Документ v0018832-16, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2016  № 18

Про внесення змін до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік

Відповідно до пунктів 9, 14 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо проведення у 2016 році державних статистичних спостережень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік, затвердженого наказом Держстату від 31 грудня 2015 року № 380 "Про затвердження Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік", що додаються.

2. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Змін до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік, затверджених пунктом 1 цього наказу, на офіційному веб-сайті Держстату.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

І.М. ЖукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
05.02.2016  № 18

ЗМІНИ
до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік

1. Розділ "Державні фінанси, податки та публічний сектор" доповнити пунктом четвертим, який викласти у такій редакції:

"

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

4.

Звіт про здійснення державних закупівель (12.11.2014 № 334)

1-торги

квартальна

Юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності":
Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів-1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств (господарських товариств));

не пізніше 16 числа місяця, наступного за звітним періодом

центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів-1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави)

не пізніше 16 числа місяця, наступного за звітним періодом

__________
-1 Згідно з Законом України "Про державний бюджет України" на відповідний рік.

".

В.о. директора департаменту
планування та координації
статистичної діяльностіН.П. Павленко

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вгору