Документ v0002578-10, поточна редакція — Прийняття від 16.02.2010

                                                          
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.02.2010 N 2

Про стан виконання у 2009 році заходів з підвищення
безпеки енергоблоків атомних електростанцій

Енергоблоки АЕС України було спроектовано за часів СРСР
у відповідності до діючих на той період вимог з безпеки. З метою
доведення рівня безпеки енергоблоків до сучасних,
міжнародно-визнаних вимог, було розроблено: - Концепцію підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних
електростанцій ( 515а-2005-р ) (далі - Концепція), яку схвалено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2005 року
N 515-р ( 515-2005-р ); - Програму модернізації енергоблоків N 2 Хмельницької АЕС
та N 4 Рівненської АЕС (далі - Програма модернізації) на виконання
Закону України "Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною
як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії
як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір
якої в євро еквівалентний 83000000 (вісімдесят три мільйони)
доларів США, для підвищення безпеки енергоблока N 2 Хмельницької
атомної електростанції та енергоблока N 4 Рівненської атомної
електростанції між Національною атомною енергогенеруючою компанією
"Енергоатом" та Європейським співтовариством з атомної енергії від
29 липня 2004 року" (N 2818-IV ( 2818-15 ) від 7 вересня 2005 р.). Порядок реалізації заходів з підвищення безпеки Концепції
( 515а-2005-р ) регламентується спільним наказом
Держатомрегулювання та Мінпаливенерго від 25 січня 2006 року
N 19/10 ( v0019558-06 ) "Про організацію робіт з підвищення
безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій". Цим наказом
узгоджено Перелік організаційно-технічних заходів з виконання
Концепції ( v0019558-06 ) (далі - Перелік), у якому стисло
викладено проблеми діючих енергоблоків АЕС та заходи з підвищення
безпеки, відповідно до напрямів, визначених у Концепції
( 515а-2005-р ) (всього - 9 напрямів). Відповідно до цього наказу до кінця 2010 року передбачено
виконання всіх заходів Переліку ( v0019558-06 ). При цьому, до
кінця 2008 року було необхідно завершити всі "пілотні" проекти. Впровадження заходів "після пуску" з підвищення безпеки
енергоблоків N 2 Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС на виконання
Закону України "Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною
як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії
як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір
якої в євро еквівалентний 83000000 (вісімдесят три мільйони)
доларів США, для підвищення безпеки енергоблока N 2 Хмельницької
атомної електростанції та енергоблока N 4 Рівненської атомної
електростанції між Національною атомною енергогенеруючою компанією
"Енергоатом" та Європейським співтовариством з атомної енергії від
29 липня 2004 року" ( 2818-15 ) повинно бути проведено впродовж
трьох паливних кампаній відповідно до узгоджених
з Держатомрегулюванням графіків реалізації заходів. 9 вересня 2008 року під головуванням Міністра палива та
енергетики України та Голови Держатомрегулювання України відбулась
спільна нарада, на якій проаналізовано стан виконання Концепції
( 515а-2005-р ) та шляхи подолання перешкод. На цій нараді ДП НАЕК "Енергоатом" доповів про неспроможність
виконати до кінця 2008 року 41 пілотний захід з посиланням
на різноманітні суб'єктивні та об'єктивні обставини (енергоблок
N 1 Рівненської АЕС - 16 заходів, N 1 Южно-Української АЕС -
17 заходів, N 5 Запорізької АЕС - 8 заходів). На засіданні колегій Держатомрегулювання та Мінпаливенерго
22.01.2009 робота ДП "НАЕК "Енергоатом" з впровадження заходів
Концепції ( 515а-2005-р ) була визнана недостатньою та
експлуатуючій організації було запропоновано вжити відповідні
організаційні заходи. На початку 2009 року ДП НАЕК "Енергоатом"
узгодило з Держатомрегулювання План-графік реалізації
організаційно-технічних заходів на 2009 рік та наказом від
02.04.2009 N 277 встановило персоніфіковану відповідальність
посадових осіб компанії за виконання заходів Концепції
( 515а-2005-р ). Згідно з цим План-графіком планувалось завершити до кінця
2009 року виконання 250 "пілотних" та 243 "адаптаційних" заходів
Концепції ( 515а-2005-р ). Станом на 12 лютого 2010 року із запланованих 250 "пілотних"
заходів Концепції ( 515а-2005-р ) Держатомрегулювання підтверджує
виконання 220 заходів, що складає 88% від загальної кількості, ще
8 звітів про виконання заходів перебувають на розгляді. Зокрема, лише на енергоблоці N 1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440,
проект В-213) виконані у повному обсязі всі пілотні заходи
Концепції ( 515а-2005-р ). На спільній нараді Мінпаливенерго та Держатомрегулювання
26.09.2009, що відбулася на Южно-Українській АЕС, було
встановлено, що на пілотному енергоблоці N 1 Южно-Української АЕС
(ВВЕР-1000, проект В-302): - із 17 перенесених на 2009 рік проектів виконано 1; - решту заходів в 2009 році виконати вже неможливо,
незважаючи на те, що по всім 16-ти проблемних заходах
Южно-Українською АЕС своєчасно були прийняті та узгоджені
з Держатомрегулювання обґрунтовані технічні рішення. На початку 2010 року ДП НАЕК "Енергоатом" поінформував про
відкликання раніше узгоджених з Держатомрегулювання технічних
рішень, що визначали порядок та шляхи реалізації п'яти найбільш
важливих з точки зору впливу на безпеку заходів Концепції
( 515а-2005-р ), без надання альтернативних адекватних рішень щодо
шляхів усунення наявних дефіцитів безпеки. На фоні задекларованих ДП НАЕК "Енергоатом" заходів з
продовження терміну експлуатації енергоблоку N 1 Южно-Української
АЕС, невиконання відкликаних технічних рішень призведе до того, що
очікувана ЧПАЗ (частота плавління активної зони) буде перевищувати
цільовий нормативний показник, визначений міжнародними та
-4 національними вимогами з безпеки, а саме 1 х 10 . Відповідно,
нема підстав припускати, що імовірність ЧГАВ (частота граничного
-5
аварійного викиду) буде задовольняти цільовому показнику 1 х 10 . Не кращою виглядає ситуація з ходом виконання заходів
Концепції ( 515а-2005-р ) на енергоблоці N 5 Запорізької АЕС
(ВВЕР-1000, проект В-320). У жовтні минулого року закінчився ППР-2009 цього енергоблоку,
впродовж якого було виконано лише 3 із 8-ми пілотних заходів
Концепції ( 515а-2005-р ). Серед невиконаних заходів на енергоблоках N 1
Южно-Української АЕС та N 5 Запорізької АЕС є такі, що належать за
класифікацією МАГАТЕ до категорії безпеки III, тобто мають
домінуючий вплив на безпеку та потребують термінового впровадження
(заміна ЗК ПГ, заміна/модернізація ШРУ-А, заміна/модернізація
ШВЗК). Значно кращою виглядає ситуація з впровадженням заходів
"після пуску" на енергоблоках N 2 Хмельницької АЕС та N 4
Рівненської АЕС. Відповідно до рішень наради в ДП НАЕК "Енергоатом" 10.10.2007
за участю представників Європейської Комісії, Європейського банку
реконструкцій та розвитку, Євроатому і Держатомрегулювання та
висновків експертів RISKAUDIT щодо стану реалізації програми
модернізації, Держатомрегулюванням в січні 2008 року узгоджено
перенесення термінів виконання 17 заходів для енергоблоку N 2
Хмельницької АЕС та 6 заходів для енергоблоку N 4 Рівненської АЕС
на четверту паливну кампанію. Станом на 12.02.2010 Хмельницькою та Рівненською АЕС
узгоджено з Держатомрегулювання 72 та 73 звіти про виконання
заходів "після пуску" із запланованих 80 та 81, відповідно. В період з 25 по 29 січня 2010 року на енергоблоці N 4
Рівненській АЕС Держатомрегулюванням із залученням експертів
RISKAUDIT було проведене інспекційне обстеження щодо повноти
впровадження усіх заходів Програми модернізації. Оскільки аналогічні інспекційні обстеження за участю
експертів RISKAUDIT виконувались Держатомрегулюванням у 2006 та
2007 роках, впродовж цього інспекційного обстеження перевірялись
заходи, що були реалізовані у третій ППР (30 заходів) та ті, що
повинні бути реалізовані у четвертий ППР (8 заходів). За підсумками роботи комісії Держатомрегулювання було
зроблено висновок, що: - 30 заходів Програми модернізації впроваджено повністю; - 8 заходів, запланованих до реалізації під час 4-го ППР
впроваджено у фізичних обсягах. ВП "Рівненська АЕС" необхідно
виконати відповідні випробування обладнання, оформити та надати до
Держатомрегулювання документи, що підтверджують їх остаточне
виконання.
Колегія К О Н С Т А Т У Є:
1. На кінець 2009 року, завдяки чіткій організації робіт
та цільовому фінансуванню впровадження заходів Концепції
( 515а-2005-р ) та продовження терміну експлуатації, на
енергоблоці N 1 Рівненської АЕС виконані у повному обсязі всі
пілотні заходи Концепції ( 515а-2005-р ).
2. Заходи з підвищення безпеки відповідно до Програми
модернізації енергоблоку N 4 Рівненської АЕС виконані у фізичних
обсягах, тобто зазначена програма на цьому блоці є завершеною. Для виконання Програми модернізації у повному обсязі на
енергоблоці N 2 Хмельницької АЕС під час найближчої його зупинки
залишилось провести підключення та випробування вже поставленого
обладнання.
3. Протягом 2006-2009 років ДП НАЕК "Енергоатом" надано до
Держатомрегулювання 228 звітів про виконання пілотних заходів та
273 звітів про виконання заходів, що адаптуються, з яких
Держатомрегулюванням станом на 12.02.2010 прийнято, відповідно 220
та 264.
4. Станом на 12.02.2010 залишаються невиконаними 21 пілотний
захід (16 заходів - енергоблок N 1 Южно-Української АЕС,
4 заходи - енергоблок N 5 Запорізької АЕС, 1 захід - енергоблок
N 3 Запорізької АЕС).
5. Як і в 2008 році, замість зосередження на впровадженні
пілотних заходів, НАЕК "Енергоатом" з випередженням у порівнянні
з запланованими термінами, реалізує заходи на енергоблоках, що
адаптуються. При плані виконання 237 заходів з адаптації фактично
виконано 273, з яких узгоджено Держатомрегулювання 264 заходів.
6. Невиконання у 2009 році 21-го пілотного заходу Концепції
( 515а-2005-р ) на енергоблоках N 1 Южно-Української АЕС та N 3, 5
Запорізької АЕС, зокрема тих, що відносяться до III категорії
безпеки за класифікацією МАГАТЕ, свідчить, що їх реалізація
виходить за межі: 2010 року - для пілотних енергоблоків; 2011 року - для енергоблоків, що адаптуються.
Колегія В І Д М І Ч А Є:
В 2010 році закінчується термін дії Концепції ( 515а-2005-р )
підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій та
Програми модернізації енергоблоків N 2 Хмельницької АЕС та N 4
Рівненської АЕС. Для подальшого підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків
атомних електростанцій, приведення їх у відповідність до вимог
норм і правил з безпеки та виконання зобов'язань перед
міжнародними організаціями (ЄБРР, Євратом) щодо реалізації
заходів, які входять в так званий "Пакет підвищення безпеки"
(upgrade package), ДП НАЕК "Енергоатом" розроблено Зведену
програму підвищення безпеки енергоблоків АЕС України, яка враховує
заходи Концепції ( 515а-2005-р ), Програми модернізації та досвід
зворотного зв'язку за порушеннями у роботі АЕС. Зазначена програма враховує також результати роботи місій
МАГАТЕ з "проектної безпеки", проведених в рамках імплементації
"Меморандуму між Україною та ЄС про порозуміння щодо
співробітництва в енергетичній галузі" ( 994_694 ) за напрямом
"ядерна безпека". Держатомрегулювання із залученням експертів
RISKAUDIT завершується оцінка цієї Зведеної програми.
Колегія В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати діяльність експлуатуючої організації
ДП НАЕК "Енергоатом": з виконання Плану-графіка реалізації організаційно-технічних
заходів на 2009 рік Концепції підвищення безпеки діючих
енергоблоків атомних електростанцій ( 515а-2005-р ): - в частині впровадження заходів на енергоблоці N 1
Рівненської АЕС (ВВЕР-440) - задовільною; - в частині впровадження заходів на енергоблоках з ВВЕР-1000
(проект В-302, В-338, В-320) - незадовільною. - з виконання Програми модернізації енергоблоків N 2
Хмельницької АЕС та N 4 Рівненської АЕС - задовільною.
2. Звернути увагу Мінпаливенерго та ДП НАЕК "Енергоатом"
на те, що невчасне виконання заходів Концепції ( 515а-2005-р ) на
енергоблоці N 1 Южно-Української АЕС створює певні ризики щодо
можливості продовження терміну його експлуатації.
3. Звернути увагу ДП НАЕК "Енергоатом" на те, що проведення
тендерних процедур щодо визначення постачальника обладнання без
достатнього опрацювання технічних вимог до проведення тендеру,
збільшує ризик неефективного використання коштів без досягнення
цілей безпеки.
4. Звернути увагу НКРЕ на той факт, що неврахування в тарифі
ДП НАЕК "Енергоатом" коштів на впровадження заходів з підвищення
безпеки вже у короткостроковій перспективі може призвести до
зупинки енергоблоків АЕС у зв'язку з неможливістю прийняття
позитивного рішення щодо продовження терміну їх експлуатації.
Голова О.Миколайчук
Секретар Т.Козульковгору