Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю
Генеральна прокуратура України; Наказ від 21.02.20002
Документ v0002900-00, поточна редакція — Редакція від 20.01.2001, підстава - v0005900-01

                                                          
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2 від 21.02.2000
м.Київ
vd20000221 vn2

Про координацію діяльності правоохоронних органів
по боротьбі зі злочинністю

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генерального прокурора
N 5 ( v0005900-01 ) від 20.01.2001 )

Указом Президента України від 12 лютого 2000 року N 229
( 229/2000 ) "Про вдосконалення координації діяльності
правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю" визначено, що відповідно до частини третьої статті 29
Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) діяльність по
боротьбі зі злочинністю, в тому числі з її проявами в
організованих формах і корупцією, координують прокурори Автономної
Республіки Крим, областей, міст і районів, військові прокурори
регіонів. Статтю 6 Указу Президента України від 30 грудня 1994 року
N 829 ( 829/94 ) "Про заходи щодо вдосконалення діяльності
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю", статтю 2 Указу Президента України від 31 січня 1996
року N 102 ( 102/96 ) "Про внесення змін і доповнень до Указу
Президента України від 30 грудня 1994 року N 829", згідно з якими
були утворені координаційні комітети по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю при Раді Міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних
адміністраціях та затверджено Тимчасове положення про ці комітети,
визнано такими, що втратили чинність. На виконання Указу Президента України від 12 лютого 2000 року
N 229 ( 229/2000 ) "Про вдосконалення координації діяльності
правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю" і на підставі пункту 7 статті 15 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Координацію діяльності органів прокуратури, внутрішніх
справ, Служби безпеки, Державної податкової адміністрації, охорони
державного кордону. Державної митної служби та інших
правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю, в тому числі з
її проявами в організованих формах і корупцією, покласти на
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, військових прокурорів регіонів, районних, міських та
прирівняних до них спеціалізованих прокурорів. Заступникам Генерального прокурора України, начальникам
управлінь та відділів Генеральної прокуратури України,
територіальним і спеціалізованим прокурорам при виконанні своїх
повноважень виходити з того, що координація діяльності
правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю є одним із
важливих напрямів у роботі органів прокуратури.
2. Прокурорам усіх рівнів: 2.1. Координацію діяльності правоохоронних органів
здійснювати шляхом: - проведення координаційних нарад керівників правоохоронних
органів; - обміну інформацією з питань боротьби зі злочинністю; - видання спільних наказів, вказівок, підготовки
інформаційних листів та інших організаційно-розпорядчих
документів; - спільних виїздів до регіонів для проведення узгоджених дій,
перевірок і надання допомоги місцевим правоохоронним органам у
боротьбі зі злочинністю; - вивчення і поширення позитивного досвіду; - створення слідчо-оперативних груп для розслідування
конкретних злочинів; - проведення спільних цільових заходів з метою виявлення і
припинення злочинів, а також усунення причин і умов, що сприяли їх
вчиненню; - взаємного використання можливостей правоохоронних органів
для підвищення кваліфікації працівників, проведення спільних
семінарів, конференцій; - розроблення і затвердження узгоджених планів координаційної
діяльності та інших напрацьованих практикою форм. Вибір форм координаційної діяльності визначати в кожному
конкретному випадку, виходячи з обстановки і характеру питання, що
має бути вирішеним. 2.2. На координаційних нарадах, до складу яких за посадою
входять прокурор (голова наради) і перші керівники відповідних
правоохоронних органів або виконуючі їх обов'язки (учасники
наради), розглядати найбільш важливі актуальні питання боротьби зі
злочинністю. Скликати такі координаційні наради у міру
необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а також за
ініціативою одного з учасників координаційної наради. Для участі в координаційних нарадах за необхідності
запрошувати інших працівників правоохоронних органів, керівників
місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
інших посадових осіб, з якими має бути взаємодія з питань
запобігання та викорінення злочинів. 2.3. Постанову координаційної наради оформляти у письмовій
формі і вважати прийнятою, якщо її схвалено керівниками
правоохоронних органів, на яких покладається її виконання. При
проведенні координаційної наради ведеться протокол. Копії
протоколів та постанов координаційних нарад надсилати до
вищестоящих прокуратур у двотижневий строк з дня проведення
координаційної наради. ( Підпункт 2.3 пункту 2 в редакції Наказу
Генерального прокурора N 5 ( v0005900-01 ) від 20.01.2001 ) 2.4. З метою підвищення ефективності координації діяльності
правоохоронних органів здійснювати взаємодію з судами шляхом
взаємного інформування про стан злочинності і судимості,
використання даних судової статистики та матеріалів судової
практики при розробленні заходів щодо посилення боротьби зі
злочинністю, проведення спільних семінарів і конференцій з метою
підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів тощо. Практикувати запрошення голів судів, керівників органів
юстиції для їх участі в координаційних нарадах правоохоронних
органів.
3. Управлінню нагляду за додержанням антикорупційних законів
та координації діяльності по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю Генеральної прокуратури України підготувати Положення
про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі
злочинністю. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Генерального прокурора України Гарника М.В. та
заступника Генерального прокурора України - начальника Головного
управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності,
дізнання і досудового слідства Винокурова С.М.
З наказом ознайомити усіх працівників органів прокуратури
України.
"Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні",
К.: Юрінком Інтер.вгору