1738, від 23 травня 2012 року № 595, від 22 серпня 2012 року № 937, від 28 грудня 2012 року № 1448, від 9 січня 2013 року № 5 та від 17 січня 2013 року № 19), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, що додаються.

2. Департаменту консолідованої звітності (Гізатуліна Л.В.):

1) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін;

2) при складанні Звіту про рух грошових коштів за 2013 рік графи 4 та 6 по рядках 230 - 390 та 500 - 580 заповнюються на підставі облікових даних, які містяться в базах даних Державної казначейської служби України.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Шевчук В.М.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Фінансову та бюджетну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя складати, з урахуванням змін, унесених цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2013 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова

С.І. Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
23.01.2012 № 19

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

1. Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 "Склад та періодичність подання фінансової звітності" розділу II "Склад та періодичність подання звітності" Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53 (далі - Інструкція), викласти в новій редакції:

"2.1.2. Квартальна фінансова звітність складається та подається за формою:

форма № 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України."

2. За текстом Інструкції слова "Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" у відповідних відмінках.

3. У пункті 3.3:

1) за текстом пункту 3.3 слова "період (рік)" замінити словом "рік" у відповідних відмінках;

2) у підпункті 3.3.1:

у абзаці сьомому цифри "1000" замінити цифрами "2000";

у абзацах дев'ятому - одинадцятому цифри "340" замінити цифрами "400";

у абзаці дванадцятому цифри "420" та "410" замінити відповідно цифрами "480" та "470";

3) у підпункті 3.3.2:

у абзаці другому цифри "430" замінити цифрами "490";

у абзаці третьому цифри "440" та "2000" замінити відповідно цифрами "500" та "3000";

у абзаці четвертому цифри та знаки "540" та " (430 - 530)" замінити відповідно цифрами та знаками "600" та " (490 - 590)";

4) у підпункті 3.3.3:

у абзаці другому цифри та знаки "560" та " (420 + 540 - 550)" замінити відповідно цифрами та знаками "620" та " (480 + 600 - 610)";

5) у підпункті 3.3.4:

у абзаці третьому цифри та знаки "960" та " (570 - 680 + 790 + 840)" замінити відповідно цифрами та знаками "1020" та " (630 - 740 + 850 + 900)";

у абзаці четвертому цифри та знаки "970" та " (420 + 540 - 550 + 960)" замінити відповідно цифрами та знаками "1030" та " (480 + 600 - 610 + 1020)".

4. У пункті 3.4 розділу III "Порядок заповнення форм звітності":

1) у підпункті 3.4.1 абзаци третій - сьомий викласти в новій редакції:

"У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису доходів загального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 4 розділу I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляється сума надходжень до загального фонду державного та місцевих бюджетів з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 6 розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 5 розділу I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя".

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису доходів спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 8 розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 7 розділу I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума надходжень до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 9 розділу I "Доходи" Звіту про виконання Державного бюджету України і у графі 8 розділу I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису доходів разом по загальному та спеціальному фондах державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).";

2) у підпункті 3.4.3 абзаци другий - шостий викласти в новій редакції:

"У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань загального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 частини II.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 4 частини II.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків загального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 6 частини II.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 5 частини II.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 8 частини II.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 7 частини II.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків спеціального фонду державного та місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 9 частини II.2 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 8 частини II.1 "Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань разом по загальному та спеціальному фондах державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).";

3) у підпункті 3.4.4:

у абзаці другому перше речення викласти у новій редакції:

"У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань загального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.";

у абзаці четвертому перше речення викласти у новій редакції:

"У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.";

абзац шостий викласти у новій редакції:

"У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань разом по загальному та спеціальному фондах державного та місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).";

4) у підпункті 3.4.6 абзаци другий - шостий викласти в новій редакції:

"У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із загального фонду державного та місцевих бюджетів і повернення до загального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 4 частини III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до загального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року. Дані щодо проведених операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним у графі 6 частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 5 частини III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 8 частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 7 частини III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до спеціального фонду державного і місцевих бюджетів кредитів з початку звітного року. Дані щодо проведених операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним у графі 9 частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" Звіту про виконання Державного бюджету України та у графі 8 частини III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).";

5) у підпункті 3.4.7:

у абзаці другому перше речення викласти у новій редакції:

"У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із загального фонду державного та місцевих бюджетів і повернення до загального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.";

у абзаці четвертому перше речення викласти у новій редакції:

"У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.";

абзац шостий викласти у новій редакції:

"У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань за сумами надання із загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).";

6) у підпункті 3.4.10 абзаци другий - шостий викласти в новій редакції:

" У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису фінансування на звітний рік по загальному фонду державного і місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 4 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 4 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню загального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 6 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 5 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису фінансування на звітний рік по спеціальному фонду державного і місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 8 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 7 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" відображаються суми проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню спеціального фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на підставі даних графи 9 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання Державного бюджету України та графи 8 частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису фінансування на звітний рік разом за загальним та спеціальним фондами державного і місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5).".

5. Пункти 3.13 та 3.14 Інструкції доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"У графі 4 "Дата набрання чинності гарантійної угоди" зазначається дата набрання чинності гарантійної угоди."

Абзаци четвертий-сьомий вважати абзацами п'ятим-восьмим відповідно.

Нумерацію граф 4 - 7 замінити на 5 - 8 відповідно.

6. У пункті 3.10 розділу III "Порядок заповнення форм звітності" у третьому абзаці друге речення викласти в новій редакції:

"Заповнюється на підставі даних обліку гарантійних зобов'язань держави відповідно до інформації, отриманої від Міністерства фінансів України."

7. Додатки 2 - 6 до Інструкції викласти у новій редакції, що додається.

Начальник Управління
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
Н.І. Сушко
Додаток 2
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання Зведеного
бюджету України, Державного бюджету
України і бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя

ЗВІТ
про виконання Зведеного бюджету України
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

10000000

Податкові надходження

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010300

Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року

11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

11020000

Податок на прибуток підприємств

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

11021100

Інші платники податку на прибуток

11021300

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій

11021400

Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів

11021500

Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

11022200

Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеної пунктом 1 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

11023100

Авансові внески з податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11023300

Авансові внески з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

11023400

Авансові внески з податку на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

11023500

Авансові внески з податку на прибуток іноземних юридичних осіб

11023600

Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

11023700

Авансові внески з податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

11023900

Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

11024000

Авансові внески з податку на прибуток приватних підприємств

11024100

Авансові внески з податку на прибуток від інших платників податку на прибуток

11024600

Авансові внески з податку на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

12000000

Податки на власність

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

12020300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

12020500

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

12020600

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві

12020700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві

12020800

Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

12030100

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

12030300

Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб)

12030400

Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб)

12030500

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб)

12030600

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб)

12030700

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

12030800

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

12030900

Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

12031000

Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

12031100

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

12031200

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

13010100

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

13010300

Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів

13020000

Збір за спеціальне використання води

13020100

Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

13020200

Збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення

13020300

Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

13020400

Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води

13020600

Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

13030000

Плата за користування надрами

13030100

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

13030200

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

13030400

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами

13030600

Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

13030700

Плата за користування надрами для видобування нафти

13030800

Плата за користування надрами для видобування природного газу

13030900

Плата за користування надрами для видобування газового конденсату

13050000

Плата за землю

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

13050400

Реструктурована сума заборгованості плати за землю

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

13070100

Плата за спеціальне використання диких тварин

13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

13070300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

14010000

Податок на додану вартість

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

14010400

Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість

14010500

Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг

14010600

Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів

14010700

Податок на додану вартість, що сплачується юридичними особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва"

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020100

Спирт

14020200

Лікеро-горілчана продукція

14020300

Виноробна продукція

14020400

Пиво

14020600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

14020700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

14020800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

14020900

Мотоцикли і велосипеди

14021000

Кузови для моторних транспортних засобів

14021100

Скраплений газ

14021200

Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами

14021600

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва

14021700

Бензин моторний для автомобілів

14021800

Інші нафтопродукти

14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030100

Спирт

14030200

Лікеро-горілчана продукція

14030300

Виноробна продукція

14030400

Пиво

14030600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

14030700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

14030800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

14030900

Мотоцикли і велосипеди

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

14031100

Скраплений газ

14031600

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

14031700

Бензин моторний для автомобілів

14031800

Інші нафтопродукти

14050000

Податки на окремі категорії послуг

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

15010000

Ввізне мито

15010100

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

15010200

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами

15010300

Інші збори з імпорту

15010400

Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України

15010500

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами

15010600

Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

15010700

Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита на товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами

15020000

Вивізне мито

15020100

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності

15020200

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами

15020300

Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті проведення операцій за державним контрактом

15040000

Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

16010100

Податок з реклами

16010200

Комунальний податок

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

16010500

Ринковий збір

16010600

Збір за видачу ордера на квартиру

16010700

Курортний збір

16010800

Збір за участь у бігах на іподромі

16010900

Збір за виграш у бігах на іподромі

16011000

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

16011200

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

16011600

Збір із власників собак

16011700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків

16012100

Податок на промисел

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

17010000

Рентна плата

17010100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

17010200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

17010300

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

17010400

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні

17010500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

17050000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

17070000

Надходження нарахованих і не сплачених зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки

18000000

Місцеві податки і збори

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

18020100

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами

18020200

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами

18030000

Туристичний збір

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

18040300

Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями

18040500

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту

18041000

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту

18041300

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами

18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

18041600

Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18041700

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами

18041800

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами

18050000

Єдиний податок

18050100

Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

18050200

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

19000000

Інші податки та збори

19010000

Екологічний податок

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

19010500

Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами

19010600

Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

19040100

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

19050100

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

19060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

19060200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

19070000

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

19090400

Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема за податками і зборами (обов'язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року, та встановлені Податковим кодексом України

20000000

Неподаткові надходження

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010100

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010500

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

21010600

Надходження від погашення заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

21010700

Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

21010800

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність

21010900

Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21080000

Інші надходження

21080100

Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди

21080200

Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

21080500

Інші надходження

21080600

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації

21080700

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації

21080800

Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081200

Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

21081400

Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок

21082000

Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами

21090000

Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

22010200

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

22010600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового

22010700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

22010900

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

22011000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

22011100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

22030000

Судовий збір

22050000

Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

22070000

Виконавчий збір

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080100

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

22080200

Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

22080300

Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності

22080500

Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту

22090000

Державне мито

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090300

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

22090500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита

22100000

Митні збори

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

22120000

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

22130000

Плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення

22150000

Портовий (адміністративний) збір

22150100

Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів)

22150200

Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

22200000

Плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів

24000000

Інші неподаткові надходження

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

24010100

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів

24010200

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів

24010300

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів

24010400

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

24060000

Інші надходження

24060300

Інші надходження

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

24060700

Нез'ясовані надходження

24060800

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

24061800

Плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

24063500

Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

24110500

Інші (курсові різниці)

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

24130100

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії

24130200

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд

24130300

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

24140100

Збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню

24140200

Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

24160000

Концесійні платежі

24160100

Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)

24160200

Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)

24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

25000000

Власні надходження бюджетних установ

25010000-1

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25020000-1

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

30000000

Доходи від операцій з капіталом

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

32010100

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

32010200

Надходження від погашення заборгованості та зобов'язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" перед Державним агентством резерву України за отриманий природний газ

32010400

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33010000

Кошти від продажу землі

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010300

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів

40000000

Офіційні трансферти

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

50000000

Цільові фонди

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

Усього

__________
Примітка.-1


у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним кодам

II. Видатки

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

0100

Загальнодержавні функції

0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність

0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування

0112

Фінансова та фіскальна діяльність

0113

Зовнішньополітична діяльність

0120

Економічна допомога зарубіжним країнам

0130

Інші загальні функції державного управління

0131

Управління системою державної служби

0132

Загальнодержавне планування та статистика

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

0150

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державного управління

0160

Проведення виборів та референдумів

0170

Обслуговування боргу

0200

Оборона

0210

Військова оборона

0220

Цивільна оборона

0230

Військова допомога зарубіжним країнам

0240

Військова освіта

0250

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони

0260

Інша діяльність у сфері оборони

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада

0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

0320

Протипожежний захист та рятування

0330

Судова влада

0340

Кримінально-виконавча система та виправні заходи

0350

Діяльність у сфері безпеки держави

0360

Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді

0370

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

0400

Економічна діяльність

0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

0411

Загальна економічна та торговельна діяльність

0412

Регулювання трудових відносин

0420

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство

0421

Сільське господарство

0422

Лісове господарство та мисливство

0423

Рибне господарство

0430

Паливно-енергетичний комплекс

0431

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива

0432

Нафтогазова галузь

0433

Електроенергетична галузь

0434

Інші галузі паливно-енергетичного комплексу

0440

Інша промисловість та будівництво

0441

Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин

0442

Обробна промисловість

0443

Будівництво

0444

Відтворення мінерально-сировинної бази

0450

Транспорт

0451

Автомобільний транспорт

0452

Водний транспорт

0453

Залізничний транспорт

0454

Повітряний транспорт

0455

Трубопровідний та інший транспорт

0456

Дорожнє господарство

0460

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0470

Інші галузі економіки

0480

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки

0481

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності

0482

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства

0483

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу

0484

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві

0485

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері транспорту

0486

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0487

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях економіки

0490

Інша економічна діяльність

0500

Охорона навколишнього природного середовища

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0512

Утилізація відходів

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0520

Збереження природно-заповідного фонду

0530

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0600

Житлово-комунальне господарство

0610

Житлове господарство

0620

Комунальне господарство

0630

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0700

Охорона здоров'я

0710

Медична продукція та обладнання

0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога

0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії

0722

Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки

0724

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги

0725

Фельдшерсько-акушерські пункти

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади

0731

Лікарні загального профілю

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

0734

Санаторно-курортні заклади

0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

0750

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я

0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

0761

Будинки дитини

0762

Станції переливання крові

0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

0800

Духовний та фізичний розвиток

0810

Фізична культура і спорт

0820

Культура та мистецтво

0821

Театри

0822

Художні колективи, концертні і циркові організації

0823

Кінематографія

0824

Бібліотеки, музеї і виставки

0827

Заповідники

0828

Клубні заклади

0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, творчі спілки

0830

Засоби масової інформації

0840

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку

0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації

0900

Освіта

0910

Дошкільна освіта

0920

Загальна середня освіта

0921

Загальноосвітні навчальні заклади

0922

Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати

0930

Професійно-технічна освіта

0940

Вища освіта

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації

0950

Післядипломна освіта

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

0980

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти

0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1010

Соціальний захист на випадок непрацездатності

1020

Соціальний захист пенсіонерів

1030

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1040

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді

1050

Соціальний захист безробітних

1060

Допомога у вирішенні житлового питання

1070

Соціальний захист інших категорій населення

1080

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту

1090

Інша діяльність у сфері соціального захисту

Усього

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

2000

Поточні видатки

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2110

Оплата праці

2111

Заробітна плата

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

2120

Нарахування на оплату праці

2200

Використання товарів і послуг

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

Продукти харчування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

Видатки на відрядження

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2271

Оплата теплопостачання

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

2273

Оплата електроенергії

2274

Оплата природного газу

2275

Оплата інших енергоносіїв

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2600

Поточні трансферти

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2700

Соціальне забезпечення

2710

Виплата пенсій і допомоги

2720

Стипендії

2730

Інші виплати населенню

2800

Інші поточні видатки

3000

Капітальні видатки

3100

Придбання основного капіталу

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

Капітальне будівництво (придбання)

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3130

Капітальний ремонт

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

3140

Реконструкція та реставрація

3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3150

Створення державних запасів і резервів

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

3200

Капітальні трансферти

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3240

Капітальні трансферти населенню

9000

Нерозподілені видатки

Усього

III. Кредитування

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

0100

Загальнодержавні функції

0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність

0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування

0112

Фінансова та фіскальна діяльність

0113

Зовнішньополітична діяльність

0120

Економічна допомога зарубіжним країнам

0130

Інші загальні функції державного управління

0131

Управління системою державної служби

0132

Загальнодержавне планування та статистика

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

0150

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державного управління

0160

Проведення виборів та референдумів

0170

Обслуговування боргу

0200

Оборона

0210

Військова оборона

0220

Цивільна оборона

0230

Військова допомога зарубіжним країнам

0240

Військова освіта

0250

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони

0260

Інша діяльність у сфері оборони

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада

0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

0320

Протипожежний захист та рятування

0330

Судова влада

0340

Кримінально-виконавча система та виправні заходи

0350

Діяльність у сфері безпеки держави

0360

Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді

0370

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

0400

Економічна діяльність

0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

0411

Загальна економічна та торговельна діяльність

0412

Регулювання трудових відносин

0420

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство

0421

Сільське господарство

0422

Лісове господарство та мисливство

0423

Рибне господарство

0430

Паливно-енергетичний комплекс

0431

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива

0432

Нафтогазова галузь

0433

Електроенергетична галузь

0434

Інші галузі паливно-енергетичного комплексу

0440

Інша промисловість та будівництво

0441

Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин

0442

Обробна промисловість

0443

Будівництво

0444

Відтворення мінерально-сировинної бази

0450

Транспорт

0451

Автомобільний транспорт

0452

Водний транспорт

0453

Залізничний транспорт

0454

Повітряний транспорт

0455

Трубопровідний та інший транспорт

0456

Дорожнє господарство

0460

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0470

Інші галузі економіки

0480

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки

0481

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності

0482

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства

0483

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу

0484

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві

0485

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері транспорту

0486

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0487

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях економіки

0490

Інша економічна діяльність

0500

Охорона навколишнього природного середовища

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0512

Утилізація відходів

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0520

Збереження природно-заповідного фонду

0530

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0600

Житлово-комунальне господарство

0610

Житлове господарство

0620

Комунальне господарство

0630

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0700

Охорона здоров'я

0710

Медична продукція та обладнання

0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога

0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії

0722

Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки

0724

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги

0725

Фельдшерсько-акушерські пункти

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади

0731

Лікарні загального профілю

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

0734

Санаторно-курортні заклади

0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

0750

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я

0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

0761

Будинки дитини

0762

Станції переливання крові

0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

0800

Духовний та фізичний розвиток

0810

Фізична культура і спорт

0820

Культура та мистецтво

0821

Театри

0822

Художні колективи, концертні і циркові організації

0823

Кінематографія

0824

Бібліотеки, музеї і виставки

0827

Заповідники

0828

Клубні заклади

0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, творчі спілки

0830

Засоби масової інформації

0840

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку

0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації

0900

Освіта

0910

Дошкільна освіта

0920

Загальна середня освіта

0921

Загальноосвітні навчальні заклади

0922

Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати

0930

Професійно-технічна освіта

0940

Вища освіта

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації

0950

Післядипломна освіта

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

0980

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти

0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1010

Соціальний захист на випадок непрацездатності

1020

Соціальний захист пенсіонерів

1030

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1040

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді

1050

Соціальний захист безробітних

1060

Допомога у вирішенні житлового питання

1070

Соціальний захист інших категорій населення

1080

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту

1090

Інша діяльність у сфері соціального захисту

Усього

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

4000

Кредитування

4100

Внутрішнє кредитування

4110

Надання внутрішніх кредитів

4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

4120

Повернення внутрішніх кредитів

4121

Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів

4122

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

4123

Повернення інших внутрішніх кредитів

4200

Зовнішнє кредитування

4210

Надання зовнішніх кредитів

4220

Повернення зовнішніх кредитів

Усього

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

200000

Внутрішнє фінансування

201000

Фінансування за рахунок коштів державних фондів

201100

Позики, одержані з державних фондів

201110

Одержано позик

201120

Погашено позик

202000

Фінансування за рахунок позик банківських установ

202100

Фінансування за рахунок позик Національного банку України

202110

Одержано позик

202120

Погашено позик

202200

Фінансування за рахунок інших банків

202210

Одержано позик

202220

Погашено позик

203000

Інше внутрішнє фінансування

203100

Позики інших фінансових установ

203110

Одержано позик

203120

Погашено позик

203130

Зміна обсягів вимог до інших фінансових установ, що використовуються для управління ліквідністю

203200

Позики нефінансових державних підприємств

203210

Одержано позик

203220

Погашено позик

203230

Зміна обсягів цінних паперів нефінансових державних підприємств, що використовуються для управління ліквідністю

203300

Позики нефінансового приватного сектора

203310

Одержано позик

203320

Погашено позик

203400

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

203410

Одержано

203420

Повернено

203500

Інше внутрішнє фінансування

203510

Одержано позик

203520

Погашено позик

204000

Надходження від приватизації державного майна

205000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205100

На початок періоду

205200

На кінець періоду

205300

Інші розрахунки

205310

Курсова різниця

205320

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету

205330

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

205340

Інші розрахунки

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

206110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

206120

Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

206200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

206220

Придбання цінних паперів

207000

Коригування

207100

Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового випуску зобов'язань

207200

Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при погашенні зобов'язань

207300

Переоцінка вартості в національній валюті

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208100

На початок періоду

208200

На кінець періоду

208300

Інші розрахунки

208310

Курсова різниця

208320

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету

208330

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

208340

Інші розрахунки

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

209000

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

209100

На початок періоду

209200

На кінець періоду

300000

Зовнішнє фінансування

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

301100

Одержано позик

301200

Погашено позик

302000

Позики, надані органами управління іноземних держав

302100

Одержано позик

302200

Погашено позик

303000

Позики, надані іноземними комерційними банками

303100

Одержано позик

303200

Погашено позик

304000

Позики, надані постачальниками

304100

Одержано позик

304200

Погашено позик

305000

Позики, не віднесені до інших категорій

305100

Одержано позик

305200

Погашено позик

306000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

306100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

306200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

307000

Коригування

307100

Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового випуску зобов'язань

307200

Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при погашенні зобов'язань

Усього

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

400000

Фінансування за борговими операціями

401000

Запозичення

401100

Внутрішні запозичення

401101

Довгострокові зобов'язання

401102

Середньострокові зобов'язання

401103

Короткострокові зобов'язання та векселі

401104

Інші зобов'язання

401200

Зовнішні запозичення

401201

Довгострокові зобов'язання

401202

Середньострокові зобов'язання

401203

Короткострокові зобов'язання та векселі

401204

Інші зобов'язання

402000

Погашення

402100

Внутрішні зобов'язання

402101

Довгострокові зобов'язання

402102

Середньострокові зобов'язання

402103

Короткострокові зобов'язання та векселі

402104

Інші зобов'язання

402200

Зовнішні зобов'язання

402201

Довгострокові зобов'язання

402202

Середньострокові зобов'язання

402203

Короткострокові зобов'язання та векселі

402204

Інші зобов'язання

500000

Надходження від приватизації державного майна

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

502000

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми

504000

Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

505000

Понадпланові надходження від приватизації державного майна з урахуванням можливого заміщення інших джерел фінансування державного бюджету

600000

Фінансування за активними операціями

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

601110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

601120

Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

601210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

601220

Придбання цінних паперів

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

602100

На початок періоду

602200

На кінець періоду

602300

Інші розрахунки

602301

Курсова різниця

602302

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету

602303

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

602304

Інші розрахунки

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

603000

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

604000

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

604100

На початок періоду

604200

На кінець періоду

Усього
Додаток 3
3до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання Зведеного
бюджету України, Державного бюджету
України і бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя

ЗВІТ
про виконання Державного бюджету України
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з ураху- ванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10000000

Податкові надходження

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

х

х

х

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

х

х

х

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

х

х

х

11010300

Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників

х

х

х

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

х

х

х

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

х

х

х

11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб