Document v0-08201-92, invalid, current version — Abolition on May 21, 2017, on the basis - 166-2017-р

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНВЕСТИЦІЙ І БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
П О Р Я Д О К
N 10-08 від 18.09.92
{ Порядок скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Порядок
виплати компенсації з державного бюджету індивідуальним
сільським забудовникам частини вартості будівництва
житла і господарських споруд

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28
липня 1992 р. N 421 ( 421-92-п ) "Про розвиток житлового
будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на
селі" право на компенсацію за рахунок бюджетних коштів мають
індивідуальні сільські забудовники (надалі - забудовники), які
постійно працюють у сільськогосподарському виробництві, переробних
і обслуговуючих галузях агропромислового комплексу або соціальній
сфері села. Цей порядок компенсації розповсюджується на забудовників, які
отримали дозвіл на будівництва житла і господарських споруд та
розпочали його здійснення після 12 червня 1992 року, тобто після
введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про пріоритетність соціального розвитку
села та агропромислового комплексу в народному господарстві
України" ( 2346-12 ), яким визначені пільги для індивідуального
житлового будівництва на селі. Забудовникам, які без використання банківського кредиту
споруджують житло і господарські споруди з залученням підрядних
організацій, з якими укладено контракт (договір) на будівництво,
компенсується за рахунок бюджетних коштів частина кошторисної
вартості будівництва (далі по тексту вважати як вартість
будівництва, яка визначена в установленому Порядку), а саме: - відрахування на соціальне страхування (37 проц. від фонду
оплати праці); - відрахування в Фонд для здійснення заходів по ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи (12 проц. від фактичних сум
витрат на оплату праці); - відрахування в Державний Фонд сприяння зайнятості населення
(З проц. до фонду споживання (заробітної плати). Зазначена компенсація не може перевищувати 300 мінімальних
розмірів заробітної плати. Крім того, забудовникам, які споруджують житло підрядним
способом, а також тим, які здійснюють будівництво власними силами
при умові, що в обох випадках вони не користуються банківськими
кредитами, компенсується за рахунок бюджетних коштів 35 процентів
вартості будівництва, розрахованої відповідно до "Порядку
визначення вартості будівництва, що здійснюється на території
України в 1992 році", затвердженого постановою Колегії Держбуду
України від 25.12.91 р. N 61. Сума такої компенсації забудовникам, яким здійснювали
будівництво підрядні організації, обчислюється по вартості
будівництва за виключенням з неї відрахувань на соцстрах, в Фонд
для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та Державний фонд сприяння зайнятості населення. При здійсненні будівництва житла і господарських споруд
власними силами забудовника розмір компенсації встановлюється
виходячи з вартості будівель, яка визначена відділенням
Української державної страхової комерційної організації "ОРАНТА"
(Укрдержстрах) при проведенні обов'язкового державного страхування
майна громадян. Забудовникам, які уклали договори підряду з тими
організаціями, що одержали відшкодування додаткових затрат,
пов'язаних з лібералізацією цін, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 04.04.92 N 175 ( 175-92-п ), виплата
зазначеної компенсації не провадиться. Для одержання компенсації забудовники після завершення
будівництва подають сільським (селищним) Радам заяву на виплату
компенсації, виписку із рішення місцевих органів виконавчої влади
про дозвіл будівництва житлового будинку і господарських споруд,
копію акту державної комісії по прийманню зазначених об'єктів в
експлуатацію, довідку, одержану у відділенні Укрдержстраху про
оціночну страхову вартість спорудженого житла і господарських
будівель, а також копію контракту (договору) підряду та довідку,
завірену керівником підрядної організації про вартість будівництва
та розмір відрахувань, які підлягають компенсації за рахунок
бюджетних коштів при залученні для будівництва підрядної
організації. Сільські (селищні) Ради на підставі даних журналу-обліку
забудовників, який ведеться виконкомами, та вищезазначених
документів складають розрахунок компенсаційних виплат (згідно з
додатками N 1,2) і за погодженням з забудовниками затверджують у
місячний строк списки та суми належної компенсації забудовникам,
передають їх районним фінансовим відділам з відповідними
документами по кожному з них. Сільські (селищні) Ради несуть
відповідальність за правильність визначення розміру компенсаційних
виплат. Вказані списки про одержувачів та суми компенсації, що
надійшли до районного фінансового відділу, перевіряються
працівником галузевого фінансування і затверджуються завідуючим
фіноргану. На підставі них райфінвідділ в місячний строк
відшкодовує за рахунок районного бюджету сільським (селищним)
Радам кошти, необхідні для виплати компенсації забудовникам. Документи, необхідні для одержання компенсації, після їх
розгляду повертаються районними фінансовими відділами сільським
(селищним) Радам і зберігаються на протязі 10 років після
закінчення будівництва. Стосовно забудовників, які розпочали будівництво до 2 квітня
1991 року власними силами і на яких розповсюджувались пільги
відповідно до пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів УРСР від
27.06.91 р. N 83-р та розпорядження Кабінету Міністрів України від
11.10.91 р. N 290-р, то у зв'язку з припиненням дії з 1 січня 1993
року вищезгаданих розпоряджень, їм відшкодовується після
завершення будівництва за рахунок бюджетних коштів частина його
вартості, визначена слідуючим чином; - по будівельних матеріалах, придбаних з 2 квітня 1991 року
до 2 січня 1992 року, компенсується різниця між державними
роздрібними цінами на будівельні матеріали (по кожному виду і
гатунку), що діяли в цей період, і тими, що діяли на 1 січня 1991
року. При цьому різниця вартості будівельних матеріалів, придбаних
у зазначений період часу у приватних осіб та кооперативів,
забудовникам не відшкодовується. - по будівельних матеріалах, придбаних після 2 січня 1992
року і до завершення будівництва, компенсується різниця вартості
будівельних матеріалів, яка утворилась між вільними і державними
роздрібними цінами, що діяли на 1 січня 1991 року. При обчисленні
компенсації в розрахунок приймаються вільні ціни на будівельні
матеріали у межах середнього індексу в розмірі "8", який
застосовується до державних роздрібних цін на будівельні
матеріали, що діяли з 2 квітня 1991 року до 2 січня 1992 року. Виплата компенсації забудовникам, що розпочали будівництво до
2 квітня 1991 року, провадиться при наявності підтверджуючих
купівлю будівельних матеріалів документів, копії яких подаються
сільським (селищним) Радам одночасно з вищенаведеними документами
для одержання компенсації, обчисленої згідно з додатком N 1. Міністерство фінансів на підставі довідок про видатки
місцевих бюджетів по виплаті компенсації забудовникам на
індивідуальне житлове будівництво на селі - (додаток N З),
надісланих фінуправліннями Ради Міністрів Республіки Крим та
областей до 15 числа другого місяця, наступного за звітним
кварталом, компенсує з державного бюджету по взаємних розрахунках
з обласним бюджетом ці витрати, а фінуправління Республіки Крим та
областей відшкодовують ці суми по взаємних розрахунках районним
бюджетам. Видатки по виплаті компенсації відображаються в обліку і
звітності про виконання бюджету по розділу 90 "Соціальний захист
населення", параграфу 22 "Виплати компенсації на будівельні
матеріали для індивідуальних забудовників та будівельних
кооперативів". Водночас в доходній частині бюджету по розділу 63
"Кошти, одержані з вищестоящого бюджету", параграфу 5 "Кошти,
одержані по взаємних розрахунках" показуються суми, що надійшли по
взаємних розрахунках з державного бюджету на відшкодування
витрат, здійснених місцевими бюджетами. Сільські (селищні) Ради народних депутатів здійснюють ці
виплати банківськими чеками або, за згодою забудовника,
перераховують належні суми на їх особові рахунки в установах
Ощадбанку України не пізніше трьох місяців з часу подання заяв на
виплату компенсації. З виходом цього Порядку визнати таким, що втратив чинність
"Порядок компенсації індивідуальним сільським забудовникам різниці
між новими державними роздрібними цінами і тими, що діяли в 1990
році на будівельні матеріали, для завершення будівництва,
розпочатого до 2 квітня 1991 року", затверджений Міністерством
сільського господарства, Державним комітетом по соціальному
розвитку села, Міністерством фінансів України 15.10.91
N 37-21-9/2668, 315, 10-08. До відома: у відповідності з п.65 інструкції Мінфіну України
від 24.04.92 р. N 5 забудовникам відшкодовуються з бюджету
сплачені суми податку на добавлену вартість за придбані будівельні
матеріали, устаткування для газо-, водо- і електропостачання або
виконані роботи (послуги) па будівництву житла.
Заступник Міністра фінансів України П.В.Сліпченко
Заступник Міністра економіки України В.П.Попов
N 20-44/53 від 18.09.92
Заступник Міністра інвестицій і
будівництва України Ю.С.Сербін
N 9/411-12 від 18.09.92
Додаток N 1
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова ___________ сільської
(селищної) Ради ____________
(прізвище, ____________________________
ім'я, по батькові)
Розрахунок
компенсаційних виплат індивідуальним сільським забудовникам,
які розпочали будівництво до 2 квітня 1991 року, частини
вартості будівництва по ______________________ сільській
(селищній) Раді _______________________________ району _____________________ області з ___________ 199_ року
(місяць)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |NN |Прізвище,|Адреса |дата, N |Найменування|Одиниця |Загальна | х/ |Ціна, за якою придбано |Розд- |По буд. матеріалах,|По буд. матеріалах, |Всього | |п/п|ім'я, по |постійного|рішення про|будівельного|виміру |потреба | Придбано будматеріалів: |будівельні матеріали |рібна |придбаних з 2 |придбаних після 2 січня |підлягає | | |батькові |проживання|виділення |матеріалу |будівельного|матеріалів |-------------------------+--------------------------|ціна |квітня 1991 р. до |1992 р. до завершення |компенсації | | | | |земельної | |матеріалу |у відповід-|до 2 |в період |після | в період |на |2 січня 1992 року |будівництва |забудовникам | | | | |ділянки, її| | |ності з |квітня|з 2 квітня|2 січня|--------------------------|буд. |-------------------+----------------------------| | | | | |місце- | | |проектом |1991 |1991 р. до|1992 |з 2 квітня|після 02.01.92 |мате- |Різниця|Сума |Різниця в цінах |(гр.16+гр.19)| | | | |знаходження| | |жилого |року |2 січня |року |1991 р. до|---------------|ріали |в цінах|компенсації|----------------------------| | | | | |(адреса), | | |будинку і | |1992 р. | |2 січня |фак- |в межах |на 1 | | |фактична|в межах| хх/| | | | | |рік початку| | |господа- | | | |1992 р. |тична |серед- |січня |(гр.11-|(гр.9 x | |серед- |Сума | | | | | |будівництва| | |рських | | | | | |нього |1991 |гр.14) |гр.15) |(гр. 12-|нього |компенсації| | | | | | | | |споруд | | | | | |індексу |року | | |гр.14) |індексу| | | | | | | | | | | | | | | |"8" | | | | |"8" |(гр.10 x | | | | | | | | | | | | | | |(гр.11x | | | | | |гр.17) або | | | | | | | | | | | | | | |"8") | | | | |(гр.13-|(гр.10 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |гр.14) |гр.18) | | | | | | | | | | | | |(крб.) |(крб.)|(крб.) |(крб.)|(крб.) | (крб.) |(крб.) |(крб.) |(крб.) | (крб.) | |---+---------+----------+-----------+------------+------------+-----------+------+----------+-------+----------+------+--------+------+-------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього по сільській Раді: - забудовників, яким сплачується компенсація - сума компенсації
Секретар сільської Ради (підпис)
х/ - підтверджується документами хх/ - при обчисленні компенсації застосовується фактична
різниця в цінах (гр.17) у випадках, коли вона менша, ніж різниця в
цінах в межах середнього індексу "8" (гр.18)
Додаток N 2
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова ___________ сільської
(селищної) Ради ____________
(прізвище, ____________________________
ім'я, по батькові)
Розрахунок
компенсаційних виплат частини вартості будівництва,
розпочатого індивідуальними сільськими забудовниками,
які отримали дозвіл на будівництво і розпочали його
після 12 червня 1992 року, по _________________ сільській
(селищний) Раді _________________ району _______________
області в ________________ 199_ року
(місяць)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |NN |Прізвище, |Адреса |дата, N |Вид |Вартість |В тому числі: |Оцінююча | Сума компенсації | |п/п|ім'я, по |постійного|рішення про|способу |будівництва|----------------------------------------------|страхова |---------------------------------------| | |батькові |проживання|виділення |здійснення |в цінах |відрахування х/ |Залишок |вартість |по будівництву, яке |по будівництву, | | |індивідуаль-| |земельної |будівництва|1992 |----------------------------------|вартості |будівництва |здійснюється власними|яке здійснюється | | |ного | |ділянки, її|(власними | |на |в Фонд для|в Державний|будівництва|(застосо- |силами забудовника |підрядними | | |забудовника | |місце- |силами | |соціальне |здійснення|фонд |за виклю- |вується у | |будівельними | | | | |знаходження|забудовника| |страхування|заходів |сприяння |ченням |випадку |гр.6 x 35 |організаціями | | | | |(адреса), |або | | |ліквідації|зайнятості |вказаних |відсутності |--------- або |гр.10 x 35 | | | | |рік початку|підрядною | | |наслідків |населення |відрахувань|проектно- | 100 |---------- + гр.7| | | | |будівництва|будівельною| | |Чорно- | |(гр.6-(гр.7|кошторисної |гр.11 x 35 | 100 | | | | | |організа- | | |бильської | |+гр.8+гр.9)|документації)|---------- |+ гр.8 + гр.9 | | | | | |цією) | | |катастрофи| | | | 100 | | |---+------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+---------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього по сільській Раді - забудовників, які здійснюють будівництво власними силами - сума компенсації по будівництву житла і господарських
споруд власними силами забудовників - забудовників, яким здійснює будівництво підрядна
будівельна організація - сума компенсації по будівництву житла і господарських
споруд при залученні підрядних будівельних організацій
Секретар сільської Ради (підпис)
х/ - вказані графи використовуються в розрахунку при будівництві
житла і господарських споруд підрядною будівельною організацією та
заповнюютьсяч на підставі даних довідки, завіреної її керівником
Додаток N 3
ДОВІДКА
про видатки з бюджету ________________області
на виплату компенсації індивідуальним сільським
забудовникам за ________ квартал 1992 року
----------------------------------------------------------------------------------------------- |Кількість | З них ведеться будівництво |Всього | |забудовників|------------------------------------------------------------------|підлягає | | |підрядним способом власними |силами забудовника |відшкодуванню| | |-------------------------------+----------------------------------|по взаємних | | |кількість|вартість |компен- |кількість |вартість |компен- |розрахунках | | |забудов- |будівни- |совано з |забудовників|будівни- |совано з |з обласним | | |ників |цтва в |місцевих | |цтва в |місцевих |бюджетом | | | |цінах |бюджетів | |цінах |бюджетів | | | | |1992 |(тис.крб.)| |1992 |(тис.крб.)| | | | |року | | |року | | | | | |(тис.крб.)| | |(тис.крб.)| | | |------------+---------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник фінансового управління (підпис)on top