Про план заходів на 2004 рік Держкомзему, Мінагрополітики та УААН щодо формування і розвитку ринку земель
Держкомзем України, Мінагрополітики України, НААН; Наказ, План від 26.01.20048/30/9
Документ v0008219-04, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2004

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
26.01.2004 N 8/30/9

Про план заходів на 2004 рік Держкомзему,
Мінагрополітики та УААН щодо формування
і розвитку ринку земель

На виконання спільного рішення засідання колегій Держкомзему,
Мінагрополітики та президії УААН від 20 січня 2004 року N 1/1/1
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити план заходів на 2004 рік Держкомзему,
Мінагрополітики та УААН щодо формування і розцінку ринку земель
(додається).
Голова Державного
комітету України по
земельних ресурсах А.С.Даниленко
Міністр аграрної
політики України В.А.Слаута
Президент Української
академії аграрних наук М.В.Зубець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомзему,
Мінагрополітики,
УААН
26.01.2004 N 8/30/9

ПЛАН
заходів на 2004 рік Держкомзему,
Мінагрополітики та УААН щодо формування
і розвитку ринку земель

---------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п | Захід | Виконавці |Терміни виконання| |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 1 |Впровадження положень Закону України "Про оцінку | Держкомзем | червень | | |земель" ( 1378-15 ) практику |Мінагрополітики, УААН | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Сприяння прийняттю Законів України: | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. |Про ринок земель | Держкомзем | травень | | | | Мінагрополітики УААН | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 2.2. |Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та | Держкомзем УААН | лютий | | |їх обмежень | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 2.3. |Про державний земельний кадастр | Держкомзем УААН | лютий | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 2.4. |Про розмежування земель державної та комунальної | Держкомзем УААН | лютий | | |власності | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 2.5. |Про державну землевпорядну експертизу | Держкомзем | жовтень | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 2.6. |Про ратифікацію Угоди про Позику (Проект "Видача | Держкомзем | лютий | | |державних актів на право власності на землю в | Мінагрополітики УААН | | | |сільській місцевості та розвитку системи | | | | |кадастру") між Україною та МБРР | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 3 |Подання до Кабінету Міністрів України | Держкомзем | березень | | |законопроекту про створення фонду земель державної| Мінагрополітики УААН | | | |власності та державної установи при Держкомземі | НАУ | | | |України щодо управління земельними ділянками | | | | |державної власності. передачі їх в оренду, а також| | | | |викупу земельних ділянок для суспільних потреб | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 4 |Реалізація пілотних проектів застави права оренди | Держкомзем | грудень | | |земельних ділянок сільськогосподарського | Мінагрополітики УААН | | | |призначення в кожному регіоні | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 5 |Реалізація пілотного проекту реєстрації іпотек на | Держкомзем | протягом року | | |базі Білоцерківського відділу Київської | | | | |регіональної філії Центру державного земельного | | | | |кадастру | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 6 |Створення державного реєстру прав на землю та | Держкомзем | грудень | | |нерухоме майно відповідно до законодавства України| | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 7 |Проведення робіт із землеустрою земель | Держкомзем | протягом року | | |сільськогосподарських підприємств відповідно до | Мінагрополітики УААН | | | |вимог Законів України "Про землеустрій" ( 858-15 )| НАУ | | | |та "Про охорону земель" ( 962-15 ) | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 8 |Проведення широкої роз'яснювальної роботи щодо | Держкомзем | протягом року | | |ринкових земельних відносин відповідно до | Мінагрополітики УААН | | | |законодавства | НАУ | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 9 |Розширення наукових досліджень в сфері земельних | УААН НАУ Держкомзем | протягом року | | |відносин та іпотеки, а також щодо продажу та | Мінагрополітики | | | |застави прав на земельні ділянки, ціноутворення на| | | | |ринку земель, економічних та екологічних | | | | |результатів функціонування ринку земель | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 10 |Проведення організаційних робіт щодо продажу права| Держкомзем | протягом року | | |оренди земельних ділянок сільськогосподарського | Мінагрополітики | | | |призначення та сприяння їх заставі | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 11 |Визначення інструментів цінового регулювання на | Держкомзем | протягом року | | |ринку земель, а також сплати податків та | Мінагрополітики УААН | | | |державного мита за оформлення відповідної | | | | |документації | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 12 |Внесення пропозиції до профільного комітету ВРУ | Держкомзем | січень | | |щодо законодавчого встановлення тимчасових | Мінагрополітики УААН | | | |обмежень на ціни продажу земельних ділянок | | | | |сільськогосподарського призначення та заборони | | | | |протягом 10 років з дня набуття права власності на| | | | |ці землі змінювати їх цільове призначення, крім | | | | |випадків викупу державою або територіальною | | | | |громадою для суспільних потреб | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 13 |Розробка та запровадження ефективної системи | Держкомзем | протягом року | | |вивчення попиту та пропозицій. розпитку | Мінагрополітики УААН | | | |менеджменту та маркетингу на ринку земель | НАУ | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 14 |Створення прозорої інформаційної системи для | Держкомзем УААН НАУ | протягом року | | |забезпечення функціонування і регулювання ринку | | | | |земель | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 15 |Розвиток системи підготовки та перепідготовки | Держкомзем | протягом року | | |кадрів у сфері земельних відносин, іпотеки, | Мінагрополітнки УААН | | | |реєстрації прав на земельні ділянки та нерухоме | НАУ | | | |майно | | | |------+--------------------------------------------------+----------------------+-----------------| | 16 |Створення мережі аукціонів по продажу земельних | Держкомзем УААН | протягом року | | |ділянок і прав оренди на них | Місцеві органи | | | | | виконавчої влади | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------вгору