Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 10.01.20143304-05/543-07
Документ v-543731-14, поточна редакція — Прийняття від 10.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.01.2014  № 3304-05/543-07


Державній екологічній інспекції України
пров. Новопечерський, 3, 2-й корпус,
м. Київ, 01042

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій (створення інформаційної системи для організації інспекційної діяльності та обліку результатів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (І етап)) (оголошення № 164522 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" № 69 (812) від 02.09.2013), яка проведена Державною екологічною інспекцією України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 23.12.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 20.12.2013 № 3304-05/45122-07).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (створення інформаційної системи для організації інспекційної діяльності та обліку результатів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (I етап)) оформлені протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.06.2013 № 2 від 20.08.2013 № 10.

Підпунктом 4 "Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту" пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів" (далі - підпункту 4 пункту 6 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП).

При цьому слід зауважити, що до Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 № 4834-VI, зокрема, відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим 17.12.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесенні зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку платників податків і зборів).

Вищезазначеними змінами до Порядку обліку платників податків і зборів встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку платників податків і зборів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 04.10.2013 (далі - протокол розкриття) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Айкюжн"

850000,00 грн., з ПДВ

2

Фізична особа - підприємець Назаренко Андрій Олександрович

844580,00 грн., без ПДВ

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у колонці 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, зазначається, зокрема, повне найменування юридичної особи - учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено повного найменування юридичних осіб учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Підпунктом 5 пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" (далі - підпункт 5 пункту 2) розділу III документації конкурсних торгів Замовником передбачено подання в складі пропозицій конкурсних торгів учасників істотних умов договору (Додаток № 2 до документації конкурсних торгів), підписаних уповноваженою особою учасника.

При цьому в складі пропозиції конкурсних торгів фізичної особи - підприємця Назаренко Андрія Олександровича надано істотні умови договору, в яких не зазначено посади, прізвища, ініціалів уповноваженої особи та не містять підпису та відбитку печатки, як це передбачено Додатком № 2 до документації конкурсних торгів.

Підпунктом 1 "Наявність обладнання, матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України, та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" (далі - підпункт 1) пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів встановлено подання в складі пропозицій конкурсних торгів учасників зокрема довідки в довільній формі, підписаної уповноваженою особою, яка містить відомості про підприємство, в тому числі інформацію про персонал підприємства учасника із зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників Учасника.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів фізичної особи - підприємця Назаренко Андрія Олександровича надано довідку про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в якій не зазначено рівень освіти працівників.

Отже, при розгляді та оцінці пропозиції конкурсних торгів фізичної особи - підприємця Назаренко Андрія Олександровича Замовником не дотримано вимоги пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 09.10.2013 № 19 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю "Айкюжн" і фізичної особи - підприємця Назаренко Андрія Олександровича, а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено фізичну особу - підприємця Назаренко Андрія Олександровича, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі послуг щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій (створення інформаційної системи для організації інспекційної діяльності та обліку результатів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (І етап)), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку платників податків і зборів;

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованого у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів фізичної особи - підприємця Назаренко Андрія Олександровича не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 2 та підпункту 1 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором від 29.10.2013 № 35/5020 на закупівлю послуг щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (створення інформаційної системи для організації інспекційної діяльності та обліку результатів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (I етап)), укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору