Документ v-787509-02, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2002

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
Л И С Т
N 7/7-787 від 27.08.2002

Про обчислення прибутку на стадії формування ціни тендерної
пропозиції претендента та узгодження договірної ціни
на будівництво державним коштом

На численні запити щодо обчислення прибутку на стадії
формування ціни тендерної пропозиції претендента та узгодження
договірної ціни на будівництво державним коштом Держбуд України
роз'яснює. Відповідно до п. 3.2.12. ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ) (з
урахуванням Доповнення N 3 ( v0080509-02 ) при визначенні вартості
будівництва на стадії формування ціни тендерної пропозиції
претендент (підрядник) у ціні своєї пропозиції враховує економічно
обгрунтований прибуток, що його він планує отримати від виконання
робіт, які пропонуються. Розмір прибутку залежить від значної кількості факторів.
Зокрема, від виду будівництва, технічної та технологічної
складності будови, строків будівництва, способів його
фінансування, кон'юнктури ринку трудових ресурсів та будівельних
організацій, спроможних виконувати роботи по об'єкту замовлення в
даному регіоні, тощо. Тому на цій стадії підрядник на підставі
аналізу наведених факторів визначає розмір прибутку, який, як
правило, приймається в межах рекомендованих Держбудом та
Мінекономіки усереднених показників за видами будівництва або за
видами робіт (додаток 12 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ),
табл. 1 або 2), виражених у гривнях у розрахунку на одну
людино-годину загальної кошторисної трудомісткості
будівельно-монтажних робіт. Маса прибутку, визначена таким чином і врахована на початок
будівництва в договірній ціні незалежно від її виду, не
уточнюється протягом всього строку будівництва, крім випадків,
наведених у пункті 3.3.3.2. ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ). Розподіл маси прибутку між генпідрядником та субпідрядниками
здійснюється у спосіб, встановлений ними та обумовлений у
контракті. Якщо підрядник є виконавцем будівельно-монтажних робіт за
контрактом та виробником окремих будівельних матеріалів, виробів
та конструкцій, які він використовує при виконанні цих робіт,
прибуток у договірній ціні обчислюється з урахуванням трудовитрат
структурного підрозділу підрядної організації по виготовленню
таких матеріальних ресурсів. Трудовитрати на цю роботу
визначаються на підставі відповідних калькуляцій, затверджених
підрядною організацією у встановленому порядку. При цьому відповідна загальна вартість таких матеріальних
ресурсів разом з прибутком не має перевищувати цін інших
виробників на відповідні матеріальні ресурси, що склалися в
регіоні, крім випадків, наведених у пункті 3.3.4. ДБН Д.1.1-1-2000
( v0174241-00 ). Прибуток також враховується від робіт з перевезення власним
транспортом підрядника будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій. Трудомісткість з перевезення матеріальних ресурсів
власним транспортом визначається за методикою, що надано Держбудом
у збірнику "Ціноутворення у будівництві" (N 7, 2002 р.).
Т.в.о. Голови Комітету А.В.Беркута
Державний комітет України з будівництва та архітектури.
Збірник офіційних документів та роз'яснень
"Ціноутворення у будівництві",
N 9, вересень 2002 р., К.: "ІНПРОЕКТ".вгору