Про внесення змін до наказу Держгірпромнагляду від 12.04.2012 № 74
Держгірпромнагляд України; Наказ від 02.01.20132
Документ v0002811-13, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.01.2013  № 2

{Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ № 166-р від 10.03.2017}

Про внесення змін до наказу Держгірпромнагляду від 12.04.2012 № 74

Відповідно до вимог Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 08 червня 2004 року № 151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року за № 778/9377, Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки, затвердженого Указом Президента України 06 квітня 2011 року № 408, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у додаток до наказу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки від 12 квітня 2012 року № 74 "Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці", виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Сектору взаємодії з Верховною Радою України, засобами масової інформації та з міжнародної діяльності забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Держгірпромнагляду.

4. Контроль за виконанням цього наказу накласти на першого заступника Голови Служби Шайтана В. А.

Голова Держгірпромнагляду

О. І. Хохотва
Додаток

Станом на 28.12.2012 року включити до інформаційного Покажчика НПАОП такі нормативно-правові акти:

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата, вид документа, №

Організація

1.

НПАОП 0.00-1.62-12

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

09.07.2012
Наказ № 964

МНС України

Зареєстровано:

01.08.2012
за № 1299/21611

Мін'юст України

Дата введення в дію:

14.09.2012

2.

НПАОП 0.00-3.16-12

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

09.07.2012
Наказ № 962

МНС України

Зареєстровано:

26.07.2012
за № 1259/21571

Мін'юст України

Дата введення в дію:

21.09.2012

3.

НПАОП 25.0-1.01-12

Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас

16.07.2012
Наказ № 989

МНС України

Зареєстровано:

07.08.2012
за № 1336/21648

Мін'юст України

Дата введення в дію:

28.09.2012

4.

НПАОП 80.2-1.01-12

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

16.07.2012
Наказ № 992

МНС України

Зареєстровано:

03.08.2012
за № 1332/21644

Мін'юст України

Дата введення в дію:

31.08.2012

5.

НПАОП 73.1-1.11-12

Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

11.09.2012
Наказ № 1192

МНС України

Зареєстровано:

25.09.2012
за № 1648/21960

Мін'юст України

Дата введення в дію:

26.10.2012

6.

НПАОП 28.0-1.30-12

Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом

22.10.2012
Наказ № 1277

МНС України

Зареєстровано:

08.11.2012
за № 1879/22191

Мін'юст України

Дата введення в дію:

26.11.2012

7.

НПАОП 0.00-3.17-12

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

06.11.2012
Наказ № 1308

МНС України

Зареєстровано:

23.11.2012
за № 1968/22280

Мін'юст України

Дата введення в дію:

17.12.2012

8.

НПАОП 93.0-3.02-12

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

08.11.2012
Наказ № 1315

МНС України

Зареєстровано:

27.11.2012
за № 1984/22296

Мін'юст України

Дата введення в дію:

14.12.2012

НПАОП, що втратили чинність і виключені з Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

№ п/п

Вилучені НПАОП

Чинні з цього питання НПАОП

1.

НПАОП 11.1-3.24-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, переробка природного і нафтового газу, газового конденсату, транспортування та зберігання нафти, нафтопродуктів і газу; підземна газифікація вугілля, нафтобази), затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 18 серпня 1980 року № 241/П-9 зі змінами і доповненнями згідно з постановою Держкомпраці СРСР від 21 серпня 1985 року № 289/П-8 та наказом Держнаглядохоронпраці України від 25 вересня 1998 року № 193
Розділ III НПАОП 0.00-3.02-90 "Газове господарство" Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року № 296/П-10 зі змінами і доповненнями від 21 серпня 1985 року № 289/П-8 та від 06 листопада 1986 року № 476/П-12

НПАОП 0.00-3.16-12

2.

НПАОП 80.21-1.06-98 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 16 листопада 1998 року № 222

НПАОП 80.2-1.01-12

3.

НПАОП 73.1-1.06-77 Основні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях, затверджені Міністерством хімічної промисловості СРСР від 27 липня 1977 року

НПАОП 73.1-1.11-12

4.

НПАОП 28.52-1.22-64 Правила и нормы безопасной работы с абразивным инструментом, затверджені ЦК Профспілки робітників машинобудування 18 вересня 1964 року

НПАОП 28.0-1.30-12

5.

НПАОП 0.00-3.03-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних спілок від 12 лютого 1981 року № 47/П-2

НПАОП 0.00-3.17-12

6.

НПАОП 93.0-3.01-82 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий бытового обслуживания, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 листопада 1982 року № 283/П-18

НПАОП 93.0-3.02-12

Виключити з КВЕДу у зв'язку з дублюванням:

1.

НПАОП 0.00-8.24-05

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

26.01.2005
наказ № 15

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.02.2005
№ 232/10512

Мін'юст
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
гірничого нагляду
та промислової безпеки України
12.04.2012  № 74
(у редакції наказу Державної
служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України
02.01.2013 № 2)

ПОКАЖЧИК
нормативно-правових актів з питань охорони праці

станом на 28 грудня 2012 року

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата / документ / №

Організація

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

1

НПАОП 0.00-1.01-07

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

18.06.2007
Наказ № 132

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

09.07.2007
№ 784/14051

Мін'юст

2

НПАОП 0.00-1.02-08

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

01.09.2008
Наказ № 190

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.10.2008
№ 937/15628

Мін'юст

3

НПАОП 0.00-1.03-06

Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

14.06.2006
№ 363

МНС України

Зареєстровано:

27.06.2006
№ 761/12635

Мін'юст

4

НПАОП 0.00-1.04-07

Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

28.12.2007
Наказ № 331

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.04.2008
№ 285/14976

Мін'юст

5

НПАОП 0.00-1.05-54

Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів)

07.12.54

Держгіртехнагляд СРСР

6

НПАОП 0.00-1.06-77

Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів

27.12.77

Держгіртехнагляд СРСР

7

НПАОП 0.00-1.10-07

Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт

12.01.2007
Наказ № 5

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

27.01.2007
№ 66/13333

Мін'юст

8

НПАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

08.09.98
Наказ № 177

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

07.10.98
№ 636/3076

Мін'юст

Зміни 1:

06.03.2002
Наказ № 131

Мінпраці України

Зареєстровано:

27.03.2002
№ 306/6594

Мін'юст

Зміни 2:

01.10.2007
Наказ № 231

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.10.2007
№ 1189/14456

Мін'юст

9

НПАОП 0.00-1.12-84

Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

08.02.84

Міненерго СРСР

10

НПАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгіртехнагляд СРСР

11

НПАОП 0.00-1.14-70

Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

28.12.70

Держгіртехнагляд СРСР

12

НПАОП 0.00-1.15-07

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

27.03.2007
Наказ № 62

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.06.2007
№ 573/13840

Мін'юст

13

НПАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

19.04.96
Наказ № 61

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

31.05.96
№ 262/1287

Мін'юст

14

НПАОП 0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах

25.03.92

Держгіртехнагляд

Зміни: 1

31.03.94
Наказ № 28

Держнаглядохоронпраці України

2

01.01.97
Наказ № 171

Держнаглядохоронпраці України

15

НПАОП 0.00-1.19-08

Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

03.07.2008
Наказ № 156

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

08.08.2008
№ 729/15420

Мін'юст

16

НПАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

01.10.97
Наказ № 254

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.05.98
№ 318/2758

Мін'юст

17

НПАОП 0.00-1.21-07

Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

23.05.2007
№ 110

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

19.12.2007
№ 1389/14656

Мін'юст

18

НПАОП 0.00-1.22-08

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів

31.12.2008
Наказ № 308

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.02.2009
№ 103/16119

Мін'юст

19

НПАОП 0.00-1.23-10

Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

12.03.2010
Наказ № 56

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

01.04.2010
№ 264/17559

Мін'юст

20

НПАОП 0.00-1.24-10

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

18.03.2010
Наказ № 61

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.06.2010
№ 356/17651

Мін'юст

21

НПАОП 0.00-1.25-10

Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів

27.07.2010
№ 138

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

10.08.2010
за № 664/17959

Мін'юст

22

НПАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7 кгс/см-2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°C

23.07.96
Наказ № 125

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

05.11.96
№ 655/1680

Мін'юст

Зміни 1:

25.07.97
Наказ № 206

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

28.08.97
№ 355/2159

Мін'юст

Зміни 2:

01.10.2007
Наказ № 231

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.10.2007
№ 1190/14457

Мін'юст

23

НПАОП 0.00-1.27-09

Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах

05.10.2009
Наказ № 164

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

27.10.2009
№ 988/17004

Мін'юст

24

НПАОП 0.00-1.28-10

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

26.03.2010
Наказ № 65

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

19.04.2010
№ 293/17588

Мін'юст

25

НПАОП 0.00-1.30-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

05.06.2001
Наказ № 252

Мінпраці України

26

НПАОП 0.00-1.32-97

Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

22.05.97
Наказ № 145

Держнаглядохоронпраці України

27

НПАОП 0.00-1.34-71

Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом

31.08.71

Держгіртехнагляд СРСР

28

НПАОП 0.00-1.36-03

Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

08.12.2003
Наказ № 232

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

30.12.2003
№ 1262/8583

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 230

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

26.12.2007
№ 1394/14661

Мін'юст

29

НПАОП 0.00-1.38-05

Правила охорони праці в архівних установах

01.02.2005
Наказ № 22

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

17.02.2005
№ 245/10525

Мін'юст

Зміни:

06.11.2007
Наказ № 251

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

20.11.2007
№ 1289/14556

Мін'юст

30

НПАОП 0.00-1.39-88

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи

21.09.88

Держгіртехнагляд СРСР

31

НПАОП 0.00-1.40-86

Міжгалузеві правила безпеки при будівництві (реконструкції) і гірничотехнічній експлуатації об'єктів народного господарства, які розміщені в надрах і не пов'язані з добуванням корисних копалин

27.05.86

Держгіртехнагляд СРСР

32

НПАОП 0.00-1.41-88

Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв

06.09.88

Держгіртехнагляд СРСР

33

НПАОП 0.00-1.42-08

Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт

06.06.2008
Наказ № 129

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.07.2008
№ 697/15388

Мін'юст

34

НПАОП 0.00-1.43-85

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів

08.07.85

Мінхіммаш СРСР

35

НПАОП 0.00-1.44-09

Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

01.09.2009
№ 142

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

23.09.2009
№ 896/16912

Мін'юст

36

НПАОП 0.00-1.45-69

Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

20.08.69

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

37

НПАОП 0.00-1.46-70

Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

1970

ВО "Союзсільгосптехніка"

38

НПАОП 0.00-1.47-68

Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами

21.09.68

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

39

НПАОП 0.00-1.48-91

Правила охорони праці при холодній обробці металів

27.11.91

Міноборонпром СРСР

40

НПАОП 0.00-1.49-09

Правила охорони праці для виробництв суховальцованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів

29.07.2009
Наказ № 115

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

20.08.2009
№ 790/16809

Мін'юст

41

НПАОП 0.00-1.50-74

Правила техніки безпеки при користуванні виробами, що містять вибухові речовини

1974

ЦК профспілки робітників суднобудування

42

НПАОП 0.00-1.51-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

27.02.88

Держагропром СРСР

43

НПАОП 0.00-1.53-87

Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств

22.12.87

Держгіртехнагляд СРСР

44

НПАОП 0.00-1.55-77

Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування

07.01.77

Держкомпраці СРСР

45

НПАОП 0.00-1.56-08

Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

17.06.2008
№ 143

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.07.2008
№ 598/15289

Мін'юст

46

НПАОП 0.00-1.57-12

Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах

03.04.2012
№ 661

МНС України

Зареєстровано:

25.04.2012
за № 633/20946

Мін'юст України

47

НПАОП 0.00-1.58-12

Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

05.04.2012 № 671

МНС України

Зареєстровано:

27.04.2012
за № 641/20954

Мін'юст України

48

НПАОП 0.00-1.59-87

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

27.11.87

Держгіртехнагляд СРСР

49

НПАОП 0.00-1.60-66

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

30.08.66

Держгіртехнагляд СРСР

Зміни

11.07.72

Держгіртехнагляд СРСР

50

НПАОП 0.00-1.61-12

Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

27.06.2012
№ 933

МНС України

Зареєстровано:

20.07.2012
за № 1227/21539

Мін'юст України

51

НПАОП 0.00-1.62-12

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

09.07.2012
Наказ № 964

МНС України

Зареєстровано:

01.08.2012
за № 1299/21611

Мін'юст

Дата введення в дію:

14.09.2012

52

НПАОП 0.00-2.01-05

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

26.01.2005
Наказ № 15

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.02.2005
№ 232/10512

Мін'юст

53

НПАОП 0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

10.06.98
Наказ № 117

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

14.07.98
№ 449/2889

Мін'юст

Зміни:

12.10.2009
Наказ № 169

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.11.2009
№ 1017/17033

Мін'юст

54

НПАОП 0.00-3.02-90

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства

1990

Держкомпраці СРСР

Зміни:

08.11.2012
Наказ № 1315

МНС України

27.11.2012
за № 1984/22296

Мін'юст України

Уважати таким, що не застосовується на території України, розділ III "Газове господарство"

55

НПАОП 0.00-3.04-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятівних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд

20.02.80
Постанова № 43/П-2

Держкомпраці СРСР

56

НПАОП 0.00-3.05-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

29.03.2007
Наказ № 65

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

11.04.2007
№ 328/13595

Мін'юст

57

НПАОП 0.00-3.06-22

Про видачу мила на підприємствах

06.08.22
Постанова

НКТ РРФСР

Роз'яснення з цього питання: 1

22.06.24

2

14.09.26

58

НПАОП 0.00-3.07-09

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

16.04.2009
Наказ № 62

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

12.05.2009
№ 424/16440

Мін'юст

59

НПАОП 0.00-3.08-09

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

12.10.2009
Наказ № 169

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.11.2009
№ 1017/17033

Мін'юст

60

НПАОП 0.00-3.09-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

01.11.2004
Наказ № 241

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

29.12.2004
№ 1663/10262

Мін'юст

Зміни:

02.10.2007
№ 234

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

08.10.2007
№ 1151/14418

Мін'юст

61

НПАОП 0.00-3.10-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

21.08.2008
Наказ № 184

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

10.09.2008
№ 832/15523

Мін'юст

62

НПАОП 0.00-3.11-94

Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці

13.10.94
Наказ № 103

Держнаглядохоронпраці України

63

НПАОП 0.00-3.12-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання

12.02.81
Постанова № 47/П-2

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85
Пост. № 289/П-8

64

НПАОП 0.00-3.15-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості

22.12.2008
Наказ № 288

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

16.01.2009
№ 26/16042

Мін'юст

65

НПАОП 0.00-3.16-12

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

09.07.2012
Наказ № 962

МНС України

Зареєстровано:

26.07.2012
за № 1259/21571

Мін'юст

Дата введення в дію:

21.09.2012

66

НПАОП 0.00-3.17-12

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

06.11.2012
Наказ № 1308

МНС України

Зареєстровано:

23.11.2012
за № 1968/22280

Мін'юст України

Дата введення в дію:

17.12.2012

67

НПАОП 0.00-4.01-08

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

24.03.2008
Наказ № 53

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

21.05.2008
№ 446/15137

Мін'юст України

Зміни:

16.11.2009
Наказ № 194

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.12.2009
№ 1173/17189

Мін'юст України

68

НПАОП 0.00-4.03-04

Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

08.06.2004
№ 151

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

23.06.2004
№ 778/9377

Мін'юст України

69

НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

21.03.2007
Наказ № 55

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.04.2007
№ 311/13578

Мін'юст

Зміни:

25.09.2007
Наказ № 216

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.11.2007
№ 1252/14519

Мін'юст

70

НПАОП 0.00-4.10-93

Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування

29.12.93
Наказ № 138

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

05.04.94
№ 67/276

Мін'юст

71

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

21.03.2007
Наказ № 56

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

06.04.2007
№ 316/13583

Мін'юст

72

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

26.01.2005
Наказ № 15

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.02.2005
№ 231/10511

Мін'юст

Зміни:

16.11.2007
Наказ № 273

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.12.2007
№ 1334/14601

Мін'юст

73

НПАОП 0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

16.03.94
Наказ № 19

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

12.05.94
№ 94/303

Мін'юст

74

НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

29.01.98
Наказ № 9

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

07.04.98
№ 226/2666

Мін'юст

75

НПАОП 0.00-4.21-04

Типове положення про службу охорони праці

15.11.2004
Наказ № 255

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

01.12.2004
№ 1526/10125

Мін'юст

Зміни:

02.10.2007
Наказ № 236

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.10.2007
№ 1191/14458

Мін'юст

76

НПАОП 0.00-4.24-03

Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

15.12.2003
Наказ № 244

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

30.12.2003
№ 1257/8578

Мін'юст

Зміни:

16.11.2007
Наказ № 274

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.12.2007
№ 1335/14602

Мін'юст

77

НПАОП 0.00-4.33-99

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

17.06.99
Наказ № 112

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

30.06.99
№ 424/3717

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 224

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

16.10.2007
№ 1176/14443

Мін'юст

78

НПАОП 0.00-4.35-90

Положення про порядок установлення строків подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних виробництв

06.08.90

Міннафтопром СРСР

79

НПАОП 0.00-4.36-87

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці

16.12.87
Постанова № 731/П-13

Держкомпраці СРСР

80

НПАОП 0.00-5.03-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

25.09.95
Наказ № 135

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

10.10.95
№ 371/907

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007
№ 1210/14477

Мін'юст

81

НПАОП 0.00-5.04-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

25.09.95
Наказ № 135

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

10.10.95
№ 372/908

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007
№ 1211/14478

Мін'юст

82

НПАОП 0.00-5.05-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

14.11.95
Наказ № 175

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

27.11.95
№ 425/961

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007
№ 1212/14479

Мін'юст

83

НПАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

20.10.94
Наказ № 107

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

13.03.95
№ 60/596

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007
№ 1208/14475

Мін'юст

84

НПАОП 0.00-5.07-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

20.10.94
Наказ № 107

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

13.03.95
№ 59/595

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007
№ 1209/14476

Мін'юст

85

НПАОП 0.00-5.09-86

Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів

29.08.86

Держгіртехнагляд СРСР

86

НПАОП 0.00-5.10-96

Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів

30.04.96
Наказ № 74

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

05.06.96
№ 267/1292

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007
№ 1215/14482

Мін'юст

87

НПАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

20.02.85

Держгіртехнагляд СРСР

88

НПАОП 0.00-5.12-01

Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах

05.06.2001
Наказ № 255

Мінпраці України

89

НПАОП 0.00-5.13-94

Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці

30.12.94
Наказ № 133

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

05.01.95
№ 3/539

Мін'юст

90

НПАОП 0.00-5.14-93

Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території України

14.09.93
Наказ № 85

Держнаглядохоронпраці України

91

НПАОП 0.00-5.15-86

Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природних объектов от вредного влияния горных разработок

26.02.86

Держгіртехнагляд СРСР

92

НПАОП 0.00-5.18-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)

20.03.96
Наказ № 45

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

26.03.96
№ 143/1168

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007
№ 1214/14481

Мін'юст

93

НПАОП 0.00-5.19-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів

29.01.96
Наказ № 13

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

12.02.96
№ 63/1088

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007
№ 1213/14480

Мін'юст

94

НПАОП 0.00-5.20-94

Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів

20.10.94
Наказ № 107

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

13.03.95
№ 58/594

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007
№ 1207/14474

Мін'юст

95

НПАОП 0.00-5.23-01

Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві

05.06.2001
Наказ № 254

Мінпраці України

Зареєстровано:

20.07.2001
№ 615/5806

Мін'юст

96

НПАОП 0.00-5.24-01

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями

05.06.2001
Наказ № 254

Мінпраці України

Зареєстровано:

20.07.2001
№ 615/5806

Мін'юст

97

НПАОП 0.00-5.25-01

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами

05.06.2001
Наказ № 254

Мінпраці України

Зареєстровано:

20.07.2001
№ 615/5806

Мін'юст

98

НПАОП 0.00-5.26-01

Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті

05.06.2001
Наказ № 254

Мінпраці України

Зареєстровано:

20.07.2001
№ 615/5806

Мін'юст

99

НПАОП 0.00-5.30-79

Типова інструкція з безпеки праці при механізованому зарядженні вибухових речовин у підземних виробках

10.07.79

Держгіртехнагляд СРСР

100

НПАОП 0.00-5.31-74

Інструкція щодо безпечного виготовлення і застосування ігданіту на відкритих і підземних роботах

28.05.74

Держгіртехнагляд СРСР

101

НПАОП 0.00-5.32-79

Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар'єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках)

12.11.79

Держгіртехнагляд СРСР

102

НПАОП 0.00-5.33-80

Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до гірничих ударів

29.07.80

Держгіртехнагляд СРСР

103

НПАОП 0.00-5.34-93

Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки

22.02.93

Держнаглядохоронпраці України

104

НПАОП 0.00-5.35-92

Інструкція щодо організації та ведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах

16.03.92

Держгіртехнагляд України

105

НПАОП 0.00-5.36-92

Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відказали, на відкритих гірничих роботах

16.03.92

Держгіртехнагляд України

106

НПАОП 0.00-5.37-87

Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах гірничорудної та нерудної промисловості

29.12.87
Постанова № 47

Держгіртехнагляд СРСР

107

НПАОП 0.00-6.01-10

Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

27.01.2010
Наказ № 9

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

15.02.2010
№ 163/17458

Мін'юст

108

НПАОП 0.00-6.02-06

Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

29.03.2006
№ 179

МНС України

Зареєстровано:

30.05.2006
№ 633/12507

Мін'юст

109

НПАОП 0.00-6.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

21.12.93
Наказ № 132

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

07.02.94
№ 20/229

Мін'юст

110

НПАОП 0.00-6.03-06

Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення

06.07.2006
№ 423

МНС України

Зареєстровано:

14.07.2006
№ 827/12701

Мін'юст

111

НПАОП 0.00-6.04-06

Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення

06.07.2006
№ 424

МНС України

Зареєстровано:

14.07.2006
№ 828/12702

Мін'юст

112

НПАОП 0.00-6.05-06

Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

09.08.2006
№ 515

МНС України

Зареєстровано:

23.08.2006
№ 1006/12880

Мін'юст

113

НПАОП 0.00-6.06-02

Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

11.11.2002
Наказ № 118/573

Мінпраці України
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Зареєстровано:

26.11.2002
№ 921/7209

Мін'юст

114

НПАОП 0.00-6.06-06

Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

15.09.2006
Наказ № 619

МНС України

Зареєстровано:

05.10.2006
№ 1093/12967

Мін'юст

115

НПАОП 0.00-6.07-04

Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

06.12.2004
Наказ № 270

Держнаглядохоронпраці України

20.12.2004
№ 1604/10203

Мін'юст

116

НПАОП 0.00-6.07-06

Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

09.09.2006
Наказ № 597

МНС України

Зареєстровано:

20.09.2006
№ 1063/12937

Мін'юст

117

НПАОП 0.00-6.08-07

Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

20.12.2006
Наказ № 16

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.02.2007
№ 103/13370

Мін'юст

118

НПАОП 0.00-6.09-10

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному виробництвах

12.03.2010
Наказ № 57

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

02.04.2010
№ 275/17570

Мін'юст

119

НПАОП 0.00-6.10-97

Порядок визнання Центрів навчання Органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

15.08.97
Наказ № 223

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

29.10.97
№ 517/2321

Мін'юст

120

НПАОП 0.00-6.11-97

Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу

15.08.97
Наказ № 221

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

29.10.97
№ 515/2319

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 220

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

30.10.2007
№ 1226/14493

Мін'юст

121

НПАОП 0.00-6.12-97

Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю

15.08.97
Наказ № 222

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

29.10.97
№ 516/2320

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 220

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

30.10.2007
№ 1226/14493

Мін'юст

122

НПАОП 0.00-6.13-05

Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України

30.03.2004
Наказ № 92

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

31.08.2004
за № 1074/9673

Мін'юст

123

НПАОП 0.00-6.14-97

Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

15.08.97
Наказ № 220

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

29.10.97
№ 514/2318

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 220

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

30.10.2007
№ 1226/14493

Мін'юст

124

НПАОП 0.00-6.15-99

Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

30.12.99
Наказ № 258

Держнаглядохоронпраці України

125

НПАОП 0.00-6.16-12

Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті

27.04.2012
№ 734

МНС України

Зареєстровано:

24.05.2012
№ 823/21135

Мін'юст України

126

НПАОП 0.00-7.01-72

Регламент проведення в зимовий час пуску, зупинки та випробування на щільність апаратури хімічних, нафтопереробних і нафтохімічних заводів, а також газових промислів і газобензинових заводів

08.02.72

Мінхімнафтопром СРСР

127

НПАОП 0.00-7.01-06

Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

15.05.2006
№ 294

МНС України

Зареєстровано:

29.05.2006
№ 620/12494

Мін'юст

128

НПАОП 0.00-7.02-93

Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв

19.05.93

Держнаглядохоронпраці України

129

НПАОП 0.00-7.03-94

Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

30.09.94
Наказ № 95

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

20.02.95
№ 44/580

Мін'юст

130

НПАОП 0.00-7.04-96

Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій

13.08.96
Наказ № 133

Держнаглядохоронпраці України

131

НПАОП 0.00-7.06-94

Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці

31.03.94
Наказ № 27

Держнаглядохоронпраці України

132

НПАОП 0.00-7.07-87

Вимоги безпеки при роботі на висоті

30.05.87

Міністерство цивільної авіації СРСР

133

НПАОП 0.00-7.08-07

Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

15.05.2007
Наказ № 104

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.05.2007
№ 546/13813

Мін'юст

134

НПАОП 0.00-7.09-07

Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах

03.10.2007
Наказ № 238

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.10.2007
№ 1193/14460

Мін'юст

135

НПАОП 0.00-7.10-07

Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687

03.09.2007
Наказ № 195

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

05.11.2007
№ 1252/14519

Мін'юст

Зміни:

08.04.2008
Наказ № 72

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.04.2007
№ 369/15060

Мін'юст

136

НПАОП 0.00-7.11-12

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

25.01.2012
№ 67

МНС

Зареєстровано:

14.02.2012
за № 226/20539

Мін'юст

137

НПАОП 0.00-8.11-12

Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

22.03.2012
№ 627

МНС України

Зареєстровано:

10.04.2012
за № 521/20834

Мін'юст України

Сільське господарство (код КВЕД 01)

1

НПАОП 01.1-1.01-00

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

11.08.2000
Наказ № 202

Мінпраці України

2

НПАОП 01.1-1.02-01

Правила безпеки праці під час виконання робіт в захищеному ґрунті

20.04.2001
Наказ № 184

Мінпраці України

3

НПАОП 01.1-1.18-85

Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих заводів

09.02.85

Мінхарчопром СРСР

4

НПАОП 01.2-1.02-51

Правила безпеки при утриманні, тренінзі та випробуванні племінних коней на іподромах

24.09.51

Мінсільгосп СРСР

5

НПАОП 01.2-1.03-08

Правила охорони праці у птахівництві

06.10.2008
Наказ № 213

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.11.2008
№ 1067/15758

Мін'юст

6

НПАОП 01.2-1.09-05

Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство

06.12.2004
Наказ № 269

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.02.2005
за № 227/10507

Мін'юст

Зміни:

06.11.2007
Наказ № 253

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

21.11.2007
№ 1298/14565

Мін'юст

7

НПАОП 01.2-1.10-05

Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба

06.12.2004
Наказ № 268

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.02.2005
за № 220/10506

Мін'юст

Зміни:

06.11.2007
Наказ № 254

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

21.11.2007
№ 1299/14566

Мін'юст

8

НПАОП 01.41-1.01-01

Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва

30.11.2001
Наказ № 512

Мінпраці України

9

НПАОП 01.41-1.02-67

Правила техніки безпеки при транспортуванні, збереженні нафтопродуктів та заправленні машин у сільському господарстві

10.05.67

ЦК профспілки працівників сільського господарства

10

НПАОП 01.41-1.07-63

Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)

16.12.63

ВО "Союзсільгосптехніка"

11

НПАОП 01.41-1.08-82

Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві

28.09.82

Мінсільгосп СРСР

12

НПАОП 01.41-1.09-68

Правила зберігання вогненебезпечних хімічних речовин захисту рослин на складах і базах системи сільгосптехніки

1968

ВО "Сільгосптехніка"

13

НПАОП 01.41-1.11-10

Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем

12.03.2010
Наказ № 55

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

01.04.2010
№ 271/17566

Мін'юст

14

НПАОП 01.50-1.04-98

Правила охорони праці для господарств звірівництва

27.05.98
Наказ № 96

Держнаглядохоронпраці України

Лісове господарство (код КВЕД 02)

1

НПАОП 02.0-1.04-05

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

13.07.2005
Наказ № 119

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

22.09.2005
за № 1064/4364

Мін'юст

Зміни:

07.11.2007
Наказ № 257

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

16.11.2007
№ 1276/14543

Мін'юст

2

НПАОП 02.0-1.07-00

Правила охорони праці в міському зеленому господарстві

06.10.2000
Наказ № 270

Мінпраці України

3

НПАОП 02.0-1.08-95

Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України

30.11.95
№ 51

Державний комітет України по житлово-комунальному господарства

Зареєстровано:

14.07.98
за № 449/2889

Мін'юст

4

НПАОП 02.0-3.03-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства

25.04.2005
Наказ № 65

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

19.05.2005
за № 539/10819

Мін'юст

Зміни:

07.11.2007
Наказ № 258

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

16.11.2007
№ 1277/14544

Мін'юст

Рибне господарство (код КВЕД 05)

1

НПАОП 05.0-1.01-07

Правила безпеки праці для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства

24.01.2007
Наказ № 13

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

06.02.2007
№ 101/13368

Мін'юст

2

НПАОП 05.0-1.02-07

Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден

27.12.2006
Наказ № 26

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.01.2007
№ 74/13341

Мін'юст

3

НПАОП 05.0-1.05-06

Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств

16.06.2006
№ 365

МНС України

Зареєстровано:

23.08.2006
№ 1005/12879

Мін'юст

4

НПАОП 05.0-3.03-06

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

11.04.2006
№ 214

МНС України

Зареєстровано:

21.04.2006
№ 473/12347

Мін'юст

5

НПАОП 05.1-1.02-79

Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості СРСР внутрішніх водоймищ та прибережного плавання

19.10.79

Мінрибгосп СРСР

6

НПАОП 05.1-1.03-07

Правила охорони праці для працівників морських рибних портів

18.12.2006
№ 12

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

11.01.2007
№ 12/13279

Мін'юст

7

НПАОП 05.2-1.11-79

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії на рибоводних підприємствах і внутрішніх водоймищах

1979

Мінрибгосп СРСР

Видобування вугілля і торфу (код КВЕД 10)

1

НПАОП 10.0-1.01-10

Правила безпеки у вугільних шахтах

22.03.2010
Наказ № 62

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

17.06.2010
№ 398/17693

Мін'юст

Зміни:

07.09.2011
№ 960

МНС

Зареєстровано:

03.10.2011
за № 1135/19873

Мін'юст

2

НПАОП 10.0-1.03-90

Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців)

24.05.90

Мінвуглепром СРСР

3

НПАОП 10.0-1.04-64

Правила безпеки під час прохідки стовбурів шахт спеціальними способами

20.03.64

Держгіртехнагляд СРСР

4

НПАОП 10.0-1.07-02

Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань

31.05.2002
Наказ № 250

Мінпраці України

5

НПАОП 10.0-3.01-90

Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів

25.06.90

Мінвуглепром СРСР

6

НПАОП 10.0-5.01-04

Інструкція зі складання планів ліквідації аварій

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

7

НПАОП 10.0-5.02-04

Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядхоронпраці України

8

НПАОП 10.0-5.03-04

Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

9

НПАОП 10.0-5.04-04

Інструкція із застосування холодильних установок

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

10

НПАОП 10.0-5.05-04

Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

11

НПАОП 10.0-5.06-04

Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

12

НПАОП 10.0-5.07-04

Інструкція з комплексного знепилювання повітря

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

13

НПАОП 10.0-5.08-04

Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

14

НПАОП 10.0-5.09-04

Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

15

НПАОП 10.0-5.10-04

Інструкція зі складання вентиляційних планів

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

16

НПАОП 10.0-5.11-04

Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

17

НПАОП 10.0-5.12-04

Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

18

НПАОП 10.0-5.13-04

Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

19

НПАОП 10.0-5.14-04

Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

20

НПАОП 10.0-5.15-04

Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

21

НПАОП 10.0-5.16-04

Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

22

НПАОП 10.0-5.17-04

Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

23

НПАОП 10.0-5.18-04

Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

24

НПАОП 10.0-5.19-04

Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

25

НПАОП 10.0-5.20-04

Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

26

НПАОП 10.0-5.21-04

Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

27

НПАОП 10.0-5.22-84

Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами

02.03.84

Мінвуглепром СРСР

28

НПАОП 10.0-5.23-84

Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвеєрами в підземних виробках вугільних шахт

23.03.84

Мінвуглепром СРСР

29

НПАОП 10.0-5.24-76

Інструкція з техніки безпеки і безпеки переміщення на промплощадках шахт (розрізів підприємств, пов'язаних з навантаженням та розвантаженням залізничних вагонів)

11.11.76

Мінвуглепром СРСР

30

НПАОП 10.0-5.25-89

Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу

1989

Мінвуглепром СРСР
Держгіртехнагляд СРСР

31

НПАОП 10.0-5.26-88

Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих ударів

1988

Мінвуглепром СРСР

32

НПАОП 10.0-5.27-84

Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок

22.08.84

Держгіртехнагляд СРСР

33

НПАОП 10.0-5.28-87

Інструкція щодо прогнозу і попередження раптових проривів метану із ґрунту гірничих виробок

12.08.87

Мінвуглепром УРСР

34

НПАОП 10.0-5.29-04

Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

26.10.2004
Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

35

НПАОП 10.0-5.30-79

Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робітниками операцій щодо управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях, що оснащені вузькозахватними комбайнами та індивідуальним кріпленням на пологих і похилих пластах Донбасу

1979

Мінвуглепром УРСР

36

НПАОП 10.0-5.31-81

Інструкція з безпечного установлення шахтного рухомого складу на рейки

17.10.81

Мінвуглепром СРСР

37

НПАОП 10.0-5.32-85

Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надґрунтових доріг у вугільних шахтах

20.04.85

Мінвуглепром СРСР

38

НПАОП 10.0-5.33-76

Інструкція з техніки безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті устаткування вертикальних стовбурів шахт

21.07.76

Мінвуглепром СРСР

39

НПАОП 10.0-5.34-83

Інструкція щодо виконання захисного заземлення з використанням природних заземлювачів (у вугільних шахтах)

08.04.83

Мінвуглепром СРСР Держгіртехнагляд СРСР

40

НПАОП 10.0-5.35-95

Інструкція з навчання працівників шахт

30.05.95
Наказ № 79

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

01.08.95
№ 272/808

Мін'юст

41

НПАОП 10.0-5.36-96

Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок

18.01.96
Наказ № 7

Держнаглядохоронпраці України

42

НПАОП 10.0-7.05-90

Керівництво щодо боротьби з ендогенними пожежами на шахтах Мінвуглепрому СРСР

30.10.90

Мінвуглепром СРСР

43

НПАОП 10.0-7.06-86

Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах

04.10.86

Мінвуглепром СРСР

44

НПАОП 10.0-7.07-87

Методичні вказівки з організації навчання гірників щодо користування саморятувальниками в димових камерах

03.06.87

Мінвуглепром СРСР

45

НПАОП 10.0-7.08-93

Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт

20.12.93
Наказ № 131

Держнаглядохоронпраці України

46

НПАОП 10.0-7.09-82

Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт

05.07.82

Мінвуглепром СРСР

47

НПАОП 10.0-7.10-80

Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для спуску негабаритних вантажів під вантажними посудинами

21.04.80

Мінвуглепром СРСР

48

НПАОП 10.0-7.11-80

Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті

16.09.80

Мінвуглепром СРСР

49

НПАОП 10.0-7.12-83

Типові рішення щодо безпечного перевезення людей і вантажів локомотивами у виробках з нахилом від 0,005 ‰ до 0,050 ‰

28.10.83

Мінвуглепром СРСР

50

НПАОП 10.0-7.13-83

Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових доріг у вугільних шахтах

1983

Мінвуглепром СРСР

51

НПАОП 10.0-7.14-81

Єдині вимоги з безпечної експлуатації перекидачів

25.12.81

Мінвуглепром СРСР

52

НПАОП 10.0-7.15-84

Проект встановлення меж небезпечної зони і ведення гірничих робіт у небезпечній зоні біля затоплених виробок

1984

Мінвуглепром СРСР

53

НПАОП 10.2-3.01-83

Норми безпеки при експлуатації електрообладнання на вугільних розрізах

08.12.83

Мінвуглепром СРСР

54

НПАОП 10.3-1.01-87

Правила безпеки праці на підприємствах торф'яної промисловості

26.03.87

Міністерство паливної промисловості РРСФР

55

НПАОП 10.3-3.01-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям торфозаготівельних та торфопереробних підприємств

18.08.80
Постанова № 241/П-9

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85
Постанова № 289/П-8

Видобування вуглеводнів (код КВЕД 11)

1

НПАОП 11.1-1.01-08

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України

06.05.2008
Наказ № 95

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

02.06.2008
№ 497/15188

Мін'юст України

2

НПАОП 11.1-1.07-90

Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості

28.03.90

Газпром СРСР

3

НПАОП 11.1-1.11-86

Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів

11.03.86

Мінгазпром СРСР
Держгіртехнагляд СРСР

4

НПАОП 11.1-1.14-87

Правила безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР

12.05.87

Міннафтопром СРСР

5

НПАОП 11.2-1.18-82

Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах

09.09.82

Мінгазпром
Міннафтопром
Мінгео СРСР

6

НПАОП 11.1-5.02-86

Інструкція з безпеки навантажувальних робіт при розвідці та розробці нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР КД 51-01-22-86

31.12.86

Мінгазпром СРСР

Видобування металевих руд (код КВЕД 13)

1

НПАОП 13.0-5.06-76

Інструкція щодо навішування та безпечної експлуатації гумотросових урівноважуючих канатів у вогнестійкому виконанні на скипових підйомах гірничорудних шахт

02.07.76

Мінчормет СРСР
Мінкольормет СРСР

2

НПАОП 13.0-5.10-72

Інструкція з безпечного використання самохідного (нерейкового) обладнання у підземних рудниках

20.06.72

Держгіртехнагляд СРСР

Видобування нерудних корисних копалин (код КВЕД 14)

1

НПАОП 14.0-1.01-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості

1985

Мінпромбудматеріалів СРСР

2

НПАОП 14.0-1.02-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних будівельних матеріалів, графіту, каоліну, тальку

1982

Мінпромбудматеріалів СРСР

3

НПАОП 14.3-7.02-06

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств

19.07.2006
№ 459

МНС України

Зареєстровано:

04.08.2006
№ 943/12817

Мін'юст

4

НПАОП 14.11-1.47-79

Правила охорони праці при виконанні робіт щодо захисних лісових насаджень на залізничному транспорті ЦП-3877

22.06.79

Міністерство шляхів СРСР

Харчова промисловість (код КВЕД 15)

1

НПАОП 15.0-1.01-88

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна Міністерства хлібопродуктів СРСР

18.04.88

Мінхлібопродуктів СРСР

2

НПАОП 15.0-3.01-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництва

26.03.2007
Наказ № 59

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.05.2007
№ 540/13807

Мін'юст

3

НПАОП 15.0-3.02-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості

10.06.98
Наказ № 118

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

14.07.98
№ 450/2890

Мін'юст

4

НПАОП 15.0-3.03-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості

10.06.98
Наказ № 116

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

14.07.98
№ 451/2891

Мін'юст

Зміни:

03.07.2002
Наказ № 305

Мінпраці України

Зареєстровано:

30.07.2002
№ 616/6904

Мін'юст

5

НПАОП 15.0-3.09-98

Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіролійне виробництво)

10.06.98
Наказ № 115

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

14.07.98
№ 446/2886

Мін'юст

Зміни:

26.03.2007
Наказ № 59

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.05.2007
№ 540/13807

Мін'юст

6

НПАОП 15.1-1.03-84

Правила з охорони праці працівників підприємств м'ясної промисловості від зараження бруцельозом

02.10.84

Мінм'ясомолпром СРСР

7

НПАОП 15.1-1.04-86

Правила з охорони праці працівників підприємств м'ясної промисловості від зараження туберкульозом

25.02.86

Мінм'ясомолпром СРСР

8

НПАОП 15.1-1.06-99

Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів

05.05.99
Наказ № 81

Держнаглядохоронпраці України

9

НПАОП 15.1-1.07-99

Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини

05.05.99
Наказ № 81

Держнаглядохоронпраці України

10

НПАОП 15.3-1.17-72

Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості

29.12.72

Мінхарчопром СРСР

11

НПАОП 15.3-1.19-98

Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств

27.05.98
Наказ № 96

Держнаглядохоронпраці України

12

НПАОП 15.3-1.22-82

Правила безпеки для виробництва сухого пектину

16.02.82

Держгіртехнагляд СРСР

13

НПАОП 15.4-1.06-97

Правила безпеки для олійно-жирового виробництва

22.04.97
Наказ № 99

Держнаглядохоронпраці України

14

НПАОП 15.4-1.07-78

Правила безпеки та виробничої санітарії у виробництві дистильованих натуральних жирних кислот

05.12.78

Мінхарчопром СРСР

15

НПАОП 15.4-1.09-97

Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів

14.08.97
Наказ № 218

Держнаглядохоронпраці України

16

НПАОП 15.4-1.10-92

Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції

25.11.92

Держгіртехнагляд України

17

НПАОП 15.5-1.05-99

Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока

22.07.99
Наказ № 137

Держнаглядохоронпраці України

18

НПАОП 15.62-1.04-97

Правила безпеки при виробництві крохмалепатокової продукції

15.12.97
Наказ № 306

Держнаглядохоронпраці України

19

НПАОП 15.8-1.14-97

Правила безпеки для кондитерського виробництва

22.04.97
Наказ № 101

Держнаглядохоронпраці України

20

НПАОП 15.8-1.27-02

Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

28.02.2002
Наказ № 125

Мінпраці України

21

НПАОП 15.8-1.28-72

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості

19.09.72

Мінхарчопром СРСР

22

НПАОП 15.89-1.12-74

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств дріжджової промисловості

12.06.74

Мінхарчопром СРСР

23

НПАОП 15.89-1.23-73

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот

24.12.73

Мінхарчопром СРСР

Зміни:

25.09.79

24

НПАОП 15.9-1.11-97

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва

22.04.97
Наказ № 100

Держнаглядохоронпраці України

25

НПАОП 15.9-1.20-80

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виноробній промисловості

30.12.80

Мінхарчопром СРСР

26

НПАОП 15.9-1.26-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств виноробної промисловості, які розміщені в підземних гірничих виробках

26.11.84
Постанова № 58

Держгіртехнагляд СРСР
Мінхарчопром СРСР

Тютюнова промисловість (код КВЕД 16)

1

НПАОП 16.0-1.16-97

Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва

22.04.97
Наказ № 102

Держнаглядохоронпраці України

Текстильна промисловість (код КВЕД 17)

1

НПАОП 17.0-3.01-79

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості

13.09.79
Постанова № 394/П-9

Держкомпраці СРСР
Президіум ВЦРПС

Зміни:

21.05.85
Постанова № 289/П-8

Держкомпраці СРСР
Президіум ВЦРПС

Зміни:

06.02.2012
№ 268

МНС

Уважати такими, що не застосовуються на території України, розділ VIII "Виробництво нетканих матеріалів"

2

НПАОП 17.0-3.02-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам текстильного (бавовняного) виробництва

08.12.2008
Наказ № 263

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.12.2008
№ 1253/15944

Мін'юст

3

НПАОП 17.0-3.03-12

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників виробництва нетканих матеріалів

06.02.2012
№ 248

МНС

Зареєстровано:

27.02.2012
за № 317/20630

Мін'юст

4

НПАОП 17.0-7.12-83

ОСТ 17-943-83 Процеси виробничі підприємств текстильно-галантерейної промисловості. Вимоги безпеки

1983

Мінлегпром СРСР

5

НПАОП 17.2-1.01-08

Правила охорони праці у вовняному виробництві

09.12.2008
Наказ № 269

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.12.2008
1254/15945

Мін'юст

6

НПАОП 17.2-3.01-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва

10.11.2008
Наказ № 240

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

26.11.2008
№ 1136/15827

Мін'юст

7

НПАОП 17.6-1.11-06

Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості

22.11.2006
№ 4

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

11.12.2006
№ 1301/13175

Мін'юст

8

НПАОП 17.6-3.01-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва

10.11.2008
Наказ № 239

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

26.11.2008
№ 1135/15826

Мін'юст

9

НПАОП 17.11-1.01-07

Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва

19.06.2007
Наказ № 135

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

06.07.2007
№ 776/14043

Мін'юст

10

НПАОП 17.14-7.13-84

ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств льняної промисловості. Вимоги безпеки

1984

Мінлегпром СРСР

11

НПАОП 17.15-7.06-85

ОСТ 17-346-85 Процеси виробничі підприємств шовкової промисловості. Вимоги безпеки

1985

Мінлегпром СРСР

12

НПАОП 17.53-1.01-08

Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів

09.12.2008
Наказ № 270

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.12.2008
№ 1258/15949

Мін'юст

Виробництво готового одягу та хутра (код КВЕД 18)

1

НПАОП 18.2-1.03-06

Правила охорони праці для швейного виробництва

22.11.2006
Наказ № 5

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

08.12.2006

Мін'юст

2

НПАОП 18.3-1.01-12

Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів

18.06.2012
№ 905

МНС України

Зареєстровано:

10.07.2012
за № 1164/21476

Виробництво шкіри та шкіряного взуття (код КВЕД 19)

1

НПАОП 19.0-1.01-07

Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва

19.06.2007
Наказ № 136

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.07.2007
№ 760/14027

Мін'юст

2

НПАОП 19.0-3.01-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості

29.10.2007
№ 249

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

13.11.2007
№ 1266/14533

Мін'юст

3

НПАОП 19.2-1.01-12

Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів

18.06.2012
№ 904

МНС України

Зареєстровано:

10.07.2012
за № 1163/21475

4

НПАОП 19.3-1.01-08

Правила охорони праці при виробництві взуття

09.12.2008
Наказ № 271

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.12.2008
№ 1255/15946

Мін'юст

5

НПАОП 19.3-3.01-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості

29.10.2007
№ 248

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

13.11.2007
№ 1265/14532

Мін'юст

Виробництво і оброблення деревини (код КВЕД 20)

1

НПАОП 20.0-1.02-05

Правила охорони праці в деревообробній промисловості

31.01.2005
Наказ № 20

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

16.03.2005
за № 306/10586

Мін'юст

2

НПАОП 20.0-3.10-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників деревообробної промисловості

31.01.2005
Наказ № 19

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

22.02.2005
за № 257/10537

Мін'юст

Зміни:

07.11.2007
Наказ № 259

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

16.11.2007
№ 1278/14545

Мін'юст

3

НПАОП 20.1-1.01-72

Правила безпечної експлуатації посудин-наповнювачів гідравлічних пресів ПР6 і ПР6Л у виробництві деревостружкових плит

25.05.72

Мінліспром СРСР

Целюлозно-паперова промисловість (код КВЕД 21)

1

НПАОП 21.0-1.01-87

Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості

1987

Мінліспапірпром СРСР

2

НПАОП 21.0-3.01-00

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості

28.12.2000
Наказ № 359

Мінпраці

Зареєстровано:

23.03.2000
№ 265/5446

Мін'юст

Видавнича справа (код КВЕД 22)

1

НПАОП 22.1-1.01-96

Правила охорони праці для видавництв і редакцій

18.07.96
Наказ № 122

Держнаглядохоронпраці України

2

НПАОП 22.1-1.02-07

Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

03.12.2007
Наказ № 287

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

26.12.2007
№ 1395/14662

Мін'юст

3

НПАОП 22.1-3.03-85

Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

1985

Держкомвидав СРСР

4

НПАОП 22.2-3.44-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі

18.08.80
Постанова № 241/П-9

Держкомпраці СРСР

Зміни: 1

17.12.84
Постанова № 363/П-1577

2

21.08.85
Постанова № 289/П-8

Коксохімічна і нафтопереробна промисловість (код КВЕД 23)

1

НПАОП 23.1-1.01-08

Правила безпеки в коксохімічному виробництві

10.06.2008
№ 135

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.07.2008
№ 575/15266

Мін'юст

2

НПАОП 23.1-5.01-86

Інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах Міннафтохімпрому СРСР

19.09.86

Міннафтохімпром СРСР

3

НПАОП 23.2-1.01-76

Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості

1976

Держгіртехнагляд СРСР

4

НПАОП 23.2-1.02-91

Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем

1991

Держгірпроматомнагляд СРСР

5

НПАОП 23.2-1.10-73

Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів

01.01.73

Міннафтохімпром СРСР

6

НПАОП 23.2-3.01-72

Нормативні вимоги з техніки безпеки до центрифуг періодичної дії, які встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях

11.02.72

Міннафтохімпром СРСР

7

НПАОП 23.2-3.25-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості

23.09.80
Постанова № 269/П-10

Держкомпраці СРСР

Зміни: 1

21.08.85
Постанова № 289/П-8

Держкомпраці СРСР

2

25.09.98
Наказ № 193

Держнаглядохоронпраці України

8

НПАОП 23.2-5.03-83

Інструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР

1983

Міннафтохімпром СРСР

Хімічне виробництво (код КВЕД 24)

1

НПАОП 24.0-1.01-08

Правила охорони праці в содовій промисловості

14.05.2008
Наказ № 103

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

28.05.2008
№ 466/15157

Мін'юст

2

НПАОП 24.0-1.19-05

Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)

11.01.2005
Наказ № 2

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

02.02.2005
за № 146/10426

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 226

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

31.10.2007
№ 1231/14498

Мін'юст

3

НПАОП 24.0-3.01-04

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1)

07.09.2004
Наказ № 194

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

26.10.2004
№ 1362/9961

Мін'юст

4

НПАОП 24.0-3.03-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 2)

13.12.2007
Наказ № 305

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

31.03.2008
№ 264/14955

Мін'юст

5

НПАОП 24.0-4.02-77

Типове положення з організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгіртехнагляду СРСР об'єктах з хімічними процесами

15.11.77

Держгіртехнагляд СРСР

6

НПАОП 24.0-7.01-89

Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних об'єктів та їх протиаварійного захисту

05.01.89

Держгіртехнагляд СРСР

Виробництво базової хімічної продукції (код КВЕД 24.1)

7

НПАОП 24.1-1.01-10

Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту

19.08.2010
№ 156

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

13.09.2010
за № 807/18102

Мін'юст

8

НПАОП 24.1-1.03-81

Правила безпеки при застосуванні та зберіганні дихлоретану в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР

21.04.81

Президія Академії Наук СРСР

9

НПАОП 24.1-1.04-81

Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР

16.09.81

Президія Академії Наук СРСР

10

НПАОП 24.1-1.06-10

Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів

19.08.2010
№ 157

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

13.09.2010
за № 808/18103

Мін'юст

11

НПАОП 24.1-1.07-10

Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

26.08.2010
№ 162

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

24.09.2010
за № 850/18145

Мін'юст

12

НПАОП 24.1-1.08-81

Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР

07.12.81

Президія Академії Наук СРСР

13

НПАОП 24.1-1.09-73

Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

19.06.73

Мінхіммаш СРСР

14

НПАОП 24.1-1.10-87

Правила безпеки для кислотних виробництв галузі

09.09.87

Мінмашинобудування СРСР

15

НПАОП 24.1-1.15-77

Правила безпеки при виробництві органічних хімічних реактивів

27.12.77

Держгіртехнагляд СРСР

16

НПАОП 24.1-1.16-75

Правила безпеки при виробництві перекису водню, йоду, брому, амінок, хлористого водню, фреонів та фтормономерів

24.07.75

Держгіртехнагляд СРСР

17

НПАОП 24.1-1.17-85

Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі

1985

Мінсудпром СРСР

18

НПАОП 24.1-1.30-88

Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря

12.04.88

Держгіртехнагляд СРСР

19

НПАОП 24.1-1.31-83

Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР

13.01.83

Президія Академії Наук СРСР

20

НПАОП 24.1-3.17-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу

23.09.80
Постанова № 296/П-10

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85
Постанова № 289/П-8

21

НПАОП 24.1-5.05-86

Інструкція щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в організаціях Міннафтохімпрому СРСР

22.12.86

Міннафтохімпром СРСР

22

НПАОП 24.1-5.06-86

Інструкція щодо заходів безпеки при роботі з метанолом на підприємствах і в організаціях Мінхімпрому

25.11.86

Мінхімпром СРСР

23

НПАОП 24.1-7.04-85

Типовий план ліквідації аварій з рідким хлором

01.04.85

Мінхімпром СРСР

24

НПАОП 24.11-1.01-70

Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти

04.05.70

ЦК профспілки робітників харчопрому СРСР

25

НПАОП 24.11-1.03-78

Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води

13.10.78

Держгіртехнагляд СРСР

26

НПАОП 24.11-1.09-73

Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

19.06.73

Мінхіммаш СРСР

27

НПАОП 24.11-1.18-84

Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

16.05.84

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

28

НПАОП 24.13-1.01-79

Правила безпеки при виробництві фосфору та його неорганічних сполук

23.01.79

Держгіртехнагляд СРСР

29

НПАОП 24.14-1.02-78

Правила безпеки для наземних складів синтетичного рідкого аміаку

19.09.78

Держгіртехнагляд СРСР
Мінхімпром СРСР

30

НПАОП 24.15-1.18-76

Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості

19.08.76

Держгіртехнагляд СРСР
Мінхімпром СРСР

Виробництво лаків та фарб (код КВЕД 24.3)

31

НПАОП 24.3-1.17-73

Правила безпеки для виробництва лакофарбової промисловості

13.03.73

Держгіртехнагляд СРСР
Мінхімпром СРСР

Фармацевтичне виробництво (код КВЕД 24.4)

32

НПАОП 24.4-1.01-79

Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості

24.04.79

Держгіртехнагляд СРСР

33

НПАОП 24.4-1.02-88

Правила безпеки для виробництв медичної промисловості

06.09.88

Держгіртехнагляд СРСР
Мінмедбіопром СРСР

34

НПАОП 24.4-3.37-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів

23.09.80
Постанова № 296/П-10

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85
Постанова № 289/П-8

35

НПАОП 24.4-3.38-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості

18.08.80
Постанова № 241/П-9

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85
Постанова № 289/П-8

36

НПАОП 24.4-3.39-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ охорони здоров'я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п'явок

18.08.80
Постанова № 241/П-9

Держкомпраці СРСР

Зміни:

06.11.86
Постанова № 476/П-12

Виробництво мила, парфумерії, очищувальних засобів (код КВЕД 24.5)

37

НПАОП 24.5-1.02-90

Правила безпеки при виробництві парфюмерно-косметичних виробів

27.09.90

Мінмедбіопром СРСР

38

НПАОП 24.5-1.21-78

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві синтетичних миючих засобів

05.12.78

Мінхарчопром СРСР

Виробництво інших хімічних продуктів (код КВЕД 24.6)

39

НПАОП 24.66-1.01-82

Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германію і кремнію)

26.11.82

Держгіртехнагляд СРСР
Мінкольормет СРСР

40

НПАОП 24.66-1.02-87

Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного силуміну

13.05.87

Держгіртехнагляд СРСР
Мінкольормет СРСР

41

НПАОП 24.66-1.09-70

Правила з охорони праці у виробництві покриттів металевих і неметалевих неорганічних

30.12.70

Мінрадіопром СРСР

42

НПАОП 24.66-1.10-79

Правила безпеки при виробництві елементоорганічних сполук

08.02.79

Держгіртехнагляд СРСР

Гумова та пластмасова промисловість (код КВЕД 25)

1

НПАОП 25.0-1.01-12

Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас

16.07.2012
Наказ № 989

МНС України

Зареєстровано:

07.08.2012
за № 1336/21648

Мін'юст України

Дата введення в дію:

28.09.2012

2

НПАОП 25.1-1.01-09

Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

29.07.2009
Наказ № 116

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

20.08.2009
№ 791/16807

Мін'юст України

3

НПАОП 25.1-3.01-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

01.10.2007
Наказ № 223

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.12.2007
№ 1338/14605

Мін'юст України

4

НПАОП 25.2-1.01-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в покрівельній гідроізоляційній промисловості

1984

Мінпромбудматеріалів СРСР

5

НПАОП 25.2-1.02-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві будівельних матеріалів та виробів з полімерної сировини

1985

Мінпромбудматеріалів СРСР

6

НПАОП 25.2-1.08-87

Правила безпеки праці при автоклавному витоплюванні модельної маси парою

1987

Мінавіапром СРСР

7

НПАОП 25.2-1.09-79

Правила безпеки праці при автоклавному формуванні полімерних матеріалів

1979

Мінавіапром СРСР

8

НПАОП 25.2-1.10-70

Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас

29.12.70

Мінрадіопром СРСР

9

НПАОП 25.2-1.15-76

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі з пінополіуретаном

1976

Мінсудпром СРСР ЦК галузевої профспілки

10

НПАОП 25.2-1.16-80

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні форм і стержнів із піщано-смоляних сумішей холодного отвердіння

1980

Мінсудпром СРСР ЦК галузевої профспілки

11

НПАОП 25.2-1.23-90

Правила безпеки праці при автоклавному формуванні і склеюванні деталей і агрегатів

26.12.90

Мінавіапром СРСР

12

НПАОП 25.2-1.35-90

Правила безпеки праці при роботі з полімерними композитними матеріалами (ПКМ)

27.12.90

Мінавіапром СРСР

13

НПАОП 25.2-1.36-85

Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі

22.01.85

Міноборонпром СРСР

14

НПАОП 25.2-7.27-85

ОСТ 15 337-85 Процеси виробництва навплавів із пінополіетилену. Вимоги безпеки

1985

Мінрибгосп СРСР

15

НПАОП 25.24-7.03-84

ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки

1984

Мінлегпром СРСР

Виробництво неметалевих мінеральних виробів (код КВЕД 26)

1

НПАОП 26.1-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в скляній промисловості

1981

Мінпромбудматеріалів СРСР

2

НПАОП 26.1-1.02-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві кварцового скла та виробів з нього

1981

Мінпромбудматеріалів СРСР

3

НПАОП 26.0-1.07-75

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна

1975

Мінтрансбуд СРСР

4

НПАОП 26.0-1.09-01

Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів

29.03.2001
Наказ № 146

Мінпраці України

5

НПАОП 26.0-3.01-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

11.12.2007
Наказ № 298

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

26.12.2007
№ 1410/14677

Мін'юст

6

НПАОП 26.0-3.29-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості

18.08.80
Постанова № 241/П-9

Держкомпраці СРСР

Зміни: 1

21.08.85
Постанова № 289/П-8

2

Постанова № 476/П-12

Уважати таким, що не застосовується на території України, розділ I "Виробництво виробів з кераміки і фарфоро-фаянсу"

06.02.2012
№ 247

Наказ МНС

7

НПАОП 26.1-3.01-06

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості

30.01.2006
Наказ № 41

МНС України

Зареєстровано:

13.02.2006
№ 124/11198

Мін'юст

8

НПАОП 26.2-3.01-12

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва

06.02.2012
№ 247

МНС

Зареєстровано:

27.02.2012
за № 316/20629

Мін'юст

9

НПАОП 26.14-1.07-85

Правила техніки безпеки при роботі з скловолокном і склотканиною

22.01.85

Міноборонпром СРСР

10

НПАОП 26.2-1.01-07

Правила охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості

19.06.2007
Наказ № 137

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.07.2007
№ 761/14028

Мін'юст

11

НПАОП 26.22-1.04-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості

1982

Мінпромбудматеріалів СРСР

12

НПАОП 26.23-1.33-69

Правила техніки безпеки і промсанітарії на підприємствах електрокерамічного виробництва

1969

Мінважмаш СРСР

13

НПАОП 26.26-1.08-97

Правила безпеки у вогнетривному виробництві

19.02.97
Наказ № 30

Держнаглядохоронпраці України

14

НПАОП 26.30-1.04-03

Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

28.08.2003
Наказ № 159

Держнаглядохоронпраці України

15

НПАОП 26.4-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки

1981

Мінпромбудматеріалів СРСР

16

НПАОП 26.5-1.01-79

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цементній промисловості

1979

Мінпромбудматеріалів СРСР

17

НПАОП 26.6-1.01-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві силікатного бетону автоклавного твердіння

1984

Мінпромбудматеріалів СРСР

18

НПАОП 26.6-1.02-00

Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

28.12.2000
Наказ № 375

Мінпраці України

19

НПАОП 26.6-1.04-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості стінових та в'яжучих матеріалів

1984

Мінпромбудматеріалів СРСР

20

НПАОП 26.6-1.05-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор

1985

Мінпромбудматеріалів СРСР

21

НПАОП 26.65-1.01-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестоцементній промисловості

1982

Мінпромбудматеріалів СРСР

22

НПАОП 26.65-1.02-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестовій промисловості

1981

Мінпромбудматеріалів СРСР

23

НПАОП 26.7-1.01-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю

1985

Мінпромбудматеріалів СРСР

24

НПАОП 26.7-7.05-84

Обробка природного каменю способами сколювання. Вимоги безпеки РТМ 204 УРСР 091-84

1984

Мінжитлокомунгосп УРСР

25

НПАОП 26.7-7.06-84

Дроблення гірничої маси на щебінь. Вимоги безпеки РТМ 204 УРСР 090-84

1984

Мінжитлокомунгосп УРСР

26

НПАОП 26.8-7.05-73

Єдині вимоги з техніки безпеки у виробництві алмазного інструменту і порошків

25.06.73

Мінверстатопром СРСР

27

НПАОП 26.82-1.01-83

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості теплоізоляційних матеріалів

1983

Мінпромбудматеріалів СРСР

28

НПАОП 26.82-1.02-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості пористих наповнювачів

1985

Мінпромбудматеріалів СРСР

Металургія (код КВЕД 27)

1

НПАОП 27.0-1.01-08

Правила охорони праці в металургійній промисловості

22.12.2008
Наказ № 289

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.01.2009
№ 87/16103

Мін'юст України

2

НПАОП 27.0-3.01-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

27.08.2008
Наказ № 187

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

01.10.2008
№ 918/15609

Мін'юст

3

НПАОП 27.0-4.02-90

Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР

23.05.90

Держпроматомнагляд СРСР
Мінмет СРСР

4

НПАОП 27.1-1.01-09

Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві

15.10.2009
Наказ № 172

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

05.11.2009
№ 1038/17054

Мін'юст

5

НПАОП 27.1-1.02-97

Правила безпеки у доменному виробництві

19.05.97
Наказ № 135

Держнаглядохоронпраці України

6

НПАОП 27.1-1.04-09

Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу

29.07.2009
Наказ № 118

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

20.08.2009
№ 792/16809

Мін'юст

7

НПАОП 27.1-1.05-81

Правила техніки безпеки в водних господарствах підприємств чорної металургії

07.08.81

Мінчормет СРСР

8

НПАОП 27.1-1.06-08

Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

20.08.2008
Наказ № 183

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

16.09.2008
№ 863/15554

Мін'юст

9

НПАОП 27.1-1.09-09

Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії

29.12.2009
Наказ № 218

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.01.2010
№ 104/17399

Мін'юст

10

НПАОП 27.1-1.10-07

Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв

27.03.2007

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

28.04.2007
№ 441/13708

Мін'юст України

11

НПАОП 27.1-1.46-69

Правила техніки безпеки в мартенівському і електросталеплавильному виробництві

1969

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

12

НПАОП 27.1-5.01-81

Типова інструкція з безпеки праці для робітників прокатного виробництва

1981

Мінчормет СРСР

13

НПАОП 27.1-5.02-81

Типова інструкція з безпеки праці для професій сталеплавильного виробництва

1981

Мінчормет СРСР

14

НПАОП 27.1-5.04-81

Типова інструкція з безпеки праці для робітників доменного виробництва

1981

Мінчормет СРСР

15

НПАОП 27.1-5.07-80

Інструкція щодо будови та безпечної експлуатації установок випарного охолодження металургійних печей

1980

Мінчормет СРСР

16

НПАОП 27.1-5.08-96

Інструкція з безпечного проведення підривних робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України

19.04.96
Наказ № 62

Держнаглядохоронпраці України

17

НПАОП 27.2-1.01-09

Правила охорони праці у трубному виробництві

15.10.2009
Наказ № 171

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

05.11.2009
№ 1037/17053

Мін'юст України

18

НПАОП 27.35-1.01-09

Правила охорони праці у феросплавному виробництві

15.10.2009
Наказ № 173

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

05.11.2009
№ 1039/17055

Мін'юст України

19

НПАОП 27.35-1.12-73

Правила безпеки при виробництві залізного порошку методом відновлення (твердим чи комбінованим відновлювачем)

29.11.73

Держгіртехнагляд СРСР

Зміни:

1991

20

НПАОП 27.4-1.01-86

Правила безпеки при виробництві магнію

24.06.86

Держгіртехнагляд СРСР
Мінкольормет СРСР

21

НПАОП 27.4-1.02-89

Правила безпеки при виробництві нікелю, міді та кобальту

26.09.89

Держгіртехнагляд СРСР
Мінкольормет СРСР

22

НПАОП 27.4-1.03-85

Правила безпеки при виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів

24.12.85

Держгіртехнагляд СРСР
Мінкольормет СРСР

23

НПАОП 27.4-1.04-76

Правила безпеки при виробництві алюмінію

25.05.76

Держгіртехнагляд СРСР

Зміни:

1984

Мінкольормет СРСР

24

НПАОП 27.4-1.05-74

Правила безпеки при виробництві цирконію, гафнію та їх сполук

27.08.74

Держгіртехнагляд СРСР
Мінкольормет СРСР

25

НПАОП 27.4-1.06-77

Правила безпеки при виробництві олова і сплавів на його основі

28.06.77

Держгіртехнагляд СРСР
Мінкольормет СРСР

26

НПАОП 27.4-1.07-79

Правила безпеки при виробництві порошків та пудр з алюмінію, магнію та сплавів на їх основі

11.09.79

Держгіртехнагляд
Мінкольормет СРСР

27

НПАОП 27.4-1.08-07

Правил безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів

12.03.2007
Наказ № 41

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

15.05.2007
№ 504/3771

Мін'юст

28

НПАОП 27.4-1.09-77

Правила безпеки при виробництві сурми та її сполук

27.09.77

Держгіртехнагляд СРСР
Мінкольормет СРСР

29

НПАОП 27.4-1.10-80

Правила безпеки при виробництві ртуті

25.11.80

Держгіртехнагляд СРСР
Мінкольормет СРСР

30

НПАОП 27.4-1.11-06

Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку

22.08.2006
Наказ № 549

МНС України

Зареєстровано:

06.12.2006
№ 1273/13147

Мін'юст

31

НПАОП 27.4-1.12-06

Правила безпеки при виробництві та переробці титану

22.08.2006
№ 548

МНС України

Зареєстровано:

06.12.2006
№ 1272/13146

Мін'юст

32

НПАОП 27.4-1.42-62

Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його сплавів

03.07.62

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

33

НПАОП 27.4-7.15-86

ОСТ 48.264-86 Огородження рухомих частин устаткування. Загальні технічні вимоги

1986

Мінкольормет СРСР

34

НПАОП 27.5-1.05-86

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ливарному виробництві підприємств хімічного машинобудування

06.06.86

Мінхіммаш СРСР

35

НПАОП 27.5-1.13-79

Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР

1979

Мінчормет СРСР

36

НПАОП 27.5-1.15-97

Правила безпеки у ливарному виробництві

19.02.97
Наказ № 31

Держнаглядохоронпраці України

37

НПАОП 27.5-1.33-89

Правила техніки безпеки при литті сталей і жаротривких сплавів за моделями, що виплавляються

16.12.89

Мінавіапром СРСР

38

НПАОП 27.5-1.43-61

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в ливарних цехах і цехах переплаву алюмінієвих сплавів

1961

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

39

НПАОП 27.5-1.44-61

Правила безпеки при литті та обробці свинцево-цинкових штампів

1961

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

40

НПАОП 27.5-1.45-61

Правила безпеки при роботі в ливарних цехах стального, чавунного та бронзового лиття

1961

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

41

НПАОП 27.5-6.01-79

ОСТ 14.55-79 Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування

1979

Мінчормет СРСР

Оброблення металу (код КВЕД 28)

1

НПАОП 28.0-1.01-90

Галузеві правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів на металорізальних верстатах

1990

Мінсільгоспмаш СРСР

2

НПАОП 28.0-1.02-83

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

05.07.83

Мінхіммаш СРСР

3

НПАОП 28.0-1.03-08

Правила охорони праці у метизному виробництві

29.12.2008
Наказ № 301

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.01.2009
№ 88/16104

Мін'юст України

4

НПАОП 28.0-1.10-84

Правила з охорони праці та виробничої санітарії при проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій

30.10.84

Мінхіммаш СРСР

5

НПАОП 28.0-1.12-60

Правила безпеки при роботі в цехах гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів

27.12.60

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

6

НПАОП 28.0-1.23-63

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при обробці та застосуванні алюмінієво-магнієвих і титанових сплавів

15.01.63

ЦК профспілки робітників машинобудування

7

НПАОП 28.0-1.25-61

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій

29.08.61

ЦК профспілки робітників машинобудування

8

НПАОП 28.0-1.29-89

Правила з охорони праці при проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій

14.12.89

Мінважмаш СРСР

9

НПАОП 28.0-1.30-12

Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом

22.10.2012
Наказ № 1277

МНС України

Зареєстровано:

08.11.2012
за № 1879/22191

Мін'юст України

Дата введення в дію:

26.11.2012

10

НПАОП 28.4-1.02-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в ковальсько-пресовому і листоштампувальному виробництві

1990

Мінсільгоспмаш СРСР

11

НПАОП 28.4-1.07-85

Правила охорони праці в ковальсько-пресовому виробництві

19.06.85

Мінхіммаш СРСР

12

НПАОП 28.4-1.13-74

Правила і норми техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

05.08.74

Мінхіммаш СРСР

13

НПАОП 28.4-1.18-59

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ковальськопресовому виробництві

19.03.59

ЦК профспілки робітників машинобудування

14

НПАОП 28.4-1.31-89

Правила з охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві

14.12.89

Мінважмаш СРСР

15

НПАОП 28.4-1.39-91

Правила безпеки праці при заготовочно-штампувальних роботах

09.01.91

Мінавіапром СРСР

16

НПАОП 28.5-1.01-84

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні металопокриття

15.10.84

Мінхіммаш СРСР

17

НПАОП 28.5-1.02-07

Правила охорони праці при термічній обробці металів

18.12.2007
Наказ № 315

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

28.01.2008
№ 66/14757

Мін'юст

18

НПАОП 28.5-1.04-69

Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при електрохімічній обробці металів та їх сплавів

11.09.69

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

19

НПАОП 28.5-1.05-60

Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при обчищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами і травленням

24.03.60

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

20

НПАОП 28.5-1.06-69

Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при електроерозійній обробці металів та їх сплавів

20.08.69

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

21

НПАОП 28.5-1.07-66

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при обробленні і використанні алюмінієвих і титанових сплавів

1966

ЦК профспілки робітників суднобудування

22

НПАОП 28.5-1.08-72

Правила техніки безпеки і промислової санітарії при нанесенні металопокриттів

1972

ЦК профспілки робітників суднобудування

23

НПАОП 28.5-1.11-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні

1973

ЦК профспілки робітників суднобудування

24

НПАОП 28.5-1.17-60

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні металопокриття

08.06.60

ЦК профспілки робітників машинобудування

25

НПАОП 28.5-1.19-76

Правила безпеки праці при електронно-променевому зварюванні

25.08.76

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

26

НПАОП 28.5-1.22-71

Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при клепально-складальних роботах

17.03.71

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

27

НПАОП 28.5-1.31-89

Правила безпеки праці при паянні та лудінні

26.12.89

Мінавіапром СРСР

28

НПАОП 28.5-1.34-90

Правила безпеки при обробці металів різанням

27.12.90

Мінавіапром СРСР

29

НПАОП 28.5-1.35-69

Правила з охорони праці під час виробництва металопокриттів

1990

Мінважмаш СРСР

30

НПАОП 28.51-1.03-87

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів

25.12.87

Мінавтопром СРСР

31

НПАОП 28.51-1.05-84

Правила техніки безпеки при електрохімічній обробці металів і сплавів

11.09.84

Міноборонпром СРСР

32

НПАОП 28.51-1.06-84

Правила техніки безпеки при електроерозійній обробці металів і сплавів

11.09.84

Міноборонпром СРСР

33

НПАОП 28.51-1.07-83

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електроерозійній обробці металів

1983

Мінсудпром МВС СРСР

34

НПАОП 28.51-1.08-83

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів

12.09.83

Мінхіммаш СРСР

35

НПАОП 28.51-1.10-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при плазмовому різанні

1973

ЦК профспілки робітників суднобудування

36

НПАОП 28.51-1.11-67

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів

26.05.67

Мінпромзв'язку СРСР

37

НПАОП 28.51-1.14-85

Правила техніки безпеки при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами

30.12.85

Міноборонпром СРСР

38

НПАОП 28.51-1.16-85

Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів

30.12.85

Міноборонпром СРСР

39

НПАОП 28.51-1.17-86

Правила техніки безпеки при роботі на електротермічних установках середньої та високої частоти

11.03.86

Міноборонпром СРСР

40

НПАОП 28.51-1.18-55

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці алюмінію та його сплавів у селітрових ваннах

30.12.55

Президія ЦК профспілки робітників авіаоборонної промисловості СРСР

41

НПАОП 28.51-1.19-62

Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної та високої частоти

14.11.62

ЦК профспілки робітників машинобудування

42

НПАОП 28.51-1.21-60

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при фарбуванні виробів у машинобудуванні

27.07.60

ЦК профспілки робітників машинобудування

43

НПАОП 28.51-1.37-90

Правила безпеки праці при детонаційному напилюванні покриттів

10.10.90

Мінавіапром СРСР

44

НПАОП 28.51-1.38-91

Правила безпеки праці при вакуумному іонно-плазмовому нанесенні покриттів

23.01.91

Мінавіапром СРСР

45

НПАОП 28.51-1.41-89

Правила безпеки праці при очищенні деталей механічним способом

25.12.89

Мінавіапром СРСР

46

НПАОП 28.51-1.47-78

Тимчасові правила безпеки при плазмовому напиленні

10.05.78

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

47

НПАОП 28.52-1.04-86

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

22.05.86

Мінхіммаш СРСР

48

НПАОП 28.52-1.15-60

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

08.01.60

ЦК профспілки робітників машинобудування

49

НПАОП 28.52-1.26-89

Правила безпеки праці при електрозварювальних роботах

26.12.89

Мінавіапром СРСР

50

НПАОП 28.52-1.30-89

Правила з охорони праці у зварювальному виробництві

14.12.89

Мінважмаш СРСР

51

НПАОП 28.7-1.01-07

Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції

18.12.2007
№ 314

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

28.01.2008
№ 65/14756

Мін'юст

Виробництво машин та устатковання (код КВЕД 29)

1

НПАОП 29.0-3.02-06

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості

21.02.2006
№ 89

МНС України

Зареєстровано:

10.03.2006
№ 250/12124

Мін'юст

2

НПАОП 29.2-1.01-58

Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування

29.09.58

ЦК профспілки працівників машинобудування

3

НПАОП 29.11-1.03-71

Правила з техніки безпеки і промислової санітарії під час випробувань дизельних двигунів та їх агрегатів

24.11.71

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

4

НПАОП 29.23-1.04-90

Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

27.09.90

Держкомітет Ради Міністрів СРСР з питань продовольства

5

НПАОП 29.32-7.04-78

ОСТ 56 36-78 Машини лісогосподарські. Загальні вимоги безпеки

13.10.78

Держлісгосп СРСР

6

НПАОП 29.6-1.01-07

Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів

12.03.2007
Наказ № 45

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

01.10.2007
№ 1131/14398

Мін'юст

7

НПАОП 29.6-2.01-95

ВНДОП 05-95 Тимчасовий перелік небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій під час розснарядження і утилізації боєприпасів (ПООРУ)

26.09.96
Наказ № 302

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

8

НПАОП 29.6-4.01-96

НД 01-96 Положення про порядок допуску боєприпасів на розснарядження і утилізації

25.12.96
Наказ № 395

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

9

НПАОП 29.6-7.02-95

ВНД 03-95 Керівний документ з безпечної організації виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів (РДБОП)

25.12.96
Наказ № 395

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

10

НПАОП 29.6-7.05-91

Правила експлуатації підприємств з виготовлення порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на їх основі

07.02.91

Міноборони СРСР

11

НПАОП 29.6-7.06-89

Правила будови підприємств по виготовленню порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на їх основі

28.03.89
№ 109с

Міністерство машинобудування СРСР

Виробництво електричних машин і апаратури (код КВЕД 31)

1

НПАОП 31.0-3.01-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості

29.12.2008
Наказ № 300

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

27.01.2009
№ 82/16098

Мін'юст України

2

НПАОП 31.4-1.32-66

Правила безпеки при виробництві лужних акумуляторів

1966

Мінважмаш СРСР

3

НПАОП 31.5-1.01-07

Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання

18.12.2007
№ 316

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

28.01.2008
№ 67/14758

Мін'юст України

4

НПАОП 31.6-1.01-08

Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів

12.05.2008
№ 100

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

31.05.2008
№ 487/15178

Мін'юст України

Виробництво устатковання для радіо, телебачення та зв'язку (код КВЕД 32)

1

НПАОП 32.1-1.01-72

Правила техніки безпеки і промислової санітарії в електронній промисловості

26.04.72

Мінелектронпром СРСР
ЦК галузевої профспілки

2

НПАОП 32.1-1.02-77

Правила техніки безпеки і промислової санітарії в електронній промисловості (доповнення). Розділ 3. Виробництво конденсаторів

23.11.77

Президія ЦК профспілки працівників радіоелектронної промисловості

3

НПАОП 32.1-1.03-77

Загальні правила з техніки безпеки і промислової санітарії для підприємств і організацій радіо та електронної промисловості

21.12.77

Мінелектронпром СРСР
ЦК галузевої профспілки

4

НПАОП 32.1-1.07-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві радіоелектронної апаратури

22.07.82

Мінрадіопром СРСР

5

НПАОП 32.1-1.12-78

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві радіоелектронної апаратури, апаратури засобів зв'язку і приладів

15.08.78

Мінпромзв'язку СРСР

6

НПАОП 32.1-3.01-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості

11.12.2007
Наказ № 297

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

26.12.2007
№ 1403/14670

Мін'юст України

7

НПАОП 32.1-5.03-73

Інструкція з техніки безпеки та промсанітарії при виготовленні виробів електронної техніки, що містять кераміку, із окису берилію

21.05.73

Мінелектронпром СРСР
Президія ЦК галузевої профспілки

8

НПАОП 32.1-5.16-80

Інструкція при роботі із сильнодіючими отруйними речовинами на підприємствах і в організаціях Мінрадіопрому СРСР

14.01.80

Мінрадіопром СРСР

Виробництво медичних, вимірювальних, оптичних приладів та інструментів (код КВЕД 33)

1

НПАОП 33.1-1.03-83

Правила техніки безпеки і промислової санітарії у виробництві медичних виробів з полімерних матеріалів

1983

Мінмедбіопром СРСР

2

НПАОП 33.1-1.04-78

Правила безпеки та промислової санітарії у виробництві медичних виробів із скла та фарфору

1978

Мінмедбіопром СРСР

J

НПАОП 33.4-1.12-62

Правила з техніки безпеки при механічній обробці оптичних деталей

12.06.62

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

Виробництво транспортного устаткування (код КВЕД 35)

1

НПАОП 35.1-1.02-83

Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних, радіомонтажних, настроювально-регулювальних і електрорадіоремонтних робіт на суднах в установках напругою до і вище 1000 В

1983

Мінсудпром СРСР
ЦК галузевої профспілки

2

НПАОП 35.1-1.06-68

Правила техніки безпеки при організації і проведенні гідравлічних і пневматичних випробувань системи ВВД-400

1968

ЦК профспілки робітників суднобудування

3

НПАОП 35.1-1.12-68

Правила будови і безпечної експлуатації берегових компресорних установок і повітропроводів ВВ Д-400

1968

ЦК профспілки робітників суднобудування

4

НПАОП 35.1-1.13-74

Правила установлення посудин, які працюють під тиском, в приміщеннях виробничих цехів підприємств галузі

1974

ЦК профспілки робітників суднобудування

5

НПАОП 35.1-1.14-68

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні облицювальних робіт у суднобудуванні

1968

ЦК профспілки робітників суднобудування

6

НПАОП 35.1-3.15-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості

29.03.2007
Наказ № 64

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.04.2007
№ 327/13594

Мін'юст України

7

НПАОП 35.1-5.04-80

Забезпечення безпеки при фарбуванні апаратурою безповітряного розпилення суднових конструкцій, складних насичених поверхонь всередині суднових приміщень, а також у замкнутих об'ємах і важкодоступних місцях. Інструкція

1980

Мінсудпром СРСР

8

НПАОП 35.11-1.09-82

Тимчасові правила з техніки безпеки, пожежної охорони та промислової санітарії при виконанні фарбувальних робіт у фарбувальних цехах (дільницях) машинобудівних заводів і на суднах флоту рибної промисловості

01.08.82

Мінрибгосп СРСР

9

НПАОП 35.11-7.06-80

Вимоги техніки безпеки до суден внутрішнього та змішаного плавання та суднового обладнання РТМ 212.009579

1980

Головрічфлот УРСР

Зміни:

05.02.99
Наказ № 17

Держнаглядохоронпраці України

10

НПАОП 35.11-7.25-85

ОСТ 15 332-85 Роботи щодо обробки корпусу під час ремонту суден. Вимоги безпеки

1985

Мінрибгосп СРСР

11

НПАОП 35.3-1.02-06

Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів

16.03.2006
№ 136

МНС України

Зареєстровано:

14.04.2006
№ 444/12318

Мін'юст

12

НПАОП 35.3-1.13-83

Правила безпеки праці при роботі з рідиною НГЖ-4

31.03.83

Мінавіапром СРСР

13

НПАОП 35.3-1.14-60

Тимчасові правила з техніки безпеки при роботі з гептилом

15.12.60

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

14

НПАОП 35.3-1.17-59

Тимчасові правила з техніки безпеки та промислової санітарії при роботі з агресивною рідиною ЖРД

20.07.59

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

15

НПАОП 35.3-1.24-75

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при доводці і усуненні дефектів літаків і вертольотів на льотно-випробувальних станціях (аеродромах)

29.09.75

Мінавіапром СРСР

16

НПАОП 35.3-1.25-59

Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при випробуванні повітряно-реактивних двигунів на випробувальних станціях

30.07.59

Мінавіапром СРСР

17

НПАОП 35.3-1.27-89

Правила безпеки праці при пневмогідровипробуваннях

26.12.89

Мінавіапром СРСР

18

НПАОП 35.3-1.28-67

Тимчасові правила будови і безпечної експлуатації повітропроводів і азотопроводів високого тиску (100 - 1000 кг/см 2), ПТВД-67/100-1000

08.07.67

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

19

НПАОП 35.3-1.29-68

Тимчасові правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для компонентів рідкого палива ПТК-68/1-4000

18.09.68

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

20

НПАОП 35.3-1.32-90

Правила безпеки праці при випробуванні виробів космічної техніки у термобарокамерах

05.02.90

Мінавіапром СРСР

21

НПАОП 35.3-1.36-91

Правила безпеки праці при герметизації виробів космічної техніки

04.02.91

Мінавіапром СРСР

22

НПАОП 35.3-1.48-75

Тимчасові правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цехах кінцевого складання літальних апаратів

12.02.75

Мінавіапром СРСР

23

НПАОП 35.3-3.16-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій авіаційної та оборонної промисловості

24.06.80
Постанова № 180/П-7

Держкомпраці СРСР

Зміни: 1

21.08.85
Постанова № 289/П-8

2

07.04.87
Постанова № 215/П-4

24

НПАОП 35.3-7.05-91

Вимоги безпеки при роботі з лакофарбувальними матеріалами

13.12.91

Міністерство цивільної авіації СРСР

Виробництво меблів, іграшок та інших виробів (код КВЕД 36)

1

НПАОП 36.1-1.01-10

Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

30.11.2010
№ 248

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

17.12.2010
за № 1280/18575

Мін'юст

2

НПАОП 36.5-7.04-84

ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств з виробництва іграшок. Вимоги безпеки

1984

Мінлегпром СРСР

Оброблення відходів (код КВЕД 37)

1

НПАОП 37.0-1.01-09

Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів

29.07.2009
Наказ № 119

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

20.08.2009
№ 793/16809

Мін'юст

2

НПАОП 37.0-5.17-86

Інструкція щодо безпечної організації робіт при утилізації побутової радіоелектронної апаратури

03.04.86

Мінрадіопром СРСР

Вироблення електроенергії, газу, тепла (код КВЕД 40)

Виробництво та розподілення електроенергії (код КВЕД 40.1)

1

НПАОП 40.1-1.01-97

Правила безпечної експлуатації електроустановок

06.10.97
Наказ № 257

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

13.01.98
№ 11/2451

Мін'юст

Зміни:

25.02.2000
Наказ № 26

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

06.04.2000
№ 213/4434

Мін'юст

2

НПАОП 40.1-1.02-01

Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

15.11.2001
Наказ № 485

Мінпраці України

Зареєстровано:

03.12.2001
№ 1002/6193

Мін'юст

3

НПАОП 40.1-1.03-76

Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання електростанцій

22.11.76

Міненерго СРСР

4

НПАОП 40.1-1.04-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок та теплових мереж

15.06.72

Держенергонагляд СРСР

5

НПАОП 40.1-1.07-01

Правила експлуатації електрозахисних засобів

05.06.2001
Наказ № 253

Мінпраці України

6

НПАОП 40.1-1.08-90

Правила промсанітарії при виконанні робіт на невимкнутих повітряних лініях електропередач змінного струму напругою 110 - 1150 кВ

24.12.90

Міненерго СРСР

7

НПАОП 40.1-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

09.01.98
Наказ № 4

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

10.02.98
№ 93/2533

Мін'юст

8

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

21.06.2001
Наказ № 272

Мінпраці України

9

НПАОП 40.1-3.02-84

Нормативи річної потреби в засобах захисту при експлуатації тепломеханічного і гідротехнічного обладнання електростанцій і теплових мереж

29.01.84

Міненерго СРСР

10

НПАОП 40.1-3.03-84

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств і організацій Міненерго СРСР

26.01.84

Міненерго СРСР

11

НПАОП 40.1-3.04-70

Норми і правила з охорони праці при роботі на підстанціях і повітряних лініях електропередач напругою 400, 500 і 750 кВ змінного струму промислової частоти

07.10.70

Міненерго СРСР

12

НПАОП 40.1-3.19-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості

24.06.80
Постанова № 180/П-7

Держкомпраці СРСР

Зміни:

Постанова № 289/П-8
21.08.85

13

НПАОП 40.1-5.04-80

Інструкція з експлуатації індивідуальних екрануючих комплектів спецодягу для роботи в електроустановках напругою 400, 500 і 750 кВ частотою 50 Гц

10.07.80

Міненерго СРСР

14

НПАОП 40.1-5.16-89

Інструкція з техніки безпеки при виконанні робіт щодо опресування проводів ліній електропередач

04.01.89

Міненерго СРСР

Виробництво та розподілення тепла (код КВЕД 40.3)

15

НПАОП 40.3-1.05-89

Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива

21.08.89

Міненерго СРСР
Мінважмаш СРСР

16

НПАОП 40.3-1.06-79

Правила вибухопожежобезпеки мазутних тепляків

22.10.79

Міненерго СРСР

17

НПАОП 40.3-1.09-81

Правила техніки безпеки при виконанні теплоізоляційних, обмурувальних та антикорозійних робіт

16.06.81

Міненерго СРСР

18

НПАОП 40.3-1.16-93

Правила вибухопожежобезпеки паливоподач електростанцій

01.06.93

Міненерго України

19

НПАОП 40.3-1.28-74

Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів ЦТ-3187

29.08.74

Міністерство шляхів СРСР

20

НПАОП 40.3-3.18-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям паросилового та енергетичного господарства (крім виробництва електричної енергії)

20.02.80
Постанова № 43/П-2

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85
Постанова № 289/П-8

Збір, очищення та розподілення води (код КВЕД 41)

1

НПАОП 41.0-1.01-79

Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць

29.12.79

Мінжитлокомунгосп УРСР

Будівництво (код КВЕД 45)

1

НПАОП 45.2-1.01-98

Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

27.11.97
Наказ № 32/288
30.03.98
Наказ № 62/48

Держбуд України
Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

06.07.98
за № 423/2863

Мін'юст

Зміни

28.07.99
Наказ № 184/140

Держнаглядохоронпраці України
Держбуд України

Зареєстровано:

31.08.99
588/3881

Мін'юст

2

НПАОП 45.2-1.02-90

Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства

1990

Держжитлокомунгосп України

3

НПАОП 45.2-1.11-97

Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону

14.03.97
Наказ № 58

Держнаглядохоронпраці України

4

НПАОП 45.2-1.12-01

Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств

02.04.2001
Наказ № 151

Мінпраці України

5

НПАОП 45.2-3.01-04

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

17.05.2004
Наказ № 126

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

17.06.2004
№ 699/9298

Мін'юст

Зміни:

01.10.2007
Наказ № 233

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

11.10.2007
№ 1164/14431

Мін'юст

6

НПАОП 45.2-4.01-98

Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

27.11.97
Наказ № 32/288
30.03.98
№ 62/48

Держбуд України
Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

06.07.98
№ 424/2864

Мін'юст

Зміни:

28.07.99
Наказ № 184/140

Держнаглядохоронпраці України Держбуд України

Зареєстровано:

31.08.99
№ 589/3882

Мін'юст

7

НПАОП 45.2-4.02-98

Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації

27.11.97
Наказ № 32/288
30.03.98
№ 62/48

Держбуд України
Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

06.07.98
№ 425/2865

Мін'юст

Зміни:

28.07.99
Наказ № 184/140

Держнаглядохоронпраці України
Держбуд України

Зареєстровано:

31.08.99
№ 590/3883

Мін'юст

8

НПАОП 45.2-4.03-98

Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

27.11.97
Наказ № 32/288
30.03.98
№ 62/48

Держбуд України
Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

06.07.98
№ 426/2866

Мін'юст

Зміни:

28.07.99
Наказ № 184/140

Держнаглядохоронпраці України
Держбуд України

Зареєстровано:

31.08.99
№ 591/3884

Мін'юст

9

НПАОП 45.2-5.19-82

Інструкція з техніки безпеки при застосуванні будівельно-монтажних пістолетів в організаціях Міненерго СРСР

15.01.82

Міненерго СРСР

10

НПАОП 45.2-5.20-85

Інструкція з техніки безпеки при розміщенні, установленні та експлуатації мобільних (інвентарних) споруджень контейнерного типу в підрозділах Міненерго СРСР

05.09.85

Міненерго СРСР

11

НПАОП 45.2-7.01-97

Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

05.05.97
Постанова № 409

Кабінет Міністрів України

12

НПАОП 45.2-7.02-12

Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)

27.01.2009
№ 45;
04.06.2010
№ 202;
25.05.2011
№ 53;

Мінрегіонбуд

30.12.2011
№ 417

Мінрегіон

13

НПАОП 45.21-1.02-83

Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств. Видання третє

28.12.83

Мінзв'язку СРСР

14

НПАОП 45.21-1.03-98

Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів

09.03.98
Наказ № 31

Держнаглядохоронпраці України

15

НПАОП 45.21-1.04-79

Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель

30.05.79

Мінжитлокомунгосп РСФСР

16

НПАОП 45.21-1.05-76

Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах

15.01.76

Мінзв'язку СРСР

17

НПАОП 45.21-1.06-91

Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць

1991

Мінтрансбуд СРСР

18

НПАОП 45.21-1.09-97

Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом "продавлювання"

14.03.97
Наказ № 56

Держнаглядохоронпраці України

Дата введення в дію:

01.06.97

19

НПАОП 45.21-1.10-84

Техніка безпеки при будівництві споруд зв'язку. Частина I. Техніка безпеки при організації будівельного виробництва

27.02.84

Мінзв'язку СРСР

20

НПАОП 45.21-1.14-77

Правила техніки безпеки при спорудженні радіорелейних ліній зв'язку

12.04.77

Мінзв'язку СРСР

21

НПАОП 45.21-3.04-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилового та енергетичного господарства

1981

Держкомпраці СРСР

Зміни:

1983

22

НПАОП 45.23-1.05-91

Правила охорони праці при спорудженні полотна залізниць

1991

Мінтрансбуд СРСР

23

НПАОП 45.23-1.06-00

Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг

06.10.2000
Наказ № 269

Мінпраці України

24

НПАОП 45.24-1.01-91

Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах. Частина I. Правила водолазної служби

1991

Центральна рада Товариства рятування на воді

25

НПАОП 45.24-1.04-89

Правила охорони праці на водолазних роботах Мінзв'язку СРСР

12.10.89

Мінзв'язку СРСР

26

НПАОП 45.24-1.06-81

Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах

1981

Мінрибгосп СРСР

27

НПАОП 45.24-1.07-90

Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах (РД 31.84.01-90)
Частина 1. Правила водолазної служби
Частина 2. Медичне забезпечення водолазів

1990

МОЗ СРСР

28

НПАОП 45.24-1.08-69

Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд

18.07.69

Держгіртехнагляд СРСР

Зміни: 1

1978

2

1982

3

1986

29

НПАОП 45.24-1.09-88

Правила будови і безпечної експлуатації на морських нафтогазопромислових об'єктах водолазного спорядження і засобів забезпечення спусків без використання глибоководного водолазного комплексу

01.11.88

Мінгазпром СРСР

30

НПАОП 45.25-1.01-92

Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів

26.08.92

Українське республіканське добровільне пожежне товариство (УРДПТ)

31

НПАОП 45.25-1.10-87

Техніка безпеки при будівництві споруд зв'язку. Частина II. Техніка безпеки при монтажі металоконструкцій щогл і веж. АЧ-3016-8

18.06.87

Мінзв'язку СРСР

32

НПАОП 45.25-5.01-80

ВБН 410-80 Інструкція щодо використання порохових інструментів при виконанні монтажних та спеціальних будівельних робіт

22.02.80

Мінмонтажспецбуд СРСР

33

НПАОП 45.31-1.10-83

Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт на об'єктах Міненерго СРСР

04.10.83

Міненерго СРСР ЦК галузевої профспілки

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі (код КВЕД 51)

1

НПАОП 51.0-1.03-96

Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі

08.05.96
Наказ № 78

Держнаглядохоронпраці України

Роздрібна торгівля (код КВЕД 52)

1

НПАОП 52.0-1.01-96

Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі

08.05.96
Наказ № 79

Держнаглядохоронпраці України

2

НПАОП 52.0-7.02-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державної торгівлі

20.02.80
Постанова № 43/П-2

Держкомпраці СРСР та Президіум ВЦРПС

Зміна 1:

21.08.85
Постанова № 289/П-8

Держкомпраці СРСР та Президіум ВЦРПС

Зміна 2:

07.04.87
Постанова № 215/П-4

Держкомпраці СРСР та Президіум ВЦРПС

3

НПАОП 52.21-1.02-77

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на плодоовочевих підприємствах системи Міністерства торгівлі СРСР

30.12.77

Мінторгівлі СРСР

4

НПАОП 52.47-1.02-96

Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

10.07.96
Наказ № 117

Держнаглядохоронпраці України

5

НПАОП 52.7-1.08-89

Правила з охорони праці при обслуговуванні побутової радіоелектронної апаратури

19.05.89

Мінрадіопром СРСР

Громадське харчування (код КВЕД 55)

1

НПАОП 55.0-1.02-96

Правила охорони праці для підприємств громадського харчування

25.06.96
Наказ № 107

Держнаглядохоронпраці України

2

НПАОП 55.0-1.14-98

Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини

27.05.98
Наказ № 96

Держнаглядохоронпраці України

3

НПАОП 55.0-1.34-02

Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції

31.05.2002
Наказ № 256

Мінпраці України

Наземний транспорт (код КВЕД 60)

1

НПАОП 60.1-1.01-04

Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті

14.10.2004
Наказ № 226

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

02.11.2004
за № 1404/10003

Мін'юст

Зміни:

12.11.2007
Наказ № 265

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

21.11.2007
№ 1300/14567

Мін'юст

2

НПАОП 60.1-1.02-12

Правила безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць

від 13.01.2012
№ 19

МНС

Зареєстровано:

03.02.2012
за № 175/20488

3

НПАОП 60.1-1.04-06

Правила безпеки праці на складах палива залізниць

19.06.2006
№ 377

МНС України

Зареєстровано:

05.07.2006
№ 786/12660

Мін'юст

4

НПАОП 60.1-1.48-00

Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях

31.05.2000
Наказ № 120

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

08.06.2000
№ 340/4561

Мін'юст

5

НПАОП 60.1-3.01-04

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

21.01.2004
Наказ № 12

Держнаглядохоронпраці України

06.02.2004
№ 169/8768

Мін'юст

Зміни:

05.12.2007
Наказ № 289

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

19.12.2007
№ 1384/14651

Мін'юст

6

НПАОП 60.1-3.02-09

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам метрополітенів

28.12.2009
Наказ № 214

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

26.01.2010
№ 83/17378

Мін'юст

7

НПАОП 60.1-3.30-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський)

18.08.80
Постанова № 241/П-9

Держкомпраці СРСР

8

НПАОП 60.2-1.01-06

Правила охорони праці на міському електричному транспорті

21.08.2006
Наказ № 546

МНС України

Зареєстровано:

25.10.2006
№ 1146/13020

Мін'юст

9

НПАОП 60.2-3.06-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту

20.10.98
Наказ № 207

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

04.01.99
№ 1/3294

Мін'юст

10

НПАОП 60.21-1.32-82

Правила техніки безпеки в господарства і руху метрополітенів ЦМетро/4107

22.12.82

Міністерство шляхів СРСР

11

НПАОП 60.21-1.34-91

Правила техніки безпеки при експлуатації, технічному обслуговуванні та поточному ремонті рухомого складу метрополітенів

04.03.91

Міністерство шляхів СРСР

12

НПАОП 60.21-1.35-84

Правила техніки безпеки при утриманні та ремонті штучних споруд метрополітенів
Цметро/4238

28.08.84

Міністерство шляхів СРСР

13

НПАОП 60.21-1.36-84

Правила техніки безпеки при виконанні робіт у колійному господарстві метрополітенів Цметро/4239

08.08.84

Міністерство шляхів СРСР

14

НПАОП 60.21-1.37-82

Правила техніки безпеки при експлуатації та ремонті інженерно-технічного устаткування на метрополітенах
ЦМ-4098

01.09.82

Міністерство шляхів СРСР

15

НПАОП 60.21-1.38-89

Правила охорони праці при обслуговуванні, експлуатації та ремонті пристроїв автоматики, сигналізації та зв'язку метрополітенів ЦМ-3987

11.05.89

Міністерство шляхів СРСР

16

НПАОП 60.21-1.39-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при капітальних ремонтах (КР-1 і КР-2) моторвагонного рухомого складу метрополітенів Цметро/4328

02.10.85

Міністерство шляхів СРСР

17

НПАОП 60.22-1.01-74

Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг (ІТПКД)

28.05.74

Держгіртехнагляд СРСР

18

НПАОП 60.22-1.04-87

Правила будови і безпечної експлуатації вантажних підвісних канатних доріг (ВПКД)

22.12.87

Держгіртехнагляд СРСР

19

НПАОП 60.24-1.09-84

Правила безпечного перевезення нафти автомобільним транспортом

09.02.84

Міннафтопром СРСР

20

НПАОП 60.3-1.01-10

Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

27.01.2010
Наказ № 11

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

19.04.2010
№ 292/17587

Мін'юст

21

НПАОП 60.3-1.08-77

Правила безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів

31.10.77

Мінгазпром СРСР

22

НПАОП 60.3-1.15-71

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69)

05.03.71

Держгіртехнагляд СРСР

23

НПАОП 60.3-1.19-78

Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів

11.12.78

ЦК галузевої профспілки

Водний транспорт (код КВЕД 61)

1

НПАОП 61.1-1.01-76

Правила техніки безпеки на суднах морського флоту

1976

Мінморфлот СРСР

2

НПАОП 61.1-1.03-77

Правила техніки безпеки при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту

01.08.77

Мінморфлот СРСР

3

НПАОПА 61.1-1.17-89

Єдині правила безпеки перевезення вантажів і пасажирів на морських суднах Міннафтопрому

20.03.89

Міннафтопром СРСР

4

НПАОП 61.1-3.33-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту

24.06.80
Постанова № 180/П-7

Держкомпраці СРСР

Зміни: 1

21.08.85
Постанова № 289/П-8

2

06.11.86
Постанова № 476/П-12

5

НПАОП 61.1-5.01-86

Інструкція щодо забезпечення безпечних морських буксирувань суден та інших плаваючих споруд

07.03.86

Мінгазпром СРСР

6

НПАОП 61.2-1.03-91

Правила безпеки праці на суднах річкового флоту

1991

Головрічфлот УРСР

Зміни:

05.02.99
Наказ № 17

Держнаглядохоронпраці України

7

НПАОП 61.2-3.32-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям річкового транспорту

24.06.80
Постанова № 180/П-7

Держкомпраці СРСР

Зміни: 1

21.08.85
Постанова № 289/П-8

2

06.11.89
Постанова № 476/П-12

Авіаційний транспорт (код КВЕД 62)

1

НПАОП 62.0-1.03-74

Правила перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом

21.01.74

Міністерство цивільної авіації СРСР

2

НПАОП 62.0-3.01-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту

25.03.2008
Наказ № 57

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

15.04.2008
№ 313/15004

Мін'юст України

Транспортні послуги (код КВЕД 63)

1

НПАОП 63.1-1.06-85

Правила техніки безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт на транспортно-складських роботах

1985

Держкомрезерв СРСР

2

НПАОП 63.11-7.04-84

ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки

1984

Держкомвидав СРСР

3

НПАОП 63.12-1.05-79

Правила техніки безпеки при експлуатації внутрішньозаводського транспорту

24.12.79

Мінелектронпром СРСР ЦК галузевої профспілки

Зміни:

19.08.81

4

НПАОП 63.12-1.06-84

Правила будови і безпечної експлуатації складів тарноштучних вантажів, обладнаних кранами-штабелерами і елеваторними стелажами

18.01.84

Мінелектронпром СРСР ЦК галузевої профспілки

5

НПАОП 63.12-1.07-72

Правила з безпечного складування, зберігання, перевезення, підготовки і внесення в ґрунт аміачної селітри

12.05.72

Мінсільгосп СРСР

6

НПАОП 63.12-1.09-68

Правила зберігання вогненебезпечних хімічних речовин захисту рослин на складах і базах системи сільгосптехніки

1968

ВО "Союзсільгосптехніка"

7

НПАОП 63.12-1.36-69

Правила з охорони праці під час складування матеріалів

1990

Мінважмаш СРСР

8

НПАОП 63.12-7.17-85

ОСТ 18-443-85 Виробничі процеси закупорювання виробів та ящиків тари з пластичних мас. Вимоги безпеки

1985

Мінхарчопром СРСР

9

НПАОП 63.2-1.06-02

Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)

29.07.2002
Наказ № 369

Мінпраці України

10

НПАОП 63.2-1.13-87

Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій

16.11.87

Держкомнафтопродукт СРСР

11

НПАОП 63.2-1.25-07

Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт

16.05.2007
Наказ № 105

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

31.05.2007
№ 562/13829

Мін'юст

12

НПАОП 63.21-1.01-09

Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

28.12.2009
Наказ № 216

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

15.03.2010
№ 218/17513

Мін'юст

13

НПАОП 63.21-1.02-00

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту дорожньої техніки

11.08.2000
Наказ № 201

Мінпраці України

14

НПАОП 63.21-1.03-78

Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств

11.12.78

Мінавтотранс РРФСР

15

НПАОП 63.21-1.04-78

Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств

11.12.78

Мінавтотранс РРФСР

16

НПАОП 63.21-1.05-91

Правила охорони праці робітників воєнізованої охорони Міністерства шляхів сполучень

16.04.91

Міністерство шляхів СРСР

17

НПАОП 63.21-1.06-70

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт на ланкоскладальних базах ПМС ЦП-2651

1970

Міністерство шляхів СРСР

18

НПАОП 63.21-1.07-00

Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг

28.12.2000
Наказ № 376

Мінпраці України

19

НПАОП 63.21-1.08-79

Правила техніки безпеки та промислової санітарії при підготовці цистерн і вагонів для нафтобітуму до наливу та ремонту

10.10.79

Міннафтохімпром СРСР

20

НПАОП 63.21-1.09-08

Правила охорони праці для працівників кар'єроуправлінь

20.06.2008
Наказ № 148

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.07.2008
№ 599/15290

Мін'юст

21

НПАОП 63.21-1.10-69

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для рейкозварювальних підприємств

03.09.69

Міністерство шляхів СРСР

22

НПАОП 63.21-1.11-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт щодо реконструкції та капітального ремонту інженерних споруд

04.12.90

Міністерство шляхів СРСР

23

НПАОП 63.21-1.12-07

Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів

12.03.2007
Наказ № 44

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.04.2007
№ 304/13571

Мін'юст України

24

НПАОП 63.21-1.13-08

Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

26.12.2008
Наказ № 296

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

11.06.2009
№ 503/16519

Мін'юст України

25

НПАОП 63.21-1.15-89

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в господарстві сигналізації, зв'язку та обчислювальної техніки залізничного транспорту ЦЩ-4695

26.06.89

Міністерство шляхів СРСР

26

НПАОП 63.21-1.17-08

Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

24.03.2008
Наказ № 54

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

21.04.2008
№ 340/15031

Мін'юст України

27

НПАОП 63.21-1.18-89

Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу ЦТ-4769

30.12.89

Міністерство шляхів СРСР

28

НПАОП 63.21-1.19-61

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації паровозів ЦТ-2123

12.08.63

Міністерство шляхів СРСР

29

НПАОП 63.21-1.20-63

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при ремонті паровозів у депо ЦТ-2337

17.10.63

Міністерство шляхів СРСР

30

НПАОП 63.21-1.21-77

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників хімікотехнічних лабораторій залізничного транспорту ЦТ-3451

07.02.77

Міністерство шляхів СРСР

31

НПАОП 63.21-1.22-07

Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті

18.12.2007
Наказ № 311

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

28.12.2007
№ 1419/14686

Мін'юст

32

НПАОП 63.21-1.23-83

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для робітників відбудованих поїздів залізниць Союзу РСР ЦРБ-4128

11.05.83

Міністерство шляхів СРСР

33

НПАОП 63.21-1.24-03

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу

04.08.2003
Наказ № 140

Держнаглядохоронпраці України

34

НПАОП 63.21-1.25-07

Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві

12.03.2007
Наказ № 43

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.04.2007
№ 303/13570

Мін'юст України

35

НПАОП 63.21-1.26-88

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств залізничного транспорту ЦТБР-4665

28.11.88

Міністерство шляхів сполучення СРСР

36

НПАОП 63.21-1.27-08

Правила охорони праці під час перевезення працівників, розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту

24.03.2008
Наказ № 55

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

21.04.2008
№ 341/15032

Мін'юст

37

НПАОП 63.21-1.40-90

Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин

05.03.90

Міністерство шляхів СРСР

38

НПАОП 63.21-1.47-79

Правила охорони праці при виконанні робіт щодо захисних лісових насаджень на залізничному транспорті ЦП-3877

22.06.79

Міністерство шляхів СРСР

39

НПАОП 63.21-1.51-83

Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізницями

10.12.83

Міністерство шляхів СРСР

40

НПАОП 63.21-1.53-03

Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерни для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

04.08.2003
Наказ № 141

Держнаглядохоронпраці України

41

НПАОП 63.21-3.01-89

Норми безпеки на проектування та експлуатацію канатних провідників одноканатних підйомних установок

15.09.89

Держгіртехнагляд СРСР

42

НПАОП 63.21-3.02-82

Норми безпеки на проектування та експлуатацію канатних провідників багатоканатних підйомних установок

22.02.82

Держгіртехнагляд СРСР

43

НПАОП 63.21-3.03-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

24.12.2008
Наказ № 292

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

24.01.2009
№ 73/16089

Мін'юст

44

НПАОП 63.21-5.01-08

Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів

02.09.2008
Наказ № 192

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

24.09.2008
№ 894/15585

Мін'юст

45

НПАОП 63.21-5.03-88

Інструкція з експлуатації залізничних цистерн, які призначені для перевезення сірчаної кислоти та олсуму

02.07.88

Міндобрив СРСР

46

НПАОП 63.21-5.04-84

Інструкція по наливу, зливу та експлуатації залізничних цистерн для транспортування фосфору жовтого

20.06.84

Міндобрив СРСР

47

НПАОП 63.22-1.02-90

Правила безпеки праці при виконанні очисних, фарбувальних, ізолювальних робіт на підприємствах і суднах річкового флоту

1990

Головрічфлот УРСР

48

НПАОП 63.22-1.03-75

Правила техніки безпеки при виконанні морських днопоглиблювальних робіт і експлуатації засобів навігаційного обладнання морських шляхів

29.09.75

Мінморфлот СРСР

49

НПАОП 63.22-1.04-88

Правила безпеки в морських портах

1988

Мінморфлот СРСР

50

НПАОП 63.22-1.06-91

Правила безпеки праці на промислових підприємствах Мінморфлоту СРСР

01.03.91

Мінморфлот СРСР

51

НПАОП 63.22-1.07-85

Правила з електробезпеки при електропостачанні суден Мінморфлоту СРСР, що ремонтуються та будуються

01.02.85

Мінморфлот СРСР

52

НПАОП 63.22-1.08-84

Правила безпеки праці при виконанні днопоглиблювальних робіт і обслуговуванні спеціальних механізмів днопоглиблювальних земснарядів річкового флоту

12.12.84

Головрічфлот УРСР

53

НПАОП 63.22-1.10-73

Правила техніки безпеки при обслуговуванні судноплавної обстановки на внутрішніх водних шляхах

10.07.73

Головрічфлот УРСР

54

НПАОП 63.22-1.11-76

Правила техніки безпеки при виконанні виправних робіт на внутрішніх водних шляхах

1976

Головрічфлот УРСР

55

НПАОП 63.22-1.12-91

Правила безпеки праці на перевантажувальних роботах у річкових портах

02.12.91

Головрічфлот УРСР

56

НПАОП 63.23-1.01-84

Правила техніки безпеки при експлуатації об'єктів радіотехнічного забезпечення польотів та електрозв'язку цивільної авіації

01.03.84

Міністерство цивільної авіації СРСР

57

НПАОП 63.23-1.02-08

Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації

16.09.2008
Наказ № 202

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

22.10.2008
№ 1011/15702

Мін'юст

58

НПАОП 63.23-1.03-08

Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами

19.09.2008
Наказ № 205

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

08.12.2008
№ 1167/15858

Мін'юст

59

НПАОП 63.23-1.06-98

Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки

18.05.98
Наказ № 92

Держнаглядохоронпраці України

60

НПАОП 63.23-7.14-89

Вимоги безпеки при роботі з електротехнічним папером типу ЕХБ у підрозділах польотної інформації цивільної авіації

25.04.89

Міністерство цивільної авіації СРСР

Пошта і зв'язок (код КВЕД 64)

1

НПАОП 64.11-1.01-03

Правила безпеки під час виконання робіт на об'єктах операторів поштового зв'язку

05.06.2003
Наказ № 100

Держнаглядохоронпраці України

Зміни:

11.01.97
Наказ № 3

Держнаглядохоронпраці України

2

НПАОП 64.2-1.02-87

Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач

30.06.87

Мінзв'язку СРСР

3

НПАОП 64.2-1.03-98

Правила безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення

11.05.98
Наказ № 82

Держнаглядохоронпраці України

4

НПАОП 64.2-1.06-98

Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення

11.05.98
Наказ № 83

Держнаглядохоронпраці України

5

НПАОП 64.2-1.07-96

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення

17.05.96
Наказ № 85

Держнаглядохоронпраці України

6

НПАОП 64.2-1.08-96

Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях

17.05.96
Наказ № 84

Держнаглядохоронпраці України

7

НПАОП 64.2-3.04-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку

08.07.98
Наказ № 139

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

30.07.98
№ 490/2930

Мін'юст

Зміна 1:

03.07.2002
Наказ № 305

Мінпраці України

Зареєстровано:

30.07.2002
№ 616/6904

Мін'юст

Зміна 2:

28.12.2009
Наказ № 215

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

28.01.2010
№ 101/17396

Мін'юст

Фінансове посередництво (код КВЕД 65)

1

НПАОП 65.1-1.01-67

Правила з охорони праці касирів в установах Держбанку СРСР

24.11.67

ЦК профспілки працівників державних установ

2

НПАОП 65.1-1.02-74

Правила з охорони праці та техніки безпеки працівників інкасації в установах Державного банку СРСР

08.10.74

Держбанк СРСР

3

НПАОП 65.1-1.03-74

Правила з охорони праці та техніки безпеки в державних трудових ощадних касах

07.08.74

Правління Держтрудощадкас СРСР

Інформатизація (код КВЕД 72)

1

НПАОП 72.0-1.01-75

Правила з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії для обчислювальних центрів, машинолічильних станцій, районних (міських) інформаційно-обчислювальних станцій (центрів) ЦСУ СРСР

30.06.75

ЦК профспілки працівників держустанов

Дослідження та розробки (код КВЕД 73)

1

НПАОП 73.0-1.05-79

Правила безпеки при проведенні експедиційних робіт установами АН СРСР

03.12.79

Президія Академії Наук СРСР

2

НПАОП 73.1-1.10-71

Правила безпечної експлуатації лабораторних автоклавів в установах АН СРСР

14.01.71

Президія Академії Наук СРСР

3

НПАОП 73.1-1.11-12

Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

11.09.2012
Наказ № 1192

МНС України

Зареєстровано:

25.09.2012
за № 1648/21960

Мін'юст України

Дата введення в дію:

26.10.2012

Надання послуг (код КВЕД 74)

1

НПАОП 74.2-1.01-89

Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)

09.02.89

Головне управління геодезії та картографії при Раді Міністрів СРСР

2

НПАОП 74.2-1.02-90

Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах

1990

Мінгеології СРСР

3

НПАОП 74.2-1.03-83

Правила з техніки безпеки при проведенні спостережень у мережі Держкомгідромету СРСР

16.05.83

Держкомгідромет СРСР

4

НПАОП 74.2-1.04-86

Правила безпеки при експлуатації ракетно-артилерійських комплексів

17.07.86

Держкомгідромет СРСР

5

НПАОП 74.2-1.05-69

Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації підприємств і об'єктів зв'язку гідрометслужби

07.05.69

Держкомгідромет СРСР

6

НПАОП 74.2-1.06-92

Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах та бурінні свердловин технічного призначення

25.11.92
05.10.92

Держгіртехнагляд України
Держвуглепром

7

НПАОП 74.2-3.01-86

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища

20.03.86

Держкомгідромет СРСР

8

НПАОП 74.2-3.10-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві

24.06.80
Постанова № 180/П-7

Держкомпраці СРСР

Зміни: 1

21.08.85
Постанова № 289/П-8

2

06.11.86
Постанова № 476/П-12

9

НПАОП 74.2-3.35-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища

24.07.80
Постанова № 180/П-7

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85
Постанова № 289/П-8

10

НПАОП 74.2-5.01-84

Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт

1984

Союзмаркштрест Головного управління геодезії та картографії при Раді Міністрів СРСР

11

НПАОП 74.2-5.12-90

Інструкція щодо безпечного ведення морських інженерно-геологічних робіт КР 39-024-90. Геодезична служба

1990

Міннафтогазпром Держгіртехнагляд СРСР

12

НПАОП 74.81-1.08-86

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фотопідприємств системи Мінпобуту УРСР

10.10.86

Мінпобут УРСР

13

НПАОП 74.82-7.85-84

ОСТ 25 1169-84 Виробництво тари і роботи пакувальні. Вимоги безпеки

1984

Мінприлад СРСР

Державне управління (код КВЕД 75)

1

НПАОП 75.0-3.40-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державних установ

23.09.80
Постанова № 296/П-10

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85
Постанова № 289/П-8

Освіта (код КВЕД 80)

1

НПАОП 80.0-1.01-89

Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на підприємствах і в установах системи Держосвіти СРСР

13.10.89

Держосвіти СРСР

2

НПАОП 80.0-1.09-00

Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації

21.08.2000
Наказ № 213

Мінпраці України

3

НПАОП 80.0-1.12-04

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

16.03.2004
Наказ № 81

Держнаглядохоронпраці України

17.05.2004
№ 620/9219

Мін'юст

Зміни:

06.11.2007
Наказ № 252

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

20.11.2007
№ 1290/14557

Мін'юст

4

НПАОП 80.2-1.01-12

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

16.07.2012
Наказ № 992

МНС України

Зареєстровано:

03.08.2012
за № 1332/21644

Мін'юст України

Дата введення в дію:

31.08.2012

5

НПАОП 80.21-1.03-98

Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві

16.11.98
Наказ № 219

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.12.98
№ 793/3233

Мін'юст

Зміни:

13.11.2007
Наказ № 266

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.12.2007
№ 1341/14608

Мін'юст

6

НПАОП 80.3-3.41-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів

12.02.81
Постанова № 47/П-2

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85
Постанова № 289/П-8

7

НПАОП 80.42-1.01-02

Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи

12.11.2002
Наказ № 574

Мінпраці України

Зареєстровано:

13.12.2002
№ 967/7255

Мін'юст

Охорона здоров'я (код КВЕД 85)

1

НПАОП 85.0-3.01-88

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров'я

29.01.88

Мінохорони здоров'я СРСР

2

НПАОП 85.11-1.05-70

Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР

30.09.70

Мінохорони здоров'я СРСР

3

НПАОП 85.11-1.06-70

Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)

30.09.70

Мінохорони здоров'я СРСР

4

НПАОП 85.11-1.10-84

Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров'я. Загальні вимоги

27.08.84

Мінохорони здоров'я СРСР

5

НПАОП 85.11-1.13-59

Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ

30.12.59

Мінохорони здоров'я СРСР

6

НПАОП 85.11-3.02-84

Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття, санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям закладів, підприємств, організацій і господарств санітарно-курортної системи профспілок

05.10.84
Постанова № 16

ВЦРПС

7

НПАОП 85.13-1.12-64

Правила обладнання і експлуатації стоматологічних поліклінік, відділень, кабінетів і зуботехнічних лабораторій

01.04.64

Мінохорони здоров'я СРСР

8

НПАОП 85.14-1.08-79

Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок

09.02.79

Мінохорони здоров'я СРСР

9

НПАОП 85.14-1.09-81

Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР

20.10.81

Мінохорони здоров'я СРСР

10

НПАОП 85.20-1.03-99

Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

20.04.99
Наказ № 67

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

11.10.99
№ 695/3988

Мін'юст

Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів (код КВЕД 90)

1

НПАОП 90.00-1.03-78

Правила безпеки і виробничої санітарії під час прибирання міських територій

1978

Мінжитлокомунгосп УРСР

2

НПАОП 90.00-1.05-00

Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів

06.10.2000
Наказ № 268

Мінпраці України

Сфера відпочинку, розваг, культури та спорту (код КВЕД 92)

1

НПАОП 92.0-1.01-09

Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів

25.12.2009
Наказ № 210

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.01.2010
№ 78/17373

Мін'юст

2

НПАОП 92.0-1.02-12

Правила безпеки з улаштування безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас

07.12.2011
№ 1281

МНС

Зареєстровано:

20.02.2012
за № 240/20553

Мін'юст

3

НПАОП 92.0-3.01-83

Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів Міністерства культури СРСР

17.11.83

Мінкультури СРСР

4

НПАОП 92.0-3.46-82

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури

23.11.82
Постанова № 288/П-18

Держкомпраці СРСР

Зміни: 1

21.08.85
Постанова № 289/П-8

2

06.11.86
Постанова № 476/П-12

5

НПАОП 92.7-1.01-06

Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки

01.03.2006
№ 110

МНС України

Зареєстровано:

07.04.2006
№ 405/12279

Мін'юст

6

НПАОП 92.11-1.03-80

Правила техніки безпеки і промислової санітарії для кіностудій Держкіно СРСР

28.03.80

Держкіно СРСР

7

НПАОП 92.13-1.07-76

Правила пожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії для організацій кінопрокату

12.07.76

Держкіно СРСР

8

НПАОП 92.2-1.12-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах телебачення і радіомовлення

06.12.73

Держтелерадіо СРСР

9

НПАОП 92.34-1.02-74

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в циркових підприємствах

19.09.74

Мінкультури СРСР

10

НПАОП 92.5-1.03-97

Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості

04.06.97
Наказ № 160

Держнаглядохоронпраці України

11

НПАОП 92.51-1.01-75

Правила техніки безпеки в бібліотеках

01.09.75

Мінкультури СРСР

12

НПАОП 92.52-1.02-74

Правила техніки безпеки в музеях

08.05.74

Мінкультури СРСР

13

НПАОП 92.53-1.07-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для зоопарків

22.07.73

Мінкультури СРСР

14

НПАОП 92.61-5.01-81

Інструкція з техніки безпеки при експлуатації спортивних споруд

08.05.81

Держкомспорт СРСР

15

НПАОП 92.62-5.02-81

Інструкція про організаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки та зниження травматизму при здійсненні навчально-тренувального процесу і проведенні спортивних змагань

02.03.81

Держкомспорт СРСР

16

НПАОП 92.72-1.04-59

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в парках і садах культури і відпочинку

17.02.59

Мінкультури СРСР

Індивідуальні послуги (код КВЕД 93)

1

НПАОП 93.0-1.01-59

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для пралень установ і підприємств охорони здоров'я

10.04.59

Мінохорони здоров'я СРСР

2

НПАОП 93.0-1.02-97

Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення

21.05.97
Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України

3

НПАОП 93.0-1.03-97

Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

21.05.97
Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України

4

НПАОП 93.0-1.06-97

Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень

21.05.97
Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України

5

НПАОП 93.0-1.07-97

Правила охорони праці для перукарень

21.05.97
Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України

6

НПАОП 93.0-3.02-12

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

08.11.2012
Наказ № 1315

МНС України

Зареєстровано:

27.11.2012
за № 1984/22296

Мін'юст України

Дата введення в дію:

14.12.2012

7

НПАОП 93.01-1.04-97

Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу

21.05.97
Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України

8

НПАОП 93.03-1.08-00

Правила охорони праці на підприємствах ритуального обслуговування населення

06.10.2000
Наказ № 271

Мінпраці України

Охорона надр

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата / документ №

Організація

1

НПАОН 00.0-1.01-85

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин

14.05.85

Держгіртехнагляд СРСР

2

НПАОН 00.0-4.01-70

Положення про порядок ведення державного обліку дільниць надр, наданих у користування, не пов'язане з добуванням корисних копалин

28.07.70

Держгіртехнагляд СРСР

3

НПАОН 00.0-5.01-84

Інструкція з безпечного ведення робіт біля затоплених виробок

02.10.84

Мінвуглепром СРСР

4

НПАОН 00.0-5.02-76

Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар'єрах

10.08.76

Держгіртехнагляд СРСР

5

НПАОН 00.0-5.03-74

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків

30.05.74

МПБМ СРСР

6

НПАОН 00.0-5.04-75

Галузева інструкція з економічної оцінки і нормування втрат твердих корисних копалин під час добування на підприємствах МХП

20.06.75

МХП СРСР

7

НПАОН 00.0-5.05-85

Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин

11.07.85

Держгіртехнагляд України

8

НПАОН 00.0-7.01-86

Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах

16.05.86

Держгіртехнагляд України

10

НПАОН 00.0-7.03-73

Типові методичні вказівки щодо визначення і обліку втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт

28.03.73

Держгіртехнагляд СРСР

11

НПАОН 00.0-7.04-72

Типові методичні вказівки з оцінки економічних наслідків втрат корисних копалин під час розробки родовищ

28.03.72

Держгіртехнагляд СРСР

12

НПАОН 00.0-7.05-72

Типові методичні вказівки з нормування втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт

28.03.72

Держгіртехнагляд СРСР

Видобування вугілля (код КВЕД 10)

13

НПАОН 10.0-1.01-03

Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом. ГСТУ 101.00159226.001-2003

28.11.2003
Наказ № 703

Мінпаливенерго України

14

НПАОН 10.0-5.01-69

Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР

26.08.69

Держгіртехнагляд СРСР

15

НПАОН 10.0-5.02-74

Галузева інструкція з обліку балансових і розрахунку промислових запасів, визначення, нормування, обліку і економічного оцінювання втрат вугілля (сланцю) під час добування

30.09.74

16

НПАОН 10.1-7.01-91

Вказівки щодо нормування, планування і економічного оцінювання втрат вугілля в надрах по Донецькому басейну

12.03.91

Мінвуглепром СРСР

Видобування нафти і газу (код КВЕД 11)

17

НПАОН 11.10-1.01-70

Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ

06.04.70

Держгіртехнагляд СРСР

18

НПАОН 11.10-1.02-84

Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ

15.10.84
Протокол № 44

Міністерство нафтової промисловості СРСР

19

НПАОН 11.2-4.01-89

Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списання витрат на їх спорудження

27.12.89

Держгіртехнагляд СРСР

20

НПАОН 11.2-4.02-89

Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод

27.12.89

Держгіртехнагляд СРСР

21

НПАОН 11.2-4.03-86

Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти

17.10.86

Держгіртехнагляд СРСР

22

НПАОН 11.2-5.01-52

Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині

06.09.52

Держгіртехнагляд СРСР

Видобування металевих руд (код КВЕД 13)

23

НПАОН 13.0-1.01-79

Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних та інших металів

05.07.79

Мінкольормет СРСР

24

НПАОН 13.0-5.01-74

Інструкція з визначення і обліку розкритих, підготовлених і готових до виймання запасів корисних копалин на гірничих підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

02.01.74

МЧМ СРСР

25

НПАОН 13.0-5.02-75

Галузева інструкція з визначення втрат руди під час розробки залізорудних, марганцевих та хромітових родовищ на підприємствах Мінчормету СРСР

23.01.75

МЧМ СРСР

26

НПАОН 13.0-5.03-77

Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів залізних, марганцевих і хромових руд на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

26.12.77

МЧМ СРСР

27

НПАОН 13.1-1.01-75

Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізорудному басейні

08.07.75

МЧМ СРСР

Видобування мінеральних вод (код КВЕД 14)

28

НПАОН 14.0-1.01-87

Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод

27.08.87
Постанова № 28

Держгіртехнагляд СРСР

29

НПАОН 14.0-1.02-85

Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод

01.11.85

Держгіртехнагляд СРСР

30

НПАОН 14.0-4.01-84

Положення про охорону підземних вод

15.08.84

Мінекології СРСР

31

НПАОН 14.0-4.02-78

Положення про порядок складення і зміст технологічних схем розробки родовищ мінеральних лікувальних вод

18.08.78

Держгіртехнагляд СРСР

32

НПАОН 14.0-4.03-79

Тимчасове положення про технологічні схеми розробки родовищ лікувальних грязей

30.07.79

Держгіртехнагляд СРСР

33

НПАОН 14.0-7.01-86

Методичне керівництво щодо проведення робіт з контролю за охороною підземних вод від забруднення і виснаження на території України

15.08.86
Наказ № 254

Мінгеології УРСР

Інші галузі добувної промисловості (код КВЕД 14)

34

НПАОН 14.0-5.01-75

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат цементної сировини під час видобування

02.04.75

МПБМ СРСР

35

НПАОН 14.22-5.01-84

Галузева інструкція з нормування, визначення і обліку втрат під час розробки каолінових родовищ

05.11.84

МПБМ СРСР

36

НПАОН 14.3-5.01-74

Галузева інструкція з визначення і обліку кількісних і якісних втрат корисних копалин під час їх добування на підприємствах Міністерства хімічної промисловості

16.10.74

Мінхімпром СРСР

37

НПАОН 14.3-5.02-74

Галузева інструкція з обліку стану і руху розвіданих запасів гірничохімічної сировини на гірничодобувних підприємствах Мінхімпрому СРСР

02.09.74

Мінхімпром СРСР

38

НПАОН 14.4-5.01-85

Інструкція з визначення і обліку втрат під час розробки родовищ кам'яної солі підземним розчиненням через свердловини з поверхні

05.03.85

Держгіртехнагляд СРСР

39

НПАОН 14.4-5.02-75

Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів кам'яної солі на гірничодобувних підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР

28.03.75

Мінхарчопром СРСР

40

НПАОН 14.4-5.03-

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат кам'яної солі під час добування її підземним способом на підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР

02.10.

Мінхарчопром СРСР

41

НПАОН 14.5-5.01-73

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат і збіднення талькових руд під час добування

16.07.73

МПБМ СРСР

42

НПАОН 14.5-5.02-80

Галузева інструкція з визначення, обліку, економічного оцінювання і нормування втрат каменесамоцвітної сировини на родовищах, які розробляє Всесоюзне промислове об'єднання "Союзкварцсамоцвіти" Мінгео СРСР

30.06.80

Міністерство геології СРСР

43

НПАОН 14.5-5.03-84

Галузева інструкція щодо нормування, визначення і обліку експлуатаційних втрат і збіднення графітових руд під час розробки родовищ відкритим способом

05.11.84

МПБМ СРСР

Будівництво (код КВЕД 45)

44

НПАОН 45.21-1.01-86

Міжгалузеві правила безпеки під час будівництва (реконструкції) і гірничотехнічної експлуатації розміщуваних у надрах об'єктів народного господарства, не пов'язаних з добуванням корисних копалин

27.05.86

Держгіртехнагляд СРСР

Маркшейдерські, геодезичні роботи (код КВЕД 74)

45

НПАОН 74.2-5.01-85

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт

20.02.85

Держгіртехнагляд СРСР

46

НПАОН 74.2-5.02-00

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України КД 12.06.203-2000

12.12.2000
Наказ № 561

Мінпаливенерго України

47

НПАОН 74.2-5.03-85

Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР

Узгоджена
01.11.85

Держгіртехнагляд СРСР

48

НПАОН 74.2-5.04-86

Інструкція з маркшейдерських і топогеодезичних робіт у нафтовій промисловості РД 39-0147139-101-87

28.11.86

ГУГК при РМ СРСР

49

НПАОН 74.2-5.05-

Інструкція з геодезичних і маркшейдерських робіт під час будівництва транспортних тунелів

08.09.

Мінтрансбуд СРСР

50

НПАОН 74.2-5.06-85

Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

Узгоджена
01.01.85

Держгіртехнагляд СРСР

Начальник управління
нормативно-правового
та юридичного забезпеченняІ.Г. Калиновськавгору