Про надання роз'яснення щодо оформлення форми N КБ-3
Держбуд України (з 2002р.); Лист від 04.09.20037/5-826
Документ v-826509-03, поточна редакція — Прийняття від 04.09.2003

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
Л И С Т
04.09.2003 N 7/5-826
Українській молодіжній
організації "Молодь
проти корупції"

Про надання роз'яснення щодо
оформлення форми N КБ-3

Держбуд України розглянув лист Всеукраїнської молодіжної
організації щодо щомісячного підписання замовником і підрядником
довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма
N КБ-3 ( v0237202-02 )) роз'яснює. Законом України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 )
визначено, що основним правовим документом, яким регулюються
взаємовідносини інвестиційної діяльності у будівництві, є договір
підряду (контракт). При укладанні договору сторони самостійно визначають умови
договору, взаємні зобов'язання, враховуючи при цьому положення
нормативних документів, особливості будівництва об'єкту тощо.
Договір складається на весь період будівництва з уточненням за
необхідності окремих умов шляхом укладання додаткових угод. Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
( v0174241-00 ) носять обов'язковий характер при визначенні
вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із
залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і
організацій державної власності. По будовах, будівництво яких
здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці норми носять
рекомендаційний характер і їх застосування обумовлюється
контрактом. Відповідно до пункту 3.3.8 Правил визначення вартості
будівництва ( v0174241-00 ) (ДБН Д.1.1-1-2000 із змінами,
внесеними згідно з Доповненням N 3, затвердженим наказом Держбуду
України від 07.05.02 N 80 ( v0080509-02 ), Зміною N 2,
затвердженою наказом Держбуду України від 17.06.03 N 85
( v0085509-03 )) взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт та
підписання замовником і підрядником документів первинного обліку у
будівництві провадяться за період, встановлений в контракті
(щомісячно, за етап, об'єкт тощо). Виходячи з викладеного оформлення довідки про вартість
виконаних підрядних робіт (типова форма N КБ-3 ( v0237202-02 ))
провадиться за період, що встановлений контрактом на виконання
підрядних робіт.
Заступник голови В.Гречоквгору