Про затвердження Змін до бюджетної класифікації
Мінфін України; Наказ від 19.01.20156
Документ v0006201-15, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2015

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.01.2015 N 6

Про затвердження Змін до бюджетної класифікації

З метою удосконалення бюджетної класифікації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до бюджетної класифікації, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), що
додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Уманського І.І.
Міністр Н.Яресько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
19.01.2015 N 6

ЗМІНИ
до бюджетної класифікації
( v0011201-11 )

a. У Класифікації доходів бюджету:
1.1. Позицію: ------------------------------------------------------------------ |22130000|"Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що | | |надаються в користування на умовах оренди, районними, | | |Київською та Севастопольською міськими державними | | |адміністраціями, місцевими радами" | ------------------------------------------------------------------ замінити позицією: ------------------------------------------------------------------ |22130000|"Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що | | |надаються в користування на умовах оренди Радою | | |міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, | | |районними, Київською та Севастопольською міськими | | |державними адміністраціями, місцевими радами". | ------------------------------------------------------------------
1.2. Доповнити такими позиціями: ------------------------------------------------------------------ |15010500|"Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до | | |них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності| | |та громадянами", | |--------+-------------------------------------------------------| |21081500|"Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення| | |законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних | | |напоїв та тютюнових виробів", | |--------+-------------------------------------------------------| |22012900|"Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері | | |державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та | | |їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та | | |фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання | | |інших платних послуг, пов'язаних з державною | | |реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх | | |обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та | | |фізичних осіб - підприємців". | ------------------------------------------------------------------
1.3. Виключити таку позицію: ------------------------------------------------------------------ |41010600|"Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва| | |і Севастополя, міст республіканського і обласного | | |значення) бюджетів з міських (міст районного значення),| | |селищних, сільських та районних у містах бюджетів". | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький
{Текст взято з сайту Мінфіну України
http://www.minfin.gov.ua/
}вгору