Документ v0019750-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.02.2016, підстава - v0037750-16
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2016. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2016  № 19

Про затвердження Положення про впровадження процедури електронних закупівель у Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, апеляційних, апеляційних господарських, апеляційних адміністративних, окружних адміністративних та місцевих господарських судах

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації
№ 37 від 29.02.2016}

Відповідно до статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про здійснення державних закупівель", розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 501 (зі змінами), Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12 (зі змінами), та з метою реалізації пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про впровадження процедури електронних закупівель у Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, апеляційних, апеляційних господарських, апеляційних адміністративних, окружних адміністративних та місцевих господарських судах (додається).

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України (Парубченко Т.В.) не пізніше наступного робочого дня з дня видання цього наказу довести його до керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних, апеляційних господарських, апеляційних адміністративних, окружних адміністративних та місцевих господарських судах судів.

3. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В.М.) розмістити текст цього наказу в день його видання на офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-правова база".

4. Цей наказ набирає чинності з 1 червня 2016 року.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації № 37 від 29.02.2016}

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Гізатуліну Л.В.

Голова

З. ХолоднюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
02.02.2016  № 19

ПОЛОЖЕННЯ
про впровадження процедури електронних закупівель у Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, апеляційних, апеляційних господарських, апеляційних адміністративних, окружних адміністративних та місцевих господарських судах

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене з урахуванням Примірного положення про порядок придбання товарів в рамках пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель, розміщеного на сайті prozorro.org, та встановлює загальний порядок організації придбання товарів та послуг, очікувана вартість закупівлі яких не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", у рамках Пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель (далі - Пілотний проект).

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель, та забезпечує замовникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

електронний реверсивний аукціон (аукціон) - процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;

закупівлі - процес здійснення закупівель товарів та послуг на електронних майданчиках (торги);

замовник - Державна судова адміністрація України, територіальні управління Державної судової адміністрації України апеляційні, апеляційні господарські, апеляційні адміністративні, окружні адміністративні та місцеві господарські суди, що беруть участь у Пілотному проекті та мають потребу в закупівлі товарів та послуг;

користувач системи - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалася в системі електронних закупівель;

система електронних закупівель (далі - система) - програмний комплекс, розроблений для проведення Пілотного проекту та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модулю електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;

учасник - фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи, який подав в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про здійснення державних закупівель".

II. Сфера застосування Положення

1. Це Положення застосовується до всіх замовників та закупівель товарів та послуг за умови, що мінімальна вартість закупівлі становить 20 тисяч гривень та не перевищує 200 тисяч гривень (з урахуванням податку на додану вартість), визначену статтею 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

2. Дія цього Положення поширюється на закупівлю товарів та послуг, необхідних для належного забезпечення діяльності установ судової системи.

III. Реєстрація в системі електронних закупівель

1. Замовник реєструється в системі відповідно до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним на сайті http://prozorro.org.

2. Замовник має право зареєструватися на декількох електронних майданчиках на сайті http://prozorro.org в розділі "Почати роботу".

3. Замовник розпочинає та завершує процедуру закупівлі товарів та послуг виключно на одному із електронних майданчиків.

IV. Порядок здійснення закупівель

1. Замовник з метою придбання товарів та надання послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

2. В оголошенні про проведення закупівель обов'язково зазначається:

найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;

розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару, надання послуг;

найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора, єдиного закупівельного словника (CPV);

кількість товарів, обсяг послуг;

місце поставки товарів, надання послуг;

строк поставки товарів, надання послуг;

технічні та/або якісні вимоги до підтвердження предмету закупівлі;

вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;

дата, час початку подання пропозицій;

дата, час закінчення подання пропозицій;

крок аукціону може становити 0,5-3 % очікуваної вартості товару;

іншу необхідну інформацію.

Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публікується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити "або еквівалент".

3. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару, надання послуг або істотні умови договору.

4. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

У разі необхідності, але до дня початку подання пропозицій учасниками, замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.

5. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.

6. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

7. Замовник у строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару, послуг - технічним вимогам, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товару та/або вимогам до кваліфікації учасників, Замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, у такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів технічним вимогам, надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.

8. Інформація про визначення переможця обов'язково оприлюднюється замовником у системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

9. Договір про придбання товару, надання послуг укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих дні та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу 5 цього Положення.

10. Після укладення договору про придбання товару, надання послуг замовник зобов'язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.

11. У випадку неукладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного в пункті 10 цієї глави, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє в порядку, передбаченому пунктами 7-10 цього розділу.

12. У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій або процедура аукціону відмінена замовником у порядку, передбаченому пунктом 7 розділу 4 цього Положення, замовник має право здійснювати процедуру закупівлі відповідно до чинного законодавства.

V. Роз'яснення щодо результатів закупівель (скарги)

1. Оскарження в процесі проведення закупівель відповідно до пункту 1 розділу 2 цього Положення відбувається у формі роз'яснення щодо результатів закупівель (скарга). Така скарга подається користувачем системи або учасником в електронній формі через сервіс системи та повинна містити таку інформацію:

найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

номер оголошення про проведення закупівель, які оскаржуються;

підстави подання скарги;

вимоги до замовника та їх обґрунтування (обставини, в яких скаржник вбачає порушення закупівлі з посиланням на регламент (положення) або діюче законодавство);

ідентифікаційні дані (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб - резидентів, П.І.Б., місце реєстрації (проживання) фізичних осіб, найменування, реєстраційний номер, країна резиденства - для юридичних осіб - нерезидентів) особи, що подала скаргу.

2. У разі отримання замовником роз'яснення (скарги) з вимогою щодо усунення порушення під час проведення закупівель, замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, для врегулювання питань, зазначених у скарзі, інформацію про що оприлюднити, у тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель у такій самій формі, як була подана скарга.

3. Роз'яснення (скарги) подаються учасником замовнику не пізніше 5 днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, але до дня укладення договору про придбання товару, з дотриманням вимог пункту 1 цього розділу. Роз'яснення (скарги) на технічні вимоги до товару та вимоги до кваліфікації учасників можуть подаватися до початку строку, встановленого для подання пропозицій.

Замовник надає відповіді на запитання, уточнення користувачів системи в межах тривалості робочого дня з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин.

4. Замовник повинен у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації скарги в системі, оприлюднити в системі інформацію про час і місце розгляду скарги. Для розгляду скарги замовник залучає за згодою з правом дорадчого голосу представників Мінекономрозвитку, ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна", ГО "Прозорі закупівлі" та суб'єкта господарювання, що володіє електронним майданчиком.

Замовник має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками таких державних органів), експертів та спеціалістів, які не є пов'язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.

Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді.

5. Замовник зобов'язаний прийняти обґрунтоване рішення за результатами розгляду скарги не пізніше 5-го дня з моменту реєстрації скарги в системі та прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі, про заходи, що повинні вживатися для їх усунення та, у випадку встановлення порушення при визначенні переможця, переглядає таке рішення.

6. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, оприлюднюється в системі не пізніше наступного дня після його прийняття.

7. Процес розгляду скарги не зупиняє процес проведення закупівель за виключенням обставин, передбачених пунктом 2 розділу 5 цього Положення.

8. Замовник та переможець не мають право укладати договір у період призупинення закупівлі.

Начальник
адміністративно-господарського
управління ДСА УкраїниІ. Галівець

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вгору