Документ v0004211-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.12.2002, підстава - vr004211-02

          АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" 
N 4 від 15.05.96
м.Київ
vd960515 vn4
Затверджено
Радою Асоціації "ПФТС"
15 травня 1996 року
протокол N 4
Голова Ради _______ Ірина Заря
{ Правила втратили чинність з дати вступу у дію Кодексу,
затвердженого Рішенням Асоціації "Перша фондова
торговельна система N 4 ( vr004211-02 ) від 19.12.2002 }
Торгові правила
Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система"
(із змінами та доповненнями станом на 30 липня 1999 року)
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Асоціації
"Перша фондова торговельна система"
N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001
N 7 ( vb007211-01 ) від 05.09.2001
N 4 ( v0004211-02 ) від 22.04.2002 )

( У тексті Правил словосполучення "котуючий торговець"
замінено на словосполучення "котируючий торговець"
згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7
( v0007211-01 ) від 01.06.2001 )

Ці Правила регулюють порядок та умови укладення і виконання
угод між членами ПФТС. Ці Правила розроблені на основі діючого законодавства
України, установчих документів, правил і положень Асоціації
"ПФТС".
1. Визначення і термінологія ПФТС
1.1. Акцепт відбувається, коли: 1.1.1. Контрагент за допомогою засобів ПФТС надав згоду
котируючому торговцю укласти угоду на умовах твердого котирування. або 1.1.2. Торговці взаємно погодилися на всі умови договору по
телефону чи факсу. ( Пункт 1.1 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 7
( v0007211-01 ) від 01.06.2001 )
1.2. Банківський день: Кожен робочий день, коли українські
банки відчинені і приймають до виконання платіжні доручення. 1.3. Дата укладення угоди: День досягнення торговцями
домовленості про укладання угоди відповідно до чинного
законодавства, правил, положень та стандартів ПФТС. ( Пункт 1.3 в
редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 7 ( v0007211-01 ) від
01.06.2001 ) 1.4. Вільна поставка: Спосіб розрахунків за угодою, за яким
поставка цінних паперів здійснюється через депозитарій, а оплата в
порядку, визначеному сторонами угоди, без залучення до грошових
розрахунків депозитарію. ( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з
Рішенням Асоціації "ПФТС" N 4 ( v0004211-02 ) від 22.04.2002 ) 1.5. Двостороннє котирування: Одночасне виставлення
котирування - купівлю і продаж одним реєстровим торговцем. 1.6. Замкнений ринок: Введення ціни купівлі, рівної найкращій
(найнижчій) ціні продажу, виставленій іншим торговцем у тому ж
цінному папері, або введення ціни продажу, рівної найкращій
(найвищій) ціні купівлі, виставленої іншим торговцем у тому ж
цінному папері. 1.6а. Засоби ПФТС: Програмно-технічні засоби, що
використовуються ПФТС для забезпечення укладання угод з цінними
паперами. ( Пункт в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 7
( v0007211-01 ) від 01.06.2001 ) 1.7. Депозитарій: Юридична особа, яка провадить виключно
депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки
за угодами щодо цінних паперів. ( Розділ 1 доповнено пунктом
згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 4 ( v0004211-02 ) від
22.04.2002 ) 1.8. Інші умови договору: Умови, що супроводжують виставлені
котирування, крім ціни і кількості, наприклад: відповідальність
сторін за перереєстрацію, час на перереєстрацію і валюта
розрахунків. 1.9. Контрагент: Член Асоціації (реєстровий чи нереєстровий
торговець), котрий зв'язується з котируючим торговцем у відповідь
на виставлене котирування з метою: (а) акцептувати котирування як
тверде, точно так, як воно виставлене в ПФТС, включно з
передбаченими цими правилами стандартизованими умовами; або (б)
зробити зустрічну оферту щодо виставленого котирування. 1.10. Зберігач: Юридична особа, яка має дозвіл на здійснення
депозитарної діяльності щодо зберігання цінних паперів та
обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними
паперами на рахунках у цінних паперах. ( Розділ 1 доповнено
пунктом згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 4 ( v0004211-02 ) від
22.04.2002 ) 1.11. Котируючий торговець: реєстровий торговець (див. 1.19),
який виставив котирування в цінному папері. 1.12. Купівля: Оферта купити визначену кількість цінного
паперу за зазначеною ціною і на інших умовах, виставлених в ПФТС.
Купівля без оголошення кількості вважається офертою купити
мінімальний торговий лот даного цінного паперу. Купівля
виставляється в лівій колонці вікна котирувань ПФТС. 1.13. Мінімальний торговий лот: Мінімальна кількість
допущеного цінного паперу, визначена цими Торговими правилами. 1.14. Купівля: Оферта купити визначену кількість цінного
паперу за зазначеною ціною і на інших умовах, виставлених в ПФТС.
( Пункт розділу 1 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 4
( v0004211-02 ) від 22.04.2002 ) 1.15. Нереєстровий торговець: Член ПФТС, який може тільки
переглядати котирування реєстрових торговців. Нереєстровий
торговець не може виставляти котирування в ПФТС, але може
відгукнутися на виставлене котирування реєстрових торговців. 1.16. Одностороннє котирування: Котирування на продаж або
купівлю, виставлене одним реєстровим торговцем, але не одночасно. 1.17. Оферта: Котирування купівлі або продажу, виставлене
торговцем в ПФТС. Див. Купівля, Продаж. 1.18. Перехресний ринок: Введення ціни купівлі, вищої від
найкращої (найнижчої) ціни продажу, виставленої іншим торговцем у
тому ж цінному папері; або введення ціни продажу, нижчої від
найкращої (найвищої) ціни купівлі, виставленої іншим торговцем у
тому ж цінному папері. 1.19. Підтверджена угода: Угода, всі умови якої прозвітовані
в ПФТС як котируючим торговцем, так і його контрагентом. 1.20. Продаж: Оферта продати визначену кількість цінного
паперу за зазначеною ціною і на інших умовах, виставлених в ПФТС.
Продаж без оголошення кількості вважається офертою продати
мінімальний торговий лот даного цінного паперу. Продаж
виставляється в правій колонці вікна котирувань ПФТС. 1.21. Реєстратор емітента: Юридична особа, відповідальна за
облік прав власності на цінний папір. 1.22. Продаж: Оферта продати визначену кількість цінного
паперу за зазначеною ціною і на інших умовах, виставлених в ПФТС.
( Пункт розділу 1 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 4
( v0004211-02 ) від 22.04.2002 ) 1.23. Робочий день: Кожен день, коли проводяться торгові
сесії на ПФТС. 1.24. Тверде котирування: Котирування цінного паперу,
виставлене реєстровим торговцем, умови якого можуть бути
акцептовані будь-яким контрагентом без переговорів з особливостями
встановленими для маркет-мейкерів. У випадку акцепту твердого
котирування договір вважається укладеним на стандартизованих цими
торговими правилами умовах щодо оплати і перереєстрації з
особливостями, встановленими для маркетмейкерів. ( Пункт із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7
( v0007211-01 ) від 01.06.2001 ) 1.25. Торгова сесія: Години роботи ПФТС, визначені Торговими
правилами Асоціації. 1.26. Уповноважена Особа ("УО"): Працівник чи службова особа
члена ПФТС, уповноважена вводити інформацію в ПФТС, вести
переговори і укладати угоди по цінних паперах. УО підлягає
реєстрації Асоціацією. 1.27. Розрахунковий банк: Банк, з яким депозитарій уклав
договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС"
N 4 ( v0004211-02 ) від 22.04.2002 ) 1.28. Час на перереєстрацію: Число робочих днів, протягом
яких продавець повинен закінчити перереєстрацію і повідомити про
це покупця у відповідності з процедурами, передбаченими цими
Торговими правилами. 1.29. Маркет-мейкер: учасник торгівлі, який має особливий
статус відповідно до цих Правил. Статус маркет-мейкера може
отримати будь-який реєстровий торговець, що відповідає всім
вимогам, встановленим цими Правилами щодо маркет-мейкерів.
Отримання учасником ПФТС статусу маркет-мейкера пов'язано виключно
з процесом організації торгівлі у ПФТС. 1.30. Аукціон: Конкурсний спосіб організації торгівлі, який
відбувається шляхом надання учасниками аукціону конкурентних
пропозицій на замовлення ініціатора аукціону стосовно продажу або
купівлі цінних паперів. ( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з
Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001 ) 1.31. Ринок котирувань: Спосіб організації торгівлі, згідно з
яким купівля/продаж цінних паперів здійснюється шляхом акцепту
оферти - купівлю або продаж цінних паперів, виставленої котируючим
торговцем. ( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Рішенням
Асоціації "ПФТС" N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001 ) 1.32. Розміщення цінних паперів: Відчуження цінних паперів
первинним власникам шляхом укладення угод відповідно до чинного
законодавства, правил, положень та стандартів ПФТС. ( Розділ 1
доповнено пунктом згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7
( v0007211-01 ) від 01.06.2001 ) 1.33. Ринок заявок - спосіб організації торгівлі на ринку
цінних паперів, за яким передбачається повне або часткове
виконання заявки на купівлю/продаж цінних паперів після її
виставлення на ринку, при наявності на ринку однієї або кількох
зустрічних заявок, що співпадають з нею по умовах, визначених цими
Правилами. ( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Рішенням
Асоціації "ПФТС" N 7 ( vb007211-01 ) від 05.09.01
2. Доступ до ПФТС
2.1. Доступ до ПФТС і операції в ній регулюються виключно
Статутом Асоціації, її положеннями і правилами.
2.2. Доступ до ПФТС надається лише в одному з таких режимів: 2.2.1. Режим реєстрового торговця: Доступний усім членам
ПФТС, і. виконують свої членські обов'язки та відповідають
додатковим фінансовим стандартам і вимогам до активності,
затвердженим Радою Асоціації чи уповноваженим нею органом. Тільки
реєстрові торговці можуть вводити котирування на ПФТС у
відповідних цінних паперах. 2.2.2. Режим нереєстрового торговця: Доступний всім членам
Асоціації, що виконують свої членські обов'язки. 2.2.3. Реєстровий торговець може бути переведений в режим
нереєстрового торговця за рішенням Ради чи уповноваженого нею
органу, що приймається при наявності обставин, передбачених п.п.
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 і 2.5.4 цих Торгових правил.
2.3. Усім фірмам - членам ПФТС і їх уповноваженим особам буде
присвоєно індивідуальні імена користувача і пароль. Зміст пароля і
ім'я є конфіденційними і не можуть бути передані третім особам. 2.4. Кожна фірма - член ПФТС відповідає за безпеку
індивідуального імені, пароля і відповідного комп'ютерного
обладнання.
2.5. Обмеження, призупинення чи припинення. Доступ до ПФТС
може бути обмежений, призупинений чи припинений виключно при
наявності однієї чи декількох з нижчеперелічених підстав: 2.5.1. Несплати членських внесків чи інших зборів протягом 3
(трьох) місяців; 2.5.2. Невиконання членом Асоціації своїх статутних
обов'язків, внутрішніх положень і правил діяльності Асоціації; 2.5.3. Недотримання членом Асоціації стандартів етичної і
професійної поведінки чи правил торгівлі, затверджених Асоціацією. 2.5.4. Невиконання остаточного рішення третейського суду чи
дисциплінарного комітету, сформованих відповідно до правил і
положень Асоціації; а також 2.5.5. Ліквідації члена як юридичної особи; 2.5.6. Порушення проти члена Асоціації справи про
банкрутство; 2.5.7. Позбавлення члена Асоціації відповідної державної
ліцензії.
2.6. У випадку, коли компанія - член ПФТС має декілька
торгових терміналів, вона має право виставити тільки одне
котирування в кожному цінному папері.
3. Вимоги до реєстрового торговця
3.1. Члени Асоціації, що виконують свої членські обов'язки,
можуть стати реєстровими торговцями, для чого повинні подати
відповідну заяву в Торговий комітет Асоціації і повинні довести
свою відповідність нижченаведеним стандартам: 3.1.1. Реєстровий торговець повинен володіти і завжди
підтримувати робочий капітал у розмірі, не меншому ніж еквівалент
25000 (двадцяти п'яти тисяч) доларів США в національній валюті
України; і 3.1.2. Іншим стандартам, затвердженим Радою Асоціації чи
уповноваженим нею органом.
3.2. Процедура визначення робочого капіталу затверджується
Радою чи уповноваженим нею органом. Розділ 3 вступає в силу з 1 січня 1997 року.
4. Уповноважені особи
4.1. Кожна фірма - член ПФТС повинна призначити одну або
декількох осіб ("УО"), уповноважених вводити інформацію в ПФТС,
вести переговори і укладати угоди з цінними паперами. 4.1.1. УО повинні бути зареєстровані в Асоціації до того, як
вони візьмуть участь у будь-яких переговорах чи укладуть договори.
Асоціація може встановлювати освітні, екзаменаційні та інші вимоги
до практичної діяльності для реєстрації в якості УО. 4.1.2. Список УО повинен розповсюджуватися серед усіх фірм -
членів Асоціації і повинен оновлюватися по мірі необхідності.
Фірми - члени Асоціації повинні інформувати Асоціацію про будь-які
зміни в списку їх УО. 4.1.3. Тільки УО можуть вводити повідомлення в ПФТС, вести
переговори і укладати угоди з цінними паперами між членами
Асоціації. 4.1.4. Реєстрові фірми - торговці завжди несуть повну
відповідальність за котирування і угоди, введені чи укладені на
ПФТС від їх імені, незалежно від того, чи такі котирування і угоди
були санкціоновані. Фірма - член Асоціації повинна розташувати
термінал ПФТС у місці, доступному лише УО. 4.1.5. На фірми - члени Асоціації можуть бути накладені
дисциплінарні стягнення за допущення випадків введення у ПФТС
повідомлень, ведення переговорів чи укладення угоди
неуповноваженими особами.

5. Організація торгівлі цінними паперами в ПФТС 5.1. Укладання угод з цінними паперами в торговельній системи
ПФТС здійснюється за технологією ринку котирувань, ринку заявок
або аукціону. ( Пункт 5.1 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 7
( vb007211-01 ) від 05.09.01 ) 5.2. Розміщення цінних паперів емітентів, а також продаж
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі, за участю Фонду державного майна України, в ПФТС повинне
здійснюватися шляхом проведення аукціону згідно вимог,
встановлених в розділах 8 та 9 відповідно. 5.3. Укладання та виконання угод з цінними паперами в
торговельній системі ПФТС повинне здійснюватися з дотриманням
вимог законодавства про захист економічної конкуренції. ( Розділ 5
доповнено пунктом 5.3 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 4
( v0004211-02 ) від 22.04.2002 ) ( Правила доповнено розділом 5 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС"
N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001 )
6. Вимоги до допуску цінних паперів до торгівлі в ПФТС
6.1. Допуск до обігу цінних паперів в ПФТС здійснюється у
відповідності до Правил лістингу та делістингу ПФТС"
( v0003211-97 ). ( Правила доповнено розділом 6 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС"
N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001 )

( Розділ 7 вилучено на підставі Рішення Асоціації "ПФТС" N 7
( v0007211-01 ) від 01.06.2001 )

7. Порядок укладання та виконання угод на ринку котирувань ( Назва Розділу 7 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001 )
7.1. Всі котирування тверді. Всі котирування, виставлені
реєстровими торговцями, під час торгової сесії вважаються
"твердими", як це визначено цими Торговими правилами. 7.1.1. Якщо сторони не домовилися про інше, акцепт твердого
котирування означає зобов'язання сторін виконати угоду по ціні,
кількості і на інших виставлених умовах щодо розрахунків і
перереєстрації. ( Пункт в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 7
( v0007211-01 ) від 01.06.2001 ) 7.1.2. Котирування повинно бути зняте котируючим торговцем не
пізніше 10 (десяти) хвилин з моменту акцепту, в іншому випадку
воно може бути акцептоване наступним контрагентом.
7.2. Будь-яка зустрічна оферта чи пропозиція обговорити умови
угоди, відмінні від виставленого котирування (зроблена котируючим
торговцем або контрагентом), не применшує права контрагента
акцептувати тверде котирування, як воно було виставлене в час,
коли була зроблена зустрічна оферта чи пропозиція. Посилання котируючого торговця в момент початку повідомлення
контрагентом (через засіб ПФТС або по телефону) на факт укладення
угоди з іншим контрагентом по даному котируванню і на відсутність
у нього у зв'язку з цим часу для зміни даного котирування
допускається лише при підтвердженні Директором-контролером
введення звіту про укладену угоду. 7.3. Акцепт твердого котирування. З моменту акцепту твердого
котирування контрагентом виникає взаємне зобов'язання сторін
виконати угоду по ціні, кількості і на інших виставлених умовах
щодо розрахунків і перереєстрації.
7.4. Розрахункові зобов'язання. Після акцепту твердого
котирування у сторін виникають наступні зобов'язання: 7.4.1. Твердий продаж / Продавець перереєструє / Передоплата.
Коли контрагент (покупець) акцептує тверде котирування продажу,
яке передбачає відповідальність продавця за перереєстрацію: Котируючий торговець (продавець) зобов'язується завершити
перереєстрацію протягом виставленої в котируванні кількості
робочих днів з дати платежу та після отримання всіх документів,
необхідних для вчинення перереєстрації, рахуючи від пізнішої з цих
подій. Контрагент (покупець) зобов'язується заплатити котируючому
торговцю (продавцю) протягом трьох банківських днів з дати, коли
договір одержано контрагентом (покупцем). Якщо умови котирування передбачають розрахунки між
клієнтами-нерезидентами, то котируючий торговець (продавець)
гарантує виконання умов котирування перед контрагентом (покупець),
а контрагент (покупець) зобов'язується заплатити торговцю
(продавцю) протягом п'яти банківських днів з дати, коли договір
одержано контрагентом (покупцем). Якщо цінні папери, що є предметом угоди, випущені на
пред'явника, котируючий торговець (продавець) зобов'язується
поставити їх контрагенту (покупцю) протягом трьох робочих днів з
моменту оплати. 7.4.2. Тверда купівля / Продавець перереєструє /
Передпоставка. Коли контрагент (продавець) акцептує тверде
котирування купівлі, яке передбачає відповідальність продавця за
перереєстрацію: Контрагент (продавець) зобов'язується закінчити
перереєстрацію протягом вставленої в котируванні кількості робочих
днів з дати надходження контрагентові (продавцю) чи його
представнику всіх документів, необхідних для вчинення
перереєстрації. Якщо цінні папери, що є предметом угоди, випущені на
пред'явника, контрагент (продавець) зобов'язується поставити їх
котируючому торговцю (покупцю) протягом трьох робочих днів з
моменту укладання угоди. Котируючий торговець (покупець) зобов'язується заплатити
контрагенту (продавцю) протягом трьох банківських днів з дати
завершення перереєстрації. Якщо умови котирування передбачають розрахунки між
клієнтами-нерезидентами, то котируючий торговець (покупець)
гарантує виконання умов котирування та зобов'язується заплатити
контрагенту (продавцю) протягом п'яти банківських днів з дати
завершення перереєстрації. 7.4.3. Твердий продаж / Покупець перереєструє / Передоплата.
Коли контрагент (покупець) акцептує тверде котирування, яке
передбачає відповідальність покупця за перереєстрацію: Котируючий торговець (продавець) зобов'язується поставити
контрагенту (покупцю) оформлене передаточне доручення і всі інші
документи, необхідні для вчинення перереєстрації, протягом трьох
днів з дня платежу. Контрагент (покупець) зобов'язується оплатити котируючому
торговцю (продавцю) протягом трьох робочих днів з дати, коли
договір одержано контрагентом (покупцем). Якщо умови котирування передбачають розрахунки між
клієнтами-нерезидентами, то котируючий торговець (продавець)
гарантує виконання умов виставленого котирування, а контрагент
(покупець) зобов'язується оплатити котируючому торговцю (продавцю)
протягом п'яти робочих днів з дати, коли договір одержано
контрагентом (покупцем). 7.4.4. Тверда купівля / Покупець перереєструє /
Передпоставка. Коли контрагент (продавець) акцептує тверде
котирування купівлі, яке передбачає обов'язок покупця
перереєструвати: Контрагент (продавець) зобов'язується підготувати і
відправити котируючому торговцю (покупцю) наступного після
укладення угоди дня належним чином оформлені договір, передаточне
доручення і/чи всі інші документи, необхідні для вчинення
перереєстрації. Котируючий торговець (покупець) зобов'язується оплатити
контрагенту (продавцю) протягом трьох банківських днів з дати
одержання котируючим торговцем (покупцем) договору і всіх інших
документів, необхідних для вчинення перереєстрації. Якщо умови котирування передбачають розрахунки між
клієнтами-нерезидентами, то котируючий торговець (покупець)
гарантує виконання умов котирування та зобов'язується оплатити
контрагенту (продавцю) протягом п'яти банківських днів з дати
одержання котируючим торговцем (покупцем) договору і всіх інших
документів, необхідних для вчинення перереєстрації. 7.4.5. Твердий продаж або купівля / Розрахунки в депозитарії
за принципом "поставка проти оплати". Після акцепту твердого
котирування на купівлю або продаж, у контрагентів виникають
наступні зобов'язання: - Контрагенти (продавець та покупець) зобов'язуються
здійснити перереєстрацію цінних паперів в системі депозитарного
обліку депозитарію протягом встановленої в котируванні кількості
робочих днів з дати укладання угоди; - Покупець зобов'язується здійснити оплату цінних паперів
через розрахунковий банк депозитарію протягом встановленої в
котируванні кількості робочих днів з дати укладання угоди. ( Пункт 7.4 доповнено підпунктом 7.4.5 згідно з Рішенням Асоціації
"ПФТС" N 4 ( v0004211-02 ) від 22.04.2002 )
7.4.6. Твердий продаж / Передоплата / Розрахунки в
депозитарії за принципом "вільна поставка". Коли контрагент
(покупець) акцептує тверде котирування на продаж, у контрагентів
виникають наступні зобов'язання: - Контрагенти (продавець та покупець) зобов'язуються
здійснити перереєстрацію цінних паперів в системі депозитарного
обліку депозитарію протягом встановленої в котируванні кількості
робочих днів з дня платежу; - Покупець зобов'язується оплатити цінні папери Продавцю
протягом трьох банківських днів з дати укладання угоди. ( Пункт 7.4 доповнено підпунктом 7.4.6 згідно з Рішенням Асоціації
"ПФТС" N 4 ( v0004211-02 ) від 22.04.2002 )
7.4.7. Тверда купівля / Передпоставка / Розрахунки в
депозитарії за принципом "вільна поставка". Коли контрагент
(продавець) акцептує тверде котирування на купівлю, у контрагентів
виникають наступні зобов'язання: - Контрагенти (продавець та покупець) зобов'язуються
здійснити перереєстрацію цінних паперів в системі депозитарного
обліку депозитарію протягом встановленої в котируванні кількості
робочих днів з дати укладання угоди; - Покупець зобов'язується оплатити цінні папери Продавцю
протягом трьох банківських днів з дати завершення перереєстрації".
( Пункт 7.4 доповнено підпунктом 7.4.7 згідно з Рішенням Асоціації
"ПФТС" N 4 ( v0004211-02 ) від 22.04.2002 )
7.5. По боргових цінних паперах котирування можуть
виставлятися у відповідності до вимог, що встановлюються в
Регламенті торгів. Виконання умов Регламенту торгів в таких
випадках є обов'язковим для всіх котируючих торговців. Рішення про
торгівлю борговими цінними паперами у відповідності до умов
Регламенту торгів приймається Торговим комітетом. ( Розділ 7
доповнено пунктом 7.5 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 4
( v0004211-02 ) від 22.04.2002 )
7.6. У випадку, коли учасник, що не є маркет-мейкером,
звертається з метою укладення угоди по цінних паперах
Котирувального листа 1 рівня Списку ПФТС до маркет-мейкера,
останній визначає умови розрахунків по угодах (передоплата або
передпоставка), термін оплати цінних паперів та термін
перереєстрації цінних паперів. У випадку, коли учасник, що є
маркет-мейкером, звертається з метою укладення угоди по цінних
паперах Котирувального листа 1 рівня Списку ПФТС до іншого
маркет-мейкера, угода укладається на умовах, визначених розділами
1, 5, 6, 9 цих Правил.
7.7. Спільні для продавця і покупця зобов'язання по всіх
угодах. 7.7.1. Акцепт по всіх угодах. Акцепт будь-якої оферти укласти
угоду в ПФТС означає зобов'язання обох сторін виконати угоду по
ціні, кількості і на інших виставлених умовах, що стосуються
розрахунків і перереєстрації. Умови угоди містяться в звіті про угоду в ПФТС. 7.7.2. Продавець готує стандартний договір. Якщо сторони не
домовилися про інше, продавець готує і відправляє покупцю протягом
наступного після укладення угоди робочого дня належно підписаний і
завірений печаткою стандартний договір, в якому відображаються
умови угоди.
7.7.3. Стандартний договір ПФТС. Умови і процедури,
передбачені стандартними договорами ПФТС, є невід'ємною складовою
частиною цих Торгових правил. Затверджені стандартні договори ПФТС
(що містяться в Додатку до цих Правил) повинні заповнюватися по
всіх угодах, укладених на ПФТС, якщо сторони не домовились про
інше. 7.7.3.1. Кожен договір повинен містити індивідуальний номер
угоди, присвоєний ПФТС. ( Пункт із змінами,внесеними згідно
з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001 ) 7.7.3.2. Покупець повинен підписати договір в день його
одержання і відправити його разом з усіма документами, необхідними
для вчинення перереєстрації, продавцю наступного робочого дня.
Договори, доставлені з кур'єром, повинні підписуватися протягом
однієї години, якщо Уповноважена Особа на місці.
7.7.4. Обов'язки по перереєстрації. Якщо сторони не
домовилися про інше, застосовуються наступні правила щодо
перереєстрації: 7.7.4.1. Покупець перереєструє / Продавець не відповідає. По
всіх угодах, які передбачають відповідальність покупця за
перереєстрацію (на основі переговорів чи внаслідок акцепту
твердого котирування), продавець не має жодних обов'язків стосовно
вчасної перереєстрації. 7.7.4.2. Зобов'язання співпрацювати. Незалежно від того, яка
сторона відповідає за перереєстрацію (на основі переговорів чи
внаслідок акцепту твердого котирування), покупець і продавець
повинні співпрацювати в усьому, що стосується перереєстрації
цінних паперів, що є предметом угоди. 7.7.4.3. Продавець перереєструє / Продавець зобов'язаний
завершити перереєстрацію. По всіх угодах, які передбачають
відповідальність продавця за перереєстрацію (на основі переговорів
чи внаслідок акцепту твердого котирування), продавець може
делегувати обов'язок перереєстрації третій особі, причому
продавець завжди залишається відповідальним за вчасне закінчення
перереєстрації у відповідності з умовами угоди. 7.7.4.4. Всі угоди, які передбачають відповідальність
продавця за перереєстрацію, вважаються завершеними після одержання
покупцем усіх документів, які доводять перереєстрацію. 7.7.4.5. Доказ перереєстрації. Кожен з нижчеперелічених
документів є достатнім доказом перереєстрації: Датовані, підписані і завірені печаткою реєстратора виписка з
реєстру власників цінних паперів, або виписка з рахунку у цінних
паперах, що видається зберігачем, сертифікат акцій або
еквівалентний документ, що посвідчує перереєстрацію на ім'я
покупця. ( Абзац другий підпункту в редакції Рішення Асоціації
"ПФТС" N 4 ( v0004211-02 ) від 22.04.2002 ) 7.7.4.6. Розподіл видатків на розрахунки: Якщо сторони не
домовилися про інше, всі кошти розрахунків, включаючи
перереєстрацію, лягають на продавця2. ____________ 2 Витрати на перереєстрацію прав власності на цінні папери не
враховують витрати на відкриття ДЕПО-рахунків та інші додаткові
витрати.
7.7.5. Платежі. Платіж вважається завершеним після фактичного
одержання грошей продавцем.
7.7.5.1. Доказом, що підтверджує надходження грошей на
рахунок продавця, є виписка про кредитування цього рахунку чи
інший документ.
7.7.6. Повідомлення. Всі письмові повідомлення і передачі
документів згідно цих Торгових правил вважаються доставленими в
день фактичного отримання їх одержувачем, якщо вони були вислані
поштою чи кур'єром, або в день факсової передачі, якщо її
відправник має доказ успішної передачі. Всі оригінали документів,
вислані факсом, повинні доставлятися протягом трьох днів після
передачі по факсу. 7.7.7. Рада Асоціації чи уповноважений нею орган може
затвердити спеціальні правила клірингу і розрахунків для операції
з реєстраторами, депозитаріями і кліринго-розрахунковими
установами.

7.8. Звітування і підтвердження угоди
7.8.1. У випадках коли акцепт здійснюється згідно з п. 1.1.2
або шляхом відправлення повідомлення засобами ПФТС, продавець
повинен протягом 10 (десяти) хвилин після досягнення згоди з
покупцем по всіх умовах угоди прозвітувати в ПФТС про укладену
угоду. ( Пункт в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 7
( v0007211-01 ) від 01.06.2001 ) 7.8.1.1. Вся інформація, що міститься в звіті і яка
ідентифікує індивідуальні сторони угоди, повинна трактуватися ПФТС
як суворо конфіденційна ("специфічна інформація"). Специфічна
інформація не повинна передаватися третім сторонам без
попереднього схвалення зацікавленими сторонами. У випадку
одержання судової ухвали про розкриття специфічної інформації
Асоціація зробить все можливе, щоб повідомити сторони і дати їм
можливість оскаржити ухвалу. 7.8.1.2. Асоціація залишає за собою право продавати
інформаційним агентствам, засобам масової інформації чи іншим
способом поширювати неспецифічну, узагальнену інформацію про
торги, наприклад, про об'єм торгів і ціни. 7.8.2. Звіт про угоду на ПФТС повинен містити, як мінімум,
таку інформацію: - Символ цінного паперу - Ціна угоди (без націнки) - Кількість (число акцій) - Час на перереєстрацію (у випадку, якщо за перереєстрацію
відповідає продавець) - Контрагент. 7.8.3. Всі прозвітовані угоди повинні бути підтверджені
контрагентом протягом десяти (10) хвилин після одержання ним через
систему звіту про укладену угоду. ( Пункт в редакції Рішення
Асоціації "ПФТС" N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001 ) 7.8.4. Якщо після 10 (десяти) хвилин з моменту
виконання п. 9.1 Торгових правил продавець не ввів звіт про угоду
до ПФТС, право на введення звіту переходить до покупця. Продавець
в такому випадку повинен звірити і підтвердити введену угоду.
( Пункт в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 7
( v0007211-01 ) від 01.06.2001 ) 7.8.5. Угоди, укладені між членом ПФТС та особою, що не є
членом ПФТС (фізичною або юридичною), звітуються як одностороння
угода. Одностороння угода звітується протягом двох чергових
торгових сесій після підписання угоди про купівлю-продаж цінних
паперів, якщо сума угоди складає не менше 1000 гривень та ціна
угоди є не менше найкращої ціни купівлі та не більше найкращої
ціни продажу на момент звітування угоди. Односторонні угоди
купівлі-продажу цінних паперів, сума яких складає менше 1000
гривень або ціна угоди є менше найкращої ціні купівлі та більше
найкращої ціни продажу на момент звітування угоди, звітуються з
10.00 до 11.00 протягом двох чергових торгових сесій після
укладення угоди про купівлю-продаж. Якщо введену в систему угоду скасовано з будь-яких причин,
угода повинна бути також скасована і в системі. 7.8.6. Угоди, укладені між особами - не членами ПФТС за їх
дорученням, можуть бути зареєстровані в ПФТС членом ПФТС. Такі
угоди реєструються не пізніше п'яти торгових сесій з дня
підписання договору купівлі-продажу. Завірена печаткою компанії,
яка зареєструвала угоду, копія договору купівлі-продажу повинна
зберігатися у члена (членів) ПФТС, що прозвітував (прозвітували)
цю угоду, протягом встановленого законодавством терміну та
надаватися ПФТС у випадку необхідності. 7.8.7. Член ПФТС несе відповідальність за відповідність
введеного звіту параметрам угоди та зобов'язується надавати
документи щодо прозвітованих в ПФТС угод під час перевірок, що
здійснює ПФТС.

7.9. Магнітофонні записи переговорів
7.9.1. Всі члени ПФТС мають право записувати телефонні
переговори зі своїми клієнтами, а також з іншими фірмами - членами
Асоціації, якщо це стосується трансакцій з цінними паперами. 7.9.2. Записані телефонні переговори щодо трансакцій з
цінними паперами можуть бути доказом в третейському суді або
дисциплінарному органі Асоціації. 7.9.3. Доказова сила записаних телефонних переговорів повинна
оцінюватися виключно членами третейського суду або дисциплінарного
органу Асоціації.

7.10. Юридичний статус торговця
7.10.1. Торговець. Стандартні договори повинні укладатися
виключно між членами ПФТС. 7.10.2. Беззастережне зобов'язання виконати договір. Члени
ПФТС беззастережно зобов'язуються виконати всі угоди, укладені на
ПФТС, незалежно від юридичного статусу, в якому вони виступають.

( Розділ 11 вилучено на підставі Рішення Асоціації "ПФТС" N 7
( v0007211-01 ) від 01.06.2001 )

7.11. Обов'язок попереджати замкненому і
перехресному ринку
7.11.1. Торговці повинні намагатися не допустити введення
котирувань, що ведуть до умов замкненого чи перехресного ринку.
7.12. Торгова сесія
7.12.1. Торгова сесія триває з 11.00 до 17.00 в робочі дні.
7.13. Форс-мажорне застереження
7.13.1. Сторони підтвердженої угоди не відповідають за жодні
затримки у виконанні чи за невиконання своїх зобов'язань за цими
Торговими правилами чи договорами, якщо затримка чи невиконання
були спричинені обставинами чи причинами поза контролем Сторін,
включаючи, але не обмежуючись, такими: війна (включно з
громадянською війною), масові безпорядки, диверсія, ембарго,
пожежі, паводки чи інші природні катастрофи, вибухи, дії чи
бездіяння українського чи інших урядів, страйки; будь-які з таких
обставин вважатимуться непереборною силою (форс-мажором). 7.13.2. Сторона, зачеплена непереборною силою, повинна
негайно після того як довідалася про дію непереборної сили,
повідомити про це письмово іншу Сторону, якщо ця непереборна сила
не дає змоги першій Стороні вчасно виконати свої зобов'язання за
цими Торговими правилами чи договором.
7.13.3. Непереборна сила, яка спричинила затримку виконання
на 30 чи більше днів, дає будь-якій стороні право розірвати
будь-яку угоду, укладену відповідно до цих Торгових правил, без
сплати неустойки. Угода, розірвана таким чином, вважається
розірваною в час передачі іншій стороні повідомлення про
непереборну силу. 7.13.3.1. Якщо угода розривається через дію непереборної
сили, сторони повинні повернути всі документи і платежі одне
одному протягом трьох (3) робочих днів після доставки повідомлення
про скасування задітою стороною (двостороння реституція); 7.13.3.2. Збитки, спричинені розірванням угоди під дією
непереборної сили, лягають на Сторону, яка ці збитки зазнала.
7.13.4. Сторони не відповідають одна перед одною за будь-які
збитки, втрати чи інші видатки, спричинені дією непереборної сили.
7.14. Вирішення спорів і третейський суд
7.14.1. Всі спори, що випливають з цих Торгових правил чи
будь-якого стандартизованого договору, укладеного членом ПФТС,
повинні передаватися на розгляд третейському суду Арбітражного
комітету Асоціації ПФТС у відповідності з діючими арбітражними
правилами. 7.14.2. Сторони будь-якого спору, підсудного згідно цих
Торгових правил третейському суду Асоціації, повинні докласти
добросовісних зусиль для вирішення спору дружнім чином, без
арбітражу. Доказ такого зусилля має бути письмовим. 7.14.3. Сторони можуть передати свій спір для необов'язкового
посередництва Асоціації згідно діючих правил про посередництво.
Такі дії задовольняють вимогу п. 15.2 цих Правил.
7.15. Виставлення котирувань на ПФТС
7.15.1. Протягом усіх торгових сесій і до всіх котирувань,
виставлених на ПФТС, застосовуються наступні вимоги. Цінні папери
на ПФТС повинні котируватися: 7.15.1.1. у гривнях за один цінний папір; 7.15.1.2. вартість будь-якого торгового лоту, виставленого в
ПФТС, не може бути меншою 1 000 гривень для акцій підприємств 2 та
3 рівнів Списку ПФТС та не менше 5 000 гривень для акцій
підприємств 1 рівня Списку ПФТС. 7.15.1.3. Строк перереєстрації цінних паперів, вказаний в
котируванні, не повинен перевищувати 10 робочих днів, якщо інше не
обумовлене рішенням Торгового комітету.
7.15.2. Учасники, які зареєструвалися в якості
маркет-мейкерів, повинні підтримувати мінімальну вартість торгового лоту для
котирувань, виставлених по акціях Котирувального листа 1 рівня
Списку ПФТС, не нижче 10000 (десяти тисяч) гривень. 7.15.3. Учасники, які зареєструвалися в якості
маркет-мейкерів, повинні безперервно підтримувати двосторонні
котирування, як мінімум по одному цінному паперу, внесеному до
Котирувального листа 1 рівня Списку ПФТС; при цьому різниця між
цінами купівлі та продажу двостороннього котирування
маркет-мейкера не повинна перевищувати 20 %; маркет-мейкер не
зобов'язаний постійно котирувати цінні папери тих самих емітентів,
але загальна кількість котованих цінних паперів не повинна бути
нижча зазначеної. 7.15.4. У разі, якщо маркет-мейкер не виконує вимоги пп.16.2,
16.3, вважається таким, що не діє на термін порушення п.5.5. 7.15.5. Котируючий торговець може вимагати від оператора
торговельної системи зняти котирування, якщо доступ до системи
пошкоджується через переривання зв'язку чи неполадки в
комп'ютерному обладнанні цього торговця. ( Розділ 16 доповнено
пунктом згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7 ( v0007211-01 ) від
01.06.2001 )
7.16. Участь в якості маркет-мейкерів
7.16.1. Для отримання статусу маркет-мейкера учасник повинен: надати заяву; надати 2 рекомендації від дійсних маркет-мейкерів; взяти на себе всі зобов'язання, встановлені для
маркет-мейкерів; отримати згоду всіх дійсних маркет-мейкерів в процесі
голосування. Учасник набуває статус маркет-мейкера наступного робочого дня
після оприлюднення адміністрацією ПФТС відповідної інформації. 7.16.2. Інформування учасників торгівлі про маркет-мейкерів,
про виключення з маркет-мейкерів, а також інші організаційні
заходи проводиться адміністрацією. 7.16.3. Виключення зі складу маркет-мейкерів може бути
здійснено за заявою маркет-мейкера у випадках, встановлених
нормативними документами Асоціації або за рішенням більш ніж
половини дійсних маркет-мейкерів.
( Розділ 7 із змінами, внесеними згідно з з Рішенням Асоціації
"ПФТС" N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001 )

8. Загальні правила проведення аукціонів
8.1. Термінологія
Аукціон - конкурсний спосіб організації торгівлі, згідно з
яким укладання угод з фінансовими інструментами здійснюється у
заздалегідь визначений час методом накопичення та одночасного
виконання замовлень на купівлю і продаж цінних паперів або
безперервного виконання замовлень, поданих в усній, письмовій або
електронній формі. Ініціатор Аукціону - будь-яка юридична або фізична особа, що
звернулася до ПФТС з метою продажу фінансового інструменту через
Аукціон.
8.2. Загальні положення
На Аукціоні мають право торгуватися будь-які фінансові
інструменти, що створені та зареєстровані відповідно до чинного
законодавства. На Аукціоні може бути здійснено: - первинне розміщення фінансових інструментів; - продаж фінансових інструментів, що вже знаходяться в обігу
на вторинному ринку. Ініціатор Аукціону повинен укласти з ПФТС Договір на
проведення Аукціону.
8.3. Учасники Аукціону
Продавцем на Аукціоні є Ініціатор. Покупцями на Аукціоні можуть бути учасники
торговельно-інформаційної системи ПФТС, що виконують свої членські
обов'язки та відповідають умовам, необхідним для участі в
Аукціоні.
8.4. Підготовка до Аукціону
Для проведення Аукціону Покупець має укласти Договір на
проведення Аукціону з ПФТС, який регламентує програмно-технічне
забезпечення проведення Аукціону, процедури надання Заяви,
заставу, термін та час проведення Аукціону, перелік та час
підготовки документів після проведення Аукціону, стандартні форми
документів, та всіх інших умов, необхідних для проведення
Аукціону. Інформація про умови проведення Аукціону та фінансові
інструменти, що будуть продаватися на Аукціоні, має оголошуватися
не менш ніж за 10 днів до дати проведення аукціону, якщо інше не
передбачено Договором.
8.5. Оплата послуг ПФТС
За програмно-технічне забезпечення проведення Аукціону ПФТС
бере з Покупця плату у розмірі 0.5 % від суми укладеної угоди,
якщо інше не передбачено Договором.
8.6. Відповідальність учасників Аукціону
Учасники Аукціону несуть відповідальність, що передбачена
чинним законодавством, правилами та положеннями ПФТС за всі дії,
вчинені ними при проведенні аукціону. У випадку несплати або несвоєчасної сплати покупцем вартості
та інших обов'язкових платежів щодо придбаних фінансових
інструментів Покупець позбавляється права участі у будь-яких
подальших Аукціонах ПФТС.
( Розділ 8 із змінами, внесеними згідно з з Рішенням Асоціації
"ПФТС" N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001 )

9. Правила проведення аукціонів з продажу за грошові
кошти за участю Фонду державного майна
9.1. Ці Правила розроблені на основі Положення про порядок
проведення на Позабіржовій фондовій торговельній системі аукціонів
з продажу за грошові кошти пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що належать державі (далі - Положення), затвердженого
Фондом державного майна України 24 червня 1999 р. N 1201/167
( z0458-99 ).
9.2. Участь у аукціонах приймають тільки торговці - члени
ПФТС.
9.3. Учасники повинні: 9.3.1. мати торговий режим; 9.3.2. не притягатися до арбітражної або дисциплінарної
відповідальності протягом останніх 6 місяців;
9.3.3. Для участі в торгах Покупець не пізніше 13-ї години
дня, що передує торгам, подає в ПФТС замовлення на придбання
пакетів акцій ВАТ, що належать державі (згідно з додатком 1) (далі
- замовлення на придбання акцій). Замовлення на придбання акцій
складається в двох примірниках, один з яких після реєстрації ПФТС
повертається Покупцю. Замовлення, у якому заповнені не всі графи,
не приймається. Після прийняття замовлень на придбання акцій ПФТС
готує перелік поданих замовлень на участь у торгах з продажу
пакетів акцій ВАТ, що належать державі, згідно з додатком 10
(далі - перелік замовлень). О 13-й годині дня, що передує торгам,
припиняється також унесення будь-яких змін і доповнень до
замовлень на придбання акцій і є неприпустимим їх відкликання. Покупець обов'язково сплачує на розрахунковий рахунок ПФТС
грошовими коштами гарантійний внесок, розмір якого залежить від
початкової ціни пакета акцій, який покупець бажає придбати, та
розраховується таким чином: якщо початкова ціна пакета акцій, який бажає придбати
покупець, (ЦПпоч) не перевищує ста тисяч гривень, то сума
гарантійного внеску (Вгар) дорівнює початковій ціні пакета:
Вгар = ЦПпоч,
якщо початкова ціна пакета акцій, який бажає придбати
покупець (ЦПпоч), більша за сто тисяч гривень, то сума
гарантійного внеску (Вгар) розраховується за формулою
Вгар = 100000 + 0,2 х (ЦПпоч - 100000),
де:
ЦПпоч = Цп х Nакц;
Цп - початкова ціна однієї акції, визначена відповідно до
розділу 5 Положення, грн.; Nакц - кількість акцій у пакеті, шт.
Покупець, гарантійні внески від якого не надійшли на
відповідний рахунок ПФТС до 15-ї години дня, що передує торгам, не
допускається до участі в торгах. ПФТС готує перелік покупців, від
яких отримано гарантійні внески, з визначенням суми кожного
гарантійного внеску. Перелік поданих замовлень, перелік покупців, від яких
отримано гарантійні внески, і другі примірники замовлень на
придбання акцій ПФТС передає Фонду. Ці документи, підписані
сторонами, зберігаються до початку торгів у не доступному для
сторонніх осіб місці.

9.4. Торговець, який не виконав в повному обсязі умови п.2,
до участі у аукціонах не допускається. 9.5. Під час проведення аукціону чергова торгова сесія ПФТС,
як правило, не припиняється. 9.6. Оформлення всіх документів щодо проведення аукціону
відбуваються від імені Технічного центру ПФТС. Всі платежі
здійснюються торговцями на розрахунковий рахунок Технічного центру
ПФТС. 9.7. Покупець зобов'язаний сплатити збір в розмірі 0,5 % від
вартості контракту та податок на добавлену вартість на суму цього
збору в користь ПФТС на розрахунковий рахунок Технічного центру
ПФТС протягом 5 банківських днів з дати укладання угоди з Фондом
держмайна. 9.8. Якщо переможець аукціону відмовляється або порушує
строки укладання та виконання контракту купівлі, а також строки
розрахунків, він сплачує протягом 2 банківських днів на
розрахунковий рахунок Технічного центру ПФТС неустойку у розмірі
20 % від суми контракту з урахуванням сплаченого у відповідності з
п.4.2.2 Положення про порядок проведення аукціонів продажу за
грошові кошти на Позабіржовій фондовій торговельній системі
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі, гарантійного внеску. 9.9. Якщо переможець аукціону порушує пп.8.1, 8.2, 8.4
Положення про порядок проведення аукціонів продажу за грошові
кошти на Позабіржовій фондовій торговельній системі пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, що належать державі, до нього
застосовуються санкції Фонду державного майна згідно з пп.8.6, 8.7
Положення про порядок проведення аукціонів з продажу за грошові
кошти на Позабіржовій фондовій торговельній системі пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, що належать державі, та санкції
ПФТС відповідно до п.6.1.4 та 6.1.5 Дисциплінарного кодексу ПФТС
( va006211-97 ). 9.10. Відповідальність за вибір форми доставки всіх
документів, передбачених Положенням про порядок проведення
аукціонів продажу за грошові кошти на Позабіржовій фондовій
торговельній системі пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що належать державі, і цими Правилами, несе Покупець.
( Розділ 9 із змінами, внесеними згідно з з Рішенням Асоціації
"ПФТС" N 7 ( v0007211-01 ) від 01.06.2001 )
10. Порядок укладання та виконання угод на ринку заявок
10.1. Термінологія
Активи учасника торгів - цінні папери та грошові кошти
учасника торгів, які використовуються для виставлення заявок на
купівлю/продаж цінних паперів та укладання угод на ринку заявок
ПФТС згідно з вимогами цього Порядку.
Заблоковані залишки активів учасника торгів - активи
учасників торгів, які заблоковані на рахунках в розрахунковій
установі, в межах яких учасник торгів може виставляти заявки на
купівлю/продаж цінних паперів та укладати угоди на ринку заявок.
Заявка - пропозиція (оферта) на купівлю або продаж цінних
паперів за умовами щодо виду цінного паперу, кількості, ціни, та
інших умовах, визначених цим Порядком. Заявка також є згодою
учасника, що її надав, на укладання та виконання угоди з цінними
паперами в порядку, встановленому в цьому розділі.
Ідентифікатор рахунків - сукупність символів (код), який
однозначно ідентифікує номери рахунків, на яких в розрахунковій
установі обліковуются цінні папери та грошові кошти учасника
торгів, які використовуються ним для укладання та виконання угод з
цінними паперами на ринку заявок. Ідентифікатору рахунків
відповідає один рахунок у цінних паперах та один рахунок у
грошових коштах.
Розрахункова установа - установа, яка надає учасникам торгів
послуги щодо здійснення розрахунків за угодами з цінними паперами,
які укладаються на ринку заявок, відповідно до вимог чинного
законодавства.
10.2. Учасники торгів
10.2.1. Участь в торгах на ринку заявок можуть брати
торговці-члени ПФТС, які мають доступ до ПФТС в торговому режимі
та уклали відповідні договори з розрахунковими установами та/або
здійснили інші дії, передбачені чинним законодавством.
10.3. Предмет торгів
10.3.1. До торгівлі на ринку заявок допускаються цінні
папери, які відповідають вимогам правил та положень ПФТС щодо
допуску цінних паперів до обігу в ПФТС.
10.3.2. Рішення про допуск цінних паперів до торгівлі на
ринку заявок приймається Торговим комітетом.
10.4. Організація та проведення торгів
10.4.1. Торгова сесія на ринку заявок триває з 11:00 до 17:00
кожного робочого дня.
10.4.2. На ринку заявок виставлення заявок та укладання угод
з цінними паперами допускається лише за умови попереднього
блокування активів учасників торгівлі на рахунках в розрахунковій
установі в обсязі, необхідному для виконання угод, які укладаються
на ринку заявок.
10.4.3. Блокування активів на рахунках в розрахунковій
установі здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.
10.4.4. Розблокування активів учасника торгів під час
проведення торгової сесії здійснюється розрахунковою установою на
підставі інформації від ПФТС про розблокування активів учасника
торгів.
10.4.7. На ринку заявок учасники торгів можуть
використовувати два вида заявок: адресна заявка (заявка, що адресована та доводиться лише
зазначеному у ній учаснику торгів); проста заявка (заявка, що адресована будь-якому учаснику
торгів).
10.4.8. При виставленні простої заявки, учасник торгів
зобов'язаний визначати наступні умови заявки: 10.4.8.1. за способом визначення ціни прості заявки можуть
бути: лімітна заявка - заявка, яка виконується по вказаній у ній
або по кращій за неї ціні; ринкова заявка - заявка, яка виконується по найкращій в
момент її виставлення на ринок ціні. 10.4.8.2. за типом виконання прості лімітні заявки можуть
бути такими, що: виконуються лише в повному обсязі щодо вказаній у ній
кількості цінних паперів або не виконується взагалі; виконуються частково (в меншому обсязі, ніж зазначено в
заявці). Ринкова заявка, на відміну від лімітної заявки, не
відображається на екрані торгового терміналу ринку заявок. Частина
ринкової заявки, яка не була виконана в момент її виставлення на
ринку, не підлягає виконанню.
10.4.9. Адресна заявка може бути виконана тільки на всю
вказану у ній кількість цінних паперів і тільки по ціні, вказаній
в заявці.
10.4.10. Заявка, крім умов щодо виду цінного паперу,
кількості, способу визначення ціни та ін. умов, повинна також
містити ідентифікатор рахунків учасника, передбачений для
використання при виконанні учасником зобов'язань за укладеною
угодою. 10.4.10.1 Учасник торгів має право виставляти заявку на
купівлю цінних паперів та укладати угоду, якщо заблоковані залишки
на грошовому рахунку, який відповідає вказаному в заявці
ідентифікатору рахунків, більше або дорівнює сумі угоди, вказаній
в заявці. 10.4.10.2. Учасник торгів має право виставляти заявку на
продаж цінних паперів та укладати угоду, якщо заблоковані залишки
на рахунку у цінних паперах, який відповідає вказаному в заявці
ідентифікатору рахунків, більше або дорівнює кількості цінних
паперів, вказаних в заявці.
10.4.11. Реєстрація ідентифікатору рахунків учасника торгів
здійснюється уповноваженою особою ПФТС за умови надання учасником
у письмовій формі заяви за встановленою формою (додаток 1).
10.4.12. Реєстрація ідентифікатору рахунків здійснюється
протягом одного робочого дня з дати отримання заяви.
10.5. Укладання та оформлення угод
10.5.1. Заявки на купівлю/продаж цінних паперів виставляються
на ринку заявок ПФТС учасниками торгів за допомогою засобів ПФТС
протягом усієї торгової сесії. Учасники торгів несуть
відповідальність за усі ризики, пов'язані з достовірністю
інформації, включеної до заявки, а також виставленням її на ринку.
10.5.2.Укладання угод на ринку заявок здійснюється учасниками
торгів від свого імені.
10.5.3. На ринку заявок угода вважається укладеною в момент,
коли співпадають всі суттєві умови зустрічних заявок.
10.5.4. Для потреб цього ринку, суттєві умови зустрічних
заявок вважаються такими, що співпадають, якщо в заявках
протилежної дії (купівля - продаж) співпадають: вид заявки (адресні або прості); реєстраційний код цінного паперу в ПФТС; кількість цінних паперів (заявки також вважаються такими, що
співпали, якщо заявка більша по кількості цінних паперів дозволяє
її часткове виконання); цінові умови; інші умови, визначені чинним законодавством та цим Порядком.
10.5.5. Співпадіння суттєвих умов зустрічних заявок та
фіксація укладених угод на ринку заявок здійснюється автоматично
засобами ПФТС протягом усієї торгової сесії. Заявки виконуються в
порядку їх надходження.
10.5.6. Документальне оформлення угод, укладених на ринку
заявок, здійснюється відповідно до чинного законодавства, правил,
положень та стандартів ПФТС.
10.5.7. Скасування виставлених заявок може бути здійснено
учасником торгів протягом торгової сесії або автоматично засобами
ПФТС - після її завершення.
10.5.8. Скасування виставленої заявки не дозволяється, коли
по ній зафіксовано факт укладення угоди. Скасування таких заявок
можливе лише за згодою обох сторін угоди чи рішенням судового
органу.
10.6. Порядок здійснення розрахунків.
10.6.1. Розрахунки за угодами, укладеними на ринку заявок,
здійснюються розрахунковою установою на підставі інформації від
ПФТС.
10.6.2. Обсяг, термін та порядок надання інформації про
укладені угоди визначаються умовами договору та регламенту обміну
інформацією, укладеному ПФТС з розрахунковою установою.
10.6.3. Розрахунки за угодами здійснюються розрахунковою
установою в день укладення угоди (на день Т+0).
10.7. Вирішення спорів і третейський суд
10.7.1. Всі спори, що випливають з укладання, виконання, змін
та розірвання угод на ринку заявок підлягають розгляду
арбітражними органами ПФТС відповідно до встановлених процедур.
10.7.2. Порушення вимог цього Порядку, а також рішень органів
ПФТС, прийнятих на виконання цього Порядку учасниками торгів, є
підставою для застосування заходів дисциплінарного впливу з боку
ПФТС. ( Правила доповнено розділом 10 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС"
N 7 ( vb007211-01 ) від 05.09.01 )
Додаток N 1
Контракти, де перереєстровує продавець - Завдаток - Передоплата - Передпоставка
Контракти, де перереєстровує покупець - Передоплата - Передпоставка
Скорочена форма договору

Асоціація "ПФТС"
Завдаток - Продавець перереєструє
Договір купівлі-продажу
КИЇВ
Номер угоди:_________ Дата укладення угоди:_____________199_ року _________________________________________________________________,
назва члена ПФТС
що далі іменується "Покупець", в особі __________________________,
Ім'я, прізвище
Уповноваженої Особи що діє на підставі ______________________________________________,
і _________________________________________________________________,
назва члена ПФТС
що далі іменується "Продавець", в особі _________________________,
Ім'я, прізвище
Уповноваженої Особи що діє на підставі ______________________________________________,
далі згадувані як "Сторони", домовилися про нижченаведене:
1. Терміни
1.1. Уповноважена Особа: Працівник чи службова особа Покупця
чи Продавця, зареєстрована Асоціацією і уповноважена вводити
інформацію в ПФТС, вести переговори і укладати угоди з цінними
паперами. 1.2. Банківський день: Термін "банківський день", коли він
вживається в цьому Договорі, означає кожен робочий день, коли
українські банки відкриті і приймають платіжні доручення. 1.3. Робочий день: Кожен день, коли проводяться торгові сесії
на ПФТС. 1.4. Надходження від емітента: Термін "надходження від
емітента", коли він вживається в цьому Договорі, включає,
наприклад, всі повідомлення про збори акціонерів, проекти
доручень, інші повідомлення, дивіденди в грошовій та інших формах,
права, варранти, проценти, опціони та інші доходи, що розсилаються
емітентом цінного паперу, що є предметом цього Договору. 1.5. Реєстратор емітента: Юридична особа, відповідальна за
облік прав власності на цінний папір, що є предметом цього
Договору. 1.6. Дата складання реєстру: Оголошена емітентом цінного
паперу дата, на яку припадають надходження від емітента. 1.7. Дата укладення угоди: Термін "дата укладення угоди",
коли він вживається в цьому Договорі, означає день введення
Продавцем звіту про угоду на ПФТС у відповідності з процедурами
Торгових правил ПФТС.
2. Предмет
2.1. Покупець погоджується оплатити і прийняти, а Продавець
погоджується передати особі, вказаній в п.2.4 цього Договору,
права власності на цінні папери на таких умовах цього Договору:
Вид цінного паперу: ______________________________________________
Емітент: ______________________ Код цінного паперу _______________
Номінал: _________________________________________________________
Державний реєстраційний код: _____________________________________
2.2. Покупець погоджується: 2.2.1. Придбати від Продавця ________ ("Кількість") цінних /
паперів, згаданих вище в п.2.1; і 2.2.2. Заплатити Продавцеві еквівалент _________________
доларів США / українських карбованців ("Ціна") за кожен один
цінний папір, згаданий вище.
2.3. Загальна сума угоди обчислюється як добуток Кількості на
Ціну, які вказані в пп. 2.2.1 і 2.2.2, і становить _____________________ доларів США ("Сума Угоди").
2.4. Права власності на цінні папери, придбані у
відповідності з цим Договором, повинні перереєстровуватися на ім'я
(імена): (кількість цінних паперів / ім'я) (при необхідності
додати окремий список) __________________________________________________________________
2.5. Продавець відповідає за вчинення всіх дій і покриття
всіх коштів, пов'язаних з перереєстрацією прав власності на цінні
папери, які є предметом цього Договору.
3. Умови оплати
3.1. Завдаток. Покупець повинен заплатити Продавцю завдаток у
розмірі ____________ процентів (____ %) від Суми Угоди, визначеної
в п.2.3 цього Договору, що дорівнює __________________________
доларам США / українським карбованцям протягом трьох (3)
банківських днів з дати одержання цього Договору Покупцем. 3.1.1. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.3.1 цього Договору, Покупець повинен
сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 % простроченої суми за
кожен календарний день прострочки, але не більше 10 % Суми Угоди. 3.1.2. Право Продавця розірвати Договір через неоплату
завдатку. Продавець має право розірвати цей Договір в
односторонньому порядку, про що повинен письмово повідомити
Покупця, якщо Покупець не заплатив завдатку протягом 6 (шести)
банківських днів з дати, коли цей Договір одержано Покупцем.
Покупець залишається відповідальним за всі прямі збитки, що
виникли внаслідок його зволікань з платежами. Збитки визначаються
третейським судом Асоціації. Сторони повинні повернути одна одній
всі документи протягом 3 (трьох) робочих днів з дня доставки
письмового повідомлення про розірвання Договору Продавцем
(двостороння реституція). 3.2. Залишок. Покупець повинен сплатити Продавцю різницю між
Сумою Угоди, визначеною в п.2.3 цього Договору, і завдатком,
передбаченим п.3.1 (надалі - "залишок"), протягом 3 (трьох)
банківських днів з дати завершення Продавцем перереєстрації у
відповідності з п.4.3 цього Договору. 3.2.1. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п. 3.2 цього Договору, Покупець
повинен сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 % простроченої
суми за кожен календарний день прострочки, але не більше 10 % суми
Угоди. 3.2.2. Право Продавця розірвати Договір через неоплату
залишку. Продавець має право розірвати цей Договір в
односторонньому порядку, про що повинен письмово повідомити
Покупця, якщо Покупець не заплатив залишок протягом 3 (трьох)
банківських днів з дати завершення перереєстрації Продавцем
відповідно до п. 4.3 цього Договору. Покупець залишається
відповідальним за всі прямі збитки, що виникли внаслідок його
зволікань з платежами. Збитки визначаються третейським судом
Асоціації. Сторони повинні повернути одна одній всі документи
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня доставки письмового
повідомлення про розірвання Договору Продавцем (двостороння
реституція).
3.3. Всі розрахунки проводяться в національній валюті України
з застосуванням офіційного курсу Національного банку України на
день оплати. 3.4. Завершення платежу. Платіж вважається завершеним після
фактичного одержання грошей Продавцем. 3.4.1. Доказом, що підтверджує надходження грошей на рахунок
продавця, є виписка про кредитування цього рахунку чи інший
документ.
4. Перереєстрація
4.1. Покупець повинен підписати цей Договір в день його
одержання від Продавця і відправити його разом з усіма
документами, необхідними для перереєстрації, назад Продавцю не
пізніше наступного робочого дня. 4.1.1. Якщо цей Договір доставлено Покупцю кур'єром, він
повинен підписуватися і повертатися кур'єру протягом однієї
години, якщо Уповноважена Особа на місці. 4.1.2. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.4.1 чи 4.1.1 цього Договору,
Покупець повинен сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 %
простроченої суми за кожен календарний день прострочки, але не
більше 10 % Суми Угоди.
4.2. Продавець зобов'язується завершити перереєстрацію
протягом ____________ робочих днів з дати оплати завдатку або з
дати, коли йому або його представнику передано всі документи,
необхідні для вчинення перереєстрації, рахуючи від пізнішої з цих
подій. 4.2.1. У випадку невчасного виконання Продавцем свого
зобов'язання, передбаченого п.4.2 цього Договору, Продавець
повинен сплатити Покупцю неустойку в розмірі 0.5 % вартості
непоставлених цінних паперів за кожен календарний день прострочки,
але не більше 10 % Суми Угоди. 4.2.2. Право Покупця розірвати Договір через непоставку
акцій. Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому
порядку, про що повинен письмово повідомити Продавця, якщо
Продавець не завершив перереєстрації протягом 6 (шести) робочих
днів з дати, визначеної відповідно до п.4.2 цього Договору.
Продавець залишається відповідальним за всі прямі збитки, що
виникли внаслідок його зволікань з перереєстрацією. Збитки
визначаються третейським судом Асоціації. Сторони повинні
повернути одна одній всі документи і гроші протягом 3 (трьох)
робочих днів з дня доставки повідомлення про розірвання Договору
Продавцем (двостороння реституція).
4.3. Зобов'язання Продавця, передбачене п.4.2, вважається
виконаним після фактичного одержання Покупцем всіх оригіналів
документів, які доводять перереєстрацію. 4.3.1. Кожен з нижчеперелічених документів є достатнім
доказом перереєстрації: Датовані, підписані і завірені печаткою Реєстратора емітента
виписка з реєстру власників цінних паперів, сертифікат акцій або
еквівалентний документ, що посвідчує перереєстрацію на ім'я,
вказане в п.2.4 цього Договору. 4.4. Продавець може делегувати обов'язки перереєстрації,
передбачені пп.4.2 і 4.3 цього Договору, третій особі, однак
Продавець завжди залишається відповідальним за вчасне закінчення
перереєстрації і за будь-які можливі неустойки у відповідності з
умовами цього Договору. 4.5. Перехід права власності. Всі права власності на цінні
папери переходять в дату укладення угоди.
5. Гарантії
5.1. Продавець твердить і гарантує, що всі цінні папери -
предмет цього Договору, - можуть бути вільно передані, і що вони
не заставлені, і не є власністю третьої сторони, і що вони ніяк не
обтяжені і не знаходяться під судовим чи слідчим арештом. 5.1.1. Цей Договір вважається недійсним, якщо Реєстратор
письмово засвідчить свою відмову перереєструвати право власності
на підставах, передбачених п.5.1 цього Договору (письмова відмова
перереєструвати). Продавець повинен доставити письмову відмову
перереєструвати протягом (3) трьох днів після виготовлення цієї
відмови Реєстратором. Сторони повинні повернути одна одній всі
документи і гроші протягом 3 (трьох) робочих днів з дня доставки
Покупцю письмової відмови перереєструвати (двостороння
реституція). 5.1.2. Продавець відповідає за всі прямі збитки, завдані
Покупцю у зв'язку з будь-яким порушенням гарантії, передбаченої
п.5.1 цього Договору. Збитки визначаються третейським судом
Асоціації.
5.2. Надходження від емітента. Право отримувати надходження
від емітента після дати укладення угоди визначається виключно
такими положеннями: 5.2.1. Покупцю належать надходження від емітента в усіх і
будь-яких формах, якщо угода укладена до дати, на яку припадають
надходження. За таких умов Продавець відмовляється від надходжень
і твердить, обіцяє і гарантує передачу Покупцю таких надходжень,
незалежно від дати вчинення перереєстрації. 5.2.2. Екс-дивіденди. Продавцю належать надходження від
емітента в усіх і будь-яких формах, якщо угода укладена в чи після
дати, на яку приходяться надходження, але до дати, коли такі
надходження відбулися чи оплачені. Цінні папери, продані на таких
умовах, вважаються купленими на умовах "екс-дивіденд". Покупець
відмовляється від права на надходження у формі екс-дивідендів і
твердить, обіцяє і гарантує передачу Продавцю таких надходжень,
які належать Продавцю на праві попередньої власності на цінні
папери.
5.3. Сторони беззастережно гарантують: 5.3.1. Виконання всіх умов, передбачених цим Договором,
незважаючи на виконання своїми клієнтами; і 5.3.2. Виконання угоди, описаної в цьому Договорі, незалежно
від юридичного статусу, в якому вони виступали щодо будь-якої
третьої сторони.
6. Форс-мажорне застереження
6.1. Сторони не відповідають за жодні затримки у виконанні чи
за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо затримка
чи невиконання були спричинені обставинами поза контролем Сторін,
включаючи, наприклад: війною (включно з громадянською війною),
масовими безпорядками, диверсією, ембарго, пожежею, паводком чи
іншою природною катастрофою, вибухами, діями чи бездіянням
українського чи інших урядів, страйками; будь-які з таких обставин
вважатимуться непереборною силою (форс-мажором). 6.2. Сторона, зачеплена непереборною силою, повинна негайно
після того, як довідалася про дію непереборної сили, повідомити
про це письмово іншу Сторону, якщо ця непереборна сила не дає
змоги першій Стороні вчасно виконати свої зобов'язання за цим
Договором.
6.3. Непереборна сила, яка спричинила затримку виконання на
30 чи більше днів, дає будь-якій Стороні право розірвати цей
Договір, без сплати неустойки. Угода, розірвана таким чином,
вважається розірваною в час передачі письмового повідомлення про
це іншій Стороні. 6.3.1. Якщо угода розривається через дію непереборної сили,
Сторони повинні повернути всі документи і платежі одне одному
протягом трьох (3) робочих днів після доставки задітою Стороною
повідомлення про розірвання (двостороння реституція). 6.3.2. Втрати, спричинені розірванням угоди під дією
непереборної сили, лягають на Сторону, яка цих втрат зазнала.
6.4. Сторони не відповідають одна перед одною за жодні
збитки, втрати чи інші видатки, спричинені дією непереборної сили.
7. Вирішення спорів і третейський суд
7.1. Всі спори, що випливають з цього Договору, чи у зв'язку
з ним, повинні передаватися на розгляд третейському суду у
відповідності з діючими арбітражними правилами ПФТС.
8. Заключні положення
8.1. Поправки. Всі доповнення і зміни до цього Договору
повинні бути в письмовій формі. Документ, що містить доповнення чи
зміни, повинен містити позначку "Доповнення", повинен
підписуватися Уповноваженими Особами і завірятися печатками обох
Сторін. 8.2. Цілісність цього Договору. Цей Договір є цілісним, тобто
містить всі умови Сторін щодо предмета, згаданого в другій його
частині. Немає жодних інших порозумінь чи угод, які б змінювали чи
доповнювали умови цього Договору. 8.3. Число оригіналів. Цей Договір виготовлено в трьох (3)
оригіналах - один для Покупця, один для Продавця і один для
Реєстратора. 8.4. Повідомлення. Всі письмові повідомлення і передачі
документів згідно цього Договору вважаються доставленими на дату
фактичного отримання одержувачем, якщо вислані поштою чи кур'єром,
або в день факсової передачі, якщо її відправник має доказ
успішної передачі. Всі повідомлення і передачі повинні робитися на
такі адреси: Покупець: Юридична адреса: _______________________________ Поштова адреса: ________________________________ Телефон/Факс: __________________________________ Банківські реквізити: __________________________ Номер і дата видачі ліцензії торговця цінними паперами:______
Продавець: Юридична адреса: ______________________________ Поштова адреса: ________________________________ Телефон/Факс: _________________________________ Банківські реквізити: ____________________________ Номер і дата видачі ліцензії торговця цінними паперами:______
8.5. Дата вступу в силу і підписи. Цей Договір підписується
Уповноваженими Особами Сторін і завіряється їх печатками. Цей
Договір вступає в силу з дати укладення угоди.
Покупець Продавець __________________________ __________________________
Ім'я Уповноваженої Особи і Ім'я Уповноваженої Особи і
дата дата
М.П. М.П.

Асоціація "ПФТС"
------------------------------------------
Цей Договір купівлі-продажу N ______ належним чином зареєстровано
на ім'я (імена): __________________________________________________________________
(Кількість цінних паперів / Ім'я) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________199_ р.
день, місяць
Реєстратор: ______________________________________________________
Назва юридичної особи, відповідальної за
реєстрацію прав власності Місце реєстрації: ________________________________________________
Ліцензія N ____________________ від ___________________ 199__ року
Підпис службової особи Реєстратора: _______________________
М.П.

Асоціація "ПФТС"
Передоплата - Продавець перереєструє
Договір купівлі-продажу
КИЇВ
Номер угоди: _________ Дата укладення угоди:____________ 199_ року _________________________________________________________________,
назва члена ПФТС
що далі іменується "Покупець", в особі __________________________,
Ім'я, прізвище
Уповноваженої Особи що діє на підставі ______________________________________________,
__________________________________________________________________
і _________________________________________________________________,
назва члена ПФТС
що далі іменується "Продавець", в особі _________________________,
Ім'я, прізвище
Уповноваженої Особи що діє на підставі ______________________________________________,
далі згадувані як "Сторони", домовилися про нижченаведене:
1. Терміни
1.1. Уповноважена Особа: Працівник чи службова особа Покупця
чи Продавця, зареєстрована Асоціацією і уповноважена вводити
інформацію в ПФТС, вести переговори і укладати угоди з цінними
паперами. 1.2. Банківський день: Термін "банківський день", коли він
вживається в цьому Договорі, означає кожен робочий день, коли
українські банки відкриті і приймають платіжні доручення. 1.3. Робочий день: Кожен день, коли проводяться торгові сесії
на ПФТС. 1.4. Надходження від емітента: Термін "надходження від
емітента", коли він вживається в цьому Договорі, включає,
наприклад, всі повідомлення про збори акціонерів, проекти
доручень, інші повідомлення, дивіденди в грошовій та інших формах,
права, варранти, проценти, опціони та інші доходи, що розсилаються
емітентом цінного паперу, що є предметом цього Договору. 1.5. Реєстратор емітента: Юридична особа, відповідальна за
облік прав власності на цінний папір, що є предметом цього
Договору. 1.6. Дата складання реєстру: Оголошена емітентом цінного
паперу дата, на яку припадають надходження від емітента. 1.7. Дата укладення угоди: Термін "дата укладення угоди",
коли він вживається в цьому Договорі, означає день введення
Продавцем звіту про угоду на ПФТС у відповідності з процедурами
Торгових правил ПФТС.
2. Предмет
2.1. Покупець погоджується оплатити і прийняти, а Продавець
погоджується передати особі, вказаній в п.2.4 цього Договору,
права власності на цінні папери на таких умовах цього Договору:
Вид цінного паперу: ____________________________________________
Емітент: ___________________ Код цінного паперу ________________
Номінал:________________________________________________________
Державний реєстраційний код: ___________________________________
2.2. Покупець погоджується: 2.2.1. Придбати від Продавця _____ ("Кількість") цінних
паперів, згаданих вище в п.2.1; і 2.2.2. Заплатити Продавцеві еквівалент ______________ доларів
США / українських карбованців ("Ціна") за кожен один цінний папір,
згаданий вище. 2.3. Загальна сума угоди обчислюється як добуток Кількості на
Ціну, які вказані в пп. 2.2.1 і 2.2.2, і становить _______________
доларів США / українських карбованців ("Сума Угоди"). 2.4. Права власності на цінні папери, придбані у
відповідності з цим Договором, повинні перереєстровуватися на ім'я
(імена): (кількість цінних паперів / ім'я) (при необхідності
додати окремий список) ___________________________________________ 2.5. Продавець відповідає за вчинення всіх дій і покриття
всіх коштів, пов'язаних з перереєстрацією прав власності на цінні
папери, які є предметом цього Договору.
3. Умови оплати
3.1. Покупець повинен заплатити Продавцю Суму Угоди,
визначену п.2.3 цього Договору, протягом трьох (3) банківських
днів з дати одержання цього Договору Покупцем. 3.1.1. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.3.1 цього Договору, Покупець повинен
сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 % простроченої суми за
кожен календарний день прострочки, але не більше 10 % Суми Угоди. 3.1.2. Право Продавця розірвати Договір через несплату.
Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому
порядку, про що повинен письмово повідомити Покупця, якщо Покупець
не заплатив протягом 3 (трьох) банківських днів з дати, коли цей
Договір одержано Покупцем. Покупець залишається відповідальним за
всі прямі збитки, що виникли внаслідок його зволікань з платежами.
Збитки визначаються третейським судом Асоціації. Сторони повинні
повернути одна одній всі документи протягом 3 (трьох) робочих днів
з дня доставки письмового повідомлення про розірвання Договору
Продавцем (двостороння реституція).
3.2. Всі розрахунки проводяться в національній валюті України
з застосуванням офіційного курсу Національного банку України на
день оплати. 3.3. Завершення платежу. Платіж вважається завершеним після
фактичного одержання грошей Продавцем. 3.3.1. Доказом, що підтверджує надходження грошей на рахунок
продавця, є виписка про кредитування цього рахунку чи інший
документ.
4. Перереєстрація
4.1. Покупець повинен підписати цей Договір в день його
одержання від продавця і відправити його разом з усіма
документами, необхідними для перереєстрації, назад Продавцю не
пізніше наступного робочого дня. 4.1.1. Якщо цей Договір доставлено Покупцю кур'єром, він
повинен підписуватися і повертатися кур'єру протягом однієї
години, якщо Уповноважена Особа на місці. 4.1.2. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.4.1 чи 4.1.1 цього Договору,
Покупець повинен сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 %
простроченої суми за кожен календарний день прострочки, але не
більше 10 % Суми Угоди.
4.2. Продавець зобов'язується завершити перереєстрацію
протягом ____ (__) робочих днів з дати платежу або з дати, коли
він або його представник одержав усі документи, необхідні для
вчинення перереєстрації, рахуючи від пізнішої з цих подій. 4.2.1. У випадку невчасного виконання Продавцем свого
зобов'язання, передбаченого п.4.2 цього Договору, Продавець
повинен сплатити Покупцю неустойку в розмірі 0.5 % вартості
непоставлених цінних паперів за кожен календарний день прострочки,
але не більше 10 % Суми Угоди. 4.2.2. Право Покупця розірвати Договір через непоставку
акцій. Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому
порядку, про що повинен письмово повідомити Продавця, якщо
Продавець не завершив перереєстрації протягом 6 (шести) робочих
днів з дати, визначеної відповідно до п.4.2 цього Договору.
Продавець залишається відповідальним за всі прямі збитки, що
виникли внаслідок його зволікань з перереєстрацією. Збитки
визначаються третейським судом Асоціації. Сторони повинні
повернути одна одній всі документи і гроші протягом 3 (трьох)
робочих днів з дня доставки повідомлення про розірвання Договору
Продавцем (двостороння реституція). 4.3. Зобов'язання Продавця, передбачене п.4.2, вважається
виконаним після фактичного отримання Покупцем всіх оригіналів
документів, які доводять переєстрацію. 4.3.1. Кожен з нижчеперелічених документів є достатнім
доказом перереєстрації: Датовані, підписані і завірені печаткою Реєстратора емітента
виписка з реєстру власників цінних паперів, сертифікат акцій або
еквівалентний документ, що посвідчує перереєстрацію на ім'я,
вказане в п. 2.4 цього Договору. 4.4. Продавець може делегувати обов'язки перереєстрації,
передбачені пп.4.2 і 4.3 цього Договору, третій особі, однак
Продавець завжди залишається відповідальним за вчасне закінчення
перереєстрації і за будь-які можливі неустойки у відповідності з
умовами цього Договору. 4.5. Перехід права власності. Всі права власності на цінні
папери переходять в дату укладення угоди.
5. Гарантії
5.1. Продавець твердить і гарантує, що всі цінні папери -
предмет цього Договору, - можуть бути вільно передані, і що вони
не заставлені, і не є власністю третьої сторони, і що вони ніяк не
обтяжені і не знаходяться під судовим чи слідчим арештом. 5.1.1. Цей Договір вважається недійсним, якщо Реєстратор
емітента письмово засвідчить свою відмову перереєструвати право
власності на підставах, передбачених п.5.1 цього Договору
(письмова відмова перереєструвати). Продавець повинен доставити
письмову відмову перереєструвати протягом (3) трьох днів після
виготовлення цієї відмови Реєстратором емітента. Сторони повинні
повернути одна одній всі документи і гроші протягом 3 (трьох)
робочих днів з дня доставки Покупцю письмової відмови
перереєструвати (двостороння реституція). 5.1.2. Продавець відповідає за всі прямі збитки, завдані
Покупцю у зв'язку з будь-яким порушенням гарантії, передбаченої п.
5.1 цього Договору. Збитки визначаються третейським судом
Асоціації.
5.2. Надходження від емітента. Право отримувати надходження
від емітента після дати укладення угоди визначається виключно
такими положеннями: 5.2.1. Покупцю належать надходження від емітента в усіх і
будь-яких формах, якщо угода укладена до дати, на яку припадають
надходження. За таких умов Продавець відмовляється від надходжень
і твердить, обіцяє і гарантує передачу Покупцю таких надходжень,
незалежно від дати вчинення перереєстрації. 5.2.2. Екс-дивіденди. Продавцю належать надходження від
емітента в усіх і будь-яких формах, якщо угода укладена в чи після
дати, на яку приходяться надходження, але до дати, коли такі -
надходження відбулися чи оплачені. Цінні папери, продані на таких
умовах, вважаються купленими на умовах "екс-дивіденд". Покупець
відмовляється від права на надходження у формі екс-дивідендів і
твердить, обіцяє і гарантує передачу Продавцю таких надходжень,
які належать Продавцю на праві попередньої власності на цінні
папери.
5.3. Сторони беззастережно гарантують: 5.3.1. Виконання всіх умов, передбачених цим Договором,
незважаючи на виконання своїми клієнтами; і 5.3.2. Виконання угоди, описаної в цьому Договорі, незалежно
від юридичного статусу, в якому вони виступали щодо будь-якої
третьої сторони.
6. Форс-мажорне застереження
6.1. Сторони не відповідають за жодні затримки у виконанні чи
за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо затримка
чи невиконання були спричинені обставинами поза контролем Сторін,
включаючи, наприклад: війною (включно з громадянською війною),
масовими безпорядками, диверсією, ембарго, пожежею, паводком чи
іншою природною катастрофою, вибухами, діями чи бездіянням
українського чи інших урядів, страйками; будь-які з таких обставин
вважатимуться непереборною силою (форс-мажором). 6.2. Сторона, зачеплена непереборною силою, повинна негайно
після того як довідалася про дію непереборної сили, повідомити про
це письмово іншу Сторону, якщо ця непереборна сила не дає змоги
першій Стороні вчасно виконати свої зобов'язання за цим Договором.
6.3. Непереборна сила, яка спричинила затримку виконання на
30 чи більше днів, дає будь-якій Стороні право розірвати цей
Договір, без сплати неустойки. Угода, розірвана таким чином,
вважається розірваною в час передачі письмового повідомлення про
це іншій Стороні. 6.3.1. Якщо угода розривається через дію непереборної сили,
Сторони повинні повернути всі документи і платежі одна одній
протягом трьох (3) робочих днів після доставки задітою Стороною
повідомлення про розірвання (двостороння реституція). 6.3.2. Втрати, спричинені розірванням угоди під дією
непереборної сили, лягають на Сторону, яка цих втрат зазнала. 6.4. Сторони не відповідають одна перед одною за жодні
збитки, втрати чи інші видатки, спричинені дією непереборної сили.
7. Вирішення спорів і третейський суд
7.1. Всі спори, що випливають з цього Договору, чи у зв'язку
з ним, повинні передаватися на розгляд третейському суду у
відповідності з діючими арбітражними правилами ПФТС.
8. Заключні положення
8.1. Поправки. Всі доповнення і зміни до цього Договору
повинні бути в письмовій формі. Документ, що містить доповнення чи
зміни, повинен містити позначку "Доповнення", повинен
підписуватися Уповноваженими Особами і завірятися печатками обох
Сторін. 8.2. Цілісність цього Договору. Цей Договір є цілісним, тобто
містить всі умови Сторін щодо предмета, згаданого в другій його
частині. Немає жодних інших порозумінь чи угод, які б змінювали чи
доповнювали умови цього Договору. 8.3. Число оригіналів. Цей Договір виготовлено в трьох (3)
оригіналах - один для Покупця, один для Продавця і один для
Реєстратора. 8.4. Повідомлення. Всі письмові повідомлення і передачі
документів згідно цього Договору вважаються доставленими на дату
фактичного отримання одержувачем, якщо вислані поштою чи кур'єром,
або в день факсової передачі, якщо її відправник має доказ
успішної передачі. Всі повідомлення і передачі повинні робитися на
такі адреси:
Покупець: Юридична адреса: _______________________________ Поштова адреса: ________________________________ Телефон/Факс: __________________________________ Банківські реквізити: _____________________________ Номер і дата видачі ліцензії торговця цінними паперами: _____
Продавець: Юридична адреса: _______________________________ Поштова адреса: ________________________________ Телефон/Факс: __________________________________ Банківські реквізити: _____________________________ Номер і дата видачі ліцензії торговця цінними паперами: _____
8.5. Дата вступу в силу і підписи. Цей Договір підписується
Уповноваженими Особами Сторін і завіряється їх печатками. Цей
Договір вступає в силу з дати укладення угоди.
Покупець Продавець
_________________________ _________________________
Ім'я Уповноваженої Особи і Ім'я Уповноваженої Особи і
дата дата
М.П. М.П.

Асоціація "ПФТС"
-------------------------------------------
Цей Договір купівлі-продажу N __________ належним чином
зареєстровано на ім'я (імена): __________________________________________________________________
(Кількість цінних паперів / Ім'я) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________199_ р.
день, місяць
Реєстратор: ______________________________________________________
Назва юридичної особи, відповідальної
за реєстрацію прав власності
Місце реєстрації: _________________________________________
Ліцензія N __________________ від _______________ 199__ року
Підпис службової особи Реєстратора: _______________________
М.П.

Асоціація "ПФТС"
Передпоставка - Продавець перереєструє
Договір купівлі-продажу
КИЇВ
Номер угоди: ________ Дата укладення угоди:_____________ 199_ року _________________________________________________________________,
назва члена ПФТС
що далі іменується "Покупець", в особі __________________________,
Ім'я, прізвище
Уповноваженої Особи що діє на підставі ______________________________________________,
і _________________________________________________________________,
назва члена ПФТС
що далі іменується "Продавець", в особі _________________________,
Ім'я, прізвище
Уповноваженої Особи що діє на підставі ______________________________________________,
далі згадувані як "Сторони", домовилися про нижченаведене:
1. Терміни
1.1 Уповноважена Особа: Працівник чи службова особа Покупця
чи Продавця, зареєстрована Асоціацією і уповноважена вводити
інформацію в ПФТС, вести переговори і укладати угоди з цінними
паперами. 1.2. Банківський день: Термін "банківський день", коли він
вживається в цьому Договорі, означає кожен робочий день, коли
українські банки відкриті і приймають платіжні доручення. 1.3. Робочий день: Кожен день, коли проводяться торгові сесії
на ПФТС. 1.4. Надходження від емітента: Термін "надходження від
емітента", коли він вживається в цьому Договорі, включає,
наприклад, всі повідомлення про збори акціонерів, проекти
доручень, інші повідомлення, дивіденди в грошовій та інших формах,
права, варранти, проценти, опціони та інші доходи, що розсилаються
емітентом цінного паперу, що є предметом цього Договору. 1.5. Реєстратор емітента: Юридична особа, відповідальна за
облік прав власності на цінний папір, що є предметом цього
Договору. 1.6. Дата складання реєстру: Оголошена емітентом цінного
паперу дата, на яку припадають надходження від емітента. 1.7. Дата укладення угоди: Термін "дата укладення угоди",
коли він вживається в цьому Договорі, означає день введення
Продавцем звіту про угоду на ПФТС у відповідності з процедурами
Торгових правил ПФТС.
2. Предмет
2.1. Покупець погоджується оплатити і прийняти, а Продавець
погоджується передати особі, вказаній в п. 2.4 цього Договору,
права власності на цінні папери на таких умовах цього Договору:
Вид цінного паперу:______________________________________________
Емітент: ____________________ Код цінного паперу ________________
Номінал: ________________________________________________________
Державний реєстраційний код: ____________________________________
2.2. Покупець погоджується: 2.2.1. Придбати від Продавця ________ ("Кількість") цінних
паперів, згаданих вище в п.2.1; і 2.2.2. Заплатити Продавцеві еквівалент _________________
доларів США/гривень ("Ціна") за кожен один цінний папір, згаданий
вище. 2.3. Загальна сума угоди обчислюється як добуток Кількості на
Ціну, які вказані в пп.2.2.1 і 2.2.2, і становить _____________________ доларів США/гривень ("Сума Угоди").
2.4. Права власності на цінні папери, придбані у
відповідності з цим Договором, повинні перереєстровуватися на ім'я
(імена): (кількість цінних паперів / ім'я) (при необхідності
додати окремий список) __________________________________________________________________
2.5. Продавець відповідає за вчинення всіх дій і покриття
всіх коштів, пов'язаних з перереєстрацією прав власності на цінні
папери, які є предметом цього Договору.
3. Умови оплати
3.1. Покупець повинен заплатити Продавцю Суму Угоди,
визначену п.2.3 цього Договору, протягом трьох (3) банківських
днів з дати завершення Продавцем процедур перереєстрації,
передбачених п.4.3 цього Договору. 3.1.1. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.3.1 цього Договору, Покупець повинен
сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 % простроченої суми за
кожен календарний день прострочки, але не більше 10 % Суми Угоди. 3.1.2. Право Продавця розірвати Договір через неоплату.
Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому
порядку, про що повинен письмово повідомити Покупця, якщо покупець
не заплатив протягом 3 (трьох) банківських днів з дати, коли
Продавець завершив перереєстрацію згідно п.4.3 цього Договору.
Покупець залишається відповідальним за всі прямі збитки, що
виникли внаслідок його зволікань з платежами. Збитки визначаються
третейським судом Асоціації. Сторони повинні повернути одна одній
всі документи протягом 3 (трьох) робочих днів з дня доставки
письмового повідомлення про розірвання Договору Продавцем
(двостороння реституція).
3.2. Всі розрахунки проводяться в національній валюті України
з застосуванням офіційного курсу Національного банку України на
день оплати.
3.3. Завершення платежу. Платіж вважається завершеним після
фактичного одержання грошей Продавцем. 3.3.1. Доказом, що підтверджує надходження грошей на рахунок
продавця, є виписка про кредитування цього рахунку чи інший
документ.
4. Перереєстрація
4.1. Покупець повинен підписати цей Договір в день його
одержання від Продавця і відправити його разом з усіма
документами, необхідними для перереєстрації, назад Продавцю не
пізніше наступного робочого дня. 4.1.1. Якщо цей Договір доставлено Покупцю кур'єром, він
повинен підписуватися і повертатися кур'єру протягом однієї
години, якщо Уповноважена Особа на місці. 4.1.2. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.4.1 чи 4.1.1 цього Договору,
Покупець повинен сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 %
простроченої суми за кожен календарний день прострочки, але не
більше 10 % Суми Угоди.
4.2. Продавець зобов'язується завершити перереєстрацію
протягом _______ (____) робочих днів з дати, коли він або його
представник одержали всі документи, необхідні для вчинення
перереєстрації. 4.2.1. У випадку невчасного виконання Продавцем свого
зобов'язання, передбаченого п.4.2 цього Договору, Продавець
повинен сплатити Покупцю неустойку в розмірі 0.5 % вартості
непоставлених цінних паперів за кожен календарний день прострочки,
але не більше 10 % Суми Угоди. 4.2.2. Право Покупця розірвати Договір через непоставку
акцій. Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому
порядку, про що повинен письмово повідомити Продавця, якщо
Продавець не завершив перереєстрації протягом 6 (шести) робочих
днів з дати, визначеної відповідно до п. 4.2 цього Договору.
Продавець залишається відповідальним за всі прямі збитки, що
виникли внаслідок його зволікань з перереєстрацією. Збитки
визначаються третейським судом Асоціації. Сторони повинні
повернути одна одній всі документи і гроші протягом 3 (трьох)
робочих днів з дня доставки повідомлення про розірвання Договору
Продавцем (двостороння реституція).
4.3. Зобов'язання Продавця, передбачене п.4.2, вважається
виконаним після фактичного отримання Покупцем всіх оригіналів
документів, які доводять перереєстрацію. 4.3.1. Кожен з нижчеперелічених документів є достатнім
доказом перереєстрації: Датовані, підписані і завірені печаткою Реєстратора емітента
виписка з реєстру власників цінних паперів, сертифікат акцій або
еквівалентний документ, що посвідчує перереєстрацію на ім'я,
вказане в п.2.4 цього Договору.
4.4. Продавець може делегувати обов'язки перереєстрації,
передбачені пп.4.2 і 4.3 цього Договору, третій особі, однак
Продавець завжди залишається відповідальним за вчасне закінчення
перереєстрації і за будь-які можливі неустойки у відповідності з
умовами цього Договору. 4.5. Перехід права власності. Всі права власності на цінні
папери переходять в дату укладення угоди.
5. Гарантії
5.1. Продавець твердить і гарантує, що всі цінні папери -
предмет цього Договору, - можуть бути вільно передані, і що вони
не заставлені і не є власністю третьої сторони, і що вони ніяк не
обтяжені і не знаходяться під судовим чи слідчим арештом. 5.1.1. Цей Договір вважається недійсним, якщо Реєстратор
письмово засвідчить свою відмову перереєструвати право власності
на підставах, передбачених п.5.1 цього Договору (письмова відмова
перереєструвати). Продавець повинен доставити письмову відмову
перереєструвати протягом (3) трьох днів після виготовлення цієї
відмови Реєстратором. Сторони повинні повернути одна одній всі
документи і гроші протягом 3 (трьох) робочих днів з дня доставки
Покупцю письмової відмови перереєструвати (двостороння
реституція). 5.1.2. Продавець відповідає за всі прямі збитки, завдані
Покупцю у зв'язку з будь-яким порушенням гарантії, передбаченої п.
5.1 цього Договору. Збитки визначаються третейським судом
Асоціації.
5.2. Надходження від емітента. Право отримувати надходження
від емітента після дати угоди визначається виключно такими
положеннями: 5.2.1. Покупцю належать надходження від емітента в усіх і
будь-яких формах, якщо угода укладена до дати, на яку припадають
надходження. За таких умов Продавець відмовляється від надходжень
і твердить, обіцяє і гарантує передачу Покупцю таких надходжень,
незалежно від дати вчинення перереєстрації. 5.2.2. Екс-дивіденди. Продавцю належать надходження від
емітента в усіх і будь-яких формах, якщо угода укладена в чи після
дати, на яку приходяться надходження, але до дати, коли такі
надходження відбулися чи оплачені. Цінні папери, продані на таких
умовах, вважаються купленими на умовах "екс-дивіденд". Покупець
відмовляється від права на надходження у формі екс-дивідендів і
твердить, обіцяє і гарантує передачу Продавцю таких надходжень,
які належать Продавцю на праві попередньої власності на цінні
папери.
5.3. Сторони беззастережно гарантують: 5.3.1. Виконання всіх умов, передбачених цим Договором,
незважаючи на виконання своїми клієнтами; і 5.3.2. Виконання угоди, описаної в цьому Договорі, незалежно
від юридичного статусу, в якому вони виступали щодо будь-якої
третьої сторони.
6. Форс-мажорне застереження
6.1. Сторони не відповідають за жодні затримки у виконанні чи
за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо затримка
чи невиконання були спричинені обставинами поза контролем Сторін,
включаючи, наприклад: війною (включно з громадянською війною),
масовими безпорядками, диверсією, ембарго, пожежею, паводком чи
іншою природною катастрофою, вибухами, діями чи бездіянням
українського чи інших урядів, страйками; будь-які з таких обставин
вважатимуться непереборною силою (форс-мажором). 6.2. Сторона, зачеплена непереборною силою, повинна негайно
після того як довідалася про дію непереборної сили, повідомити про
це письмово іншу Сторону, якщо ця непереборна сила не дає змоги
першій Стороні вчасно виконати свої зобов'язання за цим Договором.
6.3. Непереборна сила, яка спричинила затримку виконання на
30 чи більше днів, дає будь-якій Стороні право розірвати цей
Договір, без сплати неустойки. Угода, розірвана таким чином,
вважається розірваною в час передачі письмового повідомлення про
це іншій Стороні. 6.3.1. Якщо угода розривається через дію непереборної сили,
Сторони повинні повернути всі документи і платежі одна одній
протягом трьох (3) робочих днів після доставки задітою Стороною
повідомлення про розірвання (двостороння реституція). 6.3.2. Втрати, спричинені розірванням угоди під дією
непереборної сили, лягають на Сторону, яка цих втрат зазнала.
6.4. Сторони не відповідають одна перед одною за жодні
збитки, втрати чи інші видатки, спричинені дією непереборної сили.
7. Вирішення спорів і третейський суд
7.1. Всі спори, що випливають з цього Договору, чи у зв'язку
з ним, повинні передаватися на розгляд третейському суду у
відповідності з діючими арбітражними правилами ПФТС.
8. Заключні положення
8.1. Поправки. Всі доповнення і зміни до цього Договору
повинні бути в письмовій формі. Документ, що містить доповнення чи
зміни, повинен містити позначку "Доповнення", повинен
підписуватися Уповноваженими Особами і завірятися печатками обох
сторін. 8.2. Цілісність цього Договору. Цей Договір є цілісним, тобто
містить всі умови Сторін щодо предмета, згаданого в другій його
частині. Немає жодних інших порозумінь чи угод, які б змінювали чи
доповнювали умови цього Договору. 8.3. Число оригіналів. Цей Договір виготовлено в трьох (3)
оригіналах - один для Покупця, один для Продавця і один для
Реєстратора. 8.4. Повідомлення. Всі письмові повідомлення і передачі
документів згідно цього Договору вважаються доставленими на дату
фактичного отримання одержувачем, якщо вислані поштою чи кур'єром,
або в день факсової передачі, якщо її відправник має доказ
успішної передачі. Всі повідомлення і передачі повинні робитися на
такі адреси:
Покупець: Юридична адреса: _______________________________ Поштова адреса: ________________________________ Телефон/Факс: __________________________________ Банківські реквізити: __________________________ Номер і дата видачі ліцензії торговця цінними паперами:______
Продавець: Юридична адреса: _____________________________ Поштова адреса: ______________________________ Телефон/Факс: ________________________________ Банківські реквізити: ________________________ Номер і дата видачі ліцензії торговця цінними паперами:______
8.5. Дата вступу в силу і підписи. Цей Договір підписується
Уповноваженими Особами Сторін і завіряється їх печатками. Цей
Договір вступає в силу з дати укладення угоди.
Покупець Продавець
______________________ ______________________
Ім'я Уповноваженої Особи і Ім'я Уповноваженої Особи і
дата дата
М.П. М.П.

Асоціація "ПФТС"
------------------------------------------
Цей Договір купівлі-продажу N __________ належним чином
зареєстровано на ім'я (імена): __________________________________________________________________
(Кількість цінних паперів / Ім'я) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________199_ р.
день, місяць
Реєстратор:_______________________________________________________
Назва юридичної особи, відповідальної
за реєстрацію прав власності Місце реєстрації: __________________________________________
Ліцензія N __________________ від _______________ 199__ року
Підпис службової особи Реєстратора: ________________________
М.П.

Асоціація "ПФТС"
Передоплата - Покупець перереєструє
Договір купівлі-продажу
КИЇВ
Номер угоди: __________ Дата укладення угоди:___________ 199_ року
_________________________________________________________________,
назва члена ПФТС що далі іменується "Покупець", в особі __________________________,
Ім'я, прізвище
Уповноваженої Особи що діє на підставі ______________________________________________,
і _________________________________________________________________,
назва члена ПФТС
що далі іменується "Продавець", в особі _________________________,
Ім'я, прізвище
Уповноваженої Особи
що діє на підставі ______________________________________________,
далі згадувані як "Сторони", домовилися про нижченаведене:
1. Терміни
1.1. Уповноважена Особа: Працівник чи службова особа Покупця
чи Продавця, зареєстрована Асоціацією і уповноважена вводити
інформацію в ПФТС, вести переговори і укладати угоди з цінними
паперами. 1.2. Банківський день: Термін "банківський день", коли він
вживається в цьому Договорі, означає кожен робочий день, коли
українські банки відкриті і приймають платіжні доручення. 1.3. Робочий день: Кожен день, коли проводяться торгові сесії
на ПФТС. 1.4. Надходження від емітента: Термін "надходження від
емітента", коли він вживається в цьому Договорі, включає,
наприклад, всі повідомлення про збори акціонерів, проекти
доручень, інші повідомлення, дивіденди в грошовій та інших формах,
права, варранти, проценти, опціони та інші доходи, що розсилаються
емітентом цінного паперу, що є предметом цього Договору. 1.5. Реєстратор емітента: Юридична особа, відповідальна за
облік прав власності на цінний папір, що є предметом цього
Договору. 1.6. Дата складання реєстру: Оголошена емітентом цінного
паперу дата, на яку припадають надходження від емітента. 1.7. Дата укладення угоди: Термін "дата укладення угоди",
коли він вживається в цьому Договорі, означає день введення
Продавцем звіту про угоду на ПФТС у відповідності з процедурами
Торгових правил ПФТС.
2. Предмет
2.1. Покупець погоджується оплатити і прийняти, а Продавець
погоджується передати особі, вказаній в п. 2.4 цього Договору,
права власності на цінні папери на таких умовах цього Договору:
Вид цінного паперу: ______________________________________________
Емітент: ______________________ Код цінного паперу _______________
Номінал: _________________________________________________________
Державний реєстраційний код: _____________________________________
2.2. Покупець погоджується: 2.2.1. Придбати від Продавця ________ ("Кількість") цінних
паперів, згаданих вище в п.2.1; і 2.2.2. Заплатити Продавцеві еквівалент _________________
доларів США / українських карбованців ("Ціна") за кожен один
цінний папір, згаданий вище.
2.3. Загальна сума угоди обчислюється як добуток Кількості на
Ціну, які вказані в пп.2.2.1 і 2.2.2, і становить _____________________ доларів США / українських карбованців ("Сума
Угоди"). 2.4. Права власності на цінні папери, придбані у
відповідності з цим Договором, повинні перереєстровуватися на ім'я
(імена): (кількість цінних паперів / ім'я) (при необхідності
додати окремий список) __________________________________________________________________
2.5. Покупець відповідає за вчинення всіх дій, а Продавець
відповідає за покриття всіх коштів, пов'язаних з перереєстрацією
прав власності на цінні папери, які є предметом цього Договору.
3. Умови оплати
3.1. Покупець повинен заплатити Продавцю Суму Угоди,
визначену п.2.3 цього Договору, протягом трьох (3) банківських
днів з дати одержання цього Договору Покупцем. 3.1.1. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.3.1 цього Договору, Покупець повинен
сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 % суми прострочки за
кожен календарний день прострочки, але не більше 10 % Суми Угоди. 3.1.2. Право Продавця розірвати Договір через неоплату.
Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому
порядку, про що повинен письмово повідомити Покупця, якщо Покупець
не заплатив протягом 6 (шести) банківських днів з дати, коли цей
Договір одержано Покупцем. Покупець залишається відповідальним за
всі прямі збитки, що виникли внаслідок його зволікань з платежами.
Збитки визначаються третейським судом Асоціації. Сторони повинні
повернути одна одній всі документи протягом 3 (трьох) робочих днів
з дня доставки письмового повідомлення про розірвання Договору
Продавцем (двостороння реституція).
3.2. Всі розрахунки проводяться в національній валюті України
з застосуванням офіційного курсу Національного банку України на
день оплати.
3.3. Завершення платежу. Платіж вважається завершеним після
фактичного одержання грошей Продавцем. 3.3.1. Доказом, що підтверджує надходження грошей на рахунок
продавця, є виписка про кредитування цього рахунку чи інший
документ.
4. Перереєстрація
4.1. Покупець повинен підписати цей Договір в день його
одержання і відправити його назад Продавцю не пізніше наступного
робочого дня. 4.1.1. Якщо цей Договір доставлено Покупцю кур'єром, він
повинен підписуватися і повертатися кур'єру протягом однієї
години, якщо Уповноважена Особа на місці. 4.1.2. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.4.1 чи 4.1.1 цього Договору,
Покупець повинен сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 %
простроченої суми за кожен календарний день прострочки, але не
більше 10 % Суми Угоди.
4.2. Продавець зобов'язується відправити Покупцю всі
документи, необхідні для перереєстрації, наступного робочого дня з
дати платежу або з дати, коли Продавцю або його представнику
переданий підписаний оригінал цього договору. 4.2.1. У випадку невчасного виконання Продавцем свого
зобов'язання, передбаченого п.4.2 цього Договору, Продавець
повинен сплатити Покупцю неустойку в розмірі 0.5 % Суми Угоди за
кожен календарний день прострочки, але не більше 10 % Суми Угоди. 4.2.2. Право Покупця розірвати Договір через непоставку
документів для перереєстрації. Покупець має право розірвати цей
Договір в односторонньому порядку, про що повинен письмово
повідомити Продавця, якщо Покупець не одержав всі документи,
необхідні для вчинення перереєстрації, протягом 3 (трьох) робочих
днів з дати платежу або з дати, коли Продавець або його
представник одержав підписаний оригінал цього Договору. Продавець
залишається відповідальним за всі прямі збитки, що виникли
внаслідок невчасного виконання зобов'язання, передбаченого п.4.2
цього Договору. Збитки визначаються третейським судом Асоціації.
Сторони повинні повернути одна одній всі документи протягом 3
(трьох) робочих днів з дня доставки повідомлення про розірвання
Договору Покупцем (двостороння реституція).
4.3. Перехід права власності. Всі права власності на цінні
папери переходять до Покупця в дату укладення угоди.
5. Гарантії
5.1. Продавець твердить і гарантує, що всі цінні папери -
предмет цього Договору, - можуть бути вільно передані, і що вони
не заставлені і не є власністю третьої сторони, і що вони ніяк не
обтяжені і не знаходяться під судовим чи слідчим арештом. 5.1.1. Цей Договір вважається недійсним, якщо Реєстратор
письмово засвідчить свою відмову перереєструвати право власності
на підставах, передбачених п.5.1 цього Договору (письмова відмова
перереєструвати). Покупець повинен доставити Продавцю письмову
відмову перереєструвати протягом (3) трьох днів після виготовлення
цієї відмови Реєстратором. Сторони повинні повернути одна одній
всі документи і гроші протягом 3 (трьох) робочих днів з дня
доставки Продавцю письмової відмови перереєструвати (двостороння
реституція). 5.1.2. Продавець відповідає за всі прямі збитки, завдані
Покупцю у зв'язку з будь-яким порушенням гарантії, передбаченої
п.5.1 цього Договору. Збитки визначаються третейським судом
Асоціації.
5.2. Надходження від емітента. Право отримувати надходження
від емітента після дати укладення угоди визначається виключно
такими положеннями: 5.2.1. Покупцю належать надходження від емітента в усіх і
будь-яких формах, якщо угода укладена до дати, на яку припадають
надходження. За таких умов Продавець відмовляється від надходжень
і твердить, обіцяє і гарантує передачу Покупцю таких надходжень,
незалежно від дати вчинення перереєстрації. 5.2.2. Екс-дивіденди. Продавцю належать надходження від
емітента в усіх і будь-яких формах, якщо угода укладена в чи після
дати, на яку приходяться надходження, але до дати, коли такі
надходження відбулися чи оплачені. Цінні папери, продані на таких
умовах, вважаються купленими на умовах "екс-дивіденд". Покупець
відмовляється від права на надходження у формі екс-дивідендів і
твердить, обіцяє і гарантує передачу Продавцю таких надходжень,
які належать Продавцю на праві попередньої власності на цінні
папери.
5.3. Сторони беззастережно гарантують: 5.3.1. Виконання всіх умов, передбачених цим Договором,
незважаючи на виконання своїми клієнтами; і 5.3.2. Виконання угоди, описаної в цьому Договорі, незалежно
від юридичного статусу, в якому вони виступали щодо будь-якої
третьої сторони.
6. Форс-мажорне застереження
6.1 Сторони не відповідають за жодні затримки у виконанні чи
за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо затримка
чи невиконання були спричинені обставинами поза контролем Сторін,
включаючи, наприклад: війною (включно з громадянською війною),
масовими безпорядками, диверсією, ембарго, пожежею, паводком чи
іншою природною катастрофою, вибухами, діями чи бездіянням
українського чи інших урядів, страйками; будь-які з таких обставин
вважатимуться непереборною силою (форс-мажором). 6.2. Сторона, зачеплена непереборною силою, повинна негайно
після того як довідалася про дію непереборної сили, повідомити про
це письмово іншу Сторону, якщо ця непереборна сила не дає змоги
першій Стороні вчасно виконати свої зобов'язання за цим Договором.
6.3. Непереборна сила, яка спричинила затримку виконання на
30 чи більше днів, дає будь-якій Стороні право розірвати цей
Договір, без сплати неустойки. Угода, розірвана таким чином,
вважається розірваною в час передачі письмового повідомлення про
це іншій Стороні. 6.3.1 Якщо угода розривається через дію непереборної сили,
Сторони повинні повернути всі документи і платежі одна одній
протягом трьох (3) робочих днів після доставки задітою Стороною
повідомлення про розірвання (двостороння реституція). 6.3.2. Втрати, спричинені розірванням угоди під дією
непереборної сили, лягають на Сторону, яка цих втрат зазнала.
6.4. Сторони не відповідають одна перед одною за жодні
збитки, втрати чи інші видатки, спричинені дією непереборної сили.
7. Вирішення спорів і третейський суд
7.1. Всі спори, що випливають з цього Договору, чи у зв'язку
з ним, повинні передаватися на розгляд третейському суду у
відповідності з діючими арбітражними правилами ПФТС.
8. Заключні положення
8.1. Поправки. Всі доповнення і зміни до цього Договору
повинні бути в письмовій формі. Документ, що містить доповнення чи
зміни, повинен містити позначку "Доповнення", повинен
підписуватися Уповноваженими Особами і завірятися печатками обох
Сторін. 8.2. Цілісність цього Договору. Цей Договір є цілісним, тобто
містить всі умови Сторін щодо предмета, згаданого в другій його
частині. Немає жодних інших порозумінь чи угод, які б змінювали чи
доповнювали умови цього Договору. 8.3. Число оригіналів. Цей Договір виготовлено в трьох (3)
оригіналах - один для Покупця, один для Продавця і один для
Реєстратора. 8.4. Повідомлення. Всі письмові повідомлення і передачі
документів згідно цього Договору вважаються доставленими на дату
фактичного отримання одержувачем, якщо вислані поштою чи кур'єром,
або в день факсової передачі, якщо її відправник має доказ
успішної передачі. Всі повідомлення і передачі повинні робитися на
такі адреси:
Покупець: Юридична адреса: ________________________________ Поштова адреса: _________________________________ Телефон/Факс: ___________________________________ Банківські реквізити: ___________________________ Номер і дата видачі ліцензії торговця цінними паперами: _____
Продавець: Юридична адреса: _______________________________ Поштова адреса: ________________________________ Телефон/Факс: __________________________________ Банківські реквізити: __________________________ Номер і дата видачі ліцензії торговця цінними паперами: _____
8.5. Дата вступу в силу і підписи. Цей Договір підписується
Уповноваженими Особами Сторін і завіряється їх печатками. Цей
Договір вступає в силу з дати укладення угоди.
Покупець Продавець
_______________________ _______________________
Ім'я Уповноваженої Особи і Ім'я Уповноваженої Особи і
дата дата
М.П. М.П.

Асоціація "ПФТС"
-----------------------------------------
Цей Договір купівлі-продажу N __________ належним чином
зареєстровано на ім'я (імена): __________________________________________________________________
(Кількість цінних паперів / Ім'я) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________199_ р.
день, місяць
Реєстратор: ______________________________________________________
Назва юридичної особи, відповідальної
за реєстрацію прав власності
Місце реєстрації: _________________________________________
Ліцензія N __________________ від _______________ 199__ року
Підпис службової особи Реєстратора: _______________________
М.П.

Асоціація "ПФТС"
Передпоставка - Покупець перереєструє
Договір купівлі-продажу
КИЇВ
Номер угоди: ___________ Дата укладення угоди: _________ 199_ року _________________________________________________________________,
назва члена ПФТС
що далі іменується "Покупець", в особі __________________________,
Ім'я, прізвище
Уповноваженої Особи що діє на підставі ______________________________________________,
і __________________________________________________________________
назва члена ПФТС
що далі іменується "Продавець", в особі _________________________,
Ім'я, прізвище
Уповноваженої Особи
що діє на підставі ______________________________________________,
далі згадувані як "Сторони", домовилися про нижченаведене:
1. Терміни
1.1. Уповноважена Особа: Працівник чи службова особа Покупця
чи Продавця, зареєстрована Асоціацією і уповноважена вводити
інформацію в ПФТС, вести переговори і укладати угоди з цінними
паперами. 1.2. Банківський день: Термін "банківський день", коли він
вживається в цьому Договорі, означає кожен робочий день, коли
українські банки відкриті і приймають платіжні доручення. 1.3. Робочий день: Кожен день, коли проводяться торгові сесії
на ПФТС. 1.4. Надходження від емітента: Термін "надходження від
емітента", коли він вживається в цьому Договорі, включає,
наприклад, всі повідомлення про збори акціонерів, проекти
доручень, інші повідомлення, дивіденди в грошовій та інших формах,
права, варранти, проценти, опціони та інші доходи, що розсилаються
емітентом цінного паперу, що є предметом цього Договору. 1.5. Реєстратор емітента: Юридична особа, відповідальна за
облік прав власності на цінний папір, що є предметом цього
Договору. 1.6. Дата складання реєстру: Оголошена емітентом цінного
паперу дата, на яку припадають надходження від емітента. 1.7. Дата укладення угоди: Термін "дата укладення угоди",
коли він вживається в цьому Договорі, означає день введення
Продавцем звіту про угоду на ПФТС у відповідності з процедурами
Торгових правил ПФТС.
2. Предмет
2.1. Покупець погоджується оплатити і прийняти, а Продавець
погоджується передати особі, вказаній в п. 2.4 цього Договору,
права власності на цінні папери на таких умовах цього Договору:
Вид цінного паперу: ______________________________________________
Емітент: ________________________ Код цінного паперу _____________
Номінал: _________________________________________________________
Державний реєстраційний код: _____________________________________
2.2. Покупець погоджується: 2.2.1. Придбати від Продавця __________ ("Кількість") цінних
паперів, згаданих вище в п.2.1; і 2.2.2. Заплатити Продавцеві еквівалент ___________ доларів
США / українських карбованців ("Ціна") за кожен один цінний папір,
згаданий вище.
2.3. Загальна сума угоди обчислюється як добуток Кількості на
Ціну, які вказані в пп. 2.2.1 і 2.2.2, і становить ______________
доларів США / українських карбованців ("Сума Угоди"). 2.4. Права власності на цінні папери, придбані у
відповідності з цим Договором, повинні перереєстровуватися на ім'я
(імена): (кількість цінних паперів / ім'я) (при необхідності
додати окремий список) __________________________________________________________________
2.5. Покупець відповідає за вчинення всіх дій, а Продавець
відповідає за покриття всіх коштів, пов'язаних з перереєстрацією
прав власності на цінні папери, які є предметом цього Договору.
3. Умови оплати
3.1. Покупець повинен заплатити Продавцю Суму Угоди,
визначену п.2.3 цього Договору, протягом трьох (3) банківських
днів після одержання Покупцем цього Договору, підписаного
передаточного доручення і/чи всіх інших документів, необхідних для
вчинення перереєстрації. 3.1.1. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.3.1 цього Договору, Покупець повинен
сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 % простроченої суми за
кожен календарний день прострочки, але не більше 10 % Суми Угоди. 3.1.2. Право Продавця розірвати Договір через неоплату.
Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому
порядку, про що повинен письмово повідомити Покупця, якщо Покупець
не заплатив протягом 6 (шістьох) банківських днів з дати, коли
Покупець одержав всі передбачені в п.4.2 цього Договору документи,
необхідні для вчинення перереєстрації. Покупець залишається
відповідальним за всі прямі збитки, що виникли внаслідок його
зволікань з платежами. Збитки визначаються третейським судом
Асоціації. Сторони повинні повернути одна одній всі документи
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня доставки письмового
повідомлення про розірвання Договору Продавцем (двостороння
реституція).
3.2. Всі розрахунки проводяться в національній валюті України
з застосуванням офіційного курсу Національного банку України на
день оплати.
3.3. Завершення платежу. Платіж вважається завершеним після
фактичного одержання грошей Продавцем. 3.3.1. Доказом, що підтверджує надходження грошей на рахунок
Продавця, є виписка про кредитування цього рахунку чи інший
документ.
4. Перереєстрація
4.1. Покупець повинен підписати цей Договір в день його
одержання і відправити його назад Продавцю не пізніше наступного
робочого дня. 4.1.1. Якщо цей Договір доставлено Покупцю кур'єром, він
повинен підписуватися і повертатися кур'єру протягом однієї
години, якщо Уповноважена Особа на місці. 4.1.2. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.4.1 чи 4.1.1 цього Договору,
Покупець повинен сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 %
простроченої суми за кожен календарний день прострочки, але не
більше 10 % Суми Угоди.
4.2. Продавець зобов'язується виготовити і відправити Покупцю
наступного робочого дня з дати укладення угоди цей Договір,
підписане передаточне доручення і/чи всі інші документи, необхідні
для вчинення перереєстрації. 4.2.1. У випадку невчасного виконання Продавцем свого
зобов'язання, передбаченого п.4.2 цього Договору, Продавець
повинен сплатити Покупцю неустойку в розмірі 0.5 % Суми Угоди за
кожен календарний день прострочки, але не більше 10 % Суми Угоди. 4.2.2. Право Покупця розірвати Договір через непоставку
документів для перереєстрації. Покупець має право розірвати цей
Договір в односторонньому порядку, про що повинен письмово
повідомити Продавця, якщо Покупець не одержав всі документи,
описані в п. 4.2 цього Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів з
дати укладення угоди. Продавець залишається відповідальним за всі
прямі збитки, що виникли внаслідок невчасного виконання
зобов'язання, передбаченого п.4.2 цього Договору. Збитки
визначаються третейським судом Асоціації. Сторони повинні
повернути одна одній всі документи протягом 3 (трьох) робочих днів
з дня доставки повідомлення про розірвання Договору Покупцем
(двостороння реституція).
4.3. Перехід права власності. Всі права власності на цінні
папери переходять до Покупця в дату укладення угоди.
5. Гарантії
5.1. Продавець твердить і гарантує, що всі цінні папери -
предмет цього Договору, - можуть бути вільно передані, і що вони
не заставлені і не є власністю третьої сторони, і що вони ніяк не
обтяжені і не знаходяться під судовим чи слідчим арештом. 5.1.1. Цей Договір вважається недійсним, якщо Реєстратор
письмово засвідчить свою відмову перереєструвати право власності
на підставах, передбачених п.5.1 цього Договору (письмова відмова
перереєструвати). Продавець повинен доставити письмову відмову
перереєструвати протягом (3) трьох днів після виготовлення цієї
відмови Реєстратором. Сторони повинні повернути одна одній всі
документи і гроші протягом 3 (трьох) робочих днів з дня доставки
Покупцю письмової відмови перереєструвати (двостороння
реституція). 5.1.2. Продавець відповідає за всі прямі збитки, завдані
Покупцю у зв'язку з будь-яким порушенням гарантії, передбаченої п.
5.1 цього Договору. Збитки визначаються третейським судом
Асоціації.
5.2. Надходження від емітента. Право отримувати надходження
від емітента після дати укладення угоди визначається виключно
такими положеннями: 5.2.1. Покупцю належать надходження від емітента в усіх і
будь-яких формах, якщо угода укладена до дати, на яку припадають
надходження. За таких умов Продавець відмовляється від надходжень
і твердить, обіцяє і гарантує передачу Покупцю таких надходжень,
незалежно від дати вчинення перереєстрації. 5.2.2. Екс-дивіденди. Продавцю належать надходження від
емітента в усіх і будь-яких формах, якщо угода укладена в чи після
дати, на яку приходяться надходження, але до дати, коли такі
надходження відбулися чи оплачені. Цінні папери, продані на таких
умовах, вважаються купленими на умовах "екс-дивіденд". Покупець
відмовляється від права на надходження у формі екс-дивідендів і
твердить, обіцяє і гарантує передачу Продавцю таких надходжень,
які належать Продавцю на праві попередньої власності на цінні
папери.
5.3. Сторони беззастережно гарантують: 5.3.1. Виконання всіх умов, передбачених цим Договором,
незважаючи на виконання своїми клієнтами; і 5.3.2. Виконання угоди, описаної в цьому Договорі, незалежно
від юридичного статусу, в якому вони виступали щодо будь-якої
третьої сторони.
6. Форс-мажорне застереження
6.1. Сторони не відповідають за жодні затримки у виконанні чи
за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо затримка
чи невиконання були спричинені обставинами поза контролем Сторін,
включаючи, наприклад: війною (включно з громадянською війною),
масовими безпорядками, диверсією, ембарго, пожежею, паводком чи
іншою природною катастрофою, вибухами, діями чи бездіянням
українського чи інших урядів, страйками; будь-які з таких обставин
вважатимуться непереборною силою (форс-мажором). 6.2. Сторона, зачеплена непереборною силою, повинна негайно
після того, як довідалася про дію непереборної сили, повідомити
про це письмово іншу Сторону, якщо ця непереборна сила не дає
змоги першій Стороні вчасно виконати свої зобов'язання за цим
Договором.
6.3. Непереборна сила, яка спричинила затримку виконання на
30 чи більше днів, дає будь-якій Стороні право розірвати цей
Договір, без сплати неустойки. Угода, розірвана таким чином,
вважається розірваною в час передачі письмового повідомлення про
це іншій Стороні. 6.3.1. Якщо угода розривається через дію непереборної сили,
Сторони повинні повернути всі документи і платежі одна одній
протягом трьох (3) робочих днів після доставки задітою Стороною
повідомлення про розірвання (двостороння реституція); 6.3.2. Втрати, спричинені розірванням угоди під дією
непереборної сили, лягають на Сторону, яка цих втрат зазнала.
6.4. Сторони не відповідають одна перед одною за жодні
збитки, втрати чи інші видатки, спричинені дією непереборної сили.
7. Вирішення спорів і третейський суд
7.1. Всі спори, що випливають з цього Договору, чи у зв'язку
з ним, повинні передаватися на розгляд третейському суду у
відповідності з діючими арбітражними правилами ПФТС.
8. Заключні положення
8.1. Поправки. Всі доповнення і зміни до цього Договору
повинні бути в письмовій формі. Документ, що містить доповнення чи
зміни, повинен містити позначку "Доповнення", повинен
підписуватися Уповноваженими Особами і завірятися печатками обох
Сторін. 8.2. Цілісність цього Договору. Цей Договір є цілісним, тобто
містить всі умови Сторін щодо предмета, згаданого в другій його
частині. Немає жодних інших порозумінь чи угод, які б змінювали чи
доповнювали умови цього Договору. 8.3. Число оригіналів. Цей Договір виготовлено в трьох (3)
оригіналах - один для Покупця, один для Продавця і один для
Реєстратора. 8.4. Повідомлення. Всі письмові повідомлення і передачі
документів згідно цього Договору вважаються доставленими на дату
фактичного отримання одержувачем, якщо вислані поштою чи кур'єром,
або в день факсової передачі, якщо її відправник має доказ
успішної передачі. Всі повідомлення і передачі повинні робитися на
такі адреси:
Покупець: Юридична адреса: ______________________________ Поштова адреса: _______________________________ Телефон/Факс: _________________________________ Банківські реквізити: _________________________ Номер і дата видачі ліцензії торговця цінними паперами: _____
Продавець: Юридична адреса: ______________________________ Поштова адреса: _______________________________ Телефон/Факс: _________________________________ Банківські реквізити: _________________________ Номер і дата видачі ліцензії торговця цінними паперами: _____
8.5. Дата вступу в силу і підписи. Цей Договір підписується
Уповноваженими Особами Сторін і завіряється їх печатками. Цей
Договір вступає в силу з дати укладення угоди.
Покупець Продавець
______________________ ______________________
Ім'я Уповноваженої Особи і Ім'я Уповноваженої Особи і
дата дата
М.П. М.П.

Асоціація "ПФТС"
-------------------------------------------
Цей Договір купівлі-продажу N __________ належним чином
зареєстровано на ім'я (імена): __________________________________________________________________
(Кількість цінних паперів / Ім'я) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________199_ р.
день, місяць
Реєстратор: ______________________________________________________
Назва юридичної особи, відповідальної
за реєстрацію прав власності
Місце реєстрації: __________________________________________
Ліцензія N __________________ від _______________ 199__ року
Підпис службової особи Реєстратора: _______________________
М.П.

Асоціація "ПФТС" - коротка форма договору купівлі-продажу
Увага! Використання цієї форми означає включення всіх умов,
застережень і обов'язків, що містяться у затверджених ПФТС
стандартних договорах купівлі-продажу. Всі пункти цієї форми
повинні бути заповнені, за винятком спеціально обумовлених
випадків.
Покупець Продавець
перереєструє перереєструє
_______ Передоплата _____ Завдаток _______ Передпоставка _____ Передоплата _____ Передпоставка

КИЇВ
Номер угоди: _________ Дата укладення угоди: ___________ 199_ року
Покупець Продавець

______________________________ Член ПФТС _______________________
______________________ Уповноважена Особа ______________________
________________________ Підстава, на якій діє _________________
2.1. Вид цінного паперу: ____________________________________
Емітент: __________________ Код цінного паперу: __________________
Номінал: _________________________________________________________
Державний реєстраційний код: _____________________________________ 2.2.1. Кількість цінних паперів: ____________________________ 2.2.2. Ціна за кожен один цінний папір: ________________
грн./дол. США
2.3. Загальна сума угоди: _____________________________
грн./дол. США 2.4. Перереєструвати цінні папери на ім'я (імена):
(к-ть/ім'я) (при необхідності додати окремий список): __________________________________________________________________
3.1. Процент завдатку (якщо передбачено угодою): _________
процентів (__ %) Розмір завдатку (якщо передбачено угодою): ____________
грн./дол. США
4.2. Час на перереєстрацію (якщо продавець перереєструє): ___________ днів
8.4. Повідомлення.
Покупець Продавець
___________________ Юридична адреса ____________________
____________________ Поштова адреса ____________________
_____________________ Телефон/Факс _____________________
________________ Банківські реквізити: _________________
_____________ Номер і дата видачі ліцензії _____________
__________ Підпис уповноваженої особи і дата ___________
М.П. М.П.

-----------------------------------------
Асоціація "ПФТС"
Цей Договір купівлі-продажу N _____________ належним чином
зареєстровано на ім'я (імена): __________________________________________________________________
(Кількість цінних паперів / Ім'я) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________ 199_ р.
день, місяць
Реєстратор: ______________________________________________________
Назва юридичної особи, відповідальної
за реєстрацію прав власності
Місце реєстрації: _______________________________________
Ліцензія N __________________ від _______________199_ року
Підпис службової особи Реєстратора: ______________________
М.П.

Додаток 1-А
Додаток до Торгових правил ПФТС щодо торгівлі Облігаціями
внутрішньої державної позики
1. Терміни
1.1. Банк-депозитарій: Юридична особа, відповідальна за облік
прав власності на Облігації внутрішньої державної позики (далі -
ОВДП). 1.2. Дата складання реєстру: Оголошена Міністерством фінансів
України (далі - емітент) дата, на яку припадають надходження від
емітента. 1.3. Договір: Договір купівлі-продажу Облігацій внутрішньої
державної позики, укладений на ПФТС, завірений підписами
Уповноважених Осіб та печатками Продавця та Покупця. 1.4. Дата перереєстрації ОВДП: дата, на яку Банки-депозитарії
Продавця та Покупця домовились подати депо-розпорядження та
депо-повідомлення до депозитарію НБУ.
2. Предмет
2.1. Ці правила розглядають умови заключення, виконання,
оплати та перереєстрації угод, укладених на ПФТС, щодо Облігацій
внутрішньої державної позики (далі - ОВДП). 2.2. До угод з ОВДП застосовується стандартний договір
купівлі-продажу ОВДП на ПФТС, якщо Сторони не домовились про інше.
3. Умови оплати
3.1. Покупець зобов'язаний заплатити Продавцю не пізніше
наступного банківського дня після дати укладення угоди, якщо
Сторони не домовились про інше. 3.1.1. У випадку невчасного виконання Покупцем свого
зобов'язання, передбаченого п.3.1 цих Правил, Покупець повинен
сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0.5 % простроченої суми за
кожен календарний день прострочки, але не більше 10 % Суми Угоди. 3.1.2. Право Продавця розірвати Договір через неоплату.
Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку,
про що повинен письмово повідомити Покупця, якщо Покупець не
заплатив на наступний банківський день з дати укладення угоди.
Покупець залишається відповідальним за всі прямі збитки, що
виникли внаслідок його зволікань з платежами, включаючи видатки на
зворотню перереєстрацію ОВДП на ім'я Продавця. Збитки визначаються
третейським судом Асоціації. Сторони повинні повернути одна одній
всі документи протягом 3 (трьох) робочих днів з дня доставки
письмового повідомлення про розірвання Договору Продавцем
(двостороння реституція).
3.2. Послуги Банків-депозитаріїв сплачуються відповідно
Покупцем і Продавцем.
4. Перереєстрація
4.1. Продавець зобов'язаний в день укладення угоди доставити
або надіслати по факсу Покупцеві належним чином оформлений
Договір. Покупець зобов'язаний належним чином оформити та
доставити Договір Продавцеві не пізніше дати перереєстрації ОВДП. 4.1.1. У випадку невчасного виконання Сторонами своїх
зобов'язань, передбачених пп.4.1 чи 4.1.1 цих Правил, винна
Сторона сплачує неустойку в розмірі 0.5 % простроченої суми за
кожен календарний день прострочки, але не більше 10 % Суми Угоди.
4.2. Перехід права власності. Всі права власності на цінні
папери переходять в дату укладення угоди. 4.3. Покупець належним чином оформляє і подає до свого
Банку-депозитарію всі необхідні документи для вчинення
перереєстрації на дату перереєстрації ОВДП.
4.4. Продавець зобов'язаний належним чином оформити і подати
на дату перереєстрації ОВДП до свого Банку-депозитарію всі
необхідні документи для вчинення перереєстрації ОВДП на ім'я
Покупця. 4.4.1. У випадку невчасного виконання Продавцем своїх
зобов'язань, передбачених п.4.4 цих Правил, Продавець сплачує
Покупцеві неустойку в розмірі 0.5 % простроченої суми за кожен
календарний день прострочки, але не більше 10 % Суми Угоди.
4.5. Покупець має право розірвати Договір в односторонньому
порядку, про що повинен письмово повідомити Продавця, якщо
Продавець не виконав своїх зобов'язань, передбачених п. 4.1.
Продавець залишається відповідальним за всі прямі збитки, що
виникли внаслідок його зволікань. Збитки визначаються третейським
судом Асоціації. Сторони повинні повернути одна одній всі
документи і гроші протягом 3 (трьох) робочих днів з дня доставки
повідомлення про розірвання Договору Продавцем (двостороння
реституція).
5. Гарантії
5.1. Продавець твердить і гарантує, що всі ОВДП - предмет
Договору, - можуть бути вільно передані, і що вони не заставлені,
і не є власністю третьої сторони і що вони ніяк не обтяжені і не
знаходяться під судовим чи слідчим арештом. 5.1.1. Договір вважається недійсним, якщо Банк-депозитарій
письмово засвідчить свою відмову перереєструвати право власності
на підставах, передбачених пп.14 Торгових правил ПФТС (письмова
відмова перереєструвати). Продавець повинен негайно, після
виготовлення письмової відмови перереєструвати
Банком-депозитарієм, доставити цю відмову Покупцю. Сторони повинні
повернути одна одній всі документи і гроші не пізніше наступного
банківського дня з дати доставки Покупцю письмової відмови
перереєструвати (двостороння реституція). 5.1.2. Продавець відповідає за всі прямі збитки, завдані
Покупцю у зв'язку з будь-яким порушенням гарантії, передбаченої п.
5.1 цих Правил. Збитки визначаються третейським судом Асоціації.
5.2. Надходження від емітента. Право отримувати надходження
від емітента після дати укладення угоди визначається виключно
такими положеннями: 5.2.1. Покупцю належать надходження від емітента в усіх і
будь-яких формах, якщо угода укладена до дати, на яку припадають
надходження. За таких умов Продавець відмовляється від надходжень
і твердить, обіцяє і гарантує передачу Покупцю таких надходжень,
незалежно від дати вчинення перереєстрації.
5.3. Сторони беззастережно гарантують: 5.3.1. Виконання всіх умов, передбачених Договором; і 5.3.2. Виконання угоди, описаної в Договорі, незалежно від
юридичного статусу, в якому вони виступали щодо будь-якої третьої
сторони.

Додаток 1

Заява
на допуск фінансового інструменту до проведення
аукціону ПФТС
1. Анкета
Назва заявника
Вид фінансового
інструменту
Емітент
фінансового
інструменту
Підстава для
випуску фінансового
інструменту
Код, присвоєний
фінансовому
інструменту

2. Гарантую, що вся інформація, надана в Заяві, є
достовірною.
Підпис М.П.
Дата "___" _______________ 200_ р.
Додаток 1
До розділу 10 Торгових правил Асоціації "ПФТС"

Заява
на реєстрацію ідентифікатору рахунків
для участі в торгах на ринку заявок
З метою участі в торгах на ринку заявок у відповідності до
Правил торгівлі на ринку заявок ПФТС, просимо Вас зареєструвати
ідентифікатор рахунків для наступних рахунків у цінних паперах та
грошових коштах учасника торгів:
----------------------------------------------------------------------------- Номер |Назва |Номер |Назва |Номер |Номер |Назва |МФО |Ідентифі- рахун-|збері- |рахунку |депози- |рахунку |поточ- |банку, в|банку, в|катор ку у |гача, в|у ЦП |тарію, в|зарезер-|ного |якому |якому |рахунку ЦП |якому |зберіга-|якому |вованих |рахунку|відкри- |відкри- |(заповню- учас- |відкри-|ча в |відкри- |коштів |учасни-|тий |тий |ється ника |тий |депози- |тий |учасни- |ка |поточ- |поточ- |самостій- торгів|рахунок|тарії |рахунок |ка |торгів |ний |ний |но у |у ЦП | |у ЦП |торгів в| |рахунок |рахунок |учаснико збері-|учасни-| |зберіга-|упов- | |учасни- |учасни- |м торгів гача |ку | |чу |новаже- | |ку |ку | |торгів | | |ному | |торгів |торгів | | | | |банку | | | | ------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 -----------------------------------------------------------------------------
Відомості про учасника торгів на ринку заявок, який має право
виставляти заявки та укладати угоди в межах залишків на рахунку у
цінних паперах та грошовому рахунку, які відповідають вказаному
ідентифікатору рахунків:
Назва _______________________________
(повна назва учасника торгів)
Код ЄДРПОУ ________________

Код учасника торгів в торговельній системі ПФТС _________________
_____________________________________________
(підпис керівника учасника торгів, печатка)

______________________________________________
(підпис уповноваженої особи зберігача, в якому відкритий
рахунок у ЦП учаснику торгів, печатка)
______________________________________________
(підпис уповноваженої особи банку, в якому відкритий грошовий
рахунок учаснику торгів, печатка) ______________________________________________
(підпис уповноваженої особи депозитарію, в якому
відкритий рахунок у ЦП зберігачу, печатка)

___________________ ____________________
Дата реєстрації (підпис уповноваженої
ідентифікатору рахунків особи ПФТС)
( Правила доповнено Додатком 1 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС"
N 7 ( vb007211-01 ) від 05.09.01 )вгору