Документ v0002840-13, поточна редакція — Прийняття від 02.01.2013

                                                          
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.01.2013 N 2

Про затвердження змін до Довідника
відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), Закону
України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" ( 5515-17 ),
наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2012 року
N 1448 ( v1448201-12 ) "Про внесення змін до бюджетної
класифікації і Структури кодування програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету" та Інструкції про
відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню
бюджетів в системі Державного казначейства ( vb119506-00 ),
затвердженої наказом Державного казначейства України від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Довідника відповідності символу
звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5 ( v0005506-07 )
(із змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Державної казначейської служби України
відповідно до розподілу обов'язків.
В.о. Голови О.С.Даневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської
служби України
02.01.2013 N 2

ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету
( v0005506-07 )

------------------------------------------------------------------------------------- | Балан-| Код | Символ | Назва | Примітка | | совий | класифі- | | | | |рахунок| кації | | | | | | доходів | | | | | | бюджету | | | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |13030700 | 015 |Плата за користування |доповнити | | | | |надрами для видобування | | | | | |нафти | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |13030800 | 016 |Плата за користування |доповнити | | | | |надрами для видобування | | | | | |природного газу | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |13030900 | 017 |Плата за користування |доповнити | | | | |надрами для видобування | | | | | |газового конденсату | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |17010100 | 082 |Рентна плата за нафту, |змінити назву коду| | | | |що видобувається в | | | | | |Україні, нарахована | | | | | |до 1 січня 2013 року | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |17010200 | 083 |Рентна плата за |змінити назву коду| | | | |природний газ, що | | | | | |видобувається в Україні, | | | | | |нарахована | | | | | |до 1 січня 2013 року | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |17010300 | 089 |Рентна плата за газовий |змінити назву коду| | | | |конденсат, що | | | | | |видобувається в Україні, | | | | | |нарахована | | | | | |до 1 січня 2013 року | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |19060100 | 018 |Збір на розвиток |доповнити | | | | |виноградарства, | | | | | |садівництва і | | | | | |хмелярства | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |19060200 | 019 |Надходження сум |доповнити | | | | |реструктурованої | | | | | |заборгованості зі сплати | | | | | |збору на розвиток | | | | | |виноградарства, | | | | | |садівництва і | | | | | |хмелярства | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |21010100 | 074 |Частина чистого прибутку |змінити назву коду| | | | |(доходу) господарських | | | | | |організацій (державних | | | | | |унітарних підприємств та | | | | | |їх об'єднань), що | | | | | |вилучається до | | | | | |державного бюджету | | | | | |відповідно до закону | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |21030000 | 077 |Відрахування коштів, |відкрито в ДКСУ, | | | | |отриманих від |виключити | | | | |проведення державних | | | | | |грошових лотерей | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |21080100 | 020 |Платежі, пов'язані з |відкривається в | | | | |перебуванням |ДКСУ, доповнити | | | | |Чорноморського флоту | | | | | |Російської Федерації на | | | | | |території України, | | | | | |відповідно до | | | | | |укладеної | | | | | |28 травня 1997 року | | | | | |Угоди між Урядом України | | | | | |і Урядом Російської | | | | | |Федерації про взаємні | | | | | |розрахунки, пов'язані з | | | | | |поділом Чорноморського | | | | | |флоту та перебуванням | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | |Російської Федерації на | | | | | |території України | | | | | |( 643_077 ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |21080200 | 021 |Платежі, пов'язані з |доповнити | | | | |виконанням Угоди між | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | |України та Урядом | | | | | |Російської Федерації про | | | | | |участь Російської | | | | | |Федерації в розвитку | | | | | |соціально-економічної | | | | | |сфери м. Севастополя та | | | | | |інших населених пунктів, | | | | | |в яких дислокуються | | | | | |військові формування | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | |Російської Федерації на | | | | | |території України | | | | | |( 643_255 ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |21090000 | 022 |Кошти від використання |доповнити | | | | |(реалізації) частини | | | | | |виробленої продукції, що | | | | | |залишається у власності | | | | | |держави відповідно до | | | | | |угод про розподіл | | | | | |продукції | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |22011500 | 058 |Плата за ліцензії, |змінити назву коду| | | | |видані Національною | | | | | |комісією, що здійснює | | | | | |державне регулювання у | | | | | |сфері енергетики | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |22070000 | 311 |Виконавчий збір |виключити | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |22070000 | 050 |Виконавчий збір |доповнити | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |22150100 | 313 |Портовий |виключити | | | | |(адміністративний) збір | | | | | |(за винятком портового | | | | | |(адміністративного) | | | | | |збору, що надходить від | | | | | |риболовних портів) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |22150100 | 051 |Портовий |доповнити | | | | |(адміністративний) збір | | | | | |(за винятком портового | | | | | |(адміністративного) | | | | | |збору, що надходить від | | | | | |риболовних портів) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |22150200 | 314 |Портовий |виключити | | | | |(адміністративний) збір, | | | | | |що надходить від | | | | | |риболовних портів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |22150200 | 052 |Портовий |доповнити | | | | |(адміністративний) збір, | | | | | |що надходить від | | | | | |риболовних портів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |22200000 | 144 |Плата за виконання |змінити назву коду| | | | |митних формальностей | | | | | |митними органами поза | | | | | |місцем розташування | | | | | |митних органів або поза | | | | | |робочим часом, | | | | | |встановленим для митних | | | | | |органів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |24061500 | 312 |Надходження до |виключити | | | | |Державного | | | | | |спеціалізованого фонду | | | | | |фінансування | | | | | |загальнодержавних витрат | | | | | |на авіаційну діяльність | | | | | |та участь України у | | | | | |міжнародних авіаційних | | | | | |організаціях | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |24061500 | 053 |Надходження до |доповнити | | | | |Державного | | | | | |спеціалізованого фонду | | | | | |фінансування | | | | | |загальнодержавних витрат | | | | | |на авіаційну діяльність | | | | | |та участь України у | | | | | |міжнародних авіаційних | | | | | |організаціях | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |24040000 | 054 |Кошти від реалізації |доповнити | | | | |надлишкової космічної | | | | | |техніки військового та | | | | | |подвійного призначення | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |24050000 | 055 |Кошти від реалізації |відкривається в | | | | |надлишкового озброєння, |ДКСУ, доповнити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |нерухомого військового | | | | | |майна Збройних Сил | | | | | |України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |та інших державних | | | | | |органів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |24063500 | 072 |Кошти від реалізації |доповнити | | | | |продуктів утилізації | | | | | |твердого ракетного | | | | | |палива | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |24110400 | 081 |Відсотки за користування |доповнити | | | | |пільговим довгостроковим | | | | | |державним кредитом, | | | | | |наданим молодим сім'ям | | | | | |та одиноким молодим | | | | | |громадянам на | | | | | |будівництво | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | |придбання житла | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |24140200 | 154 |Збір з торгівлі |доповнити | | | | |ювелірними виробами із | | | | | |золота (крім обручок), | | | | | |платини і дорогоцінного | | | | | |каміння | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |24140300 | 155 |Збір під час набуття |доповнити | | | | |права власності на | | | | | |легкові автомобілі | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |24140500 | 156 |Збір з операцій |доповнити | | | | |придбавання (купівлі- | | | | | |продажу) нерухомого | | | | | |майна | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |24140600 | 157 |Збір з користування та |доповнити | | | | |надання послуг | | | | | |стільникового рухомого | | | | | |зв'язку | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010100 | 101 |Кошти від продажу |доповнити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |або комунальній | | | | | |власності та земельних | | | | | |ділянок, які знаходяться | | | | | |на | | | | | |території Автономної | | | | | |Республіки Крим | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010101 | 327 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності (крім | | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |власності, на яких | | | | | |розташовані об'єкти, які | | | | | |підлягають приватизації, | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | |які знаходяться на | | | | | |території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим) (без розстрочення | | | | | |платежу) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010102 | 146 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності (крім | | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |власності, на яких | | | | | |розташовані об'єкти, які | | | | | |підлягають приватизації, | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | |які знаходяться на | | | | | |території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим)(з розстроченням | | | | | |платежу) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010200 | 132 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення після | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010200 | 113 |Кошти від продажу прав |доповнити | | | | |на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |або комунальній | | | | | |власності, та прав на | | | | | |земельні ділянки, які | | | | | |знаходяться на території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010300 | 131 |Кошти від продажу |змінити номер коду| | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення або прав на | | | | | |них, що перебувають у | | | | | |державній власності, на | | | | | |яких розташовані | | | | | |об'єкти, які підлягають | | | | | |приватизації | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010301 | 332 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності, які | | | | | |знаходяться на території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим (без розстрочення | | | | | |платежу) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010302 | 145 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності, які | | | | | |знаходяться на території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим (з розстроченням | | | | | |платежу) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010400 | 114 |Кошти від продажу |доповнити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності з | | | | | |розстроченням платежу | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010500 | 338 |Кошти від продажу прав |виключити | | | | |на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності (крім продажу | | | | | |прав на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |власності, на яких | | | | | |розташовані об'єкти, які | | | | | |підлягають приватизації, | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | |які знаходяться на | | | | | |території Автономної | | | | | |Республіки Крим) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010600 | 070 |Кошти від продажу прав |виключити | | | | |на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення після | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |33010700 | 339 |Кошти від продажу прав |виключити | | | | |на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності, які | | | | | |знаходяться на території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3111 |42010000 | 138 |Кошти, отримані від |відкрито в ДКСУ, | | | | |секретаріату ООН, ОБСЄ |змінити назву | | | | |або іншої регіональної |коду | | | | |організації за участь | | | | | |України в міжнародних | | | | | |операціях з підтримки | | | | | |миру і безпеки | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3113 |03511540 | 422 |Повернення коштів, |виключити | | | | |наданих для здійснення | | | | | |операцій з фінансового | | | | | |лізингу авіаційної | | | | | |техніки | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3113 |06301090 | 424 |Повернення кредитів, |доповнити | | | | |наданих | | | | | |у 2007 році з Державного | | | | | |бюджету України на | | | | | |реалізацію інноваційних | | | | | |та інвестиційних | | | | | |проектів у галузях | | | | | |економіки, у першу | | | | | |чергу, з впровадження | | | | | |передових | | | | | |енергозберігаючих | | | | | |технологій і технологій | | | | | |з виробництва | | | | | |альтернативних джерел | | | | | |палива | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |11022200 | 204 |Надходження від |змінити назву коду| | | | |погашення податкового | | | | | |боргу, в тому числі | | | | | |реструктуризованого або | | | | | |розстроченого | | | | | |(відстроченого), з | | | | | |податку на прибуток | | | | | |підприємств, що | | | | | |сплачується | | | | | |підприємствами | | | | | |електроенергетичної, | | | | | |вугільної галузей, | | | | | |підприємствами, що | | | | | |надають послуги з | | | | | |виробництва, | | | | | |транспортування та | | | | | |постачання теплової | | | | | |енергії, підприємствами | | | | | |централізованого | | | | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення та | | | | | |нараховані суми податку | | | | | |на прибуток таких | | | | | |підприємств, які | | | | | |виникають після | | | | | |проведення розрахунків | | | | | |по субвенції з | | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам, | | | | | |Визначеної | | | | | |пунктом 1 статті 14 | | | | | |Закону України | | | | | |"Про Державний бюджет | | | | | |України на 2013 рік" | | | | | |( 5515-17 ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |13030101 | 205 |Плата за користування |виключити | | | | |надрами для видобування | | | | | |корисних копалин | | | | | |загальнодержавного | | | | | |значення (податкова | | | | | |заборгованість, | | | | | |реструктуризація, | | | | | |розстрочка | | | | | |(відстрочення)) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |14010101 | 210 |Надходження від |змінити назву коду| | | | |погашення податкового | | | | | |боргу, в тому числі | | | | | |реструктуризованого або | | | | | |розстроченого | | | | | |(відстроченого), з | | | | | |податку на додану | | | | | |вартість, що сплачується | | | | | |підприємствами | | | | | |електроенергетичної, | | | | | |вугільної галузей, | | | | | |підприємствами, що | | | | | |надають послуги з | | | | | |виробництва, | | | | | |транспортування та | | | | | |постачання теплової | | | | | |енергії, підприємствами | | | | | |централізованого | | | | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення та | | | | | |нараховані суми податку | | | | | |на додану вартість, які | | | | | |виникають після | | | | | |проведення розрахунків | | | | | |по субвенції з | | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам, | | | | | |визначеної | | | | | |пунктом 1 статті 14 | | | | | |Закону | | | | | |"Про Державний бюджет | | | | | |України на 2013 рік" | | | | | |( 5515-17 ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |21010600 | 220 |Надходження від |змінити назву коду| | | | |погашення | | | | | |заборгованості, в тому | | | | | |числі реструктуризованої | | | | | |або розстроченої | | | | | |(відстроченої), | | | | | |підприємств | | | | | |електроенергетичної, | | | | | |вугільної галузей, | | | | | |підприємств, що надають | | | | | |послуги з виробництва, | | | | | |транспортування та | | | | | |постачання теплової | | | | | |енергії, підприємств | | | | | |централізованого | | | | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення із сплати | | | | | |частини чистого прибутку | | | | | |(доходу) державних | | | | | |унітарних підприємств та | | | | | |їх об'єднань, що | | | | | |вилучається до | | | | | |державного бюджету | | | | | |відповідно до закону, та | | | | | |дивідендів (доходу), | | | | | |нарахованих на акції | | | | | |(частки, паї) | | | | | |господарських товариств, | | | | | |у статутних капіталах | | | | | |яких є державна | | | | | |власність | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |21010700 | 221 |Надходження від сплати |відкрито в ГУ ДКСУ| | | | |дивідендів (доходу), |в м. Києві, | | | | |нарахованих на акції |виключити | | | | |(частки, паї) за | | | | | |результатами фінансово- | | | | | |господарської діяльності | | | | | |за 2011 рік | | | | | |публічного акціонерного | | | | | |товариства "Національна | | | | | |акціонерна компанія | | | | | |"Нафтогаз України" | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |14010700 | 293 |Податок на додану |змінити назву коду| | | | |вартість, що сплачується | | | | | |юридичними особами при | | | | | |здійсненні ними операцій | | | | | |з постачання власної | | | | | |виробленої продукції | | | | | |(молока, молочної | | | | | |сировини, молочних | | | | | |продуктів, м'яса, | | | | | |м'ясопродуктів, іншої | | | | | |продукції переробки | | | | | |тварин (шкур, | | | | | |субпродуктів, м'ясо- | | | | | |кісткового борошна), | | | | | |виготовленої з | | | | | |поставлених молока або | | | | | |м'яса в живій вазі | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | |підприємствами, іншими | | | | | |юридичними і фізичними | | | | | |особами, у тому числі | | | | | |фізичними особами - | | | | | |підприємцями, які | | | | | |самостійно вирощують, | | | | | |розводять, відгодовують | | | | | |продукцію тваринництва | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |19050201 | 334 |Інші збори за |відкрито тільки в | | | | |забруднення |ГУ ДКСУ в | | | | |навколишнього природного |Київській області,| | | | |середовища до Фонду |виключити | | | | |охорони навколишнього | | | | | |природного середовища | | | | | |(бюджети: обласний | | | | | |бюджет Київської | | | | | |області, районний бюджет | | | | | |Іванківського району | | | | | |Київської області) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |19060100 | 233 |Збір на розвиток |виключити | | | | |виноградарства, | | | | | |садівництва і | | | | | |хмелярства | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |19060200 | 234 |Надходження сум |виключити | | | | |реструктурованої | | | | | |заборгованості зі сплати | | | | | |збору на розвиток | | | | | |виноградарства, | | | | | |садівництва і | | | | | |хмелярства | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |21030000 | 200 |Відрахування коштів, |доповнити, | | | | |отриманих від |відкривається в | | | | |проведення державних |ДКСУ | | | | |лотерей в Україні | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |21080100 | 208 |Платежі, пов'язані з |відкрито в ДКСУ, | | | | |перебуванням |виключити | | | | |Чорноморського флоту | | | | | |Російської Федерації на | | | | | |території України, | | | | | |відповідно до укладеної | | | | | |міжурядової угоди | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |21080200 | 237 |Платежі, пов'язані з |виключити | | | | |виконанням Угоди між | | | | | |Урядом України і Урядом | | | | | |Російської Федерації про | | | | | |участь Російської | | | | | |Федерації в розвитку | | | | | |соціально-економічної | | | | | |сфери міста Севастополя | | | | | |та інших населених | | | | | |пунктів, в яких | | | | | |дислокуються військові | | | | | |формування | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | |Російської Федерації на | | | | | |території України | | | | | |( 643_255 ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |21081000 | 222 |Пеня за порушення |відкрито в ДКСУ, | | | | |термінів розрахунків у |виключити | | | | |сфері | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | |діяльності, за | | | | | |невиконання зобов'язань | | | | | |та штрафні санкції за | | | | | |порушення вимог | | | | | |валютного законодавства | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |22060000 | 240 |Кошти, отримані за |відкрито в ДКСУ, | | | | |вчинення консульських |виключити | | | | |дій | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |22070000 | 311 |Виконавчий збір |виключити | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24040000 | 209 |Кошти від реалізації |виключити | | | | |надлишкової космічної | | | | | |техніки військового та | | | | | |подвійного призначення, | | | | | |що належить Державному | | | | | |космічному агентству | | | | | |України | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24050003 | 236 |Кошти від реалізації |відкрито в ДКСУ, | | | | |надлишкового озброєння, |виключити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | |Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |і Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного | | | | | |захисту Міністерства | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України, Державної | | | | | |спеціальної служби | | | | | |транспорту | | | | | |(664, Адміністрація | | | | | |Державної служби | | | | | |спеціального зв'язку та | | | | | |захисту інформації | | | | | |України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24050004 | 211 |Кошти від реалізації |відкрито в ДКСУ, | | | | |надлишкового озброєння, |виключити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | |Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |і Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного | | | | | |захисту Міністерства | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України, Державної | | | | | |спеціальної служби | | | | | |транспорту | | | | | |(320, Міністерство | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24050005 | 212 |Кошти від реалізації |відкрито в ДКСУ, | | | | |надлишкового озброєння, |виключити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | |Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |і Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного | | | | | |захисту Міністерства | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України, Державної | | | | | |спеціальної служби | | | | | |транспорту | | | | | |(534, Адміністрація | | | | | |Державної прикордонної | | | | | |служби України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24050006 | 213 |Кошти від реалізації |відкрито в ДКСУ, | | | | |надлишкового озброєння, |виключити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | |Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |і Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного | | | | | |захисту Міністерства | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України, Державної | | | | | |спеціальної служби | | | | | |транспорту | | | | | |(596, Головне управління | | | | | |розвідки Міністерства | | | | | |оборони України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24050007 | 214 |Кошти від реалізації |відкрито в ДКСУ, | | | | |надлишкового озброєння, |виключити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | |Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |і Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного | | | | | |захисту Міністерства | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України, Державної | | | | | |спеціальної служби | | | | | |транспорту | | | | | |(660, Управління | | | | | |державної охорони | | | | | |України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24050008 | 215 |Кошти від реалізації |відкрито в ДКСУ, | | | | |надлишкового озброєння, |виключити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | |Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |і Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного | | | | | |захисту Міністерства | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України, Державної | | | | | |спеціальної служби | | | | | |транспорту | | | | | |(652, Служба безпеки | | | | | |України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24050009 | 216 |Кошти від реалізації |відкрито в ДКСУ, | | | | |надлишкового озброєння, |виключити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | |Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |і Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного | | | | | |захисту Міністерства | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України, Державної | | | | | |спеціальної служби | | | | | |транспорту | | | | | |(100, Міністерство | | | | | |внутрішніх справ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24050010 | 231 |Кошти від реалізації |відкрито в ДКСУ, | | | | |надлишкового озброєння, |виключити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | |Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |і Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного | | | | | |захисту Міністерства | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України, Державної | | | | | |спеціальної служби | | | | | |транспорту | | | | | |(662, Служба зовнішньої | | | | | |розвідки України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24050011 | 232 |Кошти від реалізації |відкрито в ДКСУ, | | | | |надлишкового озброєння, |виключити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | |Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |і Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного | | | | | |захисту Міністерства | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України, Державної | | | | | |спеціальної служби | | | | | |транспорту | | | | | |(210, Міністерство | | | | | |оборони України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24050012 | 270 |Кошти від реалізації |відкрито в ДКСУ, | | | | |надлишкового озброєння, |виключити | | | | |військової та | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | |Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до | | | | | |законів України | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів | | | | | |і Оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного | | | | | |захисту Міністерства | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |України, Державної | | | | | |спеціальної служби | | | | | |транспорту | | | | | |(310, Міністерство | | | | | |інфраструктури України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24061500 | 312 |Надходження до |виключити | | | | |Державного | | | | | |спеціалізованого фонду | | | | | |фінансування | | | | | |загальнодержавних витрат | | | | | |на авіаційну діяльність | | | | | |та участь України у | | | | | |міжнародних авіаційних | | | | | |організаціях | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24062400 | 281 |Кошти, отримані від |змінити назву коду| | | | |продажу частин | | | | | |встановленої кількості | | | | | |викидів парникових | | | | | |газів, передбаченого | | | | | |статтею 17 Кіотського | | | | | |протоколу до Рамкової | | | | | |конвенції Організації | | | | | |Об'єднаних Націй про | | | | | |зміну клімату | | | | | |( 995_801 ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24063100 | 238 |Кошти, отримані |змінити назву коду| | | | |відповідно до | | | | | |статті 8 Закону України | | | | | |"Про впорядкування | | | | | |питань, пов'язаних із | | | | | |забезпеченням | | | | | |ядерної безпеки" | | | | | |( 1868-15 ) (включаючи | | | | | |надходження | | | | | |заборгованості минулих | | | | | |років за цими коштами), | | | | | |та дохід від розміщення | | | | | |цих коштів у цінні | | | | | |папери відповідно до | | | | | |статті 9 цього ж Закону | | | | | |України | | | | | |( 1868-15 ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24063500 | 271 |Кошти від реалізації |виключити | | | | |продуктів утилізації | | | | | |твердого ракетного | | | | | |палива | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |22150100 | 313 |Портовий |виключити | | | | |(адміністративний) збір | | | | | |(за винятком портового | | | | | |(адміністративного) | | | | | |збору, що надходить від | | | | | |риболовних портів) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |22150200 | 314 |Портовий |виключити | | | | |(адміністративний) збір, | | | | | |що надходить від | | | | | |риболовних портів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24110100 | 267 |Плата за надання |відкрито в ДКСУ, | | | | |державних гарантій та |виключити | | | | |кредитів (позик), | | | | | |залучених державою | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24110200 | 268 |Плата за користування |відкрито в ДКСУ, | | | | |кредитами (позиками), |виключити | | | | |залученими державою | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24110400 | 242 |Відсотки за користування |виключити | | | | |пільговим довгостроковим | | | | | |державним кредитом, | | | | | |наданим молодим сім'ям | | | | | |та одиноким молодим | | | | | |громадянам на | | | | | |будівництво | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | |придбання житла | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24140200 | 223 |Збір з торгівлі |виключити | | | | |ювелірними виробами із | | | | | |золота (крім обручок), | | | | | |платини і дорогоцінного | | | | | |каміння | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24140300 | 224 |Збір при відчуженні |виключити | | | | |легкових автомобілів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24140500 | 225 |Збір з операцій |виключити | | | | |придбавання (купівлі- | | | | | |продажу) нерухомого | | | | | |майна | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |24140600 | 226 |Збір з користування та |виключити | | | | |надання послуг | | | | | |стільникового рухомого | | | | | |зв'язку | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |32010200 | 243 |Надходження від |відкрито в ДКСУ, | | | | |погашення заборгованості |змінити назву | | | | |та зобов'язань, |коду | | | | |публічного акціонерного | | | | | |товариства "Національна | | | | | |акціонерна компанія | | | | | |"Нафтогаз України" перед | | | | | |Державним агентством | | | | | |резерву України за | | | | | |отриманий природний газ | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3121 |42010000 | 229 |Кошти, отримані від |відкрито в ДКСУ, | | | | |секретаріату ООН, ОБСЄ |виключити | | | | |або іншої регіональної | | | | | |організації за участь | | | | | |українського контингенту | | | | | |та персоналу у | | | | | |миротворчих операціях | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3123 |02201480 | 462 |Повернення коштів, |змінити назву коду| | | | |наданих з державного | | | | | |бюджету для кредитування | | | | | |окремих категорій | | | | | |громадян, які відповідно | | | | | |до чинного законодавства | | | | | |мають право на отримання | | | | | |таких кредитів на | | | | | |будівництво (придбання) | | | | | |житла, та науково- | | | | | |педагогічних і | | | | | |педагогічних | | | | | |працівників, і пеня | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3123 |02801120 | 463 |Повернення коштів, |відкрито в ДКСУ, | | | | |наданих на формування |змінити назву | | | | |Аграрним фондом |коду | | | | |державного | | | | | |інтервенційного фонду, а | | | | | |також для закупівлі | | | | | |матеріально-технічних | | | | | |ресурсів для потреб | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |товаровиробників | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3123 |02801390 | 466 |Повернення коштів, |відкрито в ДКСУ, | | | | |наданих Міністерству |змінити назву | | | | |аграрної політики та |коду | | | | |продовольства України | | | | | |для фінансової підтримки | | | | | |заходів в | | | | | |агропромисловому | | | | | |комплексі на умовах | | | | | |фінансового лізингу, а | | | | | |також закупівлі | | | | | |племінних нетелів та | | | | | |корів, вітчизняної | | | | | |техніки і обладнання для | | | | | |агропромислового | | | | | |комплексу, з наступною | | | | | |їх реалізацією | | | | | |сільськогосподарським | | | | | |підприємствам на умовах | | | | | |фінансового лізингу | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3123 |02801400 | 460 |Повернення кредитів, |змінити назву коду| | | | |наданих з державного | | | | | |бюджету фермерським | | | | | |господарствам | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3123 |02751440 | 458 |Повернення кредитів, |змінити назву коду| | | | |наданих з державного | | | | | |бюджету індивідуальним | | | | | |сільським забудовникам | | | | | |на будівництво | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | |придбання житла | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3123 |02751360 | 459 |Повернення кредитів, |змінити назву коду| | | | |наданих з державного | | | | | |бюджету молодим сім'ям | | | | | |та одиноким молодим | | | | | |громадянам на | | | | | |будівництво | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | |придбання житла, і пеня | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3123 |02801530 | 464 |Повернення коштів, |відкрито в ДКСУ, | | | | |наданих Міністерству |виключити | | | | |аграрної політики та | | | | | |продовольства України | | | | | |для кредитування | | | | | |Аграрного фонду | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3123 |03511630 | 469 |Повернення позик, |відкрито в ДКСУ, | | | | |наданих для |виключити | | | | |фінансування проектів | | | | | |розвитку за рахунок | | | | | |коштів, залучених | | | | | |державою | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3123 |06301090 | 468 |Повернення кредитів, |виключити | | | | |наданих у | | | | | |2007 році з Державного | | | | | |бюджету України на | | | | | |реалізацію інноваційних | | | | | |та інвестиційних | | | | | |проектів у галузях | | | | | |економіки, у першу | | | | | |чергу, з впровадження | | | | | |передових | | | | | |енергозберігаючих | | | | | |технологій і технологій | | | | | |з виробництва | | | | | |альтернативних джерел | | | | | |палива | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3125 |25020200 | 277 |Кошти, що отримують |змінити назву коду| | | | |бюджетні установи від | | | | | |підприємств, | | | | | |організацій, фізичних | | | | | |осіб та від інших | | | | | |бюджетних установ для | | | | | |виконання цільових | | | | | |заходів, у тому числі | | | | | |заходів з відчуження для | | | | | |суспільних потреб | | | | | |земельних ділянок та | | | | | |розміщених на них інших | | | | | |об'єктів нерухомого | | | | | |майна, що перебувають у | | | | | |приватній власності | | | | | |фізичних або юридичних | | | | | |осіб | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3131 |22070000 | 311 |Виконавчий збір |виключити | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3131 |24061500 | 312 |Надходження до |виключити | | | | |Державного | | | | | |спеціалізованого фонду | | | | | |фінансування | | | | | |загальнодержавних витрат | | | | | |на авіаційну діяльність | | | | | |та участь України у | | | | | |міжнародних авіаційних | | | | | |організаціях | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3131 |22150100 | 313 |Портовий |виключити | | | | |(адміністративний) збір | | | | | |(за винятком портового | | | | | |(адміністративного) | | | | | |збору) що надходить від | | | | | |риболовних портів) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3131 |22150200 | 314 |Портовий |виключити | | | | |(адміністративний) збір, | | | | | |що надходить від | | | | | |риболовних портів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |16010201 | 877 |Комунальний податок |відкрито тільки в | | | | |(бюджети: обласний |ГУ ДКСУ в | | | | |бюджет Київської |Київській області,| | | | |області, районний бюджет |виключити | | | | |Іванківського району | | | | | |Київської області) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |21010300 | 855 |Частина чистого прибутку |змінити назву коду| | | | |(доходу) комунальних | | | | | |унітарних підприємств та | | | | | |їх об'єднань, що | | | | | |вилучається до | | | | | |відповідного місцевого | | | | | |бюджету (комунальної | | | | | |власності АРК, області, | | | | | |міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |21030000 | 533 |Відрахування коштів, |виключити | | | | |отриманих від | | | | | |проведення державних | | | | | |грошових лотерей | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021000 | 706 |Додаткова дотація з |змінити назву коду| | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |компенсацію втрат | | | | | |доходів місцевих | | | | | |бюджетів внаслідок | | | | | |наданих державою | | | | | |податкових пільг зі | | | | | |сплати земельного | | | | | |податку суб'єктам | | | | | |космічної діяльності, | | | | | |літакобудування, | | | | | |суднобудування та | | | | | |кінематографії | | | | | |(бюджети: АРК, | | | | | |обласний, | | | | | |міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021001 | 707 |Додаткова дотація з |змінити назву коду| | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |компенсацію втрат | | | | | |доходів місцевих | | | | | |бюджетів внаслідок | | | | | |наданих державою | | | | | |податкових пільг зі | | | | | |сплати земельного | | | | | |податку суб'єктам | | | | | |космічної діяльності, | | | | | |літакобудування, | | | | | |суднобудування та | | | | | |кінематографії (бюджети: | | | | | |районів та міст | | | | | |республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021002 | 708 |Додаткова дотація з |змінити назву коду| | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |компенсацію втрат | | | | | |доходів місцевих | | | | | |бюджетів внаслідок | | | | | |наданих державою | | | | | |податкових пільг зі | | | | | |сплати земельного | | | | | |податку суб'єктам | | | | | |космічної діяльності, | | | | | |літакобудування, | | | | | |суднобудування та | | | | | |кінематографії | | | | | |(бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021003 | 709 |Додаткова дотація з |змінити назву коду| | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |компенсацію втрат | | | | | |доходів місцевих | | | | | |бюджетів внаслідок | | | | | |наданих державою | | | | | |податкових пільг зі | | | | | |сплати земельного | | | | | |податку суб'єктам | | | | | |космічної діяльності, | | | | | |літакобудування, | | | | | |суднобудування та | | | | | |кінематографії | | | | | |(бюджети: міст районного | | | | | |значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021200 | 754 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |покращення надання | | | | | |соціальних послуг | | | | | |найуразливішим верствам | | | | | |населення | | | | | |(бюджети: АРК, обласний, | | | | | |міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021201 | 755 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |покращення надання | | | | | |соціальних послуг | | | | | |найуразливішим верствам | | | | | |населення | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) | | | | | |та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021202 | 756 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |покращення надання | | | | | |соціальних послуг | | | | | |найуразливішим верствам | | | | | |населення (бюджети: | | | | | |районів у містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021203 | 757 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |покращення надання | | | | | |соціальних послуг | | | | | |найуразливішим верствам | | | | | |населення (бюджети: міст | | | | | |районного значення, сіл, | | | | | |селищ чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021300 | 758 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |підвищення рівня | | | | | |матеріального | | | | | |забезпечення | | | | | |інвалідів I чи II групи | | | | | |внаслідок психічного | | | | | |розладу | | | | | |(бюджети: АРК, обласний, | | | | | |міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021301 | 759 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |підвищення рівня | | | | | |матеріального | | | | | |забезпечення | | | | | |інвалідів I чи II групи | | | | | |внаслідок психічного | | | | | |розладу | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021302 | 760 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |підвищення рівня | | | | | |матеріального | | | | | |забезпечення | | | | | |інвалідів I чи II групи | | | | | |внаслідок психічного | | | | | |розладу (бюджети: | | | | | |районів у містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021303 | 761 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |підвищення рівня | | | | | |матеріального | | | | | |забезпечення | | | | | |інвалідів I чи II групи | | | | | |внаслідок | | | | | |психічного розладу | | | | | |(бюджети: міст | | | | | |районного значення, сіл, | | | | | |селищ чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021800 | 762 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |оплату праці працівників | | | | | |бюджетних установ | | | | | |(бюджети: АРК, обласний, | | | | | |міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021801 | 763 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |оплату праці працівників | | | | | |бюджетних установ | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021802 | 764 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |оплату праці працівників | | | | | |бюджетних установ | | | | | |(бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021803 | 765 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |оплату праці працівників | | | | | |бюджетних установ | | | | | |(бюджети: міст | | | | | |районного значення, сіл, | | | | | |селищ чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021900 | 766 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |стимулювання місцевих | | | | | |органів влади за | | | | | |перевиконання річних | | | | | |розрахункових обсягів | | | | | |податку на прибуток | | | | | |підприємств та акцизного | | | | | |податку | | | | | |(бюджети: АРК, обласний, | | | | | |міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021901 | 767 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |стимулювання місцевих | | | | | |органів влади за | | | | | |перевиконання річних | | | | | |розрахункових обсягів | | | | | |податку на прибуток | | | | | |підприємств та акцизного | | | | | |податку | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) | | | | | |та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021902 | 768 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |стимулювання місцевих | | | | | |органів влади за | | | | | |перевиконання річних | | | | | |розрахункових обсягів | | | | | |податку на прибуток | | | | | |підприємств та акцизного | | | | | |податку | | | | | |(бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41021903 | 769 |Додаткова дотація з |виключити | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |стимулювання місцевих | | | | | |органів влади за | | | | | |перевиконання річних | | | | | |розрахункових обсягів | | | | | |податку на прибуток | | | | | |підприємств та акцизного | | | | | |податку | | | | | |(бюджети: міст районного | | | | | |значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41022000 | 733 |Додаткова дотація з |відкрито тільки в | | | | |державного бюджету |ГУ ДКСУ в | | | | |обласному бюджету |Донецькій області,| | | | |Донецької області на |виключити | | | | |забезпечення | | | | | |функціонування | | | | | |Донецького палацу молоді | | | | | |"Юність" | | | | | |(бюджети: АРК, | | | | | |обласний, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |41030200 | 919 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету обласному |ГУ ДКСУ у Івано- | | | | |бюджету Івано- |Франківській | | | | |Франківської області для |області, виключити| | | | |здійснення | | | | | |природоохоронних заходів | | | | | |із видалення, | | | | | |перевезення та | | | | | |утилізації небезпечних | | | | | |відходів | | | | | |гексахлорбензолу у зоні | | | | | |консервації | | | | | |Домбровського кар'єру в | | | | | |Калуському районі | | | | | |(бюджети: обласний) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |41030700 | 930 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету |ГУ ДКСУ в АРК, | | | | |бюджету Автономної |виключити | | | | |Республіки Крим для | | | | | |здійснення у | | | | | |2012 році | | | | | |природоохоронного заходу | | | | | |з розроблення матеріалів | | | | | |до проекту зміни меж та | | | | | |розширення території | | | | | |Ялтинського гірсько- | | | | | |лісового природного | | | | | |заповідника | | | | | |(бюджети: АРК) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031201 | 531 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету міському бюджету |ГУ ДКСУ в Івано- | | | | |міста Івано-Франківська |Франківській | | | | |на відзначення |області, виключити| | | | |350-річчя міста Івано- | | | | | |Франківська (бюджети: | | | | | |районів та міст | | | | | |республіканського (в | | | | | |АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031400 | 575 |Субвенція з державного |змінити назву коду| | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на фінансування | | | | | |заходів з реформування | | | | | |системи надання | | | | | |адміністративних послуг | | | | | |(бюджети: АРК, | | | | | |обласний, міст Києва і | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031401 | 576 |Субвенція з державного |змінити назву коду| | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на фінансування | | | | | |заходів з реформування | | | | | |системи надання | | | | | |адміністративних послуг | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031402 | 577 |Субвенція з державного |змінити назву коду| | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на фінансування | | | | | |заходів з реформування | | | | | |системи надання | | | | | |адміністративних послуг | | | | | |(бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031403 | 578 |Субвенція з державного |змінити назву коду| | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на фінансування | | | | | |заходів з реформування | | | | | |системи надання | | | | | |адміністративних послуг | | | | | |(бюджети: міст районного | | | | | |значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031700 | 593 |Субвенція з державного |виключити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | |медичного автотранспорту | | | | | |та обладнання для | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я (бюджети: АРК, | | | | | |обласний, | | | | | |міст Києва і | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031701 | 594 |Субвенція з державного |виключити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | |медичного автотранспорту | | | | | |та обладнання для | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я (бюджети: | | | | | |районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031702 | 595 |Субвенція з державного |виключити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | |медичного автотранспорту | | | | | |та обладнання для | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |(бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031703 | 596 |Субвенція з державного |виключити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | |медичного автотранспорту | | | | | |та обладнання для | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я (бюджети: міст | | | | | |районного значення, сіл, | | | | | |селищ чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031800 | 637 |Субвенція з державного |виключити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | |медичного обладнання | | | | | |(мамографічного, | | | | | |рентгенологічного та | | | | | |апаратів ультразвукової | | | | | |діагностики) | | | | | |вітчизняного виробництва | | | | | |(бюджети: АРК, обласний, | | | | | |міст Києва і | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031801 | 638 |Субвенція з державного |виключити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | |медичного обладнання | | | | | |(мамографічного, | | | | | |рентгенологічного та | | | | | |апаратів ультразвукової | | | | | |діагностики) | | | | | |вітчизняного виробництва | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031802 | 639 |Субвенція з державного |виключити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | |медичного обладнання | | | | | |(мамографічного, | | | | | |рентгенологічного та | | | | | |апаратів ультразвукової | | | | | |діагностики) | | | | | |вітчизняного виробництва | | | | | |(бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41031803 | 640 |Субвенція з державного |виключити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | |медичного обладнання | | | | | |(мамографічного, | | | | | |рентгенологічного та | | | | | |апаратів ультразвукової | | | | | |діагностики) | | | | | |вітчизняного виробництва | | | | | |(бюджети: міст районного | | | | | |значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41032300 | 586 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету місцевим |ГУ ДКСУ у | | | | |бюджетам на погашення |Вінницькій та | | | | |кредиторської |Чернівецькій | | | | |заборгованості за |областях, | | | | |медичне обладнання, |виключити | | | | |придбане | | | | | |в 2011 році за | | | | | |рахунок субвенції з | | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |придбання витратних | | | | | |матеріалів та медичного | | | | | |обладнання для закладів | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |(бюджети: АРК, обласний, | | | | | |міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41032301 | 701 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету місцевим |ГУ ДКСУ у | | | | |бюджетам на погашення |Вінницькій та | | | | |кредиторської |Чернівецькій | | | | |заборгованості за |областях, | | | | |медичне обладнання, |виключити | | | | |придбане | | | | | |в 2011 році за | | | | | |рахунок субвенції з | | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |придбання витратних | | | | | |матеріалів та медичного | | | | | |обладнання для закладів | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41032302 | 702 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету місцевим |ГУ ДКСУ у | | | | |бюджетам на погашення |Вінницькій та | | | | |кредиторської |Чернівецькій | | | | |заборгованості за |областях, | | | | |медичне обладнання, |виключити | | | | |придбане | | | | | |в 2011 році за | | | | | |рахунок субвенції з | | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |придбання витратних | | | | | |матеріалів та медичного | | | | | |обладнання для закладів | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |(бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41032303 | 703 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету місцевим |ГУ ДКСУ у | | | | |бюджетам на погашення |Вінницькій та | | | | |кредиторської |Чернівецькій | | | | |заборгованості за |областях, | | | | |медичне обладнання, |виключити | | | | |придбане | | | | | |в 2011 році за | | | | | |рахунок субвенції з | | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |придбання витратних | | | | | |матеріалів та медичного | | | | | |обладнання для закладів | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |(бюджети: міст районного | | | | | |значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41032801 | 573 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету міському бюджету |ГУ ДКСУ в | | | | |міста Світловодська |Кіровоградській | | | | |Кіровоградської області |області, виключити| | | | |на ремонт автомобільної | | | | | |дороги по | | | | | |вул. Б.Хмельницького | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41033100 | 664 |Субвенція з державного |відкрито в ГУ ДКСУ| | | | |бюджету місцевим |у Вінницькій, | | | | |бюджетам на підтримку |Дніпропетровській,| | | | |реформування системи |Донецькій | | | | |охорони здоров'я |областях та | | | | |(придбання медичного |м. Києві, | | | | |автотранспорту, |виключити | | | | |автотранспорту, | | | | | |техніки, інвентарю та | | | | | |медичного обладнання для | | | | | |центрів первинної | | | | | |медичної (медико- | | | | | |санітарної) допомоги) у | | | | | |Вінницькій, | | | | | |Дніпропетровській, | | | | | |Донецькій областях | | | | | |та м. Києві | | | | | |(бюджети: обласний, | | | | | |міста Києва) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41033101 | 665 |Субвенція з державного |відкрито в ГУ ДКСУ| | | | |бюджету місцевим |у Вінницькій, | | | | |бюджетам на підтримку |Дніпропетровській,| | | | |реформування системи |Донецькій | | | | |охорони здоров'я |областях, | | | | |(придбання медичного |виключити | | | | |автотранспорту, | | | | | |автотранспорту, | | | | | |техніки, інвентарю та | | | | | |медичного обладнання для | | | | | |центрів первинної | | | | | |медичної (медико- | | | | | |санітарної) допомоги) у | | | | | |Вінницькій, | | | | | |Дніпропетровській, | | | | | |Донецькій областях | | | | | |та м. Києві | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41033102 | 666 |Субвенція з державного |відкрито в ГУ ДКСУ| | | | |бюджету місцевим |у Вінницькій, | | | | |бюджетам на підтримку |Дніпропетровській,| | | | |реформування системи |Донецькій | | | | |охорони здоров'я |областях та | | | | |(придбання медичного |м. Києві, | | | | |автотранспорту, |виключити | | | | |автотранспорту, | | | | | |техніки, інвентарю та | | | | | |медичного обладнання для | | | | | |центрів первинної | | | | | |медичної | | | | | |(медико-санітарної) | | | | | |допомоги) | | | | | |у Вінницькій, | | | | | |Дніпропетровській, | | | | | |Донецькій областях та | | | | | |м. Києві (бюджети: | | | | | |районів у містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41033103 | 667 |Субвенція з державного |відкрито в ГУ ДКСУ| | | | |бюджету місцевим |у Вінницькій, | | | | |бюджетам на підтримку |Дніпропетровській,| | | | |реформування системи |Донецькій | | | | |охорони здоров'я |областях, | | | | |(придбання медичного |виключити | | | | |автотранспорту, | | | | | |автотранспорту, | | | | | |техніки, інвентарю та | | | | | |медичного обладнання для | | | | | |центрів первинної | | | | | |медичної (медико- | | | | | |санітарної) допомоги) | | | | | |у Вінницькій, | | | | | |Дніпропетровській, | | | | | |Донецькій областях та | | | | | |м. Києві | | | | | |(бюджети: міст районного | | | | | |значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41033201 | 617 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету міському бюджету |ГУ ДКСУ в | | | | |міста Бровари на |Київській області,| | | | |будівництво |виключити | | | | |тролейбусної лінії | | | | | |Бровари - Київ (бюджети: | | | | | |районів та міст | | | | | |республіканського (в | | | | | |АРК) | | | | | |та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41033401 | 548 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету бюджету |ГУ ДКСУ в | | | | |міста Дніпропетровська |Дніпропетровській | | | | |на продовження |області, виключити| | | | |будівництва | | | | | |автомобільної дороги в | | | | | |м. Дніпропетровськ на | | | | | |ділянці | | | | | |від вул. Кайдацький шлях | | | | | |до | | | | | |автомобільної дороги | | | | | |Київ - Луганськ - | | | | | |Ізварине | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41033402 | 561 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету бюджету |ГУ ДКСУ в | | | | |міста Дніпропетровська |Дніпропетровській | | | | |на продовження |області, виключити| | | | |будівництва | | | | | |автомобільної дороги в | | | | | |м. Дніпропетровськ на | | | | | |ділянці від | | | | | |вул. Кайдацький шлях до | | | | | |автомобільної дороги | | | | | |Київ - Луганськ - | | | | | |Ізварине (бюджети: | | | | | |районів у містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41033501 | 719 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету міському бюджету |ГУ ДКСУ в Сумській| | | | |на проведення ремонтно- |області для | | | | |реставраційних робіт |території 007, | | | | |пам'яток культурної |виключити | | | | |спадщини | | | | | |міста Глухова Сумської | | | | | |області (бюджети: | | | | | |районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41033900 | 646 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету бюджету |ГУ ДКСУ в | | | | |м. Києва на капітальний |м. Києві, | | | | |ремонт третього корпусу |виключити | | | | |центру захисту дітей | | | | | |"Наші діти" | | | | | |(бюджети: АРК, міст | | | | | |Києва і Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41034000 | 774 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету обласному |ГУ ДКСУ у | | | | |бюджету Харківської |Харківській | | | | |області на придбання |області, виключити| | | | |лікарських засобів та | | | | | |виробів медичного | | | | | |призначення для Обласної | | | | | |клінічної лікарні - | | | | | |центру екстреної | | | | | |медичної допомоги та | | | | | |медицини катастроф | | | | | |(бюджети: обласний) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41034100 | 572 |Субвенція з державного |доповнити, | | | | |бюджету обласному |відкривається в | | | | |бюджету Тернопільської |ГУ ДКСУ в | | | | |області на продовження |Тернопільській | | | | |будівництва житлових |області | | | | |будинків у | | | | | |м. Почаєві Кременецького | | | | | |району з метою | | | | | |відселення сторонніх | | | | | |осіб з території Свято- | | | | | |Успенської Почаївської | | | | | |Лаври | | | | | |(бюджети: обласний | | | | | |Тернопільської області) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41034701 | 647 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету районному |ГУ ДКСУ у | | | | |бюджету Шацького району |Волинській | | | | |Волинської області на |області, виключити| | | | |будівництво та | | | | | |капітальний ремонт доріг | | | | | |Шацьк - Світязь - | | | | | |Залісся - Пульмо - Шацьк | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) | | | | | |та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41034703 | 648 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету районному |ГУ ДКСУ у | | | | |бюджету Шацького району |Волинській | | | | |Волинської області на |області, виключити| | | | |будівництво та | | | | | |капітальний ремонт доріг | | | | | |Шацьк - Світязь - | | | | | |Залісся - Пульмо - Шацьк | | | | | |(бюджети: міст | | | | | |районного значення, сіл, | | | | | |селищ чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41034900 | 680 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету обласному |ГУ ДКСУ в | | | | |бюджету Чернігівської |Чернігівській | | | | |області на фінансування |області, виключити| | | | |реставраційно- | | | | | |відновлювальних робіт по | | | | | |комплексу пам'яток | | | | | |архітектури НІКЗ | | | | | |"Гетьманська столиця" у | | | | | |м. Батурині (бюджети: | | | | | |АРК, обласний, міст | | | | | |Києва і Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41034903 | 682 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету обласному |ГУ ДКСУ в | | | | |бюджету Чернігівської |Чернігівській | | | | |області на фінансування |області, виключити| | | | |реставраційно- | | | | | |відновлювальних робіт по | | | | | |комплексу пам'яток | | | | | |архітектури НІКЗ | | | | | |"Гетьманська столиця" у | | | | | |м. Батурині | | | | | |(бюджети: міст районного | | | | | |значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41035401 | 683 |Субвенція з державного |відкрито тільки в | | | | |бюджету міському бюджету |ГУ ДКСУ в АРК, | | | | |міста Судака на |виключити | | | | |відзначення 1800-річчя | | | | | |міста Судака | | | | | |(бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного | | | | | |значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41035500 | 501 |Субвенція з державного |доповнити, | | | | |бюджету місцевим |відкривається в | | | | |бюджетам на проведення |ГУ ДКСУ Черкаської| | | | |заходів з відзначення |та Чернігівської | | | | |200-річчя від дня |областей | | | | |народження | | | | | |Тараса Шевченка, 120-річчя | | | | | |від дня народження | | | | | |Олександра Довженка, | | | | | |заходів з вшанування | | | | | |пам'яті у зв'язку з | | | | | |70-ми роковинами | | | | | |Корюківської | | | | | |трагедії (бюджети: | | | | | |обласний Черкаської | | | | | |та Чернігівської | | | | | |областей) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41036500 | 584 |Субвенція з державного |доповнити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на капітальний | | | | | |ремонт систем | | | | | |централізованого | | | | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41036501 | 585 |Субвенція з державного |доповнити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на капітальний | | | | | |ремонт систем | | | | | |централізованого | | | | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41036502 | 587 |Субвенція з державного |доповнити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на капітальний | | | | | |ремонт систем | | | | | |централізованого | | | | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41036503 | 588 |Субвенція з державного |доповнити | | | | |бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на капітальний | | | | | |ремонт систем | | | | | |централізованого | | | | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |41037600 | 500 |Субвенція з державного |доповнити, | | | | |бюджету міському бюджету |відкривається в | | | | |міста Києва на |ГУ ДКСУ в | | | | |забезпечення |м. Києва | | | | |функціонування Центру | | | | | |ядерної медицини | | | | | |Київського міського | | | | | |клінічного онкологічного | | | | | |центру | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3141 |42020000 | 770 |Гранти (дарунки), що |відкрито тільки | | | | |надійшли до бюджетів |для ГУ ДКСУ у | | | | |усіх рівнів |Закарпатській | | | | | |області, виключити| |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |19050201 | 334 |Інші збори за |відкрито тільки в | | | | |забруднення |ГУ ДКСУ в | | | | |навколишнього природного |Київській області,| | | | |середовища до Фонду |виключити | | | | |охорони навколишнього | | | | | |природного середовища | | | | | |(бюджети: обласний | | | | | |бюджет Київської | | | | | |області, районний бюджет | | | | | |Іванківського району | | | | | |Київської області) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010101 | 327 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності (крім | | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |власності, на яких | | | | | |розташовані об'єкти, які | | | | | |підлягають приватизації, | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | |які знаходяться на | | | | | |території Автономної | | | | | |Республіки Крим) (без | | | | | |розстрочення платежу) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010102 | 947 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності (крім | | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |власності, на яких | | | | | |розташовані об'єкти, які | | | | | |підлягають приватизації, | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | |які знаходяться на | | | | | |території Автономної | | | | | |Республіки Крим) (з | | | | | |розстроченням платежу) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010100 | 941 |Кошти від продажу |доповнити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |або комунальній | | | | | |власності та земельних | | | | | |ділянок, які знаходяться | | | | | |на території Автономної | | | | | |Республіки Крим | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010200 | 906 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення після | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010200 | 942 |Кошти від продажу прав |доповнити | | | | |на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |або комунальній | | | | | |власності, та прав на | | | | | |земельні ділянки, які | | | | | |знаходяться на території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010301 | 332 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності, які | | | | | |знаходяться на території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим (без розстрочення | | | | | |платежу) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010302 | 946 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності, які | | | | | |знаходяться на території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим (з розстроченням | | | | | |платежу) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010400 | 943 |Кошти від продажу |доповнити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності з | | | | | |розстроченням платежу | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010500 | 338 |Кошти від продажу прав |виключити | | | | |на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності (крім продажу | | | | | |прав на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |власності, на яких | | | | | |розташовані об'єкти, які | | | | | |підлягають приватизації, | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | |які знаходяться на | | | | | |території Автономної | | | | | |Республіки Крим) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010600 | 923 |Кошти від продажу прав |виключити | | | | |на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення після | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |33010700 | 339 |Кошти від продажу прав |виключити | | | | |на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності, які | | | | | |знаходяться на території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3151 |41037701 | 939 |Субвенція з державного |доповнити, | | | | |бюджету міському бюджету |відкривається в | | | | |міста Дніпропетровська |ГУ ДКСУ в | | | | |на завершення |Дніпропетровській | | | | |будівництва |області | | | | |метрополітену у | | | | | |м. Дніпропетровську | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3311 |19050201 | 334 |Інші збори за |відкрито тільки в | | | | |забруднення |ГУ ДКСУ в | | | | |навколишнього природного |Київській області,| | | | |середовища до Фонду |виключити | | | | |охорони навколишнього | | | | | |природного середовища | | | | | |(бюджети: обласний | | | | | |бюджет Київської | | | | | |області, районний бюджет | | | | | |Іванківського району | | | | | |Київської області) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3311 |33010101 | 327 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності (крім | | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |власності, на яких | | | | | |розташовані об'єкти, які | | | | | |підлягають приватизації, | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | |які знаходяться на | | | | | |території Автономної | | | | | |Республіки Крим) (без | | | | | |розстрочення платежу) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3311 |33010301 | 332 |Кошти від продажу |виключити | | | | |земельних ділянок | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності, які | | | | | |знаходяться на території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим (без розстрочення | | | | | |платежу) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3311 |33010500 | 338 |Кошти від продажу прав |виключити | | | | |на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності (крім продажу | | | | | |прав на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення, що | | | | | |перебувають у державній | | | | | |власності, на яких | | | | | |розташовані об'єкти, які | | | | | |підлягають приватизації, | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | |які знаходяться на | | | | | |території Автономної | | | | | |Республіки Крим) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3311 |33010700 | 339 |Кошти від продажу прав |виключити | | | | |на земельні ділянки | | | | | |несільськогосподарського | | | | | |призначення до | | | | | |розмежування земель | | | | | |державної та комунальної | | | | | |власності, які | | | | | |знаходяться на території | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3321 |16010201 | 877 |Комунальний податок |відкрито тільки в | | | | |(бюджети: обласний |ГУ ДКСУ в | | | | |бюджет Київської |Київській області,| | | | |області, районний бюджет |виключити | | | | |Іванківського району | | | | | |Київської області) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+------------------| | 3321 |21010300 | 855 |Частина чистого прибутку |змінити назву коду| | | | |(доходу) комунальних | | | | | |унітарних підприємств та | | | | | |їх об'єднань, що | | | | | |вилучається до | | | | | |відповідного місцевого | | | | | |бюджету | | | | | |(комунальної власності | | | | | |АРК, області, | | | | | |міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | -------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
методології
з обслуговування
бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушковгору