Щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
Держархбудінспекція; Лист від 21.06.201140-19/1-571
Документ v-571816-11, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2011

         МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
21.06.2011 N 40-19/1-571

Державна архітектурно-будівельна інспекція України розглянула
звернення (...) та повідомляє.
На даний час надання платних послуг Держархбудінспекцією
України здійснюється відповідно до законів України
"Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) та "Про
архітектурну діяльність" ( 687-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п ) "Про ліцензування
господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів
архітектури" та від 13.04.2011 N 461 ( 461-2011-п ) "Питання
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", якою
затверджено Порядок внесення плати за видачу сертифіката, який
видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
об'єкта, та її розмір.
Відповідно до частини п'ятої статті 41 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) встановлено, що
Держархбудінспекція України та її територіальні органи у своїй
діяльності взаємодіють з органами виконавчої влади, що здійснюють
контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних,
протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження
та інших вимог, передбачених законом, а також з органами
внутрішніх справ, прокуратури, державної статистики та іншими
правоохоронними і контролюючими органами.
Для виконання покладених на Держархбудінспекцію України
завдань відповідно до Положення про Державну
архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом
Президента України від 08.04.2011 N 439/2011 ( 439/2011 ), вона
має право залучати до проведення перевірок і підготовки висновків
з питань, що належать до її компетенції, представників центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій (за погодженням
з їх керівниками), фахівців науково-дослідних,
дослідно-конструкторських, експертних та проектних установ.
Таким чином, повноваження Держархбудінспекції України щодо
залучення до проведення перевірок інших органів передбачене на
законодавчому рівні.
Разом з тим, питання здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю, в тому числі проведення
перевірок, врегульовано Порядком здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 N 553 ( 553-2011-п )
(далі - Порядок).
Відповідно до пункту 14 Порядку ( 553-2011-п ), серед вимог,
які зобов'язаний виконувати суб'єкт містобудування, міститься,
зокрема, вимога допускати посадових осіб інспекції до проведення
перевірки за умови дотримання порядку здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю.
Під час здійснення такого контролю суб'єкт містобудування,
відповідно до пункту 13 зазначеного Порядку ( 553-2011-п ), має
право бути присутнім.
Голова О.В.Рибаквгору