Документ v0004241-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2001, підстава - v0233241-00

            ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ 
ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
N 4 від 16.01.98
м.Київ
vd980116 vn4

Затверджено
наказом Держбуду України
від 16 січня 1998 р. N 4
та введено в дію з 01.01.98 р.
( Правила втратили чинність з 1 січня 2001 року
на підставі Наказу Держбуду
N 233 ( v0233241-00 ) від 19.10.2000 )
Правила складання кошторисної документації і визначення
базисної та розрахункової кошторисної вартості
будівництва (ДБН IV-16-98, частина I)
Замість СНиП IV-16-84
(Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 10 лютого 1999 року N 26)
( Частину II див. в ( v0035241-98 )
( Правила Д.1.1-1-2000 див. в Наказі Держбуду
N 174 ( v0174241-00 ) від 27.08.2000 )

Ці норми встановлюють основні правила визначення
розрахункової кошторисної вартості (розрахункової вартості) нового
будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення
діючих підприємств, будівель та споруд усіх галузей господарства
України. (Поняття "нове будівництво, розширення, реконструкція та
технічне переоснащення діючих підприємств, будівель та споруд усіх
галузей господарства України" в подальшому іменується "будівництво
підприємств, будівель та споруд" або "будівництво"). Норми застосовуються на території України усіма учасниками
інвестиційного процесу незалежно від форм власності та відомчої
належності. Норми поширюються на підрядний, господарський та змішаний
способи здійснення будівництва. Норми застосовуються для визначення розрахункової кошторисної
вартості (розрахункової вартості) ремонтно-реставраційних робіт, а
також ремонтно-будівельних робіт, - з урахуванням особливостей їх
нормування. Міністерства та інші органи центральної виконавчої влади
України відповідно до наданих їм прав у необхідних випадках можуть
з урахуванням цих норм розробляти нормативні документи по
складанню кошторисної документації, що відображають специфіку
окремих галузей господарства України, і затверджувати їх за
узгодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової політики України.
1. Загальна частина
1.1. Розрахункова кошторисна вартість будівництва
(розрахункова вартість будівництва) - це прогнозована сума
грошових коштів, необхідна для його здійснення. Складається з: - базисної кошторисної вартості будівництва (базисної
вартості будівництва); - коштів на компенсацію витрат, пов'язаних з ринковими
умовами здійснення будівництва. 1.2. Розрахункова вартість будівництва визначається
Розрахунком вартості будівництва, що розроблюється за формою
Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва у складі
Ескізного проекту або Техніко-економічного обгрунтування (ТЕО)
інвестицій. 1.3. Розрахункова кошторисна вартість будівництва
визначається Зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, що розроблюється у складі Проекту або Робочого
проекту. 1.4. Базисна кошторисна вартість будівництва (базисна
вартість будівництва) - це сума грошових коштів, яка визначається
розділом А Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва
(Розрахунку вартості будівництва). Обчислюється на основі чинної в Україні
кошторисно-нормативної бази та складається з базисної кошторисної
вартості будівельних і монтажних робіт, устаткування, меблів,
інвентарю та базисних інших витрат.
2. Елементи будівництва
Форми кошторисної документації дозволяють складати її у
певній послідовності, поступово переходячи від дрібних до більш
крупних елементів будівництва, що представляють собою вид робіт
(витрат): об'єкт - пусковий комплекс - черга будівництва -
будівництво (будова) у цілому.
2.1. Об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля
(виробничий корпус або цех, склад, вокзал, овочесховище, житловий
будинок, клуб тощо) або споруда (міст, тунель, платформа, гребля
тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо),
устаткуванням, меблями, інвентарем, підсобними та допоміжними
пристроями, що відносяться до неї, а також, за необхідності, з
інженерними мережами, які прилягають до неї (водопостачання,
каналізації, газопостачання, теплопостачання, електропостачання,
радіофікації тощо) та загальномайданчиковими роботами (вертикальне
планування, благоустрій, озеленення тощо). На будівництво об'єкту
має бути складений окремий проект і кошторис (об'єктний кошторис). Об'єктом будівництва може бути і сукупність будівель та
споруд, що мають спільне технологічне або інше призначення (блок
цехів, котельня разом із складом палива, кілька резервуарів, група
водозабірних, очисних або інших споруд). При будівництві підприємств, виробничих або житлово-цивільних
комплексів окремими об'єктами, що входять до складу будови, є
зовнішні мережі з обслуговувальними та допоміжними спорудами на
них (водопостачання, каналізація, теплофікація, газифікація,
енергопостачання тощо), під'їзні колії, внутрішньозаводські або
внутрішньоквартальні дороги, інші загальномайданчикові роботи. Будівля (корпус), у якому розміщується декілька цехів,
вважається одним об'єктом. При віднесенні до окремих об'єктів тих або інших будівель та
споруд враховуються також особливості спеціалізованих видів
будівництва. Прикладами окремих об'єктів будівництва можуть служити: - у житлово-цивільному будівництві - будівля житлового
будинку, школи, кінотеатру із зовнішніми службами,
підводжувальними лініями водопроводу, опалення, газифікації,
електропостачання, каналізації, внутрішніми сантехнічними
пристроями, освітленням, устаткуванням та інвентарем; - у нафтовій та газовій промисловості - нафтова або газова
свердловина (експлуатаційна та розвідувальна) з усім
устаткуванням, допоміжними спорудами та роботами, що до неї
відносяться; компресорна станція; установки по зневодненню,
знесоленню та стабілізації нафти тощо; - у вугільній та гірничо-рудній промисловості - будівля
підземних машин, надшахтна будівля ствола, будівля лебідок,
будівля гірничо-рятувальної станції, склад матеріалів, котельня,
будівля вентиляторів, перевантажувальна станція, будівля
дробильно-сортувального відділення тощо; усі роботи з проходки й
улаштування гірських виробіток та інших підземних споруд шахти; - у лісовій та деревообробній промисловості - ділянка по
сортуванню або по з'єднуванню деревини; ремонтна майстерня; цех
лісопильний; цех по виробництву деревостружкових та
деревоволокнистих плит; лісовозна дорога тощо; - у меліорації та водному господарстві - канал або ділянка
каналу з усіма спорудами, меліоратовувальна земельна площа з усіма
спорудами та видами робіт; - у залізничному будівництві - земляне полотно або верхня
будова колії в межах перегону або роздільного пункту, лінії
зв'язку, СЦБ (сигналізації, централізації, блокування),
енергопостачання або контактної мережі на певній ділянці; - в автодорожньому будівництві - земляне полотно, дорожній
одяг, водопропускні труби та інші споруди в межах ділянки
автодороги. При лінійному будівництві (залізниці та автомобільні дороги,
лінії електропередачі та зв'язку, магістральні трубопроводи тощо)
об'єктом будівництва може бути група будівель або споруд у межах
однієї з ділянок (наприклад: підпірні стінки, протиобвальні та
протизсувні споруди, водопропускні труби - у межах перегону;
стрілкові пости, пункти технічного огляду - у межах роздільного
пункту; група підсилювальних пунктів, пристроїв зв'язку та СЦБ -
на певній ділянці). Якщо на будівельному майданчику за проектом зводиться тільки
один об'єкт основного призначення, без будівництва підсобних та
допоміжних об'єктів (наприклад: у промисловості - будівля цеху
основного призначення; на транспорті - будівля залізничного
вокзалу; у житлово-цивільному будівництві - житловий будинок,
театр, будинок школи тощо), то поняття об'єкта будівництва
збігається з поняттям будови. Якщо поняття "об'єкт будівництва" та "будова" збігаються,
загальномайданчикові роботи і споруди (інженерні мережі
водопостачання, каналізації, газифікації, електропостачання тощо,
а також будівлі підсобного та обслуговувального призначення,
благоустрій тощо), що входять у комплекс будівництва основного
об'єкта, вважати самостійними об'єктами не слід. 2.1а. У кошторисній вартості будівництва будівлі
враховуються: - витрати на загальнобудівельні роботи по будівлі в цілому; - кошторисна вартість робіт з улаштування в будівлі
водопроводу, каналізації, опалення, вентиляції, гарячого
водопостачання, газопостачання, електроосвітлення, телефонізації,
сміттєпроводу, радіофікації, телевізійних антен та кабельних
розведень у сходових клітинах; - кошторисна вартість монтажних робіт з установлення
технологічного, насосно-компресорного, підйомно-транспортного,
енергетичного та іншого устаткування, передбаченого проектною
документацією; - кошторисна вартість монтажу пасажирських та вантажних
ліфтів; - кошторисна вартість загальнобудівельних робіт, пов'язаних з
монтажем устаткування та іншими технологічними установками; - кошторисна вартість спеціальних будівельних робіт з
улаштування фундаментів під устаткування, зведенню промислових
печей, труб, технологічних каналів, тунелів та інших робіт; - витрати, пов'язані з виконанням інших будівельних та
монтажних робіт, передбачених проектною документацією; - кошторисна вартість робіт з улаштування вводів у будівлю
водопроводу, теплофікації, гарячого водопостачання,
газопостачання, електропостачання і слабкострумових мереж, а також
випусків каналізації. Точкою розподілу зовнішніх і внутрішніх
комунікацій при визначенні їх кошторисної вартості є: - для каналізації - найближчий до будівлі оглядовий колодязь
(вартість колодязя включається в кошториси на зовнішні мережі); - для водопроводу, газопроводу, тепломережі - вентиль або
трійник біля будівлі (вентиль або трійник включається в кошторисну
вартість будівлі, а колодязь, у якому вони встановлені,
враховується в кошторисі на зовнішні мережі); - кабельні кінцеві муфти при кабельних уводах та прохідні
ізолятори при повітряних уводах, - муфти відносяться до зовнішніх
мереж, а прохідні ізолятори - до внутрішніх. У випадках, коли
кабельний увід безпосередньо біля будівлі переходить у повітряну
мережу, точкою розподілу є стовпова кінцева муфта, яка у цьому
випадку відноситься до внутрішніх мереж. Крім вказаних витрат у кошторисну вартість будівництва
будівлі або споруди включаються накладні витрати та планові
нагромадження. 2.2. Пусковим комплексом є сукупність об'єктів (або їх
частин) основного виробничого, допоміжного та обслуговувального
призначення, енергетичного, транспортного та складського
господарств, зв'язку, інженерних комунікацій, очисних споруд,
благоустрою, охорони навколишнього природного середовища від
забруднення та інших об'єктів, що є частиною будови або її черги,
введення яких в експлуатацію забезпечує: випуск продукції або
надання послуг в обсязі, передбаченому проектною документацією для
даного пускового комплексу; повне перероблення відходів
виробництва; відповідні до чинних норм нормальні
санітарно-побутові умови для працюючих та здорові, безпечні умови
праці; ефективне очищення, знешкодження та уловлювання шкідливих
викидів в атмосферу, воду та грунт. Склад та обсяг пускового комплексу розробляється проектною
організацією за узгодженням із замовником та генеральним
підрядником і затверджується в установленому порядку. 2.3. Чергою будівництва є визначена проектною документацією
сукупність об'єктів виробничого призначення (або їх частин),
введення в дію яких забезпечує випуск продукції або надання послуг
та безпечну експлуатацію цих об'єктів. Вона може складатися з
одного або кількох пускових комплексів. 2.4. Будовою є сукупність будівель та споруд (об'єктів)
різного призначення, будівництво, розширення або реконструкція
яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною
документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва (розрахунком вартості будівництва) або, у відповідних
випадках, із зведенням витрат і на які в установленому порядку
затверджується окремий титул будови.
3. Склад та види кошторисної документації
Для визначення розрахункової та базисної кошторисної вартості
(розрахункової та базисної вартості) будівництва проектованих
підприємств, будівель, споруд або їх черг складається кошторисна
документація.
3.1. Види кошторисної документації
3.1.1. Локальні кошториси, локальні ресурсні кошториси є
первинними кошторисними документами і складаються на окремі види
робіт та витрат по будівлях та спорудах або по
загальномайданчикових роботах на основі обсягів, що визначилися
при розробленні робочої документації (робочих креслень). 3.1.2 Локальні кошторисні розрахунки складаються також на
окремі види робіт та витрат по будівлях та спорудах або по
загальномайданчикових роботах замість локальних кошторисів у тих
випадках, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не
визначилися та підлягають уточненню. 3.1.3. Об'єктні кошториси, об'єктні ресурсні кошториси
об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані відповідно з
локальних кошторисів, локальних ресурсних кошторисів. 3.1.4. Об'єктні кошторисні розрахунки об'єднують у своєму
складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисних розрахунків
і локальних кошторисів та підлягають уточненню. 3.1.5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат
складаються в тих випадках, коли необхідно визначити, як правило,
у цілому по будові розмір (ліміт) коштів, необхідних для
відшкодування тих витрат, що не враховані кошторисними нормативами
(наприклад: компенсації в зв'язку з вилученням земель під
забудову; витрати, пов'язані із застосуванням пільг і доплат,
встановлених урядовими рішеннями, отриманням
архітектурно-планувальних завдань, технічних умов, експертних
висновків тощо). 3.1.6. Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва
підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі
об'єктних кошторисних розрахунків, об'єктних кошторисів і
кошторисних розрахунків на окремі види витрат. Зведені ресурсні кошториси на виконання будівельних та
монтажних робіт, придбання устаткування, меблів та інвентарю
складаються на основі об'єктних ресурсних кошторисів. 3.1.7. Зведення витрат - це кошторисний документ, що об'єднує
зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва промислового
підприємства (споруди) або його черги та об'єктів іншого
галузевого призначення. Зведення витрат складається у випадках, коли одночасно з
будівництвом виробничих об'єктів передбачається будівництво
об'єктів житлово-цивільного призначення або бази будівельної
індустрії, профтехучилищ, профілакторіїв, об'єктів підсобного
сільського господарства та побутового обслуговування населення,
міського наземного пасажирського транспорту, доріг, шляхопроводів
та подібних інженерних споруд, а також об'єктів, будівництво яких
дозволено Кабінетом Міністрів України за рахунок коштів на
виробниче будівництво. Зведенням витрат можуть об'єднуватися два та більше зведених
кошторисних розрахунків вартості на перелічені види будівництва. 3.1.8. Відомість розрахункової кошторисної вартості
будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс, складається
в тому випадку, коли будівництво та введення в експлуатацію
підприємства, будівлі або споруди передбачається здійснювати
окремими пусковими комплексами. Ця відомість містить у собі
базисну кошторисну вартість об'єктів, загальномайданчикових робіт
та витрат, що входять до складу пускового комплексу, а також кошти
на компенсацію витрат, пов'язаних з ринковими умовами здійснення
будівництва. 3.1.9. Відомість базисної кошторисної вартості будівництва
об'єктів та робіт з охорони навколишнього середовища складається в
тому випадку, коли при будівництві підприємства, будівлі або
споруди передбачається здійснювати заходи щодо охорони
навколишнього середовища. При цьому у відомості, як правило,
зберігається нумерація об'єктів та робіт, прийнята у зведеному
кошторисному розрахунку. У відомість включається тільки вартість
об'єктів та робіт, що безпосередньо відносяться до
природоохоронних заходів. 3.1.10. При проектуванні підприємств та споруд, будівництво
яких намічається здійснювати по чергах, складаються: розрахунок
вартості будівництва на повний розвиток (зведення витрат на повний
розвиток) підприємства та споруди; зведений кошторисний розрахунок
вартості будівництва першої черги; розрахунки вартості будівництва
наступних черг; об'єктні розрахунки вартості. 3.1.10а. Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток
входить до складу проекту на будівництво першої черги і містить у
собі дані із зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва першої черги та розрахунків вартості будівництва
наступних черг. 3.1.10б. Розрахунок вартості будівництва на наступну чергу
складається на основі даних з об'єктних розрахунків вартості. 3.1.10в. Об'єктний розрахунок вартості складається на кожний
з об'єктів, що намічається до будівництва в складі наступних черг.
3.2. Склад кошторисної документації
Склад кошторисної документації визначається залежно від
стадійності проектно-кошторисної документації, що розробляється,
та технічної складності об'єкту.
3.2.1. У складі проекту (ескізного проекту, ТЕО інвестицій)
розробляються: - зведення витрат; - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
(розрахунок вартості будівництва); - об'єктні та локальні кошторисні розрахунки; - кошторисні розрахунки на окремі види витрат; - кошториси на проектні та вишукувальні роботи. 3.2.2. У складі робочого проекту розробляються: - зведення витрат; - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; - зведений ресурсний кошторис; - об'єктні та локальні кошторисні розрахунки; - об'єктні та локальні кошториси, об'єктні ресурсні та
локальні ресурсні кошториси; - кошторисні розрахунки на окремі види витрат; - кошториси на проектні та вишукувальні роботи. 3.2.3. У складі робочої документації розробляються: - об'єктні та локальні кошториси; - об'єктні ресурсні та локальні ресурсні кошториси. 3.2.4. Одночасно з кошторисною документацією розробляються
відомість розрахункової кошторисної вартості будівництва об'єктів,
що входять у пусковий комплекс (якщо відповідно до завдання на
проектування виділяються пускові комплекси), та відомість базисної
кошторисної вартості об'єктів та робіт з охорони навколишнього
природного середовища (за наявності відповідної документації) при
проектуванні підприємств та споруд, будівництво яких намічається
здійснювати по чергах, у складі кошторисної документації додатково
розробляються розрахунки, наведені у пункті 3.1.10. 3.2.5. За відсутності необхідних кошторисних нормативів у
кошторисну документацію можуть включатися та затверджуватися в її
складі: індивідуальні одиничні розцінки на будівельні конструкції
та роботи та індивідуальні розцінки на монтаж устаткування, що, за
необхідності, об'єднуються в каталог; калькуляції кошторисної
вартості матеріалів, виробів та конструкцій, а також калькуляції
транспортних витрат. 3.2.6. До кошторисної документації в складі проекту (робочого
проекту), що затверджується, додається пояснювальна записка, у
якій повинні бути наведені: - посилання на територіальний район, де розташоване
будівництво; - вказівка, в нормах та цінах якого року складена кошторисна
документація; - перелік збірників одиничних розцінок на будівельні
конструкції та роботи, розцінок на монтаж устаткування та
кошторисних цін, прийнятих для складання кошторисів на будівництво
об'єктів; - найменування генеральної підрядної будівельно-монтажної
організації (у випадку відсутності у замовника інформації про те,
хто буде виступати генеральною підрядною організацією,
документація складається виходячи з особливостей здійснення
будівництва провідною в регіоні підрядною будівельно-монтажною
організацією); - розміри накладних витрат та планових нагромаджень; - посилання на документи, відповідно до яких розробляється
кошторисна документація; - розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних
вкладень (для житлово-цивільного будівництва). За необхідності наводяться інші відомості про порядок
визначення розрахункової та базисної кошторисної вартості,
характерний для даної будови (наявність об'єктів загального
користування, документів про включення коштів на будівництво
спільних об'єктів пропорційно до потреб в їх послугах тощо). 3.2.7. Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки призначені
для визначення кошторисного ліміту за окремими видами робіт та на
об'єкт в цілому і не можуть використовуватися для розрахунків за
виконані роботи. Розрахунки за виконані роботи здійснюються за
об'єктними і локальними кошторисами. (розділ 3 доповнено пунктом 3.2.7 згідно з Доповненням N 1
наказу Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
4. Порядок складання локальних (локальних ресурсних)
кошторисів
4.1. Локальні (локальні ресурсні) кошториси складаються в
базисному рівні за формами, наведеними у додатках Ж, К, Л до цих
норм.
4.2. При складані локальних (локальних ресурсних) кошторисів
застосовуються: - кошторисні норми України на будівельні конструкції та
роботи і монтаж устаткування; - одиничні розцінки України на будівельні конструкції та
роботи; - Вказівки по застосуванню кошторисних норм та одиничних
розцінок на будівельні конструкції та роботи; - розцінки на монтаж устаткування; - Вказівки по застосуванню кошторисних норм та розцінок на
монтаж устаткування; - Збірник норм та розцінок для визначення кошторисної
вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; - Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали,
вироби і конструкції: Частина I. Будівельні матеріали; Частина II. Будівельні конструкції та вироби; Частина III. Матеріали та вироби для санітарно-технічних
робіт; Частина IV. Місцеві матеріали; Частина V. Матеріали, вироби і конструкції для монтажних та
спеціальних будівельних робіт; - Збірник кошторисних цін на перевезення вантажів для
будівництва; - норми накладних витрат у порядку і розмірах, встановлених
постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 року N
235; - норма планових нагромаджень у розмірі 30 відсотків від суми
прямих і накладних витрат. 4.2.1. У випадку, коли відсутні необхідні одиничні розцінки в
збірниках одиничних розцінок на будівельні конструкції та роботи
або в збірниках розцінок на монтаж устаткування, розробляються в
базисному рівні і затверджуються в установленому порядку
індивідуальні одиничні розцінки на конструктивні елементи та види
будівельних робіт та індивідуальні розцінки на монтаж устаткування
за формами, наведеними у додатках П, Р до цих норм; каталог
індивідуальних одиничних розцінок за формою, встановленою для
відповідних збірників розцінок, чинних в Україні.
4.3. Базисна кошторисна вартість устаткування, меблів та
інвентарю визначаються на основі відповідних прейскурантів оптових
цін, введених у дію з 1 січня 1991 року, із застосуванням
коефіцієнту 0,506 та коефіцієнтів, наведених у "Збірнику
коефіцієнтів до нових оптових цін і тарифів", введеному у дію з 1
січня 1991 року.
4.4. Базисна кошторисна вартість, що визначається локальними
кошторисами, містить у собі прямі і накладні витрати та планові
нагромадження. 4.4.1. Прямі витрати враховують у своєму складі основну
заробітну плату робітників, вартість матеріалів, виробів,
конструкцій та експлуатації будівельних машин і механізмів. Вони
визначаються в локальних кошторисах шляхом множення обсягів робіт,
обчислених за робочими кресленнями, на відповідну розцінку. 4.4.2. Накладні витрати визначаються за встановленими нормами
від суми: кошторисних прямих витрат по будівельних та спеціальних
будівельних роботах; основної заробітної плати робітників по
монтажних роботах, - отриманої при формуванні кошторису: по
розділах - в кінці кожного розділу та в цілому по кошторису; без
розподілу на розділи - в кінці кошторису за підсумком прямих
витрат. 4.4.3. Планові нагромадження в локальних кошторисах
визначаються за установленою нормою від підсумкової суми
кошторисних прямих і накладних витрат, отриманої в кінці кожного
розділу локального кошторису та в цілому по локальному кошторису,
а за відсутності розділів - в кінці локального кошторису в цілому.
4.5. Локальні ресурсні кошториси містять елементи прямих
витрат на виконання окремих видів будівельних і монтажних робіт,
масу накладних витрат та планових нагромаджень, а також витрат на
устаткування. Зазначені показники відображаються у фізичних
одиницях виміру та грошовому виразі. (пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1
наказу Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
4.6. Стосовно до особливостей окремих видів будівництва,
спеціалізації підрядних будівельних і монтажних організацій,
структури проектної документації локальні (локальні ресурсні)
кошториси складаються: а) по будівлях та спорудах: на будівельні, спеціальні будівельні роботи, монтаж
металоконструкцій, внутрішні санітарно-технічні роботи
(водопровід, каналізація, опалення, вентиляція, кондиціонування
повітря тощо), внутрішнє електроосвітлення, монтаж електросилових
установок, технологічних трубопроводів, монтаж і придбання
устаткування (включаючи монтаж металоконструкцій, пов'язаних з
установленням устаткування в проектне положення),
контрольно-вимірювальні прилади (КВП) і автоматику, слабкострумові
пристрої (зв'язок, сигналізація тощо), автоматизовану систему
управління, промисловий зв'язок, фундаменти під устаткування,
спеціальні основи, обмуровування та ізоляцію устаткування і
трубопроводів, хімічні захисні покриття, канали, промислові печі
та труби, гідромеханізовані, гірничо-прохідницькі,
гірничо-розкривні та інші роботи, придбання пристосувань,
виробничого та господарського інвентарю, меблів та на інші роботи, б) по загальномайданчикових роботах: на вертикальне планування, улаштування інженерних мереж,
під'їзних і міжцехових колій та доріг, благоустрій і озеленення
території, малі та архітектурні форми тощо. 4.6.1. Порядок розподілу робіт по локальних (локальних
ресурсних) кошторисах повинен також забезпечувати можливість
одержання кошторисної вартості пускових комплексів, технологічних
вузлів та етапів робіт, виділених у проекті організації
будівництва, і кошторисної вартості робіт та витрат по
реконструкції діючих цехів та об'єктів, що передбачається в
проектній документації на розширення діючих підприємств.
4.7. У складі локальних (локальних ресурсних) кошторисів
окремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види робіт та
пристроїв, як правило, групуються в розділи. 4.7.1. Порядок розташування робіт у локальних (локальних
ресурсних) кошторисах та їх групування в розділи повинні
відповідати технологічній послідовності проведення робіт і
враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва, що
регламентується галузевими нормативними документами. Виходячи з названих принципів групування, локальний
(локальний ресурсний) кошторис на: - "будівельні роботи" може мати розділи: земляні роботи;
фундаменти; стіни; каркас; перекриття; балкони та лоджії;
перегородки; сходові марші та площадки; підлоги; дах і покрівля;
віконні заповнення і балконні двері; дверні заповнення; внутрішнє
опорядження; зовнішнє опорядження; вбудовані меблі; інші роботи;
інші розділи; - "спеціальні будівельні" роботи може мати розділи:
фундаменти під устаткування; спеціальні основи; канали і приямки;
обмурування, футерування та ізоляція; хімічні захисні покриття
тощо; - "внутрішні санітарно-технічні роботи" може мати розділи:
водопровід; каналізація; опалення; вентиляція та кондиціонування
повітря тощо; - "установлення устаткування" може мати розділи: придбання і
монтаж технологічного устаткування; технологічні трубопроводи;
металеві конструкції (пов'язані з установленням устаткування)
тощо. 4.7.2. Крім того, при складанні локальних (локальних
ресурсних) кошторисів, як правило, слід виділяти в окремі розділи
роботи, що відносяться до: підземної частини будівлі (розділ А);
надземної частини будівлі (розділ Б). 4.7.3. У кошторисах слід виділяти розділи і підрозділи, що
забезпечують визначення маси накладних витрат на обсяг робіт, на
які установлені різні норми накладних витрат і база для їх
нарахування, а саме: монтаж металевих конструкцій; внутрішні
санітарно-технічні роботи; підземні гірничо-капітальні роботи;
буропідривні роботи; бурові роботи на воду; монтаж технологічного
устаткування, монтаж устаткування атомних електростанцій; монтаж
радіотелевізійного та електронного устаткування; прокладання та
монтаж мереж зв'язку; прокладання та монтаж міжміських ліній
зв'язку; електромонтажні роботи; улаштування сигналізації,
централізації, блокування і зв'язку на залізницях; улаштування
засобів посадки літаків і систем управління повітряним рухом на
аеродромах. Наприклад, у розділі "Земляні роботи" слід наводити
роздільно показники прямих витрат по видах робіт (будівельні,
буропідривні) або в розділі "Каркас" за наявності металевих
конструкцій - наводити роздільні показники по будівельних роботах
і металевих конструкціях. 4.7.4. По відносно простих об'єктах групування кошторисної
вартості по розділах може не проводитися.
4.8. Припускається складання на один і той самий вид робіт
двох і більше локальних (локальних ресурсних) кошторисів при
проектуванні складних будівель та споруд, при здійсненні
розроблення технічної документації для будівництва кількома
проектними організаціями, а також при формуванні кошторисної
вартості по пускових комплексах.
4.9. Базисна кошторисна вартість робіт на будівництві
житлових будинків, перші (цокольні) і підвальні поверхи яких
призначаються для розміщення магазинів, підприємств громадського
харчування та культурно-побутового обслуговування (включаючи
книгарні, аптеки тощо), а також житлових будинків з
прибудовуваними до них (для розміщення вказаних підприємств)
приміщеннями визначається локальними (локальними ресурсними)
кошторисами, що складаються роздільно для житлової та нежитлової
частин будинку. 4.9.1. Віднесення витрат у базисному рівні до житлової та
нежитлової частин будинку здійснюється в такому порядку: а) у кошторисну вартість кожної з цих частин будинку
(житлової та нежитлової) поряд з витратами на улаштування основних
конструктивних елементів та на виконання робіт, що відносяться до
них безпосередньо (стіни, перегородки, заповнення віконних і
дверних прорізів, підлоги, санітарно-технічні та електротехнічні
пристрої, опоряджувальні роботи тощо), включаються також
відповідні частки спільних для цих частин будинку витрат на
виконання робіт нульового циклу (земляні роботи, фундаменти, стіни
і перекриття над технічними підпідлоговими просторами та
підвалами) і на улаштування даху в розмірах, пропорційних
будівельним обсягам житлової та нежитлової (тільки вбудованої)
частин будинку. Витрати на виконання робіт нульового циклу і на
улаштування дахів і покриття по прибудовуваних до житлових
будинків приміщеннях для вказаних підприємств відносяться цілком
на кошторисну вартість будівництва нежитлової частини будинку; б) витрати по улаштуванню конструктивних елементів та
устаткування, що забезпечують можливість експлуатації будинку
(сходові клітини, технічні поверхи, ліфтові шахти, ліфти тощо),
розподіляються між частинами будівлі виходячи із ступеня
використання цих елементів при експлуатації житлової та нежитлової
частини будинку; в) витрати на технологічне устаткування вбудованих приміщень,
господарський інвентар і пристосування для експлуатаційних потреб
підприємств включаються в окремий кошторис і цілком відносяться на
кошторисну вартість нежитлових приміщень. 4.9.2. Загальна базисна кошторисна вартість будівництва
житлового будинку з вбудованими, вбудовано-прибудованими або
прибудованими приміщеннями визначається як сума вартості його
житлової та нежитлової частин.
4.10. У тих випадках, коли відповідно до проектних даних
здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних та
інших), знесення будівель та споруд, у результаті чого намічається
одержати конструкції, вироби та матеріали, придатні для повторного
застосування, або проводиться попутне будівництву добування
окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо), за підсумком
локальних кошторисів на розбирання, знесення (перенесення)
будівель і споруд та інших робіт довідково наводяться зворотні
суми. Зворотні суми показуються окремим рядком під назвою "У тому
числі зворотні суми" і визначаються на основі наведених також за
підсумком кошторису номенклатури і кількості конструкцій,
матеріалів і виробів, що отримуються для наступного використання*.
Вартість таких конструкцій, матеріалів і виробів у складі
зворотних сум визначається за збірниками кошторисних цін (п. 4.2
цих норм) за відрахуванням із цих сум витрат по приведенню їх у
придатний для використання стан і доставці до місць складування.
Вартість матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування,
при неможливості використання їх на даному будівництві, але за
наявності можливості реалізації враховується за базисними цінами
франко-місце заготівлі (франко-кар'єр для місцевих матеріалів і
викопних; франко-лісосіка для деревини, одержуваної від
вирубування лісу тощо). ____________
* Конструкції, матеріали і вироби, що враховуються в зворотних
сумах, слід відрізняти від так названих матеріалів, що
обертаються (опалубка, кріплення тощо), що застосовуються
відповідно до технології будівельного виробництва по декілька
разів при виконанні окремих видів будівельних робіт.
Кількаразова їх оборотність врахована в кошторисних нормах і
одиничних розцінках на відповідні конструкції та види робіт, що
складаються на їх основі.
У випадку неможливості (підтвердженої відповідними
документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання
або попутного добування їх вартість у зворотних сумах не
враховується.
4.11. При використанні устаткування, яке значиться в основних
фондах і намічається до демонтажу та перенесення в будівлю, що
будується (реконструюється), у межах діючого підприємства, яке
розширюється, реконструюється або технічно переоснащується, у
локальних кошторисах передбачаються тільки кошти на демонтаж і
повторний монтаж цього устаткування, а балансова вартість самого
устаткування показується довідково за підсумком кошторису.
5. Порядок складання об'єктних (об'єктних ресурсних)
кошторисів
5.1. Об'єктні кошториси складаються в базисному рівні за
формою 3, наведеною в додатку Д до цих норм, на об'єкти в цілому
шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з групуванням
робіт та витрат по відповідних графах базисної кошторисної
вартості "будівельних робіт", "монтажних робіт", "устаткування,
меблів та інвентарю", "інших витрат". В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів
показуються нормативна трудомісткість і кошторисна заробітна
плата. 5.1.1. Якщо вартість об'єкта може бути визначена за одним
локальним кошторисом, то об'єктний кошторис не складається. У
цьому випадку роль об'єктного кошторису виконує локальний
кошторис. При збігу понять "об'єкта" і "будови" у зведений кошторисний
розрахунок вартості будівництва включаються також дані з таких
локальних кошторисів. 5.1.2. У випадку, передбаченому пунктом 4.8 цих норм, коли на
один і той самий вид робіт складаються два або більше локальних
кошториси, усі ці кошториси об'єднуються в об'єктному кошторисі в
один рядок під спільною назвою. 5.1.3. У об'єктному кошторисі по рядках та у підсумку
наводяться показники одиничної вартості на 1 куб. м об'єму, 1 кв.
м площі будівель та споруд, 1 п. м довжини мереж. 5.1.4. За підсумком об'єктного кошторису довідково
показуються зворотні суми, що є підсумком зворотних сум,
визначених в усіх локальних кошторисах, що відносяться до цього
об'єкту. 5.1.5. При розміщенні в житлових будівлях вбудованих або
прибудованих підприємств (організацій) торгівлі, громадського
харчування і комунально-побутового обслуговування об'єктні
кошториси складаються окремо для житлових будівель та для
вбудованих (прибудованих) підприємств (організацій). Розподіл
вартості спільних конструкцій та пристроїв між житловою частиною
будинку та вбудованим (прибудованим) приміщенням для підприємства
(організації) проводиться відповідно до викладеного в пунктах 4.9
та 4.10 цих норм. Припускається також складання одного спільного об'єктного
кошторису, але з виділенням за її підсумком вартості житлової
частини будівлі та вбудованих і прибудованих приміщень.
5.2. Об'єктні ресурсні кошториси складаються за формою 3а,
наведеною в додатку Е до цих норм, на об'єкт в цілому шляхом
підсумовування даних локальних ресурсних кошторисів.
6. Порядок складання локальних та об'єктних
кошторисних розрахунків
6.1. Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки розробляються
у тих випадках, коли в період формування кошторисного ліміту на
будівництво обсяги робіт: - і розміри витрат ще остаточно не визначилися і підлягають
уточненню при розробленні Робочої документації (робочих креслень); - характер і методи їх виконання не можуть бути точно
визначені і уточнюються в процесі будівництва (окремі види робіт і
конструктивні елементи підводної частини гідротехнічних споруд,
будівель і споруд експериментального будівництва, будівель і
споруд, що реконструюються, технологічної частини об'єктів з
новими видами виробництва, днопоглиблювальні і
гірничо-прохідницькі роботи тощо). При цьому на підставі уточнених
у процесі будівництва обсягів робіт складається об'єктний
(локальний) виконавчий кошторис.
6.2. Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки складаються в
базисному рівні за формами об'єктних і локальних кошторисів на
основі архітектурно-будівельних і технологічних рішень Ескізного
проекту, ТЕО інвестицій, Проекту або Робочого проекту, з
використанням укрупнених показників вартості будівництва (УПВБ),
укрупнених кошторисних норм (УКН), прейскурантів на будівництво
будівель і споруд, а також інших укрупнених нормативів.* За відсутності укрупнених кошторисних нормативів для
складання кошторисних розрахунків застосовуються вартісні
показники об'єктів-аналогів**, а за їх відсутності або великої
трудомісткості в застосуванні кошторисів об'єктів-аналогів
припускається складання кошторисних розрахунків з використанням
укрупнених показників вартості окремих конструктивних елементів та
видів будівельно-монтажних робіт, обчислених за даними кошторисів
до робочих креслень об'єктів, що мають у своєму складі аналогічні
проектні рішення. ____________
* Укрупнені нормативи, за необхідності, перераховуються в ціни
1997 року в установленому порядку. ** Вибір аналогу має забезпечувати максимальну відповідність
характеристик об'єкту, що проектується, та об'єкту-аналогу за
виробничо-технологічним або функціональним призначенням та за
конструктивно-планувальною схемою.
6.3. При складанні кошторисних розрахунків для об'єкту, що
проектується, за даними вартісних показників об'єктів-аналогів
враховуються розбіжності в технологічних, конструктивних,
об'ємно-планувальних, інших проектних рішеннях, розмірах накладних
витрат шляхом зміни кошторисних даних об'єкту-аналогу і приведення
їх у відповідності з нормами будівельного і технологічного
проектування (які діють на момент розроблення Ескізного проекту,
ТЕО інвестицій, Проекту або Робочого проекту) до характеристик
об'єкту, який проектується. З цією метою вартість по кошторису до
робочих креслень об'єкту-аналогу, прийнята за основу кошторисного
розрахунку об'єкту, що проектується, коригується по окремих
параметрах будівлі або споруди (зміни числа поверхів, ширини і
довжини, прогонів або кроків несучих конструкцій тощо) або по
окремих конструктивних елементах і видах робіт (види заповнення
прорізів, підлоги, опоряджувальні роботи тощо). За необхідності,
до кошторису об'єкту-аналогу включається цінова поправка для
приведення вартісних показників об'єкту-аналогу до базисного
рівня. Вибір одиниці виміру при складанні кошторисних розрахунків за
даними кошторисів до робочих креслень аналогічних об'єктів
проводиться залежно від типу будівлі (споруди) або виду
конструктивного елементу (виду робіт). Наприклад, для будівель - 1
куб. м об'єму або 1 кв. м виробничої (загальної, загальної
приведеної, робочої) площі; для підземних споруд або підземної
частини будівель - 1 кв. м площі забудови; для лінійних споруд - 1
км довжини; для конструкцій перекриття або покриття - 1 кв. м
площі конструкцій тощо. Одиниця виміру, на яку наводиться вартість
по об'єкту-аналогу, повинна більш вірогідно відбивати
конструктивні і об'ємно-планувальні особливості об'єкту.
7. Порядок складання кошторисних розрахунків на окремі
види витрат
7.1. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат, необхідні
для визначення кошторисного ліміту, якщо ці види витрат не
враховані в кошторисних нормативах, складаються у тому ж порядку,
що і локальні кошторисні розрахунки. При цьому використовуються
форми локальних кошторисів, але не заповнюються графи: "основна
заробітна плата", "Експлуатація машин". 7.2. За наявності нормативів на окремі види витрат, виражених
у відсотках від повної базисної кошторисної вартості або базисної
кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, кошторисні
розрахунки не складаються. У цьому випадку в глави Зведених
кошторисних розрахунків вартості будівництва або Розрахунків
вартості будівництва включаються окремими рядками кошти за
переліком і в порядку, передбаченим у розділі 8 цих норм.
8. Порядок складання Зведених кошторисних розрахунків
вартості будівництва
8.1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
підприємств, будівель, споруд або їх черг - це кошторисний
документ, що визначає повну розрахункову кошторисну вартість
будівництва (кошторисний ліміт коштів, необхідних для повного
завершення будівництва) усіх об'єктів, передбачених Проектом або
Робочим проектом, включаючи базисну кошторисну вартість
будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування,
меблів та інвентарю, а також усі супроводжувальні витрати (інші та
компенсаційні витрати). 8.2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
розробляється в складі Проекту або Робочого проекту за формою N 1,
наведеною в додатку А до цих норм, і затверджується в
установленому порядку. 8.3. У зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
включаються окремими рядками підсумки (без сум на покриття
лімітованих витрат) по усіх об'єктних кошторисних розрахунках,
об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі види
витрат. Позиції Зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва повинні мати посилання на номер вказаних кошторисних
документів. Базисна кошторисна вартість кожного об'єкту, передбаченого
Проектом (Робочим проектом), розподіляється по графах: базисна
кошторисна вартість: "будівельних робіт", "монтажних робіт",
"устаткування, меблів та інвентарю"; "інші та компенсаційні
витрати"; "загальна розрахункова кошторисна вартість". 8.4. У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого
та невиробничого будівництва кошти розподіляються по таких
розділах і главах:
Розділ А. Базисна кошторисна вартість
Глава 1. Підготовлення території будівництва; Глава 2. Основні об'єкти будівництва; Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговувального призначення; Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства; Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку; Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання,
каналізації, теплопостачання і газопостачання; Глава 7. Благоустрій та озеленення території; Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди; Глава 9. Інші роботи і витрати; Глава 10. Утримання дирекції (технічний нагляд) підприємства
(установи), що будується, і авторський нагляд; Глава 11. Підготовлення експлуатаційних кадрів; Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи.
Розділ Б. Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з
ринковими умовами здійснення будівництва
1. Податки, збори (обов'язкові платежі); 2. Резервний компенсаційний фонд замовника. (останній абзац пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з
Доповненням N 1 наказу Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
8.5. Розподіл об'єктів, робіт і витрат всередині глав подано
в Приблизній номенклатурі Зведеного кошторисного розрахунку
вартості будівництва, наведеній у додатку Б до цих норм. За наявності декількох видів закінчених виробництв або
комплексів, кожний з яких має по кілька об'єктів, всередині глави
може бути здійснене групування по розділах, найменування яких
відповідає назві виробництв (комплексів). У випадку відсутності об'єктів, робіт і витрат, що
передбачаються відповідною главою, ця глава пропускається без
зміни номерів наступних глав. 8.6. Для окремих галузей господарства України і видів
будівництва на основі нормативних документів по проектуванню, які
затверджуються міністерствами та відомствами за узгодженням з
Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики
України, найменування і номенклатура глав зведеного кошторисного
розрахунку, а також найменування, кількість і порядок розташування
граф у ньому та у формах іншої кошторисної документації можуть
бути змінені. 8.7. У главу 1 "Підготовлення території будівництва"
включаються кошти на роботи і витрати, пов'язані з виникненням
прав власності або прав користування (оренди) земельною ділянкою,
освоєнням території, що забудовується, та обчислені в базисному
рівні цін із застосуванням кошторисних нормативів. До цих робіт і
витрат відносяться: а) витрати, пов'язані з виникненням прав власності або прав
користування (оренди) земельною ділянкою, видачею
архітектурно-планувального завдання і червоних ліній забудови, а
також витрати, пов'язані з отриманням, у разі потреби, прав
тимчасового користування ділянкою для організації будівельного
майданчика і платою за користування цією ділянкою - кошти
визначаються "кошторисним розрахунком на окремий вид витрат"* і
показуються в графах 7 та 8; ____________
* "кошторисний розрахунок на окремий вид витрат" в подальшому
іменується "кошторисний розрахунок".
б) розбивка основних осей будівель і споруд та закріплення їх
пунктами і знаками - кошти визначаються кошторисними розрахунками
і включаються в графи 7 та 8; в) звільнення території будівництва від наявних на ній
будівель, лісонасаджень, промислових відвалів та інших предметів,
що заважають, переселення мешканців з будинків, що зносяться,
перенесення і переулаштування інженерних мереж, комунікацій,
споруд, колій і доріг, зняття та зберігання родючого шару грунту
тощо - кошти визначаються локальними кошторисами і включаються в
графи 4 (розбирання, вивезення матеріалів від розбирання,
складування, інші роботи, вартість яких визначається за одиничними
розцінками на будівельні конструкції та роботи) та 8; вартість
перевезення майна власників визначається кошторисним розрахунком і
включається в графи 7 та 8, г) компенсація вартості будівель і насаджень, що зносяться
(переносяться) - визначається кошторисним розрахунком і
включається в графи 7 та 8; д) осушування території будови, проведення на ній інших
заходів, пов'язаних з припиненням або зміною умов
водокористування, а також із захистом навколишнього середовища і
ліквідацією несприятливих умов будівництва - кошти визначаються
об'єктними кошторисними розрахунками (об'єктними кошторисами)
відповідно до проектних рішень і включаються в графи 4 - 8; е) приведення земельних ділянок, наданих у тимчасове
користування на період будівництва, у стан, придатний для
користування в сільському, лісовому, рибному господарстві або для
інших цілей, відповідно до проекту відновлення (рекультивації)
порушених земель. Ці кошти визначаються об'єктним кошторисним
розрахунком (об'єктним кошторисом), що складається на основі
проектних даних на рекультивацію, і показуються в графах 4-8. У випадку проведення рекультивації на кількох територіально
відокремлених об'єктах кошти для цього дозволяється включати у
відповідні об'єктні кошторисні розрахунки (об'єктні кошториси) на
зведення конкретних будівель, споруд; ж) відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва і
збитків, заподіяних землекористувачам вилученням або тимчасовим
заняттям земельних ділянок: оцінка плодово-ягідних, захисних та
інших вирощених багаторічних насаджень, незавершене
сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, сівба
та інші роботи) і вартість врожаю сільськогосподарських культур -
визначаються кошторисними розрахунками (локальними кошторисами) і
включаються в графи 4, 7 та 8. Величина витрат, що відносяться до будівельних робіт (графа
4), при відшкодуванні втрат сільськогосподарського виробництва в
розмірі: освоєння рівновеликої площі нових земель - визначається
відповідно до виділеного в нормативі обсягу будівельно-монтажних
робіт. На цю величину не нараховуються накладні витрати, планові
нагромадження, витрати, що включаються до глав 8 та 9 Зведеного
кошторисного розрахунку, та резерв коштів на непередбачені роботи
і витрати; вартості робіт по нанесенню знятого родючого шару грунту на
малопродуктивні угіддя - визначається вартістю робіт, обчислюваних
за одиничними розцінками на будівельні роботи; з) інші витрати, пов'язані з освоєнням території, що
забудовується, і відшкодуванням компенсацій, передбачених чинним
законодавством. У главі 1 враховуються також витрати на підготування
майданчиків для розміщення і будівництва тимчасових будівель та
споруд. У тих випадках, коли в главі 1 передбачаються кошти на
перенесення або будівництво нових об'єктів замість тих, що
зносяться, різниця між кошторисною вартістю об'єктів, що зводяться
знову, і балансовою вартістю (з урахуванням зносу) об'єктів, що
зносяться, показується як пайова участь власника будівлі
(споруди), що зноситься. 8.8. До глави 2 "Основні об'єкти будівництва" включається
базисна кошторисна вартість будівель, споруд та видів робіт
основного виробничого призначення. 8.9. До глави 3 "Об'єкти підсобного та обслуговувального
призначення" включається базисна кошторисна вартість об'єктів
підсобного та обслуговувального призначення: для промислового
будівництва - будівлі ремонтно-технічних майстерень,
заводоуправлінь, естакади, галереї, складські приміщення тощо; для
житлово-цивільного будівництва - господарські корпуси, прохідні,
теплиці в лікарняних і наукових містечках, сміттєзбиральники тощо,
а також вартість будівель і споруд соціальної сфери, призначених
для обслуговування працюючих (відокремлені поліклініки, їдальні,
магазини, об'єкти побутового обслуговування населення, інші
об'єкти), розташовані в межах території, відведеної для
будівництва підприємств. У тому випадку, коли розробляється окремий Проект (Робочий
проект) із Зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва
таких об'єктів, як котельня, лінія електропостачання, теплові
мережі, благоустрій, дороги та інші, що, як правило, включаються
до глав 3 - 7 Зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва до комплексного Проекту, базисна кошторисна вартість
цих об'єктів включається до глави 2 як основні об'єкти. 8.10. До глав 4-7 включаються об'єкти, перелік яких
відповідає найменуванням глав. 8.11. До глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди", до граф 4, 5
та 8 включаються кошти на зведення титульних тимчасових будівель
та споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб будов, а
також для розміщення й обслуговування робітників будівництва.
Порядок визначення розміру коштів наведений у главі 9 частини IV
Державних будівельних норм ("Правила розроблення і застосування
кошторисних норм витрат на будівництво тимчасових будівель та
споруд"). 8.12. До глави 9 "Інші роботи і витрати" включаються кошти на
покриття витрат замовника і підрядних будівельно-монтажних
організацій, а також для окремих видів робіт, що не враховані в
кошторисних нормативах. Указані кошти визначаються в цілому по
будові. У цій главі витрати розподілені по розділах: 1) Лімітовані витрати. До них відносяться витрати, що
включаються в базисному рівні до граф 4, 5 та 8 Зведеного
кошторисного розрахунку вартості будівництва; 2) Традиційні інші роботи і витрати. До них відносяться
базисні витрати, що враховуються в графах 7 та 8 Зведеного
кошторисного розрахунку вартості будівництва і не відносяться на
обсяг підрядних робіт; 3) Компенсаційні витрати враховують: а) додаткові витрати замовника, пов'язані із збільшенням
базисного кошторисного рівня коштів на придбання і доставку
устаткування, меблів і інвентарю (понад врахований у главах 1 - 7
Зведеного кошторисного розрахунку). Визначається кошторисним
розрахунком шляхом застосування до базисної кошторисної вартості
устаткування за підсумком глав 1 - 7 Зведеного кошторисного
розрахунку (графи 6) відповідних коефіцієнтів, що враховують
ринкові умови здійснення будівництва; б) додаткові витрати підрядника, пов'язані із збільшенням
базисного кошторисного рівня (понад врахований у базисній
кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт); - прямих витрат; - накладних витрат; - планових нагромаджень. Указані витрати визначаються кошторисним розрахунком шляхом
застосування до базисної кошторисної вартості будівельно-монтажних
робіт за підсумком глав 1 - 9 Зведеного кошторисного розрахунку
(граф 4 та 5) відповідних коефіцієнтів, що враховують ринкові
умови здійснення будівництва. 8.13. До глави 10 "Утримання дирекції (технічний нагляд)
підприємства (установи), що будується, і авторський нагляд" до
граф 7 та 8 включаються кошти в базисному рівні, призначені на: - утримання дирекцій підприємств, що будуються, або інших
об'єктів, на яких дозволене створення таких дирекцій (включаючи
витрати на технічний нагляд); - проведення авторського нагляду проектних організацій. До цієї ж глави (до граф 7 та 8) включаються кошти на
проведення геодезичних спостережень за переміщенням і деформаціями
будівель і споруд. Сума їх визначається кошторисним розрахунком з
використанням індивідуальних одиничних розцінок і цін на проектні
та вишукувальні роботи. 8.14. До глави 11 "Підготування експлуатаційних кадрів"
включаються (до граф 7 та 8) кошти на підготування експлуатаційних
кадрів для підприємств, що будуються заново. Розмір цих коштів
визначається в базисному рівні відповідно до чинних в Україні
"Положень про порядок розрахунку чисельності кваліфікованих
робітників для промислових підприємств, що будуються, і розміру
коштів, що включаються до кошторисів". 8.15. До глави 12 "Проектні та вишукувальні роботи"
включаються: - кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт.
Обчислюється у відповідності з "Порядком визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на
території України" (ДБН ГУ-16-96, частина III) та діючим "Порядком
визначення вартості проектних і вишукувальних робіт для ремонту,
що здійснюється на території України" ( v0065303-97 ); - кошторисна вартість експертизи проектно-кошторисної
документації. Обчислюється на основі нормативів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року N
1308 ( 1308-98-п ); - кошторисні витрати, пов'язані з випробуванням паль (та
частина робіт, що виконується проектно-вишукувальними
організаціями). Обчислюється у відповідності з "Порядком
визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва,
що здійснюється на території України" (ДБН IV-16-96, частина III). (пункт 8.15 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1
наказу Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
8.16. До зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва включається Резерв коштів на непередбачені роботи і
витрати, призначений для відшкодування вартості робіт і витрат,
потреба в яких виникає в процесі розроблення робочої документації
(робочих креслень) або в ході будівництва в результаті уточнення
проектних рішень або умов будівництва по об'єктах (видах робіт),
передбачених у затвердженому Проекті (Робочому проекті). 8.16.1. Цей резерв обчислюється за процентною нормою від
підсумків по главах 1 - 12, графах 4 - 8 базисної кошторисної
вартості: загальної (графа 8), будівельних і монтажних робіт
(графи 4 та 5), устаткування, меблів та інвентарю (графа 6), а
також базисних кошторисних інших витрат (графа 7) і показується у
Зведеному кошторисному розрахунку окремим рядком після підсумку по
главах 1 - 12 відповідно у графах 4 - 8. Граничні розміри (процентні норми) резерву коштів на
непередбачені роботи і витрати по видах будівництва і стадіях
проектування наведені в таблицях 1 - 3 цих норм. 8.16.2. У зведених кошторисних розрахунках вартості
будівництва до Проекту (Робочого проекту), у складі яких є
об'єктні кошторисні розрахунки (об'єктні кошториси), складені за
індивідуальними проектами, а також за типовими і повторно
застосовуваними економічними індивідуальними проектами, загальний
розмір резерву коштів на непередбачені роботи і витрати слід
приймати усередненими, виходячи з питомої ваги базисної
кошторисної вартості відповідних об'єктів. При цьому резерв коштів
на непередбачені роботи і витрати по інженерних мережах,
благоустрою (в тому числі, озелененню та вертикальному плануванню)
приймається в таких розмірах: - при проектуванні підприємств, будівель і споруд галузей
господарства України - у тому ж розмірі, як і для основних
об'єктів будівництва; - при двостадійному проектуванні мікрорайону, кварталу або
комплексів будівель - 5%; - при одностадійному проектуванні житлових будинків,
громадських будівель і споруд - 3%. Якщо на окремі будівлі і споруди, що будуються за
індивідуальними проектами на діючих підприємствах або для діючих
підприємств, а також на інженерні мережі або благоустрій
розробляється самостійний Проект (Робочий проект) із Зведеним
кошторисним розрахунком вартості будівництва, розмір резерву
коштів на непередбачені роботи і витрати на ці об'єкти
приймається: при двостадійному проектуванні - 5 %; при
одностадійному - 3%.
Таблиця 1
Граничні розміри резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, що включається на стадіях: Ескізний проект, ТЕО інвестицій в Розрахунки вартості нового будівництва, розширення, реконструкції і технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, що здійснюється за індивідуальними проектами, а також реставрації і
пристосування пам'яток історії і культури України
------------------------------------------------------------------ | | Характер та види |Розміри резерву в % до| |N п/п| будівництва |підсумків розділу А по| | | |кожній графі Розрахунку| | | |вартості будівництва по| | | |підприємствах, будівлях та| | | |спорудах: | | | |--------------------------| | | |крупних та| решті | | | |складних | | |-----+-------------------------------+----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | I. Нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне | | переоснащення підприємств, будівель і споруд, що | | здійснюються за індивідуальними проектами | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Гірничо-збагачувальні комбіна-| 14 | 12 | | |ти, залізорудні шахти та кар'-| | | | |єри, гірничо-рудні підприємства| | | | |кольорової металургії і хімії,| | | | |вугільні шахти та розрізи, об'-| | | | |єкти облаштування нафтових і| | | | |газових промислів, гідроелект-| | | | |ростанції, атомні електростан-| | | | |ції, метрополітени, тунелі різ-| | | | |ного призначення і крупні мости| | | | |з опорами глибокого закладання| | | | |на палях-оболонках або бурових| | | | |палях, а також мости з залізо-| | | | |бетонними прогоновими спорудами| | | | |довжиною більше 80 м, та мета-| | | | |левими прогоновими спорудами| | | | |довжиною більше 100 м | | | |-----+-------------------------------+----------+---------------| | 2. |Металургійні та хімічні комбі-| 9,8 | 8,4 | | |нати і заводи, нафтоперероблю-| | | | |вальні, газоперероблювальні,| | | | |хіміко-фармацевтичні заводи,| | | | |збагачувальні фабрики, об'єкти| | | | |меліоративного будівництва,| | | | |підприємства мікробіологічної| | | | |промисловості, морські гідро-| | | | |технічні споруди (причали, моли| | | | |і хвилерізи на глибині 13 м і| | | | |більше) | | | |-----+-------------------------------+----------+---------------| | 3. |Решта підприємств і споруд про-| 7 | 6 | | |мисловості, сільського госпо-| | | | |дарства, транспорту та зв'язку | | | |-----+-------------------------------+----------+---------------| | 4. |Громадські будівлі та споруди -| 14 | 12 | | |унікальні технічно складні | | | |-----+-------------------------------+----------+---------------| | 5. |Громадські будівлі та споруди -| | | | |решта з них: | | | | |-------------------------------+----------+---------------| | |а) громадські будівлі та спору-| | | | |ди, без житлових будинків; | 7 | 6 | | |-------------------------------+----------+---------------| | |б) житлові будинки: | | | | |нове будівництво | - | 3,6 | |----------------------------------------------------------------| |II. Ремонтно-реставраційні роботи і пристосування пам'яток | | історії та культури України | | | |----------------------------------------------------------------| | 6. |Об'єкти реставрації і пристосу-| 15 | 15 | | |вання пам'яток історії та куль-| | | | |тури України | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Граничні розміри резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, що включається на стадіях проектування: "Проект" (при двостадійному проектуванні), "Робочий проект" (при одностадійному проектуванні) в Зведені кошторисні розрахунки вартості нового будівництва і розширення
підприємств, будівель та споруд
------------------------------------------------------------------ | N | Характер та види |Розміри резерву в % до | |п/п | будівництва |підсумків розділу А по | | | |кожній графі Зведеного | | | |кошторисного розрахунку | | | |вартості нового будів- | | | |ництва і розширення | | | |підприємств, будівель | | | |та споруд до: | | | |------------------------| | | | Проекту | Робочого| | | | | проекту | |------+--------------------------------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| |I. Нове будівництво та розширення, що здійснюються за | | індивідуальними проектами | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Гірничо-збагачувальні комбіна- | 10 | 5 | | |ти, залізорудні шахти та кар'- | | | | |єри, гірничо-рудні підприємства | | | | |кольорової металургії і хімії, | | | | |вугільні шахти та розрізи, об'- | | | | |єкти облаштування нафтових і | | | | |газових промислів, гідроелект- | | | | |ростанції, атомні електростан- | | | | |ції, метрополітени, тунелі різ- | | | | |ного призначення і крупні мости | | | | |з опорами глибокого закладання | | | | |на палях-оболонках або бурових | | | | |палях, а також мости з залізо- | | | | |бетонними прогоновими спорудами | | | | |довжиною більше 80 м, та мета- | | | | |левими прогоновими спорудами | | | | |довжиною більше 100 м | | | |------+--------------------------------+----------+-------------| | 2. |Металургійні та хімічні комбі- | 7 | 3,5 | | |нати і заводи, нафтоперероблю- | | | | |вальні, газоперероблювальні, | | | | |хіміко-фармацевтичні заводи, | | | | |збагачувальні фабрики, об'єкти | | | | |меліоративного будівництва, | | | | |підприємства мікробіологічної | | | | |промисловості, морські гідро- | | | | |технічні споруди (причали, моли | | | | |і хвилерізи на глибині 13 м і | | | | |більше) | | | |------+--------------------------------+----------+-------------| | 3. |Решта підприємств і споруд про- | 5 | 3 | | |мисловості, сільського госпо- | | | | |дарства, транспорту та зв'язку | | | |------+--------------------------------+----------+-------------| | 4. |Громадські будівлі та споруди - | 10 | - | | |унікальні технічно складні | | | |------+--------------------------------+----------+-------------| | 5. |Громадські будівлі та споруди - | | | | |решта з них: | | | | |--------------------------------+----------+-------------| | |- громадські будівлі та спору- | | | | |ди, без житлових будинків; | 5 | 5 | | |--------------------------------+----------+-------------| | |- житлові будинки | 3 | 3 | |----------------------------------------------------------------| |II. Нове будівництво і розширення, що здійснюються за типовими | | і повторно застосовуваними економічними індивідуальними | | проектами: | |----------------------------------------------------------------| | 6. |Об'єкти виробничого призначення | 5 | 3 | |------+--------------------------------+----------+-------------| | 7. |Громадські будівлі та споруди, | 2 | 2 | | |житлові будинки | | | ------------------------------------------------------------------ Примітки:
1. При технічному переоснащенні та реконструкції окремих
об'єктів при розширенні підприємств, будівель та споруд
застосовуються розміри резерву коштів на непередбачені роботи і
витрати, наведені по відповідних видах будівництва в таблиці 3. 2. Розміри резерву коштів на непередбачені роботи і витрати
для інженерних мереж та благоустрою наведені в пункті 8.16.2 цих
норм.
Таблиця 3
Граничні розміри резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, що включається на стадіях проектування: "Проект" (при двостадійному проектуванні) і "Робочий проект" (при одностадійному проектуванні) в Зведені кошторисні розрахунки вартості: технічного переоснащення і реконструкції підприємств, будівель та споруд; ремонтно-реставраційних робіт і пристосування пам'яток
історії та культури України; капітального ремонту
------------------------------------------------------------------------ | N п/п| Характер та види будівництва | Розміри резерву в % до | | | | підсумків розділу А по | | | | кожній графі Зведеного | | | | кошторисного розрахунку | | | | вартості до: | | | |-------------------------| | | | Проекту | Робочого | | | | | проекту | |------+-------------------------------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------------| | I. Технічне переоснащення і реконструкція підприємств, будівель та | | споруд | |----------------------------------------------------------------------| | 1. |Підприємства чорної та кольорової | від 10 | 6 | | |металургії, атомні електростанції | до 12 | | |------+-------------------------------------+------------+------------| | 2. |Вугільні шахти та розрізи, об'єкти| 10 | 6 | | |облаштування нафтових і газових про-| | | | |мислів, гідроелектростанції, метропо-| | | | |літени, тунелі різного призначення і| | | | |крупні мости з опорами глибокого зак-| | | | |ладання на палях-оболонках або буро-| | | | |вих палях, а також мости з залізобе-| | | | |тонними прогоновими спорудами довжи-| | | | |ною більше 80 м, та металевими прого-| | | | |новими спорудами довжиною більше 100| | | | |м | | | |------+-------------------------------------+------------+------------| | 3. |Підприємства по виготовленню та | від 7 | 6 | | |переробці хімічної продукції, | до 10 | | | |теплові електростанції | | | |------+-------------------------------------+------------+------------| | 4. |Нафтоперероблювальні, газоперероблю-| 7 | 6 | | |вальні, хіміко-фармацевтичні заводи,| | | | |об'єкти меліоративного будівництва,| | | | |підприємства мікробіологічної промис-| | | | |ловості, морські гідротехнічні спору-| | | | |ди (причали, моли і хвилерізи на гли-| | | | |бині 13 м і більше), підприємства: по| | | | |переробці сільськогосподарської про-| | | | |дукції; машинобудівного комплексу,| | | | |промисловості будівельних матеріалів | | | |------+-------------------------------------+------------+------------| | 5. |Решта підприємств і споруд промисло-| 6 | 6 | | |вості, сільського господарства,| | | | |транспорту та зв'язку | | | |------+-------------------------------------+------------+------------| | 6. |Громадські будівлі та споруди - | 10 | - | | |унікальні технічно складні | | | |------+-------------------------------------+------------+------------| | 7. |Громадські будівлі та споруди: | | | | |-------------------------------------+------------+------------| | |- решта, без житлових будинків | 6 | 6 | | |-------------------------------------+------------+------------| | |- житлові будинки | 3 | 3 | |----------------------------------------------------------------------| |II. Ремонтно-реставраційні роботи і пристосування пам'яток історії та | | культури України | |----------------------------------------------------------------------| | 8. |Об'єкти реставрації і пристосування| - | 10 | | |пам'яток історії та культури на ста-| | | | |дії "Робоча документація" | | | |----------------------------------------------------------------------| | III. Капітальний ремонт | |----------------------------------------------------------------------| | 9. |Об'єкти капітального ремонту | - | 4 | ------------------------------------------------------------------------ Примітки:
1. Перераховані в розділі I таблиці розміри резерву коштів
застосовуються при технічному переоснащенні і реконструкції
підприємств, будівель та споруд, а також при технічному
переоснащенні і реконструкції окремих об'єктів при розширенні
підприємств, будівель та споруд. 2. По будовах, що відносяться до перерахованих в рядках "1" і
"3" таблиці, в яких вказана нижня і верхня межа розміру резерву
коштів на непередбачені роботи і витрати, замовник разом з
підрядними та проектними організаціями в вихідних даних для
складання кошторисної документації установлюють конкретний розмір
резерву коштів в межах вказаного інтервалу, виходячи із складності
здійснення технічного переоснащення і реконструкції підприємств,
будівель та споруд. 3. Якщо на окремі будівлі та споруди, що будуються за
індивідуальними проектами на діючих підприємствах або для діючих
підприємств розробляється самостійний Проект (Робочий проект) зі
Зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, розміри
резерву коштів приймаються по пункту 8.16.2 цих норм.
8.16.3. Частина загального резерву коштів на непередбачені
роботи і витрати показується в Зведеному кошторисному розрахунку
вартості будівництва окремим рядком "у тому числі: сума резерву
коштів, що відноситься до діяльності підрядної організації" у
таких розмірах від загальної базисної кошторисної вартості
будівельних і монтажних робіт по об'єктних кошторисах, обчисленої
в базисному рівні з урахуванням лімітованих витрат: 1,5% - для усіх будівель і споруд (у тому числі,
експериментальних), крім житлових і громадських; 1% - для житлових і громадських будівель і споруд (у тому
числі експериментальних), крім робіт з будівництва інженерних
мереж та благоустрою (включаючи озеленення), на вартість яких в
усіх випадках резерв нараховується в розмірі 1,5 %; 3% - для реконструкції і технічного переоснащення об'єктів по
робочих проектах (проектах) на реконструкцію, технічне
переоснащення і розширення діючих підприємств. Указана частина резерву служить для відшкодування витрат
будівельно-монтажних організацій, що виникають при виконанні робіт
у випадках зміни підрядником способів виконання робіт, заміни
механізмів, а також по його ініціативі в установленому порядку
окремих будівельних конструкцій і матеріалів, передбачених у
робочих кресленнях, виданих на виконання робіт. 8.16.4. Решта резерву коштів на непередбачені роботи і
витрати залишається в розпорядженні замовника і може витрачатися
на: а) оплату додаткових робіт, викликаних уточненням замовником
в установленому порядку на стадії робочої документації в
порівнянні з робочим проектом (проектом, ескізним проектом, ТЕО
інвестицій) об'ємно-планувальних, конструктивних, технологічних
рішень і застосуванням прогресивних виробів та матеріалів для
забезпечення відповідності підприємств, будівель і споруд, що
вводяться у дію, сучасним вимогам по підвищенню ефективності
виробництва і поліпшенню техніко-економічних показників; б) уточнення кошторисної вартості об'єктів, розрахунки по
яких у дозволених випадках проводяться за фактично виконані обсяги
робіт за одиничними розцінками на будівельні роботи та розцінками
на монтаж устаткування; в) уточнення вартості при виявленні в процесі будівництва
робіт, не врахованих у робочих кресленнях і кошторисі, або помилок
у проектно-кошторисній документації, г) оплату додаткових витрат, пов'язаних з поставками
матеріалів і виробів, обов'язки по забезпеченню якими замовник
узяв на себе в контракті; д) оплату різниці у вартості устаткування в зв'язку з заміною
в установленому порядку окремих видів устаткування; е) оплату інших робіт і витрат, що на основі чинного
законодавства підлягають відшкодуванню за рахунок резерву коштів
на непередбачені роботи і витрати. При складанні виконавчих кошторисів у випадках, передбачених
підпунктом "б", і додаткових кошторисів у випадках, передбачених
підпунктом "г", на вартість визначених цими кошторисами робіт і
витрат не нараховуються кошти на тимчасові будівлі і споруд та
резерв коштів на непередбачені роботи і витрати. По будовах, віднесених до числа крупних і тих, що
здійснюються за рахунок державних капітальних вкладень, резерв
коштів на непередбачені роботи і витрати в частині, що залишається
в розпорядженні замовника, може витрачатися в розмірі до 50 % - з
дозволу дирекції підприємства, що будується, (замовника), в іншій
частині - з дозволу органів, що затвердили проекти. Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати може
витрачатися в установленому порядку тільки на будівництво будівель
і споруд, що передбачені затвердженим Робочим проектом, Проектом,
Ескізним проектом або ТЕО інвестицій. 8.17. У складі розділу А "Базисна кошторисна вартість
будівництва" зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва наводяться (у графах 4 - 8) такі підсумки: - по кожній главі (за наявності в главах розділів - по
кожному розділу і по главах); - сумарні по главах 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9, 1 - 12; - резерв коштів на непередбачені роботи і витрати, у тому числі, частина резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, що
відноситься до діяльності підрядної організації; - після нарахування резерву коштів на непередбачені роботи і
витрати показується окремими рядками: Загальний підсумок у такому запису: "Усього по розділу А, главах 1 - 12 з урахуванням резерву
коштів на непередбачені роботи і витрати" і в тому числі "базисна кошторисна вартість робіт, що відносяться до
діяльності підрядної організації".
8.18. Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з ринковими
умовами здійснення будівництва, включаються в розділ Б зведеного
кошторисного розрахунку і розподіляються окремими рядками по
підрозділах, перелічених у п. 8.4 цих норм. 8.18.1. Передбачені чинним законодавством податки, збори
(обов'язкові платежі), що відносяться до валових витрат і не
враховані накладними витратами, визначаються кошторисним
розрахунком, виходячи з норм і бази для їх нарахування,
встановлених відповідними постановами Уряду. Зазначені витрати
включаються окремими рядками до граф 7 та 8 зведеного кошторисного
розрахунку. (пункт 8.18.1 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1
наказу Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
8.18.2. Резервний компенсаційний фонд замовника призначений
для компенсації додаткових витрат, пов'язаних з придбанням
матеріальних ресурсів за ринковими цінами, збільшенням
транспортних витрат, вартості експлуатації будівельних машин і
механізмів, підвищенням заробітної плати, іншими чинниками, а
також для покриття додаткових витрат, що виникають при уточненні
вартості робіт прямим рахунком. Резервний компенсаційний фонд включається до граф 7 та 8
зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (розрахунку
вартості будівництва) і витрачається замовником цільовим
призначенням. Розмір указаного фонду визначається замовником і проектною
організацією шляхом експертної оцінки, виходячи з: найменування
галузі (виду діяльності), до якої відноситься будова; тривалості
проектування і будівництва (згідно з відповідно контрактом з
проектною організацією на проектування і проектом організації
будівництва); року, у якому намічається розпочати будівництво;
фактичного рівня цін, тарифів, інших вартісних показників, що
склалися в період розроблення кошторисної документації, або
вартості (в цей період) будівництва аналогічних об'єктів та
прогнозного рівня інфляції в період здійснення будівництва, що
намічається.
8.19. За підсумками: зведеного кошторисного розрахунку
вартості будівництва і по розділу А указуються в базисному рівні: а) зворотні суми, що враховують вартість: - матеріалів і деталей, одержуваних від розбирання тимчасових
будівель і споруд, у розмірі 15 % базисної кошторисної вартості
тимчасових будівель і споруд (з частиною вартості, що
амортизується) незалежно від терміну здійснення будівництва; - матеріалів і деталей, одержуваних від розбирання
конструкцій, знесення і перенесення будівель і споруд, у розмірі,
що визначається за розрахунком; - меблів, устаткування та інвентарю, придбаних для меблювання
житлових і службових приміщень для іноземного персоналу, що
здійснює шефмонтаж устаткування; - матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування. Указані зворотні суми складаються з підсумків зворотних сум,
показаних довідково в об'єктних (локальних) кошторисах; б) сумарна (за підсумками об'єктних і локальних кошторисів)
балансова (залишкова) вартість устаткування, що демонтується і
переставляється в межах діючого підприємства, яке реконструюється
і технічно переоснащується*, - показується довідково тільки за
підсумком зведеного кошторисного розрахунку; ____________
* Указана балансова вартість устаткування, що переставляється,
враховується в повній розрахунковій вартості будівництва тільки
у випадках, коли встановлюється затверджувальна інстанція і
визначаються техніко-економічні показники проекту.
в) дані про пайову участь підприємств і організацій у
будівництві об'єктів загального користування або загальновузлових
об'єктів. г) різниця між ринковою вартістю об'єктів, що переносяться
(знову зводяться), і балансовою вартістю (з урахуванням зносу)
об'єктів, що зносяться, за наявності узгодження між зацікавленими
сторонами про доцільність перенесення будівель і споруд на нове
місце або про будівництво нових будівель і споруд (указується
тільки за підсумком зведеного кошторисного розрахунку); д) підсумкові дані про розподіл загальної базисної і
розрахункової кошторисної вартості будівництва мікрорайону або
комплексу житлових і громадських будівель по напрямках капітальних
вкладень у випадку, коли в складі цього будівництва передбачені
вбудовані, прибудовані або відокремлені будівлі і споруди, що
відносяться до різних напрямків капітальних вкладень (торгівля і
громадське харчування, підприємства побутового обслуговування,
комунального господарства тощо). Базисна і розрахункова вартість
споруд, пристроїв і окремих робіт, спільних для усіх об'єктів, що
входять до складу мікрорайону або комплексу, розподіляється: - вартість внутрішньоквартальних (дворових) мереж
водопостачання, каналізації, тепло- та енергопостачання тощо -
пропорційно потребам об'єктів; - вартість робіт з благоустрою й озелененню території -
пропорційно площам ділянок; - інші спільні кошти - пропорційно загальній площі об'єктів. Розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень
наводиться у складі пояснювальної записки до зведеного
кошторисного розрахунку вартості будівництва.
8.20. Зведений кошторисний розрахунок складається в цілому на
будівництво, незалежно від числа генеральних підрядних
будівельно-монтажних організацій, що беруть участь у ньому. У випадку залучення до будівництва двох і більше генеральних
підрядних організацій загальна розрахункова і базисна кошторисна
вартість визначається з урахуванням норм накладних витрат та інших
нормативів, установлених для відповідних генеральних підрядних
будівельно-монтажних організацій. Базисна кошторисна вартість
робіт і витрат, що підлягають здійсненню кожною генеральною
підрядною організацією, оформляється в окрему відомість, що
складається стосовно до форми зведеного кошторисного розрахунку.
8.21. До зведеного кошторисного розрахунку окремим рядком за
підсумком розділів А і Б в графи 7 і 8 включаються витрати на
сплату податку на додану вартість по об'єктах, які не звільнені
від сплати вказаного податку. Витрати визначаються за нормами,
встановленими чинним законодавством, від суми розділів А і Б за
підсумком графи 8. (розділ 8 доповнено пунктом 8.21 згідно з Доповненням N 1
наказу Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
9. Порядок складання зведеного ресурсного кошторису
9.1. Зведений ресурсний кошторис - це документ, що визначає
повний склад базисних прямих витрат, накладних витрат та планових
нагромаджень на будівництво об'єктів, передбачених проектною
документацією, а також показники по устаткуванню, меблям та
інвентарю в: - фізичних одиницях виміру: витрати труда робітників
будівельників і монтажників, машиністів; час роботи будівельних
машин і механізмів; витрати матеріалів, виробів та конструкцій;
кількість устаткування, меблів та інвентарю по їх видах; - грошовому виразі: основна заробітна плата робітників,
зайнятих на будівельних і монтажних роботах; витрати на
експлуатацію будівельних машин і механізмів, включаючи заробітну
плату машиністів; вартість матеріалів, виробів та конструкцій;
маса накладних витрат і планових нагромаджень; вартість
устаткування, меблів та інвентарю. (пункт 9.1 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1
наказу Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
9.2. Зведений ресурсний кошторис розробляється в складі
Робочого проекту одночасно із Зведеним розрахунком вартості
будівництва (є додатком до нього) на будову в цілому або на обсяг
робіт першого року будівництва. 9.3. Зведений ресурсний кошторис складається за формою N 1а
(додаток В до цих норм) шляхом підсумовування вартісних і
ресурсних показників об'єктних (локальних) ресурсних кошторисів.
10. Порядок складання Зведень витрат
10 1. Зведення витрат складається на будівництво в цілому або
її чергу за формою N 2, наведеною в додатку Г до цих норм. 10.2. До зведення витрат включаються окремими рядками
підсумки по усіх зведених кошторисних розрахунках вартості
будівництва, що відносяться до промислового підприємства або
споруди, що проектується, а також по зворотних сумах з підведенням
відповідних підсумків. 10.3. Кількість вертикальних граф, починаючи з третьої, у
формі N 2 може бути різним залежно від наявності об'єктів, що
об'єднуються зведенням витрат. Коли кількість об'єднуваних будов
велика, припускається показувати їх в об'єднаному виді з
узагальненим найменуванням у графі 6, наприклад, "Об'єкти
невиробничого призначення". Вартісні показники такої групи
об'єктів визначаються окремим розрахунком, що додається до
зведення витрат. 10.4. Зведення витрат затверджується в складі проектної
документації на виробниче будівництво в порядку, установленому ДБН
А 2.2-3-97.
11. Основні правила складання Розрахунків вартості
будівництва
11.1. Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток
підприємства, будівлі або споруди, здійснюваний по чергах,
складається за формою Зведеного кошторисного розрахунку з
вказівкою в ньому вартості кожної з черг і загальної вартості. Вартість першої черги в цьому документі вказується в рядку
"Разом кошторисна вартість будівництва першої черги". До неї
заносяться дані з кінцевого підсумку усіх граф Зведеного
кошторисного розрахунку (зведених кошторисних розрахунків) до
проекту (робочого проекту) на цю чергу. Другим рядком указуються
зворотні суми. Аналогічним чином в Розрахунок вартості включаються дані з
розрахунків вартості будівництва наступних черг. У підсумковому рядку "Загальна вартість будівництва" у
відповідних графах підсумовуються дані усіх черг, а в наступному
рядку - усі підсумки зворотних сум.
11.2. Вартість будівництва другої і наступних черг
визначається Розрахунками вартості будівництва на кожну чергу, що
складаються за формою зведеного кошторисного розрахунку (з
урахуванням змін ціноутворювальних чинників по будівництву
підприємств, будівель і споруд виробничого призначення із
загальною нормативною тривалістю будівництва понад чотирьох
років). При цьому для аналогічних об'єктів і виробництв
максимально використовуються показники кошторисної вартості першої
черги будівництва. 11.2.1. Розрахунок вартості будівництва другої) наступних
черг базується на об'єктних розрахунках вартості, що складаються
на окремі будівлі і споруди за формою, встановленою для об'єктних
кошторисів, і на загальномайданчикові роботи за формою,
встановленою для локальних кошторисів.
11.3. Об'єктні розрахунки вартості складаються в тому ж
порядку, що й об'єктні кошторисні розрахунки. 11.3.1. Для складання розрахунків застосовуються укрупнені
показники вартості будівництва (УПВБ), прейскуранти, укрупнені
кошторисні норми (УКН), розроблені заново в базисних цінах 1997
року або такі, що діяли в цінах 1984 року, перераховані в
установленому порядку в базисні кошторисні ціни 1997 року, а також
вартісні показники об'єктів-аналогів, окремі комплексні розцінки,
статистичні та інші зібрані проектними організаціями дані та
розрахунки. По об'єктах житлового будівництва може застосовуватися
середня вартість 1 кв.м загальної площі житлових будівель. 11.3.2. За відсутності перелічених укрупнених нормативів
можуть використовуватися вартісні показники об'єктів-аналогів,
узяті з кошторисів, складених за робочими кресленнями по раніше
запроектованих і збудованих об'єктах. Порядок застосування
вартісних даних об'єктів-аналогів наведений у розділі 6 цих норм.
11.4. Вартість будівництва підприємства і споруди, що
включається в розрахунки вартості другої і наступних черг
будівництва, повинна визначатися за повною номенклатурою глав,
установленою для зведених кошторисних розрахунків вартості до
проектів (робочих проектів) на будівництво. При цьому в главі 9 "Інші роботи і витрати" вартість може
бути визначена за сумарними нормативами, що узагальнюють усі
окремі нормативи, окремо по будівельно-монтажних роботах і по
інших витратах. При визначенні коштів на підготування території будівництва
слід застосовувати показники, розроблені для характерних видів
робіт і витрат. Наприклад, на 1 га будівельного майданчика залежно
від рельєфу, категорії грунтів і гідрологічних умов, на 1 куб. м
будівель, що зносяться (одноповерхові будинки, промислові будівлі
і споруди тощо). Лімітовані витрати та інші витрати по решті глав зведеного
кошторисного розрахунку і резерв коштів на непередбачені роботи і
витрати нараховуються за нормативами і в порядку, установленому
для визначення базисної кошторисної вартості будівництва. 11.5. У тому випадку, коли по підприємству (споруді), що
будується по чергах, намічається виділяти по черзі також і
капітальні вкладення на житлово-цивільне будівництво, базу
будіндустрії та об'єкти міського наземного транспорту, у складі
проекту (робочого проекту) першої черги складається зведення
витрат на повний розвиток підприємства (споруди) за формою,
установленою для зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва. У ній по рядках наводяться дані із зведених
кошторисних розрахунків (зведення витрат) на будівництво першої
черги, розрахунків вартості (по кожному виду будівництва) на другу
і наступні черги, а також підводяться підсумки по кожній черзі та
загальний підсумок.
12. Відомість розрахункової та базисної кошторисної вартості
будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс
12.1. Відомість розрахункової та базисної кошторисної
вартості будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс,
розробляється відповідно до завдання на проектування на основі
проектних рішень за формою N 6 додатка М до цих норм і містить у
собі кошторисну вартість об'єктів, робіт і витрат, що входять до
складу цього комплексу. Відомість складається в тому випадку, коли введення в
експлуатацію підприємства, споруди або їх черг передбачається
здійснювати окремими пусковими комплексами. У відомість включаються підсумкові дані відповідних локальних
і об'єктних кошторисних розрахунків, якщо об'єкт у повному обсязі
входить у пусковий комплекс. Коли в пусковий комплекс об'єкт
входить неповністю, вартість обсягу, що входить у пусковий
комплекс, визначається розрахунком, виконаним на основі проектних
пророблень. При складанні цієї відомості в ній, як правило, зберігається
нумерація об'єктів, а також робіт і витрат, прийнята в зведеному
кошторисному розрахунку. З коштів, передбачених у главах 1, 8 - 12, окремими
кошторисними розрахунками визначаються розміри коштів, що
відносяться до пускового комплексу, які підсумовуються і
включаються одним рядком у відповідні графи під найменуванням
"Кошти, передбачені в главах 1, 8 - 12". Якщо вказані кошти
неможливо виділити для даного пускового комплексу, то вартість
витрат, що відносяться до глав 1, 8 - 12, а також резерв коштів на
непередбачені роботи і витрати та кошти розділу А до відомості
включаються в установленому порядку відповідними рядками у частці,
пропорційній базисній кошторисній вартості об'єктів і робіт,
перенесених у відомість з глав 1 - 7. При виділенні на будівництві двох і більше пускових
комплексів, а також пускових об'єктів, експлуатація яких необхідна
і можлива до повного закінчення будівництва, відомість
доповнюється відповідними графами. У рядку "Усього по пусковому комплексу" показується повна
розрахункова кошторисна вартість пускового комплексу і будівництва
в цілому. 12.2. Проектні рішення, базисна і розрахункова кошторисна
вартість будівництва об'єктів пускового комплексу, затверджені в
Проекті (Робочому проекті), уточнюються при розробленні робочої
документації. При уточненні по робочих кресленнях відомість
складається на кожний пусковий комплекс (пусковий об'єкт) окремо в
останній рік його будівництва з уточненням базисної кошторисної
вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування по кошторисах,
складених на основі цих креслень і відповідних специфікацій. Кошти, передбачені в главах 1, 8 - 12 зведеного кошторисного
розрахунку (розділ А) і в розділі Б, також уточнюються в частині
необхідності включення тільки тих коштів, що відносяться до даного
пускового комплексу (пускового об'єкту). 12.3. У тому випадку, коли до складу пускового комплексу
включаються будівлі і споруди, введення в дію яких лише частково
необхідне для забезпечення функціонування пускового комплексу, а
закінчення їх будівництва може бути забезпечене тільки після
завершення усіх робіт по будові, вартість таких об'єктів для
включення у відомість розрахункової і базисної кошторисної
вартості будівництва пускового комплексу на стадії розроблення
Проекту (Робочого проекту) визначається кошторисним розрахунком.
При наступному уточненні відомості по кошторисах, складених за
робочими кресленнями, вартість об'єкта, що включається в них,
приймається на основі обсягів робіт і специфікацій, наведених у
робочих кресленнях.
13. Додаткові вимоги до розроблення кошторисної документації
на технічне переоснащення і реконструкцію підприємств,
будівель і споруд
13.1. Локальні кошториси (локальні ресурсні кошториси)
складаються із застосуванням: кошторисних норм України на
будівельні конструкції та роботи і монтаж устаткування; одиничних
розцінок України на будівельні роботи; розцінок на монтаж
устаткування; інших норм, розцінок і цін, перелічених у пункті 4.2
цих норм, а також індивідуальних кошторисних норм, розцінок і
калькуляцій. 13.2. У кошторисній документації на реконструкцію і технічне
переоснащення діючих підприємств, а також на реконструкцію і
технічне переоснащення окремих об'єктів при розширенні діючих
підприємств базисна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт
визначається за індивідуальними одиничними розцінками і
калькуляціями у випадках, коли характер та умови їх виконання
відрізняються від складу та умов виконання робіт, прийнятих в
одиничних розцінках на будівельні конструкції і роботи та
розцінках на монтаж устаткування. Підставою для розроблення проектними організаціями
індивідуальних одиничних розцінок можуть служити акти, що
складаються спільно підрядниками, замовниками і проектними
організаціями, які враховують усі чинники, що ускладнюють
виробництво будівельних і монтажних робіт на конкретному об'єкті. 13.3. При визначенні базисної кошторисної вартості
будівельних і монтажних робіт за чинними нормами і розцінками: - норми витрат труда, основна заробітна плата робітників і
витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, у тому
числі заробітна плата робітників, що обслуговують машини і
механізми, збільшуються шляхом застосування (виходячи з умов
виконання робіт, передбачених проектом організації будівництва)
коефіцієнтів, установлених Вказівками по застосуванню кошторисних
норм і одиничних розцінок на будівельні конструкції та роботи і
Вказівками по застосуванню кошторисних норм і розцінок на монтаж
устаткування, що враховують складні умови виконання будівельних і
монтажних робіт в будівлях і спорудах, що експлуатуються; поблизу
об'єктів, що знаходяться під високою напругою; на території діючих
підприємств, що мають розгалужені мережі транспортних та
інженерних комунікацій і стислі умови для складування матеріалів
та в інших ускладнювальних умовах при реконструкції, технічному
переоснащенні і розширенні діючих підприємств; - норми накладних витрат враховуються в порядку і розмірах,
установлених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня
1991 року N 235 ( 235-91-п ); - норма планових нагромаджень приймається в розмірі 30
відсотків від суми кошторисних прямих і накладних витрат. У випадку, якщо обчислені таким чином витрати не покривають в
повному обсязі витрат на виконання робіт за умовами, передбаченими
проектом організації будівництва, то в складі проекту виконується
розрахунок підвищуючого коефіцієнту, який враховує необхідні
витрати. Розрахунок підвищуючого коефіцієнту затверджується в
установленому порядку в складі проектно-кошторисної документації.
По об'єктах, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних
коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної
власності, зазначений розрахунок узгоджується з Держбудом України. (абзаци 5 та 6 пункту 13.3 із змінами, внесеними згідно з
Доповненням N 1 наказу Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
13.4. При визначенні базисної кошторисної вартості
будівельних і монтажних робіт за індивідуальними кошторисними
нормами, розцінками і калькуляціями: - до норм витрат праці, основної заробітної плати і витрат на
експлуатацію машин не застосовуються коефіцієнти, вказані в п.
13.3; - норми накладних витрат приймаються в розмірах, установлених
постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 року N
235; (абзац 3 пункту 13.4 із змінами, внесеними згідно з
Доповненням N 1 наказу Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
- норма планових нагромаджень приймається в розмірі 30
відсотків від суми кошторисних прямих і накладних витрат. (абзац 5 пункту 13.4 виключено згідно з Доповненням N 1
наказу Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
13.5. У об'єктних кошторисах, призначених для розрахунків за
виконані роботи, і у формі КБ-2в "Акт приймання виконаних
підрядних робіт" на вартість будівельних і монтажних робіт у
графах 4 та 5 (з урахуванням лімітованих витрат) нараховується
резерв коштів на непередбачені роботи і витрати в розмірі 3
відсотків. (пункт 13.6 виключено згідно з Доповненням N 1 наказу
Держбуду України від 19.01.98 р. N 4. В зв'язку з цим пункт 13.7
вважати пунктом 13.6)
13.6 (13.7 за старою нумерацією). Резерв коштів на
непередбачені роботи і витрати передбачається в порядку,
установленому в пункті 8.16 цих норм, і в розмірах, наведених у
таблиці 3. (пункти 13.8, 13.9 виключено згідно з Доповненням N 1 наказу
Держбуду України від 19.01.98 р. N 4. В зв'язку з цим пункт 13.10
вважати пунктом 13.7)
13.7 (13.10 за старою нумерацією). Виконавчі кошториси
складаються при реконструкції та технічному переоснащенні діючих
підприємств або окремих об'єктів, коли замовником за пропозицією
будівельно-монтажної організації приймається рішення і видається
завдання проектній організації про уточнення кошторисної вартості
будівельних і монтажних робіт на основі фактичних обсягів і
реальних умов їх виконання. (таблиці 4 та 5 виключено згідно з Доповненням N 1 наказу
Держбуду України від 19.01.98 р. N 4)
14. Загальні правила оформлення кошторисної документації
14.1. При складанні кошторисної документації здійснюється її
нумерація в установленому порядку. Нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних
розрахунків) проводиться при формуванні об'єктного кошторису
(об'єктного кошторисного розрахунку) з урахуванням того, у яку
главу зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва він
включається. Як правило, нумерація локальних кошторисів (локальних
кошторисних розрахунків) проводиться таким чином, що перші дві
цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку,
другі дві цифри - номеру рядка в главі і треті дві цифри означають
порядковий номер локального кошторису (локального кошторисного
розрахунку) у даному об'єктному кошторисі (об'єктному кошторисному
розрахунку). Наприклад: N 02-04-12. Номера об'єктних кошторисів
(об'єктних кошторисних розрахунків) по такій системі нумерації не
містять у собі останні дві цифри, що відповідають номерам
локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків).
Наприклад: N 02-04. 14.2. Результати обчислень і підсумкові дані в кошторисній
документації наводяться в такому порядку: - у локальних кошторисах (локальних кошторисних розрахунках)
порядкові і підсумкові цифри заокруглюються до цілих гривень; - в об'єктних кошторисах (об'єктних кошторисних розрахунках)
підсумкові цифри з локальних кошторисів (локальних кошторисних
розрахунків) показуються в тисячах гривень із заокругленням до
трьох знаків після коми; - у зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва
(зведення витрат) підсумкові суми з об'єктних кошторисів
(об'єктних кошторисних розрахунків) показуються в тисячах гривень
із заокругленням до трьох знаків після коми. У такому ж порядку наводяться результати обчислень і
підсумкові дані в Розрахунках вартості будівництва.
Додаток А
Обов'язковий
Форма N 1
Міністерство, відомство _____________________________________
Головне управління (управління) _____________________________
Затверджений
Зведений кошторисний розрахунок в сумі ____________ тис. грн.
В тому числі зворотніх сум ________________________ тис. грн. __________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження) "___" _______________ 199_ р.
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва N __
__________________________________________________________________
(найменування будови) Складений в базисних цінах 1997 р. з урахуванням
компенсаційних коштів.
------------------------------------------------------------------------------ | N | Номери |Найменування| Базисна кошторисна |Інші |Загальна | |п/п|кошторисів і| глав, | вартість, тис.грн. |витрати,|розра- | | | кошторисних| об'єктів, |---------------------------|тис.грн.|хункова | | |розрахунків | робіт і |будіве-|монтажних|устатку- | |кошто- | | | | витрат | льних | робіт |вання, | |рисна | | | | | робіт | |меблів та| |вартість,| | | | | | |інвентарю| |тис.грн. | |---+------------+------------+-------+---------+---------+--------+---------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------------------------------------------------------------------| | Розділ А. Базисна кошторисна вартість будивництва | |----------------------------------------------------------------------------| | ________________________________________________________________________| | ________________________________________________________________________| | ________________________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------------------| | |Разом по розділу А | + | + | + | + | + | |---+-------------------------+-------+---------+---------+--------+---------| | |Зворотні суми | - | - | - | - | + | |----------------------------------------------------------------------------| | Розділ Б. Кошти на компенсацію витрат, які пов'язані з ринковими умовами | | здійснення будивництва | |----------------------------------------------------------------------------| | ________________________________________________________________________| | ________________________________________________________________________| | ________________________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------------------| | |Разом по розділу Б | - | - | - | + | + | |---+-------------------------+-------+---------+---------+---------+--------| | |Всього по зведеному | + | + | + | + | + | | |кошторисному розрахунку | | | | | | | |(розділи А + Б) | | | | | | |---+-------------------------+-------+---------+---------+---------+--------| | |Зворотні суми | - | - | - | - | + | ------------------------------------------------------------------------------
Директор (або головний інженер)
проектної організації _______________________________________
(підпис (ініціали, прізвище)
Головний інженер проекту ____________________________________
(підпис (ініціали, прізвище)
Начальник ______________ відділу ____________________________
(найменування) (підпис (ініціали, прізвище)
Замовник ____________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Примітки:
1. Приблизна номенклатура зведеного кошторисного розрахунку
вартості будівництва та порядок його заповнення наведені в додатку
Б до даних норм. 2. Загальна розрахункова кошторисна вартість, що вказана в
графі 8, складається з базисної кошторисної вартості будівельних і
монтажних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат
(гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7).
Додаток Б
Зразок заповнення
Обов'язковий*
____________
* Зразок заповнення обов'язковий в частині нумерації та
найменування розділів, глав і граф зведеного кошторисного
розрахунку, розподілу об'єктів, робіт та витрат за його
розділами і главами, а також розподілу вартісних показників по
графах зведеного кошторисного розрахунку.
Приблизна номенклатура зведеного кошторисного
розрахунку вартості будівництва
----------------------------------------------------------------------------------- | N |Номери| Найменування глав, | Базисна кошторисна | інші | Загальна| |п/п|кошто-|об'єктів, робіт та витрат | вартість, тис. грн. |витрати,| розра- | | |рисів | |-----------------------| тис. | хункова | | |та | |будіве-|монта-|устатку-| грн. | кошто- | | |кошто-| |льних | жних | вання, | | рисна | | |рисних| |робіт |робіт | меблів | |вартість,| | |розра-| | | | та | | тис. | | |хунків| | | | інвен- | | грн. | | | | | | | тарю | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------------------------------------------------------------------| | А. Базисна кошторисна вартість будівництва | |---------------------------------------------------------------------------------| | | |Глава 1. Підготовлення | | | | | | | | |території будівництва | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Оформлення земельної | | | | | | | | |ділянки та розбивальні | | | | | | | | |роботи | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 1.| |Відведення земельної | - | - | - | + | + | | | |ділянки, видача | | | | | | | | |архітектурно-планувального | | | | | | | | |завдання та червоних ліній | | | | | | | | |забудови | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 2.| |Розбивання основних осей | - | - | - | + | + | | | |будівель і споруд, | | | | | | | | |перенесення їх в натуру та | | | | | | | | |закріплення на місцевості | | | | | | | | |пунктами і знаками. | | | | | | | | |Освоєння території | | | | | | | | |будівництва | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 3.| |Знесення житлових | + | - | - | + | + | | | |будинків, споруд, | | | | | | | | |улаштувань, | | | | | | | | |плодово-ягідних насаджень | | | | | | | | |та посівів, що знаходяться | | | | | | | | |в особистій власності | | | | | | | | |громадян, в зв'язку з | | | | | | | | |вилученням земельних | | | | | | | | |ділянок для державних або | | | | | | | | |громадських потреб | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 4.| |Перенесення та відновлення | + | + | + | + | + | | | |на новому місці житлових | | | | | | | | |будинків і споруд, що | | | | | | | | |знаходяться в особистій | | | | | | | | |власності громадян, в | | | | | | | | |зв'язку з вилученням | | | | | | | | |земельних ділянок для | | | | | | | | |державних або громадських | | | | | | | | |потреб | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 5.| |Спорудження на новому | + | + | + | + | + | | | |місці житлових будинків, | | | | | | | | |споруд та улаштувань для | | | | | | | | |громадян, будинки яких | | | | | | | | |підлягають знесенню | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 6.| |Знесення будівель і | + | - | - | + | + | | | |споруд, що числяться в | | | | | | | | |основних фондах | | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | |організацій | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 7.| |Перенесення та відновлення | + | + | + | + | + | | | |будівель і споруд, що | | | | | | | | |числяться в основних | | | | | | | | |фондах підприємств та | | | | | | | | |організацій | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 8.| |Компенсація за знесені | - | - | - | + | + | | | |багаторічні насадження, | | | | | | | | |вирощені господарством | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 9.| |Витрати, викликані | + | - | - | + | + | | | |вилученням або тимчасовим | | | | | | | | |використанням земельних | | | | | | | | |ділянок, наданих під | | | | | | | | |колективні сади, городи та | | | | | | | | |індивідуальні дачі, | | | | | | | | |службових земельних | | | | | | | | |наділів, а також наданих | | | | | | | | |громадянам ділянок | | | | | | | | |польової землі | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |10.| |Компенсація за сівбу, | - | - | - | + | + | | | |оранку та інші | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | |роботи, виконані на | | | | | | | | |території, що | | | | | | | | |відчужується | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |11.| |Відшкодування збитків, | + | - | - | + | + | | | |заподіяних проведенням | | | | | | | | |водногосподарських | | | | | | | | |заходів, припиненням або | | | | | | | | |зміною умов | | | | | | | | |водокористування | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |12.| |Відшкодування втрат | + | - | - | + | + | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | |виробництва при відведенні | | | | | | | | |земель | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |13.| |Зняття та складування | + | - | - | - | + | | | |родючого шару грунту | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |14.| |Рубання дерев, корчування | + | - | - | - | + | | | |дерев та пнів, корчування | | | | | | | | |та прибирання каменів, | | | | | | | | |вивезення відпрацьованих | | | | | | | | |порід, шлаку тощо | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |15.| |Осушування території, | + | + | + | + | + | | | |протизсувні заходи, | | | | | | | | |протипаводкові та | | | | | | | | |протисельові споруди, | | | | | | | | |нагірні канави, підсипання | | | | | | | | |та намивання грунту, інші | | | | | | | | |роботи по створенню | | | | | | | | |рельєфу | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |16.| |Рекультивація земельних | + | + | + | + | + | | | |ділянок, наданих у | | | | | | | | |тимчасове користування | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |17.| |Підготовлення майданчиків | + | - | - | - | + | | | |для розміщення та | | | | | | | | |будування тимчасових | | | | | | | | |будівель і споруд | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |18.| |Податок за земельну | - | - | - | + | + | | | |ділянку, відведену під | | | | | | | | |будування будівель і | | | | | | | | |споруд (може включатися) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |19.| |Орендна плата за тимчасове | - | - | - | + | + | | | |використання землі поза | | | | | | | | |межами ділянки | | | | | | | | |будівництва | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 1 | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 2. Основні об'єкти | | | | | | | | |будівництва | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |20.| |Будівлі і споруди, | + | + | + | + | + | | | |призначені для виконання | | | | | | | | |основних технологічних | | | | | | | | |функцій підприємств | | | | | | | | |галузей господарства | | | | | | | | |України | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |21.| |Спеціалізовані цехи по | + | + | + | + | + | | | |випуску товарів народного | | | | | | | | |споживання підприємств | | | | | | | | |машинобудування та інших | | | | | | | | |підприємств галузей | | | | | | | | |господарства України | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |22.| |Об'єкти соціальної сфери | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |23.| |Житлові будівлі | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 2 | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 3. Об'єкти | | | | | | | | |підсобного та | | | | | | | | |обслуговувального | | | | | | | | |призначення | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |24.| |Будівлі ремонтно-технічних | + | + | + | + | + | | | |майстерень, | | | | | | | | |деревооброблювальних, | | | | | | | | |інструментальних, | | | | | | | | |модельних цехів, станції | | | | | | | | |виробництва захисних | | | | | | | | |газів, газогенераторні, | | | | | | | | |кисневі, компресорні, | | | | | | | | |усякого роду складські | | | | | | | | |приміщення, естакади, | | | | | | | | |галереї, будівлі | | | | | | | | |заводоуправлінь, | | | | | | | | |лабораторій та інші | | | | | | | | |аналогічні будівлі і | | | | | | | | |споруди | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |25.| |Протибур'янові заходи, | + | + | + | + | + | | | |природоохоронні роботи, | | | | | | | | |водолазні станції, охорона | | | | | | | | |пам'яток культури | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |26.| |Господарські корпуси, | + | + | + | + | + | | | |прохідні, теплиці в | | | | | | | | |лікарняних та наукових | | | | | | | | |містечках, | | | | | | | | |сміттєзбиральники тощо | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 3 | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 4. Об'єкти | | | | | | | | |енергетичного | | | | | | | | |господарства | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |27.| |Електростанції, | + | + | + | + | + | | | |трансформаторні підстанції | | | | | | | | |та кіоски, лінії | | | | | | | | |електропостачання тощо | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 4 | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 5. Об'єкти | | | | | | | | |транспортного господарства | | | | | | | | |і зв'язку | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |28.| |Залізничні під'їзні колії | + | + | + | + | + | | | |(земляне полотно, верхня | | | | | | | | |будова колії, мости і | | | | | | | | |труби, улаштування колії, | | | | | | | | |сигналізація, | | | | | | | | |централізація, блокування | | | | | | | | |та зв'язок) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |29.| |Автомобільні під'їзні та | + | - | - | - | + | | | |внутрішні дороги | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |30.| |Будівлі і споруди по | + | + | + | + | + | | | |обслуговуванню транспорту: | | | | | | | | |депо, гаражі, майданчики | | | | | | | | |для стоянки автомашин та | | | | | | | | |інших транспортних | | | | | | | | |засобів | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |31.| |Зовнішні роботи по | + | + | + | + | + | | | |улаштуванню усіх видів | | | | | | | | |зв'язку - зовнішнього | | | | | | | | |(телефонізація тощо) і | | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | |(диспетчерський, | | | | | | | | |селекторний, абонентський | | | | | | | | |тощо), а також зовнішні | | | | | | | | |роботи по радіофікації та | | | | | | | | |часифікації будівель і | | | | | | | | |споруд | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |32.| |Будівлі для розміщення | + | + | + | + | + | | | |пристроїв зв'язку | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 5 | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 6. Зовнішні мережі | | | | | | | | |та споруди водопостачання, | | | | | | | | |каналізації, | | | | | | | | |теплопостачання та | | | | | | | | |газопостачання | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |33.| |Греблі, водозабірні | + | + | + | + | + | | | |споруди, насосні станції, | | | | | | | | |напірні лінії | | | | | | | | |водопостачання, будівлі | | | | | | | | |перекачування, водонапірні | | | | | | | | |башти, фільтри, розвідна | | | | | | | | |мережа з кранами, | | | | | | | | |гідроколонками та іншими | | | | | | | | |улаштуваннями | | | | | | | | |(резервуарами, шахтними | | | | | | | | |колодязями тощо). Системи | | | | | | | | |водооберту з градирнями | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |34.| |Зовнішня мережа | + | + | + | + | + | | | |каналізації з оглядовими | | | | | | | | |колодязями. Очисні споруди | | | | | | | | |тощо | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |35.| |Будівлі котелень з | + | + | + | + | + | | | |допоміжними спорудами | | | | | | | | |(бойлерна, мазутопроводи, | | | | | | | | |резервуари тощо) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |36.| |Теплові мережі | + | - | - | - | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |37.| |Газопостачання, | + | + | + | + | + | | | |газорозподілювальні пункти | | | | | | | | |(ГРП) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 6 | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 7. Благоустрій та | | | | | | | | |озеленення території | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |38.| |Вертикальне планування | + | + | - | - | + | | | |території, улаштування | | | | | | | | |доріжок, малі архітектурні | | | | | | | | |форми, спортивні та ігрові | | | | | | | | |майданчики, спортивні | | | | | | | | |споруди, огорожа | | | | | | | | |територій, зовнішнє | | | | | | | | |освітлення, саджання | | | | | | | | |дерев, кущів, улаштування | | | | | | | | |клумб, газонів | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 7 | + | + | - | - | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главах 1 - 7 | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 8. Тимчасові будівлі | | | | | | | | |і споруди | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |39.| |Кошти на зведення та | + | + | - | - | + | | | |розбирання тимчасових | | | | | | | | |будівель і споруд | | | | | | | | |виробничого та допоміжного | | | | | | | | |призначення, передбачених | | | | | | | | |даним проектом (робочим | | | | | | | | |проектом) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 8 | + | + | - | - | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главах 1 - 8 | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 9. Інші роботи та | | | | | | | | |витрати | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |I. Лімітовані витрати | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |40.| |додаткові витрати при | + | + | - | - | + | | | |виконанні | | | | | | | | |будівельно-монтажних робіт | | | | | | | | |в зимовий період | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |41.| |додаткові витрати (в | + | + | - | - | + | | | |базисному рівні) на | | | | | | | | |електроенергію, що | | | | | | | | |отримується від пересувних | | | | | | | | |електростанцій, понад | | | | | | | | |враховані в базисній | | | | | | | | |кошторисній вартості | | | | | | | | |будівельно-монтажних | | | | | | | | |робіт | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |42.| |додаткові витрати, | + | - | - | - | + | | | |пов'язані з виконанням | | | | | | | | |протипаводкових заходів | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |43.| |утримання та відновлення | + | - | - | - | + | | | |після закінчення | | | | | | | | |будівництва діючих | | | | | | | | |постійних автомобільних | | | | | | | | |доріг | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |44.| |витрати, пов'язані з | + | - | - | - | + | | | |першорічним післяосадковим | | | | | | | | |ремонтом дерев'яних | | | | | | | | |будівель | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |45.| |витрати, пов'язані з | + | - | - | - | + | | | |випробуванням паль | | | | | | | | |(будівельні роботи) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |46.| |витрати на проведення | + | - | - | - | + | | | |післяосадкового ремонту | | | | | | | | |(підтримання) підземних | | | | | | | | |виробок при будівництві, | | | | | | | | |реконструкції, | | | | | | | | |підготуванні нових | | | | | | | | |горизонтів вугільних та | | | | | | | | |сланцевих шахт, а також | | | | | | | | |залізорудних та інших | | | | | | | | |рудних шахт | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |47.| |витрати на проведення | + | - | - | - | + | | | |геолого-розвідницьких | | | | | | | | |робіт | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |II. Традиційні інші роботи | | | | | | | | |та витрати | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |48.| |витрати, пов'язані з | - | - | - | + | + | | | |організацією для | | | | | | | | |працівників будівельних | | | | | | | | |організацій спеціальних | | | | | | | | |маршрутів міського | | | | | | | | |пасажирського транспорту | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |49.| |витрати по перевезенню | - | - | - | + | + | | | |працівників | | | | | | | | |будівельно-монтажних | | | | | | | | |організацій автомобільним | | | | | | | | |транспортом | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |50.| |витрати, пов'язані з | - | - | - | + | + | | | |командируванням | | | | | | | | |працівників підрядних | | | | | | | | |організацій на будови | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |51.| |витрати, пов'язані з | - | - | - | + | + | | | |рухомим та роз'їзним | | | | | | | | |характером робіт у | | | | | | | | |будівництві | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |52.| |витрати, пов'язані з | - | - | - | + | + | | | |виконанням | | | | | | | | |науково-дослідних, | | | | | | | | |експериментальних або | | | | | | | | |дослідницьких робіт для | | | | | | | | |здійснення прийнятих в | | | | | | | | |проекті технічних рішень | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |53.| |витрати на перебазування | - | - | - | + | + | | | |будівельно-монтажних | | | | | | | | |організацій | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |54.| |витрати по шефмонтажу | - | - | - | + | + | | | |імпортного устаткування | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |55.| |витрати, пов'язані з | - | - | - | + | + | | | |організованим набором | | | | | | | | |робітників | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |56.| |додаткові витрати, | - | - | - | + | + | | | |пов'язані з організацією | | | | | | | | |робіт вахтовим методом, | | | | | | | | |всього | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |в тому числі: | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- утримання вахтового | - | - | - | + | + | | | |селища | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- утримання готелей в | - | - | - | + | + | | | |аеропортах | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- утримання диспетчерських | - | - | - | + | + | | | |служб по авіаперевезеннях | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- оренда каналів зв'язку | - | - | - | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- утримання додаткових | - | - | - | + | + | | | |майстрів та інших | | | | | | | | |інженерно-технічних | | | | | | | | |працівників | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- виплата установлених | - | - | - | + | + | | | |компенсацій в зв'язку з | | | | | | | | |понаднормативною щоденною | | | | | | | | |тривалістю робіт | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- виплата добових або | - | - | - | + | + | | | |надбавок за пересувний | | | | | | | | |характер робіт | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- вартість проїзду | - | - | - | + | + | | | |працівників до місця | | | | | | | | |роботи і назад до місця | | | | | | | | |проживання, а також добові | | | | | | | | |за час перебування в путі | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |57.| |витрати на придбання | - | - | - | + | + | | | |господарського інвентарю | | | | | | | | |(включаючи меблі) для | | | | | | | | |промислового будівництва | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |58.| |витрати на виконання | - | - | - | + | + | | | |дослідно-конструкторських | | | | | | | | |робіт по створенню | | | | | | | | |автоматизованих систем | | | | | | | | |управління технологічними | | | | | | | | |процесами, агрегатами та | | | | | | | | |виробництвами (не | | | | | | | | |забезпеченими у складі | | | | | | | | |комплекту поставки | | | | | | | | |устаткування такими | | | | | | | | |системами), в тому числі | | | | | | | | |розроблення програмного | | | | | | | | |забезпечення конкретних | | | | | | | | |систем для виробничих | | | | | | | | |підприємств, що заново | | | | | | | | |будуються та | | | | | | | | |реконструюються | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |59.| |витрати, пов'язані із | - | - | - | + | + | | | |сплатою організаціями та | | | | | | | | |підприємствами-замовниками | | | | | | | | |відсотків банку за наданий | | | | | | | | |кредит на придбання | | | | | | | | |вітчизняного | | | | | | | | |технологічного та крупного | | | | | | | | |енергетичного устаткування | | | | | | | | |для об'єктів виробничого | | | | | | | | |призначення, а також | | | | | | | | |імпортного устаткування, | | | | | | | | |що потребує монтажу | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |60.| |витрати на проведення | - | - | - | + | + | | | |маркшейдерських робіт у | | | | | | | | |вугільній промисловості в | | | | | | | | |частині, не врахованій | | | | | | | | |нормами накладних витрат | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |61.| |витрати на утримання | - | - | - | + | + | | | |спецкомендатури | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |62.| |витрати на утримання | - | - | - | + | + | | | |понаднормативної | | | | | | | | |чисельності охорони | | | | | | | | |спецконтингенту | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |63.| |витрати на перевезення | - | - | - | + | + | | | |працівників | | | | | | | | |спецконтингенту на | | | | | | | | |відстань менше 3 км, якщо | | | | | | | | |переміщення пішки за | | | | | | | | |умовами режиму не | | | | | | | | |дозволяється | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |64.| |витрати, пов'язані з | - | - | - | + | + | | | |утриманням та | | | | | | | | |обслуговуванням | | | | | | | | |військово-будівельних | | | | | | | | |частин | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |65.| |витрати на спорудження та | - | - | - | + | + | | | |обладнання тимчасових | | | | | | | | |будівель і споруд для | | | | | | | | |розміщення та | | | | | | | | |обслуговування військових | | | | | | | | |частин спеціального | | | | | | | | |призначення | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |66.| |інші витрати (боротьба з | - | - | - | + | + | | | |силікозом, радіоактивністю | | | | | | | | |тощо) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |III. Компенсаційні | | | | | | | | |витрати | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |67.| |Кошти на покриття | | | | | | | | |додаткових витрат: | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- підрядника, пов'язаних | | | | | | | | |із збільшенням (понад | | | | | | | | |враховані в базисній | | | | | | | | |кошторисній вартості | | | | | | | | |будівельно-монтажних | | | | | | | | |робіт): | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |а) прямих витрат | - | - | - | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |б) накладних витрат | - | - | - | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |в) планових нагромаджень | - | - | - | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- замовника, пов'язаних із | - | - | - | + | + | | | |збільшенням (понад | | | | | | | | |враховані в главах 1 - 7 | | | | | | | | |зведеного кошторисного | | | | | | | | |розрахунку) вартості | | | | | | | | |устаткування, меблів та | | | | | | | | |інвентарю | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 9 | + | + | - | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главах 1 - 9 | + | + | - | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 10. Утримання | | | | | | | | |дирекції (технічний | | | | | | | | |нагляд) підприємства | | | | | | | | |(установи), що будується, | | | | | | | | |та авторський нагляд | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |68.| |Утримання дирекції | - | - | - | + | + | | | |(технічний нагляд) | | | | | | | | |підприємства (установи), | | | | | | | | |що будується | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |69.| |Здійснення авторського | - | - | - | + | + | | | |нагляду | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |70.| |Проведення геодезичних | - | - | - | + | + | | | |спостережень за | | | | | | | | |переміщенням і | | | | | | | | |деформаціями будинків і | | | | | | | | |споруд | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 10 | - | - | - | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 11. Підготовлення | | | | | | | | |експлуатаційних кадрів | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |71.| |Підготовлення | - | - | - | + | + | | | |експлуатаційних кадрів | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 11 | - | - | - | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Глава 12. Проектні та | | | | | | | | |вишукувальні роботи | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |72.| |Базисна кошторисна | - | - | - | + | + | | | |вартість | | | | | | | | |проектно-вишукувальних | | | | | | | | |робіт | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |73.| |Базисна, кошторисна | - | - | - | + | + | | | |вартість експертизи | | | | | | | | |проектно-кошторисної | | | | | | | | |документації | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| |74.| |Базисні кошторисні | - | - | - | + | + | | | |витрати, пов'язані з | | | | | | | | |випробуванням паль | | | | | | | | |(роботи, що виконуються | | | | | | | | |проектними та | | | | | | | | |вишукувальними | | | | | | | | |організаціями) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главі 12 | - | - | - | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Разом по главах 1 - 12 | + | + | + | + | + | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |в тому числі: | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |- базисна кошторисна | + | + | - | + | + | | | |вартість робіт, що | | | | | | | | |відносяться до діяльності | | | | | | | | |підрядної організації, | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |в тому числі: | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | | *базисна кошторисна | + | + | - | + | + | | | |вартість | | | | | | | | |ремонтно-будівельних і | | | | | | | | |монтажних робіт | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Резерв коштів на | + | + | + | + | + | | | |непередбачені роботи та | | | | | | | | |витрати | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |в тому числі: сума резерву | + | + | - | - | + | | | |коштів, що відноситься до | | | | | | | | |діяльності підрядної | | | | | | | | |організації | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Всього по розділу А | + | + | + | + | + | | | |(главах 1 - 12) з | | | | | | | | |урахуванням резерву коштів | | | | | | | | |на непередбачені роботи та | | | | | | | | |витрати | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |в тому числі: базисна | + | + | - | + | + | | | |кошторисна вартість робіт | | | | | | | | |(з урахуванням резерву | | | | | | | | |коштів), що відноситься до | | | | | | | | |діяльності підрядної | | | | | | | | |організації | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Зворотні суми | - | - | - | - | + | |---------------------------------------------------------------------------------| | Б. Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з ринковими умовами здійснення | | будівництва | |---------------------------------------------------------------------------------| | 1.| |Податки, збори | - | - | - | + | + | | | |(обов'язкові платежі), | | | | | | | | |всього | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |(Підрозділ 1 із змінами, | | | | | | | | |внесеними згідно з | | | | | | | | |Доповненням N 1) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |в тому числі: | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |(Пункт а) виключено згідно | | | | | | | | |з Доповненням N 1) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |б) відрахування коштів у | - | - | - | + | + | | | |державний інноваційний | | | | | | | | |фонд | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |в) відрахування коштів на | - | - | - | + | + | | | |виконання робіт та послуг | | | | | | | | |з розвитку доріг | | | | | | | | |загального користування | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |г) податки, збори | - | - | - | + | + | | | |(обов'язкові платежі), які | | | | | | | | |у відповідності з чинним | | | | | | | | |законодавством відносяться | | | | | | | | |на валові витрати і не | | | | | | | | |враховані в накладних | | | | | | | | |витратах | | | | | | | | |(пункт г) із змінами, | | | | | | | | |внесеними згідно з | | | | | | | | |Доповненням N 1) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | 2.| |Резервний компенсаційний | - | - | - | + | + | | | |фонд замовника на покриття | | | | | | | | |додаткових витрат, що | | | | | | | | |виникли у зв'язку із | | | | | | | | |зростанням цін, тарифів та | | | | | | | | |при уточненні вартості | | | | | | | | |робіт прямим рахунком | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Всього по розділу Б (1 + | - | - | - | + | + | | | |2) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Всього по зведеному | + | + | + | + | + | | | |кошторисному розрахунку (А | | | | | | | | |+ Б) | | | | | | |---+------+---------------------------+-------+------+--------+--------+---------| | | |Зворотні суми | - | - | - | - | + | ----------------------------------------------------------------------------------- ____________
* Указаний рядок проставляється у зведеному кошторисному
розрахунку вартості реконструкції підприємств, будівель і споруд
або реставрації та пристосування пам'яток історії та культури
України за наявності ремонтних робіт.
Примітка. За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва та за підсумком розділу А крім зворотних сум
наводяться вартісні показники (за їх наявності на
конкретному будівництві), наведені в пункті 8.19 розділу
8 даних норм.
Додаток В
Обов'язковий
Форма N 1а
Зведений ресурсний кошторис
Додаток до зведеного кошторисного розрахунку N _______
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код | Код ОКП | Найменування | Одиниця|Кількість |Кошторисна | Оптова |Транспортні| Загальна| |п/п|ресурсу | | | виміру | | вартість | вартість | витрати, | базисна | | |і ознака| | | | | за | за | грн. | кошто- | | | | | | | | одиницю, | одиницю, | на один. | рисна | | | | | | | | грн. | грн. | ________ |вартість,| | | | | | | |-----------+----------| всього | грн. | | | | | | | | Обгрунту- |Обгрунту- | | | | | | | | | | вання | вання | | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Витрати труда і заробітної плати | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.| | |Витрати труда | люд.- | + | - | - | - | - | | | | |робітників-будівельників | год. | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | 2.| | |Витрати труда | люд.- | + | - | - | - | - | | | | |робітників-монтажників | год. | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | 3.| | |Витрати труда машиністів | люд.- | + | - | - | - | - | | | | | | год. | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | | | |Основна заробітна плата | | | | | | | | | | |робітників, зайнятих на: | | | | | | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | 4.| | |- будівельних роботах | грн. | + | - | - | - | + | | | | | | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | 5.| | |- монтажних роботах | грн. | + | - | - | - | + | | | | | | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |Разом по розділу I | грн. | - | - | - | - | + | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Будівельні машини і механізми | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | Зарплата | | | | | | | | | | | машиністів| | | | | | | | | | | на один | | | | | | | | | | | _______ | | | | | | | | | | | всього | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | + | | |Основні машини механізми | маш.- | + | + | - | + | + | | | | | | год. | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | + | - | + | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | + | | |Перевезення грунту | т | + | + | - | + | + | | | | | | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | + | - | + | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | + | | |Інші машини | грн. | | - | - | + | + | | | | | | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | + | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |Разом по розділу II | грн. | - | - | - | + | + | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |у тому числі: | | | | | | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |енергоносії: | | | | | | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |- електроенергія |кВт/год.| + | - | - | - | - | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |- бензин | т | + | - | - | - | - | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |- дизельне паливо | т | + | - | - | - | - | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |- стиснуте повітря | 100 | + | - | - | - | - | | | | куб. м | | | | | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |мастильні матеріали | кг | + | - | - | - | - | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |гідравлічна рідина | кг | + | - | - | - | - | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |витрати на заміну частин, що швидко | грн. | + | - | - | - | - | | |спрацьовуються | | | | | | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |витрати на ремонт і технічне обслуговування | грн. | + | - | - | - | - | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |у тому числі: | | | | | | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |- заробітна плата | грн. | + | - | - | - | - | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |- витрати труда | люд.- | + | - | - | - | - | | | | год. | | | | | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |витрати на перебазування | грн. | + | - | - | - | - | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |у тому числі: | | | | | | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |- заробітна плата | грн. | + | - | - | - | - | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |- витрати труда | люд.- | + | - | - | - | - | | | | год. | | | | | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |амортизаційні відрахування | грн. | + | - | - | - | - | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |Транспортні| | | | | | | | | | | витрати, | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | | на один. | | | | | | | | | | | _______ | | | | | | | | | | | всього | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | + | | |Основні будівельні | + | + | + | + | + | + | | | | |матеріали, вироби і | | | _____ | _____ | _____ | | | | | |конструкції | | | + | + | + | | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | + | | |Інші матеріали | грн. | + | - | - | + | + | | | | | | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | + | | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |Разом по розділу III | грн. | - | - | - | + | + | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |Разом базисні прямі витрати (I + II + III) | грн. | - | - | - | + | + | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |Накладні витрати | грн. | - | - | - | - | + | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |Планові нагромадження | грн. | - | - | - | - | + | |---+---------------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+---------| | |Базисна кошторисна вартість | грн. | - | - | - | - | + | | |будівельно-монтажних робіт | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Устаткування | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | Загальна вартість | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | оптова | кошто-| | | | | | | | | | | рисна | |---+--------+---------+--------------------------+--------+-----------+-----------+----------+------------+--------| | + | | | + | + | + | - | + | + | - | | | | | | | | _____ | _____ | | | | | | | | | | - | + | | | |---+--------+------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+------------+--------| | | |Разом по розділу IV | грн. | - | - | - | + | + | |---+--------+------------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+------------+--------| | | |Всього базисна кошторисна вартість | грн. | - | - | - | - | + | | | |будівельно-монтажних робіт і | | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник ______________ відділу ____________________________
(найменування) (підпис (ініціали, прізвище)
Склав _______________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Перевірив ___________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Умовні позначення:
"+" - заповнюється обов'язково;
"-" - не заповнюється;
" " - заповнюється не обов'язково.
Додаток Г
Обов'язковий
Форма N 2
Міністерство, відомство _____________________________________
Головне управління (управління) _____________________________
Затверджено
Зведення витрат у сумі ____________________________ тис. грн.
В тому числі зворотніх сум ________________________ тис. грн. __________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження) "___" _______________ 199_ р.
Зведення витрат __________________________________________________________
(найменування будови)
Складено в цінах 199_ р. ----------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Об'єкти |Об'єкти | Об'єкти |Об'єкти мі-|Всього| |п/п | витрат |виробничого|житлово- | бази |ського на- | | | | |призначення|цивільного|будівельної|земного па-| | | | | |призначен-| індустрії |сажирського| | | | | |ня | |транспорту,| | | | | | | |дороги, | | | | | | | |шляхопрово-| | | | | | | |ди і інші | | | | | | | |інженерні | | | | | | | |споруди | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | 1. |По розділу А: | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |а) Базисна кош-| | | | | | | |торисна вар- | | | | | | | |тість,тис.грн.:| | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |- будівельних | + | + | + | + | + | | |і монтажних | | | | | | | |робіт | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |- устаткування,| + | + | + | + | + | | |меблів і | | | | | | | |інвентарю | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |б) інші витрати| + | + | + | + | + | | |(в базисному | | | | | | | |рівні), | | | | | | | |тис.грн. | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |в) загальна | + | + | + | + | + | | |базисна | | | | | | | |кошторисна | | | | | | | |вартість (а+б),| | | | | | | |тис.грн. | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |в т.ч. | + | + | + | + | + | | |зворотні суми | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | 2. |По розділу Б: | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |Сума коштів на | | | | | | | |компенсацію | | | | | | | |витрат, що | | | | | | | |пов'язані з | | | | | | | |ринковими | | | | | | | |умовами | | | | | | | |здійснення | | | | | | | |будівництва, | | | | | | | |тис.грн.: | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |а) податки, | + | + | + | + | + | | |збори (обов'яз-| | | | | | | |кові платежі) | | | | | | | |(пункт а) із | | | | | | | |змінами, вне- | | | | | | | |сеними згідно | | | | | | | |з Доповненням | | | | | | | |N 1) | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |б) резервний | + | + | + | + | + | | |компенсаційний | | | | | | | |фонд замовника | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |в) загальна | + | + | + | + | + | | |(а+б) | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | 3. |За підсумком | | | | | | | |зведеного | | | | | | | |кошторисного | | | | | | | |розрахунку | | | | | | | |(розділи: А+Б) | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |а) базисна | | | | | | | |кошторисна | | | | | | | |вартість (А), | | | | | | | |тис. грн.: | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |- будівельних | + | + | + | + | + | | |і монтажних | | | | | | | |робіт | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |- устаткування,| + | + | + | + | + | | |меблів та | | | | | | | |інвентарю | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |- інші витрати | + | + | + | + | + | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |б) кошти на | + | + | + | + | + | | |компенсацію | | | | | | | |витрат (Б), | | | | | | | |тис. грн. | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |в) загальна | + | + | + | + | + | | |розрахункова | | | | | | | |кошторисна | | | | | | | |вартість, | | | | | | | |тис.грн. | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+------| | |в т. ч. | + | + | + | + | + | | |зворотні суми | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Директор (або головний інженер)
проектної організації _______________________________________
(підпис (ініціали, прізвище)
Головний інженер проекту ____________________________________
(підпис (ініціали, прізвище)
Начальник ______________ відділу ____________________________
(найменування) (підпис (ініціали, прізвище)
Замовник ____________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Додаток Д
Обов'язковий
Форма N 3
_________________________________
(найменування будови)
Кошторис у сумі ______________ Кошторис у сумі ______________
тис. грн. тис. грн.
Погоджений Затверджений
Підрядник Замовник ______________________________ ______________________________
(посада, підпис (ініціали, (посада, підпис (ініціали,
прізвище) прізвище)
"___" _______________ 199_ р. "___" _______________ 199_ р.
Об'єктний кошторис N _________
на будівництво ___________________________________________________
(найменування об'єкта)
Базисна кошторисна вартість _______________________ тис. грн. Нормативна трудомісткість ____________________ тис. люд.-год. Кошторисна заробітна плата ___________________ тис. грн. Розрахунковий вимірювач одиничної вартості __________________
Складений в цінах 199_ р.
--------------------------------------------------------------------------------------- | N| Номери|Наймену-|Базисна кошторисна вартість, тис.грн. |Норма- |Кошто-|Показ- | |п/п| кошто-| вання |--------------------------------------|тивна |рисна |ники | | |рисів і| робіт і|будіве-|монта-| устатку-| інших|всього|трудомі- |заро- |одинич- | | | кошто-| витрат | льних | жних | вання, |витрат| |сткість, |бітна |ної | | | рисних| | робіт |робіт |меблів та| | |тис. |плата,|вартості| | | розра-| | | |інвентарю| | |люд.-год.| тис. | | | |хунків | | | | | | | | грн. | | |---+-------+--------+-------+------+---------+------+------+---------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-------+--------+-------+------+---------+------+------+---------+------+--------| |---+-------+--------+-------+------+---------+------+------+---------+------+--------| ---------------------------------------------------------------------------------------
Головний інженер проекту ____________________________________
(підпис (ініціали, прізвище)
Начальник ______________ відділу ____________________________
(найменування) (підпис (ініціали, прізвище)
Склав _______________________________________________________
посада, підпис (ініціали, прізвище)
Перевірив ___________________________________________________
посада, (підпис (ініціали, прізвище)
Додаток Е
Обов'язковий
Форма N 3а
Об'єктний ресурсний кошторис
Додаток до об'єктного кошторису N _____
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N| Код | Код ОКП| Найменування | Одиниця | Кіль- | Кошто- | Оптова |Транспортні | Загальна | |п/п|ресурсу| | | виміру |кість | рисна |вартість | витрати, | базисна | | | і | | | | |вартість | за | грн. |кошторисна| | |ознака | | | | | за |одиницю, | на один. | вартість,| | | | | | | |одиницю, | грн. | ______ | грн. | | | | | | | | грн. | | всього | | | | | | | | |---------+---------| | | | | | | | | | Обгрун- | Обгрун- | | | | | | | | | |тування |тування | | | |---+-------+--------+---------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Витрати труда і заробітної плати | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.| | |Витрати труда |люд.-год. | + | - | - | - | - | | | | |робітників- | | | _____ | _____ | _____ | | | | | |будівельників | | | - | - | - | | |---+-------+--------+---------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | 2.| | |Витрати труда |люд.-год. | + | - | - | - | - | | | | |робітників- | | | _____ | _____ | _____ | | | | | |монтажників | | | - | - | - | | |---+-------+--------+---------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | 3.| | |Витрати труда |люд.-год. | + | - | - | - | - | | | | |машиністів | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+-------+--------+---------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | | | |Основна | | | | | | | | | | |заробітна | | | | | | | | | | |плата | | | | | | | | | | |робітників, | | | | | | | | | | |зайнятих на: | | | | | | | |---+-------+--------+---------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | 4.| | |- будівельних | грн. | + | - | - | - | + | | | | |роботах | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+-------+--------+---------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | 5.| | |- монтажних | грн. | + | - | - | - | + | | | | |роботах | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |Разом по розділу I | грн. | - | - | - | - | + | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Будівельні машини і механізми | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | Зарплата | | | | | | | | | | | машиністів | | | | | | | | | | | на один. | | | | | | | | | | | ______ | | | | | | | | | | | всього | | |---+-------+---------+--------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | + | | |Основні машини|маш.-год. | + | + | - | + | + | | | | |і механізми | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | + | - | + | | |---+-------+---------+--------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | + | | |Перевезення | т | + | + | - | + | + | | | | |грунту | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | + | - | + | | |---+-------+---------+--------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | + | | |Інші машини | грн. | + | - | - | + | + | | | | | | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | + | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |Разом по розділу II | грн. | - | - | - | + | + | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |у тому числі: | | | | | | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |енергоносії: | | | | | | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |- електроенергія | кВт/год. | + | - | - | - | - | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |- бензин | т | + | - | - | - | - | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |- дизельне паливо | т | + | - | - | - | - | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |- стиснуте повітря | 100 | + | - | - | - | - | | | | куб. м | | | | | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |мастильні матеріали | кг | + | - | - | - | - | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |гідравлічна рідина | кг | + | - | - | - | - | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |витрати на заміну частин, що | грн. | + | - | - | - | - | | |швидко спрацьовуються | | | | | | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |витрати на ремонт і технічне | грн. | + | - | - | - | - | | |обслуговування | | | | | | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |у тому числі: | | | | | | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |- заробітна плата | грн. | + | - | - | - | - | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |- витрати труда |люд.-год. | + | - | - | - | - | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |витрати на перебазування | грн. | + | - | - | - | - | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |у тому числі: | | | | | | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |- заробітна плата | грн. | + | - | - | - | - | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |- витрати труда |люд.-год. | + | - | - | - | - | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |амортизаційні відрахування | грн. | + | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |Транспортні | | | | | | | | | | | витрати, | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | | на один. | | | | | | | | | | | _______ | | | | | | | | | | | всього | | |---+-------+---------+--------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | + | | |Основні | + | + | + | + | + | + | | | | |будівельні | | | _____ | _____ | _____ | | | | | |матеріали, | | | + | + | + | | | | | |вироби і | | | | | | | | | | |конструкції | | | | | | | |---+-------+---------+--------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | + | | |Інші | грн. | + | - | - | + | + | | | | |матеріали | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | + | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |Разом по розділу III | грн. | - | - | - | + | + | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |Разом базисні прямі витрати | грн. | - | - | - | + | + | | |(I+II+III) | | | | | | | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |Накладні витрати | грн. | - | - | - | - | + | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |Планові нагромадження | грн. | - | - | - | - | + | |---+--------------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | |Базисна кошторисна вартість | грн. | - | - | - | - | + | | |будівельно-монтажних робіт | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Устаткування | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | Загальна вартість | | | | | | | | | |-----------------------| | | | | | | | | | оптова | кошто- | | | | | | | | | | | рисна | |---+-------+---------+--------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | + | | | + | + | + | - | + | + | - | | | | | | | | _____ | _____ | | | | | | | | | | - | + | | | |---+-------+------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | | |Разом по розділу IV | грн. | - | - | - | + | + | |---+-------+------------------------+-----------+-------+---------+---------+------------+----------| | | |Всього базисна кошторис-| грн. | - | - | - | - | + | | | |на вартість будівельно- | | | | | | | | | |монтажних робіт і устат-| | | | | | | | | |кування | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Склав _______________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Перевірив ___________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Умовні позначення:
"+" - заповнюється обов'язково;
"-" - не заповнюється;
" " - заповнюється не обов'язково.
Додаток Ж
Обов'язковий
Форма N 4 ____________________________________
(найменування будови)
Локальний кошторис N ______
на _______________________________________________________________
(найменування робіт та витрат, найменування об'єкта)
Основа: креслення N _____ Базисна кошторисна вартість __ тис. грн.
Складений в цінах 199_ р. Нормативна трудомісткість ____ люд.-год.
Базисна кошторисна заробітна плата _____
тис. грн.
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Шифр і |Наймену- | Кіль- |Базисна вартість|Загальна базисна вартість,| Витрати труда | |п/п | номер | вання |кість | одиниці, грн. | грн. | робітників, | | |позиції | робіт і | | | | люд.-год., не | | | норма- | витрат, | | | | зайнятих | | | тиву | одиниця | | | |обслуговуванням| | | | виміру | |----------------+--------------------------| машин | | | | | |всього |експлу-|Всього |основної |експлу-| ______________| | | | | | | атації| | заро- | атації| тих, що | | | | | | | машин | | бітної | машин | обслуговують | | | | | | | | | плати | | машини | | | | | |--------+-------| | |-------+---------------| | | | | | основ- | в тому| | | в тому| на |всього| | | | | | ної | числі | | | числі |одиницю | | | | | | | заро- | заро- | | | заро- | | | | | | | | бітної | бітної| | | бітної| | | | | | | | плати | плати | | | плати | | | |-----+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+-------+--------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+-------+--------+------| |-----+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+-------+--------+------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом прямі витрати | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |в тому числі: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |вартість матеріалів, виробів та конструкцій | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |всього заробітна плата | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Накладні витрати | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |нормативна трудомісткість в накладних витратах | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |кошторисна заробітна плата в накладних витратах | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Планові нагромадження | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Всього по кошторису | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Нормативна трудомісткість | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кошторисна заробітна плата | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Склав _______________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Перевірив ___________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Додаток К
Обов'язковий
Форма N 5
___________________________________
(найменування будови)
Локальний кошторис N ______
на придбання та монтаж ___________________________________________
(вид устаткування і робіт, найменування об'єкта)
Основа: креслення Базисна кошторисна вартість ________ тис. грн.
(специфікації) N _________________ В тому числі: устаткування _________ тис. грн.
монтажних робіт ____________________ тис. грн.
Складений в цінах Нормативна трудомісткість __________ люд.-год.
199_ р.
Базисна кошторисна заробітна плата ___________
тис. грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N| Шифр і|Найменування і| Кіль-| Базисна вартість | Загальна базисна вартість, | Витрати труда |Загальна| |п/п| номер |характеристика|кість | одиниці, грн. | грн. | робітників, | маса | | |позиції| устаткування | |-----------------------+-----------------------------| люд.-год., |устатку-| | | норма-| та монтажних | |устат-|монтажних робіт |устат- | монтажних робіт | не зайнятих |вання, т| | | тиву |робіт, одиниця| | кува-| | кува- | |обслуговуванням| брутто | | | | виміру і маса| | ння |----------------| ння |---------------------| машин тих, що | ______ | | | | одиниці | | |всього |експлу- | |всього|основ-|експлу-| ____________ | нетто | | | | устаткування | | | | атації | | | ної | атації| обслуговують | | | | | | | | | машин | | | заро-| машин | машини | | | | | | | |-------+--------| | |бітної|-------+---------------| | | | | | | | осно- | в тому | | |плати | в тому|на оди-|всього | | | | | | | | вної | числі | | | | числі |ницю | | | | | | | | | заро- | заро- | | | | заро- | | | | | | | | | | бітної| бітної | | | | бітної| | | | | | | | | | плати | плати | | | | плати | | | | |---+-------+--------------+------+------+-------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+-------+--------------+------+------+-------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+--------| |---+-------+--------------+------+------+-------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+--------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом _______________________________________________________
Запасні частини _____________________________________________
Тара та упаковка ____________________________________________
Транспортні витрати _________________________________________
Заготівельно-складські витрати ______________________________
Комплектація устаткування ___________________________________
Матеріальні ресурси, не враховані розцінками ________________
Разом _______________________________________________________
Накладні витрати ____________________________________________
Нормативна трудомісткість в накладних витратах ______________
Кошторисна заробітна плата в накладних витратах _____________________________________________________________
Разом _______________________________________________________
Планові нагромадження _______________________________________
Всього по кошторису _________________________________________
Нормативна трудомісткість ___________________________________
Кошторисна заробітна плата __________________________________
Склав _______________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Перевірив ___________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Додаток Л
Обов'язковий
Форма N 4а-5а
Локальний ресурсний кошторис
Додаток до локального кошторису N ______
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N| Код | Код ОКП | Найменування | Одиниця |Кількість | Кошто- | Оптова | Транс- | Загальна| |п/п| ресурсу| | | виміру | | рисна |вартість | портні | базисна | | |і ознака| | | | |вартість | за | витрати, | кошто- | | | | | | | | за |одиницю, | грн. | рисна | | | | | | | |одиницю, | грн. | на один. |вартість,| | | | | | | | грн. | | _______ | грн. | | | | | | | |---------+---------| всього | | | | | | | | | обгрун- | обгрун- | | | | | | | | | |тування |тування | | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Витрати труда заробітної плати | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.| | |Витрати труда | люд.- | + | - | - | - | - | | | | |робітників- | год. | | _____ | _____ | _____ | | | | | |будівельників | | | - | - | - | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | 2.| | |Витрати труда | люд.- | + | - | - | - | - | | | | |робітників- | год. | | _____ | _____ | _____ | | | | | |монтажників | | | - | - | - | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | 3.| | |Витрати труда | люд.- | + | - | - | - | - | | | | |машиністів | год. | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | | | |Основна | | | | | | | | | | |заробітна | | | | | | | | | | |плата | | | | | | | | | | |робітників, | | | | | | | | | | |зайнятих на: | | | | | | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | 4.| | |- будівельних | грн. | + | - | - | - | + | | | | |роботах | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | 5.| | |- монтажних | грн. | + | - | - | - | + | | | | |роботах | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | - | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |Разом по розділу I | грн. | - | - | - | - | + | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Будівельні машини і механізми | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | Зарплата | | | | | | | | | | |машиністів| | | | | | | | | | | на один. | | | | | | | | | | | _______ | | | | | | | | | | | всього | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | + | | |Основні машини | маш.- | + | + | - | + | + | | | | |і механізми | год. | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | + | - | + | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | + | | |Перевезення | т | + | + | - | + | + | | | | |грунту | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | + | - | + | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | + | | |Інші машини | грн. | + | - | - | + | + | | | | | | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | + | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |Разом по розділу II | грн. | - | - | - | + | + | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |у тому числі: | | | | | | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |енергоносії: | | | | | | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |- електроенергія |кВт/год. | + | - | - | - | - | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |- бензин | т | + | - | - | - | - | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |- дизельне паливо | т | + | - | - | - | - | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |- стиснуте повітря | 100 | + | - | - | - | - | | | | куб. м | | | | | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |мастильні матеріали | кг | + | - | - | - | - | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |гідравлічна рідина | кг | + | - | - | - | - | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |витрати на заміну частин, що швидко | грн. | + | - | - | - | - | | |спрацьовуються | | | | | | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |витрати на ремонт і технічне | грн. | + | - | - | - | - | | |обслуговування | | | | | | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |у тому числі: | | | | | | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |- заробітна плата | грн. | + | - | - | - | - | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |- витрати труда | люд.- | + | - | - | - | - | | | | год. | | | | | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |витрати на перебазування | грн. | + | - | - | - | - | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |у тому числі: | | | | | | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |- заробітна плата | грн. | + | - | - | - | - | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |- витрати труда | люд.- | + | - | - | - | - | | | | год. | | | | | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |амортизаційні відрахування | грн. | + | - | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | Зарплата | | | | | | | | | | |машиністів| | | | | | | | | | | на один. | | | | | | | | | | | _______ | | | | | | | | | | | всього | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | + | | |Основні | + | + | + | + | + | + | | | | |будівельні | | | _____ | _____ | _____ | | | | | |матеріали, | | | + | + | + | | | | | |вироби і | | | | | | | | | | |конструкції | | | | | | | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | + | | |Інші | грн. | + | - | - | + | + | | | | |матеріали | | | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | - | - | + | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |Разом по розділу III | грн. | - | - | - | + | + | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |Разом базисні прямі витрати | грн. | - | - | - | + | + | | |(I+II+III) | | | | | | | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |Накладні витрати | грн. | - | - | - | - | + | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |Планові нагромадження | грн. | - | - | - | - | + | |---+------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+----------+---------| | |Базисна кошторисна вартість | грн. | - | - | - | - | + | | |будівельно-монтажних робіт | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Устаткування | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | Загальна вартість | | | | | | | | | |--------------------| | | | | | | | | | оптова | кошто-| | | | | | | | | | | рисна | |---+--------+-----------+---------------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------| | + | | | + | + | + | - | + | + | - | | | | | | | | _____ | _____ | | | | | | | | | | - | + | | | |---+--------+---------------------------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------| | | |Разом по розділу IV | грн. | - | - | - | + | + | |---+--------+---------------------------+----------+-----------+---------+---------+-----------+--------| | | |Всього базисна кошторисна | грн. | - | - | - | - | + | | | |вартість | | | | | | | | | |будівельно-монтажних робіт | | | | | | | | | |і устаткування | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Склав _______________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище))
Перевірив ___________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище))
Умовні позначення:
"+" - заповнюється обов'язково;
"-" - не заповнюється;
" " - заповнюється не обов'язково.
Додаток М
Обов'язковий
Форма N 6
________________________________
(найменування будови)
Відомість розрахункової кошторисної вартості
будивництва об'єктів, що входять в пусковий комплекс
----------------------------------------------------------------------------------------- | | Загальна розрахункова кошторисна | Загальна розрахункова кошторисна | | Найменування | вартість об'єктів та витрат по | вартість об'єктів та витрат, що | | об'єктів | проекту, тис. грн. | включені в пусковий комплекс, | | (будов і | | тис. грн. | | споруд) та |-----------------------------------+-----------------------------------| | витрат, що |всього | в тому числі |всього | в тому числі | | включені в | |--------------------------| |--------------------------| | пусковий | | базисна | інші | | базисна | інші | | комплекс | | кошторисна |витрати| | кошторисна |витрати| | | | вартість | | | вартість | | | | |------------------| | |------------------| | | | | буді- |устатку- | | | буді- |устатку- | | | | |вельно- | вання | | |вельно- | вання | | | | | монта- | | | | монта- | | | | | | жних | | | | жних | | | | | | робіт | | | | робіт | | | |---------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ А. Базисна кошторисна вартість будівництва | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Всього, в тому | + | + | + | + | + | + | + | + | |числі по | | | | | | | | | |об'єктах | | | | | | | | | |пускового | | | | | | | | | |комплексу: | | | | | | | | | |---------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+-------| |(найменування | - | - | - | - | + | + | + | + | |об'єктів) | | | | | | | | | |---------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+-------| |Разом | - | - | - | - | + | + | + | + | |---------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+-------| |Кошти, | + | + | + | + | + | + | + | + | |передбачені в | | | | | | | | | |главах 1, 8.12 | | | | | | | | | |зведеного | | | | | | | | | |кошторисного | | | | | | | | | |розрахунку | | | | | | | | | |---------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+-------| |Резерв коштів | + | + | + | + | + | + | + | + | |на | | | | | | | | | |непередбачені | | | | | | | | | |роботи і | | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ Б. Кошти на компенсацію витрат, що пов'язані з ринковими умовами здійснення | | будівництва | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Податки, збори | + | - | - | + | + | - | - | + | |(обов'язкові | | | | | | | | | |платежі) | | | | | | | | | |(Пункт із | | | | | | | | | |змінами, | | | | | | | | | |внесеними | | | | | | | | | |згідно з | | | | | | | | | |Доповненням N | | | | | | | | | |1) | | | | | | | | | |---------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+-------| |Резервний | + | - | - | + | + | - | - | + | |компенсаційний | | | | | | | | | |фонд замовника | | | | | | | | | |на покриття | | | | | | | | | |додаткових | | | | | | | | | |витрат, ідо | | | | | | | | | |виникають у | | | | | | | | | |зв'язку зі | | | | | | | | | |зростанням | | | | | | | | | |цін, тарифів і | | | | | | | | | |при уточненні | | | | | | | | | |вартості робіт | | | | | | | | | |прямим | | | | | | | | | |рахунком | | | | | | | | | |---------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+-------| |Всього по | + | - | - | + | + | - | - | + | |розділу Б (1+2)| | | | | | | | | |---------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+-------| |Всього по | + | + | + | + | + | + | + | + | |зведеному | | | | | | | | | |кошторисному | | | | | | | | | |розрахунку | | | | | | | | | |(А+Б) | | | | | | | | | |---------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+-------| |Зворотні суми | + | - | - | - | + | - | - | - | -----------------------------------------------------------------------------------------
Головний інженер проекту
генеральної проектної
організації _________________________________________________
(підпис (ініціали, прізвище))
Додаток Н
Обов'язковий
Форма N 7
________________________________
(найменування будови)
Відомість базисної кошторисної вартості об'єктів і
робіт по охороні навколишнього природного середовища
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Номери | Базисна кошторисна вартість, тис.грн. | | Найменування | об'єкт-|---------------------------------------------------------------------| | об'єктів і робіт | них | Викори-|Охорона і| Охорона| Охорона| Тери- |Охорона | Інші |Всього| | |(локаль-| стання | раціо- | атмос- | і | торії, | надр і | заходи| | | | них) | твердих| нальне | ферного|раціона-| що | раціо- |(усуне-| | | | кошто- |відходів| викори- |повітря | льне | охоро- | нальне | ння | | | | рисів | проми- | стання | |викорис-|няються,|викори- | шумів,| | | | (кошто-| слового| водяних | | тання | флора і| стання | вібра-| | | | рисних | вироб- |ресурсів | | земель | фауна |мінера- | цій) | | | | розра- | ництва | | | (крім | | льних | | | | | хунків | | | | меліо- | |есурсів | | | | | | | | | рації) | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |Всього по будові: | | | | | | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |будівельно-монтажних | | | | | | | | | | |робіт устаткування | | | | | | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |Всього по пусковому | | | | | | | | | | |комплексу: | | | | | | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |будівельно-монтажних | | | | | | | | | | |робіт устаткування | | | | | | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |у тому числі по | | | | | | | | | | |окремих об'єктах | | | | | | | | | | |(найменування | | | | | | | | | | |об'єктів) | | | | | | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |Всього: | | | | | | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |будівельно-монтажних | | | | | | | | | | |робіт устаткування | | | | | | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |Разом по окремих | | | | | | | | | | |об'єктах: | | | | | | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |будівельно-монтажних | | | | | | | | | | |робіт устаткування | | | | | | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |Кошти, передбачені в | | | | | | | | | | |главах 1, 8...12 | | | | | | | | | | |зведеного кошторисно-| | | | | | | | | | |го розрахунку | | | | | | | | | | |---------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------+------| |Резерв коштів на | | | | | | | | | | |непередбачені роботи | | | | | | | | | | |і витрати | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний інженер проекту
генеральної проектної
організації _________________________________________________
(підпис (ініціали, прізвище))

Додаток П
Обов'язковий
Форма N 9
Найменування будови _________________________________________
Індивідуальна одинична розцінка N ________
на _______________________________________________________________
(найменування одиниці конструктивного елементу або
виду будівельних робіт)
Підстава Вимірювач _____________________________ _____________________________
------------------------------------------------------------------------ | N|Обгрунтування|Найменування|Одиниця| Базисна |Кількість| Базисна | |п/п| прийнятої | робіт і |виміру |кошторисна| одиниць |кошторисна| | | вартості | витрат | | вартість | | вартість,| | |одиниці робіт| | | одиниці, | | грн. | | | і кількості | | | грн. | | | |---+-------------+------------+-------+----------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-------------+------------+-------+----------+---------+----------| |---+-------------+------------+-------+----------+---------+----------| ------------------------------------------------------------------------
Склав _______________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Перевірив ___________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Додаток Р
Обов'язковий
Форма N 10
__________________________________
(найменування будови)
Індивідуальна розцінка N _______
на монтаж устаткування
1. Найменування устаткування ________________________________ 2. Технічне призначення _____________________________________ 3. Загальна маса: брутто ___________ т, нетто _____________ т 4. Конструктивна характеристика _____________________________ основні вузли _______________________________________________ 5. Габарити устаткування ____________________________________ 6. Умови постачання _________________________________________ 7. Місце і відмітка установлення устаткування _____________________________________________________________ 8. Машини і механізми _______________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N| Об-| Наймену- | Оди-|Кіль-| Витрати труда |Експлуатація машин і механізмів|Матеріальні ресурси |Бази-| |п/п|гру-|вання робіт,| ниця|кість|---------------------+-------------------------------+---------------------| сні | | |нту-|механізмів і|вимі-| |норма | всього | норма | бази- | базисна |нор- | бази- | бази-|прямі| | |ван-| матеріалів,| ру | |часу | | маш.- | сна | вартість, |ма на | сна | сна |вит- | | | ня | розрахунок | | | ____ | | год. | ціна, | грн. |оди- | ціна | вар- |рати,| | | |нормативів | | | роз- | | на | маш.- | |ницю | оди- |тість,|грн. | | | | | | |цінка | | оди- | год. | | | ниці, |грн. | | | | | | | | |-------------| ницю |--------+--------------| |грн. | | | | | | | | | | люд.- |грн. | _____ |в т. ч. |всьо- |в т. ч.| | | | | | | | | | | |год. | | число | заро- | го | заро- | | | | | | | | | | | | | | маш.- | бітна | | бітна | | | | | | | | | | | | | |год. | плата, | |плата | | | | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | |---+----+------------+-----+-----+-------+-------+-----+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+----+------------+-----+-----+-------+-------+-----+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-----| |---+----+------------+-----+-----+-------+-------+-----+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-----| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Склав _______________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Перевірив ___________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)
Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики України. "Збірник нормативних та методичних
документів з питань ціноутворення та організації будівництва",
видання офіційне, НВФ "Інпроект", Київ, 1999 р.вгору