Про нюанси заповнення форми N КБ-2в
Держбуд України (з 2002р.); Лист від 22.05.20037/5-462
Документ v-462509-03, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2003

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
Л И С Т
22.05.2003 N 7/5-462

Держбуд України розглянув лист <...> і повідомляє.
(1.) Кошторисні прямі витрати враховують у своєму складі
заробітну плату робітників, вартість експлуатації будівельних
машин і механізмів та матеріалів, виробів, конструкцій. При
взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошторисна заробітна
плата визначається на підставі нормативних трудовитрат на певний
обсяг робіт, вартості людино-години, яка відповідає середньому
нормативному розряду цих робіт і передбачена у договірній ціні, та
відображається у "Акті приймання виконаних підрядних робіт"
(типова форма N КБ-2в) ( v0237202-02 ). Кошторисна заробітна плата
відшкодовується замовником підрядникові у складі вартості
будівництва і є джерелом коштів підрядної організації для
нарахування заробітної плати (основної та додаткової) робітникам
та працівникам цієї підрядної організації. Нарахування заробітної
плати працівникам будівельної організації відноситься до її
компетенції та здійснюється згідно з встановленими в цій
організації положеннями щодо оплати праці.
(2.) У відповідності з Правилами визначення вартості
будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000 із змінами та доповненнями)
( v0174241-00 ) до зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва та договірної ціни включаються встановлені
законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані
складовими вартості будівництва. До них відносяться комунальний
податок, податок на землю, єдиний податок (при спрощеній системі
оподаткування), податок на додану вартість тощо. Ці витрати
включаються окремими рядками до зведеного кошторисного розрахунку,
договірної ціни, форми N КБ-2в ( v0237202-02 ). Не включаються до
собівартості будівельно-монтажних робіт податки, збори та інші
обов'язкові платежі, що пов'язані з адміністративними витратами та
передбачені Переліком витрат операційної діяльності, які не
включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт
( va081509-02 ) (додаток N 2 до Методичних рекомендацій з
формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених
наказом Держбуду України від 07.05.2002 N 81 ( v0081509-02 ),
розділ I "Адміністративні витрати"), і враховуються вартістю
будівництва по статті "Адміністративні витрати".
(3.) Відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ) договірні
ціни формуються генпідрядником із залученням субпідрядних
організацій при укладанні контрактів на підрядні роботи і
погоджуються із замовником. Договірна ціна генпідрядника відбиває
загальну вартість (робіт) з будівництва, включаючи вартість
спеціалізованих та інших робіт, виконання яких доручено
субпідрядним організаціям, з урахуванням обов'язкових відрахувань,
зборів і платежів, передбачених законодавством. Якщо субпідрядна
організація є платником комунального податку, зазначений податок
визначається окремим розрахунком виходячи з обсягів робіт, що
виконуються відповідним субпідрядником, і показується окремим
рядком в договірній ціні генпідрядника та у формі N КБ-2в
( v0237202-02 ) відповідно до розрахунку.
(4.) Усереднені показники Держбуду для визначення
загальновиробничих витрат застосовуються при складанні
інвесторської кошторисної документації. На стадії складання ціни
тендерної пропозиції підрядник уточнює показники, враховані у
інвесторській кошторисній документації, виходячи із структури
загальновиробничих витрат, що склалася в організації і передбачає
заплановане обслуговування виробництва на конкретному об'єкті, та
з Переліку загальновиробничих витрат, які враховані усередненими
показниками Держбуду ( v0080509-02 ) (додаток 19 до ДБН
Д.1.1-1-2000 із змінами та доповненнями). Умови уточнення
показників для визначення загальновиробничих витрат визначаються у
контракті. При проведенні взаєморозрахунків у формі N КБ-2в
( v0237202-02 ) у рядку "Загальновиробничі витрати" відображається
сума зазначених витрат, яка розраховується із застосуванням
показників загальновиробничих витрат, передбачених у договірній
ціні, пропорційно обсягам виконаних у звітному періоді робіт і
кошторисній трудомісткості цих робіт, визначеній на підставі
ресурсних елементних кошторисних норм.
Перший заступник голови А.Беркутавгору