Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 10.01.20143304-05/599-08
Документ v-599731-14, поточна редакція — Прийняття від 10.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.01.2014  № 3304-05/599-08


Управлінню капітального будівництва
Львівської облдержадміністрації
вул. Чайковського, 17, м. Львів, 79000

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі робіт з реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру по вул. Дж. Вашингтона, 6 у м. (оголошення № 152890 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 17.07.2013 № 55/4 (798/4)), проведеної Управлінням капітального будівництва Львівської облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 30.10.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 30.10.2013 № 3304-05/37822-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів робіт з реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру по вул. Дж. Вашингтона, 6 у м. Львові оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 16.07.2013 № 4.

Рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 22.08.2013 № 11; при цьому дату розкриття пропозицій конкурсних торгів перенесено на 05.09.2013.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Абзацом п'ятим частини другої статті 16 Закону встановлено, що для підтвердження наявності фінансової спроможності учасники надають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Водночас документація конкурсних торгів Замовника не містить вимогу щодо надання учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів звіту про рух грошових коштів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу 3) документації конкурсних торгів передбачено, що для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах учасники у складі своєї пропозиції надають нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності) та про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Крім того, до Податкового кодексу України 17.12.2012 р. були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 р. № 4834-VI, зокрема відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим 17.12.2012 р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 р. № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 р. № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 р. № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку).

Вищезазначеними змінами встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку.

Пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів передбачено, зокрема що для документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі пропозиції конкурсних торгів надає довідку з банку про рух грошових коштів за попередні сім місяців, що передують місяцю виходу оголошення про проведення відкритих торгів, при цьому рух коштів, для підтвердження фінансової спроможності, має складати не менше 2000000,0 грн.

Крім цього, пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що учасники для документального підтвердження відсутності обставин, передбачених частиною першою статті 17 Закону, подають у складі пропозиції конкурсних торгів оригінали або нотаріально завірені копії довідок Львівського обласного управління Міністерства юстиції України про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та інформаційного центру УМВС України у Львівській області про те, що фізичну особу (службову або посадову особу учасника), яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Довідки повинні бути видані не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій.

Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 5 та частиною третьою статті 22 Закону замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників та документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Так, встановлення в документації конкурсних торгів обов'язку щодо руху коштів, для підтвердження фінансової спроможності, не менше 2000000,0 грн., а також надання довідок Львівського обласного управління Міністерства юстиції України та інформаційного центру УМВС України у Львівській області ставить учасників в нерівні умови в рамках однієї і тієї ж процедури закупівлі та може призвести до штучного обмеження конкуренції та дискримінації учасників.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів має містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

Водночас додаток № 7 "Технічне завдання" до документації конкурсних торгів, який передбачений пунктом 7 "Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів містять посилання на конкретну торгову марку, фірму та виробника, зокрема: гідроізоляція Ceresit CR65, суміші Cerezit CM-117 та Thomsit DG, покриття з лінолеуму типу "Armstrong Marmolette PUR 2.5 мм", підвісна стеля "AMF", металопластик виробництва Германія та США, припливна установка Rosenberg Airbox F 40-07Q, вентилятор "Rosenberg" R 160, вентилятор "Rosenberg" R 160L, вентилятор "Rosenberg" R 200L, вентилятор "Rosenberg" R 200, вентилятор "Rosenberg" R 315L, вентилятор "Rosenberg" R 355L, вентилятор "Rosenberg" R 400 LD, клапан жалюзійний з сервоприводом LS-230S (Belimo), вогнетривке покриття Fibrogaine, листовий термоізолятор, товщ. 100 мм Isover, насос циркуляційний "WILO-Star RS 15/6", клапан регулюючий Danfooss AB-QM, насос циркуляційний "WILO-Star RS 30/6", клапан регулюючий Danfooss AB-QM, труба STABI PN 20, термоізоляція Tubolit, автоматичний регулятор перепаду тиску і витрати діам. 50 мм HERZ 4007, кран JIP-WW 65 мм Danfoss, гідроізоляція Ceresit CR65, радіатор панельний стальний Radik 20, Radik 30, Radik 22, Radik 33, термостатична головка HERZ, балансувальний вентиль Штремакс-GM, запірний вентиль ДУ 15 мм HERZ Stromax, автоматичний регулятор перепаду тиску і витрати діам. 32 мм HERZ 4007, балансувальний вентиль HERZ Stromax-R ДУ 32 мм, насос WILLO Stratos 65/1-9, клейова суміш Ceresit 190, клапан 25 мм Hydrolux HEIMEIER без відповідного посилання на еквівалент, що передбачено пунктом 3 частини другої статті 22 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 05.09.2013 № 14 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (з ПДВ)

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма САЛД"

72526080,48

2

Приватне акціонерне товариство "Аеробуд"

70518398,34

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інжинірингова Компанія "ІБР"

73231440,84

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття, протоколу оцінки, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій, затвердженими наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ), передбачено, що реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, протокол розкриття та протокол оцінки, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій повинні містити відбиток печатки замовника.

При цьому реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, протокол розкриття від 05.09.2013 № 14 та протокол оцінки від 13.09.2013 № 17 не містять відбитка печатки Замовника.

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.09.2013 № 16 пропозицію конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжинірингова Компанія "ІБР" відхилено на підставі абзацу четвертого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає, зокрема довідку (оригінал) про наявність власного обладнання та механізмів, що будуть використовуватись при виконанні робіт (у випадку оренди обладнання та механізмів, - завірені копії договорів з орендодавцями) за формою (Додаток № 3 документації конкурсних торгів).

Відповідно до технічної частини пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Виробничо-комерційна фірма САЛД", учасником передбачено використання машин та механізмів, зокрема автомобілів бортових, вантажопідйомністю до 3 т, 5 т, 8 т, 15 т, кранів баштових вантажопідйомністю 5 т, 8 т, 12,5 т, кранів на автомобільному ходу вантажопідйомністю 6,3 т та 10 т, кранів на гусеничному ходу вантажопідйомністю до 16 т, 25 т, 40 т.

На виконання вищезазначеної вимоги пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Виробничо-комерційна фірма САЛД" надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 30.08.2013 № 305-7, яка не відповідає за формі, встановленій у Додатку № 3 до документації конкурсних торгів, та не містить інформації щодо наявності у ТОВ "Виробничо-комерційна фірма САЛД" автомобілів бортових, вантажопідйомністю до 3 т, 5 т, 8 т 15 т, кранів баштових вантажопідйомністю 5 т, 8 т, 12,5 т, кранів на автомобільному ходу вантажопідйомністю 6,3 т та 10 т, кранів на гусеничному ходу вантажопідйомністю до 16 т, 25 т, 40 т.

Таким чином, можна вважати, що довідка, надана у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Виробничо-комерційна фірма САЛД", не відповідає кваліфікаційному критерію "наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України" та іншим вимогам Замовника у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає, зокрема нотаріально завірену копію ліцензії учасника торгів на виконання робіт та інформацію та документи про субпідрядників, якщо таких планується залучити до виконання робіт (довідку у довільній формі, у якій міститься інформація щодо найменування субпідрядника, його місцезнаходження, контактні особи та їх телефони/інші засоби зв'язку, досвід виконання аналогічних договорів, наявність ліцензії, діяльність у відповідності до установчих документів, інша інформація за бажанням учасника).

Водночас Додатком № 7 "Технічне завдання" до документації конкурсних торгів, який передбачений пунктом 7 "Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів", Замовником передбачено виконання робіт з опалення, водопроводу та каналізації.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Виробничо-комерційна фірма САЛД" надано довідку від 30.08.2013 № 305-6, відповідно до якої учасник інформує Замовника, що має в наявності всі необхідні засоби та виконає всі роботи самостійно, без залучення будь-яких субпідрядних організацій.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Виробничо-комерційна фірма САЛД" відсутня ліцензія на виконання робіт з опалення, водопроводу та каналізації.

Пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає, зокрема копію нотаріально завірених договорів за останні 2 роки (не менше 3-х об'єктів) на виконання аналогічних робіт та довідку за формою згідно Додатка № 5 документації конкурсних торгів.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Аеробуд" надано довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів від 22.08.2013 № 958.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Аеробуд" надано копії договорів укладені із ТОВ "A. B. C." від 27.03.2006 № 27/01-06, ТОВ "СОЛТЕКС-ГРУПА" від 19.09.2012 та ТОВ "Геліус-буд" від 09.08.2006 № 9/08-06, що не відповідає вимогам пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає, зокрема довідку з банку про рух грошових коштів за попередні сім місяців, що передують місяцю виходу оголошення про проведення відкритих торгів.

Ураховуючи, що оголошення про проведення відкритих торгів № 152890 опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 17.07.2013 № 55/4 (798/4), учасник повинен надати довідку з банку про рух грошових коштів з грудня 2012 по червень 2013.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Виробничо-комерційна фірма САЛД" надано довідку Київського відділення № 5 ПАТ "ФКБ БАНК" від 29.08.2013 № 34.5.0.-05/740, яка містить інформацію про рух коштів по поточному рахунку ТОВ "Виробничо-комерційна фірма САЛД" за період з 01.02.2013 по 30.07.2013.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення усіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 13.09.2013 № 17 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Аеробуд" та ТОВ "Виробничо-комерційна фірма САЛД", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено ПАТ "Аеробуд", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептована.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі робіт з реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру по вул. Дж. Вашингтона, 6 у м. Львові, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбаченого пунктом 7 частини першої статті 17 Закону;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пункту 3 частини другої статті 22 Закону;

- при оформленні реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття, протоколу оцінки не враховано вимоги Наказу.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Аеробуд" та ТОВ "Виробничо-комерційна фірма САЛД" не відповідають вимогам пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості усунути вказані порушення провести нову процедуру закупівлі відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

Крім того, Мінекономрозвитку рекомендує в документації конкурсних торгів замовника зазначати інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору