Документ v-677494-13, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2013

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

ЛИСТ

11.02.2013  № 01/10-677


Голові правління садового
товариства «Полум’я»
Лещенко Н.К.
м. Київ

Щодо розгляду звернення

Шановна Ніно Кирилівно!

Держенергонаглядом розглянуто Ваше звернення щодо порядку розрахунку обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, у разі виявлення фактів крадіжки електричної енергії членами садового товариства, та встановлено.

Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії) регулюються Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ), затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 (із змінами і доповненнями).

Згідно з визначеннями пункту 1.2 ПКЕЕ:

населений пункт - це юридична особа - споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об’єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту;

споживачі населеного пункту – населення, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних мереж  населеного пункту, та яке розраховується за використану електричну енергію з населеним пунктом.

Тобто, садове товариство «Полум’я» (далі – СТ) в трактовці ПКЕЕ є населеним пунктом – споживачем електричної енергії, а члени СТ – споживачами населеного пункту.

СТ як населений пункт розраховується з енергопостачальником за спожиту на потреби споживачів населеного пункту електричну енергію за показами загального приладу обліку.

Отже, енергопостачальнику крадіжка членами СТ електричної енергії збитків не завдає, оскільки різниця між показами загального приладу обліку та показами приладів обліку членів СТ оплачується додатково як втрати електричної енергії в мережах всіма членами СТ пропорційно їх споживанню електричної енергії.

Крім того, згідно з вимогами пункту 1.2 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (далі – Методика), затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006   № 562 (зі змінами), Методика застосовується енергопостачальником при визначенні обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами електричної енергії правил користування електричною енергією та/або виявлення фактів крадіжки електричної енергії, самовільного підключення до об'єктів електроенергетики і споживання електричної енергії без приладів обліку.

У Вашому випадку суб’єктом правопорушення є споживач населеного пункту, а не споживач електричної енергії.

На підставі зазначеного, Держенергонагляд зазначає, що вимогами нормативних документів в сфері електропостачання не передбачено обов’язковість застосування вимог Методики для розрахунку обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, у разі виявлення фактів крадіжки електричної енергії членами садового товариства.

Разом з тим зазначаємо, що особливості постачання електричної енергії для населених пунктів визначені розділом 12 ПКЕЕ.

Згідно з вимогами пункту 12.4 ПКЕЕ закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за неї, умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту регулюються установчими документами населеного пункту та/або укладеними у встановленому законодавством порядку договорами між споживачами населеного пункту та населеним пунктом.

Слід зазначити, що садове товариство створюється відповідно до вимог Закону України «Про об’єднання громадян» (далі – Закон) і визначається як добровільне об’єднання громадян для організації колективного саду та городництва і створення умов для культурного проведення вільного часу на земельних ділянках, які зареєстровані в органах державної влади.

Садові товариства мають статус юридичної особи, тобто повну господарську самостійність у здійсненні своєї діяльності і покривають свої витрати за рахунок внесків членів товариства.

Згідно із положеннями статі 6 Закону всі основні питання діяльності об’єднань громадян повинні вирішуватись на зборах членів або представників членів об’єднання.

На підставі зазначеного, Держенергонагляд повідомляє, що порядок проведення розрахунку завданих садовому товариству збитків, внаслідок розкрадання його членами електричної енергії, з урахуванням вимог Методики, повинен бути затверджений зборами членів або представників членів садового товариства та/або зазначений у відповідних договорах, укладених між садовим товариством та його членами.

Додатково інформуємо, що згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про об’єднання громадян» втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань громадян не допускається. Суперечки, які виникли між членами садівничого товариства та його керівними органами, можуть бути вирішені у встановленому Законодавством України порядку в суді.

Крім того, зазначаємо, що згідно з вимогами статті 16 Закону України «Про звернення громадян» скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.

Отже, передбачений Методикою порядок розрахунку збитків для членів садового товариства є рекомендованим.

У разі відмови членів СТ добровільно відшкодувати завдані ними садовому товариству збитки, спірне питання має бути вирішене в установленому законодавством порядку в суді.

З повагою,

Головний державний
інспектор України
з енергетичного наглядуВ. Лушкін

 вгору