Документ v0002863-15, поточна редакція — Прийняття від 05.01.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

05.01.2015  № 2

Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації щодо діяльності уповноважених рейтингових агентств відповідно до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб`єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання уповноваженими рейтинговими агентствами електронної форми інформації відповідно до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2012 № 1767, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається уповноваженими рейтинговими агентствами (далі – Рейтингове агентство) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - інформація), відповідно до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2012 № 1767 (із змінами і доповненнями) (далі - Порядок).

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 12.02.2013 № 87 «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації щодо діяльності уповноважених рейтингових агентств відповідно до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами».

3. Електронна форма адміністративних даних Рейтингового агентства складається з файлу в електронному вигляді:

Нерегулярна інформація: Report.xml”, який відповідає схемі “NregReyt.xsd”;

Річна інформація: Report.xml”, який відповідає схемі “YearReyt.xsd”.

4. Відповідно до п.9 розділу І Порядку інформація Рейтингового агентства складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

5. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

7. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування «Windows-1251».

8. Управлінню інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

Т.в.о. Голови Комісії

О. ТарасенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Т.в.о. Голови Комісії
05.02.2015 № 2

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу «Report.xml» нерегулярних даних рейтингового агентства:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root  xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'  xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregReyt NregReyt.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregReyt ' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ рейтингового агентства' D_NAME= 'Дані : Повне найменування рейтингового агентства' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '12'>

Відкриття головного тегу

<z:DTSC_PAPERYN>

Тег відкриття  структури «C_PAPERYN»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «C_PAPERYN»

</z:DTSC_PAPERYN>

Заключний тег  структури «C_PAPERYN»

<z:DTSEMITENTSN>

Тег відкриття  структури «EMITENTSN»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «EMITENTSN»

</z:DTSEMITENTSN>

Заключний тег  структури «EMITENTSN»

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: «NregReyt.xsd»*

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'  xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregReyt'  targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregReyt'  elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='12' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type2'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='2' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type3>
<restriction base='string'>
<maxLength value='3'>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type10'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='10' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type20'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='20' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type254'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='254' />
</restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
<complexType>
<all>
<element name='DTSEMITENTSN'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='E_NAME' type='string' />
<attribute name='E_OPF' type='z:Type10' />
<attribute name='E_EDRPOU' type='z:EDRPOU' />
<attribute name='KR_GROUP' type='z:Type2' />
<attribute name='KRLEVEL1' type='z:Type10' />
<attribute name='KRLEVEL2' type='z:Type20' />
<attribute name='PROGNOZ' type='z:Type10' />
<attribute name='DAT_DIA' type='dateTime' />
<attribute name='DIA' type='z:Type254' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSC_PAPERYN'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='VYD_CP' type='double' />
<attribute name='REC_CP' type='z:Type254' />
<attribute name='E_NAME' type='string' />
<attribute name='E_OPF' type='z:Type3' />
<attribute name='E_EDRPOU' type='z:EDRPOU' />
<attribute name='KR_GROUP' type='z:Type2' />
<attribute name='KRLEVEL1' type='z:Type10' />
<attribute name='KRLEVEL2' type='z:Type10' />
<attribute name='PROGNOZ' type='z:Type10' />
<attribute name='DAT_DIA' type='dateTime' />
<attribute name='DIA' type='z:Type254' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' />
<attribute name='D_NAME' type='string' />
<attribute name='STD' type='dateTime' />
<attribute name='FID' type='dateTime' />
<attribute name='NREG' type='string' />
<attribute name='TTYPE' type='string' />
</complexType>
</element>
</schema>

__________
* Опис структури даних "C_PAPERYN" до файлу схеми "NregReyt.xsd". Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Назва елемента

Зміст

VYD_CP

Вид емісійних цінних паперів*

REC_CP

Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

E_NAME

Повне найменування емітента

E_OPF

Організаційно-правова форма емітента**

E_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента

KR_GROUP

Група рівнів кредитного рейтингу***

KRLEVEL1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов`язковим за законом)****,1

KRLEVEL2

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов`язковим)-2

PROGNOZ

Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3"

DAT_DIA

Дата вчинення дії

DIA

Дія-3

PRIM

Примітки-4

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
** Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
*** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
**** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
-1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.
-2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.
-3 Зазначається, яка саме дія змін у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (присвоєння рейтингової оцінки/ поновлення рейтингової оцінки/призупинення рейтингової оцінки/ відкликання рейтингової оцінки).
-4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

* Опис структури даних "EMITENTSN" до файлу схеми "NregReyt.xsd". Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Назва елемента

Зміст

E_NAME

Повне найменування емітента

E_OPF

Організаційно-правова форма юридичної особи*

E_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента

KR_GROUP

Група рівнів кредитного рейтингу**

KRLEVEL1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов`язковим за законом)

KRLEVEL2

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов`язковим)

PROGNOZ

Прогноз: Стабільний - "0"; Позитивний - "1"; Негативний - "2"; у розвитку - "3"

DAT_DIA

Дата вчинення дії

DIA

Дія-3

PRIM

Примітки-4

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
*** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
-1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.
-2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.
-3 Зазначається, яка саме дія змін у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (присвоєння рейтингової оцінки/ поновлення рейтингової оцінки/ призупинення рейтингової оцінки/ відкликання рейтингової оцінки).
-4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

2. Опис структури файлу «Report.xml» щорічних даних рейтингового агентства:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root  xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'  xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearReyt YearReyt.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearReyt ' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ рейтингового агентства' D_NAME= 'Дані : Повне найменування рейтингового агентства' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '12'>

Відкриття головного тегу

<z:Fin>

Тег відкриття  блоку структур «Fin»

Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd»

Блоки даних  структур «Fin»

</z:Fin>

Заключний тег  блоку структур «Fin»

<z:DTSC_PAPERY>

Тег відкриття  структури «C_PAPERY»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «C_PAPERY»

</z:DTSC_PAPERY>

Заключний тег  структури «C_PAPERY»

<z:DTSEMITENTS>

Тег відкриття  структури «EMITENTS»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «EMITENTS»

</z:DTSEMITENTS>

Заключний тег  структури «EMITENTS»

<z:DTSOBEDNAN>

Тег відкриття  структури «OBEDNAN»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OBEDNAN»

</z:DTSOBEDNAN>

Заключний тег  структури «OBEDNAN»

<z:DTSOWNER>

Тег відкриття  структури «OWNER»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OWNER»

</z:DTSOWNER>

Заключний тег  структури «OWNER»

<z:DTSOWNED_S>

Тег відкриття  структури «OWNED_S»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OWNED_S»

</z:DTSOWNED_S>

Заключний тег  структури «OWNED_S»

<z:DTSOWNER_FZ>

Тег відкриття  структури «OWNER_FZ»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OWNER_FZ»

</z:DTSOWNER_FZ>

Заключний тег  структури «OWNER_FZ»

<z:DTSOWNER_UR>

Тег відкриття  структури «OWNER_UR»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «OWNER_UR»

</z:DTSOWNER_UR>

Заключний тег  структури «OWNER_UR»

<z:DTSPERSON_P>

Тег відкриття  структури «PERSON_P»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PERSON_P»

</z:DTSPERSON_P>

Заключний тег  структури «PERSON_P»

<z:DTSPIDROZD>

Тег відкриття  структури «PIDROZD»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «PIDROZD»

</z:DTSPIDROZD>

Заключний тег  структури «PIDROZD»

<z:DTSTITLIST>

Тег відкриття  структури «TITLIST»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «TITLIST»

</z:DTSTITLIST>

Заключний тег  структури «TITLIST»

<z:DTSUROSOB>

Тег відкриття  структури «UROSOB»

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури «UROSOB»

</z:DTSUROSOB>

Заключний тег  структури «UROSOB»

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: «YearReyt.xsd»**

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearReyt'  targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearReyt' elementFormDefault='qualified'>
<include schemaLocation="FinRep.xsd" />
<simpleType name='EDRPOU'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='12' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type254'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='254' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type3'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='3' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type10'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='10' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type2'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='2' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type20'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='20' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type1'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='1' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type100'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='100' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type5'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='5' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type16'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='16' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type50'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='50' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type7'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='7' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type14'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='14' />
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type6'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='6' />
</restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
<complexType>
<all>
<element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element>
<element name='DTSUROSOB'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='A_NAME_S' type='z:Type50' />
<attribute name='A_OPF' type='z:Type10' />
<attribute name='A_OBL' type='z:Type100' />
<attribute name='A_RAYON' type='z:Type50' />
<attribute name='A_POST' type='z:Type5' />
<attribute name='A_ADRES' type='z:Type100' />
<attribute name='A_STREET' type='z:Type50' />
<attribute name='A_PHONE' type='z:Type50' />
<attribute name='A_FAX' type='z:Type50' />
<attribute name='A_MAIL' type='z:Type50' />
<attribute name='A_WWW' type='z:Type50' />
<attribute name='STATUT' type='double' />
<attribute name='N_REESTR' type='z:Type20' />
<attribute name='D_REESTR' type='dateTime' />
<attribute name='KERIVNYK' type='z:Type100' />
<attribute name='BUHG' type='z:Type100' />
<attribute name='KVED' type='z:Type7' />
<attribute name='NAC_BANK' type='z:Type100' />
<attribute name='NAC_RAH' type='z:Type14' />
<attribute name='NAC_MFO' type='z:Type6' />
<attribute name='VAL_BANK' type='z:Type100' />
<attribute name='VAL_RAH' type='z:Type14' />
<attribute name='VAL_MFO' type='z:Type6' />
<attribute name='PERS_SHT' type='double' />
<attribute name='POV_OSOB' type='string' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTITLIST'>
<complexType>
<all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='E_OZN' type='z:Type10' />
<attribute name='POS_PODP' type='z:Type100' />
<attribute name='FIO_PODP' type='z:Type100' />
<attribute name='DAT_PODP' type='dateTime' />
</complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSPIDROZD'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='P_NAME' type='string' />
<attribute name='P_ADRES' type='z:Type254' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSPERSON_P'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='POSADA' type='z:Type100' />
<attribute name='P_I_B' type='string' />
<attribute name='SE_PASP' type='z:Type5' />
<attribute name='NO_PASP' type='z:Type16' />
<attribute name='RIK' type='double' />
<attribute name='OSVITA' type='z:Type254' />
<attribute name='STAGE' type='double' />
<attribute name='PO_POSAD' type='z:Type254' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSOWNER_UR'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='O_NAME' type='string' />
<attribute name='O_EDRPOU' type='z:EDRPOU' />
<attribute name='O_ADRES' type='z:Type254' />
<attribute name='O_SHARE' type='double' />
<attribute name='O_SHARES' type='double' />
<attribute name='O_VART' type='double' />
<attribute name='O_PI' type='double' />
<attribute name='O_PP' type='double' />
<attribute name='O_PRI' type='double' />
<attribute name='O_PRP' type='double' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSOWNER_FZ'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='P_I_B' type='string' />
<attribute name='SE_PASP' type='z:Type5' />
<attribute name='NO_PASP' type='z:Type16' />
<attribute name='O_SHARE' type='double' />
<attribute name='O_SHARES' type='double' />
<attribute name='O_VART' type='double' />
<attribute name='O_PI' type='double' />
<attribute name='O_PP' type='double' />
<attribute name='O_PRI' type='double' />
<attribute name='O_PRP' type='double' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSOWNER'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='POSADA' type='z:Type100' />
<attribute name='P_I_B' type='string' />
<attribute name='SE_PASP' type='z:Type5' />
<attribute name='NO_PASP' type='z:Type16' />
<attribute name='O_NAME' type='string' />
<attribute name='O_EDRPOU' type='z:EDRPOU' />
<attribute name='O_SHARE' type='double' />
<attribute name='O_SHARES' type='double' />
<attribute name='O_VART' type='double' />
<attribute name='O_PI' type='double' />
<attribute name='O_PP' type='double' />
<attribute name='O_PRI' type='double' />
<attribute name='O_PRP' type='double' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSOWNED_S'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='S_NAME' type='string' />
<attribute name='S_EDRPOU' type='z:EDRPOU' />
<attribute name='S_ADRES' type='z:Type254' />
<attribute name='OZN_OWN' type='z:Type10' />
<attribute name='O_SHARE' type='double' />
<attribute name='O_SHARES' type='double' />
<attribute name='O_PI' type='double' />
<attribute name='O_PP' type='double' />
<attribute name='O_PRI' type='double' />
<attribute name='O_PRP' type='double' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSOBEDNAN'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='O_TYPE' type='z:Type1' />
<attribute name='O_NAME' type='string' />
<attribute name='O_ADRES' type='z:Type254' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSEMITENTS'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='E_NAME' type='string' />
<attribute name='E_OPF' type='z:Type10' />
<attribute name='E_EDRPOU' type='z:EDRPOU' />
<attribute name='KR_GROUP' type='z:Type2' />
<attribute name='KRLEVEL1' type='z:Type10' />
<attribute name='KRLEVEL2' type='z:Type20' />
<attribute name='PROGNOZ' type='z:Type10' />
<attribute name='DAT_RO' type='dateTime' />
<attribute name='DAT_RO_N' type='dateTime' />
<attribute name='DAT_PR' type='dateTime' />
<attribute name='DAT_VID' type='dateTime' />
<attribute name='DAT_OPR' type='dateTime' />
<attribute name='PL_OPR' type='z:Type254' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSC_PAPERY'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='VYD_CP' type='double' />
<attribute name='REC_CP' type='z:Type254' />
<attribute name='E_NAME' type='string' />
<attribute name='E_OPF' type='z:Type3' />
<attribute name='E_EDRPOU' type='z:EDRPOU' />
<attribute name='KR_GROUP' type='z:Type2' />
<attribute name='KRLEVEL1' type='z:Type10' />
<attribute name='KRLEVEL2' type='z:Type10' />
<attribute name='PROGNOZ' type='z:Type10' />
<attribute name='DAT_RO' type='dateTime' />
<attribute name='DAT_RO_N' type='dateTime' />
<attribute name='DAT_PR' type='dateTime' />
<attribute name='DAT_VID' type='dateTime' />
<attribute name='DAT_OPR' type='dateTime' />
<attribute name='PL_OPR' type='z:Type254' />
<attribute name='PRIM' type='string' />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' />
<attribute name='D_NAME' type='string' />
<attribute name='STD' type='dateTime' />
<attribute name='FID' type='dateTime' />
<attribute name='NREG' type='string' />
<attribute name='TTYPE' type='string' />
</complexType>
</element>
</schema>

__________
** Опис структури даних "C_PAPERY" до файлу схеми "YearReyt.xsd" Інформація про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Назва елемента

Зміст

VYD_CP

Вид емісійних цінних паперів*

REC_CP

Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

E_NAME

Повне найменування емітента

E_OPF

Організаційно-правова форма емітента**

E_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента

KR_GROUP

Група рівнів кредитного рейтингу***

KRLEVEL1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов`язковим за законом)****,1

KRLEVEL2

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов`язковим)-2

PROGNOZ

Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3"

DAT_RO

Дата присвоєння рейтингової оцінки

DAT_RO_N

Дата поновлення рейтингової оцінки

DAT_PR

Дата призупинення

DAT_VID

Дата відкликання

DAT_OPR

Дата оприлюднення-3

PL_OPR

Місце оприлюднення-3

PRIM

Примітки-4

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами " Системи довідників та класифікаторів.
** Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
*** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
**** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
-1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.
-2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.
-3 Зазначається інформація щодо останньої рейтингової дії.
-4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

** Опис структури даних "EMITENTS" до файлу схеми "YearReyt.xsd" Інформація про перелік емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Назва елемента

Зміст

E_NAME

Повне найменування емітента

E_OPF

Організаційно-правова форма юридичної особи*

E_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента

KR_GROUP

Група рівнів кредитного рейтингу**

KRLEVEL1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов`язковим за законом)

KRLEVEL2

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов`язковим)

PROGNOZ

Прогноз: Стабільний - "0"; Позитивний - "1"; Негативний - "2"; у розвитку - "3"

DAT_RO

Дата присвоєння рейтингової оцінки

DAT_RO_N

Дата поновлення рейтингової оцінки

DAT_PR

Дата призупинення

DAT_VID

Дата відкликання

DAT_OPR

Дата оприлюднення-3

PL_OPR

Місце оприлюднення-3

PRIM

Примітки-4

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
*** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
-1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.
-2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.
-3 Зазначається інформація щодо останньої рейтингової дії.
-4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

** Опис структури даних "OWNER" до файлу схеми "YearReyt.xsd" Інформація щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності

Назва елемента

Зміст

POSADA

Посада*

P_I_B

Прізвище, ім`я, по батькові посадової особи

SE_PASP

Серія паспорта**

NO_PASP

Номер паспорта**

O_NAME

Найменування юридичної особи, акції (частки, паї) якої перебувають у власності

O_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, акції (частки, паї) якої перебувають у власності

O_SHARE

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

O_SHARES

Кількість акцій (штук)

O_VART

Номінальна вартість акцій

O_PI

Кількість за видами акцій; прості іменні

O_PP

Кількість за видами акцій; прості на пред`явника

O_PRI

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні

O_PRP

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред`явника

PRIM

Примітки***

__________
* Вказуються: голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.
*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у посадових осіб агентства непогашеної або незнятої судимості за корисливі та посадові злочини.

** Опис структури даних "OWNER_UR" до файлу схеми "YearReyt.xsd" Інформація про юридичних осіб - засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв) уповноваженого рейтингового агентства, що перебувають у їх власності

Назва елемента

Зміст

O_NAME

Найменування юридичної особи

O_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

O_ADRES

Місцезнаходження

O_SHARE

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

O_SHARES

Кількість акцій (штук)*

O_VART

Номінальна вартість акцій*

O_PI

Кількість за видами акцій; прості іменні*

O_PP

Кількість за видами акцій; прості на пред`ячника*

O_PRI

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні*

O_PRP

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред`ячника*

PRIM

Примітки

__________
* Заповнюється акціонерним товариством.

** Опис структури даних "OWNER_FZ" до файлу схеми "YearReyt.xsd" Інформація про фізичних осіб - засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв) уповноваженого рейтингового агентства, що перебувають у їх власності

Назва елемента

Зміст

P_I_B

Прізвище, ім`я, по батькові посадової особи

SE_PASP

Серія паспорта*

NO_PASP

Номер паспорта*

O_SHARE

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

O_SHARES

Кількість акцій (штук)**

O_VART

Номінальна вартість акцій**

O_PI

Кількість за видами акцій; прості іменні**

O_PP

Кількість за видами акцій; прості на пред`ячника**

O_PRI

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні**

O_PRP

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред`ячника**

PRIM

Примітки

__________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.
** Заповнюється акціонерним товариством.

** Опис структури даних "OWNED_S" до файлу схеми "YearReyt.xsd" Інформація про суб'єктів господарювання, у яких уповноважене рейтингове агентство є власником або користується акціями (частками, паями)

Назва елемента

Зміст

S_NAME

Найменування суб`єкта господарювання

S_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ суб`єкта господарювання

S_ADRES

Місцезнаходження

OZN_OWN

Власник акцій (часток, паїв), користується акціями (частками, паями): власник - "1", користується - "2"

O_SHARE

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

O_SHARES

Кількість акцій (штук)*

O_PI

Кількість за видами акцій; прості іменні*

O_PP

Кількість за видами акцій; прості на пред`ячника*

O_PRI

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні*

O_PRP

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред`ячника*

PRIM

Примітки

__________
* Заповнюється щодо акціонерних товариств.

** Опис структури даних "OBEDNAN" до файлу схеми "YearReyt.xsd" Відомості щодо належності уповноваженого рейтингового агентства до будь-яких об'єднань підприємств

Назва елемента

Зміст

O_TYPE

Тип об'єднання, до якого належить рейтингове агентство*

O_NAME

Найменування об'єднання, до якого належить рейтингове агентство

O_ADRES

Місцезнаходження (поштова адреса) об'єднання, до якого належить рейтингове агентство

PRIM

Примітки

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 40 "Перелік та коди типів об'єднань підприємств" Системи довідників та класифікаторів.

** Опис структури даних "PERSON_P" до файлу схеми "YearReyt.xsd" Інформація щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства

Назва елемента

Зміст

POSADA

Посада*

P_I_B

Прізвище, ім`я, по батькові

SE_PASP

Серія паспорта**

NO_PASP

Номер паспорта**

RIK

Рік народження

OSVITA

Освіта

STAGE

Стаж керівної роботи (років)

PO_POSAD

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

PRIM

Примітки***

__________
* Вказуються: голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.
*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у посадових осіб агентства непогашеної або незнятої судимості за корисливі та посадові злочини.

** Опис структури даних "PIDROZD" до файлу схеми "YearReyt.xsd" Інформація про відокремлені підрозділи уповноваженого рейтингового агентства*

Назва елемента

Зміст

P_NAME

Найменування відокремленого підрозділу

P_ADRES

Місцезнаходження підрозділу

PRIM

Примітки

__________
* Інформація щодо кожного відокремленого підрозділу вводиться тільки в один рядок таблиці.

** Опис структури даних "UROSOB" до файлу схеми "YearReyt.xsd". Основні відомості про уповноважене рейтингове агентство

Назва елемента

Зміст

A_NAME_S

Скорочене найменування уповноваженого рейтингового агентства (за наявності)

A_OPF

Організаційно-правова форма*

A_OBL

Найменування території (область) розташування рейтингового агентства**

A_RAYON

Район

A_POST

Поштовий індекс

A_ADRES

Населений пункт

A_STREET

Вулиця, будинок

A_PHONE

Міжміський код та телефон уповноваженого рейтингового агентства

A_FAX

Факс уповноваженого рейтингового агентства

A_MAIL

E-mail (електронна адреса уповноваженого рейтингового агентства)

A_WWW

Веб-сторінка/веб-сайт уповноваженого рейтингового агентства в глобальній інформаційній мережі Інтернет

STATUT

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

N_REESTR

Реєстраційний номер Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

D_REESTR

Дата включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

KERIVNYK

Керівник

BUHG

Головний бухгалтер

KVED

Код за КВЕД

NAC_BANK

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує рейтингове агентство за поточним рахунком в національній валюті

NAC_RAH

Поточний рахунок в національній валюті

NAC_MFO

МФО банку

VAL_BANK

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує рейтингове агентство за поточним рахунком в іноземній валюті

VAL_RAH

Поточний рахунок в іноземній валюті

VAL_MFO

МФО банку

PERS_SHT

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб); фактично за період

POV_OSOB

Інформація щодо пов`язаних осіб уповноваженого рейтингового агентства та їх пов`язаності з учасниками ринків фінансових послуг, а також щодо визначення їх кредитного рейтингу

PRIM

Примітки

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Система довідників та класифікаторів.
** Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

** Опис структури даних "TITLIST" до файлу схеми "YearReyt.xsd" Титульний аркуш

Назва елемента

Зміст

E_OZN

Ознака юридичної особи ("0" - Підприємство, "1" - Суб`єкт малого підприємництва, "3" - Суб`єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт)

POS_PODP

Посада особи уповноваженого рейтингового агентства, яка підписує Інформацію

FIO_PODP

Прізвище, ім`я, по батькові посадової особи, яка підписує Інформацію уповноваженого рейтингового агентства

DAT_PODP

Дата (підписання звіту)

__________
Примітка.


Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування інформації зі сприйнятним змістом для людини.вгору