Документ v0017304-99, поточна редакція — Прийняття від 05.02.1999

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 17 від 05.02.99
м.Київ
vd990205 vn17

Про затвердження змін і доповнень до Правил безпеки праці на
суднах річкового флоту та вимог техніки безпеки до суден
внутрішнього і змішаного плавання та суднового обладнання

З метою забезпечення безпечної експлуатації суден річкового
флоту внутрішнього та змішаного плавання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до Правил безпеки праці на
суднах річкового флоту, НАОП 5.1.22-1.03-91 (далі - Правила) та
Вимог техніки безпеки до суден внутрішнього і змішаного плавання
та суднового обладнання, НАОП 5.1.22-1.06.80 (далі - Вимоги), що
додаються. 2. Зміни та доповнення ввести в дію з 1 квітня 1999 р.
3. Управлінню по нагляду за охороною праці в машинобудуванні,
на транспорті та у зв'язку разом з Міністерством транспорту: 3.1. До 1 березня визначити потреби підприємств, установ і
організацій у зазначених змінах та доповненнях до Правил і Вимог. 3.2. Вжити заходів щодо вивчення змін та доповнень до Правил
і Вимог державними інспекторами, іншими посадовими особами
Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів,
працівниками підприємств, установ, організацій, апарату
Міністерства транспорту.
4. Управлінню по нагляду за охороною праці в машинобудуванні,
на транспорті та у зв'язку, начальникам територіальних управлінь
та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці
забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог змін і
доповнень до Правил і Вимог. 5. Управлінню по нагляду за охороною праці в машинобудуванні,
на транспорті та у зв'язку (Полянський С.А.) подати протягом тижня
Головному управлінню охорони праці (Мельнічук Л.О.) відповідні
матеріали для включення змін і доповнень до Правил і Вимог до
Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого
інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 6. Головному управлінню охорони праці (Мельнічук Л.О.)
забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення
на видання змін та доповнень до Правил і Вимог. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління по нагляду за охороною праці в машинобудуванні, на
транспорті та у зв'язку Полянського С.А.
Заступник Голови Комітету В.Іванченко
Зміни та доповнення до Правил безпеки праці
на суднах річкового флоту (НАОП 5.1.22-1.03-91)
Затверджено
наказом Комітету по нагляду
за охороною праці
від 5 лютого 1999 р. N 17
Наведені нижче пункти Правил викласти у новій редакції:
П. 1.2.16. Палуба уздовж всього периметра корпусу (крім суден
без команд) повинна бути огороджена фальшбортом або леєрною
огорожею. Справність фальшборту та леєрної огорожі необхідно
постійно контролювати, періодично в міру послаблення обтягувати
тятиви тросових леєрів, виправляти трубчасті леєри, замінювати
зіпсовані ділянки ланцюгів, перевіряти міцність кріплення стійок і
особливо справність крючків у місцях відкривання огорож. П. 2.5.5. Всі швартові роботи повинні проводитися під
керівництвом вахтового начальника. Члени екіпажу, зайняті на
швартових операціях, повинні працювати в рукавицях та жилетах
страхувальних робочих. Перед початком швартових робіт має бути
встановлений зв'язок з вахтовим начальником з суднової мережі або
за допомогою переносної радіостанції. У нічний та темний час доби
місце швартування повинне освітлюватися. Місця швартування та
проходи штовханих (буксированих) складів із несамохідних
безекіпажних суден та на цих суднах допускається освітлювати
переносними акумуляторними освітлювальними приладами. П. 2.6.7. При обслуговуванні безекіпажних барж екіпажем
буксира (штовхача) для переходу з буксира (штовхача) на баржі
повинні установлюватися з буксира на баржі перехідні трапи з
двосторонньою леєрною огорожею. Члени екіпажу, які виконують на
безкомандних баржах роботи швартові і з віддачі та підйому якоря,
повинні працювати в жилетах страхувальних робочих. Вахтовий
начальник буксира (штовхача) або керівник робіт забезпечує та
контролює безпеку виконання цих робіт. П. 2.6.19. При обслуговуванні віжкових зчепів необхідно: подачу та прийом зчіпних канатів здійснювати за допомогою
кидальних кінців або канатів-провідників; вибір слабини та набивку віжкових канатів здійснювати за
допомогою брашпиля (шпиля) штовхача; до початку руху потягу набити важкові канати, встановити та
закріпити перехідне обладнання. Примітка: дозволяється подача віжкового каната без кидального
кінця на відстані між працівником, який подає, та
працівником, який приймає канат (або між працівником,
який подає канат і кнехтом об'єкта швартування), не
більше ніж 1 м.
П. 2.8.7. Переходити з судна на берег і назад, з одного судна
на інше (на стоянці) потрібно тільки по встановлених з цією метою
трапах (східцях) і спеціальному перехідному обладнанню, що
забезпечують безпеку переходу та відповідають вимогам, які
встановлені для східців, штормтрапів і містків (додаток 4). При
переході з одного несамохідного судна штовханого складу на інше у
разі, копи вони тісно, без зазорів, учалені бортами і різниця
висот палуб не більше ніж 400 мм, установка трапів, східців та
іншого перехідного обладнання не обов'язкова. П. 2.8.9. Для переходу з штовхача на судна штовханого складу
слід передбачати спеціальні східці, розміри і конструкції яких
повинні забезпечувати безпечний рух по них людей і надійне їх
кріплення у робочому стані (мати захвати, карабіни та ін.). Кінець східців, який подається на склад суден, повинен мати
опорні ролики з матеріалу, який не створює іскри, а леєрна огорожа
висотою 1 м повинна бути знімною (або мати можливість
завалюватися) двосторонньою. У неробочому стані східці потрібно
укладати на штатні місця. Для переходу з судна на судно штовханого складу, при різниці
висот палуб понад 400 мм, дозволяється застосовувати трапи
переносні нахилені. Ці трапи можуть бути інвентарним майном
штовхача.
Додаток N 11
Норми та терміни випробувань підйомних
механізмів та приладів
У примітках пункт 7 викласти в такій редакції: Жилет страхувальний випробовується на плавучість шляхом
занурення його у воду на 15 хвилин з підвішеним до нього вантажем
масою 8,5 кг. Жилет повинен залишатися на плаву.
Зміни та доповнення до Вимог техніки безпеки до суден
внутрішнього і змішаного плавання та суднового обладнання
(НАОП 5.1.22-1.06-80)
Наведені нижче пункти Вимог викласти у новій редакції: П. 1.4.4. По периметру палуб, містків і надбудов, які
відвідують члени екіпажу, а також навколо відкритих прорізів і
площадок, розташованих на висоті понад 0,5 м, повинні
установлюватися огорожі висотою не менше ніж 1,1 м. Примітка: на верхніх тентах, які рідко відвідуються, а також на
несамохідних суднах, які експлуатуються без штатних
екіпажів, леєрну огорожу можна не встановлювати.
П. 1.4.5. Огорожа всередині приміщень повинна бути висотою не
менше ніж 1 м. На суднах довжиною до 25 м та вантажопідйомністю до
3х10 в ст.5 кг (300 т) за погодженням з місцевими органами
Держнаглядохоронпраці може бути допущене установлення огорожі
всередині приміщень меншої висоти, але не менше ніж 0,75 м. На річкових буксирах, буксирах-штовхачах, штовхачах,
побудованих до 1990 року, допускається висота огорожі всередині
приміщень не менше ніж 0,9 м. При цьому відстань між стійками не
повинна перевищувати 1,5 м. П. 1.4.6.1. Леєрна огорожа висотою 1,1 м повинна бути
чотирирядкова, 1 м - трирядкова, 0,75 м - дворядкова. За наявності
шкафутного бруса висотою не менше ніж 100 мм допускається леєрна
огорожа висотою 1,1 м - трирядкова. П. 1.4.6.7. Довжина ланцюгової огорожі (відстань між стійками
ланцюгової огорожі) не повинна перевищувати 1,5 м. П. 1.5.4. Постійні та тимчасові робочі місця, які розташовані
на висоті понад 0,5 м над рівнем настилу, повинні мати площадки,
обережковані буртиком і обладнані огорожею, а також відповідним
чином обладнаний доступ на площадку. Примітка: на площадках, які мало або тимчасово відвідуються і
розташовані вздовж двигунів, біля підвісних цистерн,
розподільних коробок клапанів (вентилів) та іншого
обладнання машинних та котельних відділень і знаходяться
на висоті понад 0,5 м над рівнем настилу, огорожа може
не встановлюватися.
П. 2.1.1. Вільна ширина горизонтальних шляхів сполучення на
палубі, а також проходів до робочих місць і постів керування
обладнанням повинна бути на всіх транспортних суднах не менше ніж
0,6 м. Ширина проходів у районі посадки в рятувальні шлюпки і для
виходу до штормтрапу повинна бути не менше ніж 0,8 м. Для суден
довжиною до 25 м і вантажопідйомністю до 3х10 в ст.5 кг (300 т)
допускається ширина проходу не менше ніж 0,6 м. Примітка: допускається місцеве зменшення ширини проходів до 0,5 м
у місцях розміщення швартового обладнання, стійок
кріплення лісу, вертикальних труб, східних люків; не
допускається в місцях проходів розміщення конструкцій і
обладнання, які виступають.
П. 2.2.4. Під час проектування нахилених трапів потрібно
брати: ширину трапа між тятивами або поручнями не менше ніж 0,6 м, а
для пасажирських суден - не менше ніж 0,8 м, довжину маршу трапа -
не більше ніж 4,0 м; відстань між східцями - не менше ніж 0,16 м і не більше ніж
0,28 м, залежно від кута нахилу трапа; кут нахилу до горизонтальної площини - не більше ніж 55
град.; відкриту ширину східців (у плані) - не менше ніж 0,16 м; висоту поручнів по вертикалі не менше ніж 1,0 м і не більше
ніж 1,1 м; огорожу нахилених трапів, крім жорсткого поручня, - складених
з двох проміжних стрижнів; відстань між стійками поручнів - не більше ніж 1,5 м. Східці зовнішнього нахиленого трапа повинні бути рифленими
або решіткової конструкції. Конструкція нахилених трапів повинна забезпечувати стік води
зі східців. По всій довжині маршу трапа повинен зберігатися рівний
крок (відстань між східцями по вертикалі). Над верхнім східцем
трапа по лінії руху ноги на настилі палуби не повинно бути
конструкцій, що виступають. Примітка: на суднах довжиною до 25 м і вантажо-підйомністю 3х10 в
ст.5 кг (300 т), а також на несамохідних суднах
будь-якої вантажопідйомності та розмірів допускається
застосовувати трапи шириною 0,5 м між тятивами з кутом
нахилу не більше ніж 65 град.
П. 2.4.1. Вертикальні трапи установлюються в доступних
місцях, марші повинні бути без зсувів у вертикальній площині.
Конструкція трапів повинна забезпечувати надійний захват руками.
Примітка: вантажні трюми барж, які перевозять навалочні вантажі,
можуть обладнуватися переносними вертикальними або
нахиленими трапами. При цьому трапи повинні бути
обладнані башмаками проти ковзання і засобами для їх
надійного кріплення. Переносні трапи для доступу в трюм
повинні встановлюватися на вільну площадку настилу
трюму.
П. 2.4.3. Під час проектування вертикальних трапів необхідно
брати: ширину трапа між тятивами не менше ніж 0,3 м; відстань центру східців трапа від переборок або інших
конструкцій, розміщених за трапом, - не менше ніж 0,15 м, відстань
між східцями - 0,3 м; східці вертикальних жорстких трапів з двох квадратних
стрижнів, поставлених на ребро, з відстанню між центрами стрижнів
0,07 м; на вертикальних суднових трапах, призначених для доступу до
устаткування та підпалубних приміщень, які мало відвідуються, -
однострижневі східці. П. 2.6.1. На всіх суднах, крім несамохідних, що
експлуатуються без штатних екіпажів, повинні передбачатися східці
для сполучення з берегом та з іншими суднами і штатне місце для їх
утримання (по-похідному). П. 2.8.4. На відкритих металевих палубах можна наносити
точкове наплавлення у вигляді конусних або напівсферичних шипів
висотою не менше ніж 5 мм, які мають в основі діаметр не менше ніж
6 мм, крок точкового наплавлення (відстань між розміщеними поряд
шипами) повинен бути не менше ніж 40 мм і не більше ніж 80 мм.
Припустиме зношення шипів по висоті - не більше 50% початкової
висоти. П. 3.1.1. Ділянки палуби, на яких розміщене якірне та
швартове обладнання, не повинні захаращуватися конструкціями, які
не мають прямого відношення до якірних та швартових операцій. Для виконання робіт на корінному кінці біля швартових
барабанів, кнехтів повинен бути забезпечений вільний простір на
палубі на відстані не менше ніж 1,5 м від турачки по лінії натягу
каната. На суднах довжиною 25 м і вантажопідйомністю до 3х10 в
ст.5 кг (300 т), а також на несамохідних суднах будь-якої
вантажопідйомності та розмірів ця відстань може бути зменшена до 1
м. П. 4.3.2. Поблизу поста керування та обслуговування котла, що
працює на газоподібному або рідкому паливі, і механізмів на
видному та доступному місці повинні вивішуватися інструкції з
обслуговування котла та механізмів.
"Охорона праці", N 4, 1999.вгору