Про план заходів на 2004 рік Держкомзему, Мінагрополітики та УААН щодо формування і розвитку ринку земель
Держкомзем України, Мінагрополітики України, НААН; Наказ, План від 26.01.20048/30/9
Документ v0008219-04, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2004


 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
 
Н А К А З
 
26.01.2004 N 8/30/9

 
Про план заходів на 2004 рік Держкомзему,
Мінагрополітики та УААН щодо формування
і розвитку ринку земель

 
     На виконання спільного рішення засідання колегій Держкомзему, Мінагрополітики та президії УААН від 20 січня 2004 року N 1/1/1 Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити план заходів на 2004 рік Держкомзему, Мінагрополітики та УААН щодо формування і розцінку ринку земель (додається).
 
 Голова Державного 
комітету України по
земельних ресурсах А.С.Даниленко
Міністр аграрної
політики України В.А.Слаута
Президент Української
академії аграрних наук М.В.Зубець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомзему,
Мінагрополітики,
УААН
26.01.2004 N 8/30/9

 
ПЛАН
заходів на 2004 рік Держкомзему,
Мінагрополітики та УААН щодо формування
і розвитку ринку земель

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п |           Захід            |   Виконавці    |Терміни виконання|
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 1  |            2             |     3      |    4    |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 1  |Впровадження положень Закону України "Про оцінку |   Держкомзем   |   червень   |
|   |земель" ( 1378-15 ) практику           |Мінагрополітики, УААН |         |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  |            Сприяння прийняттю Законів України:                 |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. |Про ринок земель                 |   Держкомзем   |   травень   |
|   |                         | Мінагрополітики УААН |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 2.2. |Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та |  Держкомзем УААН  |   лютий   |
|   |їх обмежень                    |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 2.3. |Про державний земельний кадастр          |  Держкомзем УААН  |   лютий   |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 2.4. |Про розмежування земель державної та комунальної |  Держкомзем УААН  |   лютий   |
|   |власності                     |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 2.5. |Про державну землевпорядну експертизу       |   Держкомзем   |   жовтень   |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 2.6. |Про ратифікацію Угоди про Позику (Проект "Видача |   Держкомзем   |   лютий   |
|   |державних актів на право власності на землю в   | Мінагрополітики УААН |         |
|   |сільській місцевості та розвитку системи     |           |         |
|   |кадастру") між Україною та МБРР          |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 3  |Подання до Кабінету Міністрів України       |   Держкомзем   |  березень   |
|   |законопроекту про створення фонду земель державної| Мінагрополітики УААН |         |
|   |власності та державної установи при Держкомземі  |     НАУ     |         |
|   |України щодо управління земельними ділянками   |           |         |
|   |державної власності. передачі їх в оренду, а також|           |         |
|   |викупу земельних ділянок для суспільних потреб  |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 4  |Реалізація пілотних проектів застави права оренди |   Держкомзем   |   грудень   |
|   |земельних ділянок сільськогосподарського     | Мінагрополітики УААН |         |
|   |призначення в кожному регіоні           |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 5  |Реалізація пілотного проекту реєстрації іпотек на |   Держкомзем   | протягом року |
|   |базі Білоцерківського відділу Київської      |           |         |
|   |регіональної філії Центру державного земельного  |           |         |
|   |кадастру                     |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 6  |Створення державного реєстру прав на землю та   |   Держкомзем   |   грудень   |
|   |нерухоме майно відповідно до законодавства України|           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 7  |Проведення робіт із землеустрою земель      |   Держкомзем   | протягом року |
|   |сільськогосподарських підприємств відповідно до  | Мінагрополітики УААН |         |
|   |вимог Законів України "Про землеустрій" ( 858-15 )|     НАУ     |         |
|   |та "Про охорону земель" ( 962-15 )        |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 8  |Проведення широкої роз'яснювальної роботи щодо  |   Держкомзем   | протягом року |
|   |ринкових земельних відносин відповідно до     | Мінагрополітики УААН |         |
|   |законодавства                   |     НАУ     |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 9  |Розширення наукових досліджень в сфері земельних | УААН НАУ Держкомзем | протягом року |
|   |відносин та іпотеки, а також щодо продажу та   |  Мінагрополітики  |         |
|   |застави прав на земельні ділянки, ціноутворення на|           |         |
|   |ринку земель, економічних та екологічних     |           |         |
|   |результатів функціонування ринку земель      |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 10 |Проведення організаційних робіт щодо продажу права|   Держкомзем   | протягом року |
|   |оренди земельних ділянок сільськогосподарського  |  Мінагрополітики  |         |
|   |призначення та сприяння їх заставі        |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 11 |Визначення інструментів цінового регулювання на  |   Держкомзем   | протягом року |
|   |ринку земель, а також сплати податків та     | Мінагрополітики УААН |         |
|   |державного мита за оформлення відповідної     |           |         |
|   |документації                   |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 12 |Внесення пропозиції до профільного комітету ВРУ  |   Держкомзем   |   січень   |
|   |щодо законодавчого встановлення тимчасових    | Мінагрополітики УААН |         |
|   |обмежень на ціни продажу земельних ділянок    |           |         |
|   |сільськогосподарського призначення та заборони  |           |         |
|   |протягом 10 років з дня набуття права власності на|           |         |
|   |ці землі змінювати їх цільове призначення, крім  |           |         |
|   |випадків викупу державою або територіальною    |           |         |
|   |громадою для суспільних потреб          |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 13 |Розробка та запровадження ефективної системи   |   Держкомзем   | протягом року |
|   |вивчення попиту та пропозицій. розпитку      | Мінагрополітики УААН |         |
|   |менеджменту та маркетингу на ринку земель     |     НАУ     |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 14 |Створення прозорої інформаційної системи для   | Держкомзем УААН НАУ | протягом року |
|   |забезпечення функціонування і регулювання ринку  |           |         |
|   |земель                      |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 15 |Розвиток системи підготовки та перепідготовки   |   Держкомзем   | протягом року |
|   |кадрів у сфері земельних відносин, іпотеки,    | Мінагрополітнки УААН |         |
|   |реєстрації прав на земельні ділянки та нерухоме  |     НАУ     |         |
|   |майно                       |           |         |
|------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------|
| 16 |Створення мережі аукціонів по продажу земельних  |  Держкомзем УААН  | протягом року |
|   |ділянок і прав оренди на них           |  Місцеві органи  |         |
|   |                         |  виконавчої влади  |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------- вгору