Документ v0018900-15, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2015

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2015  № 18гн

Про особливості організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території півострова Крим

З метою забезпечення належної організації діяльності органів прокуратури України у зв’язку з тимчасовою окупацією території півострова Крим, керуючись статтею 15 Закону України «Про прокуратуру», НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику, заступникам Генерального прокурора України, заступнику Генерального прокурора України - Головному військовому прокурору, прокурорам обласного рівня, керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним, районним у містах, військовим прокурорам забезпечити належну організацію роботи з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, а також інтересів держави в умовах тимчасової окупації території півострова Крим.

2. Комплексно використовувати функції прокуратури щодо представництва інтересів громадян та держави у суді, нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, підтримання державного обвинувачення, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, відповідно до вимог галузевих наказів Генеральної прокуратури України з урахуванням положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та цього наказу.

3. Спрямовувати зазначену діяльність на виконання завдань щодо захисту гарантованих Конституцією України, іншими законами та міжнародними правовими актами прав і свобод громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, а також інтересів держави.

4. Управлінню з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України, прокурорам обласного рівня, міським, районним, міжрайонним, районним у містах прокурорам діяльність щодо представництва інтересів громадян та держави в суді передусім спрямувати на захист:

- соціальних, трудових прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, у тому числі їх прав на освіту, отримання документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;

- національно-культурних прав громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, які перебувають на тимчасово окупованій території;

- фінансово-економічних інтересів держави, законності використання бюджетних коштів, спрямованих на подолання наслідків тимчасової окупації півострова Крим, у тому числі облаштування, соціальне забезпечення та інтеграцію громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території.

4.1. Прокурорам Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вживати заходів до застосування представницьких повноважень у випадку неналежного виконання уповноваженими органами, передислокованими з окупованої території, покладених на них обов’язків або відсутності таких уповноважених органів.

4.2. Прокурору Херсонської області забезпечувати представництво в суді інтересів громадян і держави у разі неналежного виконання уповноваженими органами покладених на них обов’язків або їх відсутності щодо організації перетину меж тимчасово окупованої території, здійснення прикордонного та митного контролю. Про пред’явлені позови, заяви та результати їх розгляду повідомляти прокуратуру Автономної Республіки Крим.

5. За наявності підстав для захисту прав громадян або інтересів держави у суді організовувати якісну і своєчасну підготовку та пред’явлення позовів (заяв), застосування інших заходів представницького характеру, передбачених Законом України «Про прокуратуру».

5.1. При пред’явленні позову своєчасно ініціювати забезпечення позовних вимог.

5.2. Прокурорам Автономної Республіки Крим і міста Севастополя забезпечити участь у розгляді судами першої та апеляційної інстанцій цивільних, адміністративних і господарських справ, підсудних судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, за пред’явленими ними позовами (заявами), у справах, у які здійснено вступ, або коли суд визнає це за необхідне у випадках, передбачених законом.

5.3. Управлінню з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України забезпечувати участь у розгляді Верховним Судом України і вищими спеціалізованими судами заяв про перегляд судових рішень та касаційних скарг Генеральної прокуратури України і підпорядкованих прокуратур на судові рішення в цивільних, господарських та адміністративних справах, пов’язаних із захистом прав і свобод громадян та інтересів держави, порушених у зв’язку з тимчасовою окупацією території України.

5.4. Прокурорам усіх рівнів вживати заходів, спрямованих на своєчасне та реальне виконання судових рішень, постановлених у справах за їх позовами та заявами. Забезпечити реалізацію прав сторони виконавчого провадження у справах, у яких ними здійснювалося представництво інтересів громадян або держави відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження».

6. З метою належної організації роботи щодо захисту прав громадян та інтересів держави запровадити постійний моніторинг інформації про їх порушення на тимчасово окупованій території півострова Крим.

7. Забезпечувати додержання вимог закону при прийнятті, реєстрації, розгляді та вирішенні в органах досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, вчинені на тимчасово окупованій території, своєчасне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виконання першочергових слідчих та інших процесуальних дій.

7.1. Відомості про територію вчинення кримінального правопорушення цієї категорії вносити до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до Положення про порядок його ведення.

8. Прокурорам обласного рівня у визначеному порядку невідкладно інформувати управління з питань представництва інтересів громадян та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України щодо надходження повідомлень про кримінальні правопорушення, вчинені на тимчасово окупованій території півострова Крим.

8.1. Після проведення першочергових слідчих та інших необхідних процесуальних дій матеріали відповідних кримінальних проваджень направляти до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності.

9. Управлінню з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України вживати заходів до визначення підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території України, з урахуванням вимог статей 32, 34, 36 Кримінального процесуального кодексу України, статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території».

9.1. Рішення про визначення підслідності приймати у формі постанови з додержанням вимог статей 36, 110 Кримінального процесуального кодексу України.

10. Після визначення підслідності та надходження кримінальних проваджень для подальшого досудового розслідування прокурорам усіх рівнів забезпечувати процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованій території України, з урахуванням положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

10.1. Прокурорам Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснювати досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких розпочато зазначеними прокуратурами за фактами (подіями), які мали місце на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також у випадках визначення Генеральною прокуратурою України підслідності за слідчими цих прокуратур.

10.2. Військовим прокурорам усіх рівнів з урахуванням вимог пункту 8 цього наказу здійснювати досудове розслідування та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованій території України, які розпочато відповідними прокуратурами.

10.3. Управлінню з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України:

- здійснювати досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені на тимчасово окупованій території півострова Крим, розслідування у яких розпочато Генеральною прокуратурою України, а також в інших випадках, визначених законом;

- забезпечувати процесуальне керівництво у таких кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими центральних апаратів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України.

11. Прокурорам усіх рівнів, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначених кримінальних провадженнях, забезпечувати участь прокурора в судовому провадженні з розгляду обвинувальних актів щодо кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території України, крім випадків, передбачених законом, клопотань про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, застосування, продовження, зміни або припинення примусових заходів медичного та виховного характеру, виконання вироку суду іноземної держави або його приведення у відповідність із законодавством України, вирішення питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

11.1. Прокурорам Автономної Республіки Крим та міста Севастополя забезпечувати участь прокурорів у судовому провадженні з перегляду судових рішень в апеляційному порядку у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені на тимчасово окупованій території України.

11.2. Управлінню з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України брати участь у судовому провадженні з перегляду судових рішень у касаційному порядку та Верховним Судом України у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені на тимчасово окупованій території України.

11.3. Забезпечувати оскарження незаконних судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, за нововиявленими обставинами та до Верховного Суду України, повноту та якість поданих документів реагування.

12. Прокурорам Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснювати нагляд за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності за оперативними підрозділами правоохоронних органів, передислокованих з тимчасово окупованої території автономії.

13. Управлінню з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України, прокурору Автономної Республіки Крим організувати оперативне опрацювання інформації, звернень громадян з питань виконання судових рішень у кримінальних провадженнях та застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян на території півострова Крим.

13.1. При встановленні фактів порушень прав громадян, які перебувають під вартою на території півострова Крим, вживати відповідних заходів реагування.

14. Забезпечити своєчасний, повний, об’єктивний та якісний розгляд звернень громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, їх особистий прийом.

15. За необхідності у встановленому порядку звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції України з пропозиціями щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів держави на тимчасово окупованій території півострова Крим, а також із питань відшкодування витрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України.

16. Активно використовувати можливості засобів масової інформації для висвітлення діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї.

17. Основними критеріями оцінки ефективності роботи органів прокуратури з цих питань визначити своєчасність і повноту вжитих заходів до усунення порушень законності, реальне поновлення прав і свобод громадян, відшкодування заподіяної шкоди, притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків, прокурорів обласного рівня.

Наказ надіслати прокурорам обласного рівня, міським, районним, міжрайонним, районним у містах, військовим прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України та ознайомити з ним усіх прокурорсько-слідчих працівників.

Генеральний прокурор України

В. Шокін

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вгору