Документ v0001729-14, поточна редакція — Прийняття від 08.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2014  № 1-л

Про результати ліцензування, акредитації та атестації

На підставі статті 28 Закону України "Про вищу освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів", від 9 серпня 2001 р. № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих начальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", від 8 серпня 2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 71/8670 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 р. № 1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1448/20186), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 689, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 року за № 1108/21420, відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2013 р. (протокол № 108) НАКАЗУЮ:

1. Видати за результатами проведення ліцензування, акредитації та атестації ліцензії на надання освітніх послуг, сертифікати про акредитацію та свідоцтва про атестацію, відмовити у наданні ліцензій, акредитації та атестації навчальним закладам згідно із рішенням Акредитаційної комісії, що додається.

2. Вважати ліцензії анульованими на підставі заяв вищих навчальних закладів:

2.1. від 05.06.2013 серії АЕ № 270157 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського для Керченського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського за напрямами підготовки, спеціальностями: 6.010203 "Здоров'я людини", 6.020303 "Філологія", 6.030102 "Психологія", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 7.01020302 "Фізична реабілітація", 7.02030301 "Українська мова і література", 7.02030302 "Мова і література (англійська)", 7.03010201 "Психологія", 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища";

2.2. від 02.07.2013 серії АЕ № 270751 Республіканського вищого навчального закладу "Кримський інженерно-педагогічний університет" (м. Сімферополь) за напрямами підготовки, спеціальностями: 6.010104 "Професійна освіта (Зварювання)", 6.020303 "Філологія. Мова і література (німецька), 7.01010401 "Професійна освіта (Зварювання)", 7.02030302 "Мова і література (німецька)", 7.04030203 "Соціальна інформатика".

Дозволити здійснити випуск студентів за денною та заочною формами навчання та видати дипломи з вище зазначених спеціальностей (напрямів) у 2014 році.

2.3. від 20.09.2010 серії АЕ № 529919 Приватного вищого навчального закладу Товариства сприяння обороні України "Чернівецький автомобільно-дорожній технікум" зі спеціальності 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів";

2.4. від 26.02.2013 серії АД № 073440 Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" зі спеціальності 7.04020501 "Статистика".

Підстава: підпункт 1 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг.

3. Вважати ліцензію від 11.06.2010 серія АВ № 529238 Приватного вищого навчального закладу "Полтавський інститут економіки та менеджменту "Світоч" зі спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва" анульованою за численні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, які не можуть бути усунені протягом трьох місяців.

Підстава: підпункт 2 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг.

3.1. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), департаменту наукової діяльності і ліцензування (Якименко О. В.), департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (Мирошниченко В. І.) спільно з Приватним вищим навчальним закладом "Полтавський інститут економіки та менеджменту "Світоч" (Гетало В. П.) вжити заходів щодо продовження навчання студентів за спеціальністю 5.03060101 "Організація виробництва" в інших вищих навчальних закладах регіону.

3.2. Ректору ПВНЗ "Полтавський інститут економіки та менеджменту "Світоч" Геталу В. П. поінформувати Міністерство про стан виконання цього рішення до 28 березня 2014 року.

4. За результатами розгляду апеляції Хмельницького коледжу технологій та дизайну щодо анулювання ліцензії на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05160201 "Швейне виробництво":

4.1. Дозволити проводити навчання студентів II-IV курсів та здійснити випуск IV курсу до 1 липня 2014 року;

4.2. У пункті 5 наказу Міністерства освіти і науки України від 18.11.2013 № 2830-л "Про результати ліцензування, акредитації та атестації" слова "з 1 лютого 2014 року" замінити словами "з 1 липня 2014 року".

5. Призначити додаткову ліцензійну експертизу з підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів галузі знань 1201 "Медицина" у Комунальному вищому навчальному закладі "Житомирський інститут медсестринства" відповідно до абзацу третього пункт 5 Положення про Акредитаційну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380.

6. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченку А. В.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

Міністр

Д.В. Табачник

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору