Документ v-612729-15, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.12.2015  № 1/9-612


Керівникам вищих навчальних закладів

Щодо заповнення інформаційних таблиць до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році

Відповідно до частини четвертої пункту другого розділу четвертого Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2016 році, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1351/27796, необхідно до 25 грудня 2015 року заповнити та направити на верифікацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційні таблиці до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році (додаються).

Перший заступник Міністра

І.Р. СовсунДодаток

___________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ
до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році

Інформаційні таблиці містять довідкові дані щодо вступу за усіма освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), за якими у вищому навчальному закладі здійснюється підготовка.

Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2016 році, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1351/27796, визначено строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

№№

Етапи вступної кампанії

Терміни

I. Вступ на основі повної загальної середньої освіти
(на денну форму навчання)

1.

Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій або електронній формі

11 липня

2.

Закінчення прийому від вступників (крім осіб, вказаних у пункті 3)

о 18.00 27 липня

3.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіди, творчі конкурси, складати вступні іспити, що проводить вищий навчальний заклад

о 18.00 20 липня

4.

Проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів (можуть проводитись у декілька сесій)

18-27 липня

5.

Проведення вищим навчальним закладом співбесід та вступних іспитів

21-28 липня

6.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти державного бюджету

Не пізніше
12.00 1 серпня

7.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету

до 18.00 05 серпня

8.

Зарахування вступників за кошти державного бюджету

не пізніше
12.00 06 серпня

9.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
10 серпня

10.

Зарахування вступників на денну форму навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
12 серпня

II. Вступ на основі базової загальної середньої освіти

1.

Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій формі

11 липня

2.

Закінчення прийому документів від вступників

о 18.00 20 липня

3.

Проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів (можуть проводитись у декілька сесій)

18-27 липня

4.

Проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

21-27 липня

5.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше
12.00 28 липня

6.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету

до 18.00 05 серпня

7.

Зарахування вступників на денну форму навчання за кошти державного бюджету

не пізніше
12.00 06 серпня

8.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
10 серпня

9.

Зарахування вступників на денну форму навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
12 серпня

Строки вступної кампанії на навчання на основі повної загальної середньої освіти за вечірньою, заочною та дистанційною формами навчання, за скороченими програмами, на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за усіма формами навчання, а також строки проведення сесій творчих конкурсів визначаються Правилами прийому вищого навчального закладу.

До інформаційних таблиць включені наступні форми (таблиці):

1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1).

2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (таблиця 2).

3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (таблиця 3).

4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра (таблиця 4).

5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (таблиця 5).

6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу (таблиця 6).

Таблиця 1

Перелік
освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
______________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.*

Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства на форми навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Структурний підрозділ (відокремлений структурний підрозділ)

__________
Примітки:


* Орієнтовні дані (за результатами прийому у 2015 році).

Роздруковано в ЄДЕБО: дата

Таблиця 2

Перелік
спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)
________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

Форма навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста

Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/

Фахове випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць*

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Структурний підрозділ (відокремлений структурний підрозділ)

__________
Примітки:


* Орієнтовні дані (за результатами прийому у 2015 році).

Роздруковано в ЄДЕБО: дата

Таблиця 3

Перелік
спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

Форма навчання

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста**

Спеціальності ОС бакалавра (напрями підготовки ОКР бакалавра)

Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/

Фахове випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць*

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Структурний підрозділ (відокремлений структурний підрозділ)

__________
Примітки:


* Орієнтовні дані (за результатами прийому у 2015 році).
** Для вступу осіб, які здобули освітній ступень молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) за іншими (неспорідненими) спеціальностями, у колонці "Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста" вказувати - "Інші спеціальності". Інформація розміщується після переліку всіх споріднених спеціальностей.

Роздруковано в ЄДЕБО: дата

Таблиця 4

Перелік
спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра
_______________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

Форма навчання

Споріднені спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки ОКР бакалавра / Інші спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки ОКР бакалавра**

Спеціальності ОКР спеціаліста, ОС магістра

Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/

Фахове випробування, іспит з іноземної мови

Курс

Термін навчання

Кількість місць*

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Структурний підрозділ (відокремлений структурний підрозділ)

__________
Примітки:


* Орієнтовні дані (за результатами прийому у 2015 році).
** Для вступу осіб, які здобули освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра за іншими (неспорідненими) спеціальностями (напрямами підготовки), у колонці "Споріднені спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки ОКР бакалавра / Інші спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки ОКР бакалавра" вказувати - "Інші спеціальності (напрями підготовки)". Інформація розміщується після переліку всіх споріднених спеціальностей (напрямів підготовки).

Роздруковано в ЄДЕБО: дата

Таблиця 5

Перелік
конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

Для вступників на основі повної (або базової) загальної середньої освіти

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), ОКР молодшого спеціаліста

Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальну освіту

Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР учнів - членів МАН України)

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

Структурний підрозділ (відокремлений структурний підрозділ)

Роздруковано в ЄДЕБО: дата

Таблиця 6

Перелік
природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу
_____________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Спеціальність

Код спеціальності

Роздруковано в ЄДЕБО: дата

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору