Документ v-615729-15, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.12.2015  № 1/9-615


Керівникам вищих навчальних закладів

Щодо нарахування конкурсного бала вступникам на навчання до вищих навчальних закладів України у 2016 році

На звернення працівників приймальних комісій вищих навчальних закладів Міністерство освіти і науки України надає роз'яснення щодо процедури та порядку нарахування конкурсного бала вступника на основі повної загальної середньої освіти для використання у практичній роботі приймальних комісій.

Відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України "Про вищу освіту":

Вчена рада вищого навчального закладу затверджує Правила прийому до вищого навчального закладу, якими встановлюються:

1) перелік і кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вага кожного з яких має становити не менш як 20 відсотків конкурсного бала;

2) вага середнього бала документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала;

3) вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) повинна нараховуватись відповідно до п. 2 частини IV Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році;

4) вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала.

Відповідно до частини шостої статті 44 Закону України "Про вищу освіту":

Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, помножена на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до вищого навчального закладу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Тому конкурсний бал рекомендуємо обраховувати за наступною формулою:

КБ = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ,

де

КБ

-

конкурсний бал;


П1, П2, П3

-

результати складання ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за предметом 3 (або бал за конкурс творчих або фізичних здібностей);


А

-

середній бал документа про повну загальну середню освіту;


ОУ

-

бал за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів або бал за особливі успіхи призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного спрямувань) та/або бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу зі спеціальностей природничо-математичного та інженерно-технічного спрямувань, причому 0 ОУ 200, а його конкретне значення встановлюється в Правилах прийому.

При цьому: К1 + К2 + К3 + К4 + К5 = 1;

Коефіцієнти К1 0,2; К2 0,2; К3 0,2 (0,2 К3 0,25 або 0,5 у разі проведення конкурсу творчих або фізичних здібностей) К4 0,1; К5 0,05;

Для розрахованого конкурсного балу завжди виконується КБ 200.

Перелік предметів зовнішнього незалежного оцінювання, необхідних для вступу, та конкретні вагові коефіцієнти, присвоєні кожній зі складових конкурсного балу, повинні міститися в Правилах прийому до вищого навчального закладу.

Перший заступник Міністра

І.Р. Совсун

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору